Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?"

Transkript

1 Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide

2 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt over høgskolesektoren i Norge, utvikling og geografisk spredning

3 Antall ansatte i høgskolesektoren i Norge. Kilde: SSB Høgskoler og universiteter vokser raskt i antall ansatte i Norge. Det er blitt nesten nye ansatte i sektoren siden Veksten i antall ansatte har vært 57 prosent.

4 Antall ansatte i høgskolesektoren i Telemark. Kilde: SSB Høgskole-sektoren i Telemark (stort sett HiT) vokser også raskt i antall ansatte. Det er blitt nesten 300 nye ansatte i sektoren siden Veksten i antall ansatte i Telemark har vært 59,5 prosent.

5 Det har vært vekst i høgskolesektoren i stort sett alle fylker Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark Rogaland Nordland Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Troms Oslo Østfold Telemark Buskerud Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Hordaland Akershus Aust-Agder Finnmark -14,5-39,0-47,4 119,8 103,0 97,9 84,1 75,0 73,8 73,7 70,7 68,2 66,0 62,2 59,5 59,2 55,4 52,1 40,2-100,0-50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 Prosentvis vekst i antall ansatte i høgskolesektoren, fra 2000 til 2013.

6 Vekst Vekst % Porsgrunn ,3 Notodden ,0 Bø ,7 Vinje Telemark ,5 Antall ansatte i høgskolesektoren i Telemark. Kilde: SSB Og alle studiestedene i Telemark

7 Antall studenter vokser også, nå er det over ¼ mill. Veksten er på 36 prosent siden Antall studenter i Norge

8 Antall studenter ved HiT vokser enda mer. Snart opp i Nesten 80 prosent økning siden Antall studenter i HiT

9 Høy vekst i antall studenter i HiT sammenliknet med de fleste Høgskolen i Narvik Høgskolen i Gjøvik Univ. for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Telemark Handelshøyskolen BI Høgskolen/univ i Agder Høgskolen i Bodø/univ i Norland Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Stavanger/Univ Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Molde Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Bergen Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Høgskolen i Østfold NTNU Norges Handelshøyskole Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Harstad Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo -5,8-10,0 Høgskolen i Nesna-25,0 143,0 115,4 105,3 104,8 95,7 79,8 78,1 61,9 60,1 57,3 54,0 51,5 51,4 48,3 44,7 44,7 41,0 30,7 29,4 25,4 25,0 22,4 18,3 9,6 9,5 6,4-50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0

10 Preger høgskolene vertstedene på andre måter enn gjennom antall ansatte og studenter? 1. Blir stedet mer attraktivt å flytte til? 2. Blir næringsutviklingen bedre? 3. Blir næringslivet mer innovativt? 4. Øker den formelle kompetansen i befolkning og næringsliv utenfor høgskolen?

11 Kommuner med høgskoler Det er rimelig å anta at effekten av å ha en høgskole er større, dess større høgskolen er relativt til stedet. Vi bruker derfor antall ansatte i høgskolen som andel av samlet antall arbeidsplasser som målestokk. Enten kontinuerlig, eller i tre kategorier. Så forsøker vi å finne sammenhenger på kommunenivå. Ansatte i Arbeidsplasser Navn Kategori Andel høgskole totalt Nesna 3 16, Ås 3 14, Volda 3 7, Tromsø 3 7, Kautokeino 3 6, Bø 3 6, Trondheim 3 6, Sogndal 3 5, Åmot 2 4, Bergen 2 3, Notodden 2 3, Stor-Elvdal 2 3, Horten 2 2, Oslo 2 2, Halden 2 2, Kristiansand 2 2, Alta 2 2, Bodø 2 2, Elverum 2 2, Narvik 2 2, Steinkjer 2 1, Lillehammer 2 1, Gjøvik 2 1, Stord 2 1, Stavanger 2 1, Levanger 2 1, Grimstad 2 1, Porsgrunn 2 1, Skedsmo 2 1, Molde 2 1, Hamar 2 1, Harstad 2 1, Vinje 2 1,

12 Netto innflytting, normalisert inkl innvandring Har kommuner med høgskoler bedre flyttebalanse enn andre? Selv om det er en viss positiv korrelasjon, er det ganske usikkert Vi kan ikke konkludere med det y = 0,3593x - 2,0802 R² = 0, Høgskolesektorens andel av samlet sysselsetting Netto innflytting i norske kommuner i perioden , og høgskolesektorens andel av samlet antall arbeidsplasser i 2008.

13 Nettoflyttingen blir kraftig påvirket av: Samlet arbeidsplassvekst på stedet Nabokommuners arbeidsplassvekst Stedets arbeidsmarkedsintegrasjon Stedets størrelse (folketall) Hvis vi korrigerer nettoflyttingen for disse faktorene får vi et mål for statistisk unormal nettoflytting. Det er en indikator for bostedsattraktivitet.

14 Bostedsattraktivitet 20 Det er en ørliten positiv korrelasjon mellom bostedsattraktivitet og høgskoler Ås Nesna Men neppe statistisk signifikant Karasjok y = 0,1661x - 0,1234 R² = 0, Høgskolesektorens andel av samlet sysselsetting Kommunenes bostedsattraktivitet og høgskolesektorens størrelse.

15 Bostedsattraktivitet 20 Bruker vi en diskontinuerlig skala forsvinner korrelasjonen helt y = -0,0007x - 0,0703 R² = 2E Høgskolesektorens andel av samlet sysselsetting Bostedsattraktivitet og høgskolens relative størrelse

16 Kommuner med relativt størst høgskolesektor og tallene som er brukt i de foregående figurene Navn Netto innflytting rel Bostedsatraktivitet Kategori Andel Nesna 1,7 5,0 3 16,65 Ås 8,2 6,2 3 14,15 Volda -0,4-1,1 3 7,72 Tromsø -1,0-0,5 3 7,06 Kautokeino -9,8-6,6 3 6,92 Bø -0,1 2,0 3 6,59 Trondheim 0,4 0,0 3 6,49 Sogndal 2,3 2,6 3 5,80 Åmot -0,7 1,1 2 4,90 Bergen 0,8-1,2 2 3,66 Notodden -1,5 0,8 2 3,41 Stor-Elvdal -1,1 2,8 2 3,38 Horten 0,2 0,1 2 2,96 Oslo 1,7-0,7 2 2,71 Halden 1,8 4,1 2 2,58 Kristiansand 0,3-1,8 2 2,52 Alta -2,3-0,6 2 2,48 Bodø -1,5 0,4 2 2,21 Elverum -0,7 0,2 2 2,20 Narvik -4,6-2,7 2 2,01 Steinkjer -2,1-0,9 2 1,94 Lillehammer -1,0 0,2 2 1,94 Gjøvik -0,9-0,1 2 1,78 Stord -1,6 0,4 2 1,75 Stavanger -0,9-5,8 2 1,70 Levanger -2,7-2,6 2 1,66 Grimstad 1,3 2,3 2 1,59 Porsgrunn -1,4-1,1 2 1,52 Skedsmo 2,4-0,5 2 1,43 Molde -0,1-0,4 2 1,25 Hamar 0,8-0,6 2 1,20 Harstad -3, , ,20 Vinje -3,2-0,6 2 1,05

17 Høgskoler synes ikke å gjøre vertskommunene generelt mer attraktive som bosted. Men hva med attraktivitet for folk med høyere utdanning? Det er en gruppe som de fleste kommuner ønsker å trekke til seg, av ulike grunner.

18 Andel med høyere utdanning Steder med høgskoler har en høyere utdanning blant de som bor og arbeider i kommunen. Det er ganske naturlig, ettersom høgskolen har mange ansatte med høy utdanning, og drar opp denne andelen y = 5,7335x + 22,54 R² = 0, Høgskolens andel av arbeidsplasser Prosentvis andel av arbeidstakere som bor og arbeider i egenkommune med høy utdanning, i de tre kategoriene.

19 Interessante trekk kommer opp når vi ser på andelen med høyere utdanning blant de som pendler ut og inn til kommunen. Steder med høyere utdanningsnivå blant de som pendler ut enn de som pendler inn er sannsynligvis attraktive som bosted for de med høyere utdanning. Finnes det andre forklaringer? rang Navn Samme kommune Pendl er ut Pendler inn Differa nse 15 Bø 32,1 41,0 30,0 11,0 61 Kragerø 25,3 29,9 24,1 5,8 69 Porsgrunn 29,5 33,4 28,0 5,5 168 Notodden 28,1 31,6 32,3-0,7 175 Bamble 22,6 27,5 28,7-1,3 178 Seljord 24,2 30,7 32,2-1,5 211 Tinn 21,6 25,2 28,1-2,9 248 Sauherad 28,2 28,0 32,8-4,8 255 Skien 31,1 29,2 34,6-5,4 256 Nissedal 23,1 25,5 30,9-5,4 259 Fyresdal 24,9 30,5 35,9-5,5 278 Kviteseid 24,9 24,6 31,0-6,4 306 Nome 22,8 26,9 35,4-8,5 323 Siljan 23,4 26,1 35,7-9,5 348 Vinje 26,5 26,9 38,7-11,8 372 Tokke 25,2 25,9 40,1-14,2 397 Drangedal 19,8 18,0 36,2-18,2 401 Hjartdal 18,0 20,8 39,4-18,6 Prosentvis andel med høy utdanning hos de som arbeider og bor i sammen kommune, de som pendler ut, de som pendler inn og differansen i utdanningsnivået mellom ut- og innpendlere.

20 Pendler inn Pendler ut Høgskolekommunene har et høyere utdanningsnivå hos de som pendler ut av kommunen Lineær (Pendler inn) Lineær (Pendler ut)

21 Differanse i utdanningsandel mellom de som pendler ut og inn Hvis forskjellen i utdanningsnivå hos de som pendler ut og inn er en indikator for at stedet er attraktivt som bosted for de med høyere utdanning, så kan det se ut til at høgskolestedene har fått en slik økt attraktivitet De trekker ikke bare til seg folk med høy utdanning som arbeider ved høgskolen, men også folk med høy utdanning som pendler ut av kommunen y = 3,1904x - 4,6373 R² = 0, Høgskolens andel av arbeidsplasser Differanse i andel med høyere utdanning hos de som pendler ut og inn.

22 Kommuner med relativt størst høgskole/universitet. Tallene som er brukt i analyser over utdanningsnivå. Navn Samme kommune Pendler ut Pendler inn Differanse Andel Kategori Nesna 32,7 28,7 41,2-12,5 16,65 3,0 Ås 42,3 40,9 40,7 0,2 14,15 3,0 Volda 41,4 36,7 36,8-0,2 7,72 3,0 Tromsø 42,2 36,0 34,0 2,0 7,06 3,0 Kautokeino 30,0 40,6 49,6-9,0 6,92 3,0 Bø 32,1 41,0 30,0 11,0 6,59 3,0 Trondheim 44,7 46,5 34,2 12,3 6,49 3,0 Sogndal 34,6 48,8 35,9 12,9 5,80 3,0 Åmot 25,7 24,6 38,4-13,8 4,90 2,0 Bergen 43,1 39,3 33,2 6,1 3,66 2,0 Notodden 28,1 31,6 32,3-0,7 3,41 2,0 Stor-Elvdal 26,4 24,5 37,6-13,2 3,38 2,0 Horten 31,4 38,9 49,7-10,7 2,96 2,0 Oslo 50,9 51,0 43,0 7,9 2,71 2,0 Halden 26,9 40,0 38,2 1,8 2,58 2,0 Kristiansand 37,9 36,6 30,8 5,8 2,52 2,0 Alta 32,5 34,2 25,0 9,2 2,48 2,0 Bodø 38,0 34,8 29,0 5,8 2,21 2,0 Elverum 32,4 36,3 34,7 1,6 2,20 2,0 Narvik 31,0 32,1 22,9 9,2 2,01 2,0 Steinkjer 29,7 30,7 38,4-7,7 1,94 2,0 Lillehammer 42,9 43,3 33,9 9,4 1,94 2,0 Gjøvik 30,4 35,9 30,2 5,7 1,78 2,0 Stord 31,1 28,7 31,1-2,4 1,75 2,0 Stavanger 43,9 40,7 37,2 3,5 1,70 2,0 Levanger 36,8 35,8 43,7-7,9 1,66 2,0 Grimstad 30,2 39,5 37,0 2,4 1,59 2,0 Porsgrunn 29,5 33,4 28,0 5,5 1,52 2,0 Skedsmo 29,1 33,4 29,9 3,4 1,43 2,0 Molde 38,5 37,4 28,2 9,2 1,25 2,0 Hamar 38,4 43,3 33,0 10,4 1,20 2,0 Harstad 33,9 38,6 30,0 8,6 1,20 2,0 Vinje 26,5 26,9 38,7-11, ,05 2,0 22

23 Prosenvis vekst i antall ansatte i næringslivet fra Vokser næringslivet mer i høgskolekommuner? Nei y = 0,4925x - 0,8337 R² = 0, Høgskolens andel av arbeidsplasser Vekst i antall ansatte i næringslivet fra og høgskolens andel av antall arbeidsplasser.

24 Blir næringslivet mer innovativt? Hvordan måle innovasjon: CIS Tekst: Verdi lik 1 hvis Kort navn Vekt Produktinnovasjon foretaket introduserte produktinnovasjon i form av nye eller vesentlig forbedrede varer i perioden foretaket introduserte produktinnovasjon i form av nye eller vesentlig forbedrede tjenester i perioden foretaket hadde produktinnovasjoner nye for markedet i perioden foretaket hadde produktinnovasjoner nye for verdensmarkedet i perioden foretaket har introdusert nye eller vesentlig forbedrede metoder for produksjon eller fremstilling av varer og tjenester i foretaket har introdusert nye eller vesentlig forbedrede metoder for lagring, levering eller distribusjon av varer og tjenester i foretaket har introdusert nye eller vesentlig støttefunksjoner, som systemer for vedlikehold, innkjøp, regnskap eller IT i foretaket i introduserte markedsinnovasjoner i form av: vesentlige endringer i design (utseende/utforming) av en vare eller tjeneste foretaket i introduserte markedsinnovasjoner i form av: nye media eller nye måter for promotering av produktet foretaket i introduserte markedsinnovasjoner i form av: nye måter for produktplassering eller salgskanaler foretaket i introduserte markedsinnovasjoner i form av: nye metoder for prising Prosessinnovasjon Markedsinnovasjon Vare Tjeneste Nytt for markedet Nytt i Verden Metode Distribusjon Støttefunksjon Design Media Markedskanal Prising ,5 0,5

25 Indeks for innovasjonsfrekvens Har høgskoleregionene med innovativt næringsliv? Det er en tendens til at høgskolekommunene har en høyere andel av bedrifter som oppgir at de har hatt innovasjon y = 17,81x + 202,56 R² = 0, Høgskolesektorens andel av arbeidsplasser

26 Sannsynligheten for at en bedrift har innovasjon varierer sterkt mellom ulike bransjer Øker med bedriftens størrelse Det kan vi korrigere for, og får da et mål for innovasjonsklima: Om et sted har bedrifter med en tendens til å være mer innovativ gitt sin bransje og størrelse.

27 Indeks for innovasjonsklima 1600 Ser vi på frekvensen av innovative bedrifter justert for bransje- og størrelsesstruktur, blir sammenhengen helt borte Det betyr at høgskolekommunene har en høyere andel av næringslivet i innovative bransjer, men bedriftene er ikke mer innovative bransje for bransje y = -24,774x + 829,2 R² = 0, Høgskolesektorens andel av arbeidsplasser

28 Utdanningsnivå i næringslivet? Har høgskolene noe å si?

29 Normalisert andel av sysselsatte med høgutdanning i næringslivet 25 Det er en sterk og klar korrelasjon mellom høgskoler og andel ansatte med høyere utdanning i næringslivet y = 4,0511x - 12,035 R² = 0, Høgskolens andel av arbeidsplassene Normalisert andel med høy utdanning i næringslivet i høgskolekommunene.

30 Brnsje-effekten på sysselsatte med høgutdanning i næringslivet 15 Det skyldes dels at steder med høgskoler har en høyere andel av bedriftene i kompetanseintensive bransjer y = 2,2324x - 6,5631 R² = 0, ,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Høgskolens andel av arbeidsplassene

31 Bransjejustert og normalisering andel av sysselsatte med høgutdanning i næringslivet Men det er også høyere utdanningsnivå i næringslivet bransje for bransje Der det er høgskoler, ansetter bedriftene flere med formell kompetanse, alt annet likt y = 1,8187x - 5,472 R² = 0,1383 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Høgskolens andel av arbeidsplassene

32 Kommuner med relativt størst høgskole/universitet. Tallene som er brukt i analyser over utdanningsnivå i næringslivet. Navn Norm Andel Kategori andel Bransjeeffekt Bransje justert Nesna 16,65 3,0-9,7-7,1-2,6 Ås 14,15 3,0-2,1-2,2 0,1 Volda 7,72 3,0-6,9-5,8-1,1 Tromsø 7,06 3,0-0,7-1,2 0,5 Kautokeino 6,92 3,0-12,6-5,0-7,6 Bø 6,59 3,0-6,5-5,2-1,2 Trondheim 6,49 3,0 6,0 3,1 2,9 Sogndal 5,80 3,0-5,2-5,2 0,0 Åmot 4,90 2,0-10,0-7,2-2,8 Bergen 3,66 2,0 6,7 3,5 3,2 Notodden 3,41 2,0-10,4-4,2-6,3 Stor-Elvdal 3,38 2,0-13,0-9,8-3,2 Horten 2,96 2,0 3,2 3,2 0,0 Oslo 2,71 2,0 15,6 7,2 8,4 Halden 2,58 2,0-5,7 0,1-5,8 Kristiansand 2,52 2,0-0,1-0,8 0,7 Alta 2,48 2,0-6,3-5,1-1,3 Bodø 2,21 2,0-4,4-2,5-2,0 Elverum 2,20 2,0-7,9-3,5-4,5 Narvik 2,01 2,0-7,1-4,5-2,6 Steinkjer 1,94 2,0-6,6-3,7-3,0 Lillehammer 1,94 2,0 0,4-0,1 0,4 Gjøvik 1,78 2,0-8,2-3,1-5,1 Stord 1,75 2,0-6,2-0,9-5,3 Stavanger 1,70 2,0 8,4 8,4-0,1 Levanger 1,66 2,0-6,9-5,8-1,1 Grimstad 1,59 2,0-4,6-1,9-2,7 Porsgrunn 1,52 2,0-3,8 0,0-3,8 Skedsmo 1,43 2,0-5,0-2,0-3,0 Molde 1,25 2,0-4,0-2,0-1,9 Hamar 1,20 2,0-1,3-0,4-0,9 Harstad 1,20 2,0-6,1-2,5-3,6 Vinje 1,05 2,0-7,5-3,3-4,

33 Har høgskolene betydning for kaffelattefaktoren?

34 Kafelatteindeks 8 7 y = 0,3382x + 0,8804 R² = 0, Ja Høgskolens relative størrelse i kommunen

35 Konklusjoner: Høgskoler gjør kommunene mer attraktive for personer med høy utdanning, og trekker også til seg personer med høy utdanning som ikke arbeider i høgskolen Kommuner med høgskoler har høyere utdanningsnivå i næringslivet, både fordi de har en høyere andel av næringslivet i kompetansintensive bransjer, og fordi næringslivet har en større tilbøyelighet til å ansette personer med formell kompetanse uavhengig av bransje

36 Hvordan forsterke høgskolens betydning Studiet må være attraktivt. Høgskolen må være konkurransedyktig, ha rette fag og høyt faglig nivå. Det er høgskolens eget ansvar. Stedet må være attraktivt for studenter. Både for å styrke rekrutteringen til studiet, men også for å øke sannsynligheten for at studentene velger å bo på stedet etter studiet. Høgskolen kan ikke skape denne attraktiviteten alene. Samspillet mellom høgskolen (lærere og studenter) og stedet (næringsliv, kommune) må være sterkt. Både for å høste eventuelle gevinster av kompetanseutveksling, men også for å styrke tilhørighet og stedlig identitet for lærere og studenter.

37 Kategorier av faktorer som påvirker stedets attraktivitet Omdømme Høgskolens lokaler Boliger Ameniteter (goder, tjenester) som studenter liker Identitet og stedlig kultur Hva kan gjøres av konkrete tiltak som fører til at disse faktorene blir forbedret?

38 Takk for meg! Knut Vareide

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. TF-notat Tittel: TF-notat nr: Forfatter( c): Dato: Gradering: Antall sider: Framsidefoto: ISBN: ISSN: Pris: Næringsutvikling,

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Regional analyse for Midt-Telemark 2014

Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Basis Høy attraktivitet Uheldig struktur Besøk Regional Gunstig struktur Lav attraktivitet Bosted Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Måling av attraktivitet

Måling av attraktivitet milepæl Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Måling av attraktivitet Analyse av attraktivitet i norske regioner og kommuner KNUT VAREIDE og MARIT O. NYGAARD

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 35/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Regional analyse Vest-Telemark

Regional analyse Vest-Telemark Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vest-Telemark KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 90/2012 Tittel: Regional analyse Vest-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 90/2012 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 19/2006 Næringsanalyse for BTV 2 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Regional analyse for Os 2014

Regional analyse for Os 2014 Uheldig struktur Lav attraktivitet Høy attraktivitet Bosted Regional Gunstig struktur Basis Besøk 2008-2013 Regional analyse for Os 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Først litt om utviklingen i Sogn og Fjordane, i grove trekk 23.09.2013 2 Befolknings-u tviklinga 125 120

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitetsmodellen Hva modellen skal forklare: 1.Hvorfor steder vokser (eller krymper) 2.Hvilke drivkrefter som er eksogene,

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Doktorgrad og hva så?

Doktorgrad og hva så? RAPPORT 20/2007 Doktorgrad og hva så? Om doktorenes yrkeskarriere Terje Bruen Olsen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 20/2007 ISBN 82-7218-535-0

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer