Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG"

Transkript

1 Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

2 Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av 1,5-4,0 mm varmforzinkd stålplatr som hulls, stanss og bøys til n rkk forskjllig utformingr. or fst av bslag i trvrk bnytts bslagskru llr bslagspikr. or fst i btong anbfalr vi kspandrnd fstmatrill, hammrpatron i kombinasjon md ankrbolt llr btongskrur. Lastvarightsklass Varight av karaktristisk last P Prmannt last Mr nn 10 år A Langtidslast 6 måndr - 10 år B Halvårslast 1 uk - 6 måndr C Korttidslast Mindr nn n uk Mr utfyllnd informasjon finnr du også på Eurocod 5 fikk status som norsk standard i 2005 md norsk tittl NS-EN utgav fbruar Brgningsgrunnlag for bygningsbslag r basrt på dimnsjonringsprinsippn angitt i EN :2004 Eurocod 5. NS-EN Eurocod 5 gjldr paralllt md NS frm til ra mars 2010 vil NS bli trukkt tilbak som norsk standard. ETA godkjnningr I innholdsfortgnlsn finnr du hvilk produktr som innhar ETA godkjnning. Mr informasjon om ETA finnr du på sid 151. I dnn lill foldrn har vi samlt nkl nøkkldata om non av d vanligst bygningsbslagn og tilhørnd fstmidlr. Vi gjør oppmrksom på at all lastvrdir r oppgitt i kn (kilonwton) og inkludrr n sikkrhtsfaktor på 2. Enklt bslagspikr/-skrur kan gi høyr dimnsjonrnd vrdir når d bnytts i bslag og skylds spikrns/skruns spsill utforming. I bslaghåndbokn har vi valgt å kalkulr vrdin basrt på n standard typ bslagspikr/-skru, slik at sikkrhtn skal vær ivartatt. Kompltt produktovrsikt, md dimnsjonr tc. finns i vår hovdkatalog. Mr utfyllnd informasjon finnr du også på 2

3 Innholdsfortgnls Vinklbslag 401U - ETA... 4 Vinklbslag 401M - ETA Vinklbslag 402U - ETA Vinklbslag 402M - ETA Vinklbslag 470M - ETA Vinklbslag P1 og P Vinklbslag ETA Vinklbslag 403, 404 og Vinklbslag ETA Vinklbslag ETA Vinklbslag ETA Vinklbslag ETA Vinklbslag ETA Hullplatvinklr Btongvinklr Hullplatr Hullbånd Vindstrkkbånd Bjlksko - ETA Takåsbslag - ETA Gafflankr - ETA Bjlkstropp Stolpstøtt Søylsko Tknisk godkjnning, fstmidlr ETA, Europisk Tknisk Godkjnning

4 Vinklbslag 401 U Vinklbslag 401 U Vinklbslag 401 U bruks vd forbindlsr mllom trvirksdlr, f.ks. mllom takstol og svill llr vd forbindlsn mllom takåsr og bærnd hovdbjlkr. Bslagt kan også bnytts til innfsting av trvirk til btong md bolt. Bslagt r lagt av 2,5 mm galvanisrt stålplat. Dt har 5 mm hull for montring md kamspikr og 11 mm hull for montring md bolt. Vd montring til trvirk anvnds kamspikr 4,0x40. Vd montring til btong anvnds bolt md diamtr 8 llr 10 mm. Bslagt kan bnytts i klimaklass 1 og 2. Om bslagts kapasitt ikk r tilstrkklig, anbfals vinklbslag 401 M llr 402 M. igur. 1: Målskiss av vinklbslag 401 U orbindls mllom trvirksdlr Dimnsjonrnd kapasitt d for forbindls mllom virksdl A og B, s figur 3, angis i tabll 1 6 for to bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tablln r: 4

5 Vinklbslag 401 U Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 Matrial: md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or Trvirk fasthtsklass av minst C14 fasthtsklass skal tabllns C18 vrdir i flg. multiplisrs NS md utgav 0,95. juli 1999 md Bslagspikr ndringssblad (kamspikr) A1:2008 llr utgav bslagskrur novmbr skal 2008 anvnds. skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. Spikrmønstr: Bslagspikr or at dimnsjonrnd (kamspikr) kapasitt llr bslagskrur skal oppnås, skal r anvnds. dt viktig at dt Spikrmønstr: spikrmønstr som angis i figur 2 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i or flg. at NS dimnsjonrnd utgav kapasitt juli 1999 skal md oppnås, ndringssblad r dt viktig A1:2008 at dt utgav spikrmønstr novmbr 2008 som skal angis gjld. i figur 2 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. Takstol, ås llr stndr Takstol, ås llr stndr Bjlk llr stndr Bjlk llr stndr Spikrmønstr 1 Spikrmønstr 2 Spikrmønstr 1 Spikrmønstr 2 igur. 2: Spikrmønstr vd forbindls mllom trvirksdlr igur. 2: Spikrmønstr vd forbindls mllom trvirksdlr igur 3: Kraftrtningr igur 3: Kraftrtningr Angir fibrrtning Angir fibrrtning 5

6 Vinklbslag 401 U To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 1: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. 4,0x40 Lastvarightsklass A 2d = 3d 1 1,57 3,05 2 2,36 4,78 4d = 5d Dt minst av 22 + b8,0 1,87 Dt minst av b, 3,75 To bslag i forbindlsn, 45 α 90 Vinklbslag 401 U kan også anvnds vd forbindls mllom for ksmpl vggstndr og svill (α = 90, s figur 3). or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 1. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 2. Tabll 2: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass A Kamspikr Spikrmønstr Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 1 2,31 2 3,60 6

7 Vinklbslag 401 U To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 3: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. 4,0x40 Lastvarightsklass B 2d = 3d 1 1,80 3,49 2 2,69 5,46 4d = 5d Dt minst av 22 + b9,0 2,14 Dt minst av b, 4,28 To bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 3. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 4. Tabll 4: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass B Kamspikr Spikrmønstr Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 1 2,64 2 4,12 7

8 Vinklbslag 401 U To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 5: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. 4,0x40 Lastvarightsklass C 2d = 3d 1 2,02 3,92 2 3,03 6,14 4d = 5d Dt minst av 22 + b0,1 2,41 Dt minst av 22 + b1,1 4,82 To bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 5. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 6. Tabll 6: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass C Kamspikr Spikrmønstr Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 1 2,97 2 4,63 8

9 Vinklbslag 401 U Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 2d 2d 1 llr + 3d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 1 6. orbindls mllom trvirksdl og btong md bolt Dimnsjonrnd kapasitt d vd boltinnfsting til btong, s figur 5, angis i tabll 7 for to bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tablln r: Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. Vd innfstning i btong skal boltr md diamtr 8 llr 10 anvnds. Boltn skal dimnsjonrs og montrs i hnhold til lvrandørns anvisningr. Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 4 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. 9

10 Vinklbslag 401 U Virksdl Btong Spikrmønstr for 0 α < 90 igur 4: Spikrmønstr vd innfsting til trvirk/btong igur 5: Kraftrtningr Angir fibrrtning Tabll 7: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md to bslag i forbindlsn. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. Lastvarightsklass A, B og C Kamspikr 2d = 3d 4d = 5d Dt minst av 0 α 90 4,0x40 1,54 Bt = 1,26 0,96 Bv = 0,48 Bt = 0, ,8b = = 5 Bv = Bt = 1,26 10

11 Vinklbslag 401 U Bolt skal dimnsjonrs for krftr brgnt ttr følgnd formlr: d Btd = Bt d (uttrkk) d Bvd = Bv (skjær) d Btd, Bvd Dimnsjonrnd boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) Bt, Bv Boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) vd blastning som tilsvarr dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 7. d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 7. Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 2d 2d 1 llr + 3d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 7. 11

12 Vinklbslag 401 M Vinklbslag 401 M Vinklbslag 401 M bruks vd forbindlsr mllom trvirksdlr, f.ks. mllom takstol og svill llr vd forbindlsn mllom takåsr og bærnd hovdbjlkr. Bslagt kan også bnytts til innfsting av trvirk til btong md bolt. Bslagt r lagt av 2,5 mm galvanisrt stålplat. Dt har 5 mm hull for montring md kamspikr og 11 mm hull for montring md bolt. Vd montring til trvirk anvnds kamspikr 4,0x40 llr 4,0x60. Vd montring til btong anvnds bolt md diamtr 8 llr 10 mm. Bslagt kan bnytts i klimaklass 1 og 2. Om bslagts kapasitt ikk r tilstrkklig, anbfals vinklbslag 402 M. Ås Bjlk igur. 1: Målskiss av vinklbslag 401 M orbindls mllom trvirksdlr Dimnsjonrnd kapasitt d for forbindls mllom virksdl A og B, s figur 3, angis i tabll 1 6 for to bslag pr forbindls og i tabll 7 12 for tt bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tablln r: 12

13 Vinklbslag 401 M Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 2 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. Takstol, ås llr stndr Bjlk llr stndr Spikrmønstr 1 Spikrmønstr 2 igur. 2: Spikrmønstr vd forbindls mllom trvirksdlr igur 3: Kraftrtningr. Angir fibrrtning 13

14 Vinklbslag 401 M To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 1: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. 4,0x40 4,0x60 Lastvarightsklass A 2d = 3d 1 1,57 3,13 2 3,46 4,69 1 2,88 3,49 2 6,28 5,44 4d = 5d Dt minst av 82 + b7 9,0 2,73 Dt minst av 101+ b7 3,1 6,61 Dt minst av 95 + b4 4,1 3,51 Dt minst av b 4,3 7,82 To bslag i forbindlsn, 45 α 90 Vinklbslag 401 M kan også anvnds vd forbindls mllom for ksmpl vggstndr og svill (α = 90, s figur 3). or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 1. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 2. Tabll 2: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass A Kamspikr Spikrmønstr Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 1 2,41 og 4,0x60 2 3,57 14

15 Vinklbslag 401 M To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 3: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. 4,0x40 4,0x60 Lastvarightsklass B 2d = 3d 1 1,80 3,57 2 3,95 5,37 1 3,29 3,98 2 6,47 6,21 4d = 5d Dt minst av b 0,0 3,28 Dt minst av b9 8,1 7,74 Dt minst av 99 + b6 5,1 4,18 Dt minst av 131+ b2 4,3 9,02 To bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 3. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 4. Tabll 4: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass B Kamspikr Spikrmønstr Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 1 2,75 og 4,0x60 2 4,08 15

16 Vinklbslag 401 M To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 5: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. 4,0x40 4,0x60 Lastvarightsklass C 2d = 3d 1 2,02 4,02 2 4,44 6,04 1 3,70 4,48 2 6,67 6,99 4d = 5d Dt minst av 86 + b0 1,1 3,80 Dt minst av b2 2,2 8,92 Dt minst av b8 5,1 4,83 Dt minst av b3 3,3 10,22 To bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 5. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 6. Tabll 6: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass C Kamspikr Spikrmønstr Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 1 3,09 og 4,0x60 2 4,59 16

17 Vinklbslag 401 M Ett bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 7: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln f, og b stts inn i mm. Lastvarightsklass A Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4d 5d 4,0x ,47 for f 25 0,76 for f 25 0,94 1,41 2,73 for 17 47,5 for 17< 92 6,61 for 10 65,9 for 10< , for ,8 for 43< ,4 71 3, for 43 47,0 for 43< 93 4,0x ,87 for f 25 1,22 for f 25 1,05 1,63 3,51 for 19 65,9 for 19< 79 7,82 for , for 8< 79 57, ,1 for 32 for 32< ,6 71 3, for 33 48,3 for 33< 91 Ett bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 7. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 8. Tabll 8: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass A Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 1 0,72 og 4,0x60 2 1,07 17

18 Vinklbslag 401 M Ett bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 9: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln f, og b stts inn i mm. Lastvarightsklass B Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4d 5d 4,0x ,54 for f 25 0,84 for f 25 1,07 1, , 3,28 for 16 for ,8 for 16< 88 39,0 for 41< 106 7,74 for 9 65,9 for 9< 79 35,9 71 3, for 41 48,4 for 41< 91 4,0x ,99 for f 25 1,36 for f 25 1,20 1,86 4,18 for 16 65,9 for 16< 79 9,02 for , for 7< 79 65, ,9 for 30 for 30< ,9 71 3, for 31 50,3 for 31< 89 Ett bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 9. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 10. Tabll 10: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass B Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 1 0,83 og 4,0x60 2 1,22 18

19 Vinklbslag 401 M Ett bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 11: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln f, og b stts inn i mm. Lastvarightsklass C Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4d 5d 4,0x ,61 for f 25 0,92 for f 25 1,21 1, , 3,80 for 15 for ,1 for 15< 85 40,0 for 39< 104 8,92 for 7 65,9 for 7< 79 40,4 71 3, for 39 49,7 for 39< 90 4,0x ,06 for f 25 1,51 for f 25 1,34 2,10 74,1 4,83 for 14 for ,9 for 14< 79 43,6 for 29< 98 10,22 for , for 6< 79 74,1 for , 52,2 for 29< 88 Ett bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 11. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 12 Tabll 12: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass C Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 1 0,93 og 4,0x60 2 1,38 19

20 Vinklbslag 401 M Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 2d 2d 1 llr + 3d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll orbindls mllom trvirksdl og btong md bolt Dimnsjonrnd kapasitt d vd boltinnfsting til btong, s figur 5, angis i tabll 13 for to bslag pr forbindls og i tabll 14 og 15 for tt bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tablln r: Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. Vd innfstning i btong skal boltr md diamtr 8 llr 10 anvnds. Boltn skal dimnsjonrs og montrs i hnhold til lvrandørns anvisningr. Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 4 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. 20

21 Vinklbslag 401 M Virksdl Btong Spikrmønstr for 0 α < 90 igur 4: Spikrmønstr vd innfsting til trvirk/btong igur 5: Kraftrtningr Angir fibrrtning Tabll 13: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md to bslag i forbindlsn. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. Lastvarightsklass A, B og C Kamspikr 2d = 3d 4d = 5d Dt minst av 0 α 90 4,0x40 1,88 Bt = 2,47 0,65 Bv = 0,32 Bt = 0, = = 5,0 Bv = b9 4,0 Bt = 2,47 21

22 Vinklbslag 401 M Tabll 14. Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md tt bslag i forbindlsn. Klimaklass 1 og 2. Måln f og stts inn i mm. Lastvarightsklass A, B og C Kamspikr 2d = 3d 4d 18 3, 0 α 90 4,0x40 f + 78 Bt = 1,76 0,32 Bv = 0,32 Bt = 0,86 Dt minst av 18 3, = = 5,0 Bt Bv = = 12 Tabll 15. Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md tt bslag i forbindlsn. Klimaklass 1 og 2. Måln f og stts inn i mm. Kamspikr 5d Lastvarightsklass A Lastvarightsklass B Lastvarightsklass C 0 α 90 4,0x , = for < , = 84,9 for 52<< 78 22,1 = Bt = 78 Bv = 35, 9 = for < , = 84,9 for 50<< 78 22,1 = Bt = 78 Bv = 40 4, = for < , = 84,9 for 48<< 78 22,1 = Bt = 78 Bv = 22

23 Vinklbslag 401 M Bolt skal dimnsjonrs for krftr brgnt ttr følgnd formlr: d Btd = Bt d (uttrkk) d Bvd = Bv (skjær) d Btd, Bvd Dimnsjonrnd boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) Bt, Bv Boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) vd blastning som tilsvarr dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 2d 2d 1 llr + 3d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll

24 Vinklbslag 402 U Vinklbslag 402 U Vinklbslag 402 U bruks vd forbindlsr mllom trvirksdlr, f.ks. mllom takstol og svill llr vd forbindlsn mllom takåsr og bærnd hovdbjlkr. Bslagt kan også bnytts til innfsting av trvirk til btong md bolt. Bslagt r lagt av 3,0 mm galvanisrt stålplat. Dt har 5 mm hull for montring md kamspikr og 11 mm hull for montring md bolt. Vd montring til trvirk anvnds kamspikr 4,0x40 llr 4,0x60. Vd montring til btong anvnds bolt md diamtr 8 llr 10 mm. Bslagt kan bnytts i klimaklass 1 og 2. Om bslagts kapasitt ikk r tilstrkklig, anbfals vinklbslag 402 M. igur. 1: Målskiss av vinklbslag 402 U orbindls mllom trvirksdlr Dimnsjonrnd kapasitt d for forbindls mllom virksdl A og B, s figur 3, angis i tabll 1 6 for to bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tablln r: 24

25 Vinklbslag 402 U Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 2 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. Takstol, ås llr stndr Bjlk llr stndr Spikrmønstr 1 Spikrmønstr 2 igur. 2: Spikrmønstr vd forbindls mllom trvirksdlr igur 3: Kraftrtningr Angir fibrrtning 25

26 Vinklbslag 402 U To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 1: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. 4,0x40 4,0x60 Lastvarightsklass A 2d = 3d 1 1,57 3,67 2 3,14 7,11 1 2,88 4,10 2 5,76 8,37 4d = 5d Dt minst av 44 + b8,0 1,87 Dt minst av 44 + b6,1 3,75 Dt minst av 44 + b4,1 2,04 Dt minst av ,2 b 4,07 To bslag i forbindlsn, 45 α 90 Vinklbslag 402 U kan også anvnds vd forbindls mllom for ksmpl vggstndr og svill (α = 90, s figur 3). or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 1. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 2. Tabll 2: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass A Kamspikr Spikrmønstr Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 1 2,54 2 4,79 26

27 Vinklbslag 402 U To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 3: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. 4,0x40 4,0x60 Lastvarightsklass B 2d = 3d 1 1,80 4,19 2 3,59 8,12 1 3,29 4,68 2 6,59 9,57 4d = 5d Dt minst av ,0 b 2,14 Dt minst av ,1 b 4,28 Dt minst av 44 + b6,1 2,33 Dt minst av ,2 b 4,66 To bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 3. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 4. Tabll 4: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass B Kamspikr Spikrmønstr Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 1 2,91 2 5,47 27

28 Vinklbslag 402 U To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 5: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. 4,0x40 4,0x60 Lastvarightsklass C 2d = 3d 1 2,02 4,72 2 4,04 9,14 1 3,70 5,27 2 7,41 10,76 4d = 5d Dt minst av 44 + b0,1 2,41 Dt minst av 44 + b0,2 4,82 Dt minst av 44 + b9,1 2,62 Dt minst av ,2 b 5,24 To bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 5. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 6. Tabll 6: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass C Kamspikr Spikrmønstr Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 1 3,27 2 6,15 28

29 Kombinrt last Vinklbslag 402 U Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 2d 2d 1 llr + 3d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 1 6. orbindls mllom trvirksdl og btong md bolt Dimnsjonrnd kapasitt d vd boltinnfsting til btong, s figur 5, angis i tabll 7 for to bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tablln r: Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. Vd innfstning i btong skal boltr md diamtr 8 llr 10 anvnds. Boltn skal dimnsjonrs og montrs i hnhold til lvrandørns anvisningr. Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 4 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. 29

30 Vinklbslag 402 U Virksdl Btong Spikrmønstr for 0 α < 90 igur 4: Spikrmønstr vd innfsting til trvirk/btong igur 5: Kraftrtningr Angir fibrrtning Tabll 7: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md to bslag i forbindlsn. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. Lastvarightsklass A, B og C Kamspikr 2d = 3d 4d = 5d Dt minst av 0 α 90 4,0x40 2,54 Bt = 2,24 1,55 Bv = 0,78 Bt = 1, = = 5 Bv = b3,1 Bt = 2,24 30

31 Vinklbslag 402 U Bolt skal dimnsjonrs for krftr brgnt ttr følgnd formlr: d Btd = Bt d (uttrkk) d Bvd = Bv (skjær) d Btd, Bvd Dimnsjonrnd boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) Bt, Bv Boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) vd blastning som tilsvarr dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 7. d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 7. Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 2d 2d 1 llr + 3d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 7. 31

32 Vinklbslag 402 M Vinklbslag 402 M Vinklbslag 402 M bruks vd forbindlsr mllom trvirksdlr, f.ks. mllom takstol og svill llr vd forbindlsn mllom takåsr og bærnd hovdbjlkr. Bslagt kan også bnytts til innfsting av trvirk til btong md bolt. Bslagt r lagt av 3,0 mm galvanisrt stålplat. Dt har 5 mm hull for montring md kamspikr og 11 mm hull for montring md bolt. Vd montring til trvirk anvnds kamspikr 4,0x40, 4,0x60, 4,0x75 llr bslagskru 5,0x40. Vd montring til btong anvnds bolt md diamtr 8 llr 10 mm. Bslagt kan bnytts i klimaklass 1 og 2. Ås Bjlk igur. 1: Målskiss av vinklbslag 402 M orbindls mllom trvirksdlr Dimnsjonrnd kapasitt d for forbindls mllom virksdl A og B, s figur 3, angis i tabll 1 6 for to bslag pr forbindls og i tabll 7 12 for tt bslag pr forbindls. 32

33 Vinklbslag 402 M orutstningn for vrdin i tablln r: Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 2 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. Takstol, ås llr stndr Bjlk llr stndr Spikrmønstr 1 Spikrmønstr 2 Spikrmønstr 3 igur. 2: Spikrmønstr vd forbindls mllom trvirksdlr igur 3: Kraftrtningr Angir fibrrtning 33

34 Vinklbslag 402 M To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 1: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. 4,0x40 4,0x60 4,0x75 Kamspikr Spikrmønstr Lastvarightsklass A 2d = 3d 1 3,14 6,05 2 4,45 7,71 3 5,46 8,32 1 5,76 6,93 2 8,16 8, ,00 9,75 1 7,73 7, ,95 9, ,41 10,65 4d = 5d Dt minst av b, 3,62 Dt minst av ,23b 5,27 Dt minst av ,73b 7,61 Dt minst av ,88b 4,61 Dt minst av ,08b 7,01 Dt minst av ,00b 9,22 Dt minst av ,86b 5,61 Dt minst av ,47b 7,97 Dt minst av ,71b 10,21 34

35 Vinklbslag 402 M To bslag i forbindlsn, 45 α 90 Vinklbslag 402 M kan også anvnds vd forbindls mllom for ksmpl vggstndr og svill (α = 90, s figur 3). or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 1. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 2. Tabll 2: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass A Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 4,0x60 4,0x75 1 3,83 2 4,88 3 5,26 35

36 Vinklbslag 402 M To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 3: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. Lastvarightsklass B 4,0x40 4,0x60 4,0x75 Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 1 3,59 6,92 2 5,09 8,81 3 6,24 9,51 1 6,59 7,92 2 9,33 10, ,43 11,14 1 8,83 8, ,51 11, ,33 12,17 4d = 5d Dt minst av b, 4,38 Dt minst av ,54b 6,22 Dt minst av ,12b 8,83 Dt minst av ,29b 5,65 Dt minst av ,66b 8,35 Dt minst av ,72b 10,81 Dt minst av ,42b 6,66 Dt minst av ,25b 9,30 Dt minst av ,66b 11,83 36

37 Vinklbslag 402 M To bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 3. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 4. Tabll 4: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. 4,0x40 4,0x60 4,0x75 Lastvarightsklass B Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 1 4,38 2 5,58 3 6,01 37

38 Vinklbslag 402 M To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 5: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. Lastvarightsklass C 4,0x40 4,0x60 4,0x75 Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 1 4,04 7,78 2 5,72 9,91 3 7,02 10,70 1 7,41 8, ,50 11, ,86 12,53 1 9,93 9, ,07 12, ,25 13,69 4d = 5d Dt minst av ,02b 5,12 Dt minst av ,86b 7,15 Dt minst av ,51b 10,05 Dt minst av ,70b 6,72 Dt minst av ,25b 9,63 Dt minst av ,43b 12,36 Dt minst av ,97b 7,68 Dt minst av ,04b 10,60 Dt minst av ,62b 13,43 38

39 Vinklbslag 402 M To bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 5. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 6. Tabll 6: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass C Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 4,0x60 4,0x75 1 4,93 2 6,28 3 6,76 39

40 Vinklbslag 402 M Ett bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 7: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln f, og b stts inn i mm. Lastvarightsklass A 4,0x40 4,0x60 Kamspikr Spikrmønstr ,09 for f 25 1,47 for f 25 1,63 for f 25 1,99 for f 25 2,66 for f 25 2,66 for f 25 2d = 3d 1,82 2,31 2,50 2,08 2,68 2,92 4d 3,62 for ,1 for 34<<99 36, ,27 for ,5 for 29<<92 36, ,61 for ,5 for 20<<92 36, ,61 for ,1 for 42<<86 36, ,01 for ,4 for 29<<86 36, ,22 for ,4 for 22<<86 36, d 4,7 8 for 57 1, ,5 for 57<<95 36, ,5 for 553 5, ,4 for 55<<93 36, ,2 for 56 2, ,8 for 56<<90 36, ,8 for 43 1, ,6 for 43<<96 36, ,5 for 42 5, ,8 for 42<<95 36, ,5 for 45 2, ,5 for 45<<90 36,

41 Vinklbslag 402 M 4,0x ,62 for f 25 3,44 for f 25 3,44 for f 25 2,25 2,91 3,19 5,61 for ,4 for 36<<86 36, ,97 for ,4 for 25<<86 36, ,21 for ,4 for 20<<86 36, ,8 for 35 1, ,3 for 35<<99 36, ,3 for 33 5, ,5 for 33<<99 36, ,3 for 36 2, ,2 for 36<<94 36, Ett bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 7. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 8. Tabll 8: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass A Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 4,0x60 4,0x75 1 1,15 2 1,47 3 1,58 41

42 Vinklbslag 402 M Ett bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 9: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln f, og b stts inn i mm. Lastvarightsklass B 4,0x40 4,0x60 Kamspikr Spikrmønstr ,24 for f 25 1,67 for f 25 1,80 for f 25 2,28 for f 25 2,98 for f 25 2,98 for f 25 2d = 3d 2,07 2,64 2,85 2,38 3,06 3,34 4d 4,38 for ,5 for 31<<96 36, ,22 for ,4 for 28<<89 36, ,83 for ,4 for 19<<89 36, ,65 for ,4 for 36<<86 36, ,35 for ,4 for 24<<86 36, ,81 for ,4 for 19<<86 36, d 6,8 9 for 55 1, ,7 for 55<<94 36, ,8 for 53 5, ,8 for 53<<92 36, ,0 for 55 2, ,4 for 55<<88 36, ,3 for 41 1, ,5 for 41<<95 36, ,7 for 40 5, ,1 for 40<<93 36, ,3 for 43 2, ,1 for 43<<89 36,

43 Vinklbslag 402 M 4,0x ,98 for f 25 3,86 for f 25 3,86 for f 25 2,57 3,33 3,65 6,66 for ,4 for 30<<86 36, ,30 for ,4 for 22<<86 36, ,83 for ,4 for 17<<86 36, ,4 for 33 1, ,8 for 33<<98 36, ,1 for 31 5, ,6 for 31<<99 36, ,5 for 35 2, ,8 for 35<<92 36, Ett bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 9. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 10. Tabll 10: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass B Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 4,0x60 4,0x75 1 1,31 2 1,67 3 1,80 43

44 Vinklbslag 402 M Ett bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 11: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln f, og b stts inn i mm. Lastvarightsklass C 4,0x40 Kamspikr Spikrmønstr ,40 for f 25 1,88 for f 25 1,98 for f 25 2,53 for f 25 2d = 3d 2,33 2,97 3,21 2,67 4d 5,12 for ,8 for 29<<93 36, ,15 for 6 188,2 for 26<<88 36, ,05 for ,2 for 19<<87 36, ,72 for ,4 for 30<<86 36, d 100,8 for 53 1, ,7 for 53<<94 36, ,3 for 51 5, ,1 for 51<<91 36, ,2 for 54 2, ,8 for 54<<87 36, ,9 for 39 1, ,2 for 39<<94 36, ,0x ,31 for f 25 3,31 for f 25 3,44 3,76 9,63 for ,4 for 21<<86 36, ,36 for ,4 for 16<<86 36, ,9 for 38 5, ,2 for 38<<92 36, ,0 for 42 2, ,6 for 42<<87 36,

45 Vinklbslag 402 M 4,0x ,26 for f 25 4,31 for f 25 2,89 3,75 7,68 for ,4 for 26<<86 36, ,60 for ,4 for 19<<86 36, ,9 for 31 1, ,2 for 31<<97 36, ,8 for 29 5, ,5 for 29<<97 36, ,31 for f 25 4,11 13,43 for ,4 for 15<<86 36, ,7 for 33 2, ,2 for 33<<91 36, Ett bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 11. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 12 Tabll 12: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass C Kamspikr Spikrmønstr 2d = 3d 4,0x40 4,0x60 4,0x75 1 1,48 2 1,88 3 2,03 45

46 Vinklbslag 402 M Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: 2d 2d + 1 llr 3d 3d + 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll orbindls mllom trvirksdl og btong md bolt Dimnsjonrnd kapasitt d vd boltinnfsting til btong, s figur 5, angis i tabll 13 for to bslag pr forbindls og i tabll 14 och 15 for tt bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tablln r: Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. Vd innfstning i btong skal boltr md diamtr 8 llr 10 anvnds. Boltn skal dimnsjonrs og montrs i hnhold til lvrandørns anvisningr. Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 4 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. 46

47 Vinklbslag 402 M Virksdl Btong Spikrmønstr for 0 α < 90 igur 4: Spikrmønstr vd innfsting til trvirk/btong igur 5: Kraftrtningr Angir fibrrtning Tabll 13: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md to bslag i forbindlsn. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. Lastvarightsklass A, B og C Kamspikr 2d = 3d 4d = 5d Dt minst av 0 α 90 4,0x40 3,64 Bt = 3,75 1,19 Bv = 0,59 Bt = 1, ,8b = = 6 Bv = Bt = 3,75 47

48 Vinklbslag 402 M Tabll 14. Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md tt bslag i forbindlsn. Klimaklass 1 og 2. Måln f og stts inn i mm. Lastvarightsklass A, B og C Kamspikr 2d = 3d 4d 39 0 α 90 4,0x40 f + 85 Bt = 2,39 0,59 Bv = 0,59 Bt = 1,19 Dt minst av 39 = = 6,0 Bt Bv = = 20 Tabll 15. Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md tt bslag i forbindlsn. Klimaklass 1 og 2. Måln f og stts inn i mm. Kamspikr 0 α 90 4,0x40 5d Lastvarightsklass A Lastvarightsklass B Lastvarightsklass C = 243 = for 67<<85 44,0 = Bt = Bv = 4,7 8 for < 67 = 1, ,8 9 for < 65 = 1, = for 65<<85 44,0 = Bt = Bv = ,8 for < 63 1, = for 63<<85 44,0 = Bt = Bv = 85 48

49 Vinklbslag 402 M Bolt skal dimnsjonrs for krftr brgnt ttr følgnd formlr: d Btd = Bt d (uttrkk) d Bvd = Bv (skjær) d Btd, Bvd Dimnsjonrnd boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) Bt, Bv Boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) vd blastning som tilsvarr dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 1 llr 2d 3d + 2d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll

50 Vinklbslag 470 M Vinklbslag 470 M Vinklbslag 470 M bruks vd forbindlsr mllom trvirksdlr, f.ks. mllom takstol og svill llr vd forbindlsn mllom takåsr og bærnd hovdbjlkr. Bslagt kan også bnytts til innfsting av trvirk til btong md bolt. Bslagt r lagt av 2,5 mm galvanisrt stålplat. Dt har 5 mm hull for montring md kamspikr og 11 mm hull for montring md bolt. Vd montring til trvirk anvnds kamspikr md d = 4,0. Vd montring til btong anvnds bolt md diamtr 8 llr 10 mm. Bslagt kan bnytts i klimaklass 1 og 2. Om bslagts kapasitt ikk r tilstrkklig, anbfals vinklbslag 401M llr 402 M. Ås Bjlk igur. 1: Målskiss av vinklbslag 470 M orbindls mllom trvirksdlr Dimnsjonrnd kapasitt d for forbindls mllom virksdl A og B, s figur 3, angis i tabll 1 6 for to bslag pr forbindls og i tabll 7 12 for tt bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tablln r: Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. 50

51 Vinklbslag 470 M Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 2 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. Takstol, ås llr stndr Bjlk llr stndr igur. 2: Spikrmønstr vd forbindls mllom trvirksdlr igur 3: Kraftrtningr Angir fibrrtning 51

52 Vinklbslag 470 M To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 1: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. Lastvarightsklass A 2d = 3d 4,0x40 2,63 3,60 4d = 5d Dt minst av 64 + b3,1 5,25 To bslag i forbindlsn, 45 α 90 Vinklbslag 470 M kan også anvnds vd forbindls mllom for ksmpl vggstndr og svill (α = 90, s figur 3). or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 1. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 2. Tabll 2: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass A Kamspikr Kamspikr 2d = 3d 4,0x40 2,37 52

53 Vinklbslag 470 M To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 3: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. Lastvarightsklass B 2d = 3d 4,0x40 3,00 4,12 4d = 5d Dt minst av 67 + b5,1 4,28 To bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 3. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 4. Tabll 4: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass B Kamspikr Kamspikr 2d = 3d 4,0x40 2,71 53

54 Vinklbslag 470 M To bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 5: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. Lastvarightsklass C 2d = 3d 4,0x40 3,38 4,63 4d = 5d Dt minst av ,1 b 6,85 To bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 5. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 6. Tabll 6: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass C Kamspikr Kamspikr 2d = 3d 4,0x40 3,05 54

55 Vinklbslag 470 M Ett bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 7: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln f, og b stts inn i mm. Lastvarightsklass A Kamspikr 2d = 3d 4d 5d 4,0x40 0,51 for f 25 1,08 5,25 for , for 6< 69 22,8 62 0, for 34 27,4 for 34< 74 Ett bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 7. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 8. Tabll 8: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass A Kamspikr 2d = 3d 4,0x40 0,71 55

56 Vinklbslag 470 M Ett bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 9: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln f, og b stts inn i mm. Lastvarightsklass B Kamspikr 2d = 3d 4d 5d 4,0x40 0,54 for f 25 1,24 6,05 for , for 5< 64 26,0 62 0, for 33 29,6 for 33< 68 Ett bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 9. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 10. Tabll 10: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass B Kamspikr 2d = 3d 4,0x40 0,81 56

57 Vinklbslag 470 M Ett bslag i forbindlsn, 0 α < 45 Tabll 11: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Måln f, og b stts inn i mm. Lastvarightsklass C Kamspikr 2d = 3d 4d 5d 4,0x40 0,58 for f 25 1,39 6,85 for , for 5< 61 29,3 62 0, for 32 31,7 for 32< 64 Ett bslag i forbindlsn, 45 α 90 or lastrtning 1 og 4 = 5 gjldr samm vrdi som i tabll 11. or lastrtning 2 = 3 angis dimnsjonrnd kapasitt d (kn) i tabll 12 Tabll 12: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr. Klimaklass 1 og 2. Lastvarightsklass C Kamspikr 2d = 3d 4,0x40 0,91 57

58 Vinklbslag 470 M Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 2d 2d 1 llr + 3d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll orbindls mllom trvirksdl og btong md bolt Dimnsjonrnd kapasitt d vd boltinnfsting til btong, s figur 5, angis i tabll 13 for to bslag pr forbindls og i tabll 14 for tt bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tablln r: Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. Vd innfstning i btong skal boltr md diamtr 8 llr 10 anvnds. Boltn skal dimnsjonrs og montrs i hnhold til lvrandørns anvisningr. Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 4 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. 58

59 Vinklbslag 470 M Virksdl Btong Spikrmønstr for 0 α < 90 igur 4: Spikrmønstr vd innfsting til trvirk/btong igur 5: Kraftrtningr. Angir fibrrtning Tabll 13: Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md to bslag i forbindlsn. Klimaklass 1 og 2. Måln og b stts inn i mm. Lastvarightsklass A, B og C Kamspikr 2d = 3d 4d = 5d Dt minst av 0 α 90 4,0x40 2,88 Bt = 1,96 1,03 Bv = 0,51 Bt = 0, = = 5 Bv = b4 4,1 Bt = 1,96 59

60 Vinklbslag 470 M Tabll 14. Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md tt bslag i forbindlsn. Klimaklass 1 og 2. Måln f og stts inn i mm. Lastvarightsklass A, B og C Kamspikr 2d = 3d 4d 5d 15 0 α 90 4,0x40 f + 41 Bt = 0,88 0,51 Bv = 0,51 Bt = 0,79 Dt minst av = 15 = 5,0 Bt = 28 Bv = 26, 0 = for < ,7 = for Bt = 41 Bv = Bolt skal dimnsjonrs for krftr brgnt ttr følgnd formlr: d Btd = Bt d (uttrkk) d Bvd = Bv (skjær) d Btd, Bvd Dimnsjonrnd boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) Bt, Bv Boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) vd blastning som tilsvarr dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 13 og 14. d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 13 og 14. Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 2d 2d 1 llr + 3d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 13 og

61 Vinklbslag P1 og P2 Vinklbslag P1 og P2 Vinklbslag P1 og P2 bruks til innfsting av trvirk til btong md bolt (figur 5). Bslagt kan også bnytts vd forbindlsr mllom trvirksdlr (figur 3). Bslagt r lagt av 2,5 mm galvanisrt stålplat. Dt har 5 mm hull for montring md kamspikr og 10,2 llr 12 mm hull for montring md bolt. Vd montring til trvirk anvnds kamspikr 4,0x40 llr bslagskru 5,0x40. Vd montring til btong anvnds bolt md diamtr 8 llr 10 mm. Bslagt kan bnytts i klimaklass 1 og 2. P1 P2 igur. 1: Målskiss av vinklbslag P1 och P2 orbindls mllom trvirksdlr Dimnsjonrnd kapasitt d for forbindls mllom virksdl A og B, s figur 3, angis i tabll 1 for to bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tabll 1 r: Matrial Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. 61

62 Vinklbslag P1 og P2 Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 2 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. P1 og P2 Virksdl A Virksdl B Spikrmønstr for α = 0 igur. 2: Spikrmønstr vd forbindls mllom trvirksdlr 1 A A B igur 3: Kraftrtningr Angir fibrrtning Tabll 1: Vinklbslag P1 och P2. Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr md to bslag i forbindlsn. Lastvarightsklass A, B llr C, klimaklass 1 og 2. Kamspikr Lastvarightsklass 2d = 3d Lastvarightsklass A B C A B C α = 0 4,0x40 1,32 1,51 1,70 1,96 2,24 2,52 62

63 Vinklbslag P1 og P2 Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 2d 2d 1 llr + 3d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 1. orbindls mllom trvirksdl og btong md bolt Dimnsjonrnd kapasitt d vd boltinnfsting til btong, s figur 5, angis i tabll 2 for P1 md to bslag pr forbindls og i tabll 3 for P2 md to bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tablln r: Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. Vd innfstning i btong skal boltr md diamtr 8 llr 10 anvnds. Boltn skal dimnsjonrs og montrs i hnhold til lvrandørns anvisningr. Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 4 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. P1 P2 Virksdl Btong Spikrmønstr for α = 0 Spikrmønstr for α = 0 igur 4: Spikrmønstr vd innfsting til trvirk/btong 63

64 Vinklbslag P1 og P igur 5: Kraftrtningr Angir fibrrtning Tabll 2: Vinklbslag P1. Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md to bslag i forbindlsn. Lastvarightsklass A, B llr C, klimaklass 1 og 2. 2d = 3d Lastvarightsklass Lastvarightsklass A B C A B C 2,38 2,38 2,38 1,39 1,55 1,71 α = 0 4,0x40 Bt = 1,63 Bt = 1,63 Bt = 1,63 Bt = 0,79 Bt = 0,79 Bt = 0,79 Bv = 0,69 Bv = 0,77 Bv = 0,86 Tabll 3: Vinklbslag P2. Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md to bslag i forbindlsn. Lastvarightsklass A, B llr C, klimaklass 1 og 2. Kamspikr Kamspikr 2d = 3d Lastvarightsklass Lastvarightsklass A B C A B C 1,25 1,25 1,25 0,88 0,99 1,08 α = 0 4,0x40 Bt = 1,53 Bt = 1,53 Bt = 1,53 Bt = 0,79 Bt = 0,79 Bt = 0,79 Bv = 0,44 Bv = 0,50 Bv = 0,54 64

65 Vinklbslag P1 og P2 Bolt skal dimnsjonrs for krftr brgnt ttr følgnd formlr: d Btd = Bt (uttrkk) d d Bvd = Bv (skjær) d Btd, Bvd Dimnsjonrnd boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) Bt, Bv Boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) vd blastning som tilsvarr dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 2 og 3. d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 2 og 3. Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 2d 2d 1 llr + 3d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 2 og 3. 65

66 Vinklbslag 420 Vinklbslag 420 Vinklbslag 420 bruks til innfsting av trvirk til btong md bolt (figur 5). Bslagt kan også bnytts vd forbindlsr mllom trvirksdlr (figur 3). Bslagt r lagt av 3,0 mm galvanisrt stålplat. Dt har 5 mm hull for montring md kamspikr og 11 mm hull for montring md bolt. Vd montring til trvirk anvnds kamspikr 4,0x40. Vd montring til btong anvnds bolt md diamtr 10 mm. Bslagt kan bnytts i klimaklass 1 og 2. igur. 1: Målskiss av vinklbslag 420 orbindls mllom trvirksdlr Dimnsjonrnd kapasitt d for forbindls mllom virksdl A og B, s figur 3, angis i tabll 1 for to bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tabll 1 r: Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. 66

67 Vinklbslag 420 Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 2 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. Virksdl A Virksdl B Spikrmønstr for α = 0 igur. 2: Spikrmønstr vd forbindls mllom trvirksdlr 1 A A B igur 3: Kraftrtningr Angir fibrrtning Tabll 1: Vinklbslag 420. Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd forbindls mllom trvirksdlr md to bslag i forbindlsn. Lastvarightsklass A, B llr C, klimaklass 1 og 2. Kamspikr Lastvarightsklass 2d = 3d Lastvarightsklass A B C A B C α = 0 4,0x40 1,48 1,69 1,90 3,13 3,58 4,02 67

68 Vinklbslag 420 Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 2d 2d 1 llr + 3d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 1. orbindls mllom trvirksdl og btong md bolt Dimnsjonrnd kapasitt d vd boltinnfsting til btong, s figur 5, angis i tabll 2 for to bslag pr forbindls. orutstningn for vrdin i tabll 2 r: Matrial: Trvirk av minst fasthtsklass C18 i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal anvnds. or fasthtsklass C14 skal tabllns vrdir multiplisrs md 0,95. Bslagspikr (kamspikr) llr bslagskrur skal anvnds. Vd innfstning i btong skal boltr md diamtr 10 anvnds. Boltn skal dimnsjonrs og montrs i hnhold til lvrandørns anvisningr. Spikrmønstr: or at dimnsjonrnd kapasitt skal oppnås, r dt viktig at dt spikrmønstr som angis i figur 4 anvnds. Minst spikr- og kantavstand i flg. NS utgav juli 1999 md ndringssblad A1:2008 utgav novmbr 2008 skal gjld. Virksdl Btong Spikrmønstr for α = 0 igur 4: Spikrmønstr vd innfsting til trvirk/btong 68

69 Vinklbslag igur 5: Kraftrtningr Angir fibrrtning Tabll 2: Vinklbslag 420. Dimnsjonrnd kapasitt d (kn) vd innfsting til btong md to bslag i forbindlsn. Lastvarightsklass A, B llr C, klimaklass 1 og 2. Kamspikr 2d = 3d Lastvarightsklass Lastvarightsklass A B C A B C 2,34 2,34 2,34 1,65 1,87 1,89 α = 0 4,0x40 Bt = 1,83 Bt = 1,83 Bt = 1,83 Bt = 1,15 Bt = 1,15 Bt = 1,15 Bv = 0,82 Bv = 0,93 Bv = 0,94 Bolt skal dimnsjonrs for krftr brgnt ttr følgnd formlr: d Btd = Bt d (uttrkk) d Bvd = Bv d (skjær) Btd, Bvd Dimnsjonrnd boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft). Bt, Bv Boltkraft (hhv. strkk- og skjærkraft) vd blastning som tilsvarr dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 2. d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 2. Kombinrt last Virkr kraftrtningn 1 og 2 llr 1 og 3 samtidig, gjldr følgnd: + 2d 2d 1 llr + 3d 3d 1 d Dimnsjonrnd bruddlast i aktull rtning (inkl. lastfaktorr i flg. NS 3490). d Dimnsjonrnd kapasitt for forbindlsn, s tabll 2. 69

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav.

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav. 220 C10 RAMMER OG FAGVERK 10.2 FAGVERK Bjlk-fagvrk Dtt r konstruksjonr som r aktull for stor spnnviddr llr spsill funksjonskrav. a) akbjlk b) I-bjlk c) Etasjfagvrk Figur C 10.4.a r n typisk takkonstruksjon,

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Sveiseformer for lastbærende smeltesveis Gjennomgående sveis:

Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Sveiseformer for lastbærende smeltesveis Gjennomgående sveis: Kap. 8-3 Svisforbidlsr Kap. 8-3 Svisforbidlsr Svisformr for lastbærd smltsvis Gjomgåd svis: Svisig : prosss for sammføyig llr blggig av (i først rkk) mtallisk matrialr. bruks år dt r stor krav til styrk,

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Kap. 2 DIMENSJONERINGSPRINSIPPER. Kap. 2 DIMENSJONERINGSPRINSIPPER INNHOLD

Kap. 2 DIMENSJONERINGSPRINSIPPER. Kap. 2 DIMENSJONERINGSPRINSIPPER INNHOLD Kap. DIMNSJONRINGSPRINSIPPR INNHOLD. Innldning. lting vd nakst spnningstilstand. lting vd to akst spnningstilstand. Mohrs sirkl 5. lthpotsr Når bgnnr flting? 6. Inhomogn spnningstilstand MSK0 Maskinkonstruksjon

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap Forelesingsnotat, vår Erling Berge Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU

SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap Forelesingsnotat, vår Erling Berge Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU SOS3003 Anvndt statistisk dataanalys i samfunnsvitnskap Forlsingsnotat, vår 2003 Erling Brg Institutt for sosiologi og statsvitnskap NTNU Vår 2004 Erling Brg 2004 Forlsing X Logistisk rgrsjon II Hamilton

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

8.0 Orientering. Prosjekteksempel. Tilstandsvurdering. Skadeomfang. Utbedringsmetoder.

8.0 Orientering. Prosjekteksempel. Tilstandsvurdering. Skadeomfang. Utbedringsmetoder. Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 8-1 Postnr Murrarbid Rhab av fasadr Tkst 8 PUSS- OG REPARASJONSARBEIDER PÅ UNDERLAG AV BETONG 8.0 Orintring. Prosjktksmpl. Tilstandsvurdring. Skadomfang. Utbdringsmtodr. 8.0.1

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1 HJEMMEEKSAMEN FYS16 HØSTEN Kortfttt løsning Oppgv 1 ) b = P b =P T b = P /Nk = T T c =T (isotrm) Adibtligningn P CP = P, = = C c c b b c = 1 P c c = Nc = N Pc = P 1 b) Forndring i indr nrgi: U = Nk( T

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Til gnralforsamlingn i BKK AS Dloitt AS Lars Hills gat 30 Postboks 6013 Posttrminaln NO-5892 Brgn Norway Tl: +47 55 21 81 00 www.dloitt.no UTTALELSE OM REDEGJØRELSE FOR FUSJONSPLAN Vi har kontrollrt rdgjørlsn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: Christian F Heide

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: Christian F Heide EKSAMEN Emnkod: ITD503 Emnnavn: Mmikk andr dlkamn Do: 20. mai 209 Hjlpmidlr: Ekamntid: 09.00 2.00 Faglærr: To A4-ark md valgfritt innhold på bgg idr. Formlhft. Kalkulor om dl ut amtidig md oppgavn. Chritian

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

N O TAT ROAD AS BÆREEVN EMÅLIN G HE MNE KOM MUN E

N O TAT ROAD AS BÆREEVN EMÅLIN G HE MNE KOM MUN E ROAD AS N O TAT Oppdrag Bærvmålig Hm kommu Kud Hm kommu Notat r. 1 Til Torgir Stivg Dato 2017-05 - 26 Saf Cotrol Road AS Saksviklia 45 NO - 7562 SAKSVIK NO 918 900 551 MVA T +47 41 43 52 49 www.safcotrol.o

Detaljer

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER Dato: 15.05.2012 Sign.: sss BWC 55 LIGHT- SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE Siste rev.: Dok. nr.: 22.10.2019 K5-10/2b Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING ENHET DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

1 v.li. cl54- ecc,vec-3

1 v.li. cl54- ecc,vec-3 2 tect,ves-5, (4 280 HEA L = 6,00 meter TRE-DIM Versjon 9.0 BJELKE Bjelkens : 0,0 111,7 kn 17 mm L/350 6000 111,7 kn t EINAR BREKSTAD AS AU1 ENTREPRENØR 7130 BREKSTAD NYTTELAST : EGENLAST 15,140 kn/m 37,239

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

JQ 280 www.whirlpool.com

JQ 280 www.whirlpool.com JQ 280.hirlpool.com NO 1 INDEKS INSTALLASJON 3 Installasjon SIKKERHET 4 Viktig sikkrhtsanvisningr 5 Forholdsrglr TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD 6 Tilbhør 7 Vdlikhold og rngjøring KONTROLLPANEL 8 Kontrollpanl

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

Årsrapport Gungne Utslipp fra boring Utslipp av olje Bruk og utslipp av kjemikalier Evaluering av kjemikalier...

Årsrapport Gungne Utslipp fra boring Utslipp av olje Bruk og utslipp av kjemikalier Evaluering av kjemikalier... Årsrapport Gunn 2007 1 Fltts status Gunn r n dl av Slipnr Øst fltt o alt unntatt produsjonsdata r rapportrt undr Slipnr Øst 2 p fra borin...2 3 p av olj...3 4 Bru o utslipp av jmialir...4 5 Evalurin av

Detaljer

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern Wavin Kablvrn Wavin Kablvrn Wavin - din kompltt kabl Dn tknologisk utviklingn i samfunnt stillr øknd krav til sikr og ffktiv produktr for frmføring og bskyttls av kablr. Norsk Wavin as r n ldnd produsnt

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Foroppgave i usikkerhetsanalyse Viskositet i glyserol

Foroppgave i usikkerhetsanalyse Viskositet i glyserol Oppgav 1 Lab i TFY4180 Foroppgav i usirhtsanalys Visositt i glysrol Institutt for fysi, NTNU 0B1. Innldning Hnsitn md dnn oppgavn r først og frmst å få øvls i analys av filildr og filforplanting. Måling

Detaljer

Tittel: Kjemisk arbeidsmiljø og helserisiko ved legging av

Tittel: Kjemisk arbeidsmiljø og helserisiko ved legging av ljraewl rlsilirmt1 STATES ARBEDSMLJØiSTTUTT Pstadrss: P.b. 8149 Dp. 0033 sl 1. Kuntradrss: Gydas vi 8. Tlf. 02-466850 - Bankgir 0629.05.81247 - Pstgir 2 00 0214 Tittl: Kjmisk arbidsmiljø g hlsrisik vd

Detaljer

BESLAGSKATALOG. Moelven Limtre AS

BESLAGSKATALOG. Moelven Limtre AS BESLAGSKATALOG Moelven Limtre AS 2 - Generell informasjon Moelven beslagsystem Anvendelse: Beslagene i denne katalogen er et utvalg av de mest brukte standard beslagene for sammenføyning / forankring av

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER MEMO 701a Dato: 31.08.2012 Sign.: sss BWC 55 - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE Siste rev.: Dok. nr.: 19.01.2013 K5-10/2a Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ifølg Forordning CE nr. 1907/2006 (REACH) SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SSS 100 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml Hvit SSS 200 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . juni 7 EKSAMEN Løsningsorslag Emnkod: ITD Emnnavn: Matmatikk ørst dlksamn Dato: 6. juni 7 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. - Kalkulator som dls ut samtidig md oppgavn.

Detaljer

Løsning til seminar 5

Løsning til seminar 5 Løsning til sminar 5 Oppgav i) risnivå og BN -modlln inkludrr tilbudssida i n utvida IS LM/RR-modll, og inkludrr drmd prisffktr. Endringr i prisn kan påvirk BN gjnnom to hovdkanalr. For dt først kan t

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Brukerundersøkelse - avtalefysioterapi

Brukerundersøkelse - avtalefysioterapi 2 21.02.2018 12.02.2018 Brukrundrsøkls - avtalfysiotrapi Taltt Borshim Halstnsn Avd.ldr fysio- og rgotrapi, Frdrikstad kommun Avtalfysiotraputr i Frdrikstad kommun 18 fysikalsk institutt 39,3 driftsavtalr

Detaljer

Besøk fra Nannestad vgs. Absorpsjon av gamma. Jon Petter Omtvedt 8. November 2018

Besøk fra Nannestad vgs. Absorpsjon av gamma. Jon Petter Omtvedt 8. November 2018 Bsøk fra Nannstad vgs Absorpsjon av gamma Jon Pttr Omtvdt 8. Novmbr 08 Timplan 08:5 Vlkommn 08:0 Hvordan vkslvirkr gammastråling? 09:00 Måling av absorpsjon i bly og marsjord Grupp : Blir md nd til laboratorit

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Matematikk for IT, høsten 2018

Matematikk for IT, høsten 2018 Mtmtkk for IT, høst 8 Oblg Løsgsforslg 7. sptmbr 8.7. ) for >. 7 b) for >. 7 c) for >. 7 d) ) for >. 8 8 8 8 8 7 8 7 8 .7. ) for >. 7 8 b) for >. 7 ) 7 ) 7) ) 7 ) 7) c) for >..7.8 ) ) ) ) ). Bss:. Rkursjosforml:

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Beregningseksempler med ulike forbindelser. Erik Syversen PBM AS Beregningseksempler 1. Laskeskjøt med spiker og trelasker 2. Laskeskjøt med bolter og

Detaljer

KONTORTIPSET TIlBuDSaVISNR. 3

KONTORTIPSET TIlBuDSaVISNR. 3 KONTORTIPSET TIlBuDSaVISNR. 3 7- TiLbudN GjLdr FrA. MAi TiL 3. juni 3. ALL PriSr r KS. MvA. Kjøp 4 få n gratis! Mrkmaskin Dymo Rhino 4 inkl. koffrt m/battri ladr og tap Få mrkjobbn unnagjort raskt og ffktivt.

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Thomas Reed Grunnlag for prosjektering Generell henvisning til NS-EN 1995-1-1 og NS-EN 1995-2. Bruk av klimaklasser Trebruer er generelt i klimaklasse 3 Klimaklasse 2 benyttes

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg

Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg I huset nedenfor skal du regne ut egenlast og snølast på Røa i Oslo 105 meter over havet. Regn med at takets helning er 35 o. Regn ut både B1 og B2. Huset

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

SOMMERKAMPANJE. NYHET! Custom Flex 5999,- Anbefalt utsalgspris

SOMMERKAMPANJE. NYHET! Custom Flex 5999,- Anbefalt utsalgspris SOMMERKAMPANJE Juni 2015 NYHET! Custom Flx 5999,- Ls mr på innsidn! 184,5 7999,- LFL67804 AutoSns: tilpassr tid, vann og nrgiforbruk til tøymngdn Invrtrmotor: 10 års sikkrht Ekstra stor døråpning Aqua

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett app

Mobilt Bedriftsnett app Mobilt Bdiftsntt app Appn jø dt nklt å bnytt tjnst som tiljnli fo d som Aktiv Buk i Mobilt Bdiftsntt. Dnn psntasjonn n intoduksjon o bukvildnin fo hovdfunksjon o buksmåt, o dn tilsvand som innbyd bukvildnin

Detaljer

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV 2 Ovrsitsart Figur 1 Ovrsitsart [6] Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV 3 Bilag Situasjosplar og borput- /oordiatlistr A Situasjospla m/ bordybdr A1 Borput- og oordiatlist A2 Borrsultatr

Detaljer

Testgrunnlag: VDE 0660 del 500/IEC Gjennomført test: Driftsstøtstrømfasthet I pk. lp Støtkortslutningsstrøm [ka] Samleskinneholderavstand [mm]

Testgrunnlag: VDE 0660 del 500/IEC Gjennomført test: Driftsstøtstrømfasthet I pk. lp Støtkortslutningsstrøm [ka] Samleskinneholderavstand [mm] Kortslutningsigrr iht. DN EN 439-1/EC 439-1 Typgokjnning iht. DN EN 439-1 løpt v n systm-typgokjnning l følgn tstr m Rittl smlskinnsystmr og rprsnttiv Rittl RiLin oppyggingskomponntr gjnnomført: Bvis på

Detaljer

KoNtoRtIPSEt tilbudsavis SoM gjelder til 16. februar 2014

KoNtoRtIPSEt tilbudsavis SoM gjelder til 16. februar 2014 KoNtoRtIPSEt tilbudsavis SoM gjelder til 16. februar 214 14- Kjøp 1 sk Zoom xtra få md n pakk Imag gratis! 27pr. pk. 7 års knivgaranti! Makulringsmaskin Rxl Auto+ 1X Cross cut makulringsmaskin for dt mllomstor

Detaljer