kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet"

Transkript

1 kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt

2 innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst ovr Strindfjordn skapr god rom å lv i s. 14 Utbyggr md ambisjonr - dt r nøkkln til t godt prosjkt s. 19 marina s. 21 salgstgningr s. 24 utomhusplan s. 38 LEVERANSESTANDARD FELLESANLEGG s. 40 LEVERANSESTANDARD LEILIGHETER s. 42 ENDRINGS- OG TILLEGGSKONTRAKTER s. 44 kjøpsbtinglsr s. 45 Illustrasjon, ndringr kan/vil forkomm 2 prospkt kanaln prospkt kanaln 3

3 kanaln A C D E F 4 prospkt kanaln prospkt kanaln 5

4 Solfangrn på Grilstad Marina Mst mulig sol, lngst mulig. Dt har vært arkitktns ambisjon for Kanaln, dt nyst prosjktt på Grilstad Marina. Alt r lagt til rtt for at du virklig skal kunn nyt soln, utsiktn og dt unik lyst ovr Strindfjordn. En slik tomt fortjnr hlt spsill bygg, og spsilt r akkurat hva Kanaln blir. En «solfangr» som får tak i sola fra sør og utsiktn ovr havt mot nord. Hus dr all lilightr får sin hlt unik kvalittr. Kanaln bstår av totalt sks hus. Hus A, og C r tidligr lagt ut for salg og bstår av 86 lilightr. Hus D som nå r ut for salg har 30 lilightr. Illustrasjon, ndringr kan/vil forkomm 6 prospkt kanaln prospkt kanaln 7

5 23.35 kvldsbad i hagn ttr lggtid grilstad marina - byn på vannt dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn yn på vannt Grilstad Marina r virklig n by på vannt. Nærmr sjøn kommr du ikk i Trondhim. Et av Trondhims størst utbyggingsprosjkt non sinn strkkr sg ut i fjordn, i forlnglsn av Ladstin. Hr voksr dt frm n lvnd by md mr nn 800 boligr, m2 næringsaral, butikkr, rstaurant, trningssntr, småbåthavn, badstrand og slvfølglig Stuptårnt. Privat, solvndt balkongr md utsikt Fra d stor solvndt balkongn har mang utsyn ovr fjordn og marinan. Utnfor husn r dt flott opparbidd grøntområdr som hllr naturlig nd mot kanaln og Ladstin. Et lvnd utrom i forlnglsn av Ladstin Langs stin tablrs dt n gn aktivittsson md sittgruppr, rastplassr, utgrillr, hngkøyr og alt dt som skal til for å skap t lvnd utrom vd sjøn sid om sid md dn 200 mtr lang brygga som strkkr sg ut mot Strindfjordn. 8 prospkt kanaln prospkt kanaln 9

6 parkn kontor - kombinasjonsbygg bygging igangsatt kvldsmat på marinan bystrand md fin sand morgntur på vi til barnhagn 3 balkong & utsikt ovr strindfjordn 5 grilstadportn åpnt august spnnnd fasadr kvldsbad i hagn ttr lggtid vann r vrdns viktigst rssurs 9 sjøbad md stuptårn «Naboprosjktt Vannspilt stt fra Ladstin» ladstin forlngs 1 sand vollyball 4 lilightr rtt vd bryggkantn 6 10 prospkt kanaln prospkt kanaln 11

7 EN TAGGETE FASADE FOR UNIKE UTE- OG INNEROM Dn taggt fasadn sørgr for at lilightn får maksimal solforhold og god utsikt. I tillgg gir dn all lilightr privat, skjrmd balkongr. Fasadutformingn gir dssutn flr løpmtr yttrvgg som gir mulightn for størr vindusaral og mr dagslys inn i lilightn. Illustrasjon, ndringr kan/vil forkomm Hmmlightn liggr i fasadn Kanaln r t ambisiøst prosjkt, hvor all dtaljr r bvisst valg. Dn taggt fasadn md balkongn r t rsultat av ønskt om å sikr hvr lilight bst mulig utrom md optimal lys- og solforhold, og skjrming mot innsyn. Husn har lys og luftig trapprom som btjnr kun fir lilightr i hvr tasj. Lilightn har stor balkong, og flr lilightr har gjnnomgånd oppholdsrom md balkong på to sidr. Et fåtall lilightr har også innglasst balkong mot sjøsidn. Plassringn av byggn skapr i tillgg avskjrmd utrom som kan bnytts av dn nklt bbor. I Kanaln r dt lagt til rtt for t godt avskjrmt privatliv i till gg til god tilgang på møtstdr og mr åpn områdr i tilknytning til bolign. Dn lys lvnd fasadn gir t vitalt inntrykk md n kombinasjon av murpuss, gyllnt trvrk og glassdtaljr md transparnt rkkvrk på balkongn og d modrnistisk hjørnvindun. All valg r gjort md tank på å skap no kstra som rflktrr dn unik bliggnhtn vd sjøn. En kombinasjon av urban og naturbasrt kvalittr, samlt i t ambisiøst prosjkt. 12 prospkt kanaln prospkt kanaln 13

8 Lyst ovr Strindfjordn skapr god rom å lv i Optimal lysforhold md vindur som går hlt opp til takt Dn unik bliggnhtn stillr stor krav til t prosjkt som Kanaln. Vindun som går hlt opp til takt gir kstra god lysforhold og bidrar til at lyst kommr godt inn i lilightn. Du får dt unik lyst ovr Strindfjordn rtt inn i stua. Stor åpn vindusflatr og spnnnd hjørnvindur gir lilightn hlt spsill kvalittr intriørmssig. God fasadbrdd gir godt møblrbar rom Dn taggt fasadn gir byggt n gn signatur og flr løpmtr yttrvgg. Dtt gir mulightn for størr vindusaral og mr dagslys inn i lilightn, samtidig som dt gir godt dimnsjonrt planløsningr md ltt møblrbar rom. Illustrasjon, ndringr kan/vil forkomm God takhøyd og romslig balkongr Luftig, lyst og åpnt r ord som karaktrisrr Kanaln. Dn god takhøydn forstrkr opplvlsn. Md d romslig balkongn, får hvr lilight sin kstra rom hvor du opplvr å vær ut og inn på samm tid. Unik privat ut- og innrom i hvr lilight Kanaln r t prosjkt md t høyt ambisjonsnivå. Hr r all valg gjort md tank på at hvr lilight skal få sin unik kvalittr gjnnom plassring, størrls, romløsningr, utrom og lysforhold. Md 12 ulik lilightstypr kan du vlg hva som r viktigst for dg. I alt fra størrls på lilightn, til antall rom og ikk minst forholdt mllom privat aral innndørs og størrlsn på, og antallt balkongr utndørs. 14 prospkt kanaln prospkt kanaln 15

9 «Vindun som går hlt opp til takt gir optimal lysforhold. Du får dt unik lyst ovr Strindfjordn rtt inn i stua» Thor Waltr Andrsn, ARC Arkitktr Illustrasjon, ndringr kan/vil forkomm 16 prospkt kanaln prospkt kanaln 17

10 Utbyggr md ambisjonr - dt r nøkkln til t godt prosjkt Thor Waltr Andrsn fra ARC Arkitktr r ikk i tvil: Ambisiøs utbyggr r n forutstning for t virklig vllykkt prosjkt. Dt r når all vil lik my, at rsultatt kan bli så bra som dt blir i Kanaln. Hr har dt aldri vært snakk om å prss inn flst mulig lilightr for nhvr pris. Hr har ingn hjørnr blitt kuttt på bkostning av kvalittn. Tomtn, stdt og hl rammn på Grilstad Marina stillr stor krav til all valg og løsningr, og hr har vi virklig fått til dt vi ønskt. Kvalitt i dtaljn Dt fin samspillt mllom d sosial utområdn og d privat rommn rundt hvr bolig r t av d virklig kvalitsskapnd grpn vd prosjktt. Dt btyr blant annt at vi har løst funksjonr som parkring, ankomst og rnovasjon på n slik måt at dt ikk forstyrrr. Tknisk løsningr som søpplsug r t godt ksmpl på dtt. Kanaln r blant d først prosjktn i Trondhim som byggs md dtt. Parkring undr bakkn r n slvfølg for t slikt prosjkt. Dt r n rkk slik dtaljr som r md på å bidra til utbyggrns visjon, arkitktns ambisjonr og til syvnd og sist til d livskvalittn du søkr når du vlgr å bo hr. 18 prospkt kanaln prospkt kanaln 19

11 Illustrasjon, ndringr kan/vil forkomm bliggnht rtt vd vannt! marina Marina-anlggt r dlt i n offntlig og n privat dl. Dn offntlig marinan r planlagt tatt i bruk I kanaln foran lilightsbyggn r dt planlagt bygd privat marina for småbåtr. Kjøpr av lilightr i Kanaln vil ha fortrinn vd fordling av diss båtplassn. Dnn dln av marinan vil trolig ikk kunn bli tatt i bruk før boligprosjktt på øya vis-a-vis Kanaln r utbygd. Grilstad Marina AS vil søk å få til n løsning slik at lilightskjøpr som ønskr båtplass i kanaln, midlrtidig kan ha båtn sin i dn offntlig marinan frm til diss kan tas i bruk. 20 prospkt kanaln prospkt kanaln 21

12 3. salgstrinn - hus D 30 lilightr 12 ulik lilightstypr, fra m 2 F E D C A Illustrasjon, ndringr kan/vil forkomm 22 prospkt kanaln prospkt kanaln 23

13 prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn 1 prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn Lilight D m 2 49 m² 4 stk 4 stk t Grilstad Grilstad Marina Marina - yggtrinn - yggtrinn 1 1 Forbhold: Dt tas forbhold om mulig justringr i omfang ndfort himling, pga tknisk føringr. Aralr r brgnt ut i fra datatgning og totalaral r oppgitt i RA iht. NS3940. Tknisk forhold i bygningsmssig utførls kan påvirk aralr i mindr grad. Lilight D m² 50 m 2 2 stk 2 stk Forbhold: Dt tas forbhold om mulig justringr i omfang ndfort himling, pga tknisk føringr. Aralr r brgnt ut i fra datatgning og totalaral r oppgitt i RA iht. NS3940. Tknisk forhold i bygningsmssig utførls kan påvirk aralr i mindr grad. ² D D prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn 1 49 m² 4 stk 12 m² 12 m² 12 m² prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn 1 50 m² 2 stk 12 m² od ad ad 12 m² ad 12 m² od ad 1 Plan Plan 2 2 Plan Plan ad ad Trrass Trrass i først i først tasj tasj har n har avviknd avviknd gomtri gomtri mn mn tilsvarnd tilsvarnd aral aral Plan 2 Plan 3 4 Plan 1 Plan 2 Plan 3-4 Plan 1 Plan 2 Plan 3-4 Plan 3-4 Plan 3-4 Plan 1 Trrass i først tasj Trrass har n i først avviknd tasj gomtri, mn tilsvarnd har aral avviknd gomtri Plan 3-4 mn tilsvarnd aral 24 prospkt kanaln prospkt kanaln 25

14 Lilight D rosjkt Grilstad Marina - yggtrinn m² stk 54 m 2 4 stk Grilstad Grilstad Marina Marina - yggtrinn - yggtrinn 1 1 ² Forbhold: Dt tas forbhold om mulig justringr i omfang ndfort himling, pga tknisk føringr. Aralr r brgnt ut i fra datatgning og totalaral r oppgitt i RA iht. NS3940. Tknisk forhold i bygningsmssig utførls kan påvirk aralr i mindr grad. D208 Lilight D m 2 1 stk prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn 1 72 m² 1 stk Forbhold: Dt tas forbhold om mulig justringr i omfang ndfort himling, pga tknisk føringr. Aralr r brgnt ut i fra datatgning og totalaral r oppgitt i RA iht. NS3940. Tknisk forhold i bygningsmssig utførls kan påvirk aralr i mindr grad. D prosjkt Grilstad m² Marina - yggtrinn 1 54 m² 4 stk od od od D208 prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn 1 72 m² 1 stk 12 m² ad ad od 12 m² od ad od ad ad Plan Plan 2 2 Plan Plan ad 1 1 Trrass Trrass i først i først tasj tasj har n har avviknd avviknd gomtri gomtri Plan 2 Plan mn 3 4 mn tilsvarnd tilsvarnd aral aral Plan 1 Plan 2 Plan 3-4 lan 1 Plan 2 Plan 3-4 Plan 2 Plan 2 Plan 1 Trrass i først tasj Trrass har i n først avviknd tasj gomtri, mn tilsvarnd har avviknd aral gomtri mn tilsvarnd aral 26 prospkt kanaln prospkt kanaln 27 Plan 2

15 D prosjkt Lilight D101Grilstad 401Marina - yggtrinn 1 Forbhold: Dt tas forbhold om mulig justringr i omfang ndfort himling, pga tknisk føringr. Aralr r brgnt ut i fra datatgning og totalaral r oppgitt i RA iht. NS3940. Tknisk forhold i bygningsmssig utførls kan påvirk aralr i mindr grad. 77 m stk ² stk 79 m2 4 stk Grilstad Marina - yggtrinn Grilstad Marina - yggtrinn m² 9 m² m² prosjkt 18 m² Grilstad Marina - yggtrinn 1 odod 7 4 stk Forbhold: Dt tas forbhold om mulig justringr i omfang ndfort himling, pga tknisk føringr. Aralr r brgnt ut i fra datatgning og totalaral r oppgitt i RA iht. NS3940. Tknisk forhold i bygningsmssig utførls kan påvirk aralr i mindr grad. 11 D Lilight D m² adad 18 m² od ad 1 9 m² 18 m² od ad Plan2 2 Plan Trrass i først tasj Trrass i først tasj avviknd gomtri harhar nn avviknd gomtri Planmn 3 4 mn tilsvarnd aral tilsvarnd aral Plan 2 Plan 1 Plan 1 28 prospkt kanaln Plan Plan Plan 2 Plan 1 Plan 3-4 Plan 2 Plan 3-4 Trrass i først tasj har n avviknd Trrass i først tasj gomtri, mn tilsvarnd har n aral avviknd gomtri mn tilsvarnd aral Plan 2 Plan 3 4 Plan 1 Trrass i først tasj har n avviknd gomtri, mn tilsvarnd aral prospkt kanaln 29

16 D207 Lilight D m 2 1 stk prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn 1 Forbhold: Dt tas forbhold om mulig justringr i omfang ndfort himling, pga tknisk føringr. Aralr r brgnt ut i fra datatgning og totalaral r oppgitt i RA iht. NS3940. Tknisk forhold i bygningsmssig utførls kan påvirk aralr i mindr grad. 89 m² Lilight 1 stk D m 2 1 stk Forbhold: Dt tas forbhold om mulig justringr i omfang ndfort himling, pga tknisk føringr. Aralr r brgnt ut i fra datatgning og totalaral r oppgitt i RA iht. NS3940. Tknisk forhold i bygningsmssig utførls kan påvirk aralr i mindr grad. 80 m² 1 stk D Grilstad Marina - yggtrinn 1 prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn 1 89 m² 1 stk ad 6 m² od od ad 6 m² od 4 m² WC 2 m² ad 6 m² ad 6 m² WC 2 m² od 4 m² 1 1 Plan 1 Plan 2 Plan 1 Plan 2 Plan 1 Plan 1 30 prospkt kanaln prospkt kanaln 31

17 D105 Lilight D m 2 1 stk prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn 1 Forbhold: Dt tas forbhold om mulig justringr i omfang ndfort himling, pga tknisk føringr. Aralr r brgnt ut i fra datatgning og totalaral r oppgitt i RA iht. NS3940. Tknisk forhold i bygningsmssig utførls kan påvirk aralr i mindr grad. Lilight D m 2 2 stk Forbhold: Dt tas forbhold om mulig justringr i omfang ndfort himling, pga tknisk føringr. Aralr r brgnt ut i fra datatgning og totalaral r oppgitt i RA iht. NS3940. Tknisk forhold i bygningsmssig utførls kan påvirk aralr i mindr grad. m² k 89 m² 1 stk D105 D Plan 3-4 prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn 1 od 8 m² prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn 1 89 m² 1 stk 96 m² 2 stk ad od 1 12 m² Gard 16 m² ad 6 m² 12 m² ad od 1 8 m² Gard 1 od ad 6 m² 16 m² 1 WC 1 m² WC 1 m² Plan 1 Plan 3-4 Plan 1 Plan 1 Plan prospkt kanaln prospkt kanaln 33

18 Lilight D m 2 3 stk prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn m² 3 stk Forbhold: Dt tas forbhold om mulig justringr i omfang ndfort himling, pga tknisk føringr. Aralr r brgnt ut i fra datatgning og totalaral r oppgitt i RA iht. NS3940. Tknisk forhold i bygningsmssig utførls kan påvirk aralr i mindr grad. Lilight D m 2 3 stk D prosjkt Grilstad Marina - yggtrinn m² 3 stk Forbhold: Dt tas forbhold om mulig justringr i omfang ndfort himling, pga tknisk føringr. Aralr r brgnt ut i fra datatgning og totalaral r oppgitt i RA iht. NS3940. Tknisk forhold i bygningsmssig utførls kan påvirk aralr i mindr grad. D prosjkt 430 Grilstad 11430Marina Grilstad - yggtrinn Marina 1 - yggtrinn m² 3 stk WC 2 m² od D D prosjkt prosjkt Grilstad Marina Grilstad - yggtrinn Marina 1 - yggtrinn m² 3 stk 102 m² 3 stk 8 m² ad 6 m² od 1 1 WC 2 m² od WC 2 m² od ad 8 m² ad 8 m² 6 m² od ad 6 m² 1 od ad ad WC 1 m² 8 m² WC 1 m² WC 8 m² 1 m² 8 m² Plan 2 Plan Plan 2 3-4Plan 3-4 Plan 2 Plan 3-4 Plan 2 Plan Plan Plan 3-4 Plan 2 Plan 3-4 Plan 2 Plan 3-4 Plan 2 Plan prospkt kanaln prospkt kanaln 35

19 D m² D m² 1. tasj 36 prospkt kanaln D m² D m² o t a D. v R n o j s i v R 2. tasj. n g i S. n g i S D m² s l v i r k s s l v i r k s D m² D m² n o j s i v R format A3 format A3 1 : 200 o t a D. v R D m² D m² D m² D m² D m² D 405 o t a 102 m² D D m² D m² D m² D m² 3. tasj Grilstad Marina As bygghrr format A3 1 : 200 arc kontr. salgstgningr status kss tgn. D m² mål Hus D - Plan 03 D Grilstad Marina - yggtrinn 1 D arc kontr. D D 203 tgningsnr. dato rv nordrgt trondhim t f arc arkitktr as D nordrgt trondhim t f arc arkitktr as nordrgt trondhim t f arc arkitktr as tgningsnr. dato rv tgningsnr. dato rv salgstgningr status kss tgn. Hus D - Plan 02 mål arc kontr. salgstgningr status kss tgn. tgning visr 1 : 200 mål Hus D - Plan 01 tgning visr Grilstad Marina - yggtrinn 1 prosjkt Grilstad Marina As bygghrr prosjktnr. Grilstad Marina As prosjkt D m² D m² prosjktnr. D m² tgning visr D m² bygghrr D m² D Grilstad Marina - yggtrinn 1 D prosjkt ovrsikt lilightr prosjktnr. GRILSTAD MARINA KANALEN hus D D m². v R. n g i S D m² s l v i r k s D m² n o j s i v R 4. tasj prospkt kanaln 37

20 GRILSTAD MARINA KANALEN utomhusplan 38 prospkt kanaln prospkt kanaln 39

21 GRILSTAD MARINA kanaln LEVERANSESTANDARD FELLESANLEGG GRILSTAD MARINA KANALEN LEVERANSESTANDARD FELLESANLEGG Konstruksjon: Fasadr: Adkomst: tong i dkkr. Lilightsskillvggr i btong/isolrt bindingsvrk. Yttrvggr i isolrt bindingsvrk. Pusst fasad md fltr md trkldning. Vindur og dørr i yttrvgg lvrs md nødvndig isolring/støydmping/ brannmotstand iht. forskriftskrav. Dt installrs varm i ndkjøringsramp til parkringskjllr. Høyd på port 2,10 mtr. rom gulv vgg himling lktro annt Oppvarming: Varmtvann: Dr dt r bhov for dt vil fllsaralr bli oppvarmt md radiatorr. Flls anlgg i kjllr via fjrnvarm. Individull vannmålr som målr forbrukt i hvr nklt lilight. Trapprom Flis Malt btong/ mur/gips Malt btong/mur/ gips Nødvndig blysning. Måling: Vannbårn varm måls via individull målr for hvr nklt lilight. Flls fjrnvarmabonnmnt for samit blasts sksjonsirn ovr fllskostnadn. Individull strømmålr og abonnmnt. Sikringsskap i hvr lilight. Lys og oppvarming av fllsaral blasts fllskostnadr. Avfallsordning: Sntralt avfallssug. Ndkast plassrs utndørs, tt punkt for hvrt hus. Ringklokk vd inngangsdør til hvr lilight. Dt tas forbhold om ndringr som følg av dtaljprosjktring og offntlig godkjnning. all 3d-modllr r illustrasjonr, ndringr kan/vil forkomm. oppdatrt His lgg Standard innrdning Standard innrdning Nødvndig blysning Inngangsparti Flis Som fasad Malt btong/gips llr systmhimling Nødvndig blysning. Porttlfon som styrs fra lilightn. Postkassanlgg Parkringskjllr lgningsstin Støvbundt btong llr malt gips Støvbundt btong llr garasjhimling Nødvndig blysning. 6 dobl stikkontaktr. od (5 m 2 pr. lilight) tong Ttt vggr lufting ovr topp vgg Ubhandlt btong/ gips Nødvndig blysning. Stikkontaktr kun i fllsaral. Låsbar dør md samm nøkkl som til lilightn 40 prospkt kanaln prospkt kanaln 41

22 GRILSTAD MARINA kanaln LEVERANSESTANDARD LEILIGHETER rom gulv vgg himling lktro sanitær annt ENTRÈ Eikparktt Gips llr btong, sparklt og malt Gips, sparklt og malt 1 takpunkt (taklamp montrt). Porttlfon. Innrdning Himling Listvrk Vindur Vggr Entrèdør alkongdør Dt lvrs innrdning på kjøkkn og bad fra JKE Dsign. Modll Sina Hvitmalt. kjøkkn lvrs md intgrrt hvitvarr fra Simns: Induksjonstopp, innbyggingsstkovn, oppvaskmaskin og kjøl/frys (kombiskap). gn spsifikasjon følgr som vdlgg til kontrakt. normal takhøyd i oppholdsrom vil vær 2,50 mtr. Takhøydn i ndfort aral i ntrè, bad og bod vil avvik i forhold til dtt, dog ikk mindr nn 2,20 mtr. Ndfort aral viss på salgstgningn. Enklt innkassingr må pårgns. kjøpr varsls om diss hvis d anss som vsntlig. Dt vil i ndfort tak vær inspksjonslukr på bad og/llr bod/ gang/sovrom. Gulvlist i ik dr dt r parktt. Rundt dørr lvrs hvitmalt listvrk utn synlig spikring. Listfri ovrgang vgg/himling. Listfri ovrgang vgg/vindussmyg. Frdigbhandlt karm, hvit innvndig, utvndig farg iht. arkitkttgning. Anvist plassringr på salgstgningr kan bli ndrt no pga. søylr i yttrvgg. alutr vindur, dvs. bslag i aluminium på yttrsidn. indingsvrksvggr md bhandling, v. btong md bhandling iht. lvransstandard. Glatt malt, lik farg på bgg sidr. Malt hvit innvndig, utvndig farg iht. arkitkttgning, glass iht. arkitkttgning. KJØKKEN Eikparktt Gips llr btong, sparklt og malt. Flis ovr kjøkknbnk. STUE Eikparktt Gips llr btong, sparklt og malt AD Flis, grå 30x30, og v. 10x10 i dusjsonn Flis, hvit 20x60 Gips llr btong, sparklt og malt Gips llr btong, sparklt og malt Gips, sparklt og malt 1 takpunkt. 2 uttak pr. 2m kjøkknbnk. Stikk for komfyr, oppvask og kjøl/frys. lysning ovr kjøkknbnk. 1 nkl stikkontakt vd tak. 4 uttak vd gulv v/ spisplass. 2 uttak pr. påbgynt 4m 2 gulvaral. 6 uttak vd TV-punkt. Punkt for kabl tv/fibr. Down-lights på bad. 2 uttak hvorav 1 r brgnt til vaskmaskin og kondnstromml (forutsatt ikk gt vaskrom). Spil md intgrrt lys. Elktrisk gulvvarm. Ettgrps kjøkknbattri. Avsatt kran til oppvaskmaskin. Vgghngt toaltt. Dusjhjørn md glassvggr. Kran og avløpstrakt til vaskmaskin (forutsatt ikk gt vaskrom). Sluk i gulv. Innrdning iht. plantgning. Egn spsifikasjon følgr som vdlgg til kontrakt. Intgrrt kjøl/frys, intgrrt oppvaskmaskin og innbyggingsstkovn md induksjonstopp. Innrdning ith. plantgning. Egn spsifikasjon følgr som vdlgg til kontrakt. Hldkknd srvant i hvit matt ovrflat. Innvndig dørr Kompaktdørr. Glatt malt hvit. Høyd 2,10. Slagdør llr skyvdør iht. salgstgning. El-anlgg Svakstrøm Vntilasjon Oppvarming Sprinkling Lvrs i all hovdsak som skjultanlgg. I forbindls md btong-/lydvggr må synlig tilførsl pårgns. Down-lights på bad. Armatur i ntré, bod, sovrom, balkong og v. wc og vaskrom mdfølgr. lysning utovr dtt inngår ikk i lvransn. Dt lggs opp til tt multimdiuttak for TV, brdbånd og IP-tlfon. Porttlfon til flls inngangsdør. alansrt vntilasjon. Forvarmt og filtrrt luft. Luftinntak på fasad og avkast ovr tak. Tilluft til sovrom og stu, avtrkk fra våtrom. Egn avkastkanal fra kjøkknvntilator til ovr tak. Vntilasjonsaggrgat plassrs i innvndig bod. (Plassrs i ntré i lilightr undr 50 m 2 ). Dtaljrt plassring kan avvik fra salgstgning. Oppvarming vil skj vd bruk av radiatorr i stu og/llr kjøkkn. Elktrisk trmostatstyrt gulvvarm på bad og v. vaskrom. Forbrdt for panlovn på sovrom. Lilightn har boligsprinkling md synlig sprinklhodr. EV. WC Flis grå Gips llr btong, sparklt og malt EV. VASKEROM Flis grå Gips llr btong, sparklt og malt SOVEROM Eikparktt Gips llr btong, sparklt og malt Gips, sparklt og malt Gips, sparklt og malt Gips llr btong, sparklt og malt 1 takpunkt (taklamp montrt). 1 uttak. Forbrdt for panlovn. 1 takpunkt (taklamp montrt). 2 uttak hvorav 1 r brgnt til vaskmaskin og kondnstromml. Elktrisk gulvvarm. 1 takpunkt (taklamp montrt). 2 uttak pr. påbgynt 4m 2 gulvaral. Forbrdt for panlovn. Vgghngt toaltt. Vgghngt srvant. Opplgg til vaskmaskin. Utslagsvask. Sluk i gulv. Ingn innrdning for øvrig. Gardrobskap 1 mtr pr. sngplass. Typ hvit glatt. Nøkklsystm Varsling Utforms slik at all dørr lilightsirn har tilgang til, kan åpns md n nøkkl. Dtt gjldr også postkassr. 3 lik nøklr lvrs pr. lilight. rannslukkingsapparat og røykvarslr iht. forskriftskrav. INNVENDIG OD Eikparktt Gips llr btong, sparklt og malt Gips llr btong, sparklt og malt 1 takpunkt (taklamp montrt). 2 uttak i tillgg til stikk til d tknisk anlgg. Mottakr for fibrbrdbånd og TV plassrs i bod. Distriburs vidr fra bod. Vntilasjonsaggrgat plassrs i bod. TV/tlfon/ intrntt Slgr inngår avtal på vgn av samit md Loqal som lvrr fibrntt. Dt tas forbhold om ndringr som følg av dtaljprosjktring og offntlig godkjnning. all 3d-modllr r Illustrasjonr, ndringr kan/vil forkomm. oppdatrt ALKONG Plasstøpt btong. Imprgnrt trmmgulv. Ubhandlt btong drsom ovrliggnd balkong. Glasstak i 4. tasj ovr dlr av balkong. 1 utlamp. 2 uttak. tong Glassrkkvrk md unntak av balkong/utplass på bakkplan hvor dt ikk r rkkvrk. Lilight nr. D lvrs md n stk. innglasst balkong. 42 prospkt kanaln prospkt kanaln 43

23 GRILSTAD MARINA kanaln ENDRINGS- OG TILLEGGSKONTRAKTER Følgnd kan ndrs (mrkostnadr må pårgns utovr standard tilvalgslist) Typ parktt Typ dørr Fargr på vggr Ev. tapt/stri på vggr Flis på våtrom Lvrans av sanitærutstyr som armaturr og porsln Kjøkkn, bad og gardrob. N! Vann og avløpsplassring kan ikk ndrs Antall og plassring av l-punktr Flytting av vggr kan kun skj hvis dt ikk brørr d tknisk anlgg og dr dt for øvrig r tknisk mulig. Endringsønskr som gjør at krav i tknisk forskrift ikk kan oppnås kan ikk aksptrs. All kundr vil i god tid bli informrt om frist for ndringsarbidr. Dnn fristn r ndlig. Grilstad Marina AS vil vær kundkontakt vdrørnd tilvalg og ndringr og skal vild kjøprn i forbindls md vntull ndringr og priskonskvnsr av diss. All ndringr skal skj skriftlig mot Grilstad Marina AS. Dt skal bnytts skjma som vil bli utsndt i god tid før frist for ndringsarbidr. kjøpsbtinglsr - kanaln, salgstrinn 3, hus D Mglrfortak: EindomsMglr1 Midt-Norg AS Org.nr: Postboks 6138 Sluppn, Inngang 3, 7435 TRONDHEIM Oppdragsnr.: KJØPSETINGELSER for Kanaln på Grilstad Marina, Flt 4, salgstrinn 3, hus D, av bskrivls Adrss og matrikklnummr Eindommn har pr i dag ikk rgistrrt adrss. Eindommn har pr i dag gnr. 17 og bnr. 923 i Trondhim kommun. Eindommn vil bli sksjonrt, og hvr lilight blir tildlt ndlig matrikklnummr md gt sksjonsnummr og ndlig adrss. Samit vil bstå av 4-6 hus avhngig av byggtidspunkt for hus E og F. Tomt Ca kvm flls irtomt. Tomtn disponrs av sksjonsirn ntn i hnhold til sksjonsbgjæring llr samivdtktr. Rgulring Eindommn liggr i t områd rgulrt til bolig md tilhørnd anlgg. Pr. d.d. pågår dtaljrgulring. Utdrag fra rgulringsbstmmlsn: Dt skal lggs vkt på høy kvalitt på dn arkitktonisk utforming, dtaljring og matrialbruk på bygningr og utanlgg. Lk- og oppholdsaralr skal ha god solforhold og vær skjrmt mot vind og trafikk. oligr og utaral skal vær utformt ttr prinsippn for univrsll utforming. I områdn skal dt anlggs molor og pirr for atkomst og kjøring til småbåthavnn. På pir 1 og 4 tillats parkring. På pir 2 skal dt lggs til rtt for utstting av båtr. Friområdt OF1 og OF2 skal opparbids ttr prinsippt om univrsll utforming md turvg som dl av Ladstin, og gis n parkmssig utforming. Sikringstiltak mot kanaln må ivarta åpnhtn og nærkontaktn til vannt. I friområdt skal dt tilrttlggs for opphold, lk, ballspill og annn aktivitt. Områdt O1 skal tilrttlggs for rkrasjon/bading. I områdt kan dt tablrs offntlig toaltt. Dt tillats å tablr flytnd badanlgg, bølgdmpr, bryggr tc. for badaktivitt. I friområd for sjø tillats nødvndig fyllingr og konstruksjonr for bygging av pirr og molor. OS1 skal bnytts til flytbryggr. Områdn N1 skal bruks til forrtning/kontor. Områdt N2 N6 skal bruks til kontor/industri. Dt tillats ikk tablring innnfor områdt som vil vær til vsntlig ulmp for bborn i nærliggnd områdr mht. støy og forurnsning. rann- og ksplosjonsfarlig industri tillats ikk. Rparasjon og vdlikhold av båtr på land kan innnfor planns avgrnsning bar utførs i områd N7. Dt må tablrs tiltak som sikrr oppsamling og fjrning av vntull forurnsning. Ny bbyggls skal plassrs og utforms slik at tilfrdsstillnd støyforhold oppnås. Lilightr skal vær gjnnomgånd slik at støyutsatt oppholdsrom vndr bort fra støykildn (Ranhimsvgn). Ut-/rkrasjonsaral for dn nklt bolig og flls lkaral lokalisrs på still sid, bort fra støykildn. Sikring av skolvi skal vær gjnnomført før brukstillatls gis for først bolig. Områdt r undr vsntlig utbygging og undr dtaljrgulring. Dt r drfor ikk p.t. ndlig avklart hva som skal oppførs på naboindommr. Dt gjørs i dnn forbindls oppmrksom på at boligområd 3 vis a vis Kanaln p.t. ikk r frdig dtaljrgulrt og at dt vil forkomm ndringr. Kopi av rgulringsplan md bstmmlsr kan fås utlvrt hos mglr. Vi oppfordrr intrssntr til å gjør sg kjnt md diss. Forurnsing i grunn Slgr kjnnr ikk til at indommn r forurnst som bhøvr bhov for tiltak. rukstillatls/frdigattst Dt r ulovlig å ta bolign i bruk utn frdigattst llr midlrtidig brukstillatls. Visning S annons på llr ta kontakt md oppdragsansvarlig. Oppdragsansvarlig Tonj orthn, Mglr/Avd.ldr Tlfon: E-post: Mglrtam : Marius Solli jon Sigv ang Eindomsmglr Eindomsmglrfullmktig/Jurist Tlfon: tlfon: E-post: E-post: ØKonomi Pris: S prislist. talingsbtinglsr Kjøpr r innforstått md at tilfrdsstillnd finansiringsbkrftls for hl kjøpsummn skal forlggs mglr når avtal om kjøp inngås, og at diss opplysningn kan bli vidr formidlt til utbyggrs bygglånsbank. Hvis nåværnd bolig skal bnytts hlt llr dlvis til finansiring av kjøpt kan dnn stills som sikkrht ttr MglrTakst utført av EindomsMglr1. Omkostningr Som n dl av dt samld vdrlagt skal kjøpr i tillgg til kjøpsummn btal følgnd omkostningr: - Dokumntavgift, 2,5 % av tomtvrdi kr S prislist - Tinglysingsgbyr skjøt p.t. kr 1.060,- - Tinglysingsgbyr pantdokumnt p.t. kr 1.060,- - Startkapital til samit kr ,- En vntull økning i omkostningn må dkks av kjøpr. Tinglysingsdommrn avgjør om dokumntavgiftsgrunnlagt aksptrs og drsom grunnlagt skull bli ndrt vil n v. rduksjon/økning vær kjøprs ansvar og risiko. Forskudd Kjøprn skal innbtal forskudd kr ,-. Dt vil bli utsndt faktura på bløpt når garanti iht. ustadoppføringslovas 12 og 47 r utstdt på vgn av slgr. lir ikk bløpt innbtalt i rtt tid i samsvar md avtaln, rgns dtt likt md manglnd btaling. løpt konvrtrs som n dl av kjøpsummn når dnn skal innbtals pr. oppgjørs- og ovrtaglssdato. Rstrnd dl av oppgjørt samt omkostningr innbtals pr. ovrtagls. Et forskudd r slgrs pngr. Når slgr har oppfylt vilkårn om å still garantir ttr buofl 12 og 47, v. stilt garanti ttr buofl 12 og kjøpr har fått hftlssfri hjmml til tomtn, godskrivs drfor slgr rntr av innstånd på klintkonto til nhvr tid, bortstt fra rntr av omkostningr som r innbtalt av kjøpr. Kjøpr og slgr godskrivs likvl ikk rntr når diss for hvr av partn utgjør mindr nn t halvt rttsgbyr, jf indomsmglings forskriftn 3-10 (3). Vi-vann-kloakk Eindommn vil vær tilknyttt offntlig vi, vann og avløp via privat stikkldningr. All arbidr og kostnadr r inkludrt i kjøpsummn. Kommunal avgiftr og ligningsvrdi Ligningsvrdi og kommunal avgiftr faststts av ligningskontor og kommun ttr frdigstillls. 44 prospkt kanaln prospkt kanaln 45

24 kjøpsbtinglsr - kanaln, salgstrinn 3, hus D kjøpsbtinglsr - kanaln, salgstrinn 3, hus D Sami/forrtningsførr Slgr har anldning til å stift og å inngå bindnd forrtningsførravtal, md 6 mnd. oppsigls, på vgn av samit. Kjøprn vil bli innkalt til møt. Hr vil dt bli valgt nytt styr for samit, gjnnomgang av vdtktr og husordnsrglr samt vdta ndlig fllsutgiftr. Lokalli i forbindls md stiftlssmøt og v. gbyr for rgistrring i rønnøysund fakturrs sami vd ovrtakls v. via startkapital. Stipulring av budsjtt samt stifting av samit anss ikk som indomsmgling og omfatts drmd ikk av dn sikkrhtsstillls/ansvarsforsikring som gjldr i indomsmglingslovn. Utkast til driftsbudsjtt for først driftsår vil bli utarbidt i forkant av samimøt. Dt tas forbhold om ndringr i budsjttpostn og fllsutgiftn. Fllsutgiftn skal fordls ttr irbrøk. Normalordningn r at irbrøkn fordls ttr bruksaral (RA). Fllskostnadr Kjøpr r forpliktt til å btal sin andl av irsksjonssamits flls kostnadr. Pr. ovrtaklssdato btals i tillgg til kjøpsum kr ,- som stts av til startkapital til sami. Slgr forpliktr sg til å btal løpnd fastsatt fllskostnadr, stiftlssomkostningr og startkapital på usolgt nhtr. Fllskostnadr antas å bli ca. kr 17,- pr. kvm RA pr. mnd., og skal dkk bl.a. avstning til vdlikhold fllsaralr, forrtningsførsl, forsikring bygg (ikk innbo) og fllsaralr og andr driftskostnadr. Ovnnvnt kostnadr r stipulrt og kun r basrt på rfaringstall. Kommunal avgiftr blir fakturrt hvr nklt sksjon. Abonnmnt kabl-tv/intrntt/tlfoni kommr i tillgg og bkosts av dn nklt kjøpr. Garasj/parkring Dt vil bli tablrt parkringskjllr undr byggn. All lilightr får 1 stk. p-plass i parkringskjllr. Slgr forbholdr sg rttn til å fordl parkringsplassn vd frdigstillls og ovrtakls. Vlforning Dt r pliktig mdlmskap i grndalag/vlforning som v. blir tablrt i boligfltt. Gjnnom sitt mdlmskap r irn pliktig til å vdstå sg og rspktr forningns rttightr og pliktr. Fllsaralr skal vær åpn for allmnn frdsl til fots, md sykkl og lignnd, og for maskinlt vdlikhold, snøbrøyting, nødtrafikk og nødvndig tilbringrtjnst. Rgulrt fllsaral skal/kan ovrskjøts dt grndalag /vlforning som tablrs for dt samld boligflt. Kostnadn vd forvaltning av slikt fllsaral vil bli fordlt på mdlmmn i grndalag/vlforning. Kjøprn pliktr å rtt sg ttr forningns vdtak og vdtktr, hrundr dlta md n forholdsmssig andl kontingnt/fllsutgiftr m.v. Dokumntavgift for andl fllsaral r inkludrt i kjøpsummn/tomtvrdin for bolign, og btals vd ovrskjøting av bolign. Lvrandøravtalr Slgr har på vgn av sami anldning til å inngå bindnd avtal vdrørnd srvicavtalr og andr avtalr md v. følgnd lv andørr: Hislvrandør Lvrandør av tlfonlinj til hiskupr Slskap som forstår fjrnavlsning av forbruk av varmvann og fjrnvarm Vaktmstrslskap, vaktslskap og srvicvrtr Forrtningsførr Lvrandør av TV og intrntt Finansiring EindomsMglr 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjnnom n samtal md n av Sparank 1 sin mang finansill rådgivr. Kontakt mglr om dtt. Øvrig kjøpsforhold Slgr Grilstad Marina AS, org.nr: Ovrtakls rgnt frdigstillls r 14 mnd. for hus D ttr at slgrs forbhold r frafalt, uavhngig av om forbhold ikk r innfridd. Drsom dt oppstår forsinkls som brttigr dagmulkt, så skal dtt brgns ttr 14 mnd. fra sltting av slgrs forbhold. Endlig faststtls av nøyaktig ovrtaglsstidspunkt vil ikk vær avklart før utsndls av innkalling til ovrtaglssforrtning som snds ut snst 4 ukr før forrtningn skal avholds. Ovrtakls kan tidligst skj når dt forliggr frdig attst/midlrtidig brukstillatls, samt ovrtaglssprotokoll signrt av bgg partr som bkrftr at ovrtagls har funnt std. En forutstning for at ovrtagls skal kunn finn std r at fullt oppgjør inklusiv omkostningr r bkrftt mottatt på mglrs klintkonto. Dt r ulovlig å ta bolign i bruk utn frdigattst/midlrtidig brukstil latls. Kjøpr har hllr ingn plikt til å ovrta llr innbtal oppgjør utn at frdigattst/midlrtidig brukstillatls forliggr. Dt gjørs oppmrksom på at oppgjørs- og ovrtaglssdato vil kunn skj slv om dt fortsatt vil forgå byggarbidr på indommn i forbindls md frdigstillls av d øvrig lilightr/fllsaralr/tknisk installa sjonr. Kjøpr kan ikk nkt å ovrta lilightn slv om sksjonring/fradling/ hjmmlsovrgang ikk r gjnnomført. Kjøpsummn vil bli stånd på mglrs klintkonto inntil nødvndig formalittr r på plass. olign skal lvrs i byggrngjort stand, og fllsaralr i ryddt stand. Fllsaralr/utomhusaralr Ovrtakls av flls- og utaral skal gjnnomførs av slgr og samits styr, og ovrtakls av lilightn kan skj uavhngig av dtt. Ovrtakls kan ikk nkts av kjøpr slv om utomhusaralr ikk r frdigstilt. Såfrmt dlr av utvndig arbidr ikk r frdigstilt vd ovrtakls, skal manglnd frdigstilt arbidr anmrks i ovrtaklss protokolln. Kjøpr opplyss om mulightn til å tilbakhold nødvndig bløp på mglrs klintkonto som sikkrht for mangln. Tilbakholdt bløp må stå i samsvar md mangln. Altrnativt kan slgr still garanti for frdigstilllsn, md bløp utarbidt av takstmann. Ovnnvnt oppfordring om tilbakholdls gjldr også for d forhold som gjnstår for å få frdigattst. Hftlsr/srvituttr Ingn hftlsr følgr indommn vd salg. Dt r pr. d.d. tinglyst t pantdokumnt på kr ,- til Trondhim kommun som sikkrht for gjnnomføring av utbyggingsavtal mllom slgr og Trondhim kommun. Dtt pantdokumntt skal ikk følg indommn, og skal sltts for slgrs rgning før oppgjør. Dt r lovbstmt pantrtt til samit. Dt r pr. d.d. ikk tinglyst srvituttr, mn dtt må pårgns i forbindls md bstmmlsr om bruk av fllsaral og lignnd. Fra hovdbølt som indommn r fradlt fra, kan dt vær tinglyst srvituttr som rklæringr/avtalr. Offntlig forbhold Kjøpr aksptrr at dt på indommn kan påhfts srvituttr/ rklæringr som mått bli påkrvd av offntlig myndight, driblant rklæring som rgulrr drift og vdlikhold av fllsområdr, og drift og vdlikhold av nrgi/ nttvrk m.m. Slgrs forbhold Slgr tar forbhold om følgnd: At, n for slgr, tilfrdsstillnd offntlig godkjnning i form av igangsttingstillatls innvilgs for prosjktt. At dt forhåndslgs t tilstrkklig antall lilightr. Slgrs forbhold skal vær avklart innn Slgr kan uavhngig av ovnnvnt, slv vlg å sltt forbholdn innn fristn slv om forbholdn ikk r innfridd i form av tilfrdsstillnd salg og innvilgt igangsttingstillatls. Dtt r ikk mglrs avgjørls og ansvar, og kjøpr r innforstått md at dt i t slikt tilfll r slgr som bærr all risiko for å få prosjktt ralisrt. Gnrll forutstningr Kjøpsbtinglsr Kjøpsbtinglsn rgulrr btinglsn for kjøp av bolig. olign r i fortsttlsn omtalt som lilight. Avtal anss inngått når kjøpr har lvrt mglr skriftlig bindnd bkrftls på kjøp og akspt r mddlt. Kjøpsbtinglsn utgjør, sammn md aksptbrv, lvransbskrivls og skriftlig opplysningr i prospkt/brosjyrmatrill, d samld avtalvilkårn for kjøp av dn aktull lilightn. Kjøpr og slgr vil snr inngå fullstndig kjøpkontrakt md ndlig vdlgg inkl. tgningr. Kjøpr aksptrr at dtaljbstmmlsr først kan bli avklart på dtt tidspunkt. Innholdr kontraktsdokumntn bstmmlsr som stridr mot hvrandr, gjldr yngr bstmmlsr foran ldr, spsill foran gnrll, og bstmmlsr utarbidt særskilt for handln, foran standardisrt bstmmlsr. Kjøpr gjørs oppmrksom på at all skissr, frihånds- og ovrsiktstgningr i prspktiv, fotos, annonsr, bildr og planr r forløpig og utformt for å illustrr prosjktt. Slik tgningr, fotos, annonsr, bskrivlsr, mv., vil drfor innhold dtaljr - ksmplvis bplantning, innrdning, møblr, tkst og andr ting - som ikk nødvndigvis vil inngå i dn frdig lvransn, og r ikk å ans som n dl av avtalvilkårn for kjøpt. Slik avvik kan ikk påbrops som mangl fra kjøprs sid. Vd forsinklsr kan kjøpr ha krav på dagmulkt tilsvarnd 0,75 promill av vdrlagt i inntil 100 dagr dr dt r itomt, på fstt tomt r satsn 1 promill. Kontraktsvilkår Avtalforholdt r undrlagt bstmmlsn i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalr md forbrukr om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). ustadoppføringslova brukr btgnlsn ntrprnørn og forbrukrn, mns hr bruks uttrykkn slgr og kjøpr om d samm btgnlsn. ustadsoppføringslova sikrr kjøpr rttightr som ikk kan innskrnks i kjøpkontraktn, jfr. ustadoppføringslova 3. Prosjktt rttr sg mot forbrukr som ønskr å rvrv bolig til gt bruk. Slgr forbholdr sg rttn til å forkast llr anta thvrt bud utn å mått bgrunn dtt. For øvrig kommr gjldnd lovgivning til nhvr tid til anvndls. ustadsoppføringslova kommr ikk til anvndls dr kjøpr anss som profsjonll/invstor, llr når lilightn r frdigstilt. I slik tilfllr vil handln i hovdsak rgulrs av lov om avhnding av fast indom av 3. juli 1992 nr. 93. Slgr kan likvl vlg å slg ttr ustadoppføringslova. Avhndingslovn r ufraviklig vd forbrukrkjøp av nyoppført bolig som ikk har vært brukt som bolig i mr nn tt år på avtaltidspunktt, drsom slgr har gjort avtaln som ldd i næringsvirksomht. Eirforhold Kjøpr blir vd gjnnomføring av avtaln mdlm i t irsksjonssami. Kjøpr vil få nrtt til bruk av sin lilight md vntult tinglyst tillggsaral. Kjøprs øvrig rttightr som mdlm i t irsksjonssami følgr av irsksjonslovgivningn (Lov om irsksjonr av 23. mai 1997 nr. 31 (irsksjonslovn), og vdtktn til nhvr tid. Samit har pantsikkrht i hvr sksjon for ubtalt krav og forpliktlsr ovrfor samit (lgalpantrtt), i mdhold av irsksjonslovns 25. Dt gjørs oppmrksom på at man kun kan rvrv to boligsksjonr i samit, md unntak av rvrv av fritidsbolig. Garantir For d lilightr som blir solgt ttr ustadoppføringslova skal slgr still d nødvndig garantir i samsvar md ustadsoppføringslova 12 og v. 47. Garantin r gjldnd i byggpriodn og frm til 5 år ttr ovrtaklsn av lilightn jfr. 12. Garantin gjldr som sikkrht båd for slv lilightn, og for boligdlns fllsaral, utomhusaral, hrundr frdigstilllsn av diss. Garantin jfr. ustadoppføringslova 12 vil bli rkvirrt når bindnd kjøpsbkrftls r aksptrt. D aktull garantir ndtgns i kontraktn mllom kjøpr og slgr, og garantin snds av praktisk årsakr til EindomsMglr1 på vgn av kjøpr. Garanti blir tilsndt kjøpr. Vd utstdls av samlgaranti vil dnn bli tilsndt forrtningsførr/formann i samit. Evntull manglr må varsls til slgr så snart som mulig ttr at d r oppdagt, llr ttr at dt var mulig å oppdag dm. Rklamasjonstidn r 5 år ttr ovrtaglsn, jfr. ustadoppføringslova 30. yggbskrivls/lvransbskrivls yggbskrivlsn/lvransbskrivlsn skal angi hvilkn tknisk standard prosjktt lvrs md, samt forløpig angi hva kompltt lvrans ttr kjøpkontraktn innbærr. Drsom dt ikk r tatt inn spsifisrt bstmmlsr i kjøpkontraktn, gjldr følgnd krav: - D tknisk løsningr skal tilfrdsstill plan- og bygningslovgivningn, hrundr kravn i tknisk forskrift. - Utført arbid skal tilfrdsstill avtalt tolransklassr i hnhold til kontrakt. Om ikk tolranskrav r avtalt i kontrakt vil krav til avvik vær i hnhold til normalkrav i standardn, jfr. Norsk Standard NS :2008. Slgr forbholdr sg rttn til å forta ndringr i matrialvalg og konstruksjonsløsningr, samt forta tilpasningr som r nødvndig ttr hvrt som tiltakt dtaljprosjktrs utn forhåndsvarsl til kjøprn. Endringn skal ikk rdusr byggts llr lilightns kvalitt llr vsntlig ndr innholdt i prosjktt som sådan. Slik ndringr gir ikk rtt til prisjustring fra non av partn. Om dt blir nødvndig å gjnnomfør vsntlig ndringr ut ovr d forannvnt bstmmlsr, pliktr slgr å varsl kjøpr om ndringn utn ugrunnt opphold.. Tillgg-/ndringsarbidr Kjøprn kan ikk krv å få utført ndringr llr tillggsarbidr: a) som vil ndr kontraktsummn md 15 % llr mr, b) som ikk står i sammnhng md slgrs ytls llr c) som vil mdfør ulmpr for slgr som ikk står i forhold til kjøprs intrss i å krv ndringn llr tillggsarbidt. Slgrn skal skriftlig klargjør for kjøprn d kostnadsmssig og tids mssig konskvnsn av d ndringn llr tillggsarbidn kjøprn krvr. Mot sikkrht fra slgrn ttr bustadoppføringslova 47, kan slgrn krv at kjøprn btalr forskudd for vdrlag for ndringr og tillggsarbidr. Altrnativt kan slgrn krv at kjøprn stillr sikkrht for slgrns krav på tillggsvdrlag. 46 prospkt kanaln prospkt kanaln 47

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo Elvgata 11 BORETTSLAG M lva so nabo M lva so nabo sntralt og trivlig FAKTA: På n tiligr vrkst- og lagrtotn i Elvgata 11 i Bruunal, skal OBOS og HBS Holing bygg tr bygg tilsan 40 boligr. Du kan vlg blant

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE 1 IHOLDFORTEGELE Md hjrt for Mandal... id Lilihtn... id Kjøpsinformasjon fra mlr... id 16 Utomhusplan... id 23 Etasjplanr... id 24 alstninr... id 2 Lvransbskrivls...

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig i naurskjønn og solrik omgivlsr Prisanydning 750000,- Okobr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig md nydlig usik og god solforhold - Dobblgarasj - 4 sovrom - Sor om - Usik - Gunsig inngang

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Enbolig md my ponsial Prisanydning 1450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 18 Enbolig md my ponsial og romslig om Hr får du: - Sor om - Garsj - 3 Sovrom - Fin bliggnh - Gunsig

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin Nyr nbolig md livsløpsandard Prisanydning 1700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin 4 Enbolig fra 2012 md al på plan Snrumsnær bliggnh på Sraumn - Ny sadard - Trappfri adkoms - Livsløpssandard

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

8.0 Orientering. Prosjekteksempel. Tilstandsvurdering. Skadeomfang. Utbedringsmetoder.

8.0 Orientering. Prosjekteksempel. Tilstandsvurdering. Skadeomfang. Utbedringsmetoder. Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 8-1 Postnr Murrarbid Rhab av fasadr Tkst 8 PUSS- OG REPARASJONSARBEIDER PÅ UNDERLAG AV BETONG 8.0 Orintring. Prosjktksmpl. Tilstandsvurdring. Skadomfang. Utbdringsmtodr. 8.0.1

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer