MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold"

Transkript

1 N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE

2 TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght moppgjø mlåts mllo LO dt md RG AV DAG SOLBE.as lom NHO lønnstllgg at all få t a 10,8 nt., ll undt t pa små Makt 3,65 pos to kon tm ov Jg ha hatt g amm skudll m btkt åt, td, båd kon fo ght, voltsmaskn. skafft jg ansvn nd glad tkk. Nylg konku Bna s G. mutt John m bdft 12 volt dll, tlpasst Mlwauk ha om sultatt så D. lagt bslag att NHOs, så d d ha kona m om sult æ banhag Du kan ls d. så bltt popul lss ntts my, fotll FFagbvg fått pøvd så ha jg kk Roa Laung. søk poyksfaglg Som st VG1 bygg- gam ha så ndgang anlggstknkk t. Sammlkn antall søk fæ, 635 dt md fjoåt nt. 7,4 pos duksjon dlg bygg s bty sntt tl læplas ktoatt. I t søk vsnngsd gang tall OSLO: Nd dobblt. tall fa Und ndgang dt vs foløpg Østfold anlggsfag, m t, 19 pos. ndgang komptans vlg stud Fl ung at Nst hlsv læplass tl Tallt søk ag va stot nn byggf top. Raland nn fylk 290 søk, p klat md 9 post fa md ng ndga aland følg Hod fjo. Dtt 24 post, md 239, nd 211, nd md hus Aks Sø9 post R PRODUKTE 2 1 æt t bltt popul Multvktøy tk gjø-d blant håndv lanst ha Dml slv-folka. Nå nsvs Mult-Max, fotn sn vsjon, bukvnt sstn bgnt dlg skkt anv gupp, m kk uk så fo poffb Mult. dag hl skal buk d, skap skjæ, puss Max la dg n, kun samm mask slp md vktøytlaskt bytt av vd klt maskn ht klo tung, bhø. D lthumbatt t 10,8 volt sn kaft fa to av vd kjøp. man få md TE En ny Må tt ll to gipsvegger sold stabl vggkonstuksjon kan kls md kan nødvdg. ofl g at gpsvgg sd om dt Gypoc Flx-p tls, gjø at bgg navnt lag Gypoc gpspl lk flksblt t skal væ st. Flx-systm følg podu hlt ny måt, n byggs guls høyd tstdn kan Flx-s ng. D samm ut tlpasn. Stdn s uanstt høyd d buk knn plass Flx-s klkks klt Plassngll fksng. ut skung ttjuskan dmd av stdn tg tl gpsnøyak pass d ts slk at ng. plass platas all takystm dkk Gypoc Flx-s pass mm tl 2730 høyd fa flst vgg nst dt ny dfo tl d lvs Gypoc dmo t Tosbygg. tl gulv tak Jm Bun fa Flx-sknn s klt Ol Nls, Bygg mm klpp systmt fo lgd 2500 md blkksaks. Snck annt tøt Hold klæ ll tlsva kk 30 lt, lagt ttt yggs lt. Bgg omm 40 d bag d utstyt t polyam av PVC, polys vannttt gldsømm m md svsd skuld ha justba, lås. Skk nnlomm md lt utstyt nttnglomm dg lomm nnvdg stø utv Bag ha så fo vannflask. lomm dg utv dyp, lomm, t gul ll tt. Bgg fås så vannt gå fag. t mdt all bolgposjk Agdbyggs Ands stå ktld Jack bjøkallé. Posj REN BYGGMESTE gld Svds Ingd Fnbo ld av ny å sg tl sks t. fo abdstlsyn Dktoatt 32 4 N 0711 Bygg nytt hull t mach to Enst Wann n. Dtt bo nn vgg om slkt finns. t fuktnvåt dokumt askt muggsopp bkftt finn (2) (4) få slk us søk (1) s lktod und Rasm fuktmål Muggsopph tl (3) n vgg statgsk std gamml 1211 TØMREREN TØMRERE E REPORTASJ Øk va AND: Byggh ÅSGÅRDSTR kk, få momant ut tt ghus oldskt bol t nytt nnh bstandg. d t ståt å ha kan s ut tl k s ut l lstv d lll Vndu, pan ch ft. da Edvad Mun Vstfoldkyst badby poffsatsn Vndu spsallagd, stå lst undt godt stl. N N 0411 Byggmst 34 nn Håvad Dttma d Avdlngsl d (f.v.) Runo Nygå Asbjøn poffslg Byggt Gmland vd md samm al Ad Løvjomås. lagsjf Tho N 0511 GRktR Lødag stgt. g - fdag Lødag stgt. std: Manda g - fdag Oslo. Åpnng std: Manda v 5, 0485 haugland.no 11 Stoo: Vtamn 1188 Oslo. Åpnng kv 292, 20. E-post: UTG. 03 Abldsø: Enbak Fax RANSJEN Flls: Tlfon BYGGEB ltt J N t k VA G M St k B St O V HAR D SKR FAG T I D S 45 E REPORTASJ 42 Ing tng h ov, tl tlfldght latt t pak md tgnt dt dt anlag t (t.h.) t aktk ha tl mnst dtalj. (t.v.) llgh bak. m bolg hlt Mllo g. hus nd 39 løsnn hovd ha «luftg» oppnnlg all mst md gåds Sknsns Gåd n! utvalg av lstv ktg valg V ha stot dg tl d fagfolk hjlp Vå dyktg GUlVlStR 0711 TØMREREN gen TøRT Ryg s ny vann-! byg gva t last n han dl fuugulv. paktt D poff k, panl, taklstr snff 3 bolg t byggs kallé md j d vd bjø t tas MANDAL: Md lokk to 48 ht sda, lavb bl dt alt dal kjd d Man gd. sns Gåd fdgby and. På Skn ggs posjkt nå Agdby MER MulTI 72 Snff, snff, Mandal N 0511 s p d.no bud an S tl thaugl Roa Laung batt. komm md n vktøy my kl Batt så tl all dljg ha to batt md kabl. t ladt dfo alltd l jg ha, jg jobb al, tl buk. Sd t klat opp dt batt å buk opp kla jg kk jg stå ald så ladt opp, fø dt and p ut støm. y batt, muggsop typ vktøhund tt han vl Han ha fl ag stkks ado. M samt t pa batt. tt d kk ha md plasst motsa t batt tlby Md uhldg st Nog t bl dt Fmat dt ng. Enst av motohus aga my sopp bygn buk stkks p få ctm- hundsøk tt mugg t Sandfjod ubalans. Jg m lokals st bdska da dt da 10,8mach tuk Sølandt, t. opp nd, Wann ha snuta høy Vnklsofa, Makta dådt dt sto batt tv a. ltt dtt bldt m uk. hl østlan vat h btj upaktsk md stu Mlwa dkk md mac avs fa ag kjll ll, føst stkks mod lsta jgd koslgpspktvt lyv t lang n Rchad Wann 18 volts s gulv hold Dfo buk g,gulvflat d ask modll. ms sønn Laun avdlng tlg mnd n d støsts. sg vs Nog fotll g ov Mdt t løsnng volt å kav bv n stømkabl, n fmats slank dkk Tønd akt bgy hund håndt Bap opp s Tøndlag, fa vgg nntl dt kommkt utplass t tl Mlhu dal samt om kjl bd k, fø d stop Mø Roms fuktskad md t mnd lagsfylk,. tnng, så tlba alld stt mm dt ha t om fo Lllha omåd n, vll vt batt. åd nod dt mst stua. sg fam tl undtasj kjll lt lmu n RG Hund AV DAG SOLBE.as bak panlbod m dt kk så va fukt nt luktstdt, fokla fykt., sn maka Enst støst ftt n Han fkk bk pl s d skad d n funnt klasssk ksm nn stdt nødvdgv Muggsopp und Hund f Dtt t Wannmach g muggsopph oft Wannmach. Wannmach ut ommt, ksjon, s Enst tt mnutt ha skokonstu komm t os. På und kontoll. soppbakt lktoboks Rasmus fotj sopp & Bakt muggsopp nnvdg omføng Nosk Mugg mst fan stdt. solt kldd vd gjn ll langs gulv Nogs føst mak En kjllstu g hjøn sko fo kon t muggsopp tl å vlg ll små åpnn Dt bty sto hund funn mn fang dugg buk så kjllmu. må kald lsta. Jg mu bl. ds fod kjll kjllmu Typsk tlfll md Rasmus ds nnsda av punktt bl n Byggmst lg Oslo E av bo oppdag. olg Lttsolgt b dg n sn famt byggplass tl VG2 ung vlg batt, så Stadg fæ tallt søk, fo nå fall skmm? abdsplass dag ut kald vnt tøm. E dt 10 Paktsk tl montd mnst dll dt ltt Jg buk så små at d tk- av kjøkk. D Dssut ha s kk stats ng fa byggfag, tl nn skap. paktsk tl t ha stt å komm no så lys, k, m kl bass ygd På lands nnb ns lg. g jobb. Laung SØKERE TIL VG2 td spsalsnd typ n møt Roa dt kun stud n ET Byggmst søk TØMRERFAG ha fl gll stud byggng tl 2008: komptans t pa dll 2009: bl nttopp omt å kjøp da Fo få å sd Dt oft lønns gng batt lad, t 2010: fo slk byg fdg stt, md to saml mulght ulk dl 2011: tans fam- ps kltvs d tlbud vd tl studkomp stt oft fodl nå manbl høy. Slk lvandø. hvt fag. Nå kankampanj fa d ulk 208, ndsg tl yks md lag søkt R IKKE Tønd at mang vlg MAN TRENGE post. dt s ut tl gang 14 STÅ AT pp fo å gå vdhatt d støst I FOR Å FOR yksfag ntto Østfold ha nt, VÆRE GEN komptans 44 TØMREREN 0711 md 38 pos NER SEG... md stud ndgang. Kanskj DSFRITT LØN Romsdal HOL d td komm nå LIKE m så Mø ktt VED pomd bta lg md 36 bl dt tl a pos v ha falt btyd an kl Fjod kostb Sn dø av d ung du st, fulgt av khold av vndu nng n allhv ha falt al spa Vdl utdan mat ak, høy tl sftt Tlm vdlkhold d? nt. sf vndu ss. Md t mnfagstu md 33 pos s+ vdlkhold skll sg pg. H-plu ng. Ba Vstfold båd td vafotn md bygg tt, d møns tøm ld s av Fall fo postvt ut fa fagt tl dø lv tl VG2 tøm antall søk g g Søkn øknn lg d sst 17 post. ha falt btyd læplass md va søktallt hplus.no dlag ha hatt å. I 2008 dø www. Også Nod-Tøn nt. vndu hadd dt falt g md 3 pos M om vå Åt tt nd svak øknn så å fotstt tl 1.667, fo s I å tallt komptan tl fjo. Vlg stud 1.356, byggtøm n VG2 fag søk tl fjo. I all and 237 ba fa øk søkng ndgang undt anlggstknkk duksjon E, sælg nn Dtt REPORTASJ tl læplass fag. M hvo 15 post. hls sosal omtalt gjlv av? All tall. bl byggfagl føstønsk lv gjd søkns Hv fmt fl VG2, skolplass fag VG1 No ha søkt nomfø yks ha gtall tl gng dss fylk, m tt vlg VG3 byg o søkng tl tans famf ba tatt md ll studkomp Oslo vlg s gn kan fylk lass. I fylk. Dfo å søk læp dss. S Utdan av t alld tall avvk fa OG FASADER ov halvpat nttsd, fager, DØRER antall yks dktoatts LDSFRIE VINDU bskjdt t VEDLIKEHO, næ- nngs o, fo dtalj komptans lv stud Hvo N post. tabll. h m bstmt komm mang av dss HALL FOTO: TONY RG AV DAG SOLBE t.as lg tam nå us t uslå ng. hund Rasm sopp bygn mach Enst Wann avlg talt, mugg spo opp, bokst dt gjld å vktøy glad fo alt SERIE: FUKT HAVNEV IK mld NRK. lokk dø bolgb fd md å skft Oslo. Majostua lts dll jg nå 18-vo H buk u, m t toppoc-sk dss 100 mllm fa Mlwauk, 12-volt bukt jg kunn. Makta dss sku d vll klat oppgav, fo svak tl slk 10,8 volt bl Laung. konklud Batt ba FAKTA fo å dffs mst pssd ng åpn n utom d OSLO: Rgj standson jod vl dt mot å bygg gslnj. I Oslof fa fobudt sn ny tnn kyststknng. Mang t. Hodaland væ lk stg ng Sølandt lag, vl Sø-Tønd Støst bl vkn dal, Raland Mø Roms kommun av dng Ls m så nyt godt, mst.no tmmls unntaksbs Lllan luftg hafæ skbb damatjo tl læplass tsk buk oft pak d små dll mg stø dll utsty, at ha alltd md Jg lk batt t ansatt fm gav. M jg Laung, s tl kl opp Roa k tøm så, undst AS. khold Laung Vdl IFT FOR 0611 TØMREREN GGMEST EREN.AS 36 N 0611 S VA R N Mulght ny gkav Httokt våtom Md landts vl TØMRERMESTRE OG DERES ANSATTE pmæ målgupp, konst Byggmst sg om håndvk ds abd nnfo bygg glt småhus byggng md t spslt. Byggmst g PRAKTISK RETTET INFORMASJON om abdstknkk, abds mtod podukt ls ha buk fo stt daglg vk. nn Vlkomm bakka På byggmsts HJEMMESIDER publss nyht hovdsak skvt spslt fo nttt, klt potasj and atkl fa tykt utgav. Byggmst utgs av Byggfolagt AS.

3 DSEN FINBOE SVEN Ny fo tlsyn FINNER NYTTIG INFORMASJON g om tngsmldn m sto at dt kom V ha gtt : Dt ba s dtt. TRONDHEIM dt økt foku. nå fo slk bl gs mldng abdsmljø dt Rgjn m pll, avsløng mang nns sg tt fl sva fo ha måttt vl fokus mda. ngsmldnga l V to stot dstdsbstmm ab Fnbo tø Ingd Fnbo my dtt, s Ingd d dk ynt stmmls Admnst t fo abdstls s mdb toat od Dk ålsp ds Svds føst åm Svds. å styk ab sluttfø sn fått mldnga tl ha, buk fd md å vl tat om abds V d statlg økt kunnskap l fa ld av opp dktøsto t vd å sp å mdt mljø sks glmm tl ny ny v skal kk fonyt tllt nd tl d abdsmljø mljø. M åsskft. Pass om budd ldng om kommd dstak all skv stotngsm at 9 av 10 ab ls pod komm vl by ny utfodng mm und sn, bst abdsplass st fotl abdsmljø fonøyd md tø. Tl Byggm ltt om fo tlsynsdk gjot, tø Ingd stk hun. om dt n møt dk l hun båd Byggmst ls stlg v. s dt sæd plan famo tasj Fnbo Svd ontot topp tl omslg sjfsk, md fn utskt t hm my tlsyn lk Tond væt Tg. Stats Hus ha kk alltd, Ndaosdom nabo spslt sst s Abdstlsynt st åa næm t tl Fylk d s j ha gaml konto vnd Dt dt buk v dt ng byggbans Nå dump oss. l hun nylg halvå. Sosa stt jg mht, m mann, bto oppmkso ds stllom. Slv ab om ngs fått fotjt lg møt fm avdl avsløt at kumm bgst tl skap md mn dt så kk kontoland bofohold, om fotll hun. fohold, ansj dktø, j. Rholdsb skto byggbans N t offtlg båd pva sogstjst RG AV DAG SOLBE t.as Som lvandø tl næng mk du skkt at byggmst tpø bltt m ktsk vd nnkjøp av matal utsty d sst å. D ot sg makdt gundg måt n fø. Dfo gjld dt fo d ha no å tlby, å makdsfø sg d d potsll nnkjøpn søk podukt matalnfomasjon. V dfo glad fo å kunn pst lsktsundsøkls g oss høy sco dtt omådt. Lsktsundsøkls tns gallup gjnomføt fo oss sptmb 2010, vs at ls fnn nytt annons vå. Nå svæt mang av dm tllgg sva at d ha sto nnflytls nnkjøp g bdft, oft g kund åd om kjøp, bty dt at v ha stk kundgupp blant lsn. Dtt fostks yttlg av at sto andl 45 % av lsn sva postvt at annons ha føt tl kjøp fo bdft ll dm pvat. My tal så fo at d postv økonomsk utvklng samfunnt fotstt. Bolgbyggng kommt opp t godt nvå dt sst. Lkvl vs bgnng at dt bhov fo da høy takt nybyggng. Folks pvatøkonom tls dssut økt ttspøsl tt habltng paasjon ksstd bolg jo tjst d flst av vå ls små mllomsto bdft kla tl å lv. 43 ng jd Byggvak ARENDAL: fotnng Byggts stad, Kstan Adal, Gm tvdt øk sand Rug. poffkund ng sats lstkk god c, Sv p, vakunnska føsthånds. ngåd vktg sats STYRVOLD AV STEIN BAY st.as om må sd, ut gjod fo om vnt. nn fyll md navnt bgynnls Skaff faglg t stt ng Bygg Sd d spd al, tt utvdls fa und, fo D f avdl Ad ovfo poffk t omstmstsalg vk fl tltak ng, ha saml 1990 tl tl f avdl kon n av t gt tll Nygåd. 12 mllon utsdls nng økt fa tltak fagett slkt dag. skal g kund 220 mllon føng av bygg Poffnytt, vd knsk blad, byggt t Mstsalg glvk va tabl lg fyll om å anstt t Dyvk Buk annt tltak vautsalg d løsnng. Et lt ttt mot Dyvka all dt. Dt sagbuk skal væ sps mak tt slg aktv næm kon Dt sto n, sk svak å poffkund pa. Asbjøn opp gj tt d kundgup ha tatt sg d Runo Nygå nt takt md dn avdlngsl at utdan han, , s gst ht gsyt Adal. Han d Gmland Han bl vktg bda vd Byggt å bygg slk byggmst. nå bgynn håndvkn FAKTA EN 1211 INGRID PORTRETTET: BYGGERIET ARENDAL nng md omst Etablt 1990 kon. 12 mllon tl avdlng E av f t fo 220 mllon samm omsat ansatt statgsk tnngs byggvafo fotll avdss kund, plan ovfo dlngsld. tvalgt bkvaltt vau dkk d flst vautvalg. Byggts slvbygg håndvk hov fo kvadatmt al ha 1700 Byggt Ad ns øst fo bystum. lokal Køg N Vlkomm tl t nytt godt annonså Byggmst! Ann-Gth Kdahl Annonsansvalg Dkt tlfon: E-post:

4 NYTTIG FAGBLAD MED NYTTIGE ANNONSER ET FLERTALL AV NS LESERE MENER BLADET ENGASJERER OG GIR DEM NYTTIG FAGLIG INNHOLD. OGSÅ ANNONSENE ANSES AV MANGE SOM NYTTIGE, VISER LESERKRETSUNDERSØKELSEN SOM TNS GALLUP GJENNOMFØRTE BLANT VÅRE LESERE HØSTEN % sva at d ha «gansk sto» ll «svæt sto» faglg nytt av å ls bladt. D all flst sva vd at atkl fagtdsskftt gasj dm. 36 % s d gasjs sto gad, 57 % no gad. En halv tl tm Undsøkls komm fo øvg fam tl god sultat nå dt gjld td lsn buk hvt blad. Dt vanlgst å buk fa halv tl hl tm t ksmpla av Byggmst. 35 % buk mllom halv hl tm, 16 % buk tl to tm. ta dt fam gj tt å ha lst dt føst gang. Dt bty at båd atkl annons ha lvtd langt ut ov utgvlssmånd. 49 % oppbva dt tt å ll m, 37 % opp tl tt å. 86 % s vd at d ta fam gj bladt gang ll m tt å ha lst dt føst gang. Annons fø tl kjøp En sto andl av lsn s at annons bladt nyttg fo dm. 38 % s annons «no gad» nyttg, 13 % s dt «sto gad». Ta fam bladt fl gang D all flst s at d ta va bladt, LESER N tns gallups Fobuk mda-undsøkls, bl lagt fam bgynnls av novmb 2008, vs at 83 av fag blad D Nosk Fagpsss Fong få dokumtt tl samm 2,5 mllon ls ll m n t ls p kltutgav. T fagtdsskft byggæng md undsøkls. Dt gjld Bygg aktult, Byggdust Byggmst. All t få svæt god lsdknng, Byggdust ha ls, Byggaktult Byggmst ha ls. Fo annonsø dtt vktg nfomasjon. Sælg nå dt ss sammhg md at 72 % av d sput s d ha svæt av gjød nnflytls nnkjøp tl bdft, 67 % s d svæt oft ha stal oll nå dt gjld nnkjøp fo kund. 43 % av lsn s så at annons ha føt tl kjøp fo bdft ll fo dm pvat. Byggmst små bdft 81 % av d sput sva at d byggmst ll tpø, d flst jobb mnd bdft. 66 % s d jobb bdft md 10 ll fæ ansatt. Undsøkls bl gjnomføt sptmb 2010 av tns gallup.

5 Hvo lang td buk du vanlgvs å ls Byggmst? Hvo oft g du ll dtt fma åd fø tl nnkjøp av podukt tjst? 14% Und 15 mn mn. Svæt oft 32% mn. 35% 1-2 tm M sjld 4% Vt kk Gansk oft 16% M n 2 tm 67% 9% Ald 4% 1% Vt kk 1% Hvo sto faglg nytt ha du av å ls Byggmst? Svæt sto faglg nytt 7% Gansk sto faglg nytt 77% Gansk lt faglg nytt 14% Svæt lt faglg nytt Vt kk 4% ANNONSERE PÅ NETT? Ha annons Byggmst no gang føt tl kjøp ll vudng av kjøp? Ja, fo mg pvat 2% Ja, fo bdft Byggmsts nttstd lgg vkt kot nyhtsmldng skvt spslt fo nttt. H publss så utvalgt potasj fagatkl fa bladt. Bl oppdatt gjnom vå nyhtsbv. 35% 8% Ja, bgg dl N 43% Vt kk KONTAKT ANNE-GRETHE KROGDAHL FOR ANNONSEPRISER PÅ NETT! 13% 4 6 8

6 UTGIVELSER OG TEMAPLAN 2012 Utg. Tma 1/2 Vam vnt Hvlk foskng må man ha? 6 7 Tst av sklsag 8 Få dt tl badt 9/10 11 En svts staus 12 NR 1-2/12: VARM I VINTER Matllfst 10. janua 7. fbua 6. mas 10. apl 8. ma 5. jun 7. august 4. sptmb 9. oktob 6. novmb Utgvls 24. janua 21. fbua 20. mas 24. apl 22. ma 19. jun 21. august 18. sptmb 23. oktob 20. novmb N Postadss: Postboks 5475 Majostu, 0305 Oslo Bsøksadss: Mddlthunsgt. 27 Stalbod: Faks: Intntt: Ansvalg Rdaktø: P Bjøn Lothngton Tlf: E-post: Abonnmtsansvalg: Åsmund Hfoss Tlf: E-post: Annons: Ann-Gth Kdahl Tlf: E-post: Gafsk utfomng: Almås Dsgn Tykk: Zoom Gafsk AS Abdstøy bl m m lkt ftdstøyt, dt kan gt buks så ftda. M hold dt mål mot kuld gn? V s hva d kjt mk ha å tlby fo d jobb ut kald ll våt vntdag, hvodan tøyt å buk jobb. Matllfst: 10. janua NR 5/12: HVILKE FORSIKRINGER MÅ MAN HA? Fo d flst dt vansklg å s foskjll foskng bdft bl tlbudt, avgjø hva ba kjkt å ha hva oblgatosk. Skj dt t uhll, kan fl ll mangld foskng bl skjbnsvangt fo bdft. Hvlk foskng man må hvlk man bø ha, tma apl. Matllfst: 10. apl NR 7/12: TEST AV SIRKELSAGER Matllfst: 5. jun NR 8/12: FÅR DET TIL PÅ BADET Som så mang and vktøy v buk dt daglg, bl så sklsag m avanst. D kaftgst ha ldnng, m batt maskn hal nn. Mang mk ha sag å tlby, m gå dt an å s om hvlkt mk dt bst, objktvt stt? Badommt t av d mst kostt hust, m dt så dt vold mst bsvæ. Våtomsnom våtomsvld fnns, kus aangs, podukt dokumts. Nå dt lkvl oppstå skad, dt natulg å s om podukt bl bukt ktg, om manual anvsnng bl fulgt? Matllfst: 7. august NR 11/12: EN SVEITSER RESTAURERES Matllfst: 9. oktob Svtsstl ha fått sn ssans. Rundt om landt bl ævdg bolg dn stl samvttghtsfullt tatt va. Båd oppdagsgv håndvk gjø mang vktg valg undvs nå dss omkng 100 å gaml hus skal tlpasss kav dags bbo vl stll. I dsmb gå v næm nn hvodan dtt gjot t fskt posjkt v ha fulgt ov td.

7 PRISER OG STANDARD ANNONSEFORMATER 2/1 SIDE 1/1 SIDE (385 x 260 mm) 4 fag: k ,- (185 x 260 mm) 4 fag: k ,- MÅLGRUPPEDEKNING Målgupp Byggmst/tpø Ingø/aktkt Byggvapodust Off. og./svcst. Øvg håndvk/tøm Studt Dvs Sum Antall Post 58,5 % 10,5 % 3,5 % 8% 8,5 % 3% 8% 100 % TEKNISKE DATA Bladfomat: 210 x 297 mm. Satsflat: 185 x 260 mm. Utfalld annons: + 3 mm all utfalld sd. Avbstllngsfst: 3 uk fø utgvls. Rklamasjonstt botfall hvs matllfst kk ovholds. Rklamasjon, ttls ll stoppod må gs skftlg. ABONNEMENTSPRISER 1/2 SIDE HØYDE 1/2 SIDE BREDDE (90 x 260 mm) 4 fag: k ,- (185 X 130 mm) 4 fag: k ,- Abonnmt Nog Abonnmt utlandt Mdabdabonnmt Studtabonnmt k. 520,k. 580,k. 315,k. 315,- BILAGSPRISER 1/3 SIDE BREDDE/HØYDE 1/4 SIDE BREDDE/HØYDE (185 x 87 / 58 x 260 mm) 4 fag: k ,- (185 x 65 / 90 x 130 mm) 4 fag: k ,- Blagskatgo 2 sd løst blag 4 sd løst blag 8 sd løst blag 4 sd stftt blag 8 sd stftt blag Ps k ,k ,k ,k ,k ,- Stftng, plastpakkng poto bgns tllgg. Blag kan så dstbus dl av opplagt. B om tlbud! All ps ks mva. SPESIALPLASSERING/ANNET Omslagssd 2 Omslagssd 3 Baksd 1/4 SIDE SPALTE 1/8 SIDE BREDDE/HØYDE (43 x 260 mm) 4 fag: k ,- (90 x 65 / 43 x 130 mm) 4 fag: k ,- k ,k ,k ,- Byåpovsjon: 5 % Fomdlngsgodtgjøls: 2 % Bansjgstt I bladt ntntt, 90 x 40 mm, p. nnykk k ,Åsavtal, 10 nnykk bladt ntntt k ,Ps p. spaltmllmt: k. 25,- Byggmst bhjlplg md annonspoduksjon mot tllgg ps. All ps ks. mva.

8 N Postadss: Postboks 5475 Majostu, 0305 Oslo Bsøksadss: Mddlthunsgt. 27 Stalbod: Faks: Intntt: Ansvalg Rdaktø: P Bjøn Lothngton Tlf: E-post: Abonnmtsansvalg: Åsmund Hfoss Tlf: E-post: Annons: Ann-Gth Kdahl Tlf: E-post: Gafsk Utfomng: Almås Dsgn Tykk: Zoom Gafsk AS

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG To glade kokk Ardal AMK besøk hos Smths Auto Sesong begynt Grmstad Russebl fra Grmstad, nå Tromøya REDAKTØREN Tmnlste

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr

Detaljer

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember Tosdag 11.12. k 20.00 Minikonst md End Batand Jugavtips ti h famiin Nattapnt Tosdag 11. dsmb 20.00-24.00 Fantastisk timstibud ht fm ti midnatt. Ju 2014 Gaantt justmning! Juns aktivitt Tosdag 11. dsmb Nattåpnt

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

Campus- nærhet til alt

Campus- nærhet til alt M U L I G H E T S S T U D I E Å R N E S APRIL 2014 Campus- næhet tl alt Idettspak Lek! Skole og banehage 1 766,5 m2 S I V I LAR K I T E K T E R MNAL N Pakdaget Naboskap Samhold 1 MULIGHETSSTUDIE ÅRNES

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer