Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen"

Transkript

1 Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon. Du kan inn oppatringr or skrivrprogramvarn på Lxmarks hjmmsi på Hva r lokal utskrit? Lokal utskrit r utskrit ra n lokalt tilkoblt skrivr (n skrivr som r koblt irkt til atamaskinn m n USBkabl llr parallllkabl). Når u installrr nn typn skrivr m n USB-kabl, bør u installr skrivrprogramvarn ør u koblr til USB-kabln. S installringsokumntasjonn hvis u vil ha mr inormasjon. CDn Programvar og okumntasjon kan bruks til å installr n nøvnig skrivrprogramvarn på lst Winows-oprativsystmn. Installr programvar v hjlp av CDn Du kan installr skrivrprogramvar or ølgn oprativsystmr v hjlp av CDn Programvar og okumntasjon: Winows Vista Winows Srvr 2003 og Winows Srvr 2003 x64 Winows XP og Winows XP x64 bit Eition Winows 2000 Winows M Winows NT 4.0 Winows 98 Son Eition (USB støtts ikk) 1 Stt inn CDn Programvar og okumntasjon. Hvis installringsskjrmn ikk viss, kan u klikk på Start Kjør og rttr skriv inn D:\stup.x, r D r stasjonsbokstavn or CD-ROM-stasjonn. 2 Vlg Install Printr an Sotwar (Installr skrivr og programvar). 3 Vlg Suggst (Forslått), og klikk rttr på Nxt (Nst). 4 Vlg Loal Attah (Lokalt tilknyttt), og klikk rttr på Nxt (Nst). Skrivrprogramvarn kopirs til atamaskinn. 5 Kobl til USB-kabln llr parallllkabln, og slå rttr på skrivrn igjn. Plug-an-play-skjrmn viss, og t opprtts t skrivrobjkt i skrivrmappn. Installr programvar v hjlp av Vivisr or skrivrinstallasjon Du kan installr skrivrprogramvar or ølgn oprativsystmr: Winows 98 First Eition (USB støtts ikk) Winows 95 (USB støtts ikk)

2 Si 2 av 6 1 Stt inn CDn Programvar og okumntasjon. Klikk på Avslutt hvis CDn startr automatisk. 2 Klikk på Start Innstillingr Skrivr, og klikk rttr på Lgg til skrivr or å start Vivisr or skrivrinstallasjon. 3 Når u blir bt om t, må u vlg å installr n lokal skrivr og rttr klikk på Har isktt. 4 Angi plassringn til skrivrprogramvarn. Bann bør omtrnt vær slik: D:\Drivrs\Print\Win_9xM\, r D r bokstavn til CD-ROM-stasjonn. 5 Klikk på OK. Winows-instruksjonr or nttvrkstilkobl skrivr Hva r nttvrksutskrit? I Winows-miljør kan nttvrksskrivr konigurrs or irkt llr lt utskrit. Bgg iss mton or nttvrksutskrit krvr at u installrr skrivrprogramvar og opprttr n nttvrksport. Utskritsmto IP-utskrit Skrivrn r koblt irkt til nttvrkt m n nttvrkskabl, or ksmpl n Ethrnt-kabl. Skrivrprogramvarn blir vanligvis installrt på hvr nklt atamaskin i nttvrkt. Eksmpl Dlt utskrit Skrivrn r koblt til n av nttvrksatamaskinn m n lokal kabl, or ksmpl n USB- llr parallllkabl. Skrivrprogramvarn blir installrt på atamaskinn som r koblt til skrivrn. Unr installringn av programvar konigurrs skrivrn til å vær "lt" slik at anr nttvrksatamaskinr kan sn utskritsjobbr til n. Installr programvar or irkt IP-utskrit 1 Stt inn CDn Programvar og okumntasjon. Hvis installringsskjrmn ikk viss, kan u klikk på Start Kjør og rttr skriv inn D:\stup.x, r D r stasjonsbokstavn or CD-ROM-stasjonn. 2 Vlg Install Printr an Sotwar (Installr skrivr og programvar). 3 Vlg Suggst (Forslått), og klikk rttr på Nxt (Nst). Mrk: Vlg Custom (Egninrt) i stt or Suggst (Forslått) hvis u vil vlg komponntn u vil installr. 4 Vlg Ntwork Attah (Nttvrkstilknyttt), og klikk rttr på Nxt (Nst). 5 Vlg skrivrmolln u installrr. Skrivrn oppags automatisk i nttvrkt, og t tilorns automatisk n IP-arss.

3 Si 3 av 6 6 Vlg skrivrn u vil skriv ut på, ra listn ovr skrivr. Mrk: Hvis skrivrn ikk viss på listn, må u klikk på A Port (Lgg til port), og rttr ølg instruksjonn på skjrmn. 7 Klikk på Finish (Fullør) or å ullør installringn. 8 Klikk på Don (Frig) or å avslutt installasjonsprogrammt. Installr programvar or lt utskrit Konigurring av lt utskrit orgår ovr lr trinn og bør ror gjørs i ølgn rkkølg: 1 Installr skrivrprogramvarn på atamaskinn som r koblt til skrivrn. a b Stt inn CDn Programvar og okumntasjon. Hvis installringsskjrmn ikk viss, kan u klikk på Start Kjør og rttr skriv inn D:\stup.x, r D r stasjonsbokstavn or CD-ROM-stasjonn. Vlg Install Printr an Sotwar (Installr skrivr og programvar). Vlg Suggst (Forslått), og klikk rttr på Nxt (Nst). Vlg Loal Attah (Lokalt tilknyttt), og klikk rttr på Nxt (Nst). Skrivrprogramvarn kopirs til atamaskinn. Kobl til USB-kabln llr parallllkabln, og slå rttr på skrivrn igjn. Plug-an-play-skjrmn viss, og t opprtts t skrivrobjkt i skrivrmappn. 2 Dl skrivrn i nttvrkt. a Åpn skrivrmappn or oprativsystmt. b Vlg skrivrobjktt. Klikk på altrnativt or å l skrivrn i utskritsgnskapn. Dtt innbærr at u må tilorn t lt navn til skrivrn. Klikk på OK. Hvis t manglr ilr, kan u bli bt om å stt inn oprativsystm-cdn. Kontrollr ølgn or å vær sikkr på at skrivrn bl lt: Skrivrobjktt i skrivrmappn r mrkt m t symbol som visr at skrivrn r lt. Dt kan or ksmpl viss n hån unr skrivrobjktt. Søk i Anr maskinr llr Min nttvrksstr. Finn navnt på vrtsatamaskinn, og s ttr navnt som r tilornt til skrivrn. 3 Kobl anr nttvrksatamaskinr til skrivrn. Bruk no-til-no-mton a Åpn skrivrmappn or oprativsystmt. b Klikk på Lgg til skrivr or å start vivisrn or skrivrinstallasjon. Vlg å installr n nttvrksskrivr. Skriv inn skrivrnavnt llr URL-arssn (hvis u r tilkoblt Intrntt llr t intrantt), og klikk på Nst. Hvis skrivrnavnt llr URL-arssn r ukjnt, kan u la tkstboksn vær tom og klikk på Nst. Vlg nttvrksskrivrn på listn Dlt skrivr. Hvis skrivrn ikk viss på listn, må u oppgi bann til skrivrn i tkstboksn. Bann lignr på tt: \\[srvrvrtsnavn]\[navn på lt skrivr]. Srvrvrtsnavnt r navnt på srvrmaskinn som intiisrr n i nttvrkt. Navnt på n lt skrivrn blir tilornt unr installringsprosssn. Klikk på OK.

4 Si 4 av 6 g h Skriv ut n tstsi når installringn r ullørt. Gjnta trinn a til trinn g or å gjør t mulig or hvr atamaskin i nttvrkt å skriv ut på n lt skrivrn. Bruk pk-og-skriv ut-mton a Dobbltklikk på Anr maskinr llr Min nttvrksstr på skrivbort til nttvrksatamaskinn som u vil aktivr or utskrit ra n lt skrivrn. b Finn vrtsnavnt til atamaskinn som r koblt til skrivrn, og obbltklikk på t. Høyrklikk på navnt på n lt skrivrn, og vlg altrnativt or å installr skrivrn på nttvrksatamaskinn. Vnt non minuttr på at prosssn ullørs. Hvor lang ti tt tar, avhngr blant annt av nttvrkstraikkn. Lukk Anr maskinr llr Min nttvrksstr. Skriv ut n tstsi. Gjnta trinn a til trinn or å gjør t mulig or hvr atamaskin i nttvrkt å skriv ut på n lt skrivrn. Mrk: Hvis u vil vit mr om tt, kan u s Lxmarks hjmmsi på S ttr n artikkl i kunnskapsbasn om 64-bitrs-støtt. Dnn mton kan vær n mst ornutig brukn av systmrssursr. Datamaskinn som r koblt til skrivrn, bhanlr all utskritsjobbn, inklurt som ruts ra anr atamaskinr i nttvrkt. Dt btyr at anr atamaskinr i nttvrkt kan gå tilbak til annn bruk my raskr. M nn mton installrs bar t lstt av skrivrprogramvarn på hvr atamaskin i nttvrkt. Installr kstra skrivrprogramvar Hvis u vil bruk non av anr programmn som r tilgjnglig på CDn Programvar og okumntasjon, kan u installr m v å ølg nn bann or tilpasst installring: 1 Stt inn CDn Programvar og okumntasjon. Hvis installringsskjrmn ikk viss, kan u klikk på Start Kjør og rttr skriv inn D:\stup.x, r D r stasjonsbokstavn or CD-ROM-stasjonn. 2 Vlg Install Printr an Sotwar (Installr skrivr og programvar). 3 Vlg Custom (Tilpasst), og klikk rttr på Nxt (Nst). 4 Vlg Slt Componnts (Vlg komponntr), og klikk rttr på Nxt (Nst). 5 Angi om u vil installr programvarn på in lokal atamaskin llr på n kstrn atamaskin i nttvrkt, og klikk rttr på Nxt (Nst). 6 Klikk på plusstgnt i boksn unr Slt Componnts (Vlg komponntr) or å vis listn ovr tilgjnglig programmr. 7 Mrk av i avmrkingsboksn v sin av hvrt program u vil installr, og klikk rttr på Finish (Fullør). Programvarn kopirs til atamaskinn. 8 Kobl til USB-kabln llr parallllkabln, og slå rttr på skrivrn igjn. Plug-an-play-skjrmn viss, og t opprtts t skrivrobjkt i skrivrmappn.

5 Si 5 av 6 Ma-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Før u installrr skrivrprogramvar En lokalt tilkoblt skrivr r n skrivr som r koblt til n atamaskin via n USB-kabl. Når u installrr nn typn skrivr, må u installr skrivrprogramvarn ør u koblr til USB-kabln. S installringsokumntasjonn hvis u vil ha mr inormasjon. CDn Programvar og okumntasjon kan bruks til å installr n nøvnig skrivrprogramvarn. Mrk: En PPD-il or skrivrn kan også lasts n som n programvarpakk ra Lxmarks hjmmsi på Opprtt n kø i utskritssntrt llr i skrivroppsttvrktøyt I orbinls m lokal utskrit må u opprtt n utskritskø: 1 Installr n PPD-il (PostSript Printr Dsription) på atamaskinn. En PPD-il gir taljrt inormasjon til Mamaskinn om gnskapn til skrivrn. a Stt inn CDn Programvar og okumntasjon. b g h Dobbltklikk på installasjonspakkn or skrivrn. Klikk på Continu (Fortstt) på vlkomstskjrmn, og klikk rttr på Continu (Fortstt) på nytt ttr at u har vist Ram-iln. Klikk på Continu (Fortstt) ttr at u har lst lisnsavtaln, og klikk rttr på Agr (Enig) or å gota btinglsn i avtaln. Vlg t mål, og klikk på Continu (Fortstt). Klikk på Install (Installr) i vinut Easy Install (Enkl installring). Skriv inn brukrpassort, og klikk rttr på OK. All n nøvnig programvarn r installrt på atamaskinn. Klikk på Clos (Lukk) når installringn r ullørt. 2 Åpn Finr, og vlg Programmr og rttr Vrktøy. 3 Dobbltklikk på Utskritssntr llr Skrivroppsttvrktøy. 4 Kontrollr at utskritskøn bl opprttt. Hvis n USB-tilkobl skrivrn viss på skrivrlistn, kan u avslutt utskritssntrt llr skrivroppsttvrktøyt. Hvis skrivrn ikk viss på skrivrlistn, må u kontrollr at USB-kabln r riktig koblt til, og at skrivrn r slått på. Hvis skrivrn viss på listn ovr skrivr, kan u avslutt utskritssntrt llr skrivroppsttvrktøyt. Ma-instruksjonr or nttvrkstilkobl skrivr Installr programvar or nttvrksutskrit Hvis u vil skriv ut på n nttvrksskrivr, må hvr Maintosh-brukr installr n spsialutviklt PPD-il (PostSript Printr Dsription) og opprtt n utskritskø i utskritssntrt llr skrivroppsttvrktøyt. 1 Installr n PPD-il på atamaskinn. a b Stt inn CDn Programvar og okumntasjon. Dobbltklikk på installasjonspakkn or skrivrn.

6 Si 6 av 6 g h Klikk på Continu (Fortstt) på vlkomstskjrmbilt, og klikk rttr på Continu (Fortstt) på nytt ttr at u har vist Ram-iln. Klikk på Continu (Fortstt) ttr at u har lst lisnsavtaln, og klikk rttr på Agr (Enig) or å gota btinglsn i avtaln. Vlg t mål, og klikk på Continu (Fortstt). Klikk på Install (Installr) i vinut Easy Install (Enkl installring). Skriv inn brukrpassort, og klikk rttr på OK. All n nøvnig programvarn r installrt på atamaskinn. Klikk på Clos (Lukk) når installringn r ullørt. 2 Opprtt n utskritskø i Utskritssntr llr i Skrivroppsttvrktøy. V hjlp av ApplTalk-utskrit a Åpn Finr og vlg Programmr og rttr Vrktøy. b Dobbltklikk på Utskritssntr llr Skrivroppsttvrktøy. Vlg Lgg til skrivr på Skrivr-mnyn. Vlg ApplTalk på lokalmnyn. Vlg ApplTalk-sonn på listn. S nttvrksoppsttsin unr ApplTalk-ovrskritn hvis u vil ha inormasjon om hvilkn son llr skrivr u skal vlg. S Brukrhånbok hvis u vil ha inormasjon om hvoran u skrivr ut n nttvrksoppsttsi. Vlg n ny skrivrn på listn, og klikk rttr på Lgg til. V hjlp av IP-utskrit a Åpn Finr og vlg Programmr og rttr Vrktøy. b Dobbltklikk på Utskritssntr llr Skrivroppsttvrktøy. Vlg Lgg til skrivr på Skrivr-mnyn. Vlg IP-utskrit på lokalmnyn. Oppgi IP-arssn llr DNS-navnt til skrivrn i arssboksn or skrivrn. Du kan inn TCP/IP-arssn på nttvrksoppsttsin. S Brukrhånbok hvis u vil ha inormasjon om hvoran u skrivr ut n nttvrksoppsttsi. Vlg skrivrn på lokalmnyn or skrivrmolln. g Vlg n ny skrivrn på listn, og klikk rttr på Lgg til. Installr annn programvar or Maintosh Følgn Maintosh-vrktøy inns i Ma-ln av CDn Programvar og okumntasjon: Printr Fil Loar (Filinnlasting or skrivr) Printr Status (Skrivrstatus) Auto Upatr (Autooppatring) Printr Sttings (Skrivrinnstillingr) Dokumntasjonn or programvar og vrktøy blir kopirt til Maintosh-hariskn unr skrivrinstallringn.

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013 Fb 2013 (El.nr 8002200) CVM-MINI NETTANALYSATOR 1.6.- Oppstt av snittforbruk paramtr (Maximum Dmand). CVM-MINI r t instrumnt som målr, brgnr og visr d vanligst lktrisk paramtr i t tr-fas anlgg (båd balansrt

Detaljer

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer. Hvordan lage en PDF Alle mastergradsoppgaver skal nå innleveres elektronisk gjennom Munin på internett (http://www.ub.uit.no/munin/ ). Før den kan leveres inn gjennom Munin, må dokumentet konverteres til

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Installasjonsveiledning Future

Installasjonsveiledning Future Installasjonsveiledning Future Maskinkrav: Operativsystemer CPU/Prosessor RAM/Minne Ledig diskplass Internett tilgang Nettverk Windows 2008r2, Windows 7 Business/Professional/Ultimate. Windows 8, windows

Detaljer

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren.

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. Oppdatering av MAB. Før dere begynner pass på følgende 1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. 1 2. Viktig

Detaljer

Instruktørportalen - dokumentasjon

Instruktørportalen - dokumentasjon Instruktørportalen - dokumentasjon Forberedelser / ta i bruk portalen: Etter bestilling av instruktørportalen mottas en epost fra ibooking med senterets egen link til portalen, brukernavn (mobilnummer)

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb - en bruksanvisning Av Magnus Enger Versjon 1 Innhold 1) Registrer deg som bruker på Flickr.com 2) Last opp bilder 3) Legg bilder i galleriet

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke "snarveisikonmetoden". Se trinnene nedenfor:

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke snarveisikonmetoden. Se trinnene nedenfor: WinZip, eller et annet program som kan håndtere ZIP-filer, må være installert på systemet. Hvis du ikke har WinZip, kan du laste det ned gratis her: [KLIKK HER for å laste ned WinZip] Du må pakke ut (unzip)

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Bruke Skriv ut og hold 1

Bruke Skriv ut og hold 1 Bruke Skriv ut og hold 1 Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet og ikke skrive den ut med en gang. Når du er klar til å skrive ut,

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer