Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Tabeller på helseforetaksnivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå"

Transkript

1 Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1

2

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt Tilleggstabeller til kapittel 6 Personellinnsats psykisk helsevern Tilleggstabeller til kapittel 7 Døgnplasser psykisk helsevern Tilleggstabeller til kapittel 8 Bruk av spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern Tilleggstabeller til kapittel 10 Kapasitetsutnytting i poliklinikker for voksne, helseforetak og institusjoner Tilleggstabeller til kapittel 13 Personell og senger i somatisk spesialist- helsetjeneste Tilleggstabeller til kapittel 14 Bruk av somatiske tjenester Tilleggstabeller til kapittel 15 Pasientstrømmer i spesialisthelsetjenesten 2005 og Somatikk Tilleggstabeller til kapittel 17 Aktivitet og kostnader

4 Tabelloversikt Tabell 6.1 Tabell 7.1 Tabell 8.1 Tabell 8.2 Personelldekning i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Fordelt etter pasientenes bosted (er og foretaksområder). Årsverk per innbyggere i målgruppen Døgnplasser i det psykisk helsevernet for barn og unge, voksne og totalt. Plasser per innbyggere, samlet og etter målgruppe. Etter pasientenes bosted. er og foretaksområder Antall behandlede pasienter og pasienter pr 100 innbygger (i prosent av befolkningen) 0-17 år. Etter pasientens bosteds og foretaksområde Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per innbyggere 18 år og eldre. Etter pasientenes bosted. Psykisk helsevern for voksne Tabell 10.1 Konsultasjoner, fagårsverk og konsultasjoner per fagårsverk i poliklinikker for voksne. foretak og Pst endr. fra Tabell 10.2 Konsultasjoner og fagårsverk i poliklinikker for voksne. Institusjoner og Tabell 10.3 Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne. Etter helseforetak og endring fra Tabell 10.4 Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne. Institusjoner og Tabell 13.1 Årsverk per innbygger etter personellkategori. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og alderstandardisert og Somatiske 1).foretaksområder...31 Tabell 13.2 Antall effektive senger 1 i per innbygger. korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert, 2005 og foretaksområder...33 Tabell 14.1 Bruk av tjenester i -områder etter type opphold. Antall opphold per 1000 innbyggere og antall opphold Tabell 14.2 Bruk av tjenester i -områder etter type opphold. Antall DRGpoeng 2) per 1000 innbyggere og antall DRG-poeng 2), Tabell 14.3 Bruk av tjenester i -områder etter innmåte. Antall opphold per 1000 innbyggere og antall opphold Tabell 14.4 Bruk av tjenester i -områder etter innmåte og type DRG. Antall opphold per 1000 innbyggere og antall opphold

5 Tabell 14.5 Bruk av tjenester i -områder etter innmåte, type opphold og type DRG. Antall liggedager per 1000 innbyggere og antall liggedager Tabell 14.6 Bruk av tjenester i -områder for innbyggere 80 år og over etter innmåte, type opphold og type DRG. Antall opphold per 1000 innbyggere 80 år og over og antall opphold for pasienter 80 år og over Tabell 14.7 Bruk av tjenester i -områder for innbyggere 80 år og over etter innmåte, type opphold og type DRG. Antall liggedager per 1000 innbyggere 80 år og over og antall liggedager for pasienter 80 år og over Tabell 14.8 Andel innbyggere 80 år og eldre, andel liggedager generert av 80 år og eldre og relativt bruk av innbyggere 80 år og eldre -områdene Tabell 14.9 Bruk av tjenester i -områdene etter type opphold. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere Tabell Bruk av tjenester i -områdene etter innleggelsesmåte. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere Tabell Bruk av tjenester i -områdene etter innleggelsesmåte og type DRG. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere Tabell Antall liggedager i -områdene etter type opphold og innleggelsesmåte. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere Tabell 15.1 Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted. -områder i Øst Tabell 15.2 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dagog døgnopphold i alt. -områder i Øst Tabell 15.3 Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted. -områder i Sør Tabell 15.4 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dagog døgnopphold i alt. -områder i Sør Tabell 15.5 Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted. -områder i Vest Tabell 15.6 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dagog døgnopphold i alt. -områder i Vest Tabell 15.7 Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted. -områder i Midt-Norge

6 Tabell 15.8 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dagog døgnopphold i alt. -områder i Midt-Norge Tabell 15.9 Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted. -områder i Nord Tabell Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dagog døgnopphold i alt. -områder i Nord Tabell Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted. -områder i Øst Tabell Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dagog døgnopphold i alt. -områder i Øst Tabell Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted. -områder i Sør Tabell Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dagog døgnopphold i alt. -områder i Sør Tabell Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted. -områder i Vest Tabell Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dagog døgnopphold i alt. -områder i Vest Tabell Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted. -områder i Midt-Norge Tabell Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dagog døgnopphold i alt. -områder i Midt-Norge Tabell Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted. -områder i Nord Tabell Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dagog døgnopphold i alt. -områder i Nord Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. områder i Øst Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter behandlingssted i prosent av antall polikliniske konsultasjoner i alt. -områder i Øst Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. områder i Sør Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter behandlingssted i prosent av antall polikliniske konsultasjoner i alt. -områder i Sør

7 Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. områder i Vest Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter behandlingssted i prosent av antall polikliniske konsultasjoner i alt. -områder i Vest Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. områder i Midt-Norge Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter behandlingssted i prosent av antall polikliniske konsultasjoner i alt. -områder i Midt-Norge Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. områder i Nord Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter behandlingssted i prosent av antall polikliniske konsultasjoner i alt. -områder i Nord Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. områder i Øst Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter behandlingssted i prosent av antall polikliniske konsultasjoner i alt. -områder i Øst Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. områder i Sør Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter behandlingssted i prosent av antall polikliniske konsultasjoner i alt. -områder i Sør Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. områder i Vest Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter behandlingssted i prosent av antall polikliniske konsultasjoner i alt. -områder i Vest Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. områder i Midt-Norge Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter behandlingssted i prosent av antall polikliniske konsultasjoner i alt. -områder i Midt-Norge Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. områder i Nord Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter behandlingssted i prosent av antall polikliniske konsultasjoner i alt. -områder i Nord Tabell 17.1 Antall DRG-poeng, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2006, samt endring fra 2005 til foretak

8 Tabell 17.2 Gjennomsnittlig liggetid for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2006, samt endring fra 2005 til foretak Tabell 17.3 Andel døgnopphold, langtidsopphold, langtidsliggedager og polikliniske inntekter 2005 og foretak Tabell 17.4 Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2006 og prosentvis endring fra 2005 til foretak...83 Tabell 17.5 Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2006 og prosentvis endring fra 2005 til foretak...85 Tabell 17.6 Antall DRG-poeng og samlet antall opphold i 2006, samt endring fra 2005 til Private

9 6 Tilleggstabeller til kapittel 6 Personellinnsats psykisk helsevern Tabell 6.1 Personelldekning i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Fordelt etter pasientenes bosted (er og foretaksområder). Årsverk per innbyggere i målgruppen Psykisk helsevern for barn og unge Psykisk helsevern for voksne Psykisk helsevern totalt Årsv. Per innb år Pst av landsgjennomsnittet Årsv. Per innb. 18 år og eldre Pst av landsgjennomsnittet Årsv. Per innb. Totalt Pst av landsgjennomsnittet Østfold -område 31, , ,7 93 Akershus -område 37, , ,8 79 Asker og Bærum -område 26, , ,2 99 Oslo og Follo -område 44, , ,9 142 Innlandet -område 28, , ,8 100 Øst 36, , ,0 112 Buskerud -område 29, , ,0 91 Ringerike -område 30, , ,6 74 Blefjell -område 35, , ,5 92 Vestfold -område 32, , ,1 84 Telemark -område 26, , ,7 88 Sørlandet -område 24, , ,5 85 Sør 28, , ,9 86 Stavanger -område 25, , ,8 88 Fonna -område 23, , ,3 89 Bergen -område 25, , ,9 100 Førde -område 33, , ,2 98 Vest 26, , ,4 94 7

10 Psykisk helsevern for barn og unge Psykisk helsevern for voksne Psykisk helsevern totalt Årsv. Per innb år Pst av landsgjennomsnittet Årsv. Per innb. 18 år og eldre Pst av landsgjennomsnittet Årsv. Per innb. Totalt Pst av landsgjennomsnittet Sunnmøre -område 23, , ,4 69 Nordmøre og Romsdal -omr. 27, , ,1 117 St. Olavs Hospital -område 28, , ,9 96 Nord-Trøndelag -område 35, , ,1 75 Midt-Norge 28, , ,4 90 Helgeland -område 52, , ,0 93 Nordland -område 35, , ,9 112 Hålogaland -område 32, , ,3 96 Univ.sykeh. Nord-Norge -omr. 36, , ,2 108 Finnmark -område 54, , ,7 139 Nord 40, , ,7 109 Landet totalt 32, , ,8 100 Datakilder: NPR og SSB. 8

11 7 Tilleggstabeller til kapittel 7 Døgnplasser psykisk helsevern Tabell 7.1 Døgnplasser i det psykisk helsevernet for barn og unge, voksne og totalt. Plasser per innbyggere, samlet og etter målgruppe. Etter pasientenes bosted. er og foretaksområder Barn og unge Voksne Totalt Plasser per innb år Pst av landsgjennom snittet Plasser per innb. 18 år og eldre Pst av landsgjennom snittet Plasser per innb. Pst av landsgjennom snittet Østfold -område 3, , ,1 107 Akershus -område 6, ,3 67 8,5 75 Asker og Bærum -område Oslo og Follo -område 3, , ,8 95 3, , ,3 134 Innlandet -område 3, , ,0 97 Øst 4, , ,5 110 Buskerud -område 1, ,0 79 8,6 76 Ringerike -område 1, ,8 78 8,8 77 Blefjell -område 2, ,0 86 9,9 87 Vestfold -område 2, ,6 76 8,8 77 Telemark -område 2, , ,9 96 Sørlandet -område 1, , ,7 94 Sør 2, ,0 86 9,7 86 Stavanger -område 2, , ,5 110 Fonna -område 3, , ,1 106 Bergen -område 2, , ,9 105 Førde -område 3, , ,3 91 Vest 2, , ,

12 Barn og unge Voksne Totalt Plasser per innb år Pst av landsgjennom snittet Plasser per innb. 18 år og eldre Pst av landsgjennom snittet Plasser per innb. Pst av landsgjennom snittet Sunnmøre -område 2, ,9 86 9,6 84 Nordmøre og Romsdal -område St. Olavs Hospital -område Nord-Trøndelag -område 1, , , , , ,7 94 2, ,8 78 8,9 78 Midt-Norge 2, , ,4 92 Helgeland -område 5, ,1 72 9,1 80 Nordland -område 2, , ,9 96 Hålogaland -område 2, ,6 83 9,6 84 Univ.sykeh. Nord- Norge -område 2, ,8 85 9,6 84 Finnmark -område 2, , ,7 129 Nord 3, , ,6 93 Landet totalt 3, , ,4 100 Datakilder: NPR og SSB. 10

13 8 Tilleggstabeller til kapittel 8 Bruk av spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern Tabell 8.1 Antall behandlede pasienter og pasienter pr 100 innbygger (i prosent av befolkningen) 0-17 år. Etter pasientens bosteds og foretaksområde Bosteds / Foretaksområde Poliklinisk behandling Pasienter samlet Pasienter pr 100 innb 0-17 år Pst av landsgj.snitt Pasienter pr 100 innb 0-17 år Pst av landsgj.snitt Østfold -område 4, ,1 118 Akershus -område 3,2 76 3,3 77 Asker og Bærum -område 3,6 86 3,7 85 Oslo og Follo -område 4,1 99 4,3 99 Innlandet -område 4, ,5 104 Øst 4,1 97 4,2 98 Buskerud -område 3,9 92 3,9 90 Ringerike -område 6, ,7 155 Blefjell -område 6, ,0 139 Vestfold -område 3,8 90 4,1 96 Telemark -område 5, ,4 125 Sørlandet -område 4, ,6 106 Sør 4, ,8 110 Stavanger -område 3,0 71 3,0 70 Fonna -område 3,6 85 3,6 83 Bergen -område 3,3 79 3,4 79 Førde -område 4, ,7 109 Vest 3,4 81 3,5 80 Sunnmøre -område 3,5 83 3,8 87 Nordmøre og Romsdal -omr. 5, ,

14 Bosteds / Foretaksområde Poliklinisk behandling Pasienter samlet Pasienter pr 100 innb 0-17 år Pst av landsgj.snitt Pasienter pr 100 innb 0-17 år Pst av landsgj.snitt St. Olavs Hospital -område 3,5 83 3,5 81 Nord-Trøndelag -område 3,8 91 3,9 90 Midt-Norge 3,8 91 3,9 91 Helgeland -område 6, ,3 146 Nordland -område 6, ,3 145 Hålogaland -område 5, ,3 123 Univ.sykeh. Nord-Norge -omr. 5, ,6 130 Finnmark -område 6, ,0 163 Nord 5, ,0 140 Totalt 4, ,3 100 Datakilde NPR Definisjoner og omtale av datagrunnlag: Vedlegg PV2. 12

15 Tabell 8.2 Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per innbyggere 18 år og eldre. Etter pasientenes bosted. Psykisk helsevern for voksne (Korrigert pr. november 2007.) Døgnopphold Utskrivninger Døgn Konsultasjoner Per innb 18 år og over Pst av lands- gj.- snittet Per innb 18 år og over Pst av lands- gj.- snittet Per innb 18 år og over Pst av lands- gj.- snittet Per innb 18 år og over Pst av lands- gj.- snittet Østfold -område Akershus -område Asker og Bærum område Oslo og Follo -område Innlandet -område Øst Buskerud -område Ringerike -område Blefjell -område Vestfold -område Telemark -område Sørlandet -område Sør Stavanger -område Fonna -område Bergen -område Førde -område Vest Sunnmøre -område Nordmøre og Romsdal område St. Olavs Hospital område Nord-Trøndelag område Midt-Norge

16 Døgnopphold Utskrivninger Døgn Konsultasjoner Per innb 18 år og over Pst av lands- gj.- snittet Per innb 18 år og over Pst av lands- gj.- snittet Per innb 18 år og over Pst av lands- gj.- snittet Per innb 18 år og over Pst av lands- gj.- snittet Helgeland -område Nordland -område Hålogaland -område Univ.sykeh. Nord-Norge -område Finnmark -område Nord Landet totalt Datakilder: NPR og SSB. Definisjoner, omtale av datagrunnlag og beregningsmåte: Se Vedlegg PV3 og Vedlegg PV7 14

17 10 Tilleggstabeller til kapittel 10 Kapasitetsutnytting i poliklinikker for voksne, helseforetak og institusjoner Om datagrunnlag og tabeller døgninstitusjoner helseforetak og institusjoner Som et tillegg til det nasjonale og ale nivået, er produktivitetsindikatoren konsultasjoner per fagårsverk beregnet for institusjoner og helseforetak (veid gjennomsnitt). Det er viktig å merke seg at jo mindre institusjonene er med hensyn til antall årsverk, jo større er variasjonen i antall konsultasjoner per fagårsverk. Dette har sammenheng med flere forhold. For det første: For små enheter vil endringer i personell fra et år til et annet som følge av lengre tids fravær eller avsluttede arbeidsforhold, slå spesielt sterk ut. For det andre: Små enheter kan bestå av spesialteam som ut fra sin funksjon må bruke svært lang tid på få pasienter og følgelig må ha lav produktivitet. Ved organisatoriske endringer hvor team med avvikende produktivitetsnivå skifter organisatorisk tilknytning, vil produktiviteten kunne endres for de berørte poliklinikkene uten at det har skjedd substansiell endring i virksomheten sett under ett. Ved organisatoriske endringer som involverer to helseforetak, vil produktiviteten tilsvarende kunne endres for begge helseforetak. Som følge av dette, er det grunn til å minne om at tallene som presenteres bør betraktes nettopp som indikatorer på produktivitet. Tabell 10.1 Konsultasjoner, fagårsverk og konsultasjoner per fagårsverk i poliklinikker for voksne. foretak og Pst endr. fra foretak Konsultasjoner Fagårsverk Konsultasjoner per fagårsverk 2006 Pst endr Pst endr. Nivå 2006 Pst endr Østfold ,3 95 7, ,4 Akershus universitets , , ,5 Asker og Bærum ,6 72-4, ,2 Aker universitets , , ,0 Ullevål universitets , , ,2 Innlandet , , ,3 Direkte under Øst , , ,4 Øst , , ,1 15

18 foretak Konsultasjoner Fagårsverk Konsultasjoner per fagårsverk 2006 Pst endr Pst endr. Nivå 2006 Pst endr i Buskerud ,3 47 7, ,3 Ringerike , , ,1 Blefjell ,0 41 1, ,7 Psykiatrien i Vestfold , , ,3 i Telemark , , ,3 Sørlandet , , ,2 Sør , , ,3 Stavanger , , ,5 Fonna , , ,1 Bergen ,9 94 8, ,3 Førde ,6 48-9, ,1 Direkte under Vest ,2 60 4, ,9 Vest , , ,6 Sunnmøre ,8 48 7, ,2 Nordmøre og Romsdal ,5 59 5, ,8 St. Olavs Hospital , , ,1 Nord-Trøndelag , , ,7 Midt-Norge , , ,2 Helgelandset ,5 38-7, ,3 Nordlandset , , ,7 Hålogalandset , , ,4 Universitetssykeh. i Nord-Norge , , ,9 Finnmark , , ,4 Direkte under Nord 533 4,1 5 6, ,9 Nord , , ,8 Landet , , ,5 Datakilde: NPR og SSB 16

19 Tabell 10.2 Konsultasjoner og fagårsverk i poliklinikker for voksne. Institusjoner og Institusjoner Fagårsverk 2005 Fagårsverk 2006 Konsultasjoner 2005 Konsultasjoner 2006 Konsultasjoner per fagårsv Konsultasjoner per fagårsv DPS Edwin Ruud ,2 17, DPS Fredrikstad ,1 21, DPS Halden/Sarpsborg ,0 33, DPS Moss ,8 22, Sum Østfold ,0 94, Akershus Universitets ,0 4, Grorud DPS ,2 35, Jessheimklinikken DPS ,3 29, Lillestrømklinikken DPS ,5 53, Sum Akershus universitets ,0 123, Blakstad ,3 5, Psykiatrisk senter Asker ,9 30, Psykiatrisk senter Bærum ,3 35, Sum Asker og Bærum ,4 71, Aker universitets ,5 22, Alna DPS ,2 39, Folloklinikken ,2 51, Sum Aker universitets ,8 112, Ullevål universitets ,0 31, Josefinegt DPS ,4 24, Søndre Oslo DPS ,4 34, Sum Ullevål universitets ,9 90, Innlandet ,2 28, DPS Gjøvik ,4 53, DPS Kongsvinger ,7 15, DPS Lillehammer ,9 30,

20 Institusjoner Fagårsverk 2005 Fagårsverk 2006 Konsultasjoner 2005 Konsultasjoner 2006 Konsultasjoner per fagårsv Konsultasjoner per fagårsv DPS Tynset ,3 8, DPS Hamar ,7 26, Sum Innlandet ,2 162, Diakonhjemmets ,4 8, DPS Vinderen ,4 35, Tøyen DPS ,5 52, Lovisenberg DPS ,3 23, Sum Direkte under Øst ,4 120, Sum Øst ,6 775, Buskerud ,5 4, Drammen psyk senter ,3 43, Sum i Buskerud ,8 47, Hallingdal sjukestugu ,2 5, Ringerike psyk senter ,4 19, Poliklinikken, Modum Bad ,3 6, Sum Ringerike ,8 30, DPS Notodden/Seljord ,9 17, Kongsberg ,1 23, Sum Blefjell ,9 40, Psykiatrien i Vestfold, Fylkesavdelingen ,4 29, Nordre Vestfold DPS ,2 22, Søndre Vestfold DPS ,8 37, Tønsberg DPS ,4 40, Sum Psykiatrien i Vestfold ,7 129, Telemark ,5 13, DPS Skien ,1 42,

21 Institusjoner Fagårsverk 2005 Fagårsverk 2006 Konsultasjoner 2005 Konsultasjoner 2006 Konsultasjoner per fagårsv Konsultasjoner per fagårsv DPS Porsgrunn ,1 26, Kragerø DPS Vestmar ,5 18, Sum i Telemark ,1 100, Sørlandet Kristiansand ,5 4, DPS Aust-Agder ,8 30, DPS Lister ,8 15, DPS Lovisenlund ,6 15, DPS Mandal ,6 10, DPS Solvang ,0 19, Sum Sørlandet ,3 95, Sum Sør ,6 443, Stavanger univ.sjukehus ,4 71, Dalane DPS ,6 13, Ryfylke DPS ,0 6, Sandnes DPS ,1 19, Stavanger DPS ,8 22, Sum Stavanger ,9 134, Haugesund sjukehus ,1 15, Folgefonn DPS ,7 12, Haugaland DPS ,5 26, Karmøy DPS ,0 4, Stord DPS ,7 13, Sum Fonna ,0 72, Haukeland univ.sjukehus ,5 11, Bjørgvin DPS ,7 46, Fjell og Årstad DPS ,0 28, Voss DPS ,6 7, Sum Bergen ,8 93,

22 Institusjoner Fagårsverk 2005 Fagårsverk 2006 Konsultasjoner 2005 Konsultasjoner 2006 Konsultasjoner per fagårsv Konsultasjoner per fagårsv Førde, Psykiatrisk klinikk ,8 28, Indre Sogn psykiatrisenter ,6 8, Nordfjord psykiatrisenter ,8 11, Sum Førde ,1 48, NKS Olaviken alderspsyk ,4 10, Solli ,4 13, Betanien DPS ,5 17, Jæren DPS ,0 18, Sum Direkte under Vest ,3 59, Sum Vest ,1 408, DPA, Sunnmøre ,6 47, Sum Sunnmøre ,6 47, Nordmøre og Romsdal DPA ,5 59, Sum Nordmøre og Romsdal ,5 59, St Olavs hospital ,5 21, Leistad DPS ,6 52, Orkdal DPS ,8 17, Tiller DPS ,6 29, Sum St. Olavs Hospital ,5 121, Levanger ,5 44, Namsos ,4 24, DPS Kolvereid ,2 2, DPS Stjørdal ,0 10, Sum Nord-Trøndelag ,1 81, Sum Midt-Norge ,7 310,

23 Institusjoner Fagårsverk 2005 Fagårsverk 2006 Konsultasjoner 2005 Konsultasjoner 2006 Konsultasjoner per fagårsv Konsultasjoner per fagårsv Psyk senter Mo i Rana ,9 10, Psyk senter Mosjøen ,0 9, Psyk senter Ytre Helgeland ,6 18, Sum Helgelandset ,5 38, Nordlandset, Salten ,5 60, Psyk poliklinikk Lofoten ,0 24, Sum Nordlandset ,4 84, Ofoten psyk senter ,7 21, Vesterålen DPS ,7 26, Sum Hålogalandset ,4 48, Universitetset i Nord-Norge ,5 6, Senter for psyk helse, Midt-Troms ,6 17, Senter for psyk helse, Nord-Troms ,3 14, Senter for psyk helse, Tromsø/Karlsøy ,0 34, Sum Universitetset i Nord-Norge H ,3 72, Senter for psyk helse, Midt-Finnmark ,6 11, Senter for psyk helse, Vest-Finnmark ,6 17, Senter for psyk helse, Øst-Finnmark ,6 15, Sum Finnmark ,8 44, Kløveråsen utredn. og komp.senter ,5 4, Sum Direkte under Nord ,5 4, Sum Nord ,0 292, Sum Landet , , Datakilde: NPR og SSB 21

24 Om datagrunnlag og tabeller døgninstitusjoner helseforetak og institusjoner Tabell 10.3 og 10.4 gir en oversikt over indikatorer for kapasitetsutnytting i døgnvirksomhet på henholdsvis helseforetaks- og institusjonsnivå. Man må være oppmerksom på at eventuell omorganisering innad eller på tvers av helseforetakene og institusjonene vil påvirke sammenlignbarheten mellom 2005 og 2006 (se også innledningsvis). Resultatene må følgelig tolkes med forsiktighet. Små absolutte endringer vil kunne gi store utslag målt i prosent ved små enheter. På institusjonsnivå presenteres derfor absolutte tall for 2005 og

25 Tabell 10.3 Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne. Etter helseforetak og endring fra Personellfaktor Behandlerfaktor Utskrivninger per årsverk Beleggsprosent 2006 Pst endr Pst endr Pst endr Østfold 2,9-0,8 1,4-5,7 4,0 9, Akershus universitets 2,9 9,4 1,9 15,3 3,2 8, et Asker og Bærum 3,0-10,6 1,5-1,5 2,1 11, Aker universitets 4,4-8,0 2,3-3,8 2,5 24, Ullevål universitets 4,2 28,3 1,7 12,4 1,5 1, et Innlandet 3,2 5,4 1,7 8,0 3,4 0, Direkte under Øst RH 2,3-1,6 1,3-2,8 4,2 8, et i Buskerud 3,7 2,6 2,1 11,5 3,4 8, Ringerike 2,3-18,3 1,0-41,5 3,8 34, Blefjell 3,4-13,2 1,6-11,5 3,5 7, Psykiatrien i Vestfold 3,4 9,1 2,0 7,7 3,9-1, et i Telemark 2,1-13,0 1,0-10,6 3,6 12, Sørlandet 3,1 1,6 1,8 6,5 6,2 10, Stavanger 2,7 9,1 1,8 12,5 3,9 0, Fonna 3,0 12,7 1,5 16,9 3,5 12, Bergen 2,8 1,8 1,8-1,1 3,1 2, Førde 3,5 11,9 1,7 9,0 3,2 4, Direkte under Vest 2,7 7,1 1,6 11,1 4,6 3, Sunnmøre 2,6 4,8 1,8 6,7 6,2-6, Nordmøre og Romsdal 3,7 9,0 1,9 13,5 3,3 10, St. Olavs Hospital 3,2 0,7 1,9 2,3 3,4 18, Nord-Trøndelag 3,2 1,2 2,1 0,0 4,3-4, Helgelandset 3,0-27,0 1,9-26,0 4,0 52, Nordlandset 2,8-5,3 1,8-2,6 3,2 8, Hålogalandset * 4,5 12,4 3,1 11,2 5,9 23, univ.et i Nord-Norge 4,2 1,8 2,9 3,6 3,9-0, Finnmark 3,3 18,8 1,7 22,8 4,9-17, Direkte under Nord 9,5-4,0 5,1 18,1 2,3 71, Direkte under staten 1,7-3,1 1,0-1,8 8,8 9, Totalt 3,1 4,0 1,7 4,4 3,6 5, Datakilde: NPR og SSB *Hålogalandset ble nedlagt per 1.januar Stokmarknes Vesterålen DPS ble i den forbindelse overført til Nordlandset allerede fra 1.september I tabell over er enheten likevel lagt under Hålogalandset siden den hadde tilhørighet dit størstedelen av året. 23

26 Tabell 10.4 Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne. Institusjoner og Personellfaktor Behandlerfaktor Utskrivninger per årsverk Beleggsprosent Øst Østfold Østfold 3,8 3,8 1,8 1,7 3,5 3, DPS Halden/Sarpsborg 1,8 1,7 0,9 1 4,2 5, DPS Moss 1,8 1,7 1,2 1,1 4,5 5, DPS Fredrikstad 1,6 1,4 0,9 0,9 3,2 4, DPS Edwin Ruud 1,7 1,6 0,9 1 5,2 5, Sum et Østfold 2,9 2,9 1,5 1,4 3, Akershus universitets Akershus Universitets 3,3 3,4 2,2 2,4 3,3 3, Lillestrømklinikken DPS 2,0 2,4 1,3 1,4 1,8 2, Jessheimklinikken DPS 1,6 1,8 0,8 1 2,4 2, Grorud DPS 1,8 3,6 1,3 2,4 1,6 1, Sum Akershus universitets 2,6 2,9 1,7 1,9 2,9 3, Asker og Bærum Blakstad 3,8 3,7 1,7 1,6 2 2, Psykiatrisk senter Bærum 2,2 2 1,7 1,6 2,1 2, Psykiatrisk senter Asker 2,3 1,6 1,3 0,9 1,2 1, Sum et Asker og Bærum 3,3 3 1,6 1,5 1,9 2, Aker universitets Aker universitets 4,8 4,4 2,5 2,3 1, Alna DPS 10,2 6 5,1 3,3 2,2 6, Folloklinikken 3,4 3,8 1,3 1,7 3 4, Sum Aker universitets 4,8 4,4 2,4 2,3 2 2, Ullevål universitets Ullevål universitets 4,1 5,7 1,8 2,1 1,5 1, Josefinegt DPS 1,9 2,1 0,8 0,8 0,1 2, Søndre Oslo DPS 2,7 2,1 1,6 1,3 3,4 4, Bymisjonens psyk døgnrehab 0,6 0,7 0,4 0,5 1,2 0, Solbu ettervernshjem 0,7 0,8 0,7 0,8 0, Sum Ullevål universitets 3,3 4,2 1,5 1,7 1,5 1, Innlandet Innlandet 3,6 3,6 1,9 2 2,8 2,

27 Personellfaktor Behandlerfaktor Utskrivninger per årsverk Beleggsprosent DPS Tynset 3,9 4,1 2,1 2 1,5 2, DPS Kongsvinger 1,7 2 0,7 0,9 4 3, DPS Gjøvik 2,3 2,3 1,3 1,3 5,2 5, DPS Lillehammer 2,4 3 0,9 1,1 4,8 3, Sum et Innlandet 3,0 3,2 1,6 1,7 3,4 3, Direkte under Øst Oslo Hospital 2,8 2,4 1,9 1,7 1,7 1, Diakonhjemmets 3,0 3 1,6 1,5 4,5 4, Lovisenberg diakonale 3,2 3,2 2,1 2,1 5 5, Tøyen DPS 1,6 1,5 1,1 1,1 10,3 11, DPS Vinderen 1,7 1,5 1,1 1 5,1 5, Manifestsenteret 2,7 2,2 1,3 1,1 0,8 0, Grefsenlia BOB 2,0 2,3 0,6 0,7 0,4 0, Furukollen psykiatriske senter 2,1 2,4 0,6 0,7 0,1 0, Skjelfoss psyk senter 1,2 1,2 0,6 0,6 0,3 0, Sum direkte under Øst 2,4 2,3 1,4 1,3 3,9 4, Sum Øst 3,1 3,2 1,6 1,6 2,8 2, Sør Blefjell DPS Notodden/Seljord 3,8 3,3 1,8 1,6 3,3 3, Kongsberg 4,3 3,8 1,8 1,7 3,3 3, Sum Blefjell 4,0 3,4 1,8 1,6 3,3 3, Psykiatrien i Vestfold Psykiatrien i Vestfold, Fylkesavdelingen 3,7 3,9 2,6 2,6 4,5 4, Tønsberg DPS 3,2 3,6 1,4 1,8 4,4 4, Søndre Vestfold DPS 2,9 3,1 1,4 1,4 2,5 2, Nordre Vestfold DPS 1,9 2,3 1,1 1,2 2,4 2, Sum psykiatrien i Vestfold 3,1 3,4 1, , i Telemark Telemark 2,5 2,2 1,2 1,1 2, DPS Skien 2,1 1,8 0,9 0,8 5,1 7, Sum et i Telemark 2,5 2,1 1,1 1 3,2 3, Sørlandet Sørlandet Kristiansand 3,4 3, ,5 5,

28 Personellfaktor Behandlerfaktor Utskrivninger per årsverk Beleggsprosent Sørlandet Arendal 4,0 4,4 2,9 3,3 5,4 5, DPS Lovisenlund 2,6 2,4 1,1 1,1 7,8 7, DPS Solvang 2,0 2,4 1 0,9 9,8 8, DPS Mandal 2,1 2,6 0,9 1,2 4,9 5, DPS Lister 3,3 3 1,6 1,5 4, DPS Aust-Agder 2,5 2,6 1,2 1,3 6,5 7, Sum Sørlandet 3,0 3,1 1,7 1,8 5,6 6, i Buskerud Buskerud 4, ,2 3,2 3, Drammen psyk senter 3,0 3,2 1,7 2 3,1 3, Sum et i Buskerud 3,6 3,7 1,9 2,1 3,2 3, Ringerike Ringerike psyk senter 2,6 2,3 1,8 0,9 2,9 3, Hallingdal sjukestugu 3,4 2,3 1,5 1,2 2,8 4, Sum Ringerike 2,9 2,3 1,7 1 2,8 3, Sum Sør R 3,1 3,1 1,7 1,7 4,1 4, Vest Stavanger Stavanger univ.sjukehus 5,1 3,1 3,4 2,3 3,3 3, Ryfylke DPS 2,2 2,1 1,6 1,2 4,2 2, Stavanger DPS 1,9 2,4 1,3 1 3,4 3, Sandnes DPS 1,8 2,4 1,2 1,4 5,2 4, Dalane DPS 1,8 1,6 0,8 0,9 3,5 5, Sum Stavanger 2,4 2,7 1,6 1,8 3,8 3, Fonna Valen sjukehus 2,8 3,5 0,9 1,2 1, Haugesund sjukehus 4,5 2,9 2,8 2 5,2 6, Stord DPS 1,9 1, ,2 4, Haugaland DPS 2,2 3,5 1,3 2,2 4,4 6, Folgefonn DPS 2,5 2,3 1,2 1,1 2, Karmøy DPS 1,7 2,4 1 1,4 7,6 6, Sum Fonna 2,7 3 1,3 1,5 3,1 3, Bergen Haukeland univ.sjukehus 3,0 3,4 2,1 2,2 3,

29 Personellfaktor Behandlerfaktor Utskrivninger per årsverk Beleggsprosent Askviknes voksenpsyk senter 1,8 1,8 0,8 0,8 3,2 2, Bjørgvin DPS 2,3 2,1 1,2 1,3 2,1 2, Fjell og Årstad DPS 2,5 2 1,5 1,3 2,1 4, Sum Bergen 2,7 2,8 1,8 1,8 3 3, Førde Førde, Psykiatrisk klinikk 3,1 3,6 1,6 1,7 3,1 3, Indre Sogn psykiatrisenter 3,4 3,8 1,4 2 2,9 2, Nordfjord psykiatrisenter 2,8 3 1,5 1,4 3,3 3, Sum Førde 3,1 3,5 1,6 1,7 3,1 3, Direkte under Vest Solli 2,2 2,4 1,4 1,7 6,2 5, NKS Olaviken alderspsyk 3,5 3,8 1,6 1,9 1,9 1, Voss DPS, NKS Bjørkeli 2,3 2,5 1,3 1,4 3,3 4, Jæren DPS 2,6 2,7 1,5 1,6 5 5, Betanien DPS 1,9 2 1,5 1,6 5,6 6, Sum dir. under Vest 2,5 2,7 1,5 1,6 4,4 4, Sum Vest 2,6 2,8 1,6 1,7 3,4 3, Midt-Norge Sunnmøre Ålesund sjukehus 3,2 3,3 2,3 2,4 7 6, DPA, Sunnmøre 1, ,1 6, Sum Sunnmøre 2,5 2,6 1,7 1,8 6,7 6, Nordmøre og Romsdal Molde sjukehus 4,2 4,3 2 2,1 2,9 3, Nordmøre og Romsdal DPA 2,3 2,8 1,3 1,7 3,3 3, Sum Nordmøre og Romsdal 3,4 3,7 1,7 1,9 3 3, St. Olavs Hospital St Olavs hospital 3,9 3,9 2,4 2,3 2,8 3, Orkdal DPS 2,3 2,3 1 1,2 3, Tiller DPS 2,7 2,8 1,7 1,9 3 4, Leistad DPS 1,9 2,2 1,3 1,5 2,9 3, Betania Malvik 2,0 1,8 0,9 0,8 3,3 2, Sum St. Olavs Hospital 3,2 3,2 1,9 1,9 2,9 3,

30 Personellfaktor Behandlerfaktor Utskrivninger per årsverk Beleggsprosent Nord-Trøndelag Namsos 3,5 3,4 2,5 2,2 3,9 4, Levanger 4,0 3,7 2,7 2,6 4,1 4, DPS Stjørdal 1,9 3 1,2 1,9 6, DPS Kolvereid 3,7 3,3 2 1,8 4,1 3, Betania psyk senter Sparbu 1,8 1,7 0,8 0,8 6,3 6, Sum Nord-Trøndelag 3,2 3,2 2,1 2,1 4,5 4, Sum R Midt-Norge 3,1 3,2 1,8 1,9 3,7 3, Nord Helgelandset Psyk senter Mo i Rana* 21,3 2,8 15,8 2,1 1,8 3, Psyk senter Mosjøen 3,0 3,1 1,7 1,8 3,5 4, Sum Helgelandset 4,1 3 2,6 1,9 2, Nordlandset Nordlandset, Salten 3,0 2,8 1,8 1,8 3 3, Sum Nordlandset 3,0 2,8 1,8 1,8 3 3, Hålogalandset Ofoten psyk senter 5,6 4,2 2,4 2,4 4,4 7, DPS Sør-Troms 4,1 4,1 3,5 3,5 4,4 6, Vesterålen DPS* 3,0 5 2,4 3,2 5,5 4, Sum Hålogalandset 4,0 4,5 2,7 3,1 4,8 5, Universitetset i Nord-Norge Universitetset i Nord-Norge 4,1 4,2 2, Senter for psyk helse, Midt-Troms 4,9 3,5 2,8 1,3 3,6 6, Senter for psyk helse, Tromsø/Karlsøy 4,1 4, ,5 7, Senter for psyk helse, Nord-Troms 3,6 5 1,2 3,2 3,1 2, Sum univ.et i Nord-Norge 4,1 4,2 2,8 2,9 3,9 3, Finnmark Senter for psyk helse, Midt-Finnmark 2,7 3,8 1,4 2 6,9 7, Senter for psyk helse, Øst-Finnmark 3,0 4,3 1,4 2 6,1 3, Senter for psyk helse, Vest-Finnmark 2,8 2,5 1,3 1,3 5,1 5, Sum Finnmark 2,8 3,3 1,4 1,7 6 4,

31 Personellfaktor Behandlerfaktor Utskrivninger per årsverk Beleggsprosent Direkte under Nord Kløveråsen utredn. og komp.senter 9,9 9,5 4,3 5,1 1,4 2, Sum Nord 3,5 3,6 2,2 2,3 3, Direkte under staten Modum Bad 1,7 1, , Sum totalt 3,0 3,1 1,7 1,7 3,4 3, Datakilde: NPR og SSB *Hålogalandset ble nedlagt per 1.januar Stokmarknes Vesterålen DPS ble i den forbindelse overført til Nordlandset allerede fra 1.september I tabell over er enheten likevel lagt under Hålogalandset siden den hadde tilhørighet dit størstedelen av året. * Store forskjeller i personell- og behandlerfaktor i 2005 og 2006 og lav beleggsprosent i 2005 ved psykiatrisk senter Mo i Rana skyldes oppbygging av enheten Ila

32

33 Tabell 13.1 Årsverk per innbygger etter personellkategori. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og alderstandardisert og Somatiske 1). foretaksområder. -områder Pasientens bosted 13 Tilleggstabeller til kapittel 13 Personell og senger i somatisk spesialisthelsetjeneste Leger Sykepleiere 2) Annet 3) pasientrettet arbeid Adm/kontor Drift/service I alt Prs endr Østfold 1,5 1,6 4,8 4,7 2,7 2,6 2,3 2,0 1,4 1,6 12,7 12,5-1,8 Asker og Bærum 1,4 1,5 4,1 4,6 2,3 2,4 2,5 2,4 1,4 1,3 11,6 12,1 3,9 Hovedstadsområde 2,1 2,1 5,5 5,7 3,1 3,2 2,3 2,5 1,8 1,7 15,0 15,2 1,7 Innlandet 1,6 1,6 4,8 4,9 2,6 2,5 2,1 2,1 1,5 1,5 12,6 12,5-0,6 Ringerike 1,3 1,4 4,2 4,3 2,0 2,3 1,7 1,7 1,2 1,3 10,4 11,1 6,8 Buskerud 1,7 1,7 4,5 4,8 2,8 3,0 2,1 2,2 1,7 1,6 12,8 13,3 4,1 Blefjell 1,6 1,6 5,3 5,3 3,1 3,0 2,1 2,3 1,5 1,5 13,5 13,7 1,6 Vestfold 1,7 1,7 5,0 5,4 2,8 2,8 2,6 2,5 1,5 1,6 13,6 14,1 3,4 Telemark 1,6 1,6 5,4 5,3 3,0 3,0 2,2 2,2 1,3 1,3 13,6 13,4-1,4 Sørlandet 1,6 1,6 4,8 5,1 2,3 2,5 2,2 2,4 1,6 1,4 12,5 12,9 3,2 Stavanger 1,6 1,6 4,8 4,9 2,5 2,5 2,0 2,0 1,6 1,6 12,4 12,7 2,4 Fonna 1,5 1,7 5,4 5,5 2,3 2,4 2,0 1,9 1,9 1,8 13,1 13,2 0,9 Bergen 1,7 1,8 5,1 5,1 2,6 2,5 2,4 2,5 2,5 2,7 14,3 14,7 2,5 Førde 1,8 1,7 5,6 5,4 3,0 2,9 2,5 2,1 1,9 2,1 14,7 14,3-2,9 Sunnmøre 1,7 1,7 5,3 5,1 2,7 2,6 1,9 1,8 1,1 1,1 12,7 12,3-3,4 Nordmøre 1,9 1,9 5,7 5,6 3,0 2,8 2,1 2,0 1,2 1,2 13,8 13,4-3,0 St. Olavs Hospital 1,9 1,9 6,2 6,4 2,9 2,7 2,5 2,3 1,8 1,9 15,3 15,1-1,0 31

34 -områder Pasientens bosted Leger Sykepleiere 2) Annet 3) pasientrettet arbeid Adm/kontor Drift/service I alt Prs endr Nord- Trøndelag 1,5 1,5 5,7 5,5 2,4 2,2 1,8 1,7 1,5 1,7 12,9 12,7-1,8 Helgeland 1,9 2,0 5,7 5,6 3,5 3,3 1,9 1,8 1,8 1,7 14,8 14,4-2,9 Nordland 2,0 2,0 5,8 5,6 3,4 3,5 1,8 1,7 1,3 1,2 14,3 14,0-2,2 Hålogaland 4 1,8 1,9 6,1 6,1 3,8 3,8 2,1 1,8 1,5 1,4 15,3 14,9-2,6 UNN 2,6 2,7 6,2 6,1 5,7 5,7 1,8 1,5 2,3 1,8 18,6 17,7-4,5 Finnmark 2,3 2,3 6,9 7,3 4,1 4,4 2,6 2,1 2,6 2,0 18,5 18,2-1,7 1) Inkludert Betania Malvik (somatisk rehabiliteringssenter), Nevrohjemmet rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter 2) Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre 3) Omfatter hjelpepleiere, barnepleiere, annet behandlingspersonell i pasientrettet arbeid 4 Hålogaland ble nedlagt per 1. januar Stokmarknes ble i den forbindelse overført til Nordlandset allerede fra I tabell over er enheten likevel lagt under Hålogalandset siden det hadde tilhørighet dit størstedelen av året. Datakilde: NPR og SSB 32

35 Tabell 13.2 Antall effektive senger 1 i per innbygger. korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert, 2005 og foretaksområder. -områder Effektive senger Pst endring Pasientens bosted Østfold 2,4 2,4-0,8 Asker og Bærum 2,2 2,3 3,7 Hovedstadområde 2,8 2,7-3,9 Innlandet 2,8 2,7-3,5 Ringerike 2,5 2,5-0,7 Buskerud 2,9 2,7-6,0 Blefjell 3,1 3,1-1,0 Vestfold 2,6 2,6 1,0 Telemark 3,6 3,4-6,1 Sørlandet 2,7 2,8 3,4 Stavanger 2,6 2,4-7,8 Fonna 2,7 2,7-0,9 Bergen 2,7 2,6-3,4 Førde 3,4 3,4-1,4 Sunnmøre 2,9 2,9-1,6 Nordmøre 3 3,0 1,5 St. Olavs Hospital 2,9 2,8-2,4 Nord-Trøndelag 2,5 2,4-3,5 Helgeland 3,4 3,3-1,7 Nordland 2,9 2,9-0,7 Hålogaland 2 3,1 3,2 2,2 UNN 2,9 2,8-3,2 Finnmark 3,3 3,4 4,5 I alt 2,8 2,7 0,0 1 Gjennomsnittlig antall tilgjengelige senger i løpet av året. Dette er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i antall tilgjengelige sengedøgn i løpet av året. Det innebærer en korrigering av antall døgn en seng ikke er tilgjengelig. For å beregne effektive senger divideres totalt antall sengedøgn med antall dager i året. Sengedøgn for tekniske senger (for eksempel kuvøser) inngår i sengedøgn når pasienten ikke disponerer annen seng samtidig. 2 Hålogaland ble nedlagt per 1. januar Stokmarknes ble i den forbindelse overført til Nordlandset allerede fra I tabell over er enheten likevel lagt under Hålogalandset siden det hadde tilhørighet dit størstedelen av året. Datakilde: NPR og SSB 33

36

37 14 Tilleggstabeller til kapittel 14 Bruk av somatiske tjenester Tabellene presentert nedenfor viser befolkningens bruk av tjenester etter hovedkategorier i diagnosekodeverket ICD-10 og etter foretaks ()-områdene. Oversiktene tilsvarer tabellene på alt og nasjonalt nivå i kapittel 15, Bruk av tjenester i rapporten SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten områdene er oppdatert i forhold til tidligere rapporter. Det vil derfor være avvik mellom tallene for 2005 her i forhold til tilsvarende resultater i fjorårets rapport SAMDATA Somatikk. Følgende endringer er gjort i forhold til fjorårets rapport: Øst 1 o Rømskog kommune: Tidligere Østfold nå Ringerike o Nes kommune: Tidligere Akershus nå Innlandet Sør o Modum kommune: Tidligere Buskerud nå Ringerike o Nome kommune: Tidligere Blefjell nå Telemark o Nissedal kommune: Tidligere Telemark nå Blefjell o Fyresdal kommune: Tidligere Telemark nå Blefjell Midt-Norge o Bindal kommune: Tidligere Helgeland nå Nord-Trøndelag Nord o Bindal kommune: Tidligere Helgeland nå Nord-Trøndelag Flyttingen av Bindal kommune til Midt-Norge fører til at det blir avvik i tallene for Midt- Norge og Nord når de presenteres etter pasientenes bosteds og summeres over -områdene innen en. 1 Enebakk kommune har ved en inkurie blitt lagt til Innlandet -område i stede for Hovedstadsområdet. 35

38 Tabell område Bruk av tjenester i -områder etter type opphold. Antall opphold per 1000 innbyggere og antall opphold Døgnopphold Dagopphold Alle opphold Polikliniske konsultasjoner Østfold Asker og Bærum Hovedstadsområdet Innlandet Øst Ringerike Buskerud Blefjell Vestfold Telemark Sørlandet Sør Stavanger Fonna Haukeland

39 -område Døgnopphold Dagopphold Alle opphold Polikliniske konsultasjoner Førde Vest Sunnmøre Nordmøre St. Olavs hospital Nord-Trøndelag 1) Midt-Norge 1) Helgeland 1) Nordland Hålogaland UNN Finnmark Nord 1) Alle -områder Utlendinger/ureg Samlet ) Bindal kommune er flyttet fra Helgeland -område til Nord-Trøndelag -område. Dette betyr at det vil bli avvik mellom tall presentert i fjorårets SAMDATA-rapport og her. Det vil også bli avvik mellom samlet antall opphold i Midt-Norge og Nord summert over -områder og antallet opphold i bostedsene Midt-Norge og Nord. Datakilde: NPR 37

40 Tabell område Bruk av tjenester i -områder etter type opphold. Antall DRG-poeng 2) per 1000 innbyggere og antall DRG-poeng 2), DRG-poeng døgnopphold DRG-poeng dagopphold DRG-poeng alle opphold med ISFregler med ISFregler med ISFregler Østfold Asker og Bærum Hovedstadsområdet Innlandet Øst Ringerike Buskerud Blefjell Vestfold Telemark Sørlandet Sør Stavanger Fonna Haukeland Førde Vest Sunnmøre

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge I nøkkeltallsrapporten er indikatorer på produktivitet på nasjonalt nivå, regionalt

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for voksne. 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Antall utskr fra

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 6 2008 fra Kunnskapssenteret Tittel Brukererfaringer med poliklinikker for voksne

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport IS-2027 Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: Oktober 2012 Bestillingsnummer: IS-2027 ISBN-nr. 978-82-8081-270-4 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2013. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2013. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 2013 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: November 2014 Bestillingsnummer: IS-2235 ISBN: 978-82-8081-338-1 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger Samhandlingsmøte 11.06.2012 Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger PSYKIATRISK KLINIKK 5 timer 2005 1980 En klinikk 2003 Antall behandlede Antall pasientkontakter Psykiatrisk

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 590 Telefaks: 93 70 800 Rapport /08 ISBN 978-8-4-045-6 ISSN 080-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Statistikkåret 2015 Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF 12 993467049 879594162 Oslo universitetssykehus HF, Rusbehandling Aker, Avd avgift 1 og 2 Tverrfaglig

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Bakgrunn henvendelse fra Pasient- og brukerombudet «Ombudene har i en årrekke tatt opp at pasientene bør få tilbud om å

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/07 ISBN 978-82-312-0001-7 ISSN 0802-4979 SINTEF Kopiering

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Disposisjon Innledning: Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt og for Sørlandet Somatikk: Forbruksnivå,

Detaljer

Hva har opptrappingsplanen bidratt til?

Hva har opptrappingsplanen bidratt til? Hva har opptrappingsplanen bidratt til? Har man fått til det som ble lovet? Johan Håkon Bjørngaard, SINTEF Helse Helse 1 Tema Mål i opptrappingsplanen kvantitative mål Det psykiske helsevernet for voksne

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 2015 Health region 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 12 993467049 879594162

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/07 ISBN 978-82-312-0001-7 ISSN 0802-4979 SINTEF Kopiering

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Fylke 56 totalt Østfold 3 Østfold I Kontrollkommisjon for Navn på enheter Funksjon Fornavn Etternavn Telefon 1 Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Østfold II Leder Kjerstin

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre IS-96 Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 00 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Heftets tittel: Distriktspsykiatriske tjenester 00. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall SAMDATA 2012 SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET DEL 1 NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK 1 Oppsummering og nøkkeltall kost 11-12 er +3,9%,noe over lønns/prisvekst,

Detaljer

SAMDATA Somatikk 2004

SAMDATA Somatikk 2004 SAMDATA Somatikk 2004 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2004 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/05 ISBN 82-446-1002-6

Detaljer

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for psykisk helsevern Per Bernhard Pedersen (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/06 ISBN 82-446-1164-2

Detaljer

Landets kontrollkommisjoner

Landets kontrollkommisjoner Landets kontrollkommisjoner Fylke Kontrollkommisjon for Navn på enheter Leder Østfold Østfold I Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Asbjørn Bøe Østfold II Åsebråten Barnepsykiatrisk Klinikk John Grimstad

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare SINTEF A16888 RAPPORT Reinnleggelser i somatiske sykehus i og analysert med personidentifiserbare data Stein Østerlund Petersen SINTEF Helsetjenesteforskning Oktober 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 27 Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4 259 Telefaks: 932 7 8 Rapport 2/8 ISBN 978-82-14-4511-6 ISSN 82-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr. 11/2017 Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Analysenotat 11/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Norsk pasientregister 1 Heftets tittel: Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Utgitt: 09/2009 Bestillingsnummer: IS-1749 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene?

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? 10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? Per Bernhard Pedersen Sammendrag I kapitlet undersøkes om vi har fått en desentralisering av tjenestene til voksne, i tråd

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Fortsatt for fullt. tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2004

Fortsatt for fullt. tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2004 KORRIDORPASIENTER OG UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER I INDREMEDISINSKE AVDELINGER. Fortsatt for fullt tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 2/2004

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid DPS Universitetssykehus

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer