Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus"

Transkript

1 Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus 4 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. akuttpsykiatri 29,8 5 Akershus universitetssykehus, avd. alderspsykiatri døgn og poliklinikk 10,5 6 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. spesialpsykiatri 25,0 7 _UP_Akershus universitetssykehus, DPS Grorud 0,0 8 _UP_Akershus universitetssykehus, DPS Jessheim, seksjon Døgn Myrvegen 0,0 9 _UP_Akershus universitetssykehus, DPS Lillestrøm 2, Diakonhjemmet sykehus AS 11 _UP_Diakonhjemmet sykehus, Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen 4,8 12 _UP_Diakonhjemmet sykehus, DPS Vinderen 27,6 13 Diakonhjemmet sykehus, psykiatrisk avdeling Vinderen 38, _UP_Helse Sør-Øst, private 12,4 15 _UP_Bergfløtt behandlingssenter, private 0,0 6) 16 _UP_Furukollen psykiatriske senter 17 _UP_Manifestsenteret 18 _UP_Modum Bad 0,0 19 Senter for stress- og traumepsykologi 20 Skjelfoss psykiatriske senter 21 - _UP_Oslo universitetssykehus HF 26,2 6) 22 _UP_Akershus universitetssykehus, DPS Follo 1,7 23 Oslo universitetssykehus, Aker 24 Oslo universitetssykehus, Aker, Klinikk for psykisk helse 33,3 25 Oslo universitetssykehus, Dikemark, Regional sikkerhetsavd. 26 Oslo universitetssykehus, Psykosomatisk avd. psykiatrisk poliklinikk 27 _UP_Oslo universitetssykehus, Ullevål 28 Oslo universitetssykehus, Ullevål, Akuttpsykiatri døgnavd. 29,0 29 Oslo universitetssykehus, Ullevål, Alderspsykiatrisk avd. 0,0 30 Oslo universitetssykehus, Ullevål, Allmennpsykiatrisk avd., 1 31 _UP_Oslo universitetssykehus, Ullevål, Allmennpsykiatrisk avd., 3 28,6 32 Oslo universitetssykehus, Ullevål, Josefinegaten DPS 33 Oslo universitetssykehus, Ullevål, PPU 50,0 34 Oslo universitetssykehus, Ullevål, Regional avd. for spiseforstyrrelser 35 _UP_Oslo universitetssykehus, Ullevål, Søndre Oslo DPS 0,0 6) 36 - _UP_Sykehuset i Telemark HF 17,6 37 Sykehuset Telemark, BUP avd Skien 38 _UP_Sykehuset Telemark, DPS Notodden 39 _UP_Sykehuset Telemark, Skien/Porsgrunn 17,6 40 _UP_Sykehuset Telemark, sykehusfunksjoner Skien 41 - _UP_Sykehuset i Vestfold HF, psykiatrisk fylkesavdeling 20,8 42 Sykehuset i Vestfold, psykiatrisk fylkesavd. 22, _UP_Sykehuset i Østfold HF 15,6

2 44 Sykehuset Østfold, DPS Edwin Ruud 0,0 45 _UP_Sykehuset Østfold, DPS Fredrikstad, seksjon for polikliniske tjenester 0,0 46 _UP_Sykehuset Østfold, DPS Halden - Sarpsborg 0,0 47 Sykehuset Østfold, DPS Moss 0,0 48 _UP_Sykehuset Østfold, psykiatrisk intermediaeravdeling 27, _UP_Sykehuset Innlandet HF 9,5 50 _UP_Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik 11,2 51 _UP_Sykehuset Innlandet, DPS Hamar Distriktspsykiatrisk senter 0,0 52 _UP_Sykehuset Innlandet, DPS Kongsvinger 0,0 53 _UP_Sykehuset Innlandet, DPS Lillehammer 0,0 54 _UP_Sykehuset Innlandet, DPS Tynset 0,0 55 _UP_Sykehuset Innlandet, sykehusfunksjoner Sanderud 12, _UP_Sørlandet sykehus HF 14,2 57 _UP_Sørlandet sykehus, DPS Aust-Agder 0,0 58 _UP_Sørlandet sykehus, DPS Lister 1,6 59 _UP_Sørlandet sykehus, DPS Solvang 1,2 60 _UP_Sørlandet sykehus, DPS Strømme 0,0 61 _UP_Sørlandet sykehus, Kristiansand, psykiatrisk avd. 23, _UP_Vestre Viken HF 18,2 63 _UP_Vestre Viken, Buskerud sykehus 17,5 64 _UP_Vestre Viken, Bærum sykehus 24,7 65 _UP_Vestre Viken, Kongsberg sykehus 0,0 66 _UP_Vestre Viken, Ringerike sykehus 0, _UP_Helse Vest RHF 18, _UP_Helse Bergen HF 23,4 69 _UP_Helse Bergen, DPS Bjørgvin 0,5 70 _UP_Helse Bergen, DPS Kronstad 1,6 71 _UP_Helse Bergen, DPS Øyane 1,9 72 _UP_Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus 73 _UP_Helse Bergen, klinikk for psykosomatisk medisin 15,0 74 _UP_Helse Bergen, klinikk for sikkerhetspsykiatyri 75 _UP_Helse Bergen, psykiatrisk klinikk 35, _UP_Helse Fonna HF 21,3 77 _UP_Helse Fonna, DPS Folgefonn 0,0 78 _UP_Helse Fonna, DPS Haugaland 19,6 79 _UP_Helse Fonna, DPS Karmøy 1,9 80 _UP_Helse Fonna, DPS Stord 0,0 81 _UP_Helse Fonna, Haugesund psykiatrisk avd. 31,1 82 _UP_Helse Fonna, Valen sjukehus 36, _UP_Helse Førde HF 7,0 84 _UP_Helse Førde, Indre Sogn psykiatrisenter 0,0 85 _UP_Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter 0,0 86 _UP_Helse Førde, psykiatrisk klinikk 9, _UP_Helse Stavanger HF 20,0 88 _UP_Helse Stavanger, DPS Dalane 0,0 89 _UP_Helse Stavanger, DPS Sola 10,6 90 _UP_Helse Stavanger, DPS Stavanger 4,7 91 _UP_Helse Stavanger, Engelsvoll, avd. unge voksne 0,0 92 _UP_Helse Stavanger, Gausel avd. unge voksne

3 93 _UP_Helse Stavanger, Ryfylke DPS, Randaberg 6,6 94 _UP_Helse Stavanger, Sandnes DPS, Varatun 3,6 95 _UP_Helse Stavanger, Valand spesialavd. voksne 33, _UP_Helse Vest RHF, Privat 10,6 97 _UP_Betanien DPS 2,3 98 _UP_Jæren Distriktspsykiatriske Senter NKS 17,0 99 _UP_NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS 32,5 100 Solli sykehus 0,0 101 Voss DPS, NKS Bjørkeli 0, _UP_Helse Midt-Norge RHF 21,6 6) 103 Helse Midt-Norge, Private 0,0 6) _UP_Helse Møre og Romsdal HF 18,3 6) 105 _UP_Helse Møre og Romsdal, Kristiansund sykehus, psykiatrisk avd. 0,0 6) 106 _UP_Helse Møre og Romsdal, Molde, psykiatrisk avd. 14,2 6) 107 _UP_Helse Møre og Romsdal, Volda sjukehus, psykiatrisk avdeling 14,3 6) 108 _UP_Helse Møre og Romsdal, Ålesund, avd. psykiatri 23,5 6) _UP_Helse Nord-Trøndelag HF 47,7 6) 110 Helse Nord-Trøndelag, DPS Kolvereid 66,7 6) 111 _UP_Helse Nord-Trøndelag, DPS Stjørdal 87,5 6) 112 _UP_Helse Nord-Trøndelag, Levanger, Psykiatrisk klinikk 70,7 6) 113 _UP_Helse Nord-Trøndelag, Namsos, Psykiatrisk klinikk 23,2 6) _UP_St. Olavs Hospital HF 19,6 6) 115 St. Olavs Hospital 116 _UP_St. Olavs Hospital, DPS Nidaros 11,4 6) 117 _UP_St. Olavs Hospital, DPS Orkdal 9,7 6) 118 _UP_St. Olavs Hospital, DPS Tiller 31,3 6) 119 _UP_St. Olavs Hospital, psykisk helsevern, avd. Brøset 25,0 120 _UP_St. Olavs Hospital, Psykisk helsevern, Østmarka 19,7 121 _UP_St. Olavs Hospital, Psykososialt team for flyktninger i Midt-Norge _UP_Helse Nord RHF 13, _UP_Finnmarkssykehuset HF 0,0 124 Finnmarkssykehuset, DPS Midt-Finnmark 0,0 125 Finnmarkssykehuset, DPS Vest-Finnmark 0,0 126 Finnmarkssykehuset, DPS Øst-Finnmark 0, _UP_Helgelandsykehuset HF 0,0 128 Helgelandssykehuset, DPS Mosjøen 0,0 129 _UP_Helgelandssykehuset, Mo i Rana, psykiatri 0,0 130 Helgelandssykehuset, Sandnessjøen VOP _UP_Helse Nord RHF, Privat 4,5 6) 132 _UP_N.K.S Kløveråsen AS 4,5 133 _UP_Viken senter for psykiatri og sjelesorg _UP_Nordlandsykehuset HF 12,4 135 Nordlandssykehuset, DPS Vesterålen 0,0 136 _UP_Nordlandssykehuset, Rønvik VOP 14,3 137 Nordlandssykehuset, VOP Lofoten _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge HF 18,1 139 Universitetssykehuset Nord-Norge, psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (Tromsø) 15,8 140 Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Midt-Troms (Silsand) 1,2 141 Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Nord-Troms (Storslett) 0,0

4 142 Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Ofoten (Narvik) 0,0 _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Sør-Troms 143 (Harstad) 1,0 144 Universitetssykehuset Nord-Norge, spesialpsykiatrisk avd. Åsgård 27,3 145 Universitetssykehuset Nord-Norge, sykehusseksjon Nord (Tromsø) 37,2 146 _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Error: Subreport could not be shown. Error: Subreport could not be shown.

5 januar-april 2013 Total antall innleggelser i psykisk helsevern for Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne om tvunget vern uten døgn tvungen observasjon etablert tvunget vern voksne ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 9 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) ) 0 6) 19 6) 42 6) 66 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 52 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6)

6

7 ) 4 6) 107 6) 134 6) 271 6) 10 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 875 6) 3 6) 43 6) 22 6) 77 6) 82 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 303 6) 0 6) 15 6) 7 6) 26 6) 77 6) 3 6) 0 6) 0 6) 3 6) 413 6) 0 6) 28 6) 15 6) 48 6) 394 6) 0 6) 10 6) 41 6) 53 6) 21 6) 0 6) 1 6) 3 6) 4 6) 69 6) 0 6) 1 6) 6 6) 7 6) 227 6) 0 6) 7 6) 21 6) 29 6) 77 6) 0 6) 1 6) 11 6) 13 6) ) 1 6) 54 6) 71 6) 141 6) 157 6) 0 6) 1 6) 3 6) 5 6) 96 6) 0 6) 0 6) 4 6) 7 6) 185 6) 0 6) 0 6) 24 6) 26 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) ) 0 6) 1 6) 0 6) 1 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6)

8

9 mai-august 2013 ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Total antall innleggelser i psykisk helsevern for Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon Antall tvangsinnleggelser som har startet med voksne voksne om tvunget vern uten døgn tvungen observasjon 3 17, , , , , , , , , , , , ) 2 6) 0 6) 0 6) 1 6) 1 6) 5 6) 0 6) 0 6) 3 0, ) 26,1 6) 431 6) 0 6) 14 6) 3 1, , , ) 100,0 6) 3 6) 0 6) 1 6) 2 27, , ) 11 6) 0 6) 0 6) 2 10, ) 0,0 6) 88 6) 0 6) 0 6) 3 0, ) 0,0 6) 10 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 41 6) 0 6) 0 6) 3 19, , , , ,

10 3 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 3 11, , , , , , , , , ) 20,9 6) ) 4 6) 85 6) 1 6) 12 6) 0 6) 0 6) 1 6) 16,8 6) 776 6) 3 6) 25 6) 1 6) 0,0 6) 54 6) 0 6) 0 6) 1 6) 9,8 6) 322 6) 1 6) 9 6) 1 6) 0,0 6) 51 6) 0 6) 0 6) 1 6) 42,4 6) 349 6) 2 6) 16 6) 1 6) 51,2 6) 390 6) 0 6) 14 6) 1 6) 0,0 6) 18 6) 0 6) 0 6) 1 6) 90,0 6) 59 6) 0 6) 2 6) 1 6) 76,5 6) 221 6) 0 6) 10 6) 1 6) 27,3 6) 92 6) 0 6) 2 6) 1 6) 17,1 6) ) 1 6) 46 6) 1 6) 1,2 6) 161 6) 0 6) 0 6) 1 6) 6,1 6) 65 6) 1 6) 0 6) 1 6) 18,3 6) 173 6) 0 6) 0 6) 3 50,0 6) 6 6) 0 6) 0 6) 2 20,4 6) 648 6) 0 6) 46 6) 1 6) 0, , , , , , , , , ) 0,0 6) 173 6) 0 6) 0 6) 3 0, ) 159 6) 0 6) 0 6) 3 14, , , , , , ,

12 3 0, , , ,

13 Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Total antall innleggelser i psykisk helsevern for etablert tvunget vern voksne ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser voksne voksne , , , , , , , , , , , ) 0 6) 1 6) 5 6) 0 6) 0 6) 1 6) 9 6) , ) 69 6) 1 6) 32,9 6) 497 6) , , , ) 2 6) 1 6) 100,0 6) 2 6) 1 6) , , ) 0 6) 1 6) 0,0 6) 6 6) ,5 6) 12 6) 0 6) 0 6) 1 6) 100,0 6) 118 6) , ) 0 6) 1 6) 11 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 35 6) , , , , ,5 885

14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1

15 , , , , ,0 6) 105 6) , , , , ) 240 6) 1 6) 16,8 6) ) 0 6) 0 6) 1 6) 10 6) 17 6) 48 6) 1 6) 19,9 6) 788 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 48 6) 8 6) 20 6) 1 6) 13,5 6) 323 6) 0 6) 0 6) 1 6) 53 6) 9 6) 28 6) 1 6) 35,8 6) 364 6) 49 6) 66 6) 1 6) 20,1 6) 406 6) 0 6) 0 6) 1 6) 25,0 6) 31 6) 6 6) 9 6) 1 6) 12, ) 39 6) 1 6) 18, ) 18 6) 1 6) 33,9 6) 81 6) 69 6) 126 6) 1 6) 14,3 6) ) 1 6) 1 6) 1 6) 1,3 6) 127 6) 2 6) 3 6) 1 6) 5,4 6) 75 6) 18 6) 19 6) 1 6) 6,0 6) 205 6) 1 6) 2 6) 1 6) 33, ) 101 6) 1 6) 19,7 6) 635 6) , , , , , , , , , ) 0 6) 1 6) 0,0 6) 151 6) , ) 0 6) 1 6) 134 6) , , , , , , ,0 44

16 , , , ,4 302

17 september-desember 2013 Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for om tvunget vern uten døgn tvungen observasjon etablert tvunget vern voksne ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser ) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0 6) 16 6) 71 6) 94 6) 1 6) ) 1 6) 0 6) 1 6) 1 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0 6) 1 6) 0 6) 1 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6)

18

19 ) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) ) 74 6) 131 6) 228 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 3 6) 19 6) 27 6) 57 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 2 6) 7 6) 8 6) 23 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 1 6) 12 6) 19 6) 34 6) 1 6) 0 6) 16 6) 46 6) 64 6) 1 6) 0 6) 0 6) 1 6) 1 6) 1 6) ) 2 6) 16 6) 20 6) 1 6) 4 6) 39 6) 58 6) 107 6) 1 6) 1 6) 0 6) 0 6) 1 6) 1 6) 0 6) 0 6) 3 6) 3 6) 1 6) 0 6) 0 6) 7 6) 8 6) 1 6) ) 38 6) 48 6) 94 6) 1 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6)

20

21 2013 Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Total antall innleggelser i psykisk helsevern for Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser som har startet med voksne voksne om tvunget vern uten døgn tvungen observasjon etablert tvunget vern 17, , , , , , , , , , , , , ,0 6) 12 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 23 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0, ) 0 6) 0 6) 0 6) 28,6 6) ) 0 6) 49 6) 162 6) 1, , , ,0 6) 6 6) 0 6) 2 6) 1 6) 31, , ,0 6) 29 6) 0 6) 0 6) 0 6) 18, ,0 6) 306 6) 0 6) 0 6) 0 6) 18, ,0 6) 31 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0,0 6) 128 6) 0 6) 0 6) 0 6) 18, , , , ,

22 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

23 7, , , , , , , , , ,7 6) ) 15 6) 266 6) 400 6) 0,0 6) 32 6) 0 6) 0 6) 0 6) 18,3 6) ) 9 6) 87 6) 66 6) 0,0 6) 184 6) 0 6) 0 6) 0 6) 12,4 6) 948 6) 3 6) 31 6) 23 6) 13,0 6) 181 6) 3 6) 0 6) 0 6) 30,1 6) ) 3 6) 56 6) 43 6) 32,8 6) ) 0 6) 40 6) 136 6) 41,7 6) 70 6) 0 6) 1 6) 4 6) 28,6 6) 201 6) 0 6) 4 6) 19 6) 36,7 6) 669 6) 0 6) 30 6) 71 6) 28,2 6) 250 6) 0 6) 5 6) 42 6) 17,0 6) ) 6 6) 139 6) 198 6) 3,4 6) 445 6) 1 6) 1 6) 4 6) 7,3 6) 236 6) 1 6) 0 6) 9 6) 16,6 6) 563 6) 0 6) 0 6) 49 6) 36, ,9 6) ) 4 6) 137 6) 135 6) 0,0 6) 4 6) 0 6) 0 6) 0 6) 13, , , , , , , , ,9 6) 474 6) 0 6) 1 6) 0 6) 1, ) 0 6) 0 6) 0 6) 12, , , , , , ,

24 0, , , ,

25 Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Total antall innleggelser i psykisk helsevern for Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon voksne ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser voksne voksne om tvunget vern uten døgn , , , , , , , , , , , , ) 1 6) 100,0 6) 2 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0, ) 1 6) 5 6) 0 6) 0 3 0, ) 1 6) 100,0 6) 3 6) 0 6) 229 6) 1 6) 33,1 6) 494 6) 2 6) 6 3 0, , ) 1 6) 72,7 6) 33 6) 2 6) ) 1 6) , ) 1 6) 0,0 6) 104 6) 0 6) ) 1 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 62 6) 0 6) , , , , , , ,

26 0 3 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 6) 3 6) 0 6) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 3 0

27 12 3 0, , , , , , , ) 1 6) 17,8 6) ) 7 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 33 6) 0 6) 182 6) 1 6) 20,7 6) 869 6) 4 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 69 6) 0 6) 69 6) 1 6) 15,8 6) 309 6) 3 6) 3 6) 1 6) 0,0 6) 81 6) 0 6) 110 6) 1 6) 26,3 6) 410 6) 1 6) 183 6) 1 6) 16,0 6) 448 6) 0 6) 5 6) 1 6) 12,5 6) 30 6) 0 6) 24 6) 1 6) 15,6 6) 67 6) 0 6) 103 6) 1 6) 14,2 6) 240 6) 0 6) 51 6) 1 6) 20, ) 1 6) 17,0 6) ) 3 6) 7 6) 1 6) 10,4 6) 140 6) 0 6) 13 6) 1 6) 0,0 6) 87 6) 0 6) 53 6) 1 6) 7,1 6) 198 6) 0 6) , ) 1 6) 19,8 6) 704 6) 3 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 2 6) 0 6) , , , , , , , , ) 1 6) 0,0 6) 163 6) 0 6) 1 3 0, ) 1 6) 0,0 6) 144 6) 0 6) , , , , , , ,0 55 0

28 0 3 0, , , ,

29 januar-april 2014 Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for tvungen observasjon etablert tvunget vern voksne ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser voksne , , , , , , , , , , , ,0 0 6) 0 6) 1 6) 1 6) 0,0 6) ) 0 6) 0 6) 1 6) ,0 0 6) 2 6) 2 6) 1 6) 100,0 25 6) 65 6) 99 6) 1 6) 32,2 6) , ) 0 6) 8 6) 1 6) 50,0 6) ,2 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) , , , , , , ,2

30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0 6) 1 6) 1 6) 1 6) 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0

31 , , , , , , ,0 97 6) 118 6) 252 6) 1 6) 20,2 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 36 6) 37 6) 88 6) 1 6) 20,1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 11 6) 9 6) 26 6) 1 6) 20,6 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 25 6) 28 6) 62 6) 1 6) 20,8 6) 12 6) 36 6) 54 6) 1 6) 25,0 6) 0 6) 1 6) 1 6) 1 6) 46,7 6) 1 6) 6 6) 7 6) 1 6) 18,2 6) 11 6) 13 6) 27 6) 1 6) 25,1 6) ,3 49 6) 45 6) 110 6) 1 6) 18,2 6) 1 6) 4 6) 5 6) 1 6) 1,9 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 2,0 6) 0 6) 1 6) 5 6) 1 6) 5,4 6) ,0 6) 48 6) 39 6) 95 6) 1 6) 22,6 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) , , , , , , , ,0 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) ,0 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) , , , , , , ,9

32 , , , ,0

33 mai-august 2014 Total antall innleggelser i psykisk helsevern for Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne om tvunget vern uten døgn tvungen observasjon etablert tvunget vern voksne ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 2 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 7 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) ) 1 6) 22 6) 62 6) 95 6) ) 1 6) 1 6) 1 6) 3 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 30 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6)

34

35 ) 1 6) 113 6) 148 6) 289 6) 774 6) 1 6) 26 6) 41 6) 74 6) 37 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 314 6) 0 6) 11 6) 20 6) 34 6) 63 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 360 6) 1 6) 15 6) 21 6) 40 6) 420 6) 0 6) 27 6) 43 6) 78 6) 25 6) 0 6) 0 6) 6 6) 7 6) 58 6) 0 6) 1 6) 5 6) 6 6) 252 6) 0 6) 25 6) 19 6) 48 6) ) 0 6) 60 6) 64 6) 137 6) 125 6) 0 6) 0 6) 1 6) 1 6) 69 6) 0 6) 1 6) 0 6) 1 6) 166 6) 0 6) 0 6) 4 6) 4 6) 5 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 752 6) 0 6) 59 6) 59 6) 130 6) 2 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6)

36

37 september-desember 2014 ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Total antall innleggelser i psykisk helsevern for Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon Antall tvangsinnleggelser som har startet med voksne voksne om tvunget vern uten døgn tvungen observasjon 3 18, , , , , , , , , , , ) 0, ) 1 6) 7 6) 0 6) 0 6) 3 0, ) 26, , ) 0 6) 0 6) 1 6) 29, , ) 0,0 6) 95 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 47 6) 0 6) 0 6) 3 21, , , , , , ,

38 3 3 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

39 3 0, , , , , , , ) 18,8 6) ) 4 6) 140 6) 1 6) 26,8 6) 869 6) 0 6) 67 6) 1 6) 0,0 6) 72 6) 0 6) 0 6) 1 6) 28,9 6) 333 6) 0 6) 26 6) 1 6) 0,0 6) 63 6) 0 6) 0 6) 1 6) 26,9 6) 401 6) 0 6) 41 6) 1 6) 20,6 6) 434 6) 1 6) 22 6) 1 6) 0,0 6) 27 6) 0 6) 0 6) 1 6) 18,6 6) 84 6) 0 6) 2 6) 1 6) 20,0 6) 242 6) 1 6) 18 6) 2 27,9 6) 81 6) 0 6) 2 6) 1 6) 14,4 6) ) 3 6) 51 6) 1 6) 4,5 6) 133 6) 0 6) 0 6) 1 6) 4,7 6) 87 6) 0 6) 2 6) 1 6) 4,0 6) 171 6) 0 6) 1 6) 1 6) 20, ) 18, ) 1 6) 0 6) 0 6) 3 16, , , , , , , , ) 0,0 6) 163 6) 0 6) 0 6) 3 0, ) 0,0 6) 146 6) 0 6) 0 6) 3 15, , , , , , ,

40 3 1, , , ,

41 14 Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Total antall innleggelser i psykisk helsevern for etablert tvunget vern voksne ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser voksne voksne , , , , , , , , , , , , ,1 17 0,0 6) 3 6) 0 6) 0 6) 1 6) 19 6) , ,0 6) 4 6) ,9 6) ) , , ) 0 6) 1 6) 1 6) ,9 6) 91 6) , ) 0 6) 1 6) 0,0 6) 305 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 139 6) , , , , , , ,

42 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 10

43 , , , , , , , ) 294 6) 1 6) 18,9 6) ) 0,0 6) 33 6) 34 6) 109 6) 1 6) 22,6 6) ) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 178 6) 12 6) 43 6) 1 6) 21,5 6) 956 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 207 6) 22 6) 66 6) 1 6) 25,0 6) ) 31 6) 59 6) 1 6) 20,4 6) ) 0 6) 0 6) 1 6) 22,2 6) 82 6) 6 6) 8 6) 1 6) 17,4 6) 209 6) 12 6) 34 6) 1 6) 19,8 6) 734 6) 13 6) 17 6) 1 6) 23, ) 126 6) 1 6) 16,4 6) ) 2 6) 3 6) 1 6) 5,4 6) 398 6) 0 6) 3 6) 1 6) 2,6 6) 243 6) 3 6) 4 6) 1 6) 5,3 6) 535 6) , ,1 6) ) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 5 6) , , , , , , , , ) 0 6) 1 6) 0,0 6) 485 6) , ) 0 6) 1 6) 0,0 6) 434 6) , , , , , , ,5 134

44 , , , ,6 857

45 2014 Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for om tvunget vern uten døgn tvungen observasjon etablert tvunget vern voksne ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser ) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0 6) 0 6) 3 6) 3 6) 1 6) 3 6) 70 6) 208 6) 307 6) 1 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 3 6) 5 6) 6 6) 18 6) 1 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6)

46

47 ) 350 6) 392 6) 835 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 5 6) 129 6) 112 6) 271 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 3 6) 48 6) 41 6) 103 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 2 6) 81 6) 71 6) 168 6) 1 6) 1 6) 61 6) 110 6) 191 6) 1 6) 0 6) 0 6) 7 6) 8 6) 1 6) 0 6) 4 6) 17 6) 21 6) 1 6) 1 6) 54 6) 44 6) 109 6) 1 6) ) 160 6) 170 6) 373 6) 1 6) 0 6) 1 6) 7 6) 9 6) 1 6) 0 6) 3 6) 0 6) 4 6) 1 6) 0 6) 1 6) 8 6) 13 6) 1 6) ) 155 6) 153 6) 340 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6)

48

49 januar-april 2015 Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Total antall innleggelser i psykisk helsevern for Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser som har startet med voksne voksne om tvunget vern uten døgn tvungen observasjon etablert tvunget vern 17, , , , , ). 2). 2). 2). 2) 0, , , ). 4). 4). 4). 4) 12, , ,3 6) ) 0 6) 54 6) 86 6) 33,3 6) 12 6) 0 6) 0 6) 0 6). 2). 2). 2). 2). 2). 6) 12 6) 0 6) 0 6) 0 6). 6) 445 6) 0 6) 0 6) 0 6) 19, , , , , , , , , , , , ,

50 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ). 2). 2). 2). 2). 2). 2). 2). 2). 2)

51 0, , , , , , , ,5 6) ) 1 6) 122 6) 139 6) 18,9 6) 917 6) 1 6) 43 6) 34 6) 0,0 6) 75 6) 0 6) 0 6) 0 6) 26,6 6) 328 6) 1 6) 23 6) 11 6) 0,0 6) 84 6) 0 6) 0 6) 0 6) 17,9 6) 430 6) 0 6) 20 6) 23 6) 16,8 6) 480 6) 0 6) 28 6) 29 6) 0,0 6) 21 6) 0 6) 0 6) 0 6) 11,7 6) 77 6) 0 6) 2 6) 5 6) 15,5 6) 279 6) 0 6) 19 6) 11 6) 25, , ,0 6) 157 6) 0 6) 0 6) 2 6) 1, , ). 2). 2). 2). 2) 19, ,0 6) 7 6) 0 6) 0 6) 0 6) 13, , , , , , , , ,0 6) 174 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0, ,0 6) 151 6) 0 6) 0 6) 0 6) 12, , , , , , ,

52 1, , , ,

53 Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Total antall innleggelser i psykisk helsevern for Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon voksne ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser voksne voksne om tvunget vern uten døgn , , , , , ). 2). 2). 2). 2) 0 3 0, , , ). 4). 4). 4). 4) 4 3 7, , ) 1 6) 27,0 6) ) 0 6) 3 6) 1 6) 0, ). 2) 0 6) 1 6). 6) 22 6) 0 6) 0 6) 1 6). 6) 441 6) 0 6) , , , , , , , , , , , , ,

54 0 3 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ). 2). 2) , , , , , , , , , , , , , , , , ). 2). 2). 2). 2). 2). 2)

55 0 3 0, , , , , , , ) 1 6) 17,0 6) ) 4 6) 89 6) 1 6) 24,2 6) 845 6) 2 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 60 6) 0 6) 38 6) 1 6) 27,0 6) 320 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 77 6) 0 6) 51 6) 1 6) 26,5 6) 388 6) 2 6) 61 6) 1 6) 18,7 6) 396 6) 1 6) 0 6) 1 6). 2). 2). 2) 7 6) 1 6) 16,2 6) 62 6) 0 6) 32 6) 1 6) 16,3 6) 254 6) 1 6) , , ). 6). 6) 2 6) 1 6) 3, , , ). 2). 2). 2). 2) , ) 1 6). 2). 2). 2) , , , , , , , , ) 1 6) 0,0 6) 172 6) 0 6) 0 3 0, ) 1 6) 0,0 6) 153 6) 0 6) , , , , , , ,0 39 0

56 1 3 0, , , ,

57 mai-august 2015 Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for tvungen observasjon etablert tvunget vern voksne ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser voksne , , , , ,3. 2). 2). 2). 2). 2) , , ,7. 4). 4). 4). 4) , ,3 46 6) 104 6) 153 6) 1 6) 24,9 6) ,0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6). 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6). 6) , ,0. 2) , , , , , , , , , ,1

58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3. 2). 2). 2). 2). 2) , , , , , , , , , , , , , , , ,0. 2). 2). 2). 2) 0,0 6). 2)

59 , , , , , , ,0 99 6) 139 6) 260 6) 1 6) 14,3 6) 37 6) 49 6) 95 6) 1 6) 15,2 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 19 6) 9 6) 30 6) 1 6) 18,0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 18 6) 40 6) 65 6) 1 6) 16,2 6) 19 6) 25 6) 47 6) 1 6) 17,1 6). 2). 2). 2). 2) 1 6) 5 6) 6 6) 1 6) 6,5 6) 16 6) 7 6) 24 6) 1 6) 20,6 6) , ,9. 6). 6). 6). 6) , , ,7. 2). 2). 2). 2). 2) ,2. 2). 2). 2). 2). 2) , , , , , , , ,3 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) ,0 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) , , , , , , ,4

60 , , , ,3

61 september-desember 2015 Total antall innleggelser i psykisk helsevern for Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne om tvunget vern uten døgn tvungen observasjon etablert tvunget vern voksne ). 2). 2). 2). 2) ) 0 6) 65 6) 69 6) 140 6) 16 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 31 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 431 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6). 2). 2). 2). 2). 2)

62 ). 2). 2). 2). 2) ). 2). 2). 2). 2) 7 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6)

63 ) 2 6) 78 6) 118 6) 221 6) 779 6) 0 6) 31 6) 29 6) 67 6) 72 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 254 6) 0 6) 11 6) 6 6) 18 6) 59 6) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 394 6) 0 6) 20 6) 23 6) 49 6) 404 6) 0 6) 13 6) 33 6) 50 6) 80 6) 0 6) 0 6) 4 6) 4 6) 257 6) 0 6) 11 6) 20 6) 35 6) ). 2). 2). 2). 2) ). 2). 2). 2). 2) ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) ) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6)

64

65 2015 ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Total antall innleggelser i psykisk helsevern for Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon Antall tvangsinnleggelser som har startet med voksne voksne om tvunget vern uten døgn tvungen observasjon 3 18, , , , , ) 14, , , , , , ) 26,4 6) ) 0 6) 165 6) 1 6) 8, ). 2). 2). 2) 1 6). 6) 65 6) 0 6) 0 6) 1 6). 6) ) 0 6) 0 6). 2). 2). 2). 2). 2) 3 23, , , , , , , , , , , , ,

66 3 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) 44, , , , , , , , , , , , , , , , , ). 2). 2). 2). 2) 1 6) 0,0 6) 13 6) 0 6) 0 6)

67 3 0, , , , , , , ) 15,6 6) ) 7 6) 299 6) 1 6) 19,2 6) ) 3 6) 111 6) 1 6) 0,0 6) 207 6) 0 6) 0 6) 1 6) 24,3 6) 902 6) 1 6) 53 6) 1 6) 0,0 6) 220 6) 0 6) 0 6) 1 6) 19,8 6) ) 2 6) 58 6) 1 6) 17,4 6) ) 1 6) 60 6) 0,0 6) 26 6) 0 6) 0 6) 1 6) 10,7 6) 219 6) 0 6) 3 6) 1 6) 17,4 6) 790 6) 1 6) 46 6) 2 24, , ,2 6) 400 6) 0 6) 0 6) 3 0, , ). 2). 2). 2). 2) 2 19, ) 14,3 6) 11 6) 0 6) 0 6) 3 14, , , , , , , , ) 0,0 6) 505 6) 0 6) 0 6) 3 0, ) 0,0 6) 445 6) 0 6) 0 6) 3 14, , , , , , ,

68 3 0, , , ,

69 Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Total antall innleggelser i psykisk helsevern for etablert tvunget vern voksne ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser voksne voksne , , , , ) 31 2) ) 7 2) , , ) 126 2) , , ) 439 6) 1 6) 12, ) 24 2). 2). 2). 2) 0, ) 0 6) 1 6). 6) 24 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0, ). 2). 2) , ) 63 2) , , ) 46 2) , , ,0 8. 2) 321 2) , , , ,3 831

70 ) 102 2) , , , , , , , , , , , , ) 104 2) ) 151 2) , , , , , , , , ) 154 2) , , ) 21 2) ) 5 2) , , , , , , , , , , , , , , ) 45 2) , ). 2). 2) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 3

71 , ) 56 2) , , , , , ) 766 6) 1 6) 14,7 6) ) 112 6) 251 6) 1 6) 15,5 6) 817 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 81 6) 26 6) 86 6) 1 6) 20,3 6) 296 6) 0 6) 0 6) 1 6) 0,0 6) 64 6) 86 6) 165 6) 1 6) 14, ) 158 6) 1 6) 15,3 6) 439 6) 0 6) 0 6) 1 6) 14 6) 17 6) 1 6) 10,8 6) 93 6) 38 6) 91 6) 1 6) 16,2 6) 260 6) , , ) 10 6) 1 6) 6, , , ). 2). 2). 6) 8 6) , ) 1 6) 1 6) 0,0 6) 3 6) , ) 208 2) , , , ) 105 2) ) 48 2) 0, ) 0 6) 1 6) 0,0 6) 148 6) , ) 0 6) 1 6) 0,0 6) 128 6) , , , , , , ,0 41

72 , , , , ,6 567

73 januar-april 2016 Antall tvangsinnleggelser der vi kun har informasjon Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser som har startet med Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for om tvunget vern uten døgn tvungen observasjon etablert tvunget vern voksne ME_kompletthet_KI_Tvangsinnleggelser ) 0 2). 2). 2) 3 2) 0 2). 2). 2). 2) 2 2) 0 2) 0 2) 0 2). 2) 3 2) ) 0 2) 0 2). 2) 3 2) 0 6) 0 6) 0 6) 0 6) 1 6) ) 0 2) 0 2). 2) 3 2) ) 0 2) 0 2). 2) 3 2) ). 2). 2). 2) 3 2)

74 0 2) 0 2) 0 2). 2) 3 2) ) 0 2) 0 2). 2) 3 2) 0 2) 0 2) 0 2). 2) 3 2) ) 0 2) 0 2). 2) 3 2) 0 2) 0 2). 2). 2) 3 2) 0 2). 2). 2). 2) 3 2) ) 0 2). 2). 2) 3 2)

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Avbrudd i behandling i TSB

Avbrudd i behandling i TSB Avbrudd i i TSB Behandlingssted Andel pasienter med avbrudd i Hele landet 9,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 5,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 0,0 3 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. rus og avhengighet

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft Behandlingssted Andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp Hele landet 64,9 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 66,6 2 _UP_Akershus universitetssykehus HF 67,4 3 _UP_Diakonhjemmet

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge I nøkkeltallsrapporten er indikatorer på produktivitet på nasjonalt nivå, regionalt

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Statistikkåret 2015 Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF 12 993467049 879594162 Oslo universitetssykehus HF, Rusbehandling Aker, Avd avgift 1 og 2 Tverrfaglig

Detaljer

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 2015 Health region 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 12 993467049 879594162

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for voksne. 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Antall utskr fra

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Fylke 56 totalt Østfold 3 Østfold I Kontrollkommisjon for Navn på enheter Funksjon Fornavn Etternavn Telefon 1 Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Østfold II Leder Kjerstin

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Landets kontrollkommisjoner

Landets kontrollkommisjoner Landets kontrollkommisjoner Fylke Kontrollkommisjon for Navn på enheter Leder Østfold Østfold I Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Asbjørn Bøe Østfold II Åsebråten Barnepsykiatrisk Klinikk John Grimstad

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister

Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda NAKOS Historiens syn på

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området Forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området Oppdraget Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet: «Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreføre arbeidet med modernisering

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Høringsperiode 23.03.17 27.04.17. Kompetansemiljø/ Kunnskap og kompetansesentre; 1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 6 2008 fra Kunnskapssenteret Tittel Brukererfaringer med poliklinikker for voksne

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Organisering og struktur

Organisering og struktur Organisering og struktur Hvordan bruke pakkeforløp som en mulighet til å realisere det vi vil med TSB Guri Spilhaug, leder av NK-TSB Oversikt og kunnskap -> vi kan få til det vi vil Har vi oversikt over

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Oppdatert status for stedlig ledelse i helseforetakene

Oppdatert status for stedlig ledelse i helseforetakene Oppdatert status for stedlig ledelse i helseforetakene Foretaksmøte 4. mai 2016: "Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan gjorde følgende anmodningsvedtak:

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00194-26 Avtale om tidspunkt for gjennomgang av internkontroll 2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Hammerfest Helse Finnmark HF Pasientreiser

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/7639 - AMJ 17.11.2015 Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Spørsmål:

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Prostatakreftforeningen. Medlemsutvikling 1.Kvartal 2018

Prostatakreftforeningen. Medlemsutvikling 1.Kvartal 2018 Prostatakreftforeningen Medlemsutvikling 1.Kvartal 218 4 35 3 25 2 15 1 5 3428 367 118 243 14 13 Antall Medlemmer Hovedmedlemmer Partnermedlemmer Støttemedlemmer Nye Medlemmmer i 218 Utmeldt/Døde i 218

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud Avtalen er inndelt i følgende deltilbud: Delområde Deltilbud A: Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Delområde A1: Rådgivende

Detaljer

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport IS-2027 Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: Oktober 2012 Bestillingsnummer: IS-2027 ISBN-nr. 978-82-8081-270-4 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer