Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste"

Transkript

1 Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 8,4 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF,6 _UP_Akershus universitetssykehus,6 4 - _UP_Diakonhjemmet sykehus AS 0,5 5 _UP_Diakonhjemmets sykehus 0,5 6 - _UP_Helse Sør-Øst, private,7 7 _UP_Aleris Helse AS, Oslo 8 _UP_Betanien Hospital - Telemark, 9 Borgestadklinikken Blå Kors, avdeling Bragernes 0 Feiringklinikken Glittreklinikken 2,0 2 _UP_LHL-klinikkene Feiring Manifestsenteret 4 _UP_Martina Hansens Hospital,5 5 Modum Bad 6 _UP_Revmatismesykehuset AS, Lillehammer 7 _UP_Ringvoll Klinikken AS 8 _UP_Teres Drammen 9 Volvat Medisinske senter AS Oslo, Majorstuen 20 - _UP_Lovisenberg Diakonale,0 2 _UP_Lovisenberg Diakonale Sykehus, _UP_Oslo universitetssykehus HF 4,4 2 Akershus universitetssykehus, DPS Follo 24 Oslo universitetssykehus, Aker,2 25 Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet 26 Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 27 _UP_Oslo universitetssykehus, Ullevål 6, _UP_Sunnaas sykehus HF 29 _UP_Sunnaas sykehus 0 - _UP_Sykehuset i Telemark HF 5, Sykehuset Telemark, BUP Skien 2 Sykehuset Telemark, DPS Notodden _UP_Sykehuset Telemark, Kragerø 2,7 4 _UP_Sykehuset Telemark, Notodden,4 5 _UP_Sykehuset Telemark, Rjukan 2,6 6 _UP_Sykehuset Telemark, Skien/Porsgrunn 5,9 7 Sykehuset Telemark, sykehusfunksjoner Skien 9,0 8 - _UP_Sykehuset i Vestfold HF 0, 9 _UP_Sykehuset i Vestfold, Klinikk for rehabilitering, Stavern 40 _UP_Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 0, 4 - _UP_Sykehuset i Østfold HF 2,7 42 _UP_Sykehuset Østfold 2,7 4 Sykehuset Østfold, DPS Fredrikstad, seksjon for polikliniske tjenester

2 44 Sykehuset Østfold, DPS Moss 45 _UP_Sykehuset Østfold, psykiatrisk intermediaeravdeling 25, _UP_Sykehuset Innlandet HF 2,8 47 Sykehuset Innlandet, DPS Kongsvinger 48 Sykehuset Innlandet, DPS Lillehammer 49 _UP_Sykehuset Innlandet, Elverum 2,4 50 _UP_Sykehuset Innlandet, Gjøvik, 5 _UP_Sykehuset Innlandet, Kongsvinger,9 52 _UP_Sykehuset Innlandet, Lillehammer,5 5 _UP_Sykehuset Innlandet, Tynset, _UP_Sørlandet sykehus HF 4,7 55 _UP_Sørlandet sykehus, Arendal 56 Sørlandet sykehus, BUP Kristiansand 57 _UP_Sørlandet sykehus, Flekkefjord 58 _UP_Sørlandet sykehus, Kristiansand 4, _UP_Vestre Viken HF 4,7 60 _UP_Vestre Viken, Bærum sykehus 7,2 6 Vestre Viken, Bærum, Blakstad sykehus 62 Vestre Viken, Bærum, BUP Asker 6 Vestre Viken, Distriktspsykiatrisk senter Ringerike 64 _UP_Vestre Viken, Drammen sykehus 6,4 65 Vestre Viken, Drammen, psykiatrisk avd. 66 _UP_Vestre Viken, Kongsberg sykehus 9,8 67 Vestre Viken, Psykiatrisk senter Bærum, psykiatrisk poliklinikk 68 _UP_Vestre Viken, Ringerike sykehus 7, _UP_Helse Vest RHF 2, _UP_Helse Bergen HF, 7 Helse Bergen, BUP klinikk 72 Helse Bergen, DPS Bjørgvin 7 Helse Bergen, DPS Øyane 74 _UP_Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus,5 75 Helse Bergen, klinikk for psykosomatisk medisin 76 _UP_Helse Bergen, Kysthospitalet i Hagevik 77 _UP_Helse Bergen, Voss sjukehus 0, _UP_Helse Fonna HF 0,5 79 _UP_Helse Fonna, BUP Haugesund 80 Helse Fonna, BUP Stord/Kvinnherad 8 Helse Fonna, DPS Folgefonn 82 Helse Fonna, DPS Haugaland 8 Helse Fonna, Haugesund psykiatrisk avd. 84 _UP_Helse Fonna, Haugesund sjukehus 0,0 85 _UP_Helse Fonna, Odda sjukehus,8 86 _UP_Helse Fonna, Stord sjukehus,6 87 Helse Fonna, Valen sjukehus 88 - _UP_Helse Førde HF 0,4 89 _UP_Helse Førde, Lærdal sjukehus 90 _UP_Helse Førde, Nordfjord sjukehus 9 _UP_Helse Førde, psykiatrisk klinikk 92 _UP_Helse Førde, Sykehuset Førde 0,4

3 9 - _UP_Helse Stavanger HF 6,5 94 Helse Stavanger, BUP Bryne 95 _UP_Helse Stavanger, Stavanger universitetssykehus 6, _UP_Helse Vest RHF, Privat, 97 _UP_Aleris Helse AS, Stavanger 98 Betanien DPS 99 _UP_Haugesund San.forening Revm.sh 0,4 00 _UP_Hospitalet Betanien, Bergen 4, 0 Jæren Distriktspsykiatriske Senter NKS 02 NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS 0 _UP_Privatsykehuset Haugesund AS 04 - _UP_Helse Midt-Norge RHF, Helse Midt-Norge, Private 06 _UP_Medi Ålesund AS 07 - _UP_Helse Møre og Romsdal HF 2, 08 _UP_Helse Møre og Romsdal, Kristiansund sjukehus 2,0 09 _UP_Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus 0,9 0 _UP_Helse Møre og Romsdal, Volda sjukehus 4, _UP_Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus 2,7 2 - _UP_Helse Nord-Trøndelag HF,8 _UP_Sykehuset Levanger, 4 _UP_Sykehuset Namsos 0,8 5 - _UP_St. Olavs Hospital HF 5,6 6 _UP_St. Olavs Hospital 5,9 7 St. Olavs Hospital, BUP klinikk Fosen 8 St. Olavs Hospital, DPS Nidaros 9 St. Olavs Hospital, DPS Orkdal 20 St. Olavs Hospital, DPS Tiller 2 _UP_St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus 2,2 22 _UP_St. Olavs Hospital, psykisk helsevern, avd. Brøset 2 St. Olavs Hospital, Psykisk helsevern, Østmarka 24 - _UP_Helse Nord RHF, 25 - _UP_Finnmarkssykehuset HF,5 26 Finnmarkssykehuset, DPS Midt-Finnmark 27 Finnmarkssykehuset, DPS Vest-Finnmark 28 _UP_Finnmarkssykehuset, Hammerfest klinikk, 29 _UP_Finnmarkssykehuset, Kirkenes klinikk,0 0 - _UP_Helgelandsykehuset HF 25, _UP_Helgelandssykehuset, DPS Mosjøen 2 Helgelandssykehuset, Mo i Rana, psykiatri _UP_Helgelandssykehuset, Mosjøen 40,7 4 _UP_Helgelandssykehuset, Rana 2,5 5 _UP_Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 6,7 6 _UP_Helgelandssykehuset, Sandnessjøen VOP 7 - Helse Nord RHF, Privat 8 N.K.S Kløveråsen AS 9 - _UP_Nordlandsykehuset HF 8,6 40 _UP_Nordlandssykehuset, Lofoten 6, 4 Nordlandssykehuset, Rønvik VOP

4 42 _UP_Nordlandssykehuset, Vesterålen 4,2 4 _UP_Nordlandsykehuset, Bodø 8, 44 - _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6,7 45 Universitetssykehuset Nord-Norge, BUP Nord-Troms 46 Universitetssykehuset Nord-Norge, BUP Tromsø 47 _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad 48 _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Sør-Troms 49 (Harstad) 50 Universitetssykehuset Nord-Norge, sykehusseksjon Nord (Tromsø) 5 _UP_Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 6,7 52 Private, Error: Subreport could not be shown. Error: Subreport could not be shown.

5 januar-april 20 mai-august 20 Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 2, , , , , , , , , , ,

6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 7 2

8 , , , , ,4 07 4

9 september-desember 20 januar-april 202 Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste 6, , , , , , 7 8 4, , 7 8,4 46 6,2 520,4 46 6, , ,5 887, ,7 56, , 86, ,8 668, , 452, , , , , , ,9 4, ,5 26 6, , , , , ,0 20 0,9 47 4, 45 59,2 6, , , , , ,2 28, ,0 42,7 2 55,0 5

10 7 7, , , , , ,9 4 5, ,2 05 6, ,4 7 0, ,5 95 4, , , , , ,9 6 99, ,8 4 7, , 4 854,4 2, , , 72, , , , , , , , , 87, , , , , ,4 62 0, ,2 04 0, ,2 04

11 7, , , ,5 6 54, 77 96, , , ,5 24 2,6 9 2, , , , , 040, , 027 0,4 84 2, ,2 46, ,6 57, ,4 62 0,9 4 2,5 46, ,6 90, , , ,2 6 47, ,5 582,2 9, , 2 9 7, ,9 6 20, ,0 99, , , , , , 74 2, , 788 7, , , , ,2 49 0,9 40 2

12 4, ,0 55 9, 9 7 5,9 94 6, , , , 88, 290 9,9 42 7, ,7 6, 80 25,2 054

13 mai-august 202 Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på med fristbrudd venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd venteliste innen somatisk helse , , , ,9 908, ,0 908, ,0 6, , 6, , 27 2, , 2 6, ,4 0,6 58 0,5 2, ,7 205,9 66,6 5 0,4 20 0,7 48, ,5 48, , , ,4 60 2, ,4 8,5 26, , ,6 4,8 2 4, , ,7 4, ,6 6, ,5 2, , ,4 8 0, , , ,, ,7, 42 46,7

14 7 59, , 9 2, ,5 2 2, , 9, , 85 5, ,7 0, , , , , , , ,7 9 0, , , , 0, 286 0,4 8 0, , 744, ,0 92 2, ,8 80 2, ,7 0, ,2 0, 0,6 9, ,0 2 4, ,8, 79 0,9 5 2, 5 7 2,2 69 0, ,, , , ,4

15 46 6, , 46 6, , 48 2, , 67 0,7 4 5,6 27, ,9 84 2, ,9 2,0 87 7,8 0, ,8 49 4, , 20 2, ,6 48 2, ,2 6 4,2 4 56,2 2 0,7 99, 4, , 7, ,2 0,4 52 2, , ,9 5 5, ,0 7, ,0 2, 28,5 28, ,7 52 7, ,6 4 6, ,9 2 0,5 64 0, , ,5 4, ,5 00,0

16 22 0, , 99 6, ,9 84, , 20, ,4 8, , 56, ,6 0,9 69 0,6

17 september-desember 202 januar-april 20 Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2 0

19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 8 24 0, , , , , 277 7

21 mai-august 20 september-desember 20 Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste 5, , , , , , 6 49, , , , 029 0, , 029 2, ,6 55 4, ,8 0, 59 7,5 88, 745 2, 792, 72 0,6 2,9 7 0, , ,6 2 2, ,6 2 5, ,7 0 50, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 87 4, ,2 85

22 7 22, , , ,6 2 76, ,6 407,0 04 0,8 70, , , , , , , 648 0, , , , , , , , , 677 2, , , , , , , , , ,2 4 5, , , , , , , ,5 976

23 5, , , , , ,2 8 0, ,6 8 2,4 42, , , , , , 49,0 87 2, 80, , , ,9 4, 2 6,8 86, ,4 96, , 902, , , , , , , , 60 5,0 0 52, , , 00 0, ,0 96, , 87 6, ,5 667, , , ,2 59 4, ,6 64, , ,5 8 66,7

24 , , , , , , ,8 5 9, , ,7 86 4, , , 284 0

25 januar-april 204 Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste ME_ Andel_på_venteliste_med_fristbrudd med fristbrudd venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd _KI_fristbrudd_ventende_SOM , ,6 2 90, , , , , , , ,9 06 2,9 2) , , ,4 2) , ,7 5 0, , , ,9 66 2, ,9 42 0, , , ,7 7 7, ,0 48 4, , , ,8 2 0, , , ,5 84 0, ,9 84 0, ,9

26 , ,5 5 0, ,5 9 0, , 2) 0, 47 0, 2) 22, , , ,0 44, ,5 0, ,4 2) 48, , 9 0, ,4 7 0, ,4 2) 0 0, ,4, 56 4, 2) 0, ,2 2) 25 0, ,7 50 0, ,. 2) 9 0, ,4 0, 898 0, 2) 26 54, , 49 0, ,5 94 5,8 820,8 9 0, , , ,

27 98, ,2 98, ,2 4 0, , 708 0, 2) 0 577, ,4 4, ,9 5 4, ,9 0, ,7 6,2 47 4,2 2) 96, , 264, ,2 45, ,6 9 0, ,8 72, , 70, ,2 2 0,2 48 0,2 2) , ,5 25, ,9 2 2, , , ,4 50 2,5 52 2,5 9 2, ,8, , , ,6 4,2 48 5,2 2) 2, 9, 2)

28 49 8, , 9 4, ,5 20 0, ,9 2 0, ,5 2) 5, 50 2, 2) 75, ,0

29 mai-august 204 september-desember 204 Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste, , , , , , , , , , 755 0, , 755 0, ,4 95 0, , ,6 25 5, ,0 72 0, , , ,4 28 2, , , , , , , , , , , , , 24, , , , , , , , 4 670, ,5 5, ,5 5

30 2, ,9 6 2, ,7 09 0, ,8 5 0, ,0 298, 820 9, , , , , 995 0, , , , , , 22 4, 250 0, , , , 687, , , , , , , , 967 0, 299 0,5 20 2, , 4 29,8 07 5, 29 7,5 5 4, 90, , 87 0, , 068 0, , , , 2 86

31 , , 7 80, , , ,6 90 0, 750 0, , ,6 4 54, , , ,8 065, ,8 7, ,7 46 5, ,4 22, , 5, , 68, , , , , , , , , ,5 284, , , 85 0,8 77 2, , 87 0,2 487,0 59 2, ,0 45, , , ,8 4 0, 49 6, ,5 8

32 6, , 62 6, ,6 248, , ,9 66, 29 8, ,2 84, ,0 2

33 januar-april 205 Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på med fristbrudd venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd venteliste innen somatisk helse 64 2, , 2 440, , , , 296 4, , 2 0, 76 0, 2 0, 76 0, 5 0, ,2 2, , 6 2, , ,4 46 4,7 4 0, 07 0,2 0, ,0 6 0, ,4 6 0, , , , , ,2 0, ,0 0, ,0 5, ,6 5 0, , 0 2, 99 9,6 0,0 75 0,6 8 5, , 0,0 2 0, ,4 0,0 0 0,0 2 0, ,4, ,5, ,5 0,0

34 0,0 0 0,0 5, ,0 22 0, ,8 0 0, ,8 6, 26 8,8 5, 77 5,6, ,6 89 2, , 4 0, ,9 0, ,5 48, ,5 2 0, ,2 6 0, , 0,0 0 0,0 5 0, ,2 0, ,0 0,0 0 0,0 0, , , , 24 0, ,4 22 0, ,4 0,0 0 0,0 0, 74 0, 0, ,4 46, 98 5,6 0, , ,0 42 0, ,0 0, , 5, , 0, , , 0, ,0 0, ,0 0,0 0 0,0 0, ,

35 62, , 62, , 0,5 89 9,2 0, , 0, ,0 0, , , 0,0 65, ,9 8 0, 85 0,0 0 0, ,2 0,4 28, 44, , 2 0, ,0 2 0, ,8 0, , 20 0, ,2 20 0, ,2 0, , ,4 0, ,0 55 2, ,2 7,5 50 7, 4,9 8 6,4 0, 7 0, 2 6,6 79 8, 6 4, ,9 9,6 46 7,4 8 2, ,8 29, , 8, ,2 2,5 8,

36 5 5, ,2 2, , 86, , 4 0, ,7 4,2 67 2,9 0,0 0,0 0 0,0 68, ,5 2,5 46,5

37 mai-august 205 september-desember 205 Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

38 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 258 2

39 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

40 , , , , , , ,

41 januar-april 206 mai-august 206 Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste 0, , , , , , , , , , 822 0, , 822 0, , , , , ,4 05 0,0 0 0, , ,2 40 0, , ,2 58 0,2 552, ,0 79 0, ,0 26 0, ,0 0 0, , , , , , 5 6 0, , 5 6 0, ,0 28 0, ,0 28 0, , , , ,0 59 0,9 54 5,7 698,6 28 8,5 7 0, , , , , ,0 56 0, ,2 6 05, , , ,

42 0,0 0 0,0 0 0, , , , , , , , 55 0, , ,2 42 0,7 296, , , , , 82 0,0 85, , , , , , 299 0, ,0 0, 7 7 0, , , ,0 89 0, , , 529 0, , , , , , ,4 85 0, , 99 0, , , , , ,0 0 0, , , ,0 4 0,4 774, 844 0, , , , , ,0 26 0,0 0 0,0 2 0, 20 0, 28

43 0, , , , , , 77 0, ,0 4 0, , ,0 48 0, ,6 5 0, ,0 65 0, , , , 702 2, , , , 890 0,2 06 0, , , , , , , ,0 92 0, , , ,0 45 0, , , , , , ,0 0 0,0 5 0, , , , 488 0,0 0 0, , 740 0,9 6 2,8 0,6 70 8, , ,0 2 0, ,0 0 0, , ,9 96 9, , , , ,0 6 0, , , , 78

44 2, ,9 70 0, , , , , 925 0,2 89 0, , 75 0, ,

45 september-desember 206 Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på med fristbrudd venteliste innen somatisk helse Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd venteliste innen somatisk helse 072 0, , , ,5 27 0, ,6 27 0, ,6 0, ,0 0, ,0 8 0, ,4 4 5, ,0 4 0, ,5 52 0, , 0, ,4 0, ,2 0 0, ,0 0 0, ,0 0 0, ,0 0, ,2 0, ,2 20 0, ,5 0,0 0 0,0 20 0, ,5 0 0, ,4 0 0, ,4 50 0, ,4 0 0, ,0 2, ,4 6 0, ,0 2 0, ,4 0,0 0 0, , 0 0, ,0 0 0, , 6, , 6, ,

46 0 0, ,0 0, ,6 0, ,0 79 0, ,6 9 0, ,4 4 0, ,5 4, ,6 2 0, ,0 7, ,7 4, ,5 0 0, , 0, ,9 26 0, , 2 0, ,2 0 0, , ,4 0 0, ,0 5 0, ,4 55 0, , 6 0, ,4 60, ,5 0,0 0, , 0 0, ,2 8 0, ,2 0,0 0, , ,5 0 0, ,4 9, , 4 0, ,2 0, , 0 0, 6 0, 0 0, ,0 0, ,2

47 4, 85 26,2 4, 85 26,2 0, ,6 0 0, ,9 0 0, 400 0, 0, , 0 0, ,0 8 0, , 7,8 28 9, 24 0, ,4 2 0, 945 0,4 0, ,2 0 0, ,9 2 0, , 0 0, ,2 0 0, , 0 0, ,0 4 0, ,2 4 0, , 0,0 0,0 0 0, ,0 0 0, ,0 0,0 0 0,0 79, , 44 0,4 46 2, 20 0,2 520,6 2 0, ,8 45 2, ,4 0 0, , , ,6 7, ,2 5 0, 264 0, 0 5,6 8 7,5 0,0 0,0 49 0, ,6, ,2

48 , ,5 7 0, ,7 4 0, ,5 4 0, ,0 2 0, ,0 0,0 0,0 5 0, ,7

49 januar-april 207 Nivå Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste Antall pasienter på venteliste i somatisk helsetjeneste med fristbrudd

50

51

52

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft Behandlingssted Andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp Hele landet 64,9 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 66,6 2 _UP_Akershus universitetssykehus HF 67,4 3 _UP_Diakonhjemmet

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Avbrudd i behandling i TSB

Avbrudd i behandling i TSB Avbrudd i i TSB Behandlingssted Andel pasienter med avbrudd i Hele landet 9,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 5,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 0,0 3 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. rus og avhengighet

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge I nøkkeltallsrapporten er indikatorer på produktivitet på nasjonalt nivå, regionalt

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister

Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda NAKOS Historiens syn på

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Statistikkåret 2015 Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF 12 993467049 879594162 Oslo universitetssykehus HF, Rusbehandling Aker, Avd avgift 1 og 2 Tverrfaglig

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 2015 Health region 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 12 993467049 879594162

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Organisering og struktur

Organisering og struktur Organisering og struktur Hvordan bruke pakkeforløp som en mulighet til å realisere det vi vil med TSB Guri Spilhaug, leder av NK-TSB Oversikt og kunnskap -> vi kan få til det vi vil Har vi oversikt over

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Organdonasjon og transplantasjon

Organdonasjon og transplantasjon Organdonasjon og transplantasjon Aktivitetstall 1.januar 3.juni 19 Klinikk for kirurgi og transplantasjon, Seksjon for transplantasjonskirurgi Hjerte-, lunge- og karklinikken, Thoraxkirurgisk avdeling

Detaljer

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området Forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området Oppdraget Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet: «Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreføre arbeidet med modernisering

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål 23.09.2018 Innhold 1. NKIR

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Tittel Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011. Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013

30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011. Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011 Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Oppdatert status for stedlig ledelse i helseforetakene

Oppdatert status for stedlig ledelse i helseforetakene Oppdatert status for stedlig ledelse i helseforetakene Foretaksmøte 4. mai 2016: "Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan gjorde følgende anmodningsvedtak:

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Bakgrunn henvendelse fra Pasient- og brukerombudet «Ombudene har i en årrekke tatt opp at pasientene bør få tilbud om å

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Kartlegging av Pasientnær analysering på norske sykehus. Wenche Iren Bjelkarøy

Kartlegging av Pasientnær analysering på norske sykehus. Wenche Iren Bjelkarøy Kartlegging av Pasientnær analysering på norske sykehus Kartleggingen Hammerfest UNN Vesterålen Lofoten Harstad Narvik Bodø Sandnessjøen Mo i Rana Mosjøen Namsos Levanger St. Olav Orkdal Kristiansund Molde

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00194-26 Avtale om tidspunkt for gjennomgang av internkontroll 2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Hammerfest Helse Finnmark HF Pasientreiser

Detaljer

Godkjente blodbanker i Norge per 30. juni 2015

Godkjente blodbanker i Norge per 30. juni 2015 Sykehuset Østfold Seksjon for transfusjonsmedisinblodbank 16.10.2014 1603 FREDRIKSTAD Avdelingsleder Bjørg Kari Bolstad Akershus Universitetssykehus Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avd., Versjon

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Endring av kommunikasjonsparter i NHN Adresseregister for HF/sykehus i Helse Sør-Øst

Endring av kommunikasjonsparter i NHN Adresseregister for HF/sykehus i Helse Sør-Øst Endring av kommunikasjonsparter i NHN Adresseregister for HF/sykehus i Helse Sør-Øst Alle HF, samt noen private sykehus i Helse Sør-Øst, gjennomfører endringer i sine elektroniske kommunikasjonsparter

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Virksomhetsrapport august 2016

Virksomhetsrapport august 2016 Virksomhetsrapport august 2016 Styresak 064-2016 Fagdirektør Per Engstrand 08.09.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

Detaljer

Godkjente blodbanker i Norge per 16. november 2015

Godkjente blodbanker i Norge per 16. november 2015 Helseforetak Blodbank/sykehus inkl. tappestasjoner Godkjenning versjon/dato Adresse Postnr. Poststed Ansvarlig person / daglig ansvarlig Sykehuset Østfold Seksjon for transfusjonsmedisinblodbank: Askim

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer