Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata"

Transkript

1 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon oktobr 2015

2 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt Sid 1

3 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Innldning, historikk og ndringslogg Historikk og status Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn Unik idntifisring av produktspsifkasjon Rfransdato Ansvarlig organisasjon Språk Hovdtma Dfinisjonr og forklaringr Forkortlsr Bskrivls Dlspsifikasjon Idntifikasjon av dlspsifikasjon Idntifikasjon av dlspsifikasjon Idntifikasjon av dlspsifikasjon Idntifikasjonsinformasjon Rfrans navn Altrnativt rfrans navn Sammndrag Formål Tmakatgori Rprsntasjonsform Datasttoppløsning Utstrkningsinformasjon Informasjonsmodll Vktorbasrt data Rastrbasrt data SOSI-format ralisring og yttrligr kritrir Rfranssystminformasjon Idntifikatorinformasjon Tmporalt rfrans-systm Kvalitt Datainnsamling Datavdlikhold Vdlikholdsfrkvns Prsntasjonsinformasjon Rfrans til prsntasjonskatalog Lvransinformasjon Idntifikasjon av lvransformat Tillggsinformasjon Mtadata Norsk Polarinstitutt Sid 2

4 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Innldning, historikk og ndringslogg 1.1 Historikk og status Dtt r fjrd vrsjon av produktspsifikasjonn. 1.2 Endringslogg Endringr fra vrsjon dsmbr 2009 til vrsjon dsmbr 2011 : - Oppdatringr rlatrt til at dt nå konstrurs på flybildr fra ny omløpsfotografring ( ), blant annt ndrd vrdir for høyr stdfstingsnøyaktight. - Oppdatringr som følg av at dt r gnrrt høydkuvr for Bjørnøya md samm kvidistans som rstn av Svalbard. - Justrt gnskapslistr i kapittl 5. - Ny gndfinrt objkttyp, "StiKjørspor", som (midlrtidig) rstattr objkttypn Sti og Traktorvi. - Non språklig ndringr og prsisringr i bskrivlsr m.v. Endringr fra vrsjon dsmbr 2011 til vrsjon dsmbr 2013: - Objkttypn TørrInnsjø og TørrInnsjøkant lagt til. - Objkttypn Foss lagt til. - Egndfinrt objkttyp StiKjørspor omdøpt til NP_StiKjørspor. - Objkttypn Sti og gndfinrt objkttyp NP_Kjørspor lagt til for å favn d mr dtaljrt nykonstrurt data for Bjørnøya. - Egndfinrt objkttyp NP_AnntTknisk lagt til for ukatgorisrt mnnskskapt objktr. - Fjrnt tkst i kapittl 8 om dkningsområd ny kartdata. - Kapittl 5.2.1, filformat ndrt fra IMG til GoTIFF. Endringr fra vrsjon dsmbr 2013 til vrsjon oktobr 2015: - Objkttyp Idrttsanlgg (kurv) ndrt til objkttyp SportIdrttsPlass (flat). - Egnskapn STATUS I lagt til på bygningr i svært dårlig forfatning. - Egndfinrt objkttyp NP_StiKjørspor gått ut. - Egndfinrt objkttyp NP_Kjørspor gått ut. - Egndfinrt objkttyp NP_VgrstKjørspor lagt til. - Objkttyp FiktivAvgrnsningForAnlgg lagt til. - Objkttyp BskrivndHjlplinjAnlgg lagt til. - Objkttyp Park lagt til. - Objkttyp Racon lagt til. - Objkttyp Gondolban lagt til. - Egnskapn..OPPMÅLTKOTE byttt ut md gnskapn..høyde. - Egnskapn..FØRSTEDATAFANGSTDATO byttt ut md gnskapn..datafangstdato. - Egnskapsvrdi nnnn0731 på..datafangstdato r byttt ut md nnnn Egnskapn..INFORMASJON lagt til på dn gndfinrt objkttypn NP_AnntTknisk. - Objkttypn Rørgat r lagt til. Norsk Polarinstitutt Sid 3

5 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn 2.1 Unik idntifisring av produktspsifkasjon Kortnavn S100 Kartdata Fullstndig navn S100 Kartdata Vrsjon Dsmbr 2013 Undrtyp S100 Produktgrupp S100 Kartdata 2.2 Rfransdato Ansvarlig organisasjon Norsk Polarinstitutt 2.4 Språk Norsk 2.5 Hovdtma Araldkk, fastmrkr, høyd, stdsnavn, tknisk situasjon, trrngmodll 2.6 Dfinisjonr og forklaringr Ikk rlvant for spsifikasjonn 2.7 Forkortlsr Ikk rlvant for spsifikasjonn 2.8 Bskrivls S100 Kartdata organisrs i 6 tmagruppr, og hvr grupp innholdr nklttma som logisk hørr sammn. Drsom to llr flr nklttma som dannr topologisk rlasjonr md hvrandr skal diss ligg i samm tmagrupp. Topologisk rlasjonr på tvrs av tmagruppn skal ikk forkomm. - Araldkk - Fastmrkr - Høyd - Stdsnavn - Tknisk situasjon - Trrngmodll Norsk Polarinstitutt Sid 4

6 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Dlspsifikasjon 3.1 Idntifikasjon av dlspsifikasjon Fastmrkr Nivå datastt Nivå navn Fastmrkr Nivå bskrivls Data ikk angitt Utstrkningsinformasjon Utstrkning bskrivls Svalbard Gografisk områd Vstligst koordinat: 10,459 Østligst koordinat: 33,518 Nordligst koordinat: 80,829 Sørligst koordinat: 74,335 Vrtikal utbrdls Minimumsvrdi: 0. Maksimumsvrdi: Enht: Mtr Innhold gyldightspriod Data ikk angitt 3.2 Idntifikasjon av dlspsifikasjon Stdsnavn Nivå datastt Nivå navn Stdsnavn Nivå bskrivls Data ikk angitt Utstrkningsinformasjon Utstrkning bskrivls SvalbardStdsnavn Gografisk områd Vstligst koordinat: -2,375 Østligst koordinat: 35,820 Nordligst koordinat: 82,415 Sørligst koordinat: 73,330 Vrtikal utbrdls Minimumsvrdi: 0. Maksimumsvrdi: Enht: Mtr Innhold gyldightspriod Data ikk angitt 3.3 Idntifikasjon av dlspsifikasjon Trrngmodll Nivå datastt Nivå navn Trrngmodll Nivå bskrivls Data ikk angitt Utstrkningsinformasjon Utstrkning bskrivls Norsk Polarinstitutt Sid 5

7 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Svalbard Gografisk områd Vstligst koordinat: 10,459 Østligst koordinat: 33,518 Nordligst koordinat: 80,829 Sørligst koordinat: 74,335 Vrtikal utbrdls Minimumsvrdi: 0. Maksimumsvrdi: Enht: Mtr Innhold gyldightspriod Data ikk angitt Norsk Polarinstitutt Sid 6

8 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Idntifikasjonsinformasjon 4.1 Rfrans navn S100 Kartdata 4.2 Altrnativt rfrans navn S100 Kartdata 4.3 Sammndrag S100 Kartdata r t stt av topologisk strukturrt kartdata på vktorform, og rastrform for trrngmodll. Kartdatan r tilnærmt lik datan i trykt kart i srin Svalbard 1: , mn r ikk gnralisrt, og gnr sg for prsntasjonr omkring dnn målstokkn. Databasn inngår som t av Polarinstituttts offisill basisdatastt. På lik linj md d øvrig basisdatasttn (S250 Kartdata og S1000 Kartdata, kartdata i målstokk 1: og 1: ), dannr S100 Kartdata grunnlag for ulik produktr som tilbys brukrn. S100 Kartdata skal i samspill md andr datakildr tilfrdsstill følgnd bruksområdr: - Frmstilling av kartsrin Svalbard 1: Frmstilling av avldd kart - Som digitalt kartgrunnlag for planlggings-, forvaltnings- og ovrvåkingsformål - Datakild for ajourføring av S250 Kartdata - Rfransinformasjon i gografisk analysr (GIS) 4.4 Formål Data ikk angitt 4.5 Tmakatgori Følgnd tmakatgorir r listt: basisdata høyddata innsjøvassdrag konstruksjonr kystsjø ldninginformasjon posisjonbstmmnddata transport 4.6 Rprsntasjonsform vktor og rastr 4.7 Datasttoppløsning Målstokktall Distans Måltall: 2+. Målnht: Mtr 4.8 Utstrkningsinformasjon Utstrkningbskrivls Svalbard Gografisk områd Vstligst koordinat: 10,459 Østligst koordinat: 33,518 Nordligst koordinat: 80,829 Sørligst koordinat: 74,335 Vrtikal utbrdls Minimumsvrdi: 0. Maksimumsvrdi: Enht: Mtr Innhold gyldightspriod Data ikk angitt Norsk Polarinstitutt Sid 7

9 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Informasjonsmodll 5.1 Vktorbasrt data Dtaljrt bskrivls AREALDEKKE S100 Kartdata Araldkk innholdr tman land, isbrr, mornr, lvslttr, innsjør (og tørr innsjør), lvr, fossr, pingor og satllittbrfrontr. Mrknadr: S100 Isbrr Objkttypn SnøIsbr (flat) r bnyttt for all isbrr på Svalbard, og for avgrnsningn av diss, dr isbrn går ut i havt, r dt i SOSI 4.0 ingn lovlig gnskapr for å bskriv at dtt r n brfront. Objkttypn Kystkontur og gnskapn/vrdin KYSTTYP 6 r bnyttt for diss kurvn. S100 Vann Objkttypn ElvBkk (båd flat og kurv) krvr gnskapn VANNBR. For nstrkslvn r gnskapn rgistrrt kun for data gnrrt i dn nyr dataproduksjonn. For nstrkslvn på isbrr (ElvBkk, Mdium I), nstrkslvr fra data gnrrt fra bord- og skjrmdigitalisring av gaml analog kart, samt lvflatr, r vrdin * (astrisk) bnyttt, da vrdin ntn r ukjnt llr mindr rlvant. Objkttypn Innsjøkant r bnyttt for indr avgrnsning av TørrInnsjø, slv om dtt ikk r tillatt ttr SOSI-standardn. S100 Satllittbrfrontr Som følg av at isbrn r dynamisk, og spsilt i brfrontn, kan vår flybilddata vær utilstrkklig for å bskriv brfrontns posisjon i dag. For dtt formålt r nyr Landsat ETM+-bildr bnyttt. Datasttt som r gnrrt fra dtt, bstår av kurvr for brfront, kystlinj og grns br/land, og SOSI-objkttypr r bnyttt, slv om dtt gir filmlding da dt r flatavgrnsningstypr. S100 Pingor Datasttt r ikk nødvndigvis fullstndig, da kun åpnbar pingor rgistrrs i dn topografisk konstruksjonsprosssn. FASTMERKER S100 Kartdata Fastmrkr innholdr tman lands- og stamnttpunkt. Dt ovrordnd fastpunktnttt på Svalbard r inndlt i 2 ordnr: Stamnttt (S-punktr) og Landsnttt (L-punktr). Stamnttt bstår av 82 punktr som dkkr hl øygruppn md unntak av Bjørnøya. Landsnttt bstår forløpig av ca. 80 punktr, som r fortttt mllom S-punktn og dkkr nstn hl Spitsbrgn. Posisjonsnøyaktightn r undr 10 cntimtr i grunnriss og høyd. Polarinstituttt har ansvart for Landsnttt, mns Statns kartvrk har ansvart for Stamnttt. Svalbard r fra tidligr tidr ( ) dkkt av t ntt md triangulringspunktr (T-punktr), innmålt md tradisjonll landmålingsmtodr (vinkl- og avstandsmåling). Mang av diss punktn r forsvunnt i årns løp, og nøyaktightn i dtt nttt r vsntlig dårligr nn i Stam- og Landsnttt. Diss punktn r ikk n dl av lvransn til Norg digitalt, mn tilgjnglig informasjon om punktn kan fås vd hnvndls til Polarinstituttt. For punktr som manglr vrdir for FMHREF og FMSREF, r * (astrisk) bnyttt i vrdifltt. Hovdformålt md datasttt r å gi ovrsikt ovr hvor punktn r plassrt i trrngt. Dt prsisrs at datasttt ikk r tnkt bnyttt som grunnlagsdata for landmålingsoppdrag. I slik tilfllr må man hnvnd sg til Polarinstituttt for å få gjldnd koordinatr på aktull punktr. HØYDE S100 Kartdata Høyd innholdr tman hjlpkurvr, høydkurvr, forsnkningskurvr, høydpunktr og bruddlinjr. Ekvidistansn r 50 mtr. Posisjonsnøyaktightn r 5-30 mtr. STEDSNAVN S100 Kartdata Stdsnavn innholdr all godkjnt stdsnavn md koordinatr for Svalbard. Norsk Polarinstitutt Sid 8

10 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Navntilfangt r hovdsaklig tilpasst dn topografisk hovdkartsrin Svalbard 1: (S100). Skrivmåt: Stdsnavn i norsk polarområdr skrivs på nynorsk. I non tilfllr r navn ikk ovrsatt, llr bar dlvis ovrsatt fra sitt opprinnlig språk. Dtt r av hnsyn til btydning av navnt llr vt. at navnt har vært godt innarbidt før Norg fikk suvrnitt ovr Svalbard i SOSI-standardn r ikk tilstrkklig for å favn dtt datasttt, slik at vi har dfinrt gn typr inntil SOSI-standardn blir tilstrkklig (s kapittl 5.3.4). TEKNISK SITUASJON S100 Kartdata Tknisk situasjon innholdr bbygglsspolygonr, bygningr, vir, strømntt og andr mnnskskapt objktr. Mrknadr: - Dt inngår gndfinrt objkttypr, "NP_VgrstKjørspor " og "NP_AnntTknisk". - Objkttypn Kulturminnr r bnyttt md gnskapn KM_BETEGN for å favn gravplassr og jrnbansvillr i Longyarbyn, Colsbukta og Barntsburg. Kulturminnr på Svalbard for øvrig, r t datastt Riksantikvarn r ir og forvaltr av. - Objkttypn Rørgat r ikk bgrnst kun til "rør som ldr vann frm til fordlingsanlgg". Objkttypn favnr all rørgatr, også d som vntult ikk r i drift Grafisk visning av applikasjonsskjma Dt r forløpig ikk utarbidt UML-modllr for spsifikasjonn Tkstlig bskrivls av applikasjonsskjma 5.2 Rastrbasrt data Dtaljrt bskrivls TERRENGMODELL S100 Trrngmodll innholdr trrngmodll som dkkr hl Svalbard, md oppløsning på 20 mtr. Modlln r på rastrformat (gotiff-format), og innholdr data gnrrt fra høydkurvr, vann og kystkontur i områdr md gaml data, og data gnrrt fra stromodllr i områdr dr vi har konstrurt ut fra ny flybildr. Av sistnvnt r dt særlig bildr fra 1990, og n voksnd andl av bildr fra dn ny omløpsfotografringn ( ), som liggr til grunn for modlln, mn også data fra 1961, 1970 og 1995 r bnyttt stdvis. Standardavvik for gamml modll r ca. 25 mtr, for ny modll r standardavvikt 2-5 mtr utnom brområdn, hvor dt kan vær no høyr. 5.3 SOSI-format ralisring og yttrligr kritrir Forklaring til forkortlsn i ovrskriftn: Kolonnn mrkt (-) visr minimumskardinalitt. Kolonnn mrkt (+) visr maksimumskardinalitt Tmagrupp Araldkk Dataavgrnsning Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog gnrll avgrnsningslinj, f.ks. mllom datastt md ulik kvalitt, innhold llr dtaljring Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp Gomtri SOSI40/Gnrll..OBJTYPE Dataavgrnsni ng - + Rstriksjon ElvBkk Norsk Polarinstitutt Sid 9

11 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog vannvi for rnnnd vann Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri,FLATE SOSI40/VANN..OBJTYPE ElvBkk 1 1 SOSI40/VANN vannbrdd..vannbr H1 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 SOSI40/Gnrll synbarht...synbarhet H2 0 1 SOSI40/Gnrll mdium..medium T ElvBkkKant Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog konturlinj mllom land og lvflat Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/VANN..OBJTYPE ElvBkkKant 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H FiktivDllinj Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog linj for å dl opp stor flatobjktr Mrknad: Linjn rprsntrr ikk no objkt i trrngt. Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp Gomtri SOSI40/Gnrll..OBJTYPE FiktivDllinj - + Rstriksjon Foss Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog angitt fallhøyd i foss og stryk Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/VANN..OBJTYPE Foss 1 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 10

12 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H HavElvSprr Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog n fiktiv linj som dfinrr grnsa mllom sjø og lv, i samm nivå som kystkontur (middl høyvann) Mrknad: Dnn r idntisk md samm linj nvnt undr kapitlt Innsjør og vassdrag). Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/KYST..OBJTYPE HavElvSprr 1 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H HavInnsjøSprr Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog n fiktiv linj som dfinrr grnsn mllom hav og innsjø, i samm nivå som kystkontur (middl høyvann) Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/VANN..OBJTYPE HavInnsjøSpr 1 1 r SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H Innsjø Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog n frskvannsflat som ikk r rnnnd vann Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri FLATE SOSI40/VANN..OBJTYPE Innsjø 1 1 SOSI40/Gnrll høyd..høyde D InnsjøElvSprr Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog Hjlplinj for avgrnsning av innsjø mot lv llr kanal/grøft Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/VANN..OBJTYPE InnsjøElvSpr 1 1 r SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 11

13 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Innsjøkant Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog konturlinj mllom land og innsjø Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/VANN..OBJTYPE Innsjøkant 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 SOSI40/Gnrll synbarht...synbarhet H Kystkontur Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog grns mllom land og sjø, dfinrt som midlr høyvannslinj Mrknad: Tilsvarr COALNE i S-57 Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/KYST..OBJTYPE Kystkontur 1 1 SOSI40/KYST kystrfrans..kystref T5 0 1 SOSI40/KYST kysttyp..kysttyp H2 0 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H Landaral Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog områdt på "land"-sidn av kystkonturn, bgrnst av kyst, kai og dataavgrnsningslinjr Mrknad: Tilsvarr LNDARE i S-57 Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri FLATE SOSI40/KYST..OBJTYPE Landaral LosmassFlat Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog aral bstånd av n løsmasstyp (jordart) Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Norsk Polarinstitutt Sid 12

14 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Gomtri FLATE SOSI40/LOSM..OBJTYPE LosmassFlat 1 1 SOSI40/LOSM losmasstyp..jordart H LosmassGrns Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog avgrnsning av ulik typr løsmassr (jordartr) Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/LOSM..OBJTYPE LosmassGrn 1 1 s SOSI40/GEOI golpavisningtyp..geopåvisningtype H2 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H LosmassOvrflatformPkt Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog punktobsrvasjon av ovrflatform i løsmassn Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT SOSI40/LOSM..OBJTYPE LosmassOvr 1 1 flatformpkt SOSI40/LOSM kvformpunkttyp..formelpkt H SnøIsbr Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog grns mllom snø llr isbr og barmark dr dt r usikkrt om dt r isbr llr snø Mrknad: Isbr kan også vær n dl av vig snø, særlig når isbrns kantlinj ikk kan dfinrs (og rgistrrs) som Isbr. Dn gaml kodn for isbr r ovrført til dtt objktt! Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri FLATE SOSI40/VANN..OBJTYPE SnøIsbr SnøIsbrKant Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog grns mllom snø llr isbr og barmark dr dt r usikkrt om dt r isbr llr snø Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/VANN..OBJTYPE SnøIsbrKant 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 13

15 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 SOSI40/Gnrll SOSI40/Gnrll SOSI40/Gnrll SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 målmtod...målemetode H2 0 1 nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 synbarht...synbarhet H TørrInnsjø Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog priodvis tørr innsjø Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri FLATE SOSI40/VANN..OBJTYPE TørrInnsjø TørrInnsjøkant Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog avgrnsningslinj for tørrinnsjø Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/VANN..OBJTYPE TørrInnsjøkant 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 SOSI40/Gnrll synbarht...synbarhet H Tmagrupp Fastmrk Fastmrk Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog varig mrkt punkt, markrt md bolt llr annt mrk dr plan koordinatr og/llr høyd r bstmt, llr r planlagt bstmt i t godtisk systm Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT SOSI40/FM..OBJTYPE Fastmrk 1 1 SOSI40/FM fastmrksntrumrf..fmsref T2 1 1 SOSI40/FM fastmrkhøydrf..fmhref T2 1 1 SOSI40/FM fastmrkidgamml..fmidgml T SOSI40/FM punkttyp..ptype T1 1 1 SOSI40/Gnrll høydovrbakkn..hob D SOSI40/FM fastmrkmrknadr..fmmerk T Norsk Polarinstitutt Sid 14

16 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Tmagrupp Høyd Bruddlinj Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog linj som bskrivr skarp knkklinjr i trrngt Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/TERR..OBJTYPE Bruddlinj 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H Forsnkningskurv Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog linj i trrngt md fast høydvrdi (z-vrdi) som bskrivr n forsnkning i trrngt Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/TERR..OBJTYPE Forsnkningsk 1 1 urv SOSI40/Gnrll høyd..høyde D SOSI40/Gnrll mdium..medium T1 0 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 SOSI40/Gnrll synbarht...synbarhet H2 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...h-målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...h-nøyaktighet H Hjlpkurv Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog linj som følgr trrngt md fast høydvrdi (z-vrdi) og som bruks for bdr å bskriv trrngt mllom d vanlig høydkurvn Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/TERR..OBJTYPE Hjlpkurv 1 1 SOSI40/Gnrll høyd..høyde D SOSI40/Gnrll mdium..medium T1 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 15

17 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 SOSI40/Gnrll SOSI40/Gnrll SOSI40/Gnrll SOSI40/Gnrll SOSI40/Gnrll SOSI40/Gnrll SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 målmtod...målemetode H2 0 1 nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 synbarht...synbarhet H2 0 1 målmtod...h-målemetode H2 0 1 nøyaktight...h-nøyaktighet H Høydkurv Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog linj i trrngt md fast høydvrdi (z-vrdi) ovr rfranshøydn Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/TERR..OBJTYPE Høydkurv 1 1 SOSI40/Gnrll høyd..høyde D SOSI40/Gnrll mdium..medium T1 0 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 SOSI40/Gnrll synbarht...synbarhet H2 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...h-målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...h-nøyaktighet H Trrngpunkt Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog punkt i trrngt md målt høydvrdi som bruks for å angi høyd på markrt flatr i trrngt som for ksmpl sadlr og stor flatr, i vg- og gatkryss og andr kryss mllom samfrdslslinjr, på gårdsplassr utnfor hovdinngangr og på parkringsplassr Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT SOSI40/TERR..OBJTYPE Trrngpunkt 1 1 SOSI40/Gnrll Høyd..HØYDE D SOSI40/Gnrll Mdium..MEDIUM T1 0 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll Posisjonskvalitt..KVALITET * 0 1 SOSI40/Gnrll Målmtod...MÅLEMETODE H2 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 16

18 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 SOSI40/Gnrll Nøyaktight...NØYAKTIGHET H Toppunkt Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog punkt md målt høydvrdi som liggr på n markrt forhøyning llr topp i trrngt Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT SOSI40/TERR..OBJTYPE Toppunkt 1 1 SOSI40/Gnrll Høyd..HØYDE D SOSI40/Gnrll Mdium..MEDIUM T1 0 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll Posisjonskvalitt..KVALITET * 0 1 SOSI40/Gnrll Målmtod...MÅLEMETODE H2 0 1 SOSI40/Gnrll Nøyaktight...NØYAKTIGHET H Tmagrupp Stdsnavn SOSI-standardn r ikk tilstrkklig for å favn dtt datasttt, slik at vi har dfinrt gn typr inntil SOSIstandardn blir tilstrkklig...npstedsnavn * (Objkttyp)...ID H5 (Unik idntifikasjonskod for hvrt stdsnavn) kardinalitt NAVN T50 (Stdsnavnt, godkjnt skrivmåt) kardinalitt TERRENGFORM T50 (Objktt stdsnavnt r knyttt til) kardinalitt Tmagrupp Tknisk situasjon AndrFastMrkr Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog Mrknad: S-57 BCNISD Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT SOSI40/KYST..OBJTYPE AndrFastM 1 1 rkr SOSI40/KYST mrkform..merkeform H1 1 1 SOSI40/KYST sjømrkfarg..sjømerkefarge H2 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 17

19 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr AnnnBygning Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog bygning som ikk r rgistrrt i matrikkln Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT SOSI40/BYGG..OBJTYPE AnnnBygnin 1 1 g SOSI40/BYGG bygningstyp..byggtyp_nbr H3 1 1 SOSI40/Gnrll status..status T2 0 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H Aralbrukgrns Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog avgrnsning av d ulik aralbruksflatn Mrknad: Kod for brukn av aralt lggs på flatn, dvs. på rprsntasjonspunktt dr dtt rprsntrr flata. Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/AREAL..OBJTYPE Aralbrukgrn 1 1 s SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H BrggrunnSymbol Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog punkt på kart som vd symbolbruk visr plassring av ulik typr rgistrringr i brggrunnn Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT SOSI40/BERG..OBJTYPE BrggrunnSy 1 1 mbol SOSI40/BERG gollokalittnummr..geoloknr D SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 18

20 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr FiktivAvgrnsningForAnlgg Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog fiktiv avgrnsningslinj for anlgg Mrknad: Bruks når dt skal danns flatr av bygningsmssig- og tknisk anlgg og dt manglr n llr flr avgrnsingslinjr. Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp Gomtri SOSI40/BYGNA..OBJTYPE FiktivAvgrns N ningforanlg g - + Rstriksjon Gondolban Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog taubanr hvor lastn r plassrt i lukkt kabinr Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/BYGNA..OBJTYPE Gondolban 1 1 N SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H KaiBrygg Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog angivls av innrtningr som r satt opp for å btjn båtr vd lasting- lossing og landligg Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri FLATE SOSI40/BYGNA N..OBJTYPE KaiBrygg KaiBryggKant Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog avgrnsning av kaibrygg Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/BYGNA..OBJTYPE KaiBryggKa 1 1 N nt SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 19

21 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Kulturminn Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog lokalitt md fysisk spor av mnnsklig virksomht, llr lokalittr dr dt knyttr sg historisk hndlsr, tro llr tradisjon til, llr stdr hvor dt r gjort funn av oldsakr llr samisk matrial Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/KULTUR..OBJTYPE Kulturminn 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 SOSI40/KULTUR kulturminnbtgnls..km_betegn T LufthavnAral Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog tknisk områdr og kunngjort områdr som ikk r plassrt i andr katgorir Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri FLATE SOSI40/LUFT..OBJTYPE LufthavnAral 1 1 SOSI40/LUFT lufthavnaralr..lhareal H2 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H LuftldningHSP Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog høyspntlinj som førr lktrisk kraft ovr stor avstandr Mrknad: kan bnytts drsom..medium L og..ledning * 3 8 HSP Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/LEDN..OBJTYPE LuftldningHS 1 1 P SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H Lys Norsk Polarinstitutt Sid 20

22 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog Mrknad: S-57 LIGHTS Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT SOSI40/KYST..OBJTYPE Lys 1 1 SOSI40/KYST navlystyp..navlystype H2 1 2 SOSI40/Gnrll status..status T2 0 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H MastTl Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog mast md radio- og tlkommunikasjonsutstyr for snding/mottak av tlsignalr Mrknad: kan bnytts drsom..kopling * 2 * MA Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT SOSI40/LEDN..OBJTYPE MastTl 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H NP_AnntTknisk Dfinisjon Mnnskskapt punktobjktr som r rlvant som kjnnmrkr i topografin, mn som ikk lar sg klassfisr md SOSI gnrll objktkatalog. Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT..OBJTYPE NP_AnntTk 1 1 nisk informasjon..informasjon T SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 SOSI40/Gnrll synbarht...synbarhet H2 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 21

23 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr NP_VgrstKjørspor Dfinisjon Vgrst llr kjørspor. En vgrst kan vær opparbidt vg, mn som har forfalt llr ikk kan nås md kjørtøy. Et kjørspor r spor ttr motorkjørtøy i trrngt. Dtt r objktr som ikk lar sg klassifisr md SOSI gnrll objktkatalog. Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri..OBJTYPE NP_VgrstKj 1 1 ørspor SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 SOSI40/Gnrll synbarht...synbarhet H Park Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog grøntområd i by- llr tttbygd områd, opparbidt og vdlikholdt md plnaral, bplantningr, vannpartir og lignnd Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp Gomtri FLATE SOSI40/AREAL..OBJTYPE Park Racon Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog Mrknad: S-57 RTPBCN - + Rstriksjon Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT SOSI40/KYST..OBJTYPE Racon 1 1 SOSI40/KYST radarfyrtyp..radar_fyr_type H1 1 1 SOSI40/Gnrll rtningsvktor..retning * 1 1 typr SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H Radio Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog Mrknad: S-57 RDOSTA Norsk Polarinstitutt Sid 22

24 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT SOSI40/KYST..OBJTYPE Radio 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H Rullban Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog avgrnst, rktangulært områd på n flyplass på land innrttt for landing og avgang md luftfartøyr Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri FLATE SOSI40/LUFT..OBJTYPE Rullban Rullbangrns Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/LUFT..OBJTYPE Rullbangrn 1 1 s SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll Målmtod...MÅLEMETODE H2 0 1 SOSI40/Gnrll Nøyaktight...NØYAKTIGHET H Rørgat Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog rør som ldr vann frm til fordlingsanlgg Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/AREAL..OBJTYPE Rørgat 1 1 SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll Målmtod...MÅLEMETODE H2 0 1 SOSI40/Gnrll Nøyaktight...NØYAKTIGHET H SportIdrttPlass Norsk Polarinstitutt Sid 23

25 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog områd hvor dt utøvs sport og idrtt Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp Gomtri FLATE SOSI40/AREAL..OBJTYPE SportIdrttPlas s - + Rstriksjon Sti Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog tydlig tråkk i trrngt som r markrt gjnnom års bruk llr tilrttlagt for frdsl til fots Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/Samfrds..OBJTYPE Sti 1 1 l gnrll SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H Tank Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog lukkd kar for oppbvaring av gass llr væskr som ikk r rgistrrt som bygning Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri PUNKT SOSI40/BYGNA..OBJTYPE Tank 1 1 N SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H Tauban Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog innrtning hvor tau llr vair bærr og llr trkkr last ovr n strkning Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/BYGNA..OBJTYPE Tauban 1 1 N SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 24

26 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H TttBbyggls Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog sammnhngnd bbygd områd (ovrvind boligbgyggls) hvor husn i hovdsak liggr tttr nn 50 mtr Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp Gomtri FLATE SOSI40/AREAL..OBJTYPE TttBbyggls - + Rstriksjon Vg Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog hovdfrdslsår for motorisrt trafikk (bilr, motorsyklr mv) Dfinrt i standard Egnskapsnavn SOSI-navn Vrdi Datatyp - + Rstriksjon Gomtri SOSI40/Vgsituas..OBJTYPE Vg 1 1 jon SOSI40/Gnrll datafangstdato..datafangstdato DATO 0 1 SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H Basisgnskapr og assosiasjonsrollr bygningstyp (BYGGTYP_NBR), fastmrkhøydrf (FMHREF), fastmrkidgamml (FMIDGML), fastmrkmrknadr (FMMERK), fastmrksntrumrf (FMSREF), kvformpunkttyp (FORMELPKT), datafangstdato (DATAFANGSTDATO), gollokalittnummr (GEOLOKNR), golpavisningtyp (GEOPÅVISNINGTYPE), høydovrbakkn (HOB), høyd (HØYDE), informasjon (INFORMASJON), losmasstyp (JORDART), kulturminnbtgnls (KM_BETEGN), kystrfrans (KYSTREF), kysttyp (KYSTTYP), lufthavnaralr (LHAREAL), mrkform (MERKEFORM), målmtod (MÅLEMETODE), mdium (MEDIUM), navlystyp (NAVLYSTYPE), nøyaktight (NØYAKTIGHET), punkttyp (PTYPE), radarfyrtyp (RADAR_FYR_TYPE), rtningsvktor (RETNING), sjømrkfarg (SJØMERKEFARGE), synbarht (SYNBARHET), vannbrdd (VANNBR) bygningstyp BYGGTYP_NBR bskrivls av hva bygningn faktisk r brukt til, vntult hva bygningn r godkjnt til. SOSI-navn syntaksdfinisjon..fmhref H3 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Eksp.bygn. flytrm. kontr.tårn Annn skolbygning Sykhus Ekspdisjonsbygning, flytrminal, Kontrolltårn Andr skolr som ikk passr inn Undr ovnnvnt katgorir, llr bygning som har nær tilknytning til/tjnr slik() bygning(r). Bygningr for lokalsykhus, sntralsykhus, rgionsykhus og univrsittssykhus. Typn omfattr også spsialsykhus, f.ks. psykiatrisk sykhus, Norsk Polarinstitutt Sid 25

27 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 rhabilitringssykhus, rumatisk sykhus, krftsykhus o.a fastmrkhøydrf FMHREF bskrivls av punktt for høydrfrnsr, dvs. hva høydn rfrrr sg til Mrknad: For nærmr informasjon, s standardn fastmrknummrring og fastmrkrgistr, opplysningr knyttt til t fastmrk ( ). SOSI-navn Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod syntaksdfinisjon..fmhref T2 Annt Borhull, øvr kant Fot vard Topp bolt Topp lykt Topp rør Topp vard AN BH FV TB TL TR TV fastmrkidgamml FMIDGML tidligr fastmrkidntitt, oft som t nummr Mrknad: For nærmr informasjon, s standardn fastmrknummrring og fastmrkrgistr, opplysningr knyttt til t fastmrk ( ) SOSI-navn syntaksdfinisjon..fmidgml T fastmrkmrknadr FMMERK mrknad til fastmrk. Kan bnytts til informasjon om fastmrkt når informasjonn ikk inngår naturlig andr stdr Mrknad: For nærmr informasjon, s standardn fastmrknummrring og fastmrkrgistr, opplysningr knyttt til t fastmrk ( ). SOSI-navn syntaksdfinisjon..fmmerk T fastmrksntrumrf FMSREF bskrivls av punktt for sntrumsrfransn, dvs. hva på fastmrkt nord- og øst-koordinatn rfrrr sg til Mrknad: For nærmr informasjon, s standardn fastmrknummrring og fastmrkrgistr, opplysningr knyttt til t fastmrk ( ) SOSI-navn Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod syntaksdfinisjon..fmsref T2 Annt Borhull Fot vard Topp bolt Topp lykt Topp rør Topp vard AN BH FV TB TL TR TV kvformpunkttyp FORMELPKT kvartærgologisk formlmntpunktr Mrknad: Punkttma på kvartærgologisk llr maringologisk kart. Visr formr skapt undr isavsmltingn, lv- /bkkformr, strandformr og skrdformr mm. OBS! D samm formlmntn kan også forkomm som linjrgistrring (s kvformlinjtyp). SOSI-navn Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Norsk Polarinstitutt Sid 26

28 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 syntaksdfinisjon..formelpkt H3 Pingo Frostfnomn, stor kjglformt haug datafangstdato DATAFANGSTDATO dato for sist måling/obsrvring/rgistrring i trrngt SOSI-navn syntaksdfinisjon..datafangstdato DATO gollokalittnummr GEOLOKNR unik nummrsri for angivls av gologisk lokalitt Mrknad: Tall bstånd av 12 siffr [årstall (4), prsonlig kod (4) løpnr. (4)]. Et ansattnummr kan for ksmpl bnytts som prsonlig kod. SOSI-navn syntaksdfinisjon..geoloknr D golpavisningtyp GEOPÅVISNINGTYPE hvor sikkrt t gologisk objkt r påvist i trrngt, llr hvilkn mtod som liggr til grunn for å påvisningn/rgistrringn SOSI-navn syntaksdfinisjon..geopåvisningtype H2 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Flyfototolkt objkt llr dlobjkt høydovrbakkn HOB objkts høyd ovr bakkn Mrknad: Kan vær aktult i forbindls md ulik typr objktr md utstrkning i høyd, slik som tlfonstolpr, gjrd, tc. Må bruks md forsiktight og dt må komm klart fram hvilk dtalj av objktt llr objktts o SOSI-navn syntaksdfinisjon..hob D høyd HØYDE t punkts vrtikal avstand ovr n fysisk llr matmatisk dfinrt rfransflat [H] SOSI-navn syntaksdfinisjon..høyde D informasjon INFORMASJON gnrll opplysning Mrknad: mulight til å lgg inn utfyllnd informasjon om objktt SOSI-navn syntaksdfinisjon..informasjon T losmasstyp JORDART kvartærgologisk løsmasstypr (jordartstypr) Norsk Polarinstitutt Sid 27

29 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Mrknad: Nærmr forklaring til dfinisjonr og hvordan d bl dannt, r å finn i artikkln; Kvartærgologisk kart ovr Norg, 1:1 mill., tma jordartr (Thorsn M, Norgs gologisk undrsøkls, 1991) Kodlistn r lang og kodn lists ikk. S SOSI gnrll objktkatalog llr dfinisjonn av gnskapn i SOSI ps kulturminnbtgnls KM_BETEGN kortfattt artsbtgnls for kulturminnt llr kulturmiljøt Mrknad: Fritkst, mn dt vurdrs å bytt ut dnn md n fast kodlist. Eksmpl:..KM_BETEGN Stavkirk..KM_BETEGN "Gravhaug (1), gravrøys (4)" SOSI-navn syntaksdfinisjon..km_betegn T kystrfrans KYSTREF kystkonturns rfransnivå SOSI-navn syntaksdfinisjon..kystref T5 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Middl høyvannstand MHV kysttyp KYSTTYP katgori av kyst SOSI-navn syntaksdfinisjon..kysttyp H2 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Brfront i sjøn lufthavnaralr LHAREAL aral på lufthavn md spsill gnskapr SOSI-navn syntaksdfinisjon..lhareal H2 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Annt planrt gruslagt/asfaltrt omr mrkform MERKEFORM Mrknad: S57 BCNSHP SOSI-navn syntaksdfinisjon..merkeform H1 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Båk 4 Vard målmtod MÅLEMETODE mtod for måling i grunnriss (x, y) og høyd (z) når mtodn r dn samm som vd måling i grunnriss Kodlistn r lang og kodn lists ikk. S SOSI gnrll objktkatalog llr dfinisjonn av gnskapn i SOSI ps. Norsk Polarinstitutt Sid 28

30 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr mdium MEDIUM objktts bliggnht i forhold til jordovrflatn Eksmpl: På bro, i tunnl, inn i t bygningsmssig anlgg, tc. SOSI-navn Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod syntaksdfinisjon..medium T1 På isbr I navlystyp NAVLYSTYPE Mrknad: S-57 CATLIT SOSI-navn syntaksdfinisjon..navlystype H2 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Lantrn 2 Luftfartsfyr/lykt nøyaktight NØYAKTIGHET punktstandardavvikt i grunnriss for punktr samt tvrravvik for linjr Mrknad: oppgitt i cm SOSI-navn syntaksdfinisjon..nøyaktighet H punkttyp PTYPE bskrivls av fastmrkts punkttyp Mrknad: I norm for fastmrkrgistr og fastmrknummr har punkttyp kodn P, Q og R avhngig av slv nummrt. I dnn standardn bnytts punkttyp P for polygonpunkt uavhngig av slv nummrt. SOSI-navn syntaksdfinisjon..ptype T1 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Punkt i Landsnttt Punkt i stamntt Trigonomtrisk punkt L S T radarfyrtyp RADAR_FYR_TYPE typ radarinstallasjon Mrknad: S57 CATRTB SOSI-navn syntaksdfinisjon..radar_fyr_type H1 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Ukjnt radarfyrtyp rtningsvktor RETNING linjstykk md lngd og rtning SOSI-navn Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod syntaksdfinisjon * Norsk Polarinstitutt Sid 29

31 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr RETNING * sjømrkfarg SJØMERKEFARGE gnrll fargangivls, tilsvarr S-57 COLOUR SOSI-navn syntaksdfinisjon..sjømerkefarge H2 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Gul 6 Orang status STATUS objktts tilstand SOSI-navn syntaksdfinisjon..status H2 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod I forfall Ndlagt I N synbarht SYNBARHET hvor godt dn kartlagt dtalj var synbar vd kartlggingn SOSI-navn syntaksdfinisjon..synbarhet H2 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Fullt ut synlig/gjnfinnbar i trrngt Dfault 0 Dårlig/ikk synlig i flybild/modll vannbrdd VANNBR gir informasjon om hvordan lv/bkk og kanal/grøft grovt r klassifisrt ttr brdd SOSI-navn syntaksdfinisjon..vannbr H1 Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod Brdd <> 1-3m 2 Brdd <> 3-15m 3 Brdd <> 15-40m Gruppgnskapr posisjonskvalitt (KVALITET) posisjonskvalitt KVALITET bskrivls av kvalittn på stdfstingn SOSI-navn syntaksdfinisjon Egnskapsnavn..KVALITET *...MÅLEMETODE H2 målmtod...nøyaktighet H6 nøyaktight...synbarhet H2 synbarht...h-målemetode H2 målmtodhøyd...h-nøyaktighet H6 nøyaktighthøyd...max-avvik H6 maksimaltavvik Dnn gnskapn skal kompaktifisrs slik:..kvalitet <MÅLEMETODE> <NØYAKTIGHET> <SYNBARHET> <H-MÅLEMETODE> <H-NØYAKTIGHET> <MAX-AVVIK> Norsk Polarinstitutt Sid 30

32 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt Sid 31

33 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Rfranssystminformasjon 6.1 Idntifikatorinformasjon Tittl: SOSI-skrtariatt Organisasjon: Statns kartvrk Link: Idntifikasjonskod: 23 Kodrom: SYSKODE Kodvrsjon 6.2 Tmporalt rfrans-systm Data ikk angitt Norsk Polarinstitutt Sid 32

34 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Kvalitt Dt r forløpig ikk angitt non kvalittskrav til produktt Norsk Polarinstitutt Sid 33

35 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Datainnsamling S100 Kartdata r dls tablrt vd konstruksjon på DFA fra flybildr (i hovdsak bildr fra 1990, og n øknd andl bildr fra dn ny omløpsfotografringn , mn også md mindr innslag av bildr fra 1960, 1970 og 1995), og dls vd bordog skjrmdigitalisring av ldr analog kart, som i sin tid var konstrurt i autograf. Sistnvnt mtod har blitt bnyttt for hl Svalbard i fortid for å produsr digital kartdata, mns førstnvnt mtod r dn mtodn som bnytts i dag, og datan produsrt md dnn mtodn voksr i gografisk omfang og rstattr fortløpnd data i områdr md gaml data. Diss oppgradringn vil nå brukrn gjnnom ny lvransr av datasttn fra Polarinstituttt til Norg digitalt. S100 Kartdata r primærdatabasn for kartdata ovr Svalbard. Stdsnavnn i kartsrin r gnrrt ut fra stdsnavndatabasr og gitt koordinatr ttr manuskart fra vdtak i navnkomitn vd Polarinstituttt. Stdsnavnn har sin opprinnls fra ulik kildr, fra historisk kart og bøkr og fram til navnstting av gografisk lmntr som fortsatt pågår i dag. Dt r navnkomitn for norsk polarområdr som forvaltr stdsnavnn for Svalbard, Jan Mayn og d nær havområdr. Endringr og tillgg r mindr frkvnt, og når brukrn gjnnom hovdlvransn av kartdata til Norg digitalt. Fastmrkdatan r basrt på innmåling md GPS. Endringr og tillgg r mindr frkvnt, og når brukrn gjnnom hovdlvransn av kartdata til Norg digitalt. Norsk Polarinstitutt Sid 34

36 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Datavdlikhold 9.1 Vdlikholdsfrkvns irrgulært Norsk Polarinstitutt Sid 35

37 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Prsntasjonsinformasjon 10.1 Rfrans til prsntasjonskatalog Data ikk angitt Norsk Polarinstitutt Sid 36

38 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Lvransinformasjon 11.1 Idntifikasjon av lvransformat SOSI for vktordata, IMG for rastrdata Lvransformat Formatnavn SOSI for vktordata, IMG for rastrdata Formatvrsjon SOSI 4.0 for vktordata Produktspsifikasjon SOSI-standardn vrsjon 4.0 for vktordata Filstruktur Data ikk angitt Språk NO, EN Tgnstt ISO Lvransmdium Lvransnht Gografisk områdr og utvalg Ovrføringsstørrls Data ikk angitt Navn på mdium Data ikk angitt Annn lvransinformasjon Ndlasting av data r bgrnst til Norg digitalt-partr som i tillgg abonnrr på Svalbard-datan. Øvrig må kontakt Polarinstituttt for bstilling og vntull forspørslr. Norsk Polarinstitutt Sid 37

39 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Tillggsinformasjon Norsk Polarinstitutt r ansvarlig myndight for topografisk kartlgging av Svalbard. Kartdatan ovr Svalbard forliggr i dag i digital formr, og r i stor trkk av to ulik opprinnlsr: D ny datan r konstrurt hovdsaklig fra vrtikalbildr tatt fra fly i 1990, samt n øknd andl av bildr fra dn ny omløpsfotografringn ( ), md god oppløsning. Datafangstn forgår i digital fotogrammtrisk arbidsstasjonr. Md d nyst bildn gir dtt ndlig kartdata md stdfstingsnøyaktight opptil 2-5 mtr. D gaml datan r basrt på bord- og skjrmdigitalisring av gaml folir og papirkart fra tallt. Diss gaml kartn bl produsrt md utgangspunkt i pankromatisk flybildr md lavr oppløsning, slik at dt samlt stt r flr momntr som bgrnsr kvalittn på diss datan i dn formn d har fått: kvalittn på originalkildn (flybildn), tolkningn av dnn, og skanningn/digitalisringn for ovrgang til digital form. Md diss filkildn til grunn, kan man anslå n stdfstingsnøyaktight på opptil mtr i områdr md slik gaml kartdata. I tillgg kommr at diss datan r forldt trrngt kan ha og har ndrt sg (lvløp, isbrr osv.). I prosssn md å forny kartdatan, r dt nykonstruksjon i områdr md diss gaml datan som fortas, slik at d gaml datan gradvis blir byttt ut md ny data. Fornyingn følgr t tilnærmt kartbladmønstr, og i hvilkn rkkfølg d ulik kartbladn blir nykonstrurt, r n prioritring tatt på grunnlag av samfunnsbhov og i samråd md Sysslmannn på Svalbard. Omtrntlig fornyingsrat for digital kartdata r tilsvarnd 2-3 S100-kartblad i årt. Norsk Polarinstitutt Sid 38

40 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr Mtadata S Norsk Polarinstitutt Sid 39

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon dsmbr 2011 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2011 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon dsmbr 2011 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon dsmbr 2013 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon dsmbr 2009 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2009 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon dsmbr 2009 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav.

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav. 220 C10 RAMMER OG FAGVERK 10.2 FAGVERK Bjlk-fagvrk Dtt r konstruksjonr som r aktull for stor spnnviddr llr spsill funksjonskrav. a) akbjlk b) I-bjlk c) Etasjfagvrk Figur C 10.4.a r n typisk takkonstruksjon,

Detaljer

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern Wavin Kablvrn Wavin Kablvrn Wavin - din kompltt kabl Dn tknologisk utviklingn i samfunnt stillr øknd krav til sikr og ffktiv produktr for frmføring og bskyttls av kablr. Norsk Wavin as r n ldnd produsnt

Detaljer

EKSAMEN Ny og utsatt Løsningsforslag

EKSAMEN Ny og utsatt Løsningsforslag 9. juni 5 EKSAMEN N og utsatt Løsningsorslag Emnkod: ITD5 Dato: 4. juni 5 Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk ørst dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: - To A4-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. Christian

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

TDT4195 Bildeteknikk

TDT4195 Bildeteknikk D495 Bildtknikk Grafikk Vår 9 Forlsning 6 Jo Skjrmo Jo.skjrmo@idi.ntn.no Dpartmnt of Comptr And Information Scinc Jo Skjrmo D495 Bildtknikk D495 Forrig gang Gomtrisk transformasjonr dl Basistransformasjonr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . juni 7 EKSAMEN Løsningsorslag Emnkod: ITD Emnnavn: Matmatikk ørst dlksamn Dato: 6. juni 7 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. - Kalkulator som dls ut samtidig md oppgavn.

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Løsning til seminar 5

Løsning til seminar 5 Løsning til sminar 5 Oppgav i) risnivå og BN -modlln inkludrr tilbudssida i n utvida IS LM/RR-modll, og inkludrr drmd prisffktr. Endringr i prisn kan påvirk BN gjnnom to hovdkanalr. For dt først kan t

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer