Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten"

Transkript

1 Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

2

3 Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3 PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge...5 PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne SG1 Grunnlagsdata somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Vedlegg PV1: Folketall i helseregioner, foretaks- og DPS-områder Vedlegg PV2: Pasientdata, psykisk helsevern for barn og unge Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV4 Personellinnsats og døgnplasser, psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering, psykisk helsevern Vedlegg PV6 Kapasitetsutnytting, psykisk helsevern Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge Produktivitet poliklinikker for voksne Kapasitetsutnyttelse i døgninstitusjoner for voksne Vedlegg PV7 Fordeling av ressurser og forbruk av tjenester mellom regioner og foretaksområder

4 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Vedlegg SV1 Oversikt over rapporteringsenheter i de ulike datasettene. Somatisk sektor, Pasientdata Kostnader og finansiering Personell og senger Aktiviteter og kostnader Vedlegg SV2 Datagrunnlag og definisjoner senger og personell. Somatisk sektor213 Vedlegg SV3 Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Vedlegg SV4 Datagrunnlag og definisjoner. Pasientdata, somatisk sektor Folketall og kjønns- og aldersstandardisering Vedlegg SV5 Datagrunnlag og definisjoner Aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Vedlegg SV6 Forhold av spesiell betydning ved fortolking av aktivitetsmål og utviklingstrekk. Somatisk sektor Antall opphold og DRG-poeng i SAMDATA og ISF-utvalget Opphold og DRG-poeng som aktivitetsmål Bruk av deflator Innbyggertall i regionene

5 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge RHF/HF Døgnplasser i drift Oppholds døgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Rikshospitalet HF Sykehuset i Buskerud HF Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset i Telemark HF Sørlandet sykehus HF Direkte under Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Helse Fonna Helse Bergen HF Helse Førde HF Direkte under Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF

6 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 RHF/HF Døgnplasser i drift Oppholds døgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Sum Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Sum Helse Nord RHF Sum psykisk helsevern for barn og unge Datakilder: Ssb og Npr 6

7 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Tabell 2 Driftsdata for institusjoner og poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge RHF/HF/Institusjon Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Klinikker Ungdomspsyk seksjon Veum Åsebråten barnepsyk klinikk Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Halden BUP polikl Moss BUP polikl Askim BUP polikl Sarpsborg BUP polikl Fredrikstad Ungdomspsyk poliklinikk Østfold Behandlingshjem Skjærviken ungd.psyk behandlingshjem Akershus universitetssykehus HF Klinikker Lillestrømklinikken avd BUP Poliklinikker for barn og unge Grorud barne- og ungd.psyk polikl Jessheimklinikken BUP polikl Behandlingshjem Lillestrømkl. Bråten ungd.psyk beh.hjem Sykehuset Asker og Bærum HF Klinikker Psykiatrisk senter Bærum, BUP Poliklinikker for barn og unge Psykiatrisk senter Asker, BUP Aker universitetssykehus HF Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Tøyen BUP polikl Furuset BUP poliklinikk, Follo

8 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 RHF/HF/Institusjon Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Ullevål universitetssykehus HF Klinikker Ungdomsavd for psyk helse, Ullevål Barneavd for psyk helse, Ullevål Poliklinikker for barn og unge BUP poliklinikk Nord BUP poliklinikk Syd Sykehuset Innlandet HF Klinikker Sh Innlandet HF, barne- og ungd.psyk Rikshospitalet HF Poliklinikker for barn og unge Barne- og ungd.psyk seksj Rikshospitalet Sykehuset i Buskerud HF Klinikker Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Poliklinikker for barn og unge Ringerike sykehus, BUP poliklinikk Hallingdal sjukestugu, BUP poliklinikk Blefjell sykehus HF Poliklinikker for barn og unge Kongsberg sykehus BUP polikl Notodden sykehus BUP Psykiatrien i Vestfold HF Klinikker Psyk i Vestfold, BUP-avd Poliklinikker for barn og unge Glenne autismesenter Sykehuset i Telemark HF Klinikker Sykehuset Telemark BUP Poliklinikker for barn og unge DPS Vestmar, BUP poliklinikk

9 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE RHF/HF/Institusjon Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Sørlandet sykehus HF Klinikker Barne- og ungd.psyk avd Arendal Barne- og ungd.psyk avd Kristiansand Direkte under Helse Sør-Øst RHF Poliklinikker for barn og unge Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Behandlingshjem Larkollen ungd.psyk. behandlingshjem Østbytunet barnepsyk behandlingshjem Sum Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Klinikker Stavanger universitetssjukehus, BUPA Poliklinikker for barn og unge BUP Sola Helse Fonna Klinikker BUP Helse Fonna Helse Bergen HF Klinikker Haukeland univ.sykehus, BUP avd Poliklinikker for barn og unge Voss sjukehus, BUP avd Helse Førde HF Klinikker Førde BUP Ungd.avd for psyk helsevern (UPH) Poliklinikker for barn og unge Sogndal BUP Nordfjord BUP

10 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 RHF/HF/Institusjon Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Direkte under Helse Vest RHF Poliklinikker for barn og unge Betanien BUP poliklinikk Sum Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Klinikker Psyk helsev for barn og unge, Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal HF Klinikker Helse Nordmøre og Romsdal BUP Poliklinikker for barn og unge Kristiansund sykehus BUP polikl St. Olavs Hospital HF Klinikker Barne- og ungd.psyk klinikk Helse Nord-Trøndelag HF Klinikker Sykehuset Namsos, BUP polikl Sykehuset Levanger, BUP avd Sum Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Klinikker Mosjøen BUP poliklinikk og familieavd Poliklinikker for barn og unge Mo i Rana BUP polikl Sandnessjøen BUP polikl Nordlandssykehuset HF Klinikker Rønvik, BUP avdeling

11 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE RHF/HF/Institusjon Døgnplasser i drift Oppholdsdøgn døgnpasienter Antall polikliniske pasienter Direkte polikliniske tiltak Indirekte polikliniske tiltak Polikliniske tiltak totalt Poliklinikker for barn og unge BUP poli, Vesterålen Norlandssykehuset Lofoten, BUP polikl Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Poliklinikker for barn og unge BUP Nord-Troms, Storslett Barne- og ungdomsklinikken, BUP Tromsø Narvik BUP polikl Bup polikl Sør-Troms Senter for psyk helse Midt-Troms, BUP polikl Behandlingshjem Barne- og ungdomsklinikken, Berglund Barne- og ungdomskl, Ungdomspsyk avd Helse Finnmark HF Poliklinikker for barn og unge BUP polikl Midt-Finnmark BUP polikl Hammerfest BUP polikl Øst-Finnmark BUP polikl Alta Sum Helse Nord RHF Sum psykisk helsevern for barn og unge Datakilder: Ssb og Npr 11

12 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 3 Personell i helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge RHF/HF Psykiatere Andre leger Psykologer Sosionomer Annet helsepers m/høysk.utd. Annet helsepers Annet pers Personell totalt Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF 8,7 4,5 40,0 21,8 88,3 3,6 79,8 246,6 Akershus universitetssykehus HF 9,0 10,0 44,4 19,0 87,3 1,1 53,2 224,0 Sykehuset Asker og Bærum HF 1,3 1,7 30,6 15,0 48,7 2,6 17,1 117,0 Aker universitetssykehus HF 1,8 2,4 31,9 7,0 10,9 0,0 25,8 79,8 Ullevål universitetssykehus HF 19,6 17,3 82,6 20,7 152,0 12,9 101,5 406,6 Sykehuset Innlandet HF 5,0 3,2 37,2 22,6 96,6 18,5 31,6 214,7 Sykehuset i Buskerud HF 6,0 4,0 21,0 11,9 53,2 8,1 31,4 135,6 Ringerike sykehus HF 1,0 2,0 7,8 4,0 6,0 0,0 3,5 24,3 Blefjell sykehus HF 3,0 2,5 10,0 1,9 7,8 0,0 13,7 38,9 Psykiatrien i Vestfold HF 7,6 11,1 38,8 19,0 76,1 1,9 25,1 179,5 Sykehuset i Telemark HF 2,2 3,8 14,5 11,0 32,9 2,0 8,6 75,0 Sørlandet sykehus HF 4,7 7,3 37,1 9,7 64,1 0,8 66,2 189,8 Direkte under Helse Sør-Øst RHF 7,7 4,0 28,5 11,0 60,6 11,4 39,8 162,8 Sum Helse Sør-Øst RHF 77,5 73,8 424,2 174,5 784,4 63,0 497,3 2094,5 Helse Vest RHF Helse Stavanger HF 6,0 20,5 58,4 14,5 100,9 6,6 24,0 230,8 Helse Fonna 4,7 6,1 18,0 9,0 46,6 3,7 10,3 98,5 Helse Bergen HF 12,2 11,0 72,6 13,2 79,9 3,0 32,7 224,5 Helse Førde HF 1,6 2,0 19,7 10,1 39,4 1,0 13,8 87,6 Direkte under Helse Vest RHF 2,0 3,0 9,0 2,0 2,0 0,0 3,5 21,5 Sum Helse Vest RHF 26,5 42,6 177,7 48,8 268,7 14,3 84,2 662,8 12

13 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE RHF/HF Psykiatere Andre leger Psykologer Sosionomer Annet helsepers m/høysk.utd. Annet helsepers Annet pers Personell totalt Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF 3,8 4,7 19,0 12,5 28,0 0,0 7,8 75,8 Helse Nordmøre og Romsdal HF 5,6 4,4 15,6 8,0 26,7 0,0 6,5 66,8 St. Olavs Hospital HF 9,3 14,6 41,1 13,4 90,5 2,9 45,2 217,0 Helse Nord-Trøndelag HF 2,0 4,1 14,0 16,1 42,8 0,0 18,4 97,4 Sum Helse Midt-Norge RHF 20,7 27,8 89,7 50,0 188,0 2,9 77,9 457,0 Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF 2,0 0,0 10,8 19,9 20,6 2,0 13,2 68,4 Nordlandssykehuset HF 13,2 0,0 28,9 22,5 78,9 3,3 24,2 171,0 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 6,1 8,5 28,2 14,9 67,6 8,1 17,4 150,8 Helse Finnmark HF 4,0 4,5 18,3 10,6 24,2 0,0 16,3 77,8 Sum Helse Nord RHF 25,3 13,0 86,2 67,9 191,3 13,4 71,0 468,0 Sum Psykisk helsevern for barn og unge 150,0 157,2 777,7 341, ,3 93,5 730, ,3 Datakilder: Ssb og Npr 13

14 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 4 Personell i institusjoner og poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Helse Sør-Øst Sykehuset Østfold HF Klinikker Ungdomspsyk seksjon Veum 2,0 0,0 3,0 0,0 32,7 1,9 12,5 52,1 Åsebråten barnepsyk klinikk 1,0 1,0 3,0 3,0 15,0 0,1 5,9 28,9 Poliklinikker BUP polikl Askim Sum 1,0 0,5 7,0 3,0 2,5 0,1 10,7 24,7 Avd 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 8,7 9,2 Poli 1,5 7,0 3,0 2,0 0,0 2,0 15,5 BUP polikl Fredrikstad Sum 3,0 1,0 9,4 7,0 5,0 0,0 5,8 31,2 Avd 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Poli 4,0 9,4 6,0 4,0 0,0 5,8 29,2 BUP polikl Halden 0,7 0,0 4,0 0,9 2,5 0,1 10,2 18,2 BUP polikl Moss Sum 1,0 1,0 7,0 3,0 3,5 0,1 10,7 26,2 Avd 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 8,7 9,2 Poli 2,0 7,0 3,0 3,0 0,0 2,0 17,0 BUP polikl Sarpsborg Sum 0,0 0,0 4,6 2,9 7,0 0,1 11,5 26,0 Avd 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 8,7 9,2 Poli 0,0 4,6 2,9 6,5 0,0 2,9 16,9 Ungdomspsyk polikl Østfold 0,0 1,0 1,0 1,0 8,5 0,0 1,5 13,0 Behandlingshjem Skjærviken ungd.psyk behandlingshjem 0,0 0,0 1,0 1,0 11,9 1,4 11,2 26,4 Akershus univ.sykehus HF Klinikker Lillestrømklinikken, avd BUP Sum 6,2 6,0 18,8 10,8 59,2 1,1 29,9 132,0 Poliklinikker Avd 4,1 4,0 1,0 45,8 1,1 21,4 77,4 Poli 8,1 14,8 9,8 13,4 0,0 8,5 54,7 Grorud barne- og ungd.psyk polikl Sum 0,0 1,0 11,8 5,7 3,9 0,0 6,6 29,0 Avd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,3 2,3 Poli 1,0 11,8 5,7 3,8 0,0 4,4 26,7 14

15 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Jessheimklinikken BUP polikl Sum 2,8 3,0 10,9 2,5 7,0 0,0 8,2 34,3 Behandlingshjem Avd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,7 2,8 Poli 5,8 10,9 2,5 6,9 0,0 5,5 31,5 Lillestrømkl. Bråten ungd.psyk beh.hjem 0,0 0,0 2,9 0,0 17,2 0,0 8,6 28,7 Sykehuset Asker og Bærum HF Klinikker Psykiatrisk senter Bærum, BUP Sum 0,3 1,7 23,2 12,5 44,9 2,6 13,1 98,3 Poliklinikker Avd 0,0 4,0 2,0 33,4 2,6 5,5 47,5 Poli 2,0 19,2 10,5 11,5 0,0 7,6 50,8 Psykiatrisk senter Asker, BUP 1,0 0,0 7,4 2,5 3,8 0,0 4,0 18,7 Aker universitetssykehus HF Poliklinikker BUP polikl Furuset Sum 0,9 0,2 8,0 3,0 5,9 0,0 4,5 22,5 Avd 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,6 Poli 1,0 8,0 3,0 5,9 0,0 1,0 18,9 BUP polikl Tøyen Sum 0,9 1,0 3,9 2,0 2,0 0,0 5,2 15,0 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 Poli 1,9 3,9 2,0 2,0 0,0 3,0 12,8 BUP poliklinikk Follo Sum 0,0 1,2 20,0 2,0 3,0 0,0 16,1 42,3 Ullevål univ.sykehus HF Klinikker Avd 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,3 Poli 1,0 20,0 2,0 3,0 0,0 10,0 36,0 Barneavd for psyk helse, Ullevål Sum 6,5 7,7 20,1 3,1 73,4 3,6 78,5 193,0 Avd 13,5 18,8 1,2 69,3 3,6 78,5 184,9 Poli 0,8 1,3 1,9 4,2 0,0 0,0 8,1 15

16 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Ungdomsavd for psyk helse, Ullevål Sum 5,9 3,6 11,8 1,0 60,6 9,3 8,0 100,2 Poliklinikker Avd 9,5 7,8 0,0 58,1 9,3 8,0 92,6 Amb team 0,0 4,0 1,0 2,6 0,0 0,0 7,6 BUP poliklinikk Nord 2,0 3,0 18,7 4,6 6,8 0,0 5,5 40,6 BUP poliklinikk Syd Sum 5,3 3,0 32,0 12,0 11,1 0,0 9,5 72,9 Sykehuset Innlandet HF Klinikker Poli 8,3 28,0 10,5 9,6 0,0 9,5 65,9 Amb team 0,0 4,0 1,5 1,5 0,0 0,0 7,0 Sh Innlandet HF, barne- og ungd.psyk Sum 5,0 3,2 37,2 22,6 96,6 18,5 31,6 214,7 Sykehuset Buskerud HF Klinikker Avd 1,0 9,3 5,5 65,0 18,2 12,4 111,4 Poli 7,2 27,9 17,1 31,5 0,3 19,2 103,3 Sykehuset Buskerud, BUPA Sum 6,0 4,0 21,0 11,9 53,2 8,1 31,4 135,6 Ringerike sykehus HF Poliklinikker Avd 2,2 0,3 0,7 17,1 4,7 24,0 49,0 Poli 7,8 17,7 11,2 36,1 3,4 6,4 82,6 Amb team 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 Hallingdal sjukestugu, BUP poli 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 5,0 Ringerike sykehus, BUP polikl Sum 1,0 1,0 6,8 3,0 5,0 0,0 2,5 19,3 Avd 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,5 3,5 Poli 2,0 5,8 3,0 5,0 0,0 0,0 15,8 16

17 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Blefjell sykehus HF Poliklinikker Kongsberg sykehus BUP polikl Sum 1,0 1,5 5,0 0,9 5,8 0,0 7,4 21,6 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 Poli 2,5 5,0 0,9 5,8 0,0 3,0 17,2 Notodden sykehus BUP Sum 2,0 1,0 5,0 1,0 2,0 0,0 6,3 17,3 Psykiatrien i Vestfold HF Klinikker Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 Poli 3,0 5,0 1,0 2,0 0,0 3,8 14,8 Psyk i Vestfold, BUP-avd Sum 7,4 10,3 36,4 19,0 56,1 1,9 25,1 156,1 Poliklinikker Avd 5,0 11,1 4,0 37,0 1,9 6,2 65,2 Poli 12,7 25,3 15,0 19,1 0,0 18,9 90,9 Glenne autismesenter Sum 0,2 0,8 2,4 0,0 20,0 0,0 0,0 23,4 Sykehuset i Telemark HF Klinikker Avd 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 1,2 Poli 1,0 2,2 0,0 19,0 0,0 0,0 22,2 Sykehuset Telemark BUP Sum 1,2 3,2 11,5 10,0 29,2 2,0 8,6 65,7 Poliklinikker Avd 3,0 5,0 7,0 20,0 2,0 8,6 45,6 Poli 1,4 6,5 3,0 9,2 0,0 0,0 20,1 DPS Vestmar, BUP polikl 1,0 0,6 3,0 1,0 3,7 0,0 0,0 9,3 Sørlandet sykehus HF Klinikker Barne- og ungd.psyk avd Arendal Sum 1,0 4,3 15,7 3,9 30,2 0,0 19,5 74,6 Avd 5,3 6,5 0,0 21,9 0,0 12,7 46,4 Poli 0,0 9,2 3,9 8,3 0,0 6,8 28,2 Barne- og ungd.psyk avd Kristiansand Sum 3,7 3,0 21,4 5,8 33,8 0,8 46,7 115,2 Avd 6,7 6,5 0,0 23,4 0,8 33,1 70,5 Poli 0,0 14,9 5,8 10,4 0,0 13,6 44,7 17

18 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Direkte under Helse Sør-Øst RHF Poliklinikker Mentalhygienisk rådgivningskontor 2,5 0,6 6,4 3,0 3,8 0,0 5,6 21,9 Nic Waals institutt Sum 4,9 3,2 15,1 5,5 12,4 0,0 15,3 56,3 Behandlingshjem Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 Poli 8,1 15,1 5,5 12,4 0,0 11,3 52,3 Larkollen ungdomspsyk behandlingshjem 0,3 0,0 2,0 2,5 14,5 5,4 7,4 32,0 Østbytunet barnepsyk behandlingshjem 0,0 0,2 5,0 0,0 29,9 6,0 11,5 52,6 Sum Helse Sør-Øst RHF 77,5 73,8 424,2 174,5 784,4 63,0 497, ,5 Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Klinikker Stavanger univ.sjukehus, BUPA Sum 6,0 20,5 58,4 14,5 100,9 6,6 24,0 230,8 Helse Fonna HF Klinikker Avd 8,0 9,3 2,0 60,6 6,6 6,0 92,4 Poli 18,5 46,1 12,5 24,0 0,0 17,0 118,1 Amb team 0,0 3,0 0,0 16,3 0,0 1,0 20,3 BUP Helse Fonna Sum 4,7 6,1 18,0 9,0 46,6 3,7 10,3 98,5 Helse Bergen HF Klinikker Avd 3,5 1,6 1,0 34,3 3,7 0,0 44,2 Poli 7,3 16,4 8,0 12,3 0,0 10,3 54,3 Haukeland univ.sykehus, BUP avd Sum 11,2 9,0 69,8 11,7 77,9 3,0 29,6 212,1 Avd 11,5 18,0 1,0 54,9 3,0 13,2 101,5 Poli 8,7 47,1 10,7 12,1 0,0 15,4 94,0 Amb team 0,0 4,7 0,0 10,9 0,0 1,0 16,6 18

19 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Poliklinikker Voss sjukehus, BUP avd 1,0 2,0 2,8 1,5 2,0 0,0 3,1 12,4 Helse Førde HF Klinikker Førde BUP Sum 0,6 0,0 10,2 6,1 9,9 0,0 6,4 33,2 Avd 0,0 1,0 1,0 4,0 0,0 2,5 8,5 Poli 0,6 9,2 5,1 5,9 0,0 3,9 24,7 Ungd.avd for psyk. helsevern (UPH) 0,0 1,0 2,0 0,0 22,5 1,0 5,2 31,7 Poliklinikker Nordfjord BUP 0,2 1,0 3,5 2,0 3,0 0,0 2,2 11,9 Sogndal BUP 0,8 0,0 4,0 2,0 4,0 0,0 0,0 10,8 Direkte under Helse Vest RHF Poliklinikker Betanien BUP poliklinikk 2,0 3,0 9,0 2,0 2,0 0,0 3,5 21,5 Sum Helse Vest RHF 26,5 42,6 177,7 48,8 268,7 14,3 84,2 662,8 Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Klinikker Psyk helsev for barn og unge, Helse Sunnmøre Sum 3,8 4,7 19,0 12,5 28,0 0,0 7,8 75,8 Helse Nordmøre og Romsdal HF Klinikker Avd 4,0 1,0 0,7 19,7 0,0 3,0 28,4 Poli 4,5 18,0 11,8 8,3 0,0 4,8 47,4 Helse Nordmøre og Romsdal BUP Sum 4,6 2,0 9,0 5,0 18,9 0,0 4,5 44,0 Poliklinikker Avd 0,6 1,0 0,0 5,9 0,0 0,0 7,5 Poli 6,0 8,0 5,0 13,0 0,0 4,5 36,5 Kristiansund sykehus BUP polikl 1,0 2,4 6,6 3,0 7,8 0,0 2,0 22,8 19

20 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt St. Olavs Hospital HF Klinikker Barne- og ungd.psyk klinikk Sum 9,3 14,6 41,1 13,4 90,5 2,9 45,2 217,0 Helse Nord-Trøndelag HF Klinikker Avd 5,8 5,3 1,0 58,3 2,9 30,1 103,4 Poli 18,1 33,9 11,4 30,3 0,0 15,1 108,8 Amb team 0,0 1,9 1,0 1,9 0,0 0,0 4,8 Sykehuset Levanger, BUP avd Sum 1,0 3,1 10,2 11,5 36,0 0,0 12,7 74,5 Avd 1,2 5,0 5,5 27,0 0,0 12,7 51,4 Poli 2,9 5,2 6,0 7,0 0,0 0,0 21,1 Amb team 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 Sykehuset Namsos, BUP polikl Sum 1,0 1,0 3,8 4,6 6,8 0,0 5,8 23,0 Avd 0,0 1,0 2,6 1,2 0,0 5,8 10,6 Poli 2,0 2,8 2,0 5,6 0,0 0,0 12,4 Sum Helse Midt-Norge RHF 20,7 27,8 89,7 50,0 188,0 2,9 77,9 457,0 Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Klinikker Mosjøen BUP poliklinikk og familieavd Sum 1,0 0,0 5,3 16,3 9,1 2,0 7,2 40,8 Poliklinikker Avd 0,5 1,4 13,3 5,2 2,0 7,2 29,5 Poli 0,5 3,9 3,0 3,9 0,0 0,0 11,3 Mo i Rana BUP polikl 1,0 0,0 4,0 2,0 5,0 0,0 3,0 15,0 Sandnessjøen BUP polikl 0,0 0,0 1,5 1,6 6,6 0,0 3,0 12,7 Nordlandssykehuset HF Klinikker Rønvik, BUP avdeling Sum 8,0 0,0 23,8 19,5 72,4 3,2 18,0 144,9 Avd 6,0 9,0 9,5 53,0 3,2 16,0 96,7 Poli 2,0 14,8 10,0 19,4 0,0 2,0 48,2 20

21 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt Poliklinikker BUP poli, Lofoten Sum 3,4 0,0 1,3 2,0 3,1 0,0 3,3 13,1 Avd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 1,4 Poli 3,4 1,3 2,0 3,0 0,0 2,0 11,7 BUP poli, Vesterålen Sum 1,8 0,0 3,8 1,0 3,4 0,1 2,9 13,0 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Poliklinikker Avd 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 1,4 1,7 Poli 1,8 3,8 1,0 3,2 0,0 1,5 11,3 Barne- og ungdomskl, BUP Tromsø Sum 3,0 4,0 12,0 6,0 16,0 1,0 11,4 53,4 Avd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,1 Poli 7,0 11,0 6,0 11,0 0,0 5,3 40,3 Amb team 0,0 1,0 0,0 5,0 1,0 0,0 7,0 BUP Nord-Troms, Storslett 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 7,0 Bup polikl Sør-Troms 0,1 1,0 2,8 1,9 3,8 0,7 0,0 10,3 Narvik BUP polikl 1,0 0,0 4,4 3,0 2,0 0,0 0,0 10,4 Senter for psyk helse Midt- Troms, BUP po 1,0 0,5 3,0 4,0 5,7 0,0 1,0 15,2 Behandlingshjem Barne- og ungdomskl, Ungdomspsyk avd 1,0 3,0 3,0 0,0 37,1 6,4 4,0 54,5 Helse Finnmark HF Poliklinikker BUP polikl Alta Sum 1,0 1,0 6,1 1,5 4,0 0,0 1,5 15,1 Avd 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Poli 2,0 5,1 1,5 2,0 0,0 1,5 12,1 Amb team 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 BUP polikl Hammerfest Sum 0,1 0,0 2,0 2,0 5,0 0,0 1,3 10,3 Avd Poli 0,1 2,0 2,0 3,0 0,0 1,3 8,3 Amb team 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 21

22 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Andre leger Annet helsepers m/høysk.utd. Annet Annet pers RHF/HF/Institusjon Avd Psykiatere Psykologer Sosionomer helsepers Personell totalt BUP polikl Midt-Finnmark Sum 2,8 3,5 7,5 5,1 11,7 0,0 11,5 42,0 Avd 1,5 4,0 2,8 5,3 0,0 10,5 24,0 Poli 4,8 2,5 2,0 3,4 0,0 1,0 13,7 Amb team 0,0 1,0 0,4 3,0 0,0 0,0 4,4 BUP polikl Øst-Finnmark 0,2 0,0 2,7 2,0 3,5 0,0 2,0 10,4 Sum Helse Nord RHF 25,3 13,0 86,2 67,9 191,3 13,4 71,0 468,0 Sum Psykisk helsevern for barn og unge 149,99 157,18 777,74 341, ,34 93,48 730, ,29 Datakilder: Ssb og Npr 22

23 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Tabell 5 Driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge (med og uten avskrivninger mv.), lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Hele 1000 kroner, 2007 Totale drifts- kostnader inkl. kapital Lønns- kostnader Kostnader varer og tjenester Andre Totale driftskostnader driftskostnader Sum landet Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 23

24 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 6 Driftskostnader med og uten avskrivninger til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Sør-Øst RHF. Hele 1000 kroner, 2007 Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader inkl. kapital Kostnader varer og tjenester Andre Totale driftskostnader Lønnskostnader driftskostnader Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Sum for flere typer inst Akershus universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Sykehuset Asker og Bærum HF Sum for flere typer inst Aker universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Ullevål universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet, Barne- og ungdomspsykiatri Sykehuset Innlandet Sykehusfunksjoner Sum Sykehuset Innlandet HF Private driftsavtaler Helse ØST RHF Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Østbytunet behandlingssenter Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem Driftstilskudd mv Sum private driftsavtaler Helse Øst RHF Rikshospitalet HF Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon, Rikshospitalet Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Ringerike BUP Ringerike BUP, poliklinikk Hallingdal sjukestugu Sum Ringerike sykehus HF

25 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader inkl. kapital Kostnader varer og tjenester Andre Totale driftskostnader Lønnskostnader driftskostnader Blefjell sykehus HF Kongsberg sykehus, BUP poliklinikk Notodden sykehus BUP Sum Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold, BUPA Glenne autismesenter Sum Psykiatrien i Vestfold Sykehuset Telemark HF Sum for flere typer inst Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus BUP Sum Helse Sør-Øst RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 25

26 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 7 Driftskostnader med og uten avskrivninger til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Vest RHF. Hele 1000 kroner, 2007 Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader Totale driftskostnader inkl. kapital Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Andre driftskostnader Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus, BUPA Barne- og ungdomspsykiatrisk Sum Helse Stavanger HF Helse Fonna HF BUP Helse Fonna Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus, BUP avdeling Klinikk for psykosomatisk medisin Voss sjukehus, BUP avdeling Sum Helse Bergen HF Helse Førde HF Helse Førde HF, Ungd.avd. for psykisk helsevern (UPH) Førde BUP Sogndal BUP Nordfjord BUP Helse Førde HF Sum Helse Førde HF Private driftsavtaler Helse Vest RHF Betanien DPS, BUP poliklinikk Driftstilskudd mv Sum private driftsavtaler Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 26

27 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Tabell 8 Driftskostnader med og uten avskrivninger (kapitalkostnader) til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Midt-Norge RHF. Hele 1000 kroner, 2007 Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader inkl. kapital Totale driftskostnader Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Andre driftskostnader Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Sum for flere typer inst Helse Nordmøre og Romsdal HF Sum for flere typer inst St Olavs Hospital HF Sum for flere typer inst Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos, BUP poliklinikk Sykehuset Levanger, BUP-avdeling Sum Helse Nord-Trøndelag HF Private driftsavtaler Helse Midt-Norge RHF Driftstilskudd mv Sum Helse Midt-Norge RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 27

28 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 9 Driftskostnader med og uten avskrivninger (kapitalkostnader) til psykisk helsevern for barn og unge fordelt på lønnskostnader, kostnader til varer og tjenester og andre driftskostnader. Helse Nord RHF. Hele 1000 kroner, 2007 Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader Totale driftskostnader inkl. kapital Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Andre driftskostnader Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset Mosjøen, BUP poliklinikk og familieavdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana, BUP poliklinikk Helgelandssykehuset Sandnessjøen, BUP poliklinikk Sum Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset Rønvik, BUP Salten Nordlandssykehuset Lofoten, BUP poliklinikk Nordlandssykehuset Vesterålen, BUP poliklinikk Driftstilskudd mv Sum Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Ungdomspsykiatrisk avdeling Psykiatrisk senter Tromsø og omegn Driftstilskudd mv Sum Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Senter for psykisk helsevern, Midt-Finnmark BUP poliklinikk og familieavdeling Midt- Finnmark Senter for psykisk helsevern, Vest- Finnmark Hammerfest sykehus BUP poliklinikk Hammerfest BUP poliklinikk Alta Senter for psykisk helsevern, Øst-Finnmark BUP poliklinikk Øst-Finnmark Driftstilskudd mv Sum Helse Finnmark HF

29 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Institusjoner/ HF/ RHF Totale driftskostnader inkl. kapital Totale driftskostnader Lønnskostnader Kostnader varer og tjenester Andre driftskostnader Private driftsavtaler Helse Nord RHF Driftstilskudd mv Sum Helse Nord RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. Tabell 10 Tilskudd til avtalespesialister i psykisk helsevern for barn og unge. Regionalt nivå. Hele 1000 kroner, 2007 RHF Tilskudd til avtalespesialister Sum Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Vest RHF 357 Sum Helse Midt-Norge RHF 0 Sum Helse Nord RHF 0 Sum landet Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. Finansiering Tabell 11 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, polikliniske refusjoner og salgsinntekter mv. Sum landet. Hele 1000 kroner, 2007 Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Sum landet Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 29

30 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 12 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, polikliniske refusjoner og salgsinntekter mv. Helse Sør-Øst RHF i Hele 1000 kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Sum for flere typer inst Akershus universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Sykehuset Asker og Bærum HF Sum for flere typer inst Aker universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Ullevål universitetssykehus HF Sum for flere typer inst Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet, Barne- og ungdomspsykiatri Sykehuset Innlandet Sykehusfunksjoner 0 0 Sum Sykehuset Innlandet HF Private driftsavtaler Helse ØST RHF Mentalhygienisk rådgivningskontor Nic Waals institutt Østbytunet behandlingssenter Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem Driftstilskudd mv. 0 0 Sum private driftsavtaler Helse Øst RHF Rikshospitalet HF Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon, Rikshospitalet Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud, BUPA Ringerike sykehus HF Ringerike BUP Ringerike BUP, poliklinikk Hallingdal sjukestugu Sum Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Kongsberg sykehus, BUP poliklinikk Notodden sykehus BUP Sum Blefjell sykehus HF

31 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Psykiatrien i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold, BUPA Glenne autismesenter Sum Psykiatrien i Vestfold Sykehuset Telemark HF Sum for flere typer inst Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus BUP Sum Helse Sør-Øst RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 31

32 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 13 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, polikliniske refusjoner og salgsinntekter mv. Helse Vest RHF i Hele 1000 kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus, BUPA Barne- og ungdomspsykiatrisk Sum Helse Stavanger HF Helse Fonna HF BUP Helse Fonna Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus, BUP avdeling Klinikk for psykosomatisk medisin Voss sjukehus, BUP avdeling Sum Helse Bergen HF Helse Førde HF Helse Førde HF, Ungd.avd. for psykisk helsevern (UPH) 0 13 Førde BUP Sogndal BUP Nordfjord BUP Helse Førde HF 0 0 Sum Helse Førde HF Private driftsavtaler Helse Vest RHF Betanien DPS, BUP poliklinikk Driftstilskudd mv Sum private driftsavtaler Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 32

33 PG1 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE Tabell 14 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, polikliniske refusjoner og salgsinntekter mv. Helse Midt-Norge RHF i Hele 1000 kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Sum for flere typer inst Helse Nordmøre og Romsdal HF Sum for flere typer inst St Olavs Hospital HF Sum for flere typer inst Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos, BUP poliklinikk Sykehuset Levanger, BUP-avdeling Sum Helse Nord-Trøndelag HF Sum Helse Midt-Norge RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 33

34 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 Tabell 15 Utvalgte driftsinntekter i psykisk helsevern for barn og unge, polikliniske refusjoner og salgsinntekter mv. Helse Nord RHF i Hele 1000 kroner Institusjoner/ HF/ RHF Polikliniske refusjoner Salgsinntekter mv. Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset Mosjøen, BUP poliklinikk og familieavdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana, BUP poliklinikk Helgelandssykehuset Sandnessjøen, BUP poliklinikk Sum Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset Rønvik, BUP Salten Nordlandssykehuset Lofoten, BUP poliklinikk Nordlandssykehuset Vesterålen, BUP poliklinikk Driftstilskudd mv Sum Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Ungdomspsykiatrisk avdeling Psykiatrisk senter Tromsø og omegn Driftstilskudd mv Sum Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Senter for psykisk helsevern, Midt-Finnmark 0 0 BUP poliklinikk og familieavdeling Midt-Finnmark Senter for psykisk helsevern, Vest-Finnmark 0 0 Hammerfest sykehus 0 0 BUP poliklinikk Hammerfest BUP poliklinikk Alta Senter for psykisk helsevern, Øst-Finnmark 0 0 BUP poliklinikk Øst-Finnmark Driftstilskudd mv Sum Helse Finnmark HF Private driftsavtaler Helse Nord RHF Driftstilskudd mv Sum Helse Nord RHF Datakilde: Ssb og SINTEF Helse. 34

35 PG2 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne Tabell 16 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i det psykiske helsevernet for voksne HF/ RHF Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Buskerud HF Ringerike sykehus HF Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset i Telemark HF Sørlandet sykehus HF Direkte under Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Bergen HF Helse Førde HF Direkte under Helse Vest RHF Sum Helse Vest RHF

36 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 HF/ RHF Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Sum Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Direkte under Helse Nord RHF Sum Helse Nord RHF Sum psykisk helsevern for voksne Kilde: Ssb og Npr 36

37 PG2 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE Tabell 17 Driftsdata for institusjoner og poliklinikker i psykisk helsevern for voksne RHF/HF/Enhet Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF Sykehus Sykehuset Østfold Distriktspsykiatriske tilbud DPS Edwin Ruud DPS Fredrikstad DPS Halden/Sarpsborg DPS Moss Akershus universitetssykehus HF Sykehus Akershus Universitetssykehus Distriktspsykiatriske tilbud Grorud DPS Jessheimklinikken DPS Lillestrømklinikken DPS Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehus Blakstad sykehus Distriktspsykiatriske tilbud Psykiatrisk senter Asker Psykiatrisk senter Bærum Aker universitetssykehus HF Sykehus Aker universitetssykehus Distriktspsykiatriske tilbud Alna DPS Folloklinikken

38 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 RHF/HF/Enhet Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Ullevål universitetssykehus HF Sykehus Ullevål universitetssykehus Distriktspsykiatriske tilbud Josefinegt DPS Søndre Oslo DPS Andre døgninstitusjoner Bymisjonens psyk døgnrehab Solbu ettervernshjem Sykehuset Innlandet HF Sykehus Sykehuset Innlandet Distriktspsykiatriske tilbud DPS Gjøvik DPS Kongsvinger DPS Lillehammer DPS Tynset Poliklinikker for voksne DPS Hamar Sykehuset Buskerud HF Sykehus Sykehuset Buskerud Distriktspsykiatriske tilbud Drammen psyk senter Ringerike sykehus HF Distriktspsykiatriske tilbud Hallingdal sjukestugu Ringerike sykehus Poliklinikker for voksne Poliklinikken Modum Bad Blefjell sykehus HF Distriktspsykiatriske tilbud DPS Notodden/Seljord Kongsberg sykehus

39 PG2 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE RHF/HF/Enhet Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Psykiatrien i Vestfold HF Sykehus Psykiatrien i Vestfold, Fylkesavdelingen Distriktspsykiatriske tilbud Nordre Vestfold DPS Søndre Vestfold DPS Sykehuset Telemark HF Sykehus Sykehuset Telemark Distriktspsykiatriske tilbud DPS Skien Poliklinikker for voksne DPS Porsgrunn Kragerø sykehus DPS Vestmar Sørlandet sykehus HF Sykehus Sørlandet sykehus Arendal Sørlandet sykehus Kristiansand Distriktspsykiatriske tilbud DPS Aust-Agder DPS Lister DPS Lovisenlund DPS Mandal DPS Solvang Direkte under helse Sør-Øst RHF Sykehus Diakonhjemmets sykehus Lovisenberg diakonale sykehus Modum Bad Oslo Hospital Distriktspsykiatriske tilbud DPS Vinderen Tøyen DPS

40 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 RHF/HF/Enhet Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Poliklinikker for voksne Lovisenberg DPS Sykehjem Furukollen psykiatriske senter Grefsenlia BOB Manifestsenteret Skjelfoss psyk senter Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Sykehus Stavanger univ.sjukehus Distriktspsykiatriske tilbud Dalane DPS Ryfylke DPS Sandnes DPS Sola DPS Stavanger DPS Helse Fonna HF Sykehus Haugesund sjukehus Valen sjukehus Distriktspsykiatriske tilbud Folgefonn DPS Haugaland DPS Karmøy DPS Stord DPS Helse Bergen HF Sykehus Haukeland univ.sjukehus

41 PG2 GRUNNLAGSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE RHF/HF/Enhet Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Distriktspsykiatriske tilbud Askviknes voksenpsyk senter Bjørgvin DPS Fjell og Årstad DPS Voss DPS Helse Førde HF Sykehus Helse Førde, Psykiatrisk klinikk Distriktspsykiatriske tilbud Indre Sogn psykiatrisenter Nordfjord psykiatrisenter Direkte under Helse Vest RHF Sykehus NKS Olaviken alderspsyk sykehus Distriktspsykiatriske tilbud Betanien DPS Jæren DPS Solli sykehus Voss DPS, NKS Bjørkeli Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Sykehus Ålesund sjukehus Distriktspsykiatriske tilbud DPA, Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal HF Sykehus Molde sjukehus Distriktspsykiatriske tilbud Helse Nordmøre og Romsdal DPA St. Olavs Hospital HF Sykehus St. Olavs hospital

42 DEFINISJONER OG DATAGRUNNLAG TIL SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2007 RHF/HF/Enhet Døgnplasser i drift Antall utskr fra inst (døgn) Antall pasienter Polikliniske Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter konsultasjoner Distriktspsykiatriske tilbud Leistad DPS Orkdal DPS Tiller DPS Poliklinikker for voksne St. Olavs hospital habiliteringstjenesten for voksne Andre døgninstitusjoner Betania Malvik Helse Nord-Trøndelag HF Sykehus Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Distriktspsykiatriske tilbud DPS Kolvereid DPS Stjørdal Sykehjem Betania psyk senter Sparbu Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Distriktspsykiatriske tilbud Psyk senter Mo i Rana Psyk senter Mosjøen Poliklinikker for voksne Psyk senter Ytre Helgeland Nordlandssykehuset HF Sykehus Nordlandssykehuset, Salten Distriktspsykiatriske tilbud Vesterålen DPS Poliklinikker for voksne Psykiatrisk poliklinikk Lofoten

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 Linda Midttun (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Fastlegers vurdering

Detaljer

Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Høring - Forslag til samleforskrift for psykisk helsevern del 2

Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Høring - Forslag til samleforskrift for psykisk helsevern del 2 Registrert 09.09.10 Saksnr. 201000368-21 SARK-03 Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Høring - Forslag til samleforskrift for psykisk helsevern del 2 Fra: Postmottak

Detaljer

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Utgitt: April 2007 Bestillingsnummer: IS-1447 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontakt: Norsk pasientregister Postadresse:

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010 Rapport IS-1921 Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Utgitt: September 2011 Bestillingsnummer: IS-1921 ISBN-nr.: 978-82-8081-232-2 Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/07 ISBN 978-82-312-0001-7 ISSN 0802-4979 SINTEF Kopiering

Detaljer

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller Sammenligningsdata for psykisk helsevern 2001 Johan Håkon Bjørngaard (red) SINTEF Unimed 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 1/02 ISBN 82-446-0836-6

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse SINTEF A247 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse Juni 2006 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red)

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red) SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Linda Midttun (red) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/09 ISBN 978-82-14-04793-6

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Forord. SIRUS vil gjerne takke alle tiltakene for samarbeidet i det siste året. Oslo, 2007. Marte Ødegård Lund og Astrid Skretting

Forord. SIRUS vil gjerne takke alle tiltakene for samarbeidet i det siste året. Oslo, 2007. Marte Ødegård Lund og Astrid Skretting Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er ansvarlig for nettstedet www.rustiltak.no, som består av en søkbar database med for tiden 219 tiltak for rusmiddelmisbrukere i Norge. Nettstedet

Detaljer

Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge Metodedokumentasjon

Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge Metodedokumentasjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge Metodedokumentasjon PasOpp-rapport nr 9-2004 PasOpp Pasientopplevelser ISBN

Detaljer

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn Avdeling for infeksjonsovervåking Epost: nois@fhi.no Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) - Folkehelseinstituttet NOIS-å rsråpport 2013 Redaktører:

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60

Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60 Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60 Saksnr. Fylke Hovedsøker Medsøker Samhandlingsprosjekt Kontaktperson Kommentarer Tilskudd 2011 1 09/6755 Finnmark Helse Finnmark

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

RASKERE TILBAKE - SYKEFRAVÆRSARBEIDET

RASKERE TILBAKE - SYKEFRAVÆRSARBEIDET Landets fastleger Norsk Kiropraktorforening Norsk Fysioterapeutforbund Deres ref: Saksbehandler: JLU Vår ref: 08/384-2 Arkivkode: Dato: 26.08.2008 Publisert av NFF 02. 09.2008: RASKERE TILBAKE - SYKEFRAVÆRSARBEIDET

Detaljer