Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Nr se omslaget på verker trykt i årene Trykt 1920: Nr Folkemengdens bevegelse (Mouvement de la population.) Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Skiftevesenet 1916 og 1917 samt overformynderiene (Tableaux des succes- sions, des faillites et des biens pupillaires.) Sinnssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés) Areal- og husdyrtellingen pr. 20 juni (Recensement des superficies agricoles et du bétail 1918.) Rekruttering (Recrutement.) Sjømannsforsikringen Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs) Jordbrukstellingen 1 januar Første hefte. Kreaturhold. (Recensement du 1 janvier Bétail.) Forsømte barn 1914 og (Traitement des enfants moralement abandonnés.) Norges jernbaner 1918/19. (Chemins de fer norvégiens.) Kriminell rettspleie og benådninger 1913 og (La justice criminelle: Comptes de travail des tribunaux et les grâces.) Sykeforsikringen (Assurance-maladie.) Norges skibsfart (Navigation.) Norges handel (Commerce.) Arbeidstiden i anleggs- og byggevirksomheter m. v. (Durée du travail dans les entreprises de construction et bâtiment, etc.) Kvinners nattarbeide. (Travail de nuit des femmes) Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail) Norges postvesen (Statistique postale.) Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes) Veterinærvesenet og kjøttkontrollen (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande) Sinnssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés.) Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur état sanitaire et médical.) Norges telegrafvesen 1918/19. (Télégraphes et téléphones de l'état) Kriminalstatistikk 1915 og (Justice criminelle.) Kommunevalgene (Élections en 1919 pour les conseils communaux et municipaux.) Alkoholstatistikk (Statistique de l'alcool) Fattigvesenet 1916 og (Assistance publique.) Civil rettspleie 1916, 1917 og (Justice civile.) Rekruttering (Recrutement.) Private aktiebanker (Banques privies par actions)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 48. NORGES BERGVERKSDRIFT 1919 og (Statistique des mines et usines en Norvège en 1919 et 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. cid KRI STIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO

4 For årene se Norges Offisielle Statistikk, rekke III. « , «IV. « V. « ««VI. For året 1918 ««VII, 14. Arbeidernes Aktietrykkeri.

5 Forord. Bergverksstatistikken for 1919 og 1920 har samme omfang og ramme som statistikken for Opgavene er innhentet på samme måte soin for de tre foregående år (jfr. Norges bergverksdrift 1916). Alle tabeller for 1919 og 1920 er utarbeidet i Byrået, da professor T h. Hiortdahl ikke lenger har funnet å kunne delta i dette arbeide. Under utarbeidelsen har Byrået hatt sakkyndig bistand av underdirektør Andreas Holm se n. Det har vært vanskelig å skaffe verdiopgaver for enkelte bergverksprodukter som ikke har kunnet sælges i disse år. For disse artikler har man delvis på grunnlag av andre opgaver enn de bergverkene selv har kunnet gi fastsatt priser for å kunne foreta beregninger over produktenes verdi. Det Statistiske Centralbyrå., Kristiania 6 juni Gunnar Jahn. Torleiv H. Toftdahl.

6

7 Innhold. Tabeller Side Tabell 1. Summarisk oversikt over bergverksdriften i Detaljerte opgaver over grubedriften i Nærmere opgaver over hyttedriften i Gjennemsnittlig antall arbeidere og funksjonærer ved bergverksindustrien i _ 5. Samlet utbetalt arbeidslønn og funksjonærlønn ved bergverksindustrien i Arbeiderantallet ved bergverksindustrien i 1919 fordelt på de enkelte måneder Bergverk drevet av aktieselskap i Bergverksindustriens brenselsforbruk i Tabeller Summarisk oversikt over bergverksdriften i Detaljerte opgaver over grubedriften i Nærmere opgaver over hyttedriften i Gjennemsnittlig antall arbeidere og funksjonærer ved bergverksindustrien i Samlet utbetalt arbeidslønn og funksjonærlønn ved bergverksindustrien i Arbeiderantallet ved bergverksindustrien i 1920 fordelt på de enkelte måneder Bergverk drevet av aktieselskap i Bergverksindustriens brenselsforbruk i Oversikt over bergverksdriften i årene Bergmestrenes beretninger over bergverksdriften i *-83* I Østlandske bergdistrlkt... 3* - Vestlandske...<<_._ 5* - Trondhjemske. 65* - Nordlandske. _ 72* - Finnmarks * Navnefortegnelse til bergmestrenes beretninger *-87* Bergmestrenes beretninger over bergverksdriften i *-51* I Østlandske bergdistrikt 3* - Vestlandske «5* - Trondhjemske * - Nordlandske * - Finnmarks _. 49* Navnefortegnelse til bergmestrenes beretninger *-54*

8 Table des matières. Tableaux pour l'année Pages. Tableau no 1. Aperçu général de l'industrie minière pour l'année Données détai llées sur l'exploitation des mines pendant l'année Données détaillées des us nes en «4. Nombre des ouvriers et fonctionnaires dans l'industrie min ère pendant l'année q 5. Salaires totaux. 17 «- 6. Le nombre des ouvriers dans l'industrie minière en 1919 distribué par mois 18 «7. Mines exploitées par des sociétés par actions en (.< 8. Consommation des combustibles dans l'industrie minière en Tableaux pour l'année «9. Aperçu général de l'industrie minière pour l'année «10. Données détaillées sur l'exploitation des mines pendant l'année q 11. Données détaillées des usines en Nombre des ouvriers et fonctionnaires dans l'industrie minière pendant l'année <, 13. Salaires totaux Le nombre des ouvriers dans l'industrie minière en 1920 distribué par mois 36 < 15 Mines exploitées par des sociétés par actions en ( 16. Consommation des combustibles dans l'industrie minière en Résumé rétrospectif Rapports des inspecteurs des mines pour l'année * 83* Table des rapports alphabétique des inspecteurs des mines. 85*-87* Rapports des inspecteurs des mines pour l'année *-51* Table des rapports alphabétique des inspecteurs des mines 53* 54*

9 Tabeller 1919.

10 Bergverksdrift Tabell 1. Summarisk oversikt over bergverksdriften i året Landsdeler. Produksjonsmengde. Produksjonsverdi. Mannskap. A. Grubedrift. I.Riket. 8 Sølvertser Kobbermalm Svovelkis, til dels med kobber Nikkelmalm Jernmalm Sink- og blymalm Molybdenglans Krommalm Manganertser Titanjern Arsenkis Apatitt Flusspat Rutil Grafitt - 72 Tonn. I alt Kr. II. Bergdistriktene. 1. østlandske (med Kongsberg Sølvverk 8 Sølvertser Svovelkis Nikkelmalm Sinkmalm 1-11 Flusspat I alt I alt Vestlandske, 154 Kobbermalm Svovelkis Nikkelmalm Jernmalmalm Sink- og blymalm Molybdenglans Arsenkis Apatitt Flusspat Rutil Titan jern Manganertser

11 3 Bergverksdrift Tabell 1 (forts.). Summarisk oversikt over bergverksdriften i året Landsdeler. Produksjonsmengde. Produksjonsverdi. Mannskap. Tonn. Kr. 3. Trondhjemske. Kobbermalm Svovelkis Jernmalm Krommalm Titanjern I alt Nordlandske. Kobberm alm Svovelkis Jernmalm Sink- og blymalm Molybdenglans Krom maim Grafitt I alt Finnmarks. Kobbermalm Jernmalm I alt In. Fylkene. Svovelkis Hedmark Opland. Sink- og blymalm 10 Buskerud. Sølvertser Nikkelmalm Flusspat Sink- og blymalm I alt

12 Bergverksdrift "",,,...mmoomo, " Tabell 1 (forts.). Summarisk oversikt over bergverksdriften i året Landsdeler. Produksjonsmengde. Produksjonsverdi. Mannskap. Telemark. 164 Kobbermalm Svovelkis 6 Nikkelmalm Jernmalm Arsenkis Apatitt Flusspat Rutil 3 I alt Tonn. Kr Aust-Agder. 4 Nikkelmalm Jernmalm Molybdenglans Rutil I alt Vest-Agder. Molybdenglans Manganerts I alt Svovelkis Nikkelmalm Jernmalm Rogaland Sink- og blymalm Molybdenglans Titanjern Apatitt 5 Hordaland. Svovelkis Nikkelmalm... I alt I alt Kobbermalm Svovelkis Talk Sogn og Fjordane. I alt

13 5 Bergverksdrift Tabell 1 (forts.). Summarisk oversikt over bergverksdriften i året Landsdeler. Produksjonsmengde. Produksjonsverdi. Mannskap. Titanjern More. Tonn. Kr Ser-Trøndelag. Kobbermalm Svovelkis Jernmalm Krommalm I alt Nord-Trøndelag. Kobbermalm Svovelkis Jernmalm I alt Nordland. Kobbermalm Svovelkis Jernmalm Sink- og blymalm Molybdenglans Krommalm I alt Kobbermalm Jernmalm Gratitt Troms I alt Kobbermalm Jernmalm Finnmark I alt

14 Bergverksdrift Tabell 1 (forts.). Summarisk oversikt over bergverksdriften i året Landsdeler. Produksjonsmengde. Produksjonsverdi. Mannskap. B. Hyttedrift. I. Riket. 10 Sølv i barrer Kobber Nikkel Elektrorujern Rujern Ferrokrom k 237 Ferrosilicium ) Jern- og ferromolybden Kg. I alt Kr. II. Bergdistriktene og fylkene. Østlandske. Sølv i barrer (Buskerud) Nikkel Vestlandske. Kobber (Hordaland) Nikkel (Telemark) Nikkel (Aust-Agder) Nikkel (Vest-Agder) Elektrorujern (Telemark) Jern- og ferromolybden (Bergen) Trondhiemske. Kobber (Sør-Trøndelag) Rujern (Sogn og Fjordane).. Ferrokrom (Nord-Trøndelag) Ferrosilicium ( ) Nordlandske. Kobber (Nordland) Finnmarks. Kobber (Troms)

15 7 Bergverksdrift M111...,, , Tabell 1 (forts.). Summarisk oversikt over bergverksdriften i året Landsdeler. Produksjonsmengde. Produksjonsverdi. Mannskap. C. Sammendrag. I. Grubedrift fylkesvis. 32 Hedmark Opland Buskerud Telemark J9483 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More Son Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tilsammen: Østlandske distrikt Vestlandske Trondhjemske Nordlandske Finnmarks I alt Tonn. Kr I alt II. Hyttedrift fylkesvis. Kg, 10 Buskerud Telemark Aust-Agder 31 Vest-Agder Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms I alt

16 Bergverksdrift Tabel 2. Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet. Antall uker i virksomhet. Utbrutt fast fjell. Procentinnhold. Av gruben utfordret. Produksjonsmengde. Mannskap. m. 3 Tonn Tonn. I. Sølv. Buskerud fylke. Kongsberg Sølvverk, a. Gabe Gottes Grube Sob i: Oedigent sølv Ged. sølv m. nr Rike sliger Rike suger.. 0,1 Fattige sliger Fattige sliger b. Armen og Kongens Grube Gedigent sølv 5,976 Rike sliger 0,573 Fattige sliger 2 975,146 c. Gottes Hülfe Grube Gedigent sølv Rike suger Fattige sliger d. Samuels Grube Gedigent sølv Rike suger 0,661 Fattige suger e.undersøkelse i Underberget Gedigent sølv 0370 Fattige suger Vinoren Sølvverk, Flesberg (tidligere Trollerud) ] II. Kobber. Vestlandske distrikt. Telemark fylke. Åmdals Verks gruber, Skafså Cu. 1W, Ellers i fylket Trondhjemske distrikt Sogn og Fjordane fylke. Grimeli Gruber, Stavenes Sor-Trendelag fylke. Røros Kobberverk, Røros.. - _ ( a. Muggruben, Alen ' b Kongens Grube, Røros C.Sextus,, d. Storvarts,, e. Nybergets,, Nord-Trondelag fylke. Meraker Gruber, Meraker i Nordlandske distrikt. Nordland fylke,. Sulitjelma Gruber f a. Hyttemalm b. Koncentrat

17 9 Bergverksdrift \,,, / Tabell 2 (forts.). Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet. Utbruit fast fjell. Av gruben utfordret Procentinnhold. Antall uker i virksomhet. Produksjonsmengde Mannskap. Finnmarks distrikt. Troms fylke. Øvre Mittavarre Grube, Kvænangen Birtavarre i Lyngen, 1808 a. Sabetjok Grube b. Skaidi Grube C. Moskagaisa Grube Vaddas gruber, Skjervøy, undersøkelsesdrift Finnmnark fylke. Porsa Gruber i Kvalsund Tonn. Tonn. Svovel. Kobber III. Svovelkis. Ostlandske distrikt. Hedmark fylke. Foldals Verks Grube i Alvdal Vestlandske distrikt. Telemark. Undersøkelse, Flesketangen Rogaland fylke. Klostein Grube, Kopervik Kvalevåg Vigsnes Verks gruber Ellers i fylket Hordaland fylke. Maalen Gruber, Herand i Jondal.. Kristian Gaves Verks gruber, Ølve Stordo Kisgruber, Lillebø Gruber. a. Stykkis b. Vasket finkis Gravdal Copper Mine, Mundheim Varaldsø Kisgruber, Øierhavn : a. Nygruben b. Storhidler Ellers i fylket _ h/ Trondhiemske distrikt. Hedmark fylke. Røstvangen Gr. i Tynset og Kvikne Fossgruben, Os, Tolga Vingelen Grube, Tolga '

18 Bergverksdrift ''' ,..., Tabell 2 (forts.). Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet.. Utbrutt fast fjell., Av gruben ut fordret. Antall uker i virksomhet. Produkson s-. mengde. Procentinnhold. m., Tonn. Tonn. Svovel. Kobber. Sogn og Fjordane fylke. Svanø gruber, Kinn a. Stykkis b. Finkis Sor-Trendelag fylke. Kjøli gruber, Reitan Killingdal Grube, Reitan Løkken Verks grube, Meldal Røros Verk : i a. Kongens Grube, Stykkis Finkis b. Sextus rube. Stykkis Nord-Trondelag fylke. Fosdalen Jerngruber, kisslig '2 Nordlandske distrikt. Nordland fylke. Bjørkåsen Gruber, Ballangen Bosmo Gruber, Mo Malmhaug Gruber, Mo i Rana Rødfjeldets Kisgruber, Mo i Rana Sulitjelma Gruber, Skjerstad i i i a. Stykkis b. Tørrknust stykkis C. Finkis skap. IV. Nikkel. østlandske distrikt. Buskerud fylke. Nikkel. Kobber. Ringerikes Nikkelverks gr., Hole Vestlandske distrikt. Telemark fylke. Bamle Nikkelkompanis gruber Aust-Agder fylke. Flådt Grube i Evje a. Smeltemalm b Koncentrat 983 4, Høiåsen Grube, Tvedestrand Opført under kobber. 2 Opført under jern.

19 11 Bergverksdrift Tabell 2 (forts.). Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet. Utbrutt fast fjell. Av gruben utfordret. Produksjonsmengde. Procentinnhold. Antall uker i virksomhet. Mannskap. m. 3Tonn. Tonn. Nikkel. Jern. Rogaland fylke. Fæø Grube, Torvastad Hordaland fylke. Espelid Nikkelgrube, Åsane Lien Grube, Hosanger Litland V. Jern. Vestlandske distrikt. Telemark fylke. Fehnsgr.ne i Holla (malmvaskeriavfall) 49 Softestad Gruber, Nissedal 47 Grevinde Wedels Grube, Langøy. 30 Ellers i fylket Aust-Agder fylke. Bråstad Jerngrube i Øyestad. 20 Klodeborg Grube i Rogaland fylke. Tornes Jernfelt, Skåre Trondhjemske distrikt. Ser-Trondelag fylke. Skibnes Gruber, Hestnes Nord-Trøndelag fylke. Fosdalen Gruber Nordlandske distrikt. Nordland fylke. Bogen Jernfelter i Ofoten Dunderland, Mo i Rana Troms fylke. Melø Grube, Senjen Finnmarks distrikt. Finnmark fylke. Sydvaranger Gruber, Kirkenes

20 Bergverksdrift Tabell 2 (forts.). Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet. Utbrutt fast fjell. Av gruben utfordret. Produksjonsmengde. Procentinnhold. Antall uker i virksomhet. Mannskap, VI. Sink og bly. 111 Tonn. Tonn. Sink. Østlandske distrikt. Opland fylke. Hadeland Bergverk Buskerud fylke. Glomsrudkollen, S. Modum Vestlandske distrikt. Rogaland fylke. Vigsnes Verks gruber Saude Sinkgruber, Ryfylke S 2 Nordlandske distrikt. Nordland fylke. Forekomst i Mo i Rana VII. Molybdenglans (og wolfram). Vestlandske distrikt. Aust-Agder fylke. Kobbernutens Grube, Bykle. 16 mos, Vest-Agder fylke. Ovedal Gruber, Haukhorn Bænkehei Grube, Netlandsnes Knaben Nr. 2, Fjotl and Kvina Gruber, Ornehommen, Undalens Molybdængrube Rogaland fylke. Orsdalen Grube (molybden og wolfram), Bjerkheim Gursli Grube, Lund Moi Lund Molybdængruber, Lund.. Ellers i fylket Opfort under svovelkis.

21 13Bergverksdrift Tabell 2 (forts.). Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet. Antall uker i virksomhet. Utbrutt fast fjell. Mannskap. Produksjonsmengde. Procentinnhold. Av gruben utfordret. Tonn. Tonn. Molybdenglans. Nordlandske distrikt. Nordland fylke. Laxådalen Molybdængruber VIII. Krom. Trondhjemske distrikt. Ser-Trøndelag fylke. Feragen Kromgruber, Røros. Ernstgruben Engzelii Kromgruber Kromoksyd Nordlandske distrikt. Nordland fylke. Tjongsfjordens:Kromgruber, Rødøy IX. Andre produkter. Ostlandske distrikt. Buskerud fylke. Lassedalen Flusspatbrud,Kongsberg Can 2 Vestlandske distrikt. Telemark fylke. Arsenkis, Listulli Kviteseid.... A/S Bamle Apatit,Ødegården,Bamble ' Tveitstå Flusspatgrube, Dalen... Lindvigkollen Rutilgrube Kragerø As kalciunifosfat 75.2 CaF Aust-Agder fylke. Næs Mineraliemollei Vaskeri, Sagesund TiO2 3 Vest-Agder fylke. Kvivikdalen Mangangrube, Ålefjær mangan 9 Rogaland fylke. Titanjern, Grubene Hauge i Dalen Rossevik Apatitforekomst TiO2 75 5

22 Bergverksdrift Tabell 2 (forts.). Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet. Antall uker i virksomhet. Utbrutt fast fjell. Mannskap. Produksjonsmengde. Procentinnhold. Av gruben utfordret. m3. Tonn, Tonn Trondhiemske distrikt. Mere fylke. Rodsand Gruber (titanjern), Nesset Fe 7 Nordlandske distrikt. Troms fylke. Grafitt, Skaland, Senjen

23 15 Bergverksdrift Tabell 3. Nærmere opgaver over hyttedriften i året Antall Anleggenes navn, art og beliggenhet uker i virksomhet. Innsatt. Utbragt. Mannskap. L Selv. Sølvverkets hytter på Kongsberg. Smeltehytten Ekstraksjonshytten 49 Tonn Kg. Sølv i barrer Kobber. Den norske Superfosfatfabrik, Knarrevik, Fjell (Hordaland fylke) Røros (Sør-Trøndelag fylke) Birtavarre (Troms fylke) Sulitelma (Nordland fylke) , Ill. Nikkel. Ringerikes Nikkelverk (Buskerud fylke). Bamle Nikkelkompani (Telemark fylke). Evje Nikkelverk (Aust-Agder fylke)... Kristiansand Nikkelraffineringsverk (Vest- Agder fylke) [36 344] 9 [10500] 5 [ ] IV. Rujern- og ferrolegeringer. Tinnfoss Jernverk (Telemark fylke).. Ulefoss Jernverk (Telemark fylke).. Metallurgisk Industri (Bergen) Høyangfaldene, Kyrkjebø (Sogn og Fjordane fylke) Meraker Fabrikker, Kopperå (Nord- Trøndelag fylke) ' I Herav fra Vinoren 870 kg. 2 Grovt og gedigent sølv hvorav kg. fra Sølvverket og kg, fra Vinoren. 3 Sliger, hvorav tonn frq Sølvverket og 2.5 tonn fra Vinoren. 4 Cementkobber med ca. 75 pct. Cu. Dessuten kg. purple-ore. 5 Tilgodegjøres på kobber og nikkel. 6 jern og ferromolybden tonn afrikansk krommalm, tonn kvarts, s kg. ferrokrom og kg. ferrosilicium. 9 Kobbernikkelsten. 10 Rujern.

24 Bergverksdrift Tabell 4. Gjennemsnittlig antall arbeidere og funksjonærer ved bergverksindustrien i året Fylker. Ved grubedrift, skeidning og opberedning i gruben. i dagen. ved hyttedriften. For øvri g. Antall arbeidere gjennemsnittlig i driftstiden. Antall funksjonwrer ved utgangen av Grubedrift. Akershus Hedmark..... Upland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland. Sogn og Fjordan )... Møre Sør-Trøndelag..... Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark _ I alt Hyttedri Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Bergen Hordaland Sogn og Fjordan Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Ft.... _ _ I i I alt Bergverksdrift i alt Funksjonærene er tatt med under grubedriften.

25 17Bergverksdrift Tabell 5. Samlet utbetalt arbeidslønn og funksjonærlønn ved bergverksindustrien i året Fylk 3 r. Arbeidslønn. Ved grubedrift Ved hyttedrift. For øvrig. I alt. Funksjonærlønn i alt. I. Grub )drift. Akershus. Hedmark Opland.. Buskerud. Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj Møre... Sør-Trondel Nord-Trond Nordland. Troms.. Finm ark. II. Hytt Idrift. Buskerud Telemark Aust-Agder Hordaland Bergen Sogn og Fj Sør-Trondel Nordland. Troms.. Nord-Trond Ill. Bergverks Kr. Kr. Kr. Kr. Kr _ )rdane ag lag I alt i ' _ rdane ig , i _ lag I alt drift i alt Opført under grubedrift. 2

26 13ergverksdrift MIINNON,,Ibl M 11.../ Tabell 6. Arbeiderantallet ved bergverksindustrien Fylker. Januar. Februar. Mars. April. Mai. Juni. I. Grubedrift. Hedmark Opland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I :alt II. Hyttedrift. Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms I alt Bergverksdrift i alt

27 i året 1910 fordelt på de enkelte måneder. 19 Bergverksdrift Nmumsemilift,ammwt a.". Juli. August. Septbr. Oktbr. Novbr. Desbr. Fylker Hedmark Opland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland. I. Grubedrift Hordaland Sogn og Fjordane Møre Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finmark I alt. H. Hyttedrift Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms I alt II. Hyttedrift.

28 ergverksdrift Tabell 7. Bergverk drevet av aktieselskap i året Bergdistrikt. Innbetalt aktiekapital pr. 3i/ Herav på utenlandske hender. Antall bergverk. Antall arbeidere Antall funksjonrrer. Kr. Østlandske Vestlandske Trondhjemske Nordlandske Finnmarkens Kr. I alt For Orkla Aktiebolag ukjent.2 For A/S Sydvaranger ukjent. Tabell 8. Bergverksindustriens brenselsforbruk i året Mengdeenhet. Mengde Verdi. Kull Koks Ved Torv Brennolje Trekull kg kg. m. 8 M.' 000 kg kg I alt

29 Tabeller 1920.

30 Bergverksdrift , " Tabell 9. Summarisk oversikt over bergverksdriften i året Landsdeler. Produksjonsmengde. Produksjonsverdi. Mannskap. Tonn. Kr. A. Grubedrift. I. Riket. Sølvertser Kobbermalm Svovelkis, til dels m. kobber Nikkelm al m Jernmalm Sink- og blymalm Molybdenglans Apatitt Rutil Titanjern Grafitt I I alt II. Bergdistriktene. 1. Østlandske (med Kongsberg Sølvverk). Selvertser Svovelkis Nikkelmalm Sink- og bly maim I alt Vestlandske. Sølvertser Kobbermalm Svovelkis Nikkelm aim Jernmalm Molybdenglans Rutil Titanjern Sink- og blymalm Apatitt I alt Trondhjemske. Kobberm alm Svovelkis Jernmalm I alt

31 23 Bergverksdrift '...,,, Tabell 9 (forts.). Summarisk oversikt over bergverksdriften i Aret Landsdeler. Produksjonsmengde. Produksjonsverdi. Mannskap. Tonn. Kr. 4. Nordlandske. 5 Kobbermalm Svovelkis Jernmalm Sink- og blymalm Grafitt Molybdenglans I alt Finnmarks Kobbermalm Jernmalm I alt Ill. Fylkene. Akershus. Sink- og blymalm Svovelkis Hedmark. Opland. Sink- og blymalm Buskerud. Sølvertser Nikkelmalm Sink- og blymalm. Kobbermalm Nikkelmalm Jernmalm Apatitt Rutil Telemark. I alt I alt Aust-Augder. 9 Nikkelmalm Jernmalm Rutil I alt Vest-Agder. 0.1 Sølvertser Molybdenglans 2 I alt

32 Bergverksdrift Tabell 9 (forts.). Summarisk oversikt over bergverksdriften I året Landsdeler. Produksjonsmengde. Produksjons. verdi. Mannskap. Tonn. Kr. Rogaland. 292 Svovelkis Nikkelmalm Molybdenglans Sinkmalm 4 Titanjern Kobbermalm Svovelkis Nikkelmalm Hordaland. Sogn og Fjordane Kobbermalm Svovelkis Ser-Trendelag Kobbermalm Svovelkis Svovelkis Jernmalm Nord-Trøndelag. Nordland. Kobbermalm Svovelkis Jernmalm Sink- og blymalm Molybdenglans Kobbermalm Jernmalm Grafitt Kobbermalm Jernmalm Troms. Finnmark. I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt

33 25 Bergverksdrift Tabell 9 (forts.). Summarisk oversikt over bergverksdriften i året Landsdeler. Produksjonsmengde. Produksjonsverdi. Mannskap. B. Hyttedrift. I.Riket. Sølv i barrer Kobber Nikkel Elektrojern Kiseljern Ferrokrom Ferrosilicium Kg. Kr I alt II. Bergdistriktene og fylkene. Østlandske. Sølv i barrer (Buskerud) Nikkel Vestlandske. Kobber (Vest-Agder) Kobber (Hordaland) Nikkel (Aust-Agder) Nikkel (Telemark) Nikkel (Vest-Agder) Elektrorujern (Telemark) Elektrorujern (Hordaland) Kiseljern ( Ferrokrom ( ) Trondhjemske. Ferrokrom (Nord-Trøndelag). Ferrosilicium ( ) C. Sammendrag. I. Grubedrift fylkesvis onn. Akershus Hedmark Opland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt

34 Bergverksdrift Tabell 9 (forts.). Summarisk oversikt over bergverksdritten i året Landsdeler. Produksjonsmengde. Produksjonsverdi. Mannskap. Tonn. Kr. Tilsammen: 3 Østlandske 438 distrikt Vestlandske Trondhjemske Nordlandske Finnmarks II Hyttedrift fylkesvis. Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Nord-Trøndelag alt Kg I alt () 614

35 Tabell 10. Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet. I. Sølv. Østlandske distrikt. Antall uker i virksoiiihet. 27 Utbrutt fast fjell. m., Tonn. Tonn. Bergverksdrift Procentinnhold. Av gruben utfordret. Produksjonsmengde. Mannskap. Buskerud fylke. Kongsberg Sølvverk Sølv i a. Gabe Gottes Grube Ged. sølv m. m. 35,6 Gedigent sølv Rike stiger.. 0,2 Rike suger Fattige suger. 0,031 Fattige stiger 4 b. Armen og Kongens Grube Gedigent sølv Rike suger Fattige suger C. Gottes 1-Hilfe Grube Gedigent sølv Rike suger 2 873,950 Fattige stiger d, Samuels Grube Gedigent sølv Rike stiger Fattige stiger e. Undersøkelse i Underberget f. Kristians Stoll Vinoren Sølvverk, Flesberg Vest-Agder_ fylke. Hagen Sølvskjerp, - Jivernvollen pct. sølv. 2 IL Kobber. Vestlandske distrikt. Telemark fylke. Hovin Kobberverks gruber Kobber. Trondhjemske distrikt. Sogn og Fjordane fylke., Grimeli Gruber,IAskvoll Cu (30 S) 5 Ser-Trøndelag fylke. Roros Kobberverk : a. Kongens Grube a. Storvarts çl qçd 1 enn c-d 7 '94

36 Bergverksdrift '...wwwwwwwww, ". 28 Tabell 10 (forts.). Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet. Antall uker i virksomhet. Utbrutt fast fjell. Pr ocentinnhold. Av gruben utfordret. Produksjonsmengde. Mannskap. Nordlandske distrikt. Nordland fylke. Sulitjelma Gruber m., Tonn. Tonn Kobber Cu (32.7 S) Finnmark distrikt. Troms fylke. Øvre Mittavarre Kobbergrube. Vaddas Gruber, Skjervøy Finnmark fylke. Porsa Gruber, Kvalsund Svovelkis. estlandske distrikt. Hedmark fylke. Foldals Verks gruber, Alvdal Svovelkis. 44S 1.7 Cu 275 Vestlandske distrikt. Rogaland fylke. Klostein Grube, Kopervik.. Vigsnes Kobberverk, Karmøy a. Stykkis b. Finkis Cu Fe S 5.5 Cu Hordaland fylke. Stordø Kisgruber, Lillebo Gruber a. Stykkis b, Vasket finkis Gravdal Copper Mine, Varaldsøy S S 1.5 Cu Trondhiemske distrikt. Hedmark fylke Røstvanggruben, Kvikne a. Renkis b. Vaskemalm 13 Børsjøbøgruben, Kvikne Fossgruben, Os, Tolga Vingelen Grube, Tolga I Opfort under svovelkis S2,2 47 S 0.5 Cu ,

37 29 Bergverksdrift Tabell 10 (forts ). Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet. Antall uker i virksomhet. Utbrutt fast fjell Av gruben utfordret. Produksjonsmengde. Procentinnhold, Mannskap. M. 3 Tonn, Tonn. Svovelkis, Sogn og Fjordane fylke. Svanø Gruber, Kinn S 1 9 Cu 5 Sor-Trondelag fylke. Kjøli Gruber, Reitan Killingdal Grube, Reitan S 2.2 Cu a. Stykkis b. Småkis C, Finkis Kongens Grube, Røros S V, 1.9 Cu 1,8 1.7 a. Stykkis b. Vaskekis C. Vasket Finkis Tindals Værk, Berkå.ker Løken Værk, Meldal S I, 40.5 S 3 Cu 3 if Cu a. Stykkis b. Finkis S 2.57 Cu 40,53,, 2.62 Nord-Trondelag fylke. Fosdalen Gruber i Malm Meraker Gruber, Meråker S 2 43 a. Stykkis b, Vasket finkis S 3.56 Cu Nordlandske distrikt. Nordland fylke. Bjørkåsen Gruber, Ballangen Bossmo Gruber, Mo Malmhaug Mo Sulitjelma Sulitjelma a. Stykkis og grus b. Vasket finkis S 0.48 Cu 45.0 S 0.5 Cu 43,57 S 2.74 Cu 43.5,, 2, IV. Nikkei. østlandske distrikt. Buskerud fylke. Ringerikes Nikkelverks gruber a. Klarmalm b. Sekunda C. Grus Ni 1, ,7 Cu 0.9 ll I Opfort under kobber. 2 Opført under jern.

38 Bergverksdrift Tabell 10 (forts.). Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet. Antall uker i virksomhet. Utbrutt fast fjell, Av gruben utfordret. Produksjonsmengde. PI ocentinnhold. Mannskap. m.3 Tonn. Tonn. Nikkel. Vestlandske distrikt. Aust-Agder fylke. Evje Nikkelverks grube, Evje. a. Smeltemalm b. Vaskemalm C. Koncentrat Hoiåsen Grube, Østerå, pr. Tvedestrand (9301) Cu Rogaland fylke. Faeo Grube, Torvastad u 21 Hordaland fylke. Lien Grube, Hosanger Litland Cu 7 56 V. Jern. Vestlandske distrikt. Telemark fylke. Fehnsgrubene i Holla Softestad Gruber i Nissedal... Grevinde Wedels Grube, Langøy Ellers i fylket Jern Fe Aust-Agder fylke. Klodeborg Grube i Øyestad Trondhjemske distrikt. Nord-Trondelag fylke. Fosdalen Gruber i Malm Fe 42 Nordlandske distrikt. Nordland fylke. Bogen Jernfelter i Ofoten Dunderland, Mo i Rana Fe Troms fylke. Mel Grube i Senjen Fe 47

39 31 Bergverksdrift Tabell 10 (forts ). Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet. Utbrutt fast fjell Av gruben utfordret. Produksjonsmengde. Procentinnhold, Antall uker i virksomhet. Mannskap. m. 3 Tonn. Tonn. Jern. Finnmarks distrikt. Finnmark fyike. Sydvaranger Gruber, Kirkenes a. Briketter b. Slig VI. Sink og bly. østlandske distrikt. Buskerud fylke. Glomsrudkollen Sinkgruber, Modum Sink og bly Zn, 10 Fe, 18S 1 Vestlandske distrikt. Rogaland fylke. Vigsnes Kobberverk, Karmøy Zn, 40 S Nordiandske distrikt. Nordland fylke. Forekomst i Mo i Rana VII. Molybdenglans (og wolfram). Nordiandske distrikt. Nordland fylke. Laxådalen Molybdængruber, Gildeskål Molybdenglans. 6 VIII. Andre produkter. Vestlandske distrikt. Telemark fylke. A/S Bamle Apatit, Ødegården, Bamble Rutil, Lindvigkollen, Kragero Opfort under svovelkis.

40 Bergverksdrift O. Tabell 10 (forts.). Detaljerte opgaver over grubedriften i året Grubens navn, art og beliggenhet. Antall uker i virksomhet. Utbrutt fast fjell. Mannskap. Produksionsmengde. Procentinnhold. Av gruben utfordret. m, 3 Tonn. Tonn. Aust-Agder fylke. Rutil Næs Mineraliemolle /95 pct. TiO2 4 Rogaland fylke. Titanjerngruben i Sokndal a. Titanjernslig b. Magnetittslig pct. TiO2 61 pct. Fe 7 pct TiO2 42 Nordlandske distrikt. Troms fylke. Grafitt, Skaland, Senjen & C 45

41 33 Bergverksdrift Tabell 11. Opgave over hyttedriften MI ,, , Anleggenes navn, art og beliggenhet. Antall uker i virksomhet. Innsatt Utbragt. Mannskap. Tonn. Kg. I. Selv. Sølv i barrer. Sølverkets hytter på Kongsberg Smeltehytten Ekstraksjonshytten II. Kobber. Kristiansand Nikkelraffineringsverk, Kristiansand (Vest-Agder) ' _ 4 _ Den norske Superfosfatfabrik (Hordaland) Ill. Nikkei. Ringerikes Nikkelverk (Buskerud fylke) [ ] 92 Kristiansand Nikkelraffineringsverk, Evje (Aust-Agder) [ ] 66 Kristiansand Nikkelraffineringsverk, Kristiansand (Vest-Agder) RI. Jern- og ferrolegeringer. Tinfoss Jernverk (Telemark fylke) Ulefoss ( ) Den norske Superfosfatfabrik (Hordaland) [ ] 7 Norsk Elektrothermisk a/s (Hordaland). 31 " 864 " Meraker Fabrikker (Nord-Trøndelag) Herav fra Vinoren 789 kg. 2 Grovt og gedigent sølv, hvorav kg. fra Sølvverket og kg. fra Vinoren. 3 Sliger, hvorav tonn fra Sølvverket og 3.6 tonn fra Vinoren. Opført under nikkel. 5 Kisavbrand. 6 Cementkobber. 7 Det innklamrede er nikkelsten, som tilgodegjøres på nikkel og kobber. Derav kg. nikkel i kg. nikkelsulfat. Opført under kobber. " Purple ore 45/50 pct. Fe. 11 Hvorav 160 tonn krommalm fra Rhodesia 12 Hvorav kg. kiseljern, kg. ferrokrom og kg. rujern. 1 3 Hvorav tonn krommalm fra Rhodesia. 1, kg. ferrokrom og kg. ferrosilicium. 3

42 , Bergverksdrift ,, / " Tabell 12. Gjennemsnittlig antall arbeidere og funksjonærer ved bergverksindustrien Fylker. I. Grubedrift. Ved grubedrift, skeidfling og opberedning i gruben. i dagen. ved hyttedriften. For øvrig. Antall arbeidere gjennemsnittlig i driftstiden Antall funksjonærer ved utgangen av Akershus Hedmark Opland - - _ Buskerud Telemark Aust-Agder _ Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland _ Troms Finnmark I alt II. Hyttedrift. Buskerud i Telemark Aust-Agder Vest-Agder Elordaland Nord-Trøndelag I alt _ II. Bergverksdrift i alt S Opfoi t under grubedrift.

43 35 Bergverksdri ft 920. Tabell 13. Samlet utbetalt arbeidslønn og funksjonærlønn ved bergverksindustrien Fylker. Ved grubedrift. Ved hyttedrift. Arbeidslønn. For øvrig. I alt. Funksjonærlønn i alt. I. Grubedrift. Kr. Kr. Kr. Kr, Kr. 2 Akershus Hedmark Opland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag.. Nord-Trøndelag. Nordland Troms Finnmark / G I alt II. Hyttedrift. Buskerud Telemark Aust-Agder. Vest-Agder. Hordaland. Nord-Trøndelag I alt IQ Bergverksdrift i alt Opført under grubedrift

44 Bergverksdrift Tabell 14. Arbeiderantallet ved bergverksindustrien Fylker. Januar. Februar. Mars. April. I Mai. Juni. I. Grubedrift. Akershus Hedmark Opland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland.., Hordaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ' I alt II. Hyttedrift. Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Nord-Trøndelag I alt III. Bergverksdrift 1 ait

45 i 1920 fordelt på de enkelte måneder. 37 Bergverksdrift ,, " Juli. August. Septbr. Oktober. Novbr. Desbr. Fylker. I. Grubedrift Akershus Hedmark Opland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt. II. Hyttedrift Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Nord-Trøndelag I alt III. Bergverksdrift i alt.

46 Bergverksdrift Tabell 15. Bergverk drevet av aktieselskap i året Bergdistrikt. Innbetalt aktiekapital pr. 31/ Herav på utenlandske hender. Antall bergverk. Antall arbeidere. Antall f unksj a- nærer. Kr. Kr. Dplandske Vestlandske rrondhjemske Nordlandske Finnmarkens I alt Tabell 16. Bergverksindustriens brenselsforbruk i året Mengdeenhet. Mengde. Verdi. Kull Koks Ved Torv Trekull.. Brennolje kg kg. m 3 M kg kg Kr I alt

47 39 Bergverksdrift Tabell 17. Oversikt over bergverksdriften i årene Produktenes art. Gjennemsnittlig årlig A. Produksjonsmengde, tonn. a) Malmer og mineraler: Sølv, grovt og gedigent.. Sølvholdige suger Andre sølvertser Kobbermalm Svovelkis, til dels med kobber Nikkelmalm Jernmalm, stykkmalm.. Jernmalm, slig og briketter Sinkmalm Krommalm Vismutglans Arsenkis Molybdenglans (og wolfram). Rutil og titanjern Manganertser Grafitt Apatitt Feltspat Feltspatmel Talk Kvarts Flusspat Stenkull b) Hytteprodukter: Sølv i barrer Kobber Kobber i skjærsten Nikkel Nikkel i mellemprodukter Rujern Ferrolegeringer I alt: Malmer og mineraler. Hytteprodukter Dessuten : Stangjern B. Antatt produksjonsverdi, kr. a) Malmer og mineraler: Sølv Gull Kobbermalm Svovelkis Nikkelmalm Jernmalm Sinkmalm Krommalm Vismutglans _ Efter Handelsstatistikken.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VI.) Trykt 1817: Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1923: Nr. 71. Sinnssykeasylenes virksomhet 1919. (Hospices d'aliénés.) - 72. Folkemengdens bevegelse 1919.

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 14. NORGES BERGVERKSDRIFT 1918. (Statistique des mines et usines en Norvège en 1918) UTGITT AV 0 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. AS OH E H

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 23. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du blé ei des pommes de terre

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série IX) Rekke IX 193(L) budgets des communes.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série IX) Rekke IX 193(L) budgets des communes.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série IX) Rekke IX Trykt 1937: Nr.103. Sinnssykeasylenes virksomhet 1935. (Statistique des hospices d'aliénés.) - 104. Norges

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1943. Nr. 53. Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 54. De spedalske

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1914: Ni'. 1. Haan dverkmellingen 1910. Tredje hate. Arbeidstid. (Reeensemen 1 deg métiers en 1910. III. Durée

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

(Statistique Offisielle de la Norvège, série

(Statistique Offisielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Offisielle de la Norvège, série Trykt 1921: Nr. L Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique) 2. Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement de

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere...

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013 Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE Nasjonal satsning på mineralleting i de tre nordligste fylkene gjennom programmet MINN,

Detaljer

tistic of N Trykt 1951.

tistic of N Trykt 1951. N (Officia Rekke XI. ie rekke XI. tistic of N series XI.) Trykt 1951. Nr. 63. Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk 1828-1950. (Catalogue de la Statistiquo Officielle.) - 64. Norges industri 1949.

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 95. NORGES BERGVERKSDRIFT 1922. (Statistique des mines et usines en Norvège en 1922.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI8 NORGES BERGVERKSDRIFT 1948 OPPGAVER OVER BERGVERKSDRIFTEN PÅ SVALBARD I ÅRET 1948 Mines et usines UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 1

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT NORGES OFFICIELLE STATISTIK VI.. 2. NORGES BERGVERKSDRIFT 1912. ( Statistique des mines et usines en Norvège en 1912) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG &

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 1936: Rekke IX Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 192729. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 1928. (Les - - divisions

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série IX) flaires privés dans le mois d'octobre 1934.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série IX) flaires privés dans le mois d'octobre 1934. Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série IX) Nr. - Trykt 1935: 50. Meieribruket i Norge i 1933. (L'industrie laitière de la Norvège en 1933.) 51. Syketrygden

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11

Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11 Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11 Sølv var like ettertraktet som gull alllerede for 7000 år siden Sølvmalm Trådsølv

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT PROFESSOR J. H. L. VOGT NORGES BERGVERKSDRIFT EN HISTORISK OVERSIGT MED SÆRLIG HENSYN TIL UTVIKLINGEN I DE SENERE AAR VORT lands bergverksdrift kan regnes at stamme fra be gyndelsen av det 17de aarhundrede.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 318 NORGES BERGVERKSDRIFT 1957 MED OPPGAVER OVER BERGVERKSDRIFTEN PÅ SVALBARD I ÅRET 1957 Norway's Mining Industry 1957 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1916: Nr. 59. Kriminalstatistik 1911 og 1912. (Justice criminelle.) - 60. Norges bergverksdrift 1914. (Mines

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden Tom Heldal Hver av oss bruker 13 tonn norske råstoffer pr år. pluss en del av andres ressurser 600 500 S=180 000 488 400 Mrd kr

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1943. Nr. 53. Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénés.) - 54. De spedalske

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V,

Norges Officielle Statistik, række V, Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de ia Norvège, série V.) Nr. 1-128 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik in. y. 1 januar 1906-31 december 1910.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série IX)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série IX) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série IX) Rekke IX. Trykt 1939. Nr.154. Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) - 155. Norges jernbaner 1937 38. (Chemins

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. 98 se omslaget paa verker

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

No ges Offisielle Statistikk, rek VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série

No ges Offisielle Statistikk, rek VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série No ges Offisielle Statistikk, rek VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série 151. Trykt 1925 Folkemengdens bevegelse 1916-1920. II. Sammendrag. (Mouvement de la po- 152. pulation pendant les années

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9. Nr. 0. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvège en 9.). Syketrygden 9.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VIII. 105. NORGES BERGVERKSDRIFT 1928. (Opgaver over bergverksdriften på Svalbard for årene 1926 og 1927.) (Statistique des mines et usines en Norvège en 1928; données de

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015 FAGDAG MASSETAK Planlegging og forvaltning i Hedmark Lars Libach 29. Januar 2015 Norges geologiske undersøkelse Landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling I januar 1928. (Les - - - divisions

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

(Statistique officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1 januar 1906-31 december 1908. Trykt

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse M.Smelror 1. Tre ord om geologisk mangfold 2. Bør vi slutte

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 89 961 89 397 88 773 88 343 86 602

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 197-9.. bolken. (Moulins en Norvège. D'après

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII) Trykt 98: Nr 8 Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling januar 98 (Les divisions civiles, ecclésiastiques,

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer