Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge"

Transkript

1 PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge RHF/ HF Døgnplasser i drift Oppholds døgn døgnpasienter Antall pasienter Direkte Indirekte Polikliniske totalt Helse Øst RHF Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Direkte under Helse Øst RHF Sum Helse Øst RHF Helse Sør RHF Sykehuset Buskerud HF Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset i Telemark HF Sørlandet sykehus HF Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF Sum Helse Sør RHF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Helse Fonna HF

2 RHF/ HF Døgnplasser i drift Oppholds døgn døgnpasienter Antall pasienter Direkte Indirekte Polikliniske totalt Helse Bergen HF Helse Førde HF Direkte under Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Sum Helse Midt-Norge Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Hålogalandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord- Norge HF Helse Finnmark HF Sum Helse Nord RHF Sum psykisk helsevern for barn og unge Datakilder: SSB og NPR 2

3 Tabell 2 Driftsdata for institusjoner og poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall pasienter Direkte Indirekte Polikliniske totalt Helse Øst RHF Sykehuset i Østfold HF Ungdomspsyk seksjon Veum Åsebråten barnepsyk klinikk BUP poliklinikk Askim BUP poliklinikk Fredrikstad BUP poliklinikk Halden BUP poliklinikk Moss BUP poliklinikk Sarpsborg Ungdomspsykiatrisk poliklinikk Østfold Behandlingshjem Skjærviken ungd.psyk behandlingshjem Akershus universitetssykehus HF Lillestrømklinikken barne- og ungd.psyk Grorud barne- og ungd.psyk poliklinikk Jessheimklinikken BUP poliklinikk Sykehuset Asker og Bærum HF Psykiatrisk senter Bærum, BUP Psykiatrisk senter Asker, BUP Aker universitetssykehus HF BUP poliklinikk Furuset BUP poliklinikk Tøyen BUP poliklinikk Follo

4 Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall pasienter Direkte Indirekte Polikliniske totalt Ullevål universitetssykehus HF Barneavd for psyk helse, Ullevål Ungdomsavd for psykisk helse, Ullevål BUP poliklinikk Nord BUP poliklinikk Syd Sykehuset Innlandet HF Sh Innlandet HF, barne- og ungd.psyk Direkte under Helse Øst RHF Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Daginstitusjoner Larkollen ungdomspsyk behandlingshjem Østbytunet barnepsykiatriske behandlings Sum Helse Øst RHF Helse Sør RHF Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Ringe Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Ål Blefjell sykehus HF Kongsberg sykehus BUP polikl Notodden sykehus BUP

5 Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall pasienter Direkte Indirekte Polikliniske totalt Psykiatrien i Vestfold HF Psyk i Vestfold, BUP-avd Glenne autismesenter Sykehuset i Telemark HF Sykehuset Telemark BUP DPS Vestmar, BUP poliklinikk Sørlandet sykehus HF Barne- og ungd.psyk avd Arendal Barne- og ungd.psyk avd Kristiansand Rikshospitalet-Radkumhospitalet HF Poliklinikk Barne- og ungd.psyk seksjon Sum Helse Sør RHF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus, BUPA Helse Fonna HF BUP Helse Fonna Helse Bergen HF Haukeland univ.sykehus, BUP avdeling Voss sjukehus, BUP avdeling Helse Førde HF 5

6 Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall pasienter Direkte Indirekte Polikliniske totalt Førde BUP Ungdoms avdeling for psykisk helsevern (UPH) Nordfjord BUP Sogndal BUP Direkte under Helse Vest RHF Betanien BUP poliklinikk Sum Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Psykisk helsevern for barn og unge, Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal BUP St. Olavs Hospital HF Barne- og ungd.psyk klinikk Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger, BUP avdeling Sykehuset Namsos, BUP poliklinikk Sum Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Mosjøen BUP poliklinikk og familieavdeling Mo i Rana BUP polikl Sandnessjøen BUP polikl

7 Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall pasienter Direkte Indirekte Polikliniske totalt Nordlandssykehuset HF Rønvik, BUP avdeling Nordlandssykehuset Lofoten, BUP poliklinikk Hålogalandssykehuset HF BUP poliklinikk Sør-Troms Narvik BUP poliklinikk Stokmarknes/Vesterålen sykehus BUP poliklinikk Universitetssykehuset i Nord- Norge HF Barne- og ungdomsklinikken, BUP Tromsø BUP Nord-Troms, Storslett Senter for psykisk helse Nord Troms, BUP Storsteinnes Senter for psykisk helse Midt- Troms, BUP poliklinikk Behandlingshjem Barne- og ungdomsklinikken, Berglund Barne- og ungdomsklinikken, Ungdomspsyk Helse Finnmark HF BUP poliklinikk Alta BUP poliklinikk Hammerfest BUP poliklinikk Midt-Finnmark BUP poliklinikk Øst-Finnmark Sum Helse Nord RHF Sum psykisk helsevern for barn og unge Datakilder: SSB og NPR 7

8 Tabell 3 Personell i helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge RHF/ HF Andre leger helsepers m/høysk.utd pers Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Øst RHF Sykehuset Østfold HF 4,2 4,0 38,0 19,2 87,1 5,4 24,7 182,6 Akershus universitetssykehus HF 10,0 11,4 43,1 20,5 91,5 1,0 40,5 218,0 Sykehuset Asker og Bærum HF 2,0 0,9 24,4 13,9 47,1 5,5 16,1 109,9 Aker universitetssykehus HF 6,1 4,6 28,7 9,0 12,6 1,8 25,0 87,7 Ullevål universitetssykehus HF 21,6 18,9 69,1 18,9 162,5 11,7 91,0 393,7 Sykehuset Innlandet HF 7,0 4,3 39,0 23,1 103,0 14,9 36,4 227,7 Direkte under Helse Øst RHF 7,5 3,3 28,0 9,2 62,3 12,2 31,0 153,5 Sum Helse Øst RHF 58,4 47,3 270,3 113,9 566,0 52,5 264, ,0 Helse Sør RHF Sykehuset Buskerud HF 4,3 4,3 24,0 10,8 61,3 7,4 28,0 140,1 Ringerike sykehus HF 0,0 3,0 8,9 4,1 4,0 0,0 3,8 23,8 Blefjell sykehus HF 3,4 1,0 10,0 1,9 7,8 0,0 11,7 35,7 Psykiatrien i Vestfold HF 5,7 5,6 33,9 18,5 71,9 1,0 25,3 161,8 Sykehuset i Telemark HF 1,6 3,8 19,0 11,0 34,0 2,0 9,6 81,0 Sørlandet sykehus HF 4,0 5,6 30,9 10,2 66,6 1,0 44,6 162,8 Sum Helse Sør RHF 19,0 23,3 126,7 56,5 245,6 11,4 122,9 605,2 Helse Vest RHF Helse Stavanger HF 5,7 19,3 47,4 15,5 94,9 6,6 21,8 211,1 Helse Fonna HF 4,2 3,5 15,0 9,0 43,4 3,4 9,5 88,0 Helse Bergen HF 10,0 9,5 73,3 9,1 88,9 1,4 40,4 232,6 Helse Førde HF 1,6 3,0 16,8 10,2 41,9 0,0 14,2 87,7 Direkte under Helse Vest RHF 2,0 3,0 9,0 2,0 2,0 0,0 2,6 20,6 Sum Helse Vest RHF 23,5 38,3 161,5 45,8 271,0 11,4 88,5 640,0 Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF 3,8 4,3 16,1 13,5 30,0 0,0 7,8 75,5 Helse Nordmøre og Romsdal HF 5,7 5,5 19,2 8,8 22,2 0,0 6,4 67,8 St. Olavs Hospital HF 11,6 9,4 35,3 15,5 86,2 3,8 33,7 195,5 Helse Nord-Trøndelag HF 2,0 3,7 19,4 14,6 41,7 0,0 27,1 108,5 Sum Helse Midt-Norge RHF 23,1 22,9 90,0 52,4 180,1 3,8 75,1 447,3 Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF 1,0 0,2 13,0 23,5 20,0 0,0 12,9 70,5 Nordlandssykehuset HF 5,1 4,6 21,8 21,6 49,0 1,7 21,1 124,9 8

9 RHF/ HF Andre leger helsepers m/høysk.utd pers Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Hålogalandssykehuset HF* 1,2 2,8 10,2 6,5 7,7 0,0 3,1 31,5 Universitetssykehuset i Nord- Norge HF 3,0 11,0 24,8 9,8 60,0 18,6 16,4 143,5 Helse Finnmark HF 3,9 4,0 14,3 10,3 25,3 0,0 13,3 70,9 Sum Helse Nord RHF 14,3 22,6 84,0 71,7 161,9 20,3 66,7 441,3 Sum psykisk helsevern for barn og unge 138,2 154,4 732,4 340, ,6 99,3 617, ,8 Datakilde: SSB * Hålogalandssykehuset HF ble nedlagt per 1.januar Stokmarknes sykehus BUP poliklinikk ble i den forbindelse overført til Nordlandssykehuset HF allerede fra 1.september 2006, og personelldata for 2006 er derfor rapportert under dette helseforetaket. I tabell over er enheten likevel lagt under Hålogalandssykehuset HF siden den hadde tilhørighet dit størstedelen av året. 9

10 Tabell 4 Personell i institusjoner og poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge Andre leger helseper m/høysk.utd. pers RHF/ HF/ Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Øst RHF Sykehuset Østfold HF Ungdomspsyk seksjon Veum 1,0 0,0 2,0 0,6 31,3 1,3 3,6 39,8 Åsebråten barnepsyk klinikk 1,0 1,0 3,0 1,8 18,3 0,5 3,6 29,2 BUP poliklinikk Askim 0,2 0,0 7,0 2,8 2,0 0,0 2,0 14,0 BUP poliklinikk Fredrikstad 2,0 2,0 9,6 6,0 6,7 0,0 6,0 32,3 BUP poliklinikk Halden 0,0 0,0 3,8 1,0 3,0 0,0 1,5 9,3 BUP poliklinikk Moss 0,0 0,0 5,8 3,0 2,9 0,0 2,0 13,7 BUP poliklinikk Sarpsborg 0,0 0,0 4,8 2,0 5,0 0,6 1,8 14,2 Ungdomspsyk poliklinikk Østfold 0,0 1,0 1,0 1,0 6,5 1,7 1,5 12,7 Behandlingshjem Skjærviken ungdomspsyk behandlingshjem 0,0 0,0 1,0 1,0 11,4 1,3 2,8 17,5 Akershus univ.sykehus HF Lillestrømklinikken barne- og ungd.psyk Sum 6,5 7,0 19,5 10,8 80,7 1,0 29,2 154,6 Avd 4,7 5,0 1,0 64,3 1,0 22,3 98,3 Poli 8,8 13,5 9,8 14,4 0,0 6,8 53,3 Amb team 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 3,0 Grorud barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sum 0,5 1,4 12,8 6,9 4,1 0,0 4,6 30,2 Avd 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 1,2 1,7 Poli 1,7 12,6 6,9 4,0 0,0 3,4 28,5 Jessheimklinikken BUP poliklinikk Sum 3,1 3,0 10,8 2,8 6,7 0,0 6,8 33,2 Avd 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 2,0 2,2 Poli 6,0 10,8 2,8 6,6 0,0 4,8 31,0 10

11 Andre leger helseper m/høysk.utd. pers RHF/ HF/ Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Sykehuset Asker og Bærum HF Psykiatrisk senter Bærum, BUP Sum 1,0 0,9 17,7 11,1 42,1 5,5 11,6 89,9 Avd 0,0 3,0 2,0 30,0 5,3 5,0 45,3 Poli 1,9 14,7 9,1 12,1 0,3 6,6 44,7 Psykiatrisk senter Asker, BUP 1,0 0,0 6,7 2,8 5,0 0,0 4,5 20,0 Aker universitetssykehus HF BUP poliklinikk Furuset Sum 1,1 1,0 6,6 3,2 3,0 0,0 5,5 20,4 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 Poli 2,1 6,6 3,2 3,0 0,0 2,0 16,9 BUP poliklinikk Tøyen Sum 1,0 1,0 5,0 2,0 3,6 0,0 6,0 18,6 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2 Poli 2,0 5,0 2,0 3,6 0,0 2,8 15,4 BUP poliklinikk Follo Sum 4,0 2,6 17,1 3,8 6,0 1,8 13,4 48,7 Ullevål universitetssykehus HF Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 Poli 6,6 17,1 3,8 6,0 1,8 5,0 40,3 Barneavd for psykisk helse, Ullevål Sum 11,3 7,3 16,5 3,6 73,3 3,6 71,3 186,8 Avd 18,1 15,5 1,6 70,3 3,6 70,8 179,8 Poli 0,5 1,0 2,0 3,0 0,0 0,5 7,0 Ungdomsavd for psykisk helse, Ullevål Sum 5,9 3,9 10,8 0,0 74,1 8,1 7,5 110,2 Avd 9,7 6,8 0,0 66,1 8,1 7,5 98,2 Amb. team 0,0 4,0 0,0 8,0 0,0 0,0 12,0 BUP poliklinikk Nord Sum 1,0 3,2 12,7 4,0 3,7 0,0 3,0 27,6 Poli 4,2 10,7 4,0 2,9 0,0 3,0 24,8 Amb. team 0,0 2,0 0,0 0,8 0,0 0,0 2,8 11

12 Andre leger helseper m/høysk.utd. pers RHF/ HF/ Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt BUP poliklinikk Syd Sum 3,5 4,6 29,1 11,3 11,4 0,0 9,2 69,1 Avd 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 Poli 8,1 28,1 11,3 11,4 0,0 8,2 67,1 Sykehuset Innlandet HF Sh Innlandet HF, barne- og ungd.psyk Sum 7,0 4,3 39,0 23,1 103,0 14,9 36,4 227,7 Direkte under Helse Øst RHF Avd 1,6 6,4 3,5 68,8 14,9 16,1 111,2 Poli 9,7 32,7 19,6 34,2 0,0 20,4 116,5 Mentalhygienisk rådgivningskontor 3,0 0,0 6,0 0,3 3,1 1,0 4,4 17,8 Nic Waals institutt Sum 4,3 3,1 14,0 5,4 12,3 0,0 11,6 50,6 Daginstitusjoner Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 Poli 7,4 14,0 5,4 12,3 0,0 7,6 46,6 Larkollen ungdomspsyk. behandlingshjem 0,3 0,0 3,0 3,5 16,0 4,3 5,6 32,7 Østbytunet barnepsykiatriske behandlings 0,0 0,2 5,0 0,0 30,9 6,9 9,5 52,5 Sum Helse Øst RHF 58,4 47,3 270,3 113,9 566,0 52,5 264, ,0 Helse Sør RHF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud, BUPA Sum 4,3 4,3 24,0 10,8 61,3 7,4 28,0 140,1 Ringerike sykehus HF Avd 1,8 2,6 1,7 34,9 7,4 15,0 63,4 Poli 6,9 20,2 7,1 25,4 0,0 12,5 72,0 Amb. team 0,0 1,2 2,0 1,0 0,0 0,5 4,7 Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Ringerike 0,0 2,0 7,9 3,1 3,0 0,0 2,5 18,5 Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Ål 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,3 5,3 12

13 Andre leger helseper m/høysk.utd. pers RHF/ HF/ Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Blefjell sykehus HF Kongsberg sykehus BUP poliklinikk Sum 1,5 0,0 5,0 0,9 5,8 0,0 6,7 19,9 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 Poli 1,5 5,0 0,9 5,8 0,0 3,0 16,2 Notodden sykehus BUP Sum 1,9 1,0 5,0 1,0 2,0 0,0 5,0 15,9 Psykiatrien i Vestfold HF Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 Poli 2,9 5,0 1,0 2,0 0,0 2,8 13,7 Psykiatrien i Vestfold, BUP-avd Sum 5,5 5,6 33,2 17,1 57,7 1,0 22,8 142,8 Avd 5,0 6,7 3,0 41,4 1,0 6,2 63,3 Poli 6,1 26,5 14,1 16,3 0,0 16,6 79,6 Glenne autismesenter 0,2 0,0 0,7 1,4 14,2 0,0 2,5 19,0 Sykehuset i Telemark HF Sykehuset Telemark BUP Sum 1,0 3,8 16,0 10,0 31,0 2,0 7,6 71,4 Avd 1,0 6,0 7,0 21,0 2,0 7,6 44,6 Poli 3,8 10,0 3,0 10,0 0,0 0,0 26,8 DPS Vestmar, BUP poliklinikk 0,6 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 2,0 9,6 Sørlandet sykehus HF Barne- og ungdomspsykiatrisk avd Arendal Sum 1,0 3,0 10,5 4,1 32,3 0,0 16,5 67,4 Avd 4,0 3,5 0,0 19,0 0,0 8,5 35,0 Poli 0,0 7,0 4,1 13,3 0,0 8,1 32,4 Barne- og ungdomspsykiatrisk avd Kristiansand 3,0 2,6 20,4 6,1 34,4 1,0 28,0 95,5 5,6 6,3 0,0 27,6 1,0 16,2 56,7 0,0 14,1 6,1 6,8 0,0 11,8 38,7 Sum Helse Sør RHF 19,0 23,3 126,7 56,5 245,6 11,4 122,9 605,2 13

14 Andre leger helseper m/høysk.utd. pers RHF/ HF/ Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus, BUPA Sum 5,7 19,3 47,4 15,5 94,9 6,6 21,8 211,1 Helse Fonna HF Avd 8,0 8,7 2,0 60,6 6,6 5,0 90,8 Poli 17,0 35,7 12,5 19,0 0,0 15,8 100,0 Amb. team 0,0 3,0 1,0 15,3 0,0 1,0 20,3 BUP Helse Fonna Sum 4,2 3,5 15,0 9,0 43,4 3,4 9,5 88,0 Helse Bergen HF Avd 3,0 2,1 1,0 31,5 3,4 0,0 41,0 Poli 4,7 12,9 8,0 11,9 0,0 9,5 47,0 Haukeland universitetssykehus, BUP avd Sum 9,2 8,7 69,8 9,1 85,8 1,4 37,2 221,2 Avd 7,7 8,7 1,8 56,9 1,4 20,0 96,5 Poli 9,2 50,3 7,3 10,5 0,0 14,5 91,8 Amb. team 1,0 10,8 0,0 18,4 0,0 2,7 32,9 Voss sjukehus, BUP avd 0,8 0,8 3,5 0,0 3,1 0,0 3,1 11,3 Helse Førde HF Førde BUP Sum 0,6 1,0 9,0 6,2 9,9 0,0 6,4 33,1 Avd 0,0 1,0 1,0 4,0 0,0 3,4 9,4 Poli 1,6 8,0 5,2 5,9 0,0 3,0 23,7 Ungd.avd for psyk. helsevern (UPH) 0,0 1,0 2,0 0,0 25,0 0,0 5,2 33,2 Nordfjord BUP Sum 0,2 1,0 2,8 2,0 3,0 0,0 2,1 11,1 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 Poli 1,2 2,8 2,0 3,0 0,0 1,5 10,5 14

15 Andre leger helseper m/høysk.utd. pers RHF/ HF/ Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Sogndal BUP Sum 0,8 0,0 3,0 2,0 4,0 0,0 0,5 10,3 Direkte under Helse Vest RHF Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Poli 0,8 3,0 2,0 4,0 0,0 0,0 9,8 Betanien BUP poliklinikk 2,0 3,0 9,0 2,0 2,0 0,0 2,6 20,6 Sum Helse Vest RHF 23,5 38,3 161,5 45,8 271,0 11,4 88,5 640,0 Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Psyk helsevern for barn og unge, Helse Sunnmøre Sum 3,8 4,3 16,1 13,5 30,0 0,0 7,8 75,5 Helse Nordmøre og Romsdal HF Avd 4,0 0,0 1,5 21,5 0,0 3,0 30,0 Poli 4,1 16,1 12,0 8,5 0,0 4,8 45,5 Helse Nordmøre og Romsdal BUP Sum 5,7 5,5 19,2 8,8 22,2 0,0 6,4 67,8 St. Olavs Hospital HF Avd 0,6 1,0 0,0 5,9 0,0 0,0 7,5 Poli 10,6 18,2 8,8 16,3 0,0 6,4 60,3 Barne- og ungd.psyk klinikk Sum 11,6 9,4 35,3 15,5 86,2 3,8 33,7 195,5 Helse Nord-Trøndelag HF Avd 5,8 5,4 1,0 57,0 3,8 21,3 94,3 Poli 15,2 29,4 13,5 28,2 0,0 12,0 98,2 Amb. team 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,5 3,0 Sykehuset Levanger, BUP avd Sum 1,0 3,7 13,8 11,6 34,9 0,0 18,5 83,5 Avd 2,0 4,6 4,6 26,5 0,0 18,5 56,2 Poli 2,7 9,2 7,0 6,4 0,0 0,0 25,3 Amb. team 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 15

16 Andre leger helseper m/høysk.utd. pers RHF/ HF/ Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Sykehuset Namsos, BUP poliklinikk Sum 1,0 0,0 5,6 3,0 6,8 0,0 8,6 25,0 Avd 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 8,6 14,6 Poli 1,0 3,6 1,0 4,8 0,0 0,0 10,4 Sum Helse Midt-Norge RHF 23,1 22,9 90,0 52,4 180,1 3,8 75,1 447,3 Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Mosjøen BUP poliklinikk og familieavd Sum 0,0 0,2 6,5 18,5 7,5 0,0 6,9 39,5 Avd 0,1 2,1 14,7 4,6 0,0 6,9 28,4 Poli 0,1 4,4 3,8 2,9 0,0 0,0 11,1 Mo i Rana BUP poliklinikk 1,0 0,0 4,0 2,0 5,5 0,0 3,0 15,5 Sandnessjøen BUP poliklinikk 0,0 0,0 2,5 3,0 7,0 0,0 3,0 15,5 Nordlandssykehuset HF Rønvik, BUP avdeling Sum 3,1 3,0 20,3 19,6 46,4 1,7 17,3 111,3 Avd 4,1 7,0 10,3 30,6 1,7 16,1 69,7 Poli 2,0 13,3 9,3 15,8 0,0 1,2 41,6 Nordlandssykehuset Lofoten, BUP poliklinikk Sum 2,0 1,6 1,5 2,0 2,7 0,0 3,8 13,6 Avd 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,3 1,5 Poli 3,6 1,5 2,0 2,5 0,0 2,5 12,1 Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes/Vesterålen sykehus BUP poliklinikk* Sum 0,0 1,8 4,6 1,0 3,4 0,0 3,1 13,9 Avd 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,6 1,8 Poli 1,8 4,6 1,0 3,2 0,0 1,5 12,1 Bup poliklinikk Sør-Troms 0,2 1,0 3,0 2,0 2,8 0,0 0,0 9,0 Narvik BUP poliklinikk 1,0 0,0 2,6 3,5 1,5 0,0 0,0 8,6 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Barne- og ungdomsklinikken, BUP Tromsø 0,0 7,0 12,3 4,0 3,0 7,4 7,0 40,7 16

17 Andre leger helseper m/høysk.utd. pers RHF/ HF/ Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt BUP Nord-Troms, Storslett 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 7,0 Senter for psyk helse Midt- Troms, BUP poliklinikk 1,0 0,0 2,5 3,8 6,0 0,0 1,0 14,3 Senter for psyk helse Nord- Troms, BUP Storsteinnes 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,3 4,3 Behandlingshjem Barne- og ungdomsklinikken, Berglund 1,0 0,0 3,0 0,0 10,7 4,0 3,1 21,8 Barne- og ungdomsklinikken, Ungdomspsyk 1,0 3,0 3,0 0,0 37,4 7,2 4,0 55,5 Helse Finnmark HF BUP poliklinikk Alta Sum 1,0 0,0 4,0 1,5 5,5 0,0 1,5 13,5 Poli 1,0 4,0 1,5 2,5 0,0 1,5 10,5 Amb. team 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 BUP poliklinikk Hammerfest Sum 0,2 0,0 4,0 2,0 5,5 0,0 1,8 13,4 Poli 0,2 4,0 2,0 3,5 0,0 1,8 11,4 Amb. team 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 BUP polikl Midt-Finnmark Sum 2,1 4,0 4,6 4,8 11,8 0,0 8,0 35,2 Avd 2,5 1,8 2,8 5,8 0,0 7,0 19,8 Poli 3,6 2,8 2,0 3,0 0,0 1,0 12,4 Amb. team 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 BUP poliklinikk Øst-Finnmark 0,7 0,0 1,7 2,0 2,5 0,0 2,0 8,9 Sum Helse Nord RHF 14,3 22,6 84,0 71,7 161,9 20,3 66,7 441,3 Sum Psykisk helsevern for barn og unge 138,2 154,4 732,4 340, ,6 99,3 617, ,8 Datakilde: SSB 17

18 Tabell 5 Driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge. Med og uten avskrivninger (kapitalkostnader), kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader kroner Totale driftskostnader Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Totale driftskostnader inkl. kapital Andre driftskostnader Sum landet Datakilde: SSB og SINTEF Helse. Tabell 6 Driftskostnader med og uten avskrivninger (kapitalkostnader) til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Øst RHF, målt i 1000 kroner, år Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader Kostnader varer og tjenester Totale driftskostnader inkl. kapital Lønnskostnader Andre driftskostnader Helse Øst RHF Sykehuset Østfold HF Sum for flere typer inst Akershus universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Sykehuset Asker og Bærum HF Sum for flere typer inst Aker universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Ullevål universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet, BUP Sykehuset Innlandet, VOP, sykeh.tjenester Sum Sykehuset Innlandet HF Private driftsavtaler Helse ØST RHF Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Østbytunet behandlingssenter Larkollen ungdomspsykiatriske beh.hjem Driftstilskudd mv Sum private driftsavtaler Helse Øst RHF Sum Helse ØST RHF

19 Tabell 7 Driftskostnader med og uten avskrivninger (kapitalkostnader) til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Sør RHF kroner Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader Totale driftskostnader inkl. kapital Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Andre driftskostnader Helse Sør RHF Rikshospitalet HF Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon, Rikshospitalet Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Ringerike DPS Sum Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Kongsberg sykehus, BUP poliklinikk Notodden sykehus BUP Sum Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold, BUPA Sykehuset Telemark HF Sum for flere typer inst Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus BUP Sum Helse Sør RHF Datakilde: SSB og SINTEF Helse. 19

20 Tabell 8 Driftskostnader med og uten avskrivninger (kapitalkostnader) til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Vest RHF kroner Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader Totale driftskostnader inkl. kapital Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Andre driftskostnader Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus, BUPA Helse Fonna HF BUP Helse Fonna Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus, BUP avdeling Fjell og Årstad DPS, BUP Bjørgvin DPS, BUP Voss sjukehus, BUP avdeling Sum Helse Bergen HF Helse Førde HF Helse Førde HF, Ungd.avd. for psykisk helsevern (UPH) Førde BUP Sogndal BUP Nordfjord BUP Sum Helse Førde HF Private driftsavtaler Helse Vest RHF Betanien DPS, BUP poliklinikk Driftstilskudd mv Sum private driftsavtaler Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF Datakilde: SSB og SINTEF Helse. 20

21 Tabell 9 Driftskostnader med og uten avskrivninger (kapitalkostnader) til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Midt-Norge RHF kroner Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader Totale driftskostnader inkl. kapital Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Andre driftskostnader Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Sum for flere typer inst Helse Nordmøre og Romsdal HF Sum for flere typer inst St Olavs Hospital HF Sum for flere typer inst Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos, BUP poliklinikk Sykehuset Levanger, BUP-avdeling Sum Helse Nord-Trøndelag HF Private driftsavtaler Helse Midt-Norge RHF Driftstilskudd mv Sum Helse Midt-Norge RHF Datakilde: SSB og SINTEF Helse. 21

22 Tabell 10 Driftskostnader med og uten avskrivninger (kapitalkostnader) til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Nord RHF kroner Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader Totale driftskostnader inkl. kapital Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Andre driftskostnader Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset Mosjøen, BUP poliklinikk og familieavdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana, BUP poliklinikk Helgelandssykehuset Sandnessjøen, BUP poliklinikk Sum Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset Rønvik, BUP Salten Nordlandssykehuset Lofoten, BUP polikl Nordlandssykehuset Vesterålen, BUP polikl Driftstilskudd mv Sum Nordlandssykehuset HF Hålogalandssykehuset HF BUP poliklinikk Sør-Troms Stokmarknes sykehus, BUP poliklinikk Narvik sykehus, BUP poliklinikk Sum Hålogalandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Ungdomspsykiatrisk avdeling Driftstilskudd mv Sum Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helse Finnmark HF BUP polikl og familieavdeling Midt-Finnmark BUP poliklinikk Hammerfest BUP poliklinikk Øst-Finnmark BUP poliklinikk Alta Driftstilskudd mv Sum Helse Finnmark HF Private driftsavtaler Helse Nord RHF Driftstilskudd mv Sum Helse Nord RHF Datakilde: SSB og SINTEF Helse. 1) Nordlandssykehuset Vesterålen, BUP poliklinikk rapporterer regnskapsdata for perioden , etter at Stokmarknes sykehus ble en del av Nordlandssykehuset Helseforetak 1. september ) Stokmarknes sykehus, BUP poliklinikk rapporterer regnskapsdata for perioden , da Stokmarknes sykehus ble en del av Nordlandssykehuset Helseforetak 1. september

23 Tabell 11 Tilskudd til avtalespesialister i psykisk helsevern for barn og unge. Helseregionnivå kroner RHF Tilskudd til avtalespesialister Sum Helse Øst RHF Sum Helse Sør RHF Sum Helse Vest RHF 344 Sum Helse Midt-Norge RHF 20 Sum Helse Nord RHF 2 Sum landet Datakilde: SSB og SINTEF Helse. Finansiering Tabell 12 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, refusjoner og salgsinntekter mv. Sum landet kroner Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Sum landet Datakilde: SSB og SINTEF Helse. 23

24 Tabell 13 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, refusjoner og salgsinntekter mv. Helse Øst RHF kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Øst RHF Sykehuset Østfold HF Sum for flere typer inst Akershus universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Sykehuset Asker og Bærum HF Sum for flere typer inst Aker universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Ullevål universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet, BUP Sum Sykehuset Innlandet HF Private driftsavtaler Helse ØST RHF Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Østbytunet behandlingssenter Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem Sum private driftsavtaler Helse Øst RHF Sum Helse ØST RHF Datakilde: SSB og SINTEF Helse. 24

25 Tabell 14 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, refusjoner og salgsinntekter mv., Helse Sør RHF kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Sør RHF Rikshospitalet HF Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon, Rikshospitalet Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Ringerike DPS Sum Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Kongsberg sykehus, BUP poliklinikk Notodden sykehus BUP Sum Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold, BUPA Sykehuset Telemark HF Sum for flere typer inst Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus BUP Sum Helse Sør RHF Datakilde: SSB og SINTEF Helse. 25

26 Tabell 15 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, refusjoner og salgsinntekter mv. Helse Vest RHF kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus, BUPA Helse Fonna HF BUP Helse Fonna Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus, BUP avdeling Fjell og Årstad DPS, BUP Bjørgvin DPS, BUP Voss sjukehus, BUP avdeling Sum Helse Bergen HF Helse Førde HF Helse Førde HF, Ungd.avd. for psykisk helsevern (UPH) Førde BUP Sogndal BUP Nordfjord BUP Sum Helse Førde HF Private driftsavtaler Helse Vest RHF Betanien DPS, BUP poliklinikk Sum private driftsavtaler Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF Datakilde: SSB og SINTEF Helse. 26

27 Tabell 16 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, refusjoner og salgsinntekter mv. Helse Midt-Norge RHF kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Sum for flere typer inst Helse Nordmøre og Romsdal HF Sum for flere typer inst St Olavs Hospital HF Sum for flere typer inst Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos, BUP poliklinikk Sykehuset Levanger, BUP-avdeling Sum Helse Nord-Trøndelag HF Sum Helse Midt-Norge RHF Datakilde: SSB og SINTEF Helse. 27

28 Tabell 17 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, refusjoner og salgsinntekter mv. Helse Nord RHF kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset Mosjøen, BUP poliklinikk og familieavdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana, BUP poliklinikk Helgelandssykehuset Sandnessjøen, BUP poliklinikk Sum Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset Rønvik, BUP Salten Nordlandssykehuset Lofoten, BUP poliklinikk Nordlandssykehuset Vesterålen, BUP poliklinikk Driftstilskudd mv Sum Nordlandssykehuset HF Hålogalandssykehuset HF BUP poliklinikk Sør-Troms Stokmarknes sykehus BUP poliklinikk Narvik sykehus BUP poliklinikk Sum Hålogalandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Ungdomspsykiatrisk avdeling Driftstilskudd mv Sum Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helse Finnmark HF BUP poliklinikk og familieavdeling Midt-Finnmark BUP poliklinikk Hammerfest BUP poliklinikk Øst-Finnmark BUP poliklinikk Alta Driftstilskudd mv Sum Helse Finnmark HF Sum Helse Nord RHF Datakilde: SSB og SINTEF Helse. 1) Nordlandssykehuset Vesterålen, BUP poliklinikk rapporterer regnskapsdata for perioden , etter at Stokmarknes sykehus ble en del av Nordlandssykehuset Helseforetak 1. september 2006 (jf. 2) under). 2) Stokmarknes sykehus, BUP poliklinikk rapporterer regnskapsdata for perioden , da Stokmarknes sykehus ble en del av Nordlandssykehuset Helseforetak 1. september

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge I nøkkeltallsrapporten er indikatorer på produktivitet på nasjonalt nivå, regionalt

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for voksne. 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Antall utskr fra

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Statistikkåret 2015 Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF 12 993467049 879594162 Oslo universitetssykehus HF, Rusbehandling Aker, Avd avgift 1 og 2 Tverrfaglig

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 2015 Health region 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 12 993467049 879594162

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 590 Telefaks: 93 70 800 Rapport /08 ISBN 978-8-4-045-6 ISSN 080-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene?

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? 10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? Per Bernhard Pedersen Sammendrag I kapitlet undersøkes om vi har fått en desentralisering av tjenestene til voksne, i tråd

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Avbrudd i behandling i TSB

Avbrudd i behandling i TSB Avbrudd i i TSB Behandlingssted Andel pasienter med avbrudd i Hele landet 9,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 5,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 0,0 3 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. rus og avhengighet

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Landets kontrollkommisjoner

Landets kontrollkommisjoner Landets kontrollkommisjoner Fylke Kontrollkommisjon for Navn på enheter Leder Østfold Østfold I Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Asbjørn Bøe Østfold II Åsebråten Barnepsykiatrisk Klinikk John Grimstad

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Fylke 56 totalt Østfold 3 Østfold I Kontrollkommisjon for Navn på enheter Funksjon Fornavn Etternavn Telefon 1 Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Østfold II Leder Kjerstin

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft Behandlingssted Andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp Hele landet 64,9 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 66,6 2 _UP_Akershus universitetssykehus HF 67,4 3 _UP_Diakonhjemmet

Detaljer

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Norsk pasientregister 1 Heftets tittel: Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Utgitt: 09/2009 Bestillingsnummer: IS-1749 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 4-2008 (PasOpp-rapport) Nasjonalt

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Pasientreiser i et Nord Norsk

Pasientreiser i et Nord Norsk Pasientreiser i et Nord Norsk perspektiv Nasjonal pasientreisekonferanse 10. 11. mars 2010 Irene Skiri i Kst. direktør eieravdelingen Helse Nord RHF Nøkkeltall 2009 Nord-Norges største virksomhet Omsetning

Detaljer

Hva har opptrappingsplanen bidratt til?

Hva har opptrappingsplanen bidratt til? Hva har opptrappingsplanen bidratt til? Har man fått til det som ble lovet? Johan Håkon Bjørngaard, SINTEF Helse Helse 1 Tema Mål i opptrappingsplanen kvantitative mål Det psykiske helsevernet for voksne

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00194-26 Avtale om tidspunkt for gjennomgang av internkontroll 2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Hammerfest Helse Finnmark HF Pasientreiser

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Analyse av datarevisjonen for regnskapene til helseforetakene og regionale helseforetak /9.

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Analyse av datarevisjonen for regnskapene til helseforetakene og regionale helseforetak /9. 2009/9 Notater Aslaug Hurlen Foss Notater Analyse av datarevisjonen for regnskapene til helseforetakene og regionale helseforetak 2007 Avdeling for IT og metode/seksjon for statistiske metoder og standarder

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 Riksrevisjonens koderevisjon 2009 revisjon av ISF- tilskuddet for 2008 Dokument 3:2 (2009-2010) Beate Seim Midtlien DRG-forum 10. mars 2010 Hva jeg skal snakke om Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer

Lars Vorland Helse Nord RHF

Lars Vorland Helse Nord RHF Lars Vorland Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord IKT Helgelandssykehuset 14 DPSer med 28 (20) underliggende avdelinger Vesterålen

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09 ISBN

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

Detaljer