Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt i 0: Rekke IX. Nr.. Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.). Kriminalstatistikk og. (Statistique de la criminalité pour les années et.). Norges industri. (Statistique industrielle de la Norvège.). Skattestatistikken 0. (Répartition d'impôts.) 0. Telegrafverket. (Télégraphes et téléphones de l'tat.). Jordbrukstellingen 0 juni. Første hefte. Arealet, husdyrholdet m. v. Herredsvise oppgaver. (Recensement du 0 juin. I. La superficie, animaux domestiques etc.). Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.). Sinnssykeasylenes virksomhet. (Statistique des hospices d'aliénés.). Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Norges fiskerier. (Grandes pêches maritimes.). Norges kommunale finanser. (Finances des communes.). Norges postverk. (Statistique postale.). Norges Handel. (Commerce.). Skolestatistikk. (Instruction publique.) 00. Kommunenes gjeld m. v. pr. 0 juni 0. (Dette etc. des communes.) Trykt i : Rekke X. Nr.. Bureising med statsstøtte. Telling pr. 0 juni. (Colonisation en Norvège subventionnée par rtat. Recensement au 0 juin.). Forsikringsselskaper. (Sociétés d'assurances.). Syketrygden. (Assurancemaladie nationale.). Norges bergverksdrift. (Mines et usines.). Norges private aksjebanker og sparebanker. (Statistique des banques privies par actions et des caisses d'épargne.). Meieribruket i Norge. (L'industrie laitière de la Norvège.). Norges jernbaner 0. (Chemins de fer norvégiens.). Det sivile veterinærvesen. (Servise vétérinaire civil.). Jordbrukstellingen 0 juni. Annet hefte. iendomsforholdene, arbeidsstyrken m. v. (Recensement du 0 juin. II. Données spéciales sur les exploitations, ouvriers etc.) 0. Skattestatistikken 0. (Répartition d'impôts.). Representativ boligtelling november. (Recensement représentatif d'habitations au novembre.). SjOmannstrygden og. Fiskertygden og. (Assurances de l'tat contre les accidents des marins. Assurances de l'tat contre les accidents des marina pêcheurs.). Telegrafverket 0. (Télégraphes et téléphones de l'tat.). Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges postverk 0. (Statistique postale.). Norges industri. (Statistique industrielle de la Norvège.). Norges fiskerier. (Grandes péches maritimes.)

3 NORGS OFFISILL STATISTIKK X. FAGSKOLSTATISTIKK,.0 og 0 Écoles professionnelles UTGITT AV KIRK OG UNDRVISNINGSDPARTMNTT OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHHOUG & CO.

4 Nasjonal Samlings Rikstrykkeri Oslo

5 Innhold. Table des matières: S. P. Statens teknologiske institutt, Oslo.. Institution Technologique de l'état.. De tekniske skoler i Oslo, Bergen og Trondheim: Lærertallet levtallet Klasse og avgangseksamener Inntekter og utgifter Horten tekniske skole Bergskolen, Kongsberg Håndverks og kunstindustriskolen i Oslo Bergen kunsthåndverksskole 0 Norsk kunsthandverksskule, Voss j Skiensf jorden tekniske fagskole, Porsgrunn 0 Bergen fagskole for tre og metallindustri Oslo elementærtekniske skole Stavanger elementcertekniske dagskole De tekniske kveldskoler: Lærertallet Avgangseksamen levtallet Inntekter og utgifter Prosentvis fremmøte levenes livsstilling levenes gjennomsnittsalder. Håndverksfagskoler Håndverksforskoler 0 Industri og husflidsskoler 0 Les écoles techniques de Oslo, Bergen et Trondheim: Nombre des professeurs Nombre des élèves xamens de classe et de sortie Le budget L'école technique it Horten L'école des Mines L'école des arts et des métiers it Oslo L'école d'arts et métiers it Bergen.. 0 L'école d'arts et métiers Norvégienne, Voss L'école d'apprentissage pour des technique it Skiensf., Porsgrunn 0 L'école spéciale del' industrie en bois et en métal it Bergen L'ésole technique élémentaire à Oslo L'école technique élémentaire Stavanger Les écoles techniques du soir: Nombre des professeurs xamen de sortie Nombre des élèves Le budget Présense des élèves Postion des élèves Age moyen des élèves Les écoles speciales des ouvrières.. Les écoles speciales des apprentis.. 0 Les écoles d'industrie et de travaux manuels 0

6

7 Statens teknologiske institutt. Opprettet i. Instituttet har til formal å spre kunnskaper om nye arbeidsmetoder, verktøy, arbeids. og driftsmaskiner for håndverk, mindre industri, landbruk, fiskeri m. v. Dette søkes fremmet ved forsøksvirksomhet, undervisning i korte kurser, utarbeidelse av faglitteratur, avholdelse av utstillinger og konsulentvirksomhet. r ct Ordinære kurser kursenes varighet uker Kurser for arbeidsløse c Kursenes varighet 0 uker ' Dagkurser Kveldskurser pw z Antall Antall Antall Gj. Gj. Del snitts Del snitts Del Del 'a'.., Kurser tagere alder Kurser tagere alder Kurser tagere Kurser tagere / / Inntekter. Å r Statstilskott Kommunetilskott Kursusavgifter Andre inntekter Utgifters. r Faste lønner Kurser Nyanskaffelser Andre utgifter L Hvorav kr spesiell bevilgning fra Forsyningsdepartementet. Omkostningene til kursene for arbeidsløse ble dekket av en særskilt bevilgning.

8 De tekniske skoler i Oslo, Bergen og Trondheim (årige). Antall lærere. Overlærere 0 0 Lærere I alt Overlærere Lærere I alt Overlærere Lærere I alt Oslo Bergen Trondheim..,_ + i forkursene I hjelpelærere. + i forkursene hjelpelærere. + i forkursene I hjelpelærer. Dessuten hjelpelærere. Dessuten hjelpelærere. levtallet. Å r lever Oslo skole Bergen skole Trondheim skole t'; års års års, års års års Ts kursus kursus kursus kursus kursus kursus Faste i Hospiterende _0 Faste Hospiterende 0 Faste Hospiterende Avgangseksamen. 0 0 Best ått SBK MV cn Bestått SBK MV Bestått S BK MV A"e" Oslo Bergen Trondheim S = Skipsbygningslinje. B = Bygningslinje. = lektroteknisk linje. K Kjemilinje. M = Maskinlinje. V Vann, vei og brolinje.

9 Utdrag av regnskapene. 0 0 Oslo skole Bergen skole Trondheim skole I alt Oslo skole Bergen skole Trondheim skole I alt Oslo skole Bergen skole Trondheim skole I alt Inntekter. Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Andre inntekter I alt Utgifter. Lønner Samlinger m. m Stipend og friplasser Andre utgifter I alti I , i.): Horten tekniske skole. Utdrag av regnskapene. ;. ir q. Å r,., P.,_ tii c'ai Inntekter Skole Utgifter ' a> A n..,.0 Stats penger Andre, c.. til Z tilskott m. m. Lønner utgifter Ar År / / / / / Herav assistenter og timelærere. eksamener pr. år (opptatt: 0 elever / og elever /0). eksamen pr. fir (opptatt: elever 0/). Bergskolen, Kongsberg. Opprettet. r en årig praktisk og teoretisk skole til utdannelse av stigere og formenn ved bergverk og anlegg. 'it :, Inntek ter Utgifter År i ' Z,,. i t t t,','' 0 I alt '' za n Stats Andre inn Andre I alt < < tilskott tilskott tekter Lønner utgifter utgifter

10 Kunsthåndverksskoler.. Statens håndverks og kunstindustriskole i Oslo. levtall i tie forskjellige klasser (i skoleårets første måned). 0 0 Klasser t LI) z ; a o ; P W : t a t ') p.w ô a t; Klassene for frihåndstegning iste trin net trin dje trin Konstruksjonsklassen Ornamentklassene Modellerklassene Bygningsklasseni Håndverksklassenel Dekorasjonsmalerklasseni Rader og litografklasseni Siselørklasseni Gullsmedklasseni I fagklassene er elever fra den årige aftenskole medtatt. levenes livsstilling. Livsstilling a a a :) ô d :LI) a) r. 'lq c l to.. g's) o,ds = ". a.... ' rz cy.,,_, 0 a a i ô, a w.. ' w c ṅ a,' o. 'or.. r`l). o / a ocz A o Billed og treskjærere Blikkenslagere Bokbindere Bygningstegnere 0 Fotografer og retusjører Glassmestre og forgyllere Gullsmeder, gravorer og siselører 0 0 Handelsbetjenter og kontorister,_.. Kunstmalere Litografer, raderere Lærere og lærerinner.,. _ Malere og lakerere 0 Modellører 0 Murere 0 Møbelsnekkere Salmakere og tapetserere 0 Skomakere. Skreddere 0 Snekkere 0 Smeder, kunst Stenhuggere _., Tegnere (møbel og tekstiltegn. m.v.) TOmrere 0 Andre I I

11 Antall lærere levtallet År Overlærere Lærere Timelærere Dagskolen Menn Kvinner Den alm. kveldskole Menn Kvinner Hertil kommer 0 elever i den årige kveldskole for læregutter. levene fordelt etter fødested. Dagskolen Sted Oslo 0 Andre byer Landet Utlandet 0 Antall friplasser. Å r Dagskolen Den alm. kveldskole..., /. Bergen kunsthåndverksskole. (Opprettet 0. Fikk statstilskott ffirste gang.) Dagskole og årig kveldskole med 0 måneders undervisning i året. I dagskolen lærere og i kveldskolen lærere. levtallet var i 0 0 a) Dagskolen: MOnstertegnere Frihindstegning, fagtegning m. m 0 b) Kveldskolen (årig): Alle klasser c) Kursene: Frihåndstegning, modellering m. m Boktrykkerklassen I alt. Norsk ikunsthandverksskule, Voss. (Skipa i 0. Fekk statstilskot fyrste gång i 0.) Skulen er årig med 0 månaders undervisning om året. deilder ei for trearbeid og ei for smearbeid. lærarar. levtalet i : 0 i tredeildi, 0 i smeddeildi, hospit. stk. i 0: 0 i tredeildi, 0 i smeddeildi, hospit. stk. i 0: 0 i tredeildi, 0 i smeddeildi, hospit. stk. Gjennomsnittsalderen på elevane 0 år. Alle frå landet.

12 Inntekter Statstilskott Komm.tilskott. Skolepenger Andre inntekter. I alt Utdrag av kunsthåndverksskolenes regnskaper. Oslo Bergen I Voss I I alt I Utgifter Lønner 0 Stipend 00 Friplasser 000 Bibl., samlinger og inventar Andre utgifter.. 0 I alt I A r Skiensfjorden tekniske fagskole, Porsgrunn. årig. Antall lærere Antal elever ksamen Hvert skoleårs Lærere I alt lengde : iste 0 mdr. iste år klasse 0 mdr. net år Mask. avd. nen klasse Overlærere lektr. tek avd I alt Maskintekn. avdeling lektrotekn. avd. Bestått Rejisert Bestått Rejisert levene fordelt etter hjemstavn By Land , 0, 0, 0 /, / /0 / timelærer i norsk. d midlerdige lærere i anledning av utvidelsen til iste klasser og nen klasser. Ved skoleårets begynnelse. elever fra foregående år i maskintekniske avdeling. elev fra foregående år i elektroteknisk avdeling.

13 levenes fordannelse (lste Hasse). År z P.t ct fl rn C) Teori C.) r., ( fr 0 cn Tekn. kveldsk. helt delvis Ar eller mere Mek. eller elektrotekn. praksis år / år Under / år Ingen levenes gj.snittsalder. kl.. klasse Mek.llek. avd. I avd Inntekter Utgifter Å r Tilskott av fylke eller offentlige institusjoner Statstilskott Skolepenger I alt Lønner Andre inntekter Råmatenalen Andre utgifter I alt Bergen fagskole for tre og metallindustri. Skolens lærerpersonale har i hvert av årene, 0 og 0 bestått av faste lærere og timelærere. levenes gjennomsnittsalder ved skoleårets begynnelse: I år, 0 år og 0 år. levtallet. År Treavd. Treavd. iste klasse Metall avd. lektro avd. nen klasse lektro avd. lever som etter årig kursus har forlatt skolen med avgangsvitnesbyrd lektroavd. Metallavd. Treavd. Metall avd. Vekstedklassen Samlet elevtall ! hospitant. Av de elever var hjemmehørende i Bergen. I hospitanter. Av de elever var hjemmehørende i Bergen. Av de elever var hjemmehørende i Bergen. Inntekter Utgifter År Skolepenger Sttstilskott Kornmunetilskott Andre inntekter Lønner Undervisningsmateriell m. m. Andre utgifter Inkl. utgifter til verkstedklassen.

14 Oslo elementeertekniske skole. Lærerpersonalet. Å r Bygningsavdeling Lærere Den elektrotekniske avdeling Lærere Automobilavdeling Overlærere Overlærere Overlærere Lærere nkelte lærere underviser ved flere avdelinger. Herav timelærer. Herav timelærere. Herav timelærere. Ar 0{ 0{ levtallet Det ordinære måneders kursus Tid Bygni ngs lektro Automoi kurset avd. tekn. avd. bilavd. Begynnelse Slutning Begynnelse Slutning Begynnelse Slutning 0 levenes gj.snittsalder ved deres inntreden i skolen År... Automobilavd. Är. Bygningsavd. lektroavd År... elever var hjemmehørende i Oslo, i landets Øvrige byer og i landdistriktene. elever var hjemmehørende i Oslo, i landets øvrige byer og i landdistriktene. 0 elever var hjemmehørende i Oslo, i landets øvrige byer og 0 i landdistriktene.. 0. Å r ksamen Det ordinære måneders kursus Automobilavdeling Bestått Bygnings lektroavd. avd. Bestått Rejisert Rejisert Inntekter Utgifter År Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Lønner Saml. apparatt m. v. Stip. og friplass Andre utgifter f BMRKNING: Den Økonomiske statistikk gjelder dagskolen og kveldskokn tilsammen.

15 levenes livsstilling. 0 Livsstilling to tr), (), rc ca ar o o to. Pqo rc; t Fzi rci ca cin CD o ar. CC) 0 w Arbeidere ved off. anlegg lektrikere Fabrikk og gårdsarbeidere Maskinister Mekanikere Oppsyns og form. v. off. anlegg Snekkere og tømmermenn Telegraf og telefonarbeidere Andre I alt r....,. 0 Stavanger elementaertekniske dagskole. (0 månedlig kursus i vintermånedene.) timelærere, overlærere. levtallet ksamen Å r lektrotekn. avd. Fra / utvidet til årig elektretekn. fagskole 0 mdr. pr. år cni ar ar as t ca ar rn lektrotekn. avd. Fra utvidet til årig elektrdtekn. fagskole 0 mdr. pr. år J,,,,,tu,,,,:i tod,,g as., '". to t,.. 0 aisocz. å)! uog.., an,las lt ;I to w)cs z..,.ct'..,rsz',t i czs.,, ;,,,:i.at), z r,.w P P 0. ';:)., c'; ri)b r,xci flo c;? kl. kl Inntekter Utgifter År Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Lønner Samlinger og stip. utgifter Fripi Andre og bibl

16 De tekniske kveldskoler. Skolenes kurser er etter normalplanen årig. Undervisningen foregår à kveldtimer alt 0 timer om uken i måneder av året. Skolepenger kr pr. år. Ubemidlede clever kan av kommunen tilstås friplass. I, i 0 0 og i 0 0 skoler. Antall lærere 0 0 levenes avgangseksamen I0 I0 Frem Bestått Frem Bestått Frem Bestått mott matt mott Oslo Halden Fr.stad Sarpsborg Moss Askim Drøbak Ski Bærum Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik Raufoss HOnefoss Drammen Modum Kongsberg Horten TOnsberg Sandefjord Larvik Porsgrunn Skien Notodden Kragerø Risør Arendal Grimstad sand Mandal Flekkefjord gersund Sandnes Stavanger Haugesund Sauda Odda Bergen Voss Gloppen Ålesund Volda Ulstein Molde sund Røros Trondheim Orkanger Levanger Transport !) Oppgave mangler.

17 Antall lærere 0 0 levenes avgangseksamen I 0I 0 Frem Bestått Frem Bestått Frem Bestått mott mott matt Stjørdal Steinkjer Namsos BodO Narvik Svolvær Harstad Tromsø Hammerfest Kirkenes Sophies Minde Transport I alt _ Oppgave mangler. levtallett 0 0 C) cl) C. c's Oslo 0 Halden Fr.stad Sarpsborg 0 Moss Askim DrOak Ski Bærum... Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik.. 0 Raufoss 0 HOnefoss Drammen Modum Kongsberg Horten TOnsberg Transport

18 Q) 0 0 ci) cri o CI rcs s Transport Sandefjord Larvik Porsgrunn Skien Notodden Krager0 Risør Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord. gersund Sandnes Stavanger Haugesund Sauda Odda Bergen Voss Gloppen Ålesund Volda Ulstein Molde Kristiansund Røros Trondheim Orkanger Levanger Stjørdal Steinkjer Namsos Bodø Narvik Svolvær Harstad Tromsø Hammerfest. Kirkenes Sophies Minde _ alt I Oppgave mangler.

19 Utgifter., 0 P Lønner p., CD 0 z Limner,b a) =.;> g cl) g cr> a>.z CI) o Ti Tc:') Oslol Halden Fr.stad 0 Sarpsborg Moss 0 Askim DrObak Ski Bærum 0 Lillestrøm Kongsvinger Hamar 0 Ringsaker Lillehammer Skedsmo Gjøvik 0 Raufoss 0 HOnefoss Drammen 0 Modum.. Kongsberg Horten.. 0 TOnsberg Sandefjord Larvik.. Porsgrunn Skien 0 Notodden Kragerø.. 00 Risør Arendal 0 0 Grimstad Kristiansand Mandal 0 Flekkefjord. 0 gersund Sandnes Stavanger Haugesund Sauda Odda 0 Bergen 0 Voss Gloppen Ålesund. Volda Ulstein Molde 0 Kristiansund Røros Trondheim Orkanger Levanger ' , Transport Se under dagskolen (Oslo elementærtekniske skole). Oppgave mangler.

20 Utgifter. 0 Lønner p.. a> g, g?ail..t,..> Lønner u.s :) rz::$ cn CI) c a, PO ; Transport Stjørdal Steinkjer Namsos Bodø Narvik Svolvær Harstad Tromsø Hammerfest. Kirkenes Sophies Minde I alt 0 00 Oppgave mangler. Utgifter. Inntekter. 0 Lønner ;. c, : g a,,i t Cr) 0.; r'a Oslol Halden... Fr.stad 0 Sarpsborg Moss 0 Askim Drobak Ski Bærum 0 Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker 0 Lillehammer Gjøvik Raufoss HOnefoss 00 Drammen. Modum Kongsberg. 0 Transport Se under dagskolen (Oslo elementærtekniske skole).

21 Utgifter. Inntekter. 0 Lønner g = ) g P., p. I) 0 g fz +: () o n pw a) cr) 0.) an Transport 0 Horten 0 TOnsberg 0 Sandefjord Larvik 0 Porsgrunn 00 Skien Notodden Krager0 0 Risør 00 Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord. gersund 00 Sandnes Stavanger Haugesund Sauda 0 Odda Bergen Voss Gloppen 0 Ålesund 0 Volda 0 Ulstein 0 Molde Kristiansund Røros 0 Trondheim 0 Orkanger Levanger 0 Stjørdal Steinkjer. Namsos Bodø Narvik Svolvær... 0 Harstad Tromso 0 Hammerfest 0 Kirkenes.. Sophies Minde _ * I alt Oppgave mangler.

22 0 Inntekter. 0 0 r, ct z. ( F. p CL) : ' : g g cn () D.) CI) P. Q.) Oslol Halden Fr.stad.. Sarpsborg Moss 0 Askim 0 DrObak Ski Bærum Lillestrøm 0 Skedsmo 0 Kongsvinger 00 Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik Raufoss 0 HOnefoss 0 Drammen. 0 Modum 0 Kongsberg Horten. Tonsberg Sandefjord Larvik Porsgrunn. Skien Notodden. 0 Kragerø 0 Risør Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord. W; gersund 00 Sandnes Stavanger Haugesund 0 Sauda 0 Odda Bergen 0 Voss Gloppen Ålesund. Volda Ulstein Molde Kristiansund 0 Røros 00 Trondheim Orkanger Levanger Transport Se under dagskolen (Oslo elementærtekniske skole). Oppgave mangler

23 Inntekter. 0 0 c;) t' 'ti) c' g 0.) g rg cf) Cf, +0' a) 0 ô 0 g ch. g O Cll Transport 0 0 Stjørdal Steinkjer Namsos _ Bodø Narvik 0 Svolvær Harstad Tromsø Hammerfest. Kirkenes Sophies Minde _ I alt Oppgave mangler. Prosentvis frammøte. 0 0 am) g g.. " ' 0 c am) ) ".. g.,,i ci a). g cii a) '.L.'.,±; a). g, a) '." ci a).. c.ii a) '.. Oslo Halden 0 0 Fr.stad 0 0 Sarpsborg Moss Askim DrObak Ski.. Bærum 0 Lillestrøm.. 0. Skedsmo.. Kongsvinger Hamar Ringsaker... Lillehammer. Gjøvik Raufoss 0.. HOnefoss Drammen Modum.... _ i Kongsberg. 0 Horten... TOnsberg Oppgave mangler.

24 ; Prosentvis fremmøte. 0 0 cr Q ti) ' CD rn tc cv cr Sandefjord 0 Larvik Porsgrunn. Skien. Notodden. Kragerø. Risør Arendal. Grimstad 0 Kristiansand 0. Mandal. Flekkefjord.. gersund. Sandnes. Stavanger Haugesund. Sauda Odda Bergen Voss. Gloppen Ålesund Volda Ulstein Molde Kristiansund. Røros Trondheim Orkanger Levanger Stjørdal Steinkjer Namsos.... BodO Narvik Svolvær Harstad... Tromsø 0. Hammerfest. Kirkenes _ _ _ _ Oppgave mangler.

25 levenes livsstilling og gjennomsnittsalder. Båt og skipsbyggere Bakere og konditorer Blikk og kobberslagere Bokbindere Boktrykkere Bud og visergutter Dreiere lektrikere Fabrikkarbeidere Gartnere og landmenn Gullsmeder Instrumentmakere Kjøre og gårdsgutter 0 I 0 Kontorister og handelsbetjenter Malere Murere Polsemakere Rørleggere Salmakere 0 Skoleelever Skreddere Smeder og mekanikere Snekkere og tømmermenn Urmakere Andre (uten valgt stilling) og arbeidsløse I alt levenes gjennomsnittsalder for alle skoler ved opptagelsen i 0 var år. 0 Oslo fagskole for barberere, frisører m. v. (årig skole.) Å r +',) tc Cll ct ta i,. o Inntekter g a 0) 0. z ri) ;. no Utgifter r,: c ; rn Se under forskolene side 0. Oslo fagskole for skomakere. (årig skole.) År e' CD tf, C) * F ' "g ta :Ta o *.T.' Inntekter cb oa 0) 0. a. z <. Utgifter a rc RI. ct Se under forskolene side 0. Oslo fagskole for automobilmekanikere. (årig skole.) År z' `L. ; PCI g cd o ) Inntekter. C) 0 g 0) 0. Cl) A. Utgifter :. a te Cf) Se under forskolene side 0. i Omfatter dame og herrefrisøravdeling.

26 ' Oslo fagskole (lærlingeskole) for kokker og kelnere. ( årig skole.) (årig for kelnere og årig for kokker.) Å r ci) c) cl) ci cf, g,!; `ct P.tr's ;. : ro Inntekter t ":; on CI) :,LD) nr Utgifter o Se under forskolene side 0. Ä. r. () c'i a) Moss fagskole (for mekanikere). (årig skole. Undervisningstid måneder.)... Inntekter Utgifter r Pc:. C,, g i.' lf ;' ṛ ' o a) o a) r ctl ".', r =I....0 LI " ; cl'i c..0 ',.w h r...,.w to rt:h.'.,,; 00., L),T) = = z, V.,,, m.li.. 0 Ẹ.., < < Z.) r., C. Tt' cc'..) W " ci),.,, ci),..q ct,,c o cr) Formannsskolen for verkstedsindustrien ved Kongsberg våpenfabrikk. (årig skole.) Ar e' pn z, 0 o zi, Inntekter a) a) tko o ci) rtn o CI) Utgifter "A. nr rn bs) I 0 var skolen ikke i virksomhet SOrlandets tekniske skole (Tonnevolds legatskole). (Undervisningstid 0 måneder.) År, Inntekter Utgifter t) i Z.. pw 0 0 rd '.) ' ho t) r tc, A 0 ' Z.) = t)..pc c, ".',.... ) c,... 0,t',i' + o a, t; C'C'.rAr, et Ul o U,.<?.,, Z Z 0, = '' M <.) Z a z,/.p. < "Cf;,, cb 'ci :... "ī te,. rn ci al,... w,f' A',' cr)

27 Rjukan fagskole for håndverkere. (årig skole. Undervisningstid måneder.) Å r =', '' 0... :. t' 0 <IT) c. a)... r,. ct) ':$ 0,_ eu Ç:..,.,.,,Pcs c. Ta' c _,,,w c s. cl. i'a :Ti tt. a, z,, 0 0, w Ti Inntekter. c,,..b.p c" L Fi., unn 0 ;, rz: =.,,,.F.. ch' ' ti = g I..id, a),:., 0, c,.) r v. Utgifter a) rt,'. z ho s...,) i Hertil kommer kr. 000 til anskaffelse av verktoymaskiner. Å r.zi c' a> 'z' ''' = t> c' a> C i t? V., Kyrkjebø fagskole, Høyanger. (årig skole. Undervisningstid måneder.).,.. Inntekter Utgifter : $..], ', ;,,,, cl.'' : cal,i a.) ''. a.,, ca +) a' g. +cl ci> Q),' bn rts,;, g a.,, :.I. r,,.0 a c'> o, g g 0,, ' 0.., bi,. r.. c.. z iri..." W,' cn P., el., w A z'.,, / / H / 0 00 Trondheim fagskole for håndverk og industri. årig skole med måneders undervisning 0 timer ukentlig delvis samlet på en hel dag. Dessuten kortvarige praktiske forkurser og svennekurser. Antall lærere Antall elever Fra byer Fra landet Gj.sniltsalder ved forkursenf Forkurset 0 Lærlingeskolen... ri Svennekurset År Inntekter Utgifter Stats Kommune Skole Andre Lønner Materialer Andre tilskott tilskott penger inntekter m. v. utgifter Narvik fagskole for håndverkere. (årig skole. Undervisningstid måneder.) År tj c) t.t u ; $ 'i o z w : Inntekter ti) a.) Cfl 'A + Utgifter ti. r,,, uet _ , Ikke i drift.

28 Håndverksforskoler, Antall lærere Antall elever levenes gjennomsnittsalder Undervisningstid 0 0 _ i 0 0 Oslo forsk. for metallarbeidere q skreddere q gullsmeder q tomrere q kobber og blikkensl q smeder q slaktere og polsem q snekkere q malere q boktrykkere murere q modellsnekkere formere (støpere) G Mdr. Mdr. Mdr. q møbeltapetserere 0 0 rørleggere. maskinskomakere 0. q konfeksjonssyere.. q metallsveisere.. q kjole og draktsyere Aker forskole Sarpsborg q I / /

29 Bærum Drammen Pors grunn q Skien forskole for metallarbeidere, smeder, snekkere og hjulmakere. Flekkefjord forskole Stavanger forsk. for jern og metallarb., møbelsnekkere, skreddere, tømmermenn og innredningssnek., murere, elektr. mekanik. og rød Haugesund forskole Odda Bergen forsk. for skreddere, møbelsnekkere, malere, urmakere, rørleggere, metallarbeidere, smeder, formere og blikkenslagere Sogn og Fjordane metallforsk. Førde Ålesund forskole Kristiansund forskolei I I alt 0 C i Arkivet brent.

30 Inntekter. Inntekter 0. Andre inntekter Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Andre inntekter Oslo fag og forskole (samtlige fagavd.) Aker forskole Sarpsborg q Bærum Drammen q Porsgrunn Skien q Flekkefjord q Stavanger q Haugesund q Odda Bergen q Sogn og Fjordane metallforskole FOrde Ålesund forskole Kristiansund forskolei I alt Arkivet brent.

31 Utgifter 0. Inntekter. Utgiftei 0. Matr. Statstilskott tilskott penger innt. verktøy utg. verktøy Komm. Skole Andre c) Lønner Andre Lønner Matr. og Andre utg. Oslo fag og forsk. (samtlige fagavd.) Aker forskole Sarpsborg Bærum Drammen Porsgrunn 0 Skien 00 Flekkefjord Stavanger Haugesund Odda 00 Bergen 0 Sogn og Fjordane metallforsk. Førde 00 Ålesund forskole 0 Kristiansund forskolei a ( I alt Arkivet brent.

32 0 Utgifter 0. Skolor Lønner Materialer og verktøy Andre utgifter Oslo fag og forskole 0 (samtlige fagavd.) 0 0 Aker forskole 0 Sarpsborg Bærum 0 00 Drammen «0 Porsgrunn «0 0 Skien «0 0 Flekkefjord «0 0 Stavanger «0 0 0 Haugesund «Odda «Bergen Sogn og Fjordane metallforskole Førde Ålesund forskole 0 Kristiansund forskolei Arkivet brent. I alt Industri og husflidskoler. Statens kvinnelige industriskole i Oslo. levtall i de forskjellige avdelinger. 0 0 Avdelir_ger Årskurser Kortere kurser Sam Arskurser Kortere kurser Årskurser Kortere kurser A: Vev B: SOm, kjolesøm B: SOm, lin og kjolesøm C: Håndarb.lærerinner D: Pryds0m, knipling, strikking m. m : Tegning (årig) monsterkomp.f., vev, prydsøm m. m Full post Lærerinner og lærere... Full post Time lærer Full post Timelærer Timelærer 0 0 0

33 År Statens Statens hus Fr.stad kom. Moss kom. Kongsberg husflidsskole, industriskole, kvinnelige kvinnelige kvinnelige Blaker Haus fagskole fagskole fagskole cp P cp w ro a.= k cs., ; F. W 'a bs an a Ç.) Ti nn Mdr. Mdr. Mdr. Mdr Mdr / 0 / 0 / t. 0 t. 0 t. År Porsgrunn kvinnelige lagskole. Ts to Skien kvinnelige industriskole ;. a P. AustAgder husflidsskole for kvinner, Risør ; Q ; an Kristiansand kvinnelige industriskole CD a k CD F.; cin k. if CD Mandal kommunale syskole F.. an Stavanger husflidsskole for unge piker Q F ; ; a Mdr. Mdr. Mdr. Mdr. Mdr ctïl / / / 0 0 Å r Bergen kvinnelige industriskole Den kvinnelige husflidsskole, Kristiansund Fru Halses vevskole, Nordmor len Ofstads kvinnelige håndgj.skole, Trondheim Nord Trøndelag kvinnelige husflidsskole Nordland kv. håndgj.skole, Bodo F. ci> rl; +. ct "ca ) F.. 'CS bn., a Q <.) +ch' rz:.=, : to a.= ; F; cp it) pt.; cp rcl a.= Mdr. Mdr. Mdr. Mdr. Mdr Arkivet brent.

34 Inntekter. 0 Statstilskott Komm. tilskott Andre off inst. el, legat Andre innt. Komm tilskott Andre off. inst. el. legat Skolepenger Statstilskott Skolepenger Andre innt. Statens kvinnelige industriskole i Oslo Statens husflidsskole, Blaker Statens husindustriskole, Haus Fredrikstad kommunale kvinnelige fagskole Moss kommunale kvinnelige fagskole Kongsberg kvinnelige fagskole Porsgrunn kvinnelige fagskole Skien kvinnelige industriskole AustAgder husflidsskole for kvinner, Risør Kristiansand kommunale kvinnelige industriskole Mandal kommunale syskole Stavanger husflidsskole for unge piker Bergen kommunale kvinnelige industriskole Den kvinnelige husflidsskole, KrisCansund Fru Halses vevskole, Nordmør len Ofstads kvinnelige håndgjerningsskole, Trondheim NordTrøndelag kvinnelige husflidsskole Nordland kvinnelige håndgjerningsskole, Bodøl COO I alt 00 0 Arkivet brent.

35 Inntekter. Utgifter. 0 f/) ;. a:a tj, : Fru Halses vevskole, Nordmør len Ofstads kvinnelige hindgjerningsskole, Trondheim NordTrøndelag kvinnelige husflidsskole Nordland kvinnefge hindgjerningsskole, Bodøl Statens 000 kvinnelige industriskole i Oslo Statens husflidsskole, Blaker Statens husindustriskole, Haus Fredrikstad kommunale kvinnelige fagskole Moss kommunale kvinnelige fagskole Kongsberg kvinnelige fagskole Porsgrunn kvinnelige fagskole ( Skien kvinnelige industriskole AustAgder husflidsskole for kvinner, Risør Kristiansand kommunale kvinnelige industriskole Mandal kommunale syskole Stavanger husflidsskole for unge piker COO Bergen kommunale kvinnelige industriskole Den kvinnelige husflidsskole, Kristiansund 0 Arkivet brent I alt

36 Utgifter ;.: a a u 0,.., a ;., c =. gcl ea'a,g, 0 Statens kvinnelige industriskole i Oslo Statens husflidsskole, Blaker Statens husindustriskole, Haus Fredrikstad kommunale kvinnelige fagskole Moss kommunale kvinnelige fagskole Kongsberg kvinnelige fagskole Porsgrunn kvinnelige fagskole Skien kvinnelige industriskole AustAgder husflidsskole for kvinner, Risør Kristiansand kommunale kvinnelige :ndustriskole Mandal kommunale syskole Stavanger husflidsskole for unge piker Bergen kommunale kvinnelige industriskole Den kvinnelige hustlidsskole, Kristiansund Fru Halses vevskole, Nordmør len Ofstads kvinnelige håndgjerningsskole, Trondheim NordTrøndelag kvinnelige husflidsskole Nordland kvinnelige håndgjernings skole, Bodøl Arkivet brent. 00 / ti ct, Li) "tis +, ).:,c_; c Pcl te c..$:,.;...' W.,.,.., rn COO c,* I alt 0 0 '

37 Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Trykt (forts. suite): Rekke X.. Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.) Nr.. Norges kommunale finanser. (Finances des communes.) 0. Norges sivile, geistlige og rettslige inndeling juli. (Les divisions civiles, ecclésiastiques et judiciaires du royaume de la Norvège le ler juillet.). Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sinssykeasylenes virksomhet. (Statistique des hospices d'aliénés.). Industriarbeidertrygden og. (Assurances de l'tat contre les accidents pour les travailleurs de l'industrie.). Norges Brannkasse 0. (Statistique de l'office national d'assurance contre. Kommunenes gjeld m. v. pr. 0 juni. (Dette etc. des communes.). Norges bergverksdrift 0. (Mines et usines.). Norges private aksjebanker og sparebanker 0. (Statistique des banques privies par actions et des caisses d'épargne.). Forsikringsselskaper 0. (Sociétés d'assurances.). Det sivile veterinærvesen 0. (Service vétérinaire civil.) Rekke X. Trykt : Nr. 0. Indeks over byggeomkostninger. (Indice de frais de construction.). Meieribruket i Norge 0. (L'industrie laitière de la Norvège.). Syketrygden 0. (Assurance.maladie nationale.). Norges Jernbaner 0. (Chemins de fer norvégiens.). Norges Handel 0. (Commerce.). Arbeidslønninger i industrien 0. (Salaires des ouvriers industriels.). Fagskolestatistikk /0/. (coles professionnelles.)

38 Statistisk Sentralbyrå har dessuten bl. a. gitt ut disse verker: Statistisk Arbok for Norge, siste årgang 0. (Annuaire statistique de la Norvège.) StatistiskØkonomisk oversikt, siste årgang. (Aperçu de la situation économique en.) Statistiske Meddelelser. Trykkes månedsvis. (Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.) Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. (Bulletin mensuel du commerce extérieur.) Fortegnelse over Norges Officielle Statistikk m. v.. desember 0. Kristiania, og. (Catalogue de la Statistique officielle.) Statistiske Oversigter. Kristiania. Statistiske Oversikter. Oslo. (Résumé rétrospectif et.) Alle verker er til salgs hos H. Ascbehoug & C o., Oslo. Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges Handel» er Byråets beholdning meget knapp, og Byrået er takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer: Statistisk Årbok,, 0, 0 og. Norges Handel, og.. mai. Nasjonal Samlings Rikstrykkeri Oslo

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Kriminalstatistikk og. Statistique de /a crimina/ité.). Statistisk-økonomisk oversikt over året.

Detaljer

FAGS KO LE STATI STIK K

FAGS KO LE STATI STIK K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics,

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/11919/2. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1921. Trykt

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGSKOLESTATISTIKK, g -0 Écles prfessinnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. .APBEIDERNES ARTIETRYKKERL OSLO Innhld.

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) Rekke IX. Trykt 1940. Nr. 185. Skolestatistikk 1936-37. (Instruction publique.) 186. Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 943. (Sociétés d'assurances.) - 85. Norges fiskerier 942. (Grandes?Aches

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

25 indikatorer for regional utvikling

25 indikatorer for regional utvikling ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad Tittel: 25 indikatorer for regional utvikling Forfattere: Tor

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20 Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 2 Kvinner Menn + Ekspander alle -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum Badmintonkretsen Sør (21/22) 5 7 97 19 1 291 4 155 223

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Veiledning for kontakt med media

Veiledning for kontakt med media Veiledning for kontakt med media O d d F e l l o w O r d e n e n I. O. O. F. N O R G E Forord Selv om vår Orden er lukket, ser vi gjerne at offentligheten får kjennskap til og et riktig bilde av hva vi

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

- 2 NOV HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i hht adresseli

- 2 NOV HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i hht adresseli Statens vegvesen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i hht adresseli Dok.nr. - 2 NOV. 2007 Arkivnr. j ^(^ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 Kino Hus Sal Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 1 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 2 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

Derfor søker vi fotball-em 2016

Derfor søker vi fotball-em 2016 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer