Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge"

Transkript

1 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet _UP_Helse Sør-Øst RHF _UP_Akershus universitetssykehus HF 592 _UP_Akershus universitetssykehus 20 4 Akershus universitetssykehus, avd. akuttpsykiatri. 2) 5 Akershus universitetssykehus, BUP Follo Akershus universitetssykehus, BUP Furuset 68 7 Akershus universitetssykehus, BUP Grorud 8 8 Akershus universitetssykehus, BUP Lillestrøm Akershus universitetssykehus, BUP Lillestrømklinikken 7 10 Akershus universitetssykehus, BUP Øvre Romerike Akershus universitetssykehus, DPS Grorud 12 Akershus universitetssykehus, DPS Jessheim. 2) 1 _UP_Akershus universitetssykehus, DPS Lillestrøm. 2) Akershus universitetssykehus, Lillestrømklinikken Bråten psyk. 14 behandligshjem. 2) 15 - _UP_Diakonhjemmet sykehus AS _UP_Diakonhjemmet sykehus, BUP Vest Diakonhjemmets sykehus 18 - _UP_Helse Sør-Øst, private 19 Bergfløtt behandlingssenter, private 20 _UP_Borgestadklinikken - Blå Kors Sør 21 Borgestadklinikken Blå Kors, avdeling Bragernes 22 Kirkens Bymisjon, A-senteret 2 Larkollen, ungdomspsykiatrisk behandligshjem 24 _UP_Modum Bad 25 Stiftelsen ValdresKlinikken 26 Østbytunet behandlingssenter. 2). 2). 2) 27 - _UP_Lovisenberg Diakonale Lovisenberg Diakonale Sykehus 29 _UP_Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals institutt Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo hospital, private 1 - _UP_Oslo universitetssykehus HF 5 2 Akershus universitetssykehus, DPS Follo Oslo universitetssykehus HF, Follo DPS 4 Oslo universitetssykehus, Aker. 2) 5 Oslo universitetssykehus, BUP Aker 27 6 Oslo universitetssykehus, Nasjonalt senter hørsel og psyk. helsevern 7 Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet BUP seksjon 8 _UP_Oslo universitetssykehus, Ullevål 8 9 Oslo universitetssykehus, Ullevål BUP Nordre Aker-Sagene Oslo universitetssykehus, Ullevål BUP Nordstrand Oslo universitetssykehus, Ullevål BUP Søndre Nordstrand Oslo universitetssykehus, Ullevål BUP Østensjø 42 4 Oslo universitetssykehus, Ullevål Familieenheten Sogn. 2)

2 44 Oslo universitetssykehus, Ullevål Lille-Sogn dagenhet for barn 45 Oslo universitetssykehus, Ullevål Nevropsykologisk enhet barn og ungdom Oslo universitetssykehus, Ullevål Psykoseenhet for ungdom. 2) 47 Oslo universitetssykehus, Ullevål Sogn Døgnenhet for barn. 2) 48 Oslo universitetssykehus, Ullevål Ungdomspoliklinikken psykisk helse. 2) 49 Oslo universitetssykehus, Ullevål Ungdomspsyk enhet UPE. 2) 50 Oslo universitetssykehus, Ullevål, barneavd. for psykisk helse, 1. 2) 51 Oslo universitetssykehus, Ullevål, barneavd. for psykisk helse, _UP_Sykehuset i Telemark HF 22 5 _UP_Sykehuset Telemark, BUP Kragerø 5 54 _UP_Sykehuset Telemark, BUP Notodden 9 55 _UP_Sykehuset Telemark, BUP Skien Sykehuset Telemark, DPS Notodden 57 Sykehuset Telemark, Skien/Porsgrunn 58 Sykehuset Telemark, sykehusfunksjoner Skien. 2) 59 - _UP_Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset i Vestfold, BUP Tønsberg CF Sykehuset i Vestfold, DPS Søndre Vestfold 62 Sykehuset i Vestfold, Glenne regionale senter for Autisme 76 6 _UP_Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 64 - _UP_Sykehuset i Østfold HF Sykehuset i Østfold, BUP Åsebråten, nevropsykiatrisk poliklinikk. 2) 66 _UP_Sykehuset Østfold 67 Sykehuset Østfold, BUP Askim Sykehuset Østfold, BUP Fredrikstad Sykehuset Østfold, BUP Halden Sykehuset Østfold, BUP Moss Sykehuset Østfold, BUP Sarpsborg _UP_Sykehuset Østfold, DPS Fredrikstad, seksjon for polikliniske tjenester. 2) 7 _UP_Sykehuset Østfold, DPS Halden - Sarpsborg. 2) 74 _UP_Sykehuset Østfold, DPS Moss. 2) 75 _UP_Sykehuset Østfold, psykiatrisk intermediaeravdeling. 2) 76 _UP_Sykehuset Østfold, Østfoldklinikken 77 - _UP_Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet, BUP døgn, Elverum 79 Sykehuset Innlandet, BUP døgn, Gjøvik 80 Sykehuset Innlandet, BUP døgn, Lillehammer. 2). 2) 81 Sykehuset Innlandet, BUP Gjøvik Sykehuset Innlandet, BUP Hamar 62 8 Sykehuset Innlandet, BUP Hamar og Østerdalen Sykehuset Innlandet, BUP Hamar, Sykehuset Innlandet, BUP Kongsvinger poliklinisk enhet Sykehuset Innlandet, BUP Lillehammer _UP_Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik 88 _UP_Sykehuset Innlandet, DPS Hamar Distriktspsykiatrisk senter 89 Sykehuset Innlandet, DPS Kongsvinger 90 _UP_Sykehuset Innlandet, DPS Lillehammer 91 Sykehuset Innlandet, Elverum 92 _UP_Sykehuset Innlandet, Hamar

3 9 Sykehuset Innlandet, Kongsvinger 94 Sykehuset Innlandet, Lillehammer. 2) 95 Sykehuset Innlandet, sykehusfunksjoner Sanderud _UP_Sørlandet sykehus HF _UP_Sørlandet sykehus, ABUP Arendal _UP_Sørlandet sykehus, ABUP Farsund _UP_Sørlandet sykehus, BUP Kristiansand Sørlandet sykehus, DPS Lister 101 Sørlandet sykehus, Kristiansand 102 Sørlandet sykehus, Kristiansand, psykiatrisk avd.. 2) 10 - _UP_Vestre Viken HF _UP_Vestre Viken, BUP Drammen _UP_Vestre Viken, BUP Kongsberg _UP_Vestre Viken, BUP Ringerike _UP_Vestre Viken, Bærum sykehus 108 Vestre Viken, Bærum, Blakstad sykehus. 2). 2) 109 _UP_Vestre Viken, Bærum, BUP Asker _UP_Vestre Viken, Bærum, BUP Bærum _UP_Vestre Viken, Bærum, Psykiatrisk senter Asker. 2) 112 Vestre Viken, Distriktspsykiatrisk senter Ringerike. 2) 11 _UP_Vestre Viken, DPS Kongsberg 114 Vestre Viken, Drammen sykehus 115 _UP_Vestre Viken, Drammen, psykiatrisk avd. 116 _UP_Vestre Viken, Psykiatrisk senter Bærum, psykiatrisk poliklinikk 117 Vestre Viken, Ringerike sykehus. 2) _UP_Helse Vest RHF _UP_Helse Bergen HF _UP_Helse Bergen, BUP Fana, Fusa og Austevoll _UP_Helse Bergen, BUP klinikk _UP_Helse Bergen, BUP Nordhordland 6 12 Helse Bergen, BUP Sentrum _UP_Helse Bergen, BUP Voss Helse Bergen, BUP Ytrebygda, Os og Samnanger _UP_Helse Bergen, BUP Øyane _UP_Helse Bergen, BUP Åsane _UP_Helse Bergen, DPS Bjørgvin 129 Helse Bergen, DPS Kronstad 10 Helse Bergen, DPS Voss 11 Helse Bergen, DPS Øyane 12 Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus. 2) 1 - _UP_Helse Fonna HF _UP_Helse Fonna, BUP Haugesund _UP_Helse Fonna, BUP Stord/Kvinnherad Helse Fonna, DPS Folgefonn 17 _UP_Helse Fonna, DPS Haugaland 18 Helse Fonna, DPS Karmøy 19 _UP_Helse Fonna, DPS Stord 140 _UP_Helse Fonna, Haugesund psykiatrisk avd. 141 _UP_Helse Fonna, Haugesund sjukehus

4 142 - _UP_Helse Førde HF Helse Førde UPH 144 Helse Førde, BUP Familiehuset. 2). 2) 145 _UP_Helse Førde, BUP Førde _UP_Helse Førde, BUP Nordfjord _UP_Helse Førde, BUP Sogndal 148 Helse Førde, Indre Sogn psykiatrisenter 149 Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter 150 Helse Førde, Sykehuset Førde _UP_Helse Stavanger HF _UP_Helse Stavanger, BUP Bryne 15 _UP_Helse Stavanger, BUP Egersund 154 _UP_Helse Stavanger, BUP Sandnes 155 _UP_Helse Stavanger, BUP Sola 156 _UP_Helse Stavanger, BUPA Helse Stavanger, BUPA Våland 158 _UP_Helse Stavanger, Stavanger universitetssykehus _UP_Helse Vest RHF, Privat Betanien DPS 161 _UP_Hospitalet Betanien BUP _UP_Jæren Distriktspsykiatriske Senter NKS 16 NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS 164 Solli sykehus. 2) _UP_Helse Midt-Norge RHF Helse Midt-Norge, Private _UP_Helse Møre og Romsdal HF _UP_Helse Møre og Romsdal, BUP Kristiansund _UP_Helse Møre og Romsdal, BUP Molde _UP_Helse Møre og Romsdal, BUP Volda _UP_Helse Møre og Romsdal, BUP Ålesund Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus 17 _UP_Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus Helse Møre og Romsdal, Ålesund, ungdomspsyk. avd _UP_Helse Nord-Trøndelag HF _UP_Helse Nord-Trøndelag, BUP Levanger _UP_Helse Nord-Trøndelag, BUP Namsos Sykehuset Levanger 179 Sykehuset Namsos. 2) _UP_St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital 182 _UP_St. Olavs Hospital, BUP klinikk _UP_St. Olavs Hospital, BUP klinikk Fosen _UP_St. Olavs Hospital, BUP klinikk Orkdal _UP_Helse Nord RHF _UP_Finnmarkssykehuset HF Finnmarkssykehuset, DPS Midt-Finnmark 188 _UP_Finnmarkssykehuset, DPS Midt-Finnmark, BUP Karasjok Finnmarkssykehuset, DPS Vest-Finnmark 190 _UP_Finnmarkssykehuset, DPS Vest-Finnmark, BUP Alta 28

5 191 _UP_Finnmarkssykehuset, DPS Vest-Finnmark, BUP Hammerfest _UP_Finnmarkssykehuset, DPS Øst-Finnmark, BUP Kirkenes Finnmarkssykehuset, Hammerfest klinikk. 2) 194 Finnmarkssykehuset, Kirkenes klinikk. 2) 195 Finnmarkssykehuset, PUT poliklinikk Midt-Finnmark _UP_Helgelandsykehuset HF _UP_Helgelandssykehuset, BUP Mo i Rana _UP_Helgelandssykehuset, BUP Mosjøen _UP_Helgelandssykehuset, BUP Sandnessjøen _UP_Helgelandssykehuset, DPS Mosjøen 201 Helgelandssykehuset, Mosjøen 202 Helgelandssykehuset, Rana 20 Helgelandssykehuset, Sandnessjøen. 2) 204 Helgelandsykehuset, BUP Brønnøysund Helse Nord RHF, Privat 206 N.K.S Kløveråsen AS _UP_Nordlandsykehuset HF _UP_Nordlandssykehuset, BUP Bodø _UP_Nordlandssykehuset, BUP Fauske 210 _UP_Nordlandssykehuset, BUP Lofoten _UP_Nordlandssykehuset, BUP Vesterålen _UP_Nordlandssykehuset, DPS Salten 21 Nordlandssykehuset, Lofoten 214 Nordlandssykehuset, Rønvik VOP 215 Nordlandssykehuset, Vesterålen 216 Nordlandssykehuset, VOP Lofoten 217 Nordlandsykehuset, Bodø. 2). 2). 2) _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge, BUP Nord-Troms _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, BUP Sjøvegan _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, BUP Tromsø 159 _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Midt-Troms, BUP (Silsand) 22 Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Ofoten (Narvik) _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Ofoten BUP (Narvik) _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Sør-Troms 225 (Harstad) _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Sør-Troms BUP (Harstad) 227 _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, sykehusseksjon Nord (Tromsø) 228 _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. 2) _UP_Private 20 Private kommersielle Error: Subreport could not be shown. Error: Subreport could not be shown.

6 januar-april 2011 mai-august 2011 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Median ventetid ) 7 2). 2) 60 2) 60 2) ) 4 2) 25 2) ) 41 2). 2) 74 2) 74 2) 64 2) 64 2) 450 2) 450 2) ) 105 2). 2) 51 2) 51 2) 5 2) 5 2). 2) 126 2) 126 2) 5 2) 5 2). 2) 126 2) 126 2) ) 6 2) 6 2) ) 40 2) ) 18 2) 18 2) ) 4 2). 2) 69 2) 5 2)

7 ) 28 2) 9 2) 9 2) 16 2) 16 2) 55 2) 62 2). 2) 2 2) 2 2) 2 2) 2 2) 41. 2) 42 2) 9 2) ) 21 2). 2) 2 2) 28 2) ) 0 2) ) 1 2). 2) 67 2) 67 2) 16 2) 16 2) 22 2) 22 2). 2) 5 2) 5 2) 21 2) 18 2). 2) 55 2) 56 2) ) 74 2) 227 2) 256 2). 2) 15 2) 15 2) ) 1 2) 1 2)

8 28 2) 28 2) ) 1 2). 2) 29 2) 6 2) ) 6 2) ) 12 2) ) 5 2). 2) 5 2) 5 2) 18 2) 18 2). 2) 24 2) 24 2). 2) 26 2) 26 2) 5 2) 5 2). 2) 0 2) 0 2) ) 5 2)

9 ) 20 2) ) 4 2). 2) 66 2) 7 2) ) 19 2). 2) 20 2) 20 2) ) 52 2) 52 2) ) 4 2) 22 2) ) 7 2)

10 ) 27 2). 2) 42 2) 42 2) 129 2) 129 2). 2) 75 2) 75 2) ) 2 2) 14 2) ) 7 2). 2) 74 2) 74 2) ) 14 2) 14 2). 2) 14 2) 14 2) ) 7 2) 20 2) 20 2) 9 2) 9 2). 2) 0 2) 0 2) ) 8 2). 2) 10 2) 10 2)

11 september-desember Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp unge ) 25 2) ) 58 2). 2) 64 2) ) 67 2) 67 2). 2) 72 2). 2) 81 2). 2) 159 2) 159 2). 2) 159 2). 2) 4 2) 4 2). 2) 4 2). 2) 81 2) ) 9 2) 9 2). 2) 8 2) ) 47 2) 47 2). 2) 44 2) ) 446 2) 446 2) ) 171 2) 104 2) 11 86

12 ) 48 2). 2) 9 2). 2) 16 2). 2) 104 2) 104 2) ) 2 2). 2) 47 2) 47 2) ) 0 2) ) 0 2). 2) 249 2) 249 2). 2) 249 2) ) 40 2). 2) 16 2). 2) 29 2). 2) 79 2) 79 2) ) 74 2) ) 1 2)

13 . 2) 28 2). 2) 11 2) 11 2) ) 14 2) 14 2). 2) 1 2) ) 7 2) 7 2) ) 5 2) 5 2). 2) 26 2). 2) 26 2). 2) 5 2) 5 2). 2) 5 2). 2) 0 2) ) 5 2) ) 11 2) 11 2). 2) 11 2)

14 ) 6 2) 6 2) ) 54 2) 54 2) ) 0 2) 4 2). 2) 0 2) ) 19 2) 19 2). 2) 19 2). 2) 9 2) 9 2). 2) 17 2) ) 24 2) 24 2) ) 7 2)

15 ) 5 2). 2) 102 2) ) 74 2). 2) 8 2) ) 14 2). 2) 14 2) ) 7 2). 2) 4 2) 4 2). 2) 117 2). 2) 57 2) 0 2). 2) 42 2). 2) 25 2) 25 2). 2) 25 2) ) 11 2) 11 2). 2) 11 2) 6 26

16 januar-april 2012 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp ) ) ) 64 2) ) 205 2) 104 2) ) 81 2). 2) 18 2) 18 2). 2) 159 2) 4 2). 2) 95 2) 95 2) ). 2) 18 2) 18 2). 2) ) ) 44 2) 4. 2) 77 2) 77 2) 80. 2) 82 2) 82 2). 2) ) 9 2) 9 2)

17 . 2) 68 2) 68 2). 2) ). 2) 2 2) 21 2). 2) 9 2) 16 2) ). 2) 40 2) 40 2). 2) ). 2) 28 2) 19 2) ) 249 2) ) 16 2). 2) 29 2) 27. 2) 67 2) 67 2) ) ). 2)

18 28 2) 11. 2) 21 2) 1 2) ) ) 14 2) 15 2). 2) 19 2). 2) 11 2) 11 2). 2) 26 2). 2) 5 2) 5 2) 5 2). 2) 42 2) 42 2) 0 2). 2) 67 2) 6 2) 7. 2) ) 28 2) 28 2). 2) 5 2). 2) ) 11 2). 2) 61 2) 61 2)

19 ) ) ) 12 2) 12 2) ) 19 2) 15 2). 2) 46 2) 46 2) ) ) ). 2)

20 ) 102 2) ) ) ) 7 2). 2) 44 2) 44 2). 2) ). 2) 14 2). 2) ) 117 2) ) 0 2). 2) 6 2) 2) 25 2) ) 2 2) 2 2) ). 2) 40 2) 40 2). 2) )

21 mai-august 2012 september-desember 2012 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Median ventetid ) 19 2). 2) 48 2) 48 2) ) 261 2) 194 2) ) 156 2). 2) 68 2) 72 2). 2) 52 2) 52 2) ) 00 2) 284 2). 2) 99 2) 99 2) 156 2) 156 2) ) 67 2). 2) 8 2) 8 2) ) 21 2) 21 2). 2) 2 2) 19 2) 42 2) 4 2). 2) 68 2) 68 2)

22 57 2) 67 2). 2) 58 2) 58 2) ) 6 2). 2) 14 2) 18 2) ) 4 2) 4 2) 42 2) 42 2). 2) 19 2) 19 2) ) 1 2) 1 2). 2) 21 2) 21 2) ) 7 2). 2) 80 2) 80 2). 2) 54 2) 54 2). 2) 6 2) 6 2) ) 26 2)

23 ) 7 2). 2) 9 2) 7 2) 82 2) 82 2). 2) 42 2) 42 2). 2) 6 2) 6 2) ) 102 2) 108 2) 56 2) 8 2) ) 2 2). 2) 145 2) 145 2) 16 2) 16 2). 2) 95 2) 95 2). 2) 10 2) 10 2) ) 52 2)

24 ) 27 2) ) 57 2) ) 66 2) 66 2) ) 7 2). 2) 142 2) 142 2) 24 2) 25 2). 2) 7 2) 7 2) ) 17 2)

25 ) 5 2) ) 54 2). 2) 9 2) 9 2) 6 2) 2 2). 2) 6 2) 6 2) ) 67 2) 67 2) 67 2) ) 160 2). 2) 188 2) 188 2) ) 1 2) ) 126 2). 2) 1 2) 1 2)

26 2012 januar-april 201 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp unge ) 4 2) ) 75 2) 72 2). 2) 78 2). 2) 52 2) 52 2). 2) 6 2). 2) 109 2) ) 99 2) 99 2). 2) 87 2) 87 2) ) 47 2) 57 2). 2) 52 2) ) 21 2) 21 2). 2) 45 2). 2) 77 2) 77 2). 2) 2 2) 19 2) ) 61 2) ) 9 2) 9 2)

27 ) 66 2) ) 48 2). 2) 74 2) 42 2). 2) 70 2) ) 22 2) 16 2). 2) 21 2) 21 2) ) 44 2) 44 2). 2) 54 2) 54 2). 2) 45 2). 2) 7 2) 7 2) ) 26 2) 26 2)

28 . 2) 21 2) 1 2) ) 7 2) 28 2). 2) 5 2) 5 2). 2) 24 2) 24 2). 2) 86 2) ) 56 2) 8 2) ) 68 2) 2 2). 2) 8 2). 2) 56 2) 56 2). 2) 44 2). 2) 10 2) 10 2) ) 52 2) 52 2). 2) 24 2). 2) 61 2) 61 2)

29 ) 95 2) 95 2) ) 46 2) 46 2). 2) 22 2) ) 85 2) ) 17 2) 17 2) ) 5 2)

30 ) 2 2) ) 41 2). 2) 17 2) ) 67 2) 67 2). 2) 67 2) 67 2) ) 60 2) ) 89 2). 2) 28 2) ) 1 2) 1 2) ) 2 2) 2 2)

31 mai-august 201 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp ). 2) 8 2) 8 2). 2) ) 1 2) 1 2) ). 2) 6 2). 2) 109 2). 2) 19 2) 20 2). 2) ) ). 2) 52 2) 52 2) 79. 2) 45 2) 48 2) ) )

32 66 2). 2) 74. 2). 2) 8 2) 8 2). 2) 59 2) 70 2) ) ) ) 49 2) 49 2) 45 2). 2) 46 2) 6 2) )

33 ) 4 2) 4 2) ) 1 2) 21 2) 8. 2) 11 2) 11 2). 2) ) 5 2) 5 2) ). 2). 2) 9 2) 9 2). 2). 2) ). 2) 44 2). 2) 45 2) 45 2). 2). 2) 58 2) 58 2) ). 2)

34 ) 24 2) 24 2) ) ) ) )

35 ) 25 2) 29 2) ) 2 2). 2) 40 2) 40 2) 41 2). 2) 17 2). 2) 14 2) 14 2) ) 44 2) 45 2) ) 89 2). 2) 28 2) ) 28 2) 28 2) ) 2 2) 2 2). 2) ) 12 2) 12 2). 2)

36 september-desember Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Median ventetid ) 8 2) ) 1 2) 1 2) ) 55 2). 2) 72 2) 6 2) 55 2) 55 2). 2) 60 2) 55 2). 2) 109 2) 109 2) 222 2) 210 2) ) 52 2) 56 2) ) 48 2) 45 2) ) 29 2)

37 84 2) 84 2). 2) 78 2) 66 2) 8 2) 8 2) ) 104 2). 2) 72 2) 91 2). 2) 48 2) 59 2). 2) 70 2) 70 2) ) 46 2). 2) 46 2) 46 2) ) 40 2) ) 49 2) 49 2) ) 86 2). 2) 86 2) 86 2)

38 ) 21 2). 2) 16 2) 16 2) ) 4 2). 2) 45 2) 45 2) 61 2) 61 2). 2) 61 2) 61 2) 69 2) 69 2). 2) 81 2) 81 2) ) 102 2). 2) 89 2) 102 2) 94 2) 94 2). 2) 57 2) 50 2). 2) 58 2) 58 2) ) 24 2) 24 2) 40 2) 42 2). 2) 40 2) 42 2)

39 ) 24 2) 24 2) ) 22 2) 22 2) ) 85 2) 85 2) ) 27 2). 2) 27 2) 27 2) ) 5 2) 5 2)

40 ) 2 2). 2) 2 2) 2 2) ) 21 2) 21 2) 8 2) 8 2). 2) 62 2) 62 2). 2) 76 2) 76 2) ) 119 2). 2) 119 2) 119 2). 2) 60 2) 64 2). 2) 89 2) 89 2). 2) 28 2) 28 2) ) 28 2) 28 2) ) 47 2). 2) 42 2) 2) ) 5 2). 2) 27 2) 2 2)

41 januar-april 2014 mai-august 2014 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp unge ) 210 2) 97 2) ) 18 2) 18 2)

42 . 2) 5 2) 5 2). 2) 5 2) 48 2)

43

44

45

46 september-desember 2014 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp

47

48

49

50

51 2014 januar-april 2015 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Median ventetid

52

53

54

55

56 mai-august 2015 september-desember 2015 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp unge ). 2) ). 2). 2). 2). 2). 2). 2). 2) ). 2)

57 ). 2). 2). 2) ). 2). 2). 2). 2). 2). 2). 2) ). 2). 2). 2)

58 . 2). 2) ). 2). 2). 2) ). 2) ). 2). 2). 2). 2). 2) ). 2). 2). 2) ). 2). 2). 2)

59 ). 2) ). 2) ). 2)

60

61 2015 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp ) ) ) ) 0. 2) 1. 2)

62 ) ) ). 2) 1. 2). 2) ) 0. 2)

63 . 2) ) 1. 2) ) ) 5. 2) ) ). 2) ). 2)

64 ) ) )

65

66 januar-april 2016 mai-august 2016 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Median ventetid

67

68

69

70

71 september-desember Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp unge Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp unge

72

73

74

75

76 januar-april 2017 Median ventetid Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Median ventetid Nivå ) 26. 2) ) 95. 2) ) 95. 2) ) 0. 2)

77 ) 65. 2) 81. 2) 0. 2) 80. 2) 50. 2) 17. 2) 0. 2) ) 27. 2) ) 28. 2) 27. 2) 0. 2) 0. 2) 41. 2)

78 ) 5. 2) ) 50. 2) ). 2). 2) 7. 2) ) 0. 2) ) 1. 2) 1. 2) 4. 2) 16. 2) 6. 2) 49. 2) )

79 ) 50. 2) ) 11. 2) ) 0. 2)

80 ) 14. 2) ) ) ) 0. 2) 59. 2) 84. 2) 50. 2) 86. 2) 54. 2) 0. 2). 2) 0. 2) 50. 2) 0. 2) 0. 2) 67. 2)

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Avbrudd i behandling i TSB

Avbrudd i behandling i TSB Avbrudd i i TSB Behandlingssted Andel pasienter med avbrudd i Hele landet 9,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 5,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 0,0 3 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. rus og avhengighet

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft Behandlingssted Andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp Hele landet 64,9 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 66,6 2 _UP_Akershus universitetssykehus HF 67,4 3 _UP_Diakonhjemmet

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge I nøkkeltallsrapporten er indikatorer på produktivitet på nasjonalt nivå, regionalt

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Statistikkåret 2015 Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF 12 993467049 879594162 Oslo universitetssykehus HF, Rusbehandling Aker, Avd avgift 1 og 2 Tverrfaglig

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 2015 Health region 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 12 993467049 879594162

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

Detaljer

Organisering og struktur

Organisering og struktur Organisering og struktur Hvordan bruke pakkeforløp som en mulighet til å realisere det vi vil med TSB Guri Spilhaug, leder av NK-TSB Oversikt og kunnskap -> vi kan få til det vi vil Har vi oversikt over

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

Detaljer

Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister

Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda NAKOS Historiens syn på

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området Forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området Oppdraget Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet: «Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreføre arbeidet med modernisering

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Fylke 56 totalt Østfold 3 Østfold I Kontrollkommisjon for Navn på enheter Funksjon Fornavn Etternavn Telefon 1 Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Østfold II Leder Kjerstin

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Høringsperiode 23.03.17 27.04.17. Kompetansemiljø/ Kunnskap og kompetansesentre; 1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/7639 - AMJ 17.11.2015 Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Spørsmål:

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Lars Vorland Helse Nord RHF

Lars Vorland Helse Nord RHF Lars Vorland Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord IKT Helgelandssykehuset 14 DPSer med 28 (20) underliggende avdelinger Vesterålen

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00194-26 Avtale om tidspunkt for gjennomgang av internkontroll 2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Hammerfest Helse Finnmark HF Pasientreiser

Detaljer

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 4-2008 (PasOpp-rapport) Nasjonalt

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Spørsmål nr 1845 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Maria Aasen- Svensrud

Spørsmål nr 1845 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Maria Aasen- Svensrud Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren Deres ref. Vår ref. Dato 18/3467 - LIJO 20.06.2018 Spørsmål nr 1845 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant

Detaljer