Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014"

Transkript

1 Nyhetsbrev skleåret Vuku ppvekstsenter Vuku 18/ Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har hatt en fin første skledag, g ser frem til et fint skleår sammen med dere. Nytt av året er at brakkeriggen, sm lå på versiden av sklen, nå er fjernet. Det betyr at alle ungdmsskleklassene er samlet under samme tak. Kntakt med sklen Har dere spørsmål til sklen ber vi dere ta kntakt via kntaktlærer til eleven, eller på telefn , sm er hvednummeret til sklen. Se gså kmmunens g sklens hjemmesider på Oppvekstsenter/ Meldingsbka g fraværsregler Alle elever skal ha ei meldingsbk. Dette er ei bk sm utleveres fra sklen med sklens stempel. Vi ber m at alle skriftlige meldinger til sklen skrives i denne bka, ikke minst med tanke på evt. fravær. Meldingsbka skal gså brukes til andre meldinger mellm skle g heim. Kun riginal meldingsbk med sklens stempel gjelder. Har dere mistet bka, kan ny kjøpes på sklen fr kr Elevene i ungdmssklen kan få strøket inntil 10 dagers fravær pr skleår, men ved sykdm gjelder dette bare fra 4. fraværsdag. Ved slikt fravær kreves det nå dkumentasjn fra lege. Krtere fravær sm skyldes sykdm kan ikke strykes. Fravær med gyldig permisjn kan strykes fra første fraværsdag, men tas av de 10 dagene. Alt annet fravær regnes sammen, g vil bli ppført på vitnemålet til eleven etter 10. trinn. Fr alle elever g freldre gjelder regelen m at dere tar kntakt med sklen ved første fraværsdag uansett fravær. Ved spørsmål mkring dette tar dere kntakt med kntaktlærer. Mbilskle Vuku ppvekstsenter har i likhet med de andre sklene i Verdal mbilskle. Infrmasjn m hvrdan man benytter seg av denne tjenesten finner man på vedlagt skriv, sklens hjemmeside eller ved å kntakte sklen. Selv m vi benytter ss av mbilskle ønsker vi at heimen frtsatt bruker meldingsbka ved fravær.

2 Frukt Vuku ppvekstsenter har de siste årene hatt gratis frukt- g grønt rdning. Denne ble inneværende år fjernet, slik at sklen ikke lengre har mulighet til å dele ut frukt til alle. Sklen legger pp til en lik rdning sm med sklemelk, det vil si abnnement på frukt. Påmeldingsskjema fr fruktrdningen kmmer i eget vedlegg. Sklefrkst Sklelunsj Vuku ppvekstsenter har de siste årene hatt sklefrkst, fast t dager i uken, fr elevene ved ungdmstrinnet. Denne rdningen finnes det ikke lenger midler til, slik at den pphører. Sklen ønsker å kmme med et nytt tilbud, sm vi kaller sklelunsj. Elevene vil nå ha mulighet til å handle seg inntil 4 brødskiver, g velge pålegg blant et utvalg, i tillegg til et glass med drikke. Dette vil kste 20,-kr fr hver gang. Ftgrafering Ftgrafering vil i år bli gjennmført 25. g 26. september. Freldremøter g freldreknferanser I løpet av september g ktber vil mange trinn bli innkalt til freldremøter. Rektr ppfrdrer alle freldre til å møte på freldremøter slik at gd kntakt med heimen pprettes fra første stund. 1. trinn g 8. trinn vil gså bli innkalt til en frventningssamtale med kntaktlærer. Infrmasjn m eleven g deres frventninger til sklen vil være tema. Ellers gjennmføres det freldreknferanser i løpet av høsten sm før.

3 Nasjnale prøver. Om ikke lenge skal elever på 5., 8. g 9. trinn gjennmføre nasjnale prøver i regning, lesing g engelsk (Ikke engelsk på 9. trinn). Alle freldre med elever på disse trinn skal mtta en infrmasjnsbrsjyre sammen med dette nyhetsbrevet. Tidspunkter fr gjennmføring Lesing 5.trinn: uke 42, 15.ktber Lesing 8.trinn: uke 38, 17.september Lesing 9.trinn: uke 38, 17.september Engelsk 5.trinn: uke 42-43, ktber Engelsk 8.trinn: uke 38-41, 15.speptember -10.ktber Regning 5.trinn: uke 42-43, ktber Regning 8.trinn: uke 38-41, 15.september - 10.ktber Regning 9.trinn: uke 38-41, 15.september - 10.ktber Alle skal bli sett! Alle skal bli hørt! Vi håper alle har lagt merke til sklens visjn! Dette er ne vi streber å etterleve ved Vuku ppvekstsenter, men dette betyr ikke at alle skal få det sm de vil. Det betyr at alle (ansatte, freldre, elever) har krav på å bli sett, hørt, lyttet til, vist respekt g bli tatt på alvr! Vi har nulltleranse fr mbbing, g rektr understreker hvr viktig det er at vi alle følger med på elevenes bruk av digitale media slik sm Facebk, Tvitter l.

4 Sklens satsingsmråder : Sklen viderefører satsingen på Bedre læringsmiljø- g klasseledelse gså dette skleåret. I år skal enkeltlærere få tettere veiledning, vi skal se på kmmunikasjn med freldre g elever. SOL, systematisk bservasjn av lesing. Verdal kmmune er i gang med en strsatsning på SOL. Inneværende år kmmer sklen til å implementere bruken av SOL i klassene, slik at vi kan legge enda bedre til rette fr alle elever Verdal kmmune har laget en digital (data) plan fr elever g lærere i kmmunen. Sklen satser i år på pplæring av elever g lærere i grunnleggende databruk. It`s learning sm lærings g kmmunikasjnsplattfrm skal utvides g brukes mer aktivt enn tidligere. Valgfag. Ungdmstrinnet har tilbud m valgfag. Vuku ppvekstsenter starter pp med følgende valgfag: Natur & Miljø(2 grupper) Trafikk (2 grupper) Prduksjn fr sal g scene (1 grupper) Fysisk aktivitet g helse (3 grupper) Elektrnisk søknadsskjema fr elevpermisjn: På ppvekstmrådets hjemmeside ligger et elektrnisk søknadsskjema fr elevpermisjn fr permisjn fra undervisningen på inntil 2 uker. Se følgende adresse: I høyre marg under Tjenester finner dere elektrnisk søknadsskjema. Ved bruk av dette skjema trengs ikke annen melding til sklen m søknad da disse vil bli lagret på elevmappene etter hvert sm de besvares. Svar kmmer i psten, eller på mail hvis det er mulig med tanke på taushetsplikten vår. It s Learning Vuku ppvekstsenter ønsker å infrmere freldre/fresatte m at det nå er mulig å følge med barna deres på It s Learning. Vi kmmer til å legge ut halvårsplaner, ukeplaner g fr de sm har elever i ungdmssklen vil man gså kunne følge med på karakterer sm elevene får. Innlgging til It s Learning gjøres på: Her kan dere lgge inn ved hjelp av ID-prten/MinID/BankID.

5 Skleruta fr skleåret Måned Ferier, fridager m.m. Antall skledager August Sklestart mandag September 22 Oktber Høstferie fra g med mandag 6. til g med fredag Nvember Fri fredag Desember Juleferie fra g med mandag 22. til g med nsdag Januar Første skledag mandag Februar Vinterferie fra g med mandag 16. til g med fredag Mars Fri nsdag 11., påskeferie fra g med April Påskeferie til g med Mai Fri 1., 14., 15. g Juni Siste skledag Mvh Birger Røeggen Rektr Vuku ppvekstsenter Tlf. sklen: E-pst: Hjemmeside: Vlden-ppvekstmrade/Vuku-Oppvekstsenter/