Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten"

Transkript

1 Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

2

3 Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3 PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge...5 PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne SG1 Grunnlagsdata somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Vedlegg PV1: Folketall i helseregioner, foretaks- og DPS-områder Vedlegg PV2: Pasientdata, psykisk helsevern for barn og unge Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV4 Personellinnsats og døgnplasser, psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering, psykisk helsevern Vedlegg PV6 Kapasitetsutnytting, psykisk helsevern Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge Produktivitet poliklinikker for voksne Kapasitetsutnyttelse i døgninstitusjoner for voksne Vedlegg PV7 Fordeling av ressurser og forbruk av tjenester mellom regioner og foretaksområder

4 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Vedlegg SV1 Oversikt over rapporteringsenheter i de ulike datasettene. Somatisk sektor, Pasientdata Kostnader og finansiering Personell og senger Aktiviteter og kostnader Vedlegg SV2 Datagrunnlag og definisjoner senger og personell. Somatisk sektor213 Vedlegg SV3 Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Vedlegg SV4 Datagrunnlag og definisjoner. Pasientdata, somatisk sektor Folketall og kjønns- og aldersstandardisering Vedlegg SV5 Datagrunnlag og definisjoner Aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Vedlegg SV6 Forhold av spesiell betydning ved fortolking av aktivitetsmål og utviklingstrekk. Somatisk sektor Antall opphold og DRG-poeng i SAMDATA og ISF-utvalget Opphold og DRG-poeng som aktivitetsmål Bruk av deflator Innbyggertall i regionene

5 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge RHF/HF Døgnplasser i drift Oppholds døgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Rikshospitalet HF Sykehuset i Buskerud HF Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset i Telemark HF Sørlandet sykehus HF Direkte under Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Helse Fonna Helse Bergen HF Helse Førde HF Direkte under Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF

6 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 RHF/HF Døgnplasser i drift Oppholds døgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Sum Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Sum Helse Nord RHF Sum psykisk helsevern for barn og unge Datakilder: Ssb og Npr 6

7 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Tabell 2 Driftsdata for institusjoner og poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge RHF/HF/Institusjon Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Klinikker Ungdomspsyk seksjon Veum Åsebråten barnepsyk klinikk Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Halden BUP polikl Moss BUP polikl Askim BUP polikl Sarpsborg BUP polikl Fredrikstad Ungdomspsyk poliklinikk Østfold Behandlingshjem Skjærviken ungd.psyk behandlingshjem Akershus universitetssykehus HF Klinikker Lillestrømklinikken avd BUP Poliklinikker for barn og unge Grorud barne- og ungd.psyk polikl Jessheimklinikken BUP polikl Behandlingshjem Lillestrømkl. Bråten ungd.psyk beh.hjem Sykehuset Asker og Bærum HF Klinikker Psykiatrisk senter Bærum, BUP Poliklinikker for barn og unge Psykiatrisk senter Asker, BUP Aker universitetssykehus HF Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Tøyen BUP polikl Furuset BUP poliklinikk, Follo

8 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 RHF/HF/Institusjon Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Ullevål universitetssykehus HF Klinikker Ungdomsavd for psyk helse, Ullevål Barneavd for psyk helse, Ullevål Poliklinikker for barn og unge BUP poliklinikk Nord BUP poliklinikk Syd Sykehuset Innlandet HF Klinikker Sh Innlandet HF, barne- og ungd.psyk Rikshospitalet HF Poliklinikker for barn og unge Barne- og ungd.psyk seksj Rikshospitalet Sykehuset i Buskerud HF Klinikker Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Poliklinikker for barn og unge Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Hallingdal sjukestugu, BUP poliklinikk Blefjell sykehus HF Poliklinikker for barn og unge Kongsberg sykehus BUP polikl Notodden sykehus BUP Psykiatrien i Vestfold HF Klinikker Psyk i Vestfold, BUP-avd Poliklinikker for barn og unge Glenne autismesenter Sykehuset i Telemark HF Klinikker Sykehuset Telemark BUP Poliklinikker for barn og unge DPS Vestmar, BUP poliklinikk

9 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE RHF/HF/Institusjon Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Sørlandet sykehus HF Klinikker Barne- og ungd.psyk avd Arendal Barne- og ungd.psyk avd Kristiansand Direkte under Helse Sør-Øst RHF Poliklinikker for barn og unge Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Behandlingshjem Larkollen ungd.psyk. behandlingshjem Østbytunet barnepsyk behandlingshjem Sum Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Klinikker Stavanger universitetssjukehus, BUPA Poliklinikker for barn og unge BUP Sola Helse Fonna Klinikker BUP Helse Fonna Helse Bergen HF Klinikker Haukeland univ.sykehus, BUP avd Poliklinikker for barn og unge Voss sjukehus, BUP avd Helse Førde HF Klinikker Førde BUP Ungd.avd for psyk helsevern (UPH) Poliklinikker for barn og unge Sogndal BUP Nordfjord BUP

10 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 RHF/HF/Institusjon Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Direkte under Helse Vest RHF Poliklinikker for barn og unge Betanien BUP poliklinikk Sum Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Klinikker Psyk helsev for barn og unge, Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal HF Klinikker Helse Nordmøre og Romsdal BUP Poliklinikker for barn og unge Kristiansund sykehus BUP polikl St. Olavs Hospital HF Klinikker Barne- og ungd.psyk klinikk Helse Nord-Trøndelag HF Klinikker Sykehuset Namsos, BUP polikl Sykehuset Levanger, BUP avd Sum Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Klinikker Mosjøen BUP poliklinikk og familieavd Poliklinikker for barn og unge Mo i Rana BUP polikl Sandnessjøen BUP polikl Nordlandssykehuset HF Klinikker Rønvik, BUP avdeling

11 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE RHF/HF/Institusjon Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Poliklinikker for barn og unge BUP poli, Vesterålen Norlandssykehuset Lofoten, BUP polikl Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Poliklinikker for barn og unge BUP Nord-Troms, Storslett Barne- og ungdomsklinikken, BUP Tromsø Narvik BUP polikl Bup polikl Sør-Troms Senter for psyk helse Midt-Troms, BUP polikl Behandlingshjem Barne- og ungdomsklinikken, Berglund Barne- og ungdomskl, Ungdomspsyk avd Helse Finnmark HF Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Midt-Finnmark BUP polikl Hammerfest BUP polikl Øst-Finnmark BUP polikl Alta Sum Helse Nord RHF Sum psykisk helsevern for barn og unge Datakilder: Ssb og Npr 11

12 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 3 Personell i helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge RHF/HF Psykiatere Andre leger Psykologer Sosionomer Annet helsepers m/høysk.utd. Annet helsepers Annet pers Personell totalt Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF 8,7 4,5 40,0 21,8 88,3 3,6 79,8 246,6 Akershus universitetssykehus HF 9,0 10,0 44,4 19,0 87,3 1,1 53,2 224,0 Sykehuset Asker og Bærum HF 1,3 1,7 30,6 15,0 48,7 2,6 17,1 117,0 Aker universitetssykehus HF 1,8 2,4 31,9 7,0 10,9 0,0 25,8 79,8 Ullevål universitetssykehus HF 19,6 17,3 82,6 20,7 152,0 12,9 101,5 406,6 Sykehuset Innlandet HF 5,0 3,2 37,2 22,6 96,6 18,5 31,6 214,7 Sykehuset i Buskerud HF 6,0 4,0 21,0 11,9 53,2 8,1 31,4 135,6 Ringerike sykehus HF 1,0 2,0 7,8 4,0 6,0 0,0 3,5 24,3 Blefjell sykehus HF 3,0 2,5 10,0 1,9 7,8 0,0 13,7 38,9 Psykiatrien i Vestfold HF 7,6 11,1 38,8 19,0 76,1 1,9 25,1 179,5 Sykehuset i Telemark HF 2,2 3,8 14,5 11,0 32,9 2,0 8,6 75,0 Sørlandet sykehus HF 4,7 7,3 37,1 9,7 64,1 0,8 66,2 189,8 Direkte under Helse Sør-Øst RHF 7,7 4,0 28,5 11,0 60,6 11,4 39,8 162,8 Sum Helse Sør-Øst RHF 77,5 73,8 424,2 174,5 784,4 63,0 497,3 2094,5 Helse Vest RHF Helse Stavanger HF 6,0 20,5 58,4 14,5 100,9 6,6 24,0 230,8 Helse Fonna 4,7 6,1 18,0 9,0 46,6 3,7 10,3 98,5 Helse Bergen HF 12,2 11,0 72,6 13,2 79,9 3,0 32,7 224,5 Helse Førde HF 1,6 2,0 19,7 10,1 39,4 1,0 13,8 87,6 Direkte under Helse Vest RHF 2,0 3,0 9,0 2,0 2,0 0,0 3,5 21,5 Sum Helse Vest RHF 26,5 42,6 177,7 48,8 268,7 14,3 84,2 662,8 12

13 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE RHF/HF Psykiatere Andre leger Psykologer Sosionomer Annet helsepers m/høysk.utd. Annet helsepers Annet pers Personell totalt Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF 3,8 4,7 19,0 12,5 28,0 0,0 7,8 75,8 Helse Nordmøre og Romsdal HF 5,6 4,4 15,6 8,0 26,7 0,0 6,5 66,8 St. Olavs Hospital HF 9,3 14,6 41,1 13,4 90,5 2,9 45,2 217,0 Helse Nord-Trøndelag HF 2,0 4,1 14,0 16,1 42,8 0,0 18,4 97,4 Sum Helse Midt-Norge RHF 20,7 27,8 89,7 50,0 188,0 2,9 77,9 457,0 Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF 2,0 0,0 10,8 19,9 20,6 2,0 13,2 68,4 Nordlandssykehuset HF 13,2 0,0 28,9 22,5 78,9 3,3 24,2 171,0 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 6,1 8,5 28,2 14,9 67,6 8,1 17,4 150,8 Helse Finnmark HF 4,0 4,5 18,3 10,6 24,2 0,0 16,3 77,8 Sum Helse Nord RHF 25,3 13,0 86,2 67,9 191,3 13,4 71,0 468,0 Sum Psykisk helsevern for barn og unge 150,0 157,2 777,7 341, ,3 93,5 730, ,3 Datakilder: Ssb og Npr 13

14 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 4 Personell i institusjoner og poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Sør-Øst Sykehuset Østfold HF Klinikker Ungdomspsyk seksjon Veum 2,0 0,0 3,0 0,0 32,7 1,9 12,5 52,1 Åsebråten barnepsyk klinikk 1,0 1,0 3,0 3,0 15,0 0,1 5,9 28,9 Poliklinikker BUP polikl Askim Sum 1,0 0,5 7,0 3,0 2,5 0,1 10,7 24,7 Avd 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 8,7 9,2 Poli 1,5 7,0 3,0 2,0 0,0 2,0 15,5 BUP polikl Fredrikstad Sum 3,0 1,0 9,4 7,0 5,0 0,0 5,8 31,2 Avd 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Poli 4,0 9,4 6,0 4,0 0,0 5,8 29,2 BUP polikl Halden 0,7 0,0 4,0 0,9 2,5 0,1 10,2 18,2 BUP polikl Moss Sum 1,0 1,0 7,0 3,0 3,5 0,1 10,7 26,2 Avd 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 8,7 9,2 Poli 2,0 7,0 3,0 3,0 0,0 2,0 17,0 BUP polikl Sarpsborg Sum 0,0 0,0 4,6 2,9 7,0 0,1 11,5 26,0 Avd 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 8,7 9,2 Poli 0,0 4,6 2,9 6,5 0,0 2,9 16,9 Ungdomspsyk polikl Østfold 0,0 1,0 1,0 1,0 8,5 0,0 1,5 13,0 Behandlingshjem Skjærviken ungd.psyk behandlingshjem 0,0 0,0 1,0 1,0 11,9 1,4 11,2 26,4 Akershus univ.sykehus HF Klinikker Lillestrømklinikken, avd BUP Sum 6,2 6,0 18,8 10,8 59,2 1,1 29,9 132,0 Poliklinikker Avd 4,1 4,0 1,0 45,8 1,1 21,4 77,4 Poli 8,1 14,8 9,8 13,4 0,0 8,5 54,7 Grorud barne- og ungd.psyk polikl Sum 0,0 1,0 11,8 5,7 3,9 0,0 6,6 29,0 Avd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,3 2,3 Poli 1,0 11,8 5,7 3,8 0,0 4,4 26,7 14

15 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Jessheimklinikken BUP polikl Sum 2,8 3,0 10,9 2,5 7,0 0,0 8,2 34,3 Behandlingshjem Avd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,7 2,8 Poli 5,8 10,9 2,5 6,9 0,0 5,5 31,5 Lillestrømkl. Bråten ungd.psyk beh.hjem 0,0 0,0 2,9 0,0 17,2 0,0 8,6 28,7 Sykehuset Asker og Bærum HF Klinikker Psykiatrisk senter Bærum, BUP Sum 0,3 1,7 23,2 12,5 44,9 2,6 13,1 98,3 Poliklinikker Avd 0,0 4,0 2,0 33,4 2,6 5,5 47,5 Poli 2,0 19,2 10,5 11,5 0,0 7,6 50,8 Psykiatrisk senter Asker, BUP 1,0 0,0 7,4 2,5 3,8 0,0 4,0 18,7 Aker universitetssykehus HF Poliklinikker BUP polikl Furuset Sum 0,9 0,2 8,0 3,0 5,9 0,0 4,5 22,5 Avd 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,6 Poli 1,0 8,0 3,0 5,9 0,0 1,0 18,9 BUP polikl Tøyen Sum 0,9 1,0 3,9 2,0 2,0 0,0 5,2 15,0 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 Poli 1,9 3,9 2,0 2,0 0,0 3,0 12,8 BUP poliklinikk Follo Sum 0,0 1,2 20,0 2,0 3,0 0,0 16,1 42,3 Ullevål univ.sykehus HF Klinikker Avd 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,3 Poli 1,0 20,0 2,0 3,0 0,0 10,0 36,0 Barneavd for psyk helse, Ullevål Sum 6,5 7,7 20,1 3,1 73,4 3,6 78,5 193,0 Avd 13,5 18,8 1,2 69,3 3,6 78,5 184,9 Poli 0,8 1,3 1,9 4,2 0,0 0,0 8,1 15

16 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Ungdomsavd for psyk helse, Ullevål Sum 5,9 3,6 11,8 1,0 60,6 9,3 8,0 100,2 Poliklinikker Avd 9,5 7,8 0,0 58,1 9,3 8,0 92,6 Amb team 0,0 4,0 1,0 2,6 0,0 0,0 7,6 BUP poliklinikk Nord 2,0 3,0 18,7 4,6 6,8 0,0 5,5 40,6 BUP poliklinikk Syd Sum 5,3 3,0 32,0 12,0 11,1 0,0 9,5 72,9 Sykehuset Innlandet HF Klinikker Poli 8,3 28,0 10,5 9,6 0,0 9,5 65,9 Amb team 0,0 4,0 1,5 1,5 0,0 0,0 7,0 Sh Innlandet HF, barne- og ungd.psyk Sum 5,0 3,2 37,2 22,6 96,6 18,5 31,6 214,7 Sykehuset Buskerud HF Klinikker Avd 1,0 9,3 5,5 65,0 18,2 12,4 111,4 Poli 7,2 27,9 17,1 31,5 0,3 19,2 103,3 Sykehuset Buskerud, BUPA Sum 6,0 4,0 21,0 11,9 53,2 8,1 31,4 135,6 Ringerike sykehus HF Poliklinikker Avd 2,2 0,3 0,7 17,1 4,7 24,0 49,0 Poli 7,8 17,7 11,2 36,1 3,4 6,4 82,6 Amb team 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 Hallingdal sjukestugu, BUP poli 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 5,0 Ringerike sykehus, BUP polikl Sum 1,0 1,0 6,8 3,0 5,0 0,0 2,5 19,3 Avd 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,5 3,5 Poli 2,0 5,8 3,0 5,0 0,0 0,0 15,8 16

17 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Blefjell sykehus HF Poliklinikker Kongsberg sykehus BUP polikl Sum 1,0 1,5 5,0 0,9 5,8 0,0 7,4 21,6 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 Poli 2,5 5,0 0,9 5,8 0,0 3,0 17,2 Notodden sykehus BUP Sum 2,0 1,0 5,0 1,0 2,0 0,0 6,3 17,3 Psykiatrien i Vestfold HF Klinikker Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 Poli 3,0 5,0 1,0 2,0 0,0 3,8 14,8 Psyk i Vestfold, BUP-avd Sum 7,4 10,3 36,4 19,0 56,1 1,9 25,1 156,1 Poliklinikker Avd 5,0 11,1 4,0 37,0 1,9 6,2 65,2 Poli 12,7 25,3 15,0 19,1 0,0 18,9 90,9 Glenne autismesenter Sum 0,2 0,8 2,4 0,0 20,0 0,0 0,0 23,4 Sykehuset i Telemark HF Klinikker Avd 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 1,2 Poli 1,0 2,2 0,0 19,0 0,0 0,0 22,2 Sykehuset Telemark BUP Sum 1,2 3,2 11,5 10,0 29,2 2,0 8,6 65,7 Poliklinikker Avd 3,0 5,0 7,0 20,0 2,0 8,6 45,6 Poli 1,4 6,5 3,0 9,2 0,0 0,0 20,1 DPS Vestmar, BUP polikl 1,0 0,6 3,0 1,0 3,7 0,0 0,0 9,3 Sørlandet sykehus HF Klinikker Barne- og ungd.psyk avd Arendal Sum 1,0 4,3 15,7 3,9 30,2 0,0 19,5 74,6 Avd 5,3 6,5 0,0 21,9 0,0 12,7 46,4 Poli 0,0 9,2 3,9 8,3 0,0 6,8 28,2 Barne- og ungd.psyk avd Kristiansand Sum 3,7 3,0 21,4 5,8 33,8 0,8 46,7 115,2 Avd 6,7 6,5 0,0 23,4 0,8 33,1 70,5 Poli 0,0 14,9 5,8 10,4 0,0 13,6 44,7 17

18 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Direkte under Helse Sør-Øst RHF Poliklinikker Mentalhygienisk rådgivningskontor 2,5 0,6 6,4 3,0 3,8 0,0 5,6 21,9 Nic Waals institutt Sum 4,9 3,2 15,1 5,5 12,4 0,0 15,3 56,3 Behandlingshjem Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 Poli 8,1 15,1 5,5 12,4 0,0 11,3 52,3 Larkollen ungdomspsyk behandlingshjem 0,3 0,0 2,0 2,5 14,5 5,4 7,4 32,0 Østbytunet barnepsyk behandlingshjem 0,0 0,2 5,0 0,0 29,9 6,0 11,5 52,6 Sum Helse Sør-Øst RHF 77,5 73,8 424,2 174,5 784,4 63,0 497, ,5 Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Klinikker Stavanger univ.sjukehus, BUPA Sum 6,0 20,5 58,4 14,5 100,9 6,6 24,0 230,8 Helse Fonna HF Klinikker Avd 8,0 9,3 2,0 60,6 6,6 6,0 92,4 Poli 18,5 46,1 12,5 24,0 0,0 17,0 118,1 Amb team 0,0 3,0 0,0 16,3 0,0 1,0 20,3 BUP Helse Fonna Sum 4,7 6,1 18,0 9,0 46,6 3,7 10,3 98,5 Helse Bergen HF Klinikker Avd 3,5 1,6 1,0 34,3 3,7 0,0 44,2 Poli 7,3 16,4 8,0 12,3 0,0 10,3 54,3 Haukeland univ.sykehus, BUP avd Sum 11,2 9,0 69,8 11,7 77,9 3,0 29,6 212,1 Avd 11,5 18,0 1,0 54,9 3,0 13,2 101,5 Poli 8,7 47,1 10,7 12,1 0,0 15,4 94,0 Amb team 0,0 4,7 0,0 10,9 0,0 1,0 16,6 18

19 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Poliklinikker Voss sjukehus, BUP avd 1,0 2,0 2,8 1,5 2,0 0,0 3,1 12,4 Helse Førde HF Klinikker Førde BUP Sum 0,6 0,0 10,2 6,1 9,9 0,0 6,4 33,2 Avd 0,0 1,0 1,0 4,0 0,0 2,5 8,5 Poli 0,6 9,2 5,1 5,9 0,0 3,9 24,7 Ungd.avd for psyk. helsevern (UPH) 0,0 1,0 2,0 0,0 22,5 1,0 5,2 31,7 Poliklinikker Nordfjord BUP 0,2 1,0 3,5 2,0 3,0 0,0 2,2 11,9 Sogndal BUP 0,8 0,0 4,0 2,0 4,0 0,0 0,0 10,8 Direkte under Helse Vest RHF Poliklinikker Betanien BUP poliklinikk 2,0 3,0 9,0 2,0 2,0 0,0 3,5 21,5 Sum Helse Vest RHF 26,5 42,6 177,7 48,8 268,7 14,3 84,2 662,8 Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Klinikker Psyk helsev for barn og unge, Helse Sunnmøre Sum 3,8 4,7 19,0 12,5 28,0 0,0 7,8 75,8 Helse Nordmøre og Romsdal HF Klinikker Avd 4,0 1,0 0,7 19,7 0,0 3,0 28,4 Poli 4,5 18,0 11,8 8,3 0,0 4,8 47,4 Helse Nordmøre og Romsdal BUP Sum 4,6 2,0 9,0 5,0 18,9 0,0 4,5 44,0 Poliklinikker Avd 0,6 1,0 0,0 5,9 0,0 0,0 7,5 Poli 6,0 8,0 5,0 13,0 0,0 4,5 36,5 Kristiansund sykehus BUP polikl 1,0 2,4 6,6 3,0 7,8 0,0 2,0 22,8 19

20 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt St. Olavs Hospital HF Klinikker Barne- og ungd.psyk klinikk Sum 9,3 14,6 41,1 13,4 90,5 2,9 45,2 217,0 Helse Nord-Trøndelag HF Klinikker Avd 5,8 5,3 1,0 58,3 2,9 30,1 103,4 Poli 18,1 33,9 11,4 30,3 0,0 15,1 108,8 Amb team 0,0 1,9 1,0 1,9 0,0 0,0 4,8 Sykehuset Levanger, BUP avd Sum 1,0 3,1 10,2 11,5 36,0 0,0 12,7 74,5 Avd 1,2 5,0 5,5 27,0 0,0 12,7 51,4 Poli 2,9 5,2 6,0 7,0 0,0 0,0 21,1 Amb team 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 Sykehuset Namsos, BUP polikl Sum 1,0 1,0 3,8 4,6 6,8 0,0 5,8 23,0 Avd 0,0 1,0 2,6 1,2 0,0 5,8 10,6 Poli 2,0 2,8 2,0 5,6 0,0 0,0 12,4 Sum Helse Midt-Norge RHF 20,7 27,8 89,7 50,0 188,0 2,9 77,9 457,0 Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Klinikker Mosjøen BUP poliklinikk og familieavd Sum 1,0 0,0 5,3 16,3 9,1 2,0 7,2 40,8 Poliklinikker Avd 0,5 1,4 13,3 5,2 2,0 7,2 29,5 Poli 0,5 3,9 3,0 3,9 0,0 0,0 11,3 Mo i Rana BUP polikl 1,0 0,0 4,0 2,0 5,0 0,0 3,0 15,0 Sandnessjøen BUP polikl 0,0 0,0 1,5 1,6 6,6 0,0 3,0 12,7 Nordlandssykehuset HF Klinikker Rønvik, BUP avdeling Sum 8,0 0,0 23,8 19,5 72,4 3,2 18,0 144,9 Avd 6,0 9,0 9,5 53,0 3,2 16,0 96,7 Poli 2,0 14,8 10,0 19,4 0,0 2,0 48,2 20

21 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Poliklinikker BUP poli, Lofoten Sum 3,4 0,0 1,3 2,0 3,1 0,0 3,3 13,1 Avd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 1,4 Poli 3,4 1,3 2,0 3,0 0,0 2,0 11,7 BUP poli, Vesterålen Sum 1,8 0,0 3,8 1,0 3,4 0,1 2,9 13,0 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Poliklinikker Avd 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 1,4 1,7 Poli 1,8 3,8 1,0 3,2 0,0 1,5 11,3 Barne- og ungdomskl, BUP Tromsø Sum 3,0 4,0 12,0 6,0 16,0 1,0 11,4 53,4 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,1 Poli 7,0 11,0 6,0 11,0 0,0 5,3 40,3 Amb team 0,0 1,0 0,0 5,0 1,0 0,0 7,0 BUP Nord-Troms, Storslett 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 7,0 Bup polikl Sør-Troms 0,1 1,0 2,8 1,9 3,8 0,7 0,0 10,3 Narvik BUP polikl 1,0 0,0 4,4 3,0 2,0 0,0 0,0 10,4 Senter for psyk helse Midt- Troms, BUP po 1,0 0,5 3,0 4,0 5,7 0,0 1,0 15,2 Behandlingshjem Barne- og ungdomskl, Ungdomspsyk avd 1,0 3,0 3,0 0,0 37,1 6,4 4,0 54,5 Helse Finnmark HF Poliklinikker BUP polikl Alta Sum 1,0 1,0 6,1 1,5 4,0 0,0 1,5 15,1 Avd 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Poli 2,0 5,1 1,5 2,0 0,0 1,5 12,1 Amb team 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 BUP polikl Hammerfest Sum 0,1 0,0 2,0 2,0 5,0 0,0 1,3 10,3 Avd Poli 0,1 2,0 2,0 3,0 0,0 1,3 8,3 Amb team 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 21

22 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt BUP polikl Midt-Finnmark Sum 2,8 3,5 7,5 5,1 11,7 0,0 11,5 42,0 Avd 1,5 4,0 2,8 5,3 0,0 10,5 24,0 Poli 4,8 2,5 2,0 3,4 0,0 1,0 13,7 Amb team 0,0 1,0 0,4 3,0 0,0 0,0 4,4 BUP polikl Øst-Finnmark 0,2 0,0 2,7 2,0 3,5 0,0 2,0 10,4 Sum Helse Nord RHF 25,3 13,0 86,2 67,9 191,3 13,4 71,0 468,0 Sum Psykisk helsevern for barn og unge 149,99 157,18 777,74 341, ,34 93,48 730, ,29 Datakilder: Ssb og Npr 22

23 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Tabell 5 Driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge (med og uten avskrivninger mv.), lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Hele 1000 kroner, 2007 Totale drifts- kostnader inkl. kapital Lønns- kostnader Kostnader varer og tjenester Andre Totale driftskostnader driftskostnader Sum landet Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 23

24 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 6 Driftskostnader med og uten avskrivninger til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Sør-Øst RHF. Hele 1000 kroner, 2007 Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader inkl. kapital Kostnader varer og tjenester Andre Totale driftskostnader Lønnskostnader driftskostnader Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Sum for flere typer inst Akershus universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Sykehuset Asker og Bærum HF Sum for flere typer inst Aker universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Ullevål universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet, Barne- og ungdomspsykiatri Sykehuset Innlandet Sykehusfunksjoner Sum Sykehuset Innlandet HF Private driftsavtaler Helse ØST RHF Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Østbytunet behandlingssenter Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem Driftstilskudd mv Sum private driftsavtaler Helse Øst RHF Rikshospitalet HF Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon, Rikshospitalet Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Ringerike BUP Ringerike BUP, poliklinikk Hallingdal sjukestugu Sum Ringerike sykehus HF

25 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader inkl. kapital Kostnader varer og tjenester Andre Totale driftskostnader Lønnskostnader driftskostnader Blefjell sykehus HF Kongsberg sykehus, BUP poliklinikk Notodden sykehus BUP Sum Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold, BUPA Glenne autismesenter Sum Psykiatrien i Vestfold Sykehuset Telemark HF Sum for flere typer inst Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus BUP Sum Helse Sør-Øst RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 25

26 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 7 Driftskostnader med og uten avskrivninger til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Vest RHF. Hele 1000 kroner, 2007 Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader Totale driftskostnader inkl. kapital Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Andre driftskostnader Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus, BUPA Barne- og ungdomspsykiatrisk Sum Helse Stavanger HF Helse Fonna HF BUP Helse Fonna Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus, BUP avdeling Klinikk for psykosomatisk medisin Voss sjukehus, BUP avdeling Sum Helse Bergen HF Helse Førde HF Helse Førde HF, Ungd.avd. for psykisk helsevern (UPH) Førde BUP Sogndal BUP Nordfjord BUP Helse Førde HF Sum Helse Førde HF Private driftsavtaler Helse Vest RHF Betanien DPS, BUP poliklinikk Driftstilskudd mv Sum private driftsavtaler Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 26

27 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Tabell 8 Driftskostnader med og uten avskrivninger (kapitalkostnader) til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Midt-Norge RHF. Hele 1000 kroner, 2007 Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader inkl. kapital Totale driftskostnader Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Andre driftskostnader Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Sum for flere typer inst Helse Nordmøre og Romsdal HF Sum for flere typer inst St Olavs Hospital HF Sum for flere typer inst Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos, BUP poliklinikk Sykehuset Levanger, BUP-avdeling Sum Helse Nord-Trøndelag HF Private driftsavtaler Helse Midt-Norge RHF Driftstilskudd mv Sum Helse Midt-Norge RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 27

28 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 9 Driftskostnader med og uten avskrivninger (kapitalkostnader) til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Nord RHF. Hele 1000 kroner, 2007 Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader Totale driftskostnader inkl. kapital Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Andre driftskostnader Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset Mosjøen, BUP poliklinikk og familieavdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana, BUP poliklinikk Helgelandssykehuset Sandnessjøen, BUP poliklinikk Sum Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset Rønvik, BUP Salten Nordlandssykehuset Lofoten, BUP poliklinikk Nordlandssykehuset Vesterålen, BUP poliklinikk Driftstilskudd mv Sum Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Ungdomspsykiatrisk avdeling Psykiatrisk senter Tromsø og omegn Driftstilskudd mv Sum Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Senter for psykisk helsevern, Midt-Finnmark BUP poliklinikk og familieavdeling Midt- Finnmark Senter for psykisk helsevern, Vest- Finnmark Hammerfest sykehus BUP poliklinikk Hammerfest BUP poliklinikk Alta Senter for psykisk helsevern, Øst-Finnmark BUP poliklinikk Øst-Finnmark Driftstilskudd mv Sum Helse Finnmark HF

29 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader inkl. kapital Totale driftskostnader Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Andre driftskostnader Private driftsavtaler Helse Nord RHF Driftstilskudd mv Sum Helse Nord RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. Tabell 10 Tilskudd til avtalespesialister i psykisk helsevern for barn og unge. Regionalt nivå. Hele 1000 kroner, 2007 RHF Tilskudd til avtalespesialister Sum Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Vest RHF 357 Sum Helse Midt-Norge RHF 0 Sum Helse Nord RHF 0 Sum landet Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. Finansiering Tabell 11 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, polikliniske refusjoner og salgsinntekter mv. Sum landet. Hele 1000 kroner, 2007 Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Sum landet Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 29

30 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 12 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, polikliniske refusjoner og salgsinntekter mv. Helse Sør-Øst RHF i Hele 1000 kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Sum for flere typer inst Akershus universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Sykehuset Asker og Bærum HF Sum for flere typer inst Aker universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Ullevål universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet, Barne- og ungdomspsykiatri Sykehuset Innlandet Sykehusfunksjoner 0 0 Sum Sykehuset Innlandet HF Private driftsavtaler Helse ØST RHF Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Østbytunet behandlingssenter Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem Driftstilskudd mv. 0 0 Sum private driftsavtaler Helse Øst RHF Rikshospitalet HF Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon, Rikshospitalet Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Ringerike BUP Ringerike BUP, poliklinikk Hallingdal sjukestugu Sum Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Kongsberg sykehus, BUP poliklinikk Notodden sykehus BUP Sum Blefjell sykehus HF

31 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Psykiatrien i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold, BUPA Glenne autismesenter Sum Psykiatrien i Vestfold Sykehuset Telemark HF Sum for flere typer inst Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus BUP Sum Helse Sør-Øst RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 31

32 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 13 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, polikliniske refusjoner og salgsinntekter mv. Helse Vest RHF i Hele 1000 kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus, BUPA Barne- og ungdomspsykiatrisk Sum Helse Stavanger HF Helse Fonna HF BUP Helse Fonna Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus, BUP avdeling Klinikk for psykosomatisk medisin Voss sjukehus, BUP avdeling Sum Helse Bergen HF Helse Førde HF Helse Førde HF, Ungd.avd. for psykisk helsevern (UPH) 0 13 Førde BUP Sogndal BUP Nordfjord BUP Helse Førde HF 0 0 Sum Helse Førde HF Private driftsavtaler Helse Vest RHF Betanien DPS, BUP poliklinikk Driftstilskudd mv Sum private driftsavtaler Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 32

33 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Tabell 14 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, polikliniske refusjoner og salgsinntekter mv. Helse Midt-Norge RHF i Hele 1000 kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Sum for flere typer inst Helse Nordmøre og Romsdal HF Sum for flere typer inst St Olavs Hospital HF Sum for flere typer inst Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos, BUP poliklinikk Sykehuset Levanger, BUP-avdeling Sum Helse Nord-Trøndelag HF Sum Helse Midt-Norge RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 33

34 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 15 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, polikliniske refusjoner og salgsinntekter mv. Helse Nord RHF i Hele 1000 kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset Mosjøen, BUP poliklinikk og familieavdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana, BUP poliklinikk Helgelandssykehuset Sandnessjøen, BUP poliklinikk Sum Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset Rønvik, BUP Salten Nordlandssykehuset Lofoten, BUP poliklinikk Nordlandssykehuset Vesterålen, BUP poliklinikk Driftstilskudd mv Sum Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Ungdomspsykiatrisk avdeling Psykiatrisk senter Tromsø og omegn Driftstilskudd mv Sum Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Senter for psykisk helsevern, Midt-Finnmark 0 0 BUP poliklinikk og familieavdeling Midt-Finnmark Senter for psykisk helsevern, Vest-Finnmark 0 0 Hammerfest sykehus 0 0 BUP poliklinikk Hammerfest BUP poliklinikk Alta Senter for psykisk helsevern, Øst-Finnmark 0 0 BUP poliklinikk Øst-Finnmark Driftstilskudd mv Sum Helse Finnmark HF Private driftsavtaler Helse Nord RHF Driftstilskudd mv Sum Helse Nord RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 34

35 PG2 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne Tabell 16 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i det psykiske helsevernet for voksne HF/ RHF Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Buskerud HF Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset i Telemark HF Sørlandet sykehus HF Direkte under Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Bergen HF Helse Førde HF Direkte under Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF

36 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 HF/ RHF Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Sum Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Direkte under Helse Nord RHF Sum Helse Nord RHF Sum psykisk helsevern for voksne Kilde: Ssb og Npr 36

37 PG2 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE Tabell 17 Driftsdata for institusjoner og poliklinikker i psykisk helsevern for voksne RHF/HF/Enhet Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Sykehus Sykehuset Østfold Distriktspsykiatriske tilbud DPS Edwin Ruud DPS Fredrikstad DPS Halden/Sarpsborg DPS Moss Akershus universitetssykehus HF Sykehus Akershus Universitetssykehus Distriktspsykiatriske tilbud Grorud DPS Jessheimklinikken DPS Lillestrømklinikken DPS Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehus Blakstad sykehus Distriktspsykiatriske tilbud Psykiatrisk senter Asker Psykiatrisk senter Bærum Aker universitetssykehus HF Sykehus Aker universitetssykehus Distriktspsykiatriske tilbud Alna DPS Folloklinikken

38 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 RHF/HF/Enhet Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Ullevål universitetssykehus HF Sykehus Ullevål universitetssykehus Distriktspsykiatriske tilbud Josefinegt DPS Søndre Oslo DPS Andre døgninstitusjoner Bymisjonens psyk døgnrehab Solbu ettervernshjem Sykehuset Innlandet HF Sykehus Sykehuset Innlandet Distriktspsykiatriske tilbud DPS Gjøvik DPS Kongsvinger DPS Lillehammer DPS Tynset Poliklinikker for voksne DPS Hamar Sykehuset Buskerud HF Sykehus Sykehuset Buskerud Distriktspsykiatriske tilbud Drammen psyk senter Ringerike sykehus HF Distriktspsykiatriske tilbud Hallingdal sjukestugu Ringerike sykehus Poliklinikker for voksne Poliklinikken Modum Bad Blefjell sykehus HF Distriktspsykiatriske tilbud DPS Notodden/Seljord Kongsberg sykehus

39 PG2 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE RHF/HF/Enhet Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Psykiatrien i Vestfold HF Sykehus Psykiatrien i Vestfold, Fylkesavdelingen Distriktspsykiatriske tilbud Nordre Vestfold DPS Søndre Vestfold DPS Sykehuset Telemark HF Sykehus Sykehuset Telemark Distriktspsykiatriske tilbud DPS Skien Poliklinikker for voksne DPS Porsgrunn Kragerø sykehus DPS Vestmar Sørlandet sykehus HF Sykehus Sørlandet sykehus Arendal Sørlandet sykehus Kristiansand Distriktspsykiatriske tilbud DPS Aust-Agder DPS Lister DPS Lovisenlund DPS Mandal DPS Solvang Direkte under helse Sør-Øst RHF Sykehus Diakonhjemmets sykehus Lovisenberg diakonale sykehus Modum Bad Oslo Hospital Distriktspsykiatriske tilbud DPS Vinderen Tøyen DPS

40 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 RHF/HF/Enhet Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Poliklinikker for voksne Lovisenberg DPS Sykehjem Furukollen psykiatriske senter Grefsenlia BOB Manifestsenteret Skjelfoss psyk senter Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Sykehus Stavanger univ.sjukehus Distriktspsykiatriske tilbud Dalane DPS Ryfylke DPS Sandnes DPS Sola DPS Stavanger DPS Helse Fonna HF Sykehus Haugesund sjukehus Valen sjukehus Distriktspsykiatriske tilbud Folgefonn DPS Haugaland DPS Karmøy DPS Stord DPS Helse Bergen HF Sykehus Haukeland univ.sjukehus

41 PG2 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE RHF/HF/Enhet Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Distriktspsykiatriske tilbud Askviknes voksenpsyk senter Bjørgvin DPS Fjell og Årstad DPS Voss DPS Helse Førde HF Sykehus Helse Førde, Psykiatrisk klinikk Distriktspsykiatriske tilbud Indre Sogn psykiatrisenter Nordfjord psykiatrisenter Direkte under Helse Vest RHF Sykehus NKS Olaviken alderspsyk sykehus Distriktspsykiatriske tilbud Betanien DPS Jæren DPS Solli sykehus Voss DPS, NKS Bjørkeli Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Sykehus Ålesund sjukehus Distriktspsykiatriske tilbud DPA, Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal HF Sykehus Molde sjukehus Distriktspsykiatriske tilbud Helse Nordmøre og Romsdal DPA St. Olavs Hospital HF Sykehus St. Olavs hospital

42 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 RHF/HF/Enhet Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Distriktspsykiatriske tilbud Leistad DPS Orkdal DPS Tiller DPS Poliklinikker for voksne St. Olavs hospital habiliteringstjenesten for voksne Andre døgninstitusjoner Betania Malvik Helse Nord-Trøndelag HF Sykehus Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Distriktspsykiatriske tilbud DPS Kolvereid DPS Stjørdal Sykehjem Betania psyk senter Sparbu Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Distriktspsykiatriske tilbud Psyk senter Mo i Rana Psyk senter Mosjøen Poliklinikker for voksne Psyk senter Ytre Helgeland Nordlandssykehuset HF Sykehus Nordlandssykehuset, Salten Distriktspsykiatriske tilbud Vesterålen DPS Poliklinikker for voksne Psykiatrisk poliklinikk Lofoten

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge I nøkkeltallsrapporten er indikatorer på produktivitet på nasjonalt nivå, regionalt

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for voksne. 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Antall utskr fra

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

Detaljer

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Statistikkåret 2015 Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF 12 993467049 879594162 Oslo universitetssykehus HF, Rusbehandling Aker, Avd avgift 1 og 2 Tverrfaglig

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 2015 Health region 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 12 993467049 879594162

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Fylke 56 totalt Østfold 3 Østfold I Kontrollkommisjon for Navn på enheter Funksjon Fornavn Etternavn Telefon 1 Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Østfold II Leder Kjerstin

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 590 Telefaks: 93 70 800 Rapport /08 ISBN 978-8-4-045-6 ISSN 080-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre IS-96 Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 00 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Heftets tittel: Distriktspsykiatriske tjenester 00. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 6 2008 fra Kunnskapssenteret Tittel Brukererfaringer med poliklinikker for voksne

Detaljer

Landets kontrollkommisjoner

Landets kontrollkommisjoner Landets kontrollkommisjoner Fylke Kontrollkommisjon for Navn på enheter Leder Østfold Østfold I Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Asbjørn Bøe Østfold II Åsebråten Barnepsykiatrisk Klinikk John Grimstad

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Norsk pasientregister 1 Heftets tittel: Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Utgitt: 09/2009 Bestillingsnummer: IS-1749 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport IS-2027 Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: Oktober 2012 Bestillingsnummer: IS-2027 ISBN-nr. 978-82-8081-270-4 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene?

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? 10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? Per Bernhard Pedersen Sammendrag I kapitlet undersøkes om vi har fått en desentralisering av tjenestene til voksne, i tråd

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2013. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2013. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 2013 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: November 2014 Bestillingsnummer: IS-2235 ISBN: 978-82-8081-338-1 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Avbrudd i behandling i TSB

Avbrudd i behandling i TSB Avbrudd i i TSB Behandlingssted Andel pasienter med avbrudd i Hele landet 9,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 5,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 0,0 3 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. rus og avhengighet

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 27 Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4 259 Telefaks: 932 7 8 Rapport 2/8 ISBN 978-82-14-4511-6 ISSN 82-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Distriktspsykiatriske tjenester 2017

Distriktspsykiatriske tjenester 2017 Distriktspsykiatriske tjenester 217 Rapport IS-2825 Innhold Sammendrag 4 Innledning 8 1. Volum og fordeling av døgnplasser etter institusjonstype 11 1.1 Utvikling i antall døgnplasser etter institusjonstype

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2009

Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2009 Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Aktivitet, økonomi og produktivitet Marit Pedersen maped@helsedir.no 928 17 823 og Ola Kindseth oki@helsedir.no 930 59 055 SAMDATA Styremøte

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/7639 - AMJ 17.11.2015 Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Spørsmål:

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Inneholdsfortegnelse Forord

Inneholdsfortegnelse Forord Forord Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Detaljer per kontrakt er basert

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 4-2008 (PasOpp-rapport) Nasjonalt

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer