BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE S. 9 DIETT S. 0 KJØREBOK S. UTLEGG S. OVERNATTING OG SAMMENDRAG S.

3 INNLEDNING Skien kommune bruker Visma Expense til reiseregninger, kjørebok og utlegg. Alle medarbeidere i Skien har tilgang til å bruke denne modulen. Visma Expense er en web-basert programvare som gir hver medarbeider tilgang til denne via Visma Min Side Skien. Er du pålogget kommunens nett kommer du automatisk inn her. Eller du kan gå direkte inn på webadressen dersom du er utenfor kommunens interne nett. Dette krever brukernavn og passord. Saksgang i Expense foregår elektronisk når du registrerer reiseregning, kjørebok eller utlegg. Dette sendes til attestasjon der en med inngående kjennskap til reiseregulativet går gjennom skjemaet og vurderer riktigheten av det. Dersom innsendingen inneholder feilføringer så vil skjemaet avvises og sendes i retur til deg. Det er du som må rette opp skjemaet slik at det blir riktig. Det blir viktigere enn noen gang at informasjonen du sender er riktig. Dersom attestant vurderer skjemaet riktig utfylt sendes dette til anvisning. Etter at anvisning er foretatt er reiseregningen klar til å importeres inn i HRM (lønnssystemet) og utbetales. Lønnsseksjonen har systemansvar for Expense og vedlikeholder lønnsarter, regnskapsarter og mva i henhold til statens reiseregulativer og annet gjeldende lovverk. Endringer foretas fortløpende slik at du til enhver tid kan benytte deg av et oppdatert system som gir riktig godtgjøring ved reise, kjøring og utlegg. Det er også Lønnsseksjonen som månedlig innhenter alle reiseregninger, kjørebøker og utlegg. Dette utbetales ved ordinær lønnskjøring. Denne brukerveilederen skal gi deg, som bruker av Expense, et godt grunnlag for å komme inn i systemet og fylle ut en reiseregning, kjørebok eller utlegg. Dersom du trenger mer hjelp etter å ha lest denne brukerveiledningen kan du kontakte Lønnsseksjonen på telefon eller epost. Lykke til!

4 SAKSGANG I EXPENSE Alle reiser, kjørebøker og utlegg skal fylles ut av hver enkelt medarbeider som har et krav til Skien kommune. Alle krav som leveres må være korrekt utfylt. Når det sendes er første mottaker Attestant Expense. Attestant gjennomgår alle krav som kommer og sjekker korrektheten i disse. Dersom noe ved reiseregningen ikke er utfylt riktig, avvises kravet og sendes i retur. En avvisning krever kommentar. Det må her beskrives hva som skal rettes opp før skjemaet kan sendes på nytt. Det er ikke mulig for attestant eller anviser og endre noe i reiseregingen i saksgang. Det er tre roller i Expense: Registrerer (du som medarbeider), attestant (merkantil støtte til enheten) og anviser (nærmeste leder til deg som medarbeider). Alle rollene er definert i systemet og følger ansvarsstrukturen. Skjemaene som sendes i saksgang signeres elektronisk med utgangspunkt i disse tre rollene. Det er du som medarbeider som konterer reiseregningen. Det vil si at du velger riktig Ansvarsnummer, Funksjon, Prosjekt og Kostnadssted. Dette er valg som fører til at alle kostnader kommer riktige inn i regnskapet. Er du i tvil om hva du skal velge ta kontakt med din attestant eller anviser. Alle med en rolle i Expense, attestant eller anviser, kan sette stedfortreder ved eget fravær. Dette man man gjøre i Approval / innstillinger og ved å velge Min stedfortreder. Funksjonen kan gjøres for en tidsavgrenset periode. Utleggene er klar for utbetaling når alle reiser, kjørebøker og krav om utlegg er attestert og anvist. Lønnsseksjonen innhenter alle krav som ligger i Expense. Dette gjøres før lønnskjøring. Alt importeres inn i HRM (lønnssystemet). Endring fra tidligere praksis, da alle utlegg ble utbetalt fortløpende, er at disse fra nå av vil utbetales en gang i måneden sammen med ordinær utlønning.

5 NYTTIGE HJELPEMIDLER Visma tilbyr to applikasjoner for smarttelefoner som er nyttige å bruke til reiseregninger. For å benytte disse applikasjonene må du ha Appstore (iphone) eller Google Play (Android) på din smarttelefon. Disse kan du gratis laste ned her ifra. Visma Attach er en applikasjon som kan brukes både på iphone og android. Denne applikasjonen knyttes opp imot din konto i Expense. Ved alle former for utlegg kan du enkelt ta bilde av kvitteringen og laste denne opp til din Expenskonto. Når du da legger inn krav om utlegg i reiseregningen ved å trykke på Vedlegg kan du enkelt hente kvitteringen under Visma attach. Dersom man ikke ønsker eller kan benytte applikasjon på smarttelefon må man benytte andre fremgangsmåter for å gjøre om papirbilag til elektroniske bilag. - Du kan benytte kopimaskin/scanner til å konvertere bilaget og legge dette som vedlegg til reisen, kjøreboken eller utlegget. - Du kan også ta bilde av kvitteringen og legge ved bildet som vedlegg dersom det er lagret på maskinen du leverer skjemaet fra. - Du kan benytte Dropbox. Tar du bilder og lagrer dette her, kan disse hentes opp på lik linje med Visma attach. Visma manager er en applikasjon som kan benyttes av alle attestanter og anvisere. Denne applikasjonen knyttes opp imot din konto i Expense. Alle reiseregninger som sendes fra medarbeider til attestasjon, eller fra attestant til anviser, kommer frem her. Man ser hele reiseregningen eller kravet om utlegg. Attestant eller anviser kan da enten Godkjenne eller Avvise kravet.

6 INNLOGGING Alle medarbeidere i Skien kommune som er registrert i lønnssystemet har tilgang til Expense. Man kommer inn enten ved å gå til Visma - Min side, eller ved å logge på via internett dersom man ikke er på jobb. Logg på Visma - Min side. For å komme inn i Visma Expense må man : Gå til Meg selv. Gå til Reiseregning. Trykk på Start Expense. Man kan også logge på via internett. Åpne nettleser og gå til: https://signin.visma.net/ For å logge på: Sett inn brukernavn - bruk epostadresse eller brukernavn som er registrert i Visma - Min side. Sett inn Passord. Trykk på Logg på.

7 INNLOGGING Ved førstegangs pålogging er det viktig å opprette bruker og passord. Trykk på Glemt passordet? på innloggingssiden. Sett inn E-postadresse som er registrert i Lønnssystemet Husker du ikke e-postadressen din så kontakt Lønnsseksjonen. Trykk på Send. Du vil da motta e-post fra Husk å sjekk søppelpostkassen dersom du ikke mottar e-post i innboksen. Trykk på Klikk her. Angi nytt passord når du kommer inn på nettsiden. Angi passord to ganger. Systemet indikerer hvor bra passordet er. Trykk på Angi passord - Du er nå klar for å logge på Expense.

8 KOMME IGANG Når du har logget på Visma Expense skiller du på hvilken rolle du har: Approval er en rolle som attestanter og anvisere (ledere) innehar. Her kan alle reiseregninger, kjørebøker og utlegg for medarbeidere behandles (se side 9). Expense er rollen alle medarbeidere har. Her legger du inn dine egne reiseregninger, kjørebøker og utlegg (se side -9). Under valget Expense har du tre muligheter: Reise brukes i forbindelse med kurs, konferanser, overnatting ol. Kjørebok brukes til daglig arbeidsrelatert kjøring. Utlegg brukes der du har foretatt et arbeidsrelatert innkjøp. Alle skjemaer du leverer inn vil ligge som historikk. Denne gir en enkel oversikt over status på skjema, beskrivelsen, innholdet og summen på kravet. Under Mine opplysninger kan du endre informasjonen om deg selv. Husk at alle opplysninger skal være lik som i HRM (lønnssystemet). Opplysninger du kan endre: Endre Passord. Endre Mobilnummer. Husk å Oppdatere.

9 REISE Under Reise er det viktig å ta stilling til følgende: Beskrivelse skal si noe om hva reisen, kjøringen eller utlegget dreier seg om. Har du flere stillinger på ulike enheter er det viktig å kontere riktig. Sett også inn Prosjekt eller Kostnadssted dersom dette er relevant. Beskriv formål/arrangement med turen. Velg om reisen har strekt seg over så lang tid at du har krav på Diett eller Ingen diett. Klikk på den dagen reisen startet i kalenderen og velg klokkeslett for når du startet reisen. Klikk deretter på dagen og klokkelsettet du kom hjem fra reisen. Avhengig av valgene vil reisen summeres på høyre side av skjermen. Klikk på Neste for evt. å gå videre til Diett. Hurtigguide gir deg hjelp til utfylling. OBS! Vær oppmerksom på at du må velge hvilken enhet som skal belastes under Organisasjonsenhet. Dette feltet definerer hvem kravet sendes til. Ved valg av Ansvar og Funksjon og kostnadsfordeling skal dette kun brukes der utgiften skal kostnadsfordeles mellom ansvar innen for samme enhetsleders område. 9

10 DIETT Under Diett må du ta stilling til hvilke måltider du har fått dekket via arrangør eller som du selv har lagt ut for. Er du i tvil rundt reglene for hva som dekkes, kontakt Attestant Expense eller Lønnsseksjonen. Her kan du endre arbeidssted og kontering. Velg måltidsdekning for alle måltider; Frokost, Lunsj og Middag. Ta stilling til Overnattingstype. Nattillegg gjelder bare ved valg av overnattingstypene: Hybel/brakke og Privat innlosjering. Ved å Lagre kommer oppdaterte Total beløp frem. Dersom skjemaet skal fordeles mellom flere enheter kan man velge Kostnadsfordeling. Dette gjøres etter prosentvis fordeling. Hurtigguide gir hjelp til utfylling. Husk å Lagre. NYTTIGE Å VITE DERSOM DU ØNSKER EFFEKTIV BEHANDLING AV REISEREGNINGEN!. Dersom du får feilmelding når du registrerer en reiseregning eller utlegg så rett dette opp før du sender.. Velg riktig Organisasjonsenhet.. Kostnadsfordeling kan kun benyttes på ansvar som er en del av ansvarsområdet til leder i Organisasjonsenhet.. Husk å splitt utleggstypen dersom det er foretatt innkjøp på billag med ulik momsbehandling.. Ved lengre fravær husk å sett Stedfortreder. 0

11 KJØREBOK Under Kjørebok skriver du enten kjøring i forbindelse med reisen, eller du kan føre den daglige kjøringen du foretar i arbeidssammenheng. Alle kjørebøker må leveres månedlig innenfor fristene til lønnsskjøring. Disse finner du i personalhåndboken kap. 9 0 Her kan du endre arbeidssted og kontering. Beskriv om dette er i forbindelse med en reise, eller om det er generell kjøring i arbeidssammenheng. Velg Dato for når kjøringen ble foretatt, hvilket Type kjøretøy og Kjørelengde (Her må hele tall legges inn da systemet runder ned til nærmeste hele tall). Beskriv Reiserute. Merk at nøyaktig adresse og poststed skal beskrives. Beskriv Formål/arrangemet med reisen/kjøringen. Dersom du må kjøre en omvei for korteste reiserute må du beskrive Formål med evt. omkjøring. Legg til Passasjer dersom du hadde med dette. Legg inn fullt navn. Kryss av dersom du har hatt med Tilhenger. Husk å trykk Legg til etter hvert innlegg. Da vil Totalt beløp oppdateres. Trykk på blå blyant for å redigere posten dersom noe skal endres. Ved Kostnadsfordeling kan enheter dele på reiseregningen. Hurtigguide gir hjelp til utfylling. 0 9

12 UTLEGG Under Utlegg kan du legge inn alle typer utlegg du har hatt i forbindelse med reiser, arbeidsrelatert kjøring eller andre arbeidsrelaterte utlegg. Alle utlegg skal dokumenteres ved bilag. Dette skal gjøres elektronisk. Det er ikke lenger mulig å levere papirbilag ved siden av elektronisk reiseregning. Disse skal inngå i skjema levert gjennom Expense. 9 0 Her kan du endre arbeidssted og kontering. Velg Type utlegg. Vær oppmerksom på at alle utlegg er delt mellom ordinær momskompenasjon og gjeldende ordning for VAR (Vann, avløp og renovasjon). Utleggstypen VAR skal kun benyttes av medarbeidere som arbeider innenfor Scheen matservice og Vann, Avløp og Renovasjon. Dato må stemme med bilagets dato. Valuta benyttes i de tilfeller utlegg er foretatt i utlandet i landets valuta. Beløp skal gjenspeile totalsum på bilag. Formål beskriver type utlegg og i hvilken sammenheng utlegget ble foretatt. Ved valg av annen Valuta enn NOK skal Utlegg utenlands krysses av. Dette gir riktig momsbehandling i regnskapet. Alle utlegg som krever bilag må ha dette tilknyttet (eneste unntak er bompenger). Dette gjøres i Vedlegg og synliggjøres også på utleggslinjene. Ved å trykke på Vedlegg kommer nytt vindu frem. Her knytter du bilag mot utlegget. Se side for mer informasjon om dette. Dersom utlegget skal fordeles mellom flere enheter kan man velge Kostnadsfordeling. Dette gjøres etter prosentvis fordeling. Hurtigguide gir hjelp til utfylling. Husk å Lagre. 9 0 OBS! Dersom et utlegg inneholder flere utleggstyper må bilaget/kvitteringen splittes. Det er viktig da ulike utleggstyper har forskjellig mva-behandling. Det holder med å legge ved et bilag til en av utleggspostene, men man må velge flere utleggstyper. Eks. dersom et bilag/kvittering viser utlegg for mat og blomster så skal dette splittes.

13 OVERNATTING OG SAMMENDRAG Under Overnatting beskrives Navn og adresse på overnattingssted. Dette gjelder ved alle former for overnatting. Du blir stoppet fra å levere reiseregning uten adresse til overnattingssted. Under Sammendrag ser du oversikt over alle poster i reiseregningen. Du kan gå tilbake og forandre alle poster dersom noe må endres. Merk at dersom reiseregningen ikke er utfylt riktig av deg som registrerer, avvises reiseregningen og sendes til deg i retur. Det er du som utfyller som må fylle ut hele reiseregningen korrekt. Her kan du endre arbeidssted og kontering. Legg inn Navn og adresse til overnattingssted. Trykk på neste for å gå videre til Sammendrag. Under Sammendrag må du sjekke at alt er korrekt utfylt og at totalsummene stemmer. Dersom reiseregningen ikke er riktig kan du slette den. Her kan du lagre reiseregningen og returnere senere for å fullføre. Trykk på Send til godkjenning for å sende denne til Attestant Expense.

14 ...Vi jobber for å videreutvikle Skien som den gode og inkluderende møteplass Har du spørsmål? Kontakt Lønnsseksjonen Tlf: 0 Lønnsseksjonen Tlf: 0 Faks: 0 9 E-post: Postadresse: Pb., 0 Skien Besøksadresse: Rådhusplassen Laget av Kent H. Bjørnsti Januar 0 Siste revidert:. Juli 0

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer