TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TA VARE PÅ DENNE MANUALEN"

Transkript

1 INSTRUKSJONSBOK

2

3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und tilsyn ll blitt gitt opplæing i buk av appaatt av n pson som ansvalig fo ds sikkht. Ban må væ und oppsyn fo å søg fo at d ikk lk md appaatt. Nå du buk t lktisk appaat må du alltid ta gunnlggnd foholdsgl, inkludt følgnd: Ls all instuks fø du buk dtt appaatt. FARE Fo duksjon av fan fo lktisk sjokk: 1. Symaskinn må ikk væ på utn oppsikt. Tkk alltid støpslt ut av kontaktn nå du fdig md å buk dn og fø ngjøing. ADVARSEL Fo duksjon av fa fo fobnning, bann, lktisk sjokk og psonskad: 1. Symaskinn skal ikk buks som t lktøy. Hvis symaskinn skal buks av ll i næhtn av ban, må dt utviss sto oppmksomht. 2. Buk dtt poduktt kun som angitt i bukmanualn. Bnytt kun kstautsty som anbfals av podusntn i dnn buksanvisning. 3. Buk aldi symaskinn hvis ldning ll støpsl ødlagt ll ikk fung odntlig ll hvis dn mistt i bakkn ll nd i vann. Lv inn symaskinn til lokal fohandl ll svic-vkstd fo paasjon ll justing. 4. Buk aldi symaskinn hvis n av luftvntiln blokkt. Hold vntilasjonskanaln åpn og søg fo at dt ikk saml sg lo, støv og løs stoffbit i pdaln. 5. Ikk lgg no i non av symaskinns åpning. 6. Ikk til buk utndøs. 7. Må ikk buks hvo dt også buks spayboks av no slag ll hvo dt bnytts oksygn. 8. Symaskinn kobls av vd å stt all kontoll i null-posisjon ( 0 ), og dtt tkks støpslt ut. 9. Ikk da i stømkabln fo å løsn støpslt fa kontaktn. Tkk støpslt ut av kontaktn vd å da i slv støpslt, ikk i kabln. 10. Hold fingn bot fa all bvglig dl. Sælig bhandling kvs fo symaskinnåln. 11. Buk alltid kokt stingplat. Fil plat kan bkk nåln. 12. Ikk buk nål som skjv. 13. Ikk da i ll skyv stofft und sying. Dt kan få nåln til å bøy sg og knkk. 14. Slå av symaskinn hvis du skal just no i nål-omådt, f.ks. nå du skal tkk tåd gjnnom nåln, skift nål, t spoln ll skift tykkfotn. 15. Tkk alltid støpslt ut av kontaktn fø fjning av dksl, vd smøning ll nå du fota and justing bskvt i dnn manualn. 16. Ethvt ingp i poduktt av ikk autoist psonll kan mdfø botfall av gaanti. 17. Dtt podukt kun bgnt til hmmbuk. TA VARE PÅ DENNE MANUALEN Dsign og spsifikasjon kan nds utn fohåndsvasl. OBS! Dtt podukt skal gjnvinns i hnhold til gln i dn nosk lovgivning fo bhandling av lktisk/ lktonisk avfall. Ha du spøsmål vdønd dtt, kontakt din fohandl. 1

4 NAVN PÅ DELER Navn på dl... 3 Standad tilbhø... 4 Laging av tilbhø... 5 Fiamsbod... 5 KLARGJØRING TIL SØM Kopl til stømtilføsln... 6 Kun fo USA og Canada... 6 Funksjonsknapp på maskinn... 7 Rgul sømhastightn... 8 Pdaln... 8 Funksjonstast... 9 Hv og snk sømfot Knløft Just tykk på sømfot Snk tanspotøn Just tådspnning Låstast Skift sømfot Mont og dmont sømfotholdn Ovtanspotø Skift stingplat Skift nål Ovsikt ov stoff og nål Spol undtåd Spol undtåd Stt inn spoln Tæ ovtådn Innbygd nåltæd Hnt opp undtådn Sømvalg Tilpass maskininnstilling VANLIG SØM Rttsøm Sy md ovtanspotø Balans ovtanspotøbvgls Rttsøm stingplat Fstsøm md vs Fstsøm på stdt Rttsøm i vnst nålposisjon Tdobbl lastisk ttsøm Elastisk ttsøm Sy i glidlås Rullsøm Rynking Bis Sik-sak søm Flstings sik-sak Ovlock søm Pldd søm Dobbl ovkastingsøm Usynlig faldsøm But kantsøm Knapphull Fikantd knapphull Buk stabilisatoplatn Avundd knapphull på tynn stoff Nøkklhullsknapphull Elastisk knapphull Knapphull md ilggståd Randknapphull Sy i knapp Stopping Fostkningssøm Øy Applikasjonssøm Fynsing INNHOLD 2 Hullsømabid Vafflsøm Fagotting Tung Patchoksøm (cazy uilt) Cazy uilt Quilting Stipling Quiltstjn Fihåndsuilting (1) Fihåndsuilting (2) Satngsøm Søm md tvillingnål PROGRAMMERING AV EN MØNSTERKOMBINASJON Mønstkombinasjon Pogamming av automatisk fstsøm Pogamming av automatisk tådklipping Mønstkombinasjon md spilvndt søm Gjnoppta t mønst fa bgynnlsn Gjnoppta n mønstkombinasjon fa bgynnlsn Bosting Monogam Rdig n mønstkombinasjon Sltt og stt inn mønst Kopi t nkltmønst Enhtlig sømjusting Samlt nålposisjon Individull sømjusting Koig fovngt sømm STELL OG VEDLIKEHOLD Rngjøing av tanspotø- og gipomådt Rngjøing av innsidn av tådfø Poblm und Wansignal Filsøking... 88

5 NAVN PÅ DELER Navn på dl!2!3!4 #2 #3 #4!1!0 o!5!6!7 @9 t y u #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 $0 $1 $2 Tådløft Justing av syfottykkt Rfansovsikt Toppdksl Oppbvaing fo syføtt Undtådkutt Spolappaat Hull fo ksta snllpinn Snllstopp (sto) Snllpinn Tådspnning Fontdksl Tådkutt Fiamsbod (tilbhøslaging) Utløs fo stingplat Stat/stopp-knapp Knapp fo vssøm Automatisk fstsøm-knapp Knapp fo nålposisjon Tådklippknapp Hastightskontoll Balanssku fo tanspotøbvgls Knløftinntak Funksjonstast LCD-display Nålklmmsku Nål Sik-sak fot A Stingplat Utløsknapp fo spoldksl Spoldksl Knapphullspak Nålitæd Tykkfothold Bæhåndtak Sømfotløft Håndhjul Balanshjul fo ovtanspotøbvgls Tanspotøspak Stømbyt Pdalkontakt Maskinns stømkontakt #1 #5 MERK: Fo å bæ symaskinn må du hold i bæhåndtakt md én hånd og støtt symaskinn md dn and håndn. #6 MERK: Symaskinns konstuksjon og spsifikasjon kan nds utn fohåndsvasl. #7 #8 #9 $2 $1 $0 3

6 t y u Standad tilbhø t y u #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 Sik-sak fot A (sitt på maskinn) Faldfot D Glidlåsfot E Applikasjonsfot F Åpn applikasjonsfot F2 Usynlig faldfot G Ovkastingfot M 1/4 sømfot O Stoppfot PD-H Konvtibl hold fo fihånds uiltfot QB-S Ttt fihånds uiltfot Åpn fihånds uiltfot Gjnnomsiktig fihånds uiltfot Automatisk knapphullsfot R Knapphull stabilisingsplat Tykkfothold fo ovtanspotø Ovtanspotøfot AD Knappisyngs fot T Quiltlinjal Linjal Spol (5 stk.) (1 i maskinn) Snllstopp (sto, sitt på maskinn) Snllstopp (litn) Snllhold Filt Nålstt Skutkk Lobøst Spttkniv (knapphullsåpn) Knløft Rttsøm stingplat Pkpinn fo tykkskjm Stømkabl Pdal Instuksjonsvido-DVD Bukhåndbok #0 #1 #2 #4 #5 #3 #6 4

7 Laging av tilbhø Tilbhøt kan lags paktisk i tilpassd om und toppdkslt og i fiamsbodt. t u y i o!0!1 Und toppdksl: Sik-sak fot A Ovkastingfot M Glidlåsfot E Applikasjonsfot F t Fot fo usynlig fald G y Tykkfothold u Pkpinn fo bøingsskjm i Gjnnomsiktig fihånds uiltfot o Åpn fihånds uiltfot!0 Ttt fihånds uiltfot!1 Konvtibl hold fo fihånds uiltfot QB-S I fiamsbodt: Knapphull stabilisingsplat Automatisk knapphullsfot R Stingplat Spol t Sømfot Annt tilbhø kan også lags i ommt. t Fiamsbod Fiamsbodt gi t stø syomåd og kan ltt tas av fo fiamsøm. Fiamsbod Fiam Dmont: Tkk bodt ut på vnst sid. Mont: Skyv bodt på basn og skyv til høy. Fiamsøm Fiamsøm buks til søm på m, linningsbånd, buksbn ll and undsydd plagg. Dn også nyttig til å stopp sokk ll lapp knæ ll albu. Fiam 5

8 KLARGJØRING TIL SØM Kopl til stømtilføsln z S føst til at stømbytn av. x Stt maskinpluggn på stømldningn inn i kontaktn på maskinn. c Stt støpslt inn i n stikkontakt t, og slå på stømbytn. Stømbyt Støpsl fo symaskin Maskinns stømkontakt Støpsl fo stikkontakt t Stikkontakt z c Søg fo å buk stømldningn som fulgt md maskinn. Hvis du slå av stømbytn, vnt i 5 skund fø du slå dn på igjn. t ADVARSEL: Konsnt dg om omådt du sy nå du buk symaskinn og ikk ta på non av d bvglig dln, slik som tådløftn, håndhjult ll nåln. Slå alltid av stømbytn og tkk ut støpslt fa stikkontaktn: - nå du gå fa maskinn. - nå du mont ll dmont dl på maskinn. - nå du ngjø maskinn. Plass aldi n gjnstand på fotgulaton. t z v Hvis du ønsk å buk fotkontolln, stt inn pinnkoblingn i kontaktn på maskinn. z S føst til at stømbytn av. x Stt inn pinnkoblingn i kontaktn på maskinn. c Stt maskinpluggn på stømldningn inn i kontaktn på maskinn t. v Stt and ndn på stømldningn y inn i n stikkontakt u, og slå på stømbytn. Pdalsymbolt i viss på skjmn nå pdaln koblt til maskinn. Stømbyt Pinnkobling Kontakt Støpsl fo symaskin t Maskinns stømkontakt y Støpsl fo stikkontakt u Stikkontakt i Pdalsymbol y u Stat/stopp-knappn vik ikk nå fotpdaln tilkoblt. Instuks fo buk: Hvis symbolt O viss på n byt, bty dt at dn slått av. i Kun fo USA og Canada Polaist støpsl (tt blad bd nn dt and): Fo å dus fan fo lktisk støt kan t slikt støpsl kun stts inn i n polaist stikkontakt n vi. Hvis støpslt ikk pass i stikkontaktn, kan du snu støpslt. Hvis dt fmdls ikk pass, skal du kontakt n kvalifist lktik fo å få installt n iktig stikkontakt. Du skal ikk på non måt modifis støpslt. 6

9 t Funksjonsknapp på maskinn Stat/stopp-knapp Tykk på dnn knappn fo å stat ll stopp maskinn. Maskinn bgynn å gå sakt d føst få stingn fo dtt å øk til innstilt hastight på makshastight skyvspakn på panlt. Maskinn gå sakt slå lng dnn knappn tykkt. Knappn lys ødt nå maskinn i gang, og gønt nå dn ha blitt stoppt. Vd å tykk inn og hold dnn knappn und søm vil hastightn snks og maskinn vil stopp nå knappn figis. y Stat/stopp-knappn kan ikk buks nå fotpdaln tilkoblt maskinn. Maskinn vik ikk og fotpdalsymbolt y vil blink hvis du pøv å stat maskinn md tykkfotn i løftt posisjon. Snk tykkfotn, og tykk dtt stat/stopp-knappn. Du kan vlg ønskt oppstatshastight fa langsom, nomal ll høy (s sid 26). Rvsknapp Vd søm av sømmn 1, 4, 6, 7, 8, 1S, 4S (Modus 1), 01, 04, 08, 09, 10, (Modus 2) vil maskinn sy i vs så lng vsknappn tykks. Hvis søm 1, 4, 6, 7, 8, 1S, 4S (Modus 1), 01, 04, 08, 09, 10, (Modus 2), ll 01, 02, 03, 46, 47 (Modus 3) ll 167 ha blitt valgt og pdaln ikk tilkoblt, vil maskinn sy i vs så lng vsknappn tykks. Hvis du tykk på vsknappn nå du sy and sømm, vil maskinn umiddlbat sy fstsøm og stopp automatisk. Automatisk fstsøm-knapp Vd søm av sømmn 1, 4, 6, 7, 8, 1S, 4S (Modus 1), 01, 04, 08, 09, 10, (Modus 2), ll 01, 02, 03, 46, 47 (Modus 3) vil maskinn umiddlbat sy fstsøm og automatisk stopp nå dn automatisk fstsømknappn tykks. Vd søm av all and sømm, vil maskinn sy til ndn av dn aktull sømmn, sy fstsøm og stopp automatisk. Maskinn vil automatisk klipp av tådn tt å ha låst sømmn nå dt automatisk tådkuttaltnativt slått på. Knapp fo nålposisjon Tykk på dnn knappn fo å hv ll snk nålstangn. Maskinn vil stopp md nåln i ndposisjon. Du kan nd nålstopposisjonn i innstillingsmodusn (s sid 26). t Tådklippknapp Tykk på dnn knappn tt at du fdig md å sy fo å klipp av tådn. Nålstangn hvs automatisk tt at tådn klippt (s sid 29). Buk tådkuttn på fontdkslt hvis tådn tykk nn n. 30 (s sid 29). t 7

10 Rgul sømhastightn Maks hastihtsvlg Du kan bgns maskinns maksimal hastight til gn bhov md skyvspakn fo hastightsbgnsning. Fo å øk sømhastightn, flytt spakn mot høy. Fo å dus sømhastightn, flytt spakn til vnst. Pdaln Tykk på pdaln vai sømhastightn. Sømhastightn øk nå fotpdaln tykks lng nd. Maskinn sy maskimalt md dn hastight som innstilt md hastihtsvlgn på panlt nå fotgulaton tykks hlt nd. Instuks fo buk: Pdalmodll YC-485EC-1 buks md dnn symaskinn. 8

11 t i o!0 y LCD skjmn På LCD skjmn følgnd infomasjon nå maskinn slått på: Søm Modus Søm numm t Anbfalt tykkfot y Stingbdd u Stinglngd i Makøtast (s sid 79, 80) Tykk på ll fo å flytt makøn fo å kontoll ll dig sømkombinasjonn. o Justingstast fo stingbdd (s sid 30, 39, 49) Tykk på dnn tastn fo å nd sømbdd ll nålfallposisjon.!0 Justingstast fo stinglngd (s sid 30, 39, 49) Tykk på dnn tastn fo å nd stinglngdn.!1 Modustast (s sid 25) Tykk på modustastn fo å vlg på modus. Nå stømbytn slås på gå maskinn automatisk til diktsømvalg (Modus 1).!2 Nummtast (s sid 24) Tykk på én av d 6 tastn fo å vlg sømmn dikt.!3 Tvillingnåltast (s sid 69) Tykk på dnn tastn nå du sty md tvillingnål.!4 Spilvnd tast (s sid 73) Tykk på dnn tastn fo å sy n spilvndt søm..!5 Minntast (s sid 70) Tykk dnn tastn fo å gist pogammt mønstkombinasjon. Opptil 50 pogamm kan lags i minnt.!6 Sltttast (s sid 26, 80) Tykk på dnn tastn fo å sltt sist lagd søm. Tykk og hold dnn tastn inntil alamn pip fo å sltt hl mønstkombinasjonn. Funksjonstast!7 Innstillingstast (s sid 25) Tykk på dnn tastn Fo å gå inn i innstillingsmodus fo å tilpass maskininnstillingn.!8 Folnglsstast (s sid 67) Tykk på dnn tastn fo å folng satnsømm.!9 Stat på nytt-tast (s sid 88) Tykk på dnn tastn fo å sy n mønstkombinasjon fa Låstast (s sid 74) Tykk på dnn tastn fo å lås maskinn vd tæing, utskiftning av tilbhø osv. Fo å dus fan fo skad, all knappn og tastn daktivt. Fo å lås opp maskinn, tykk på dnn tastn igjn. 9

12 Hv og snk sømfot Sømfotløftn hv og snk sømfotn. Sømfotløft Du kan løft fotn høy nn nomal opp-posisjon. Dtt gjø dt nkl å skift ut stingplatn og hjlp dg også til å plass tykk lag md stoff und fotn. Eksta løftt posisjon Ikk di håndhjult ll tykk opp/nd nål-knappn nå sømfotn i ksta løftt posisjon. Knløft Knløftn svæt paktisk nå man sy lapptknikk uilt.l. da bgg hndn fi til å hold og sty stoffn, mns du kontoll syfotløftn md knt. Fst knløftn Pass på at vingn på knløftn pass inn i hakkn på maskinn, og skyv knløftn inn i spot. Knløft vingn Hull fo knløft Just knløftn Vinkln på knløftn kan justs til å pass dg. Løsn skun og flytt knløftn ut ll inn fo å nd vinkln, slik at vinkln pass til din sittposisjon. Stam skun nå du ha funnt iktig vinkl. Sku t Knløft Buk knløftn Tykk knløftn md knt fo å hv og snk syfotn. Du kan sty hvo høyt syfotn løfts, avhngig av hvo hadt du tykk. t Ikk ø knløftn mns du sy, fo da vil ikk stofft mats jvnt. 10

13 Just tykk på sømfot Fottykkt kan justs md fottykkjustingn som sitt und toppdkslt. Justingn ha 7 innstillingsposisjon fa 1 til 7. Fo odinæ søm, stt vidn på 5. Justing av syfottykkt Innstillingsmk Rdus tykkt vd søm av tynn synttisk stoff og sttchstoff. Fo å dus tykkt, still vlgn på t lav numm. Øk tykkt nå du sy på tyng stoff. Fo å øk tykkt, still vlgn på t høy numm. Snk tanspotøn Tanspotøn kan snks fo tåkling, sy i knapp, fihåndsuilting osv. Flytt skyvspakn mot dg fo å snk tanspotøn. Tanspotøspak Tanspotø Flytt skyvspakn fa dg fo å løft tanspotøn, dn vil automatisk hv sg staks du bgynn å sy. Hvis du stat maskinn md tanspotøn nd, vil n mlding viss på LCD-skjmn. Maskinn vil ikk kjø md tanspotøn snkt nå mønstnumm 19 til 25 og 27 til 29 i modus 2 ll sømmønst i modus 4, 5 ll 6 valgt. 11

14 Just tådspnning Automatisk tådspnning Fo vanlig søm, stt tådspnningshjult på AUTO, n innstilling som fung ba fo d flst sømoppgav. Tådspnning Manull innstilling av tådspnning kan kvs nå stingbddn stilt til bd nn 7,0 (s ndnfo). Balanst tådspnning Fo ttsøm skal ov- og undtådn knyts midt inn mllom stofflagn. Fo sik-saksøm skal ovtådn viss litt på vangn av stofft. Vangsidn på stofft Rttsidn på stofft Ovtåd Undtåd Manull tådspnningsjusting Du skal just tådspnningn manult hvis LCD-skjmn vis n annn anbfalt tådspnning nn AUTO. Dt kan også hnd at du tng å just spnningn manult avhngig av syfoholdn, slik som stofftyp og antall lag. Hvis ovtådspnningn fo stam, viss undtådn på ttsidn av stofft. Vangsidn på stofft Rttsidn på stofft Ovtåd Undtåd Stt tådspnningshjult på t lav tall fo å løsn tådspnningn. Hvis ovtådn fo løs vil dn viss som løkk på vangn av stofft. Vangsidn på stofft Rttsidn på stofft Ovtåd Undtåd Stt tådspnningshjult på t høy tall fo å øk tådspnningn. 12

15 Låstast Tykk på dnn tastn fo å lås maskinn vd tæing, utskiftning av tilbhø osv. Fo å dus fan fo skad, all knappn og tastn daktivt. Fo å lås opp maskinn, tykk på dnn tastn igjn. Skift sømfot FORSIKTIG: Tykk på låsknappn fo å lås maskinn ll sku av stømmn fø du skift sømfot. Hv nåln til høyst stilling og løft sømfotløftn. Tykk på dn svat spakn bak på sømfotholdn. Sømfotn vil fall av. Spak Sømfot t Mont sømfotn Plass sømfotn slik at pinnn på fotn ligg lik und spot på sømfotholdn. Snk sømfotholdn fo å lås sømfotn på plass. Hv fot mkt md n bokstav fo idntifising. Spo Pinn t Idntifikasjonsbokstav 13

16 Mont og dmont sømfotholdn FORSIKTIG: Tykk på låsknappn fo å lås maskinn ll sku av stømmn fø du skift sømfotn. Dmont sømfotholdn Hv sømfotn og løsn skun. Ta av sømfotholdn. Slik stt du på fotholdn Skyv inn holdn fa baskidn. Stam til skun md md skutkkn. Tykkfotstang Sømfothold Sku z Ovtanspotø FORSIKTIG: S alltid til å tykk låstastn fo å lås maskinn ll slå av stømbytn fø du skift ut sømfotn. z Hv nåln til høyst posisjon. Hv sømfotn. Sømfotløft Nål x x Løsn fingskun.. Ta av sømfotholdn. Sømfothold Sku 14

17 c t u v c Fst ovtanspotøn til tykkfotstangn. Sku til fstskun ltt md fingn. t Ovtanspotøkobling y Ovtanspotø u Ovtanspotødiv i Ovtanspotøfot v Skyv ovtanspotøkoblingn inn slik at dn kobls sammn md divamn. y i b b Snk tykkfotspakn. Snk nåln til lavst posisjon vd å vi håndhjult. n n Stam fingskun md skutkkn. Skift ovtanspotøfot Tkk fotn mot dg fo å ta dn av. Stt pinnn på fotn inn i slissn på fotholdn og skyv fotn fosikting inntil dn smtt på plass. Pinn Sliss 15

18 z Skift stingplat Buk ttsøm stingplatn nå du sy i tynn stoff ll nå du sy md dn dobl ovtanspotøfotn. FORSIKTIG: Tykk alltid på låstastn fo å lås maskinn ll slå av stømbytn nå du skift stingplat. x z Di håndhjult og hv nåln til høyst posisjon. Hv sømfotløftn til dn ksta løftd posisjonn. Sømfotløft Nål x Skyv fiamsbodt til vnst fo å fjn dt. Tykk nd utløsknappn og ta stingplatn fosiktig ut. Utløsknapp fo stingplatn Stingplat c c Plass ttsøm stingplatn på maskinn. Stt vnst kant på nålplatn inn i åpningn. v t v Tykk md n fing på mkpunktt til stingplatn låss fast. Slå på stømbytn ll tykk på låstastn fo å lås opp. Di håndhjult langsomt mot dg og kontoll at nåln ikk tff stingplatn. t Mk på stingplatn FORSIKTIG: Tykk aldi på utløsknappn fo stingplatn mns maskinn i buk. 16

19 Skift nål FORSIKTIG: Tykk på låsknappn fo å lås maskinn ll sku av stømmn fø du skift stingplat. Hv nålstangn vd å tykk nål opp/nd-knappn og snk sømfotn. Slå stømbytn av. Løsn nålklmmskun og fjn nåln fa klmmn. Nålklmmsku Stt ny nål i nålklmmn md flat sidn på nåln bakov. Pass på å skyv dn ny nåln hlt opp til dn stopp i pinnn øvst i nålklmmn. Stam skun md n skutkk. Flat sid Stopppinn Fo å sjkk at nåln tt,plass nålns flat sid på n flat ovflat (stingplatn, glass.l.) Klaingn mllom nåln og dn flat ovflatn skal væ jvn hl vin. Buk aldi n butt ll bøyd nål. Avstand Tynn Middls Tynn Stoff Batist, Gogtt, Tikot Bomull, Jsy, Ull, Stikk Dnim, Td, Coating, Quilting Tåd Silk n , Bomull n , Synttisk n Silk n. 50, Bomull n , Synttisk n Silk n , Bomull n , Synttisk n Nål #9/65-11/75 Blu tip nål #11/75-14/90 Rd tip nål #14/90-16/100 Pupl tip nål Ovsikt ov stoff og nål Fo vanlig søm buks nålstøls 11/75 ll 14/90. Tynn tåd og nål skal buks til å sy i tynn stoff. Hvis mulig buks samm undtåd som ovtåd. Buk n blu tip nål til å sy i tynn stoff, sttchstoff og knapphull fo å unngå hoppsting. Buk n pupl nål til å sy tykk stoff, dnim, uiltlag og ov sttchstoff og faldn fo å fohind hoppsting. Buk n stabilisato ll mllomlgg til sttch stoff ll fin stoff fo å fohind at sømmn snup sg. Sy alltid n pøv på n litn bit av dt stofft du skal buk og buk da dn tådn og dn nåln du ha tnkt å buk på dt aktull abidt. 1 x tvillingnål, 2 x Blu tip nål (#11/75), 1 x Rd tip nål (#14/90) og 1 x Pupl tip nål (#14/90) inkludt i nålskn. 17

20 Spol undtåd Ta ut spoln Skyv utløsknappn fo spoldksl til høy og ta bot dkslplatn. Utløsknapp fo spoldksl Spoldksl Løft spoln ut av spolholdn. Spol Buk Janom plastspol fo liggnd spolhus (mkt md J ). Buk av and spol, slik som fdigspolt papispol, kan foåsak sømpoblm og/ll skad på spolholdn. Stt på tådsnlln Løft snllpinnn litt opp. Plass n tådsnll på snllpinnn. Fst dn sto snllstoppn, og tykk dn fast mot tådsnlln. Sto snllstopp Buk dn lill snllstoppn på smal ll små tådsnll. Litn snllstopp y t Eksta snllpinn Buk dn ksta snllpinn hvis du ha bhov fo å spol på n spol utn å fjn tådn i maskinn mns du jobb på t syposjkt. Stt inn dn ksta snllpinnn i snllholdn og dtt inn i hullt vd sidn av dn hoisontal spolpinnn. Plass filtputn på snllpinnn og plass n tådsnll på dn slik som vist. Eksta snllpinn Snllhold t Hull fo ksta snllpinn y Filtput Dn ksta spolpinnn buks også fo søm md tvillingnål. 18

21 Spol undtåd z x z Tkk tådn ut av tådsnlln. Hold tådn md bgg hnd og fø tådn inn i tådføn. Tådføåpning x Tkk tådn til vnst og fmov undt tådføn. Tkk tådn bakov og til høy undt og und tådfødkslt. Tkk tådn mot høy mns du hold tådn ltt igjn md vnst hånd, slik at tådn komm kokt inn i tådføn. Tådfø Tådfødksl c v t c Fø tådn gjnnom hullt i spoln fa innsidn og ut. Stt spoln på spolappaatt. Skyv spoln til høy. Symbolt fo spoling viss på LCD-displayt. Loch t Symbolt fo spoling v Hold dn løs ndn av tådn i håndn og stat maskinn. Stopp maskinn nå spoln ha gjot non omdining, og kutt tådn hlt inntil hullt på spoln. b Still spakn fo hastightskontolln på maksimum. y b Stat maskinn på nytt. Stopp maskinn nå spoln hlt full og slutt å å gå undt. Rtun spolappaatt til oppinnlig posisjon. Ta av spoln og kutt av tådn md tådkuttn. t Tådkutt Av sikkhtsmssig åsak vil maskinn automatisk stopp ca. 90 skund tt at spolingn stats. 19

22 z Stt inn spoln z Plass spoln i spolholdn md tådn ut mot klokkn (slik du tok dn av spolappaatt). FORSIKTIG: S alltid til å tykk sptastn fo å sp maskinn ll slå av stømbytn fø du tæ i maskinn. x x Fø tådn inn i hakkt på fosidn av spolhust. Spo foan c c Tkk tådn til vnst vd å fø dn mllom bladn på spnningsfjæn. Spnningsfjæblad v v Fotstt å tkk fosiktig i tådn til dn gå inn i sidhakkt. Sidspo b b Tkk ut omtnt 10 cm tåd bakov. Stt på spoldkslt. Spoldksl S tædningsovsiktn som viss på spoldkslt fo din fans. 20

23 v x z Tæ ovtådn Løft sømfotløftt fo å hv sømfotn. Slå stømbytn på. Tykk på nål opp/nd-knappn fo å løft tådløftn til høyst posisjon. Tykk på låstastn ll slå av stømbytn. Tæ tådn i kkfølgn z til m. FORSIKTIG: Tykk på låsknappn fo å lås maskinn ll sku av stømmn fø du tæ maskinn. b c n m z z Hold tådn md bgg hnd og fø tådn inn i tådføslissn. Føingsåpning x x Hold tådn md bgg hnd og tkk tådn undt hjønt på føingn. Tkk tådn fosiktig mot dg langs høy spo inntil tådn smtt på plass. Hjøn på tådføn Høy spo c t v y c Tkk tådn nd på høy sid og undt bunnn på tådspnningsdkslt. Tkk tådn opp på vnst sid. Høy sid Tådspnningsdksl t Vnst sid v Mns du hold igjn tådn vd tådsnlln md høy hånd føs tådn bak og undt tådløftn. Tkk så tådn fm slik at dn komm fobi fjæn og hlt inn i tådløftøyt. y Tådløftøy b n m u b Fotstt nd på vnst sid av dkslt og bak tådføn på fontdkslt. u Tådfø på fontdksl n Fø tådn bak tådføn på nålklmmn på vnst sid. i Tådfø på nålklmmn i m Tæ nåln md nåltædn (s nst sid). 21

24 z Innbygd nåltæd Nåltædn kan buks fa nål n. 11 til n. 16. Tådtykkls på 50 til 90 anbfals. Nålitædn kan ikk buks på tvillingnål. FORSIKTIG: S alltid til å tykk sptastn fo å sp maskinn ll slå av stømbytn fø du buk dn innbygd nåltdn. z Slå på stømbytn. Tykk på opp/nd-knappn fo nålposisjon fo å løft nåln. Tykk på låstastn fo å lås maskinn. Hv søm. Knapp fo nålposisjon Nåltædhndl Kok x x Fø tådn fa vnst mot høy, und vnst ld, tækokn og høy tådld. Tkk tådn undt høy tådld og mot dg. Vnst tådld t Høy tådld t c c Løft nålitdn langsomt opp, slik at n tådløkk tkks gjnnom nåløyt. y Tådløkk y v v Tkk tådløkkn bakov, slik at hl tådndn tkks gjnnom nåløyt. Nålitdn kan ikk buks på tvillingnål. 22

25 Hnt opp undtådn z z Hv sømfotn. Hold i ovtådn md fingn. Ovtåd x x Tykk på knappn fo nål opp/nd to gang fo å tkk opp undtådn. Knapp fo nålposisjon opp/nd c c Tkk i ovtådn fo å hnt opp n løkk av undtådn. Løkk av undtådn. v v Tkk bgg tådn 10 cm bakov og und sømfotn. 23

26 Sømvalg Modus 1 Du kan vlg søm dikt vd å tykk på sømmn på nummtastn. Nummknapp (Nummtast) Eksmpl: Vlg søm 4 i modus 1 Nå stømbytn slått på, stills sømmodus 1 automatisk inn. Tykk på nummtast 4 fo å vlg søm 4. Nå søm 4 i modus 1 valgt. Modus 2 6 Fo å vlg sømm i modus 2-6, tykk føst på modustastn fo å vlg ønskt modus. Hv gang du tykk på modustastn, vil mappn som indiks på vnst sid av skjmn nds, og modusn nds som følg: z x Modus 1: Dikt sømvalg Modus 2: Nyttsømm Modus 3: Dkoativ sømm Modus 4: Tall og bokstav Modus 5: Euopisk spsialbokstav Modus 6: 9 mm monogam Eksmpl: Vlg søm 53 i modus 3 z Slå på stømbytn. Tykk på modustastn to gang fo å vlg modus 3. x Tykk på talltastn på btjningspanlt. Tykk føst på tast 5 og dtt på tast 3. c c Nå søm 53 i modus 3 valgt. 24

27 Tilpass maskininnstilling Du kan tilpass maskininnstillingn tt ønsk. Tykk på sttastn og LCD-skjmn vil vis maskininnstillingsmodusn. Tykk på modustast fo å vlg ønskt innstilling. Innstilling av alamlyd Innstilling av nålstopposisjon t Oppstatshastightsinnstilling y Tilbakstill all til standad u Tastposisjonskalibing Fo å gå ut av innstillingsmodusn, tykk på sttastn. t y u Innstilling av alamlyd Alamlydn kan slås på ll av vd buk av lamlydinnstillingn. Standadinnstillingn fo alamlydn PÅ. Gå inn i innstillingsmodusn. Fo å slå av alamlydn, tykk på makøtastn og mkt of vil blink. Tykk på minntastn fo å slå av alamlydn. Fo å slå på alamn tykk du makøtastn, og mkt on vil blink. 25

28 Innstilling av posisjon fo nålstopp Maskinn stopp nomalt md nåln i nd posisjon, unntatt vd søm av knapphull, spsialsøm, monogamm osv. Mn du kan slv vlg fast nålstopposisjonn til opp ll nd. Tykk på modustastn fo å gå inn i nålstippposisjonsinnstilling. Fo å nd akslingshastightn, tykk på makøtastn ll, og dt valgt hastightsnummt vil blink. Oppstatshastightsinnstilling Maskinn vil stat sømmn sakt, og syhastightn vil gadvis øk til maksimum nå du buk stat/stopp-knappn. Du kan vlg ønskt oppstatshastight til langsom, nomal ll høy. Standad Innstilling av nålstopposisjon 1 (sakt), 2 (middls) ll 3 (høy). Tykk på modustastn to gang fo å gå inn i oppstatshastightsinnstilling. Fo å nd akslingshastightn, tykk på makøtastn ll, og dt valgt hastightsnummt vil blink. Tilbakstilling av favoittsømlngd og -bdd til standad All d tilpassd sømlngd- og -bddinnstillingn kan tilbakstills til d oppinnlig innstillingn (fabikkinnstillingn). Alamlydn Nålns stoppposisjon Oppstatshastightsinnstilling Tykk på modustastn 3 gang fo å gå inn i tilbakstilling til standadmodus. Pss and hold th cla ky until th machin bps to st th machin to th factoy dfault stting. 26

29 z x Kalib tykkskjmn Hvis funksjontastn vik å væ filjustt, kalib tastposisjonn som følg. z Gå inn i innstillingsmodus. Tykk på 4 gangn to gang fo å komm til kalibing av tykkskjmn. x Tykk på stat/stopp-knappn. (t2) y (t4) t (t3) (t1) u (t5) c c Kalibingsskjmbildt viss, og P1 viss på høy sid av skjmn. md pkpinnn, Tykk viss på pkpinn på maskinn. v v t2 vil viss på LCD skjmn. Tykk viss på pkpinn. b b t3 vil viss på LCD skjmn. Tykk t viss på pkpinn. n n t4 vil viss på LCD skjmn. Tykk y viss på pkpinn. m m t5 vil viss på LCD skjmn. Tykk u viss på pkpinn.,, På skjmn vil viss gå tilbak til Kalib justingn skjmn. Tykk på Innstillingstast fo å lag justingn. 27

30 VANLIG SØM Rttsøm Maskininnstilling Mønst: MODUS 1: 1, 1S MODUS 2: 01 Tådspnning: AUTO Sømfot: Sik-sak fot A ll ovtanspotø AD Syfottykk: 5 Stat sømmn Løft sømfotn, og posisjon stofft vd sidn av n sømlinj på stingplatn. Snk nåln i dt punktt d du ønsk å bgynn. Tkk ov- og undtådn bakov und sømfotn. Snk sømfotn. Tkk ov- og undtådn til vnst nå du buk satngsømfot F ll automatisk knapphullfot R. Tykk nd fotpdaln, ll tykk på stat/stopp-knappn fo å stat sømmn. Sty fosiktig stofft langs sømlinjn, og la stofft føs fm av maskinn. Fst sømmn Nå du skal fst sømndn, tykk du inn vsknappn og sy fl sting bakov. Maskinn sy i vs så lng du tykk inn vsknappn. Rvsknapp Tykk på vsknappn én gang nå du sy ttsøm md automatisk fstsøm md vs (mønst n. D2) ll md fstsøm på stdt (mønst n. D3), slik at maskinn vil fst sømmn og stopp automatisk. Sy fa kantn på tykt stoff Dn svat knappn på sik-sak fotn lås fotn i hoisontal stilling. Dtt nyttig nå du skal bgynn å sy fa dn høy kantn på tykk stoff ll sy på tvs ov n fald. Snk nåln nd i stofft på dt punktt hvo du vil bgynn å sy. Snk fotn mns du hold inn dn svat knappn. Fotn låss i dn hoisontal stillingn og du kan sy hoisontalt tt inn på stofft. Knappn løs ut automatisk tt non få sting. Tykk stoff Svat knapp End sømtning Stopp maskinn. Hv tykkfotn. Di stofft undt nåln fo å nd sømtning. Snk sømfotn og bgynn å sy i ny tning. 28

31 Tådklipp Fo å klipp av tådn tt at du fdig md å sy, tykk på knappn fo tådklipping. Nåln løfts automatisk opp av stofft nå tådn klippt av. Tådklippknapp Tådkuttknappn fung ikk nå sømfotn hvt. Buk tådklippn på fontdkslt til å klipp av spsialtåd og tykk tåd. Slik tåd fung ikk ba i dn automatisk tådklippn og kan skad dnn. Fo å buk tådklippn på fontdkslt, fjn stofft md vnst hånd Tkk tådn opp og fø dt mllom tådkuttn og fontdkslt bakfa. Tkk tådn mot dg fo å kutt d. Tådkutt Hjlplinj på stingplatn Sømlinj finn du på stingplatn, fiamn og spoldkslt. Sømlinj fo 1/4, 3/8 og 5/8 også mkt på fosidn av stingplatn. Sømlinj på fosidn av stingplatn Talln på stingplatn angi avstandn fa nålns midtposisjon i millimt og tomm. Midt nålposisjon Hjønmakingn svæt nyttig nå du snu i t tt hjøn. Hjønmaking Vinklskalan på stingplatn nyttig fo patchoksøm. Vinklmaking 5/8 Hjønmaking Fo å opptthold t 5/8 sømom tt å ha snudd i t vinkltt hjøn, buk hjønmakingn på stingplatn. Stopp sømmn nå kantn på stofft vd hjønmakingn. Løft sømfotn, og vi stofft 90 gad. Snk sømfotn, og bgynn å sy i ny tning. Hjønmaking Stoffkant 29

32 Just nålposisjonn Nålfallposisjonn fo d tt stingn kan nds vd å tykk på justingstastn fo stingbdd. Nålfallposisjonn kan justs fo følgnd tt stingmønst. Modus 1: Modus 2: Modus 3: Tykk på -tgnt på tastn fo å flytt nålstangn til høy. Tykk på -tgnt på tastn fo å flytt nåln til vnst.. Just stinglngdn Stinglngdn kan nds vd å tykk på justingstastn fo stinglngd. Stinglngdindikasjonn vil nds tt som tastn tykks. Tykk på Tykk på -tgnt på tastn fo å øk stinglngdn. -tgnt på tastn fo å flytt nåln til vnst

33 Sy md ovtanspotø D følgnd stingmønstn kan sys md dobblt matnht. Modus 1 Modus 2 Modus 3 Modus 1: 1, 2, 3, 4, 8, 1S, 2S, 3S, 4S Modus 2: 01, 02, 03, 04 Modus 3: 01, 02, 03, 04 Ovtanspotøn kstmt ffktiv fo å sy på matial som vansklig å tanspot, slik som vinyl ll skinn. Ovtanspotøn fohind også at stofflagn foskyv sg i fohold til hvand. S sid fo hvodan du fst ovtanspotøn og hvodan du aktiv ovtanspotøn. Søm Hv sømfotn og plass stofft vd sidn av n sømlinj på stingplatn. Snk nåln i punktt d du ønsk å stat sømmn. Tkk ov- og undtådn bakov. Snk tykkfotn. Stat sømmn vd middls hastight. Sty fosiktig stofft langs sømlinjn, og la stofft føs fm av maskinn. Nå du sy sammn utd stoff, s til at du match utn på d øv og nd lagn og fst md knappnål. Balans ovtanspotøbvgls Balanshjult fo ovtanspotøn skal nomalt stå på 0. I spsill stoff ll und kvnd syfohold kan dt likvl væ nødvndig å buk dnn justingsmulightn. Sy n pøv på n bit av stofft du skal buk føst fo å sjkk tanspotøbalansn. (A): Hvis undstofft ynk sg, vi balanshjult mot +. (B): Hvis dt øvst stofft ynk sg, vi balanshjult mot -. Balanshjul fo ovtanspotø Øv stoff Undstoff (A) Stt balanshjult på 0 nå du fdig md å sy md ovtanspotø. Å dus tykkt på sømfotn kan også fobd tanspotøbalansn. (B) 31

34 Rttsøm stingplat Sømmn 1, 2, 3, 4 (modus 1) kan sys md ttsøm stingplatn. Modus 1: Skift ut stingplatn md ttsøm stingplatn (s sid 16). "S"-mkt vil viss nå ttsøm stingplatn påmontt. Rttsøm stingplat S-mk Fstsøm md vs Maskininnstilling Mønst: MODUS 1: 2, 2S MODUS 2: 02 Tådspnning: AUTO Sømfot: Sik-sak fot A ll ovtanspotøfot AD Syfottykk: 5 Buk dnn ttsømmn nå du ønsk n ttsøm md automatisk fstsøm md bakovsøm. Nå du komm til sluttn av sømmn, tykk på på vstastn én gang. Maskinn vil sy fi vssting, fi sting fmov og dtt stopp automatisk. Rvsknappn. Fstsøm på stdt Maskininnstilling Mønst: MODUS 1: 3, 3S MODUS 2: 03 Tådspnning: AUTO Sømfot: Sik-sak fot A ll ovtanspotøfot AD Syfottykk: 5 Dnn unik sømmn buks d dt bhov fo n usynlig fstsøm. Snk nåln næ dn fm kantn på stofft. Maskinn vil sy fl fststing på stdt fø dn fotstt å sy fmov. Hvis du tykk på vsknappn på sluttn av sømmn, vil maskinn sy fl fststing på stdt og dtt stopp å sy automatisk. Rvsknappn. 32

35 Rttsøm i vnst nålposisjon Maskininnstilling Mønst: MODUS 1: 4, 4S MODUS 2: 04 Tådspnning: AUTO Sømfot: Sik-sak fot A ll dobbl matfot AD Syfottykk: 5 Buk dnn sømmn til å sy kantn på stoffn. Tdobbl lastisk ttsøm Maskininnstilling Mønst: MODUS 1: 5 MODUS 2: 05 Tådspnning: AUTO Sømfot: Sik-sak fot A Syfottykk: 5 Dnn stk, holdba sømmn anbfals fo omåd d båd lastisitt og styk nødvndig fo å sik komfot og holdbaht. Dnn sømmn buks bl.a til å fostk buksskitt og mhull. Buks også vd søm av posjkt, slik som yggskk, fo ksta styk. Elastisk ttsøm Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 06 ll 07 Tådspnning: AUTO Sømfot: Sik-sak fot A Syfottykk: 4 Dtt n smal lastisk søm som utfomt fo å limin ynk på stikkd stoff og skåbånd, samtidig som sømmn kan psss fullstndig åpn og flat. Buk dnn sømmn nå du sy i tynn stoff, slik som tikot og tynn jsy. Søm 07 (modus 2) n sttchsøm i vnst nålposisjon. 33

36 Sy i glidlås Maskininnstilling Mønst: MODUS 1: 1 MODUS 2: 01 Tådspnning: Sømfot: Syfottykk: 5 AUTO Glidlåsfot E Sik-sak fot A Nålposisjonn skal justs vd søm md glidlåsfot E. t Stoffobdls Lgg til 1 cm på glidlåsstølsn. Dtt bli total lngd på åpningn. Rttsidn på stofft 1 cm (3/8 ) Støls på åpning Støls på glidlås t Endn på glidlåsåpningn t u o i Plass ttn på stofft mot hvand og sy opp til ndn av åpningn md 2 cm sømmonn. Sy i vs fo å fst sømmn. Øk stinglngdn manult til 5,0 og tåkl glidlåsåpningn md tådspnning dust til 1-3. t Endn på glidlåsåpningn y 2 cm (5/8 ) sømmonn u Tåkling i Rvssøm o Rttsøm y 34

37 z Søm z Btt opp dt vnst sømmonnt. Btt tilbak nd sømmonn fo å dann n 0,2 til 0,3 cm btt. Plass glidlåstnnn vd sidn av bttn og stt fast md knappnål fo å hold på plass. Stt stinglngdn og tådspnningn tilbak til oppinnlig innstilling. 0,2 til 0,3 cm (1/8 ) monn Glidlåstnn Fald Endn på glidlåsåpningn t Støls på åpning t x x Mont glidlåsfotn. Just sømbddn til 7,5-8,5 (nålposisjonn). Snk fotn på ovsidn av glidlåsns øv dl slik at nåln gjnnomhull stofft vd sidn av bttn og glidlåstapn. Sy langs glidlåsn mns du fø glidlåstnnn langs sidkantn på fotn. FORSIKTIG: S til at nåln ikk tff syfotn nå glidlåsfotn ll glidlåstnnn fsts og stingbddn justs. c y c Sy gjnnom all lag vd sidn av bttn. Stopp 5 cm fø glidlåsfotn E nå glidn på glidlåstipn. Snk nåln litt nd i stofft. Hv fotn og åpn glidlåsn fo å fjn glidn. Snk fotn og sy stn av sømmn. y Glid u 5 cm (2 ) u 35

38 v v Lukk glidlåsn og btt ut stofft md ttsidn opp. Mont sik-sak fotn A. Just stinglngdn til 5,0, stingbddn til 4,5 (standadvdi) og tådstammingsvlgn til 1. Tåkl åpnt stoffdl og glidlåstip sammn. i Tåkling o Glidlåsbånd i o b n b Mont glidlåsfotn E. Just stinglngdn til standadvdi, stingbddn til 0,5-1,5, tådspnningn til AUTO. Sy bakov 0,7-1 cm på tvs av ndn på åpningn og di stofft 90 gad.!0 0,7-1 cm (3/8 )!0 FORSIKTIG: S til at nåln ikk tff syfotn nå glidlåsfotn ll glidlåstnnn fsts og stingbddn justs.!1!2 n Sy gjnnom plaggt og glidlåstapn, som fø glidlåstnnn langs sidkantn på fotn. Stopp omtnt 5 cm fa toppn av glidlåsn. Løsn tåklingsstingn.!1 5 cm (2 )!2 Tåklsting m m Snk nåln nd i stofft, hv fotn og åpn glidlåsn. Fjn tåkltådn tt sømmn. 36

39 Rullsøm Maskininnstilling Mønst: MODUS 1: 1 MODUS 2: 01 Tådspnning: AUTO Sømfot: Faldfot D Syfottykk: 5 z Søm z Btt kantn på stofft to gang, 6 cm i lngdn og 0,3 cm i bddn. 6 cm (2-3/8 ) 0,3 cm (1/8 ) x x Plass stofft slik at kantn på faldn ligg vd stylinjaln på fotn. Snk fotn og sy 1-2 cm mns du tkk bgg tådn bakov. Tåd c c Stopp maskinn og snk nåln nd i stofft. Løft fotn, og lgg dn bttd dln av stofft inn i faldspot på fotn. Snk sømfotn og sy dtt vd å løft litt opp i stoffkantn fo å få glatt og jvn btting av faldn. Faldspot på fotn 0.6 cm Klipp av hjønt 0,6 cm, slik at hjønt ikk bli klumpt. t 0,6 cm (1/4 ) t 0.6 cm 37

40 Rynking Maskininnstilling Mønst: MODUS 1: 1 MODUS 2: 01 Tådspnning: 1 Sømfot: Sik-sak fot A Syfottykk: cm Rdus tådspnningn til 1, og øk stinglngdn til 5,0. Tkk opp undtådn og da ut n tådlngd på 10 cm som lggs bak fotn fø du bgynn å sy. Buk tådkuttn på fontdkslt. Sy to ad ttsøm 0,6 cm fa hvand. Knyt sammn tådn vd bgynnlsn. Tkk i undtådn vd ndn fo å ynk stofft. Knyt tådn på ndn og fodl ynkn jvnt. Bis Maskininnstilling Mønst: MODUS 1: 4 MODUS 2: 04 Tådspnning: AUTO Sømfot: Usynlig faldfot G Syfottykk: 5 Btt stofft md vang mot vang. Plass dt faldd stofft und dn usynlig faldfotn. Lgg kantn på dt bttd stofft langs md linjaln på fotn, og snk fotn. Sy mns føingn på kantn av faldn føs langs linjaln. Åpn stofft og pss bisn til n sid. 38

41 Sik-sak søm Maskininnstilling Mønst: MODUS 1: 6, 7 MODUS 2: 08, 09 Tådspnning: AUTO Sømfot: Sik-sak fot A Syfottykk: 5 Sik-sak søm buks til ulik sybhov, inkludt ovkasting. Dn kan buks på d flst vvd stoff. En ttt sik-sak søm kan også buks til applikasjon. Just stinglngdn Stinglngdn på sik-sak sømmn kan nds vd å tykk på justingstastn fo stinglngd. Tykk på -tgnt på stinglngdjustingstastn fo å øk stinglngdn. Tykk på -tgnt på stinglngdjustingstastn fo å dus stinglngdn. Stinglngd Just stingbddn Stingbddn på sik-sak sømmn kan nds vd å tykk på justingstastn fo stingbdd. Tykk på -tgnt på stingbddjustingstastn fo å øk stingbddn. (A) (B) Tykk på -tgnt på stingbddjustingstastn fo å dus stingbddn. Stingbdd (A): Søm n. 6 (modus 1) ll 8 (modus 2) ha n fast midt nålposisjon. Stingbddn nds symmtisk på bgg sid av snt. (B): Søm n. 7 (modus 1) ll 9 (modus 2) ha n fast høy nålposisjon. Nå du nd stingbddn vil dn vnst nålposisjonn nds. Fast høy nålposisjon 39

42 Flstings sik-sak Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 10 Tådspnning: AUTO Sømfot: Sik-sak fot A Syfottykk: 5 Flsting sik-sak buks på klippkantn på synttisk stoff og and sttchstofftyp som ha n tndns til å ynks. Sy langs stoffkantn, og la dt væ n tilstkklig sømklaing. Nå sømmn fdig klipp du av stofft ttt inntil sømmn, mn utn å klipp i sømmn. Ovlock søm Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 11 Tådspnning: AUTO Sømfot: Ovkastingfot M Syfottykk: 5 Dnn sømmn kan buks til å sy sammn og kast ov stoffkantn i n opasjon. Buk dnn sømmn nå du ikk tng å åpn sømm flatt. Plass stoffkantn vd sidn av linjaln på fotn, og bgynn dtt å sy. Stoffkant Linjal Stingbddn kan ikk nds. 40

43 Pldd søm Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 12 Tådspnning: AUTO Sømfot: Ovkastingfot M Syfottykk: 4 Dnn sømmn anbfals fo søm av stoff som synttisk stikkva og stkkvlu, sidn dn gi dn støst lastisittn og stykn. Plass stoffkantn vd sidn av linjaln på fotn, og bgynn dtt å sy. Stoffkant Linjal Stingbddn kan ikk nds. Dobbl ovkastingsøm Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 13 Tådspnning: AUTO Sømfot: Ovkastingfot M Syfottykk: 5 Dtt n utmkt søm fo stoff som ha n tndns til å akn my, slik som lintøy og gabadin. To ad md sik-saksøm sys samtidig ov kantn fo å sik at stofft ikk akn. Plass stoffkantn vd sidn av linjaln på fotn, og bgynn dtt å sy. Stoffkant Linjal Stingbddn kan ikk nds. 41

44 Usynlig faldsøm Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 14, 15 Tådspnning: AUTO Sømfot: Usynlig faldfot G Syfottykk: 5 Vlg søm 16 fo vvd stoff ll søm 17 fo lastisk stoff. t t Fold stofft Btt stofft fo å lag n fald slik som vist. Tykt stoff Tynn til middls tykk stoff 0,4 0,7 cm (3/16 1/4 ) Ovkasting t Vangsidn på stofft y u Sying Plass stofft slik faldn komm på vnst sid av linjaln på fotn. Snk tykkfotn. Just posisjonn på sik-sak utslagt md justingstastn fo stingbdd, slik at nåln ba så vidt tff kantn på faldn nå dn lag sik-sak stingt på vnst sid. y Linjal på fotn u Fald Åpn stofft md ttn opp. Stingn på ttsidn av stofft skal nstn ikk væ synlig. i Rttsidn på stofft i 42

45 End nålposisjon Tykk sømbddjustingstastn. LCD-skjmn vis avstandn mllom vnst nålposisjon og linjaln i millimt. Tykk på fo å flytt nåln til høy. Tykk på fo å flytt nåln til vnst. Vnst nålposisjon Høy nålposisjon Linjal på fotn Avstand mllom vnst nålposisjon og linjaln Stingbddn på sømmn 14 (Modus 2) og 15 (Modus 2) kan ikk nds, mn nålposisjonn vil flytts. Gjø ttsømmn i søm 14 lng Pogamm n kombinasjon av søm 14 (Modus 2) og søm 48 (Modus 3). To ttsømsting vil lggs til ttsømmn vd kombinasjon md søm 48 (Modus 3). 43

46 But kantsøm Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 16 Tådspnning: 6-8 Sømfot: Applikasjonsfot F Syfottykk: 5 Buks på tynn stoff (f.ks. tikot). Btt stofft slik som vist, og sy langs foldn. La nåln akkuat sy på utsidn av dn faldd kantn fo å lag n but kantsøm. Dt kan væ du må øk spnningn på ovtådn fo å oppnå ffktn. Faldt kant Høy nålposisjon Hvis du sy ad md but kantsøm, plass adn minst 1,5 cm fa hvand. Du kan også sy but kantsøm på stikkstoff ll myk silkvvd stoff, i hvilkn som hlst tning. Knapphull Utvalg av knapphull 19 Fikantt knapphull Dt fikantd knapphullt hyppig bukt på middls til tykk stoff. Knapphullts støls bstmms automatisk vd å plass n knapp i fotn. 20 Knapphull md und nd Dtt knapphullt buks på tynn til middls tykk stoff, spsilt fo blus og banklæ. 21 Knapphull på tynn stoff Dtt knapphullt avundt i bgg nd og buks på ltt, tynn stoff, slik som tynn silk. 22 Øyknapphull Nøkklhullknapphullt hyppig bukt på middls til tykk stoff. Dtt gn sg også fo stø og tykk knapp Elastisk knapphull Dtt knapphullt kan buks på lastisk stoff. Dt kan også buks som t dkoativt knapphull. 25 Randknapphull Dtt t malmønst fo håndsydd andknapphull (bundn). 44 Knapphulln snsoknapphull, og syposdyn dn samm som fo knapphull numm 19.

47 Fikantd knapphull Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 19 Tådspnning: AUTO Sømfot: Automatisk knapphullsfot R Syfottykk: 5 z Snso knapphull Stølsn på knapphullt faststts automatisk vd å plass knappn bakst på dn automatisk knapphullsfotn R. Knappholdn på sømfotn kan ta knapp på 1 cm til 2,5 cm i diamt. Vd valg av snsoknapphulln b LCD-skjmn dg om å snk knapphullspakn. x Non gang dt nødvndig å nd knapphullstølsn fo å pass til bstmt tykk ll spsill stoff og tåd. Lag t pøvknapphull på t ksta stoffstykk fo å kontoll innstillingn. Dn fohåndsinnstilt bddn på knapphullt gn sg fo vanlig knapp. Buk t gnt undlag på lastisk ll tynn stoff. Sying z Tykk på knappn fo nålposisjon fo å hv nåln. Fst dn automatisk knapphullfotn R vd å snk spot på fotholdn nd på fstpinnn på knapphullsfotn. Du kan løft sømfotløftn til dn ksta løftd posisjonn vd plassing av dn automatisk knapphullfotn und fotholdn. Spo Pinn x Tkk knapphullsholdn tilbak, og plass knappn i holdn. Skyv sammn ttt på knappn. Knapphold c Tkk knapphullspakn hlt nd. c t Kontoll lngdn på tstknapphullt og just knapphullslngdn vd bhov vd å di justingsskun på knapphullfotn. Fo å øk knapphullngdn, vi justingsskun fo å flytt makøn mot L. Fo å dus knapphullngdn, vi justingsskun fo å flytt makøn mot S. Justingssku t Makø y Knapphullspak y 45

48 v v Mk knapphullposisjonn på stofft og plass dt und knapphullsfotn. Snk nåln på statpunktt vd å di håndhjult. u Statpunkt u Fosik dg om at dt ikk no åpning mllom glid og fontstopp, lls vil dt bli foskjllig lngd på høy og vnst sid. i Ingn avstand o Statpunkt!0 Avstand i!0!0!0 o o o b b Stat sømmn mns du tkk ovtådn litt til vnst. Ett å ha sydd non sting, slipp tådn og fotstt sømmn. 46

49 n n Knapphullt sys automatisk i vist kkfølg. Nå knapphullt fullføt, vil maskinn stopp automatisk md nåln i posisjon opp. Tykk på knappn fo tådklipping og fjn stofft. Hvis du stat å sy utn å tkk nd knapphullspakn, vil LCD-skjmn vis n advasl, og maskinn vil stopp tt non få sting. Tkk knapphullspakn nd, og stat sømmn. m m Nå du fdig md å sy knapphull, skal du skyv knapphullsspakn hlt opp.,, Plass n knappnål lik und ndsømmn i hv nd fo å unngå å klipp tåd vd uhll. Åpn knapphullt md n spttkniv. Buk t hullvktøy til å åpn t nøkklhullknapphull. To mak a solid og study buttonhol, s anoth lay of buttonhol ov th pvious n. Aft th buttonhol is finishd, gansk tykk på stat/stoppknappn nytt. Du ikk Åpn glidlåsn ll vlg på nytt av sømmn. Maskinn vil sy n nda knapphullsfot vnst på tidlig n. 47

50 Manull innstilling Knapphullbddn kan justs vd å tykk på sømbddjustingstastn. Tykk på -tgnt på stingbddjustingstastn fo å øk knapphullsbddn. Tykk på -tgnt på stingbddjustingstastn fo å dus knapphullsbddn. Justingstast fo stinglngd Smal knapphull Bd knapphull Knapphullsbddn kan justs fa 2,5 til 7,0. Just knapphullsstingttthtn Knapphullstingttthtn kan justs vd å tykk på sømlngdjustingstastn. Tykk på -tgnt på stinglngdjustingstastn fo å øk stinglngdn. Tykk på -tgnt på stinglngdjustingstastn fo å dus stinglngdn. Justingstast fo stinglngd Ttt knapphull Åpn knapphull Stingttthtn kan justs fa 0,3 til 1,0. 48

51 Buk stabilisatoplatn Stabilisatoplatn hold og støtt stofft fo nkl å sy knapphull ov n fald og på tykk stoff. z z Stt klaffn på stabilisatoplatn inn i åpningn på knapphullsfotn. Stabilisatoplat Åpning x x Plass knappn på knappholdn på fotn. Fst knapphullsfotn til maskinn. Lgg stofft inn mllom knapphullsfotn og stabilisatoplatn. Tykk nåln opp/nd to gang og fjn stofft til vnst fo å tkk båd ovtådn og undtådn mllom fotn og stabilisatoplatn. c c Snk nåln på statpunktt vd å di håndhjult mot dg. Snk fotn og knapphullspakn. Stat symaskinn. Syposdyn nøyaktig dn samm som fo fikantt knapphull. 49

52 Avundd knapphull på tynn stoff Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 20, 21 Tådspnning: AUTO Sømfot: Automatisk knapphullsfot R Syfottykk: 5 Fmgangsmåtn dn samm som fo fikantt (snso) knapphull (s sid 45-47). Maskinn vil sy knapphullt i dn vist kkfølgn. Statpunkt Knapphullsbddn kan justs fa 2,5 til 5,5. Stingttthtn kan justs fa 0,3 til 1,0. Nøkklhullsknapphull Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 22 Tådspnning: AUTO Sømfot: Automatisk knapphullsfot R Syfottykk: 5 Fmgangsmåtn dn samm som fo fikantt (snso) knapphull (s sid 45-47). Maskinn vil sy knapphullt i dn vist kkfølgn. Statpunkt Hullvktøy Knapphullsbddn kan justs fa 5,5 til 7,0. Stingttthtn kan justs fa 0,3 til 1,0. Elastisk knapphull Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 23, 24 Tådspnning: AUTO Sømfot: Automatisk knapphullsfot R Syfottykk: 5 Fmgangsmåtn dn samm som fo fikantt (snso) knapphull (s sid 45-47). Maskinn vil sy knapphullt i dn vist kkfølgn. Statpunkt Knapphullsbddn kan justs fa 2,5 til 7,0. Knapphullsåpningn kan justs fa 0,2 til 2,0. Stingttthtn kan justs fa 0,5 til 1,0 fo knapphull 23 og 0,5 til 2,5 fo knapphull 24. Om sømbalansn ikk lik mllom hø og vst sidsøm, koig dn vd å sku på balansskun fo tanspotøbvgls. 50

53 Knapphull md ilggståd Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 23 Tådspnning: AUTO Sømfot: Automatisk knapphullsfot R Syfottykk: 5 Md knapphullsfotn løftt hkt du n løkk av innlggstådn på tådfingn i fontn på knapphullsfotn. Tådfing Tkk bgg tådndn bakov und knapphullsfotn og stam d slik at d hng på tådfingn på fosidn. Fst bgg tådn mllom kantn og mtallplatn bak på knapphullsfotn. Mtallplat Fo å sy t knapphull md ilggståd, følg dn samm posdyn som fo t snso knapphull. Snk nåln nd i plaggt d knapphullt skal stat, og stat sømmn. Fmgangsmåtn dn samm som fo fikantt (snso) knapphull. Ta stofft ut av maskinn. Klipp av ilggstådn i bgg nd. Fo å åpn knapphullt, s sid 47. Vlg n stingbdd som pass til tykklsn på innlggstådn som buks. 51

54 Randknapphull Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 25 Tådspnning: AUTO Sømfot: Automatisk knapphullsfot R Syfottykk: 5 z Et andknapphull lags vd å sy n bit av stoff til knapphullt. Randknapphull spsilt gnt fo skddsydd plagg, mn ikk anbfalt til skjø ll dlikat stoff d lappn kan viss gjnnom ll tilfø n bulk. z Tåkl n lapp til plaggstofft md d tt sidn sammn. Vangsidn på lappn Rttsidn på stofft x c x Vlg mønst 25 (modus 2). Sy andknapphullt på bgg stoff samtidig. Kutt knapphullsåpningn slik som illustt, og tkk dtt lappn ut gjnnom slissn til dn and sidn. Vangsidn på lappn Rttsidn på stofft Rttsidn på lappn c Tkk ut lappn inntil ttsidn på lappn viss. Buk t jn til å pss bgg hjønn inntil d tt. Rttsidn på lappn Vangsidn på stofft v v Btt tilbak på hv sid av lappn fo å dann knapphullskant. Vangsidn på lappn Rttsidn på lappn b b Pss bgg btt md t stykjn. Rttsidn på lappn Vangsidn på stofft n n Tåkl bgg kantn på sømmn md nål og tåd fo hånd. Rttsidn på stofft 52

55 m t m Btt ov stofft til plaggts kant, sy fm og tilbak vd sidn av dn oppinnlig sømmn fo å sik klaffn på lappn. Vangsidn på stofft t Sy fm og tilbak,, Btt ov kantn på stofft og sy fm og tilbak t gang ov tiangulæ ndn. Vangsidn på lappn Rttsidn på stofft Vangsidn på stofft.. Lappn skal klipps 1 til 1,5 cm fa hullt. Hjønn skal klipps avundt slik som vist. Rttsidn på lappn Vangsidn på stofft y 0 u 0 Plass fontn på vansidn av plaggstofft. Mk d 4 hjønn md pinn slik som vist. y Fo u Plaggstoff u 1 y 1 Vn all lagn ov og kutt knapphullsåpningn på fmsidn på samm måt som tinn x. Fi makøpinn vis dg hjønpunktn på fmsidn. Btt tilbak hv klaff mllom fmsidn og lappn. y Fo u Plaggstoff u 2 y 2 Sy undt åpningn md nål og tåd slik som vist. y Fo u Plaggstoff 3 u 3 Randknapphullt fullføt. u Plaggstoff 53

56 t Sy i knapp Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 26 Tådspnning: AUTO Sømfot: Knappisyingsfot T Syfottykk: 5 t Tanspotø: Snkt Fst knappsyingsfotn T Stt inn dn bak pinnn på fotn i bak spo på fotholdn. Bak pinn Bak spo Snk fotn fosiktig mns du hold fotn md fingn. Sying Snk tanspotøn. Plass n knapp på stofft, og snk nåln i vnst hull på knappn vd å di håndhjult mot dg md håndn. Snk tykkfotn fo å hold knappn på plass, just tningn på knappn. Hv nåln vd å di håndhjult inntil nålstangn sving til høy. Tykk på stingbddjustingstastn slik at nåln komm inn i høy hull på knappn. Stat sømmn og fotstt inntil maskinn stopp automatisk. Ta stofft ut av maskinn. Tkk i undtådn på vangsidn fo å bing ovtådn nd til vangsidnav stofft. Knyt sammn tådn. Ikk buk knappn fo tådklipping fo å kutt tådn, da få du ingn nd å knyt sammn. 54

57 Stopping Maskininnstilling Mønst: MODUS 2: 27 Tådspnning: AUTO Sømfot: Automatisk knapphullsfot R Syfottykk: 5 z x c z Stt på dn automatisk knapphullfotn R og tkk knapp holdn hlt ut. Plass stofft und fotn, og snk nåln vd statpunktt. Snk dtt sømfotn. Knapphold Statpunkt x Stat maskinn og sy til ønskt lngd, tykk dtt på vsknappn fo å mmo lngdn på stoppsømmn. Fotstt å sy inntil maskinn stopp automatisk. Knapp fo vssøm Ønskt lngd c Fo å fostk kan du sy n ny stoppsøm på tvs av dn føst. Maksimal stopplngd 2 cm og maksimal bdd 0,9 cm. Sy stopping i samm støls Nå du fdig md å sy, vil dt viss n bkftlssmlding. Stat gansk nklt maskinn på nytt fo å sy nda n stoppsøm i samm støls. Fo å sy nst stopping i n annn støls, tykk på minntastn. Sy n kot stopping Sy føst ttsøm linj i ønskt lngd og stopp maskinn. Tykk på vsknappn og stat maskinn på nytt. Maskinn vil sy stn av stoppingn og stopp automatisk. 55

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett app

Mobilt Bedriftsnett app Mobilt Bdiftsntt app Appn jø dt nklt å bnytt tjnst som tiljnli fo d som Aktiv Buk i Mobilt Bdiftsntt. Dnn psntasjonn n intoduksjon o bukvildnin fo hovdfunksjon o buksmåt, o dn tilsvand som innbyd bukvildnin

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

JT 379 INSTALLASJON NO 1

JT 379 INSTALLASJON NO 1 JT 379 INSTALLASJON NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E20 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy.

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Tysk ingeniørkunst Innovativt design Med den originale Pfaff Feature! Svært enkelt Høy kvalitet Typisk Pfaff Har du lyst til å sy? Med select-symaskinen

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Brukermanual LCD Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LCD Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Bukmanual LCD Pow 83 PC 5015 vsjon.36c PE 01.08.0 Enbakkvin 117B Tl: 08 0 0 Faks: 08 0 1 0680 Oslo www.tltcconnct.no Installasjonsfima: Montø/kontaktpson: Tlfon: Tlfax: Hvis alamn utløss på gunn av håndvksfil

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

coverlocktm 4.0 Bruksanvisning

coverlocktm 4.0 Bruksanvisning coverlocktm 4.0 Bruksanvisning SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG

INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG MODELL MODELL MODEL 744D BRUKSANVISNING: For apparatr md t polarisrt støpsl (én pinn brdr nn d(n) andr): For å rdusr risikon for lktrisk støt r dt mningn

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003 23/75 Notat 23 Aslag Hln Foss Notat Gafisk visjon av nøkkltalln i KOSTRA Sksjon fo statistisk mtod og standad Emngpp:.9 Innhold 1. Hva gafisk visjon og hvofo bk gafisk visjon?... 3 2. IT-løsning... 3 3.

Detaljer

Koksgrått nr 317 : 6 6 7 8 nøster Hvitt nr 300 : 1 1 1 1 nøste Grått nr 313 : 1 1 1 1 nøste

Koksgrått nr 317 : 6 6 7 8 nøster Hvitt nr 300 : 1 1 1 1 nøste Grått nr 313 : 1 1 1 1 nøste Bunad 1305-1 Størrelser: 12-18mnd 2 4 år Liidde: 47 51 55 56 cm Hel lengde,skjørt: 42 45 47 50 cm Hel lengde: 63 68 72 78 cm Koksgrått nr 317 : 6 6 7 8 nøster Hitt nr 300 : 1 1 1 1 nøste Grått nr 313 :

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino N. 8 Spmb 2013 18. ågang Innykk og uykk RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE CHRISTIAN SKOLMEN JANNE FORMOE HENRIETTE STEENSTRUP CHRISTOFFER STAIB OG VINNI HAN ER RASKERE ENN LYNET. Kino Himmljgn PROPERTY OF FOX.

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56 Bruksanvisning Symaskin Product Code (Produktkode): 888-X/X/X/X6 Besøk oss på http://solutions.brother.com der du kan få produktstøtte og svar på hyppig stilte sporsmål (HSS). VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Detaljer

Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008. www.kjeldas.skole.no

Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008. www.kjeldas.skole.no Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008 www.kjeldas.skole.no Steg for steg hva du bør gjøre for å lage et diodekart: 1. Lag en tegning som du skal bruke, og finn en plastplate. 2. Stek

Detaljer

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D.

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D. LØSNNGSFORSLAG EKSAMEN EMNE SF5 FYSKK Fo kjmi og mtitknoogi Onsdg 6. ugust k. 9... Oppgv. z fuksintgt fo d to ndftn: EdA E A, Dt ktisk ftt undt n undig sto pt finns vd å uk Guss ov. Rtningn på dt ktisk

Detaljer

Viking Bjørk. Strand-dress 1409-1A

Viking Bjørk. Strand-dress 1409-1A Strand-dress 1409-1A Størrelse-1-3-6-9-12mnd-2år Overvidde-40-43-47-51-55-60cm Hel lengde-40-43-46-49-52-55cm Benlengde-5-6-7-8-9-10cm GARNALTERNATIV: (90 % bomull, 10% merino ull), Viking Alpaca Silk

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller mentale evner, innskrenkede sanseevner eller mangel på

Detaljer

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf:

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf: Honda Civic og Pugo 307 mø Fod Focus og Volkswagn Golf: Tonskif? I kompakklassn handl d fo idn my om plass. Båd Pugo og Honda hvd å ha funn oppskifn il dn ommligs biln i klassn. Søs i klassn hvd Pugo om

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK EKSAMEN I FAG TKT4105 DYNAMIKK

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK EKSAMEN I FAG TKT4105 DYNAMIKK sid 1 av 3 NORGES TEKNISK-NTURVITENSKELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK Fali kontakt und ksan: Jan B. asth Tlf.: (735)93568 EKSMEN I FG TKT4105 DYNMIKK Fda 16. dsb 005 Tid: kl. 0900-1300

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt.

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt. Fasit Eksamn MAT Høstn 7 Oppgav Gitt punktn i koordinatsstmt: A (,, ) B (, 3, ) og C (,, ) AB + AC a) Bstm og AB AC Bstm vinkln A i trkantn ABC BC AB AC [,,] + [,, ] [9,, ] 3,, BC ( ) ( ) + + AB AC [,,

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

Sirkellinjal Circular attachment

Sirkellinjal Circular attachment designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPz - serien SPPHIRE -serien OPL -serien Sirkellinjal Circular attachment NORSK 4 35 5-1 4 35-1 Sirkellinjal Sirkellinjalen er det perfekte verktøyet

Detaljer

Kompakt. Enkel. Fornøyelse.

Kompakt. Enkel. Fornøyelse. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskin med et unik design: den originale Elna Lotus fra 1968 er utstilt på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgsuksess over hele verden

Detaljer

91298 SOFT COTTON MINI BOMULL E C

91298 SOFT COTTON MINI BOMULL E C 91298 SOFT COTTON MINI BOMULL E C B D A K H I J G F C Versjon 1 91298 ISKIOSK GARNKVALITET Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m) Mini Bomull (100 % Bomull. Nøste ca. 10 g = 34 m) GARNALTERNATIV

Detaljer

trygghet FASE 1: barnehage

trygghet FASE 1: barnehage tygghet banehage De voksnes olle Banemøte Leikeguppe Guppeaktivitet Hjemmebesøk Samlinge Måltid Påkledning Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 tygghet tygghet «Banehagen skal bistå

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Bruksanvisning Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Man må alltid følge grunnleggende forholdsregler når man bruker elektriske

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E10 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!!

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! my baby carrier BRUKSANVISNING NORSK Integrert nakkestøtte OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! Integrert bærestykkeforlenger... > ADVARSLER! ADVARSEL: Du kan miste likevekten på grunn av

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

Amandas julebamser. strikket og heklet

Amandas julebamser. strikket og heklet Amandas julebamser strikket og heklet Bamsen er en ekstra gave til de små som ligger inne på julaften, og deres foreldre. En fast tradisjon, som Amandaprosjektet vil levere til ALLE landets Nyfødtintensiver

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer