Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Kriminalstatistikk og. Statistique de /a crimina/ité.). Statistisk-økonomisk oversikt over året. (Apercu de la situation économique.). Norges handel. (Commerce.). Norges fiskerier. (Grandes péches maritimes.). Norges private aksjebanker og sparebanker. (Statistique des ban ques privées par actions et des caisses d'épargne.). Veterinærvesenet. (Service vétérinaire.). Arbeidslønninger. (Salaires des ouvriers.). Forsikringsselskaper. (Sociétés d'asurances.) 0. Norges bergverksdrift. (Mines et usines.). Norges postverk. (Statistique postale.). Stortingsvalget. (Elections en pour le «Storting».). Kommunevalgene. (Elections en pour les conseils communaux et municipaux.). Norges kommunale finanser -. (Finances des communes.). Norges industri. (Statistique industrielle.). Private funksjonærers lønningsforhold i juli. (Traitements des fonctionnaires privés.). Skattestatistikken -. (Répartition d'impts.). Meieribruket i Norge. (L'industrie laitiére de la Norvége.). Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v.. (Dette etc. des communes.) 0. Telegrafverket -. (Télégraphes et télépliones de l'etat.). Norges jernbaner /-/. (Chemins de fer norvégiens.). Skolestatistikk -. (Instruction publique.) Rekke X. Trykt. Ni.. Statistisk-økonomisk oversikt over året. (Apercu de la situation éco- - nomique.. Norges Brannkasse -. (Statistique de l'office national d'asurance contre l'incendie.). Alkoholstatistikk. (Statistique de l'alcool.). Forsikringsselskaper. (Sociétés d'assurances.). Norges bergverksdrift. (Mines et usines.). Jordbruksstatistikk. (Superficies agricoles et é/evage du bétail. Récoltes etc.). Norges handel. (Commerce.) 0. Norges fiskerier. (Grandes péches maritimes.). Pelsdyrtellingen i Norge. (Elevage d'animaux à fourrure.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. FAGSKOLESTATISTIKK, - og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

4 Innhold. Table des matiéres: S. P. Statens teknologiske institutt, Institut Oslo Technologique de l'etat De tekniske skoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Horten: Lærertallet Elevtallet Klasse- og avgangseksamener Inntekter og utgifter Bergskolen, Kongsberg Skiensfjorden tekniske fagskole, Porsgrunn Sørlandets tekniske fagskole. Bergen tekniske fagskole Oslo elementcertekniske skole -- Stavanger elementcertekniske dagskole Håndverks- og kunstindustriskolen i Oslo Bergen kunsthåndverksskole. i - Norsk kunsthandverksskule, Voss Lcerlingeskoler: Elevenes yrke Elevtallet - Prosentvis frammøte Avgangseksamen 0 - Lærertallet Inntekter og utgifter - Verkstedskoler - Industri- og husflidsskoler - Les écoles techniques d'oslo, Bergen, Trondheim et Horten: Nombre des professeurs Nombre des éléves Examens de classe et de sortie Le budget L'ecole des Mines, Kongsberg. L'école d'apprantissage pour des techniques et Skiensfjorden, Porsgrunn L'école d'apprantissage pour des techniques et Sørlandet L'école d'apprantissage pour des techniques et Bergen L'école technique élémentaire Oslo - L'école technique élémentaire Stavanger L'école d'arts et métiers et Oslo L'école d'arts et métiers et Bergen L'école d'arts et métiers Norvégienne, Voss Ateliers-écoles et les cours préparatoires: Position des éléves Nombre des éléves - Présence des éléves Examen de sortie 0- Nombre des professeurs Le budget - Les écoles spéciales des apprentis- Les écotes d'industrie et de travaux manuels -

5 Statens teknologiske institutt. Opprettet i. Instituttet har til formål å spre kunnskaper om nye arbeidsmetoder, verktøy, arbeidsog driftsmaskiner for håndverk, mindre industri, landbruk, fiskeri m. v. Dette søkes fremmet ved forsøksvirksomhet, undervisning i korte kurser, utarbeidelse av faglitteratur, avholdelse av utstillinger og konsulentvirksomhet. Ar *a. ci Kurser Dagkurser Antall Ordinære kurser kursenes varighet - uker Kveldskurser Antall Deltagere Gj.- snittsalder Gj.- snittsalder Kurser Brevforkurser Kurser Antall Deltagere Del- Kurser. tagere Deltagere / 0 / 0 / ' 0 Inntekter. Ar Statstilskott Kommunetilskott Kursusavgifter inntekter Utgifter. Ar Faste lønner Kurser Nyanskaffelser ) utgifter ) Heri ikke medtatt omkostninger med driften av bake- og mellaboratoriet-, som betales av Statens kornforretning.

6 De tekniske skoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Horten. Antall lærere. ' Oslo Bergen Trondheim Horten Skoler Overlærere ) I alt Timelærere Overlærere ) I alt Timelærere Overlærere Timelærere I alt ) Og avdelingsforstandere, men ikke rektor. Elevtall et. Skoler Arskursus Arskursus Arskursus Søkere I alt Søkere I alt Søkere I alt I.. I.. I. I. Oslo Bergen Trondheim Horten 0 ) ) 00 ) 0 0 Tilsammen 0 Herav kvinner.. 0 ) Medtatt tall for årskurs, bedriftslinjen. Bergskolen, Kongsberg. Opprettet. Er en -årig praktisk og teoretisk skole til utdannelse av stigere og formenn ved bergverk og anlegg. Inntekter Utgifter Ar Antall lærere Antall elever Undervisningstid Statstilskott tilskott I alt inntekter Lønner utgifter I alt utgifter

7 Zda., 0 at., Cf) C. C Let, Cr.') C CD Z Lft u!..z CD - (CC' - CCD 0 C CD C r-i Ut,ft., Cl CD - IC k-- V.Z Cl C t- CT, " ' -- CT C- CD 00 CD Cl r- r, -* t-- CA CO d i Cl CO Cr) CM CZ Cl rl `II CZ, C/) C,Cl CD L'.» CM ket,r cr) Cn. cn 0 I t Cl CD C Cl La OQ Ut CD CT c.c) eld (', el, ut Cl r-i tl,' Cl, CZ ICJ M CM Cl ka CM CZ OZ CO QD CX) 0, ' V 0 $. st) too ti) O - - = 0 I,M 00 Cl V-,M Ut CO Cl tti) tio (i) >qt.' *Eh LC) ' CO t-- Ut 0 Cl ut CO 0 CO CQ,SJ, 0", C\ : a, co :q co.. Cl CO ClCO - co (:) JN. Cl I c.c),t d- 0 uz o " di C (/) r- o g 'tg te;,,--i i C.::.,-- u::,i (C (C 0 LC) uz uz, - Cl C O Cl r--i t- Cl 0 CQ CT CID t- CO Ct, 00 CD a Cl Q r- UZ CQ CQ C, 0 CD CD i- 0 0 is...,t C\ r-i 0 Ot 0,M C,M Cl CID CQ C C 0 N- Y- CO CC,...

8 ,c. N I uz - -. CO 0GNI CO CO CO C) cs) 00 cyz CO... CO CO IN. CO E,êt at cn E C/).0 < CO Cc CC CO,,o GYZ rl N : ') Po CO 00 cq to cq cq CO aq,m CO 0 a cg,v cq CO C Cq Cq t CO E ra. - CO 0 t -i 0 co cm cm CO CO CO t.. C Is- CO 0 COICOW Jana z GO,V CO,N ri CO Q0 r.. N - r- C. E. > s p laq I ayms,j c0 t- GN uauicsja -sflueau Is Ta PPIN aiwislap ne alaabi aiolsaliod CO,. CYZ

9 e P > W UD C, < t ( f) E 0. co co I-- CC CO o La cc x -I, La C CO V v.. CT, CO c) CC Cql gt,u Cð) E CO cn a, 0 ) 0, t ; *ES -CC -a fa, ig v.,- ±' ".ii.g g CD CD CD Cl Cl Cl CO CA CO al al al CO 0 Cl CC- Cl Cl coto La to to,o CO C'q C, uassril -paas)paa ums pne Tinnala apues CC pau -0.a pau -m A pati pas pau CO La CO. CO CO Cl Cl C CC CC CC- '- Cl Cl CC pag -ozgaig pa -iimaw pau.,cj CO re el, el, el, et' LIZ CO ell el, Ca CO CO r-

10 Oslo elementærtekniske skole. Lærere. Ar Overlærere Lærere Timelærere Antall elever i skoleårets. måned og deres gjennomsnittsalder. Bygningsavd. anlegg (husbygg.) Elektrotekn. avd. sterkstr. (svakstr.) Automobilavd. Urmakeravd. Ar Antall begynt Antall begynt Antall begynt Antall begynt Antall begynt Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder - (). (.) (). (.) () (.) (). (.)... - () 0. (.), (). (.) 0... Bestått eksamen. Ar Bygningsavd. (husbygg) Elektrotekn. avd sterkstr. (svakstr.) Automobilavd. Urmakeravd (0) () () () () () Utdrag av 'regnskapet. Inntekter Utgifter Ar Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger inntekter Lønner Saml. apparatt m. v. Stip. og friplass utgifter Merknad: Den økonomiske statistikk gjelder dagskolen og kveldskolen tilsammen.

11 Elevenes yrke. - Yrke O ct torcj f:c cts 'If to o Cs. PQ ct *d ct Arbeidere ved off. anlegg Bilmekanikere Bygningsarbeidere Elektrikere Murere Sjåfører Snekkere Telegraf- og telefonarb. TOmrere Urmakere Verkstedsarbeidere yrker I alt 0 0 Stavanger elementaertekniske dagskole og tekniske fagskole. lærere: I - timelærere og overlærere, i - og - timelærere og overlærere. Elevtallet Eksamen Elementærteknisk dagskole Teknisk fagskole Elementærteknisk dagskole Teknisk fagskole Ar pip g. o tocs czt. - 0, s-g fl r- but) E. : tt - ) ) ) 0 ) ) 0 ) Elevstatistikk for i- mangler. ) r og klasse. ) klasse. Inntekter Utgifter Ar h cn u :G r-al 0 '- E IL' a 0 Cl) rd 0. c. e E >. - cn ,

12 - Kunsthåndverksskoler.. Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Elevtall i de forskjellige klasser (i skoleårets første maned) Klasser.. o - & bo ci d -r) Klassene for frihåndstegning iste trin net trin dje trin Konstruksjonsklassen Ornamentklassene Modellerklassene Bygningsklassen') Håndverksklassen ) Dekorasjonsklassen ) Rader_ og litografklassenl) Siselørklassen ) Gullsmedklassen') G ) I fagklassene er elever fra den årige aftenskole medtatt. Elevenes yrke Yrke so g, v» ;'»cd ( :.cio? ctd,, d --cu. ) ecs 0 Billed- og treskjærere Blikkenslagere Bokbindere Bygningstegnere Fotografer og retusjører Glassmestre og forgyllere Gullsmeder, gravorer og siselorer Handelsbetjenter og kontorister Kunstmalere Litografer, raderere Lærere og lærerinner Malere og lakerere Modellører Murere MObelsnekkere Salmakere og tapetserere Skomakere Skreddere Snekkere Smeder, kunst Stenhuggere Tegnere (mobel- og tekstiltegn. m. v ) Tomrere yrker -^ I alt 0 0

13 Antall lærere Elevtallet Ar Lærere Overlærere Timelærere Dagskolen Den alm. kveldskole Menn I Kvinner Menn Kvinner Elevene fordelt etter fødested. Sted Oslo byer Landet. Utlandet.. Dagskolen - I - - Den alm. Ar Dagskolen kveldskole Antall friplasser. I alt. Bergen kunsthåndverksskole. (Opprettet 0. Fikk statstilskott forste gang -.) Dagskole, -årig kveldskole og kveldskurser med måneders undervisning i året. Antall lærere: I dagskolen lærere og i kveldskolen lærere. Elevantallet var i a) Dagskolen: MOnstertegning Frihåndstegning, fagtegning og akttegning Reklametegning Billedvevning b) Kveldskolen (-årig): Alle klasser c) Kursene: Frihåndstegning, modellering, motetegning, keramikk og hospitanter Boktrykkerklassene 0 I alt. Norsk kunsthandverksskule, Voss. (Opprettet i 0. Fikk rikstillskott forste gang i 0-.) Skolen er -årig med måneders undervisning om året. avd. en for trearbeid og en for smedarbeid. lærere. Elevtallet i -:. -:. -:. Gjennomsnittsalderen var: 0% gr. Alle elever var fra landet.

14 t.0 E UD C t sj 0 0 g ch Lc: -Nd Ut ut CM CM, Gq 'TV CO CO Ut CZ,V Cc CM ut s C) Cq G CO \ ka CO 00 ka C\I Cc t - CO,V CO CO C, C t"-. CZ La r-i C CO CO V C\I V CC v-. CO C,T CO t) La CO 0 CO 0 co CO CO CO CYZ `II GO CO CZ CC, La CO C CM 0 GO V V rrl LO GO CO CYZ V LC ' V V CO ) LO 0 C%.0 'ev CZ CC) CO t-- CO Ca ts- C CA Cc )- - CO CO LO CO T- Cc CO C,D (N CO GO CO CO CO LO *... I id,! a) F.^. ' C' < Cl) a E 0.:, : ub 0Z œ 0 di CO CO CO CM CM 0 cm crz cr CO CO CM V 0 0 ;) C C'T r- CO r, CO Ot CM 0 cm r C) OT, r t-- q C) CZ CO,V,,V., LO V.. G 'II 0 CO 0, CM CM ut Gq x0 C CO C c. LO Cq., GO.0.0., I CID CO.0, x co Ca et( CM CO Cc GO CO CO 0 CO. CI) 0 p 0 C). CO,V CO Ot,V A h' E CO CD CM,V Cq Cc 'l Cc CO,V Cc r-i r: CO,V C) Ut CM CM OT Ut Ut, lq C, C,, r, Cf)

15 Lærlingeskoler. Elevenes yrke. Yrke Anleggsarbeidere 0 Bakere Bilmekanikere Blikkenslagere 0 Boktrykkere Bruksarbeidere Bygningssnekkere og tømmermenn 0 Båtbyggere Elektrikere Ekspeditører og volontører Fabrikkarbeidere 0 0 Feiere Fotolærlinger 0 Frisører og barberer Gartnere Gullsmeder Jordbruksarbeidere 0 0 Kontormenn Laboranter 0 Malere Mekanikere 0 Modellsnekkere MObelsnekkere 0 Murere Porteføljearbeidere Radiomontører Rørleggere 0 Settere Postelever 0 Skoleelever 0 00 Skomakere Skreddere Smeder Sykkelreparatører Tapetserere Transportarbeidere Typografer Urmakere Visergutter og bud 0 Vedarbeidere Intet yrke 0 yrker Tilsammen 0

16 Elevstatistikk. Lærlinge- Undervisningen foregår à kveidtimer. - Tall pa elever i skolens første maned Skoler.) CS St CS CC 0 CS CS tu "Ci = i Cl) Oslo Halden Fredrikstad Tune Sarpsborg Moss Askim DrOak Ski Bærum Asker Slemmestad Hurum LillestrOm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker Brumunddal Lillehammer Raufoss Gjøvik HOnefoss Drammen 0. Eiker Modum Kongsberg Horten TOnsberg NOtterØY Sandefjord Larvik Porsgrunn Brevik Skien Notodden Langesund Holla Krager0 Aust-Agder Risør Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Sokndal 0 _ ) _ ' ) Skolen nedlagt p. gr. av manglende søkning lærere. ) Årsberetning for dette ar mangler. ) Ingen skole i gang da guttene ikke ville ga for de nasistiske

17 skoler. I alt timer om uken i måneder av året. - elever i skolens første måned - elever i skolens første måned Elevstatistikk. bo ' : S V., id ' u' ci) -sd sd , 0, 0 0 0, (framhald se n. s.)

18 Elevstätistikk. (Framhald) Lærlinge- - elever i skolens første måned Skoler t') A E=.. (. Co.,u r, Bryne Ålgård _ Kvam Ålvik Stord Rubbestadneset Sauda Odda Bergen Voss Gloppen Florø _ Ålesund Volda Ulstein Molde Kristiansund 0 Røros Trondheim Orkanger ) Levanger Stjørdal Verdal Steinkjer 0 Namsos Meråker 0 Mosjøen Bod0 Narvik Svolvær. Kabelvåg Melbo ) Harstad Tromsø Vard0 Teknisk kveldsskole ved «Sophies Minde., Oslo 0 Elverum Sulitjelma Tilsammen 0 0 Herav kvinner ) Ikke innsendt oppgave. ) Skolen har ikke wen i gang. ) Oppgave kan ikke gis p. gr. av manglende boker.

19 skoler. - elever i skolens første måned - elever i skolens første måned Elevstatistikk. el,. - `u g cf) to?),)."."." t, : 0.).-,, 0 0 0' w ) Skolen ikke i gang dette året.

20 0 Prosentvis frammøte. - Prosentvis frammøte Iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Lærlinge- Frammøtt Bestått Prosentvis Tall på lærere iste kl. nen kl. Oslo Halden Fredrikstad Tune Sarpsborg Moss Askim DrOak Ski Bærum Asker Slemmestad Hurum Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker Brumunddal Lillehammer Raufoss Gjøvik HOnefoss Drammen 0. Eiker Modum Kongsberg Horten TOnsberg NOtterOY Sandefjord Larvik Porsgrunn " Brevik Skien Notodden Langesund Holla Krager0 Aust-Agder Risør Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Sokndal

21 skoler Avgangseksamen, lærere. - - frammøte dje kl. de kl. Avgangseksamen Bestått Tall på lærere Iste kl. Prosentvis frammøte men kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Prammøtt Frammøtt Bestått Tall pa lærere J lb ' a (framhald se n. s.)

22 Prosentvis frammøte. (Framhald) kerlinge. - iste kl. Prosentvis frammøte men kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Frammøtt Prosentvis Tall på Bestått lærere iste kl. men kl. Bryne. Ålgård Kvam. Ålvik Stord 0 Rubbestadneset Sauda. Odda. Bergen Voss. Gloppen Flor0 Ålesund. Volda 0 Ulstein Molde Kristiansund Røros Trondheim. Orkanger Levanger. Stjørdal 0 Verdal Steinkjer Namsos Meråker ). Mosjøen Bod0 Narvik Svolvær Kabelvåg Melbo Harstad. Tromsø. Vard0 Teknisk kveldsskole ved «Sophies Minde», Oslo. Elverum Sulitjelma Tilsammen 0 0 i) Den lave frammøteprosent - skyldes at noen elever rømte til Sverige.

23 skoler. Avgangseksamen, lærere. - - 'rammøte Avgangseksamen Prosentvis frammøte dje kl. de kl. Frammøtt Frammøtt Bestått Tall PA lærere Iste kl. nen kl. die kl. de kl. Avgangseksamen Bestått Tall pi lærere /

24 Inntekter. Lærlinge- - Skoler Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivningspenger (brutto) inntekter Rikstilskott Oslo Halden 0 Fredrikstad Tune Sarpsborg 0 00 Moss 0 Askim 0 0 DrOak 0 Ski 0 Bærum 0 00 Asker Slemmestad ) Hurum 0 Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar 0 Ringsaker 00 0 Brumunddal 0 Lillehammer 00 Raufoss Gjøvik 0 0 HOnefoss 0 Drammen Eiker Modum Kongsbekg Horten 0 TOnsberg NOtterOy Sandefjord 0 Larvik 0 0 Porsgrunn 00 0 Brevik Skien 0 0 Notodden Langesund Holla Kragerø 00 Aust-Agder Risør 00 Arendal 00 Grimstad 0 Kristiansand Mandal 0 Flekkefjord 00 Egersund Sandnes 0 Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund - - ' ) ) Vedr. inntekter for Lærlingeskolen, se Oslo elementærtekn. skole. Skolene har fellesregnskap idet de er under samme administrasjon. ) Staten har refundert halvparten av utgiftene direkte til Røyken kommune.

25 skoler Inntekter. - - Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivningspenger (brutto) inntekter Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskriv- nings- Penger (brutto) inntekter _ , 0. (framhald se n..),

26 Inntekter. (Framhald) Lterlinge- - Skoler Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivningspenger (brutto) inntekter Rikstilskott Sokndal Bryne Ålgård Kvam Ålvik Stord Rubbestadneset Sauda Odda Bergen Voss Gloppen Flor0 Ålesund Volda Ulstein Molde Kristiansund Røros Trondheim Orkanger Levanger Stjørdal Verdal Steinkjer Namsos Meråker Mosjøen BodO Narvik Svolvær Kabelvåg Melbo Harstad Troms0 Vard0 Teknisk kveldgskole ved «Sophies Minde», Oslo Elverum Sulitjelma Tilsammen) 0 0 ) Hertil kommer inntekter vedr. Lærlingskolen, Oslo, se ).

27 skoler. Inntekter. - - Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivflings' P en g er (brutto) inntekter Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott a v_ andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskriv- nings- Penger (brutto) inntekter Cr si ' si is is is is

28 Utgifter. Lærlinge- - Skoler Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser utgifter Lønner fik Oslo Halden 0 Fredrikstad b 0 Tune Sarpsborg 0 Moss Askim 00 DrOak 00 0 Ski 0 0 Bærum 00 Asker Slemmestad 0 0 Hurum 0 LillestrOm 0 00 Skedsmo Kongsvinger 0 Hamar 00 0 Ringsaker Brumunddal 0 Lillehammer Raufoss Gjøvik 0 HOnefoss Drammen Eiker Modum 0 Kongsberg Horten TOnsberg_ NOtterØY Sandefjord 0 0 Larvik Porsgrunn Brevik 0 Skien Notodden Langesund Holla Krager Aust-Agder Risør Arendal Grimstad Kristiansand 00 /. Mandal 0 0 Flekkefjord 0 Egersund 0 Sandnes 0 Stavanger 0 0 Skudeneshavn Kopervik Haugesund ; ) Vedr. utg. for Lærlingeskolen, se samme administrasjon. Oslo elementærtekn. skole. Skolene har fellesregnskap, idet de er under

29 skoler Utgifter. - - Stipendier og friplasser utgifter Learner Undervisningsmateriell Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser utgifter (framhald se n. s.)

30 0 Utgifter. (Framhald) Lærlinge- - Skoler Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser utgifter Lønner Sokndal 0 Bryne Ålgård Kvam Alvik Stord Rubbestadneset Sauda Odda Bergen Voss Gloppen Flor0 Ålesund Volda Ulstein Molde Kristiansund Røros Trondheim Orkanger Levanger Stjørdal Verdal Steinkjer Namsos Meråker Mosjøen Bod0 Narvik Svolvær Kabelvåg Melbo ' Harstad 0 0 Tromsø 00 0 Vardø - Teknisk kveldsskole ved «Sophies Minde., Oslo Elverum Sulitjelma ' Tilsammen) 0 0 ) Hertil kommer utgifter til Lærlingeskolen, Oslo, se ).

31 skoler. Utgifter. - - Stipendier og friplasser utgifter Limner Undervisningsmateriell Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser utgifter ' C

32 Elevstatistikk. Verksteds.. - Skoler søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gj en.- nomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder Oslo yrkesskole for automobilmekanikere. boktrykkere dame- og herrefrisører. elektrikere elektrosveisere gassveisere gullsmeder husstell husmorvikarer mekanikere kjole- og draktsyere kokker og kelnere kopper- og blikkenslagere laboranter malere maskinarbeidere maskinskomakere modellsnekkere montørlæregutter motormekanikere murere møbeltapetserere nåtlere POIsemakere skomakere rørleggere skreddere smeder - tekstilarbeidere snekkere «støpere,. tømrere Aker yrkesskole for «elektrikere mekanikere tomrere sveisere draktsyersker Murere snekkere rørleggere Bærum yrkesskole for «mekanikere snekkere hushjelp syersker ekspeditører gartnere _... i/ / / / / / / / / / / / / / 0 / / / / / ) Ingen skole da læreren var arrestert av tyskerne.

33 skoler. Lærere. - - søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjen. nomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder /... /. /. / / /.. / /... / 0. /. / / - / / / / / / / /, - / / /. /, /. / -, / /. / / :. / / / / /s / / / / (framhald se n. s.)

34 Elevstatistikk. (Framhald) Verk.. '- Skoler søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skole-. kommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder Sarpsborg yrkesskole Halden yrkesskole for «elektrikere sveisere c nåtlersker mekanikere --0 snekkere Fredrikstad yrkesskole Moss yrkesskole Hamar verkstedsskole Sentralskolen, Gjøvik, for 0 mekanikere konfeksjonsarbeidere tomrere «husstell HOnefoss yrkesskole Drammen yrkesskole for «elektrikere mekanikere 0 murere snekkere Formannsskolen for verkstedsindustrien ved Kongsberg våpenfabrikk Holmestrand yrkesskole Sandar yrkesskole for sveisere «elektrikere husstell syersker murere snekkere mekanikere Horten yrkesskole for «jern- og metallarbeidere elektrikere sveisere 0 murere Porsgrunns forskole for håndverk og industri Larvik yrkesskole Skiens yrkesskole for «snekkere 0 mekanikere Rjukan yrkesskole for «elektrikere mekanikere snekkere teknisk kveldskole Arendal yrkesskole ) li / - ) Denne avdeling ambulerer i Vestfold og administreres fra Horten yrkesskole. ) Høsten ble skolen herjet av brann og alle 'poker og noteringer strøk med, derfor ingen oppgaver.

35 stedsskoler. Lærere. - - søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder / (framhald se n. s.)

36 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- - Skoler søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekom. munen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder Kristiansand yrkesskole for «smeder «mekanikere automobilmekanikere. Mandal yrkesskole Flekkefjord yrkesskole ) 0 Stavanger verkstedskoler for «kjole- og draktsyersker tomrere mekanikere jern- og metallarbeidere. skreddere murere rorleggere elektrikere «møbelsnekkere «sveisere Haugesund yrkesskole for «automobilmekanikere jern- og metallarbeidere «snekkere Sogn og Fjordane yrkesskule i Førde Odda yrkesskole for «elektrikere «mekanikere møbelsnekkere... Bergen yrkesskole for blikkenslagere frisører konfeksjonsarbeidere. malere mekanikere murere platearbeidere rorleggere skreddere smeder snekkere tomrere urmakere b Høyanger yrkesskole Ålesund yrkesskole for «kjole- og draktsyersker elektrikere mekanikere Kristiansund yrkesskole ) 0... ) Skolen var stengt dette året av nasimyndighetene. ) Skolen har ligget nede siden bybrannen i 0, ekstraordinære kurs fra io mars-. desbr. kommer på statistikken for neste år.

37 skoler. Lærere. - - søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjen. nomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsni ttsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder ' Si) (framhald se n. s.)

38 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- - Skoler søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder Trondheim yrkesskole for elektrikere (forkurs) mekanikere c snekkere «malere murere «guldsmeder tomrere skreddere bilmekanikere (kurs) frisørei reklameteknikere fotografer rorleggere boktrykkere «skomakere c skreddere Meldal yrkesskole for c snekkere «jern- og metallarbeidere Stjørdal yrkesskole for c snekkere jern- og metallarbeidere Namsos yrkesskole Narvik yrkesskole for elektrikere mekanikere «snekkere Norsk Elektrisk & Brown Boveri, verkstedsskole Nye skoler: Brumunddal yrkesskole for tomrere «mekanikere Nordmøre yrkesskole. /. /. / _ _ /. /. / Tilsammen I 0 Herav jenter Hertil kommer lærere i teoretiske fag

39 skoler. Lærere., - - søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder 0 / /. / 0. /. / / / b i 0 / /, /: 0, G,

40 0 Inntekter. Verksteds- - Inntekter Skoler Rikstilskott Kommunetilskott Skolepenger inntekter av inntekter Oslo yrkesskole Aker yrkesskole Bærum yrkesskole Sarpsborg yrkesskole Halden yrkesskole Fredrikstad yrkesskole Moss yrkesskole Hamar verkstedsskole Sentralyrkesskolen, Gjøvik HOnefoss yrkesskole Drammen yrkesskole Formannsskolen for verkstedsindustrien ved Kongsberg Våpenfabrikk Holmestrand yrkesskole Sandar yrkesskole Horten yrkesskole Porsgrunns forskole for Håndverk og Industri Larvik yrkesskole Skiens yrkesskole Rjukan yrkesskole Arendal yrkesskole Kristiansand yrkesskole Mandal yrkesskole Flekkefjord yrkesskole Stavanger verkstedskoler Haugesund yrkesskole Sogn og Fjordane yrkesskole i Førde Odda yrkesskole Bergen yrkesskole Høyanger yrkesskole Ålesund yrkesskole Kristiansund yrkesskole Trondheim yrkesskole Meldal yrkesskole Stjørdal yrkesskole Namsos yrkesskole Narvik yrkesskole Norsk Elektrisk & Brown Boveri, verkstedsskole Brumunddal yrkesskole Nordmøre yrkesskole _ 0 _ ) _ 0 0 ) Tilsammen 0 00 ) Hosten ble skolen herjet av brann og alle baker og no teringer strok med, derfor ingen oppgaver. ) Var året - stengt av nasimyndighetene. ) Skolen har ligget nede siden bybrannen i 0. ) Skolens regnskap inngår i bedriftsregnskapet idet skolen ble drevet helt for egen regning.

41 skoler. Inntekter. - Inntek ter - Inntekter Kommunetilskott Rikstilskott Kommunetilskott Skolepenger inntekter av inntekter Skolepenger Rikstilskott inntekter av inntekter I

42 Utgifter. Verksteds. - Utgifter Skoler Oslo yrkesskole Aker yrkesskole Bærum yrkesskole Sarpsborg yrkesskole Halden yrkesskole Fredrikstad yrkesskole Moss yrkesskole Hamar verkstedsskole Sentralyrkesskolen, Gjøvik HOnefoss yrkesskole Drammen yrkesskole Formannsskolen for verkstedsindustrien ved Kongsberg Våpenfabrikk Holmestrand yrkesskole Sandar yrkesskole Horten yrkesskole Lønner Porsgrunns forskole for Håndverk og industri Larvik yrkesskole Skiens yrkesskole 0 0 Rjukan yrkesskole 0 Arendal yrkesskole ) _ - Kristiansand yrkesskole 0 0 Mandal yrkesskole ) _ - - Flekkefjord 0 yrkesskoler Stavanger verkstedskoler Haugesund yrkesskole 0 Sogn og Fjordane yrkesskule i Førde _ - - Odda yrkesskole Bergen yrkesskole Høyanger yrkesskole 0 0 Ålesund yrkesskole 0 Kristiansund yrkesskole Trondheim yrkesskole Meldal yrkesskole Stjørdal yrkesskole Namsos yrkesskole Narvik yrkesskole Norsk Elektrisk & Brown Boveri, verkstedsskole Brumunddal yrkesskole Nordmøre yrkesskole )_ )_ - Underv. materiell, materialer, verktøy m. m. utgifter I av utgifter Tilsammen 0 ) Masten ble skolen herjet av brann og alle bøker og no teringer strok med, derfor ingen oppgaver. ) Var året - stengt av nasimyndighetene..) Skolen har ligget nede siden bybrannen i 0.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt i 0: Rekke IX. Nr.. Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.).

Detaljer

FAGS KO LE STATI STIK K

FAGS KO LE STATI STIK K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics,

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGSKOLESTATISTIKK, g -0 Écles prfessinnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. .APBEIDERNES ARTIETRYKKERL OSLO Innhld.

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 943. (Sociétés d'assurances.) - 85. Norges fiskerier 942. (Grandes?Aches

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/11919/2. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1921. Trykt

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20 Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 2 Kvinner Menn + Ekspander alle -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum Badmintonkretsen Sør (21/22) 5 7 97 19 1 291 4 155 223

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

25 indikatorer for regional utvikling

25 indikatorer for regional utvikling ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad Tittel: 25 indikatorer for regional utvikling Forfattere: Tor

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badmintonforbund Aktive medlemmer 2015 Kvinner Menn Sum

Aktivitetstall IR Norges Badmintonforbund Aktive medlemmer 2015 Kvinner Menn Sum Badmintonkretsen Sør (20/23) 3 100 109 15 81 308 1 141 186 34 308 670 978 Brodd Badmintonklubb 0 10 11 1 10 32 0 11 11 5 27 54 86 Eidekameratene IL - Badminton 0 0 2 0 0 2 0 0 10 3 0 13 15 Grimstad Badmintonklubb

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 Kino Hus Sal Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 1 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 2 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN dersom det skulle oppstå uforutsette situasjoner hvor dere trenger å få kontakt med overordnet myndighet, ring vårt ops - senter! ops - senter 48 13 96 90 dag vestlund tippeligaen

Detaljer

Veiledning for kontakt med media

Veiledning for kontakt med media Veiledning for kontakt med media O d d F e l l o w O r d e n e n I. O. O. F. N O R G E Forord Selv om vår Orden er lukket, ser vi gjerne at offentligheten får kjennskap til og et riktig bilde av hva vi

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

- 2 NOV HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i hht adresseli

- 2 NOV HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i hht adresseli Statens vegvesen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i hht adresseli Dok.nr. - 2 NOV. 2007 Arkivnr. j ^(^ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG STÅLSLANGE STÅLSLANGE - FOR HØYE TE HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG Å montere koblinger og komponenter på stålslanger krever spesiell kompetanse og den har vi samlet på Hydroscand Draen.

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer