Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole"

Transkript

1 Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember

2 Innhld Mål: Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle: Pedaggisk persnale Sklens ledelse Kmpetansekrav til sklens ledelse: Persnlig egnethet Funksjner ved sklen Undervisningsstillinger i grunnsklen Kmpetansekrav undervisningsstilling 1.-4.årstrinn Kmpetansekrav undervisningsstilling 5.-7.årstrinn Kmpetansekrav undervisningsstilling årstrinn Kmpetansekrav undervisningspersnell videregående avdeling Kmpetansekrav undervisningspersnell i videregående, studiespesialiserende: Kmpetansekrav undervisningspersnell i videregående, yrkesfag: Sklefritidsrdningen Kmpetansekrav, SFO Nrsk g samfunnskunnskap fr fremmedspråklige vksne Læringsarenaer Satsingsmråder Tiltak Evaluering Vedlegg 1. Kmpetansekapitalen... Feil! Bkmerke er ikke definert. 1

3 Mål: Å gi et helhetlig tilbud sm sikrer elevene hldninger, kunnskaper g ferdigheter sm gjør dem gdt skikket til å ta fatt på resten av livet. Sklen har fkus på Fra sentrale myndigheter er det strt fkus på å øke kvaliteten i grunnsklen i Nrge. elevenes trivsel g læringsutbytte g resultatene skal ligge ver landsgjennmsnittet. 1 Lngyearbyen skle består av grunnskle, videregående avdeling, sklefritidsrdningen g nrsk g samfunnskunnskap fr fremmedspråklige vksne. Sklens virksmhet reguleres gjennm: Opplæringslven med frskrifter. Læreplanverket K06. Lkal frankring: Lkalsamfunnsplanen. 2 Plan fr ppvekst g undervisning. 3 Strategisk Kmpetanseplan fr ppvekstsektren i Lngyearbyen. Fra sentrale myndigheter er det strt fkus på å øke kvaliteten på grunnsklepplæringen g i videregående pplæring. Skleeier har ansvar fr at det finnes riktig g nødvendig kmpetanse i virksmhetene. Skleeier skal i henhld til Opplæringslven 10-8 ha et system sm gir undervisningspersnale, ledere g persnale med spesifikke ppgaver i skleverket anledning til nødvendig kmpetanseutvikling. 1 Innvative av latin: innvare, å frnye eller nyskapende. /2/1.html?id= Lkalsamfunnsplanens strategiske del- samfunnsdel 3 Plan fr ppvekst g undervisning. Lngyearbyen unikt, trygt g skapende 2

4 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle: Persnalet g ledelsen framstår sm tydelige rllemdeller g har bevissthet mkring eget kulturelt g verdimessig ståsted. Persnalet er kulturfrmidlere gjennm væremåte, hldninger g handlinger. Med persnlig egnethet menes blant annet: Tydelig, det vil si: knsekvent, løsningsrientert g selvstendig Tillit, det vil si: ha evne til å skape tillit g gi støtte g ønske hverandre vel. Trygghet, det vil si: kunne by på seg selv, være åpen g ærlig Trivsel, det vil si: like å samarbeide, evne til å mtivere g skape trivsel. Det frventes at ansatte: Deltar på kurs innenfr, sikkerhet, brann- g førstehjelp, Hlder seg ppdatert innenfr sitt fagmråde Det vises til arbeidsgivers frventninger til medarbeidere i Strategisk kmpetanseplan fr ppvekstsektren i Lngyearbyen Pedaggisk persnale Alle sm skal tilsettes i undervisningsstilling må ha pedaggisk utdanning i samsvar med lvverket, Kapittel 10, i Opplæringslven g Kapittel 14, Frskrift til pplæringslven. Lærere sm tilsettes i faste undervisningsstillinger ved videregående avdeling ved Lngyearbyen skle, må gså ha undervisningskmpetanse fr undervisning i grunnsklen. 3

5 2. Sklens ledelse Kvar skle skal ha ei frsvarlig faglig, pedaggisk g administrativ leiing Opplæringa i sklen skal leiast av rektrane. 9-1 (Opplæringslven) Sklens ledelse handler på vegne av sentrale g lkale myndigheter g er ansvarlig fr den daglige drift av sklen samt faglig g pedaggisk tilbud Kmpetansekrav til sklens ledelse: Frmelle krav til utdanning: Pedaggisk utdanning: Tilfredsstille krav til tilsetting i undervisningsstilling, henhldsvis i grunnskle/videregående skle. Kapittel 14 (Frskrift til pplæringslven) Lederutdanning: minimum 60 studiepeng. Krav m ledererfaring. Rektr Avd.leder Videregående avdeling Avd.leder Grunnsklen Krav m pedaggisk kmpetanse g lederegenskaper i henhld til 9-1 i (Opplæringslven) -Høyere utdanning: minimum bachelrnivå. -Lederutdanning: minimum 60 studiepeng. -Ledererfaring. -Kunnskap m skle. - Krav m pedaggisk utdanning, tilfredsstille krav til tilsetting i undervisningsstilling i videregåendeskle 14-3 (Frskrift til pplæringslven) - Lederutdanning: minimum 60 studiepeng. - Ledererfaring. - Erfaring fra videregående skle. -Krav m pedaggisk utdanning, tilfredsstille krav til tilsetting i undervisningsstilling i grunnskle 14-2 (Frskrift til pplæringslven) - Lederutdanning: minimum 60 studiepeng. - Ledererfaring. - Erfaring fra grunnskle. Det betyr: 2.2. Persnlig egnethet Gde lederferdigheter Kmmunikasjns g samarbeidsferdigheter Åpen g demkratisk Kgnitiv g analytisk Ljal g rettferdig Evne g vilje til å takle utfrdringer Tydelig g gd rllemdell Det vises fr øvrig til medarbeideres frventninger til ledelsen, gjengitt i Strategisk kmpetanseplan

6 3. Funksjner ved sklen I henhld til 9-2 i Opplæringslven har elevene rett til rådgiving g sklebiblitek. Utdanningsdirektratet: Anbefalt frmell kmpetanse g veiledende kmpetansekriterier fr rådgivere. Sklebiblitekar: Kapittel 21 (Frskrift til pplæringslven) Krav: Sklebiblitekutdanning studiepeng, Videreutdanning i nrsk. Utdanning- g yrkesrådgiving: Kapittel 22 (Frskrift til pplæringslven) Krav: Høyere utdanning, minimum bachelr. Rådgiverrelevant utdanning på minimum 60 studiepeng Yrkeserfaring g kjennskap til sklen. Ssial pedaggisk rådgiver: Kapittel 22 (Frskrift til pplæringslven) Krav: Høyere utdanning, minimum bachelr. Rådgiverrelevant utdanning eller ssialpedaggikk på minimum 60 studiepeng Yrkeserfaring g kjennskap til sklen.. 5

7 4. Undervisningsstillinger i grunnsklen 4.1. Kmpetansekrav undervisningsstilling 1.-4.årstrinn. I henhld til 14-1 (Frskrift til pplæringslven) må ett av disse kravene ppfylles: Førsklelærerutdanning med minimum 60 studiepeng videreutdanning retta mt undervisning på barnetrinnet. Førsklelærerutdanning med spesialpedaggikk 60 studiepeng, dersm hvedppgaven er spesialundervisning Allmennlærerutdanning Faglærerutdanning i praktiske g/eller estetiske fag, med minimum 30 studiepeng relevant utdanning 3-årig faglærerutdanning fr tspråklige, med minimum 30 studiepeng relevant utdanning Kmpetansekrav undervisningsstilling 5.-7.årstrinn. I henhld til 14-1 (Frskrift til pplæringslven) må ett av disse kravene ppfylles: Allmennlærerutdanning. Faglærerutdanning, minst 30 studiepeng relevant utdanning Yrkesfaglærerutdanning, minst 30 studiepeng relevant utdanning. Universitets- g/eller høyskleutdanning, 240 studiepeng, inklusiv pedaggikk, fr undervisning i fag med minimum 30 studiepeng relevant utdanning. Førsklelærerutdanning, med spesialpedaggisk utdanning (60 studiepeng), dersm hvedppgaven er spesialundervisning. 3-årig faglærerutdanning fr tspråklige, med minimum 30 studiepeng relevant utdanning Kmpetansekrav undervisningsstilling årstrinn. I henhld til 14-1 (Frskrift til pplæringslven) må ett av disse kravene ppfylles: Allmennlærerutdanning. Fr undervisning i fagene nrsk, matematikk eller engelsk, er kravet 60 studiepeng relevant utdanning. Faglærerutdanning, minst 30 studiepeng relevant utdanning Yrkesfaglærerutdanning, minst 30 studiepeng relevant utdanning. Universitets- g/eller høyskleutdanning, 240 studiepeng, inklusiv pedaggikk, fr undervisning i fag med minimum 30 studiepeng relevant utdanning. Fr undervisning i fagene nrsk, matematikk eller engelsk, er kravet 60 studiepeng relevant utdanning. Førsklelærerutdanning, med spesialpedaggisk utdanning (60 studiepeng), dersm hvedppgaven er spesialundervisning. 3-årig faglærerutdanning fr tspråklige, med minimum 30 studiepeng relevant utdanning. 6

8 Barne- g ungdmsarbeidere/assistenter benyttes i grunnsklen blant annet til ppfølging av barn med særskilte behv. Kmpetansekrav fr barne- g ungdmsarbeider er: - Fagbrev i barne- g ungdmsarbeiderfaget. Kmpetansekrav fr assistenter er: - Erfaring fra arbeid med barn. 5. Kmpetansekrav undervisningspersnell videregående avdeling Kmpetansekrav undervisningspersnell i videregående, studiespesialiserende: I henhld til 14-3 (Frskrift til pplæringslven) må ett av disse kravene ppfylles: 240 studiepeng fra universitet eller høyskle, inklusiv pedaggikk. Og 60 studiepeng i frhld til fag/fagmråde Faglærerutdanning, med minimum 60 studiepeng relevant utdanning, fr undervisning i fag/fagmråde Kmpetansekrav undervisningspersnell i videregående, yrkesfag: I henhld til 14-3 (Frskrift til pplæringslven) må ett av disse kravene ppfylles: Yrkesfaglærerutdanning, fr undervisning i fag/fagmråde med minimum 60 studiepeng relevant utdanning Universitets- g/eller høyskleutdanning sm utgjør 180 studiepeng, inklusiv pedaggisk utdanning, fr undervisning i fag/fagmråde med minst 60 studiepeng relevant utdanning Faglærerutdanning, fr undervisning i fag/fagmråde med minst 60 studiepeng relevant utdanning. Fagbrev, svennebrev eller fullført g beståtte anna yrkesfaglig utdanning i videregående pplæring, 2 års yrkesteretisk utdanning utver videregående sklenivå g 4 års yrkespraksis etter fullført videregående pplæring, fr undervisning i fag/fagmråde sm utdanninga/bakgrunnen er relevant fr. I tillegg krevest pedaggisk kmpetanse etter

9 6. Sklefritidsrdningen Sklefritidsrdningen (SFO) er et tilbud fr barn fra 1. til 4. trinn. Opplæringslvens 13-7 fastslår at kmmunene skal ha et tilbud m SFO til barn med særskilte behv på 1.-7 års trinn. SFO reguleres gjennm Opplæringslven 13-7 g 15-3 g vedtekter fr sklefritidsrdningen ved Lngyearbyen skle. Rektr ved Lngyearbyen skle har det administrative g pedaggiske ansvaret fr SFO. Rektr skal avsette nødvendig tidsressurs til administrasjn av SFO. SFO skal ha en fagansvarlig leder med pedaggisk utdanning, sm er ansvarlig fr planlegging, gjennmføring av virksmheten g bemanningsdispnering Kmpetansekrav, SFO Funksjn/stilling Kmpetansekrav Avdelingsleder SFO -Høyere utdanning: minimum bachelr (60. stp pedaggikk) -Lederutdanning eller ledererfaring SFO-krdinatr -Fagbrev sm barne- g ungdmsarbeider. -Ferdigheter innen lgistikk. -Erfaring med barn Barne- g -Fagbrev sm barne- g ungdmsarbeider ungdmsarbeider Assistenter -Erfaring fra arbeid med barn Kjøkkenassistent -Kkk eller erfaring fra strkjøkken. -Kmpetanse innen ernæring g ksthld. -Erfaring fra arbeid med barn. 7. Nrsk g samfunnskunnskap fr fremmedspråklige vksne Tilbudet gis til fremmedspråklige arbeidssøkere sm br på Svalbard g sm ønsker nrskpplæring fr å kvalifisere seg fr arbeid. Tilbudet gjelder gså langtidsstudenter ved UNIS. Ordningen «nrsk med samfunnskunnskap fr fremmedspråklige vksne» er hjemlet i frskriftene til vksenpplæringslven. 4 Kmpetansekrav, vksenpplæringslven 20, g i tråd med punkt 5.1. g 5.2. Frskrift til pplæringslven Pedaggisk kmpetanse. Gde språkkunnskaper. 60 studiepeng nrsk. Erfaring med undervisning fra nrsk fr fremmedspråklige Eventuelt: Andrespråkspedaggikk.(30 studiepeng) Nrsk sm andrespråk, g kulturkunnskap.(30 studiepeng Flerkulturell kmpetanse/frståelse. 4 Lv m vksenpplæring. (Kunnskapsdepartementet; Opplæring i et flerkulturelt Nrge) 8

10 8. Læringsarenaer Læring i fellesskap øker sannsynligheten fr å bringe med seg kunnskapen inn i felles praksis på arbeidsplassen. 5 Det daglige arbeidet: Gir mulighet til å planlegge g å gjennmføre arbeidet, reflektere ver eget arbeid, lære av kllegaer, få råd g veiledning. Arbeidsgrupper/ prsjekter: Tverrfaglig samhandling g endringskmpetanse. Interne møter g persnalmøter: Mulighet fr felles refleksjn, råd g veiledning, erfaringsutveksling, frmalisert læring i frm av teriinnspill. Interne g eksterne kursdager/seminarer: Økt mulighet fr frmalisert læring, frdypning m.m. Nettverk/ lesesirkler: Mulighet fr veiledning, felles refleksjn, frdypning g samhandling på tvers av enheter/avdelinger. Videreutdanning: Kmpetanseutvikling sm gir frmell kmpetanse i frm av studiepeng. Etterutdanning: Kmpetanseutvikling sm ikke gir frmell kmpetanse i frm av studiepeng. 9. Satsingsmråder. Satsningsmrådene må ses i sammenheng med sentrale føringer g satsingsmrådene fra Strategisk kmpetanseplan fr ppvekstsektren i Lngyearbyen. Lkale satsningsmråder: Ssialkmpetanse, Turnver/gjennmtrekk Faglig kmpetanse. Endringskmpetanse Sentrale satsningsmråder: Frebygging mt mbbing Det flerkulturelle kmpetanseløftet Gnist 5 Faf:2010:8 9

11 10. Tiltak Tiltakene har utgangspunkt i Strategisk kmpetanseplan fr ppvekstsektren i Lngyearbyen, samt sentrale g lkale føringer. Ssial kmpetanse Tiltak Hva Hvrdan Hvem ansvar evaluering Kmpetanseheving blant ansatte Ledelsen Mai juni Bevisstgjøre persnale /de vksnes rlle i frhld til elevrelasjner, mbbing g bedre læringsmiljø Bevisstgjøre praksis av «sklens psykssiale handlingsplan» g «sklens handlingsplan mt mbbing». Bruke Udir sin veileder fr sklen: «Utvikling av ssial kmpetanse» Laringsmilj/Bedre -laringsmilj/ Gjennmføre g evaluere sklens årshjul g etablere rutiner g fellestid g fellestid På teammøter g fellestid Alle ansatte i skle g SFO Alle ansatte i skle g SFO Alle ansatte i skle g SFO Ledelsen Ledelsen, ssiallærer g utvidet leder-team Ved skleårets slutt Hver høst. Turnver/gjennmtrekk- kmpetanse Tiltak Hva Hvrdan Hvem ansvar evaluering Utarbeide rutiner på mttak av medarbeidere Intrduksjnsprgram Oppfølging etter plan (intrduksjns-prgram) Nye medarbeidere Ledelsen Ved skleårets slutt Utarbeide rutiner fr årlige arrangement/ daglig rutine Kursing Oppfriske rutiner fr hvrdan ta i mt nye elever, g hvrdan ta farvel. Alt fra utlån av leker i friminutt til større arrangement. Barn g srgprsesser v/flytting Sikre ssial trygget Økt kunnskap m barn g srgprsesser v/flytting g fellestid g fellestid Lærere g skleassistenter Lærere g skleassistenter Lærere g Skle- Assistenter Utvida lederteam Ledelsen/ Ssial-lærer Ledelsen/ Ssial-lærer Hver høst. Opparbeide knsistent praksis av struktur, regler g rutiner Evaluere etablert regelverk g sette i system. g fellestid Alle ansatte i skle g SFO Ledelsen g utvidet leder-team Hver høst. 10

12 Faglig kmpetanse Tiltak Hva Hvrdan Hvem ansvar evaluering Jevnlige fagseksjns-møter Erfaringsdeling g drøfting Etter persnale har vært på kurs: Kmpetansedeling med aktuelt persnale Erfaringsutveksling g kursing fr andre aktuelle g fellestid Aktuelle lærere g assistenter Ledelsen g de sm har vært på kurs Planleggingsdag/ temakvelder fr hele persnalet Videreutvikle sklens helhetlige leseplan Faglig input m aktuelle tema Gjennm erfaringsutveksling g internkursing På planleggingsdag g temakveld g fellestid Lærere g skleassistenter Alle ansatte i skle Ledelsen g utvidet leder-team Ledelsen, g utvidet leder-team GNIST lesing g skriving GNIST - regning Ekstern veiledning fra Trms fylkeskmmune g internt arbeid Ekstern veiledning fra Trms fylkeskmmune g internt arbeid g fellestid Ungdmsg mellmtrinn Ungdmsg mellmtrinn Ledelsen, g utvidet leder-team Det flerkulturelle kmpetanseløftet Ekstern veiledning fra UIT g internt arbeid g fellestid Lærere g skleassistenter Ledelsen, g utvidet leder-team Obligatriske kurs med fkus på sikkerhet: Tiltak Hvrdan Målgruppe Ansvar tid Førstehjelpkurs Ved Lyb sykehus Alle Rektr hvert år Brannvernkurs Ved LL brannvesen Alle Rektr hvert år Skytetrening Ved eksterne g Alle Rektr/utvida høst g vår Sikkerhetskurs, våpen g isbjørnbeskyttelse interne krefter Ved UNIS/andre Tilbud til alle nytilsatte lederteam Rektr høst Alle hvert 3.år Utdanningsdirektratet definerer sklebasert kmpetanseutvikling slik: «Sklebasert kmpetanseutvikling innebærer at sklen, med ledelsen g alle ansatte, deltar i en utviklingsprsess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle sklens samlede kunnskap, hldninger g ferdigheter når det gjelder læring, undervisning g samarbeid» 6 6 Rammeverk fr sklebasert kmpetanseutvikling på ungdmstrinnet Utdanningsdirektratet 11

13 11. Evaluering Rektr har ansvar fr ppfølging av planen. Det er viktig at kmpetansetiltak følges pp med evalueringer. Dette skal gjøres årlig i tiltaksmatrisen. Evalueringen vil være grunnlag fr videreføring av eksisterende tiltak, samt behv fr nye. Tiltakene evalueres frtløpende g minimum en gang pr år. Evaluering av øvrige deler av planen fr enheten skjer hvert 4.år, eventuelt sm følge av sentrale g/eller lkale føringer. På individnivå skal evaluering av kmpetansetiltak inngå i utviklingssamtaler. Det er i denne samtalen grunnlaget fr de individuelle tiltakene legges. Fr evalueringsmetder se Strategisk kmpetanseplan pkt

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Vedtatt av Styret for Oppvekstforetaket KF 8.november 2013 Innhold Mål:... 2 1. Krav til alle som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen:...

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020 Strategisk kmpetanseplan fr Oppvekst 2015-2020.. vinnere i en glbalisert verden gjennm grenseløs læring KONGSVINGER KOMMUNE 2014 Innhld 1. Innledning... 3 2. Fellesdel... 4 2.1 Kmpetansebegrepet... 4 2.2

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. Tranøy kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. Tranøy kommune FORVALTNINGSREVISJON Tranøy kmmune Rapprt 2014 Frrd På grunnlag av bestilling fra kntrllutvalget i Tranøy kmmune har KmRev NORD gjennmført frvaltningsrevisjn av kmmunens grunnskle. Kntrllutvalgets plikt

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 04.10.2015 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet g Samfunnsengasjement.

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, (HSN) Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og skoleeier i.kommune.

Inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, (HSN) Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og skoleeier i.kommune. PARTNERSKOLEAVTALE Inngått mellm Høgsklen i Sørøst-Nrge, (HSN) Fakultet fr humanira, idretts- g utdanningsvitenskap g skleeier i.kmmune. Partnerskle: 1. Varighet Avtalen gjelder fr tidsrmmet 01.08.2017-30.07.2021.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00035 430 A10 Åse Berit Hffart ORIENTERING - KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE 2007-2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Kmpetanseutvikling, barnehagene

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE , RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE Avdeling fr skle g barnehage Vedtatt i HOK 24.08.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Begrunnelse... 3 2.0

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 08.11.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Jobbe i barnehage 3 timer annenhver uke Logg etter hvert besøk

Jobbe i barnehage 3 timer annenhver uke Logg etter hvert besøk Praktisk arbeid TORRIDAL SKOLE Trygghet skaper trivsel trivsel skaper læring Årsplan i trafikk 10. trinn 2015/16 Uke kjenne til frutsetninger Finne ut hva en frivillig Intrduksjn av faget. Deltakelse sm

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 Sjøskgen skle bygget i Minecraft av elever på 6. g 7. trinn http://sjskgenskle.n/sjeskgen-skle-bygget-i-minecraft.5961725-353187.html 1 Innhldsfrtegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing.

Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mt mbbing. Vår visjn Vi løfter ss sammen bygger på Vikåsen skles verdier trivsel, trygghet g tilhørighet. Alle ansatte arbeider aktivt fr at alle barn skal føle seg trygge på sklen g SFO.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår:

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår: Tiltaksplan fr Haugland skule Skuleår: 2014-15 Haugland skules hvudmål i 2014-15 er gde bestillingar, vurdering fr læring g tilpassa pplæring i læringsarbeidet generelt g i lese- g reknepplæringa spesielt.

Detaljer

Studieplan. studieår 2014 2016. Videreutdanning Sped- og småbarns psykiske helse. 60 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan. studieår 2014 2016. Videreutdanning Sped- og småbarns psykiske helse. 60 studiepoeng. kull 2014 høst Studieplan studieår 2014 2016 Videreutdanning Sped- g småbarns 60 studiepeng kull 2014 høst HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus Drammen Pstbks 7053, 3007 Drammen HBV Fakultet

Detaljer

Kommunedelplan for Oppvekst 2010-2021

Kommunedelplan for Oppvekst 2010-2021 [Skriv inn frfatternavn] Kmmunedelplan fr Oppvekst 2010-2021 17.11.2010 Vedatt i kmmunestyret 7. desember 2010 Innhld 1 Innledning... 5 1.1 Oppbygging av planen... 5 1.2 Status g utfrdringer... 5 2 Helhetlig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Tilsyn med studiekvalitet Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Kvalitetsmråder fr studieprgram Tilsyn g stimulans til kvalitetsutvikling Strtingets føringer Strukturmeldingen Knsentrasjn fr kvalitet Skjerpede

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Dk.id.: 2.8.1.1.2.2 SBTLD-S Handlingsplan mt rus Utgave: 2.00 Skrevet av: Bente Gudesen Svenning Gjelder fra: 05.11.2014 Gdkjent av: Snrre Bråthen Dk.type: Instruks Sidenr: 1 av 9 HANDLINGSPLAN MOT RUS

Detaljer

VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVINGSTILBUD 2015-2016

VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVINGSTILBUD 2015-2016 T T I N I N R H R Ø H Y Ø Y K K L L N N L L VIDRUTDANNING/KMPTANHVINGTILBUD 2015-2016 Realfag Matematikk 5.-7.kl., bilgi g gegrafi i barnetrinnet (RF2), Høst 2015 Matematikk 8.-10.kl., fysikk, teknlgi

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Pedagogisk Psykologisk rådgjevingsteneste. Dovre Sel Lom Skjåk Vågå Lesja. Årsmelding Innhold:

Nord-Gudbrandsdal Pedagogisk Psykologisk rådgjevingsteneste. Dovre Sel Lom Skjåk Vågå Lesja. Årsmelding Innhold: Nrd-Gudbrandsdal Pedaggisk Psyklgisk rådgjevingsteneste Dvre Sel Lm Skjåk Vågå Lesja Årsmelding 2016 Innhld: 1 Innhld s 2 Innledning s 3 Persnalsituasjnen s 3 Kmpetanseheving fr ansatte s 3 Aktiviteter

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer