Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003"

Transkript

1 23/75 Notat 23 Aslag Hln Foss Notat Gafisk visjon av nøkkltalln i KOSTRA Sksjon fo statistisk mtod og standad Emngpp:.9

2 Innhold 1. Hva gafisk visjon og hvofo bk gafisk visjon? IT-løsning Nøkkltallstatistikk Gafisk visjon... 4 Stolpdiagam - Histogam... 4 Pnktdiagam... 5 Boksplot... 6 Gafisk visjon av fl nøkkltall samtidig Hva n kstmvdi? Tips til SAS-insight

3

4 1. Hva gafisk visjon og hvofo bk gafisk visjon? Gafisk visjon å bk gafikk til å oppdag avviknd vdi i datasttt. Dn mst bkt gafikkn stolpdiagam, pnktdiagam og boksplot. Vd gafisk visjon dt mlig å oppdag fil, som vill væt vansklig tn gafikk. Vd å plott vaiabl sammn, kan gafn vis skjvht i datasttt, som ikk vill blitt oppdagt tn gafikk. Md bk av gafikk, dt ltt å få t ovblikk ov fodlingn av vaiabln og hvilk vdi som kstm. Dt også mlig å std fl vaiabl på n gang. Da kan man s hvodan vaiasjonn mllom vaiabl. Nå man std gaf kan man md fodl bk fag og symbol fo å mak foskjll. Dn visll gafikkn tal stk til oss nn hva tall ll tkst gjø. Dtt notat bskiv hvodan gafisk visjon kan bnytts i visjon av nøkkltalln i KOSTRA. Nøkkltalln i KOSTRA bstå hovdsaklig av foholdstall ntn mllom tjnst og bfolkning ll mllom tjnst og gnskapstall. 2. IT-løsning Valg av vaiabl bli gjot fa wb-sid som innhold nøkkltalln. Dtt dt lagt opp til bk av SAS og SAS-insight. En tstvsjon lagt. Datasttt vil i tillgg til nøkkltalln, innhold kommnnmm og navn, fylk og KOSTRAgpp. Paktisk tips: PC-SAS må væ installt Gå inn på intnttsidn fa hvo man kan lag SAS-datastt av nøkkltalln (foløpig ligg dtt på sidn: Mk hvilk nøkkltall d vil std og dtt tykk på knappn <hnt SAS-datastt> SAS bli da statt og dt lagt fdig t pogam. Kjø SAS-pogammt som komm opp. Datasttt bli lagt, dt bli lagt n nkl statistikk på nøkkltalln og dt stat opp SAS-insight. Dtt pogammt kan nds tt ønsk fø dt bli kjøt. Navnn på nøkkltalln ha blitt va_1, va_2 osv., md labl som ha blitt kttt på 6 tgn (som dt lngst SAS ha mlight til nå). Dt mlig slv å nd navnn tt ønsk i pogammt Eksmpl på hvodan pogammt s t: DATA CLASS; INPUT kommn_n $ kommn_navn $ fylk_n $ kosta_gpp $va_1 va_2 va_3; LABEL va_1 ='Ntto diftstgift gnnskolopplæing i posnt av saml' va_2 ='Ntto diftstgift til gnnskol og SFO i posnt av sam' va_3 ='Ntto diftstgift til gnnskol, i posnt av samld n' ; CARDS; 11 Haldn 1 K

5 3. Nøkkltallstatistikk Dt oft fint å få n ovsikt ov nøkkltalln. Dfo dt lagt t pogam som atomatisk lag statistikk ov d nøkkltalln som valgt. Pogammt bgn: Antall obsvasjon som dt vdi på Antall obsvasjon som missing Minimmsvdi Maksimmvdi Gjnnomsnitt Standadavvik Pogammt kan ltt bli ndt til wb-fomat ll til t fomat som kan ltt bli tatt inn i Rgnak. PROC TABULATE DATA=wok.class FC=' ' F=8.1 MISSING; VAR va_1 va_2 va_3 va_4 va_5 va_6 va_7; TABLES va_1 va_2 va_3 va_4 va_5 va_6 va_7, N='Antall'*F=8. NMISS='Mangl vdi'*f=8. MIN='Minimm' MAX='Maksimm' MEAN='Gjnnomsnitt' STD='Standad-avvik'/ROW=FLOAT; Eksmpl på tskift: Mangl Gjnnom- Standad Antall vdi Minimm Maksimm snitt avvik Ntto diftstgift p. innbygg i kon, kommnhlstj Ntto diftstgift i posnt av samld ntto diftstgif Ntto diftstg til fobygging, skolog hlsstasjonstj Ntto diftstg til fobygging, skol og hlsstasjonstj p Ntto diftstg til fobygging, skol og hlsstasjonstj p Ntto diftstgift til fobyggnd abid, hls p. inn Btto invstingstgift p. innbygg Gafisk visjon Stolpdiagam - Histogam Vd bk av stolpdiagam oppdags ltt d mst åpnba kstm vdin som kan skylds fil. I tillgg vis stolpdiagammt hvodan fodlingn til nøkkltallt. Av fig 1 s vi at 22 4

6 kommn ha ngativ vdi på 'ntto diftstgift til skolfitidsodningn'. Dtt kan væ fil og bø dfo ndsøks næm. SAS-insight: Analyz Histogam (vaiablnavn) y (otpt labls) Fig 1. Histogam ov ntto diftstgift F q n c y Nt t o d i f t st gi f t t i l skol f i t i dso dni ngn, i p osnt a Pogamkod: PROC INSIGHT data=wok.class ; BAR va_1; Pnktdiagam I pnktdiagam bli to nøkkltall (vaiabl) plottt mot hvand. Vd t slik diagam oppdags ltt åpnba avvik som kan skylds fil og skjvht. I tillgg bli foholdt mllom to nøkkltall visalist. I fig 2 s vi d to nøkkltalln 'koigt btto diftstgift i kon p ban i kommnal banhag' plottt mot 'Koigt oppholdstim p åsvk i kommnal banhag'. Av dtt plottt s vi at nøkkltalln sp sg fint t i n llips og vis at dt ikk no kla sammnhng mllom diss nøkkltalln. Dt n kommn som ha oppgitt på bgg 5

7 nøkkltalln, mns Tæna ha n svæt høy vdi på nøkkltallt 'Koigt oppholdstim p åsvk i kommnal banhag'. Hvis dt va n sammnhng mllom to nøkkltall vill dt vist sg vd at plottt lagd t mønst. SAS-insight: Analyz Scatt plot (vaiablnavn 1) y (vaiablnavn 2) x Fig 2. Pnktdiagam av to nøkkltall K o i g t 15 1 T æna o p p h o l Ko i g t b t t o d i f t st gi f t i k on p ba n i kommn Pogamkod: PROC INSIGHT data=wok.class ; SCATTER VAR_6 * VAR_7/ LABEL=kommn_navn; Boksplot Boksplot n fig som vis spdningn og kstmvdi i datasttt. Boksplot kan bli bkt til å bstmm gnsvdin til hva som kstmvdi. 6

8 Boksplot foklaing: 1. kvatil 3. kvatil Ekstmvdi Minimm/ 1,5 *(3. kva-1.kva) Mdian Maksimm/ 1,5 *(3. kva-1.kva) 1. kvatil vdin til dn obsvasjonn som ha 25 posnt av obsvasjonn lav nn sg og 75 posnt av obsvasjonn høy nn sg. Mdian dn vdin som ha båd 5 posnt av obsvasjonn nd og ov sg. 3. kvatil vdin til dn obsvasjonn som ha 75 posnt av obsvasjonn lav nn sg og 25 posnt av obsvasjonn høy nn sg. Kvatiln og mdiann bli fnnt vd å odn datasttt tt støls og dtt å plkk t d obsvasjonn som dl datasttt i 25, 5 og 75 posnt. Eksmpl: Mdiann av talln: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 sidn tallt 5 ha 4 obsvasjon båd nd og ov sg. 7

9 SAS-insight: Analyz Box Plot (vaiablnavn) y Fig 3. Boksplot av nøkkltall va Modal n Nt t o d i f t st gi f t p. i nnbygg i k on, kommnhl st j I fig 3 dt lagt t boksplot av nøkkltallt 'Ntto diftstgift p. innbygg i kon, kommnhlstjnstn. Av dtt plottt s vi at dt n dl kommn som skill sg t fo dtt nøkkltallt. Dt kan væ at diss ikk kstmvdi, mn at d hø til n gpp md høy ntto diftstgift. Fo å kontoll dtt kan vi fo ksmpl lag t boksplot fo hv KOSTRAgpp. KOSTRA-gpp n inndling av kommn tt bfolkningsstøls, fi disponibl inntkt og bndn kostnad. Boksplot i KOSTRA-gppn D flst av d kommnn som så t til å væ kstmvdi i fig 3 tilhø KOSTRA-gpp 16, som d 1 kommnn md høyst fi disponibl inntkt p innbygg. Sidn dnn gppn ha høy disponibl inntkt bli dt sto vaiasjon i hvo my d bk på dift av skol. Kostagppn 1, 4, 7 og 1 ha lav fi disponibl inntkt. Dtt s vi på fig 4 gi sg tslag i lav tall, md litn vaiasjon. Kosta-gppn 2,5,8 og 11 ha middls fi disponibl inntkt. Fo diss gppn s vi at dt stø tgift og spdningn i talln stø. Kosta-gppn 3, 6, 9 og 12 ha høy fi disponibl midl. Diss gppn ha høy tgift og stø spdning nn d and kosta-gppn md middls og lav fi disponibl midl. (Gpp 15 Oslo, mns gpp 14 d and stobyn Bgn, Tondhim og Stavang. Og gpp 13 d and sto kommnn) SAS-insight: Analyz Box Plot (vaiablnavn) y (kosta-gpp) x 8

10 Fig 4. Boksplot av nøkkltall tt KOSTRA-gpp K16 k o s t a _ g p p K15 K14 K13 K12 K11 K1 K9 K8 K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 Væ øy Nt t o d i f t st gi f t p. i nnbygg i k on, kommnhl st j Pogamkod: PROC INSIGHT DATA==wok.class; BOX va_1 * kosta_gpp / LABEL=kommn_navn; Gafisk visjon av fl nøkkltall samtidig Dt kan væ hnsiktsmssig å plott fl nøkkltall samtidig. Entn fo å få n ovsikt ov fl nøkkltall samtidig ll fo mlightn fo å s på vaiasjonn mllom nøkkltalln. Dt kan imidltid væ bgnsnd hvo mang plot dt plass til på n sid fø gafn bli ovsiktlig. 1-9 nøkkltall gå oft git i samm fig. Fodln md plot av fl nøkkltall i samm gaf, at dt da mlig å std hvodan n kommn ll n gpp fodl sg i foskjllig nøkkltall. Dtt kan i SAS-insight bli gjot vd å mak vdi på n av gafn og da bli diss obsvasjonn også makt fo d and nøkkltalln som plottt. Histogam md fl nøkkltall SAS-insight: Analyz Histogam va_1 va_2 va_3 va_4 y 9

11 Fig 5. Stolpdiagam av 4 nøkkltall samtidig F 15 F 2 q 1 q 1 n 5 n c c Ntto diftstgift p Fysi ot api å sv k p F 2 F 15 q n 1 q n 1 5 c c Lgå sv k p 1 i Å sv k av j o dmød p Pogamkod: PROC INSIGHT data=wok.class ; BAR VAR_1 VAR_2 VAR_3 VAR_4 ; I fig 6 dn n søyl i dt føst histogammt makt og fodlingn av diss obsvasjonn bli da vist i dt and diagammt. Fig 6. Stopldiagam av to nøkkltall samtidig md n søyl makt i dn føst gafn F q n c y F q n c y Nt t o d i f t st gi f t p. i nnbygg Lgå sv k p 1 i nnbygg, 1

12 Boksplot Vd boksplot av fl nøkkltall samtidig få vi n ovsikt ov spdningn av vdin. Fo at fign skal bli tolkba bø ba 'lik' nøkkltall lags i samm fig. Dt vil si lag spaat fig fo posnt og andl. Nå fl nøkkltall plotts i samm fig komm ba vaiablnavnn fam og ikk labln. Fo å få n m fostålig bild bø vaiabln ha t annt navn, dtt kan nds i innlsningspogammt. I fig 7 nøkkltalln ntto diftstgift i posnt av samld ntto diftstgift fo hnholdsvis: gnnskolopplæing, gnnskol og SFO, gnnskol, og gnnskolndvisning plottt. Kommnn Fjll, som makt i plottt, skill sg t fo all diss nøkkltalln. SAS-insight: Analyz Box Plot va_1 va_2 va_3 va_4 y Fig 7. Boksplot av 4 nøkkltall fa samtidig va _4 Fj l l va _3 va _2 va _ Nt t o d i f t st gi f t g nnskol oppl æ i ng i p osnt av saml Pogammingskod: PROC INSIGHT data=wok.class ; BOX VAR_1 VAR_2 VAR_3 VAR_4 ; 11

13 5. Hva n kstmvdi? Ekstmvdi d nøkkltall (obsvasjonn) som ligg langt fa d and. Mn hva langt? Et mål som kan bks ; d obsvasjon som ikk ligg 2 kvatillngd fa mdiann. Dt vil si: (1) Mdian +/- 2*(3. kvatil- 1. kvatil) Dtt tilsva d obsvasjon som makt som pikk i boksplottt. Dtt t obst mål på hva som kstmvdi. Fomln 1 lign på dt kjnt 95 posnt konfidnsintvallt som gitt vd: (2) Gjnnomsnitt +/- 2*Standadavvik Foskjlln mllom diss fomln at konfidnsintvallt (2) vil bk kstmvdi til å bgn gnsn til dt som skal sttt fo kstmvdi. Dtt kan fø til at kstmvdi ikk bli fnnt. I tillgg dt antatt at datan nomalfodlt, no d oft ikk. Eksmpl: Mdiann av talln: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 sidn tallt 5 ha 4 obsvasjon båd nd og ov sg. Gjnnomsnittt også 5. Hvis talln 8 og 9 hadd vd n fil blitt gistt som hnholdsvis 18 og19, da fotsatt mdiann 5, mns gjnnomsnittt ha blitt 7.2. Gjnnomsnittt ha blitt påvikt av filn, mns mdiann ikk ha dt. Fomln fo å finn kstmvdi som bygg på mdian og kvatil vill ha fnnt diss to som kstmvdi, mns fomln som bygg på gjnnomsnitt ikk vill ha gjot dt. SAS-pogam fo å finn kvatil og mdian: PROC TABULATE DATA=wok.class FC=' ' F=8.1 MISSING; VAR va_1 va_2 va_3 va_4 va_5; TABLES va_1 va_2 va_3 va_4 va_5, MIN='Minimm' MAX='Maksimm' mdian='mdian' q1='1. kvatil, 25%' q3='3. kvatil, 75%' qang='avstandn kvatil' /ROW=FLOAT; Eksmpl på tskift: Avstandkvatil, kvatil, n Minimm Maksimm Mdian 25% 75% kvatil Koigt oppholdstim p åsvk i kommnal banhag Koigt btto diftstgift til kommnal banhag Œ I nklt tilfll kan dt væ sto foskjll mllom KOSTRA-gppn, i slik tilfll kan dt væ fonftig å stt n gns i hv KOSTRA-gpp fo hva som kstmvdi. I tillgg til dtt viktig å bk faing og knnskap fa fagfltt fo å stt fonftig gns fo hva som kstmvdi. Ekstmvdi bø ndsøks om d fil. Dt vil alltid knn finns obsvasjon som kstm, mn kokt. 12

14 Hvis man vil ha vdin på n fil bk posdyn 'poc nivaiat' i SAS. Dt mlig å pøv å finn kstmvdi på fl nøkkltall samtidig. Hvis mtodn skal væ obst, kv dtt gansk avanst mtod, mn d finns. F.ks. MVE ll MCD posdyn i PROC IML. Diss posdyn minim ntn llips ll kovaiansn og finn d obsvasjonn som ligg langt fa d and (Rossw and Loy: Robst gssion and otli dtction.1987). Md dnn posdyn finn vi altså d kommnn md d mst avviknd nøkkltalln i fohold til d flst and kommnn. Poblmt md diss posdyn at d ikk sælig bkvnnlig. 6. Tips til SAS-insight 1. Stat av SAS-insight: Soltion/analysis/Intactiv data analysis 2. Fo å få kommnnavn istdnfo kommnnmm i plotn tykk på 'otpt' i valgmnyn og mk av at d vil 'labl'. 3. Fo å s pogamkod i loggn fo fign som bli lagt: Fil/sav/statsmnts 4. Fo gnll tips s i notatt 2/1: SAS/insight 5. Ending av støls på gaf: Dt mlig å få n stø gaf vd å mak ammn på fign og så da dn t. Dt også mlig å angi stølsn i n SAS-stning i poc insight: window x y lngd bdd x,y angi hvo fign skal stat. Øvst til vnst da,. Lngd og bddn angis i posnt. 6. Ending av skala og stolpbdd, tics Dtt kan gjøs vd å nd vdin til tics i gafn. Vdin som kan nds føst vdi (fist tics), sist vdi (last tics), bddn (tics incmnt), minst vdi (mino tics), aks minimm (axis minimm), aks maksimm (axis maximm). I pogamkodn kan dtt gjøs vd å skiv yaxis og d 6 vdin som bskvt ov bak. 7. Bk av fag : Dt kan oft ha n stk ffkt å lgg fag på d obsvasjonn som antaklig fil ll kstmvdi. Fo å gjø dtt i SAS-insight dt nødvndig å lag t nytt datastt, hvo dt bli lagt på 'fag' på datasttt. I ksmplt nd lgg vi fag på d kommnn som nøkkltall 1 (vaiabl 1) som ha posnt som ikk mllom og 1. DATA tst; SET wok.class ; IF =<va_1=<1 THEN fag='' ; ELSE fag='1'; IF fag='1' THEN _obstat_=' '; IF fag='' THEN _obstat_=' '; Foklaing til _obstat obstat_ bstå av 2 kaakt hvo all pnktn bty no. Kaakt 1: Mak om obsvasjonn makt ll ikk. Kaakt 2: Lag om obsvasjonn vist ll gjmt i gafn. '1' at obsvasjonn vist. 13

15 Kaakt 3: Lag om obsvasjonn inkldt ll kskldt i bgningn. '1' inkldt i bgningn. Kaakt 4: Lag om obsvasjonn skal ha t mk (Labl) ll ikk. '1' Fo at mk vist. Kaakt 5: Lag hvodan obsvasjonn makt: 1 fikant 2 plss 3 sikl 4 diamant 5 x 6 tangl vndt opp 7 tangl vndt nd 8 stjn Kaakt 6-2 fag ød, gønn og blå på hv 5 kaakt. Vdi fa Pogamkod PRoc insight data=tst; window 1 1; ba VAR_1 /oth= yaxis= ; Fig 8. Stolpdiagam md making av gyldig vdi 6 F q n c y Nt t o d i f t st gi f t t i l skol f i t i dso dni ngn, i p osnt a 14

16 D sist tgitt pblikasjonn i sin Notat 23/44 L. Østby: Innvanding fa ny EU- land; fotid, nåtid og mlig famtid. 44s. 23/45 T. Dal, H. Høi og A-K.Johnsn: Evaling av "Natsss og miljø" 3s. 23/46 L. Solhim: Foløpig landstall i KOSTRA. Pinsipp, mtod, podksjon og ksmp. 76s 23/47 A. Hln Foss: kvalittn i boligdln av Folk- og boligtllingn. 32s. 23/48 E. Siig Mn og O. Rognstad: Jodbkstlling dokmntasjon. 15s. 23/49 L.Rogstad: Statistisk tmakat og X-Map. 32s. 23/5 E. Holmøy: Vlfdsgnskap - t mlig totisk ammvk.35s. 23/51 C. Wick: Undsøkls om fmtidsplan, famili og samliv. Dokmntasjonsappot. 59s. 23/52 KOSTRA: Abidsgppappot s. 23/53 A. Haglnd: Rappot fa abidsgppa om foslag til abidsdling mllom Bønnøysndgistn (BR) og Statistisk sntalbyå (SSB). 4s. 23/54 E. Eng Eibak: Fovntningsindikato - konsmpisn. Mai - novmb s. 23/55 G. Dagstad: Lvkå fo ngdom i stø by. 8s. 23/56 A. Vdø og D. Rafat: Sammnligning av tvalgsplan i AKU. 17s. 23/57 L. Blsby: Fafall og vkt i Tidsbksndsøklsn s. 23/58 L.Blsby: Vkt i Fobksndsøklsn. 28s. 23/59 M. Mogstad og L.C. Zhang: På vin fa famili- til hsholdningsgist. En mtod fo pdiksjon av sambo tn ban.53s 23/6 A. Vdø og D. Rafat: Rdiging av hsholdningsfiln fa Kvalittsndsøklsn. 13s. 23/61 M. Mogstad: Analys av fattigdom bast på gist- og folktllingsdata. 75s. 23/62 T. Eika og J.A. Jøgnsn: Makoøkonomisk vikning av høy stømpis i 23. En analys md dn makoøkonomtisk modlln KVARTS.16s 23/63 B. Mathisn: Flyktning og abidsmakdt 4. kvatal s. 23/64 E. Rød Lasn og D.E. Sommvoll: Til himmls ll tfo stpt? En katalogising av foklaing på stignd boligpis. 31s. 23/65 P.E. Tønjm: Tilbakmlding/ dokmntasjon av posjktt: Avstmming av KNR mot ny åstall ifølg tallvisjonn.43s. 23/66 B.A. Holth: Abids- og bdiftsndsøklsn 23. Dokmntasjon. 67s. 23/67 H. Tønsth: Kommnal hlsfoskjll -d finns, mn kan d måls? 15s. 23/68 T.M. Nomann: Omnibsndsøklsn mai/jni 23. Dokmntasjonsappot. 5s. 23/69 KOSTRA (Kommn- Stat- Rappoting) Rtinbskivls og dokmntasjon. 6s. 23/7 E. Holmøy og B. Støm: Fodling av tjnstpodksjon mllom offntlig og pivat skto i MSG-6. 25s. 23/71 J.K. Dagsvik: Hvodan skal abidstilbdsffkt tallfsts? n ovsikt ov dn mikobast abidstilbdsfoskningn i Statistisk sntalbyå. 67s. 23/72 A. Stinklln: Inntktsstatistikk fo pson og famili Dokmntasjon av datagnnlag og podksjonsposss. 43s. 15

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett app

Mobilt Bedriftsnett app Mobilt Bdiftsntt app Appn jø dt nklt å bnytt tjnst som tiljnli fo d som Aktiv Buk i Mobilt Bdiftsntt. Dnn psntasjonn n intoduksjon o bukvildnin fo hovdfunksjon o buksmåt, o dn tilsvand som innbyd bukvildnin

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA

Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA 2003/75 Notater 2003 o z Mu 1 vi Aslaug Hurlen Foss Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA ro 2 IA +5 ro Seksjon for statistiske metoder og standarder Emnegruppe: 00.90 Innhold 1. Hvaer grafisk revisjon

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVERITETET I AGDER Gimstad E K A M E N O P P G A V E : AG: MA-9 Matmatikk ÆRER: P Hnik Hogstad Klass: Dato:.. Eksamnstid, fa-til: 9.. Eksamnsoppgavn bstå av følgnd Antall sid: 6 inkl. fosid vdlgg Antall

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13 Kommundlplan fo Hammfst og Rypfjod 2014-2025 - Rvisjon Bstmmls og tningslinj vd offntlig tts yn 08.10.13 IN N HOLD INNLEDNING...... 3 1. PLANKRAV, REKKEFØLGEKRAV, UTBYGGINGSAVTALER MM... 4 1.1 Planav......

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D.

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D. LØSNNGSFORSLAG EKSAMEN EMNE SF5 FYSKK Fo kjmi og mtitknoogi Onsdg 6. ugust k. 9... Oppgv. z fuksintgt fo d to ndftn: EdA E A, Dt ktisk ftt undt n undig sto pt finns vd å uk Guss ov. Rtningn på dt ktisk

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

JT 379 INSTALLASJON NO 1

JT 379 INSTALLASJON NO 1 JT 379 INSTALLASJON NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

Kokebok for eintypesegling

Kokebok for eintypesegling Kokbok fo intypsgling Kva intypsgling Eintypsgling hjå HSK sitt intyputval dfint som bansgling d fyst båt i mål vinna i båttypa md tydlg klassgla. Klassan i intyputvalt pga av sglaa som ikkj foldstyt.

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE - Skoleeksamen. Institutt for Samfunnsøkonomi. Utlevering: 17.12.2014 Kl. 09.00 Innlevering: 17.12.2014 Kl. 14.00

EKSAMENSOPPGAVE - Skoleeksamen. Institutt for Samfunnsøkonomi. Utlevering: 17.12.2014 Kl. 09.00 Innlevering: 17.12.2014 Kl. 14.00 EKSAMENSOPPGAVE - Skoleeksamen MET 11803 Matematikk Institutt fo Samfunnsøkonomi Utleveing: 17122014 Kl 0900 Innleveing: 17122014 Kl 1400 Vekt: 70% av MET 1180 Antall side i oppgaven: Antall vedleggsfile:

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

jubilanter! Vårens Lykkehjul og ballongklovn fra kl 14.00 til kl 18.00 Utdeling av kake fra kl 12.00. Finn diamantringen! www.harebakken.

jubilanter! Vårens Lykkehjul og ballongklovn fra kl 14.00 til kl 18.00 Utdeling av kake fra kl 12.00. Finn diamantringen! www.harebakken. Mas 2013 Annonsbilag Våns jubilant! Fdag 8. mas: Lykkhjul og ballongklovn fa kl 14.00 til kl 18.00 Lødag 9. mas: Utdling av kak fa kl 12.00. Finn diamantingn! www.habakkn.com 28å 22å 14å s n å V jubilan

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVEITETET I GDE Gimsa E K M E N O P P G V E : G: M-9 Mamaikk LÆE: P Hnik Hogsa Klass: Dao: 8.8. Eksamnsi a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgn nall si: 5 inkl. osi nall oppga: nall lgg: Tilla hjlpmil :

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1 HJEMMEEKSAMEN FYS16 HØSTEN Kortfttt løsning Oppgv 1 ) b = P b =P T b = P /Nk = T T c =T (isotrm) Adibtligningn P CP = P, = = C c c b b c = 1 P c c = Nc = N Pc = P 1 b) Forndring i indr nrgi: U = Nk( T

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage maianne@futuia.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning av nye

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf:

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf: Honda Civic og Pugo 307 mø Fod Focus og Volkswagn Golf: Tonskif? I kompakklassn handl d fo idn my om plass. Båd Pugo og Honda hvd å ha funn oppskifn il dn ommligs biln i klassn. Søs i klassn hvd Pugo om

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK EKSAMEN I FAG TKT4105 DYNAMIKK

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK EKSAMEN I FAG TKT4105 DYNAMIKK sid 1 av 3 NORGES TEKNISK-NTURVITENSKELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK Fali kontakt und ksan: Jan B. asth Tlf.: (735)93568 EKSMEN I FG TKT4105 DYNMIKK Fda 16. dsb 005 Tid: kl. 0900-1300

Detaljer