Helseforetaksundersøkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helseforetaksundersøkelsen"

Transkript

1 Side 1 av 25 Helseforetaksundersøkelsen Nøkkeltall fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalgs undersøkelse «Helse for åpne dører?». Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her (PDF, 280 kb). Nedenfor følger detaljene fra de ulike delene av undersøkelsen. Regionale helseforetak, datamatrise La musepekeren hvile over enkelttall eller kolonneoverskrifter for å få en beskrivelse av hva de representerer. foretak nivaa orgnr total Helse Nord Rhf RHF Helse Sør-Øst Rhf RHF Helse Midt-Norge Rhf RHF Helse Vest Rhf RHF Lokale helseforetak, datamatrise La musepekeren hvile over enkelttall eller kolonneoverskrifter for å få en beskrivelse av hva de representerer. foretak nivaa orgnr total Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Finnmark Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Helse Fonna Hf HF Helse Bergen Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Stavanger Hf HF Vestre Viken Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Postjournal på nettsidene (pj_tilgj) Er postjournaler tilgjengelig på foretakets nettsider?

2 Side 2 av 25 1 poeng dersom foretaket har postjournalen lett tilgjengelig på nettsidene. Ellers 0 poeng. Foretak Nivå Orgnr pj_tilgj Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Fonna Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Helse Stavanger Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Finnmark Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Bergen Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Vest Rhf RHF Helse Nord Rhf RHF Sunnaas Sykehus Hf HF Vestre Viken Hf HF

3 Side 3 av 25 Meningsløse dokumenttitler (pj_titler) Hvor stor andel av de kontrollerte journalpostene inneholdt meningsløse titler? -1 poeng hvis mer enn ett brev har meningsløs eller manglende tittel. -2 poeng hvis mer enn 20 prosent av de kontrollerte journalpostene hadde meningsløs eller manglende tittel. Foretak Nivå Orgnr pj_titler Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Fonna Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Bergen Hf HF Helse Vest Rhf RHF Sunnaas Sykehus Hf HF Vestre Viken Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Midt-Norge Rhf RHF Helse Stavanger Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Nord Rhf RHF Sykehuset I Vestfold Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Helse Finnmark Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF

4 Side 4 av 25 Foretak Nivå Orgnr pj_titler Sykehuset Innlandet Hf HF Rask journalføring (pj_jdato) Hvor stor andel av dokumentene er journalført innen 7 dager fra dokumentdato? 2 poeng hvis 90% av de kontrollerte dokumentene var journalført innen 7 dager (inkludert helg), 1 poeng om 75% av dokumentene var journalført innen samme tidsrom. Foretak Nivå Orgnr pj_jdato Nordlandssykehuset Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Fonna Hf HF Helse Vest Rhf RHF St Olavs Hospital Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Helse Stavanger Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Førde Hf HF Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Bergen Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Helse Finnmark Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF

5 Side 5 av 25 Foretak Nivå Orgnr pj_jdato Sykehuset Østfold Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Nord Rhf RHF Vestre Viken Hf HF Fritekstsøk i postjournal (pj_frit) Er postjournalene søkbare i fritekst? 1 poeng om foretaket har fasilitert eget fritekstsøk i postjournalene sine. Foretak Nivå Orgnr pj_frit Helse Bergen Hf HF Helse Fonna Hf HF Helse Førde Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Nord Rhf RHF Helse Vest Rhf RHF Sykehuset Østfold Hf HF Helse Finnmark Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF Helse Stavanger Hf HF

6 Side 6 av 25 Foretak Nivå Orgnr pj_frit Sørlandet Sykehus Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Vestre Viken Hf HF Kontaktinfo, informasjonsavdelingen (ki_info) Har foretaket lagt ut kontaktinformasjon, navn og telefonnummer på informasjonsfolk? 1 poeng om denne informasjonen ligger lett tilgjengelig på nettsidene til foretaket. Foretak Nivå Orgnr ki_info Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Fonna Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Finnmark Hf HF Helse Bergen Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF

7 Side 7 av 25 Foretak Nivå Orgnr ki_info Helse Nord-Trøndelag Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Vest Rhf RHF Helse Nord Rhf RHF Vestre Viken Hf HF Helse Stavanger Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Kontaktinfo, direktøren (ki_dir) Har foretaket lagt ut kontaktinformasjon, navn og telefonnummer til direktøren? 1 poeng om denne informasjonen ligger lett tilgjengelig på nettsidene til foretaket. Foretak Nivå Orgnr ki_dir Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Nord Rhf RHF Akershus Universitetssykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Helse Stavanger Hf HF Helse Finnmark Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF

8 Side 8 av 25 Foretak Nivå Orgnr ki_dir Helse Sør-Øst Rhf RHF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Fonna Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Bergen Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Vest Rhf RHF Sykehuset Telemark Hf HF Vestre Viken Hf HF Kontaktinfo, styret (ki_styre) Har foretaket lagt ut kontaktinformasjon, navn og telefonnummer til styret? 1 poeng om denne informasjonen ligger lett tilgjengelig på nettsidene til foretaket. Foretak Nivå Orgnr ki_styre Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Fonna Hf HF Helse Nord Rhf RHF Helse Førde Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF

9 Side 9 av 25 Foretak Nivå Orgnr ki_styre Sykehuset Østfold Hf HF Helse Finnmark Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Sørlandet Sykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF Helse Stavanger Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Bergen Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Vest Rhf RHF Sykehuset I Vestfold Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Vestre Viken Hf HF Kontaktinfo, brukerutvalget (ki_br_utv) Har foretaket lagt ut kontaktinformasjon, navn og telefonnummer til brukerutvalget? 1 poeng om denne informasjonen ligger lett tilgjengelig på nettsidene til foretaket. Foretak Nivå Orgnr ki_br_utv Vestre Viken Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Fonna Hf HF

10 Side 10 av 25 Foretak Nivå Orgnr ki_br_utv Akershus Universitetssykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Helse Stavanger Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Finnmark Hf HF Helse Bergen Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Nord Rhf RHF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Helse Vest Rhf RHF Sykehuset I Vestfold Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Helse Førde Hf HF Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Sakslister på nett (sd_saksl) Har foretaket lagt ut sakslisten på nett? 1 poeng om denne informasjonen ligger lett tilgjengelig på nettsidene til foretaket.

11 Side 11 av 25 Foretak Nivå Orgnr sd_saksl Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Fonna Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Helse Stavanger Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Finnmark Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Bergen Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Vest Rhf RHF Helse Nord Rhf RHF Vestre Viken Hf HF Saksdokumenter på nett (sd_saksd) Har foretaket lagt ut sakdokumenter på nett?

12 Side 12 av 25 1 poeng om denne informasjonen ligger lett tilgjengelig på nettsidene til foretaket. Foretak Nivå Orgnr sd_saksd Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Førde Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Helse Stavanger Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Finnmark Hf HF Helse Bergen Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Vest Rhf RHF Helse Nord Rhf RHF Helse Fonna Hf HF Vestre Viken Hf HF Vedtak på nett (sd_vedt) Har foretaket lagt ut vedtakene på nett?

13 Side 13 av 25 1 poeng om denne informasjonen ligger lett tilgjengelig på nettsidene til foretaket. Foretak Nivå Orgnr sd_vedt Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Fonna Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Helse Stavanger Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Finnmark Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Bergen Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Vest Rhf RHF Helse Nord Rhf RHF Vestre Viken Hf HF Nettpublisering av 3-3-saker (np_33sak) Nettpubliseres saker om uønskede hendelser (3-3-saker)? NB: Regionale helseforetak er holdt utenfor; disse har ikke egne 3-3-saker.

14 Side 14 av 25 3 poeng om denne informasjonen ligger lett tilgjengelig på nettsidene til foretaket. Foretak Nivå Orgnr np_33sak Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Finnmark Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Stavanger Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF Helse Førde Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Bergen Hf HF Vestre Viken Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Fonna Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Videooverføring av styremøter (sm_video) Blir styremøter videooverført på nettet?

15 Side 15 av 25 2 poeng om alle styremøter videoverføres, 1 poeng om utvalgte styremøter videooverføres (minst ett i 2012). Foretak Nivå Orgnr sm_video Helse Nord Rhf RHF Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Fonna Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Helse Stavanger Hf HF Helse Midt-Norge Rhf RHF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Finnmark Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Bergen Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Vest Rhf RHF Sykehuset Telemark Hf HF Vestre Viken Hf HF

16 Side 16 av 25 Styreseminarer (sm_sem) Avholdes såkalte styreseminarer i forkant av det åpne styremøtet? 0 poeng om det arrangeres åpne styreseminarer eller ingen i det hele tatt, -2 poeng om det arrangeres lukkede styreseminarer. Foretak Nivå Orgnr sm_sem Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Midt-Norge Rhf RHF Helse Stavanger Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF St Olavs Hospital Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Vestre Viken Hf HF Helse Nord Rhf RHF Helse Vest Rhf RHF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Helse Finnmark Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF Helse Fonna Hf HF Helse Førde Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF

17 Side 17 av 25 Foretak Nivå Orgnr sm_sem Helse Bergen Hf HF Responstid, informasjonsavdelingen (rt_info) Hva var responstiden ved henvendelser til informasjonsavdelingen ved foretaket? 3 poeng hvis svaret kom i løpet av 0-3 dager; 2 poeng ved 4-5 dager; 1 poeng for 6 dager eller mer, -1 poeng ved uteblitt svar. Foretak Nivå Orgnr rt_info Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Fonna Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Helse Stavanger Hf HF Helse Midt-Norge Rhf RHF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Bergen Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Vestre Viken Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF

18 Side 18 av 25 Foretak Nivå Orgnr rt_info Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Nord Rhf RHF Helse Vest Rhf RHF Sykehuset Østfold Hf HF Helse Finnmark Hf HF Innsyn i 13-dokument? (ib_13inv) Hva var utfallet på innsynsbegjæring i 13-dokument? -1 poeng ved avslag eller total sladding, 1 poeng for innvilget innsyn (med sladding av enkeltopplysninger). Foretak Nivå Orgnr ib_13inv Vestre Viken Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Nord Rhf RHF Helse Vest Rhf RHF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Stavanger Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Helse Finnmark Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF

19 Side 19 av 25 Foretak Nivå Orgnr ib_13inv St Olavs Hospital Hf HF Helse Fonna Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Bergen Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Informasjon om klageadgang (ib_13lov) Ble hjemmel for taushetsplikt samt klageadgang opplyst ved avslag på innsyn i 13- dokument? 0 poeng hvs eventuelt avslag ble ledsaget av informasjon om klageadgang; -1 poeng om denne informasjonen ikke ble gitt. Foretak Nivå Orgnr ib_13lov Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Finnmark Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF St Olavs Hospital Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF Helse Fonna Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Bergen Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF

20 Side 20 av 25 Foretak Nivå Orgnr ib_13lov Helse Nord Rhf RHF Helse Vest Rhf RHF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Helse Midt-Norge Rhf RHF Helse Stavanger Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Vestre Viken Hf HF Videreformidling til pasient (ib_13pas) Videreformidler sykehuset ønske om samtykke fra pasient i klagesak ved avslag på innsyn etter offl. $ 13? 1 poeng om sykehuset videreformidler til pasient. Ellers 0 poeng. Foretak Nivå Orgnr ib_13pas Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Finnmark Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Helse Fonna Hf HF

21 Side 21 av 25 Foretak Nivå Orgnr ib_13pas Nordlandssykehuset Hf HF Helse Bergen Hf HF Helse Vest Rhf RHF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Helse Stavanger Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Helse Førde Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Nord Rhf RHF Vestre Viken Hf HF Informasjonstjenester (hf_presse) Har sykehuset egne informasjonstjenester for mediene ved ulykker? 1 poeng om sykehuset har slike tjenester, ellers 0 poeng. Foretak Nivå Orgnr hf_presse Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Vestre Viken Hf HF

22 Side 22 av 25 Foretak Nivå Orgnr hf_presse Helse Fonna Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Helse Stavanger Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Vest Rhf RHF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Helse Finnmark Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Helse Nord Rhf RHF Helse Møre og Romsdal Hf HF Helse Førde Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Bergen Hf HF Responstid, regulær innsynsbegjæring (ib_dok) Hva var responstiden på regulær innsynsbegjæring for 5 dokumenter hos foretaket. Poengsum sammenlagt fra fem begjæringer. Sammenlagt poengsum: 3 poeng for hvert dokument der svaret kom i løpet av 0-3 dager; 2 poeng for hvert dokument der svaret kom i løpet av 4-5 dager; 1 poeng for hvert dokument der

23 Side 23 av 25 svaret kom i løpet av 6-10 dager, -2 poeng for hvert dokument der svaret kom etter mer enn 10 dager eller uteble. Foretak Nivå Orgnr ib_dok Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Finnmark Hf HF Helse Fonna Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Bergen Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Nord Rhf RHF Sykehuset Innlandet Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Helse Sør-Øst Rhf RHF Sunnaas Sykehus Hf HF Vestre Viken Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Helse Stavanger Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Helse Vest Rhf RHF Responstid, innsyn i 3-3-sak (ib_33dok) Hva var responstiden på 3 innsynsbegjæringer i 3-3-saker? Poengsum sammenlagt fra tre begjæringer. NB: Regionale helseforetak er holdt utenfor; de har ikke egne 3-3-saker.

24 Side 24 av 25 Sammenlagt poengsum: 3 poeng for hvert innvilgede dokument uten klage, 2 poeng for hvert innvilgede dokument etter klage (innen 5 dager), -2 poeng for hvert avslag. Foretak Nivå Orgnr ib_33dok Helse Finnmark Hf HF Sunnaas Sykehus Hf HF Akershus Universitetssykehus Hf HF Helse Fonna Hf HF Universitetssykehuset Nord-Norge Hf HF Helse Stavanger Hf HF Nordlandssykehuset Hf HF Helse Bergen Hf HF Sykehuset I Vestfold Hf HF Sørlandet Sykehus Hf HF Sykehuset Telemark Hf HF Helse Nord-Trøndelag Hf HF Oslo Universitetssykehus Hf HF St Olavs Hospital Hf HF Sykehuset Østfold Hf HF Sykehuset Innlandet Hf HF Helse Førde Hf HF Helse Møre og Romsdal Hf HF Vestre Viken Hf HF Regionsvis gjennomsnittsscore blant lokale foretak Viser gjennomsnittlig poengsum for lokale foretak (HF), fordelt etter overordnet, regionalt foretak (RHF).

25 Side 25 av 25 Foretak Poenger Antall Snitt Helse Nord Rhf Helse Finnmark Hf Nordlandssykehuset Hf Universitetssykehuset Nord-Norge Hf 32, 32, Helse Vest Rhf 16, 29, 29, Helse Stavanger Hf Helse Bergen Hf Helse Fonna Hf Helse Førde Hf Helse Sør-Øst Rhf 11, 30, 31, 18, 18, 10, 14, 16, Oslo Universitetssykehus Hf Sunnaas Sykehus Hf Sykehuset I Vestfold Hf Sykehuset Innlandet Hf Sykehuset Telemark Hf Sykehuset Østfold Hf Sørlandet Sykehus Hf Vestre Viken Hf Akershus Universitetssykehus Hf Helse Midt-Norge Rhf 12, 5, Helse Møre og Romsdal Hf Helse Nord-Trøndelag Hf St Olavs Hospital Hf

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft Behandlingssted Andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp Hele landet 64,9 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 66,6 2 _UP_Akershus universitetssykehus HF 67,4 3 _UP_Diakonhjemmet

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud Avtalen er inndelt i følgende deltilbud: Delområde Deltilbud A: Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Delområde A1: Rådgivende

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Organisering og struktur

Organisering og struktur Organisering og struktur Hvordan bruke pakkeforløp som en mulighet til å realisere det vi vil med TSB Guri Spilhaug, leder av NK-TSB Oversikt og kunnskap -> vi kan få til det vi vil Har vi oversikt over

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak)

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) År 2014, den 18. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende overenskomst

Detaljer

Helse for åpne dører? En undersøkelse av åpenhet i helseforetakene

Helse for åpne dører? En undersøkelse av åpenhet i helseforetakene Helse for åpne dører? En undersøkelse av åpenhet i helseforetakene Gjennomført av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg 2013 Hovedfunn Helseforetakene er flinke med postjournaler på nett og flinke til

Detaljer

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2010/657-8/152 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 22.2.2012 Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Bakgrunn/

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00125-185 Overnatting i forkant av behandling tgående internt produsert, 10/00125-186 10/00125-185 - Overnatting i forkant av behandling Inngående eksternt

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00228-78 I Bærum kommune Alders og sykehjem - sykehjemspasienter

Detaljer

Kjernejournal nøkkeltall. Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016

Kjernejournal nøkkeltall. Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016 Kjernejournal nøkkeltall Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016 Nøkkeltall for kjernejournal per 27. juni Mer enn 6 789 helsepersonell har bestått godkjenningsprøven Helseregion Nord-Norge ca. 200.000

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00198-64 Revidert retningslinje - Tvungent psykisk helsevern Tvungent psykisk helsevern - retningslinjer Medisin og helsefag 337 tgående internt produsert, 08/01111-53

Detaljer

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013

Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013 Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00287-55 I Nordlandssykehuset Lofoten, Seksjon for pasientreiser

Detaljer

Uakseptable feil. - eksempler og analyser. Bente Urfjell, seniorrådgiver, Seksjon for registerkvalitet

Uakseptable feil. - eksempler og analyser. Bente Urfjell, seniorrådgiver, Seksjon for registerkvalitet Uakseptable feil - eksempler og analyser Bente Urfjell, seniorrådgiver, Seksjon for registerkvalitet Testpasienter / testaktivitet Personidentifikasjon NPR 2018: 31 pasienter med ugyldige fødselsnummer/d-nummer

Detaljer

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag:

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag: Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 17/4748- Dato 28. november 2017 Spørsmål nr 302 til skriftlig besvarelse - Hvilke sykehus har overskredet budsjettene sine så langt

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ADM/PMT

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ADM/PMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06.2019-23.06.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 25.06.2019 Svar midlertidig landingsplass ved Arendal Helikopterplass -

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

(Langsiktige rammebetingelser i Helse Midt-Norge )

(Langsiktige rammebetingelser i Helse Midt-Norge ) Den regionale utviklingsplanen og finansieringens rolle - hvilke andre virkemidler kan være til hinder på veien for å skape den helsetjenesten vi ønsker oss (Langsiktige rammebetingelser i Helse Midt-Norge

Detaljer

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste SAMDATA Spesialisthelsetjeneste Rapport IS-2848 Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. 4 1.1 Nasjonal utvikling 4 1.2 Regional utvikling 6 1.3 Kostnad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013

Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013 Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00190-49 I Pasientreiser Helse Fonna Foreldelse Forlengelse av

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00194-26 Avtale om tidspunkt for gjennomgang av internkontroll 2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Hammerfest Helse Finnmark HF Pasientreiser

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2009

Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2009 Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Aktivitet, økonomi og produktivitet Marit Pedersen maped@helsedir.no 928 17 823 og Ola Kindseth oki@helsedir.no 930 59 055 SAMDATA Styremøte

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl. forside: 08

Offentlig journal. Journaldato Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl. forside: 08 HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato08.06.2016 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl. forside: 08 Helse Sør-Øst RHF Utskrilisdato 09.06.2016

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01800-114 Vedrørende Regional sykehusplan - Høring på Rådhuset tirsdag 11092018 Generelle henvendelser til styret for Helse Sør-Øst RHF Lovisenberg Diakonale Sykehus Journaldato:

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 041 DL-MED/PM

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 041 DL-MED/PM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.06.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 06.06.2018 nnsynsbegjæring - klage på avslag 2018/21-56 404/2018 25.05.2018 Verdens

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr Godtgjøring for særskilt Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr. 1.7.2016 Akershus Universitetssykehus HF Kl 17 22: 40 % av timelønn Kl 22 07: 45 % av timelønn Ansatte som ikke jobber skift/turnus

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Offentlig journal. Beredskap - Unntaksrutiner. Beredskap 2011 2011/66-20 4565/2011 17.08.2011 12.08.2011 ØBAK HNR 2011 06

Offentlig journal. Beredskap - Unntaksrutiner. Beredskap 2011 2011/66-20 4565/2011 17.08.2011 12.08.2011 ØBAK HNR 2011 06 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 17.08.2011 nnhold: Beredskap - Unntaksrutiner Beredskap 2011 U 2011/66-20 4565/2011 St. Olavs Hospital HF v/fagdirektør

Detaljer

Kostnadsvektarbeid basert på KPP

Kostnadsvektarbeid basert på KPP Kostnadsvektarbeid basert på KPP Jostein Bandlien Seniorrådgiver 18.03.2013 Kostnadsvektarbeid basert på KPP 1 Kostnadsvektarbeidet 2013 Kostandsvektarbeidet (KV) Kostnad per pasient (KPP) Bruk av KPP-data

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-227 I Oslo Universitetssykehus - Pasientreiser Oslo Akershus

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus

Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus Dette vedlegget presenterer estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade og kontrollgraf for alle helseforetak og private sykehus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 052 DL-MED/RM

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 052 DL-MED/RM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01.2019-27.01.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 28.01.2019 AW: AW: Possible systematic failure on the Voyager incubator

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/01575-5 - Journaldato: Tilg. kode: 17.01.2019 Personalmapper fra tgående internt produsert, 15/01950-6 - 22.01.2019 Personalmapper fra tgående internt produsert, 15/03199-3

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Overordnede legemiddelpolitiske målsettinger

Overordnede legemiddelpolitiske målsettinger 18.01.2017 2 Overordnede legemiddelpolitiske målsettinger God kvalitet ved behandling med legemidler Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler Tilrettelegge for forskning og innovasjon Legemidler

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 005 DL-MED/AAA

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 005 DL-MED/AAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.06.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 01.07.2019 av original : Forhåndsvarsel saknr. 273929 Medisinsk teknisk verksted

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

klippmappe 2012 uke 41

klippmappe 2012 uke 41 klippmappe 2012 uke 41 Innhold - 4 artikler Sunnaas HF Redaktørens kommentar: Lite åpenhet i sykehus i Vestfold * Sunnås Sykehus * Sørlandet Sykehus * Rusbehandling Midt-Norge * Helse Nord-Trøndelag Sykepleien

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00127-55 Ny nasjonal avtale - annonseformidlingstjenester Rammeavtale annonsetjenester - annonsering Sykehusinnkjøp HF Innkjøp og logistikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst. Nicolai Møkleby 15. Januar 2019

Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst. Nicolai Møkleby 15. Januar 2019 Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst Nicolai Møkleby 15. Januar 2019 Noen hovedutfordringer Lancet 2015; 385: 563 75 Endringer i sykdomsbilde og risikofaktorer Foreman 2018 Poliklinisk vekst 10000 000

Detaljer

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Den norske legeforening her Deres ref.: Vår ref.: Dato: 30.1.2013 LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Styret i Oslo legeforening har i styremøte 25. januar vedtatt å foreslå at

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3.

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 20-03-2014-20-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 11/00226-140 U Pasientreiser Helse Førde Pårørendes rettigheter 11/00226-139

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring

Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014 Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring Vi ville kartlegge Hvilke helseforetak har behandlingstilbud Diagnosegrupper

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00844-71 Konsernets hovedkontor flytter fra Sverige til Finland Bank - avtale / garanti Nordea Bank Norge ASA Finans 121 Inngående eksternt produsert, 09/00081-16 Sykemelding

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger November 2018 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00033-51 Varsel om valgmøte og avklare helseforetakets forslag til representanter til Kommunal Landspensjonskasse KLPs generalforsamlinger - valgperiode 2 år - Sykehuset

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.11.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 17.12.2018 Endringsordre nr. 1 - Avtale - kjøp av ambulanseflytjenester 2019-2025

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 SAK NR 040-2011 Rapport fra gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorene 1. halvår

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00122-20 Waco Forsikringsmegling AS - forsikringsmegler fra 01.06.2016 for Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS Forsikringer - Willis - Protector - Gouda

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

SV: 201102196-5 Brev fra Statens helsetilsyn vedrørende svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler. Dok.dato: 15.09.

SV: 201102196-5 Brev fra Statens helsetilsyn vedrørende svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler. Dok.dato: 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.9.2011, Dokumenttype:,,n, Status: J,A 29.09.2011 SV: 201102196-5 Brev fra Statens helsetilsyn vedrørende svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00108-33 Etablering av lokal gevinst- og endringskoordinator Modell for gevinstrealisering Sykehuset Telemark HF Journaldato: Tilg. kode: Strategisk porteføljestyring Dok.

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjeneste

SAMDATA spesialisthelsetjeneste SAMMENDRAG Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2013-2017 Nr.14/2018 Analysenotat 14/2018 SAMDATA spesialisthelsetjeneste 1 Tittel: Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Detaljer