BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE"

Transkript

1 jhjhjhhjhjhjhjh BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE Vedtak er fremkmmet etter frhandlinger mellm fylkespplæringssjefen g de fylkestillitsvalgte 6. september Satsene gjelder fra 1. mai 2015 Gdtgjøringen gjelder sensurarbeid i frbindelse med lkalt gitt eksamen i Oppland fylkeskmmune. Gdtgjøringen gjelder ikke fr prøvenemnder ved fagprøve. PÅLOGGING: (ekstern) Internettadresse: https://signin.visma.net Brukernavn: mailadresse Passrd: fås ved første gangs pålgging eller glemt passrd De sm har kntrplass i OFK har pålgging uten passrd fra pc på jbb. Ved registrering av reiser i Expense må det tas hensyn til at: Hurtigguiden sm ligger ute til høyre er et fint hjelpemiddel til registreringen. Reise I feltet «Beskrivelse» skal du skrive: Sensrregning Kntering på skler, gjelder både elever g privatister: Hvis ppdraget er gitt av sklen må det velges rganisasjnsenhet sm er sklens - hvis dere er i tvil kntakt sklen Velg deretter ansvar g funksjn Kntering fr privatisteksamen: Hvis ppdraget er gitt av Eksamenskntret i fylkeskmmunen v/grete Garnaas eller Else Bergum, skal det velges rganisasjnsenhet Privatisteksamen Velg deretter ansvar , funksjn 5904 g prsjekt Det er ingen endringer i frhld til tidligere praksis på hvem sm skal betale sensrregninger. Visma.Net Expense Ajur Side 1

2 I feltet frmål legges inn: Sklens navn eller evt Eksamenskntret hvis ppdraget er gitt av det i frbindelse med privatisteksamen Fagkde fagnavn Elev eller privatist Sensur eller klagesensur Skriftlig, muntlig, muntlig/ eller tverrfaglig eksamen Antall kandidater «Reisetype» (dvs ingen diett) gjelder fr dere sm er brte under 6 timer g har kjøring inntil 15 km hver veg, dvs at det ikke skal utbetales ne diett. Eventuelt bilag fr mat må registreres i utlegg g kvittering legges ved. Legg inn reisedat g klkkeslett fra til. Diett Overnattinger skal gdkjennes på frhånd. Hvis alle måltider er dekket fr alle dager, velg Måltid dekket fr frkst/ lunch/ middag i første linje Hvis det er enkeltmåltider sm er dekket g ne sm skal utbetales, velg frkst/ lunch g middag dag fr dag Det samme gjøres fr vernattingstyper Hvis det er samme type vernatting, velg kun i første linje, evt nattillegg hvis det er privat/pensjnat (Privat = med kkemuligheter/ pensjnat = uten kkemuligheter. Hvis det er ulike vernattingssteder, f.eks htell en natt g deretter privat/ pensjnat, velg nedtrekk dag fr dag. Kjørebk Hvis det kjøres ekstra i frhld til mkjøring, legg inn frmål fr mkjøring Det legges inn en g en passasjer med km, velg + fr ny linje Utlegg Velg utlegg etter nedtrekk (trykk page dwn fr flere valg, ligger alfabetisk) Sensrhnrar (inkl. feriepenger) velg nytt utlegg sensrhnrar fr følgende (husk legg til): Velg dat, legg inn ttalt beløp, skriv i frmålsfeltet; frarbeid, antall timer g timesats. Velg dat, legg inn ttalt beløp, skriv i frmålsfeltet; sensurering, antall timer g timesats. Velg dat, legg inn ttalt beløp, skriv i frmålsfeltet; etterarbeid, antall timer g timesats. Visma.Net Expense Side 2

3 Htellregninger skal alltid splittes Overnatting: Legg inn hele beløpet i feltet «Beløp» g pris fr frkst i feltet «Herav frkst». Splittingen skjer autmatisk. Beløpene er splittet på bilaget (25 % mva på kst g 8 % mva på vernatting) Bilag kan scannes inn eller legges i knvlutt (sm tidligere). Prtutgifter må dkumenteres ved enten scanning eller bilag i knvlutt. Parkeringsavgift fra autmater g parkeringshus samt bmutgifter skal ikke dkumenteres. Eventuelle bilag g kvitteringer legges i knvlutt (sm før). Skriv på id-nummer g legges på kntret på sklen. Regninger sm skal betales av OFK sendes til Oppland fylkeskmmune, Videregående pplæring, Eksamenskntret, pstbks 988, 2626 Lillehammer. Overnatting Legg inn navn g adresse på vernatting i feltet under navn/adresse med riktig dat Hvis det er frskjellige vernattingssteder legg inn flere linjer SATSER/ REGELVERK Timesats eksamen elev, inkl feriepenger Kr 351,- pr time Timesats eksamen privatist, inkl feriepenger Kr 421,- pr time Satsene er regnet ut på grunnlag av kde 4808 g skal brukes fr all gdtgjøring etter dette regelverk. Ved rdinær eksamen er det sensr 2 sm skal ha gdtgjøring. Ved alle andre eksamener har sensr 1 g sensr 2 samme ansvar fr frberedelse g gjennmføring g får gdtgjøring etter timesats fr privatister. Sensrregning fr eksamen 1.termin (høst) må leveres innen 1.mars Sensrregning fr eksamen 2.termin (vår) må leveres innen 1.september Angående privatister g praksiskandidater/lærlinger: Er sensrppdraget gitt av Eksamenskntret ved eksamensleder skal det sendes en samlet regning til Eksamenskntret i Oppland fr hele ppdraget. Visma.Net Expense Side 3

4 SKRIFTLIG EKSAMEN Prduksjn av skriftlig eksamen Eksamenstid fr eleven/kandidaten Tid til ppgavelaging 1 time skriftlig 4 timer 2 timer skriftlig 5 timer 3 timer skriftlig 6 timer 4 timer skriftlig 7 timer 5 timer skriftlig 8 timer Dersm den sm prduserer ppgaven gså skal sensurere samme ppgave halveres frberedelsestiden under sensuren. Sensur av skriftlig eksamen Eksamenstid inntil 4 timer Eksamenstid 5 timer Gjelder begge klnner Frarbeid Sensurering Frarbeid Sensurering Etterarbeid 3,5 t 22 min (0,37 t)/ besvarelse 4 t 26 min (0,43 t)/ besvarelse 1 t: 1-10 besvarelse 1,5 t: besvarelse 3 t: besvarelse Det gis gdtgjøring pr. fag g regning skrives pr fag. Frberedelsestid er tid til å sette seg inn i ppgaven. Får sensr besvarelser fra flere skler med samme eksamensppgave må frberedelsestiden frdeles mellm sklene. Etterarbeid utver 3 timer må avtales med Eksamenskntret. Evt kjøring/vernatting i frbindelse med sensur må avtales med sklen(e) sm arrangerer eksamen, i andre tilfeller med Eksamenskntret. LOKALT GITT MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN Det gis gdtgjøring etter et tidsfrbruk på 3 timer pr eksamensparti til frberedelse g ppgavelaging. Ved ny, utsatt g særskilt eksamen fr elever/privatister g ved eksamen fr privatister har sensr 1 g sensr 2 samme ansvar fr frberedelse g ppgavelaging. Oppgaveprdusent(er) skal ha gdtgjøring fr ppgavelaging uavhengig av m privatisten møter eller ikke. Tid til knferanse/etterarbeid mellm eksaminatr g sensr. Det gis gdtgjøring etter et tidsfrbruk på 10 minutter pr elev, men minimum 1 time pr parti. Gjennmføring av eksaminasjnen: Muntlig eksamen: inntil 30 min pr kandidat. Muntlig- eksamen: inntil 45 minutter pr kandidat Ikke frammøtte kandidater. Fr ikke frammøtte kandidater gis gdtgjøring fr 15 minutter pr. kandidat. Visma.Net Expense Side 4

5 Kandidater sm er strøket av listen 2 døgn før eksamen starter, gir ikke grunnlag fr hnrar. Eksaminatr g sensr skal varsles. TVERRFAGLIG PRAKTISK OG PRAKTISK EKSAMEN FOR ELEVER, INNTIL 5 TIMERS EKSAMENSTID Frarbeid Sensurering Etterarbeid 3t 1t pr elev i parti på 5 elever. Fr partier med mer enn 5 elever, gdtgjøres det etter medgått tid 10 minutter pr elev PRODUKSJON AV TVERRFAGLIG PRAKTISK OG PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER, INNTIL 5 TIMERS EKSAMENSTID Eksamenstid fr privatist, privatister, privatistpartier 1 time tverrfaglig / 2 timer tverrfaglig / 3 timer tverrfaglig / 4 timer tverrfaglig / 5 timer tverrfaglig / Tid til frarbeid, etterarbeid Ttal tid ppgaveprduksjn Sensurering Karaktersetting 3 timer 4 timer 1 time 10 minutter pr privatist 5 timer 2 timer 6 timer 3 timer 7 timer 4 timer 8 timer 5 timer NY, UTSATT OG SÆRSKILT EKSAMEN Faglærer, sm veileder elever (privatister har ikke denne rettigheten) under frberedelsen, kan få gdtgjørelse med inntil 2 timer (hvis 1 time brukes, gdtgjøres 1 time). TIDSBRUK VED ANDRE PRØVEFORMER Kmbinerte prøver (skriftlig g muntlig) hnreres sm skriftlig g muntlig eksamen. Særskilt tilrettelagt eksamen, frskrift til pplæringslva 3-32, hnreres etter medgått tid. Tidsbruken på en særskilt tilrettelagt eksamen skal være avtalt med rektr før eksamen. KLAGESENSUR Den til enhver tid gjeldende timesats økes med 25% sm ekstra kmpensasjn. Visma.Net Expense Side 5

6 Dersm medlem i klagenemnda var primærsensr i en fagkde, regnes det ikke tid til fr- g etterarbeid i denne fagkden. Fr alle fagkder der klagesensr ikke var primærsensr, regnes det tid til fr- g etterarbeid. Timesats klagesensur Elever, inkl feriepenger Kr 439,- pr. time Timesats klagesensur Privatist, inkl feriepenger Kr 526,- pr. time VED MUNTLIG, MUNTLIG/PRAKTISK OG TVERRFAGLIG EKSAMEN Minimumshnraret fr å møte under eksamen fr sensr er 4,5 timer når elever, privatister ikke møter til eksamen. SATSENE FOR SENSUR Avtalen gjelder til en partene krever frhandlinger. Eksamenskntret ppdaterer satsen pr time etter evt. lønnsøkninger g sender til sklene. SENSORREGNINGER ELEKTRONISK Sensrer sm ikke er ansatt i Oppland fylkeskmmune leverer manuell regning. Sensrer sm er tilknyttet videregående skler i Oppland fylkeskmmune SKAL levere sensrregning elektrnisk, Visma Expense. Statens reiseregulativ legges til grunn. Hvis sklen velger å servere nk g gd mat, kan ikke sensr kreve diett. Fr muntlig eksamen eller muntlig- eksamen må dere angi antall timer g sats fr frarbeid, knferanse, eksaminasjn g ikke frammøtte kandidater (gjenta prsessen 4 ganger). Regningen sendes til gdkjenning på vanlig måte g vil bli kntert, attestert g anvist på riktig sklested. Kntaktpersner: Har dere spørsmål vedr registreringen av elektrnisk sensrhnrar, ta kntakt med kntret på egen skle. Hvis ikke de kan svare på henvendelsen, ta kntakt med Oppland fylkeskmmune v/ Grethe Hammershaug, e-pst Fr faglige spørsmål vedr reglement g satser, ta kntakt med Eksamenskntret v/ leder Grete Garnaas, e-pst - tlf Visma.Net Expense Side 6

7 rådgiver Else Marie Bergum, e-pst - tlf Visma.Net Expense Side 7

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Bruke Visma.net Expense

Bruke Visma.net Expense 1 Bruke Visma.net Expense NB! Det finnes elektronisk hjelp inne i løsningen. Visma.net Expense er erfaringsmessig enkel å ta i bruk og benytte. Logge på Visma.net Som ny bruker av Visma.net får du en velkomst

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Registrering Registrering av reiseregning, kjørebok eller annet er beskrevet i detalj i påfølgende sider.

Registrering Registrering av reiseregning, kjørebok eller annet er beskrevet i detalj i påfølgende sider. Bruk av Visma Travel Lenke: http://travel.myvisma.no Pålogging FirmaID: AV108 (felles firma for Tekna og tilknyttede foreninger) Brukernavn: Normalt medlemsnummer i Tekna, dette er tilsendt i velkomstmail

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Installasjon Aditro HRM AS Oppdatert pr. 11. juni 2007 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Beslutninger før du tar i bruk systemet...2 Skal de reisende kunne registrere

Detaljer