MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold"

Transkript

1 N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE

2 TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght moppgjø mlåts mllo LO dt md RG AV DAG SOLBE.as lom NHO lønnstllgg at all få t a 10,8 nt., ll undt t pa små Makt 3,65 pos to kon tm ov Jg ha hatt g amm skudll m btkt åt, td, båd kon fo ght, voltsmaskn. skafft jg ansvn nd glad tkk. Nylg konku Bna s G. mutt John m bdft 12 volt dll, tlpasst Mlwauk ha om sultatt så D. lagt bslag att NHOs, så d d ha kona m om sult æ banhag Du kan ls d. så bltt popul lss ntts my, fotll FFagbvg fått pøvd så ha jg kk Roa Laung. søk poyksfaglg Som st VG1 bygg- gam ha så ndgang anlggstknkk t. Sammlkn antall søk fæ, 635 dt md fjoåt nt. 7,4 pos duksjon dlg bygg s bty sntt tl læplas ktoatt. I t søk vsnngsd gang tall OSLO: Nd dobblt. tall fa Und ndgang dt vs foløpg Østfold anlggsfag, m t, 19 pos. ndgang komptans vlg stud Fl ung at Nst hlsv læplass tl Tallt søk ag va stot nn byggf top. Raland nn fylk 290 søk, p klat md 9 post fa md ng ndga aland følg Hod fjo. Dtt 24 post, md 239, nd 211, nd md hus Aks Sø9 post R PRODUKTE 2 1 æt t bltt popul Multvktøy tk gjø-d blant håndv lanst ha Dml slv-folka. Nå nsvs Mult-Max, fotn sn vsjon, bukvnt sstn bgnt dlg skkt anv gupp, m kk uk så fo poffb Mult. dag hl skal buk d, skap skjæ, puss Max la dg n, kun samm mask slp md vktøytlaskt bytt av vd klt maskn ht klo tung, bhø. D lthumbatt t 10,8 volt sn kaft fa to av vd kjøp. man få md TE En ny Må tt ll to gipsvegger sold stabl vggkonstuksjon kan kls md kan nødvdg. ofl g at gpsvgg sd om dt Gypoc Flx-p tls, gjø at bgg navnt lag Gypoc gpspl lk flksblt t skal væ st. Flx-systm følg podu hlt ny måt, n byggs guls høyd tstdn kan Flx-s ng. D samm ut tlpasn. Stdn s uanstt høyd d buk knn plass Flx-s klkks klt Plassngll fksng. ut skung ttjuskan dmd av stdn tg tl gpsnøyak pass d ts slk at ng. plass platas all takystm dkk Gypoc Flx-s pass mm tl 2730 høyd fa flst vgg nst dt ny dfo tl d lvs Gypoc dmo t Tosbygg. tl gulv tak Jm Bun fa Flx-sknn s klt Ol Nls, Bygg mm klpp systmt fo lgd 2500 md blkksaks. Snck annt tøt Hold klæ ll tlsva kk 30 lt, lagt ttt yggs lt. Bgg omm 40 d bag d utstyt t polyam av PVC, polys vannttt gldsømm m md svsd skuld ha justba, lås. Skk nnlomm md lt utstyt nttnglomm dg lomm nnvdg stø utv Bag ha så fo vannflask. lomm dg utv dyp, lomm, t gul ll tt. Bgg fås så vannt gå fag. t mdt all bolgposjk Agdbyggs Ands stå ktld Jack bjøkallé. Posj REN BYGGMESTE gld Svds Ingd Fnbo ld av ny å sg tl sks t. fo abdstlsyn Dktoatt 32 4 N 0711 Bygg nytt hull t mach to Enst Wann n. Dtt bo nn vgg om slkt finns. t fuktnvåt dokumt askt muggsopp bkftt finn (2) (4) få slk us søk (1) s lktod und Rasm fuktmål Muggsopph tl (3) n vgg statgsk std gamml 1211 TØMREREN TØMRERE E REPORTASJ Øk va AND: Byggh ÅSGÅRDSTR kk, få momant ut tt ghus oldskt bol t nytt nnh bstandg. d t ståt å ha kan s ut tl k s ut l lstv d lll Vndu, pan ch ft. da Edvad Mun Vstfoldkyst badby poffsatsn Vndu spsallagd, stå lst undt godt stl. N N 0411 Byggmst 34 nn Håvad Dttma d Avdlngsl d (f.v.) Runo Nygå Asbjøn poffslg Byggt Gmland vd md samm al Ad Løvjomås. lagsjf Tho N 0511 GRktR Lødag stgt. g - fdag Lødag stgt. std: Manda g - fdag Oslo. Åpnng std: Manda v 5, 0485 haugland.no 11 Stoo: Vtamn 1188 Oslo. Åpnng kv 292, 20. E-post: UTG. 03 Abldsø: Enbak Fax RANSJEN Flls: Tlfon BYGGEB ltt J N t k VA G M St k B St O V HAR D SKR FAG T I D S 45 E REPORTASJ 42 Ing tng h ov, tl tlfldght latt t pak md tgnt dt dt anlag t (t.h.) t aktk ha tl mnst dtalj. (t.v.) llgh bak. m bolg hlt Mllo g. hus nd 39 løsnn hovd ha «luftg» oppnnlg all mst md gåds Sknsns Gåd n! utvalg av lstv ktg valg V ha stot dg tl d fagfolk hjlp Vå dyktg GUlVlStR 0711 TØMREREN gen TøRT Ryg s ny vann-! byg gva t last n han dl fuugulv. paktt D poff k, panl, taklstr snff 3 bolg t byggs kallé md j d vd bjø t tas MANDAL: Md lokk to 48 ht sda, lavb bl dt alt dal kjd d Man gd. sns Gåd fdgby and. På Skn ggs posjkt nå Agdby MER MulTI 72 Snff, snff, Mandal N 0511 s p d.no bud an S tl thaugl Roa Laung batt. komm md n vktøy my kl Batt så tl all dljg ha to batt md kabl. t ladt dfo alltd l jg ha, jg jobb al, tl buk. Sd t klat opp dt batt å buk opp kla jg kk jg stå ald så ladt opp, fø dt and p ut støm. y batt, muggsop typ vktøhund tt han vl Han ha fl ag stkks ado. M samt t pa batt. tt d kk ha md plasst motsa t batt tlby Md uhldg st Nog t bl dt Fmat dt ng. Enst av motohus aga my sopp bygn buk stkks p få ctm- hundsøk tt mugg t Sandfjod ubalans. Jg m lokals st bdska da dt da 10,8mach tuk Sølandt, t. opp nd, Wann ha snuta høy Vnklsofa, Makta dådt dt sto batt tv a. ltt dtt bldt m uk. hl østlan vat h btj upaktsk md stu Mlwa dkk md mac avs fa ag kjll ll, føst stkks mod lsta jgd koslgpspktvt lyv t lang n Rchad Wann 18 volts s gulv hold Dfo buk g,gulvflat d ask modll. ms sønn Laun avdlng tlg mnd n d støsts. sg vs Nog fotll g ov Mdt t løsnng volt å kav bv n stømkabl, n fmats slank dkk Tønd akt bgy hund håndt Bap opp s Tøndlag, fa vgg nntl dt kommkt utplass t tl Mlhu dal samt om kjl bd k, fø d stop Mø Roms fuktskad md t mnd lagsfylk,. tnng, så tlba alld stt mm dt ha t om fo Lllha omåd n, vll vt batt. åd nod dt mst stua. sg fam tl undtasj kjll lt lmu n RG Hund AV DAG SOLBE.as bak panlbod m dt kk så va fukt nt luktstdt, fokla fykt., sn maka Enst støst ftt n Han fkk bk pl s d skad d n funnt klasssk ksm nn stdt nødvdgv Muggsopp und Hund f Dtt t Wannmach g muggsopph oft Wannmach. Wannmach ut ommt, ksjon, s Enst tt mnutt ha skokonstu komm t os. På und kontoll. soppbakt lktoboks Rasmus fotj sopp & Bakt muggsopp nnvdg omføng Nosk Mugg mst fan stdt. solt kldd vd gjn ll langs gulv Nogs føst mak En kjllstu g hjøn sko fo kon t muggsopp tl å vlg ll små åpnn Dt bty sto hund funn mn fang dugg buk så kjllmu. må kald lsta. Jg mu bl. ds fod kjll kjllmu Typsk tlfll md Rasmus ds nnsda av punktt bl n Byggmst lg Oslo E av bo oppdag. olg Lttsolgt b dg n sn famt byggplass tl VG2 ung vlg batt, så Stadg fæ tallt søk, fo nå fall skmm? abdsplass dag ut kald vnt tøm. E dt 10 Paktsk tl montd mnst dll dt ltt Jg buk så små at d tk- av kjøkk. D Dssut ha s kk stats ng fa byggfag, tl nn skap. paktsk tl t ha stt å komm no så lys, k, m kl bass ygd På lands nnb ns lg. g jobb. Laung SØKERE TIL VG2 td spsalsnd typ n møt Roa dt kun stud n ET Byggmst søk TØMRERFAG ha fl gll stud byggng tl 2008: komptans t pa dll 2009: bl nttopp omt å kjøp da Fo få å sd Dt oft lønns gng batt lad, t 2010: fo slk byg fdg stt, md to saml mulght ulk dl 2011: tans fam- ps kltvs d tlbud vd tl studkomp stt oft fodl nå manbl høy. Slk lvandø. hvt fag. Nå kankampanj fa d ulk 208, ndsg tl yks md lag søkt R IKKE Tønd at mang vlg MAN TRENGE post. dt s ut tl gang 14 STÅ AT pp fo å gå vdhatt d støst I FOR Å FOR yksfag ntto Østfold ha nt, VÆRE GEN komptans 44 TØMREREN 0711 md 38 pos NER SEG... md stud ndgang. Kanskj DSFRITT LØN Romsdal HOL d td komm nå LIKE m så Mø ktt VED pomd bta lg md 36 bl dt tl a pos v ha falt btyd an kl Fjod kostb Sn dø av d ung du st, fulgt av khold av vndu nng n allhv ha falt al spa Vdl utdan mat ak, høy tl sftt Tlm vdlkhold d? nt. sf vndu ss. Md t mnfagstu md 33 pos s+ vdlkhold skll sg pg. H-plu ng. Ba Vstfold båd td vafotn md bygg tt, d møns tøm ld s av Fall fo postvt ut fa fagt tl dø lv tl VG2 tøm antall søk g g Søkn øknn lg d sst 17 post. ha falt btyd læplass md va søktallt hplus.no dlag ha hatt å. I 2008 dø www. Også Nod-Tøn nt. vndu hadd dt falt g md 3 pos M om vå Åt tt nd svak øknn så å fotstt tl 1.667, fo s I å tallt komptan tl fjo. Vlg stud 1.356, byggtøm n VG2 fag søk tl fjo. I all and 237 ba fa øk søkng ndgang undt anlggstknkk duksjon E, sælg nn Dtt REPORTASJ tl læplass fag. M hvo 15 post. hls sosal omtalt gjlv av? All tall. bl byggfagl føstønsk lv gjd søkns Hv fmt fl VG2, skolplass fag VG1 No ha søkt nomfø yks ha gtall tl gng dss fylk, m tt vlg VG3 byg o søkng tl tans famf ba tatt md ll studkomp Oslo vlg s gn kan fylk lass. I fylk. Dfo å søk læp dss. S Utdan av t alld tall avvk fa OG FASADER ov halvpat nttsd, fager, DØRER antall yks dktoatts LDSFRIE VINDU bskjdt t VEDLIKEHO, næ- nngs o, fo dtalj komptans lv stud Hvo N post. tabll. h m bstmt komm mang av dss HALL FOTO: TONY RG AV DAG SOLBE t.as lg tam nå us t uslå ng. hund Rasm sopp bygn mach Enst Wann avlg talt, mugg spo opp, bokst dt gjld å vktøy glad fo alt SERIE: FUKT HAVNEV IK mld NRK. lokk dø bolgb fd md å skft Oslo. Majostua lts dll jg nå 18-vo H buk u, m t toppoc-sk dss 100 mllm fa Mlwauk, 12-volt bukt jg kunn. Makta dss sku d vll klat oppgav, fo svak tl slk 10,8 volt bl Laung. konklud Batt ba FAKTA fo å dffs mst pssd ng åpn n utom d OSLO: Rgj standson jod vl dt mot å bygg gslnj. I Oslof fa fobudt sn ny tnn kyststknng. Mang t. Hodaland væ lk stg ng Sølandt lag, vl Sø-Tønd Støst bl vkn dal, Raland Mø Roms kommun av dng Ls m så nyt godt, mst.no tmmls unntaksbs Lllan luftg hafæ skbb damatjo tl læplass tsk buk oft pak d små dll mg stø dll utsty, at ha alltd md Jg lk batt t ansatt fm gav. M jg Laung, s tl kl opp Roa k tøm så, undst AS. khold Laung Vdl IFT FOR 0611 TØMREREN GGMEST EREN.AS 36 N 0611 S VA R N Mulght ny gkav Httokt våtom Md landts vl TØMRERMESTRE OG DERES ANSATTE pmæ målgupp, konst Byggmst sg om håndvk ds abd nnfo bygg glt småhus byggng md t spslt. Byggmst g PRAKTISK RETTET INFORMASJON om abdstknkk, abds mtod podukt ls ha buk fo stt daglg vk. nn Vlkomm bakka På byggmsts HJEMMESIDER publss nyht hovdsak skvt spslt fo nttt, klt potasj and atkl fa tykt utgav. Byggmst utgs av Byggfolagt AS.

3 DSEN FINBOE SVEN Ny fo tlsyn FINNER NYTTIG INFORMASJON g om tngsmldn m sto at dt kom V ha gtt : Dt ba s dtt. TRONDHEIM dt økt foku. nå fo slk bl gs mldng abdsmljø dt Rgjn m pll, avsløng mang nns sg tt fl sva fo ha måttt vl fokus mda. ngsmldnga l V to stot dstdsbstmm ab Fnbo tø Ingd Fnbo my dtt, s Ingd d dk ynt stmmls Admnst t fo abdstls s mdb toat od Dk ålsp ds Svds føst åm Svds. å styk ab sluttfø sn fått mldnga tl ha, buk fd md å vl tat om abds V d statlg økt kunnskap l fa ld av opp dktøsto t vd å sp å mdt mljø sks glmm tl ny ny v skal kk fonyt tllt nd tl d abdsmljø mljø. M åsskft. Pass om budd ldng om kommd dstak all skv stotngsm at 9 av 10 ab ls pod komm vl by ny utfodng mm und sn, bst abdsplass st fotl abdsmljø fonøyd md tø. Tl Byggm ltt om fo tlsynsdk gjot, tø Ingd stk hun. om dt n møt dk l hun båd Byggmst ls stlg v. s dt sæd plan famo tasj Fnbo Svd ontot topp tl omslg sjfsk, md fn utskt t hm my tlsyn lk Tond væt Tg. Stats Hus ha kk alltd, Ndaosdom nabo spslt sst s Abdstlsynt st åa næm t tl Fylk d s j ha gaml konto vnd Dt dt buk v dt ng byggbans Nå dump oss. l hun nylg halvå. Sosa stt jg mht, m mann, bto oppmkso ds stllom. Slv ab om ngs fått fotjt lg møt fm avdl avsløt at kumm bgst tl skap md mn dt så kk kontoland bofohold, om fotll hun. fohold, ansj dktø, j. Rholdsb skto byggbans N t offtlg båd pva sogstjst RG AV DAG SOLBE t.as Som lvandø tl næng mk du skkt at byggmst tpø bltt m ktsk vd nnkjøp av matal utsty d sst å. D ot sg makdt gundg måt n fø. Dfo gjld dt fo d ha no å tlby, å makdsfø sg d d potsll nnkjøpn søk podukt matalnfomasjon. V dfo glad fo å kunn pst lsktsundsøkls g oss høy sco dtt omådt. Lsktsundsøkls tns gallup gjnomføt fo oss sptmb 2010, vs at ls fnn nytt annons vå. Nå svæt mang av dm tllgg sva at d ha sto nnflytls nnkjøp g bdft, oft g kund åd om kjøp, bty dt at v ha stk kundgupp blant lsn. Dtt fostks yttlg av at sto andl 45 % av lsn sva postvt at annons ha føt tl kjøp fo bdft ll dm pvat. My tal så fo at d postv økonomsk utvklng samfunnt fotstt. Bolgbyggng kommt opp t godt nvå dt sst. Lkvl vs bgnng at dt bhov fo da høy takt nybyggng. Folks pvatøkonom tls dssut økt ttspøsl tt habltng paasjon ksstd bolg jo tjst d flst av vå ls små mllomsto bdft kla tl å lv. 43 ng jd Byggvak ARENDAL: fotnng Byggts stad, Kstan Adal, Gm tvdt øk sand Rug. poffkund ng sats lstkk god c, Sv p, vakunnska føsthånds. ngåd vktg sats STYRVOLD AV STEIN BAY st.as om må sd, ut gjod fo om vnt. nn fyll md navnt bgynnls Skaff faglg t stt ng Bygg Sd d spd al, tt utvdls fa und, fo D f avdl Ad ovfo poffk t omstmstsalg vk fl tltak ng, ha saml 1990 tl tl f avdl kon n av t gt tll Nygåd. 12 mllon utsdls nng økt fa tltak fagett slkt dag. skal g kund 220 mllon føng av bygg Poffnytt, vd knsk blad, byggt t Mstsalg glvk va tabl lg fyll om å anstt t Dyvk Buk annt tltak vautsalg d løsnng. Et lt ttt mot Dyvka all dt. Dt sagbuk skal væ sps mak tt slg aktv næm kon Dt sto n, sk svak å poffkund pa. Asbjøn opp gj tt d kundgup ha tatt sg d Runo Nygå nt takt md dn avdlngsl at utdan han, , s gst ht gsyt Adal. Han d Gmland Han bl vktg bda vd Byggt å bygg slk byggmst. nå bgynn håndvkn FAKTA EN 1211 INGRID PORTRETTET: BYGGERIET ARENDAL nng md omst Etablt 1990 kon. 12 mllon tl avdlng E av f t fo 220 mllon samm omsat ansatt statgsk tnngs byggvafo fotll avdss kund, plan ovfo dlngsld. tvalgt bkvaltt vau dkk d flst vautvalg. Byggts slvbygg håndvk hov fo kvadatmt al ha 1700 Byggt Ad ns øst fo bystum. lokal Køg N Vlkomm tl t nytt godt annonså Byggmst! Ann-Gth Kdahl Annonsansvalg Dkt tlfon: E-post:

4 NYTTIG FAGBLAD MED NYTTIGE ANNONSER ET FLERTALL AV NS LESERE MENER BLADET ENGASJERER OG GIR DEM NYTTIG FAGLIG INNHOLD. OGSÅ ANNONSENE ANSES AV MANGE SOM NYTTIGE, VISER LESERKRETSUNDERSØKELSEN SOM TNS GALLUP GJENNOMFØRTE BLANT VÅRE LESERE HØSTEN % sva at d ha «gansk sto» ll «svæt sto» faglg nytt av å ls bladt. D all flst sva vd at atkl fagtdsskftt gasj dm. 36 % s d gasjs sto gad, 57 % no gad. En halv tl tm Undsøkls komm fo øvg fam tl god sultat nå dt gjld td lsn buk hvt blad. Dt vanlgst å buk fa halv tl hl tm t ksmpla av Byggmst. 35 % buk mllom halv hl tm, 16 % buk tl to tm. ta dt fam gj tt å ha lst dt føst gang. Dt bty at båd atkl annons ha lvtd langt ut ov utgvlssmånd. 49 % oppbva dt tt å ll m, 37 % opp tl tt å. 86 % s vd at d ta fam gj bladt gang ll m tt å ha lst dt føst gang. Annons fø tl kjøp En sto andl av lsn s at annons bladt nyttg fo dm. 38 % s annons «no gad» nyttg, 13 % s dt «sto gad». Ta fam bladt fl gang D all flst s at d ta va bladt, LESER N tns gallups Fobuk mda-undsøkls, bl lagt fam bgynnls av novmb 2008, vs at 83 av fag blad D Nosk Fagpsss Fong få dokumtt tl samm 2,5 mllon ls ll m n t ls p kltutgav. T fagtdsskft byggæng md undsøkls. Dt gjld Bygg aktult, Byggdust Byggmst. All t få svæt god lsdknng, Byggdust ha ls, Byggaktult Byggmst ha ls. Fo annonsø dtt vktg nfomasjon. Sælg nå dt ss sammhg md at 72 % av d sput s d ha svæt av gjød nnflytls nnkjøp tl bdft, 67 % s d svæt oft ha stal oll nå dt gjld nnkjøp fo kund. 43 % av lsn s så at annons ha føt tl kjøp fo bdft ll fo dm pvat. Byggmst små bdft 81 % av d sput sva at d byggmst ll tpø, d flst jobb mnd bdft. 66 % s d jobb bdft md 10 ll fæ ansatt. Undsøkls bl gjnomføt sptmb 2010 av tns gallup.

5 Hvo lang td buk du vanlgvs å ls Byggmst? Hvo oft g du ll dtt fma åd fø tl nnkjøp av podukt tjst? 14% Und 15 mn mn. Svæt oft 32% mn. 35% 1-2 tm M sjld 4% Vt kk Gansk oft 16% M n 2 tm 67% 9% Ald 4% 1% Vt kk 1% Hvo sto faglg nytt ha du av å ls Byggmst? Svæt sto faglg nytt 7% Gansk sto faglg nytt 77% Gansk lt faglg nytt 14% Svæt lt faglg nytt Vt kk 4% ANNONSERE PÅ NETT? Ha annons Byggmst no gang føt tl kjøp ll vudng av kjøp? Ja, fo mg pvat 2% Ja, fo bdft Byggmsts nttstd lgg vkt kot nyhtsmldng skvt spslt fo nttt. H publss så utvalgt potasj fagatkl fa bladt. Bl oppdatt gjnom vå nyhtsbv. 35% 8% Ja, bgg dl N 43% Vt kk KONTAKT ANNE-GRETHE KROGDAHL FOR ANNONSEPRISER PÅ NETT! 13% 4 6 8

6 UTGIVELSER OG TEMAPLAN 2012 Utg. Tma 1/2 Vam vnt Hvlk foskng må man ha? 6 7 Tst av sklsag 8 Få dt tl badt 9/10 11 En svts staus 12 NR 1-2/12: VARM I VINTER Matllfst 10. janua 7. fbua 6. mas 10. apl 8. ma 5. jun 7. august 4. sptmb 9. oktob 6. novmb Utgvls 24. janua 21. fbua 20. mas 24. apl 22. ma 19. jun 21. august 18. sptmb 23. oktob 20. novmb N Postadss: Postboks 5475 Majostu, 0305 Oslo Bsøksadss: Mddlthunsgt. 27 Stalbod: Faks: Intntt: Ansvalg Rdaktø: P Bjøn Lothngton Tlf: E-post: Abonnmtsansvalg: Åsmund Hfoss Tlf: E-post: Annons: Ann-Gth Kdahl Tlf: E-post: Gafsk utfomng: Almås Dsgn Tykk: Zoom Gafsk AS Abdstøy bl m m lkt ftdstøyt, dt kan gt buks så ftda. M hold dt mål mot kuld gn? V s hva d kjt mk ha å tlby fo d jobb ut kald ll våt vntdag, hvodan tøyt å buk jobb. Matllfst: 10. janua NR 5/12: HVILKE FORSIKRINGER MÅ MAN HA? Fo d flst dt vansklg å s foskjll foskng bdft bl tlbudt, avgjø hva ba kjkt å ha hva oblgatosk. Skj dt t uhll, kan fl ll mangld foskng bl skjbnsvangt fo bdft. Hvlk foskng man må hvlk man bø ha, tma apl. Matllfst: 10. apl NR 7/12: TEST AV SIRKELSAGER Matllfst: 5. jun NR 8/12: FÅR DET TIL PÅ BADET Som så mang and vktøy v buk dt daglg, bl så sklsag m avanst. D kaftgst ha ldnng, m batt maskn hal nn. Mang mk ha sag å tlby, m gå dt an å s om hvlkt mk dt bst, objktvt stt? Badommt t av d mst kostt hust, m dt så dt vold mst bsvæ. Våtomsnom våtomsvld fnns, kus aangs, podukt dokumts. Nå dt lkvl oppstå skad, dt natulg å s om podukt bl bukt ktg, om manual anvsnng bl fulgt? Matllfst: 7. august NR 11/12: EN SVEITSER RESTAURERES Matllfst: 9. oktob Svtsstl ha fått sn ssans. Rundt om landt bl ævdg bolg dn stl samvttghtsfullt tatt va. Båd oppdagsgv håndvk gjø mang vktg valg undvs nå dss omkng 100 å gaml hus skal tlpasss kav dags bbo vl stll. I dsmb gå v næm nn hvodan dtt gjot t fskt posjkt v ha fulgt ov td.

7 PRISER OG STANDARD ANNONSEFORMATER 2/1 SIDE 1/1 SIDE (385 x 260 mm) 4 fag: k ,- (185 x 260 mm) 4 fag: k ,- MÅLGRUPPEDEKNING Målgupp Byggmst/tpø Ingø/aktkt Byggvapodust Off. og./svcst. Øvg håndvk/tøm Studt Dvs Sum Antall Post 58,5 % 10,5 % 3,5 % 8% 8,5 % 3% 8% 100 % TEKNISKE DATA Bladfomat: 210 x 297 mm. Satsflat: 185 x 260 mm. Utfalld annons: + 3 mm all utfalld sd. Avbstllngsfst: 3 uk fø utgvls. Rklamasjonstt botfall hvs matllfst kk ovholds. Rklamasjon, ttls ll stoppod må gs skftlg. ABONNEMENTSPRISER 1/2 SIDE HØYDE 1/2 SIDE BREDDE (90 x 260 mm) 4 fag: k ,- (185 X 130 mm) 4 fag: k ,- Abonnmt Nog Abonnmt utlandt Mdabdabonnmt Studtabonnmt k. 520,k. 580,k. 315,k. 315,- BILAGSPRISER 1/3 SIDE BREDDE/HØYDE 1/4 SIDE BREDDE/HØYDE (185 x 87 / 58 x 260 mm) 4 fag: k ,- (185 x 65 / 90 x 130 mm) 4 fag: k ,- Blagskatgo 2 sd løst blag 4 sd løst blag 8 sd løst blag 4 sd stftt blag 8 sd stftt blag Ps k ,k ,k ,k ,k ,- Stftng, plastpakkng poto bgns tllgg. Blag kan så dstbus dl av opplagt. B om tlbud! All ps ks mva. SPESIALPLASSERING/ANNET Omslagssd 2 Omslagssd 3 Baksd 1/4 SIDE SPALTE 1/8 SIDE BREDDE/HØYDE (43 x 260 mm) 4 fag: k ,- (90 x 65 / 43 x 130 mm) 4 fag: k ,- k ,k ,k ,- Byåpovsjon: 5 % Fomdlngsgodtgjøls: 2 % Bansjgstt I bladt ntntt, 90 x 40 mm, p. nnykk k ,Åsavtal, 10 nnykk bladt ntntt k ,Ps p. spaltmllmt: k. 25,- Byggmst bhjlplg md annonspoduksjon mot tllgg ps. All ps ks. mva.

8 N Postadss: Postboks 5475 Majostu, 0305 Oslo Bsøksadss: Mddlthunsgt. 27 Stalbod: Faks: Intntt: Ansvalg Rdaktø: P Bjøn Lothngton Tlf: E-post: Abonnmtsansvalg: Åsmund Hfoss Tlf: E-post: Annons: Ann-Gth Kdahl Tlf: E-post: Gafsk Utfomng: Almås Dsgn Tykk: Zoom Gafsk AS

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innlednngg 2. Demokt, smbed og medvknng 3. Geneell nomsjon b 4. Intensjonlseng e 5. Studestt 6. Studegjennomøngen 7. Bblotek 8. IT l 9. Studentveled 1. Innlednng g 2. Demokt, smbed

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Citycon kjøper Sektor Gruppen: SKAL VÆRE DER FOLK ER. Les mer på side 2-4 SEKTOR MEDIA STOVNER UTVIDER KAMPANJE MED FUTT I NYÅPNINGER

Citycon kjøper Sektor Gruppen: SKAL VÆRE DER FOLK ER. Les mer på side 2-4 SEKTOR MEDIA STOVNER UTVIDER KAMPANJE MED FUTT I NYÅPNINGER Sktoytt 2015 NYHETSBREV FRA SEKTOR GRUPPEN SEKTORNO UTGAVE NR 2 Ctyco kjøp Skto Gupp: SKAL VÆRE DER FOLK ER L m p d 2-4 SEKTOR MEDIA STOVNER UTVIDER KAMPANJE MED FUTT I NYÅPNINGER L m p 6 L m p 9 L m p

Detaljer

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en KPI 4 Hvofo byts kgs gl? od d som dlt kg kk kj gl kk by sg om gl kk tø kt od f sjf h fttt fd mskvdt vl mm fd så hdt som mulg Å G BY «Kuskp om gl må sps kk mst tl b og ugdom som mogdgs poltk, soldt, joulst

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

(b) Ekmanstrøm: Balanse mellom friksjonskraft og Corioliskraft. der ν er den kinematiske (eddy) viskositeten.

(b) Ekmanstrøm: Balanse mellom friksjonskraft og Corioliskraft. der ν er den kinematiske (eddy) viskositeten. Oppgae 1. Fgu 6.11 læeboka se den nodgående enegfluksen atosfæen ( petawatt esus beddegad på den nodlge halkulen (opp tl 75 gade, ålg dlet. Fguen se også egne plott fo tansente edde, totalt bdag fa edde

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore Ekofsk 2/4 C-16 Hendelse- årsaksanalyse Avvk 1989 prekvalfst prekvalfst 1989 1989 Rammetale Rammetale ved ved ordre ordre ST-9-250288 ST-9-250288 nngått nngått 1989 1989 Første gang hode utstyr valgt nstallasjon

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Åtte tonn kontanter om dagen!

Åtte tonn kontanter om dagen! Rtuass: Noas A, Tælbogon 6, 3112 Tønsbg Kunmagasn fo Noas N 1 2o12 IDER cash HANDLING ats svg Ått tonn ontant om agn! Kostnasfftv og s ontanthåntng stll sto av tl nnovasjon og nytnnng. Noas hånt hvt å

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Løsning øving 9 ( ) ( ) sin ( )

Løsning øving 9 ( ) ( ) sin ( ) nsttutt fo fskk, NTNU Fg SF 4 Elektomgnetsme og MNFFY Elektstet og mgnetsme Høst Løsnng øvng 9 Oppgve Ktesske koodnte: Enhetsvektoen stå nomlt på, som dnne en vnkel med -ksen. Det et t dnne en vnkel med

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST.

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST. . VRST SPRNRSNTR ON. 8 S 0 R. 008 US 05 VRST 007 005 SPRNRSNTR 2 m2 00 02 03a 03 037 023 024. 025 R. 02 R. 027 OPPVS 028 OPPVS 029 03 ØN 38,2m2 035. OPPVS NTTT SVT V YTTRV. ØN NNRNN Å ÅTS PÅ STT. 9 034

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer