Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben."

Transkript

1 Stavanger Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra : Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Ansvarlig Kvalitetsklubb. Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF, der dette ikke naturlig dekkes av klubbens daglig leder evt sportslige leder. Klubbens pressekontakt. Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner. Side 1 av 12

2 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig fra : Gunn C. Westad Økonomiansvarlig skal lede og koordinere økonomiarbeidet i klubben. Lede og koordinere økonomiarbeidet Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet Følge opp regnskapsfører Sammen med ungdomssekretær sørge for ajourførte medlemslister Bistå administrasjon i utfaktureringer og utbetalinger Utarbeide retningslinjer for de enkelte lagene, og bistå lagleder i økonomiske forhold til drift av de enkelte lag Side 2 av 12

3 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Ansvarlig politiattest Ansvarlig politiattest 2015: Sindre Norgren Ansvarlig politiattest har som oppgave at klubben ivaretar til enhver tid gjeldende retningslinjer for politiattest. Sørge for at: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, avkreves politiattest og at klubben har et system som ivaretar dette. Side 3 av 12

4 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Rekrutteringsansvarlig Rekrutteringsansvarlig fra oktober 2014: Alet Thornes Beskrivelse Rekrutteringsansvarlige har, i samarbeid med ungdomssekretær, ansvaret for at rekrutteringsplanen følges og at rekrutteringsaktiviteter blir iverksatt ved rekruttering Organisere og planlegge aktiviteter Distribuere materiell til barnehager innen hvert år. Oppstart etter høstens barnehageopptak. 1 time per uke. Ansvar for trykk og informasjonsmateriell som brukes til dette Ansvar for at informasjon, trykksaker og menneskelige ressurser gjøres tilgjengelig iht rekrutteringsplan Oppdatere og utvikle rekrutteringsplanen for barn i aldersgruppen 4 6 år i vårt naturlige nærområde Side 4 av 12

5 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Fair Play ansvarlig Fair Play ansvarlig fra oktober 2014: Jone Lunde Beskrivelse Fair Play ansvarlig skal koordinere Fair Play tiltakene i klubben. Fair Play programmet benyttes som en veileder. Fair Play ansvarlig viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens lagledere, trenere og medlemmer i forhold til gode holdninger Sørge for at klubben / lagene stiller med kampverter og og følger foreldrevettregler i barnefotballen Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag Fair Play kvelder med ungdomsspillere og trenere/lagleder Engasjere foreldre rundt lagene ved hvert enkelt lag med fokus på Fair Play Ta initiativ til Fair Play tiltak og banner/skilt/seil på banen Deltar i sportslig utvalg, og i størst mulig grad på trenersamlingen for å bevisstgjøre ansvaret til trenerne i klubben Side 5 av 12

6 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Dommerkoordinator Dommerkoordinator fra desember 2014: Geir Sirevaag Beskrivelse Klubben har en dommerkoordinator som har et ansvar for å rekruttere, ivareta og utvikle dommere. Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, klubbens styre og administrasjon, lagledere og trenere samt fotballkretsen Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag. Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper. Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen. Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne. Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale. Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleir. Delta som representant i klubbens sportslige utvalg. Heve dommerens status i klubben! Side 6 av 12

7 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Trenerkoordinator Dommerkoordinator fra oktober 2014: Gaute Meling Beskrivelse Trenerkoordinator har som ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben Planlegging trenersamlinger ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenersamlinger i klubben skal organiseres Gjennomføring trenersamlinger ansvarlig for at trenersamlinger blir gjennomført iht sportsplan Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne! Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning Rekruttering av nye trenere Side 7 av 12

8 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Kvalitetsklubbansvarlig Kvalitetsklubbansvarlig fra : Øivind F. Eftestøl Kvalitetsklubbansvarlig skal være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets og sørge for fremdrift i kvalitetsarbeidet som gjennomføres Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet. Side 8 av 12

9 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks FIKS ansvarlig FIKS ansvarlig fra : Gaute Johannessen FIKS ansvarlig skal være superbruker på FIKS, og sørge for kontinuerlig oppdatering og vedlikehold Sørge for at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver Sørge for at klubben til en hver tid har personer i klubben med nødvendige tilganger Sørge for at brukere med tilgang har nødvendig kompetanse Side 9 av 12

10 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks overgangsansvarlig Overgangsansvarlig fra : Gaute Johannessen Overgangsansvarlig skal sikre at overganger skjer på en ryddig måte og i forhold til gjeldende reglement Alle klubbens overganger skal håndteres av overgangsansvarlig Side 10 av 12

11 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks sponsorsansvarlig Sponsoransvarlig fra : Per Rune Vatsvaag Sponsoransvarlig har ansvar for å utarbeide retningslinjer for klubbens salgsarbeid mot næringslivet, og ansvar for at sponsorselgerne følger klubbens retningslinjer Utarbeide salgsprodukter Definere hva vi selger Sørge for at alle som representerer klubben i salgsarbeidet opptrer ryddig og korrekt Budsjettere salgsinntekter Følge opp sponsorene / samarbeidspartnerne Side 11 av 12

12 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Oppstartsansvarlig Rekrutteringsansvarlig fra oktober 2014: Sindre Norgren Beskrivelse Oppstartsansvarlige har ansvaret for at aktiviteter i forhold til oppstart av nye kull i klubben. ved oppstart I samarbeid med rekrutteringsansvarlig oppdatere og distribuere materiell til barnehager og skoler innen hvert år. Oppstart etter høstens barnehageopptak. Planlegge oppstart i henhold til klubbens rekrutterings- og oppstartsplan, herunder de første treningene, utdeling av utstyr, rekruttering av ledere, informasjon til foreldre. Koordinere ressurser i forhold til oppstart Årlig revidere rekruttering- og oppstartsplan Side 12 av 12

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6.

Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...3 7. Klubbens

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Organisasjonsplan 2014

Organisasjonsplan 2014 Organisasjonsplan 2014 Lagt fram til årsmøtet 24. februar 2014 Postadresse: ASTOR FOTBALLKLUBB Postboks 3400 Havstad 7425 TRONDHEIM Besøksadresse: Havstadvegen 2 7021 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

LAGLEDERINFO 2014 FK VIDAR

LAGLEDERINFO 2014 FK VIDAR LAGLEDERINFO 2014 FK VIDAR FORORD Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for trenere, lagledere, webredaktører og dugnadskontakter i FK Vidar. Her skal en kunne få svar på de vanligste spørsmål. Er det

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Klubbinformasjon 3 2. Innledning 3 3. Flint Fotballs visjon, verdigrunnlag og mål 3-4 4. Sportsplan 4 5. Flint AIL lover 4-5 6. Flint

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Kick off 24. Mars 2014

Kick off 24. Mars 2014 Kick off 24. Mars 2014 Velkommen! Kari Hove og Kenneth Eriksen Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden 18.00 18.10 Velkommen Kari Hove og Kenneth Eriksen 18.10 18.40 Hvorfor Kvalitetsklubb?

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Treningsinnhold 4 3. Treningmengde 5 4. Differensiering 6 5. Hospitering/Skyving 7 6. Talenttreninger 9 7. Egentrening/uorganisert trening 10 8. Spillestil 10 9.

Detaljer

Klubbens organisering

Klubbens organisering Klubbens organisering Sist oppdatert pr. 26.08.2012 Ullern IF Håndball Organisasjon Side 1 av 11 1 Årsmøtet Årsmøtet i håndballavdelingen (også benevnt som klubben) er vårt høyeste organ, og skal avholdes

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer