Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver)"

Transkript

1 Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. ID UTS.Boi.Avd.Kon.4.1 Versjon 1.02 Gyldig fra Forfatter Elisabeth Aune Verifisert KS-gruppe Godkjent Roald Ovid Isaksen Side 1 av5 August/september Legge inn partier som skal opp til kartleggingsprøver i TP-eksamen og PAS Generere brukernavn og passord til elever som skal opp til kartleggingsprøvene og dele disse ut klassevis til faglærer. (gjennomføres uke 34,35,36,37) Hente dagspassord til kartleggingsprøven fra PAS (daglig i prøveperioden) Skrive ut ny dokumentasjon etter eventuelle sene klager etter vårens eksamen Oppdatere sensorregisteret i PAS Kontroll av timer, fagsammensetning og programområde for hver enkelt elev. Lag liste over elever med fritak i norsk sidemål Trekke opp elever som har rett til utsatt prøve i trekkfag Ta imot oppmeldinger til høstens eksamen. Videresende oppmeldinger som skal til Bodø vgs. Oppmeldingsfrist: Eksamensledersamling Legge inn eksamenspartier i TP- eksamen (frist: ca uke 38) Oktober/november Skrive ut og sende brev til privatister med informasjon om fag, dato og tidspunkt Overføre partier med sentralgitt skriftlig eksamen til PAS. (frist ca uke 40) Finne rom og lage romplan (maks 15 stk i hvert klasserom og 75 stk i gymsal) til bruk ved skriftlig eksamen. Romplanen sendes til alle avdelingsledere før eksamensstart. Lage plan for lokalgitt eksamen med oversikt over tidspunkt, eksaminator(fortrinnsvis tidligere faglærer i faget), sensor (lokal sensor ved privatisteksamen, ekstern sensor ved ny/særskilt, utsatt prøve) Ta imot og lagre eksamensoppgaver både for lokalgitte og sentralgitte eksamener. Melde fra om trekk til kandidater som skal opp til utsatt prøve i ett trekkfag (ca uke 46) Henge opp kandidatlister med info om tid og sted på informasjonstavlen i gata Muntlig, muntligpraktisk og praktisk eksamen: Videresende eksamensoppgaver m/ vedlegg til lokalgitt muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen til eksterne sensorer 10 dager før eksamensdagen. (gjelder eleveksamener) Lage «sensorkonvolutter» med eksamensprotokoll, sensorregning og sensorrapport for hver enkelt eksamen. Legges i posthyllen til eksaminator dagen før eksamen Skriftlige eksamener: Generere brukernavn og passord til eksamenskandidater i PAS Lage mapper med omslagsark, brukernavn og passord, minnepenn, og skrivepapir til hver kandidat i hvert eksamensparti. (store partier deles i to der klasserom skal brukes) I mappene legges kandidatliste med merknader om tilrettelegginger osv. Skrive ut navnelister over de som har forberedelse i fag

2 Ver.1.02 Side: 2 av 5 Gjennomføring (gjøres hver eksamensdag): Hente ut dagspassord i PAS som utleveres sammen med mappene. Del ut mappene sammen med rett antall eksamensoppgaver til vakter om morgenen, (ca kl 08.15) Levere eventuelle forberedelsesoppgaver til biblioteket sammen med navnelister (før kl 09.00) Vær tilgjengelig for spørsmål, punching av dagspassord og annen hjelp i løpet av eksamensdagen. Følge med på PGS- monitoren. (pålogging og levering av besvarelse) Følg med på udirs hjemmeside for hastemeldinger Hente sensorbrev fra PAS (sentralgitt) eller TP.(ORN og Lokalgitt) Lage konvolutter til innsending av papirbaserte besvarelser (skal inneholde sensorbrev, eksamensoppgave, besvarelse og eventuelle karakterlister (ORN og Lokalgitt eksamen) Etterarbeid (gjøres hver eksamensdag) Registrere «ikke møtt», «ikke deltatt» og «syk» i TP og PAS Kontrollere at alle som skal levere i PGS har levert. Kontrollere at alle som skal levere papirbaserte besvarelser har levert. Levere besvarelser for elever som ikke får levert igjennom PGS Pakke og levere papirbaserte besvarelser på posten før kl (Rekommandert sending) Lagre digitale besvarelser og eksamensoppgaver (hentes fra PGS) på lokal server. Samle inn eksamensprotokoller og registrere resultatene etter eksamen i TP-eksamen fortløpende. Desember Begynne arbeidet med å trekke opp elever til våreksamen. Skriv ut lister med elevenes fag, merk de som har fritak i norsk sidemål. Sjekk og noter årsak hvis elev har færre fag enn normalt (opplæring over 2 år, privatistfag osv) Start med muntlig eksamen på vg 3 og fordel gruppene slik at faglærer blir brukt kun en gang som eksaminator. Ikke fyll gruppene maksimalt med en gang, sørg for at det er rom for endringer underveis. Maksimal antall elever i grupper: Muntlig: 7 stk. Praktisk: 8 stk Muntlig/Praktisk (45 min): 6 stk Kontroller at alle 1 terminkarakter er kommet inn i TP etter at lærere har lagt disse inn i Iskole (ca uke 51) Januar/februar Resultat fra eksamen foreligger ca uke 1 Sende inn klager etter høstens eksamen Etterlys eventuelle manglende 1 terminkarakterer. Registrer alle med fritak i norsk sidemål (1 termin) i TP. (D i karakterfelt og FAM kode) Skrive ut dokumentasjon til kandidater som var opp til eksamen på høsten. Gjelder også tidligere elever hos oss som var oppe til eksamen på Bodø videregående skole. (Liste kommer fra Bodø vgs).

3 Ver.1.02 Side: 3 av 5 Trekk opp elever til våreksamen. Fortsett med VG3 og trekk disse opp i skriftlig eksamen (iht. udir ), trekk så VG1 og VG2 til det antall eksamen de skal ha. Pass på at eksaminatorer ikke allerede er brukt til VG3 ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen på VG1 og VG2. Lag oversikt over antall elever, fag og eksaminatorer til bruk ved trekkemøter med avdelingsleder. (presentasjon av forslag til trekk) Trekkemøter med avdelingsledere (ca uke 5) Ta imot privatistoppmeldinger til vårens eksamen. Videresende oppmeldinger som skal til Bodø vgs. Oppmeldingsfrist: Legge inn skriftlige eksamenspartier i TP- eksamen (frist: ca uke 6) Finne rom og lage romplan (maks 15 stk i hvert klasserom og 75 stk i gymsal) til bruk ved skriftlig eksamen. Romplanen sendes til alle avdelingsledere i god tid før eksamensstart. Skrive ut ny dokumentasjon etter klage. Kontroller alle vårens vitnemål og kompetansebevis, rett eventuelle feil programområde, sett utgår på R-94 fag og kontroller at fagsammensetningen er rett. (sett utgår på fag som ikke skal stå på vitnemålet/kompetansebeviset) Mars Overføre partier med sentralgitt skriftlig eksamen til PAS. (frist: 1 mars) Eksamenssamling (ca uke 10) Legg inn muntlige, muntlig/praktiske og praktiske eksamenspartier (frist: ca uke11) Lage plan for lokalgitt eksamen med oversikt over eksaminator(fortrinnsvis tidligere faglærer i faget), sensor (lokal sensor ved privatisteksamen), tid og sted. Skrive ut og sende brev til privatister med informasjon om fag, dato og tidspunkt Lage oversikt over eksaminatorer, fag og antall elever til bruk ved «melding til lærere om lokalgitt trekkfag» April/Mai Melding til lærere om trekkfag (Dato for meldetidspunkt kommer fra fylket) Oppstart skriftlig eksamen Registrere ansvarlige for hvert eksamensparti i PAS Ta imot og lagre eksamensoppgaver både for lokalgitte og sentralgitte eksamener. Lage oppslagslister til bruk for offentliggjøring av trekk. (Husk kopi til avdelingsledere) Melde fra om skriftlig trekk via lister på tavlen i gata og eventuell opplesning. (datoer for offentliggjøring kommer fra fylket) Generere brukernavn og passord til eksamenskandidater i PAS Lage mapper med omslagsark, brukernavn og passord, minnepenn, og skrivepapir til hver kandidat i hvert eksamensparti. (store partier deles i to der klasserom skal brukes) I mappene legges kandidatliste med merknader om tilrettelegginger osv. Skrive ut navnelister over de som har forberedelse i fag (til bruk ved utdelingen av forberedelses-deler)

4 Ver.1.02 Side: 4 av 5 Gjennomføring (gjøres hver eksamensdag): Hente ut dagspassord i PAS som utleveres sammen med mappene. Del ut mappene sammen med rett antall eksamensoppgaver til vakter om morgenen, (ca kl 08.15) Levere eventuelle forberedelsesoppgaver til biblioteket sammen med navnelister (før kl 09.00) Vær tilgjengelig for spørsmål, punching av dagspassord og annen hjelp i løpet av eksamensdagen. Følge med på PGS- monitoren. (pålogging og levering av besvarelse) Følg med på udirs hjemmeside for hastemeldinger Hente sensorbrev fra PAS (sentralgitt) eller TP.(ORN og Lokalgitt) Lage konvolutter til innsending av papirbaserte besvarelser (skal inneholde sensorbrev, eksamensoppgave, besvarelse og eventuelle karakterlister (ORN og Lokalgitt eksamen) Etterarbeid (gjøres hver eksamensdag) Registrere «ikke møtt», «ikke deltatt» og «syk» i TP og PAS Kontrollere at alle som skal levere i PGS har levert. Kontrollere at alle som skal levere papirbaserte besvarelser har levert. Levere besvarelser for elever som ikke får levert igjennom PGS Pakke og levere papirbaserte besvarelser på posten før kl (Rekommandert sending) Lagre digitale besvarelser og eksamensoppgaver (hentes fra PGS) på lokal server. Mai/Juni Registrere alle med fritak i norsk sidemål (Stpkt og 2 termin) i TP. Lage oversikt over alle som har rett på ny, særskilt eller utsatt prøve (legeærklæring) merk av de som skal trekkes på nytt til høsten. Eksamensstart muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen Lage oversikt over møtetidspunkt for offentliggjøring av muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen til oppslag. (hvem møter når, avdelingsvis) kopi til avdelingsleder og info på hjemmesiden/iskole. Videresende eksamensoppgaver m/ vedlegg til lokalgitt muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen til eksterne sensorer 10 dager før eksamensdagen. (gjelder eleveksamener) Lage trekkelister til oppslag når trekket i muntlig, muntlig/praktisk og praktisk er offentliggjort (48 timer før eksamensdagen) kopi til avdelingsleder Lage «sensorkonvolutter» med eksamensprotokoll, sensorregning og sensorrapport for hver enkelt eksamen. Legges i posthyllen til eksaminator dagen før eksamen

5 Ver.1.02 Side: 5 av 5 Etterarbeid: Samle inn eksamensprotokoller og registrere resultatene etter eksamen i TP-eksamen fortløpende. Sensurfrist (uke 25) Kontrollere at alle karakterer er kommet inn i TP Registrere bestått/ikke bestått i TP Klargjøre for overføring til NVB Utskrift av vitnemål, kompetansebevis, karakterutskrifter m/vedlegg + brev til de som har rett på ny og særskilt prøve. Gjelder også tidligere elever hos oss som var oppe til privatisteksamen på Bodø videregående skole. (Liste kommer fra Bodø vgs). Registrere klager i PAS/TP. Sende papirbesvarelser m/følgebrev til det fylket som har ansvar for klagebehandlingen. (gjelder ikke besvarelser i PGS) Juli Hente resultatet fra klagesensur (hurtigsensur) i PAS og skrive ut ny dokumentasjon. Registrere nye karakterer etter klage på standpunktkarakterer, skrive ut ny dokumentasjon Sett kopi av vårens vitnemål, kompetansebevis og karakterutskrifter inn i permer (klassevis) Interne referanser. Eksterne referanser.

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.24 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 23. september 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Oversikt over viktige datoer for elever i Vg3. Informasjon om eksamen og vitnemål Skoleåret 2013/2014 Det meste står i Skolearena. Følg med på eventuelle endringer

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.26 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 8. mars 2012 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2.

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2. AVSLUTNING AV SKULEÅRET 2014 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt 3 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret 2014-2015 3 1.3 Siste ordinære undervisningsdag 3 1.4 Avslutning for avgangselevar

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.30 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 10. mars 2015 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre

Detaljer

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar rundskriv nr 4/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 09012015 1360/2015/ - Organisering og gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer