Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008"

Transkript

1 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli, Birgitte Kalseth, Jorid Kalseth, Silje Lill Kaspersen, Solfrid E. Lilleeng, Per Bernhard Pedersen, Stein Ø. Petersen, Silja Rønningsen, Marit Sitter og Tove E. Waagan SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Rapport SINTEF A12156

2 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 ISBN ISSN SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Kopiering uten kildehenvisning er forbudt 2

3 ERRATUM Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008, 1. juli Liste over endringer følger nedenfor: Side 118 Side 124 Fjerning av linjen Sum Helse Fonna under Helse Sør-Øst RHF. Sum Helse Fonna under Helse Vest RHF er riktig. Tabell 35 Fjerning av linjen Sum Helse Fonna under Helse Sør-Øst RHF. Sum Helse Fonna under Helse Vest RHF er riktig. Tabell 36 Side Korrigeringer i tall for driftskostnader for DRG-aktivitet. Tabell 45 Trondheim, 12. november 2009

4

5 Innholdsfortegnelse PG1 Grunnlagsdata. Psykisk helsevern for barn og unge...5 PG2 Grunnlagsdata. Psykisk helsevern for voksne PG3 Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne SG1 Grunnlagsdata senger og personell. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk Sektor Vedlegg PV1 Folketall i helseregioner, foretaks- og DPS-områder Vedlegg PV2 Pasientdata, psykisk helsevern for barn og unge Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV4 Personellinnsats og døgnplasser, psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering, psykisk helsevern Vedlegg PV6 Kapasitetsutnytting, psykisk helsevern Vedlegg PV7 Fordeling av ressurser og forbruk av tjenester mellom regioner og foretaksområder Vedlegg SV1 Oversikt over rapporteringsenheter i de ulike datasettene, somatiske spesialisthelsetjenester Vedlegg SV2 Datagrunnlag og definisjoner senger og personell. Somatisk sektor

6 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Vedlegg SV3 Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Vedlegg SV4 Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Vedlegg SV5 Datagrunnlag og definisjoner. Aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Vedlegg SV6 Forhold av spesiell betydning ved fortolking av aktivitetsmål og utviklingstrekk. Somatisk sektor Tabelloversikt

7 PG1 Grunnlagsdata. Psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge RHF/HF Døgnplasser i drift Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Rikshospitalet HF Sykehuset i Buskerud HF Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset i Telemark HF Sørlandet sykehus HF Direkte under Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Helse Fonna Helse Bergen HF Helse Førde HF Direkte under Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF

8 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 RHF/HF Døgnplasser i drift Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Sum Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Sum Helse Nord RHF Sum psykisk helsevern for barn og unge Datakilder: SSB og NPR 6

9 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Tabell 2 Driftsdata for institusjoner og poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge RHF/HF/Institusjon Heldøgnspl Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Klinikker Ungdomspsyk seksjon Veum Åsebråten barnepsyk klinikk Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Halden BUP polikl Moss BUP polikl Askim BUP polikl Sarpsborg BUP polikl Fredrikstad Ungdomspsyk poliklinikk Østfold Behandlingshjem Skjærviken ungd.psyk behandlingshjem Akershus universitetssykehus HF Klinikker Lillestrømklinikken avd BUP Poliklinikker for barn og unge Lillestrømklinikken BUP Grorud barne- og ungd.psyk polikl Jessheimklinikken BUP polikl Behandlingshjem Lillestrømkl. Bråten ungd.psyk beh.hjem Sykehuset Asker og Bærum HF Klinikker Psykiatrisk senter Bærum, BUP Poliklinikker for barn og unge Psykiatrisk senter Asker, BUP

10 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 RHF/HF/Institusjon Heldøgnspl Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Aker universitetssykehus HF Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Tøyen BUP polikl Furuset BUP poliklinikk, Follo Ullevål universitetssykehus HF Klinikker Barneavd for psyk helse, Ullevål Poliklinikker for barn og unge BUP poliklinikk Nord BUP poliklinikk Syd Sykehuset Innlandet HF Klinikker Sh Innlandet HF, barne- og ungd.psyk Rikshospitalet HF Poliklinikker for barn og unge Barne- og ungd.psyk seksj Rikshospitalet Sykehuset i Buskerud HF Klinikker Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Poliklinikker for barn og unge Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Hallingdal sjukestugu, BUP poli Blefjell sykehus HF Poliklinikker for barn og unge Kongsberg sykehus BUP polikl Notodden sykehus BUP Psykiatrien i Vestfold HF Klinikker Psyk i Vestfold, BUP-avd Poliklinikker for barn og unge Glenne autismesenter

11 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE RHF/HF/Institusjon Heldøgnspl Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Sykehuset i Telemark HF Klinikker Sykehuset Telemark BUP Poliklinikker for barn og unge DPS Vestmar, BUP poliklinikk Sørlandet sykehus HF Klinikker Barne- og ungd.psyk avd Arendal Barne- og ungd.psyk avd Kristiansand Direkte under Helse Sør-Øst RHF Poliklinikker for barn og unge Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Behandlingshjem Larkollen ungd.psyk. behandlingshjem Østbytunet barnepsykiatriske behandlingshjem Sum Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Klinikker Stavanger universitetssjukehus, BUPA Helse Fonna HF Klinikker BUP Helse Fonna Helse Bergen HF Klinikker Haukeland univ.sykehus, BUP avd Poliklinikker for barn og unge Voss sjukehus, BUP avd

12 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 RHF/HF/Institusjon Heldøgnspl Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Helse Førde HF Klinikker Førde BUP Ungd.avd for psyk helsevern (UPH) Poliklinikker for barn og unge Sogndal BUP Nordfjord BUP Direkte under Helse Vest RHF Poliklinikker for barn og unge Betanien BUP poliklinikk Sum Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Klinikker Psyk helsev for barn og unge, H Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal HF Klinikker Helse Nordmøre og Romsdal BUP Poliklinikker for barn og unge Kristiansund sykehus BUP polikl St. Olavs Hospital HF Klinikker Barne- og ungd.psyk klinikk Helse Nord-Trøndelag HF Klinikker Sykehuset Namsos, BUP polikl Sykehuset Levanger, BUP avd Sum Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Klinikker Mosjøen BUP poliklinikk og familieavd

13 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE RHF/HF/Institusjon Heldøgnspl Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Poliklinikker for barn og unge Mo i Rana BUP polikl Sandnessjøen BUP polikl Nordlandssykehuset HF Klinikker Rønvik, BUP avdeling Poliklinikker for barn og unge BUP poli, Vesterålen Norlandssykehuset Lofoten, BUP poliklinikk Universitetssykehuset i Nord- Norge HF Poliklinikker for barn og unge BUP Nord-Troms, Storslett Barne- og ungdomsklinikken, BUP Tromsø Narvik BUP polikl Bup polikl Sør-Troms Senter for psyk helse Midt-Troms, BUP polikl Behandlingshjem Barne- og ungdomsklinikken, Ungdomspsyk avd Helse Finnmark HF Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Midt-Finnmark BUP polikl Hammerfest BUP polikl Øst-Finnmark BUP polikl Alta Sum Helse Nord RHF Sum psykisk helsevern for barn og unge Datakilder: SSB og NPR 11

14 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Tabell 3 Personell i helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge RHF/HF Psykiatere Andre leger Psykologer Sosionomer Annet helsepers m/høysk.utd. Annet helsepers Annet pers Personell totalt Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF 9,8 5,9 42,5 20,9 101,8 2,7 57,1 240,7 Akershus universitetssykehus HF 8,3 10,6 51,1 23,0 87,2 1,0 63,5 244,6 Sykehuset Asker og Bærum HF 2,0 3,0 37,2 15,8 56,9 2,5 17,2 134,6 Aker universitetssykehus HF 1,9 3,9 39,6 13,2 15,0 0,0 27,8 101,5 Ullevål universitetssykehus HF 23,1 21,0 81,8 27,8 149,0 16,8 40,7 360,2 Sykehuset Innlandet HF 4,7 9,9 48,5 25,4 119,8 11,8 49,7 269,8 Sykehuset i Buskerud HF 7,0 4,5 26,1 10,2 51,0 11,3 24,7 134,8 Ringerike sykehus HF 2,8 1,0 9,6 3,0 7,0 0,0 1,0 24,4 Blefjell sykehus HF 2,0 3,0 11,0 3,0 6,0 1,0 12,5 38,5 Psykiatrien i Vestfold HF 8,3 9,1 35,2 17,9 77,6 1,5 27,2 176,6 Sykehuset i Telemark HF 2,8 3,0 19,3 6,3 24,9 6,5 9,7 72,5 Sørlandet sykehus HF 7,0 9,6 34,8 8,5 88,8 0,7 57,4 206,7 Direkte under Helse Sør- Øst RHF 8,2 5,2 33,2 11,0 61,3 11,4 38,7 168,9 Sum Helse Sør-Øst RHF 87,9 89,6 469,8 186,0 846,3 67,0 427, ,7 Helse Vest RHF Helse Stavanger HF 9,2 15,0 43,2 12,3 91,4 8,6 22,6 202,3 Helse Fonna 6,7 3,1 19,8 11,8 47,0 3,7 10,6 102,8 Helse Bergen HF 14,9 6,9 81,1 15,4 80,5 6,1 24,8 229,7 Helse Førde HF 1,8 2,0 17,8 10,0 41,8 1,0 9,4 83,8 Direkte under Helse Vest RHF 1,2 3,8 10,0 2,0 3,0 0,0 3,0 23,0 Sum Helse Vest RHF 33,8 30,8 171,9 51,5 263,8 19,4 70,4 641,5 Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF 3,8 5,9 19,9 10,9 30,4 0,0 7,2 78,1 Helse Nordmøre og Romsdal HF 5,0 6,2 17,6 8,0 22,8 0,0 7,0 66,6 St. Olavs Hospital HF 12,0 13,8 42,9 15,8 96,2 3,2 36,8 220,7 Helse Nord-Trøndelag HF 4,0 5,5 12,6 19,0 42,0 0,0 28,1 111,2 Sum Helse Midt-Norge RHF 24,8 31,4 93,0 53,7 191,4 3,2 79,1 476,5 12

15 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE RHF/HF Psykiatere Andre leger Psykologer Sosionomer Annet helsepers m/høysk.utd. Annet helsepers Annet pers Personell totalt Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF 2,0 0,0 11,1 17,8 23,0 3,2 10,6 67,6 Nordlandssykehuset HF 11,6 0,2 31,7 22,1 76,7 4,8 25,6 172,7 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 6,4 9,0 25,7 14,0 72,6 8,1 21,3 157,1 Helse Finnmark HF 3,9 4,0 13,5 14,0 22,7 1,0 14,9 73,9 Sum Helse Nord RHF 23,9 13,2 81,9 67,9 195,0 17,0 72,3 471,3 Sum psykisk helsevern for barn og unge 170,4 165,0 816,6 359, ,5 106,7 648, ,1 Datakilder: SSB og NPR 13

16 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Tabell 4 Personell i institusjoner og poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Klinikker Ungdomspsyk seksjon Veum Sum 2,0 1,0 1,8 0,0 37,6 2,0 8,7 53,1 Åsebråten barnepsyk klinikk Sum 2,0 2,4 7,0 3,0 30,9 0,0 14,2 59,5 Poliklinikker for barn og unge Avd 4,0 5,0 3,0 29,9 0,0 14,2 56,1 Poli 0,4 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,4 BUP polikl Halden Sum 1,0 0,0 4,0 2,0 1,0 0,0 2,9 10,9 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 Poli 1,0 4,0 2,0 1,0 0,0 1,5 9,5 BUP polikl Moss Sum 1,0 1,0 7,0 3,0 3,0 0,0 4,4 19,4 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 Poli 2,0 7,0 3,0 3,0 0,0 2,0 17,0 BUP polikl Askim Sum 1,0 0,5 6,0 2,0 2,0 0,0 4,0 15,5 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Poli 1,5 6,0 2,0 2,0 0,0 2,0 13,5 BUP polikl Sarpsborg Sum 0,8 0,0 4,7 3,9 5,0 0,0 5,1 19,5 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 Poli 0,8 4,7 3,9 5,0 0,0 2,8 17,2 BUP polikl Fredrikstad Sum 2,0 1,0 10,0 5,0 3,0 0,0 6,8 27,8 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 Poli 3,0 10,0 5,0 3,0 0,0 3,0 24,0 Ungdomspsyk poliklinikk Østfold Sum 0,0 0,0 1,0 1,0 9,0 0,0 4,3 15,3 Behandlingshjem Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 Poli 0,0 1,0 1,0 9,0 0,0 2,5 13,5 Skjærviken ungd.psyk behandlingshjem Sum 0,0 0,0 1,0 1,0 10,3 0,7 6,8 19,8 14

17 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Akershus universitetssykehus HF Klinikker Lillestrømklinikken avd BUP Sum 1,0 1,4 5,1 3,0 47,9 0,8 14,5 73,6 Poliklinikker for barn og unge Avd 2,4 3,1 2,0 44,9 0,8 14,5 67,6 Amb team 0,0 2,0 1,0 3,0 0,0 0,0 6,0 Lillestrømklinikken BUP Sum 4,3 4,0 18,0 9,2 13,2 0,0 20,3 69,1 Avd 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 10,4 10,9 Poli 8,2 18,0 9,2 12,9 0,0 9,9 58,2 Grorud barne- og ungd.psyk polikl Sum 0,1 1,0 12,6 5,7 3,9 0,0 8,3 31,6 Avd 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 3,7 3,9 Poli 1,0 12,6 5,7 3,8 0,0 4,6 27,7 Jessheimklinikken BUP polikl Sum 2,9 4,2 11,3 3,1 7,3 0,2 10,4 39,4 Behandlingshjem Avd 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 4,8 5,1 Poli 7,0 11,3 3,1 7,1 0,2 5,6 34,3 Lillestrømkl. Bråten ungd.psyk beh.hjem Sum 0,1 0,0 4,0 2,0 14,8 0,0 10,1 30,9 Sykehuset Asker og Bærum HF Klinikker Psykiatrisk senter Bærum, BUP Sum 0,0 2,0 26,3 13,0 49,9 2,5 13,4 107,1 Poliklinikker for barn og unge Avd 0,0 3,9 2,0 35,3 2,5 5,8 49,5 Poli 2,0 22,4 11,0 14,6 0,0 7,6 57,6 Psykiatrisk senter Asker, BUP Sum 2,0 1,0 10,9 2,8 7,0 0,0 3,8 27,5 15

18 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Aker universitetssykehus HF Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Tøyen Sum 0,0 0,0 5,9 1,6 3,0 0,0 4,7 15,3 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 3,0 Poli 0,0 5,9 1,6 3,0 0,0 1,8 12,3 BUP polikl Furuset Sum 1,1 1,0 8,8 3,0 6,3 0,0 7,6 27,8 Avd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4,5 4,6 Poli 2,1 8,8 3,0 6,2 0,0 3,1 23,2 BUP poliklinikk, Follo Sum 0,8 2,9 24,9 8,6 5,7 0,0 15,5 58,4 Ullevål universitetssykehus HF Klinikker Avd 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 9,5 9,7 Poli 3,6 24,9 8,6 5,6 0,0 6,0 48,7 Barneavd for psyk helse, Ullevål Sum 16,6 13,2 37,0 12,2 131,6 16,8 27,9 255,3 Poliklinikker for barn og unge Avd 29,0 35,7 9,6 127,4 16,8 27,9 246,4 Poli 0,8 1,3 2,6 4,3 0,0 0,0 8,9 BUP poliklinikk Nord Sum 1,8 4,0 16,8 4,8 6,8 0,0 3,3 37,5 BUP poliklinikk Syd Sum 4,7 3,8 28,0 10,8 10,6 0,0 9,5 67,4 Sykehuset Innlandet HF Klinikker Avd 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 2,5 Poli 8,5 20,0 10,3 7,6 0,0 8,5 54,9 Amb team 0,0 7,0 0,5 2,5 0,0 0,0 10,0 Sh Innlandet HF, barne- og ungd.psyk Sum 4,7 9,9 48,5 25,4 119,8 11,8 49,7 269,8 Avd 5,6 17,0 10,6 85,1 11,8 26,4 156,5 Poli 9,0 31,5 14,8 34,8 0,0 23,3 113,3 16

19 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Sykehuset i Buskerud HF Klinikker Sykehuset Buskerud, BUPA Sum 7,0 4,5 26,1 10,2 51,0 11,3 24,7 134,8 Ringerike sykehus HF Poliklinikker for barn og unge Avd 3,3 1,5 0,7 17,8 6,3 20,6 50,1 Poli 5,9 21,0 8,0 25,7 5,0 3,7 69,3 Amb team 2,3 3,6 1,5 7,5 0,0 0,5 15,4 Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Sum 1,8 1,0 8,6 3,0 5,0 0,0 0,0 19,4 Hallingdal sjukestugu, BUP poli Sum 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 1,0 5,0 Blefjell sykehus HF Poliklinikker for barn og unge Kongsberg sykehus BUP polikl Sum 1,0 1,0 6,0 2,0 4,0 1,0 6,7 21,7 Notodden sykehus BUP Sum 1,0 1,0 5,0 1,0 2,0 0,0 5,8 16,8 Psykiatrien i Vestfold HF Klinikker Psyk i Vestfold, BUP-avd Sum 7,3 9,1 34,0 17,9 58,6 1,5 25,2 153,4 Poliklinikker for barn og unge Avd 4,1 6,3 3,5 37,1 1,5 8,8 61,1 Poli 12,3 27,8 14,4 21,5 0,0 16,4 92,4 Glenne autismesenter Sum 1,0 0,0 1,2 0,0 19,0 0,0 2,0 23,2 Sykehuset i Telemark HF Klinikker Sykehuset Telemark BUP Sum 2,2 2,0 15,3 5,3 21,9 6,5 8,2 61,4 Poliklinikker for barn og unge Avd 2,0 3,8 1,5 14,8 6,5 2,2 30,8 Poli 2,2 11,5 3,8 7,1 0,0 6,0 30,6 DPS Vestmar, BUP poliklinikk Sum 0,6 1,0 4,0 1,0 3,0 0,0 1,5 11,1 17

20 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Sørlandet sykehus HF Klinikker Barne- og ungd.psyk avd Arendal Sum 3,0 3,2 12,0 3,0 35,7 0,4 15,4 72,8 Avd 6,2 6,0 0,0 23,8 0,4 13,7 50,1 Poli 0,0 6,0 3,0 12,0 0,0 1,8 22,7 Barne- og ungd.psyk avd Kristiansand Sum 4,0 6,4 22,8 5,5 53,1 0,3 42,0 134,0 Direkte under Helse Sør-Øst RHF Poliklinikker for barn og unge Avd 10,4 8,0 0,0 32,9 0,3 39,7 91,2 Poli 0,0 14,8 5,5 20,2 0,0 2,3 42,8 Mentalhygienisk rådgivningskontor Sum 2,0 3,0 8,5 2,7 4,0 0,0 4,6 24,8 Avd 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Poli 4,0 7,0 2,7 4,0 0,0 4,6 22,3 Amb team 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Nic Waals institutt Sum 5,9 2,0 17,7 5,8 12,5 0,0 15,2 59,1 Behandlingshjem Avd 1,8 3,2 1,3 1,8 0,0 6,6 14,7 Poli 6,1 14,5 4,5 10,7 0,0 8,6 44,4 Larkollen ungd.psyk. behandlingshjem Sum 0,3 0,0 2,0 2,5 14,8 5,4 7,4 32,3 Østbytunet barnepsykiatriske behandlingshjem Sum 0,0 0,2 5,0 0,0 30,0 6,0 11,5 52,7 Avd 0,2 3,0 0,0 28,0 6,0 11,5 48,7 Amb team 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 18

21 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Klinikker Stavanger universitetssjukehus, BUPA Sum 9,2 15,0 43,2 12,3 91,4 8,6 22,6 202,3 Helse Fonna HF Klinikker Avd 6,0 7,5 2,0 55,0 8,6 3,8 82,9 Poli 18,2 33,7 10,3 19,7 0,0 16,8 98,7 Amb team 0,0 2,0 0,0 16,7 0,0 2,0 20,7 BUP Helse Fonna Sum 6,7 3,1 19,8 11,8 47,0 3,7 10,6 102,8 Helse Bergen HF Klinikker Avd 2,7 1,7 0,0 35,0 3,7 10,6 53,8 Poli 7,1 18,1 11,8 12,0 0,0 0,0 49,0 Haukeland univ.sykehus, BUP avd Sum 13,9 5,9 77,3 13,7 79,2 6,1 21,8 217,9 Poliklinikker for barn og unge Avd 7,4 15,0 1,0 56,3 6,1 4,2 90,0 Poli 12,4 58,4 12,7 13,0 0,0 17,2 113,7 Amb team 0,0 3,9 0,0 9,9 0,0 0,4 14,2 Voss sjukehus, BUP avd Sum 1,0 1,0 3,8 1,7 1,3 0,0 3,0 11,8 Helse Førde HF Klinikker Førde BUP Sum 0,6 1,0 8,8 6,0 10,8 0,0 4,9 32,1 Avd 0,0 1,0 1,0 4,0 0,0 1,9 7,9 Poli 1,6 7,8 5,0 6,8 0,0 3,0 24,2 Ungd.avd for psyk helsevern (UPH) Sum 0,0 1,0 2,0 0,0 21,0 1,0 2,3 27,3 Poliklinikker for barn og unge Sogndal BUP Sum 1,0 0,0 3,0 2,0 6,0 0,0 0,0 12,0 Nordfjord BUP Sum 0,2 0,0 4,0 2,0 4,0 0,0 2,2 12,4 19

22 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Direkte under Helse Vest RHF Poliklinikker for barn og unge Betanien BUP poliklinikk Sum 1,2 3,8 10,0 2,0 3,0 0,0 3,0 23,0 Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Klinikker Psyk helsev for barn og unge, H Sunnmøre Sum 3,8 5,9 19,9 10,9 30,4 0,0 7,2 78,1 Helse Nordmøre og Romsdal HF Klinikker Avd 3,8 1,0 0,7 21,1 0,0 2,8 29,4 Poli 5,9 18,9 10,2 9,3 0,0 4,4 48,7 Helse Nordmøre og Romsdal BUP Sum 4,0 4,0 10,0 5,0 17,5 0,0 5,0 45,5 Poliklinikker for barn og unge Avd 1,0 1,0 0,0 6,0 0,0 0,0 8,0 Poli 7,0 9,0 5,0 11,5 0,0 5,0 37,5 Kristiansund sykehus BUP polikl Sum 1,0 2,2 7,6 3,0 5,3 0,0 2,0 21,1 St. Olavs Hospital HF Klinikker Barne- og ungd.psyk klinikk Sum 12,0 13,8 42,9 15,8 96,2 3,2 36,8 220,7 Avd 5,2 6,0 3,0 60,1 2,0 21,3 97,6 Poli 20,6 35,4 11,7 33,3 1,2 15,5 117,7 Amb team 0,0 1,5 1,1 2,8 0,0 0,0 5,4 20

23 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Nord-Trøndelag HF Klinikker Sykehuset Namsos, BUP polikl Sum 1,0 0,0 2,8 5,6 7,6 0,0 4,2 21,1 Avd 0,2 1,0 3,1 2,0 0,0 4,2 10,4 Poli 0,8 1,8 2,5 5,6 0,0 0,0 10,7 Sykehuset Levanger, BUP avd Sum 3,0 5,5 9,8 13,4 34,4 0,0 23,9 90,0 Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Klinikker Avd 3,0 4,8 5,9 28,4 0,0 23,9 66,0 Poli 5,5 5,0 7,5 6,0 0,0 0,0 24,0 Mosjøen BUP poliklinikk og familieavd Sum 1,0 0,0 4,3 14,3 10,0 3,2 7,4 40,1 Poliklinikker for barn og unge Avd 0,5 0,9 11,2 6,3 3,2 7,4 29,4 Poli 0,5 3,4 3,2 3,7 0,0 0,0 10,7 Mo i Rana BUP polikl Sum 1,0 0,0 4,0 2,0 5,0 0,0 3,1 15,1 Sandnessjøen BUP polikl Sum 0,0 0,0 2,8 1,5 8,0 0,0 0,1 12,4 Nordlandssykehuset HF Klinikker Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Poli 0,0 2,8 1,5 8,0 0,0 0,0 12,3 Rønvik, BUP avdeling Sum 7,6 0,2 23,2 19,1 72,3 4,8 19,0 146,2 Avd 7,8 9,2 10,1 55,4 4,8 17,0 104,3 Poli 0,0 14,0 9,0 16,9 0,0 2,0 41,9 21

24 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Poliklinikker for barn og unge BUP poli, Vesterålen Sum 2,0 0,0 6,0 1,0 1,2 0,0 3,2 13,4 Avd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,7 1,8 Poli 2,0 6,0 1,0 1,1 0,0 1,5 11,6 Norlandssykehuset Lofoten, BUP poliklinikk Sum 2,0 0,0 2,5 2,0 3,2 0,0 3,4 13,1 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Poliklinikker for barn og unge Avd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,4 2,5 Poli 2,0 2,5 2,0 3,1 0,0 1,0 10,6 BUP Nord-Troms, Storslett Sum 0,2 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 0,7 5,9 Barne- og ungdomsklinikken, BUP Tromsø Sum 3,0 4,0 11,0 5,0 19,0 1,0 8,4 51,4 Poli 7,0 10,0 5,0 14,0 0,0 8,4 44,4 Amb team 0,0 1,0 0,0 5,0 1,0 0,0 7,0 Narvik BUP polikl Sum 1,0 0,0 4,4 3,0 2,5 0,0 0,0 10,9 Bup polikl Sør-Troms Sum 0,2 1,0 2,8 2,0 4,0 0,7 0,0 10,7 Senter for psyk helse Midt- Troms, BUP polikl Sum 1,0 1,0 3,5 4,0 6,0 0,0 2,1 17,6 Behandlingshjem Barne- og ungdomsklinikken, Ungdomspsyk avd Sum 1,0 3,0 3,0 0,0 37,1 6,4 10,1 60,6 22

25 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Finnmark HF Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Midt-Finnmark Sum 1,5 3,0 6,5 4,0 12,7 0,0 11,6 39,3 Avd 1,0 3,3 2,0 6,5 0,0 10,6 23,4 Poli 3,5 2,3 2,0 3,5 0,0 1,0 12,3 Amb team 0,0 1,0 0,0 2,7 0,0 0,0 3,7 BUP polikl Hammerfest Sum 0,2 0,0 2,3 3,0 4,5 0,0 1,3 11,2 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 Poli 0,2 2,3 1,0 4,5 0,0 0,0 8,0 Amb team 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 BUP polikl Øst-Finnmark Sum 0,2 0,0 1,7 2,0 3,5 0,0 2,0 9,4 BUP polikl Alta Sum 2,0 1,0 3,0 5,0 2,0 1,0 0,0 14,0 Poli 3,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 12,0 Amb team 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 Sum psykisk helsevern for barn og unge Sum 170,4 165,0 816,6 359, ,5 106,7 648, ,1 Avd 116,1 164,3 79,6 952,0 96,6 400, ,3 Poli 215,9 627,3 272,3 492,4 8,1 245, ,4 Amb team 3,3 25,0 7,1 52,1 2,0 2,9 92,4 Datakilder: SSB og NPR 23

26 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Tabell 5 Driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge (med og uten avskrivninger mv.), lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Ikke korrigert for gjestepasientoppgjøret. Hele 1000 kroner, 2008 Totale drifts- kostnader inkl. kapital Lønns- kostnader Kostnader varer og tjenester Andre Totale driftskostnader driftskostnader Sum landet Datakilde: SSB og SINTEF. 24

27 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Tabell 6 Driftskostnader med og uten avskrivninger til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Ikke korrigert for gjestepasientoppgjøret. Helse Sør-Øst RHF. Hele 1000 kroner, 2008 Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader inkl. kapital Kostnader varer og tjenester Andre Totale driftskostnader Lønnskostnader driftskostnader Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet, BUP-avd Sykehuset Innlandet Sykehusfunksjoner Sykehuset Innlandet HF Sum Sykehuset Innlandet HF Rikshospitalet HF Rikshospitalets BUP-seksjon Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Ringerike BUP Ringerike BUP, poliklinikk Hallingdal sjukestugu Sum Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Kongsberg sykehus, BUP poliklinikk Notodden sykehus BUP Sum Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold, BUPA GLENNE AUTISMESENTER Sum Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus barne- og ungdomspsykiatrisk avd., Kristiansand Private driftsavtaler Helse Sør-Øst RHF Mentalhygienisk rådgivningskontor

28 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader inkl. kapital Kostnader varer og tjenester Andre Totale driftskostnader Lønnskostnader driftskostnader Nic Waals institutt Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem Østbytunet behandlingssenter Driftstilskudd mv Sum private driftsavtaler Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst RHF Datakilde: SSB og SINTEF 26

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 Linda Midttun (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932

Detaljer

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse SINTEF A247 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse Juni 2006 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314

Detaljer

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller Sammenligningsdata for psykisk helsevern 2001 Johan Håkon Bjørngaard (red) SINTEF Unimed 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 1/02 ISBN 82-446-0836-6

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Fastlegers vurdering

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge Metodedokumentasjon

Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge Metodedokumentasjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge Metodedokumentasjon PasOpp-rapport nr 9-2004 PasOpp Pasientopplevelser ISBN

Detaljer

Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60

Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60 Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60 Saksnr. Fylke Hovedsøker Medsøker Samhandlingsprosjekt Kontaktperson Kommentarer Tilskudd 2011 1 09/6755 Finnmark Helse Finnmark

Detaljer

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn Avdeling for infeksjonsovervåking Epost: nois@fhi.no Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) - Folkehelseinstituttet NOIS-å rsråpport 2013 Redaktører:

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer

Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:2 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering. Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe

Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering. Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe SIRUS rapport nr. 2/2004 Statens institutt for rusmiddelforskning Program

Detaljer

Fjernlån 2011 25 % 42 %

Fjernlån 2011 25 % 42 % Fag- og forskningsbibliotek: FJERNLÅN/INNLÅN - fordelt på bibliotektype 3 % 1 % 1 % 24 % 4 % 25 % NB UB VHS HS Helsebibl Off. spes. Bibl. 42 % Private spes. Bibl. Universitetsbibliotekene ekspederer som

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2013 6-7 Ansatte Styret HMS Samlinger Frivillige Medlemmer Mål, mening og måloppnåelse 8-9 Formål Mål Måloppnåelse

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak 1. halvår 2006 Statistikk for regionale helseforetak Norsk pasientskadeerstatning, NPE NPEs halvårsstatistikk er ment som et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker. Vi

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM. Forprosjektrapport

KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM. Forprosjektrapport KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM Forprosjektrapport Versjon 1.0 15.januar 2003 KITH rapport nr. 01/03 ISBN 82-7846-160-0 KITH-rapport KODEVERK

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Pasientstrømmer ut av Helse Nord

Pasientstrømmer ut av Helse Nord Pasientstrømmer ut av Nord Av Ragnar Joakimsen Gro K. Rosvold Berntsen Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering SKDE Nord 3. 10-05 1 Oppsummering: Godt over 95 % av alle kontakter utføres i Nord

Detaljer