Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke X."

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 943. (Sociétés d'assurances.) Norges fiskerier 942. (Grandes?Aches maritimes.) Fagskolestatistikk 94/42-43/44. (Écoles professionnelles.) 87. Norges bergverksdrift 943. (Mines et?mines.) 88. Kommunenes gjeld m. v (Dette etc. des communes.) 89. Norges postverk 944. (Statistique postale.) 90. Meieribruket i Norge 943. (L'indu.strie laitiare de la Norvke.) 9. Skattestatistikken (Répartition d'imptits.) 92. Kriminalstatistikk 94 og 942. (Statistique de la criminalité pour les (fringes 94 et 942.) 93. Veterinærvesenet 943. (Service vétérinaire.) 94. Telegrafverket (Télégraphes et téléphones de l'état.) 95. Folkemengdens bevegelse 94. (Mouvement de la population.) 96. Skolestatistikk (Instruction publique.) 97. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 94. (Rapport sur l'état sanitaire et tnédical.) 98. Norges handel 943. (Commerce.) 99. Jordbruksstatistikk (Superficies agricoles a élevage du Wail. Ricolies etc) 00. Sinnssykeasylenes virksomhet 94. (Statistique des hospices d'aliénés.) Rekke X. Trykt 946. Nr. 0. Norske skip i utenriksfart 938 og 939. (Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.) Nasjonalinntekten i Norge (Revenu national en Norvége.) Arbeidslønninger i industrien 943 og 944. (Salaires des ouvriers industriels.) Industriarbeidertrygden (Assurances de l'état contre les accidents pour les travailleurs de l'industrie.) Norges bergverksdrift 944. (Mines et usines.) Norges private aksjebanker og sparebanker 942. (Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.) Forsikringsselskaper 944. (Sociétés d'assurances.) Norges industri 943. (Statistique industrielle.) Norges private aksjebanker og sparebanker 943. (Statistique des ban ques privées par actions et des caisses d'épargne.) - 0. Meieribruket i Norge 944. (L'industrie laitiére de la Norvége.) -. Norges handel 944. (Commerce.) - 2. Norges kommunale finanser (Finances des communes.) - 3. Norges private aksjebanker og sparebanker 944. (Statistique des ban ques privées par actions et des caisses d'épargne.) - 4. Kommunenes gjeld m. v (Dette etc. des communes.) - 5. Norges Brannkasse (Statistique de l'office national d'assurance mare l'incendie.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 44. NORGES BRANNKASSE BYGNINGSFORSIKRINGEN Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie pour les années UTGITT AV NORGES BRANNKASSE OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 948

4 For årene se Norges Offisielle Statistikk, C No 7 Chra )»»» »»»» »» rekke III »»» III, ».--»» V, »»» V, »»» V, »»» VII, »»» VII, »»» VIII, »»» VIII, »»» VIII, »»» IX, »»» IX, »» b X, »»» X, 5. Grondahl & Sons boktrykkeri. Oslo.

5 Innhold. Side Forord V Tabell. Forsikringsbestanden ved begynnelsen av hvert år, Bygninger under oppføring, innredning, reparasjon og ombygning i årene Bygninger forsikret mot skade ved skred, oversvømmelse, flom, storm og stormflod ved begynnelsen av hvert år, Brannene i årene fordelt etter årsaker 0 5. Brannene i årene fordelt etter skadegrad innen hver årsaksgruppe 9 6. Brannene på uthusbygninger i bygdene i årene fordelt etter årsaker Erstatningene fordelt etter de brannskadete bygningers forsikr in gssum Erstatningene fordelt etter skadegrad Erstatningene fordelt etter størrelse Brannene i årene fordelt på måneder 28. Brannene fordelt etter klokkeslett for ildens oppkomst, Gjennomsnittlig forsikringssum pr. eiendom i årene Gjennomsnittskontingenten i årene Forsikringssummen i byene fordelt på mur- og trebebyggelse i årene Forsikringssummen ved utgangen av året forsikrede eiendommer ved utgangen av året fra 847 til Ordinær kontingent og erstatninger fra 847 til

6 IV Préface Table des matiêres. Page V Tableau no.. Total des assurés au commencement de chaque année, » 2. Bátiments en cours de construction, d'aménagement, de réparation et de reconstruction pendant les années » 3. Bátiments assurés contre les risques d'avalanche, inondation crile des cours d'eau, tempae et raz de marée au commencement de chaque année, » 4. Les incendies pendant les années répartis d'aprés causalité 0» 5. Les incendies pendant les années répartis d'aprés les sinistres dans chaque groupe de causalité 9» 6. Les incendies des bátiments d'exploitation dans les districts ruraux pendant les années , répartis d'aprés causalité 22» 7. Les indemnités réparties d'aprês les sommes assurées des bátiments sinistrés 24» 8. Les indemnités réparties d'aprés les sinistres Les indemnités réparties d'aprés la grandeur du montant, » 0. Les incendies pendant les années , répartis d'aprés les différents mois 28». L'heure du commencement de l'incendie, pendant les années 94, La moyenne des sommes assurées contre l'incendie par propriété de 93à 946 inclusivement 32» 3. La moyenne des contributions payées á L' Office d'assurance contre l'incendie de 87 á 946 inclusivement 33» 4. La répartition des sommes assurées entre les bátiments en maçonnerie et les bátiments en bois de 903 á 946 inclusivement, les villes. 34 Les sommes assuré es á la fin de l'année, calculées pour les années Nombre des propriétés assurées à la fin de l'année, Les contributions ordinnaires et les indernnités,

7 V Forord. Statistiske opplysninger om Norges Brannkasse finnes i den offisielle statistikk helt fra 827. Fra tiden før 827 kan en finne tallserier som står i direkte tilknytning til de senere i minneskriftet,»norges Brannkasse ». Opplysninger om forsikringssum, kontingentinntekt og skader for Brannkassens bestand, foreligger således praktisk talt for hele tidsrommet fra Brannkassen ble opprettet og fram til nå. Den regelmessige årlige statistikk begynte i 827 og ble utgitt av Departementet for det Indre. Senere ble utgivelsen overtatt av Departementet for de Offentlige Arbeider som hadde den inntil 926. Fra dette år ble utgivelsen overtatt av Statistisk Sentralbyrå som framleis utgir Brannkassens statistikk som et ledd i Norges offisielle statistikk. Den eldre statistikk var betydelig mer detaljert og hadde lange tabeller med skader, kontingent og forikringssum fordelt på de forskjellige tariff-grupper. Disse tabeller ble sløyfet fra 926, mens en samtidig tok inn noen nye tabeller om erstatningene fordelt etter skadegrad m. v. Siden. januar 94 har Brannkassen overtatt forsikringer på fullverdivilkår. Ved slike forsikringer er forsikringstakeren sikret full erstatning etter takst på branndagen. Det beløp kontingenten regnes av reguleres på grunnlag av den offisielle indeks over byggekostnader. I statistikken inngår kontingent-. grunnlaget som forsikringssum, og fullverdiforsikringer er i tabellene ført sammen med de øvrige brannforsikringer. Denne publikasjon, som er den 7. i rekken siden 926, slutter seg helt til de foregående bortsett fra enkelte redaksjonelle forandringer i tabellene. En vil gjøre merksam på at statistikken alltid bare har omfattet Brannkassens bygningsforsikring, mens løsøreforsikringen er holdt utenfor. Manuskriptet er nå som før utarbeidet av Brannkassens statistiske avdeling. Oslo, i februar 948 V. Winter-Hjelm Thorvald Johnsen

8 2 Tabell. Forsikringsbestanden ved 944 Landsdel Forsikringssum eiendommer Herav ildsfarlige anlegg Riket Bygder Byer Bygdene fylkesvis. 32 Østfold Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finrimark Byene. Oslo Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Drøbak Kongsvinger Hamar Lille hammer Gjøvik Hønefoss Kongsberg Drammen. Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik t edden Skien Porsgrunn Brevik Kragerø Risør Arendal Grimstad Kristiansand S Mandal

9 begynnelsen av hvert år, ) Forsikringssum eiendommer Herav ildsfarlige anlegg Forsikringssum eiendommer Herav ildsfarlige anlegg

10 4 Tabell. (forts.) 944 Landsdel Forsikringssum eiendom - mer Herav ildsfarlige anlegg Flekkefjord Stavanger Haugesund Bergen Ålesund Molde Kristiansund N Trondheim Levanger Bodø Narvik Tromso Hammerfest Vardø Vadsø Son Hølen Hvitsten Holmsbu Svelvik Asgårdstrand Stathelle Langesund Tvedestrand Lillesand Farsund Egersund Sogndal Sandnes Skudeneshavn Kopervik Florø Søndre Steinkjer Nordre Steinkjer Nam sos Brønnøysund Mo Svolvær Harstad Mosjøen

11 Forsikringssum eiendommer Herav ildsfarlige anlegg Forsikringssum eiendommer Herav ildsfarlige anlegg Forsikring for bygninger under oppforing og tillegg for bygninger under ombygning reparasjon m. v. er ikke tatt med (se tabell 2). 2 Pr. 946 manglet ennå opplysninger om en rekke krigsskadete eiendommer.

12 6 Tabell 2. Bygninger under oppforing, innredning, I alt Herav Landsdel forsikringer Forsikringssum Murbebyggelse Trebebyggelse Riket Bygder Byer Bygdene fylkesvis. Ostf old Akershus Hedmark Upland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Oslo Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Drøbak Kongsvinger Hamar Lillehammer Gjøvik Hønefoss Kongsberg Drammen Holmestrand Horten Byene

13 reparasjon og ombygning i årene ) alt Herav Landsdel forsikringer Forsikringssum Murbebyggelse Trebebyggelse Tønsberg Sandefjord Larvik Not odden Skien Porsgrunn Brevik Kragerø Risør Arendal Grimstad KristiansandS Mandal Flekkefjord Stavanger Bergen Ålesund Molde Kristiansund Trondheim Levanger Bodo Narvik Tromso Hammerfest Vardø Vadsø Svelvik Langesund Farsund Egersund Sandnes Skudeneshavn Flom Steinkjer Namsos Brønnøysund Mosjøen Mo Svolvær Harstad ^ ; ) Bestanden pr. Vi senere innmeldte. P forsikringer hvor summen har variert, har en brukt den største forsikringssum i perioden.

14 8 Tabell 3. Bygninger forsikret mot skade ved skred, oversvømmelse, flom, storm og stormflod ved begynnelsen av hvert år, Riket Bygder Byer År forsikringer forsikringer forsikringer Forsikringssum Forsikringssum Forsikringssum

15

16 0 Tabell 4. Brannene i årene 944 Årsak branner erstatfinger Erstatni ngs - beløp Aske eller slagg Herav: Utslått i sinkbotte o.» i trekasse på gulv ved husvegg BrAtebrann Dampiedninger og dampeksplosjoner Eksplosjonsmotorer Herav: Automobil, motorsykkel» Andre eksplosjonsmotorer Elektrisitetsskader samlet A. Feil ved elektriske ledninger og apparater Herav: Ledning, apparattavle, kontakter Motor, dynamo, generator Oljebryter, transformator Varmeovn, kamin Kokeplate, komfyr, stekeovn, kokekar Strykejern Varmepute Radioapparat Rugemaskin, kyllingmor Torkeanlegg Andre apparater B. Uforsiktig behandling av elektriske ledninger og apparater Herav: Ledning, apparattavle, kontakter Motor, dynamo, generator Oljebryter, transformator Varmeovn, kamin Kokeplate, komfyr, stekeovn, kokekar Strykejern Varmepute Radioapparat Rugemaskin, kyllingmor Tørkeanlegg Andre apparater Film og filmapparater

17 fordelt etter årsaker Ei-stat- Erstat- Ant all Erstatbran- ei-stat- nings- bran- erstat- flings- bran- erstat- flingsner finger beløp ner ninger beløp ner finger beløp I I ,

18 2 Tabell 4. forts. 944 Årsak branner erstatfinger Ersta- - beløp Friksjonsskader Herav: Kvernsteiner Rivemaskin, desintegrator Varmegang i lager På annen måte Fyrstikker Herav: Uforsiktighet av voksne» barn Gass-skader Herav: Lekkasje Gassapparat, gassbluss Gasseksplosjon Gnister fra dampskip Gnister fra lokomobil Gnister fra lokomotiv Gnister fra pipe antent Herav: Blikktak Bordtak Flistak Papptak Spontak Steintak Torvtak Annet Gnister, hete eller flamme fra ildsted antent Herav: Avfall Klær, gulvteppe etc Ved og annet brensel Inventar, varer Gulv, tak, vegg Annet Ildsfarlige stoffer Herav: Bensin, bensol, nafta o Petroleum, terpentin, ferniss o Sprit Harpiks, voks, lakk, lim, bek, tjære Fett, smør, smult o.. Tran og fettolje Fyrverkerisaker Sprengstoffer Andre ildsfarlige stoffer

19 branner erstatninger Erstatflingsbeløp branner erstatfinger Erstatningsbeløp branner erstat- "linger Erstatflingsbeløp I I _ I

20 4 Tabell 4. (forts.) 944 Årsak branner erstatninger Erstatningsbeløp - Ildsteder meet oljefyring Ildstedsmangler Herav: Ved ildsted eller ovnsror» Ved brannmur, utilstrekkelig beskyttet vegg, gulv, tak Ved skorstein Ved annet Juletrebranner Koke, varme, sveiseapparater for sprit og petroleum CI.. Herav: Rugemaskin, kyllingmor Spritapparat Petroleumsapparat Sveise og loddelpparat Andre apparater O O Lamper Herav: Antent tak eller vegg Veltet eller falt ned O 0 0 Eksplodert Antent på annen måte 400 Lynnedslag Herav: Elektrisk stasjon Fabrikkbygning Kirke med lynavleder Kirke uten lynavleder Våningsbygning Uthusbygning Andre bygninger Radioapparat Apen mark O O 0 0 O 0 0 Opptining av frosne vannrør Pipebrann: Se sotbrann. Påsatt Herav: Forsikringstaker Pyroman Sinnssyk, åndssvak Andre

21 5 branner ( Erstat- Erstat- erstatningebeløneninger flings- branerstat-flings- bran- erstatninger beløp ner Erstatflingsbeløp Î :9:

22 6 Tabell 4. forts. 944 Årsak branner erstatninger Erstatningsbeløp Selvantennelse E r Herav: I avfall T hey I kull I ulesket kalk» I mel» I annet Skogbrann Sollyset Herav: Antennelse ved direkte oppvarming» Antennelse ved brennglass, speil o. Sotbrann Stearinlys Tobakksrøyking Tørkeinnretninger Uforsiktighet Herav: Av barn Av sinnssyke, åndssvake» Av uvedkommende» Av andre Uk jente årsaker Tilsamm en

23 Erstat- Erstat- Erstatbran- erstat- nings- bran- erstat- nings- bran- erstat- flingsner ninger beløp ner ninger beløp ner ninger beløp I I I I I ,

24 8 Gjennomsnittlig skadegrad BRAN NSKA DER 9,3 0/0' AV SAMLET FOPS. SUM,Vvv7./.7 ZZ:7 Brannskadete bygningers forsikr.sum 77%777-/' Samlet forsikringssum for brannskadete bygninger kr. 256,70,533 Samlet erstatningsbeløp 23,907,735 Erstatningsbeløp i forhold til forsikringssum 9,3 %

25 og mer Skadegrad Aske eller slagg erstatninger Film og filmapparater Friksjonsskader Fyrstikker Erstatningssum Tabell 5. Brannene i drene fordelt etter skadegrad') innen hver årsaksgruppe. 0 6 Bråtebrann erstatninger Erstatningssum Dampledning og dampeksplosjon 2 erstatninger Erstatningssum Samlet Elektrisitetsskader og mer Eksplosjonsmotorer Feil ved el. ledninger og apparater Uforsiktig behandling av el. ledninger og apparater Samlet og mer og mer Gass-skader Gnister fra Gnister fra dampskip lokomobil Brannskade i prosent av de skadete bygningers forsikringssum. De to beløp under gnister fra dampskip refererer seg til samme erstatning. 3 Elektrisk fenomenforsikring.

26 og mer Tabell 5. (forts.) Skadegrad. 8 2 Gnister fra lokomotiv erstatninger Erstatningssum Gnister fra Gnister, hete eller pipe flamme fra ildsted I Erstatningserstatsum ninger erstatninger Erstatningssum og mer Ildsfarlige stoffer Ildsteder med olje- I fyring 2 84 Ildstedsm an g/ er og mer Juletrebranner 600 Koke-, varme- og sveiseapparater for sprit, petroleum o Lamper Lynnedslag og mer I Opptining I av frosne vannror I Påsettelse Elektrisk fenomenforsikring.

27 2 Tabell 5. (forts.) Selvantennelse I Skogbrann Sollyset og mer Skadegrad. erstatninger erstatninger erstatninger 9 Erstatningssum Erstatningssum Erstatningssum Sotbrann Stearinlys Tobakksrøyking og mer og mer Tørkeinnretninger Uforsiktighet, forskjellig Ukjente årsaker Sammendrag og mer erstat- /linger Erstatnings '

28 22 Tabell 6. Brannene på uthusbygningene i byg- Årsak Aske eller slagg Bråtebrann Dampledninger og dampeksplosjon Eksplosjonsmotorer Elektrisitetsskader Friksjonsskader Fyrstikker Gass-skader Gnister fra lokomotiv Gnister fra pipe Gnister, hete eller flamme fra ildsted Ildsfarlige stoffer Ildstedsm angler Koke-, varme- og sveiseapparater for sprit petroleum o.l. Lamper Lynnedslag Opptining av frosne vannrør Påsettelse Selvantennelse Sollyset Sotbrann Stearinlys Tobakksrøyking Fjøs, stall og låvebygnr. 4.; ct +4,', 0 4, ti Andre uthusbygnr.,= c d 0 Fjos, stall og iåvebygnr. 72, cd d t Andre uthusbygnr. Ersta t- ningssum Erstatningssum Erstatningssum Erstatningssum Tørkeinnretninger 200 Uforsiktighet, forskjellig Ukjente årsaker Tilsam men

29 23 dene i årene fordelt etter årsaker. 4 cd.+4 o Fjøs, stall, og låvebygnr. t-4)* Andre uthusbygnr. Cd Fjøs, stall og Favebygnr. t P., t 7- ca ce Andre uthusbygnr. t *" Erstatningssum Erstatningssum Erstatningssum Erstatningssum I

30 94 Tabell 7. Erstatningene fordelt etter de Bygdene. 944 Brannskadete bygningers forsikringssum 000 kr. Samlet erstatningsbeløp erstatninger Gjennomsnittlig erstatningsbeløp 000 kr og derover Elektrisk fenoinenfor. sikr kr og derover Elektrisk fenomenforsikr.... I alt I alt kr og derover Elektrisk fenomenforsikr kr og derover Elektrisk fenomenforsikr. I alt I alt

31 25 brannskadete bygningers forsikringssum. Byene. 944 Brannskadete bygningers forsikringssum i 000 kr. Samlet erstatningsbeløp erstatninger Gjennomsnittlig erstatningsbeløp 000 kr og derover I alt kr og derover Elektrisk fenomenforsikr I alt T 00 kr og derover Elektrisk fenomenforsikr I alt kr og derover Elektrisk fenomenforsikr I alt

32 26 Tabell 8. Erstatningene fordelt etter skadegrad. Bygdene. Skadegrad erstatninger Inntil ,0 og derover 89 Elektrisk fenomenfors. 5 Brannskadete bygningers forsikringssum 944 Erstatningsbeløp I alt I prosent 0/ Gjennomsnittlig skadegrad I alt 786 0/0 Inntil og derover 96 Elektrisk fenomenfors I % % / /0 Inntil og derover Elektrisk fenomenfors. I alt SOO % % I alt 0/0 Inntil og derover Elektrisk fenomenfors. I alt % % _

33 944 Brannskadete Skadegrad Erstatningsbeløp Gjennombygningers snittlig erstatninger forsikringssum I alt I prosent skadegrad 0 0/, 33 /0 0/ Tabell 8. Erstatningene fordelt etter skadegrad. Inntil ,0 og derover 5 Byene I alt 38 0/0 Inntil og derover 9 Elektrisk fenornenfors. 2 I alt 47 0/0 Inntil og derover 28 Elektrisk fenomenfors. 6 I alt 444 Inntil og derover 62 Elektrisk fenomenfors. 8 I aft % % % % % %

34 28 Tabell 9. Erstatningene fordelt 944 Erstatning Erstatninger Erstatningsbeløp prosent Sum prosent og derover 0/ % I alt I Tabell 0. Brannene i årene Måned branner erstatninger Erstatningssum Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I alt

35 29 etter størrelse Erstatninger Erstatningsbeløp Erstatninger Erstatningsbeløp I prosent Sum I prosent I prosent Sum I prosent - % % % % fordelt på måneder branner erstatninger Erstatningssum branner erstatninger Erstatningssum

36 30 Tabell ii. Brannene fordelt etter klokkeslett Klokkeslett branner 944 Erstatningsbeløp Uoppgitt I alt 455 I

37 3 for ildens oppkomst, branner branner branner Erstatningsbeløp Erstatningsbeløp Erstatningsbeløp _

38 32 Tabell 2. Gjennomsnittlig forsikringssum pr. eiendom i årene Ar Riket Bygder Byer

39 33 Tabell 3. Gjennomsnittskontingenten i årene pro mine '> » » » » » » » » » » » » » » » » » » )) pro mile, » 9 207» » » » » » » » * * --)) * 4) *» * )) * 4) *» *» » 93 89» > » » » ,75 942,8 943,76 944,75 945,7 946,76 * Heri innbefattet 0 % midlertidig

40 34 Tabell 4. Forsikringssummen i byene fordelt på mur- og trebebyggelsel) i årene År Forsikringssum I prosent Mur Tre Mur Tre ,88,70 368,97, ,368, ,887, ,824,460 4,232, ,089,890 53,837, ,33,03,320,36,888, ,46,569,90,249,04, ,496,22,960,244,359,80 93,405,474,920,90,574, ,374,900,70,64,957,80 937,353,363,450,54,30, ,434,033,390,223,085, ,772,203,800,426,539, ,082,69,350,658,557, , 45, ,7 44,3 ) Som murbebyggelse har en regnet tariffens. og 2. klasse mens og 5. klasse er regnet som trebebyggelse.

41 35 Forsikringssummen ved utgangen av året fra 847 til ,46, Efii 345,760, j 802,524, ,27,574, FT,582,408, ,273,850, II II 5,47,957, ,884,323,00

42 36 forsikrede eiendommer ved utgangen av Aret fra 847 til 940. irrr 847 Ti 23, , ,34 0! / 45, II IT II I 78, ,66

43 37 VD o0 c.d - Cr4 c't I) t>3..- cr:j 4. (.) bi) ". o a\ p I 0 0 0, + 0 c I o0 et! cni r I

44 Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 946 (forts.) Nr. 6. Norges postverk 945. (Statistique postale.) - 7. Jordbruksstatistikk 945. (Superficies agricoles et élevage du Wail. Récoltes etc.) 8. Sinnssykehusenes virksomhet 942. (Statistique des hospices d'aliénés.) 9. Veterinærvesenet 944. (Service v4térinaire.) 20. Telegrafverket (Télégraphes et téléphones de l'état.) 2. Syketrygden 943. (Assurance-maladie nationale.) Rekke X. Trykt 947. Nr. 22. Kriminalstatistikk 943 og 944. (Statistique de la criminalité pour les années 943 et 944.) Statistisk-økonomisk oversikt over året 946. (Apercu de la situation économique.) Norges handel 945. (Commerce.) Norges fiskerier 943. (Grandes péches maritimes.) Norges private aksjebanker og sparebanker 945. (Statistique des barques privées par actions et des caisses d'épargne.) Veterinærvesenet 945. (Service vétérinaire.) Arbeidslønninger 945. (Salaires des ouvriers.) Forsikringsselskaper 945. (Sociétés d'assurances.) Norges bergverksdrift 945. Wines et usin,es.) - 3. Norges postverk 946. (Statistique postale.) Stortingsvalget 945. (Elections en 945 pour le «Storting».) Kommunevalgene 945. (Elections en 945 pour les conseils communaux et municipaux.) Norges kommunale finanser (Finances des communes.) Norges industri 944. (Statistique industrielle.) Private funksjonærers lønningsforhold i juli 946. (Traitements des fonctionnaires privés.) Skattestatistikken (Répartition d'impas.) Meieribruket i Norge 945. (L'industrie laitiére de la Norvége.) Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v (Dette etc. des communes.) Telegrafverket (Télégraphes et téléphones de l'etat.) - 4. Norges jernbaner 94/42-944/45. (Chemins de fer norvégiens.) Skolestatistikk (Instruction publique.) Rekke X. Trykt 948. Nr. 43. Statistisk-økonomisk oversikt over året 947. (Apercu de la situation économique.) 44. Norges Brannkasse (Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie.)

45 Statistisk Sentralbyrå har dessuten bl. a. gitt ut disse verker: Statistiske Meddelelser. 2 nr. i året. (Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistigue.) Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. (Bulletin mensuel du commerce extérieur.) Fortegnelse over Norges Officielle Statistikk m. v desember 920. Kristiania 889, 93 og 922. (Catalogue de la Statistigue Officielle.) Statistiske Oversigter 94. Kristiania 94. Statistiske Oversikter 926. Oslo 926. (Résumé rétrospectif 94 et 926.) Alle verker er til salgs hos H. As c he h o ug & Co., Oslo. Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges Handel» er Byråets beholdning meget knapp, og Byrået er takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer: Statistisk Årbok samtlige årganger til og med 940. Norges Handel samtlige årganger til og med 95, dessuten 92, 927, februar 948. GRONDAHL & SONS BOKTRYKKERI. OSLO

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 197-9.. bolken. (Moulins en Norvège. D'après

Detaljer

NORGES BRANNKASSE BYGNINGSFORSIKRINGEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. XI.39. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

NORGES BRANNKASSE BYGNINGSFORSIKRINGEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. XI.39. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. XI.9. NORGES BRANNKASSE BYGNINGSFORSIKRINGEN 97-99 Statistique de l'office notional d'assurance contre l'incendie pour les années 97-99 UTGITT AV NORGES BRANNKASSE OSLO I

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) orges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la orvège, série VIII.) Trykt : r. 48. orges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar. (Les divisions civiles, ecclésiastiques,

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Kriminalstatistikk og. Statistique de /a crimina/ité.). Statistisk-økonomisk oversikt over året.

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Last ned Norsk småbyføydalisme? - Finn-Einar Eliassen. Last ned

Last ned Norsk småbyføydalisme? - Finn-Einar Eliassen. Last ned Last ned Norsk småbyføydalisme? - Finn-Einar Eliassen Last ned Forfatter: Finn-Einar Eliassen ISBN: 9788291222110 Antall sider: 435 Format: PDF Filstørrelse: 19.96 Mb Forfatteren skriver om opphavet og

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag.

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag. Årsstatistikk 2008 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk boligsektor.

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Veiledning for kontakt med media

Veiledning for kontakt med media Veiledning for kontakt med media O d d F e l l o w O r d e n e n I. O. O. F. N O R G E Forord Selv om vår Orden er lukket, ser vi gjerne at offentligheten får kjennskap til og et riktig bilde av hva vi

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Årsstatistikk 2007 1

Årsstatistikk 2007 1 Årsstatistikk 2007 1 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Noryége, série VI) Nr. se tidligere hefter. Trykt : Nr.. Private aktiebanker 0. {Banques privées par actions.) 0. Skolevæsenets tilstand

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

OPTIMERA DOKUMENTASJON

OPTIMERA DOKUMENTASJON Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA DOKUMENTASJON MARS 2015 optimera.no Dokumentasjon enkelt og billig Dokumentasjon av produkter er enkelt og kostnads effektivt med Optimera. Vi tilbyr helautomatisk

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt i 0: Rekke IX. Nr.. Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.).

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer