Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen"

Transkript

1 Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/ AMJ Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Spørsmål: Kan statsråden fremlegger en samlet forretningsstatestikk for alle tingretter i Norge i perioden 1995 til 2015, som viser hver tingretts gjennomsnittlig saksbehandlingstid av straffesaker med meddomsrett, enedommersaker og tvistemål/sivile saker, samt angir antall saker i restanse for hvert år? Svar: Domstoladministrasjonen (DA) utarbeider utfyllende statistikk for saksavvikling i Norges domstoler. DA har imidlertid ikke elektronisk saksavviklingsstatistikk mellom 1995 og Tall fra denne perioden må innhentes og sammenstilles manuelt. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor ikke hatt muligheten til å fremstille statistikk fra denne perioden med tiden som har vært til rådighet. Nedenfor følger en oversikt over gjennomsnittlig saksbehandlingstid (i måneder) og restanser/beholdning i meddomsrettssaker, enedommersaker og tvistesaker for perioden 2001 til Tabell 1: Meddomsrettsaker, beholdning : Meddomsrettsaker, beholdning Domstol Alstahaug Postadresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Kontoradresse: Gullhaug Torg 4A Telefon: Telefaks: Org. nr.:

2 Alta Asker og Bærum Aust-Agder tingrett Aust-Telemark Bergen Brønnøy Dalane Drammen Eidsvoll Eiker, Modum og Sigdal Fjordane Flekkefjord Follo Fosen Fredrikstad Gauldal Gjøvik Glåmdal Hadeland og Land Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger Haugaland Haugesund Hedmarken Heggen og Frøland Holmestrand Holt Horten Inderøy Indre Finnmark tingrett Inntrøndelag Indre Follo Indre Sogn Jæren Karmsund Kongsberg Kragerø Kristiansand Larvik Lister Lofoten Lyngdal Mandal Midhordland Midt-Trøndelag 10 8 Moss Namdal /15

3 Nedenes Nedre Romerike Nedre Telemark Nes Nordfjord Nord-Gudbrandsdal Nordhordland Nordmøre Nordre Vestfold Nord-Troms Nord-Østerdal Ofoten Orkdal Oslo Rana Ringerike Romsdal Ryfylke Salten Sand Sandefjord Sandnes Sarpsborg Senja Skien og Porsgrunn Sogn Solør Stavanger Stjør- og Verdal Sunnfjord Sunnhordland Sunnmøre Søre Sunnmøre Sør-Gudbrandsdal Sør-Trøndelag Sør-Østerdal Tana og Varanger Tinn og Heddal Toten Trondenes Trondheim Tønsberg Valdres Vardø Vesterålen Vest-Telemark Vinger og Odal Voss Ytre Follo Ytre Sogn Øst-Finnmark tingrett /15

4 Øvre Romerike Tabell 2: Meddomsrettsaker, gjennomsnittlig saksbehandlingstid : Meddomsrettsaker, gjennomsnittlig saksbehandlingstid Domstol Alstahaug 2,8 2,6 3,2 5,6 5,2 3,7 2,3 2,6 3,4 2,6 0,8 1,5 2,1 1,7 Alta 2,6 3,0 3,2 2,4 2,6 2,8 2,8 3,4 2,8 3,0 2,7 2,4 2,7 3,5 Asker og Bærum 2,6 2,8 3,1 2,8 2,6 2,4 2,1 2,4 2,5 2,9 2,5 2,5 2,6 2,8 Aust-Agder tingrett 0,0 0,0 0,0 5,9 4,2 2,6 3,0 2,8 2,6 2,7 2,4 3,0 3,0 3,3 Aust-Telemark 2,4 2,3 2,8 2,2 3,4 3,4 3,0 3,4 Bergen 3,3 3,7 4,8 6,3 5,8 4,6 3,3 3,2 3,6 3,8 3,8 4,2 3,9 4,0 Brønnøy 4,1 3,2 3,4 3,3 3,2 3,8 2,7 2,1 2,6 2,6 2,9 2,2 2,4 2,8 Dalane 2,3 2,5 3,0 2,9 2,6 3,6 3,9 3,6 2,5 2,1 1,6 1,8 2,1 2,5 Drammen 3,6 5,3 4,4 4,2 4,2 3,2 3,2 2,6 2,5 2,7 2,5 2,6 3,4 3,3 Eidsvoll 3,6 6,6 3,9 4,6 Eiker, Modum og Sigdal 2,2 2,5 1,7 2,1 1,9 1,8 2,1 1,8 1,2 1,1 1,3 1,0 1,6 1,9 Fjordane 3,6 4,1 2,7 2,3 3,0 2,8 3,0 2,7 2,8 2,3 Flekkefjord 2,3 2,7 2,0 2,8 Follo 3,0 2,8 2,6 2,2 2,2 3,1 2,7 2,5 3,4 4,4 Fosen 2,4 2,3 2,3 3,0 3,1 2,8 2,6 3,9 3,5 4,0 2,3 2,5 3,6 3,4 Fredrikstad 3,5 3,7 3,9 3,9 3,5 3,3 3,6 2,6 2,0 2,4 2,3 2,1 2,8 3,0 Gauldal 2,1 4,0 0,0 0,0 Gjøvik 2,7 3,6 3,1 2,7 3,0 4,2 Glåmdal 2,9 2,3 1,6 2,5 2,4 1,9 3,3 2,5 2,6 Hadeland og Land 2,8 2,8 3,3 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 Halden 2,0 2,5 2,2 2,7 2,6 2,2 2,0 1,9 1,7 1,9 1,5 1,8 2,4 2,3 Hallingdal 2,5 2,8 2,7 2,7 3,0 2,7 2,4 2,2 2,2 2,1 2,7 1,8 2,4 1,9 Hammerfest 3,1 2,7 2,4 2,2 3,0 2,4 2,9 2,3 2,3 3,0 2,1 2,3 2,4 2,5 Hardanger 2,1 2,5 2,9 3,2 2,9 2,5 2,5 2,1 2,1 2,4 3,5 2,7 3,2 2,8 Haugaland 4 3,6 3,3 3,1 4,1 2,8 2,8 3,0 Haugesund 1,9 2,1 2,1 2,3 3,9 3,8 2,7 Hedmarken 2,2 1,9 2,4 2,2 2,1 1,9 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,9 1,9 1,7 Heggen og Frøland 3,7 3,4 4,7 6,3 5,2 4,8 2,9 2,0 3,2 3,2 2,7 2,6 2,8 2,7 Holmestrand 1,9 1,9 2,2 2,0 Holt 2,5 2,6 3,2 0,0 Horten 3,6 3,8 4,6 4,4 Inderøy 2,3 2,3 2,7 2,1 2,4 2,8 2,3 2,1 2,0 1,3 Indre Finnmark tingrett 0,0 0,0 0,0 2,4 3,1 3,2 3,4 2,5 2,6 2,7 3,0 2,7 3,2 2,8 Indre Follo 2,8 4,2 4,8 4,6 Indre Sogn 1,2 1,9 2,1 3,2 Inntrøndelag 2,3 2,0 2,6 2,7 Jæren 2,7 2,8 3,1 2,6 2,8 2,8 3,6 3,7 2,7 2,5 2,8 2,7 4,8 5,0 Karmsund 1,8 2,5 2,4 2,4 3,7 2,9 2,9 Kongsberg 1,2 1,1 0,9 0,8 0,9 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4 1,6 1,8 1,6 2,2 Kragerø 2,8 3,0 2,7 2,3 3,1 Kristiansand 2,6 3,5 3,0 2,5 2,3 1,8 1,7 1,6 1,7 1,9 1,8 1,7 1,9 1,9 Larvik 4,2 6,4 5,3 3,5 3,1 2,5 3,0 2,7 3,2 2,9 2,3 2,7 2,2 2,6 Lister 2,8 2,6 2,6 2,5 2,2 2,4 2,4 2,5 2,4 2,5 Lofoten 2,8 3,1 2,6 2,5 3,5 3,0 2,2 2,3 2,4 1,9 2,6 2,1 2,0 2,4 Lyngdal 3,1 2,4 2,7 2,9 Mandal 1,8 2,2 2,0 0,0 4/15

5 Midhordland 4,6 4,2 4,8 3,8 2,9 Midt-Trøndelag 2,3 2,7 0,0 0,0 Moss 2,9 3,4 4,5 3,6 3,1 3,1 2,5 2,4 2,4 2,5 3,4 1,9 2,5 2,2 Namdal 2,9 3,6 4,3 4,2 3,7 3,7 3,3 3,1 2,7 2,8 3,2 2,5 3,1 2,8 Nedenes 3,2 4,9 5,2 0,0 Nedre Romerike 5,3 4,7 3,4 2,7 2,5 2,7 2,8 3,0 2,3 2,9 3,9 3,9 4,8 3,7 Nedre Telemark 1,3 2,0 1,7 1,8 2,3 2,4 2,1 2,0 2,0 2,3 2,2 2,4 2,6 2,8 Nes 2,1 2,2 1,9 1,6 Nordfjord 2,7 2,9 3,1 3,0 Nord-Gudbrandsdal 2,2 2,9 2,6 2,5 1,6 1,7 1,7 2,0 2,1 1,9 2,6 2,3 2,2 3,4 Nordhordland 3,3 3,6 4,2 4,5 2,8 3,1 2,0 2,5 2,6 3,2 3,0 3,2 3,8 5,2 Nordmøre 1,5 2,1 3,1 1,7 1,8 1,8 2,1 2,6 1,7 2,1 2,2 2,8 1,8 2,1 Nordre Vestfold 5,7 4,8 3,6 2,9 2,6 3,4 3,1 2,7 4,3 4,4 Nord-Troms 3,4 4,2 4,2 3,2 2,9 2,7 2,5 3,1 3,6 2,1 2,2 2,4 2,4 2,7 Nord-Østerdal 1,3 1,6 1,0 1,3 1,4 1,3 1,0 1,3 1,2 1,1 1,2 1,4 1,3 1,1 Ofoten 3,8 4,5 5,2 3,5 4,8 5,5 4,0 3,8 3,2 3,2 2,9 3,1 3,2 3,7 Orkdal 2,8 4,2 0,0 0,0 Oslo 5,2 6,2 3,5 3,7 3,1 2,7 2,7 2,9 2,4 2,9 2,9 3,1 2,7 2,9 Rana 3,8 4,0 4,0 5,2 4,7 5,7 4,8 4,4 3,3 2,8 2,8 1,6 2,1 2,6 Ringerike 2,7 2,7 2,1 2,5 2,8 3,2 2,7 2,1 1,7 2,0 2,8 3,5 3,6 2,2 Romsdal 2,0 2,2 3,0 2,6 2,8 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,4 2,0 2,3 Ryfylke 2,6 4,1 2,6 2,3 2,8 2,9 Salten 2,5 2,8 2,9 2,7 2,2 2,2 2,5 2,2 2,3 2,3 2,7 2,5 3,6 2,4 Sand 3,2 3,4 3,5 0,0 Sandefjord 3,5 3,3 4,4 4,9 6,5 5,1 4,4 2,4 2,9 4,6 3,2 2,9 2,3 3,7 Sandnes 2,9 3,0 2,6 2,4 2,0 Sarpsborg 2,4 2,9 2,6 2,6 2,6 2,4 1,9 2,4 1,9 3,4 3,4 3,1 3,1 2,9 Senja 4,9 4,3 3,1 3,2 3,3 3,2 2,9 2,4 2,4 2,2 2,6 2,1 2,7 2,9 Skien og Porsgrunn 2,2 2,7 2,2 2,4 2,8 2,6 Sogn 2,2 2,7 2,4 3,5 2,7 3,3 2,6 3,1 3,5 3,5 Solør 1,7 1,7 2,7 2,7 2,2 Stavanger 3,1 3,3 2,7 3,6 2,6 2,3 2,5 2,6 2,5 2,9 2,7 2,8 2,7 2,5 Stjør- og Verdal 3,0 3,8 3,6 3,6 3,3 4,1 3,3 2,5 3,0 2,4 Sunnfjord 3,0 2,9 3,7 3,3 Sunnhordland 4,8 5,0 3,6 2,5 2,8 2,8 2,5 2,9 2,9 2,6 2,4 3,1 3,0 3,3 Sunnmøre 2,8 2,5 2,4 2,8 2,3 2,4 2,4 2,1 2,0 2,2 2,6 1,7 1,9 1,9 Søre Sunnmøre 3,0 2,6 2,7 2,5 2,0 2,4 2,7 2,5 2,7 2,9 3,0 4,5 2,9 2,4 Sør-Gudbrandsdal 3,3 2,4 2,9 1,9 2,9 2,1 2,2 2,2 2,1 2,4 3,1 2,7 2,9 3,2 Sør-Trøndelag 0,0 0,0 3,3 3,5 2,6 2,4 2,2 2,7 3,0 3,3 3,4 2,7 3,1 3,0 Sør-Østerdal 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,4 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 Tana og Varanger 2,5 2,6 3,2 0,0 Tinn og Heddal 2,4 2,8 2,0 2,1 2,7 2,2 Toten 2,7 2,9 3,6 3,0 2,5 3,2 3,1 2,6 Trondenes 2,6 2,8 3,1 2,6 3,1 3,6 2,1 2,1 1,8 2,1 2,2 2,0 2,5 3,0 Trondheim 2,6 2,9 2,9 2,4 2,9 2,4 2,4 2,7 2,9 Tønsberg 2,7 3,3 3,4 4,2 3,5 2,6 2,4 2,8 3,8 3,7 2,7 3,2 3,6 3,9 Valdres 2,1 2,8 4,7 2,4 1,6 2,1 2,7 2,2 1,8 1,4 1,5 1,9 1,7 1,8 Vardø 2,2 3,3 3,9 0,0 Vesterålen 2,8 3,7 2,9 2,7 3,4 3,3 3,3 3,8 2,7 2,8 3,0 2,6 2,9 2,6 Vest-Telemark 2,2 2,5 3,7 2,7 3,7 1,7 2,3 3,2 2,8 3,4 2,4 2,5 2,4 2,6 Vinger og Odal 2,2 3,3 3,2 3,2 2,5 5/15

6 Voss 2,1 2,2 2,5 3,5 1,4 Ytre Follo 2,8 2,9 3,0 3,0 Ytre Sogn 1,0 1,6 2,0 1,5 Øst-Finnmark tingrett 0,0 0,0 0,0 2,5 3,5 3,0 2,9 3,0 2,2 2,9 3,2 3,6 3,7 4,9 Øvre Romerike 5,2 3,3 2,4 2,4 2,3 2,9 6,8 6,5 5,0 5,2 Veid gj.sn. saksbeh.tid* 3,3 4,0 3,4 3,5 3,2 2,9 2,7 2,6 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3,1 *(ekskl. spesialembetene) Tabell 3: Enedommersaker, beholdning : Enedommersaker, beholdning Domstol Alstahaug Alta Asker og Bærum Aust-Agder tingrett Aust-Telemark Bergen Brønnøy Dalane Drammen Eidsvoll Eiker, Modum og Sigdal Fjordane Flekkefjord Fosen Follo Fredrikstad Gauldal Gjøvik Glåmdal Hadeland og Land Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger Haugaland Haugesund Hedmarken Heggen og Frøland Holmestrand Holt Horten Inderøy Indre Finnmark tingrett Indre Follo Indre Sogn Inntrøndelag Jæren Karmsund Kongsberg Kragerø /15

7 Kristiansand Larvik Lister Lofoten Lyngdal Mandal Midhordland Midt-Trøndelag Moss Namdal Nedenes Nedre Romerike Nedre Telemark Nes Nordfjord Nord-Gudbrandsdal Nordhordland Nordmøre Nordre Vestfold Nord-Troms Nord-Østerdal Ofoten Orkdal Oslo Rana Ringerike Romsdal Ryfylke Salten Sand Sandefjord Sandnes Sarpsborg Senja Skien og Porsgrunn Sogn Solør Stavanger Stjør- og Verdal Sunnhordland Sunnfjord Sunnmøre Søre Sunnmøre Sør-Gudbrandsdal Sør-Trøndelag Sør-Østerdal Tana og Varanger Tinn og Heddal Toten Trondenes Trondheim /15

8 Tønsberg Valdres Vardø Vesterålen Vest-Telemark Vinger og Odal Voss Ytre Follo Ytre Sogn Øst-Finnmark tingrett Øvre Romerike Tabell 4: Enedommersaker, gjennomsnittlig saksbehandlingstid : Enedommersaker, gjennomsnittlig saksbehandlingstid Alstahaug 0,8 0,6 0,5 1,1 1,0 0,5 0,4 0,6 1,0 0,6 0,1 0,3 0,4 0,3 Alta 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 Asker og Bærum 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 Aust-Agder tingrett 0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Aust-Telemark 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 Bergen 0,6 0,8 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 Brønnøy 0,5 0,7 0,7 1,2 0,8 0,4 0,5 0,5 0,9 0,6 1,0 0,6 0,3 0,5 Dalane 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,7 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 Drammen 0,8 1,1 1,1 0,6 1,0 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 Eidsvoll 0,9 0,7 0,6 0,9 Eiker, Modum og Sigdal 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Fjordane 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 Flekkefjord 0,8 0,5 0,7 0,5 Follo 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 Fosen 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 0,9 0,6 Fredrikstad 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 Gauldal 0,7 1,2 0,0 0,0 Gjøvik 0,8 0,8 0,6 0,5 0,8 0,7 Glåmdal 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 Hadeland og Land 0,7 0,6 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8 Halden 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Hallingdal 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 Hammerfest 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 Hardanger 0,3 0,5 0,8 0,8 0,7 1,0 0,9 0,5 0,6 0,6 0,5 0,8 0,6 0,6 Haugaland 4 0,7 0,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,5 Haugesund 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,6 0,4 Hedmarken 0,6 0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 Heggen og Frøland 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,9 0,7 Holmestrand 0,4 0,9 0,5 0,5 Holt 0,5 0,7 0,7 0,0 Horten 0,6 0,6 0,5 0,8 Inderøy 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 Indre Finnmark tingrett 0,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 Indre Follo 0,8 0,9 0,8 0,8 Indre Sogn 0,5 0,4 0,4 0,3 Inntrøndelag 0,4 0,5 0,4 0,5 8/15

9 Jæren 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,9 Karmsund 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 Kongsberg 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 Kragerø 0,6 0,6 0,5 0,5 1,3 Kristiansand 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Larvik 0,6 0,5 0,5 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 Lister 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 Lofoten 0,5 2,0 0,4 0,5 0,6 1,0 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 Lyngdal 0,5 0,4 0,5 0,4 Mandal 0,3 0,4 0,6 0,0 Midhordland 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 Midt-Trøndelag 0,8 0,8 0,0 0,0 Moss 0,4 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 Namdal 0,3 0,5 0,6 0,4 0,6 0,7 0,5 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 Nedenes 0,6 0,7 0,7 0,0 Nedre Romerike 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,4 Nedre Telemark 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 Nes 0,8 0,8 0,7 0,6 Nordfjord 0,6 0,8 0,3 0,3 Nord-Gudbrandsdal 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,4 0,8 0,5 0,5 0,7 Nordhordland 0,6 0,6 0,4 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 Nordmøre 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 Nordre Vestfold 1,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 Nord-Troms 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 Nord-Østerdal 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 Ofoten 0,6 0,6 0,9 0,6 0,9 0,8 0,9 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 Orkdal 0,5 1,1 0,0 0,0 Oslo 0,9 0,7 0,7 0,9 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Rana 0,7 0,7 0,8 0,6 1,7 1,2 1,3 1,2 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 Ringerike 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 1,0 0,5 0,5 Romsdal 0,5 0,4 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 Ryfylke 0,5 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 Salten 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 Sand 0,5 0,5 0,6 0,0 Sandefjord 0,8 1,2 0,9 1,1 1,7 1,0 0,8 0,5 0,8 0,7 1,0 0,7 0,8 1,0 Sandnes 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 Sarpsborg 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 Senja 0,7 0,8 0,3 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 Skien og Porsgrunn 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 Sogn 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,9 0,8 Solør 0,3 0,5 0,6 0,6 0,9 Stavanger 0,5 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 Stjør- og Verdal 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 Sunnfjord 0,3 0,3 0,4 0,4 Sunnhordland 1,0 2,9 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 0,7 0,9 1,0 0,9 0,9 Sunnmøre 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Søre Sunnmøre 0,7 0,6 0,4 0,7 0,8 0,5 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0 0,5 0,6 Sør-Gudbrandsdal 0,8 2,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5 0,8 Sør-Trøndelag 0,0 0,0 0,7 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 Sør-Østerdal 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Tana og Varanger 0,6 0,5 0,4 0,0 9/15

10 Tinn og Heddal 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 Toten 0,8 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1 0,9 0,9 Trondenes 0,6 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 Trondheim 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 Tønsberg 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 Valdres 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 Vardø 0,7 0,9 0,5 0,0 Vesterålen 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9 0,6 0,6 0,5 Vest-Telemark 0,6 1,1 1,0 1,0 1,1 0,9 0,7 0,8 1,1 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 Vinger og Odal 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 Voss 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 Ytre Follo 0,7 0,5 0,6 0,6 Ytre Sogn 0,2 0,2 0,7 0,9 Øst-Finnmark tingrett 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 Øvre Romerike 0,7 0,7 1,0 0,8 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 1,0 Veid Gj.sn. saksbeh.tid 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 (ekskl. spesialembetene) Tabell 5: Tvistesaker, beholdning : Tvistesaker, beholdning Domstol Alstahaug Alta Asker og Bærum Aust-Agder tingrett Aust- Telemark Bergen Brønnøy Dalane Drammen Eidsvoll Eiker, Modum og Sigdal Fjordane Flekkefjord Follo Fosen Fredrikstad Gauldal Gjøvik Glåmdal Hadeland og Land Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger /15

11 Haugaland Haugesund Hedmarken Heggen og Frøland Holmestrand Holt Horten Inderøy Indre Finnmark Indre Follo Indre Sogn Inntrøndelag Jæren Karmsund Kongsberg Kragerø Kristiansand Larvik Lister Lofoten Lyngdal Mandal Midhordland Midt- Trøndelag Moss Namdal Nedenes Nedre Romerike Nedre Telemark Nes Nordfjord Nord- Gudbrandsdal Nordhordland Nordmøre Nordre Vestfold Nord-Troms Nord-Østerdal Ofoten Oslo byfogdemb Oslo Rana Ringerike /15

12 Romsdal Ryfylke Salten Sand Sandefjord Sandnes Sarpsborg Senja Skien og Porsgrunn Sogn Solør Stavanger Stjør- og Verdal Sunnfjord Sunnhordland Sunnmøre Søre Sunnmøre Sør- Gudbrandsdal Sør- Trøndelag Sør-Østerdal Tana og Varanger Tinn og Heddal Toten Trondenes Trondheim Tønsberg Valdres Vardø Vesterålen Vest- Telemark Vinger og Odal Voss Ytre Follo Ytre Sogn Øst-Finnmark Øvre Romerike Tabell 6: Tvistesaker, gjennomsnittlig saksbehandlingstid : 12/15

13 Tvistesaker, gjennomsnittlig saksbehandlingstid Alstahaug 7,8 9,4 8,9 9,2 11,8 10,4 6,6 5,9 5,4 7,5 3,5 3,1 4,2 4,2 Alta 5,4 5,8 5,8 5,2 7,8 6,1 4,4 5,2 4,2 4,5 4,2 4,0 5,3 4,6 Asker og Bærum 5,8 5,9 6,0 6,7 7,3 6,2 5,9 5,5 5,3 5,3 6,0 5,4 5,0 4,9 Aust-Agder 0,0 0,0 0,0 8,0 7,0 5,2 5,5 4,8 4,5 4,1 4,3 5,0 5,1 4,9 Aust-Telemark 5,1 5,9 4,5 4,2 6,0 4,6 6,4 5,6 Bergen 7,6 7,5 7,9 8,7 8,7 7,6 7,5 6,3 5,2 5,5 5,8 6,2 6,2 6,7 Brønnøy 4,8 4,7 5,0 5,0 4,6 4,2 3,5 3,4 6,7 5,3 3,5 3,3 3,4 3,5 Dalane 5,8 5,3 5,6 6,0 6,9 6,9 7,4 7,4 5,5 4,7 3,7 4,0 4,7 5,3 Drammen 6,6 7,6 8,0 6,9 7,7 6,8 6,3 5,1 4,8 5,0 4,5 4,7 5,0 5,8 Eidsvoll 6,8 8,2 7,4 7,7 Eiker, Modum og Sigdal 4,3 4,0 4,3 3,9 4,1 4,3 4,5 3,7 3,3 4,2 4,0 3,9 3,7 4,7 Fjordane 10,1 11,6 8,9 6,2 5,4 4,5 5,3 5,2 6,4 5,9 Flekkefjord 4,5 6,1 4,2 5,6 Follo 6,3 5,9 5,2 4,9 4,6 5,3 5,6 5,1 5,2 5,4 Fosen 4,5 5,2 4,8 6,4 7,8 7,1 5,2 6,1 5,9 5,3 5,0 5,0 5,5 7,3 Fredrikstad 6,0 6,7 6,7 6,3 7,1 7,3 6,5 4,5 4,1 3,6 3,3 4,1 4,6 4,4 Gauldal 4,6 5,4 0,0 0,0 Gjøvik 5,0 5,9 5,0 4,6 4,9 6,0 Glåmdal 6,7 5,5 4,9 5,0 4,2 4,4 6,0 4,7 5,3 Hadeland og Land 5,0 5,3 4,8 5,2 4,7 5,8 5,0 4,7 Halden 3,9 4,0 4,1 4,1 6,0 5,5 4,3 3,9 4,3 4,1 3,0 4,7 5,4 4,8 Hallingdal 6,0 6,5 6,8 7,0 7,6 5,8 5,7 5,9 5,6 5,3 5,4 5,6 6,5 5,5 Hammerfest 7,0 7,2 5,1 6,2 7,4 6,0 4,6 4,8 5,4 5,3 5,8 4,4 5,1 5,5 Hardanger 6,2 7,2 7,7 8,4 6,6 9,1 6,8 5,4 5,2 4,6 6,2 7,9 5,9 6,1 Haugaland 5,3 5,1 5,7 6,6 5,6 4,8 4,9 Haugesund 5,8 4,2 6,8 5,0 6,6 6,4 6,9 Hedmarken 4,4 5,0 5,6 4,8 4,9 5,5 5,0 4,6 4,8 4,3 4,0 4,4 4,3 4,7 Heggen og Frøland 4,6 5,1 6,3 7,3 7,4 5,8 4,5 3,5 3,7 5,4 5,8 5,1 5,2 5,4 Holmestrand 5,0 4,2 4,8 6,1 Holt 4,1 5,2 6,7 Horten 5,9 5,4 7,5 6,7 Inderøy 6,6 3,5 4,3 3,5 4,5 5,1 3,9 4,5 4,7 4,7 Indre Finnmark 0,0 0,0 0,0 3,0 5,8 6,3 6,8 4,8 6,0 4,9 6,3 7,3 5,7 5,5 Indre Follo 7,1 7,5 7,2 8,8 Indre Sogn 3,9 5,4 4,4 5,3 Inntrøndelag 5,2 5,7 5,5 5,8 Jæren 5,7 5,5 4,5 4,3 4,9 6,4 6,7 6,1 4,6 4,8 4,9 4,1 4,4 5,3 Karmsund 5,5 5,8 5,8 7,2 6,8 9,0 6,4 Kongsberg 3,3 3,0 3,1 3,3 3,5 3,3 3,1 4,1 3,6 4,9 3,8 4,3 4,3 4,5 Kragerø 6,5 6,8 6,3 5,7 7,5 Kristiansand 6,2 7,0 5,9 6,2 5,8 5,4 4,9 3,8 3,5 3,5 3,6 4,0 4,1 4,0 Larvik 7,4 8,0 9,2 7,7 5,8 5,4 7,8 6,3 5,3 4,7 5,3 5,6 5,8 4,6 Lister 6,0 5,7 4,4 4,5 4,9 5,4 4,7 5,4 5,3 6,3 Lofoten 6,0 8,0 6,6 5,6 6,0 5,8 7,9 4,8 4,1 4,4 5,1 4,3 4,3 5,6 Lyngdal 5,4 4,7 5,7 6,6 Mandal 6,6 4,8 5,4 0,0 Midhordland 6,9 6,8 5,3 5,2 6,8 Midt-Trøndelag 4,0 4,7 0,0 0,0 Moss 7,2 10,9 7,1 7,5 7,1 7,2 7,1 6,3 4,5 5,4 6,2 5,7 5,8 5,4 13/15

14 Namdal 5,9 5,4 6,6 4,7 6,5 5,8 5,4 6,6 5,2 6,4 6,2 5,8 5,6 5,3 Nedenes 5,3 7,1 8,7 Nedre Romerike 6,3 6,6 5,8 6,5 5,4 5,4 5,7 4,6 4,6 4,0 5,3 6,0 5,9 5,9 Nedre Telemark 3,7 4,7 6,2 5,5 6,5 5,7 5,3 4,2 4,0 4,6 4,5 4,3 4,6 4,9 Nes 2,8 3,2 3,7 3,2 Nordfjord 5,2 6,5 7,1 6,8 Nord-Gudbrandsdal 5,3 4,3 5,3 4,5 5,2 5,7 4,9 5,9 5,4 4,7 5,1 5,4 6,7 4,7 Nordhordland 5,4 6,2 6,0 7,6 5,7 6,3 5,6 4,7 4,8 5,4 5,9 6,7 7,4 7,8 Nordmøre 4,5 5,2 5,6 5,3 4,2 4,2 5,2 4,8 4,2 5,1 4,7 4,3 4,1 4,7 Nordre Vestfold 9,0 9,2 7,5 6,1 5,6 6,2 5,2 5,5 7,3 7,6 Nord-Troms 6,0 6,7 6,5 6,0 6,1 6,1 5,8 5,5 5,7 5,9 5,3 5,3 5,8 5,7 Nord-Østerdal 4,7 4,3 4,2 4,4 4,5 5,8 4,7 3,2 3,8 3,2 4,9 5,2 5,8 5,5 Ofoten 6,8 6,3 6,8 5,9 7,2 7,9 8,2 6,8 7,2 5,7 6,2 7,4 8,9 8,4 Oslo byfogdembete 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 3,3 3,7 1,7 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 0,8 Oslo 9,7 9,8 9,3 9,3 8,9 8,1 7,0 6,0 5,5 5,5 5,8 5,9 5,8 5,9 Rana 6,9 7,7 7,5 11,0 10,7 12,2 9,6 7,9 6,9 5,0 4,7 4,7 5,4 4,7 Ringerike 4,9 4,6 4,2 5,2 4,4 5,8 5,9 4,5 4,0 4,5 5,4 6,8 5,0 4,9 Romsdal 5,6 5,1 5,3 6,1 6,7 5,8 5,7 5,4 4,7 4,1 4,2 6,2 5,4 4,8 Ryfylke 5,9 6,7 7,1 4,9 11,3 5,3 Salten 5,0 4,9 5,0 4,8 4,3 5,1 5,2 4,1 4,1 4,3 4,7 4,5 5,1 4,6 Sand 6,0 5,4 5,6 Sandefjord 6,5 8,2 8,9 9,9 8,1 9,3 8,5 5,4 6,3 5,4 5,6 6,8 8,4 6,6 Sandnes 8,0 7,8 6,4 5,2 7,8 Sarpsborg 4,5 4,9 5,7 5,6 5,9 6,3 4,2 4,3 4,2 5,1 6,0 6,4 6,4 6,9 Senja 6,2 9,2 7,6 4,9 4,7 5,6 6,1 5,1 3,9 4,3 4,8 4,4 4,7 5,6 Skien og Porsgrunn 4,9 4,9 5,2 4,4 4,8 5,4 Sogn 6,0 7,2 7,4 7,7 3,9 5,2 5,1 5,8 5,6 7,0 Solør 4,5 6,1 4,6 5,9 8,4 Stavanger 7,5 7,0 6,6 6,9 7,5 8,1 6,4 6,0 4,8 5,1 4,7 5,2 4,9 4,8 Stjør- og Verdal 5,0 6,0 6,2 6,7 6,7 5,4 5,5 5,0 5,2 4,5 Sunnfjord 7,4 8,1 8,4 8,3 Sunnhordland 9,8 8,8 8,1 5,9 7,4 6,6 5,3 5,7 5,3 5,0 4,7 5,7 5,8 5,0 Sunnmøre 5,8 4,7 5,1 5,0 5,7 5,3 5,8 4,8 3,6 4,3 4,3 3,9 3,5 3,5 Søre Sunnmøre 4,8 4,8 4,3 4,5 4,6 4,6 5,9 6,0 5,1 7,5 6,8 7,5 7,1 4,8 Sør-Gudbrandsdal 6,2 6,1 5,9 5,0 5,4 5,6 5,2 5,7 5,1 5,0 6,0 5,9 5,6 5,5 Sør-Trøndelag 0,0 0,0 6,5 7,3 7,8 6,3 5,5 5,0 6,1 5,1 5,0 5,2 5,4 5,5 Sør-Østerdal 3,9 3,2 3,6 3,6 3,8 4,8 4,1 3,3 2,4 2,8 3,9 4,0 3,8 3,8 Tana og Varanger 6,3 5,6 5,0 0,0 Tinn og Heddal 4,3 4,0 4,2 4,1 4,6 4,7 Toten 6,6 6,6 7,4 5,8 7,1 7,2 5,6 6,2 Trondenes 5,2 5,3 6,1 5,6 7,0 6,1 5,3 5,2 4,2 5,0 5,1 4,6 4,3 4,8 Trondheim 4,6 4,6 5,4 5,0 5,0 5,2 5,2 5,3 5,2 Tønsberg 5,0 6,3 5,8 5,7 5,6 6,3 6,9 6,4 5,9 5,8 5,7 5,5 6,3 6,5 Valdres 3,9 7,5 9,8 5,4 8,1 7,9 8,4 5,6 3,7 4,3 2,3 2,6 2,9 3,8 Vardø 6,6 9,9 10,5 0,0 Vesterålen 6,4 6,9 8,9 9,1 6,5 6,7 7,8 5,6 4,1 5,0 4,5 5,1 5,3 4,7 Vest-Telemark 4,3 5,4 8,3 7,2 6,4 5,1 5,5 5,3 5,7 5,4 5,0 5,5 6,5 4,7 Vinger og Odal 5,1 5,1 5,7 4,7 8,5 Voss 7,1 7,5 7,3 6,3 3,6 Ytre Follo 5,3 5,5 5,0 5,6 Ytre Sogn 2,7 4,2 3,8 5,8 14/15

15 Øst-Finnmark tingrett 0,0 0,0 0,0 5,4 5,5 4,8 5,4 4,7 4,2 3,9 5,4 5,5 5,2 5,8 Øvre Romerike 8,2 6,9 5,6 4,9 5,5 6,7 6,2 7,0 6,3 7,5 Veid gj.sn. saksbeh.tid 6,6 6,8 6,8 6,9 7,0 6,6 6,1 5,2 4,9 5,0 4,9 5,1 5,1 5,2 Med vennlig hilsen Anders Anundsen 15/15

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2005 33 Innholdsfortegnelse INNLEDNING Definisjoner... 35 Saksbehandlingstid... 35 Feilkilder og usikkerhet... 35 ÅRSSTATISTIKK 2005 FOR FØRSTEINSTANSEDOMSTOLENE Landstall 01-05 Straffesaker...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2006 39 Innholdsfortegnelse Innledning Definisjoner... 41 Saksbehandlingstid... 41 Feilkilder og usikkerhet... 41 Årsstatistikk 2005 for Førsteinstansedomstolene Landstall 02-06 Straffesaker...

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Inneholdsfortegnelse Forord

Inneholdsfortegnelse Forord Forord Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Detaljer per kontrakt er basert

Detaljer

Domstolkommisjonen. Vedlegg del I V

Domstolkommisjonen. Vedlegg del I V Domstolkommisjonen Vedlegg del I V Delutredning I Side 1 av 33 1 INTERNASJONAL SAMMENLIGNING 4 2 ANDEL DOMMERFULLMEKTIGER I TINGRETTENE 5 3 SAKSBEHANDLINGSTID I TINGRETTENE 7 3.1 Enedommersaker 7 3.2 Meddommersaker

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Prostatakreftforeningen. Medlemsutvikling 1.Kvartal 2018

Prostatakreftforeningen. Medlemsutvikling 1.Kvartal 2018 Prostatakreftforeningen Medlemsutvikling 1.Kvartal 218 4 35 3 25 2 15 1 5 3428 367 118 243 14 13 Antall Medlemmer Hovedmedlemmer Partnermedlemmer Støttemedlemmer Nye Medlemmmer i 218 Utmeldt/Døde i 218

Detaljer

Mengderapportering vinteren

Mengderapportering vinteren Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi september 2014 Mengderapportering vinteren 2013/2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 321 Bente Hætta Statens vegvesens rapporter

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA 1. Informasjon om budgiver Budgivers navn: Organisasjonsnummer: 2. Firmaattest Budgiver må vedlegge firmaattest som viser hvem som har signatur

Detaljer

Spørsmål nr 1845 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Maria Aasen- Svensrud

Spørsmål nr 1845 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Maria Aasen- Svensrud Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren Deres ref. Vår ref. Dato 18/3467 - LIJO 20.06.2018 Spørsmål nr 1845 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Landsstyret foreslår at følgende prinsipper legges til grunn for den videre prosessen: Forslag til grunnleggende prinsipper for håndtering av kommune-

Landsstyret foreslår at følgende prinsipper legges til grunn for den videre prosessen: Forslag til grunnleggende prinsipper for håndtering av kommune- Sak 4f Kommune- og fylkessammenslåing hva betyr det for DNT? Landsstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet tar informasjonen om kommune- og fylkessammenslåing til etterretning og ber om at både medlemsforeningene

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Mengderapportering vinteren 2015/2016

Mengderapportering vinteren 2015/2016 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi September 2016 Mengderapportering vinteren 2015/2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 419 Njål Hagen Statens vegvesens rapporter

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Lokalktr Minste + Stillings Ulempe Foto

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Kostnadsnivå drift og forvaltning av brukerutstyr i nødnett fra 2018

Kostnadsnivå drift og forvaltning av brukerutstyr i nødnett fra 2018 CR149 Kvinnherad Legevaktsentral Støshaugveien 3 5460 HUSNES Deres Ref.: Vår Ref.: Arkivkode: Dato: 16/00108-9 129 19.07.2018 Kostnadsnivå drift og forvaltning av brukerutstyr i nødnett fra 2018 Det vises

Detaljer

Mengderapportering vinteren 2017/2018

Mengderapportering vinteren 2017/2018 Vegdirektoratet Vegavdelingen Drift, vedlikehold og vegteknologi 8. november 2018 Mengderapportering vinteren 2017/2018 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 100 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Organisasjonsnavn Antall vervet pr. 12/1 Antall vervet pr. 7/1 Endring Drammentravets Dameklubb Orkdal Tråvklubb Bodø Travlag 107

Organisasjonsnavn Antall vervet pr. 12/1 Antall vervet pr. 7/1 Endring Drammentravets Dameklubb Orkdal Tråvklubb Bodø Travlag 107 Organisasjonsnavn Antall vervet pr. 12/1 Antall vervet pr. 7/1 Endring Drammentravets Dameklubb 74 58 16 Orkdal Tråvklubb 25 12 13 Bodø Travlag 107 99 8 Stange og Romedal Travselskap 19 12 7 Klæbu Travlag

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Mengderapportering vinteren 2014/2015

Mengderapportering vinteren 2014/2015 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi August 2015 Mengderapportering vinteren 2014/2015 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 406 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF '12/1 Adresseavisen 212 209 199 Aftenposten (morgen) 663 649 629 Aftenposten AFTEN 315 311 294 Aftenposten LØRDAG 654 638 623 Aftenposten morgen MAN-FRE 702 687 665 Aftenposten morgen MAN-LØR 694 679 658

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361 0 716 495 2 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. LP 1503.17.53918 11.12.2013 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. LP 1503.17.53918 11.12.2013 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online. 11.01.2014 Norsk Terrier Klub Østfold 140132 LP 1503.17.53918 11.12.2013 11.01.2014 Bævøveien 14 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online.no 12.01.2014 12.01.2014 16.02.2014 16.02.2014 Sør-Rogaland

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

AKTIVITETSTILSKUDD KLUBB 2018 Krets Navn på klubb Rekruttleire

AKTIVITETSTILSKUDD KLUBB 2018 Krets Navn på klubb Rekruttleire AKTIVITETSTILSKUDD KLUBB 2018 Krets Navn på klubb Rekruttleire Verdens o-dag Sommer o-skole Grønne turer for alle FINN FRAMdag Oppstartmidler Paraorientering Spesifikke rekr.tiltak / godt rekr. arbeid

Detaljer

Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg med Brunla amt (Vestfold)

Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg med Brunla amt (Vestfold) ENDRINGER I FYLKESINNDELINGEN ca. 1660-1996 Amtsinndelingen ifølge reskript av 8.2.1671 Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Verdens Gang Dagens Næringsliv Aftenposten TV2 AS Stavanger Aftenblad Bergens Tidende Adresseavisen VG Multimedia

Detaljer

1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11

1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11 ID-nummer Aktørnavn 1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11 ANDØYPOSTEN 14 ARBEIDETS RETT 371 ARENDALS

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Aftenposten Stavanger Aftenblad TV2 AS Bergens Tidende Adresseavisen Verdens Gang Journalisten

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

TERMINLISTE 2013. Dato Dag Arrangør Sted Utst. Lyd. Ag Jakt Spor Kommentarer. 1/1-30/6 NRK, Bergen Bergen x Bevegelig

TERMINLISTE 2013. Dato Dag Arrangør Sted Utst. Lyd. Ag Jakt Spor Kommentarer. 1/1-30/6 NRK, Bergen Bergen x Bevegelig TERMINLISTE 2013 Dato Dag Arrangør Sted Utst. Lyd. Ag Jakt Spor Kommentarer 1/1- NRK, Bergen Bergen Bevegelig 3.feb S NRK, Vestfold Vestfold 9.feb L NRK, Bergen Bergen Utst.1 10.feb S Ølen Bergen 23.feb

Detaljer

Utstillinger for - 2007

Utstillinger for - 2007 20.01.2007 21.01.2007 Sandefjord Hundeklubb V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 070004 Sandefjord Utstilling 1638.26.14643 15.12.2006 3230 Sandefjord sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 03.02.2007 03.02.2007 Norsk

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Fredrik Rivenes Seniorrådgiver, KRD Kommunalavd. 1. Nettverkssamling Omdømme P2, Gardermoen 11.-12. mars 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Utfordringene er mange Økte pensjonskostnader

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2007

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2007 20.01.2007 Sandefjord Hundeklubb 070004 Utstilling 1638.26.14643 15.12.2006 21.01.2007 V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 Sandefjord 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 03.02.2007 03.02.2007 Norsk

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2005

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2005 15.01.2005 16.01.2005 Sandefjord Hundeklubb V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 050005 Pingvinhallen,sandefjord Utstilling 2480.31.06017 11.12.2004 06.02.2005

Detaljer

Lag-NM 2019 Deltagerliste. Lag-NM 2019 Spilles på Stavanger GK juli. Oppdatert 5. juli. Lag- NM Herrer (Stavanger GK)

Lag-NM 2019 Deltagerliste. Lag-NM 2019 Spilles på Stavanger GK juli. Oppdatert 5. juli. Lag- NM Herrer (Stavanger GK) Lag-NM 2019 Deltagerliste Oppdatert 5. juli Lag-NM 2019 Spilles på Stavanger GK 19.- 21. juli Lag- NM Herrer (Stavanger GK) Antall 1 Miklagard GK 2 Drøbak GK 3 Stavanger GK 4 Byneset GK 5 Larvik GK 6 Oslo

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

brystkreftforeningen for deg som er berørt av brystkreft

brystkreftforeningen for deg som er berørt av brystkreft brystkreftforeningen for deg som er berørt av brystkreft du er ikke alene Hvert år får over 3.000 kvinner og noen menn diagnosen brystkreft. Noen av tilfellene skyldes arvelige genfeil. Brystkreftforeningens

Detaljer

3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x. 9-feb L NRK avd Bergen Bergen x Uts 1 10-feb S Ølensutstillingen 9-10.feb Ølen x. 23-feb L NKK Hamar x x x

3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x. 9-feb L NRK avd Bergen Bergen x Uts 1 10-feb S Ølensutstillingen 9-10.feb Ølen x. 23-feb L NKK Hamar x x x TERMINLISTE 2013 Dato Ukedag Arrangør Sted Utst. Lyd. Ag Jakt Spor 01.01-30.06 NRK avd Bergen Bergen x Bevegelig 01.01-30.06 NRK avd Sunnmøre Bergen x Bevegelig 3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x 9-feb

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2018 1 Partinavn Parti Fylke Vevelstad Arbeiderparti Arbeiderpartiet Nordland Værøy Arbeiderparti Arbeiderpartiet Nordland Bø Arbeiderparti

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. 120002 Vinstra. 120003 Stavanger. 120019 Ølen.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. 120002 Vinstra. 120003 Stavanger. 120019 Ølen. 15.01.2012 Gudbrandsdal Hundeklubb 15.01.2012 120002 Vinstra LP 20852556979 04.01.2012 2670 OTTA akritama@online.no 15.01.2012 15.01.2012 11.02.2012 12.02.2012 11.02.2012 12.02.2012 Sør-Rogaland Brukshund-Klubb

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer