Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU"

Transkript

1

2 Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

3 Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar (seksjon/avdeling/klinikk) Er medlem av «styringsgruppa» for nasjonalt hjarteinfarktregister og nasjonalt hjartesviktregister

4 Behov for kliniker/leiar Skal ha kunnskap om eiga verksemd Del av eigenkontrollsystemet (krav) Resultat (letalitet, komplikasjonar, prosedyrer etc)» Treatment outcome vs patient outcome Kvalitet (kvalitetsindikatorar, behandling, oppfølging) Effektivitet/ressursbruk Utan register berre fragmentarisk kunnskap For mange tilstandar må data registrerast 30 d-1 år for relevante endepunkt Slag, infarkt, operative fag etc Plan-/styringsverktøy Kor mange, kva typer, kjønn, alder Prosedyrer, liggetid, ressurser Utvikling over tid Geografisk skilnad

5 Aktuelle vurderingar i register Evaluering av «metoder» Evaluering av metodeval i ulike kliniske høve Evaluering av eigne faktiske prioriteringar Pasientgrupper Indikasjonar Evaluering av eigen praksis Nasjonal standard Kvalitetsindikatorar (lokale/nasjonale/europeiske) Relevante sjukehus/avdelingar-regionale/nasjonale snitt («benchmarking») Identifikasjon av relevante kvalitetsindikatorar

6 Klinisk praksis Stor del av pasientane får ikkje evidensbasert behandling-betyr det noko? Jernberg et al JAMA 2011; 305(16) : Assosiasjon mellom bruk av evidensbasert behandling og overleving for pasientar med STEMI (Riks HiA) 20-25% av pasientane får behandling utan helsenytte (og kan vere potensielt skadeleg)

7 Dagens problem Data ikkje tilgjengeleg i journal / EPJ / PAS Liten/ingen kunnskap om eiga verksemd PAS/NPR data aggregert på foretaksnivå/sjukehusnivå, ev klinikknivå; avgrensa verdi for kliniker Veit at store skilnader mellom: Sjukehus/avdelingar Innan Noreg (rekke registerpublikasjonar andre land) Mellom ymse land (rekke publikasjonar, ma internasj. register) Liten kunnskap om utvikling innan Sjukdomsutvikling/epidemiologiske endringar Endringar i presentasjon/forløp Opptak av ny behandling/endre utdatert praksis Ressursbruk

8 Koronar hjartesjukdom

9 Kliniske mål for register Kvalitetssikring/kvalitetsutvikling Verktøy for vurdering av eigne resultat Erfaringsoverføring? Gje faktagrunnlag i ressursallokering og styring/planlegging

10 Kvalitetsarbeid Kunnskap om eigen praksis første steg i alt kvalitetsarbeid Regsitrering i seg sjølv kvalitetshevande Shry et al. Am J Cardiol 2003; 91: Grundtvig et al. Eur J Cardiovasc Nursing 2010 Datakvaliteten må vere høg-lokale krav Seleksjonskriterier Gode manualer Tilgang på kontinuerleg oppdaterte resultat Rapportgenerator!

11 Kvalitetsarbeid Veit du kor god du er? Veit du kor god du er relativt til dei beste? Veit du kvar variasjonen (i kvalitet) er? Veit du kor mykje betre du er blitt over tid?

12 Change in prescription from the first visit to stable follow-up (Stable follow-up) /ARB

13 Change in prescription from the first visit to stable follow-up Percent use of betablockers First half part Second part half % use Different hospitals

14 Lokal organisering Kan gje endringar: I liggetid Endra utskrivingsstad Seleksjon til avdelingar internt i sjukehusa Seleksjon mellom sjukehus Endra populasjon inn Td kor mange innlagt levande etter infarkt med hjartestans Tid til innlegging (60% av døde av infarkt døyr prehosp.)» 28% innan 1 t frå smertedebut» 40% innan 4 t frå smertedebut» 50% innan 24 t

15 Data infarktregisteret Ullevål Sigrun Halvorsen

16 Aldersgjennomsnitt fordelt etter kjønn per sjukehus Longyearbyen (n=1) Nordfjord (n=9) Flekkefjord (n=4) Odda (n=20) Sandnessjøen (n=27) Diakonhjemmet (n=50) Ringerrike (n=26) Ålesund (n=292) Lofoten (n=86) Lovisenberg (n=253) Førde (n=106) Lærdal (n=) Bærum (n=244) Harstad (n=116) Volda (n=132) Orkdal (n=174) Stord (n=41) Narvik (n=104) Molde (n=181) Haugesund (n=259) Tynset (n=57) Lillehammer (n=262) Mo i Rana (n=104) Haraldsplass (n=237) Bodø (n=275) Mosjøen (n=72) Notodden (n=94) Tønsberg (n=465) Kristiansund (n=120) Hamar (n=231) Levanger (n=308) Stavanger (n=898) Kongsberg (n=57) Elverum (n=183) Gjøvik (n=90) Kristiansand (n=165) Rjukan (n=28) Hammerfest (n=191) Haukeland (n=1001) Vesterålen (n=68) Telemark (n=315) Kirkenes (n=64) Ahus (n=324) Voss (n=65) Kongsvinger (n=153) St. Olavs (n=774) Fredrikstad (n=359) Arendal (n=486) Drammen (n=330) Ullevål (n=1316) Tromsø (n=527) Namsos (n=136) Feiring (n=80) Rikshospitalet (n=1012) Menn Begge kjønn Kvinner

17 Nordfjord (n=9) Odda (n=20) Volda (n=132) Lærdal (n=) Ålesund (n=292) Notodden (n=94) Diakonhjemmet (n=50) Bærum (n=244) Lillehammer (n=262) Lofoten (n=86) Harstad (n=116) Sandnessjøen (n=27) Ringerrike (n=26) Haraldsplass (n=237) Orkdal (n=174) Narvik (n=104) Molde (n=181) Levanger (n=308) Lovisenberg (n=253) Haugesund (n=259) Førde (n=106) Kongsberg (n=57) Rjukan (n=28) Hamar (n=231) Tynset (n=57) Bodø (n=275) Gjøvik (n=90) Kristiansund (n=120) Helse Midt (n=2117) Stord (n=41) Mo i Rana (n=104) Elverum (n=183) Telemark (n=315) Kirkenes (n=64) Hammerfest (n=191) Tønsberg (n=465) Ahus (n=324) Vesterålen (n=68) Mosjøen (n=72) Kongsvinger (n=153) Helse Nord (n=1635) Helse Vest (n=27) Namsos (n=136) Nasjonalt (n=13043) Stavanger (n=898) Drammen (n=330) Haukeland (n=1001) Helse Sør-Øst (n=6504) Voss (n=65) Kristiansand (n=165) Fredrikstad (n=359) St. Olavs (n=774) Privat (n=80) Feiring (n=80) Flekkefjord (n=4) Tromsø (n=527) Arendal (n=486) Ullevål (n=1316) Rikshospitalet (n=1012) Longyearbyen (n=1) Aldersgjennomsnitt - begge kjønn per sjukehus

18 Longyearbyen (0) Nordfjord (3) Flekkefjord (1) Odda (8) Sandnessjøen (9) Diakonhjemmet (18) Ringerrike (14) Ålesund (120) Lofoten (39) Lovisenberg (120) Førde (32) Lærdal (25) Bærum (90) Harstad (47) Volda (42) Orkdal () Stord (13) Narvik (46) Molde () Haugesund (98) Tynset (20) Lillehammer (109) Mo i Rana (38) Haraldsplass (94) Bodø (113) Notodden (43) Helse Midt (1) Mosjøen (22) Tønsberg (165) Hamar (101) Kristiansund (53) Helse Vest (969) Helse Nord (587) Levanger (121) Stavanger (327) Kongsberg (26) Elverum () Gjøvik (37) Kristiansand (53) Rjukan (9) Nasjonalt (4668) Hammerfest () Haukeland (338) Vesterålen (20) Telemark (120) Kirkenes (26) Ahus (143) Voss (31) Kongsvinger (58) Helse Sør-Øst (2319) St. Olavs (232) Fredrikstad (108) Arendal (161) Drammen (137) Ullevål (426) Tromsø (157) Namsos (52) Privat (32) Feiring (32) Rikshospitalet (284) Aldersgjennomsnitt Kvinner per sjukehus

19 Nordfjord (n=6) Odda (n=12) Volda (n=90) Notodden (n=51) Lærdal (n=46) Lillehammer (n=153) Ålesund (n=172) Bærum (n=154) Levanger (n=187) Haraldsplass (n=143) Rjukan (n=19) Diakonhjemmet (n=32) Harstad (n=69) Kongsberg (n=31) Haugesund (n=161) Førde (n=74) Vesterålen (n=48) Gjøvik (n=53) Telemark (n=195) Hammerfest (n=121) Molde (n=111) Kirkenes (n=38) Sandnessjøen (n=18) Hamar (n=130) Orkdal (n=103) Namsos (n=84) Ahus (n=181) Helse Midt (n=1356) Elverum (n=107) Lofoten (n=47) Tynset (n=37) Bodø (n=162) Kongsvinger (n=95) Tønsberg (n=300) Mosjøen (n=50) Narvik (n=58) Kristiansund (n=67) Stord (n=28) Mo i Rana (n=66) Helse Nord (n=1048) Helse Vest (n=18) Nasjonalt (n=8375) Drammen (n=193) Fredrikstad (n=251) Lovisenberg (n=133) St. Olavs (n=542) Privat (n=48) Feiring (n=48) Ringerrike (n=12) Helse Sør-Øst (n=4185) Haukeland (n=663) Stavanger (n=5) Kristiansand (n=112) Tromsø (n=3) Arendal (n=325) Voss (n=34) Ullevål (n=890) Longyearbyen (n=1) Rikshospitalet (n=728) Flekkefjord (n=3) Aldersgjennomsnitt menn per sjukehus

20 Ringerrike (n=26) Voss (n=65) Lovisenberg (n=253) Notodden (n=94) Kongsberg (n=57) Lofoten (n=86) Narvik (n=104) Kristiansund (n=120) Ahus (n=324) Hamar (n=231) Lillehammer (n=262) Elverum (n=183) Drammen (n=330) Gjøvik (n=90) Ålesund (n=292) Bodø (n=275) Orkdal (n=174) Kirkenes (n=64) Harstad (n=116) Odda (n=20) Feiring (n=80) Haraldsplass (n=237) Levanger (n=308) Molde (n=181) Namsos (n=136) Telemark (n=315) Kongsvinger (n=153) Haugesund (n=259) Bærum (n=244) Hammerfest (n=191) Mo i Rana (n=104) Stavanger (n=898) Diakonhjemmet (n=50) Nasjonalt (n=13043) Tønsberg (n=465) Lærdal (n=) Tynset (n=57) Haukeland (n=1001) Sandnessjøen (n=27) Nordfjord (n=9) Arendal (n=486) Ullevål (n=1316) Rjukan (n=28) Kristiansand (n=165) Volda (n=132) Stord (n=41) Mosjøen (n=72) Førde (n=106) Fredrikstad (n=359) St. Olavs (n=774) Tromsø (n=527) Vesterålen (n=68) Rikshospitalet (n=1012) Flekkefjord (n=4) Longyearbyen (n=1) 0% Andel kvinner per sjukehus 48% 47% 46% 46% 45% 44% 44% 44% 44% 42% 42% 42% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 40% 40% 40% 39% 39% 38% 38% 38% 38% 37% 37% 37% 36% 36% 36% 35% 35% 35% 34% 33% 33% 33% 32% 32% 32% 32% 32% 31% 30% 30% 30% 30% 29% 28% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 54%

21 Flekkefjord (n=4) Mosjøen (n=72) Arendal (n=486) Ullevål (n=1316) Elverum (n=183) Rikshospitalet (n=1012) Fredrikstad (n=359) Mo i Rana (n=104) Lofoten (n=86) Tromsø (n=527) Kongsvinger (n=153) Ahus (n=324) Kongsberg (n=57) Kirkenes (n=64) Namsos (n=136) Drammen (n=330) St. Olavs (n=774) Vesterålen (n=68) Voss (n=65) Nasjonalt (n=13043) Molde (n=181) Narvik (n=104) Telemark (n=315) Haukeland (n=1001) Lovisenberg (n=253) Kristiansund (n=120) Bodø (n=275) Tønsberg (n=465) Stavanger (n=898) Odda (n=20) Kristiansand (n=165) Haugesund (n=259) Tynset (n=57) Førde (n=106) Gjøvik (n=90) Diakonhjemmet (n=50) Hamar (n=231) Haraldsplass (n=237) Levanger (n=308) Lillehammer (n=262) Hammerfest (n=191) Volda (n=132) Ålesund (n=292) Orkdal (n=174) Stord (n=41) Ringerrike (n=26) Rjukan (n=28) Bærum (n=244) Notodden (n=94) Harstad (n=116) Sandnessjøen (n=27) Nordfjord (n=9) Lærdal (n=) Feiring (n=80) Longyearbyen (n=1) 1% 0% Andel røykarar per sjukehus 7% 11% 11% 36% 35% 34% 33% 33% 33% 32% 31% 31% 31% 30% 30% 30% 29% 28% 28% 28% 28% 27% 27% 27% 27% 26% 26% 26% 26% 26% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 22% 22% 21% 21% 21% 20% 20% 20% 20% 19% 18% 18% 17% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 50%

22 Andel diabetikarar per sjukehus Nordfjord (n=9) Odda (n=20) Mosjøen (n=72) Sandnessjøen (n=27) Elverum (n=183) Gjøvik (n=90) Kongsvinger (n=153) Volda (n=132) Kirkenes (n=64) Flekkefjord (n=4) Harstad (n=116) Levanger (n=308) Vesterålen (n=68) Lærdal (n=) Narvik (n=104) Bodø (n=275) Rjukan (n=28) Molde (n=181) Lovisenberg (n=253) Lofoten (n=86) Tønsberg (n=465) Førde (n=106) Tromsø (n=527) Ålesund (n=292) Hamar (n=231) Lillehammer (n=262) Kristiansand (n=165) Notodden (n=94) Ahus (n=324) Haraldsplass (n=237) Bærum (n=244) Hammerfest (n=191) Nasjonalt (n=13043) Rikshospitalet (n=1012) Haugesund (n=259) Fredrikstad (n=359) Haukeland (n=1001) Drammen (n=330) Tynset (n=57) Kongsberg (n=57) Stavanger (n=898) Stord (n=41) Ullevål (n=1316) Voss (n=65) Namsos (n=136) Kristiansund (n=120) Arendal (n=486) Ringerrike (n=26) Mo i Rana (n=104) St. Olavs (n=774) Telemark (n=315) Orkdal (n=174) Diakonhjemmet (n=50) Feiring (n=80) Longyearbyen (n=1) 0% 3% 12% 26% 26% 26% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 24% 23% 22% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 20% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 15% 15% 15% 15% 15% 14% 30% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 33%

23 Kristiansand (n=25) Hamar (n=41) Levanger (n=40) Bodø (n=56) Namsos (n=24) Narvik (n=32) Haugesund (n=45) Tromsø (n=118) Molde (n=35) Drammen (n=46) Volda (n=29) Kongsvinger (n=21) Hammerfest (n=25) Nasjonalt (n=2742) Harstad (n=25) Elverum (n=44) Lillehammer (n=41) Ullevål (n=464) Haukeland (n=224) Telemark (n=32) Arendal (n=207) Ålesund (n=44) Rikshospitalet (n=353) Tønsberg (n=44) St. Olavs (n=248) Stavanger (n=196) Mo i Rana (n=28) Median tid (min) innlegging STEMI (Primærinnleggingar)* *Gjeld berre sjukehus med tal STEMI > 20

24 Gjennomsnittstid (min) innlegging STEMI (Primærinnleggingar)* Hamar (n=41) Kongsvinger (n=21) Harstad (n=25) Kristiansand (n=25) Narvik (n=32) Mo i Rana (n=28) Ålesund (n=44) Namsos (n=24) Drammen (n=46) Volda (n=29) Levanger (n=40) Haugesund (n=45) Bodø (n=56) Lillehammer (n=41) Nasjonalt (n=2742) Tønsberg (n=44) Tromsø (n=118) Rikshospitalet (n=353) Molde (n=35) Telemark (n=32) Ullevål (n=464) Elverum (n=44) Haukeland (n=224) Stavanger (n=196) St. Olavs (n=248) Arendal (n=207) Hammerfest (n=25) *Gjeld berre sjukehus med tal STEMI > 20

25

26

27

28 Vi ser det vi lyser på..

29 Krav til register (kliniske) Relevante sjukdomar (ofte lett) Skilnad mellom tekniske register og sjukdomsregister Døme: pacemaker versus hjartesvikt Relevante parametre (vanskeleg) Overkomeleg registreringsarbeid (??) Dataverktøy Integrering PAS/EPJ (fleire publikasjonar om (tilsynelatande) vellukka integrasjon frå andre land) Lokale ressurser God tilbakemelding til klinikar (viktig) Rapportar Søkemotor for klinikar Kan følge pasientforløp over tid

30 Ønsker frå klinikarane Raskt og enkelt Veldefinerte og ikkje for mange variabler Brukarvenleg Elektronisk uttrekk Meiningsfullt Variabler Kvalitetskontroll Rapporter Tydeleg ansvar Forankra i linja Del av (kvalitets-) arbeidet (for alle) Lokalt ansvarleg person/superbrukar/ressurs

31 Andre krav Forankra i fagmiljøet Høg kvalitet Validitet, reliabilitet Komplett Høg nytteverdi Variabler må vurderast i lys av føremålet med registeret Risikofaktorar, karakteristika akutt episode, resultat helsehjelp, vidare behandling/forløp Enkelt å bruke/hente data

32 Ideelt krav Integrert med EPJ/PAS Pasientdata-demografi Pasient-tider/status Kliniske data: krev total omstrukturering av dagens journal Meldingar ved diagnosesetting/epikriseskriving? Medikamentsamstemming/medikamentkort?

33 Oppsummering Gode kvalitetsregister viktig klinisk verktøy Kvalitet behandling/kvalitetsarbeid Leiing Styring Utvikling av registerkvalitet viktig prioritering vidare

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin Helse M&R HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin Helse M&R HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin Helse M&R HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen. 3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 1 Agenda Nye dokumenter og endring i dokumenter siden samling 2 Ekspertgruppen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Prehospital fremtid. Spesialrådgiver Kristin Lossius. Helse- og omsorgsdepartementet. Gardermoen, 23.september 2015

Prehospital fremtid. Spesialrådgiver Kristin Lossius. Helse- og omsorgsdepartementet. Gardermoen, 23.september 2015 Prehospital fremtid Spesialrådgiver Kristin Lossius Gardermoen, 23.september 2015 Den akuttmedisinske kjede Bred gjennomgang Nasjonal helse- og sykehusplan Akuttutvalget Akuttmedisinforskriften Utfordringer

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 29. oktober 2015 *Til og med 24. september 2015 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus Status for BARNE BEST rundt om i landet Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus NASJONALT Nytt utkast til Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet) (

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Rapport IS-2195 Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt register for leddproteser, Hofteprotese og Norsk pasientregister FORORD Publikasjonens tittel:

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Årsrapport Kapittel 3 RESULTATER

Årsrapport Kapittel 3 RESULTATER Årsrapport 2016 Kapittel 3 RESULTATER Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs hospital 01.10.2017 Ragna Elise Støre Govatsmark,

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Rapport IS-2196 o Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonal register for leddproteser, Kneprotese og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2014 Stig A. Slørdahl, Hanne

Detaljer

Årsrapport Norsk Intensivregister 2003 revidert utgave

Årsrapport Norsk Intensivregister 2003 revidert utgave NIR Årsrapport 2003 25-04-07 1 Årsrapport Norsk Intensivregister 2003 revidert utgave På vegne av styringsgruppen i NIR Hans Flaatten Leder Haukeland Universitetssykehus N-5021 Bergen hkfl@helse-bergen.no

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2016*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2016* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2016* Marta Ebbing Fagdirektør helseregistre, Helsedata og digitalisering Bergen, 20. oktober 2016 * Ut august 2016 Takk til Fødeinstitusjonene Fagrådet

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Årsrapport 2014. Med plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2014. Med plan for forbedringstiltak Årsrapport 2014 Med plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2015 Hanne Karlsaune,

Detaljer

Reformen fritt behandlingsvalg

Reformen fritt behandlingsvalg Reformen fritt behandlingsvalg Helse- og omsorgsminister Bent Høie Pressekonferanse 23. januar 2015 For mange venter på behandling Sannhetsvitne. 2 Fritt behandlingsvalg 23. januar 2015 Reformen fritt

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Intensivbehandling av barn i Norge. Torleiv Haugen Barneteamet Avd. for Anestesiologi Rikshospitalet OUS 2015

Intensivbehandling av barn i Norge. Torleiv Haugen Barneteamet Avd. for Anestesiologi Rikshospitalet OUS 2015 Intensivbehandling av barn i Norge Torleiv Haugen Barneteamet Avd. for Anestesiologi Rikshospitalet OUS 2015 Barneintensiv RH Akuttklinikken 6-(9) senger 54 sykepleierhjemler 2 overleger (9) 0-18 år CRRT,

Detaljer

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare SINTEF A16888 RAPPORT Reinnleggelser i somatiske sykehus i og analysert med personidentifiserbare data Stein Østerlund Petersen SINTEF Helsetjenesteforskning Oktober 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Virksomhetsrapport august 2016

Virksomhetsrapport august 2016 Virksomhetsrapport august 2016 Styresak 064-2016 Fagdirektør Per Engstrand 08.09.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Tittel Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011. Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013

30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011. Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011 Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Bakgrunn henvendelse fra Pasient- og brukerombudet «Ombudene har i en årrekke tatt opp at pasientene bør få tilbud om å

Detaljer

Norsk Hjerneslagregister:

Norsk Hjerneslagregister: Norsk Hjerneslagregister: http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister- kort

Detaljer

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder Norsk hjerteinfarktregister KLMED8007 03.11.2009 1 Akutt hjerteinfarkt i Norge 12-15000

Detaljer

NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak

NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak Lars B. Engesæter, Jan-Erik Gjertsen, Eva Dybvik og Lise B. Kvamsdal 20.09.2016 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn

Detaljer

Variasjon i 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus interimanalyse fra forskningsprosjektet

Variasjon i 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus interimanalyse fra forskningsprosjektet Variasjon i 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus interimanalyse fra forskningsprosjektet Notat fra Kunnskapssenteret Juni 2011 Bakgrunn: Et pågående forskningsprosjekt i Kunnskapssenteret

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Nasjonalt register for prostatakreft Innhold Kliniske opplysninger om pasienter

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Årsrapport APPENDIKS oversikt over tabeller

Årsrapport APPENDIKS oversikt over tabeller Årsrapport APPEDIKS oversikt over tabeller Utarbeidet av sekretariat for orsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre s hospital.. Ragna Elise Støre Govatsmark, Tormod Digre, Sylvi

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Vurdering av global VV-funksjon etter hjerteinfarkt

Vurdering av global VV-funksjon etter hjerteinfarkt Vurdering av global VV-funksjon etter hjerteinfarkt -resultater fra NORDISTEMI Nisha, Sigrun Halvorsen, Pavel Hoffmann, Carl Müller, Ellen Bøhmer, Sverre E. Kjeldsen, Reidar Bjørnerheim Oslo Universitetssykehus,

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Synnøve Roald Spesialrådgiver Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Synnøve Roald Spesialrådgiver Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Synnøve Roald Spesialrådgiver Helse-og omsorgsdepartementet 1 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Pasientens perspektiv og opplevelse skal legges til grunn

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Godkjente blodbanker i Norge per 30. juni 2015

Godkjente blodbanker i Norge per 30. juni 2015 Sykehuset Østfold Seksjon for transfusjonsmedisinblodbank 16.10.2014 1603 FREDRIKSTAD Avdelingsleder Bjørg Kari Bolstad Akershus Universitetssykehus Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avd., Versjon

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Innsatsområder som ble valgt

Innsatsområder som ble valgt PASIENTSIKKERHETSKAMPAMJEN FOR HJERNSLAG BAKGRUNN FOR TILTAKSPAKKEN, INFORMASJON OM HVORDAN NORSK HJERNSLAGREGISTER KAN BENYTTES FOR Å EVALUERE BRUK AV TILTAKSPAKKEN OG NOEN TANKER OM FRAMTIDA Bent Indredavik

Detaljer

Data fra Oslo universitetssykehus (OUS) før og nå sett fra Medisinsk fødselsregister (MFR)

Data fra Oslo universitetssykehus (OUS) før og nå sett fra Medisinsk fødselsregister (MFR) Data fra Oslo universitetssykehus (OUS) før og nå sett fra Medisinsk fødselsregister (MFR) Olaug Margrete Askeland Statistiker, Avdeling for helseregistre Bergen, 2. november 214 Merkedag for Medisinsk

Detaljer

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim!

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Fast track seminar 15. 16. september 2011 140 deltakere fra 20 norske sykehus! AHUS Arendal Diakonhjemmet Hammerfest Haugesund Kongsberg Kristiansand

Detaljer