Norsk Hjerneslagregister:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Hjerneslagregister:"

Transkript

1 Norsk Hjerneslagregister: En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister

2 Norsk hjerneslagregister- kort historikk Godkjenning som Nasjonalt kvalitetsregister med Helse Midt som eier Etablert som lokalt behandlingsregister ved en del avdelinger Ingen tillatelse til å sammenstille data Lovhjemmel (2010) og forskrift (2012) på plass Hjerte-Kar forskriften Pilotfase 13 sykehus Alle formalia (Databehandleravtaler) på plass for nasjonal utbredelse 53 sykehus er nå tilknyttet - Meldeplikt for alle sykehusene Norsk hjerneslagregister: Et kvalitetsregister tilknyttet Nasjonalt register for hjerte og kar lidelser HEMIT levert dataløsning Sekretariat ved St Olavs Hospital Årsrapport 2012

3 Fra høsten 2013: Alle 53 aktuelle sykehus tilsluttet registeret Helse Nord 12 sykehus Helse Midt 8 sykehus Helse Vest 10 sykehus Helse Sør-Øst 23 sykehus

4 Norsk hjerneslagregister har som formål å sikre og forbedre kvaliteten på slagbehandlingen i Norge og registrerer: Hvem får hjerneslag? Hvilken behandling tilbys pasienter med hjerneslag? Følger vi nasjonale retningslinjer? Resultat: Hva oppnås? Hvordan går det?

5 Vi har nå 2 viktige verktøy for å utvikle bedre slagbehandling. Norsk ( 2012) Hjerneslagregister Hva bør gjøres? Hva gjøres? Vi kan da identifisere hva som kan/bør forbedres! Med denne tilnærming kan vår gode slagbehandling i Norge bli enda bedre

6 OECD rapport 2011 tyder på at norsk slagbehandling er meget god Helt i toppen når det gjelder overlevelse etter hjerneslag

7 Norsk Hjerneslagregister Utdrag og eksempler fra Årsrapporten pilotsykehus

8 2012- pilotfase- 13 sykehus Pasientsammensetning Alder (gjennomsnitt, median og andel 80år) totalt og fordelt på sykehusnivå Sykehus Antall hendelser Alder Alder Andel 80 N Gjennomsnitt Median % Arendal , ,4 Flekkefjord 45 77, ,7 Kristiansand , ,3 Harstad 77 75, ,2 Tromsø ,8 73,5 72,8 Levanger , ,2 Namsos , ,9 Orkdal ,8 St. Olav , ,2 Kristiansund 94 73,4 75,5 63,8 Molde , ,2 Volda 54 77, ,6 Ålesund , ,8 TOTALT , ,9

9 Hvem får hjerneslag? Høyt Blodtrykk Hjerte forkammer flimmer Disse faktorer + fysisk inaktivitet kan forklare over 80 % av alle slag Disse faktorer kan påvirkes-modifiseres -vi har et potensial for bedre forebygging

10 Hvilken fordeling er det mellom de 2 typer av hjerneslag - hjerneinfarkt og hjerneblødning? Hjerneinfarkt 87 % Hjerneblødning 11% ( Ukjent 2 % ) Ref: Årsrapport 2012

11 Norsk Hjerneslagregister Vi har for 2012 rapportert i årsrapporten på 9 kvalitetsindikatorer Her vil presenteres 4 indikatorer: Andel pasienter som innlegges direkte i slagenhet Andel pasienter som får blodproppoppløsende behandling Andel pasienter som innlegges innen 4,5 timer fra debut Andel pasienter som får blodfortynnende behandling (antikoagulasjon) ved hjerteforkammerflimmer

12 Helsevesenets bidrag til selvhjulpenhet ved slagbehandling - ved fokus på disse 4 kvalitetsindikatorer Hovedanbefalinger i de nasjonale retningslinjer Ref : Hankey 2006, Warlow 2008 Langhorne 2009, Cochrane reviews Per år SLAGENHET TROMBOLYSE HJERTEFORKAMMER FLIMMER (ANTIKOAGULASJON) ANDEL AV ALLE PAS 100% 20% 20% antall selvhjulpne >1200 ekstra slag pasienten per år kan bli selvhjulpne hvis vi kan oppfylle kravene til disse 4 kvalitetsindikatorer (Estimat basert på dagens forskningsbaserte kunnskap) Jo rasker behandlingen starter jo større effekt ( Tid er derfor også en kvalitetsindikator)

13 Kvalitetsindikator 1 Andel pasienter direkte innlagt i slagenhet ved ankomst sykehus (N=2346). Volda Tromsø Levanger Namsos Orkdal Kristiansand 88,9 85,8 83,5 82,9 80,4 79,9 Molde Kristiansund Totalmaterialet 75 74,5 73,7 Arendal St. Olav Harstad 65,3 64,1 63,6 Ålesund 56,2 Flekkefjord 35, Nasjonale retningslinjer: Alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i slagenhet og innlegges direkte

14 Kvalitetsindikator 2 Andel pasienter med hjerneinfarkt 80 år behandlet med trombolyse 2012 (blodproppoppløsende behandling) Arendal 23,6 Kristiansand 21,2 Tromsø 18,1 Flekkefjord Ålesund Totalmaterialet St. Olav Harstad 15 14,3 12,9 12,8 11,5 Antall hjerneinfarkt 80 år: N=1285 Antall trombolysebehandlede: n=166 Molde 9,6 Kristiansund 7,5 Namsos Levanger Volda 0 4,5 5,6 Overflyttes delvis annet sykehus ved trombolyse Orkdal* 0 Overflyttes annet sykehus ved trombolyse Nasjonale retningslinjer: Alle pasienter som oppfyller kriteriene bør få trombolytisk behandling En god del av forskjellene i andeler skyldes om trombolyse gis til pasienter med MILDE SLAG

15 Effekt av trombolyse ved milde slag ( National Institute of Health Stroke Scale: 0-5 poeng) Andel pasienter selvhjulpne 6 mndr etter slaget Milde slag som får blodproppoppløsen behandling: 72,7 % * Milde slag som ikke får blodproppoppløsende behandling: 75,3 % * Ingen sikker statistisk forskjell Forskjellene mellom sykehusene i andel som får trombolyse er i stor grad knyttet til ulik behandling i gruppen milde slag der effekten av trombolyse er usikker. Norsk hjerneslagregister kan si noe om hvordan denne usikkerheten håndteres, hvem som får trombolyse ved de ulike sykehus samt se på effekten for pasientene Slike analyser er nødvendig for at trombolyseandel skal bli en adekvat kvalitesindikator og ikke bare et usikkert surrogat * Referanse: International Stroke Trial 3- Lancet 2012, 379:

16 Andel pasienter innlagt <4 1/2 t Kvalitetsindikator 3 Nasjonale retningslinjer: Alle pasienter med akutt hjerneslag bør innlegges som ø hjelp Alle pasienter som kan nå sykehuset innen 6 timer bør innlegges som rød respons: Blå-lys

17 Kvalitetsindikator 4 Andel pasienter < 80 år med hjerneinfarkt og hjerteforkammer flimmer utskrevet med antikoagulasjon ( en form for blodfortynnende behandling) Harstad 100 Levanger Tromsø 85,2 87,5 Kristiansand Volda Arendal 80 77,8 81 Totalmaterialet 74,3 St. Olav Ålesund 70,5 68,8 Namsos Orkdal 61,5 63,6 Kristiansund 55,6 Molde Flekkefjord 0 Lite komplett registrering? 37, Nasjonale retningslinjer: Alle pasienter med hjerneinfarkt som har hjerteforkammerflimmer bør få antikoagulasjon hvis ikke kontraindikasjoner (20-30 % har vanligvis kontraindikasjoner så de ikke bør få denne behandling)

18 OPPSUMMERING 1 Pilotfasen i Norsk hjerneslagregister viser at registrering i registeret er mulig og kan gi viktig informasjon om hvem som behandles, hvordan de behandles og hvordan det går med dem. Resultatene i pilotfasen må tolkes med stor forsiktighet da få pasienter er registrert og dekningsgraden ved sykehusene varierer. Resultatene tyder på at det tilbys slagbehandling av høy kvalitet, men på en del av indikatorene er det klart forbedringspotensial og det framkommer variasjoner som bør følges opp. Vi håper sykehusene kan benytte resultatene i sitt videre forbedringsarbeid og når registeret blir landsdekkende vil det kunne bli et viktig verktøy i kvalitetssikring og kvalitetsforbedring av slagbehandlingen i Norge. Fra 2014 får alle sykehus online rapportering om sin behandling sammenlignet med landsgjennomsittet som ytterligere vil øke nytten i den kliniske hverdag. Norsk hjerneslagregister har i tillegg en egen rapportfunksjon som gir alle data Den nasjonale pasientsikkerhetskampanje for hjerneslag trenger.

19 OPPSUMMERING 2 DEN STØRSTE UTFORDRINGEN: Er knyttet til om ledelsen ved sykehusene har viljen og evnen til å prioritere innregistrering i registeret DVS sørge for registrerings -ressurser. Vi får ikke mere ut enn det vi putter inn GOD DEKNING ER EN NØDVENDIGHET FOR AT REGISTERET SKAL GI OSS DEN INFORMASJON VI TRENGER I KVALITETSFORBEDRINGEN!

20 Norsk hjerneslagregister er viktig og blir enda viktigere hvis vi samtidig husker: Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted Albert Einstein ( ) Adresse: TAKK!

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2014 Stig A. Slørdahl, Hanne

Detaljer

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6 Originalartikkel Hjerteinfarkt i Norge i 20384 6 BAKGRUNN Norsk hjerteinfarktregister ble i 202 etablert som et nasjonalt kvalitetsregister. I denne første rapporten fra registeret presenteres antall hjerteinfarkter,

Detaljer

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Nasjonalt registersekretariat Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St Olavs Hospital 15 oktober 2013 Nasjonalt registersekretariat 2013 Ragna Elise Støre

Detaljer

Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Kjell Arne Arntzen 1, Kristina Devik 1 og Lena Ringstad Olsen 2 1 Nevro-, hud og revmatologisk

Detaljer

Forskjeller i helsetjenesten. Hva kan vi lære av variasjonen i medisinske kvalitetsregistre?

Forskjeller i helsetjenesten. Hva kan vi lære av variasjonen i medisinske kvalitetsregistre? Forskjeller i helsetjenesten Hva kan vi lære av variasjonen i medisinske kvalitetsregistre? Dokumentet er en oversettelse, videreutvikling og tilpassning av: Ännu bättre vård Vad kan vi lära från variationen

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland !! Program!12.desember!2014!Radisson!Blu!Hotel!Plaza,!Oslo!! Tid! Tema! Foredragsholder! 10:00% 10:05! Velkommen! Eva!Stensland!

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Bent Indredavik Avdelingsoverlege, Avd. for hjerneslag, Med. Klinikk, St Olavs Hospital Professor, Institutt for Nevromedisin, Med. Fakultet, NTNU Leder

Detaljer

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder Norsk hjerteinfarktregister KLMED8007 03.11.2009 1 Akutt hjerteinfarkt i Norge 12-15000

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Utfordringer i etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer i etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer i etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Stig Arild Slørdahl St.Olavs Hospital/ NTNU Kvalitetsregisterkonferansen 2008 Tromsø 22.09-23.09 Mail 19.09.08 Helse Midt-Norge Jeg har purret

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 KS- Kommunesektorens organisasjon Rapport Desember 2012 KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS SEG? KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse Nasjonalt helseregisterprosjekt Gode helseregistre bedre helse Strategi og handlingsplan 2012 2013 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi og handlingsplan 2012 2013. Oppdragsgiver: Helse- og

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Rapport IS-2272 Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Publikasjonens tittel: Årsrapport 2014 - Fritt sykehusvalg Norge Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer: IS-2272 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer