Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008"

Transkript

1 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli, Birgitte Kalseth, Jorid Kalseth, Silje Lill Kaspersen, Solfrid E. Lilleeng, Per Bernhard Pedersen, Stein Ø. Petersen, Silja Rønningsen, Marit Sitter og Tove E. Waagan SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Rapport SINTEF A12156

2 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 ISBN ISSN SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Kopiering uten kildehenvisning er forbudt 2

3 ERRATUM Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008, 1. juli Liste over endringer følger nedenfor: Side 118 Side 124 Fjerning av linjen Sum Helse Fonna under Helse Sør-Øst RHF. Sum Helse Fonna under Helse Vest RHF er riktig. Tabell 35 Fjerning av linjen Sum Helse Fonna under Helse Sør-Øst RHF. Sum Helse Fonna under Helse Vest RHF er riktig. Tabell 36 Side Korrigeringer i tall for driftskostnader for DRG-aktivitet. Tabell 45 Trondheim, 12. november 2009

4

5 Innholdsfortegnelse PG1 Grunnlagsdata. Psykisk helsevern for barn og unge...5 PG2 Grunnlagsdata. Psykisk helsevern for voksne PG3 Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne SG1 Grunnlagsdata senger og personell. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk Sektor Vedlegg PV1 Folketall i helseregioner, foretaks- og DPS-områder Vedlegg PV2 Pasientdata, psykisk helsevern for barn og unge Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV4 Personellinnsats og døgnplasser, psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering, psykisk helsevern Vedlegg PV6 Kapasitetsutnytting, psykisk helsevern Vedlegg PV7 Fordeling av ressurser og forbruk av tjenester mellom regioner og foretaksområder Vedlegg SV1 Oversikt over rapporteringsenheter i de ulike datasettene, somatiske spesialisthelsetjenester Vedlegg SV2 Datagrunnlag og definisjoner senger og personell. Somatisk sektor

6 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Vedlegg SV3 Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Vedlegg SV4 Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Vedlegg SV5 Datagrunnlag og definisjoner. Aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Vedlegg SV6 Forhold av spesiell betydning ved fortolking av aktivitetsmål og utviklingstrekk. Somatisk sektor Tabelloversikt

7 PG1 Grunnlagsdata. Psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge RHF/HF Døgnplasser i drift Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Rikshospitalet HF Sykehuset i Buskerud HF Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset i Telemark HF Sørlandet sykehus HF Direkte under Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Helse Fonna Helse Bergen HF Helse Førde HF Direkte under Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF

8 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 RHF/HF Døgnplasser i drift Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Sum Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Sum Helse Nord RHF Sum psykisk helsevern for barn og unge Datakilder: SSB og NPR 6

9 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Tabell 2 Driftsdata for institusjoner og poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge RHF/HF/Institusjon Heldøgnspl Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Klinikker Ungdomspsyk seksjon Veum Åsebråten barnepsyk klinikk Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Halden BUP polikl Moss BUP polikl Askim BUP polikl Sarpsborg BUP polikl Fredrikstad Ungdomspsyk poliklinikk Østfold Behandlingshjem Skjærviken ungd.psyk behandlingshjem Akershus universitetssykehus HF Klinikker Lillestrømklinikken avd BUP Poliklinikker for barn og unge Lillestrømklinikken BUP Grorud barne- og ungd.psyk polikl Jessheimklinikken BUP polikl Behandlingshjem Lillestrømkl. Bråten ungd.psyk beh.hjem Sykehuset Asker og Bærum HF Klinikker Psykiatrisk senter Bærum, BUP Poliklinikker for barn og unge Psykiatrisk senter Asker, BUP

10 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 RHF/HF/Institusjon Heldøgnspl Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Aker universitetssykehus HF Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Tøyen BUP polikl Furuset BUP poliklinikk, Follo Ullevål universitetssykehus HF Klinikker Barneavd for psyk helse, Ullevål Poliklinikker for barn og unge BUP poliklinikk Nord BUP poliklinikk Syd Sykehuset Innlandet HF Klinikker Sh Innlandet HF, barne- og ungd.psyk Rikshospitalet HF Poliklinikker for barn og unge Barne- og ungd.psyk seksj Rikshospitalet Sykehuset i Buskerud HF Klinikker Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Poliklinikker for barn og unge Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Hallingdal sjukestugu, BUP poli Blefjell sykehus HF Poliklinikker for barn og unge Kongsberg sykehus BUP polikl Notodden sykehus BUP Psykiatrien i Vestfold HF Klinikker Psyk i Vestfold, BUP-avd Poliklinikker for barn og unge Glenne autismesenter

11 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE RHF/HF/Institusjon Heldøgnspl Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Sykehuset i Telemark HF Klinikker Sykehuset Telemark BUP Poliklinikker for barn og unge DPS Vestmar, BUP poliklinikk Sørlandet sykehus HF Klinikker Barne- og ungd.psyk avd Arendal Barne- og ungd.psyk avd Kristiansand Direkte under Helse Sør-Øst RHF Poliklinikker for barn og unge Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Behandlingshjem Larkollen ungd.psyk. behandlingshjem Østbytunet barnepsykiatriske behandlingshjem Sum Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Klinikker Stavanger universitetssjukehus, BUPA Helse Fonna HF Klinikker BUP Helse Fonna Helse Bergen HF Klinikker Haukeland univ.sykehus, BUP avd Poliklinikker for barn og unge Voss sjukehus, BUP avd

12 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 RHF/HF/Institusjon Heldøgnspl Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Helse Førde HF Klinikker Førde BUP Ungd.avd for psyk helsevern (UPH) Poliklinikker for barn og unge Sogndal BUP Nordfjord BUP Direkte under Helse Vest RHF Poliklinikker for barn og unge Betanien BUP poliklinikk Sum Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Klinikker Psyk helsev for barn og unge, H Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal HF Klinikker Helse Nordmøre og Romsdal BUP Poliklinikker for barn og unge Kristiansund sykehus BUP polikl St. Olavs Hospital HF Klinikker Barne- og ungd.psyk klinikk Helse Nord-Trøndelag HF Klinikker Sykehuset Namsos, BUP polikl Sykehuset Levanger, BUP avd Sum Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Klinikker Mosjøen BUP poliklinikk og familieavd

13 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE RHF/HF/Institusjon Heldøgnspl Polikliniske pasienter 2008 Totalt antall pasienter 2008 Direkte polikliniske tiltak 2008 Indirekte polikliniske tiltak 2008 Polikliniske tiltak totalt 2008 Poliklinikker for barn og unge Mo i Rana BUP polikl Sandnessjøen BUP polikl Nordlandssykehuset HF Klinikker Rønvik, BUP avdeling Poliklinikker for barn og unge BUP poli, Vesterålen Norlandssykehuset Lofoten, BUP poliklinikk Universitetssykehuset i Nord- Norge HF Poliklinikker for barn og unge BUP Nord-Troms, Storslett Barne- og ungdomsklinikken, BUP Tromsø Narvik BUP polikl Bup polikl Sør-Troms Senter for psyk helse Midt-Troms, BUP polikl Behandlingshjem Barne- og ungdomsklinikken, Ungdomspsyk avd Helse Finnmark HF Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Midt-Finnmark BUP polikl Hammerfest BUP polikl Øst-Finnmark BUP polikl Alta Sum Helse Nord RHF Sum psykisk helsevern for barn og unge Datakilder: SSB og NPR 11

14 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Tabell 3 Personell i helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge RHF/HF Psykiatere Andre leger Psykologer Sosionomer Annet helsepers m/høysk.utd. Annet helsepers Annet pers Personell totalt Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF 9,8 5,9 42,5 20,9 101,8 2,7 57,1 240,7 Akershus universitetssykehus HF 8,3 10,6 51,1 23,0 87,2 1,0 63,5 244,6 Sykehuset Asker og Bærum HF 2,0 3,0 37,2 15,8 56,9 2,5 17,2 134,6 Aker universitetssykehus HF 1,9 3,9 39,6 13,2 15,0 0,0 27,8 101,5 Ullevål universitetssykehus HF 23,1 21,0 81,8 27,8 149,0 16,8 40,7 360,2 Sykehuset Innlandet HF 4,7 9,9 48,5 25,4 119,8 11,8 49,7 269,8 Sykehuset i Buskerud HF 7,0 4,5 26,1 10,2 51,0 11,3 24,7 134,8 Ringerike sykehus HF 2,8 1,0 9,6 3,0 7,0 0,0 1,0 24,4 Blefjell sykehus HF 2,0 3,0 11,0 3,0 6,0 1,0 12,5 38,5 Psykiatrien i Vestfold HF 8,3 9,1 35,2 17,9 77,6 1,5 27,2 176,6 Sykehuset i Telemark HF 2,8 3,0 19,3 6,3 24,9 6,5 9,7 72,5 Sørlandet sykehus HF 7,0 9,6 34,8 8,5 88,8 0,7 57,4 206,7 Direkte under Helse Sør- Øst RHF 8,2 5,2 33,2 11,0 61,3 11,4 38,7 168,9 Sum Helse Sør-Øst RHF 87,9 89,6 469,8 186,0 846,3 67,0 427, ,7 Helse Vest RHF Helse Stavanger HF 9,2 15,0 43,2 12,3 91,4 8,6 22,6 202,3 Helse Fonna 6,7 3,1 19,8 11,8 47,0 3,7 10,6 102,8 Helse Bergen HF 14,9 6,9 81,1 15,4 80,5 6,1 24,8 229,7 Helse Førde HF 1,8 2,0 17,8 10,0 41,8 1,0 9,4 83,8 Direkte under Helse Vest RHF 1,2 3,8 10,0 2,0 3,0 0,0 3,0 23,0 Sum Helse Vest RHF 33,8 30,8 171,9 51,5 263,8 19,4 70,4 641,5 Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF 3,8 5,9 19,9 10,9 30,4 0,0 7,2 78,1 Helse Nordmøre og Romsdal HF 5,0 6,2 17,6 8,0 22,8 0,0 7,0 66,6 St. Olavs Hospital HF 12,0 13,8 42,9 15,8 96,2 3,2 36,8 220,7 Helse Nord-Trøndelag HF 4,0 5,5 12,6 19,0 42,0 0,0 28,1 111,2 Sum Helse Midt-Norge RHF 24,8 31,4 93,0 53,7 191,4 3,2 79,1 476,5 12

15 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE RHF/HF Psykiatere Andre leger Psykologer Sosionomer Annet helsepers m/høysk.utd. Annet helsepers Annet pers Personell totalt Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF 2,0 0,0 11,1 17,8 23,0 3,2 10,6 67,6 Nordlandssykehuset HF 11,6 0,2 31,7 22,1 76,7 4,8 25,6 172,7 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 6,4 9,0 25,7 14,0 72,6 8,1 21,3 157,1 Helse Finnmark HF 3,9 4,0 13,5 14,0 22,7 1,0 14,9 73,9 Sum Helse Nord RHF 23,9 13,2 81,9 67,9 195,0 17,0 72,3 471,3 Sum psykisk helsevern for barn og unge 170,4 165,0 816,6 359, ,5 106,7 648, ,1 Datakilder: SSB og NPR 13

16 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Tabell 4 Personell i institusjoner og poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Klinikker Ungdomspsyk seksjon Veum Sum 2,0 1,0 1,8 0,0 37,6 2,0 8,7 53,1 Åsebråten barnepsyk klinikk Sum 2,0 2,4 7,0 3,0 30,9 0,0 14,2 59,5 Poliklinikker for barn og unge Avd 4,0 5,0 3,0 29,9 0,0 14,2 56,1 Poli 0,4 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,4 BUP polikl Halden Sum 1,0 0,0 4,0 2,0 1,0 0,0 2,9 10,9 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 Poli 1,0 4,0 2,0 1,0 0,0 1,5 9,5 BUP polikl Moss Sum 1,0 1,0 7,0 3,0 3,0 0,0 4,4 19,4 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 Poli 2,0 7,0 3,0 3,0 0,0 2,0 17,0 BUP polikl Askim Sum 1,0 0,5 6,0 2,0 2,0 0,0 4,0 15,5 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Poli 1,5 6,0 2,0 2,0 0,0 2,0 13,5 BUP polikl Sarpsborg Sum 0,8 0,0 4,7 3,9 5,0 0,0 5,1 19,5 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 Poli 0,8 4,7 3,9 5,0 0,0 2,8 17,2 BUP polikl Fredrikstad Sum 2,0 1,0 10,0 5,0 3,0 0,0 6,8 27,8 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 Poli 3,0 10,0 5,0 3,0 0,0 3,0 24,0 Ungdomspsyk poliklinikk Østfold Sum 0,0 0,0 1,0 1,0 9,0 0,0 4,3 15,3 Behandlingshjem Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 Poli 0,0 1,0 1,0 9,0 0,0 2,5 13,5 Skjærviken ungd.psyk behandlingshjem Sum 0,0 0,0 1,0 1,0 10,3 0,7 6,8 19,8 14

17 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Akershus universitetssykehus HF Klinikker Lillestrømklinikken avd BUP Sum 1,0 1,4 5,1 3,0 47,9 0,8 14,5 73,6 Poliklinikker for barn og unge Avd 2,4 3,1 2,0 44,9 0,8 14,5 67,6 Amb team 0,0 2,0 1,0 3,0 0,0 0,0 6,0 Lillestrømklinikken BUP Sum 4,3 4,0 18,0 9,2 13,2 0,0 20,3 69,1 Avd 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 10,4 10,9 Poli 8,2 18,0 9,2 12,9 0,0 9,9 58,2 Grorud barne- og ungd.psyk polikl Sum 0,1 1,0 12,6 5,7 3,9 0,0 8,3 31,6 Avd 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 3,7 3,9 Poli 1,0 12,6 5,7 3,8 0,0 4,6 27,7 Jessheimklinikken BUP polikl Sum 2,9 4,2 11,3 3,1 7,3 0,2 10,4 39,4 Behandlingshjem Avd 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 4,8 5,1 Poli 7,0 11,3 3,1 7,1 0,2 5,6 34,3 Lillestrømkl. Bråten ungd.psyk beh.hjem Sum 0,1 0,0 4,0 2,0 14,8 0,0 10,1 30,9 Sykehuset Asker og Bærum HF Klinikker Psykiatrisk senter Bærum, BUP Sum 0,0 2,0 26,3 13,0 49,9 2,5 13,4 107,1 Poliklinikker for barn og unge Avd 0,0 3,9 2,0 35,3 2,5 5,8 49,5 Poli 2,0 22,4 11,0 14,6 0,0 7,6 57,6 Psykiatrisk senter Asker, BUP Sum 2,0 1,0 10,9 2,8 7,0 0,0 3,8 27,5 15

18 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Aker universitetssykehus HF Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Tøyen Sum 0,0 0,0 5,9 1,6 3,0 0,0 4,7 15,3 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 3,0 Poli 0,0 5,9 1,6 3,0 0,0 1,8 12,3 BUP polikl Furuset Sum 1,1 1,0 8,8 3,0 6,3 0,0 7,6 27,8 Avd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4,5 4,6 Poli 2,1 8,8 3,0 6,2 0,0 3,1 23,2 BUP poliklinikk, Follo Sum 0,8 2,9 24,9 8,6 5,7 0,0 15,5 58,4 Ullevål universitetssykehus HF Klinikker Avd 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 9,5 9,7 Poli 3,6 24,9 8,6 5,6 0,0 6,0 48,7 Barneavd for psyk helse, Ullevål Sum 16,6 13,2 37,0 12,2 131,6 16,8 27,9 255,3 Poliklinikker for barn og unge Avd 29,0 35,7 9,6 127,4 16,8 27,9 246,4 Poli 0,8 1,3 2,6 4,3 0,0 0,0 8,9 BUP poliklinikk Nord Sum 1,8 4,0 16,8 4,8 6,8 0,0 3,3 37,5 BUP poliklinikk Syd Sum 4,7 3,8 28,0 10,8 10,6 0,0 9,5 67,4 Sykehuset Innlandet HF Klinikker Avd 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 2,5 Poli 8,5 20,0 10,3 7,6 0,0 8,5 54,9 Amb team 0,0 7,0 0,5 2,5 0,0 0,0 10,0 Sh Innlandet HF, barne- og ungd.psyk Sum 4,7 9,9 48,5 25,4 119,8 11,8 49,7 269,8 Avd 5,6 17,0 10,6 85,1 11,8 26,4 156,5 Poli 9,0 31,5 14,8 34,8 0,0 23,3 113,3 16

19 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Sykehuset i Buskerud HF Klinikker Sykehuset Buskerud, BUPA Sum 7,0 4,5 26,1 10,2 51,0 11,3 24,7 134,8 Ringerike sykehus HF Poliklinikker for barn og unge Avd 3,3 1,5 0,7 17,8 6,3 20,6 50,1 Poli 5,9 21,0 8,0 25,7 5,0 3,7 69,3 Amb team 2,3 3,6 1,5 7,5 0,0 0,5 15,4 Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Sum 1,8 1,0 8,6 3,0 5,0 0,0 0,0 19,4 Hallingdal sjukestugu, BUP poli Sum 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 1,0 5,0 Blefjell sykehus HF Poliklinikker for barn og unge Kongsberg sykehus BUP polikl Sum 1,0 1,0 6,0 2,0 4,0 1,0 6,7 21,7 Notodden sykehus BUP Sum 1,0 1,0 5,0 1,0 2,0 0,0 5,8 16,8 Psykiatrien i Vestfold HF Klinikker Psyk i Vestfold, BUP-avd Sum 7,3 9,1 34,0 17,9 58,6 1,5 25,2 153,4 Poliklinikker for barn og unge Avd 4,1 6,3 3,5 37,1 1,5 8,8 61,1 Poli 12,3 27,8 14,4 21,5 0,0 16,4 92,4 Glenne autismesenter Sum 1,0 0,0 1,2 0,0 19,0 0,0 2,0 23,2 Sykehuset i Telemark HF Klinikker Sykehuset Telemark BUP Sum 2,2 2,0 15,3 5,3 21,9 6,5 8,2 61,4 Poliklinikker for barn og unge Avd 2,0 3,8 1,5 14,8 6,5 2,2 30,8 Poli 2,2 11,5 3,8 7,1 0,0 6,0 30,6 DPS Vestmar, BUP poliklinikk Sum 0,6 1,0 4,0 1,0 3,0 0,0 1,5 11,1 17

20 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Sørlandet sykehus HF Klinikker Barne- og ungd.psyk avd Arendal Sum 3,0 3,2 12,0 3,0 35,7 0,4 15,4 72,8 Avd 6,2 6,0 0,0 23,8 0,4 13,7 50,1 Poli 0,0 6,0 3,0 12,0 0,0 1,8 22,7 Barne- og ungd.psyk avd Kristiansand Sum 4,0 6,4 22,8 5,5 53,1 0,3 42,0 134,0 Direkte under Helse Sør-Øst RHF Poliklinikker for barn og unge Avd 10,4 8,0 0,0 32,9 0,3 39,7 91,2 Poli 0,0 14,8 5,5 20,2 0,0 2,3 42,8 Mentalhygienisk rådgivningskontor Sum 2,0 3,0 8,5 2,7 4,0 0,0 4,6 24,8 Avd 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Poli 4,0 7,0 2,7 4,0 0,0 4,6 22,3 Amb team 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Nic Waals institutt Sum 5,9 2,0 17,7 5,8 12,5 0,0 15,2 59,1 Behandlingshjem Avd 1,8 3,2 1,3 1,8 0,0 6,6 14,7 Poli 6,1 14,5 4,5 10,7 0,0 8,6 44,4 Larkollen ungd.psyk. behandlingshjem Sum 0,3 0,0 2,0 2,5 14,8 5,4 7,4 32,3 Østbytunet barnepsykiatriske behandlingshjem Sum 0,0 0,2 5,0 0,0 30,0 6,0 11,5 52,7 Avd 0,2 3,0 0,0 28,0 6,0 11,5 48,7 Amb team 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 18

21 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Klinikker Stavanger universitetssjukehus, BUPA Sum 9,2 15,0 43,2 12,3 91,4 8,6 22,6 202,3 Helse Fonna HF Klinikker Avd 6,0 7,5 2,0 55,0 8,6 3,8 82,9 Poli 18,2 33,7 10,3 19,7 0,0 16,8 98,7 Amb team 0,0 2,0 0,0 16,7 0,0 2,0 20,7 BUP Helse Fonna Sum 6,7 3,1 19,8 11,8 47,0 3,7 10,6 102,8 Helse Bergen HF Klinikker Avd 2,7 1,7 0,0 35,0 3,7 10,6 53,8 Poli 7,1 18,1 11,8 12,0 0,0 0,0 49,0 Haukeland univ.sykehus, BUP avd Sum 13,9 5,9 77,3 13,7 79,2 6,1 21,8 217,9 Poliklinikker for barn og unge Avd 7,4 15,0 1,0 56,3 6,1 4,2 90,0 Poli 12,4 58,4 12,7 13,0 0,0 17,2 113,7 Amb team 0,0 3,9 0,0 9,9 0,0 0,4 14,2 Voss sjukehus, BUP avd Sum 1,0 1,0 3,8 1,7 1,3 0,0 3,0 11,8 Helse Førde HF Klinikker Førde BUP Sum 0,6 1,0 8,8 6,0 10,8 0,0 4,9 32,1 Avd 0,0 1,0 1,0 4,0 0,0 1,9 7,9 Poli 1,6 7,8 5,0 6,8 0,0 3,0 24,2 Ungd.avd for psyk helsevern (UPH) Sum 0,0 1,0 2,0 0,0 21,0 1,0 2,3 27,3 Poliklinikker for barn og unge Sogndal BUP Sum 1,0 0,0 3,0 2,0 6,0 0,0 0,0 12,0 Nordfjord BUP Sum 0,2 0,0 4,0 2,0 4,0 0,0 2,2 12,4 19

22 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Direkte under Helse Vest RHF Poliklinikker for barn og unge Betanien BUP poliklinikk Sum 1,2 3,8 10,0 2,0 3,0 0,0 3,0 23,0 Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Klinikker Psyk helsev for barn og unge, H Sunnmøre Sum 3,8 5,9 19,9 10,9 30,4 0,0 7,2 78,1 Helse Nordmøre og Romsdal HF Klinikker Avd 3,8 1,0 0,7 21,1 0,0 2,8 29,4 Poli 5,9 18,9 10,2 9,3 0,0 4,4 48,7 Helse Nordmøre og Romsdal BUP Sum 4,0 4,0 10,0 5,0 17,5 0,0 5,0 45,5 Poliklinikker for barn og unge Avd 1,0 1,0 0,0 6,0 0,0 0,0 8,0 Poli 7,0 9,0 5,0 11,5 0,0 5,0 37,5 Kristiansund sykehus BUP polikl Sum 1,0 2,2 7,6 3,0 5,3 0,0 2,0 21,1 St. Olavs Hospital HF Klinikker Barne- og ungd.psyk klinikk Sum 12,0 13,8 42,9 15,8 96,2 3,2 36,8 220,7 Avd 5,2 6,0 3,0 60,1 2,0 21,3 97,6 Poli 20,6 35,4 11,7 33,3 1,2 15,5 117,7 Amb team 0,0 1,5 1,1 2,8 0,0 0,0 5,4 20

23 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Nord-Trøndelag HF Klinikker Sykehuset Namsos, BUP polikl Sum 1,0 0,0 2,8 5,6 7,6 0,0 4,2 21,1 Avd 0,2 1,0 3,1 2,0 0,0 4,2 10,4 Poli 0,8 1,8 2,5 5,6 0,0 0,0 10,7 Sykehuset Levanger, BUP avd Sum 3,0 5,5 9,8 13,4 34,4 0,0 23,9 90,0 Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Klinikker Avd 3,0 4,8 5,9 28,4 0,0 23,9 66,0 Poli 5,5 5,0 7,5 6,0 0,0 0,0 24,0 Mosjøen BUP poliklinikk og familieavd Sum 1,0 0,0 4,3 14,3 10,0 3,2 7,4 40,1 Poliklinikker for barn og unge Avd 0,5 0,9 11,2 6,3 3,2 7,4 29,4 Poli 0,5 3,4 3,2 3,7 0,0 0,0 10,7 Mo i Rana BUP polikl Sum 1,0 0,0 4,0 2,0 5,0 0,0 3,1 15,1 Sandnessjøen BUP polikl Sum 0,0 0,0 2,8 1,5 8,0 0,0 0,1 12,4 Nordlandssykehuset HF Klinikker Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Poli 0,0 2,8 1,5 8,0 0,0 0,0 12,3 Rønvik, BUP avdeling Sum 7,6 0,2 23,2 19,1 72,3 4,8 19,0 146,2 Avd 7,8 9,2 10,1 55,4 4,8 17,0 104,3 Poli 0,0 14,0 9,0 16,9 0,0 2,0 41,9 21

24 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Poliklinikker for barn og unge BUP poli, Vesterålen Sum 2,0 0,0 6,0 1,0 1,2 0,0 3,2 13,4 Avd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,7 1,8 Poli 2,0 6,0 1,0 1,1 0,0 1,5 11,6 Norlandssykehuset Lofoten, BUP poliklinikk Sum 2,0 0,0 2,5 2,0 3,2 0,0 3,4 13,1 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Poliklinikker for barn og unge Avd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,4 2,5 Poli 2,0 2,5 2,0 3,1 0,0 1,0 10,6 BUP Nord-Troms, Storslett Sum 0,2 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 0,7 5,9 Barne- og ungdomsklinikken, BUP Tromsø Sum 3,0 4,0 11,0 5,0 19,0 1,0 8,4 51,4 Poli 7,0 10,0 5,0 14,0 0,0 8,4 44,4 Amb team 0,0 1,0 0,0 5,0 1,0 0,0 7,0 Narvik BUP polikl Sum 1,0 0,0 4,4 3,0 2,5 0,0 0,0 10,9 Bup polikl Sør-Troms Sum 0,2 1,0 2,8 2,0 4,0 0,7 0,0 10,7 Senter for psyk helse Midt- Troms, BUP polikl Sum 1,0 1,0 3,5 4,0 6,0 0,0 2,1 17,6 Behandlingshjem Barne- og ungdomsklinikken, Ungdomspsyk avd Sum 1,0 3,0 3,0 0,0 37,1 6,4 10,1 60,6 22

25 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Finnmark HF Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Midt-Finnmark Sum 1,5 3,0 6,5 4,0 12,7 0,0 11,6 39,3 Avd 1,0 3,3 2,0 6,5 0,0 10,6 23,4 Poli 3,5 2,3 2,0 3,5 0,0 1,0 12,3 Amb team 0,0 1,0 0,0 2,7 0,0 0,0 3,7 BUP polikl Hammerfest Sum 0,2 0,0 2,3 3,0 4,5 0,0 1,3 11,2 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 Poli 0,2 2,3 1,0 4,5 0,0 0,0 8,0 Amb team 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 BUP polikl Øst-Finnmark Sum 0,2 0,0 1,7 2,0 3,5 0,0 2,0 9,4 BUP polikl Alta Sum 2,0 1,0 3,0 5,0 2,0 1,0 0,0 14,0 Poli 3,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 12,0 Amb team 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 Sum psykisk helsevern for barn og unge Sum 170,4 165,0 816,6 359, ,5 106,7 648, ,1 Avd 116,1 164,3 79,6 952,0 96,6 400, ,3 Poli 215,9 627,3 272,3 492,4 8,1 245, ,4 Amb team 3,3 25,0 7,1 52,1 2,0 2,9 92,4 Datakilder: SSB og NPR 23

26 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Tabell 5 Driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge (med og uten avskrivninger mv.), lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Ikke korrigert for gjestepasientoppgjøret. Hele 1000 kroner, 2008 Totale drifts- kostnader inkl. kapital Lønns- kostnader Kostnader varer og tjenester Andre Totale driftskostnader driftskostnader Sum landet Datakilde: SSB og SINTEF. 24

27 PG1 GRUNNLAGSDATA. PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Tabell 6 Driftskostnader med og uten avskrivninger til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Ikke korrigert for gjestepasientoppgjøret. Helse Sør-Øst RHF. Hele 1000 kroner, 2008 Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader inkl. kapital Kostnader varer og tjenester Andre Totale driftskostnader Lønnskostnader driftskostnader Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet, BUP-avd Sykehuset Innlandet Sykehusfunksjoner Sykehuset Innlandet HF Sum Sykehuset Innlandet HF Rikshospitalet HF Rikshospitalets BUP-seksjon Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Ringerike BUP Ringerike BUP, poliklinikk Hallingdal sjukestugu Sum Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Kongsberg sykehus, BUP poliklinikk Notodden sykehus BUP Sum Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold, BUPA GLENNE AUTISMESENTER Sum Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus barne- og ungdomspsykiatrisk avd., Kristiansand Private driftsavtaler Helse Sør-Øst RHF Mentalhygienisk rådgivningskontor

28 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2008 Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader inkl. kapital Kostnader varer og tjenester Andre Totale driftskostnader Lønnskostnader driftskostnader Nic Waals institutt Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem Østbytunet behandlingssenter Driftstilskudd mv Sum private driftsavtaler Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst RHF Datakilde: SSB og SINTEF 26

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge I nøkkeltallsrapporten er indikatorer på produktivitet på nasjonalt nivå, regionalt

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for voksne. 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Antall utskr fra

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Statistikkåret 2015 Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF 12 993467049 879594162 Oslo universitetssykehus HF, Rusbehandling Aker, Avd avgift 1 og 2 Tverrfaglig

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 2015 Health region 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 12 993467049 879594162

Detaljer

Landets kontrollkommisjoner

Landets kontrollkommisjoner Landets kontrollkommisjoner Fylke Kontrollkommisjon for Navn på enheter Leder Østfold Østfold I Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Asbjørn Bøe Østfold II Åsebråten Barnepsykiatrisk Klinikk John Grimstad

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 590 Telefaks: 93 70 800 Rapport /08 ISBN 978-8-4-045-6 ISSN 080-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Fylke 56 totalt Østfold 3 Østfold I Kontrollkommisjon for Navn på enheter Funksjon Fornavn Etternavn Telefon 1 Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Østfold II Leder Kjerstin

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre IS-96 Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 00 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Heftets tittel: Distriktspsykiatriske tjenester 00. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 6 2008 fra Kunnskapssenteret Tittel Brukererfaringer med poliklinikker for voksne

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Norsk pasientregister 1 Heftets tittel: Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Utgitt: 09/2009 Bestillingsnummer: IS-1749 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport IS-2027 Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: Oktober 2012 Bestillingsnummer: IS-2027 ISBN-nr. 978-82-8081-270-4 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Distriktspsykiatriske tjenester 2017

Distriktspsykiatriske tjenester 2017 Distriktspsykiatriske tjenester 217 Rapport IS-2825 Innhold Sammendrag 4 Innledning 8 1. Volum og fordeling av døgnplasser etter institusjonstype 11 1.1 Utvikling i antall døgnplasser etter institusjonstype

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden 6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden Johan Håkon Bjørngaard, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Ragnild Bremnes, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 6.1 Innledning Dette kapitlet beskriver

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2013. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2013. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 2013 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: November 2014 Bestillingsnummer: IS-2235 ISBN: 978-82-8081-338-1 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for psykisk helsevern Per Bernhard Pedersen (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/06 ISBN 82-446-1164-2

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Avbrudd i behandling i TSB

Avbrudd i behandling i TSB Avbrudd i i TSB Behandlingssted Andel pasienter med avbrudd i Hele landet 9,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 5,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 0,0 3 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. rus og avhengighet

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene?

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? 10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? Per Bernhard Pedersen Sammendrag I kapitlet undersøkes om vi har fått en desentralisering av tjenestene til voksne, i tråd

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 27 Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4 259 Telefaks: 932 7 8 Rapport 2/8 ISBN 978-82-14-4511-6 ISSN 82-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2009

Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2009 Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Aktivitet, økonomi og produktivitet Marit Pedersen maped@helsedir.no 928 17 823 og Ola Kindseth oki@helsedir.no 930 59 055 SAMDATA Styremøte

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09 ISBN

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/7639 - AMJ 17.11.2015 Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Spørsmål:

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer