FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013"

Transkript

1 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og Feilen skyldes at enkelte helseforetak har rapportert inn samme skade to ganger. I 2013 var 4,2 prosent av skadene i datasettet duplikater og gjelder i hovedsak Sykehuset Telemark som har blitt innrapportert fra både Sykehuset Telemark og Betanien Telemark. I 2012 var 4,6 prosent av skadene i datasettet duplikater og gjelder i hovedsak Helse Førde HF og Ålesund sykehus. For Helse Førde HF kan årsaken skyldes at sykehusene Førde, Nordfjord og Lærdal har brukt både gammel og ny versjon av NPR-melding ved innrapportering av data. Hva som er årsak til duplikater fra Ålesund er ukjent. Korrigert feil og iverksatt kontroller Norsk pasientregister har korrigert feilene og produsert nytt datagrunnlag for 2012 og For å unngå at samme feil oppstår igjen er det iverksatt nye kontroller ved mottak av data. Nedenfor finner du korrigerte tabeller og komplett oversikt over duplikater. Endringene utgjør små forskjeller fra de opprinnelig rapporterte tallene. Ønsker du forklaringer på tallene kan du laste ned rapporten for aktuelt år. Innhold: 1. Personskader Tabell 1. Kontaktårsak fordelt på kjønn Prosenter Tabell 2: Skadested fordelt på kjønn Prosenter Tabell 3: Skademekanisme fordelt på kjønn Prosenter Tabell 4: Kontaktårsak fordelt på alvorlighetsgrad skade Prosenter Tabell 5: Alvorlighetsgrad fordelt på kjønn Prosenter Tabell 6: Aktivitet ved skadetidspunkt fordelt på kjønn Prosenter Tabell 7: Veitrafikkulykke fordelt på aldersgrupper Tabell 8: Rapporterende enheter Feil i rapportering av personskadedata for 2012 og

2 2. Personskader Tabell 1. Kontaktårsak fordelt på kjønn Prosenter Tabell 2: Skadested fordelt på kjønn Prosenter Tabell 3: Skademekanisme fordelt på kjønn Prosenter Tabell 4: Kontaktårsak fordelt på alvorlighetsgrad skade Prosenter Tabell 5: Alvorlighetsgrad fordelt på kjønn Prosenter Tabell 6: Aktivitet ved skadetidspunkt fordelt på kjønn Prosenter Tabell 7: Veitrafikkulykke fordelt på aldersgrupper Tabell 8: Rapporterende enheter Duplikater Duplikater Personskader 2013 Tabell 1. Kontaktårsak fordelt på kjønn Prosenter. Ulykkesskade 91,1 92,1 91, Vold, overfall 4,2 2,2 3, Villet egenskade 0,8 1,7 1, Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling 0,1 0,0 0,1 75 Ukjent kontaktårsak 3,8 3,9 3, Totalt antall Tabell 2: Skadested fordelt på kjønn Prosenter. Bolig, boligområde 24,5 33,6 28, Vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei 18,7 19,4 19, Sports-, idrettsområde 16,6 10,1 13, Skole, høyskole, universitet, barnehage, sfo 8,3 7,9 8, Fri natur, hav, sjø og vann 7,4 7,7 7, Institusjon, sykehus, syke-, aldershjem, off kontor 1,6 4,1 2, Annet transportområde 1,6 1,1 1, Lekeplass 1,6 1,4 1, Jordbruksbedrift, skogbruk 0,8 0,4 0,6 656 Annet skadested 14,5 10,2 12, Ukjent skadested 4,5 4,1 4, Totalt antall [Tittel]

3 Tabell 3: Skademekanisme fordelt på kjønn Prosenter. Slag, støt pga fall 43,5 53,8 48, Slag, støt pga kontakt med gjenstand, menneske, dyr 24,0 17,7 21, Kutt, bitt, stikk, skutt 11,4 8,5 10, Akutt overbelastning 7,8 7,7 7, Klemt, fanget, knust 4,2 3,1 3, Forbrenning, røykskader, forfrysning, nedkjøling 1,2 1,4 1, Fremmedlegeme 1,0 0,7 0,8 899 Forgiftning, etsing 0,5 0,7 0,6 607 Elektrisitet, stråling, støy, vibrasjon 0,2 0,1 0,1 118 Kvelning, drukning <0,1 <0,1 <0,1 37 Annen skademekanisme 2,9 2,9 2, Ukjent skademekanisme 3,4 3,5 3, Totalt antall Tabell 4: Kontaktårsak fordelt på alvorlighetsgrad skade Prosenter. Ulykkesskade Villet egenskade Vold, overfall Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling Ukjent kontaktårsak Totalt Antall Ingen / 2,6 2,6 1,4 0 3,8 2, ubetydelig Liten 67,8 58,8 69,7 69,3 39,7 66, Moderat 21,7 24,8 23, ,2 21, Alvorlig 3 6,6 2,6 5,3 1,0 2, skade Uoppgitt 4,9 7,2 2,9 5,3 41,4 6, Tot antall Tabell 5: Alvorlighetsgrad fordelt på kjønn Prosenter. Menn Kvinner Totalt Antall Ingen / ubetydelig 2,4 2,8 2, Liten 66,8 66,5 66, Moderat 21,7 21,3 21, Alvorlig skade 2,7 3,2 2, Uoppgitt 6,3 6,2 6, Tot antall Feil i rapportering av personskadedata for 2012 og

4 Tabell 6: Aktivitet ved skadetidspunkt fordelt på kjønn Prosenter. Inntektsgivende arbeid 11,1 4,7 8, På vei til/fra arbeid 1,7 2,1 1, Utdanning 2,7 2,6 2, Sport, idrett, mosjon i utdanning 5,9 4,8 5, Idrett, sport og trening i fritid 17,1 11,7 14, Lek, hobby i fritidsaktivitet 19,5 18,2 18, Annen aktivitet 36,2 48,6 41, Ukjent aktivitet 5,9 7,3 6, Totalt antall Tabell 7: Veitrafikkulykke fordelt på aldersgrupper < < Totalt 674 (34,1 %) 525 (26,5 %) 539 (27,2 %) 201 (10,2 %) 40 (2,0 %) Tabell 8: Rapporterende enheter RHF HF Totalt antall skader FMDS Andel skadetilfeller rapportert på FMDS. prosent Helse Vest Helse Stavanger HF ,9 % Helse Fonna HF ,0 % Helse Bergen HF ,5 % Bergen kommunale legevakt Helse Førde HF ,1 % Haraldsplass diakonale sykehus Helse Midt-Norge St. Olavs Hospital HF % Helse Nord-Trøndelag HF ,6 % Helse Møre og Romsdal HF ,2 % Trondheim kommunale legevakt* Helse Nord Helse Finnmark HF ,3 % Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF ,2 % Helgelandssykehuset HF ,2 % Helse Sør-Øst Betanien hospital (Telemark) ,8 % Vestre Viken HF ,6 % Lovisenberg Diakonhjemmet ,0 % 4 [Tittel]

5 Akershus universitetssykehus HF ,8 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % Sykehuset Østfold HF ,2 % Sørlandet sykehus HF ,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % Sykehuset Telemark HF ,1 % Oslo kommunale legevakt Oslo universitetssykehus HF inkl ,1 % legevakt TOTALT % *Skal ikke levere aktivitetsdata til NPR 2. Personskader 2012 Tabell 1. Kontaktårsak fordelt på kjønn Prosenter. Ulykkesskade 90,9 93,0 91, Vold, overfall 5,8 2,5 4, Villet egenskade 0,8 1,8 1, Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling 0,1 0,0 0,1 69 Ukjent kontaktårsak 2,4 2,6 2, Totalt antall Tabell 2: Skadested fordelt på kjønn Prosenter. Bolig, boligområde 25,7 35,0 29, Vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei 18,3 18,7 18, Sports-, idrettsområde 16,4 9,4 13, Skole, høyskole, universitet, barnehage, sfo 7,9 7,9 7, Fri natur, hav, sjø og vann 6,5 7,1 6, Institusjon, sykehus, syke-, aldershjem, off kontor 1,6 3,9 2, Annet transportområde 1,5 1,1 1, Lekeplass 1,3 1,3 1, Jordbruksbedrift, skogbruk 0,8 0,4 0,6 555 Annet skadested 15,4 11,0 13, Ukjent skadested 4,6 4,1 4, Totalt antall Feil i rapportering av personskadedata for 2012 og

6 Tabell 3: Skademekanisme fordelt på kjønn Prosenter. Slag, støt pga fall 40,6 51,6 45, Slag, støt pga kontakt med gjenstand, menneske, dyr 24,9 17,9 21, Kutt, bitt, stikk, skutt 12,6 8,9 11, Akutt overbelastning 8,9 9,4 9, Klemt, fanget, knust 4,3 3,3 3, Forbrenning, røykskader, forfrysning, nedkjøling 1,2 1,4 1, Fremmedlegeme 0,9 0,7 0,8 746 Forgiftning, etsing 0,4 0,7 0,5 480 Elektrisitet, stråling, støy, vibrasjon 0,1 0,1 0,1 84 Kvelning, drukning <0,1 <0,1 <0,1 28 Annen skademekanisme 2,5 2,6 2, Ukjent skademekanisme 3,4 3,4 3, Totalt antall Tabell 4: Kontaktårsak fordelt på alvorlighetsgrad skade Prosenter. Ulykkesskade Villet egenskade Vold, overfall Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling Ukjent kontaktårsak Totalt Antall Ingen / 2,4 3,0 2,5 7,2 2,8 2, ubetydelig Liten 64,2 47,9 65,4 62,3 20,9 62, Moderat 23,9 30,5 26,6 17,4 12,5 23, Alvorlig 3,7 9,5 3,1 2,9 1,5 3, skade Uoppgitt 5,9 9,2 2,4 10,1 62,3 7, Tot antall Tabell 5: Alvorlighetsgrad fordelt på kjønn Prosenter. Ingen / ubetydelig 2,3 2,6 2, Liten 63,0 62,8 62, Moderat 24,1 23,4 23, Alvorlig skade 3,4 4,0 3, Uoppgitt 7,2 7,1 7, Tot antall [Tittel]

7 Tabell 6: Aktivitet ved skadetidspunkt fordelt på kjønn Prosenter. Inntektsgivende arbeid 10,5 4,2 7, På vei til/fra arbeid 1,5 2,0 1, Utdanning 2,6 2,5 2, Sport, idrett, mosjon i utdanning 5,5 4,4 5, Idrett, sport og trening i fritid 15,6 10,2 13, Lek, hobby i fritidsaktivitet 15,9 14,9 15, Annen aktivitet 38,4 49,9 43, Ukjent aktivitet 10,0 11,7 10, Totalt antall Tabell 7: Veitrafikkulykke fordelt på aldersgrupper < < Totalt 482 (32,6 %) 379 (25,7 %) 377 (25,5 %) 125 (8,5 %) 114 (7,7 %) Tabell 8: Rapporterende enheter RHF HF Totalt antall skader FMDS Andel skadetilfeller rapportert på FMDS. prosent Helse Vest Helse Stavanger HF ,2 % Helse Midt- Norge Helse Fonna HF Helse Bergen HF ,8 % Bergen kommunale legevakt Helse Førde HF ,5 % Haraldsplass diakonale sykehus St. Olavs Hospital HF ,4 % Helse Nord-Trøndelag HF ,9 % Helse Møre og Romsdal HF ,4 % Trondheim kommunale legevakt* Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF ,4 % Helse Sør-Øst Betanien hospital (Telemark) Vestre Viken HF Lovisenberg Diakonhjemmet ,0 % Akershus universitetssykehus HF Feil i rapportering av personskadedata for 2012 og

8 Sykehuset Innlandet HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,2 % Sørlandet sykehus HF ,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % Sykehuset Telemark HF ,8 % Oslo kommunale legevakt Oslo universitetssykehus HF inkl % legevakt TOTALT ,6 % *Skal ikke levere aktivitetsdata til NPR 3. Duplikater 2013 Institusjon Antall Oslo Universitetssykehus 7 Sørlandet Sykehus Flekkefjord 1 Drammen sykehus somatikk 1 Ringerike sykehus somatikk 4 Sykehuset Telemark, inkl Betanien 4584 Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 5 Sykehuset Østfold 1 Stavanger Universitetssykehus, somatikk Våland 14 Ahus somatikk Nordbyhagen 25 Sykehuset Innlandet, Hamar 1 Voss sjukehus 1 Førde sentralsjukehus 12 Lærdal sjukehus 2 Nordfjord sjukehus 5 Molde sjukehus 1 Ålesund sjukehus 2 Nordlandssykehuset, Bodø 4 Helgelandssykehuset, Mosjøen 2 Helgelandssykehuset, Rana 3 Betanien 1 Total [Tittel]

9 4. Duplikater 2012 Institusjon Antall Haukeland universitetssjukehus 2 Oslo Universitetssykehus 7 Sørlandet Sykehus Arendal 1 Sykehuset Østfold 5 Stavanger Universitetssykehus, somatikk Våland 12 Sykehuset Innlandet, Hamar 1 Førde sentralsjukehus 1054 Lærdal sjukehus 393 Nordfjord sjukehus 892 Ålesund sjukehus 1812 Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 3 Helgelandssykehuset, Rana 80 Diakonhjemmet sykehus AS 1 Sykehuset Telemark HF 10 Totalt 4273 Feil i rapportering av personskadedata for 2012 og

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon versjon 1.3 september 2009 Personskadestatistikk Side 3 av 37 Innhold 1. Sammendrag... 4

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre?

Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre? Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre? Samling Trygge lokalsamfunn, Sogn og Fjordane, 29.2.12 Johan Lund, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Detaljer

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon versjon 1.2 10. september 2007 Personskadestatistikk Side 3 av 37 Innhold Innhold...3 1.

Detaljer

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn Avdeling for infeksjonsovervåking Epost: nois@fhi.no Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) - Folkehelseinstituttet NOIS-å rsråpport 2013 Redaktører:

Detaljer

Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet?

Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Trygg i Nordland pilot Ofoten, Narvik 24. mars 2014 Johan Lund, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo Felt for signatur(enhet,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Detaljer

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak 1. halvår 2006 Statistikk for regionale helseforetak Norsk pasientskadeerstatning, NPE NPEs halvårsstatistikk er ment som et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker. Vi

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Fjernlån 2011 25 % 42 %

Fjernlån 2011 25 % 42 % Fag- og forskningsbibliotek: FJERNLÅN/INNLÅN - fordelt på bibliotektype 3 % 1 % 1 % 24 % 4 % 25 % NB UB VHS HS Helsebibl Off. spes. Bibl. 42 % Private spes. Bibl. Universitetsbibliotekene ekspederer som

Detaljer

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2013 Forord Statistikkrapporten har i over ti år vært et bidrag fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til kvalitetsarbeidet i de regionale

Detaljer

Ventelistesta)s)kk hva måler vi?

Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Kvalitet i henvisningsdata i NPR Landskonferansen 2014 - Kontorforum onsdag 4. juni Tema PasienEorløp Hvordan registreres og rapporteres de? Hva måles i dag? Kvalitet i

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013 Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser Åp Åp Åp Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom: Norsk pasientregister, som er drevet av Helsedirektoratet,

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013 Årsrapport 2013 Sammendrag Prostatacancerregisteret publiserer i denne årsrapporten data på institusjonsnivå

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer