«Oppfølging av ungdom mulighetsrommet» v/ Geir Vikan, Byåsen videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Oppfølging av ungdom mulighetsrommet» v/ Geir Vikan, Byåsen videregående skole"

Transkript

1 «Oppfølging av ungdm mulighetsrmmet» v/ Geir Vikan, Byåsen videregående skle Gjennm tidligere samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskmmune har jeg hørt at Byåsen vgs arbeider tett g gdt med tilrettelegging fr elever sm står i faresnen fr å falle ut av sklegangen eller sm av frskjellige årsaker trenger spesiell tilrettelegging fr å kunne gjennmføre sklegangen. Av den grunn ønsker vi et fredrag fra dere hvr dere frteller hva dere har gjrt, hvrfr dere anser dette sm viktig, g litt m resultatene av det arbeidet dere hittil har sett. Praktiske eksempler er alltid gde g høre på. Tema kan det være alt fra frankring i rganisasjnen, samarbeidet med elevene, mulighetsrmmet g samarbeid med andre utenfr sklen, freldre, treningssenter, rganisasjner, kmmunen, bedrifter, NAV mm. Hvem anser dere sm viktige støttespillere i samarbeidet med ungdmmene. -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

2 I KEEP six hnest serving-men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When And Hw and Where and Wh. I send them ver land and sea, I send them east and west; But after they have wrked fr me, I give them all a rest. I let them rest frm nine till five, Fr I am busy then, As well as breakfast, lunch, and tea, Fr they are hungry men. But different flk have different views; I knw a persn small She keeps ten millin serving-men, Wh get n rest at all! She sends'em abrad n her wn affairs, Frm the secnd she pens her eyes One millin Hws, tw millin Wheres, And seven millin Whys! The Elephant's Child -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

3 Pedaggisk plattfrm Vi bygger trygghet g trivsel ved å inkludere alle g respekterer hverandres ulikheter A lle har ressurser g evner alle bidrar til egen g andres læring alle blir møtt med frventninger g mål sm vi kan strekke ss etter Vi møter hverandre med raushet g frståelse A lle ser muligheter g skaper arbeidsglede sammen alle praktiserer åpenhet, dialg g medvirkning alle skaper et miljø hvr likeverd, anerkjennelse g gde hldninger er synlige i hverdagen Vi inspirerer til kreativitet, nysgjerrighet g kunnskapsdeling A lle utvikler persnlighet g talent i et støttende læringsmiljø Alle deler kunnskap fr å fremme læring, mestring, mtivasjn g glede Alle er rllemdeller sm påvirker hverandre til faglig g ssialt engasjement -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

4 Hva er gd undervisning Relasjnskmpetanse: lærerens evne til å bygge pp psitive ssiale relasjner til elevene. Frhldet til elevene skal være preget av interesse, respekt, tleranse g empati Didaktisk kmpetanse: Læreren er faglig dyktig samtidig sm han eller hun klarer å tilrettelegge fr mange ulike undervisningssituasjner sm er tilpasset elevenes frskjellige frutsetninger Ledelseskmpetanse: Lærerens evne til å lede det sm skjer i klassermmet. Elevene skal få mulighet til å arbeide på en hensiktsmessig g effektiv måte. De skal ha klare regler fr arbeidet sitt. -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

5 Elevenes frutsetninger -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

6 -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

7 Tpp -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

8 Gjennmføringsindikatr utvalgte skler -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

9 PEDAGOGISK PLAN FOR SKOLEÅRET 2014/15 Pedaggisk plan Vi bygger trygghet g trivsel ved å inkludere alle g respekterer hverandres ulikheter A lle har ressurser g evner alle bidrar til egen g andres læring alle blir møtt med frventninger g mål sm vi kan strekke ss etter ART (Agressin Replacement Training) g MI (mtiverende intervju): Verktøy fr å hjelpe elever til å bedre sin ssiale atferd g gjøre begrunnede valg. Trening i MI metden er en relevant g nyttig ferdighet sm styrker samhandlingen mellm elev-lærer. MI er et tiltak fr å styrke den enkeltes lærers kmpetanse i klasseledelse g relasjnsbygging. Hanne Mari Sæther). Utdanne 10 ART-instruktører: Kursdager , , ansatte gjennmfører (3 dagers) nybegynner MI-kurs, hver avdeling deltar med minimum t ansatte. Kursdager: , Alle sm har tatt utdanning arbeider i nettverk -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

10 Vi møter hverandre med raushet g frståelse A lle ser muligheter g skaper arbeidsglede sammen alle praktiserer åpenhet, dialg g medvirkning alle skaper et miljø hvr likeverd, anerkjennelse g gde hldninger er synlige i hverdagen MOT: Sklen følger pp avtale med MOT g utdanner MOT-infrmatører g innfører prgrammet ver 3 år (Jørund Ofstad, Ingrid Langen Bjørvik). Utdanne 7 MOT-infrmatører g gi alle Vg1-elever pplæring i MOTs verdier g prinsipper Gjennmføre Dignity Day Arrangere MOT-knsert 5. september IKT- uka (uke 36). Elevene på VG1 får pplæring i prgramvare, kildekritikk, pphavsrett g etisk bruk av IKT herunder nettvett. Elevene lager en DS (Digital Stry) med tema nettmbbing g selvfølelse (Hanne Sæther/Kristin Augdal) Nrsk: Mind the Gap: Nrskpplæring g kulturfrståelse fr flerkulturelle elever (Hanne Sæther/Marielle Malm/Øyvind Selberg) Intensivkurs fr elever Individuell ppfølging elever -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

11 Vi inspirerer til kreativitet, nysgjerrighet g kunnskapsdeling A lle utvikler persnlighet g talent i et støttende læringsmiljø Alle deler kunnskap fr å fremme læring, mestring, mtivasjn g glede Alle er rllemdeller sm påvirker hverandre til faglig g ssialt engasjement Opplæringa skal åpne dører mt verden g framtiden g gi elevene histrisk g kulturell innsikt g frankring (Jørund Ofstad/Marielle Malm, Hallgeir Bøgeberg) Alle elever skal se minst et innslag fra den kulturelle sklesekken Det arrangerer t knserter pr halvår i kantina Det skal hele tiden være en vandreutstilling i sentralhallen Samarbeidet med bibliteket utvikles (biblitekutvalg) Sklen skal ha en revy der alle elever kan delta Sklens felles avslutninger / arrangement FYR: Opplæringen i fellesfagene skal være tilpasset de ulike utdanningsprgrammene. Opplæringen skal derfr gjøres mest mulig relevant fr elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprgrammene (Geir Vikan) -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

12 Matematikkprsjekt (Eva Arntzen/Tve-Mette Sætrum 10 %) Samarbeid matematikklærere g prgramfaglærere m aktuelle læreplanmål (speeddating). Alle matematikklærere skal ha samarbeid med minst en prgramfaglærer Intensivkurs fr elever sm ikke har bestått faget i Vg1 slik at de kan få en ståkarakter Utvikling av metdikk tilpasset svake elever jf. NyGIV Naturfagprsjekt (Eva Arntzen/Trine Jhnsen 10 %) Samarbeid naturfaglærere g prgramfaglærere m aktuelle læreplanmål (speeddating). Alle naturfaglærere skal ha samarbeid med minst en prgramfaglærer- Intensivkurs fr elever sm ikke har bestått faget i Vg1 slik at de kan få en ståkarakter Utvikling av metdikk tilpasset svake elever jf. NyGIV Krppsøvingsprsjekt (Elin Andersstuen/Perdd Tessem 15 %) Elever sm ikke møter pp eller strever med faget får individuell ppfølging Vg3-elever følger pplegget til antidping Nrge i 1. termin Erfaringsutveksling: En gang i hver termin skal de ulike avdelingene vise fram ne avdelingen spesielt har arbeidet med ut fra sklens pedaggiske plan (Geir Vikan) Pedaggisk bruk av IKT i sklen. Utfrske, dele g inspirere til bruk av IKT fr å fremme tilpasset pplæring (Hanne Sæther, Trygve Winge). - Kllegabasert erfaringsdeling g inspirasjn (Sklens ped. IKT gruppe) - SMART, en gruppe lærere fra alle sklens avdelinger utfrsker bruk av SMART-bard - Erfaringer med flipped-clasrm i ulike fag Vurdering fr læring (Jørund Ofstad, Oddgeir Drevdal) Alle lærere skal ha en vurderingsplan i itslearning Alle lærere får pplæring i hvrdan de kan gjennmføre vurdering fr læring Det utarbeides en håndbk fr gd vurderingspraksis Internasjnalisering: Lederstyrt pedaggisk utviklingsarbeid fr ansatte g elever (Jørund Ofstad, Sigrid Grøtte) Alle avdelinger skal delta i et internasjnalt prsjekt Miljøfyrtårn: Sklen skal aktivt arbeide fr å ivareta målsettingene (Jhn Erling Men; Per Arne Hansen, Øyvind Selberg) -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

13 -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

14 Etisk plattfrm 1. Vi er alle frvaltere av samfunnets regler g fellesskapets midler. Det stilles derfr spesielt høye krav til ss g våre etiske hldninger. Vi skal i alt vårt arbeid være bevisst at vi danner grunnlaget fr innbyggernes tillit til ffentlig virksmhet g hldningene til fylkeskmmunen. 2. Vi legger derfr str vekt på å pptre ærlig g med åpenhet i all vår virksmhet. Vi har alle et ansvar fr å etterleve dette. 3. Vi erkjenner g verdsetter at alle mennesker er unike. 4. Vi pptrer med respekt, mtanke g alminnelig høflighet verfr klleger, kunder g brukere av fylkeskmmunens tjenester uavhengig av kjønn, alder, kultur g etnisk pprinnelse. 5. Vi har et bevisst frhld til effekten av våre handlinger g hldninger. 6. Vi frhlder ss ljalt g aktivt til lver, vedtak g styrende dkumenter. 7. Vi bidrar til å realisere STFKs verdigrunnlag å gjøre hverandre gde g å være grensesprengende. Vi har et felles ansvar i å bidra til å bygge lagånd g et gdt arbeidsmiljø. Ved å inkludere g engasjere, gjør vi hverandre gde. https://esk.stfk.n/sentrale dkumenter/etiske retningslinjer.dc -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

15 Km ikkje med heile sanningi Km ikkje med heile sanningi, Km ikkje med havet fr min trste, Km ikkje med himmelen når eg bed m ljs, Men km med ein glimt, ei dgg, eit fjm, Slik fuglane ber med seg vassdrpar frå lauget Og vinden eit krn av salt. Olav H. Hauge -En artig g attraktiv skle der alle er unike g spiller på lag

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer