04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake"

Transkript

1 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag

2 Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod Gand Px. Foto: Ol Kaaland ld nnhold Da v godt p v nn tt nytt st mass spnnnd tng kalndn. Mang ha statt p t fskt budsjtt, g ny mulght ny gv. Jg vl ønsk all t ktg godt klubb-! 04 Sammn Mlod Gand Px 06 Vl ha kultukott tlbak Ffond Foto: Motza Masulh Fo fnn d god løsnngn v nødt tl snakk sammn, dskut pøv ut hvands d. Vn næm sg, Ungdom & Ftd bty t at non av v vktgst aangmnt st døn. I apl avhold v bd Stomøt Ftdsklubbns dag, to vktg mkdag ogansasjonn. P ts Stomøt skal v stt av td tl bd ha moo bl bd kjnt, faglg pfyll vktg poltsk dskusjon. Bd ftdsklubb ogansasjonn st ovn mang utdng mang mulght. Fo fnn d god løsnngn v nødt tl snakk sammn, dskut pøv ut hvands d. Dt t Stomøt handl om. H pl v sammn ut kusn vd pass p at v som ogansasjon jobb md v mdlmm mst opptatt av. Jg gld mg hp s all kjnt anskt mang ny! Sst hlgn apl s gjn kla Ftdsklubbns Dag. Dtt n dag v vl vs fm alt spnnnd som skj undt omkng Nog. V vl ta ftdsklubbn ut gatn, nvt poltk støttspll mak alt postv ftdsklubb ungdomshus ha by p! I øvngslokaln undt omkng Nog stt mogndagns atst, jg hp s mang som mulg buk dnn mulghtn tl vs sg fm. Bd Vng Styld, Ungdom Ftd 08 Ftdsklubbns dag 09 Gjø dagn spsll bstll matll! 10 Jaktn p ny banombu 12 Mnto: Dans ungdom av ungdom 14 Tst dn klubb 15 Østn, naknht søstskap 16 Ffond 19 Husk Stomøt 21 Ungdom, makt mdvknng 22 Fkus 23 Opplængspammt 26 Ny anskt sktaatt 16 Ungdom & Ftd n dmokatsk ban- ungdomsogansasjon buk, ansatt fvllg kommunal kommunalt støttd pn ftdstltak, slk som ftdsklubb ungdomshus. Tltakt skal væ pnt all aldsguppn, kk ba spsll guppng. 22 D bst dagn ungdomsabd p ntt Utgv Ungdom & Ftd Rdaktø Ida Schmdt Gafsk m tykk Bog as Ungdom & Ftd Gønland 10, 0188 Oslo Tl Faks ISSN:

3 sammn mlod gand px Md koppn full av nv høyspnn saln fylt tl andn av MGP-fans, stod Yasn (16) Jul Maa (16) p scnn Floø vntt p sultatn. Hjtt bankt t t da d fkk bskjdn om at d skull vd tl fnaln Oslo Spktum, va lykkn kompltt. Tkst: Ida Schmdt Foto: Ida Schmdt / Ol Kaaland / NRK Dt no av hlgst man kan væ md p! Dlfnaln Floø va hlt kstm, sml Yasn. Duon d flst mst kjnt som Taq Ma fa NRK-sn AF1. Sn handl om n dansgupp p f, om ungdomm p ftdsklubb, hphop vs ock. I Mlod Gand Px - skust bl ockn tlsdsatt tl dl hphop md lta Sammn dltok Yasn Jul Maa som non av d yngst dltakn. Føst dlfnaln Floø, sn Oslo Spktum. Spktum all atsts døm. Dt n æ st p scnn d, s snn! s Yasn. D to bl føst kjnt md hvand tt mang audtonund bl md ungdomssn p NRK. Jul Maa ha danst hp hop dsco mang tnkt kunn væ gøy pøv sg som skuspll. Yasn fotballgutt, mn nnømm at han syng my. Fø AF1 hadd jg ald dvt md dans ll sang, mn gutta bl tt p mg jg syng HELE tdn, l han. Slv om d va blant d yngst Mlod Gand Px, ha d nok av scnfang vs tl. Sammn md gjngn fa AF1 ha d tunt sto dl av Nog, d ha sttt p scnn und Spllmannspsn, VGlsta-showt som pausnnslag MGP j. Dt nst som skummlt md MGP, at n konkuans, mn Jul Maa. Sammn Lta d fmføt skvt av Sgv Bull El Axl. Bull ha s podust muskkn tl tv-sn AF1. D sput om v vll syng lta vll v jo, s Jul Maa. Fø d vsst o av stod P Sundns p døa studot Skppgata Oslo md ballong gatulasjon. Sangn handl om samhold ta va p hvand skvt md utgangspunkt tagdn som ammt ungdommn p Utøya somm. Slv om utgangspunktt sangn utolg tst, syng v om no postvt. Dt samhold mllom mnnsk, uanstt as, kultu ll to, tll Jul Maa. Hd p vnnn Dt nosk folk lkt sangn s godt at d stmt Yasn Jul Maa fm tl fnaln Spktum. Dt hl va gntlg gansk ustlg. Jg va hlt stum. Hjtt bgynt bank t! Dt va tt sltt n hlg følls! Ikk mnst s fkk v famfø lta v n gang tl, md t stot sml p ansktt md mass adnaln! sml Yasn. Hadd d n favott? Ell bl fl h p non and n man md slv? Jg ht faktsk p Tooj! S jg bl kstmt glad ov sultatt. Hans show va s ngfull kt! s Yasn. Vn vd fa glam tl hvdag N ha konfttn lagt sg gltt glamou byttt ut md skolhvdag dans- fotballtnng. Mn ta ngn av d to s tungt. Dt kk ba dgg f f fa skoln. Dt my vktg man g glpp av, s Yasn. Ingn av dm vt om d skal tstt atstkan tt Gand Px. D følg vn dt dn svng. N man md p snn tng som t f man jo and tlbud pn sg mang mulght. V f s, sml Jul Maa. 4 5

4 vl ha kultukott tlbak Kultukott bl tatt bot to sdn, n ønsk v f tlbak, tll Ek Motnsn som mdlm av AUF. Tkst foto: Jann Enstvdt Fo f poltkn tl pn øynn hvo vktg kultukot ung dommn, aangt AUF Haugalan n gats kultukonst. Konstn bl holdt utn Haugsund, kommunn Tysvæ. Dt va sto atst som stod p scnn, dblant Susann Sundfø, C Cuz Maln Tjøsvoll fa Idol, samt lokal nnslag. I konstsaln va stmnngn tl ta p. Dt va fantastsk my lv publkumt som bstod av bd ungdom, voksn ld. Jg ha ald væt p n konst hvo ha væt s my skkng applaus, sa Susann Sundfø smlnd nøyd. Kultukott t tlbud ungdom nnn n vss aldsgupp som g ung dommn abatt p kno, stlln g konst. Fo to sdn hadd Raland t kultukot d kunn tlby ungdomm mllom 16-20, mn bl tatt vkk. kumt md stom C Cuz ta publ 6 md n gang d D flst byn undt Nog ha t slags kultutlbud, ungdommn AUF øn sk f tlbak. Amal Engdal som ld av kultukotkomtèn to kk kun AUF som t. Hun to all ungdomm vl ha t bd tlbud, uavhngg av pat. Dt vldg vktg oss AUF at folk kk to t aangmntt f fl mdlmm, mn at d v vl ha tlbak kultukott. V ha kk non skjult popaganda, tll Engdal l. AUF ha jobbt md f kultu kott tlbak sdn bl tukkt tlbak. D sst to mndn fø konstn bgynt ab fullt. D nns at d mtt gjø no stot tkk tl sg oppmksomht. N v som ungdomm, kla lag n s sto konst md t s stot budsjtt, bø poltkn s kla. Dt handl om stt t standpunkt dm, tll n gasjnd Ek Motnsn, som s md kultukotkomtén tl AUF. n. komm p scn Susann Sundfø stlt opp kultukott g d d hadd lt pn Kultukott bl lagt nd ng ma ng ma gkk gjnnom admnsta sjonn. Dt std bl dyt. And, fkk n ldd, fø Evn Èl plass ld sho aas G bus p tt ko Lv lan kan du kjøp kult g. s d dans alan R tl f n té som vk to dyktg kom vl t slk, lg kan d ts lgnnd, no fan ot uk kult t slk ans! t at g gan jg kk n ll t, Fo to sdn vsst gn gan n dn m lam k s tyd lg at v m tén. Eln Vg fa kultukom hvodan st fmst ha t tlbud, n d vl ha. D vl fø da hvo sk tlbud l lst ma n a no ng om at m væ Komtén ha kk satt opp tmm. D hvt fall bs dm tl opp kk tlbu skal væ dt. ppk Engdal. slk at budsjttt g un syns jg uttfdg, pappa g p kno, som my lk jg al N bt tll Engdal. tltak postv tlbak mldng, g at t utolg ba V ha ftt utolg my ppn C Cuz. D syns bg gu fa n s Pd s ma Tho Dblant Mats Mlby Mlby.. sak g vkt n som Haugsund, tll d, spslt sm by lbu ut d mnd byn. kult t som ha t g m Dt vldg vkt kk tngs p samm hvo n m d, lbu n ltn by. ut ha t kult P-dsn dmot fa Han fa Oslo hvo d sn bllg. Thomas ttp bll bl ftt tl n ha d d at o, Osl Jg syns utolg ba Konkuansn stø n sælg undholdnng. no ald va opp D hvo jg vokst som vl kan komm. gats konst d hvm konstn stod d d n tdn. Ett jobb ksta my m, to anj mp tka. kf øynn sn AUF ha hatt n unds om poltkn pn tn. ng fl. Spøsmlt vd s Engdal tt kons t, ny p utn tok mot ma nn n tk pol v g s, kft s l nn und N tstt v sam 7

5 gjø d kla tl ts sto ungdomsfst! Dn sst hlgn apl f ftdsklubb ungdomshus ov hl lan Ftdsklubbns dag, bak løs lødag 28. apl. Invt lokalpoltk, mda and næom, vs dm hva som ø sg ungdomsmljøt! Dt vansklg lgg nd n klubb som gjø sg synlg bybl, som man føl at man kjnn. Ftdsklubbns dag aangs hvt mak bhovt ftds klubb. Dtt n gyldn anldnng tl flytt no av katvttn skapgldn fa klubblokaln ut p gatn s all f s. Dt hlt opp tl klubbn slv hvodan d vl mak dagn. Mang klubb g sammn lag stø konst, tunng, makd stands. And ha mnd aangmnt p sn gn klubb. Uanstt bud ngn la sjansn g fa sg tl vs fam klubbn fa sn bst sd. Ftdsklubbns dag Oslo I fjo ft Oslo-klubbn Ftdsklubbns dag utn Stotngt Oslo sntum, d konst, kunstutstllng, skatng, gafttwokshop, dansshow appll va non av hovdngdnsn. Dt bl n kjmpsuksss, ungdom fa hl byn flokkt sg tl aangmntt. V anbfal d bgynn planlggngn av dagn alld n, bnytt anldnng tl ønsk all n knaknd god Ftdsklubbns dag! My folk samlt sg an Stotngt fjo. SHOW UP! 2012 FRITIDS- KLUBBENES DAG Gjø dagn spsll bstll matll! Matll d kan bstll hos oss: T-skjot (st. S, M, L, XL) 93 k/p. stk Plakat (50x70cm) 20 k/p. stk Klstmk (9 x 10cm) 49 k/ p. 10 stk Poto komm tllgg Hv klubb kan bstll 100 flys 3 plakat gats! (poto bl ca k 165,-). Ønsk klubbn plakat flys utov t kost 20k p. plakat 30 k 100 flys. Fo bstllng av matll g du nn p v nttsd klkk p Bstll matll tl ftdsklubbns dag. Bstllngn m gjøs va lnk p v nttsd nnn 23. mas. 8 9

6 y n t d p n t k ja banombu I dskusjon: Davd, Makda, Oda Otl. En lyttnd, støttnd stlssfull pson md vn tl flkt godt ov ban ungs utdng t flkultult Nog. Dt ba non av gnskapn banpanlt s tt n d lt tt nytt banombud. Føst møt, janua 2012:Banpanlt sammn md statsd Audun Lysbakkn. Tkst: Ida Schmdt Foto: Scanpx t skal anstts nyt I bndls md at slng stl lk ha Ban-, banombud 2012, t ndsatt t bannt tm pa sd ng nklud tngn ut k d m væ l ungdomspanl som ska stt llv mdlmm av ny ombu. Dt kav md sl hvlk panlt. Dss skal væ u. mb no ba ny tl l dpatmntt skal stl t md ntvju d bs Dtt skal d væ. fylt opp om kavn kanddatn vud ban møt s mang flnk t flot lg uto va - Dt n gjø at d komm tl ung. Jg skk p t p tn p bst ks glmnd jobb. D d n dm fa l spl nn f ulg d hlt nat ny v som skal stlls tl v bstmm hvlk ka tt kn bak d Audun Lys banombu, sa stats anlt. føst møt md banp tl dagns utdng som Vdkommnd m kjnn n vt hvodan man skal kun ban ung møt, han. hjlp dm bst mulg, s nst banombu m at d Dav Vd ppk Han flksjon stls. ha vn tl samabd, at kk all ov kla væ bø mn vdkommnd lvhold. ban ung ha samm ng som taum, s yk od utf d m lv Non p mbu bø væ md no domm skad. Ba t ha ba dnng. Dt hjlp bda md vl full lss t s, nd støtt banombud som kan væ t tl ban ungdom ud mb no Ba. nd lytt g. dagns flkultull No V ksptn t gjngn nnhn I d all flst sak pl fø t p ulk ks komptans fa mang llt ban ung n av tlf t I. sg m bstm ng dag od utf s ung n M kjnn tl ba av ksptguppn. d n Haslum Oslo n at ban ungdom m Davd Hu (17) fa - Jg syns vktg ny d at g g, vkt No ud mb l anstts t nytt bano panldltakn. Fo han ap n voksn, ska nsk ba d kjn m st kk m sna ha kan som ungdom banombu bd dag ban p ov ban ungs hv n ung. V kspt samt vn flkt fang tl lvt som ba dl g ul nat n d bl dm Nog dag. gansk t om, d. dag Dav dom s, ung sn ss po Dt væ ban ntg oss nn dnn n. pl 10, sd annlds nn ksm P tavla: God mang dé. Hva banombu? Banombu t konto som jobb fmm bans ntss som følg md p utvklngn bans oppvkstvlk. Banombu snakk md poltk, ogansasjon, mda, ban voksn sk at Nog s ba som mulg voks opp. Dt mang ansatt Banombu. Kontot Banombu lds av n pson som kalls banombu. I dag ht banombu Rda Hjmann. Han slutt som banombud tl sommn

7 Koaf danslæ: Yamna Saoula dans ungdom av ungdom Rppl, wav, hopp! Hp hop utykk smll vggn lokaln p Sola Ftdsklubb. Høy, gov ton no man m gn md n man komm nn danssaln. Dt Yamna danscwt hnns som gang. Tkst & foto: Ann Ma Lund Elvn full aksjon I hv utgav fmov skv ungdommn Ungdom & Ftds Mnto-pam n sak Ung&F. I dnn utgavn Ann Ma Lund (16) fa Sola som ha skvt. Sola Ftdsklubb ha fl tlbudt hp-hop tm tl klubbmdlmmn, tlbu ha væt populæt. Yamna Saoula va slv n av dansntusastn som bgynt p hp-hop ttnd klass. N st hun slv som tndklassng undvs and ungdomm gunnlggnd hp-hop. Gjnnom hl høstn n p nyt ha hp-hopkust mdlmm av Sola Ftdsklubb væt aksjon. Antall dltak ha vat vldg, mn ha alltd væt non lojal ungdomm md p tmn. Dt gøy nstn ltt nspnd n du møt p ntusastsk danslv som d nttopp læ av dg. Dt bst md s n d f tl st, s Yamna. Spslt utvalgt Yamna bgynt dans som ltn, ha tllgg n spudlnd nkludnd psonlght. P gunn av t fkk hun n vam anbfalng av tdlg dans vd klubbn tl dv hp-hop kust vd. Dt va tt tt sommfn hun fkk spøsmlt om hun vll dv danstm. Danstmn va mg t av ukns høydpunkt, f sjansn tl vdfø dnn gldn tl and ungdomm vkt spnnnd, tll Yamna. Hun glad at hun takkt ja tl tlbu som ha gtt hnn mulght tl abd md hun lsk. Vnn ll læ? No som stft tankn n næmt kusstat va om jg skull oppfø mg som n vnn ll læ, s Yamna lattfullt. Hun tll at fl av ungdommn va vnnktsn, bl d pnlg t nn læolln. En utdng va, mn tl slutt bstmt jg mg fnn balansn f tl fung, utdyp Yamna hun ta n god sluk av dkkflaskn tt danstmn. Fotstt md dans Danstmn p Sola Ftdsklubb ha væt n gld fo Yamna, mn d ha s pnt mulghtn komm sg vd. N fbua tstt hun md danstm p lokal tnngssntt Toppm. Jg bl sput om jg ønskt hold danstm p sntt fa md fbua sdn kontaktn mn p ftdsklubbn gkk ut da, passt godt. Dt bl n andng komm tl t tnngssnt hvo folk komm dans tn kk ha som n hobby, mn kjkt bl nok. Vd komm nok dans tl bl n sto dl av Yamnas lv. Kanskj kk som t yk, mn fl dl md væ ngasjt dans p ftdn. Dans n fantastsk mt utykk sg p, fa klasssk ballt tl fstylng. Absolutt all kan dans, p sn gn mt! Dt gnst øynn p gladjnta n hun snakk om dans, man s p hl utstlngn hnns at dans no hun lsk. Dans n fantastsk mt utykk sg p, fa klasssk ballt tl fstylng. Absolutt all kan dans, p sn gn mt!

8 østn, naknht søstskap Tkst: Man-Kt Tsu Hvodan st tl p dn klubb? Hva d flnk tl, p hvlk omd kan d bd d? P oppdag fa Ban-, lkstllngs- nkludngsdpatmntt lans Ungdom & Ftd n nttsdn Tst dn klubb. Nttsdn skal hjlp ansatt ungdomm p ftdsklubb md fnn ut hva d gjø ba, hva d kan bl nda bd p. Tst dn klubb kk n spøundsøkls, mn n mosom mt f faglg pfyll p. P nttsdn kan du vlg mllom f tma tst klubbn dn. Tstn ta sg tman ungdomsnnflytls, planlggng, faglg utvklng søk om png. Ett ha svat p 10 spøsml vl du f tps om hvodan klubbn kan bl nda bd p d ulk omdn. G nn p dag! Buk du p-pll? N Røyk du? N Ha du stlt dg nakn an wbkama fø? Nakn an hvano!? Jg stt avhø ukntlg. Pgpt av n ung jnt bvæpnt md sto dos østn nysgjght F-cup-støls som kk ta mot t «n». D skap jntn kjnn mn svakst punkt, d tst jvnlg mn mosjonll ntllgns vt nøyaktg hvlk td tkk. Typsk jntvn. Som ld n gupp jnt pubttsaldn p t aktvttssnt, fa jg at umulg væ tlstkklg bdt p d pnlg spøsmln vd nhv anldnng vt hvlkt humøhjøn jntn klam sg. Jg bl oft obt, utsput nvadt, utn hlt skjønn hvo. Hl tdn kasts man ut ukjnt favann, mn omsd st v at n kløn ds føst ut, kan man lk s godt vnk favl tl dnngsvstn. D to n halv tmn jg ha md dm hv uk n blandngsstd. Dt høst d uvnnskap, mnstuasjon kjælghtsbudd, mn somm d hp, kvskm lskls. Jntn ta mg md dt hvo d tll hmmlg, ntm tng pakkt nn t tynt pap, ødm n jg pn. D vksl mllom nvt mg nn ds vdn b mg om da fø jg kk spø hvm som gjod hva n. Oft st jg gjn d, ltt glad, ltt bydd, ltt stolt ltt vt. Dt kk alltd ltt vt hvodan v skal hold oss tl d ung, n man skal oppt som n autott ll n støttnd vnn. En 14-ng spø om gt vs sg slv BH p wbkama søk dn mnng, samm øyblkk bgynn du fund om du bø sva, om du hl tatt komptnt nok tl g t sva. Abd md jntgupp utdnd, mn mst gvnd mosomt. Jg ha gjot god vdfull fang vd væ sammn md sm føkn som as gjnnom mn tlvæls md ds ntusasm, v lpgloss. Dnn dkt kontaktn ha ttkant s gtt utspng tl tankn om at kk utlukknd handl om væ vs voksn ll n ollmodll md d klokst sva. Mn s væ n vlmnnd lydhø søst som kan hold hmmlght, stll opp, ld motv d yng nn tt spo Et søstskap som nnbæ tllt, nkludng kommunkasjon. 14 Man-Kt Tsu: Jobb som guppld p Ammud Aktvttssnt, md ansvat vld, planlgg ogans sosal aktvtt n gupp jnt aldn Guppvksomhtn sælg ttt mot jnt som ha f ll ngn aktvtt vd sdn av skoln. 15

9 ffondsmllon tl klubbn! Tng d utsty tl stt gang ny aktvtt? Ha d lyst tl stt gang t posjkt p klubbn ll samabd md and klubb? Søk om ffondsmdl d s! Ffond n statlg støttodnng som skal g tl ban- ungdomsaktvtt. Ungdom & Ftd dl hvt ut mllon av kon tl v mdlmsklubb, gjnnom støttodnngn Ffond Ogansasjon. Fod ds klubb mdlm hos Ungdom & Ftd kan d søk om ffondsmdl fa oss. Dtt kan væ tl t posjkt d ønsk stt gang ll tl aktvttsfmmnd utsty. Flm, foto, muskk, dans kunst ksmpl p tng d kan f støtt tl. H ba katvttn som stt gns! D vlg om d vl søk om png tl utsty ll t posjkt. I tllgg kan d søk om mdl tl samabd md klubb som lgg næhtn av d. Posjkt: Søknadssum maks k , Aktvtt utsty: Søknadssum maks k , Samabdsmdl: k ,- vldnd maksgns Hvm bstmm? Ungdommn bstmm hva skal søks png tl, ungdommn som søk (sammn md n voksn ansvalg). Dt d søk om skal skj p klubbn ll lokalmljøt. Dt skal væ tlbud som pnt all som ønsk dlta, klubbn som hlht som søk. Dt d som g p klubbn som bstmm fllskap! Snakk md klubbldn, s f d hjlp. Hvodan søk? Du fnn søknadsskjma p v nttsd: P v nttsd fnn du v tnngslnk, tps ksmpl tl posjktsøknad m nmasjon om ts ffondsund! Hvs d lu p no n d skal søk s ba ng tl Mat p tlf (posjkt) ll Ann- Kstn (utsty) p tlf s f d hjlp. I dsmb fjo aangt Kjll n Ftdssnt Sk kommun ds bømt Kjll n Rock Fstval 20. gang! Dnn fstvaln t godt ksmpl p hva man kan f støtt tl gjnnom Ungdom & Ftds Ffondsmdl. Tkst: Mat Bdsn Foto: Motza Masulh nogs støst l ungdomsfstva amatøband tl ha tt hvt utv sg d 8 lokal band, mn dn m d 2 ban g tl gan ss st pla fø Åts fstval hadd Fstvaln bl aangt ung band aldn g atø am dn lo, l Fol tva fs dom ung st tl bl Nogs stø t vktg kultutlbud mak. Dnn fstvaln muskkmljø. Fstvaln ha fa Nog, Svg Dan t md ungdom fa and kjn bl nt ng fa n sc f tl publkum. I ovka t tak musk mulgh ungdom som bd dl ngd m 22 sto 12n sg ald kk ov 315 musk bltt vldg populæ tlt mntt stn dnn lødagn ng kon tl aa at ku tls gt va sø av 800 ungdom dom bak kulssn som I tllgg myldt av ung dltok p 5 ulk scn. gkk knkftt. d muskk Fllow s Rst kom fm bl v møtt m Hæla takt md Odd bsøk fstvaln, da v a oband uld Osl t k t, vnt Rs n s t oss va Odd Fllow Ungdom & Ftd tok tu av bandn som mpon ddlbat Et um lv. nd bl ld l my spl t fa all kant nty. Da ban bgynt gn blugass cou bljt md bd banjo, som spll muskk sjan sammn md ban som st dan tn tak pt tam m lku pub, god stmnng vaskbtt! mandoln, munnhap jllnock.no M nmasjon: D kan søk fa 1. fbua, v dl mdln tløpnd. Sp nfon tl all p klubbn lønn sg væ tdlg ut! 16 17

10 Husk Stomøt apl Stomøtt høyst ogant ogansasjonn mllom landstngt som holds annthvt. P stomøtt bl lagt fm smldng, vdt gnskap budsjtt, vdt handlngspam, uttalls solusjon. V vl s ta supplngsvalg ta opp and sak spøsml ogansasjonn ønsk s. Und Stomøt ta v oss s td tl lvant dag annt faglg pfyll. s n god mulght tl møt and ngasjt ungdom ungdomsabd. E no d lu p ba ta kontakt md oss p ll Jobb du md ungdom? Bl n dl av fllsskapt p jobbn bl md FAGFORBUNDET, Nogs støst fagbund. Søg at du kollgn dn f ttfdg lønn, tygg jobb t godt abdsmljø! Fagbun abd : Ftdstlbud ungdom som n slv følglg dl av kommunns kultutlbud, kk som saldngspost budsjttt Lovfstng av gats kommunalt ftds tlbud tl ungdom Fobyggnd oppsøknd abd nn sosallovgvnngn Som mdlm Fagbun f du: dyktg tlltsvalgt som vata dn lønns- abdsvlk Yksfaglg tlbud stpndodnng Gunstg skng md Kollktv hjm Mdlmsbla Fagbla tt gang t Ls m p Vlkommn som mdlm! Mld dg nn md sms Fagbun mdlm tl 1980 I n stuasjon hvo abdsldghtn blant ung Euopa skyt væt, ngn tvl om at d gnskap ungdom tlgn sg gjnnom kk-mll læng s m væ sntal fmtdn. I dss dag vd EU stt Aktv Ungdom-pam. Dtt t pam mang ftdsklubb ungdomshus buk bd tl fnans gupputvkslng, posjkt and ntnasjonal aktvtt. Dagns pam va ut 2013, fø t nytt syvspam stat opp Dt sltt gansk omfattnd ndng pammt, mang nasjonal ntnasjonal ogansasjon ha agt p at kk-mll læng ha ftt n my svak possjon nn ha hatt d sst n. Dt kan vk som om dn økonomsk ksn Euopa ha pgt utmngn av ny pammt, fokuss stk p mll utdannng abdsldght blant ung. Dtt vktg omd, mn n stuasjon hvo abdsldghtn blant ung Euopa skyt væt, ngn tvl om at d gnskap ungdom tlgn sg gjnnom kk-mll læng s m væ sntal fmtdn. God støttnd ftdsaktvtt nda vktg n stuasjon hvo uopsk ungdom vl møt mang utdng n som komm. Dt s sltt at dftstøttn tl ntnasjonal ogansasjon skal fall bot. Dtt ha gjot at d sto ogansasjonn ha flyttt fokust stt bot fa f gjnnomslag bva mst mulg av t godt fungnd pam, tl fokus p sn gn ovlvls. Dt d vktg at d nasjonal ogansasjonn, som Ungdom & Ftd, n lgg pss p v folk Bussl pass p at kk-mll læng ntnasjonal utvkslng tsatt vl ha n sntal plass fmtdn. Pl Isdahl Solbg Daglg ld, Ungdom & Ftd P stomøtt møt sntalstyt to dlgat fa hv kts md stmm, tal slagstt hvoav mnst n av dlgatn ungdom. I tllgg møt ulk komt utvalg, samt sktaatt md tal slagstt. Dt bl s nvtt obsvatø gjst. Pmldng av dlgat fa ktsn obsvatø fa øvg m snds tl Ungdom & Ftd snst f uk fø stomøtt. Man kan mld sg p s tt t, mn v kan da kk gaant at hotllsng gjn. Dagsodn sakspap bl sndt tl dlgatn ktsn to uk fø stomøtt. P v nttsd fnn d n pmldngslnk m nmasjon om stomøtt. V hp mang vl dlta. Dt vktg dmokatt ogansasjonn v vvalg tdn som komm. Dt Intnasjonal ungdomskonfans E du mllom ha lyst tl læ m om mdvknng, dltakls dmokat? Fa august nvt v ungdomm fa hl lan tl bl md p n sto ntnasjonal ungdomskonfans. Sammn md Vstfold Ungnfo Bmang ungdomsd aang v n camp p Bolæn utn Tønsbg. Dt komm s ungdom fa ftdsklubb Fnland, Svg Island. Und konfansn skal dltakn væ aktv slv dl fang. Efangn skal d skaff sg løpt av vn 2012, stt gt lokalsamfunn. Da skal d nmlg gjø n lokal aktvtt, som kan væ alt fa gjnnomfø n konst, dans ll tatstllng, tl dlta n poltsk aktvtt, kanskj aang n dmonstasjon, dv lobbyvksomhtn ov t ungdomsd ll st p stand. Dt ngn gns hva slags aktvtt kan væ, tng kk væ no man ha gjot fø. I august møts ungdommn tll om fangn fa d lokal aktvttn, skal sammn lag n lst ov god d dltakls lokalsamfunnt. Dt bl slvfølglg undholdnng vldg sosalt! Ha du lyst tl væ md p konfansn? Ta md dg n vnn ll fm, n ungdomsabd fa klubbn. Fo n gupp p fm ungdomm, m væ md én ungdomsabd. Dtt bø væ n ungdomsabd som kjnn ungdommn, som kan følg dm opp bd dn lokal aktvttn und slv konfansn. Dltakls kost k 400. V dkk 70 % av sutgftn. Hold av august, bgnst antall plass, s følg md sk dg n plass. M nmasjon om pmldng komm! 18 19

11 Ungdom, makt mdvknng Nogs støst utvalg skumfoss skumkanon v lv alt fa maskn tl full pakk md DJ, lyd, lys, las skumbng Ban-, lkstllngs-, nkludngsmnst Audun Lysbakkn fkk dsmb ovakt Ungdommns maktutdnng. Rappotn g gundg gjnnom ungs ll mulght tl pvknng samfunnt, ta opp n kk vktg tma. Tkst & foto: Ncola Stng Ta kontakt tlbud Rappotn, som ha ftt navnt Ungdom, makt mdvknng, tkk fam ftdsklubbn fl sammnhng. Dmokat mdbstmmls n vktg dl av ftdsklubbmodlln, ha sttt sntalt Ungdom & Ftds abd vs. Rappotn pk p ogansasjonns kus- komptansbyggnd vksomht som t vktg bdag øk ungdoms mulght nnflytls. Utvalgt undstk s dmokatbyggnd aspktt ftdsklubbn. D flst klubb ha vlfungnd klubbdmokat d ungdom ha ll nnflytls ov tlbu, bl kjnt md skjllg dmokatsk modll. Mdbstmmls ha hldgvs ftt vnd sln d sst n, kommun skol ha kommt p bann. Ftdsklubb ungdomshus ha alltd hatt t p agndan, snat 60 bast sn dft p at ungdom ha væt aktv dltag bd gjnnom allmøt, klubbsty aktvtt, s daglg ld Ungdom & Ftd Pl Isdahl Solbg. Han mn lkvl at t kk bty at v n kan klapp oss slv p skuldn væ nøyd. Utdnngn pk s p n dl utdng. Hva bty mdbstmmls, f all komm tl od, hvodan kutt v ungdom tl sty stll? Md lang tadsjon nnn dltagls, s v jobb stll d vansklg spøsmln, fnn god løsnng jobb at ungdom skal f mulght tl pvk, s Isdahl Solbg. Vktg kuttngsana Ungdomsdn vktg ogan sk at ung ha n stmm d fatts bslutnng. Utvalgt ta tl od lag nasjonal tnngslnj ungdomsdn, opptt n gn tlskuddsodnng kommunn som følg tnngslnjn. Utvalgt mn n styk at ungdomsdn fl std lan kutt psntant p klubbn. Mns mang ogansasjon lvd bst av n ltn gupp av d mst ssusstk ungdommn, bukn av ftdsklubbn t tvsntt av bfolknngn. Dt bty at and m ulk stmm som kutts, nn om all mdlmmn vlgs gjnnom lvdn. Fltall 16-ng stmmtt Ungdom & Ftd ha fl gtt nn snk stmmttsaldn vd lokalvalg tl 16. V mn at 16-ng modn nok tl stmm, at n snkng av stmmttsaldn nnbæ n natulg nødvndg utvdls av dmokatt. Dt d gldlg at ov halvpatn av utvalgts mdlmm stll sg bak oss. D agumnt blant annt md at n aldnd bfolknng høy gjnnomsnttsald valgt ogan, gjø nødvndg utvd dmokatt. At d flst av utvalgts mdlmm mn at 16-ng bø f stmm vd lokalvalg bø væ t tydlg sgnal tl poltkn at tdn modn g ungdom makt, ll makt vt samfunn f man gjnnom stmmsddln, avslutt Isdahl Solbg. 20 Skumpatyspsalstn! Ld utvalgt: Tond Vggo Togsn statsd Audun Lysbakkn. 21

12 Fkus: D bst dagn ungdomsabd p ntt Ungdom & Ftd lans v n nttsd md gats vdodag ungdomsabd. P nttsdn fkus.no vl du fnn dag om blant annt ungdomskultu, lobbyvksomht, samtaltknkk vold uspoblmatkk. Tkst & foto: Ncola Stng Vn 2012 lans v nttsdn fkus.no, som vl ta sg t bdt spkt av tma av lvans ungdomsabd. Md tang budsjtt sm stllngsbøk mang ftdsklubb som kk fnn mdl tl snd d ansatt p kus. Hnsktn md sda gjø ltt ungdomsabd f faglg pfyll p nttt. V ha lagt sto vkt p fnn d bst dagsholdn psnt dm t mat som gn sg ntntt. Vd lansng gn v md ha næm 30 vdo, mn v komm tl tstt md flm spnnnd dag fmov sdn vl f nytt pfyll jvnlg, s gnalsktæ Ungdom & Ftd, Pl Isdahl Solbg. Opplængspammt And und av Ungdom & Ftds Opplængs pam Ungdomsabd n gjnnomføt tt by Nog! Kusn bl dnn undn avholdt Oslo, Stavang, Tondhm, Kstansand, Tønsbg, Fdkstad, Mold Haugsund. V g d n mulghtn tl væ md pvk n gjld valgt av d stdn undt om lan nst sst und av Ungdom & Ftds Opplængspam Ungdomsabd skal g høstn Fo d av d som kk ha høt om Opplængspammt tdlg fnn d nmasjon om t p v nttsd, P gunn av kostnad ha v satt mnmum antall dltak at v skal gjnnomfø kusn tt vsst std, tl 10 dltak. Dt plass tl 25 dltak p kus. D odnæ kusn Opplængspammt gats, mn s mulg kjøp kusn. Da kan d slv bstmm td std d kan ntn bstll hl kuspakkn ll nklt modul. Psn t 4000 kon p modul n samlt kuspakk kon. I dn føst bolkn md dag flmt v blant annt tdlg ld Altnatv tl Vold Dammn, Ddk Hægland, pofsso pdagkk Wlly Aag. Ha du væt p t knallba dag som du mn all ftdsklubb bud f md sg? Snd gjn -post tl g oss god tps! Ka md kama. Klubbstykus V sktaatt jobb s md bd vdutvkl kust vt klubbsty. Dtt kust vl gjn væ n dl av vt kustlbud fa mas Ta kontakt bstllng av t. Utov t stt v sto ps p nnspll fa d ut fltt hvo bhovt komptanshvng lgg. Ta gjn kontakt md ll ng nnspll, spøsml ll bstllng av kus. Tdlg ld Altnatv tl Vold Dammn, Ddk Hægland

13 S fl podukt p Kontakt oss p tlf: oss p tlf: Bljad A hockykontakt Bodtnns Fotballspll Dat Dvs spll tlbhø Bljadxptn A/S S fl podukt p S fl podukt p BljadBljad A hocky Dat Fotballspll Dvs spll tlbhø Bljadbod Bljadutsty A Bodtnns hocky Fotballspll Bodtnns Dat Dvs spll tlbhø Bljadbod G A R A N T I, Bljadutsty Bljadbod Bljadutsty Mapl 140 cm md skutupp M-12 (kan s fs støls 110, cm) Mapl 140 cm md skutupp M-12 (kan s fs støls 110, cm) Mapl 140 cm md skutupp M-12 (kan s fs støls 110, cm) Tonado 8 Tonado 8 m/hl skfplat, nkl. utsty K ,- m/hl skfplat, nkl. utsty8 K ,Tonado m/hl skfplat, nkl. utsty K ,- Mast ktt Skutupp M-12/P-12 K 8,(vd kjøp av 100 stk. K 6,- p. stk.) Købn M-12 P-12 Dov 100 stk. KBodbøst 6,- p. stk.) K 90,- p. stk. K 8,p. stk. K 5,- 3 dlt 25 mm skfplat, nkl. 3 dltutsty 25 mm skfplat, Dov ,D luxk oll nkl. utsty nkl. ntt hold Dov 8 K ,Dov 7 K ,25 mm plat Dov 8 K ,K 4450,- Dov Bodtnnsbod utsty Bodtnnsbod utsty Bodtnnshold m/ntt D lux oll Dno A hocky 7 57 mm K 490,- K 125,- K 395,- K 30,Tangl Tangl mykplast 57 mm K 50,mykplast 57 mm K 50,-57 mm K 110,VM (obust) VM (obust) 57 mm K 110,- Push K 190,- Atm hvt ll oansj Atm hvt ll oansj sk à 6 stk. * sk à 6 stk. * K 35,pos m/100 stk. ball K 190,Bodtnnshold m/ntt pos m/100 stk. ball Fotballspll Bodtnnshold m/ntt K 30,K 10,- Utstypakk nng psn! FOTBALLSpILL, AIRHOCKEY & BORDTENNIS K 35,K 190,- BLACK BANDIT Play a hocky Manult tllvk Play a hocky nkl. utsty K 3900,- Manult tllvk nkl. utsty K 3900,- Dat pl Bass bal tl vanlg ll lktonsk dat, Elktonsk datskv K 75,27 spll md 159 vaant, p. stt (3 pl) 1-6 spll K 1100,- Datskap K 550,- Galando G-500 K 5700,- Push Datspll pl k Fotball tl fotballspll sot/hvt K 15,- Tonado A hocky 7 m/gummng K 190,Push Dno A hocky bod md stlplat, Kontakt oss: Tlf: obust 84 Tonado E-post: Puck 7 A hocky m/gummng md stlplat 2 moto stlbn n kaftg moto, 80 mm K 30,Dno A hocky 7 nkl. -obust ps moms bod md stlplat, Puck nkl. utsty KAll ,nkl. utsty K ,md stlplat 2 moto nkl. utsty K ,- TERMINATOR Ahocky k A hockybod utsty Matchskv Fa k 390, k Stga Daco Stga Daco Stga Fght Stga Pmanc Stga Fght Stga RossaStga Rossa Stga Pmanc K 65,- K 65,- K 90,- K 90,-K 125,K 125,K 395,K 395,- m/gummng -obust bod md stlplat, KPuck 290,stlbn n kaftg moto, 80 mm K 290,nkl. utsty K ,65 mm A hockybod utsty k K 290,- K 290,- Tonado A hocky 7 Datspll pl CHALLENGER tskv Ballstt Atm hvt ll oansj sk 6 stk. * K 35,Kà 100,K 100,pos m/100 stk. ball K 190,- D lux oll hold A hockybod utstynkl.nkl. nttntt hold 25 mm 25 mm platplat K 4450,K 4450,- Manult tllvk nkl. utsty K ,nkl. utsty500 K Spot 3900,- 22mm plat k 5390,740 Spot 25mm plat k 7600,- RIDER III SORT Skfskv k mykplast 57 mm K 50,VM (obust) 57 mm K 110,- Rkhod K 290,- BRUNSWICK BLACK WOLF Skfskv k Vggstatv Bodbøst KRkhod 90,Nylon, lav M-12 p. stk. K 8,Købn Bodbøst K 90,Nylon, lav K 30,K 290,M-12 Kstk. 8,- K 5,P-12 p. stk.p. Stga Daco Stgap. Fght Stga Rossa Stga Pmanc P-12 stk. K 5,- Bodtnnsbod utsty Play a hocky V ha s Conllau Stga V ha s Conllau Stga stlplat 2 moto 300 Spot 19mmmd plat k 4390,- 57 mm ktt K 490,- Købn V ha s Conllau Stga VALLEY TIGER Skfskv Tangl Nylon, lav K 30,- K 90,- K VA L I T E T Ballstt K 100,- K 65,- & BILjARDBORD K 225,- bltt dusn K 50, 4 kø K 100,M-12/P-12 K 8,(vd kjøp av Mast ktt Vggstatv 6 kø K 110,Skutupp Ballstt 100 stk. KK 6,-8,p. stk.) bltt dusn K 50, 4 kø K 100,M-12/P mm (vd kjøp av 6 kø K 110,K 490,Rkhod Dov 3 dlt 25 mm skfplat, nkl. utsty Dov 7 K ,Dov 8 K ,- bltt dusn K 50,- Skutupp Vggstatv 4 kø K 100, 6 kø Mast K 110,- K 225,- K 225,- S E RV I C E 65 mm stlbn n kaftg moto, 80 mm nkl. utsty K ,65 mm K 10,- K 190,K 30,K 10,- LOMAX SCHOOL LINE GT Fotballspll Datspll pl k Fotballspll LOMAX FUN LINE GT k Dat pl Matchskv Fa 490,Fa k 390,- Matchskv Fa k 390,24 Datskap K 550,- Bass bal tl vanlg ll lktonsk dat, Dat pl K 75,27 spll md 159 vaant, p. stt (3 pl) Bass bal tl vanlg 1-6 spll K 1100,- Elktonsk datskv Datskap K 550,- Galando G-500 K 5700,- ll lktonsk dat, K 75,27 spll md 159 vaant, p. stt (3 pl) 1-6 spll K 1100,- Elktonsk datskv Fotball tl fotballspll sot/hvt K 15,- Galando G-500 K 5700,- Kontakt oss: Tlf: E-post: All ps nkl. moms Fotball tl fotballspll sot/hvt K 15,- Fakt komm tllgg. Samtlg ps nklusv moms

14 Ny anskt sktaatt I fbua fkk Ungdom & Ftd t nytt mdltdg mdlm vt sktaat. Déco Tomé Mandjula. Déco 24 gamml komm fa Mosambqu. Han p utvkslng gjnnom dn studntdvn ntnasjonal ogansasjonn Assocaton th Intnatonal Exchang of Studnts n Economcs and Commc, AIESEC. Déco skal væ hos oss tl jun bda sktaatt v abdsoppgav. Han stud ual utvklng p fakulttt agkultu/landbuk vd St.Thomas unvstt Mosambqu. Han mdlm av studntogansasjonn AIESEC, samt psdnt gnalsamlngn vd studntsamskpnadn p unvsttt hvo han stud. I hav many oth ntsts, such as tavllng, cultu, socal ssus and also gan xpnc wokng wth popl fom oth counts. I am also ntstd n spots, wh football s on of my gatst passons as wll as musc, thn comput gams, ntnt sach and woldwd fndshp ntwoks and adng. What maks m ally happy s bng aound popl, makng nw fnds, talkng and havng fun. WEBSHOP Bsøk v wbshop bstll podukt p Klubbgns! Kul møkbl httgns. Httn oang nn p bystt st Youth Pow. Bak p httn st Cw. Fnns stølsn small, mdum, lag x-lag. K.230 Fakta om klubb Klubbundsøklsn 2008 Ungdom & Ftds ps husk nomn nnn 20. mas! Ungdom & Ftd dl hvt ut n ps tl n klubb, kts ll ldsjl som ha utmkt sg p n spsll mt. Psn kan g tl bd ung, voksn, nkltpson ll gupp, fvllg ll ansatt. Psn kan s g tl n klubb ll n kts. Dt nst bty no at kanddatn ha ngasjt sg utov vanlg klubbab. Psvnnn utnvns av n gn juy, som g gjnnom kanddatn løpt av vn. V vl annons hvm som f psn p Ungdom & Ftds Stomøt apl, psn vl bl ovakt p Ftdsklubbns dag lødag 28. apl. Hvs du vt hvm som tjn f Ungdom & Ftds ps 2012, snd n -post tl d du tll hvm du vl nomn g n kot bgunnls (maks n A4-sd) nnn 20. mas. Ungdom & Ftds tlstandsappot ov ftdsklubbn Nog. Gats, mottak faktus poto Kommunal vld En faglg vld tl buk kommunn, md holdpunkt d hvodan dv t godt ftdsklubbabd hva t kv av ssus. Gats, mottak faktus poto Ha v d tl la væ? Gats, mottak faktus poto Att vaa lda öppn vksamht Bokn hnvnd sg tl dg som vl dskut utvkl ldskap mtod pn vksomht. H bskvs dn pn vksomhtns mlgupp bokn g t bdt hstosk ovblkk. K. 210,00 Ung-tl-Ung Fo voksn som vl vld ungdom som ønsk dv usbyggnd aktvtt blant jvnaldnd. K. 200,00 Sjkk ut v oppdatt søknadskalnd P fnn du n søknadskalnd tl høy p nttsdn. H fnn du fst ulk støttodnng fond hvo d kan søk om png tl ulk posjkt p klubbn. Husk: Dt fnns png d ut løp søk! Mdlmskot plast Vlg mllom følgnd fag: Rød, gønn, oansj bl.. K.100,00 20 kot. Nøkklbnd 150 kon 10 stk Pnn 160 kon 20 stk Poto komm tllgg tl psn p all va

15 Avsnd: Ungdom & Ftd, Gønland 10, 0188 Oslo B MILJØMERKET 241 Tykksak 600 Hold dg oppdatt! Bsøk

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett app

Mobilt Bedriftsnett app Mobilt Bdiftsntt app Appn jø dt nklt å bnytt tjnst som tiljnli fo d som Aktiv Buk i Mobilt Bdiftsntt. Dnn psntasjonn n intoduksjon o bukvildnin fo hovdfunksjon o buksmåt, o dn tilsvand som innbyd bukvildnin

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Åtte tonn kontanter om dagen!

Åtte tonn kontanter om dagen! Rtuass: Noas A, Tælbogon 6, 3112 Tønsbg Kunmagasn fo Noas N 1 2o12 IDER cash HANDLING ats svg Ått tonn ontant om agn! Kostnasfftv og s ontanthåntng stll sto av tl nnovasjon og nytnnng. Noas hånt hvt å

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en KPI 4 Hvofo byts kgs gl? od d som dlt kg kk kj gl kk by sg om gl kk tø kt od f sjf h fttt fd mskvdt vl mm fd så hdt som mulg Å G BY «Kuskp om gl må sps kk mst tl b og ugdom som mogdgs poltk, soldt, joulst

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Kokebok for eintypesegling

Kokebok for eintypesegling Kokbok fo intypsgling Kva intypsgling Eintypsgling hjå HSK sitt intyputval dfint som bansgling d fyst båt i mål vinna i båttypa md tydlg klassgla. Klassan i intyputvalt pga av sglaa som ikkj foldstyt.

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator.

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator. S av 8 NOGS TKNSK-NATUVTNSKAPLG UNVSTT NSTTUTT O SKK al oa sam: Nav: Bø To So Tl: 75 9 KSAMN MN T65 BOSSK MKOTKNKK a 5. smb T: l. 9. Tlla lpml: C- Tpo allao m om m. O. Ja o K.J. Ks: omlsaml mama K. oma:

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innlednngg 2. Demokt, smbed og medvknng 3. Geneell nomsjon b 4. Intensjonlseng e 5. Studestt 6. Studegjennomøngen 7. Bblotek 8. IT l 9. Studentveled 1. Innlednng g 2. Demokt, smbed

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore Ekofsk 2/4 C-16 Hendelse- årsaksanalyse Avvk 1989 prekvalfst prekvalfst 1989 1989 Rammetale Rammetale ved ved ordre ordre ST-9-250288 ST-9-250288 nngått nngått 1989 1989 Første gang hode utstyr valgt nstallasjon

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

jubilanter! Vårens Lykkehjul og ballongklovn fra kl 14.00 til kl 18.00 Utdeling av kake fra kl 12.00. Finn diamantringen! www.harebakken.

jubilanter! Vårens Lykkehjul og ballongklovn fra kl 14.00 til kl 18.00 Utdeling av kake fra kl 12.00. Finn diamantringen! www.harebakken. Mas 2013 Annonsbilag Våns jubilant! Fdag 8. mas: Lykkhjul og ballongklovn fa kl 14.00 til kl 18.00 Lødag 9. mas: Utdling av kak fa kl 12.00. Finn diamantingn! www.habakkn.com 28å 22å 14å s n å V jubilan

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer