Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det"

Transkript

1 Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig ut av tning md å snu, satt alt som dt skull. Dtt gå galt, søg fo at dt gå minst mulig galt, va n hlt kla aksjon da n hjn som hadd liggt i n hlt annn modus, og som fo øvig fylt av gums, koblt sg inn på laossshvasomkangjøs pogammt. Samtidig som jg oppfattt n tydlig d fa han vd sidn av mg ttpå fikk jg mlding om at dn mått man gansk langt nd i sidgatn i Bunos Ais fo å bgip hvilkt va mgt fostålig fodi fo dt føst va han oppinnlig agntin, fo dt and va dt hans bil jg va i fd md i knus, og ikk hvilkn som hlst bil hll, chassis numm 16, håndbyggt, n av vdns mst ksklusiv. Samtidig som øynn, som vanligvis minus fi på dn n sidn og fullstndig ufoutsigba på dn and, bl til lasscann som skilt ut hvt gsstå langs vikantn, langs bgg vikantn, fo dt bli gansk my pndl i n slik lay out, og slo fast at stin fants dt hldigvis ikk, mn til 8 Bil juni 2001 gjngjld va gøftn dyp. Vldig dyp. Samtidig som lastbiln imot va langt nok unna og computn mllom øn sa fa at diss bd bakdkkn, 335/35, ikk vill tillat at sikust pågikk alt fo lng. Samtidig som intuitiv håndgp fa Bobl på Snø gjod at vi ba va cntimt fa å få nok bakhjulsgp til å kunn komm vid. Dtt tok ikk mang skund, dt båkt litt, og dt va blå Michlinøyk, mn filmn inni mg vat n vight. Og plutslig va dt dn stummst stumfilmn vdn aldi ha høt. Hlt lydløst n kot piod. Dt lng sidn jg ha diti mg ut til d gad. Bd sko på filigan pdal Og paadokst va at jg ikk hadd fulgt opp min oppinnlig Paganiinnstinkt. D som husk tilbak til Gnvpotasjn, vil kjnn min bunding fo d håndsydd skon han utsty kundn md. En bunding jg, vis dt sg, dl md Fobs, d ang nå hans skomak, Pon & Pon Calzoni, som numm 3 i vdn. Hvofo sitt jg da md gn pdal påføt støls 44/bd, nå jg skal btjn hans filiganspdal? Bms og gass samtidig, i tdj, md 7 lits AMGdimomnt (næ 600 Nm) ut gjnnom bakhjuln, dt mått gå galt. Dt va godt dt ikk gikk m galt. Litt skad på kompositkanaln und, d kost sikkt ikk m nn kon å podus, hv, og dt va dt. Fo Hoacio Pagani vikt dt nok my v, ikk minst fodi han på fohånd hadd fotalt oss hvofo dn vanlig pøvbiln ikk va d, dn skull gjøs kla til n pivat fmvisning. Sammn md hans gn, flunknd ny gul, som jg nå sto und og bundt bakhjulsopphngt på. Så dssv kunn vi ikk få pøvkjø, mn slvfølglig h nøkkln... Og fo fotobiln som kom tt så dt nok nda v ut. Føst bstfan til all dkkspo. Så gul Pagani på tvs, og sto lastbil pakt så ttt at dt så ut som hl vnst Pagani lå langt inni gilln på lastbiln. En nst sto bilfamili Ingn fysisk skad, som d si på adion tt t butikkan. Mn kan jg få igjn n million fo goskad på isfosikingn?

2 t 0 s k Og dnn dagn som hadd bgynt så ba. Egntlig hadd vi ingn avtal, mn Modna n kjmpsto bilfamili. Pagani hadd jg møtt hos Lamboghini dn gangn Chysl id dn og han fobdt 25ås jubilumsutgavn av Countach. Hans hypsktæ hadd jobbt hos Lamboghini nda lng dt alltid n i slkta som jobb d og så hos Fai fø hun bgynt å bsty Pagani. Og hnns bo, utviklingssjåføn, hadd jg tufft føst gang da ung Sandlin og jg n gang bankt på hos Bugatti, litt lng opp i gatn, og bl gjst i vdns vl føst gasstack ac md n EB 110. Han visst ikk at Kan Angus nå va gift md n hos Posch i UK og at d hadd fått sitt føst ban. På dn annn sid intss dt kanskj ikk dg så mgt som dt intsst ham, mn som jg si Modna n kjmpsto, og ttt, bilfamili. Så dt va ba hygglig om vi kom. Vakk litn bygning, litn til bilfabikk å væ. Vaktmstbolig i dn n ndn, md n gønn Pininfainadsignt kompositttåsykkl utnfo. Vaktmst, jo på n måt. Hoacio Pagani fotkk å bo næ jobbn, t skitt unna fo å væ nøyaktig, sammn md fu Cistina (C n i Pagani Zonda C12) og 2 gutt. D ha han da også n sto annn tasj md konstuksjonskonto, tgnbod og t datastasjon hvo man kan gjø, og gjø, dt mst slv. (Vi så båd dn nst og dn nda nst biln d, ikk t od i avisn, botstt fa at intnt ht dagns modll C8, nst ås Gnvnyht få ikk no nytt intnnavn, mn dn som komm dtt bli htnd intnt, to dt ll i, C9. Ikk så snsasjonlt? Du ha i hvt fall ikk lst dt and std). Hypnslig Vi stat dagn md å usl gjnnom fabikkn. E du oft på poduksjonsanlgg d du i gunnn godt kan kjvl ut dign på gulvt og hvo du slikk opp dn ggkmn du sølt, tt fa flisn? Dtt va t slikt std. Pluss at Paganis sans fo odn og dokumntasjon, og dn gå langt uttnpå hva hans ISOgodkjnning kv, va åpnba ovalt. Hv bil innhold dl. Hv dl dokumntt i n gn pm som følg hv bil. Alt som komm fa undlvadø kontollt. Hv av d 160 foskjllig kabonkomponntn som vi podus slv signt av vdkommnd som ha bygd dn opp, og dt igjn føt inn h. Alt kan føs tilbak. Jg btal 30 dollas ksta p fjæingskomponnt, fo individull kontoll, fotll han, samtidig som han løft på no som åpnbat n støtdmp. S h, nå utvikl vi vå gn støtdmp, som også skal kunn løft biln d cntimtn som nødvndig fo fatsdump og undjodisk gaasj. Vi finn ingn som møt vå kav, dfo bygg vi vå gn. Jg fotll ham at dt gjod Bistol også i 40ån, og han bgistt md. Mannn som bygg no av dt åst, mst futuistisk som finns også opptatt av histoin. 9 månds byggtid 9 månd ( akkuat som fo n baby ) ta dt fo d ca 30 laboatoiopatøn å fullfø n bil. Fa d dbutt i Gnv i 1999 dt lvt t dusin bil, dn nyst som sto i Gnv i å hadd chassisnumm 14. Da Bil juni

3 vi uslt undt lst vi abidssdl til og md numm 26, som da nda ba ksistt som små kabondl og bgynnlsn til n dokumntasjonspm. Mn dnn sightsingn gjod jo at vi viklig kunn s hvodan biln va byggt opp. Biln n n kaftpakk, n ndykt spotsbil md minimum av lktonikk og så lav vkt som mulig, Paganis utgangspunkt. At dn skull s ut som 200 km/t pakt va dsignkitium numm n. Dn ha n cab fowad som, hvis Chysl buk dn samm btgnlsn tt dtt, ba vis at amikann ikk an hva d snakk om. Mn samtidig ha dn også munt små dtalj: S du bakfa, ksosøn ut av hullt i midtn, s dt ikk ut som n bomb fa annn vdnskig? Hjtt Mcds V12moto, inntil 7 lit, pustt på av AMG og lvt md full Mcdsvlsignls og svicmulight ov hl vdn. Dtt bty også at h ha Stuttgat gått gjnnom hl Paganis konstuksjon og opasjon og gitt dn tommln opp. Ingn and jg vt om ha oppnådd tilsvand fa stjnn. Mns tansmisjonn komm fa 10 Bil juni 2001 CIMA som lls blant annt lv gakassn til Schumachs og Baichllos konto. Mn ingn halvautomat md byt på attt? Ni, gaskift skal væ taktilt og litt mosjonlt. Dssutn innhold dnn biln t minimum av lktonikk. (Dfo ha dn blant annt n vkt som toss alt ikk høy nn 1250 kg). Statt md n Saub ac Jg statt md n Saub Mcds Gupp C ac som utgangspunkt fo idn min, si han nå vi gå undt d, mn dt mått bli n bil t vanlig mnnsk kunn lv md, og som t vanlig vkstd mått kunn pa. Du sitt i slv dn bænd dln, t ka byggt i kullfib samlt md kompositmatial og bakt i gn autoklav. Enomt stiv, Nm tosjon gjnnom aksln nok kod i dtt sgmntt, si han. Hjlpamm i kommolybdn stålø fstt foan og bak. D lvt av Machsi, fotll han. Slvfølglig vt vl all at Machsi også lvt øammn til Countach. Til ammn foan fstt dt aangmntt som hold opphngning, bms og stying sammn, samtidig som dt dnn dln som tok mstpatn av støytn da biln bl kollisjonsstifist tt Emk standad hos CSI. Dn and tstbiln vå, dn som ikk bl smlt, dn ha gått km nå. Nint poblmi. Akkuat nå dt n av Mcdsdiktøn som ha dn. Han ingt mg og sa dt va dn swtst ca han nonsinn hadd kjøt. Bakammn n annn spaghttiinntning, på ba 25 kg, H moton, tansmisjonn og hl bakhjulsopphngningn montt, såpass flksiblt at inn i coupén finns dt ikk spo av n nst mkanisk vibasjon, og støy såpass favænd at man nstn fistt til å b om å få pngn igjn. Md all mkanikkn om bod vi dnn hkkavdlingn ba 140 kg, dt all mst plasst foan bakhjulssntn. 60 kilo kaossi Nå jg si lastisk, mn jg slvfølglig lastokinmatisk, slik at all lddn akkuat så stiv i dn tningn d skal væ stiv i, fo ksmpl nå bms ll stykft skal ovføs, mn myk i d tningn som

4 t t s g lls ba vill ovføt støy, fokla han mns han da fm nok t komplist datapogam som hjlp ham md diss bgningn. Kaossit også hjmmlagt. Kullfibmodul fmstilt tt pinsipp som gjø at på toss av solid styk vi hl kaossit ba 60 kilo. Imponnd, d solid måln (435 x 193 cm) og sto vindusflatn tatt i btaktning. Lakkn slvfølglig også lagt på h? Und jg. Ni, vi buk t lit familibuk oppi lia h. Som slvfølglig også ISOgodkjnt? Dt PPGstifist, dt hold fo oss, smil han og tkk fm spsill PPGsjikt som lggs på ultatynt fo å skap n ffkt som hlt nstånd. Vi tt undt hjønt fo polykomatisk ovflat, samtidig som dn fagn biln gntlig ha stå som n flaggstang. Utolig vikning. Og så tkk han fm håndfst gaknott, t stt byt som skal statt dn hyllvan som biln til nå ha væt utstyt md og vi må kjnn på skinnt. Connolly sikkt ba dt, fo nglsk gntlmanklubb, dtt intiøt fa Mdici så ungpikhudmykt at dt nstn bli pvst. Og d skddsydd bag n slvfølglig fa Schdoni. Stikk ut i Fain din og s hvm som ha sydd bagasjn d. Schdoni slvfølglig, mn gjld ba fo d 12sylindd Fain! Kunsthåndvk Så man dd fo at kvalittsbgp og håndvkskunst i fd md å fosvinn? Jg kan fosik at dn finns. Riktignok kost dt png, mn hvm va dt som btalt fo Michlanglo og da Vinci og Bnini og gutta? Pavn og Mdicin bukt n kon ll to fo å vdlikhold bgpn dn gangn også. Dt ikk all som kla å lv ut sin nssansmnnskid om ingniøkunst+skønnht+håndvk som ung Pagani (så vidt føti da han dbutt som podusnt fo to å sidn). Hjmm i Agntina fotalt han tidlig sin fa at han skull til Modna å bygg bil. Føst skitt va å bygg campingvogn hjmm i gaasjn fo å finansi non Foml Rnault nst som bl sto suksss i Agntina. Så kom han til Italia, n spk, og hadd fl a jobb (catingvognn på Romas intnasjonal flyplass av fabikat Pagani!) fø Lamboghinipotn ndlig åpnt sg fo ham i Han statt i kullkjlln, Lamboghini va lng dn nst i omådt som kunn bak sin gn kullfibkomponnt, mn hans dsigntalnt bl snat så åpnba at han fikk ansva føst fo dsign av kompositmatialn, og dtt ansvat fo 25åsjubilums Countach og ndt som n dl av tamt som skapt Diablo. Minn D vi usl undt på dagns Paganikonto vggn fmdls full av Lambominn. S d, d kaossifoslagt vi gjod til P140 dnn fa 1987 (P 140 dn lill Lamboghinin som aldi blitt non, som Bil pøvkjøt i Italdsignutgav fo mang hns å sidn, mn som Audi nå ha bstmt sg fo å gjø kla til 2004). H ligg dt non dl jg ha gjot fo Dallaa. (Dallaa n av tidns sto italinsk bilkonstuktø, i dag bygg han acbil og stkt involvt i d mst potnt Bil juni

5 At Pagani få lov til å bhold stjnn på moton bty at McdsBnz også stt sitt stmpl på hl opasjonn. Biln byggs i t stilt laboatoium. Alt som ikk byggs av Paganispsialistn utstts fo dn mst nøyaktig kontoll. Dt bli gansk spsilt nå png åpnbat spill null oll. L Mans biln, som ht hlt and ting nn Dallaa, Chysl fo ksmpl. Dallaa og Pagani jobbt sammn hos Lamboghini). Et skikklig nattklubbtam I 1991 bgynt han fo sg slv, md Modna Dsign. Dt fimat ksist fmdls, dt d som bygg og dsign biln. Som så slgs av Automobili Pagani, fokla han og fotll at gaml kompisn Sgazi salgssjf fo Paganis bil. Fo å slg slik dt nødvndig md hlt spsill holdning, gnskap og kontakt, antyd Pagani. Litt av n bomb! At Sgazi ha dt gansk utvilsomt. Han va 26 å hos Lamboghini fø han fulgt tt Pagani. Jg glmm aldi hvodan han fohøt mg om 14 nodmnn som han visst alt om, utn å titt tt i notatn, n gang jg va innom d. Ett at han va fdig hadd davænd Lambosjf, di Capua, appa 13 av sigattn min utn at jg hadd mkt dt. Et skikklig nattklubbtam d to. I dag di Capua sjf fo Divan Divan, ba fo å ha nvnt dt. D av d som følg møblmssn i Milano ll tansoscansiling, vt 12 Bil juni 2001 at dt ikk akkuat snaut dt hll. Dt bgynt md konsulntviksomht og pototypmaking fo aospac og bilindustin. Dt va da jg tgnt og byggt dtt byggt. Alt, altså. Rspsjonsdiskn. Rullvognn som innhold dl til biln. Døhåndtakn. En litn Bugatti, som ikk pompøs. Og jg visst jo hl tidn at anlggt vill nd som dtt, si han slå ut md amn og favn 10 bil i ulik fas av fostutvikling. I dn bvglsn lå også n invsting på 15 milliad li, 650 million kon, d man blant annt finn 180 Kh kstn og gn utviklingstim. Psisjonsvktøy Jg to ikk jg skal gjø no fosøk på å bskiv hvodan dt føls å kjø dnn, dt bli å skyt sg slv i fotn (hvilkt kanskj hadd væt n idé dsom dt hadd fått nd skostølsn). Mn å stt sg inn i d ggskallfomd kabonstn som sltt ikk fo tang, og justba i d flst tning, ta n kikk på d små instumntn gjmt bak tanspant plastplat langt d fmm, kjnn dt lill attt mllom hndn, la dn høy håndn dtt nd til dn kald kula på gaspakn, s sg undt og opplv m om og lys nn i non annn supbil jg kan husk ( dn ikk klastofobisk dn ikk sup, lat til å væ t dsigndogm), tykk på håndbkklåsn ba fo å kunn nydfin odt psisjon dt v måt å tilbing n fdag fomiddag på. Mn som jg va inn på, ttfølunch hadd jg gjn opplvd på n annn måt. Fosinkt bl båd Pagani og vi. Han til t møt, vi skull bsøk Qvalfabikkn. Nvnt jg at Modna va n sto og ttt bilfamili? Dt vist sg at Pagani skull møt Buc Qval. Da vi ndlig møtt Qval bklagt han at han va blitt fosinkt, fo Pagani hadd kommt litt snt. Oooops, fotalt han om diss gæningn som hadd datt av md biln hans? Ni, ha, ha, hadd vi dt? Dt hadd han også gjot foldn dag. Mn Pagani hadd ikk nvnt dt md t od. Ikk ba t stålnd nssansmnnsk. Diskt også. Jon WindingSønsn Foto: Run Baashus

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember Tosdag 11.12. k 20.00 Minikonst md End Batand Jugavtips ti h famiin Nattapnt Tosdag 11. dsmb 20.00-24.00 Fantastisk timstibud ht fm ti midnatt. Ju 2014 Gaantt justmning! Juns aktivitt Tosdag 11. dsmb Nattåpnt

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Fotball, følelser og knall grønne øyne

Fotball, følelser og knall grønne øyne Fotball, følelser og knall grønne øyne Han så seg selv i speilet. Det hang på do på skolen. Hvem var det egentlig han så? En gutt. En gutt med blondt, litt bustete hår. En gutt med blå øyne og et ganske

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Hva har vi gjort? Starten Overvekt Reaksjoner

Hva har vi gjort? Starten Overvekt Reaksjoner Hva har vi gjort? Det vi har gjort er å ha kjøpt nyere, større og tyngre bobil. Etter 4 år med krangling med trafikkstasjonen om å oppregistrere den gamle bobilen med 500 kg mer lasteevne til 4t, fikk

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

- Sølte hun på deg, spurte min kone. - Ja, svarte jeg, det var ikke mye annet å svare på det. Så fortsatte vi med vårt, jeg må innrømme at jeg følte

- Sølte hun på deg, spurte min kone. - Ja, svarte jeg, det var ikke mye annet å svare på det. Så fortsatte vi med vårt, jeg må innrømme at jeg følte Frokost på Grand. Etter at jeg ble pensjonist har min kone og jeg unnet oss meget, blant annet frokost på Grand Cafe. Hver søndag, presis klokken elleve, står vi der korrekt og venter på at hovmesteren

Detaljer