Rekrutteringsplan Gresvik IF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekrutteringsplan Gresvik IF"

Transkript

1 Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år... 2 Plan fr rekruttering av jenter... 3 Rekruttering av flerkulturelle medlemmer... 3 Rekruttering av trenere... 3 Rekruttering av klubbdmmere... 4 Rekruttering av kretsdmmere... 4 Rekruttering av flere tillitsvalgte g frivillige... 4 Ssial samling... 4 Cafe Trndalen Plan Gresvik IF har et mål m å legge til rette fr at flest mulige barn i nærmiljøene på Gressvik kan tilbys et lavterskel aktivitetstilbud allerede i barnehagealder. Vi er sikre på at det er viktig at barn i tidlig alder begynner med aktiviteter sm fremmer mtrisk g krdinasjnsfremmende utvikling. En tidlig g aktiv rekruttering vil gså gjøre klubben synlig i nærmrådene ne sm er psitivt fr klubbens mdømme g ssiale prfil. Aktivitetene «LEK MED BALL», «GØY MED FOTBALL» g «GØY MED HÅNDBALL» er ikke en del av lagsstrukturen i Gresvik IF. Medlemskap er gratis g det arrangeres ikke kamper, knkurranser eller liknende på dette nivået. Lek, trivsel g trygghet er nøkkelrd. En med rllen rekrutteringsansvarlig vil sørge fr at det er tilstrekkelig antall aktivitetsledere tilgjengelige fr de frskjellige aktivitetene. Det skal til enhver tid være minst en utdannet aktivitetsledere tilstede på treningsfeltet med gyldig plitiattest. 1

2 Rekrutteringsansvarlig Den rekrutteringsansvarlige har, i samarbeid med daglig leder, ansvaret fr at rekrutteringsplanen følges g at rekrutteringsaktiviteter blir iverksatt. Den rekrutteringsansvarlige har følgende ansvar g ppgaver: Organisere g planlegge aktivitet «LEK MED BALL». Distribuere materiell til barnehager innen hvert år. Oppstart etter høstens barnehagepptak. 1 time per uke. Ansvar fr trykk g infrmasjnsmateriell sm brukes til dette. Ansvar fr at infrmasjn, trykksaker g menneskelige ressurser gjøres tilgjengelig iht rekrutteringsplan Oppdatere g utvikle rekrutteringsplanen fr barn i aldersgruppen 4 6 år i vårt nærmråde. I samarbeid med daglig leder, utarbeide en rekrutteringsplan fr vksne medlemmer, herunder freldre, familie g andre ressurspersner. Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL Fr barn i alderen 4 til 5 år inneværende år - med freldre/pårørende. Barneidrettsgruppa/Gresvik IF skal invitere barn sm fyller 4 år inneværende år sammen med freldre/pårørende, fra alle lkale barnehager til ca. 1,5 times aktivitet pr uke med baller av frskjellige typer. «LEK MED BALL» skal være startet pp senest innen hvert år g uteaktiviteten avsluttes innen avhengig av værfrhld. Vi vil søke å gjennmføre «LEK MED BALL» inne gjennm vinteren dersm vi får tilstrekkelige halltider. «LEK MED BALL» er tilgjengelig fr alle fra 4 år til g med 5 år. Deretter vil de sm ønsker det bli flyttet pp i barneidrettsgruppen, med ne mer rganisert trening innen basistrening, ftball g håndball. Invitasjner (vedlegg 1) 1 distribueres til alle barnehager i Gressvik-mrådet senest innen hvert år. Vi trenger et visst antall påmeldte fr å kunne gjennmføre dette tilbudet. Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år Barneidrettsgruppa i Gresvik IF skal aktivt søke å rekruttere g nå alle barn sm begynner i 1. 1 Vedlegg 1: Invitasjn til «LEK MED BALL» 2

3 klasse på Rød, Slevik g Hurrød skle. Denne aldersgruppen vil defineres sm spillere g inngå i et definert lag underlagt Gresvik IF med rganisert trening g aktivitetsturneringer iht ftballens g håndballens terminlister. Invitasjner (vedlegg 2 2 g 3 3 )distribueres til barnesklene i Gressvik-mrådet senest ved sklestart. Vi kaller disse aktivitetene «GØY MED FOTBALL» g «GØY MED HÅNDBALL». Plan fr rekruttering av jenter Gresvik IF ønsker å få med flest mulig jenter, vi må derfr fkusere på rekrutteringsprsessen g sørge fr at de får egne trenere sm følger pp jentene. Det blir viktig å fkusere på jentene i gruppene «LEK MED BALL», «GØY MED FOTBALL» g «GØY MED HÅNDBALL». Gresvik IF skal sørge fr at minst en trener følger pp jentene i disse tiltakene. Rekruttering av flerkulturelle medlemmer Gresvik IF skal samarbeide med Østfld fylkeskmmune g Fredrikstad kmmune m prsjekt «Aktiv Fritid». Prsjektet søker å integrere barn g familier i lkale aktiviteter sm ftball g håndball. Gresvik IF skal være en psitiv samfunnsaktør g bidra i slike g liknende aktiviteter. Rekrutteringsansvarlig vil naturlig følge pp g krdinere disse aktivitetene med aktuelle instanser g klubbens ledelse ved behv. Rekruttering av trenere Tradisjnelt rekrutteres trenere fra freldregruppene. Dette er en løsning Gresvik IF må frtsette med. Rekrutteringsfasen her blir gjennm aktivitetene «LEK MED BALL», «GØY MED FOTBALL» g «GØY MED HÅNDBALL». Rekrutteringsansvarlig må følge pp freldre g identifisere ptensielle 2 Vedlegg 2: Invitasjn til «GØY MED FOTBALL» 3 Vedlegg 3: Invitasjn til «GØY MED HÅNDBALL» 3

4 trenerkandidater g krdinere videre ppfølgning g frmell utdanning med avdelingsstyrene. Det skal rienteres m hvilke utdanningsmuligheter sm tilbys g frventes at disse gjennmfører. Rekruttering av klubbdmmere Gresvik IF tilbyr g ppfrdrer alle klubbens spillere i Gutter 15 g Jenter 15 å gjennmføre klubbdmmerkurs i den hensikt at de skal bidra sm dmmere i barneftball/håndball. Rekruttering av kretsdmmere Gresvik IF skal aktivt søke å rekruttere spillere fra klubbdmmergruppen. Spillere i ungdmsftballen g håndballen sm slutter skal få tilbud g infrmasjn m å gjennmføre dmmerkurs i krets regi. Rekruttering av flere tillitsvalgte g frivillige Gresvik IF skal gjennm innmeldingsblanketten finne fram til vksne sm er villige til å bidra i både det sprtslige g det administrative i freningen. Følgende spørsmål til freldre/fresatte er lagt inn i innmeldingsblanketten: Ja Nei Fresatte: Kunne du tenke deg å delta i treningsteamet til laget? (tilbud m trenerkurs vil bli gitt). Ja Nei Fresatte: Kunne du tenke deg å engasjere deg i ne administrativt rundt laget? (tilbud m flere typer kurs vil bli gitt). Ja Nei Fresatte: Er det andre ting du kunne tenke deg å bidra med i klubben? Svarene følges pp av freningens ledelse g valgkmiteen. Ssial samling Spesielt fr våre gdt vksne medlemmer har det i flere år vært gjennmført en ufrmell samling på klubbhuset én trsdag i måneden. Dette tiltaket sm samler mange av våre «senirer», er først g fremst et ssialt tiltak, men kan gså være et rekrutteringstiltak, da vi trr at mange av våre eldre medlemmer frtsatt har både tid g mtivasjn til å gjøre en jbb fr Gresvik IF. Det er viktig at vi klarer å fange pp signaler fra disse. 4

5 Cafe Trndalen Gresvik IF planlegger å starte pp Cafe Trndalen i Dette vil vi skal være en ssial møteplass i klubbhuset fr vksne, barn g ungdm i nærmiljøet. Cafe Trndalen er åpen gjennm høst g vinterhalvåret, åpningstider publiseres på vår hjemmeside Nrmalt vil Cafe Trndalen være åpent annenhver lørdag eller søndag i periden ktber april, men dette vil bli annnsert etter hvert. Cafe Trndalen skal være en ssial arena hvr barn g ungdm kan møtes fr ssial mgang g lek i klubbhuset, men det vil gså legges til rette fr at man kan spille ftball på kunstgressbanen gjennm vinteren. Skulle det bli snø er det gså andre aktiviteter sm kan bli gjennmført. i Gresvik IF 5

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte 05.03.2013 Dkument nr.: 01-002 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A0 05.03.2013 Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-jenter med Norway Cup-pokalen etter seier i klasse 15/16 år Tertnes Idrettslag Allianse Tertnes Idrettslag er et allianseidrettslag med 7 undergrupper.

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-gutter etter seier i Lerum Cup 2014 Velkommen til Tertnes Idrettslag Tertnes Idrettslag ble stiftet 25. januar 1953, og er således inne i sitt 62. år.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam.... 3 Innledende fase.... 3 Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall...

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6.

Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...3 7. Klubbens

Detaljer