Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito 1"

Transkript

1 Visma.net Expense Evelyn Tveito 1

2 Reiserekning Kjørebok Utlegg Saksgang i Expense Attestere / Tilvise Evelyn Tveito 2

3 Frå fekk Kvinnherad kommune nytt reiserekningssystem: Visma.net Expense. Visma.net Expense er ein web-basert programvare som gir tilsette tilgang til denne via «Visma Mi Side». Den tilsette kan også logga på via internett: Dette krev brukarnamn og passord. Brukarnamnet er den e-post adressa som den tilsette er registrert med på lønssystemet, og passordet er det den tilsette laga når brukarkontoen vart aktivert. Reiserekningar som er ført av den tilsette vert sendt vidare til attestasjon. Attesterar går gjennom reiserekninga og dersom reisa inneheld feil, vil reisa verta avvist og sendt i retur til den tilsette. Det er den tilsette som må retta opp reisa slik at det vert rett. Når attesterar har gått gjennom reisa og den er rett, vert den sendt til tilvising. Etter at reisa er tilvist er reiserekninga klar til og importerast til lønssystemet og utbetalast. Det er vi på lønningskontoret som har systemansvar for Expense. Vi passar på at lønsartar, rekneskapsartar og mva er rett etter statens reiseregulativ og anna gjeldande lovverk. Vi hentar inn alle reiserekningar, kjørebøker og utlegg. Dette vert utbetalt ved ordinær lønskøyring. Evelyn Tveito 3

4 Nyttige hjelpemiddel i denne reisrekningsmodulen: Visma tilbyr to applikasjonar for smarttelefonar som er veldig nyttige og bruka til reiserekningane. For og nytta desse applikasjonane må du ha Appstore (iphone) eller Google Play (Android) på smarttelefonen din. Desse kan du lasta ned gratis. 1. VISMA ATTACH: Dette er ein app som kan brukast på både iphone og Android. Denne appen vert knyta opp mot din konto i Expense. Ved alle former for utlegg kan du enkelt ta bilde av kvitteringa og lasta denne opp til din konto i Expense. Når du legg inn krav om utlegg i reiserekninga ved og trykka på «Vedlegg» kan du enkelt henta ut kvitteringa under «Visma attach». Dersom ein ikkje ynskjer eller kan bruka denne appen, kan ein gjera det på andre måtar for og gjera om papirbilag til elektroniske bilag. Du kan bruka kopimaskin / scanner til og konvertera bilaget og legga dette som vedlegg til reisa, kjøreboka eller utlegget. Evelyn Tveito 4

5 2. VISMA MANAGER Dette er ein applikasjon som kan nyttast av alle som attesterer og tilviser. Denne appen vert knyta opp mot kontoen i Expense. Alle reiserekningar som vert sendt frå tilsette til attestering, eller frå attestant til tilvisar, kjem fram her. Her kan ein sjå heile reiserekninga eller kravet om utlegg. Den som attesterer eller tilviser kan då enten «Godkjenna» eller «Avvisa» kravet. Evelyn Tveito 5

6 Korleis komma i gang? «Approval» - rolle som attesterar og tilvisar har «Expense» rolle som alle tilsette har «Reise» kurs, konferansar, overnatting og liknande «Kjørebok» - arbeidsrelatert køyring «Utlegg» - arbeidsrelatert innkjøp Alle reiserekningar du leverer inn vil ligga som historikk på oversikten din. Dette gir ein enkel oversikt over reiserekninga, beskrivelsen, innhaldet og summen på kravet. Evelyn Tveito 6

7 Evelyn Tveito 7

8 Mine opplysningar: Under «Mine opplysningar» kan du endra informasjonen om deg sjølv. Husk at alle opplysningar skal vera lik som i lønssystemet. Her kan du endra e-post adressa, passord og mobilnummer. Evelyn Tveito 8

9 Dette feltet skal seia noko om kva reisa, køyringa eller utlegget dreiar seg om. Dersom du t.d. skal føra ein reiserekning på ein enhet som du ikkje er knytt til, trykker du på rullegardina og skriv inn den enheten du skal føra reisa på (evt. søk opp med namn). Du må også velga rett ansvar og teneste. Når du har lagt inn beskrivelse og evt. endra kontering, trykker du på «Legg til reise». Evelyn Tveito 9

10 Vel om reisa har strekt seg over så lang tid at du har krav på «Diett» eller «Ingen diett». Beskriv formålet med reisa Klikk på den dagen reisa starta i kalenderen og vel klokkeslett då reisa starta. Klikk deretter på dagen og klokkeslett du kom heim frå reisa. Evelyn Tveito 10

11 Avhengig av vala du har tatt vil reisa summerast på høgre side av skjermen, i det blå feltet. «Hurtigguiden» gir deg hjelp til utfylling Reisa legg seg som eit oransje felt i kalenderen Evelyn Tveito 11

12 Her kan du endra kontering Vel måltidsdekning for alle måltider, «frukost», «lunsj» og «middag». Ta stilling til «overnattingstype». «Nattillegg» gjeld bare ved val av overnattingstypane: «hybel/brakke» og «privat innlosjering». Når du vel «lagre» knappen ser du at total beløpet til høgre vil endra seg. Evelyn Tveito 12

13 Her fyller du inn dei opplysningane som trengs. Antal kilometer, reiserute, formål, evt. passasjerar du har hatt med i bilen, skog-og anleggsvei, tilhengar. NB! Husk og trykk på «Legg til» knappen, då vil total beløpet på høgre side bli oppdatert. Evelyn Tveito 13

14 For dei som har mykje arbeidsrelatert køyring kan det vera greitt og føra «Kjørebok». I kjørebok kan du samla opp køyring for ein periode, t.d. ei veke, ein månad, 3 månadar. Dette gjer det enklare for den som fører reisene, og enklare for dei som skal godkjenna reisene. Klikk på fana «kjørebok» i oversiktsbildet. Evelyn Tveito 14

15 Her skriv du ein kort beskrivelse, t.d. «kjørebok veke 14/2016» Vel dato ved og trykka på kalenderen til høgre 2. Vel type kjøretøy ved og trykka på pila 3. Køyrelengde, her kan ein godt skriva inn totalen på heile reisa 4. Skriv inn reiserute 5. Skriv inn formål 6. Trykk på «Legg til» knappen nede til venstre Evelyn Tveito 15

16 Når du har klikka på «Legg til» knappen vert reisa registrert her på denne linja. Totalsummen på reisa visar i det blå feltet til høgre. Evelyn Tveito 16

17 Ved og trykka på «Sammendrag» knappen kjem du til siste stopp av reiserekninga. Her får du eit samandrag av det du har ført. Sidan du ikkje skal senda denne reisa vidare no, men skal samla opp ein del reiser før du sender vidare, kan du bare gå ut av denne reisa. Trykk på «oversikt» knappen og du vil koma tilbake til hovudbildet. Evelyn Tveito 17

18 Her ser du at reisa legg seg i kalenderen. Ved og holda musa på det oransje feltet kjem det opp kva du skal ha godtgjersle for. På oversiktsbildet ligg alle reisene dine som ein historikk. Framfor reisa er det eit ikon som seier kvar i løypa reisa di er. Ved og holda musa mot ikonet vil det koma forklaring til ikonet. Det oransje ikonet betyr at reisa ikkje er sendt vidare og ligg fortsatt i arbeid hos deg. Ved og klikka på sjølve reisa kjem du inn igjen på reisa der du kan fortsetja på kjøreboka di. Evelyn Tveito 18

19 Du kan no starta og føra ei ny reise som vist på side 15. Dersom du t.d. har med deg passasjer i bilen skal du skriva namnet på passasjeren i dette feltet og skriva inn kor mange kilometer passasjeren har vore med. Dersom du har fleire passasjerar med trykker du på det blå pluss teiknet og det vil koma opp ei ny linje. Trykk så på «Legg til» knappen. Evelyn Tveito 19

20 Dersom du vil gjera endringar på ein av reisene kan du gjera dette med og bruka desse ikona: Blyant = endre Bos spann = Slette Evelyn Tveito 20

21 Evelyn Tveito 21

22 Trykk på vedlegg knappen for og henta inn vedlegg til reisa di. NB! Alle utlegg som krev bilag MÅ vedlegg sendast ved (bompengar er einaste unntak). Evelyn Tveito 22

23 Dersom du har skanna inn vedlegga til datamaskina di, trykker du på «Velg fil» knappen. Evelyn Tveito 23

24 Når du har funne det rette vedlegget, dobbelklikkar du på det. Evelyn Tveito 24

25 Du kan då sjå at kvitteringa ligg ved utlegget, trykk på «Legg til» knappen, og utlegget med kvittering legg seg som vist på det nedste bildet. Her ser du at det ligg eit vedlegg med reisa. Evelyn Tveito 25

26 Dersom du har lasta ned «Visma Attach» appen, trykker du på Visma Attach. Då vil bilde av kvitteringane komma opp. Vel den kvitteringa som du skal legga ved med og klikka på den, slik at den vert markert med blått og trykk «Legg ved» Evelyn Tveito 26

27 Her ser du at kvitteringa ligg ved utlegget. Trykk på «Legg til» knappen, og utlegget med kvittering legg seg som vist på nedste bildet. Når du er ferdig med registrering av utlegg, trykker du på «neste» knappen. Evelyn Tveito 27

28 Trykk på «Legg til overnattingsinformasjon» knappen, då kjem det opp eit nytt bilde. Trykk «Lagre». Evelyn Tveito 28

29 Evelyn Tveito 29

30 Reisa du sendte til godkjenning legg seg på oversikten din, og her kan du sjå statusen på reisa. Ikonet som viser klokka viser at reisa er sendt til godkjenning, men ikkje godkjent enda av attesterar. Dersom du no etter at den er sendt til godkjenning skulle gjort noko endringar på reisa er det fortsatt mulighet for det så lenge reisa ikkje er godkjent. Klikk på den aktuelle reisa. Evelyn Tveito 30

31 Evelyn Tveito 31

32 Då kan du sjå at reisa endrar status og du kan inn og gjera endringar. Evelyn Tveito 32

33 Attestering / tilvising: Attesterar / tilvisar vil få tilsendt e-post når det er reiser som skal godkjennast: Evelyn Tveito 33

34 Dei som har rolle som attesterar / tilvisar har «Approval» på menylinja si øvst i bildet: Når du trykker på «approval» vil reisene du skal godkjenna komma opp på «Mine oppgaver» Klikk på reisa Evelyn Tveito 34

35 Då kjem du inn på sjølve reiserekninga. Ved og bla på pilene kan du bla gjennom reiserekninga frå side til side. Dersom det er vedlegg til reisa vil det komma opp på siste side. Dersom du vil sjå arbeidsflyten til reisa kan du trykka på fana «Arbeidsflytdetaljar» Dersom du skal redigera noko på denne reisa du skal attestera, trykker du på «Rediger» knappen nedst til høgre. I redigerings programmet kan du evt. endra kontering på reisa. Attesterar har ikkje muligheit til og legga til eller endra på noko som har konsekvensar for utbetalinga. Då må reisa sendast tilbake til den tilsette med og trykka på knappen «Avvis». NB! DERSOM DET ER REISE MED UTLEGG SOM KREV KVITTERING, MÅ VEDLEGG VERA MED. DERSOM IKKJE VEDLEGG ER MED SKAL REISA SENDAST I RETUR. Dersom reisa ser grei ut, er det bare og trykka på «Godkjenn» knappen og reisa går vidare til tilvisar. Evelyn Tveito 35

36 Når du er inne på «approval» (1) kan du ved og trykka på «min historikk» (2) sjå reiser som du har til godkjenning ved og trykka «aktive prosesser» (3), eller du kan sjå tidlegare reiser du har godkjent ved og trykka «ferdige prosesser» (4). Evelyn Tveito 36

37 Alle med ei rolle i Visma.net Expense, attesterer eller tilvisar, kan setta sted fortredar ved eige fråvær. Dette gjer du i «Approval» (1) / «Innstillinger» (2). Det er då dette bildet som kjem opp: 1 2 Her kan du søka opp namnet på den som skal vera sted fortredar for deg. Når du klikkar på «Aktive i perioden» kan du legga inn tidsperioden som denne personen skal vera vikar for deg på. Trykk «Lagre» Evelyn Tveito 37

38 VISMA MANAGER Dette er ein applikasjon som kan nyttast av alle som attesterer og tilviser. Denne appen vert knyta opp mot kontoen i Expense. Alle reiserekningar som vert sendt frå tilsette til attestering, eller frå attestant til tilvisar, kjem fram her. Her kan ein sjå heile reiserekninga eller kravet om utlegg. Den som attesterer eller tilviser kan då enten «Godkjenna» eller «Avvisa» kravet. Evelyn Tveito 38

39 Evelyn Tveito 39

Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito

Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito Visma.net Expense Evelyn Tveito Reiserekning Kjørebok Utlegg Saksgang i Expense Attestere / Tilvise Evelyn Tveito Frå 01.04.16 fekk Kvinnherad kommune nytt reiserekningssystem: Visma.net Expense. Visma.net

Detaljer

GODTGJERSLE. Oppdragstakarar. Evelyn Tveito - September

GODTGJERSLE. Oppdragstakarar. Evelyn Tveito - September GODTGJERSLE Oppdragstakarar Evelyn Tveito - September 2018 1 Litt om Visma.net Expense: Visma.net Expense er ei web-basert programvare. Tilsette i Kvinnherad kommune får tilgang til denne via «Visma Mi

Detaljer

BRUKARRETTLEIING Reiserekning Køyrebok Utlegg

BRUKARRETTLEIING Reiserekning Køyrebok Utlegg BRUKARRETTLEIING Reiserekning Køyrebok Utlegg INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. NYTTIGE HJELPEMIDLAR... 4 3. INNLOGGING... 5 4. KOME I GONG... 7 5. REISE... 8 6. DIETT... 9 7. KØYREBOK... 11 8. UTLEGG...

Detaljer

BRUKARRETTLEIING. Elektronisk reiserekning for politikarar UTLEGG KILOMETERGODTGJERING REISER

BRUKARRETTLEIING. Elektronisk reiserekning for politikarar UTLEGG KILOMETERGODTGJERING REISER BRUKARRETTLEIING Elektronisk reiserekning for politikarar UTLEGG KILOMETERGODTGJERING REISER Generell informasjon Frå 30.08.0218 tar politikarane i Suldal kommune i bruk det nettbaserte reiserekningsprogrammet

Detaljer

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE S. 9 DIETT S. 0 KJØREBOK S. UTLEGG S. OVERNATTING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Visma.net Expense Brukerdokumentasjon

Visma.net Expense Brukerdokumentasjon Visma.net Expense Brukerdokumentasjon Innhold Rutine... 2 1. Aktivering av egen brukerkonto... 3 2. Innlogging fra PC... 4 3. Registrering av reiser... 5 a. Reiser med overnatting... 5 b. Kjørebok... 6

Detaljer

Visma Expense - brukerveiledning

Visma Expense - brukerveiledning LAVANGEN KOMMUNE LOABÀGA SUOHKAN 2016 Visma Expense - brukerveiledning FOR UTFYLLING AV: REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG 02.11.2016 Innhold Rutine.... 3 - registrering av reiser - registrering av kjøring

Detaljer

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen

Detaljer

Visma.net Expense. For å komme videre til føring av reiseregning velger du start expense

Visma.net Expense. For å komme videre til føring av reiseregning velger du start expense Visma.net Expense Du har to muligheter for å logge deg på visma.net Expense 1. Du kan logge deg på via din side på Visma Enterprise For å komme videre til føring av reiseregning velger du start expense

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Visma reiserekning. Brukarrettleiing for Fjaler kommune. Elektronisk føring av reiserekningar i Visma Expense

Visma reiserekning. Brukarrettleiing for Fjaler kommune. Elektronisk føring av reiserekningar i Visma Expense Visma reiserekning Brukarrettleiing for Fjaler kommune Elektronisk føring av reiserekningar i Visma Expense Innhald Opprette brukar i Visma Expense... 2 Føring av reiserekning... 3 Registrere reiserekning...

Detaljer

Skrive reiserekning i Visma Expense

Skrive reiserekning i Visma Expense Skrive reiserekning i Visma Expense Innhald Logge inn:... 1 Om reisa:... 2 Diett:... 4 Kjørebok:... 5 Utlegg:... 6 Samandrag og innsending... 11 Logge inn: I) På Intranett, klikk på «Støttesystem» og «Skrive

Detaljer

SOLUND KOMMUNE Skrive reiserekning i Visma

SOLUND KOMMUNE Skrive reiserekning i Visma Tilsette i Solund kommune har ei eiga «nettside» med tilgang til opplysingar om person- og løn som er registrert i lønssystemet. Via denne sida er det òg tilgang til elektronisk reiserekning Expense: Logg

Detaljer

LEVERE REISEREKNING PÅ VISMA WEB. Sammendrag Her er ei enkel oppskrift på korleis enn registrerer reiserekning på Visma web

LEVERE REISEREKNING PÅ VISMA WEB. Sammendrag Her er ei enkel oppskrift på korleis enn registrerer reiserekning på Visma web LEVERE REISEREKNING PÅ VISMA WEB Sammendrag Her er ei enkel oppskrift på korleis enn registrerer reiserekning på Visma web Ingvar Linde Ingvar.linde@hoyanger.kommune.no Levere reiserekning på Visma net

Detaljer

LEVERE REISEREKNING PÅ VISMA WEB. Sammendrag Her er ei enkel oppskrift på korleis enn registrerer reiserekning på Visma web

LEVERE REISEREKNING PÅ VISMA WEB. Sammendrag Her er ei enkel oppskrift på korleis enn registrerer reiserekning på Visma web LEVERE REISEREKNING PÅ VISMA WEB Sammendrag Her er ei enkel oppskrift på korleis enn registrerer reiserekning på Visma web Ingvar Linde Ingvar.linde@hoyanger.kommune.no Ajourført 24.1.2017 Levere reiserekning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER BRUKERVEILEDNING Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER Generell informasjon Fra 01.11.16 tar Strand kommune i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG

BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG Generell informasjon Strand kommune tar nå i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet Visma Expense. Dette programmet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER BRUKERVEILEDNING Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER Generell informasjon Fra 01.11.16 tar Strand kommune i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert som enheter blir overført til Expense, vil dere motta en e-post fra do.not.reply@visma.net. E-posten er et

Detaljer

Reiseregning og utlegg Visma Expense

Reiseregning og utlegg Visma Expense 2018 Reiseregning og utlegg Visma Expense Sigdal kommune 0 19.03.2018 Innhold 1 Pålogging... 2 2 Glemt Passord.3 3 Endre mine opplysninger...4 4.Last ned App til telefon 4 5 Registrere reiseregning og

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

Veiledning til Expense reiseregning.

Veiledning til Expense reiseregning. Veiledning til Expense reiseregning. 1. Nederst på siden klikker du på «Til reiseregning». 2. Skriv inn din e-post-adresse og klikk på glemt passord første gang du er på denne siden. 3. Logg på med Brukernavn

Detaljer

VISMA EXPENSE. Når du trykker på klikk her så får du dette bildet på epost..

VISMA EXPENSE. Når du trykker på klikk her så får du dette bildet på epost.. VISMA EXPENSE Vi har laga ei lita og kortfatta brukarhandbok, men vi gjer merksam på knappane hurtigguide på høgre side. Dette vil og vere til hjelp dersom du står fast. Viss ikkje så ring etter hjelp

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Visma.net Expense. Lederne sitt reiseregningsprogram

Visma.net Expense. Lederne sitt reiseregningsprogram Visma.net Expense Lederne sitt reiseregningsprogram Førstegangsinnlogging Du har mottatt en epost fra do.not.reply@visma.com med tittel: Visma.net Rolletildeling. Her skal du trykke på Klikk her for å

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang. Innhold Aktivering av brukerkonto Pålogging Registrering...

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang. Innhold Aktivering av brukerkonto Pålogging Registrering... Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang Innhold... 1 1. Aktivering av brukerkonto... 2 2. Pålogging... 3 3. Registrering... 3 4. Visma.net. Expense Elektronisk hjelp... 7 Visma Enterprise

Detaljer

Visma.net Expense. Lederne sitt reiseregningsprogram. Førstegangsinnlogging

Visma.net Expense. Lederne sitt reiseregningsprogram. Førstegangsinnlogging Visma.net Expense Lederne sitt reiseregningsprogram Førstegangsinnlogging - Du har mottatt en epost fra do.not.reply@visma.com med tittel: Visma.net Rolletildeling. - Her skal du trykke på Klikk her for

Detaljer

Fagdag Visma.net Expense

Fagdag Visma.net Expense Fagdag 2017 Visma.net Expense Program / invitasjon Ny funksjon som gjør det mulig å legge til vedlegg som gjelder hele utlegget/reisen Denne funksjonen erstatter «Program for reise, uten utlegg» som tidligere

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE VISMA.NET EXPENSE BRUKERVEILEDNING. Anita Nodland 19.04.2016

NORD-AURDAL KOMMUNE VISMA.NET EXPENSE BRUKERVEILEDNING. Anita Nodland 19.04.2016 NORD-AURDAL KOMMUNE VISMA.NET EXPENSE BRUKERVEILEDNING Anita Nodland 19.04.2016 [Skriv inn sammendrag av dokumentet her. Sammendraget er vanligvis et kort sammendrag av innholdet i dokumentet. Skriv inn

Detaljer

Guide. 1. Pålogging Single Sign On fra Enterprise HRM Web Pålogging utenfor kommunens nettverk Mine opplysninger

Guide. 1. Pålogging Single Sign On fra Enterprise HRM Web Pålogging utenfor kommunens nettverk Mine opplysninger Guide 1. Pålogging 1.1. Single Sign On fra Enterprise HRM Web Når du er pålogget kommunens nettverk og har tilgang til Enterprise HRM Web får du en e post om at det er opprettet en oppgave i Visma.net

Detaljer

Visma personalskjema. Brukarrettleiing for kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

Visma personalskjema. Brukarrettleiing for kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma Visma personalskjema Brukarrettleiing for kommune Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma 1 Innhald Pålogging i Visma... 3 Generelt... 4 Registrere fråvær... 5 Registrere/søk om

Detaljer

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense Reiseregning - brukerveiledning Visma - Expense Innholdsfortegnelse Visma Expens reiseregning... 3 Pålogging til Visma Expense reiseregning... 4 Utenfor kontorløsningen... 4 Innenfor kontorløsningen...

Detaljer

Visma.net Expense brukerhåndbok

Visma.net Expense brukerhåndbok Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Modum kommune Sist oppdatert 20.4.2016 INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging Visma.net Expense... 3 Pålogging fra Enterprise WEB... 3 Direktepålogging

Detaljer

Bruke Visma.net Expense

Bruke Visma.net Expense 1 Bruke Visma.net Expense NB! Det finnes elektronisk hjelp inne i løsningen. Visma.net Expense er erfaringsmessig enkel å ta i bruk og benytte. Logge på Visma.net Som ny bruker av Visma.net får du en velkomst

Detaljer

Visma.net Expense Veiledning prøvenemder

Visma.net Expense Veiledning prøvenemder Visma.net Expense Veiledning prøvenemder Reiseregninger sendes elektronisk VI har gjort noen tilpasninger av Visma Expense. Prøvenemdene kan nå sende reiseregninger på nett. Vi ber også deg om noen tilpasninger:

Detaljer

Reiseregning og utlegg Visma Expense

Reiseregning og utlegg Visma Expense 2017 Reiseregning og utlegg Visma Expense Lyngen kommune 14.07.2017 1 Pålogging Når du blir oppretta som bruker i Visma Expense, får du en e-post på din kommunale (primært) eller private postkasse der

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

Brukerveiledning for elektronisk registrering og innsending av krav fra prøvenemndsmedlemmer

Brukerveiledning for elektronisk registrering og innsending av krav fra prøvenemndsmedlemmer Brukerveiledning for elektronisk registrering og innsending av krav fra prøvenemndsmedlemmer Viktig å lese dette før du går videre i brukerveiledningen. -Lag deg god rutine med å sende dine krav til fylkeskommunen

Detaljer

Det er to måtar å logge seg på Visma travel : 1. via Visma enterprise og Meg Sjølv. 2. Webtilgang frå nettet, som krev e-post adresse og passord.

Det er to måtar å logge seg på Visma travel : 1. via Visma enterprise og Meg Sjølv. 2. Webtilgang frå nettet, som krev e-post adresse og passord. Innhold 1.1 Oppstart... 2 1.1.1 Meg sjølv... 2 1.1.2 Internett... 2 1.2. Hovudbilde Travel... 2 2. Registrere Reise... 3 2.1 Definere reise... 3 2.2 Innhald i Reisa... 4 2.3 Kost og losji... 4 2.3.1 Måltidsfrådrag...

Detaljer

Registrering av reiseregninger og utlegg i Norsk Sykepleierforbund

Registrering av reiseregninger og utlegg i Norsk Sykepleierforbund Registrering av reiseregninger og utlegg i Norsk Sykepleierforbund 1. Reiseregningstype 1.1 Reise En reiseregning kan være en regning med diettgodtgjørelse, eller det kan være en refusjon av reiseutlegg.

Detaljer

Visma.net Expense Brukerveiledning

Visma.net Expense Brukerveiledning Visma.net Expense Brukerveiledning Side 1 av 15 revidert 9.2.2017 Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 3 2. Innlogging eksternt... 3 Glemt passord... 4 3. Innlogging internt... 4 4. Forside /

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning Brukerveiledning

Visma.net Expense reiseregning Brukerveiledning Visma.net Expense reiseregning Brukerveiledning 1 Innlogging fra PC på arbeidsplass Når du er innlogget på egen PC på jobb går du til «Min side» på Visma. Under fanen Meg selv finner du Reiseregning som

Detaljer

BRUKARRETTLEIING TIL FAKTURABEHANDLING

BRUKARRETTLEIING TIL FAKTURABEHANDLING BRUKARRETTLEIING TIL FAKTURABEHANDLING Utarbeidd av Reidun Bjølverud, Tekniske tenester. 31.10.2005 1 INNHALDSREGISTER Innlogging 3 Mine faktura 3 Attestering / tilvising 7 Feilsendt faktura 8 Splitting

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang jhjhjhhjhjhjhjh Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang 1 Aktivering av egen brukerkonto Når fagenheter/skoler og nytilsatte blir overført til Expense, vil du motta en e-post fra do.not.reply@visma.net.

Detaljer

Visma Expense - registrering av reiseregninger

Visma Expense - registrering av reiseregninger Visma Expense - registrering av reiseregninger Norges Golfforbund har innført et elektronisk reiseregningssystem som skal benyttes ved registrering av krav om godtgjørelser (diett - kilometer) eller refusjon

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Rutiner for ROH-kommunene

Rutiner for ROH-kommunene Rutiner for ROH-kommunene Slik kommer du i gang Sist oppdatert 23.09.2016 Innholdsfortegnelse 1. Aktivering av egen brukerkonto... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Pålogging innenfor citrix... 5 2. Visma.net

Detaljer

Visma.net Expense brukerhåndbok

Visma.net Expense brukerhåndbok Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Sist oppdatert 17.08.2015 Molde kommune INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Første gangs oppstart... 3 Pålogging Visma.net Expense... 4 Pålogging fra

Detaljer

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram Fra og med 01.01.2012 går Scan Tech over til elektroniske reiseregninger. Dette er gjort for å kvalitetssikre våre reiseregninger og i tillegg spare den ansatte

Detaljer

Visma.net Expense Brukerveiledning

Visma.net Expense Brukerveiledning ID ØK.LØ.4.1.29 Side 1 av17 Versjon 0.07 Forfatter Odd Steinvik Gyldig fra07.06.2016 Verifisert Eva-Cathrine Bugten Type Generelt Godkjent Visma.net Expense Brukerveiledning Ver.0.07 Side:

Detaljer

Ingen regninger vil bli godkjent dersom det administrative arbeidet tilknyttet kampen ikke er gjennomført.

Ingen regninger vil bli godkjent dersom det administrative arbeidet tilknyttet kampen ikke er gjennomført. VISMA EXPENSE Denne veilederen gjelder for dommere som dømmer i Oslo Fotballkrets. Visma skal benyttes av alle dommere som dømmer kamper på vegne av Oslo Fotballkrets. Dette gjelder alle de kamper hvor

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang jhjhjhhjhjhjhjh Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert som fagenheter og skoler blir overført til Expense, vil dere motta en e-post fra do.not.reply@visma.net.

Detaljer

REISEREGNINGS- OG UTGIFTSREFUSJONSSYSTEMET

REISEREGNINGS- OG UTGIFTSREFUSJONSSYSTEMET REISEREGNINGS- OG UTGIFTSREFUSJONSSYSTEMET Visma.net Expense Brukerveiledning for politikere Sist oppdatert 12.12.2016 INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging... 3 Elektronisk hjelp... 5 Reise,

Detaljer

Veiledning VISMA EXPENSE

Veiledning VISMA EXPENSE Veiledning VISMA EXPENSE Denne instruksjonen gjelder for de veiledere og faddere som har oppdrag for Oslo Fotballkrets. Visma skal benyttes av alle veiledere i Oslo Fotballkrets f.o.m våren 2018. All avregning

Detaljer

Visma Expense - registrering av reiseregninger

Visma Expense - registrering av reiseregninger Visma Expense - registrering av reiseregninger Norges Golfforbund har innført et elektronisk reiseregningssystem som skal benyttes ved registrering av krav om godtgjørelser (diett - kilometer) eller refusjon

Detaljer

Visma.net Expense brukerhåndbok

Visma.net Expense brukerhåndbok Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Sist oppdatert 23.4.2015 ROR-IKT Rauma kommune INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging Visma.net Expense... 3 Pålogging fra Enterprise WEB...

Detaljer

Rutiner for Oppland fylkeskommune

Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma.net Expense reiseregning Rutiner for Oppland fylkeskommune Attesterer og anviser Sist oppdatert 26.02.2016 1 Innhold 1 Mail om oppgaver... 3 2 Kontroll, attestasjon og anvisning... 3 3 Oversikt over

Detaljer

Reiser for eksterne. Eksterne kan no senda inn reiser og honorar på elektroniske skjema. Skjema finn de på nettsida:

Reiser for eksterne. Eksterne kan no senda inn reiser og honorar på elektroniske skjema. Skjema finn de på nettsida: Reiser for eksterne Eksterne kan no senda inn reiser og honorar på elektroniske skjema. Skjema finn de på nettsida: https://registrering.dfo.no Logg på ved bruk av eit av alternativa nedanfor: De får då

Detaljer

Visma personalskjema. Brukarhandbok for Gaular kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

Visma personalskjema. Brukarhandbok for Gaular kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma Visma personalskjema Brukarhandbok for Gaular kommune Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma 1 Innhald Pålogging i Visma... 3 Generelt... 5 Registrere fråvær... 5 Registrere/søk

Detaljer

REISEREGNINGER FAGOPPLÆRING. -Ein tydeleg medspelar

REISEREGNINGER FAGOPPLÆRING. -Ein tydeleg medspelar REISEREGNINGER FAGOPPLÆRING -Ein tydeleg medspelar NY REISEREGNINGSMODUL Den gamle reiseregningsmodulen Travel skal fases ut. Ny reiseregningsmodul Visma Expense. Må ha e-post adresse for å kunne bruke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

BRUKARRETTLEIING VISMA WEB

BRUKARRETTLEIING VISMA WEB BRUKARRETTLEIING VISMA WEB For tilsette i Høyanger kommune DEL II Registrere fråver Registrere ferie Registrere timar/timeliste NB: Denne gjeld kun for tilsette på dagtidseiningar 1 Innhald Generelt 2

Detaljer

Visma personalskjema. Brukarhandbok for Førde kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

Visma personalskjema. Brukarhandbok for Førde kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma Visma personalskjema Brukarhandbok for Førde kommune Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma 1 Innhald Pålogging i Visma... 3 Generelt... 5 Registrere fråvær... 6 Registrere/søk

Detaljer

Velkommen til Visma! Visma-guide. Viktig informasjon! Versjon 2.0

Velkommen til Visma! Visma-guide. Viktig informasjon! Versjon 2.0 Versjon 2.0 Velkommen til Visma! Fra 2018 skal alle NSFs tillitsvalgte, utøvere osv levere reiseregninger i Visma. Dette forenkler arbeidet for både tillitsvalgte og administrasjonen betydelig. Dere kan

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav 2017 Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav Ove Midtbø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 30.03.2017 0 Innhold Informasjon til tolkar...2 Generelt om dekning av tolkeutgifter i fritt rettsråd-saker...2

Detaljer

Veiledning VISMA EXPENSE

Veiledning VISMA EXPENSE Veiledning VISMA EXPENSE INNLOGGING https://signin.visma.net/ Brukernavn: Mailadresse Passord: Tilsendt etter registrering Registrering i systemet gjøres ved at du kontakter jeanettekristiansen.ringstad@fotball.no

Detaljer

Visma Expense - registrering av reiseregninger

Visma Expense - registrering av reiseregninger Visma Expense - registrering av reiseregninger Norges Golfforbund har innført et elektronisk reiseregningssystem som skal benyttes ved registrering av krav om godtgjørelser (diett - kilometer) eller refusjon

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning

Visma.net Expense reiseregning Visma.net Expense reiseregning Rutiner for FARTT-kommunene Slik kommer du i gang Sist oppdatert 09.04.2015 Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert

Detaljer

Personalhåndbok. Brukarrettleiing bruk av elektroniske skjema i Visma HRM. For tilsett som skal ha timeliste: Velg «Meg selv» og «personalskjema»

Personalhåndbok. Brukarrettleiing bruk av elektroniske skjema i Visma HRM. For tilsett som skal ha timeliste: Velg «Meg selv» og «personalskjema» Side1. Brukarrettleiing bruk av elektroniske skjema i Visma HRM For tilsett som skal ha timeliste: Velg «Meg selv» og «personalskjema» Velg så et av tre valg, «Ny timeføring, Nytt fravær, Ny ferie». Sett

Detaljer

Visma Web rettleiing for tilsette i Førde kommune

Visma Web rettleiing for tilsette i Førde kommune Visma Web rettleiing for tilsette i Førde kommune Elektronisk registrering av fråver, ferie og timar (meirtid, overtid, vikartimar og tilsette på timeløn) Første gongs pålogging Har du ikkje vore inne

Detaljer

Visma.net Absence for ansatt og godkjenner

Visma.net Absence for ansatt og godkjenner Visma.net Absence for ansatt og godkjenner Innhold 1. Registrere fravær... 2 2. Registrere fravær via mobil... 4 3. Godkjenne fraværssøknader... 5 4. Godkjenne via mobil... 5 Som bruker av Visma.net Absence

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar Rådmannen - personal og organisasjon Bakgrunn for kompetansekartlegging KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar Det vart i tariffoppgjeret 2008 semje mellom partane å gjennomføre ei kompetansekartlegging av alle

Detaljer

Reiseregning i Agresso

Reiseregning i Agresso Kvinesdal kommune Reiseregning i Agresso Brukerveiledning Personal og lønn 11.07.2017 Innhold 1. Registrering av reiseregning i Agresso... 2 1.1. Reise innland/utland m/diett... 3 1.2. Kjørebok... 10 1.3.

Detaljer

Honorar for fagprøver

Honorar for fagprøver Fagområde Utdanning; Lønn; Fagopplæring; Eksamen; Sensur Dokumenttittel Honorar for fagprøver Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 08.11.18 Utdanningsdirektøren

Detaljer

Visma personalskjema. Brukarrettleiing for Fjaler kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

Visma personalskjema. Brukarrettleiing for Fjaler kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma Visma personalskjema Brukarrettleiing for Fjaler kommune Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma 1 Innhald Pålogging i Visma... 3 Generelt... 4 Registrere fråvær... 5 Registrere/søk

Detaljer

Egenregistrering av timelønn (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av timelønn (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av timelønn (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 28.09.2016 1 Innhold 1. Meny for timelønn... 3 2. Føring av timer... 3 2.1 Timelønnsskjemaet...

Detaljer

SOLUND KOMMUNE Personalskjema i Visma

SOLUND KOMMUNE Personalskjema i Visma Tilsette i Solund kommune har ei eiga «nettside» med tilgang til opplysingar om person- og løn som er registrert i lønssystemet. Via denne sida kan du òg sende inn ferieønsker, eigenmelding og permisjonssøknader

Detaljer

Veiledning. Visma Timelønn

Veiledning. Visma Timelønn Veiledning Visma Timelønn Innledning Skien kommune bruker Visma Timelønn til håndtering av timelister for ansatte som ikke benytter Gat eller DvPro. Denne modulen finner du i Visma Min Side Skien som er

Detaljer

HURTIGGUIDE. Tema: Reiseregning m/diett i Aditrosuiten. Innlogging i Aditro Suiten

HURTIGGUIDE. Tema: Reiseregning m/diett i Aditrosuiten. Innlogging i Aditro Suiten 1 HURTIGGUIDE Tema: Reiseregning m/diett i Aditrosuiten Innlogging i Aditro Suiten Arbeider du utenfor plattformen til Kirkepartner, må du legge inn følgende smartlenke i nettleseren din: aditrosuiten.kirken.no

Detaljer

Veiledning i utfylling av reiseregninger i Trøndelag fylkeskommune

Veiledning i utfylling av reiseregninger i Trøndelag fylkeskommune Veiledning i utfylling av reiseregninger i Trøndelag fylkeskommune for Prøvenemder Versjon 1.0 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Innlogging... 3 2. Hvilke type utlegg/reiseregning skal du registrere?...

Detaljer

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT Kom i gang med SKYLAGRING Frå Serit Fjordane IT 1 Innhald 1. Innhald... 2 2. Kom i gang - sjekkliste... 3 3. Kontaktinformasjon... 5 4. Konto... 4 2 2 Kom i gang - sjekkliste Opprette brukarkonto Logg

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Visma.net Calendar for ansatt og godkjenner

Visma.net Calendar for ansatt og godkjenner Visma.net Calendar for ansatt og godkjenner Innhold 1. Registrere timer og fravær... 2 2. Registrere timer... 3 3. Registrere fravær... 3 4. Fleksitid innarbeiding og uttak... 4 5. Oppspart overtid...

Detaljer

Hvis du trykker på mine reiseregninger - må du trykke på den røde handlevognene for å komme inn i bildet med utleggsregninger.

Hvis du trykker på mine reiseregninger - må du trykke på den røde handlevognene for å komme inn i bildet med utleggsregninger. HURTIGGUIDE Tema: Skrive utleggsregning og/eller krav om kjøregodtgjørelse i Aditrosuiten Innlogging i Aditro Suiten Arbeider du utenfor plattformen til Kirkepartner, må du legge inn følgende smartlenke

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

Honorar for fagprøver og eksamen

Honorar for fagprøver og eksamen Honorar for fagprøver og eksamen Fagområde Utdanning; Lønn; Fagopplæring; Eksamen; Sensur Dokumenttittel Honorar for fagprøver og eksamen Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av

Detaljer

Brukarrettleiing for ny lagsportal kvam.no

Brukarrettleiing for ny lagsportal kvam.no Brukarrettleiing for ny lagsportal kvam.no Innhold Oversikt over lag og organisasjonar... 2 Registrer ditt lag... 3 Dashbordet... 5 Legge til arrangement / hendingar... 6 Treng du hjelp?... 7 Adressa til

Detaljer

Utdanningssektoren. Godkjent av. 360 referanse Eksamenskontoret. Utdanningsdirektøren. Bruk av Visma.net Expense for utbetaling til vakter...

Utdanningssektoren. Godkjent av. 360 referanse Eksamenskontoret. Utdanningsdirektøren. Bruk av Visma.net Expense for utbetaling til vakter... Fagområde Utdanning; Lønn; Fagopplæring; Eksamen; Sensur Dokumenttittel Målgruppe Honorar for vakter Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 08.11.18 Utdanningsdirektøren

Detaljer

Visma web for leiarar timeføring og trekk i løn

Visma web for leiarar timeføring og trekk i løn Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommune Dato: 14.09.2018 Visma web for leiarar timeføring og trekk i løn Saksgang - timeføring 1. Den tilsette legg sjølv inn meirtid/overtid og timar etter tilkalling

Detaljer

Honorar for fagprøver og eksamen

Honorar for fagprøver og eksamen Honorar for fagprøver og eksamen Fagområde Utdanning; Lønn; Fagopplæring; Eksamen; Sensur Dokumenttittel Honorar for fagprøver og eksamen Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av

Detaljer

REISEREGNINGS- OG UTGIFTSREFUSJONSSYSTEMET

REISEREGNINGS- OG UTGIFTSREFUSJONSSYSTEMET REISEREGNINGS- OG UTGIFTSREFUSJONSSYSTEMET Visma.net Expense Brukerveiledning for politikere Sist oppdatert 01.10.2019 INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging... 3 Elektronisk hjelp... 5 reise,

Detaljer

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Regelverk Innsending av bilag Registrere dagsreise innenlands Vedlegg Fradrag for måltider Registrere kilometer Registrere utgiftsbilag Lagre og sende til godkjenning

Detaljer

KOM I GANG. Visma.net Expense. Visma Mamut Academy

KOM I GANG. Visma.net Expense. Visma Mamut Academy 1 KOM I GANG Visma.net Expense Visma Mamut Academy Produsent og distributør: Visma Mamut AS Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00 Internett: www.mamut.no E-post: info@mamut.no Kurssenter: Visma

Detaljer