Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt i 0: Rekke IX. Nr.. Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.). Kriminalstatistikk og. (Statistique de la criminalité pour les années et.). Norges industri. (Statistique industrielle de la Norvège.). Skattestatistikken 0. (Répartition d'impôts.) 0. Telegrafverket. (Télégraphes et téléphones de l'tat.). Jordbrukstellingen 0 juni. Første hefte. Arealet, husdyrholdet m. v. Herredsvise oppgaver. (Recensement du 0 juin. I. La superficie, animaux domestiques etc.). Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.). Sinnssykeasylenes virksomhet. (Statistique des hospices d'aliénés.). Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Norges fiskerier. (Grandes pêches maritimes.). Norges kommunale finanser. (Finances des communes.). Norges postverk. (Statistique postale.). Norges Handel. (Commerce.). Skolestatistikk. (Instruction publique.) 00. Kommunenes gjeld m. v. pr. 0 juni 0. (Dette etc. des communes.) Trykt i : Rekke X. Nr.. Bureising med statsstøtte. Telling pr. 0 juni. (Colonisation en Norvège subventionnée par rtat. Recensement au 0 juin.). Forsikringsselskaper. (Sociétés d'assurances.). Syketrygden. (Assurancemaladie nationale.). Norges bergverksdrift. (Mines et usines.). Norges private aksjebanker og sparebanker. (Statistique des banques privies par actions et des caisses d'épargne.). Meieribruket i Norge. (L'industrie laitière de la Norvège.). Norges jernbaner 0. (Chemins de fer norvégiens.). Det sivile veterinærvesen. (Servise vétérinaire civil.). Jordbrukstellingen 0 juni. Annet hefte. iendomsforholdene, arbeidsstyrken m. v. (Recensement du 0 juin. II. Données spéciales sur les exploitations, ouvriers etc.) 0. Skattestatistikken 0. (Répartition d'impôts.). Representativ boligtelling november. (Recensement représentatif d'habitations au novembre.). SjOmannstrygden og. Fiskertygden og. (Assurances de l'tat contre les accidents des marins. Assurances de l'tat contre les accidents des marina pêcheurs.). Telegrafverket 0. (Télégraphes et téléphones de l'tat.). Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges postverk 0. (Statistique postale.). Norges industri. (Statistique industrielle de la Norvège.). Norges fiskerier. (Grandes péches maritimes.)

3 NORGS OFFISILL STATISTIKK X. FAGSKOLSTATISTIKK,.0 og 0 Écoles professionnelles UTGITT AV KIRK OG UNDRVISNINGSDPARTMNTT OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHHOUG & CO.

4 Nasjonal Samlings Rikstrykkeri Oslo

5 Innhold. Table des matières: S. P. Statens teknologiske institutt, Oslo.. Institution Technologique de l'état.. De tekniske skoler i Oslo, Bergen og Trondheim: Lærertallet levtallet Klasse og avgangseksamener Inntekter og utgifter Horten tekniske skole Bergskolen, Kongsberg Håndverks og kunstindustriskolen i Oslo Bergen kunsthåndverksskole 0 Norsk kunsthandverksskule, Voss j Skiensf jorden tekniske fagskole, Porsgrunn 0 Bergen fagskole for tre og metallindustri Oslo elementærtekniske skole Stavanger elementcertekniske dagskole De tekniske kveldskoler: Lærertallet Avgangseksamen levtallet Inntekter og utgifter Prosentvis fremmøte levenes livsstilling levenes gjennomsnittsalder. Håndverksfagskoler Håndverksforskoler 0 Industri og husflidsskoler 0 Les écoles techniques de Oslo, Bergen et Trondheim: Nombre des professeurs Nombre des élèves xamens de classe et de sortie Le budget L'école technique it Horten L'école des Mines L'école des arts et des métiers it Oslo L'école d'arts et métiers it Bergen.. 0 L'école d'arts et métiers Norvégienne, Voss L'école d'apprentissage pour des technique it Skiensf., Porsgrunn 0 L'école spéciale del' industrie en bois et en métal it Bergen L'ésole technique élémentaire à Oslo L'école technique élémentaire Stavanger Les écoles techniques du soir: Nombre des professeurs xamen de sortie Nombre des élèves Le budget Présense des élèves Postion des élèves Age moyen des élèves Les écoles speciales des ouvrières.. Les écoles speciales des apprentis.. 0 Les écoles d'industrie et de travaux manuels 0

6

7 Statens teknologiske institutt. Opprettet i. Instituttet har til formal å spre kunnskaper om nye arbeidsmetoder, verktøy, arbeids. og driftsmaskiner for håndverk, mindre industri, landbruk, fiskeri m. v. Dette søkes fremmet ved forsøksvirksomhet, undervisning i korte kurser, utarbeidelse av faglitteratur, avholdelse av utstillinger og konsulentvirksomhet. r ct Ordinære kurser kursenes varighet uker Kurser for arbeidsløse c Kursenes varighet 0 uker ' Dagkurser Kveldskurser pw z Antall Antall Antall Gj. Gj. Del snitts Del snitts Del Del 'a'.., Kurser tagere alder Kurser tagere alder Kurser tagere Kurser tagere / / Inntekter. Å r Statstilskott Kommunetilskott Kursusavgifter Andre inntekter Utgifters. r Faste lønner Kurser Nyanskaffelser Andre utgifter L Hvorav kr spesiell bevilgning fra Forsyningsdepartementet. Omkostningene til kursene for arbeidsløse ble dekket av en særskilt bevilgning.

8 De tekniske skoler i Oslo, Bergen og Trondheim (årige). Antall lærere. Overlærere 0 0 Lærere I alt Overlærere Lærere I alt Overlærere Lærere I alt Oslo Bergen Trondheim..,_ + i forkursene I hjelpelærere. + i forkursene hjelpelærere. + i forkursene I hjelpelærer. Dessuten hjelpelærere. Dessuten hjelpelærere. levtallet. Å r lever Oslo skole Bergen skole Trondheim skole t'; års års års, års års års Ts kursus kursus kursus kursus kursus kursus Faste i Hospiterende _0 Faste Hospiterende 0 Faste Hospiterende Avgangseksamen. 0 0 Best ått SBK MV cn Bestått SBK MV Bestått S BK MV A"e" Oslo Bergen Trondheim S = Skipsbygningslinje. B = Bygningslinje. = lektroteknisk linje. K Kjemilinje. M = Maskinlinje. V Vann, vei og brolinje.

9 Utdrag av regnskapene. 0 0 Oslo skole Bergen skole Trondheim skole I alt Oslo skole Bergen skole Trondheim skole I alt Oslo skole Bergen skole Trondheim skole I alt Inntekter. Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Andre inntekter I alt Utgifter. Lønner Samlinger m. m Stipend og friplasser Andre utgifter I alti I , i.): Horten tekniske skole. Utdrag av regnskapene. ;. ir q. Å r,., P.,_ tii c'ai Inntekter Skole Utgifter ' a> A n..,.0 Stats penger Andre, c.. til Z tilskott m. m. Lønner utgifter Ar År / / / / / Herav assistenter og timelærere. eksamener pr. år (opptatt: 0 elever / og elever /0). eksamen pr. fir (opptatt: elever 0/). Bergskolen, Kongsberg. Opprettet. r en årig praktisk og teoretisk skole til utdannelse av stigere og formenn ved bergverk og anlegg. 'it :, Inntek ter Utgifter År i ' Z,,. i t t t,','' 0 I alt '' za n Stats Andre inn Andre I alt < < tilskott tilskott tekter Lønner utgifter utgifter

10 Kunsthåndverksskoler.. Statens håndverks og kunstindustriskole i Oslo. levtall i tie forskjellige klasser (i skoleårets første måned). 0 0 Klasser t LI) z ; a o ; P W : t a t ') p.w ô a t; Klassene for frihåndstegning iste trin net trin dje trin Konstruksjonsklassen Ornamentklassene Modellerklassene Bygningsklasseni Håndverksklassenel Dekorasjonsmalerklasseni Rader og litografklasseni Siselørklasseni Gullsmedklasseni I fagklassene er elever fra den årige aftenskole medtatt. levenes livsstilling. Livsstilling a a a :) ô d :LI) a) r. 'lq c l to.. g's) o,ds = ". a.... ' rz cy.,,_, 0 a a i ô, a w.. ' w c ṅ a,' o. 'or.. r`l). o / a ocz A o Billed og treskjærere Blikkenslagere Bokbindere Bygningstegnere 0 Fotografer og retusjører Glassmestre og forgyllere Gullsmeder, gravorer og siselører 0 0 Handelsbetjenter og kontorister,_.. Kunstmalere Litografer, raderere Lærere og lærerinner.,. _ Malere og lakerere 0 Modellører 0 Murere 0 Møbelsnekkere Salmakere og tapetserere 0 Skomakere. Skreddere 0 Snekkere 0 Smeder, kunst Stenhuggere _., Tegnere (møbel og tekstiltegn. m.v.) TOmrere 0 Andre I I

11 Antall lærere levtallet År Overlærere Lærere Timelærere Dagskolen Menn Kvinner Den alm. kveldskole Menn Kvinner Hertil kommer 0 elever i den årige kveldskole for læregutter. levene fordelt etter fødested. Dagskolen Sted Oslo 0 Andre byer Landet Utlandet 0 Antall friplasser. Å r Dagskolen Den alm. kveldskole..., /. Bergen kunsthåndverksskole. (Opprettet 0. Fikk statstilskott ffirste gang.) Dagskole og årig kveldskole med 0 måneders undervisning i året. I dagskolen lærere og i kveldskolen lærere. levtallet var i 0 0 a) Dagskolen: MOnstertegnere Frihindstegning, fagtegning m. m 0 b) Kveldskolen (årig): Alle klasser c) Kursene: Frihåndstegning, modellering m. m Boktrykkerklassen I alt. Norsk ikunsthandverksskule, Voss. (Skipa i 0. Fekk statstilskot fyrste gång i 0.) Skulen er årig med 0 månaders undervisning om året. deilder ei for trearbeid og ei for smearbeid. lærarar. levtalet i : 0 i tredeildi, 0 i smeddeildi, hospit. stk. i 0: 0 i tredeildi, 0 i smeddeildi, hospit. stk. i 0: 0 i tredeildi, 0 i smeddeildi, hospit. stk. Gjennomsnittsalderen på elevane 0 år. Alle frå landet.

12 Inntekter Statstilskott Komm.tilskott. Skolepenger Andre inntekter. I alt Utdrag av kunsthåndverksskolenes regnskaper. Oslo Bergen I Voss I I alt I Utgifter Lønner 0 Stipend 00 Friplasser 000 Bibl., samlinger og inventar Andre utgifter.. 0 I alt I A r Skiensfjorden tekniske fagskole, Porsgrunn. årig. Antall lærere Antal elever ksamen Hvert skoleårs Lærere I alt lengde : iste 0 mdr. iste år klasse 0 mdr. net år Mask. avd. nen klasse Overlærere lektr. tek avd I alt Maskintekn. avdeling lektrotekn. avd. Bestått Rejisert Bestått Rejisert levene fordelt etter hjemstavn By Land , 0, 0, 0 /, / /0 / timelærer i norsk. d midlerdige lærere i anledning av utvidelsen til iste klasser og nen klasser. Ved skoleårets begynnelse. elever fra foregående år i maskintekniske avdeling. elev fra foregående år i elektroteknisk avdeling.

13 levenes fordannelse (lste Hasse). År z P.t ct fl rn C) Teori C.) r., ( fr 0 cn Tekn. kveldsk. helt delvis Ar eller mere Mek. eller elektrotekn. praksis år / år Under / år Ingen levenes gj.snittsalder. kl.. klasse Mek.llek. avd. I avd Inntekter Utgifter Å r Tilskott av fylke eller offentlige institusjoner Statstilskott Skolepenger I alt Lønner Andre inntekter Råmatenalen Andre utgifter I alt Bergen fagskole for tre og metallindustri. Skolens lærerpersonale har i hvert av årene, 0 og 0 bestått av faste lærere og timelærere. levenes gjennomsnittsalder ved skoleårets begynnelse: I år, 0 år og 0 år. levtallet. År Treavd. Treavd. iste klasse Metall avd. lektro avd. nen klasse lektro avd. lever som etter årig kursus har forlatt skolen med avgangsvitnesbyrd lektroavd. Metallavd. Treavd. Metall avd. Vekstedklassen Samlet elevtall ! hospitant. Av de elever var hjemmehørende i Bergen. I hospitanter. Av de elever var hjemmehørende i Bergen. Av de elever var hjemmehørende i Bergen. Inntekter Utgifter År Skolepenger Sttstilskott Kornmunetilskott Andre inntekter Lønner Undervisningsmateriell m. m. Andre utgifter Inkl. utgifter til verkstedklassen.

14 Oslo elementeertekniske skole. Lærerpersonalet. Å r Bygningsavdeling Lærere Den elektrotekniske avdeling Lærere Automobilavdeling Overlærere Overlærere Overlærere Lærere nkelte lærere underviser ved flere avdelinger. Herav timelærer. Herav timelærere. Herav timelærere. Ar 0{ 0{ levtallet Det ordinære måneders kursus Tid Bygni ngs lektro Automoi kurset avd. tekn. avd. bilavd. Begynnelse Slutning Begynnelse Slutning Begynnelse Slutning 0 levenes gj.snittsalder ved deres inntreden i skolen År... Automobilavd. Är. Bygningsavd. lektroavd År... elever var hjemmehørende i Oslo, i landets Øvrige byer og i landdistriktene. elever var hjemmehørende i Oslo, i landets øvrige byer og i landdistriktene. 0 elever var hjemmehørende i Oslo, i landets øvrige byer og 0 i landdistriktene.. 0. Å r ksamen Det ordinære måneders kursus Automobilavdeling Bestått Bygnings lektroavd. avd. Bestått Rejisert Rejisert Inntekter Utgifter År Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Lønner Saml. apparatt m. v. Stip. og friplass Andre utgifter f BMRKNING: Den Økonomiske statistikk gjelder dagskolen og kveldskokn tilsammen.

15 levenes livsstilling. 0 Livsstilling to tr), (), rc ca ar o o to. Pqo rc; t Fzi rci ca cin CD o ar. CC) 0 w Arbeidere ved off. anlegg lektrikere Fabrikk og gårdsarbeidere Maskinister Mekanikere Oppsyns og form. v. off. anlegg Snekkere og tømmermenn Telegraf og telefonarbeidere Andre I alt r....,. 0 Stavanger elementaertekniske dagskole. (0 månedlig kursus i vintermånedene.) timelærere, overlærere. levtallet ksamen Å r lektrotekn. avd. Fra / utvidet til årig elektretekn. fagskole 0 mdr. pr. år cni ar ar as t ca ar rn lektrotekn. avd. Fra utvidet til årig elektrdtekn. fagskole 0 mdr. pr. år J,,,,,tu,,,,:i tod,,g as., '". to t,.. 0 aisocz. å)! uog.., an,las lt ;I to w)cs z..,.ct'..,rsz',t i czs.,, ;,,,:i.at), z r,.w P P 0. ';:)., c'; ri)b r,xci flo c;? kl. kl Inntekter Utgifter År Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Lønner Samlinger og stip. utgifter Fripi Andre og bibl

16 De tekniske kveldskoler. Skolenes kurser er etter normalplanen årig. Undervisningen foregår à kveldtimer alt 0 timer om uken i måneder av året. Skolepenger kr pr. år. Ubemidlede clever kan av kommunen tilstås friplass. I, i 0 0 og i 0 0 skoler. Antall lærere 0 0 levenes avgangseksamen I0 I0 Frem Bestått Frem Bestått Frem Bestått mott matt mott Oslo Halden Fr.stad Sarpsborg Moss Askim Drøbak Ski Bærum Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik Raufoss HOnefoss Drammen Modum Kongsberg Horten TOnsberg Sandefjord Larvik Porsgrunn Skien Notodden Kragerø Risør Arendal Grimstad sand Mandal Flekkefjord gersund Sandnes Stavanger Haugesund Sauda Odda Bergen Voss Gloppen Ålesund Volda Ulstein Molde sund Røros Trondheim Orkanger Levanger Transport !) Oppgave mangler.

17 Antall lærere 0 0 levenes avgangseksamen I 0I 0 Frem Bestått Frem Bestått Frem Bestått mott mott matt Stjørdal Steinkjer Namsos BodO Narvik Svolvær Harstad Tromsø Hammerfest Kirkenes Sophies Minde Transport I alt _ Oppgave mangler. levtallett 0 0 C) cl) C. c's Oslo 0 Halden Fr.stad Sarpsborg 0 Moss Askim DrOak Ski Bærum... Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik.. 0 Raufoss 0 HOnefoss Drammen Modum Kongsberg Horten TOnsberg Transport

18 Q) 0 0 ci) cri o CI rcs s Transport Sandefjord Larvik Porsgrunn Skien Notodden Krager0 Risør Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord. gersund Sandnes Stavanger Haugesund Sauda Odda Bergen Voss Gloppen Ålesund Volda Ulstein Molde Kristiansund Røros Trondheim Orkanger Levanger Stjørdal Steinkjer Namsos Bodø Narvik Svolvær Harstad Tromsø Hammerfest. Kirkenes Sophies Minde _ alt I Oppgave mangler.

19 Utgifter., 0 P Lønner p., CD 0 z Limner,b a) =.;> g cl) g cr> a>.z CI) o Ti Tc:') Oslol Halden Fr.stad 0 Sarpsborg Moss 0 Askim DrObak Ski Bærum 0 Lillestrøm Kongsvinger Hamar 0 Ringsaker Lillehammer Skedsmo Gjøvik 0 Raufoss 0 HOnefoss Drammen 0 Modum.. Kongsberg Horten.. 0 TOnsberg Sandefjord Larvik.. Porsgrunn Skien 0 Notodden Kragerø.. 00 Risør Arendal 0 0 Grimstad Kristiansand Mandal 0 Flekkefjord. 0 gersund Sandnes Stavanger Haugesund Sauda Odda 0 Bergen 0 Voss Gloppen Ålesund. Volda Ulstein Molde 0 Kristiansund Røros Trondheim Orkanger Levanger ' , Transport Se under dagskolen (Oslo elementærtekniske skole). Oppgave mangler.

20 Utgifter. 0 Lønner p.. a> g, g?ail..t,..> Lønner u.s :) rz::$ cn CI) c a, PO ; Transport Stjørdal Steinkjer Namsos Bodø Narvik Svolvær Harstad Tromsø Hammerfest. Kirkenes Sophies Minde I alt 0 00 Oppgave mangler. Utgifter. Inntekter. 0 Lønner ;. c, : g a,,i t Cr) 0.; r'a Oslol Halden... Fr.stad 0 Sarpsborg Moss 0 Askim Drobak Ski Bærum 0 Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker 0 Lillehammer Gjøvik Raufoss HOnefoss 00 Drammen. Modum Kongsberg. 0 Transport Se under dagskolen (Oslo elementærtekniske skole).

21 Utgifter. Inntekter. 0 Lønner g = ) g P., p. I) 0 g fz +: () o n pw a) cr) 0.) an Transport 0 Horten 0 TOnsberg 0 Sandefjord Larvik 0 Porsgrunn 00 Skien Notodden Krager0 0 Risør 00 Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord. gersund 00 Sandnes Stavanger Haugesund Sauda 0 Odda Bergen Voss Gloppen 0 Ålesund 0 Volda 0 Ulstein 0 Molde Kristiansund Røros 0 Trondheim 0 Orkanger Levanger 0 Stjørdal Steinkjer. Namsos Bodø Narvik Svolvær... 0 Harstad Tromso 0 Hammerfest 0 Kirkenes.. Sophies Minde _ * I alt Oppgave mangler.

22 0 Inntekter. 0 0 r, ct z. ( F. p CL) : ' : g g cn () D.) CI) P. Q.) Oslol Halden Fr.stad.. Sarpsborg Moss 0 Askim 0 DrObak Ski Bærum Lillestrøm 0 Skedsmo 0 Kongsvinger 00 Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik Raufoss 0 HOnefoss 0 Drammen. 0 Modum 0 Kongsberg Horten. Tonsberg Sandefjord Larvik Porsgrunn. Skien Notodden. 0 Kragerø 0 Risør Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord. W; gersund 00 Sandnes Stavanger Haugesund 0 Sauda 0 Odda Bergen 0 Voss Gloppen Ålesund. Volda Ulstein Molde Kristiansund 0 Røros 00 Trondheim Orkanger Levanger Transport Se under dagskolen (Oslo elementærtekniske skole). Oppgave mangler

23 Inntekter. 0 0 c;) t' 'ti) c' g 0.) g rg cf) Cf, +0' a) 0 ô 0 g ch. g O Cll Transport 0 0 Stjørdal Steinkjer Namsos _ Bodø Narvik 0 Svolvær Harstad Tromsø Hammerfest. Kirkenes Sophies Minde _ I alt Oppgave mangler. Prosentvis frammøte. 0 0 am) g g.. " ' 0 c am) ) ".. g.,,i ci a). g cii a) '.L.'.,±; a). g, a) '." ci a).. c.ii a) '.. Oslo Halden 0 0 Fr.stad 0 0 Sarpsborg Moss Askim DrObak Ski.. Bærum 0 Lillestrøm.. 0. Skedsmo.. Kongsvinger Hamar Ringsaker... Lillehammer. Gjøvik Raufoss 0.. HOnefoss Drammen Modum.... _ i Kongsberg. 0 Horten... TOnsberg Oppgave mangler.

24 ; Prosentvis fremmøte. 0 0 cr Q ti) ' CD rn tc cv cr Sandefjord 0 Larvik Porsgrunn. Skien. Notodden. Kragerø. Risør Arendal. Grimstad 0 Kristiansand 0. Mandal. Flekkefjord.. gersund. Sandnes. Stavanger Haugesund. Sauda Odda Bergen Voss. Gloppen Ålesund Volda Ulstein Molde Kristiansund. Røros Trondheim Orkanger Levanger Stjørdal Steinkjer Namsos.... BodO Narvik Svolvær Harstad... Tromsø 0. Hammerfest. Kirkenes _ _ _ _ Oppgave mangler.

25 levenes livsstilling og gjennomsnittsalder. Båt og skipsbyggere Bakere og konditorer Blikk og kobberslagere Bokbindere Boktrykkere Bud og visergutter Dreiere lektrikere Fabrikkarbeidere Gartnere og landmenn Gullsmeder Instrumentmakere Kjøre og gårdsgutter 0 I 0 Kontorister og handelsbetjenter Malere Murere Polsemakere Rørleggere Salmakere 0 Skoleelever Skreddere Smeder og mekanikere Snekkere og tømmermenn Urmakere Andre (uten valgt stilling) og arbeidsløse I alt levenes gjennomsnittsalder for alle skoler ved opptagelsen i 0 var år. 0 Oslo fagskole for barberere, frisører m. v. (årig skole.) Å r +',) tc Cll ct ta i,. o Inntekter g a 0) 0. z ri) ;. no Utgifter r,: c ; rn Se under forskolene side 0. Oslo fagskole for skomakere. (årig skole.) År e' CD tf, C) * F ' "g ta :Ta o *.T.' Inntekter cb oa 0) 0. a. z <. Utgifter a rc RI. ct Se under forskolene side 0. Oslo fagskole for automobilmekanikere. (årig skole.) År z' `L. ; PCI g cd o ) Inntekter. C) 0 g 0) 0. Cl) A. Utgifter :. a te Cf) Se under forskolene side 0. i Omfatter dame og herrefrisøravdeling.

26 ' Oslo fagskole (lærlingeskole) for kokker og kelnere. ( årig skole.) (årig for kelnere og årig for kokker.) Å r ci) c) cl) ci cf, g,!; `ct P.tr's ;. : ro Inntekter t ":; on CI) :,LD) nr Utgifter o Se under forskolene side 0. Ä. r. () c'i a) Moss fagskole (for mekanikere). (årig skole. Undervisningstid måneder.)... Inntekter Utgifter r Pc:. C,, g i.' lf ;' ṛ ' o a) o a) r ctl ".', r =I....0 LI " ; cl'i c..0 ',.w h r...,.w to rt:h.'.,,; 00., L),T) = = z, V.,,, m.li.. 0 Ẹ.., < < Z.) r., C. Tt' cc'..) W " ci),.,, ci),..q ct,,c o cr) Formannsskolen for verkstedsindustrien ved Kongsberg våpenfabrikk. (årig skole.) Ar e' pn z, 0 o zi, Inntekter a) a) tko o ci) rtn o CI) Utgifter "A. nr rn bs) I 0 var skolen ikke i virksomhet SOrlandets tekniske skole (Tonnevolds legatskole). (Undervisningstid 0 måneder.) År, Inntekter Utgifter t) i Z.. pw 0 0 rd '.) ' ho t) r tc, A 0 ' Z.) = t)..pc c, ".',.... ) c,... 0,t',i' + o a, t; C'C'.rAr, et Ul o U,.<?.,, Z Z 0, = '' M <.) Z a z,/.p. < "Cf;,, cb 'ci :... "ī te,. rn ci al,... w,f' A',' cr)

27 Rjukan fagskole for håndverkere. (årig skole. Undervisningstid måneder.) Å r =', '' 0... :. t' 0 <IT) c. a)... r,. ct) ':$ 0,_ eu Ç:..,.,.,,Pcs c. Ta' c _,,,w c s. cl. i'a :Ti tt. a, z,, 0 0, w Ti Inntekter. c,,..b.p c" L Fi., unn 0 ;, rz: =.,,,.F.. ch' ' ti = g I..id, a),:., 0, c,.) r v. Utgifter a) rt,'. z ho s...,) i Hertil kommer kr. 000 til anskaffelse av verktoymaskiner. Å r.zi c' a> 'z' ''' = t> c' a> C i t? V., Kyrkjebø fagskole, Høyanger. (årig skole. Undervisningstid måneder.).,.. Inntekter Utgifter : $..], ', ;,,,, cl.'' : cal,i a.) ''. a.,, ca +) a' g. +cl ci> Q),' bn rts,;, g a.,, :.I. r,,.0 a c'> o, g g 0,, ' 0.., bi,. r.. c.. z iri..." W,' cn P., el., w A z'.,, / / H / 0 00 Trondheim fagskole for håndverk og industri. årig skole med måneders undervisning 0 timer ukentlig delvis samlet på en hel dag. Dessuten kortvarige praktiske forkurser og svennekurser. Antall lærere Antall elever Fra byer Fra landet Gj.sniltsalder ved forkursenf Forkurset 0 Lærlingeskolen... ri Svennekurset År Inntekter Utgifter Stats Kommune Skole Andre Lønner Materialer Andre tilskott tilskott penger inntekter m. v. utgifter Narvik fagskole for håndverkere. (årig skole. Undervisningstid måneder.) År tj c) t.t u ; $ 'i o z w : Inntekter ti) a.) Cfl 'A + Utgifter ti. r,,, uet _ , Ikke i drift.

28 Håndverksforskoler, Antall lærere Antall elever levenes gjennomsnittsalder Undervisningstid 0 0 _ i 0 0 Oslo forsk. for metallarbeidere q skreddere q gullsmeder q tomrere q kobber og blikkensl q smeder q slaktere og polsem q snekkere q malere q boktrykkere murere q modellsnekkere formere (støpere) G Mdr. Mdr. Mdr. q møbeltapetserere 0 0 rørleggere. maskinskomakere 0. q konfeksjonssyere.. q metallsveisere.. q kjole og draktsyere Aker forskole Sarpsborg q I / /

29 Bærum Drammen Pors grunn q Skien forskole for metallarbeidere, smeder, snekkere og hjulmakere. Flekkefjord forskole Stavanger forsk. for jern og metallarb., møbelsnekkere, skreddere, tømmermenn og innredningssnek., murere, elektr. mekanik. og rød Haugesund forskole Odda Bergen forsk. for skreddere, møbelsnekkere, malere, urmakere, rørleggere, metallarbeidere, smeder, formere og blikkenslagere Sogn og Fjordane metallforsk. Førde Ålesund forskole Kristiansund forskolei I I alt 0 C i Arkivet brent.

30 Inntekter. Inntekter 0. Andre inntekter Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Andre inntekter Oslo fag og forskole (samtlige fagavd.) Aker forskole Sarpsborg q Bærum Drammen q Porsgrunn Skien q Flekkefjord q Stavanger q Haugesund q Odda Bergen q Sogn og Fjordane metallforskole FOrde Ålesund forskole Kristiansund forskolei I alt Arkivet brent.

31 Utgifter 0. Inntekter. Utgiftei 0. Matr. Statstilskott tilskott penger innt. verktøy utg. verktøy Komm. Skole Andre c) Lønner Andre Lønner Matr. og Andre utg. Oslo fag og forsk. (samtlige fagavd.) Aker forskole Sarpsborg Bærum Drammen Porsgrunn 0 Skien 00 Flekkefjord Stavanger Haugesund Odda 00 Bergen 0 Sogn og Fjordane metallforsk. Førde 00 Ålesund forskole 0 Kristiansund forskolei a ( I alt Arkivet brent.

32 0 Utgifter 0. Skolor Lønner Materialer og verktøy Andre utgifter Oslo fag og forskole 0 (samtlige fagavd.) 0 0 Aker forskole 0 Sarpsborg Bærum 0 00 Drammen «0 Porsgrunn «0 0 Skien «0 0 Flekkefjord «0 0 Stavanger «0 0 0 Haugesund «Odda «Bergen Sogn og Fjordane metallforskole Førde Ålesund forskole 0 Kristiansund forskolei Arkivet brent. I alt Industri og husflidskoler. Statens kvinnelige industriskole i Oslo. levtall i de forskjellige avdelinger. 0 0 Avdelir_ger Årskurser Kortere kurser Sam Arskurser Kortere kurser Årskurser Kortere kurser A: Vev B: SOm, kjolesøm B: SOm, lin og kjolesøm C: Håndarb.lærerinner D: Pryds0m, knipling, strikking m. m : Tegning (årig) monsterkomp.f., vev, prydsøm m. m Full post Lærerinner og lærere... Full post Time lærer Full post Timelærer Timelærer 0 0 0

33 År Statens Statens hus Fr.stad kom. Moss kom. Kongsberg husflidsskole, industriskole, kvinnelige kvinnelige kvinnelige Blaker Haus fagskole fagskole fagskole cp P cp w ro a.= k cs., ; F. W 'a bs an a Ç.) Ti nn Mdr. Mdr. Mdr. Mdr Mdr / 0 / 0 / t. 0 t. 0 t. År Porsgrunn kvinnelige lagskole. Ts to Skien kvinnelige industriskole ;. a P. AustAgder husflidsskole for kvinner, Risør ; Q ; an Kristiansand kvinnelige industriskole CD a k CD F.; cin k. if CD Mandal kommunale syskole F.. an Stavanger husflidsskole for unge piker Q F ; ; a Mdr. Mdr. Mdr. Mdr. Mdr ctïl / / / 0 0 Å r Bergen kvinnelige industriskole Den kvinnelige husflidsskole, Kristiansund Fru Halses vevskole, Nordmor len Ofstads kvinnelige håndgj.skole, Trondheim Nord Trøndelag kvinnelige husflidsskole Nordland kv. håndgj.skole, Bodo F. ci> rl; +. ct "ca ) F.. 'CS bn., a Q <.) +ch' rz:.=, : to a.= ; F; cp it) pt.; cp rcl a.= Mdr. Mdr. Mdr. Mdr. Mdr Arkivet brent.

34 Inntekter. 0 Statstilskott Komm. tilskott Andre off inst. el, legat Andre innt. Komm tilskott Andre off. inst. el. legat Skolepenger Statstilskott Skolepenger Andre innt. Statens kvinnelige industriskole i Oslo Statens husflidsskole, Blaker Statens husindustriskole, Haus Fredrikstad kommunale kvinnelige fagskole Moss kommunale kvinnelige fagskole Kongsberg kvinnelige fagskole Porsgrunn kvinnelige fagskole Skien kvinnelige industriskole AustAgder husflidsskole for kvinner, Risør Kristiansand kommunale kvinnelige industriskole Mandal kommunale syskole Stavanger husflidsskole for unge piker Bergen kommunale kvinnelige industriskole Den kvinnelige husflidsskole, KrisCansund Fru Halses vevskole, Nordmør len Ofstads kvinnelige håndgjerningsskole, Trondheim NordTrøndelag kvinnelige husflidsskole Nordland kvinnelige håndgjerningsskole, Bodøl COO I alt 00 0 Arkivet brent.

35 Inntekter. Utgifter. 0 f/) ;. a:a tj, : Fru Halses vevskole, Nordmør len Ofstads kvinnelige hindgjerningsskole, Trondheim NordTrøndelag kvinnelige husflidsskole Nordland kvinnefge hindgjerningsskole, Bodøl Statens 000 kvinnelige industriskole i Oslo Statens husflidsskole, Blaker Statens husindustriskole, Haus Fredrikstad kommunale kvinnelige fagskole Moss kommunale kvinnelige fagskole Kongsberg kvinnelige fagskole Porsgrunn kvinnelige fagskole ( Skien kvinnelige industriskole AustAgder husflidsskole for kvinner, Risør Kristiansand kommunale kvinnelige industriskole Mandal kommunale syskole Stavanger husflidsskole for unge piker COO Bergen kommunale kvinnelige industriskole Den kvinnelige husflidsskole, Kristiansund 0 Arkivet brent I alt

36 Utgifter ;.: a a u 0,.., a ;., c =. gcl ea'a,g, 0 Statens kvinnelige industriskole i Oslo Statens husflidsskole, Blaker Statens husindustriskole, Haus Fredrikstad kommunale kvinnelige fagskole Moss kommunale kvinnelige fagskole Kongsberg kvinnelige fagskole Porsgrunn kvinnelige fagskole Skien kvinnelige industriskole AustAgder husflidsskole for kvinner, Risør Kristiansand kommunale kvinnelige :ndustriskole Mandal kommunale syskole Stavanger husflidsskole for unge piker Bergen kommunale kvinnelige industriskole Den kvinnelige hustlidsskole, Kristiansund Fru Halses vevskole, Nordmør len Ofstads kvinnelige håndgjerningsskole, Trondheim NordTrøndelag kvinnelige husflidsskole Nordland kvinnelige håndgjernings skole, Bodøl Arkivet brent. 00 / ti ct, Li) "tis +, ).:,c_; c Pcl te c..$:,.;...' W.,.,.., rn COO c,* I alt 0 0 '

37 Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Trykt (forts. suite): Rekke X.. Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.) Nr.. Norges kommunale finanser. (Finances des communes.) 0. Norges sivile, geistlige og rettslige inndeling juli. (Les divisions civiles, ecclésiastiques et judiciaires du royaume de la Norvège le ler juillet.). Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sinssykeasylenes virksomhet. (Statistique des hospices d'aliénés.). Industriarbeidertrygden og. (Assurances de l'tat contre les accidents pour les travailleurs de l'industrie.). Norges Brannkasse 0. (Statistique de l'office national d'assurance contre. Kommunenes gjeld m. v. pr. 0 juni. (Dette etc. des communes.). Norges bergverksdrift 0. (Mines et usines.). Norges private aksjebanker og sparebanker 0. (Statistique des banques privies par actions et des caisses d'épargne.). Forsikringsselskaper 0. (Sociétés d'assurances.). Det sivile veterinærvesen 0. (Service vétérinaire civil.) Rekke X. Trykt : Nr. 0. Indeks over byggeomkostninger. (Indice de frais de construction.). Meieribruket i Norge 0. (L'industrie laitière de la Norvège.). Syketrygden 0. (Assurance.maladie nationale.). Norges Jernbaner 0. (Chemins de fer norvégiens.). Norges Handel 0. (Commerce.). Arbeidslønninger i industrien 0. (Salaires des ouvriers industriels.). Fagskolestatistikk /0/. (coles professionnelles.)

38 Statistisk Sentralbyrå har dessuten bl. a. gitt ut disse verker: Statistisk Arbok for Norge, siste årgang 0. (Annuaire statistique de la Norvège.) StatistiskØkonomisk oversikt, siste årgang. (Aperçu de la situation économique en.) Statistiske Meddelelser. Trykkes månedsvis. (Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.) Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. (Bulletin mensuel du commerce extérieur.) Fortegnelse over Norges Officielle Statistikk m. v.. desember 0. Kristiania, og. (Catalogue de la Statistique officielle.) Statistiske Oversigter. Kristiania. Statistiske Oversikter. Oslo. (Résumé rétrospectif et.) Alle verker er til salgs hos H. Ascbehoug & C o., Oslo. Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges Handel» er Byråets beholdning meget knapp, og Byrået er takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer: Statistisk Årbok,, 0, 0 og. Norges Handel, og.. mai. Nasjonal Samlings Rikstrykkeri Oslo

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Kriminalstatistikk og. Statistique de /a crimina/ité.). Statistisk-økonomisk oversikt over året.

Detaljer

FAGS KO LE STATI STIK K

FAGS KO LE STATI STIK K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics,

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/11919/2. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1921. Trykt

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGSKOLESTATISTIKK, g -0 Écles prfessinnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. .APBEIDERNES ARTIETRYKKERL OSLO Innhld.

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) Rekke IX. Trykt 1940. Nr. 185. Skolestatistikk 1936-37. (Instruction publique.) 186. Norges jernbaner

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 943. (Sociétés d'assurances.) - 85. Norges fiskerier 942. (Grandes?Aches

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20 Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 2 Kvinner Menn + Ekspander alle -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum Badmintonkretsen Sør (21/22) 5 7 97 19 1 291 4 155 223

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 Kino Hus Sal Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 1 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 2 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14.30 24.09.2015 27.01.2015 Enkeltpersonforetak

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

Derfor søker vi fotball-em 2016

Derfor søker vi fotball-em 2016 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009

Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009 Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009 1 Oppsummert statsbudsjettet Lite nytt i forhold til Kommuneprop en i mai Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn Vekst til 2009 på

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg

Detaljer

Utstillinger for Papillon - 2008

Utstillinger for Papillon - 2008 12.01.2008 Norsk Dobermann Klub 080002 Utstilling 16440130856 15.12.2007 12.01.2008 Postboks 952 - Sentrum, Eidsvoll 13.01.2008 13.01.2008 19.01.2008 20.01.2008 Norsk Berner Sennenhundklubb Gullerudvegen

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

Firma Alt i Asfalt AS ARGO Vei og Maskin AS Asfalt Remix AS Asfaltverket Mo AS Askøy Dekkelegging AS Br. Larsen Asfalt AS Bærum Asfaltservice AS

Firma Alt i Asfalt AS ARGO Vei og Maskin AS Asfalt Remix AS Asfaltverket Mo AS Askøy Dekkelegging AS Br. Larsen Asfalt AS Bærum Asfaltservice AS Firma Alt i Asfalt AS ARGO Vei og Maskin AS Asfalt Remix AS Asfaltverket Mo AS Askøy Dekkelegging AS Br. Larsen Asfalt AS Bærum Asfaltservice AS Feiring Asfalt AS Fossens Eftf as Franzefoss Pukk AS Fyllingen

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 11.01.2015 40 SKØ 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm Skedsmo rådhus Jonas Lies gate 18 1700-2030

Detaljer

Dilemmaer og utfordringer rundt høyere utdanning i Norge. NTVA, Bergen, 23 oktober 07 v/ Marianne Harg, president i Tekna

Dilemmaer og utfordringer rundt høyere utdanning i Norge. NTVA, Bergen, 23 oktober 07 v/ Marianne Harg, president i Tekna Dilemmaer og utfordringer rundt høyere utdanning i Norge NTVA, Bergen, 23 oktober 07 v/ Marianne Harg, president i Tekna Stjernøutvalget skal vurdere den videre utviklingen av norsk høyere utdanning i

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet Stort Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Pr. del Før pr. del. Smykke og ørepynt i sølv 1/2 PRIS! SPAR 499,- KSP80643, KSE80647 Før 1 498,- Ring i 9 karat/375 hvitt gull BGR92003

Detaljer

Oversikt over hotellavtaler for UH - sektoren. Sist oppdatert 4.januar 2008.

Oversikt over hotellavtaler for UH - sektoren. Sist oppdatert 4.januar 2008. Oversikt over hotellavtaler for UH - sektoren. Sist oppdatert 4.januar 2008. Hotellavtaler i Trondheim gjeldende UNINETT og samarbeidspartnere 2008 Prisene gjelder: Prisene gjelder pris pr natt pr rom,

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

1 Troms 0 3 BK - Vads 0 3 BK 2 Alta BK - Kirkenes BK 3 Alta BK - Troms 0 3 BK 4 Kirkenes BK - Vads 0 3 BK 5 Narvik BS - S 0 3rreisa BK 1 6 Ballangen

1 Troms 0 3 BK - Vads 0 3 BK 2 Alta BK - Kirkenes BK 3 Alta BK - Troms 0 3 BK 4 Kirkenes BK - Vads 0 3 BK 5 Narvik BS - S 0 3rreisa BK 1 6 Ballangen 1 3Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Troms 0 3 BK - Vads 0 3 BK 2 Alta BK - Kirkenes BK 3 Alta BK - Troms 0 3 BK 4 Kirkenes BK - Vads 0 3 BK 5 Narvik BS - S 0 3rreisa BK 1 6 Ballangen BK - Sj 0 3vegan BK 2 7 M

Detaljer

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Arbeidsplasser

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer