Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Statistikkåret 2015 Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Oslo universitetssykehus HF, Rusbehandling Aker, Avd avgift 1 og 2 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Oslo universitetssykehus HF, Ruspoliklinikker Aker Oslo universitetssykehus HF, RAM, Fagteam Aker Oslo universitetssykehus HF, Avhengighetsbehandling voksne avd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Avdeling for rus og avhengighet, administrasjon Oslo universitetssykehus HF, Avhengighetsbehandling unge avd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Oslo universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS, Ruspoliklinikk Ryen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Oslo universitetssykehus HF, Ruspoliklinikker Ullevål - LAR Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Oslo universitetssykehus HF, PPA - Ruspoliklinikken Ullevål Oslo universitetssykehus HF, Spesialisert ruspoliklinikk - Ullevål Oslo universitetssykehus HF, Avd spesialisert døgnbehandling Psykisk helsevern for voksne Oslo universitetssykehus HF, ASD Dikemark Oslo universitetssykehus HF, Poliklinikk spiseforstyrrelser Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS Psykisk helsevern for voksne Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS, Voksenpsykiatri Oslo universitetssykehus HF, seksjon Poliklinikk Josefinegaten Oslo universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS, døgnavd. Holmlia Psykisk helsevern for voksne Oslo universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS, Poliklinikk Ryen Oslo universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS Psyk Polikli Holmlia Oslo universitetssykehus HF, Avd for f.gangspsykoser, pol. Majorstua Psykisk helsevern for voksne Oslo universitetssykehus HF, AFP poliklinikk Majorstua Oslo universitetssykehus HF, Alderpsykiatrisk avdeling, Døgnavd Asker Psykisk helsevern for voksne Oslo universitetssykehus HF, Alderpsyk avd. Pol/dag Grønland Oslo universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsavd, VOP Dikemark Psykisk helsevern for voksne Oslo universitetssykehus HF, psykiatrisk poliklinikk Oslo fengsel Oslo universitetssykehus HF, psykiatrisk avdeling, PPU/autisme-avd Psykisk helsevern for voksne Oslo universitetssykehus HF, PUA, Arenafleksibelt tilbud Oslo universitetssykehus HF, Regional avd. spiseforstyrrelser (RASP) Psykisk helsevern for voksne Oslo universitetssykehus HF, Avd for akuttpsyk, døgnavd Ullevål Bygg T Psykisk helsevern for voksne Oslo universitetssykehus HF, Psyk helse og avhengighet, Ullevål - stab Oslo universitetssykehus HF, Avd. for forsk og underv, FOU - psykiatri Oslo universitetssykehus HF, Avd for personlighetpsyk, Pol Ullevål Psykisk helsevern for voksne Oslo universitetssykehus HF, Psykiatrisk legevakt Storgata Psykisk helsevern for voksne Oslo Universitetssykehus HF, NSHP - Gaustad Psykisk helsevern for voksne Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord Psykisk helsevern for barn og unge Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Syd Psykisk helsevern for barn og unge Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Syd, Søndre Nordstrand Oslo universitetssykehus HF,Asker og Bærum ambulansene Oslo universitetssykehus HF, Søndre Folle ambulansene Oslo universitetssykehus HF, Nittedal ambulansene Oslo universitetssykehus HF, Aurskog-Høland ambulanse Oslo universitetssykehus HF, Eidsvoll/Hurdal ambulansene Oslo universitetssykehus HF, Ullensaker/Nannnestad ambulansene Oslo universitetssykehus HF, Nes ambulansene Oslo universitetssykehus HF, barn- og ungdomsavd. psykisk helse Psykisk helsevern for barn og unge Oslo universitetssykehus HF, Spesialavd barn og ungdom, BUP Poliklinik Oslo universitetssykehus HF, rusakuttmottak - ungdomspsykiatri Oslo Universitetssykehus HF, Akutt og intermediær Psykisk helsevern for barn og unge Oslo universitetssykehus HF, Ullevål - somatikk Somatiske sykehus Oslo universitetssykehus HF, KVB - sekjon for nevrohabilitering, PITH Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet - somatikk Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet - forskningsvirksomhet Oslo universitetssykehus HF, Aker - somatikk Oslo universitetssykehus HF, Oslo legevakt Oslo universitetssykehus HF, SSE - somatikk Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet - somatikk Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret Oslo universitetssykehus HF, Geilomo barnesykehus Oslo universitetssykehus HF, Olafiaklinikken Psykosomatisk poliklinikk Rikshospitalet Oslo universitetssykehus HF, Aker - Adm/fellestjenester Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet - Adm/fellestjenester Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet - Adm/fellestjenester Oslo universitetssykehus HF, SSE - Adm/fellestjenester Oslo universitetssykehus HF, Ullevål - Adm/fellestjenester Oslo universitetssykehus HF, Forskningsveien - Adm/fellestjenester Oslo universitetssykehus HF, Forskningsveien - somatikk Oslo universitetssykehus HF, Strålesatelitt Gjøvik Oslo universitetssykehus HF, Strålesatelitt Kristiansand Oslo universitetssykehus HF, Aker - Lab/røntgen Oslo universitetssykehus HF, Hausmannsgate - lag/røntgen Oslo universitetssykehus HF, legevakten - lag/røntgen Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet - lag/røntgen Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet - lag/røntgen Oslo universitetssykehus HF, SSE - lab/røntgen Oslo universitetssykehus HF, Ullevål - lab/røntgen Oslo universitetssykehus HF, Forskningsveien - lab/røntgen Oslo universitetssykehus HF, Aker - forskningsvirksomhet Oslo universitetssykehus HF, Gaustad - forskningsvirksomhet Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet - forskningsvirksomhet Oslo universitetssykehus HF, SSE - forskningsvirksomhet Oslo universitetssykehus HF, Ullevål - forskningsvirksomhet Oslo universitetssykehus HF, SINTEF Forskningsv. - lab/røntgen Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus, Kirurgisk og med. rehab Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Lungemedisinsk rehab Oslo universitetssykehus HF, Solberg rehabilitering Somatiske institusjoner Sykehuset Telemark HF - LAR Telemark Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sykehuset Telemark HF - psykiatrisk sykehusavdeling Skien Psykisk helsevern for voksne Sykehuset Telemark HF, DPS øvre Telemark Notodden Psykisk helsevern for voksne Sykehuset Telemark HF, DPS øvre Telemark,Seljord Sykehuset Telemark HF, DPS nedre Telemark Vestmar Psykisk helsevern for voksne Sykehuset Telemark HF, DPS nedre Telemark, Porsgrunn Psykisk helsevern for voksne Sykehuset Telemark HF, DPS nedre Telemark, Skien Psykisk helsevern for voksne Sykehuset Telemark HF - BUP Skien Psykisk helsevern for barn og unge Sykehuset Telemark HF, BUP Notodden Psykisk helsevern for barn og unge Sykehuset Telemark HF - avd Notodden Somatiske sykehus Sykehuset Telemark HF Skien - somatikk Somatiske sykehus

2 Sykehuset i Vestfold HF Sørlandet sykehus HF Sykehuset Østfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Porsgrunn - somatikk Sykehuset Telemark HF Rjukan -somatikk Somatiske sykehus Sykehuset Telemark HF Kragerø - somatikk Somatiske sykehus Sykehuset Telemark HF, habiliteringsseksjonen for barne- og unge Somatiske institusjoner Sykehuset Telemark HF, Telemark rehabiliteringssenter Somatiske institusjoner Sykehuset i Vestfold HF, Søndre Vestfold DPS, Rus Sandefjord - Polikl Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sykehuset i Vestfold HF, Nordre Vestfold DPS, Rus Linde - Polikl Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sykehuset i Vestfold HF, Avdeling for rusbehandling Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Nordre Vestfold DPS, Psykiatrien i Vestfold HF Psykisk helsevern for voksne Nordre Vestfold DPS avd. Holmestrand, Psykiatrien i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold, Søndre Vestfold DPS Psykisk helsevern for voksne Psykiatrien i Vestfold, Søndre Vestfold DPS, Larvik Psykiatrien i Vestfold, Psykiatrisk fylkesavdeling, Granli Psykisk helsevern for voksne Psykiatrien i Vestfold, fylkesavdeling Tønsberg Sykehuset i Vestfold, BUPA Psykisk helsevern for barn og unge Sykehuset i Vestfold, BUPA poliklinikk Søndre Vestfold Sykehuset i Vestfold, Barne- og ungdomspsykiatri, Tønsberg GLENNE AUTISMESENTER Psykisk helsevern for barn og unge Sykehuset i Vestfold Somatiske sykehus Sykehuset Vestfold Tverrfaglig spesialisttjeneste Spesialsykehuset for rehabilitering, avd. Stavern Sykehuset i Vestfold, Larvik Sykehuset i Vestfold, Sandefjord Sykehuset Vestfold Tønsberg Sykehuset Vestfold Larvik Sørlandet sykehus, Rus- og avh.behandling, Døgnenhet Kristiansand Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sørlandet sykehus, Rus- og avh.behandling, poliklinikk Kristiansand Sørlandet sykehus, Rus- og avh.behandling, Poliklinikk Arendal Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sørlandet sykehus, Rus- og avh.behandling, døgnenhet Byglandsfjord Sørlandet sykehus, Rus- og avh.behandling, døgnenhet Arendal Sørlandet sykehus, Psykiatrisk avdeling Kristiansand Psykisk helsevern for voksne Sørlandet sykehus, DPS Strømme døgnenhet Psykisk helsevern for voksne Sørlandet sykehus, DPS Strømme poliklinikk Mandal Sørlandet sykehus, DPS Strømme poliklinikk Kristiansand Sørlandet sykehus, DPS Solvang døgnenhet Psykisk helsevern for voksne Sørlandet sykehus, DPS Solvang poliklinikk Sørlandet sykehus, somatikk Flekkefjord Somatiske sykehus Sørlandet sykehus, Somatikk Farsund Sørlandet sykehus, Medisinsk service Flekkefjord Sørlandet sykehus, Rehabilitering Kongsgård Somatiske sykehus Sørlandet sykehus, DPS Lister døgnenhet Psykisk helsevern for voksne Sørlandet sykehus, DPS Lister poliklinikk Farsund Sørlandet sykehus, DPS Lister poliklinikk Flekkefjord Sørlandet sykehus, DPS Aust-Agder døgnenhet Arendal Psykisk helsevern for voksne Sørlandet sykehus, DPS Aust-Agder poliklinikk Vest Sørlandet sykehus, DPS Aust-Agder poliklinikk Øst Sørlandet sykehus, DPS Aust Agder poliklinikk Arendal Sørlandet sykehus, Psykiatrisk avdeling Arendal Psykisk helsevern for voksne Sørlandet sykehus, Poliklinikk for psykosomatikk og traumer Psykisk helsevern for voksne Sørlandet sykehus, Barne- og ungdomspsykiatri poliklinikk Arendal Psykisk helsevern for barn og unge Sørlandet sykehus, Barne- og ungdomspsykiatri ungdomsklinikk Arendal Sørlandet sykehus, Barne- og ungdomspsykiatri poliklinikk Kristiansand Psykisk helsevern for barn og unge Sørlandet sykehus, Barne- og ungdomspsykiatri poliklinikk Farsund Sørlandet sykehus, Barne- og ungdomspsykiatri poliklinikk Flekkefjord Sørlandet sykehus, Somatikk Arendal Somatiske sykehus Sørlandet sykehus, Habilitering for voksne Arendal Sørlandet sykehus, Medisinsk service Arendal Sørlandet sykehus, Pasienthotell Arendal Sørlandet sykehus, Rehabilitering Arendal Sørlandet sykehus, Somatikk Kristiansand Somatiske sykehus Sørlandet sykehus, Medisinsk service Kristiansand Sørlandet sykehus, Rehabilitering Kristiansand Sørlandet sykehus, Pasienthotell Kristiansand Sosialmedisinsk Poliklinikk i Fredrikstad Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sykehuset Østfold HF - Avdeling for rusbehandling Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sosialmedisinsk Poliklinikk Moss Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sosialmedisinsk Poliklinikk Sarpsborg Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sosialmedisinsk Poliklinikk Askim Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sosialmedisinsk Poliklinikk Halden Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sykehuset Østfold HF, Utredning og behandling, døgn - Moss Tverrfaglig spesialisert rusbehandling DPS Halden/Sarpsborg, Døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne DPS Halden, voksenpsykiatrisk poliklinikk Halden DPS Sarpsborg, voksenpsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg Sykehuset Østfold HF, DPS Moss, voksenpsykiatrisk døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Sykehuset Østfold HF, DPS Moss, voksenpsykiatrisk poliklinikk Sykehuset i Østfold, psykiatrisk sykehusavd. Psykisk helsevern for voksne DPS Fredrikstad, poliklinikk Psykisk helsevern for voksne DPS Fredrikstad seksjon døgn Sykehuset Østfold HF, DPS Edwin Ruud, voksenpsykiatrisk døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Sykehuset Østfold HF, DPS Edwin Ruud, voksenpsykiatrisk poliklinikk Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk Psykisk helsevern for barn og unge BUP poliklinikk Halden Psykisk helsevern for barn og unge BUP poliklinikk Moss Psykisk helsevern for barn og unge BUP poliklinikk Askim Psykisk helsevern for barn og unge BUP poliklinikk Sarpsborg Psykisk helsevern for barn og unge BUP poliklinikk Fredrikstad Psykisk helsevern for barn og unge Ungdomspsykiatrisk poliklinikk Østfold Psykisk helsevern for barn og unge Sykehuset Østfold HF, Ungdomspsyk seksjon Veum - døgn Psykisk helsevern for barn og unge Sykehuset Østfold Somatiske sykehus Sykehuset Østfold, Halden Sykehuset Østfold, Askim Sykehuset Østfold, Moss Sykehuset Østfold, Sarpsborg Habiliteringstjenesten DPS Kongsvinger, Poliklinikk - Rus Tverrfaglig spesialisert rusbehandling DPS Lillehammer, Poliklinikk Rus Tverrfaglig spesialisert rusbehandling DPS Lillehammer, Poliklinikk Otta - rus

3 Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet - Avd. for TSB, døgnenhet og enhet for familier Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sykehuset Innlandet, Avd for rusrelatert psykiatri - Reinsvoll Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sykehuset Innlandet, Avd for rusrelatert psyk - Sanderud Tverrfaglig spesialisert rusbehandling DPS Tynset, Poliklinikk Rus Tverrfaglig spesialisert rusbehandling DPS Gjøvik, Poliklinikk Hadeland - Rus Tverrfaglig spesialisert rusbehandling DPS Gjøvik, Poliklinkk Toten - Rus DPS Gjøvik, Poliklinikk Rus DPS Gjøvik, poliklinikk valdres - rusmiddelteam DPS Hamar, Poliklinikk Rus Hamar Tverrfaglig spesialisert rusbehandling DPS Hamar, Poliklinikk Rus - Elverum DPS Tynset Poliklinikk VOP Psykisk helsevern for voksne DPS Tynset, Døgnenhet DPS Kongsvinger, Poliklinikk VOP Psykisk helsevern for voksne DPS Kongsvinger, Døgnenhet Sykehuset Innlandet Sykehusfunksjoner, Sanderud Psykisk helsevern for voksne Sykehuset Innlandet, Løbak Psykiatriske senter - Sanderud Sykehuset Innlandet Sykehusfunksjoner, Reinsvoll Sykehuset Innlandet Sykehusfunksjoner, Voksenpsyk. pol. Sanderud Sykehuset Innlandet HF, psykiatrisk polikl. Reinsvoll DPS Gjøvik, psykiatrisk poliklinikk VOP Psykisk helsevern for voksne DPS Gjøvik, Døgnenhet DPS Gjøvik Døgnenhet Valdres DPS Gjøvik, Poliklinikk Hadeland - VOP DPS Gjøvik, Poliklinikk Toten - VOP DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres VOP DPS Lillehammer, Døgnenhet Lillehammer Psykisk helsevern for voksne DPS Lillehammer Døgnenhet Otta DPS Lillehammer, Administrasjon DPS Lillehammer, Poliklinikk - VOP DPS Lillehammer, Poliklinikk Otta VOP DPS Elverum/ Hamar, poliklinikk Psykisk helsevern for voksne DPS Hamar, Poliklinisk Sentrum DPS Hamar psykosepoliklinikken DPS Elverum-Hamar, døgnenhet Løbakk DPS Elverum-Hamar, døgnenhet Sanderud DPS Hamar, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Elverum BUP Hedmark, poliklinisk enhet Kongsvinger Psykisk helsevern for barn og unge BUP Hedmark - poliklinisk enhet Elverum BUP Hedmark - poliklinisk enhet Hamar BUP Hedmark - poliklinisk enhet Tynset Sykehuset Innlandet BUP døgn - Kringsjåtunet Psykisk helsevern for barn og unge Sykehuset Innlandet - BUP døgn- Hagen Behandlingsenhet Sykehuset Innlandet - Akuttenhet Sanderud Sykehuset Innlandet - BUP døgn Familieenheten Gjøvik Sykehuset Innlandet BUP Oppland, poliklinisk enhet Gran Psykisk helsevern for barn og unge BUP POLIKLINIKK - VALDRES Psykiatri Oppland, BUP Poliklinikk Gran BUP Oppland, poliklinisk enhet Lillehammer BUP Oppland, poliklinisk enhet Gjøvik BUP Oppland, poliklinisk enhet Otta Sykehuset Innlandet Lillehammer Somatiske sykehus Sykehuset Innlandet, medisinsk service, Lillehammer, Lab. med. og rønt Sykehuset Innlandet Lillehammer, Pasienthotell Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk service Otta Sykehuset Innlandet Elverum Somatiske sykehus Sykehuset Innlandet Hamar, Pasienthotell Sykehuset Innlandet Elverum, Pasienthotell Sykehuset Innlandet Hamar Sykehuset Innlandet, medisinsk service, Hamar, Lab. med. og røntgen Sykehuset Innlandet, medisinsk service, Elverum, Lab. med. og røntgen Sykehuset Innlandet Kongsvinger Somatiske sykehus Sykehuset Innlandet Kongsvinger, Lab. med. og røntgen Sykehuset Innlandet Gjøvik Somatiske sykehus Sykehuset Innlandet, medisinsk service, Gjøvik, Lab. med. og røntgen Sykehuset Innlandet Gjøvik, Pasienthotell Granheim lungesykehus Somatiske sykehus Sykehuset Innlandet Tynset Somatiske sykehus Sykehuset Innlandet Tynset, Lab. med. og røntgen Sykehuset Innlandet Hab. Rehab, Ottestad, avd. for fys. med. og rehab Somatiske institusjoner Sykehuset Innlandet Hab. Rehab., Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten i Hedmark Somatiske institusjoner Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten i Oppland Somatiske institusjoner AHUS, ARA Elvestad døgn Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Avdeling Rus og avhengighet, seksjon Nedre Romerike Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Avdeling Rus og avhengighet, seksjon Øvre Romerike Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Avdeling Rus og avhengighet, seksjon Klosteret Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Avdeling Rus og avhengighet, seksjon Groruddalen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Avdeling Rus og avhengighet, seksjon Illegale rusmidler Tverrfaglig spesialisert rusbehandling AHUS, Avdeling rus og avhengighet, ARA Follo - døgn ROP Tverrfaglig spesialisert rusbehandling AHUS, ARA, Follo - poliklinikk Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern, avdeling spesialpsykiatri Psykisk helsevern for voksne Avdeling Spesialpsykiatri, fengselsteam, Follo DPS, ACT-Teamet Psykisk helsevern for voksne Follo DPS, seksjon døgn Follo DPS, Polikliniske tjenester Psykisk helsevern, Akuttpsykiatrisk avdeling Psykisk helsevern for voksne Nedre Romerike DPS, seksjon døgn Åråsen Psykisk helsevern for voksne Nedre Romerike DPS, seksjon døgn Moenga Nedre Romerike DPS, seksjon polikliniske tjenester Groruddalen DPS, seksjon døgn Skytta Psykisk helsevern for voksne Groruddalen DPS, Furuset Groruddalen DPS, seksjon polikliniske tjenester Øvre Romerike DPS, seksjon døgn Myrvegen Psykisk helsevern for voksne Øvre Romerike DPS, seksjon poliklinikk Psykisk helsevern, avdeling alderspsykiatri Skytta Psykisk helsevern for voksne Avdeling voksenhabilitering Psykisk helsevern for voksne Avdeling BUP, Nedre Romerike Psykisk helsevern for barn og unge Avdeling BUP, Bråten behandlingssenter Psykisk helsevern for barn og unge Avdeling BUP Furuset Psykisk helsevern for barn og unge Avdeling BUP, Ungdomspsykiatrisk klinikk Psykisk helsevern for barn og unge Avdeling BUP, Grorud Psykisk helsevern for barn og unge

4 Vestre Viken HF Sunnaas sykehus HF Helseregion 5 - Helse Nord Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Avdeling BUP Follo Psykisk helsevern for barn og unge Avdeling BUP, Follo Idrettsveien Avdeling BUP, Øvre Romerike Psykisk helsevern for barn og unge Akershus universitetssykehus Somatiske sykehus Ski sykehus Vestre Viken HF, DPS Kongsberg, ruspoliklinikk Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestre Viken HF, Ringerike DPS, ruspoliklinikk Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestre Viken HF, Asker DPS - Psykiatrisk ungdomsteam-tsb poliklinikk Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestre Viken HF, Bærum DPS - Poliklinikk for rus og avhengighet Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestre Vken HF, Seksjon for avgiftning Drammen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestre Viken HF, Drammen DPS, ruspoliklinikk Vestre Viken HF, Døgnseksjon Tyrifjord (TSB) Vestre VIken HF, Døgnseksjon Åsterud (TSB) Vestre Viken HF, Seksjon for avgiftning og utredning - Bærum Vestre Viken HF, LAR Drammen - TSB poliklinikk Vestre Viken HF, Bærum DPS - psykiatrisk poliklinikk (VOP) Psykisk helsevern for voksne Vestre Viken HF, Bærum DPS - døgnseksjon Dr. Høsts vei Vestre Viken HF, Ringerike DPS, seksjon dag- og døgnavdeling Røyse Psykisk helsevern for voksne Vestre Viken HF, Ringerike DPS, seksjon poliklinisk behandling (VOP) Vestre Viken HF, Psykiatrisk avdeling Lier - døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Vestre Viken HF, Psykiatrisk avd Lier - Reg. senter for utviklinghem Vestre Viken HF, Psykiatrisk avdeling Lier - poliklinikk Vestre Viken HF, Psykiatrisk avdeling Blakstad - døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Vestre Viken HF, Psykiatrisk avdeling Blakstad - administrasjon Vestre Viken HF, Psykiatrisk avdeling Blakstad - poliklinikk Vestre Viken HF, Drammen DPS - poliklinikk Psykisk helsevern for voksne Vestre Viken HF, Drammen DPS - Thorsberg døgnseksjon Vestre Viken HF, Kongsberg DPS - voksenpsykiatrisk avdeling Psykisk helsevern for voksne Vestre Viken HF, Psykiatrisk avdeling Kongsberg - poliklinikk Vestre Viken HF, Ringerike DPS - Hallingdal sjukestugu poliklinikk Psykisk helsevern for voksne Vestre Viken HF, Asker DPS - psykiatrisk poliklinikk Psykisk helsevern for voksne Vestre Viken HF, Asker DPS - døgnseksjon Sikta Vestre Viken HF, Asker DPS - døgnseksjon Hvalstadåsen Vestre Viken HF, Bærum BUP Psykisk helsevern for barn og unge Vestre Viken HF, Bærum BUP - ambulerende familieenhet Vestre Viken HF, Bærum BUP - underseksjon Bjerketun Vestre Viken HF, Drammen BUP poliklinikk Psykisk helsevern for barn og unge Vestre Viken HF, BUPA ambulant familieseksjon (AFS) Vestre Viken HF, Drammen BUP - ungdomsseksjonen Vestre Viken HF, Drammen BUP - Nevropsykiatrisk seksjon Vestre Viken HF, Kongsberg BUP Psykisk helsevern for barn og unge Vestre Viken HF, Ringerike BUP Psykisk helsevern for barn og unge Vestre Viken HF, Asker BUP Psykisk helsevern for barn og unge Vestre Viken HF, Drammen sykehus - somatikk Somatiske sykehus Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret Drammen Vestre Viken HF, Drammen sykehus - poliklinikker Vestre Viken HF, Drammen sykehus - Lab.tjenester Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus - somatikk Somatiske sykehus Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus - poliklinikker Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus - Lab.tjenester Vestre Viken HF, Ringerike sykehus - somatikk Somatiske sykehus Vestre Viken HF, Hallingdal sjukestugu Vestre Viken HF, Hallingdal sjukestugu, adm. og fellestjenester Vestre Viken HF, Ringerike sykehus - poliklinikker Vestre Viken HF, Hallingdal sjukestugu - poliklinikk Vestre Viken HF, Ringerike sykehus - Lab.tjenester Vestre Viken HF, Bærum sykehus - somatikk Somatiske sykehus Vestre Viken HF, Bærum sykehus - poliklinikker Vestre Viken HF, Bærum sykehus - Lab.tjenster Sunnaas sykehus HF Somatiske sykehus SUNNAAS SYKEHUS HF, Aker SUNNAAS SYKEHUS HF, Nesodden poliklinikk Sunnaas sykehus HF, Askim Sunnaas sykehus HF, Aker poliklinikk Sunnaas sykehus HF, Stavern Helgelandssykehuset Mo i Rana, Rusenhet Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helgelandssykehuset Mo i Rana, psykiatrisk senter Psykisk helsevern for voksne Helgelandssykehuset Mosjøen, Senter for psykisk helsevern Psykisk helsevern for voksne Helgelandssykehuset Sandnessjøen, psykiatrisk poliklinikk Psykisk helsevern for voksne Helgelandssykehuset psykiatrisk poliklinikk Brønnøysund Helgelandssykehuset Sandnessjøen, BUP poliklinikk Psykisk helsevern for barn og unge Helgelandssykehuset Mosjøen, BUP poliklinikk og familieavdeling Psykisk helsevern for barn og unge Helgelandssykehuset Mo i Rana, BUP poliklinikk Psykisk helsevern for barn og unge HELGELANDSSYKEHUSET HF Somatiske sykehus Helgelandssykehuset Sandnessjøen Somatiske sykehus Helgelandssykehuset Mosjøen Somatiske sykehus Helgelandssykehuset Mo i Rana Somatiske sykehus HELGELAND REHABILITERING Somatiske institusjoner Brønnøysund fødestue Somatiske institusjoner Nordlandssykehuset, Salten DPS - Rusbehandling døgnenhet Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Salten DPS - Rusbehandling Poliklinkk Nordlandssykehuset Rønvik, Psykiatrisk sykehusavdeling Psykisk helsevern for voksne Nordlandssykehuset Rønvik, Psykiatrisk Innsatsteam Nordlandssykehuset Vesterålen, Vesterålen DPS Psykisk helsevern for voksne Nordlandsykehuset Vesterålen, DPS Straume Nordlandssykehuset Lofoten, psykiatrisk poliklinikk Psykisk helsevern for voksne Nordlandssykehuset Lofoten, psykiatrisk poliklinikk avd. Svolvær Nordlandssykehuset Lofoten, VOP Poliklinikk Leknes Nordlandssykehuset, Salten DPS, døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Nordlandssykehuset Salten DPS - poliklinikk Fauske Nordlandssykehuset, Salten DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk Bodø Nordlandssykehuset Rønvik, BUP Salten Psykisk helsevern for barn og unge Nordlandssykehuset BUP poliklinikk Fauske Nordlandssykehuset Vesterålen, BUP poliklinikk Psykisk helsevern for barn og unge Nordlandssykehuset Lofoten, BUP poliklinikk Psykisk helsevern for barn og unge Nordlandssykehuset Bodø Somatiske sykehus Nordlandssykehuset Bodø, Habilitering/rehabilitering Bodø

5 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Helseregion 4 - HELSE MIDT-NORGE HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Nordlandssykehuset Sentrum, Røntgen/Laboratorier Bodø Nordlandssykehuset Lofoten Somatiske sykehus Nordlandssykehuset Lofoten, Habilitering/rehabilitering Gravdal Røntgen/laboratorier Gravdal Nordlandssykehuset Vesterålen Somatiske sykehus Røntgen/laboratorier Storkmarknes HABILITERING/REHAB - STOKMARKNES Rusbehandling - Rus og spesialpsykiatrisk klinikk UNN HF Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Universitetsykehuset i Nord-Norge, Korus-nord Færingen terapautiske samfunn Nordlandsklinikken Senter for Psykisk helse Nord-Troms, Storslett Psykisk helsevern for voksne Senter for Psykisk helse Midt-Troms, døgnavdeling Silsand Psykisk helsevern for voksne Senter for Psykisk helse Midt-Troms, voksenpsyk. poliklinikk Silsand Senter for Psykisk helse Midt-Troms, voksenpsyk. poliklinikk Sjøvegan Universitetssykehuset i Nord-Norge, Allmennpsykiatrisk avdeling Psykisk helsevern for voksne Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Psykisk helsevern for voksne Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, døgnenhet Storsteinnes Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, poliklinikk Storsteinnes Universitetssykehuset Nord-Norge, psykiatrisk poliklinikk Ofoten psykiatriske senter Psykisk helsevern for voksne Ofoten psykiatriske senter, Ankenesstrand Distriktspsykiatrisk senter Sør-Troms Psykisk helsevern for voksne Universitetet Nord-Norge, psykiatrisk poliklinikk Universitetssykehuset i Nord-Norge, Spesialpsykiatrisk avdeling Psykisk helsevern for voksne Senter for Psykisk helse Nord-Troms, BUP Storslett Psykisk helsevern for barn og unge Barne- og ungdomsklinikken (BUK), BUP Tromsø Psykisk helsevern for barn og unge Senter for Psykisk helse Nord-Troms, BUP Storsteinnes Narvik sykehus BUP poliklinikk Psykisk helsevern for barn og unge BUP poliklinikk Sør-Troms Psykisk helsevern for barn og unge Senter for Psykisk helse Midt-Troms, BUP avd. Silsand Psykisk helsevern for barn og unge Senter for Psykisk helse Midt-Troms, BUP Sjøvegan Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Ungdomspsykiatrisk avdeling Psykisk helsevern for barn og unge Longyearbyen sykehus Somatiske sykehus Narvik sykehus Somatiske sykehus Universitetssykehsuet i Nord-Norge, RGT/LAB Narvik Universitetssykehuset i Nord-Norge, Rehabilitering/habilitering Harstad sykehus Somatiske sykehus Universitetssykehuset i Nord-Norge, RTG/LAB Harstad Universitetssykehuset i Nord-Norge, Rabilitering/habilitering Universitetssykehuset Nord-Norge Somatiske sykehus Radiologisk Storslett Universitetssykehuset Nord-Norge, pasienthotell Universitetssykehuset i Nord-Norge, Døvblindesenteret Universitetssykehuset Nord-Norge, avd. Troms militære sykehus Radiologisk Finnsnes Universitetssykehuset Nord-Norge, RTG/LAB Tromsø Universitetssykehuset i Nord-Norge, Rehabilitering/habilitering RUSTEAM ALTA Tverrfaglig spesialisert rusbehandling KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Finnmarksklinikken Tverrfaglig spesialisert rusbehandling DPS Vest-Finnmark voksenpsykiatrisk poliklinikk, Alta Psykisk helsevern for voksne Distriktspsykiatrisk senter Vest-Finnmark, administrasjon DPS Vest-Finnmark voksenpsykiatrisk poliklinikk, Hammerfest Samisk nasjonalt kompetansesenter, DPS Midt-Finnmark Psykisk helsevern for voksne DPS Øst-Finnmark, Kirkenes Psykisk helsevern for voksne DPS Øst-Finnmark, avd. Tana SANKS OSLO Psykisk helsevern for barn og unge BUP poliklinikk og familieavdeling Midt-Finnmark Psykisk helsevern for barn og unge BUP poliklinikk Hammerfest Psykisk helsevern for barn og unge BUP poliklinikk Øst-Finnmark Psykisk helsevern for barn og unge BUP poliklinikk Alta Psykisk helsevern for barn og unge Hammerfest sykehus Somatiske sykehus Indre-Finnmark Spesialistlegesenter Hammerfest sykehus, Alta Kirkenes sykehus Somatiske sykehus Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund Behandlingssenter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helse Møre og Romsdal HF, Molde behandlingssenter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helse Møre og Romsdal HF, VOP Nordmøre/Romsdal, Døgnseksjon Hjelset Psykisk helsevern for voksne Helse Møre og Romsdal HF, VOP Nordmøre/Romsdal, Døgnseksjon Lundavang Helse Møre og Romsdal HF, DPS Sunnmøre, Døgnseksjon Vegsund Psykisk helsevern for voksne Helse Møre og Romsdal HF, DPS Sunnmøre, Døgnseksjon Sjøholt Helse Møre og Romsdal HF, DPS Sunnmøre, Poliklinikk Ålesund Helse Møre og Romsdal HF, DPS Nordmøre/Romsdal Døgnseksj Kristiansund Psykisk helsevern for voksne Helse Møre og Romsdal HF, DPS Normøre/Romsdal Poliklinikk Kristiansund Helse Møre og Romsdal HF, DPS Sunnmøre, Døgnseksjon Volda Psykisk helsevern for voksne Helse Møre og Romsdal HF, DPS Sunnmøre, Poliklinikk Volda Helse Møre og Romsdal HF, VOP Sunnmøre, Døgnseksjon Ålesund Psykisk helsevern for voksne Helse Møre og Romsdal HF, DPS Nordmøre/Romsdal, Døgnseksjon Molde Psykisk helsevern for voksne Helse Møre og Romsdal HF, DPS Nordmøre/Romsdal, Poliklinikk Molde Helse Møre og Romsdal HF, Poliklinikk Volda BUP Psykisk helsevern for barn og unge Helse Møre og Romsdal HF, Seksjon habilitering Barn og Unge, Ålesund Psykisk helsevern for barn og unge Helse Møre og Romsdal HF, Poliklinikk Ålesund BUP Psykisk helsevern for barn og unge Helse Møre og Romsdal HF, Ungdomspsykiatrisk sengep Døgnsk Ålesund BUP Helse Møre og Romsdal HF, Poliklinikk Kristiansund BUP Psykisk helsevern for barn og unge Helse Møre og Romsdal HF, Familieseksjonen BUP, Døgnseksjon Molde BUP Psykisk helsevern for barn og unge Helse Møre og Romsdal HF, Poliklinikk Molde BUP Helse Møre og Romsdal HF, Molde Sjukehus - Somatikk Somatiske sykehus Helse Møre og Romsdal HF, Seksjon vaksenhabilitering Molde Helse Møre og Romsdal HF, Laboratorier/Radiologi - Molde Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund Sjukehus - Somatikk Somatiske sykehus Helse Møre og Romsdal HF, Seksjon for habil Barn og Unge, Krisitansund Helse Møre og Romsdal HF, Laboratorier/Radiologi - Kristiansund Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund Sjukehus - Somatikk Somatiske sykehus Helse Møre og Romsdal HF, Åse Pasienthotell Ålesund Helse Møre og Romsdal HF, Seksjon vaksenhabilitering Ålesund Helse Møre og Romsdal HF, Laboratorier/Radiologi - Ålesund Helse Møre og Romsdal HF, Volda Sjukehus - Somatikk Somatiske sykehus

6 Helse Nord-Trøndelag HF St Olavs Hospital HF Helseregion 3 - HELSE VEST Helse Førde HF Helse Bergen HF Helse Møre og Romsdal HF, Laboratorier/Radiologi - Volda Helse Møre og Romsdal HF, Aure Rehabiliteringssenter Somatiske institusjoner Helse Møre og Romsdal HF, Mork Rehabiliteringssenter Somatiske institusjoner Sykehuset Levanger, rusrelatert psykiatri Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sykehuset Namsos, ARP poliklinikk Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sykehuset Namsos, psykiatrisk klinikk Psykisk helsevern for voksne Sykehuset Levanger, DPS Stjørdal Psykisk helsevern for voksne Helse Nord-Trøndelag HF, DPS Namsos Psykisk helsevern for voksne Helse Nord-Trøndelag HF, DPS Levanger Psykisk helsevern for voksne Sykehuset Levanger, psykiatrisk klinikk Psykisk helsevern for voksne Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid Psykisk helsevern for voksne Sykehuset Namsos, BUP poliklinikk Psykisk helsevern for barn og unge Sykehuset Levanger, BUP-avdeling Psykisk helsevern for barn og unge Sykehuset Levanger, BUP-poliklinikk Sykehuset Namsos Somatiske sykehus Sykehuset Namsos, laboratoriet og røntgenvirksomhet Sykehuset Namsos, rehabilitering/habilitering Sykehuset Levanger Somatiske sykehus Sykehuset Levanger, Laboratoriet og røntgenvirksomhet Sykehuset Levanger, rehabilitering/habilitering Somatiske institusjoner St Olavs Hospital HF, Rus og avhengighet, Rus døgn Klostergata Tverrfaglig spesialisert rusbehandling St Olavs Hospital HF, Polik for rus, avhengighet og LAR Tverrfaglig spesialisert rusbehandling St Olavs hospital, psykisk helsevern, Orkdal DPS døgnavd. Psykisk helsevern for voksne St Olavs hospital, psykisk helsevern, Orkdal DPS poliklinikk St-. Olavs Hospital HF, Seksjon alderspsykiatri poliklinikk Psykisk helsevern for voksne Psykisk helsevern Østmarka døgn Psykisk helsevern for voksne ST OLAVS HOSPITAL HF, AVD ØSTMARKA POLIKLINIKK Psykisk helsevern Seksjon Øya døgn St Olavs hospiltal HF, psykisk helsevern, Nidaros DPS Poliklinikk Psykisk helsevern for voksne St Olavs Hospital, psykisk helsevern, Brøset regionale sikkerhetsavd Psykisk helsevern for voksne St Olavs Hospital, Habiliteringstjenesten for voksne Psykisk helsevern for voksne St Olavs Hospital, psykisk helsevern, Tiller DPS Psykisk helsevern for voksne ST OLAVS HOSPITAL HF, psykisk helsevern, Tiller DPS ACT St Olavs Hospital, psykisk helsevern, Tiller DPS poliklinikk St Olavs Hospital, psykisk helsevern, Nidaros DPS døgn Psykisk helsevern for voksne St Olavs Hospital, psykisk helsevern, Nidaros DPS Fosenteam St Olavs Hospital, psykisk helsevern, Nidaros DPS, PART St Olavs Hospital, BUP klinikk, Lian Psykisk helsevern for barn og unge St. Olavs Hospital HF, BUP poliklinikk, Klostergata BUP-klinikk, Orkdal BUP-klinikk, poliklinikk Fosen BUP-klinikk, poliklinikk Røros BUP-BUK, avdeling for barn og unge BUP- Fellesadministrasjon BUP - Saupstad St Olavs Hospital, psykisk helsevern, Nidaros DPS, PUT Psykisk helsevern for barn og unge St Olavs Hospital Somatiske sykehus Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital, logistikk og forsyning St Olavs Hospital HF, rehabilitering og habilitering St Olavs Hospital, Høresentral Ørlandet Klinikk for lunge og arbeidsmedisin Trondsletten habiliteringssenter Orkdal Sjukehus St Olavs Hospital, Røros sykehus Munkvoll rehabiliteringssenter St Olavs Hospital, Røntgen og laboratorier Øya St Olavs Hospital, Røntgen og laboratorier Orkdal Hysnes Fort Somatiske institusjoner Helse Førde HF, Rusbehandling Tronvik Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helse Førde HF, Nordfjord psykiatrisenter ruspost Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helse Førde HF, Indre sogn psykiatrisenter Psykisk helsevern for voksne Helse Førde HF, Nordfjord psykiatrisenter Psykisk helsevern for voksne Helse Førde HF, Psykiatrisk klinikk Førde Psykisk helsevern for voksne Helse Førde HF, psykiatrisk klinikk Tronvik Helse Førde HF, DPS Førde Psykisk helsevern for voksne Helse Førde HF, Psykiatrisk poliklinikkk Florø Helse Førde HF, DPS Tronvik Helse Førde HF, Sogndal BUP Psykisk helsevern for barn og unge Helse Førde HF, Nordfjord BUP Psykisk helsevern for barn og unge Helse Førde HF, Ungdomsavdelingen psykisk helsevern Psykisk helsevern for barn og unge Helse Førde HF, Førde BUP - Familiehuset Psykisk helsevern for barn og unge Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus Somatiske sykehus Helse Førde HF, Florø sjukehus Helse Førde HF, Lærdal sjukehus Helse Førde HF, Nordfjord sjukehus Helse Førde HF, Lab-røntgen Førde Helse Førde HF, Lab-røntgen Nordfjord Helse Førde HF, Lab-røntgen Lærdal Helse Førde HF, Pasienthotell Førde Avdeling for rusmedisin, Floenkollektivet Manger Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Avdeling for rusmedisin, poliklinikk rus Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin Seksjon Askøy Avdeling for rusmedisin, forsterket ruspost Avdeling for rusmedisin, Floenkollektivet Bergen Bjørgvin DPS Psykisk helsevern for voksne Bjørgvin DPS, Poliklinikkar Tertnes Bjørgvin DPS, Poliklinikkar Knarrvik Klinikk for sikkerhetspsykiatri Psykisk helsevern for voksne Helse Bergen Psykiatrisk klinikk Psykisk helsevern for voksne Voss DPS Psykisk helsevern for voksne Øyane DPS, Poliklinikkar Fjell Psykisk helsevern for voksne Øyane DPS Kronstad DPS Psykisk helsevern for voksne Kronstad DPS, Bergenhus poliklinikkar Klinikk for psykosomatisk medisin Psykisk helsevern for voksne Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Psykisk helsevern for barn og unge

7 Helse Fonna HF Helse Stavanger HF BUP Øyane BUP-polikl. Fjell BUP Åsane BUP Sentrum poliklinikk Senter BUP Nordhordaland Helse Bergen HF, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Voss sjukehus, psykisk helsevern, BUP Voss Psykisk helsevern for barn og unge Haukeland Universitetssjukehus Somatiske sykehus Kysthospitalet i Hagevik Rehabiliteringsklinikken Haukeland Universitetssjukehus, Nakke- og ryggpoliklinikken Haukeland sykehus, laboratorie og røntgen Kysthospitalet i Hagevik, laboratorie og røntgen Haukelands Universitetssykehus, Seksjon for behandlingshjelpemidler Voss sjukehus Somatiske sykehus Voss sjukehus, laboratorie og røntgen Habiliteringsteamet for vaksne funksjonshemma Somatiske institusjoner Helse Fonna HF, Rusbehandling poliklinikk, Odda Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helse Fonna HF, Rusbehandling poliklinikk, Stord Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helse Fonna HF, Karmøy DPS, Rusbehandling-døgn Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helse Fonna HF, Karmøy DPS, Rusbehandling-poliklinikk Helse Fonna HF, psykiatrisk klinikk Haugesund, Rusbehandling - døgn Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helse Fonna HF, Psykiatrisk klinikk Haugesund, Rusbehandling - polikl Helse Fonna HF, Stord DPS - døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Helse Fonna HF, Stord DPS - poliklinikk Helse Fonna HF, Haugaland DPS - døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Helse Fonna HF, Haugaland DPS - poliklinikk Helse Fonna HF, Valen sjukehus - døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus, Psyk. klinikk, Døgn. Haugesund Psykisk helsevern for voksne Helse Fonna HF, Psykiatrisk klinikk, Poliklinikk - Haugesund Helse Fonna HF, Folgefonn DPS, Poliklinikk - Odda Psykisk helsevern for voksne Helse Fonna HF, Folgefonn DPS, Døgnavdeling - Odda Helse Fonna HF, Folgefonn DPS, Døgnavdeling - Valen Helse Fonna HF, Folgefonn DPS, Poliklinkk - Valen Helse Fonna HF, Karmøy DPS - døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Helse Fonna HF, Karmøy DPS - poliklinikk HELSE FONNA HF, BUP - Døgnavdeling Valen Psykisk helsevern for barn og unge Helse Fonna HF, Haugesund BUP - døgnavdeling Psykisk helsevern for barn og unge Helse Fonna HF, Haugesund BUP - poliklinikk Helse Fonna HF, Stord BUP - poliklinikk Psykisk helsevern for barn og unge Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus Somatiske sykehus HELSE FONNA HF AVD Røntgen - Sauda Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus - Rehabilitering Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus, laboratorie- og røntgentjenster Helse Fonna HF, Stord sjukehus Somatiske sykehus Helse Fonna HF, Stord Sjukehus, Laboratorie- og røntgentjenester Helse Fonna HF, Stord sjukehus - rehabilitering Helse Fonna HF, Odda sjukehus Somatiske sykehus Helse Fonna HF, Odda sjukehus, Laboratorie- og røntgentjenester Stavanger universitetssykehus, Psyk avd unge voksne, PUT Stavanger TSB Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Stavanger universitetssjukehus, Psyk avd unge voksne, Gauselskogen TSB Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Stavanger universitetssykehus, Psyk avd unge voksne, PUT Sandnes TSB Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Stavanger universitetssykehus, Psyk avd unge voksne, rusteam Stavanger Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Stavanger Universitetssykehus, Psyk avd unge voksne, LAR Stavanger TSB Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Stavanger Universitetssykehus, Psyk avd unge voksne, Veksthuset TSB Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Stavanger universitetssykehus, Stavanger DPS, døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Stavanger universitetssykehus, Stavanger DPS, poliklinikk Stavanger universitetssykehus, Sandnes DPS, Varatun - døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Stavanger universitetssykehus, Sandnes DPS, poliklinikk Stavanger universitetssykehus, Dalane DPS, Egersund-døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Stavanger universitetssykehus, Dalane DPS, Egersund poliklinikk Stavanger universitetssykehus, Ryfylke DPS, Randberg - døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Stavanger universitetssykehus, Ryfylke DPS, Strand - døgnavdeling Stavanger universitetssykehus, Psyk avd unge voksne, Gausel - døgnavd Psykisk helsevern for voksne Stavanger universitetssykehus, Psyk avd unge voksne, Engelsvoll-døgn Stavanger universitetssykehus, Psyk avd unge voksne,gausel-poliklinikk Stavanger universitetssjukehus, Psyk spesialavd voksne Våland-døgnavd Psykisk helsevern for voksne Stavanger universitetssykehus, Psyk spesialavd vop mobilt innsatsteam Stavanger universitetssykehus, Psyk spesialavd voksne, Eiketun Stavanger universitetssykehus, Psyk spesialavd voksne, Klokkartunet Stavanger universittetssykehus, Psyk spesialavd vop,våland-poliklinikk Stavanger universitetssykehus, Sola DPS, døgnavdeling Psykisk helsevern for voksne Stavanger universitetssykehus, Sola DPS, poliklinikk Stavanger universitetssykehus, Psyk avd, BUPA-døgnavdeling ungdom Psykisk helsevern for barn og unge STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS Stavanger universitetssykehus, Psyk avd, BUP - Våland poliklinikk Stavanger universitetssykehus, Psyk avd, BUPA-døgnavd utred.post barn Stavanger universitetssjukehus, Psyk avd, BUP-Bryne Stavanger universitetssjukehus, Psyk avd, BUP-Egersund Stavanger universitetssjukehus, Psyk avd, BUP-Sandnes Stavanger universitetssykehus, Psyk avd, BUP-Sola Stavanger universitetssjukehus Somatiske sykehus Lassa rehabiliteringssenter Barne- og ungdomshabilitering, HABU Stavanger Stavanger universitetssjukehus, Eigersund Stavanger universitetsjukehus, røntgen og laboratorie

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 2015 Health region 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 12 993467049 879594162

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge I nøkkeltallsrapporten er indikatorer på produktivitet på nasjonalt nivå, regionalt

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Fylke 56 totalt Østfold 3 Østfold I Kontrollkommisjon for Navn på enheter Funksjon Fornavn Etternavn Telefon 1 Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Østfold II Leder Kjerstin

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 6 2008 fra Kunnskapssenteret Tittel Brukererfaringer med poliklinikker for voksne

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for voksne. 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Antall utskr fra

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 19.11.2015

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 19.11.2015 Klinikk og avhengighet Organisasjonskart pr. 19.11.2015 Klinikk og avhengighet Klinikkleder Marit Bjartveit HR-stab Karin Erlimo Økonomistab Jon Kristiansen Forskningsleder Ingrid Melle Fag- og kvalitetsstab

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Klinikk psykisk helse og. Organisasjonskart. pr. 01.03.2015

Klinikk psykisk helse og. Organisasjonskart. pr. 01.03.2015 Klinikk og avhengighet Organisasjonskart pr. 01.03.2015 Klinikk og avhengighet Klinikkleder Marit Bjartveit HR-stab Karin Erlimo Økonomistab Jon Kristiansen Forskningsleder Ingrid Melle Fag- og kvalitetsstab

Detaljer

Landets kontrollkommisjoner

Landets kontrollkommisjoner Landets kontrollkommisjoner Fylke Kontrollkommisjon for Navn på enheter Leder Østfold Østfold I Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Asbjørn Bøe Østfold II Åsebråten Barnepsykiatrisk Klinikk John Grimstad

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge

14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge 14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge 14.2.1 Innledning Som ledd i arbeidet med en nasjonal retningslinje for avrusning fra ulike rusmidler og vanedannende legemidler ble det i 2011 2012 foretatt

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 11.03.2014

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 11.03.2014 Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart pr. 11.03.2014 Klinikk psykisk helse og avhengighet Klinikkleder Marit Bjartveit HR-stab Karin Erlimo Økonomistab Jon Kristiansen Forskningsleder

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 4-2008 (PasOpp-rapport) Nasjonalt

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Ved avtalestart 31/5-10 15/5-10 (tidligere Rikshospitalet HF, Aker Universitetssykehus HF, Ullevål Universitetssykehus HF) Vestre Viken HF

Ved avtalestart 31/5-10 15/5-10 (tidligere Rikshospitalet HF, Aker Universitetssykehus HF, Ullevål Universitetssykehus HF) Vestre Viken HF Vedlegg 10 Vedlegg 10 Deltagende RHF / HF og kontraktstiltredelse Tiltredelse Norske Helseforetak/ Selskaper som er eid av ett eller flere RHF: IT-utstyr (Produktgruppe 1-6) Lagring (Produktgruppe 7) Multifunksjonsmaskiner

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport IS-2027 Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: Oktober 2012 Bestillingsnummer: IS-2027 ISBN-nr. 978-82-8081-270-4 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Høringsperiode 23.03.17 27.04.17. Kompetansemiljø/ Kunnskap og kompetansesentre; 1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3.

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00194-26 Avtale om tidspunkt for gjennomgang av internkontroll 2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Hammerfest Helse Finnmark HF Pasientreiser

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Vedlegg 3b. Post Kode 2 RHF HF. Telefoni - 01-044-07

Vedlegg 3b. Post Kode 2 RHF HF. Telefoni - 01-044-07 1 N-01 NORD Helse Finnmark BUP Karasjok Sykestugata 34 9730 Karasjok 2 N-01 NORD Helse Finnmark BUP/VPP Alta Dr. Kvammes vei 21 9505 Alta 78483815 3 N-01 NORD Helse Finnmark BUP/VPP Hammerfest Sykehusveien

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Avbrudd i behandling i TSB

Avbrudd i behandling i TSB Avbrudd i i TSB Behandlingssted Andel pasienter med avbrudd i Hele landet 9,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 5,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 0,0 3 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. rus og avhengighet

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2013. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2013. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 2013 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: November 2014 Bestillingsnummer: IS-2235 ISBN: 978-82-8081-338-1 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer