Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Kriminalstatistikk og. Statistique de /a crimina/ité.). Statistisk-økonomisk oversikt over året. (Apercu de la situation économique.). Norges handel. (Commerce.). Norges fiskerier. (Grandes péches maritimes.). Norges private aksjebanker og sparebanker. (Statistique des ban ques privées par actions et des caisses d'épargne.). Veterinærvesenet. (Service vétérinaire.). Arbeidslønninger. (Salaires des ouvriers.). Forsikringsselskaper. (Sociétés d'asurances.) 0. Norges bergverksdrift. (Mines et usines.). Norges postverk. (Statistique postale.). Stortingsvalget. (Elections en pour le «Storting».). Kommunevalgene. (Elections en pour les conseils communaux et municipaux.). Norges kommunale finanser -. (Finances des communes.). Norges industri. (Statistique industrielle.). Private funksjonærers lønningsforhold i juli. (Traitements des fonctionnaires privés.). Skattestatistikken -. (Répartition d'impts.). Meieribruket i Norge. (L'industrie laitiére de la Norvége.). Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v.. (Dette etc. des communes.) 0. Telegrafverket -. (Télégraphes et télépliones de l'etat.). Norges jernbaner /-/. (Chemins de fer norvégiens.). Skolestatistikk -. (Instruction publique.) Rekke X. Trykt. Ni.. Statistisk-økonomisk oversikt over året. (Apercu de la situation éco- - nomique.. Norges Brannkasse -. (Statistique de l'office national d'asurance contre l'incendie.). Alkoholstatistikk. (Statistique de l'alcool.). Forsikringsselskaper. (Sociétés d'assurances.). Norges bergverksdrift. (Mines et usines.). Jordbruksstatistikk. (Superficies agricoles et é/evage du bétail. Récoltes etc.). Norges handel. (Commerce.) 0. Norges fiskerier. (Grandes péches maritimes.). Pelsdyrtellingen i Norge. (Elevage d'animaux à fourrure.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. FAGSKOLESTATISTIKK, - og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

4 Innhold. Table des matiéres: S. P. Statens teknologiske institutt, Institut Oslo Technologique de l'etat De tekniske skoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Horten: Lærertallet Elevtallet Klasse- og avgangseksamener Inntekter og utgifter Bergskolen, Kongsberg Skiensfjorden tekniske fagskole, Porsgrunn Sørlandets tekniske fagskole. Bergen tekniske fagskole Oslo elementcertekniske skole -- Stavanger elementcertekniske dagskole Håndverks- og kunstindustriskolen i Oslo Bergen kunsthåndverksskole. i - Norsk kunsthandverksskule, Voss Lcerlingeskoler: Elevenes yrke Elevtallet - Prosentvis frammøte Avgangseksamen 0 - Lærertallet Inntekter og utgifter - Verkstedskoler - Industri- og husflidsskoler - Les écoles techniques d'oslo, Bergen, Trondheim et Horten: Nombre des professeurs Nombre des éléves Examens de classe et de sortie Le budget L'ecole des Mines, Kongsberg. L'école d'apprantissage pour des techniques et Skiensfjorden, Porsgrunn L'école d'apprantissage pour des techniques et Sørlandet L'école d'apprantissage pour des techniques et Bergen L'école technique élémentaire Oslo - L'école technique élémentaire Stavanger L'école d'arts et métiers et Oslo L'école d'arts et métiers et Bergen L'école d'arts et métiers Norvégienne, Voss Ateliers-écoles et les cours préparatoires: Position des éléves Nombre des éléves - Présence des éléves Examen de sortie 0- Nombre des professeurs Le budget - Les écoles spéciales des apprentis- Les écotes d'industrie et de travaux manuels -

5 Statens teknologiske institutt. Opprettet i. Instituttet har til formål å spre kunnskaper om nye arbeidsmetoder, verktøy, arbeidsog driftsmaskiner for håndverk, mindre industri, landbruk, fiskeri m. v. Dette søkes fremmet ved forsøksvirksomhet, undervisning i korte kurser, utarbeidelse av faglitteratur, avholdelse av utstillinger og konsulentvirksomhet. Ar *a. ci Kurser Dagkurser Antall Ordinære kurser kursenes varighet - uker Kveldskurser Antall Deltagere Gj.- snittsalder Gj.- snittsalder Kurser Brevforkurser Kurser Antall Deltagere Del- Kurser. tagere Deltagere / 0 / 0 / ' 0 Inntekter. Ar Statstilskott Kommunetilskott Kursusavgifter inntekter Utgifter. Ar Faste lønner Kurser Nyanskaffelser ) utgifter ) Heri ikke medtatt omkostninger med driften av bake- og mellaboratoriet-, som betales av Statens kornforretning.

6 De tekniske skoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Horten. Antall lærere. ' Oslo Bergen Trondheim Horten Skoler Overlærere ) I alt Timelærere Overlærere ) I alt Timelærere Overlærere Timelærere I alt ) Og avdelingsforstandere, men ikke rektor. Elevtall et. Skoler Arskursus Arskursus Arskursus Søkere I alt Søkere I alt Søkere I alt I.. I.. I. I. Oslo Bergen Trondheim Horten 0 ) ) 00 ) 0 0 Tilsammen 0 Herav kvinner.. 0 ) Medtatt tall for årskurs, bedriftslinjen. Bergskolen, Kongsberg. Opprettet. Er en -årig praktisk og teoretisk skole til utdannelse av stigere og formenn ved bergverk og anlegg. Inntekter Utgifter Ar Antall lærere Antall elever Undervisningstid Statstilskott tilskott I alt inntekter Lønner utgifter I alt utgifter

7 Zda., 0 at., Cf) C. C Let, Cr.') C CD Z Lft u!..z CD - (CC' - CCD 0 C CD C r-i Ut,ft., Cl CD - IC k-- V.Z Cl C t- CT, " ' -- CT C- CD 00 CD Cl r- r, -* t-- CA CO d i Cl CO Cr) CM CZ Cl rl `II CZ, C/) C,Cl CD L'.» CM ket,r cr) Cn. cn 0 I t Cl CD C Cl La OQ Ut CD CT c.c) eld (', el, ut Cl r-i tl,' Cl, CZ ICJ M CM Cl ka CM CZ OZ CO QD CX) 0, ' V 0 $. st) too ti) O - - = 0 I,M 00 Cl V-,M Ut CO Cl tti) tio (i) >qt.' *Eh LC) ' CO t-- Ut 0 Cl ut CO 0 CO CQ,SJ, 0", C\ : a, co :q co.. Cl CO ClCO - co (:) JN. Cl I c.c),t d- 0 uz o " di C (/) r- o g 'tg te;,,--i i C.::.,-- u::,i (C (C 0 LC) uz uz, - Cl C O Cl r--i t- Cl 0 CQ CT CID t- CO Ct, 00 CD a Cl Q r- UZ CQ CQ C, 0 CD CD i- 0 0 is...,t C\ r-i 0 Ot 0,M C,M Cl CID CQ C C 0 N- Y- CO CC,...

8 ,c. N I uz - -. CO 0GNI CO CO CO C) cs) 00 cyz CO... CO CO IN. CO E,êt at cn E C/).0 < CO Cc CC CO,,o GYZ rl N : ') Po CO 00 cq to cq cq CO aq,m CO 0 a cg,v cq CO C Cq Cq t CO E ra. - CO 0 t -i 0 co cm cm CO CO CO t.. C Is- CO 0 COICOW Jana z GO,V CO,N ri CO Q0 r.. N - r- C. E. > s p laq I ayms,j c0 t- GN uauicsja -sflueau Is Ta PPIN aiwislap ne alaabi aiolsaliod CO,. CYZ

9 e P > W UD C, < t ( f) E 0. co co I-- CC CO o La cc x -I, La C CO V v.. CT, CO c) CC Cql gt,u Cð) E CO cn a, 0 ) 0, t ; *ES -CC -a fa, ig v.,- ±' ".ii.g g CD CD CD Cl Cl Cl CO CA CO al al al CO 0 Cl CC- Cl Cl coto La to to,o CO C'q C, uassril -paas)paa ums pne Tinnala apues CC pau -0.a pau -m A pati pas pau CO La CO. CO CO Cl Cl C CC CC CC- '- Cl Cl CC pag -ozgaig pa -iimaw pau.,cj CO re el, el, el, et' LIZ CO ell el, Ca CO CO r-

10 Oslo elementærtekniske skole. Lærere. Ar Overlærere Lærere Timelærere Antall elever i skoleårets. måned og deres gjennomsnittsalder. Bygningsavd. anlegg (husbygg.) Elektrotekn. avd. sterkstr. (svakstr.) Automobilavd. Urmakeravd. Ar Antall begynt Antall begynt Antall begynt Antall begynt Antall begynt Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder Gjenn.- snittsalder - (). (.) (). (.) () (.) (). (.)... - () 0. (.), (). (.) 0... Bestått eksamen. Ar Bygningsavd. (husbygg) Elektrotekn. avd sterkstr. (svakstr.) Automobilavd. Urmakeravd (0) () () () () () Utdrag av 'regnskapet. Inntekter Utgifter Ar Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger inntekter Lønner Saml. apparatt m. v. Stip. og friplass utgifter Merknad: Den økonomiske statistikk gjelder dagskolen og kveldskolen tilsammen.

11 Elevenes yrke. - Yrke O ct torcj f:c cts 'If to o Cs. PQ ct *d ct Arbeidere ved off. anlegg Bilmekanikere Bygningsarbeidere Elektrikere Murere Sjåfører Snekkere Telegraf- og telefonarb. TOmrere Urmakere Verkstedsarbeidere yrker I alt 0 0 Stavanger elementaertekniske dagskole og tekniske fagskole. lærere: I - timelærere og overlærere, i - og - timelærere og overlærere. Elevtallet Eksamen Elementærteknisk dagskole Teknisk fagskole Elementærteknisk dagskole Teknisk fagskole Ar pip g. o tocs czt. - 0, s-g fl r- but) E. : tt - ) ) ) 0 ) ) 0 ) Elevstatistikk for i- mangler. ) r og klasse. ) klasse. Inntekter Utgifter Ar h cn u :G r-al 0 '- E IL' a 0 Cl) rd 0. c. e E >. - cn ,

12 - Kunsthåndverksskoler.. Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Elevtall i de forskjellige klasser (i skoleårets første maned) Klasser.. o - & bo ci d -r) Klassene for frihåndstegning iste trin net trin dje trin Konstruksjonsklassen Ornamentklassene Modellerklassene Bygningsklassen') Håndverksklassen ) Dekorasjonsklassen ) Rader_ og litografklassenl) Siselørklassen ) Gullsmedklassen') G ) I fagklassene er elever fra den årige aftenskole medtatt. Elevenes yrke Yrke so g, v» ;'»cd ( :.cio? ctd,, d --cu. ) ecs 0 Billed- og treskjærere Blikkenslagere Bokbindere Bygningstegnere Fotografer og retusjører Glassmestre og forgyllere Gullsmeder, gravorer og siselorer Handelsbetjenter og kontorister Kunstmalere Litografer, raderere Lærere og lærerinner Malere og lakerere Modellører Murere MObelsnekkere Salmakere og tapetserere Skomakere Skreddere Snekkere Smeder, kunst Stenhuggere Tegnere (mobel- og tekstiltegn. m. v ) Tomrere yrker -^ I alt 0 0

13 Antall lærere Elevtallet Ar Lærere Overlærere Timelærere Dagskolen Den alm. kveldskole Menn I Kvinner Menn Kvinner Elevene fordelt etter fødested. Sted Oslo byer Landet. Utlandet.. Dagskolen - I - - Den alm. Ar Dagskolen kveldskole Antall friplasser. I alt. Bergen kunsthåndverksskole. (Opprettet 0. Fikk statstilskott forste gang -.) Dagskole, -årig kveldskole og kveldskurser med måneders undervisning i året. Antall lærere: I dagskolen lærere og i kveldskolen lærere. Elevantallet var i a) Dagskolen: MOnstertegning Frihåndstegning, fagtegning og akttegning Reklametegning Billedvevning b) Kveldskolen (-årig): Alle klasser c) Kursene: Frihåndstegning, modellering, motetegning, keramikk og hospitanter Boktrykkerklassene 0 I alt. Norsk kunsthandverksskule, Voss. (Opprettet i 0. Fikk rikstillskott forste gang i 0-.) Skolen er -årig med måneders undervisning om året. avd. en for trearbeid og en for smedarbeid. lærere. Elevtallet i -:. -:. -:. Gjennomsnittsalderen var: 0% gr. Alle elever var fra landet.

14 t.0 E UD C t sj 0 0 g ch Lc: -Nd Ut ut CM CM, Gq 'TV CO CO Ut CZ,V Cc CM ut s C) Cq G CO \ ka CO 00 ka C\I Cc t - CO,V CO CO C, C t"-. CZ La r-i C CO CO V C\I V CC v-. CO C,T CO t) La CO 0 CO 0 co CO CO CO CYZ `II GO CO CZ CC, La CO C CM 0 GO V V rrl LO GO CO CYZ V LC ' V V CO ) LO 0 C%.0 'ev CZ CC) CO t-- CO Ca ts- C CA Cc )- - CO CO LO CO T- Cc CO C,D (N CO GO CO CO CO LO *... I id,! a) F.^. ' C' < Cl) a E 0.:, : ub 0Z œ 0 di CO CO CO CM CM 0 cm crz cr CO CO CM V 0 0 ;) C C'T r- CO r, CO Ot CM 0 cm r C) OT, r t-- q C) CZ CO,V,,V., LO V.. G 'II 0 CO 0, CM CM ut Gq x0 C CO C c. LO Cq., GO.0.0., I CID CO.0, x co Ca et( CM CO Cc GO CO CO 0 CO. CI) 0 p 0 C). CO,V CO Ot,V A h' E CO CD CM,V Cq Cc 'l Cc CO,V Cc r-i r: CO,V C) Ut CM CM OT Ut Ut, lq C, C,, r, Cf)

15 Lærlingeskoler. Elevenes yrke. Yrke Anleggsarbeidere 0 Bakere Bilmekanikere Blikkenslagere 0 Boktrykkere Bruksarbeidere Bygningssnekkere og tømmermenn 0 Båtbyggere Elektrikere Ekspeditører og volontører Fabrikkarbeidere 0 0 Feiere Fotolærlinger 0 Frisører og barberer Gartnere Gullsmeder Jordbruksarbeidere 0 0 Kontormenn Laboranter 0 Malere Mekanikere 0 Modellsnekkere MObelsnekkere 0 Murere Porteføljearbeidere Radiomontører Rørleggere 0 Settere Postelever 0 Skoleelever 0 00 Skomakere Skreddere Smeder Sykkelreparatører Tapetserere Transportarbeidere Typografer Urmakere Visergutter og bud 0 Vedarbeidere Intet yrke 0 yrker Tilsammen 0

16 Elevstatistikk. Lærlinge- Undervisningen foregår à kveidtimer. - Tall pa elever i skolens første maned Skoler.) CS St CS CC 0 CS CS tu "Ci = i Cl) Oslo Halden Fredrikstad Tune Sarpsborg Moss Askim DrOak Ski Bærum Asker Slemmestad Hurum LillestrOm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker Brumunddal Lillehammer Raufoss Gjøvik HOnefoss Drammen 0. Eiker Modum Kongsberg Horten TOnsberg NOtterØY Sandefjord Larvik Porsgrunn Brevik Skien Notodden Langesund Holla Krager0 Aust-Agder Risør Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Sokndal 0 _ ) _ ' ) Skolen nedlagt p. gr. av manglende søkning lærere. ) Årsberetning for dette ar mangler. ) Ingen skole i gang da guttene ikke ville ga for de nasistiske

17 skoler. I alt timer om uken i måneder av året. - elever i skolens første måned - elever i skolens første måned Elevstatistikk. bo ' : S V., id ' u' ci) -sd sd , 0, 0 0 0, (framhald se n. s.)

18 Elevstätistikk. (Framhald) Lærlinge- - elever i skolens første måned Skoler t') A E=.. (. Co.,u r, Bryne Ålgård _ Kvam Ålvik Stord Rubbestadneset Sauda Odda Bergen Voss Gloppen Florø _ Ålesund Volda Ulstein Molde Kristiansund 0 Røros Trondheim Orkanger ) Levanger Stjørdal Verdal Steinkjer 0 Namsos Meråker 0 Mosjøen Bod0 Narvik Svolvær. Kabelvåg Melbo ) Harstad Tromsø Vard0 Teknisk kveldsskole ved «Sophies Minde., Oslo 0 Elverum Sulitjelma Tilsammen 0 0 Herav kvinner ) Ikke innsendt oppgave. ) Skolen har ikke wen i gang. ) Oppgave kan ikke gis p. gr. av manglende boker.

19 skoler. - elever i skolens første måned - elever i skolens første måned Elevstatistikk. el,. - `u g cf) to?),)."."." t, : 0.).-,, 0 0 0' w ) Skolen ikke i gang dette året.

20 0 Prosentvis frammøte. - Prosentvis frammøte Iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Lærlinge- Frammøtt Bestått Prosentvis Tall på lærere iste kl. nen kl. Oslo Halden Fredrikstad Tune Sarpsborg Moss Askim DrOak Ski Bærum Asker Slemmestad Hurum Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker Brumunddal Lillehammer Raufoss Gjøvik HOnefoss Drammen 0. Eiker Modum Kongsberg Horten TOnsberg NOtterOY Sandefjord Larvik Porsgrunn " Brevik Skien Notodden Langesund Holla Krager0 Aust-Agder Risør Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Sokndal

21 skoler Avgangseksamen, lærere. - - frammøte dje kl. de kl. Avgangseksamen Bestått Tall på lærere Iste kl. Prosentvis frammøte men kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Prammøtt Frammøtt Bestått Tall pa lærere J lb ' a (framhald se n. s.)

22 Prosentvis frammøte. (Framhald) kerlinge. - iste kl. Prosentvis frammøte men kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Frammøtt Prosentvis Tall på Bestått lærere iste kl. men kl. Bryne. Ålgård Kvam. Ålvik Stord 0 Rubbestadneset Sauda. Odda. Bergen Voss. Gloppen Flor0 Ålesund. Volda 0 Ulstein Molde Kristiansund Røros Trondheim. Orkanger Levanger. Stjørdal 0 Verdal Steinkjer Namsos Meråker ). Mosjøen Bod0 Narvik Svolvær Kabelvåg Melbo Harstad. Tromsø. Vard0 Teknisk kveldsskole ved «Sophies Minde», Oslo. Elverum Sulitjelma Tilsammen 0 0 i) Den lave frammøteprosent - skyldes at noen elever rømte til Sverige.

23 skoler. Avgangseksamen, lærere. - - 'rammøte Avgangseksamen Prosentvis frammøte dje kl. de kl. Frammøtt Frammøtt Bestått Tall PA lærere Iste kl. nen kl. die kl. de kl. Avgangseksamen Bestått Tall pi lærere /

24 Inntekter. Lærlinge- - Skoler Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivningspenger (brutto) inntekter Rikstilskott Oslo Halden 0 Fredrikstad Tune Sarpsborg 0 00 Moss 0 Askim 0 0 DrOak 0 Ski 0 Bærum 0 00 Asker Slemmestad ) Hurum 0 Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar 0 Ringsaker 00 0 Brumunddal 0 Lillehammer 00 Raufoss Gjøvik 0 0 HOnefoss 0 Drammen Eiker Modum Kongsbekg Horten 0 TOnsberg NOtterOy Sandefjord 0 Larvik 0 0 Porsgrunn 00 0 Brevik Skien 0 0 Notodden Langesund Holla Kragerø 00 Aust-Agder Risør 00 Arendal 00 Grimstad 0 Kristiansand Mandal 0 Flekkefjord 00 Egersund Sandnes 0 Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund - - ' ) ) Vedr. inntekter for Lærlingeskolen, se Oslo elementærtekn. skole. Skolene har fellesregnskap idet de er under samme administrasjon. ) Staten har refundert halvparten av utgiftene direkte til Røyken kommune.

25 skoler Inntekter. - - Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivningspenger (brutto) inntekter Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskriv- nings- Penger (brutto) inntekter _ , 0. (framhald se n..),

26 Inntekter. (Framhald) Lterlinge- - Skoler Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivningspenger (brutto) inntekter Rikstilskott Sokndal Bryne Ålgård Kvam Ålvik Stord Rubbestadneset Sauda Odda Bergen Voss Gloppen Flor0 Ålesund Volda Ulstein Molde Kristiansund Røros Trondheim Orkanger Levanger Stjørdal Verdal Steinkjer Namsos Meråker Mosjøen BodO Narvik Svolvær Kabelvåg Melbo Harstad Troms0 Vard0 Teknisk kveldgskole ved «Sophies Minde», Oslo Elverum Sulitjelma Tilsammen) 0 0 ) Hertil kommer inntekter vedr. Lærlingskolen, Oslo, se ).

27 skoler. Inntekter. - - Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivflings' P en g er (brutto) inntekter Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott a v_ andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskriv- nings- Penger (brutto) inntekter Cr si ' si is is is is

28 Utgifter. Lærlinge- - Skoler Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser utgifter Lønner fik Oslo Halden 0 Fredrikstad b 0 Tune Sarpsborg 0 Moss Askim 00 DrOak 00 0 Ski 0 0 Bærum 00 Asker Slemmestad 0 0 Hurum 0 LillestrOm 0 00 Skedsmo Kongsvinger 0 Hamar 00 0 Ringsaker Brumunddal 0 Lillehammer Raufoss Gjøvik 0 HOnefoss Drammen Eiker Modum 0 Kongsberg Horten TOnsberg_ NOtterØY Sandefjord 0 0 Larvik Porsgrunn Brevik 0 Skien Notodden Langesund Holla Krager Aust-Agder Risør Arendal Grimstad Kristiansand 00 /. Mandal 0 0 Flekkefjord 0 Egersund 0 Sandnes 0 Stavanger 0 0 Skudeneshavn Kopervik Haugesund ; ) Vedr. utg. for Lærlingeskolen, se samme administrasjon. Oslo elementærtekn. skole. Skolene har fellesregnskap, idet de er under

29 skoler Utgifter. - - Stipendier og friplasser utgifter Learner Undervisningsmateriell Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser utgifter (framhald se n. s.)

30 0 Utgifter. (Framhald) Lærlinge- - Skoler Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser utgifter Lønner Sokndal 0 Bryne Ålgård Kvam Alvik Stord Rubbestadneset Sauda Odda Bergen Voss Gloppen Flor0 Ålesund Volda Ulstein Molde Kristiansund Røros Trondheim Orkanger Levanger Stjørdal Verdal Steinkjer Namsos Meråker Mosjøen Bod0 Narvik Svolvær Kabelvåg Melbo ' Harstad 0 0 Tromsø 00 0 Vardø - Teknisk kveldsskole ved «Sophies Minde., Oslo Elverum Sulitjelma ' Tilsammen) 0 0 ) Hertil kommer utgifter til Lærlingeskolen, Oslo, se ).

31 skoler. Utgifter. - - Stipendier og friplasser utgifter Limner Undervisningsmateriell Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser utgifter ' C

32 Elevstatistikk. Verksteds.. - Skoler søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gj en.- nomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder Oslo yrkesskole for automobilmekanikere. boktrykkere dame- og herrefrisører. elektrikere elektrosveisere gassveisere gullsmeder husstell husmorvikarer mekanikere kjole- og draktsyere kokker og kelnere kopper- og blikkenslagere laboranter malere maskinarbeidere maskinskomakere modellsnekkere montørlæregutter motormekanikere murere møbeltapetserere nåtlere POIsemakere skomakere rørleggere skreddere smeder - tekstilarbeidere snekkere «støpere,. tømrere Aker yrkesskole for «elektrikere mekanikere tomrere sveisere draktsyersker Murere snekkere rørleggere Bærum yrkesskole for «mekanikere snekkere hushjelp syersker ekspeditører gartnere _... i/ / / / / / / / / / / / / / 0 / / / / / ) Ingen skole da læreren var arrestert av tyskerne.

33 skoler. Lærere. - - søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjen. nomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder /... /. /. / / /.. / /... / 0. /. / / - / / / / / / / /, - / / /. /, /. / -, / /. / / :. / / / / /s / / / / (framhald se n. s.)

34 Elevstatistikk. (Framhald) Verk.. '- Skoler søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skole-. kommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder Sarpsborg yrkesskole Halden yrkesskole for «elektrikere sveisere c nåtlersker mekanikere --0 snekkere Fredrikstad yrkesskole Moss yrkesskole Hamar verkstedsskole Sentralskolen, Gjøvik, for 0 mekanikere konfeksjonsarbeidere tomrere «husstell HOnefoss yrkesskole Drammen yrkesskole for «elektrikere mekanikere 0 murere snekkere Formannsskolen for verkstedsindustrien ved Kongsberg våpenfabrikk Holmestrand yrkesskole Sandar yrkesskole for sveisere «elektrikere husstell syersker murere snekkere mekanikere Horten yrkesskole for «jern- og metallarbeidere elektrikere sveisere 0 murere Porsgrunns forskole for håndverk og industri Larvik yrkesskole Skiens yrkesskole for «snekkere 0 mekanikere Rjukan yrkesskole for «elektrikere mekanikere snekkere teknisk kveldskole Arendal yrkesskole ) li / - ) Denne avdeling ambulerer i Vestfold og administreres fra Horten yrkesskole. ) Høsten ble skolen herjet av brann og alle 'poker og noteringer strøk med, derfor ingen oppgaver.

35 stedsskoler. Lærere. - - søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder / (framhald se n. s.)

36 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- - Skoler søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekom. munen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder Kristiansand yrkesskole for «smeder «mekanikere automobilmekanikere. Mandal yrkesskole Flekkefjord yrkesskole ) 0 Stavanger verkstedskoler for «kjole- og draktsyersker tomrere mekanikere jern- og metallarbeidere. skreddere murere rorleggere elektrikere «møbelsnekkere «sveisere Haugesund yrkesskole for «automobilmekanikere jern- og metallarbeidere «snekkere Sogn og Fjordane yrkesskule i Førde Odda yrkesskole for «elektrikere «mekanikere møbelsnekkere... Bergen yrkesskole for blikkenslagere frisører konfeksjonsarbeidere. malere mekanikere murere platearbeidere rorleggere skreddere smeder snekkere tomrere urmakere b Høyanger yrkesskole Ålesund yrkesskole for «kjole- og draktsyersker elektrikere mekanikere Kristiansund yrkesskole ) 0... ) Skolen var stengt dette året av nasimyndighetene. ) Skolen har ligget nede siden bybrannen i 0, ekstraordinære kurs fra io mars-. desbr. kommer på statistikken for neste år.

37 skoler. Lærere. - - søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjen. nomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsni ttsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder ' Si) (framhald se n. s.)

38 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- - Skoler søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder Trondheim yrkesskole for elektrikere (forkurs) mekanikere c snekkere «malere murere «guldsmeder tomrere skreddere bilmekanikere (kurs) frisørei reklameteknikere fotografer rorleggere boktrykkere «skomakere c skreddere Meldal yrkesskole for c snekkere «jern- og metallarbeidere Stjørdal yrkesskole for c snekkere jern- og metallarbeidere Namsos yrkesskole Narvik yrkesskole for elektrikere mekanikere «snekkere Norsk Elektrisk & Brown Boveri, verkstedsskole Nye skoler: Brumunddal yrkesskole for tomrere «mekanikere Nordmøre yrkesskole. /. /. / _ _ /. /. / Tilsammen I 0 Herav jenter Hertil kommer lærere i teoretiske fag

39 skoler. Lærere., - - søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder søkere elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder lærere i praktiske fag Kursets varighet måneder 0 / /. / 0. /. / / / b i 0 / /, /: 0, G,

40 0 Inntekter. Verksteds- - Inntekter Skoler Rikstilskott Kommunetilskott Skolepenger inntekter av inntekter Oslo yrkesskole Aker yrkesskole Bærum yrkesskole Sarpsborg yrkesskole Halden yrkesskole Fredrikstad yrkesskole Moss yrkesskole Hamar verkstedsskole Sentralyrkesskolen, Gjøvik HOnefoss yrkesskole Drammen yrkesskole Formannsskolen for verkstedsindustrien ved Kongsberg Våpenfabrikk Holmestrand yrkesskole Sandar yrkesskole Horten yrkesskole Porsgrunns forskole for Håndverk og Industri Larvik yrkesskole Skiens yrkesskole Rjukan yrkesskole Arendal yrkesskole Kristiansand yrkesskole Mandal yrkesskole Flekkefjord yrkesskole Stavanger verkstedskoler Haugesund yrkesskole Sogn og Fjordane yrkesskole i Førde Odda yrkesskole Bergen yrkesskole Høyanger yrkesskole Ålesund yrkesskole Kristiansund yrkesskole Trondheim yrkesskole Meldal yrkesskole Stjørdal yrkesskole Namsos yrkesskole Narvik yrkesskole Norsk Elektrisk & Brown Boveri, verkstedsskole Brumunddal yrkesskole Nordmøre yrkesskole _ 0 _ ) _ 0 0 ) Tilsammen 0 00 ) Hosten ble skolen herjet av brann og alle baker og no teringer strok med, derfor ingen oppgaver. ) Var året - stengt av nasimyndighetene. ) Skolen har ligget nede siden bybrannen i 0. ) Skolens regnskap inngår i bedriftsregnskapet idet skolen ble drevet helt for egen regning.

41 skoler. Inntekter. - Inntek ter - Inntekter Kommunetilskott Rikstilskott Kommunetilskott Skolepenger inntekter av inntekter Skolepenger Rikstilskott inntekter av inntekter I

42 Utgifter. Verksteds. - Utgifter Skoler Oslo yrkesskole Aker yrkesskole Bærum yrkesskole Sarpsborg yrkesskole Halden yrkesskole Fredrikstad yrkesskole Moss yrkesskole Hamar verkstedsskole Sentralyrkesskolen, Gjøvik HOnefoss yrkesskole Drammen yrkesskole Formannsskolen for verkstedsindustrien ved Kongsberg Våpenfabrikk Holmestrand yrkesskole Sandar yrkesskole Horten yrkesskole Lønner Porsgrunns forskole for Håndverk og industri Larvik yrkesskole Skiens yrkesskole 0 0 Rjukan yrkesskole 0 Arendal yrkesskole ) _ - Kristiansand yrkesskole 0 0 Mandal yrkesskole ) _ - - Flekkefjord 0 yrkesskoler Stavanger verkstedskoler Haugesund yrkesskole 0 Sogn og Fjordane yrkesskule i Førde _ - - Odda yrkesskole Bergen yrkesskole Høyanger yrkesskole 0 0 Ålesund yrkesskole 0 Kristiansund yrkesskole Trondheim yrkesskole Meldal yrkesskole Stjørdal yrkesskole Namsos yrkesskole Narvik yrkesskole Norsk Elektrisk & Brown Boveri, verkstedsskole Brumunddal yrkesskole Nordmøre yrkesskole )_ )_ - Underv. materiell, materialer, verktøy m. m. utgifter I av utgifter Tilsammen 0 ) Masten ble skolen herjet av brann og alle bøker og no teringer strok med, derfor ingen oppgaver. ) Var året - stengt av nasimyndighetene..) Skolen har ligget nede siden bybrannen i 0.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt i 0: Rekke IX. Nr.. Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.).

Detaljer

FAGS KO LE STATI STIK K

FAGS KO LE STATI STIK K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics,

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGSKOLESTATISTIKK, g -0 Écles prfessinnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. .APBEIDERNES ARTIETRYKKERL OSLO Innhld.

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 943. (Sociétés d'assurances.) - 85. Norges fiskerier 942. (Grandes?Aches

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/11919/2. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1921. Trykt

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20 Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 2 Kvinner Menn + Ekspander alle -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum Badmintonkretsen Sør (21/22) 5 7 97 19 1 291 4 155 223

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN dersom det skulle oppstå uforutsette situasjoner hvor dere trenger å få kontakt med overordnet myndighet, ring vårt ops - senter! ops - senter 48 13 96 90 dag vestlund tippeligaen

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 Kino Hus Sal Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 1 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 2 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG STÅLSLANGE STÅLSLANGE - FOR HØYE TE HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG Å montere koblinger og komponenter på stålslanger krever spesiell kompetanse og den har vi samlet på Hydroscand Draen.

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

1 Troms 0 3 BK - Vads 0 3 BK 2 Alta BK - Kirkenes BK 3 Alta BK - Troms 0 3 BK 4 Kirkenes BK - Vads 0 3 BK 5 Narvik BS - S 0 3rreisa BK 1 6 Ballangen

1 Troms 0 3 BK - Vads 0 3 BK 2 Alta BK - Kirkenes BK 3 Alta BK - Troms 0 3 BK 4 Kirkenes BK - Vads 0 3 BK 5 Narvik BS - S 0 3rreisa BK 1 6 Ballangen 1 3Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Troms 0 3 BK - Vads 0 3 BK 2 Alta BK - Kirkenes BK 3 Alta BK - Troms 0 3 BK 4 Kirkenes BK - Vads 0 3 BK 5 Narvik BS - S 0 3rreisa BK 1 6 Ballangen BK - Sj 0 3vegan BK 2 7 M

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 14:00

Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 14:00 Sauherad kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger.

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Komposittslanger Komposittslanger Komposittslanger Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Vårt standard sortiment av kvalitetsslanger inneholder en rekke forskjellige typer for petroleum-og

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2015

Beregning av satser til private grunnskoler for 2015 Beregning av satser til private grunnskoler for 2015 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Utstillinger for Papillon - 2008

Utstillinger for Papillon - 2008 12.01.2008 Norsk Dobermann Klub 080002 Utstilling 16440130856 15.12.2007 12.01.2008 Postboks 952 - Sentrum, Eidsvoll 13.01.2008 13.01.2008 19.01.2008 20.01.2008 Norsk Berner Sennenhundklubb Gullerudvegen

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Partner- og prestasjonsklubber

Partner- og prestasjonsklubber Partner- og prestasjonsklubber Nr Prestasjonsklubb Partnerklubb Klasser 162 Stjørdal Håndballklubb (01.05.2012-30.04.2017) J16 J18 J20 KS- G16 G18 G20 MS- Fram IL, Håndball Hegra IL Lånke IL Remyra IL

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) orges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la orvège, série VIII.) Trykt : r. 48. orges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar. (Les divisions civiles, ecclésiastiques,

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 Medlemstall hentet inn fra idrettsregistreringen 2011. Klubbene som står med 0 medlemmer er ikke registrert pr 20.02.2012 og reknes ikke som aktiv klubb.

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Årsstatistikk 2007 1

Årsstatistikk 2007 1 Årsstatistikk 2007 1 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg

Detaljer

Firma Alt i Asfalt AS ARGO Vei og Maskin AS Asfalt Remix AS Asfaltverket Mo AS Askøy Dekkelegging AS Br. Larsen Asfalt AS Bærum Asfaltservice AS

Firma Alt i Asfalt AS ARGO Vei og Maskin AS Asfalt Remix AS Asfaltverket Mo AS Askøy Dekkelegging AS Br. Larsen Asfalt AS Bærum Asfaltservice AS Firma Alt i Asfalt AS ARGO Vei og Maskin AS Asfalt Remix AS Asfaltverket Mo AS Askøy Dekkelegging AS Br. Larsen Asfalt AS Bærum Asfaltservice AS Feiring Asfalt AS Fossens Eftf as Franzefoss Pukk AS Fyllingen

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag.

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag. Årsstatistikk 2008 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk boligsektor.

Detaljer

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet Stort Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Pr. del Før pr. del. Smykke og ørepynt i sølv 1/2 PRIS! SPAR 499,- KSP80643, KSE80647 Før 1 498,- Ring i 9 karat/375 hvitt gull BGR92003

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

Slangetromler. Hydroscands slangetromler

Slangetromler. Hydroscands slangetromler Slangetromler Slangetromler Hydroscands slangetromler Hydroscand kan tilby et stort sortiment med slangetromler. Tromlene vi har på lager dekker ethvert behov, om det så skal brukes for transport av luft,

Detaljer

STAGES 1, 2A AND 2B. sørlandssenteret. STAGE 1 - completed! STAGE 2A - completed Q4-2012 STAGE 2B - completed Q4-2013

STAGES 1, 2A AND 2B. sørlandssenteret. STAGE 1 - completed! STAGE 2A - completed Q4-2012 STAGE 2B - completed Q4-2013 sørlandssenteret the largest shopping centre in norway by 2013 STAGE 1 - completed! STAGE 2A - completed Q4-2012 STAGE 2B - completed Q4-2013 K content Today's centre Sørlandssenteret 2011-2013 Stages

Detaljer

AS Maskinagentur Vestre Rosten 83 7489 Trondheim 72 89 72 89 Ch F. AS Nordmaskin Tana Grenvn. 2 9845 Tana 78 92 81 96 M/Ch F

AS Maskinagentur Vestre Rosten 83 7489 Trondheim 72 89 72 89 Ch F. AS Nordmaskin Tana Grenvn. 2 9845 Tana 78 92 81 96 M/Ch F Forhandler navn Hente / leveringsadresse Postadresse Postnr. Sted Tlf.nr. M=Mitsubishi R=Renault Ch=Chevrolet S=Serv.pkt. F=Forh. AS Maskinagentur Vestre Rosten 83 7489 Trondheim 72 89 72 89 Ch F AS Nordmaskin

Detaljer