Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007"

Transkript

1 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus og i kommunehelsetjenesten 15. august 2006, 15. februar 2007 og 15. august Resultater fra den første undersøkelsen er referert blant annet i Tidsskrift for Den norske lægeforening. Undersøkelsene skal monitorere kvaliteten i turnustjenesten og tjene som informasjonsgrunnlag i arbeidet med å utvikle tjenesten. De skal danne grunnlag for beslutninger vedrørende turnustjenesten både for turnusrådet, arbeidsgivere og myndigheter. Følgende områder ble behandlet i spørreskjemaene for tjenesten ved henholdsvis kirurgisk, medisinsk og (eventuelt) psykiatrisk avdeling: De to siste undersøkelsene ble gjennomført med identifiserte tjenestesteder (sykehus og legekontorer). Spørreskjemaene er omfattende og det er derfor lite hensiktsmessig å presentere resultater for enkeltvariabler for det enkelte tjenestested. Dataene er derfor slått sammen til sumr eller indekser. Indeksene vil gi en rask og rimelig presis oversikt over sentrale sider ved turnustjenesten som er sammenlignbar fra måling til måling. Bredde at turnuslegen får oppleve et bredt spekter av pasientsituasjoner Helhet at turnuslegen følger pasientene gjennom hele sykehusoppholdet Mengde at turnuslegen får gjentatte erfaringer med likeartede pasientsituasjoner Veiledning systematisk oppfølging fra personlig veileder Supervisjon tilbakemelding, oppmuntring og korrigering i daglig arbeid

2 Turnusrådet En grov oversikt over alle sykehusenes plassering i forhold til landsgjennomsnittet er presentert for de to evalueringene som er gjennomført i 2007 (Tabell 1). For det enkelte sykehus presenteres også resultatet for de enkelte indeksene (sumne) for hver av evalueringene i 2007 sammenlignet med gjennomsnittet for alle sykehusene. (Tabell 2). Noen sykehus har til dels store forskjeller mellom 1. og 2. måling som ikke alltid skyldes faktiske endringer i tjenesten (Tabell 3). Varierende oppslutning om evalueringen og forskjellig opplevelse blant turnuslegene av objektivt like forhold ved tjenesten er mulige forklaringer. Forskjellene er størst i den delen av evalueringen som omhandler veiledning og supervisjon (Tabell 4). Her er enkelte av spørsmålene i noen grad bygget på skjønn. For den delen av evalueringen som omhandler praktisk læring er resultatene mer samlet fra 1. til 2. måling. Denne delen består i mindre grad av skjønnsmessige spørsmål. Noen forskjeller mellom 1. og 2. gangs måling skyldes faktiske endringer i turnustjenesten ved enkelte sykehus. Det kan for eksempel dreie seg om endring i pasienttilbudet eller organisasjonsmessige endringer. Det kan også skyldes skifte av veiledere på enkelte avdelinger. Noen sykehus har i inneværende år satset aktivt på å forbedre turnustjenesten. For enkelte sykehus vil dette avtegne seg i en forbedring av resultatet fra 1. til 2. gangs evaluering. Ytterligere evalueringer vil gi mer pålitelige resultater.

3 Sykehusene ble evaluert av 270 turnusleger i februar 2007 og 299 turnusleger i august Evalueringene hadde en oppslutning (svarprosent) på 78%. Sykehus med samlet evaluering over landsgjennomsnittet både i februar og august 2007 (antall evalueringer i parentes) Blefjell sykehus Rjukan (3) 1 Blefjell sykehus Notodden (5) 2 Voss sjukehus (7) 3 Ullevål Universitetssykehus (5) 4 Helse Fonna HF Odda sjukehus (4) 5 Hålogalandssykehuset Narvik (9) 6 Hålogalandssykehuset Harstad (11) 7 Sykehuset Innlandet, Tynset (6) 8 Helse Fonna HF Stord sjukehus (9) 9 Helgelandssykehuset, Sandnessjøen (6) 10 Sykehuset Innlandet, Kongsvinger (11) 11 Sykehuset Innlandet Hamar (6) 12 Akershus universitetssykehus (11) 13 Ringerike Sykehus (3) 14 Nordlandssykehuset Lofoten (5) 15 Nordfjord sjukehus (9) 16 Førde sentralsjukehus (13) 17 Aker Universitetssykehus (15) 18 Molde sjukehus (18) 19 Rangering Turnuslegene har evaluert en rekke sider av praktisk læring ved de enkelte av sykehusets avdelinger, i tillegg til veiledning og supervisjon. Sykehus med samlet evaluering under landsgjennomsnittet både i februar og august 2007 (antall evalueringer i parentes) Diakonhjemmet Sykehus (10) Haraldsplass Diakonale Sykehus As (3) Helgelandssykehuset Mo i Rana (4) Helse Bergen HF Haukeland univ.sh.(16) Helse Fonna HF Haugesund sjukehus (18) Helse Sunnmøre HF Ålesund sjukehus (19) Nordlandssykehuset Bodø (23) St. Olavs Hospital (14) St. Olavs hospital Orkdal sjukehus (13) Sykehuset Buskerud (13) Sykehuset Innlandet Elverum (10) Sykehuset Levanger (17) Sykehuset Telemark (10) Sykehuset Østfold-Fredrikstad (13) Sykehuset Østfold-Moss (12) Sørlandet sykehus HF Arendal (13) Sørlandet sykehus HF Kristiansand (14) Universitetssykehuset Nord-Norge (18) Sykehus med samlet evaluering under landsgjennomsnittet i februar 2007 og over landsgjennomsnittet i august 2007 (antall evalueringer i parentes) Helse Finnmark Klinikk Hammerfest (11) Innlandet sykehus Gjøvik (17) Kristiansund sykehus (12) Lærdal sjukehus (6) Stavanger universitetsjukehus (18) Stensby Sjukehus (6) Sykehuset Asker og Bærum (7) Sykehuset Innlandet Lillehammer (17) Sykehus med samlet evaluering over landsgjennomsnittet i februar 2007 og under landsgjennomsnittet i august 2007 (antall evalueringer i parentes) Blefjell sykehus Kongsberg (8) Helgelandssykehuset Mosjøen (8) Helse Finnmark Klinikk Kirkenes (4) Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus (7) Hålogalandssykehuset, Stokmarknes (7) Sh. i Vestfold Tønsb/Sandefj/Larvik (29) Sykehuset Namsos (9) Sørlandet sykehus HF Flekkefjord (5)

4 Aker Universitetssykehus august 2007: 15 av 16 ) Kirurgiske prosedyrer 5,83 5,82 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,06 8,30 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,83 8,78 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 5,83 5,41 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 9,91 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,14 7,81 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 10,00 9,63 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 7,83 6,83 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 5,20 5,74 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 4,22 4,94 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 5,80 9,33 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 7,17 6,50 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,17 7,72 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 7,00 8,50 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 7,34 7,27 6,99 7,27 1,00 9,00

5 Akershus universitetssykehus august 2007: 11 av 18 ) Kirurgiske prosedyrer 6,25 5,60 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,44 8,50 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 9,80 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,93 6,80 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 9,67 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,00 6,74 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 10,00 9,71 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 6,42 9,00 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,33 5,26 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,18 5,50 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 8,96 8,72 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,79 5,80 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,50 6,80 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 7,63 7,80 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 7,40 7,51 6,99 7,27 1,00 9,00

6 Blefjell sykehus Kongsberg august 2007: 8 av 10 ) Kirurgiske prosedyrer 6,63 6,00 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,33 9,72 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,80 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,00 5,23 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,06 8,76 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,88 2,80 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 7,20 4,05 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,05 4,42 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,15 7,17 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 7,27 6,82 6,99 7,27 1,00 9,00

7 Blefjell sykehus Notodden august 2007: 5 av 6 ) Kirurgiske prosedyrer 7,50 7,33 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 7,67 9,58 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 9,42 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,00 7,15 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,17 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,00 9,00 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 6,10 7,83 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,60 7,68 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 7,25 7,50 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 8,00 8,00 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 7,56 8,35 6,99 7,27 1,00 9,00

8 Blefjell sykehus Rjukan august 2007: 3 av 6 ) Kirurgiske prosedyrer 8,67 6,33 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 10,00 10,00 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 8,40 6,60 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,00 7,86 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 10,00 5,35 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 9,80 8,10 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 9,00 6,00 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 9,00 7,75 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 9,40 7,80 6,99 7,27 1,00 9,00

9 Diakonhjemmet Sykehus august 2007: 10 av 11 ) Kirurgiske prosedyrer 4,96 4,83 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 8,96 10,00 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,50 9,40 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,60 6,24 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,49 8,97 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 2,83 4,72 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 3,28 4,82 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,08 6,43 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,50 6,00 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,60 7,14 6,99 7,27 1,00 9,00

10 Førde sentralsjukehus august 2007: 13 av 17 ) Kirurgiske prosedyrer 5,86 5,58 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 8,57 8,75 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,71 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,06 5,87 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 9,86 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,47 8,24 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 10,00 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 6,50 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 4,37 4,77 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 4,91 5,12 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 9,60 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,18 6,25 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 8,00 6,71 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 8,75 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,99 7,45 6,99 7,27 1,00 9,00

11 Haraldsplass Diakonale Sykehus As august 2007: 3 av 4 ) Kirurgiske prosedyrer 4,83 5,33 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 5,67 6,67 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 7,00 4,67 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 4,90 4,00 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 7,50 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,07 8,00 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 5,50 6,60 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 7,95 7,60 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,50 6,75 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,50 7,50 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,60 6,46 6,99 7,27 1,00 9,00

12 Helgelandssykehuset Mo i Rana august 2007: 4 av 5 ) Kirurgiske prosedyrer 6,33 7,33 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 4,67 6,89 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 9,67 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,00 7,73 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 7,43 8,43 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 2,90 4,03 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 2,90 6,43 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 4,75 4,67 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,00 6,83 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 5,98 7,20 6,99 7,27 1,00 9,00

13 Helgelandssykehuset Mosjøen august 2007: 8 av 8 ) Kirurgiske prosedyrer 7,50 6,64 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,17 7,28 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 8,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 9,05 7,97 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,79 9,17 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,50 3,47 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 9,15 7,42 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,88 5,38 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 9,25 7,04 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 8,22 7,24 6,99 7,27 1,00 9,00

14 Helgelandssykehuset, Sandnessjøen august 2007: 6 av 8 ) Kirurgiske prosedyrer 7,17 5,67 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 8,75 9,17 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,80 8,40 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 8,75 8,42 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,36 9,07 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 8,00 5,33 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 9,15 5,39 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 8,25 6,19 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,13 5,94 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 8,38 7,36 6,99 7,27 1,00 9,00

15 Helse Bergen HF Haukeland universitetssykehus august 2007: 16 av 18 ) Kirurgiske prosedyrer 5,24 4,67 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 8,48 8,06 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 7,33 6,85 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 4,86 5,64 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 9,09 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 7,78 7,51 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 4,53 3,80 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 6,11 5,46 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,85 4,42 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,75 7,00 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,53 6,25 6,99 7,27 1,00 9,00

16 Helse Finnmark Klinikk Hammerfest august 2007: 11 av 14 ) Kirurgiske prosedyrer 6,55 7,50 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 8,45 8,54 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,29 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,60 7,65 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,76 9,58 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,59 8,82 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 4,70 5,50 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,89 4,10 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,04 7,06 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 5,79 6,88 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,90 7,56 6,99 7,27 1,00 9,00

17 Helse Finnmark Klinikk Kirkenes august 2007: 4 av 6 ) Kirurgiske prosedyrer 6,83 6,06 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 8,33 8,17 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 8,33 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,20 6,40 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 9,72 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,71 7,62 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 10,00 5,57 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 7,00 4,70 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,25 7,92 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,25 6,33 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 7,86 7,08 6,99 7,27 1,00 9,00

18 Helse Fonna HF Haugesund sjukehus august 2007: 18 av 23 ) Kirurgiske prosedyrer 6,18 5,93 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 6,75 7,23 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,38 9,37 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,31 5,52 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,58 9,92 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,21 8,81 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 9,10 9,20 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 5,29 5,89 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,63 4,52 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,35 6,18 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 5,89 5,89 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,75 5,95 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,16 7,48 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,82 6,44 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,85 7,05 6,99 7,27 1,00 9,00

19 Helse Fonna HF Odda sjukehus august 2007: 4 av 5 ) Kirurgiske prosedyrer 7,83 7,78 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 8,33 9,72 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 9,33 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,20 8,27 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 8,33 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,57 9,10 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 6,44 5,53 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 7,33 8,02 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 2,50 6,92 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,00 7,58 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 7,06 8,23 6,99 7,27 1,00 9,00

20 Helse Fonna HF Stord sjukehus august 2007: 9 av 12 ) Kirurgiske prosedyrer 6,67 6,46 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,00 9,79 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,20 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,20 7,65 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,83 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,74 9,25 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 10,00 10,00 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 5,33 6,67 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 5,12 4,85 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 7,06 3,38 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 7,50 7,47 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 8,00 6,88 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,55 7,56 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 8,00 8,17 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 7,69 7,67 6,99 7,27 1,00 9,00

21 Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus august 2007: 7 av 8 ) Kirurgiske prosedyrer 7,78 7,00 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 8,33 7,54 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,33 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,07 5,75 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,10 7,93 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 5,70 4,15 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,57 3,90 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,92 5,63 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,92 6,81 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 7,31 6,87 6,99 7,27 1,00 9,00

22 Helse Sunnmøre HF Ålesund sjukehus august 2007: 19 av 25 ) Kirurgiske prosedyrer 5,94 6,42 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 5,85 6,63 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 7,08 8,64 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,06 5,82 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,58 9,79 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,75 8,38 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 10,00 9,60 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 4,00 7,27 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 2,97 4,92 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 6,29 5,38 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 3,45 3,99 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,32 5,90 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,83 6,42 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 5,63 6,95 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,44 6,78 6,99 7,27 1,00 9,00

23 Hålogalandssykehuset Harstad august 2007: 11 av 16 ) Kirurgiske prosedyrer 6,89 7,00 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,72 9,33 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 9,80 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 8,57 8,00 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,21 7,97 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,55 6,50 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,88 7,74 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,17 6,20 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,54 7,85 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 7,30 8,04 6,99 7,27 1,00 9,00

24 Hålogalandssykehuset Narvik august 2007: 9 av 10 ) Kirurgiske prosedyrer 6,10 6,63 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 8,80 9,58 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 9,42 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,92 8,40 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,31 9,57 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 5,78 5,55 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 6,90 6,95 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 7,45 6,94 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,35 6,63 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 7,70 7,97 6,99 7,27 1,00 9,00

25 Hålogalandssykehuset, Stokmarknes august 2007: 7 av 8 ) Kirurgiske prosedyrer 7,29 5,11 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,58 9,44 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 8,50 6,07 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,57 9,00 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 2,33 2,87 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 6,43 6,27 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 4,88 6,00 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 5,69 6,50 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,99 7,13 6,99 7,27 1,00 9,00

26 Innlandet sykehus Gjøvik august 2007: 17 av 18 ) Kirurgiske prosedyrer 6,33 7,21 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 7,72 7,83 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,58 9,58 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 5,67 7,20 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,91 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,91 9,16 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 4,19 5,03 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 4,58 3,95 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 4,00 5,72 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,42 7,81 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,37 7,35 6,99 7,27 1,00 9,00

27 Kristiansund sykehus august 2007: 12 av 15 ) Kirurgiske prosedyrer 7,38 7,75 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 8,94 9,17 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 9,83 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,70 8,17 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,17 8,76 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,23 2,83 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 3,82 6,28 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 4,71 5,58 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 5,96 6,54 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,65 7,49 6,99 7,27 1,00 9,00

28 Lærdal sjukehus august 2007: 6 av 9 ) Kirurgiske prosedyrer 6,67 5,83 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 7,50 9,17 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 8,40 6,15 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 10,00 9,09 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 2,80 5,80 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 1,90 5,04 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 1,00 6,23 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 2,25 7,08 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 5,37 7,44 6,99 7,27 1,00 9,00

29 Molde sjukehus august 2007: 18 av 20 ) Kirurgiske prosedyrer 6,45 6,46 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 7,67 8,13 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,67 9,33 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,12 6,57 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 9,79 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,16 8,52 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 9,50 9,70 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 7,17 6,40 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 4,07 5,83 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 6,48 6,39 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 7,18 5,64 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 4,98 4,81 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,00 7,24 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,83 6,52 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 7,12 7,27 6,99 7,27 1,00 9,00

30 Nordfjord sjukehus august 2007: 9 av 9 ) Kirurgiske prosedyrer 6,57 6,21 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,67 9,17 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 4,76 7,80 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,20 9,04 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 5,56 4,23 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,94 3,25 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,70 7,19 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,50 6,63 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 7,27 7,35 6,99 7,27 1,00 9,00

31 Nordlandssykehuset Bodø august 2007: 23 av 27 ) Kirurgiske prosedyrer 5,93 5,71 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 5,92 6,40 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 8,90 9,92 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 4,62 4,85 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,50 9,62 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 7,72 7,71 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 9,75 9,39 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 7,42 7,04 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 4,25 4,24 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,46 6,41 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,51 7,17 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,13 4,81 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,55 7,25 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 7,25 6,92 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,87 6,92 6,99 7,27 1,00 9,00

32 Nordlandssykehuset Lofoten august 2007: 5 av 8 ) Kirurgiske prosedyrer 8,06 6,58 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 10,00 9,58 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,47 7,80 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,43 10,00 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 5,33 2,10 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 4,10 5,00 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,75 7,13 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 3,75 7,13 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 7,07 7,53 6,99 7,27 1,00 9,00

33 Ringerike Sykehus august 2007: 3 av 4 ) Kirurgiske prosedyrer 6,67 6,33 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 7,50 7,50 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,00 5,50 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 7,43 9,79 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 8,20 5,05 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 6,70 5,70 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 8,50 7,13 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 5,75 6,75 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 7,69 7,37 6,99 7,27 1,00 9,00

34 St. Olavs Hospital august 2007: 14 av 21 ) Kirurgiske prosedyrer 4,93 5,57 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 8,79 9,43 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 7,14 7,29 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 5,69 6,00 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 7,16 8,43 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 10,00 9,13 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 6,38 9,00 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 4,37 4,01 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 4,76 4,64 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,74 7,40 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 4,76 6,14 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,49 7,18 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,24 8,06 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,78 7,19 6,99 7,27 1,00 9,00

35 St. Olavs hospital Orkdal sjukehus august 2007: 13 av 14 ) Kirurgiske prosedyrer 6,79 6,58 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,29 9,58 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 9,83 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 5,80 5,20 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,96 8,93 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,26 5,03 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,16 4,35 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 4,29 4,88 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 5,32 5,29 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,45 6,97 6,99 7,27 1,00 9,00

36 Stavanger universitetsjukehus august 2007: 18 av 27 ) Kirurgiske prosedyrer 6,57 5,91 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,54 8,98 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,52 9,89 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,19 5,84 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 7,75 7,33 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 9,58 9,63 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 6,50 6,58 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,44 3,86 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 3,04 5,83 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 7,48 7,35 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,57 6,67 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,03 7,28 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 7,06 7,63 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,91 7,27 6,99 7,27 1,00 9,00

37 Stensby Sjukehus august 2007: 6 av 8 ) Kirurgiske prosedyrer 5,11 6,14 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 4,28 7,61 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 7,89 8,11 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 5,40 6,53 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,44 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 7,29 7,95 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 4,16 5,18 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,13 7,89 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,25 7,67 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 5,75 7,50 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 5,45 7,46 6,99 7,27 1,00 9,00

38 Sykehuset Asker og Bærum august 2007: 7 av 12 ) Kirurgiske prosedyrer 6,00 7,33 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 5,71 4,89 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,75 9,67 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,40 7,40 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,50 8,43 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,38 5,77 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 4,68 6,20 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,40 7,17 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,50 8,83 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,44 7,57 6,99 7,27 1,00 9,00

39 Sykehuset Buskerud august 2007: 13 av 19 ) Kirurgiske prosedyrer 7,33 7,35 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 7,00 6,73 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,20 9,75 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,48 6,61 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 8,96 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,11 7,63 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 5,06 6,11 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,32 5,78 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 8,20 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,85 6,03 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,35 7,31 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 7,50 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,94 7,24 6,99 7,27 1,00 9,00

40 Sykehuset i Vestfold Tønsb/Sandefj/Larvik august 2007: 29 av 33 ) Kirurgiske prosedyrer 6,06 6,39 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 6,60 7,14 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 8,92 9,33 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,10 5,79 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,64 9,61 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,01 7,91 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 5,16 3,93 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 7,14 5,88 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,84 4,32 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,28 7,58 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,92 6,79 6,99 7,27 1,00 9,00

41 Sykehuset Innlandet Divisjon Kongsvinger august 2007: 11 av 11 ) Kirurgiske prosedyrer 5,63 7,67 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,17 9,33 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 9,80 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,44 7,23 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 9,86 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,14 8,98 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 6,08 5,08 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 7,58 4,51 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 7,38 6,75 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,85 6,67 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 7,38 7,54 6,99 7,27 1,00 9,00

42 Sykehuset Innlandet Divisjon Tynset august 2007: 6 av 6 ) Kirurgiske prosedyrer 6,42 6,42 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,17 9,58 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,50 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,40 6,45 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,50 9,39 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 6,65 5,43 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 7,35 6,62 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 7,38 6,63 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,38 6,88 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 7,76 7,74 6,99 7,27 1,00 9,00

43 Sykehuset Innlandet Elverum august 2007: 10 av 15 ) Kirurgiske prosedyrer 6,60 7,03 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 6,43 8,17 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,80 9,40 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 5,49 5,42 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 9,83 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,37 8,97 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 2,90 3,12 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,60 5,57 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 2,80 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,45 6,25 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,05 7,00 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 7,75 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,73 6,98 6,99 7,27 1,00 9,00

44 Sykehuset Innlandet Hamar august 2007: 6 av 12 ) Kirurgiske prosedyrer 6,33 6,89 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 7,78 7,22 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,67 9,67 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,07 7,13 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,57 8,67 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 6,90 6,23 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 7,33 6,80 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 4,70 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 6,00 7,17 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 7,00 6,92 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 7,25 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 7,57 7,57 6,99 7,27 1,00 9,00

45 Sykehuset Innlandet Lillehammer august 2007: 17 av 19 ) Kirurgiske prosedyrer 7,02 7,15 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 7,88 8,50 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 8,88 9,80 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,15 7,42 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,88 8,54 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 4,34 4,89 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,62 6,51 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 4,97 6,70 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,50 7,88 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,84 7,74 6,99 7,27 1,00 9,00

46 Sykehuset Levanger august 2007: 17 av 20 ) Kirurgiske prosedyrer 7,17 7,21 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 6,61 6,98 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 8,56 9,75 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,20 6,73 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,54 9,90 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,08 8,96 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 9,75 9,75 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 6,33 7,33 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,59 3,63 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,67 4,51 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 8,45 7,45 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,00 5,47 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,81 5,97 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 8,25 7,63 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,67 6,98 6,99 7,27 1,00 9,00

47 Sykehuset Namsos august 2007: 9 av 11 ) Kirurgiske prosedyrer 6,20 5,79 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,67 8,33 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 9,42 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,28 5,70 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,83 9,17 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,71 8,11 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 9,75 9,42 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 5,00 7,33 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 4,71 4,25 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,82 5,58 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 8,90 5,00 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 7,25 6,63 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,65 6,88 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 8,63 7,00 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 7,48 7,13 6,99 7,27 1,00 9,00

48 Sykehuset Telemark august 2007: 10 av 16 ) Kirurgiske prosedyrer 6,13 5,81 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 5,04 4,03 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,17 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,75 4,77 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,38 8,50 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,46 8,19 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 4,45 4,52 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 4,50 4,73 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,88 4,42 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,75 5,25 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,44 6,02 6,99 7,27 1,00 9,00

49 Sykehuset Østfold-Fredrikstad august 2007: 13 av 18 ) Kirurgiske prosedyrer 5,82 6,39 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 5,60 5,64 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 8,10 9,33 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 4,97 6,07 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,52 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 7,39 7,86 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,53 4,50 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,09 5,50 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,96 6,42 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,75 7,33 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,07 6,90 6,99 7,27 1,00 9,00

50 Sykehuset Østfold-Moss august 2007: 12 av 15 ) Kirurgiske prosedyrer 6,31 6,36 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,06 8,75 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 4,33 4,87 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,14 8,57 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,47 4,28 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 4,37 4,62 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 4,88 4,75 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 5,88 5,83 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,31 6,80 6,99 7,27 1,00 9,00

51 Sørlandet sykehus HF Arendal august 2007: 13 av 16 ) Kirurgiske prosedyrer 6,63 6,24 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 4,63 5,41 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 8,80 9,38 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 4,13 5,40 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,17 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 7,95 8,93 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 9,70 9,00 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 6,80 6,50 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,85 3,73 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,36 4,33 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 5,88 7,64 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 5,17 4,39 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,25 7,00 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 6,04 7,36 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,62 6,80 6,99 7,27 1,00 9,00

52 Sørlandet sykehus HF Flekkefjord august 2007: 5 av 8 ) Kirurgiske prosedyrer 6,89 6,33 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,72 8,83 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 9,50 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 8,27 6,20 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 9,52 9,57 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 5,10 1,20 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 9,20 4,15 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 7,17 5,50 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 8,00 5,88 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 8,22 6,72 6,99 7,27 1,00 9,00

53 Sørlandet sykehus HF Kristiansand august 2007: 14 av 17 ) Kirurgiske prosedyrer 5,92 6,70 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 6,07 7,06 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,20 9,89 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,65 6,38 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,83 9,72 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,49 9,32 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 5,04 5,08 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 7,38 4,78 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 4,05 5,75 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,60 7,31 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 6,73 7,20 6,99 7,27 1,00 9,00

54 Ullevål Universitetssykehus august 2007: 5 av 10 ) Kirurgiske prosedyrer 6,67 7,00 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 10,00 10,00 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 7,67 7,11 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,50 7,27 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 7,86 8,71 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 7,85 8,63 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 7,95 6,81 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 8,38 8,00 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 8,38 7,83 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 8,21 8,14 6,99 7,27 1,00 9,00

55 Universitetssykehuset Nord-Norge august 2007: 18 av 28 ) Kirurgiske prosedyrer 5,30 5,02 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 8,48 8,91 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 7,63 7,70 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 6,29 5,94 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 9,67 9,82 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 7,60 8,33 8,48 8,46 3,57 10,0 Behandling, psykiatriske pasienter 10,00 9,59 9,48 7,00 10,0 Rutiner, psykiatri 10,00 6,28 7,02 1,67 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 3,42 4,30 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 5,92 4,36 5,73 5,51 1,00 10,0 Veiledning psykiatrisk eller en annen 3. avd. 9,10 6,65 6,86 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 4,44 6,90 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 6,25 7,53 6,80 7,04 1,25 10,0 Supervisjon psykiatrisk eller en annen 3. avd. 9,33 6,85 7,26 3,50 10,0 TOTALEVALUERING 6,29 7,01 6,99 7,27 1,00 9,00

56 Voss sjukehus august 2007: 7 av 8 ) Kirurgiske prosedyrer 7,25 7,67 6,34 6,35 1,00 9,00 Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 9,58 7,50 7,90 7,98 1,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 9,75 10,00 9,18 9,34 1,00 10,0 Indremedisinske prosedyrer 7,60 7,60 6,35 6,33 1,00 10,0 Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 9,80 9,78 5,00 10,0 Akuttmedisinske tilstander - indremedisin 8,57 9,10 8,48 8,46 3,57 10,0 Veiledning kirurgisk avd. 5,48 7,91 4,35 4,72 1,00 10,0 Veiledning medisinsk avd. 7,10 7,04 5,73 5,51 1,00 10,0 Supervisjon kirurgisk avd. 7,31 9,00 5,78 5,93 1,00 10,0 Supervisjon medisinsk avd. 8,00 8,25 6,80 7,04 1,25 10,0 TOTALEVALUERING 7,88 8,41 6,99 7,27 1,00 9,00

57 1 2,5 4 5,5 7 8,5 10 Aker Universitetssykehus Akershus universitetssykehus Blefjell sykehus Kongsberg Blefjell sykehus Notodden Blefjell sykehus Rjukan Diakonhjemmet Sykehus Førde sentralsjukehus Haraldsplass Diakonale Sykehus As Helgelandssykehuset Mo i Rana Helgelandssykehuset Mosjøen Helgelandssykehuset, Sandnessjøen Helse Bergen HF Haukeland univ.sykehus Helse Finnmark Klinikk Hammerfest Helse Finnmark Klinikk Kirkenes Helse Fonna HF Haugesund sjukehus Helse Fonna HF Odda sjukehus Helse Fonna HF Stord sjukehus Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus Helse Sunnmøre HF Ålesund sjukehus Hålogalandssykehuset Harstad Hålogalandssykehuset Narvik Hålogalandssykehuset, Stokmarknes Innlandet sykehus Gjøvik Kristiansund sykehus Lærdal sjukehus Molde sjukehus Nordfjord sjukehus Nordlandssykehuset Bodø Nordlandssykehuset Lofoten Ringerike Sykehus St Olavs Hospital St. Olavs hospital Orkdal sjukehus Stavanger universitetsjukehus Stensby Sjukehus Sykehuset Asker og Bærum Sykehuset Buskerud Sykehuset i Vestfold Tønsb/Sandefj/Larvik Sykehuset Innlandet Divisjon Kongsvinger Sykehuset Innlandet Divisjon Tynset Sykehuset Innlandet Elverum Sykehuset Innlandet Hamar Sykehuset Innlandet Lillehammer Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold-Fredrikstad Sykehuset Østfold-Moss Sørlandet sykehus HF Arendal Sørlandet sykehus HF Flekkefjord Sørlandet sykehus HF Kristiansand Ullevål Universitetssykehus Universitetssykehuset Nord-Norge Voss sjukehus feb.07 aug.07

58 Nasjonal evaluering av turnustjenesten i sykehus 2007 e til høyeste evaluering Gjennomsnittlig evaluering PRAKTISK LÆRING VEILEDNING / SUPERVISJON Evalueringer i januar og juli Antall evalueringer pr sykehus i parentes Aker Universitetssykehus (15) Akershus universitetsh (11) Blefjell sykehus Kongsberg (9) Blefjell sykehus Notodden (5) Blefjell sykehus Rjukan (3) Diakonhjemmet Sykehus (10) Førde sentralsjukehus (13) Haraldsplass Diakonale Sh (3) Helgelandssh Mo i Rana (4) Helgelandssh Mosjøen (6) Helgelandssh, Sandnessjøen (6) Helse Bergen HF Haukeland (16) Helse Finnmark Hammerfest (11) Helse Finnmark K Kirkenes (4) Helse Fonna Haugesund sh (18) Helse Fonna HF Odda sh (4) Helse Fonna HF Stord sh (9) Helse Sunnmøre HF Volda sh (7) Helse Sunnmøre Ålesund sh (19) Hålogalandssh Harstad (11) Hålogalandssh Narvik (9) Hålogalandssh, Stokmarknes (7) Innlandet sykehus Gjøvik (17) Kristiansund sykehus (12) Lærdal sjukehus (6) Molde sjukehus (18) Nordfjord sjukehus (9) Nordlandssh Bodø (23) Nordlandssh Lofoten (5) Ringerike Sykehus (3) Sh i Vestfold Tøn/San/Lar (29) Sh Innlandet Div Kongsvinger (11) Sh Innlandet Div Tynset (6) Sh Innlandet Elverum (10) Sh Innlandet Hamar (6) Sh Innlandet Lillehammer (17) St. Olavs Hospital (14) St. Olavs hospital Orkdal sh (13) Stavanger universitetsh (18) Stensby Sjukehus (6) Sykehuset Asker og Bærum (7) Sykehuset Buskerud (13) Sykehuset Levanger (17) Sykehuset Namsos (9) Sykehuset Telemark (10) Sykehuset Østfold-Fredrikstad (13) Sykehuset Østfold-Moss (12) Sørlandet Sh HF Arendal (13) Sørlandet sh HF Flekkefjord (5) Sørlandet sh HF Kristiansand (14) Ullevål Universitetssykehus (5) Universitetssh Nord-Norge (18) Voss sjukehus (7) ALLE (566)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister

Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda NAKOS Historiens syn på

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Kartlegging av Pasientnær analysering på norske sykehus. Wenche Iren Bjelkarøy

Kartlegging av Pasientnær analysering på norske sykehus. Wenche Iren Bjelkarøy Kartlegging av Pasientnær analysering på norske sykehus Kartleggingen Hammerfest UNN Vesterålen Lofoten Harstad Narvik Bodø Sandnessjøen Mo i Rana Mosjøen Namsos Levanger St. Olav Orkdal Kristiansund Molde

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge I nøkkeltallsrapporten er indikatorer på produktivitet på nasjonalt nivå, regionalt

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Godkjente blodbanker i Norge per 30. juni 2015

Godkjente blodbanker i Norge per 30. juni 2015 Sykehuset Østfold Seksjon for transfusjonsmedisinblodbank 16.10.2014 1603 FREDRIKSTAD Avdelingsleder Bjørg Kari Bolstad Akershus Universitetssykehus Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avd., Versjon

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål 23.09.2018 Innhold 1. NKIR

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Organdonasjon og transplantasjon

Organdonasjon og transplantasjon Organdonasjon og transplantasjon Aktivitetstall 1.januar 3.juni 19 Klinikk for kirurgi og transplantasjon, Seksjon for transplantasjonskirurgi Hjerte-, lunge- og karklinikken, Thoraxkirurgisk avdeling

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare SINTEF A16888 RAPPORT Reinnleggelser i somatiske sykehus i og analysert med personidentifiserbare data Stein Østerlund Petersen SINTEF Helsetjenesteforskning Oktober 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Prehospital fremtid. Spesialrådgiver Kristin Lossius. Helse- og omsorgsdepartementet. Gardermoen, 23.september 2015

Prehospital fremtid. Spesialrådgiver Kristin Lossius. Helse- og omsorgsdepartementet. Gardermoen, 23.september 2015 Prehospital fremtid Spesialrådgiver Kristin Lossius Gardermoen, 23.september 2015 Den akuttmedisinske kjede Bred gjennomgang Nasjonal helse- og sykehusplan Akuttutvalget Akuttmedisinforskriften Utfordringer

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Godkjente blodbanker i Norge per 16. november 2015

Godkjente blodbanker i Norge per 16. november 2015 Helseforetak Blodbank/sykehus inkl. tappestasjoner Godkjenning versjon/dato Adresse Postnr. Poststed Ansvarlig person / daglig ansvarlig Sykehuset Østfold Seksjon for transfusjonsmedisinblodbank: Askim

Detaljer

NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak

NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak Lars B. Engesæter, Jan-Erik Gjertsen, Eva Dybvik og Lise B. Kvamsdal 20.09.2016 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn

Detaljer

Godkjente blodbanker i Norge per 26. februar 2019

Godkjente blodbanker i Norge per 26. februar 2019 Sykehuset Østfold Akershus Universitetssykehus Seksjon for transfusjonsmedisinblodbank: Askim Fredrikstad Halden Kalnes Moss Sarpsborg Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avd., Blodbanken: Nordbyhagen

Detaljer

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen. 3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 1 Agenda Nye dokumenter og endring i dokumenter siden samling 2 Ekspertgruppen

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området Forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området Oppdraget Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet: «Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreføre arbeidet med modernisering

Detaljer

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Tittel Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Godkjente blodbanker i Norge per 21. mars 2017

Godkjente blodbanker i Norge per 21. mars 2017 Helseforetak Blodbank/sykehus inkl. tappestasjoner Godkjenning versjon/dato Adresse Postnr. Poststed Ansvarlig person / daglig ansvarlig Sykehuset Østfold Seksjon for transfusjonsmedisinblodbank: Askim

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011. Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013

30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011. Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011 Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00194-26 Avtale om tidspunkt for gjennomgang av internkontroll 2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Hammerfest Helse Finnmark HF Pasientreiser

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Godkjente blodbanker i Norge per 11.november 2017

Godkjente blodbanker i Norge per 11.november 2017 Helseforetak Blodbank/sykehus inkl. tappestasjoner Godkjenning versjon/dato Adresse Postnr. Poststed Ansvarlig person / daglig ansvarlig Sykehuset Østfold Akershus Universitetssykehus Seksjon for transfusjonsmedisinblodbank:

Detaljer

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Bakgrunn henvendelse fra Pasient- og brukerombudet «Ombudene har i en årrekke tatt opp at pasientene bør få tilbud om å

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Godkjente blodbanker i Norge per 14. august 2018

Godkjente blodbanker i Norge per 14. august 2018 Helseforetak Sykehuset Østfold Akershus Universitetssykehus Oslo universitetssykehus Blodbank/sykehus inkl. tappestasjoner Seksjon for transfusjonsmedisinblodbank: Askim Fredrikstad Halden Kalnes Moss

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Rapport IS-2195 Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt register for leddproteser, Hofteprotese og Norsk pasientregister FORORD Publikasjonens tittel:

Detaljer

Godkjente blodbanker i Norge per 14.mars 2018

Godkjente blodbanker i Norge per 14.mars 2018 Helseforetak Sykehuset Østfold Akershus Universitetssykehus Oslo universitetssykehus Blodbank/sykehus inkl. tappestasjoner Seksjon for transfusjonsmedisinblodbank: Askim Fredrikstad Halden Kalnes Moss

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus

Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus Dette vedlegget presenterer estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade og kontrollgraf for alle helseforetak og private sykehus

Detaljer