Sportsplan Bjerke Fotball IL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan Bjerke Fotball IL"

Transkript

1 Sprtsplan Bjerke Ftball IL Side 1

2 Innhld Innledning Frmål Ansvar g implementering av Sprtsplanen... 3 Ansvar... 3 Implementering Verdier g hldninger Fair Play Frventninger til trener, lagleder, spiller g fresatte Differensiering g hspitering... 6 Differensiering... 6 Hspitering... 6 Keeperutvikling:... 7 Sneuttak: Retningslinjer aldersbestemt ftball... 7 Barneftball (6-12år)... 7 Ungdmsftball (13-14 år gutter/ jenter) Dmmere Side 2

3 Innledning Bjerke il Ftball er i en klubb fr alle sm ønsker å spille ftball. Med bakgrunn i at man fr nen år siden sammen med Hlter Idrettsfrening g Nannestad idrettslag etablerte Nannestad Ftballklubb fr all 11er-ftball i Nannestad kmmune er det ikke 11er-ftball i Bjerke. Bjerke il Ftball er imidlertid en «Jenter i Fkus» -klubb, g har i samarbeid med Nannestad Ftballklubb valg å ha 11erftball fr jenter i Bjerke il Ftball. Bakgrunnen er det stre antall jenter sm spiller ftball i Maura i frhld til resten av bygda. 1. Frmål En Sprtsplan er et levende dkument. Den skal kntinuerlig utvikles, g våre en rød tråd i utvikling av klubb g utøvere i Bjerke il Ftball. Hensikten med Sprtsplanen er å gi trenere, lagledere, spillere g freldre et felles utgangspunkt fr hvrdan lagene i Bjerke il Ftball skal drives. Sprtsplanen skal gi retningslinjer fr hvilke hldninger g verdier Bjerke il Ftball skal fremme. Samtidig skal den gi råd g retningslinjer fr avvikling av trening g kamp. Sprtsplanen er krtfattet fr å kunne fungere sm verktøy fr alle trenere g ledere, Dette innebærer at det vil være frhld sm ikke er mtalt i planen. Vi anmder alle m å freslå frbedringer. Det er i Sprtsplanen lagt til grunn et tydelig skille på bør, sm er nrmgivende g skal, sm er ufravikelig. 2. Ansvar g implementering av Sprtsplanen Ansvar Det er styret sm er ansvarlig g gdkjenner Sprtsplan. Sprtsplan utvikles av sprtslig utvalg i samarbeid med styret. Sprtslig utvalg skal revidere denne minst hvert annet år. Sprtslig utvalg skal rientere m Sprtsplanen under trenerfrum g sørge fr at alle trenere g ledere har siste versjn tilgjengelig. Sprtslig utvalg skal bistå i å følge pp Sprtsplanen g assistere lagene dersm nen av punktene er uklare eller vanskelig å gjennmføre. Implementering Hvert lag skal før sesngen ha freldremøte. En gjennmgang av Sprtsplanen skal fretas, fr å unngå usikkerhet g knflikter angående spilletid, differensiering, hspitering, hldninger etc. Sprtsplanen skal være at fast agendapunkt i trenerfrum. 3. Verdier g hldninger Alle er hjertelig velkmmen sm medlem i Bjerke il Ftball. Det være seg m du er aktiv selv, har barn sm spillere eller m du ønsker å være en støttespiller til klubben. Bjerke il Ftball har sm mål å være den største g best drevne ftballklubben i Nannestad når det gjelder rganisering av barneftballen. Side 3

4 Det skal være akseptert i alle lag at spillere kan drive med flere aktiviteter, eksempelvis ski m vinteren. Fr å kunne gi tilbud til flest mulig skal vi ha respekt fr hverandre. Dette innebærer respekt fr medspillere, mtspillere, trenere g dmmere. Ulikheter er tilstede g vi skal ha plass til alle i klubben. Utvikling er viktig fr Bjerke. Dette innebærer sklerte trenere g at spillere bør få tilpasset pplæring i frhld til eget nivå. Nen av virkemidlene er differensiering g hspitering, i trening g kamp. Glede er gså en pilar i Bjerke. Det skal være gøy å sparke ftball. Gjennm psitiv adferd skal spillere, trenere, freldre g ledere være frbilder fr hverandre. 4. Fair Play «Det handler m respekt ikke sant?» NFF har i samarbeid med Nrsk Tipping satt fair play i system. Bjerke Ftball er en fair play klubb g dermed er det frventet at våre medlemmer støtter pp m fair play. Dette gjelder på g utenfr banen. Fargerik ftball mt vld g rasisme: Klubben tlererer ingen frm fr rasisme eller vld i klubben. Ftballen skal være åpen g inkluderende fr alle, uansett. På lag mt mbbing: Bjerke Ftball tar sterk avstand fra mbbing, både på g utenfr ftballbanen. Ftballen skal være en psitiv g trivselsfremmende aktivitet fr alle. Spill fair play både på g utenfr banen: Klubbens medlemmer skal sammen sørge fr at ftballen preges av rettferdighet g rent spill både på g utenfr banen. Trenerens g spilleres hldninger til medspillere, mtspillere g ikke minst dmmeren skal preges av respekt. Alle sm er glad i ftball, både spillere, trenere, ledere, dmmere, fresatte/ freldre, bestefreldre, tanter/ nkler, publikum g supprtere ppfrdres til aktivt å bidra til å ivareta Bjerke il Ftball sm en Fair play - klubb. 5. Frventninger til trener, lagleder, spiller g fresatte Barneftballen er basert på frivillighet g klubben er særdeles takknemlig fr de sm tar verv. Uten alle frivillige bidrag hadde det ikke vært praktisk mulig å drive Bjerke IL Ftball. Allikevel må klubben stille enkelte krav til de frivillige fr å ivareta klubbens verdier g målsetninger Klubbens frventninger til trenere g lagledere: Skal kjenne til Sprtsplan g følge dens retningslinjer Skal pptre kllegialt g psitivt venfr andre sm er frivillig i klubben Skal delta på møter g trenerfrum (minimum en trener g en ppmann, dersm flere) Bør gi rs g ris, fr å utvikle klubben videre Side 4

5 Skal vær et psitivt frbilde når det gjelder hldninger til rus g tbakk Skal lære spillerne på laget å pptre psitivt venfr med- g mtspillere samt dmmere Mbbing skal ikke tlereres, det skal arbeides praktivt med å skape gde hldninger innad i laget. Krtsiktig resultatfkus skal tnes ned Trenerens retningslinjer Dest eldre spillerne blir, j mer krevende er det å gi alle spillere et gdt utbytte i trening g på kamp. Bjerke il Ftball frplikter seg til å avhlde trenerkurs i egen regi eller infrmere m trenerkurs sm arrangeres i nærmrådet. Trenere skal delta på kurs arrangert av klubben. Sklerte trenerer er særdeles viktig fr å gi spillerne et gdt sprtslig g ssialt tilbud. Trenere skal være frberedt til alle kamper g treninger. 1) Alle spillere er like mye verdt g har det samme ptensialet fr å ha det mr med ftball. 2) Gi ppmuntring til alle spillere under kamp g trening. - Å tilrettelegge fr riktig aktivitet er mye viktigere enn å gi instruksjn - Spill mye smålagsspill. - Sørg fr mange invlveringer, unngå kø. 3) Oppmuntre i medgang g mtgang. 4) Tilrettelegg fr et trygt miljø med aktiviteter sm spillere mestrer. - Trygghet + mestring = trivsel. 5) Bruk alle spillere i kamp - Opplevelse, lek g utvikling er mye viktigere enn resultat. 6) Spør m kampen var mrsm g spennende, ikke bare m resultatet. 7) Se på dmmeren sm en veileder g gjør dmmeren gd! - Respekter avgjørelsene g bidra til at dmmeren trives. - Ta imt g takk dmmeren i frbindelse med alle kamper. - Vær et frbilde fr barna med tanke på atferd venfr dmmeren. 8) Gjennmfør fair play hilsen før g etter kamp. 9) Du er en rllemdell. Vis respekt fr andre. Ikke røyk, bann eller vær aggressiv på sidelinjen. 10) Mbbing er det trenerens ansvar å frebygge, g eventuelt håndtere i sitt lag. Freldrevettregler Freldre/ spillere skal så tidlig sm mulig infrmere treneren m fravær på kamp g trening. Det er viktig å vite hvr mange sm kmmer på trening g kamp fr å kunne gjennmføre gde treningsøkter g kamper. 1) Møt pp på treninger g kamper. Barna ønsker det. 2) Gi ppmuntring til alle spillere, g ikke bare ditt eget barn. 3) Gi ppmuntring i både medgang g mtgang. Rs mtiverer. 4) Respekter treners valg/bruk av spillere. Gi laglederen innspill m det er frhld dere ønsker å ta pp. Under g rett etter kamp er dårlig «timing» 5) Se på dmmeren sm en veileder. Respekter avgjørelsene. Du får ikke endret de likevel. Hva er det da du ppnår? Side 5

6 6) Oppmuntre ditt barn til å delta, ikke press det. 7) Spør m kampen var mrsm g spennende. Ikke bare m resultatet. La de frtelle. Lytt. 8) Sørg fr riktig g frnuftig utstyr, men ikke verdriv dette. Det dyreste er ikke alltid det beste i ftball. 9) Vis respekt fr klubbens arbeid. Delta på freldremøter fr å avklare hldninger g ambisjner fr ditt barns lag. Engasjer deg psitivt i laget. 10) Tenk på at det er ditt barn sm spiller ftball, g ikke du. Frskjellen er enrm. 11) Vis respekt fr andre. Det er ikke akseptabelt å røyke på sidelinja. Gå vekk fra denne m du vil røyke. Alkhl g andre rusmidler vil vi ikke se på vårt anlegg i det hele tatt. Kun gledesrus aksepteres i Bjerke ftball. 12) Husk at barna gjør sm du gjør, g ikke sm du sier. Det er vel en tankevekker? 6. Differensiering g hspitering Differensiering Differensiering innebærer frskjellsbehandling eller tilpasset pplæring. Innen spillerutvikling er dette ment sm et psitivt bidrag fr at alle spillere skal ppleve mestring g utvikling. Dette innebærer at man må vurdere de enkelte spillernes nivå (kntinuerlig) g dermed gi dem ulike utfrdringer. Differensiering i trening Tilpassede øvelser. Varier hvem sm møter hverandre på trening. Differensiering skal ikke være permanente grupper (da er det selektering). Differensiering i kamp Meld på flere lag (Tpping skal ikke frekmme før man blir ungdmsspiller, 13 år) Lån spillere ver g under årsklassen (følg AFK retningslinjer) Bruk frnuft i kamp, alle skal spille, men vurder jevnbyrdighet mt mtstanderlaget. Det er ikke mr fr nen å vinne med mange mål. Spill med en spiller mer eller mindre dersm frskjellene er fr stre. Sørg fr at alle sm spiller får ppleve mestring g utfrdringer. Frberedelse til kamp g aktiv kampledelse er nøkkelen fr å skape gde pplevelser. Differensiering i frhld til mtivasjn g frivillighet Åpne g frivillige ekstra treninger, internt eller samarbeid mellm lag. Hspitering Hspitering vil si at spillere får trene g eventuelt spille kamp med eldre spillere. En spiller skal tilhøre sitt års-trinn, en spiller skal ikke flyttes permanent til års-trinnet ver. Man kan delta på årsrinn under sitt eget. Dette fr å hjelpe i en situasjn der man mangler spillere på laget, eller en spiller kan ppleve mestring på et yngre års-trinn. Det er ulike løsninger på rganisering. Trene en eller t ganger ver en tidsperide, samtidig sm man trener på eget alderstrinn. Hspitering kan gså inkludere kamp. Det er trenerne sm avgjør m hspitering skal gjennmføres. Freldre skal gi aksept fr å sikre at ttalbelastning ikke blir fr Side 6

7 str (trening/ skle.l.). Mttakende trener avgjør m hspitering i kamper er aktuelt. Alle lag kan legge til rette fr hspitering, men dette er mest aktuelt når man begynner med 7er. I Bjerke skal hspitering vurderes ut fra følgende kriterier: Ferdigheter, hldninger g treningsppmøte. Keeperutvikling: Keepere er viktig g trenger særskilt ppfølging. Flere lag har utfrdringer med å ha spillere sm vil fkusere på keeperplassen. Fr å mtivere spillere til å stå i mål skal følgende tilrettelegges: Når de starter med 7`er skal keepere få eget treningstøy. Hansker, trøye g bukse. Keepere får støtte til å delta på lkale (Rmerike) keeperskler. Ha egne økter fr keeper på trening. Sneuttak: Om uttaket g nivå, kmmer 7. Retningslinjer aldersbestemt ftball Barneftball (6-12år) Barneftballens øverste målsetning er å legge frhldene til rette fr trygghet, trivsel, kameratskap g glede. Tpping av lag g resultattenkning skal ikke frekmme. Gjennm idrettsglede skal man redusere frafall. Spesielt i barneftballen skal utvikling av spillere være priritert fran resultater. I barneftball skal spillere sm driver med annen idrett m vinteren ha like muligheter i kamp g trening. Retningslinjer fr års-kull 6 8 år Generelt Det bør være en trener pr 7 spillere aktiviser gjerne freldre fr å øke aktivitetsnivået g redusere køer. Ha nk baller en til hver spiller. Innen 1. mai skal det være gjennmført freldremøte der bl.a. sprtsplanen gjøres kjent. Trener skal ha delkurs 1 barneftball. Bør ha delkurs 2. (fra 7.år ->) Vurder hvilket ferdighetsnivå laget har g meld på laget i mest mulig riktig klasse. Nivå 0 er høyeste nivå, nivå 3 er enkleste nivå. Parserie har fte høyt nivå. Særtrekk fr aldersgruppen: Str variasjn i knsentrasjnsnivå g ferdigheter. Strt behv fr aktivitet. Fungerer best i små grupper. Det er vanskelig fr barna å samarbeide med flere. Side 7

8 Tar dårlig muntlig infrmasjn, demnstrer hva sm skal skje. Opptatt av seg selv g ballen. Bryr seg lite m lagspill. Trening Mye ballkntakt lite kø. Minst 1 trening ukentlig Bør tilby mer trening gjennm frivillighet g mtivasjn. Kan differensiere i trening. Hspitering skal kun unntaksvis gjennmføres. (8-åringer) Mye smålagsspill 1. Kamp Mindre prat mer aktivitet. Demnstrer øvelser. Intrduser basisøvelser 2. Gjennmfør gjerne denne sammen økten nen treninger fr gjenkjenning g mestring. Vis msrg rs alle spillere. Frivillig trening m vinteren (nvember/ mars). 5`er lag: Et lag bør bestå av 6-8 spillere, meld på flere lag. Alle skal få spille i alle psisjner, inkludert keeperpsisjn. Lag skal ikke tppes, uansett. Alle skal, så langt det er praktisk mulig, ha ngen lunde lik spilletid. Det er anbefalt å spille Prøve å sentre ball g ikke bruke så mye langpasninger. Retningslinjer fr års-kull 9 10 år Generelt Det bør være en trener pr 7 spillere aktiviser freldre fr å øke aktivitetsnivået. Ha nk baller en til hver spiller. Innen 1. april skal freldremøte gjennmføres, der bl.a. Sprtsplanen gjøres kjent. Skal arbeide med å utvikle ftballfrståelse g valgmuligheter i spill (lagspill) Hvedtrener skal ha minst delkurs 1g 2 barneftball Vurder hvilket ferdighetsnivå laget har g meld på lag i mest mulig riktig klasse. Nivå 0 er høyeste nivå, nivå 3 er enkleste nivå. Parserie har fte høyt nivå. Side 8

9 Særtrekk fr aldersgruppen: Frtsatt variasjn i knsentrasjnsnivå g ferdigheter. Strt behv fr aktivitet. Ikke alle greier å samarbeide gdt med andre. Frtsatt gunstig med små grupper. Frtsatt lite mttakelig fr muntlig infrmasjn, demnstrer hva sm skal skje. Frtsatt pptatt av seg selv g ballen, men man begynner å se verdi av lagspill. Trening Svært gde spillere bør mtiveres til å hspitere til laget ver, men skal tilhøre sitt års-kull. Skal ha minst 2 treninger ukentlig bør tilby mer trening gjennm frivillighet g mtivasjn. Treningen skal vare i 1,5 time. Differensiering i trening. Mye ballkntakt lite kø. Hveddelen av treninger skal fremdeles være smålagsspill 3. En trening skal innehlde aktiviteter innen basisferdigheter, spille sammen med g spille mt 4. Gjennmfør enkle keeperøvelser. Vis msrg rs alle spillere. Frivillig trening m vinteren (nvember/ februar). Kamp 5`er lag: Et lag bør bestå av maksimalt 6-8 spillere, meld på flere lag. Alle kan få spille i alle psisjner, inkludert keeperpsisjn. Lag skal ikke tppes, uansett. Alle skal, så langt det er praktisk mulig, ha ngen lunde lik spilletid. Det er anbefalt å spille Prøve å sentre ball g ikke bruke så mye langpasninger. Fkuser på «å spille ball, ikke sparke ball. Retningslinjer fr årskull år Generelt Det bør være en trener pr 7 spillere. Ha nk baller en til hver spiller. 3 Eksempelvis A. Mrisbak (2009). Ftball er Gøy. Cappelen Damm 4 Eksempelvis A. Mrisbak (2009). Ftball er Gøy. Cappelen Damm Side 9

10 Innen 1.april skal det være gjennmført freldremøte, der bl.a. Sprtsplanen gjøres kjent. Det skal arbeides med å utvikle ftballfrståelse g valgmuligheter i spill. Videreutvikle grunnferdigheter, samt intrdusere taktikk (ikke verdriv taktikk) g fysisktrening. 12-åringer må intrduseres fr 9`er ftball i løpet av sesngen. Hvedtrener skal ha delkurs 1 g 4 barne- g ungdmsftball. Vurder hvilket ferdighetsnivå laget har g meld på laget i mest mulig riktig klasse. Nivå 0 er høyeste nivå, nivå 3 er enkleste nivå. Har man nk spillere kan en melde på lag i ulikeklasser. Uttak til snesamlinger, G12 g J12, skal vurderes i frhld til ferdigheter, hldninger g treningsvilje. Særtrekk fr aldersgruppen: Fysisk aktivitetsnivå er høyt, veksten jevn g harmnisk. Spillere utvikler kreativitet. Rettferdighet er viktig fr dem. Lett å påvirke g lede. Strt behv fr aktivitet. Trening Hspitering gjennmføres i samråd med spiller/ trenere g med samtykke fra freldre. Minst 2 treninger ukentlig. Prøv å rganisere ekstratreninger fr de mest ivrige. Klliderer trening med kamp bør man flytte treningen g ikke avlyse den. Differensiering i trening skal gjennmføres. Jbb med lagfølelse. Mest mulig ballkntakt. Innfør spenst- g hurtighetstrening i mindre dser. Ha egne keeperøvelser. La alle sm ønsker det få delta g prøve på trening. En trening skal innehlde aktiviteter innenfr mrådene basisferdigheter», «spille sammen med», g «spille mt. Inkluder taktiske ferdigheter/valg i øvelsene. Øv på å utnytte hele banen. Vurder nøye hva spillergruppen klarer. Inkluder relasjnelle ferdigheter, samhandling, valg g bevegelse med g uten ball. Enkeltspillere kan få råd m hvilke mråder de selv kan trene på i egen regi. Vis msrg rs alle spillere. Sesngstart i løpet av januar. Sesngavslutning i løpet av nvember. Selv m det er påmeldt lag i frskjellige nivå, skal treningsgruppen være hele års-trinnet. Side 10

11 Kamp 7er-lag: Et lag bør bestå av 9-11 spillere. Alle skal få spille i alle psisjner, men det skal fkuseres mer på å hlde seg på faste avtalte plasser. 2 til 3 spillere bør benyttes ftere sm keeper. Men alle sm vil prøve seg skal få stå, dersm de har vært keeper på trening. Anbefalt frmasjn er Fkuser på «å spille ball, ikke sparke ball. Er det meldt på lag i ulik ferdighetsklasse vil et lag ha en grunnstamme på hvert nivå. Men det skal rulleres slik at alle får prøve seg på flere nivå. Alle skal, så langt det er praktisk mulig, ha ngen lunde lik spilletid. Ungdmsftball (13-14 år gutter/ jenter) Overgang fra barne- til ungdmsftball medfører fte frafall. Bjerke Ftball skal møte denne utfrdringen ved å gi spillere mulighet til å delta g utvikle seg på sitt nivå. Utviklingsfkus skal fremdeles være priritert framfr resultater. Dette betyr at differensiering g hspitering må anvendes systematisk. Dette fr å stimulere den enkelte spiller. Det skal være rullering i kamp sm innebærer at alle skal få spille. Gjennm trivsel vil vi utvikle g behlde spillere. Vi skal ha et våkent øye til spillere med talent ver gjennmsnittet. Bjerke Ftball skal tilrettelegge g gjennmføre treninger sm utvikler fysiske ressurser, spillefrståelse, hurtighet g teknikk. Når guttespillere blir 15 år er Nannestad Ftballklubb vår samarbeidsklubb g spillerne verføres dit.. Retningslinjer fr årskull år Generelt Innen 1.mars skal det være gjennmført freldremøte der bl.a. Sprtsplanen gjøres kjent g infrmasjn m hspitering g differensiering tydeliggjøres. Ha nk baller en til hver spiller. Krav til ppmøte g innsats skjerpes. Dette brukes sm en av faktrene fr spilletid g hspitering. Relasjnelle ferdigheter (taktiske, tekniske) vektlegges. Uttak til snesamling skal nøye vurderes i frhld til ferdigheter, hldninger g treningsvilje. Særtrekk fr aldersgruppen: Fysiske g mentale frskjeller gjør seg gjeldene i større grad. Gde hldninger er lette å implementere. Prestasjnssvingninger frekmmer. Det samme gjelder humørsvingninger. Finkrdinasjnen er i sterk utvikling. Side 11

12 Retningslinjer: Fruten videreføring av differensiert trening, settes hspiteringsrdninger i system fr de spillerne man ser utviklingsptensiale hs, g sm trenger større utfrdringer enn hva spill på eget lag kan tilby. Hspitering inn mt Nannestad Ftballklubb er aktuelt fr de sm er gde nk fr det. Vær ppmerksm på at mange av de føringene sm nå gjøres kan være avgjørende fr m spillere faller fra, eller m de velger å spille ftball utver ungdmstiden. Krav til ppmøte g innsats på treninger skjerpes. Trenerne har gdkjenning til å differensiere spilletid i kamper i frhld til dette. Tpping av lag kan gjøres. Relasjnelle ferdigheter (taktisk / tekniske ferdigheter) vektlegges i enda større grad enn tidligere. Hvedtrener skal ha trenerkurs del 1-4 barne- g ungdmsftball (C-lisens). B-lisens er selvsagt en frdel. Trening 3 treninger ukentlig, g tilbud ekstra trening. Kamp Trening hele året men redusert aktivitet i nvember/ desember. Differensiering i trening skal gjennmføres. Hver enkelt skal stimuleres. Hspitering gjennmføres i samråd med spiller/ trenere g med samtykke fra freldre. Egne keepertreninger/ øvelser. Lagene skal i utgangspunktet ha faste keepere. Vintertrening m/ spenst, hurtighet, balanse g kndisjn rganiseres. Spillersamtaler gjennmføres. Individuelle råd m egentrening g frbedringsmråder. Treningsuken skal innehlde lagmessige ferdigheter, samhandling, ffensive/ defensive ppgaver. 9-er lag: Optimalt er 12 spillere, men her må spillergruppen vurderes. 11-er treningskamper bør gjennmføres fr 14 åringer. Rullering Alle skal få spille i kamper de er tatt ut til. Fkuser på «å spille ball, ikke sparke ball. Spillere skal få lv å fkusere på en psisjn, men skal prøve alternative psisjner. Treneren skal bestemme hvr den enkelte spiller i kamp. Lagrganisering Laget bør ha en hvedtrener g en assistenttrener, en ppmann g en materialfrvalter. Side 12

13 Alle får spille, men på dette alderstrinnet innføres ulik spilletid, basert på ferdigheter g innsats. Det stilles imidlertid stre krav til trener m å tildele spilletid til de med under gjennmsnittlige ferdigheter, ved passende anledninger. Trenerens håndtering av dette kan være svært avgjørende fr å sikre spillerne i klubben g frhindre at spillere slutter. Treningsppmøte g hldninger skal vektlegges ved tildeling av spilletid. Det viktig å prøve alle plasser, men la den enkelte spiller få lengre spilletid i hver rlle, fr å tilpasse seg. Bjerke il Ftball skal spille ftball, ikke sparke ftball. Dette betyr at vi prøver å spille ss ut via frsvar g midtbane. Dette innebærer at vi må regne med baklengsmål fr å utvikle ferdigheter. Understreke betydningen av bevegelse slik at vertallssituasjner ppstår. Systematisering av frsvarsarbeidet, spesielt fkus på press på ballfører. Spillernes rlle i lagrganiseringen skal være i fkus Retningslinjer fr årskull år Generelt Ftball er helårsidrett. Muligheter fr redusert aktivitet i juli g desember. Innen 1. mars skal det være gjennmført freldremøte der bl.a. Sprtsplanen gjøres kjent g infrmasjn m hspitering g differensiering tydeliggjøres. Krav til ppmøte g innsats skjerpes ytterligere. Dette brukes sm faktr fr spilletid g hspitering. Relasjnelle ferdigheter (taktiske, tekniske) vektlegges. Særtegn fr aldersgruppen: Hurtig mental g fysisk mdningsfase. Litt barn, litt vksen. Prestasjnssvingninger. Kritisk aldersgruppe fr frafall m individuelle utfrdringer g individuell tilpasning ikke innføres. Retningslinjer: Hspitering blir svært viktig fr å gi de beste et gdt sprtslig tilleggstilbud. Differensiering gjelder fullt ut. Deler av treningen (mtrentlig %) legges pp likt. Hensynet til spillerens utvikling går fremdeles fran hensynet til laget. Fr spillere med spesielt utviklingsptensial skal hspiteringen gjelde i trening g i kamper. Hspitering gjennmføres i samråd med spiller/ trenere g med samtykke fra freldre. 15 g 16 års trinn skal være samlet ssialt g ha felles verrdnet trenerresursgruppe. Side 13

14 Anbefalt å stille med t treningsgrupper (differensiering) frdelt på ferdigheter g hldning (ikke aldersinndeling). Viktig at dette ikke er t statiske grupper. Spillere skal kunne spille seg pp/ ned mellm gruppene. Støtteapparatet rundt laget blir svært viktig. Dette skal bestå av hvedtrener, assistent trener, ppmann g materialfrvalter. Ferdighetsutvikling frtsatt sentralt i laget, men bevegelse g plasseringer på banen blir mer g mer viktig. Ta vare på spillere med sen fysisk utvikling, men sm har tilstrekkelige med basisferdigheter Vi ønsker her å utvikle spillere sm tar ansvar. Spillere sm vil g tør gå fran både på trening g i kamp. Vi ønsker å utvikle spillere sm kan arbeide raskt med ballen i trange situasjner under press. Trenings- g ppmøtelgg føres. Fravær skal være gyldig g varsles trener minst fem timer før trening. (Unntatt ved akutt sykdm) Vurder infrmasjn angående skadefrebyggende trening, ansvar fr egentrening g ksthldslære. Fremdeles fkus på utviklingsrientert treningsfilsfi. Trening: Anbefalt 3-4 ganger pr. uke i snitt à 90 min. 3 er et minimum. Persnlig ferdighetsutvikling er frtsatt viktigst, men lagrganisering vektlegges i mye større grad. Spill på små mråder, med få spillere på hvert lag, (5`er ftball) er frtsatt viktig, men spill i større grupper på større baner må gjennmføres. Fysisk trening med kndisjn g styrke under vintersesngen er viktig. Spesialtrening fr keepere skal tilrettelegges. Viktig med trening hele året. Andre idretter kan bedrives i vintersesngen, men dette vil fte påvirke spillerens utvikling. Blir underlagt lagets lggføring fr hurtighet g kndisjn. Individuell ppfølging, individuelle samtaler g fkus på psitive tilbakemeldinger frsterkes. Unngå feilsøking. Differensier treningen. Man skal ha så str bredde sm mulig i treningstilbud fr å møte alles behv. Krav til høyere intensitet g kvalitet på selve treningene. Frivillig egentrening i måneder med spillefri. Side 14

15 Lagrganisering: La den enkelte spiller få lengre tid i hver rlle. Treningsppmøte g hldninger skal påvirke spilletid i kamper. Vi legger vekt på å spille ss ut via frsvaret g midtbanen. Vi lever med nen baklengsmål inntil dette sitter. Understreke betydningen av hurtig bevegelse slik at vertallssituasjner ppstår. Trene aktivt på dette. (Kntringer g frsvar. Spurt.) Systematisering av frsvarsarbeidet. Spillerne blir kjent med ulike begrep g rller i snefrsvar. Spillernes rlle i lagrganiseringen er et utgangspunkt. Utvikling av kreativitet må ikke hemmes. Dmmere I dag er dmmere rekruttert fra Nannestad Ftballklubb. Det er styret sm har ppfølging g rganisering av dmmere. Med bakgrunn i at Bjerke il Ftball nå vil få aldersgruppe inntil 16 år, vil det bli arrangert dmmerkurs våren Side 15

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Oktober/november ILROS Fotball Page 1

Oktober/november ILROS Fotball Page 1 IL ROS Ftball 2017 Sprtslige rammer, 11 g 9 ftball flest mulig lengst mulig best mulig Oktber/nvember 2016 ILROS Ftball Page 1 Idrettsglede Vi ser hver spiller g gir spillerne psitive g balanserte tilbakemeldinger

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

SPORTSPLAN. Definisjoner og viktige presiseringer Barneidrett: o Idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år o o

SPORTSPLAN. Definisjoner og viktige presiseringer Barneidrett: o Idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år o o Mål Sprtlige mål SPORTSPLAN 3. div., 5. div., jr, ld bys, 11er damelag 50% aktivandel Aktivitetstilbud ift. spilleres ambisjner Mål m å utvikle 3. div. spillere eller bedre Gutte- g jentelag i alle alderstrinn

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN FORMÅL: 1. Denne plan er utarbeidet i den hensikt å være et direktiv g en rettesnr fr ledere på et hvert nivå, herunder trenere g ppmenn. 2. Planen er først g fremst

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Sportsplan Bjerke Fotball IL

Sportsplan Bjerke Fotball IL Sportsplan Bjerke Fotball IL Side 1 Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Ansvar og implementering av Sportsplanen... 3 2.1 Ansvar... 3 2.2 Implementering... 4 2.3 Trenerforum... 4 3. Verdier og holdninger...

Detaljer

Sportslig utviklingsplan for Kvaløysletta skilag

Sportslig utviklingsplan for Kvaløysletta skilag Sprtslig utviklingsplan fr Kvaløysletta skilag Sprtslig utviklingsplan fr Kvaløysletta skilag I Kvaløysletta skilag ønsker vi at våre unge utøvere skal få en best mulig sklering treningsmessig. Vi ønsker

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Sportsplan Notodden Fotballklubb

Sportsplan Notodden Fotballklubb Sprtsplan Ntdden Ftballklubb Innhld Innledning... 3 Ntdden FK sin visjn, verdier g mål.... 4 Mål:... 5 Barneftball 11 12 år... 5 Ungdmsftball 13 14... 6 Ungdmsftball 15-19... 7 3. lag.... 8 Rekrutt...

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN år.

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN år. MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 9 10 år. Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE Sprtsklubben Herd ønsker å sikre at alle barn g unge sm deltar i våre aktiviteter g arrangementer kan gjøre dette innenfr trygge rammer. VÅR VISJON

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? MED SPILLETS IDÈ I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. Spillets ide - 8 år. Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN FORMÅL: 1. Denne plan er utarbeidet i den hensikt å være et direktiv g en rettesnr fr ledere på et hvert nivå, herunder trenere g ppmenn. 2. Planen er først g fremst

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Sportsplan for Keepere og spillere fra knøtt til 16 år i SFK

Sportsplan for Keepere og spillere fra knøtt til 16 år i SFK Sprtsplan fr Keepere g spillere fra knøtt til 16 år i SFK STEINKJER FOTBALLS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Visjn: Best i trøndelag på spillerutvikling Steinkjer F.K skal være en kvalitetsklubb med tilbud

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag 1 A - lag Damer A-lag Damer er det kvalitetsmessig beste damelaget i Elverum Ftball. Laget har sm ambisjn i første mgang å etablere seg i 3 div. Dette understøttes sm Målsettinger i klubbens egen handlingsplan.

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn g deltakelse i internasjnale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Laglederhåndbok. Ottestad IL fotball, Avdeling for barnefotballen. versjon 0.1 alfa

Laglederhåndbok. Ottestad IL fotball, Avdeling for barnefotballen. versjon 0.1 alfa Laglederhåndbk Ottestad IL ftball, Avdeling fr barneftballen versjn 0.1 alfa INNHOLD 2.1. LAGLEDERNE I BARNEFOTBALLEN... 4 2.1.1. Ansvarsmråde fr laglederne... 4 3.1. BANER... 5 3.2. TRENINGSTIDER... 5

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom).

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom). Håndbk fr Ftballgruppa SPORTSPLAN FOR FOTBALLUNGDOM (FU) Frrd Sprtsplan fr Ftballgruppa skal være et viktig dkument fr trenere, lagledere, spillere, fresatt g andre ansvarlige ledere til å arbeide etter

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år Spilleregler Futsal barn t..m 9 år Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Årsklasse G/J-6 år tm G/J-9 år spiller på tvers av håndballbane Målene

Detaljer

Sportslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017

Sportslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017 Lg Sprtslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017 1 INNHOLD: 1. Innledning s. 3 1.1 Hensikten med Sprtslig plan s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.2.1 Idrettsregistreringen 2013-2011 s. 3 1.2.2 Medlemsutvikling

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Klubbhåndbok Meløy Svømmeklubb

Klubbhåndbok Meløy Svømmeklubb Klubbhåndbk Meløy Svømmeklubb, Ørnesveien 9, 8160 Glmfjrd, Nrway Phne +47 90 85 65 27 Mail meleysvemmeklubben@htmail.cm Org. N.: 997133188 www.melysk.n Innhld 1. Innledning... 5 2. Grunnlagspplysninger

Detaljer

Hva kan læreren gjøre for å skape positive erfaringer hos de kroppsøvingsusikre elevene på mellomtrinnet? Maren Clausen. Kandidatnr.

Hva kan læreren gjøre for å skape positive erfaringer hos de kroppsøvingsusikre elevene på mellomtrinnet? Maren Clausen. Kandidatnr. Hva kan læreren gjøre fr å skape psitive erfaringer hs de krppsøvingsusikre elevene på mellmtrinnet? av Maren Clausen Kandidatnr. 148 Veileder: Inger Marie Vingdal, Krppsøving Bachelrppgave i GLU 1-7 G1PEL3900

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14.

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14. Klar fr fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakbsen Lvisenberg diaknale høgskle Ålesund 26.09.14. Utfrdringer i msrgstjenestene. # Vi kjenner alle utfrdringene fra utredninger, strtingsmeldinger, samhandlingsrefrmen,

Detaljer