versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no"

Transkript

1 Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: E-post:

2 En god idé, barbidt til god boligr. Hi og god dag til dg. Takk for at du brukr dyrbar tid på å ls dtt, vi vt at du sikkrt har y på tallrknn i dag og vi har forsøkt å gi dg rask, tlig og god svar på dt du lurr på, i dnn brosjyrn. Havbyns far, Sir Ebnzr Howard ( ) publisrt i 1902 Morgndagns Havbyr. Hans visjon var å utvikl boligorådr so fornr fordln d å bo sntralt d fordln vd å bo landlig. Hans visjonr har gitt inspirasjon til havbyr rundt i hl vrdn, også Sjøhavn. Sjøhavn r n oppnålig drø. Ny failibolig fra undr 3 illionr agisk plassrt på n av Trondhis flottst totr på ndr Charlottnlund. Sjøhavn r t havbykonspt anno 2010 so passr for dn so vil bo sntralt, n satidig ha n litn havflkk og grønn orådr å ko hj til. For at dtt skal kunn ralisrs, får du ulight til å bidra til frdigstilllsn. Hvorfor? Nttopp dt at dn bst arkitktn oft r dg slv. Du kjnnr din stil. Hr har du ulightn til å få dt so du vil, fra dag én. For non r dt tilstrkklig d tt sovro d først årn, ns andr kan ha bhov for tr llr kanskj fir sovro. Trngr dr bar tt sovro, kan dr utstt innrdning av andr tasj til bhovt ldr sg. Sjøhavn ofattr flksibl boligtypr so kan innr vd innflytting llr voks i takt d din bhov og økonoisk forutstningr. D flst bolign vil kunn tilfrstill husbans krav til lån. Bolign i Sjøhavn r utviklt i saarbid d Husban og vil bstå av aralffktiv boligr d n iljøvnnlig profil, vannbårn var og vargjnvinning. Dt gir økonoisk forutsigbarht. For å få lån i Husban å all kundn søk Husban og bli godkjnt so låntakr

3 Gi dg slv n daglig gav n hlt spsill og prsonlig hav! Dn dln av bolign so r undr åpn hil kan gi dg y gld og rstitusjon, bar vd sitt utsnd. Vi so står bak Sjøhavn, r fstjrnrs havlskr og har drfor lagt nd y forarbid for å gi Sjøhavnbborn alt so skal til for å kunn skap t gt univrs rtt utnfor sin gn stu. Vi gjør utaraln ot adkostvin frdig bplantt, ns du slv gjør frdig havsidn. All privat havr vil bli inngjrdt. Vi har lagt tr forslag til havplanr, basrt på Sjøhavns tr fargta. Vil du at vår lankapsarkitktr skal gi dg nda flr idr? D har ldig tid til dg. Vi foridlr også tilbud på opparbidls hvis du ønskr dt. Bar si ifra. Utaraln i Sjøhavn r spnnnd. Lkplassr, stir og øtplass vil bli frdig opparbidt i hnhold til Sjøhavns utohusplan og bskrivlsr. Dt r lagt vkt på at Sjøhavn skal vær t trygt std å opphold sg, båd for stor og så. Dt lags to blindvir innnfor boligorådt, i stdt for gjnnokjøring. Dt førr til at biltrafikkn blir bgrnst til kjøring til og fra dn lt bolig. Dt skjrs ot støy fra jrnbann og dt byggs sikkrhtsgjrd. Illustrasjonsbild Illustrasjonsbild Illustrasjonsbild Ekspl på lttstlt hav Dnn havn har god, tilgjnglig flatr i trdkk. Sittkantr i tr ogir gulvt og skapr ovrgangn til plantn. Md så plantaralr blir dt n rlativt lttstlt hav. Så buskr og klatrplantr voksr opp ot dn lav støyskjrn llr gjrdt. Dtt gir havn n avdpt avslutning. Ekspl på avslappt hav Dnn havn har t raust grssaral, plass so gir ro for brd bruk av havn, satidig so an får føl naturn undr bar føttr. Et fast dkk i stin gjør dt ltt å kot til og bruk bodn og vrandadørn. Plnn favns o av buskr, staudr og sorblostr på n tilforlatlig åt ut ot gjrdt, og skapr n hav d t ykt og avslappt uttrykk. Ekspl på frodig hav Dnn havn gror dt godt i. Et lit aral rundt vrandadørn og bodn stinlggs, og utnfor dtt får dt gro vilt. Staudr, buskr og trær gjør havn frodig, og an kan finn hlig, så stdr ut i dt grønn

4 intriørbild Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. Vi vt at individull failir ønskr individull løsningr. For at dr i størst ulig grad skal kunn stt prg på failins ny hj, lvrr vi bolign klar til ovrflatbhandling av vggr og tak. n frdigstills i d plan so r valgt innrdt, d flislagt vggr og gulv. Arkitkturn r tuftt på norsk byggtradisjonr båd i atrialbruk, fargbruk og skala. Diss tradisjonn r fortolkt til t kontporært uttrykk. Fargvalgt på hovdvolut r ørkt, for å gi assosiasjonr til tjærsort iddlaldrstur. All bolign har utgangput i sa basisodll, hustyp A. Basisodlln r på to tasjr og kan innhold fra tt til fir sovro. Hustyp A kan også utvi d n litn vintrhav i forbindls d stun. Dt finns flst av hustyp A, n n kan vlg llo 5 ulik hustypr. Basisodlln lvrs d uinnrdt andr tasj. Innrdning av andr tasj kan utstts til bhovt for flr sovro ldr sg. Du vil da ha dirkt utgang til taktrrassn fra gangn, utn å ått gå via t sovro. Hr liggr dt til rtt for å nyt utsikt llr sol!

5 Salgsstart Illustrasjonsfoto For å forstrk havbytilknytningn, har vi utviklt fargtan Rødkløvr, Marikåp og Solsikk. Diss fargtan vil ko til uttrykk i fasadr sat gi inspirasjon til utforing av båd intriør og utndørsaralr. Kjøkkninnrdning, bad og gardrob btyr y for svært ang. I Sjøhavn vlgr du slv hvor y du vil lgg i dtt. So t altrnativ til vårt standardkjøkkn kan dr vlg fritt blant Sjøhavns kjøkknlvrandørs brd utvalg. Standardkjøkkn kor da i fradrag. Innnfor non bygningstknisk bgrnsningr vil d tgn, og gi tilbud på, failins drøkjøkkn. D kan også tilby hvitvarr, bad- og gardrobinnrdningr. Vår intriørarkitkt har utarbidt tr ulik ignta, basrt på fargpalttn til prosjktt. Dtt for å gi inspirasjon og idr. Intriørarkitktn kan også lis inn so din privat ignr. For å forstrk havbytilknytningn, har vi også utviklt fargtan Solsikk, Rødkløvr og Marikåp. Diss fargtan vil ko til uttrykk i fasadr sat gi inspirasjon til utforing av båd intriør og utohusaralr. Illustrasjonsfoto TEMA Solsikk: Md Sjøhavns bliggnht, r dt uulig å hold sg unna tat Sjøn. Illustrasjonsfoto TEMA Marikåp: Md Sjøhavns bliggnht, r dt uulig å hold sg unna tat Byn. Illustrasjonsfoto TEMA Rødkløvr: Md Sjøhavns bliggnht, r dt uulig å hold sg unna tat Blostrng

6 Lankapsplan Hustyp A1 Husnur Fargkodn visr sjøhavns vdtatt fargplan for prosjktt Drøn r å by på t std so oppfordrr til hnsyn og ota. Vi skal gjør dt vi kan for å skap grobunn for t vnnlig iljø hr. Vårt håp r slvfølglig at du og din faili kan hjlp oss d dn sakn. Hnsyn Prosjktt skal gjnnoførs på n åt so r i tråd d dn positiv oppfatningn trøndr allrd har av orådt. Målt r å styrk orådts allrd ksistrnd attraktivittr, ut ovr prosjktts grnsr. Orådt Adkostn til prosjktt vil skj fra Ranhisvgn. Sjøhavn vil frdig utbyggt bstå av 60 failiboligr. På totas stor grønn flls utaralr vil dt bli tablrt øtplassr so r lagt til rtt for aktivittr, lk og hygg båd for stor og så bbor. Næriljøt Rotvoll r kjnt for sitt flott kulturlankap. Bbygglsn i orådt osr av sjar. Dt r kort gåavstand til Rotvoll, Rotvollfjæra og Latin. Nærorådt r kjnt for sin flott natur og sitt unik fuglliv. Stinrskoln og Kristoffrtunt liggr rtt vd Dt Økologisk Hus. Hr satss dt økologisk og biodynaisk, fra bær so blir saft og sylttøy, og til grønnsakr, urtr, brød og bakrvarr. I vår tid Hr bor an blant tidligr grvr og du kan bo so n grv slv. Orådt r attraktivt og landlig, d utsikt og tilgang til fjordn i nord, n også sntralt, dr dt liggr rtt øst for Trondhi sntru. Dt tar ti inuttr d bil inn til torgt og til Værns flyplass trngr an otrnt 20 inuttr. I Grvns tid Historin o Rotvoll går tilbak til iddlaldrn og har vært id av ang intrssant prsonr. Fra 1821 til 1832 var Rotvoll Ndr id av grv Trap. Danskfødt grv Frdrik Christoffr Trap hadd allrd giftt sg to gangr i sitt hjland. Cotss Aali Ulrica Frdrikk von Schttow var dn trdj konn hans, og bryllupt stod i Trondhi. Fir av sin f barn fikk han d dattrn til dn forrig irn av Rotvoll, grv Carl Jacob Valdar Schttow. Stiftatann Trap prøvd, på grunn av krig og nød hr i landt, å organisr forsyningr til dt norsk folk, no gnral von Krogh islikt strkt. Trap bl suspndrt i 1812, n ko tilbak fra Købnhavn og til Trondhi san d prins Kristian Frdrik årt ttr. Han var kjnt for å vær lojal ovrfor båd kongn og bfolkningn. Han arvt Rotvoll ndr i 1821 og bl bgravd d sin kon i failigravstdt vd Lad kirk. Ø S N V

7 Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. HUS A Hustyp A (basisodlln) r n gt innholrik og aralffktiv bolig. Hustypn r tilrttlagt for Husbafinansiring, forutsatt at sovro i først tasj byggs før innflytting. I først tasj r takhøn ca. 2,7 tr, d unntak av vntull vintrhav og sovro, so r ca. 2,4 tr, for å gi ltt tilgang til balkong/trrass. I andr tasj r dt åpn hiling. akh tt 15 l l 23,8 ² gj.vinnr 23,8 ² Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. tknisk føringr. gj.vinnr 6,3 ² ,3 ² 9,9 ² 9,9 ² 15 5,1 ² 12 N 13 5,1 ² tt Vintrhag ,6 ² ø akh 14 Vintrhag ,6 ² ø N Valgulightr for Hustyp A: Innrdning av andr tasj Innrdning av andr tasj bytts ot sovro og taktrrass i først tasj Vintrhav og balkong Carport ,2 ² 5,6 ² 5,6 ² 5,6 ² ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 1, 7223 MELHUS, TLF: ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 1, 7223 MELHUS, TLF: ENDRINGEN GJELDER.: hø tak t tak k t FULL PAKKE Trrass 1 Trrass 1 5,6 ² 1. tasj 2. tasj : Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. Ettr brgning NS ,4 ² TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING. 52,6 ² n 52,6 ²35,6 ² 35,6 ² N 24 0 ² d 58,2 ²41,2 hø y 0 tak IC-51 IC-51 k t n FULL PAKKE d 12,5 ² hø y Salgstgningr 41,2 ² Salgstgningr ANT.: N 12,5 ² 83,8 ² 94,4 ² 83,8 ² 94,4 ² N : hø tak t N 3,4 Ettr brgning NS 3940 Ettr brgning NS 3940 Fasadr Fasadr typtyp A A 3,4 ² Sjøhavn Sjøhavn : 66,4 ² 66,4 ² ,4 ² 83,8 ² 4 Gang 4,4 ² indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: ENDRINGEN GJELDER.: 5 Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i 6,7 ² 6 ANT.: Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS ,2 ² 4 4,2 ² 3,0 ² 3,0 ² 2 1 6,7 ² Gang 4,4 ²

8 HUS B Valgulightr for Hustyp B: Innrdning av andr tasj Carport Hustyp B r lik Hustyp A, n har sokkltasj i tillgg. Dnn kan for kspl gi ro for kjllrstu og nda tt sovro, so vist på skissn. O dr ønskr å vnt d å innrd andr tasj, kan sokkln innr so t stort hovovro. Hustyp B r tilrttlagt for Husbafinansiring. 6,3 ² 23,9 ² ta kh Lav ø Sportsb Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS ,4 ² Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i 11,4 ² indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. l t ta h ak t t 4,2 ² 3,1 ² s N N d 4,0 ² d øy 6,4 ² kh ø gj.vinnr tknisk føringr. Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. 12,5 ² Sokkltasj 36,5 ² 36,5 ² FULL 6,3 ² 23,9 ² 2,4 ² 24 hø ak tt k 9,9 ² 1.tasj ta kh ø t 36,5 ² : Ettr brgning NS ,6² 125,4 ² 81,4 ² 24 39,5 ² Trrass 13,4 ² 52,7 ² 21,9 ² 13,9 ² tak hø 36,5 ² 00 t l N d ENDRINGEN GJELDER.: 6,7 ² 12,5 ² 6,3 ² 3,1 ² s 4,2 ² 21,9 ² 13,9 ² 1.tasj Planr Typ B 2. tasj Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. Sjøhavn 49,3 ² 1. tasj Undrtasj ø kh 49,3 ² Gang 4,4 ² ANT.: 4,0 ² N gj.vinnr s d N t ta ø Undrtasj 11,4 ² 6,4 ² 13,9 ² ta kh Lav 52,7 ² n 21,9 ² 13,9 ² 39,5 ² N 21,9 ² 00 IC-52 Salgstgningr

9 Ettr brgning NS 3940 Ettr brgning NS 3940 Ettr Ettr brgning NS NS Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. HUS C Hustyp C r n flksibl og vakkr bolig ovr to plan, d inngang, carport og bod i sokklplant. Først tasj i dnn bolign kan innr på forskjllig åtr, avhngig av din bhov. Hustyp C r ikk tilrttlagt for Husbafinansiring. l l 3,5 ² Aralr r r brgnt ut ut i i fra fra tgning og og r r oppgitt iht. iht. NS NS Tknisk forhold i i bygningsssig utførls kan kan påvirk aralr i i indr grad. Dt Dt tas tas forbhold o o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. 3,0 ² 3,5 ² Nt takhø 4,3 ² 3,0 ² Vask 5,0 ² gj.vinnr Nt takhø 4,3 ² 2,2 ² Vask 5,0 ² 2,2 ² gj.vinnr 7,9 ² 7,9 ² 31,7 ² 31,7 ² Hall 6,1 ² Hall 6,1 ² 8,5 ² 8,5 ² 3,5 ² Arb-/lkro 8,4 ² 3,5 ² Arb-/lkro 8,4 ² ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. tknisk føringr. AV: AV: AV: : : ² ² 102,2 ² ² Sjøhavn 38,2 ² Fasadr typ C NR.: IC-56 Salgstgningr 31,3 ² 6,9 ² 74.8 ² ² FULL PAKKE 49,3 ² 42,4 ² 38,2 ² 31,3 ² 6,9 ² 6,9 ² 49,3 ² 42,4 ² 6,9 ² 10,5 ² Nt takhø ,5 ² Nt takhø ,9 ² 52,9 ² 52,9 ² 52,9 ² 52,9 ² 52,9 ² 52,9 ² 52,9 ² Trrass 11,4 ² Trrass 11,4 ² ARKITEKT- OG OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, AS, PB PB 1, 1, MELHUS, TLF: TLF: ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: TEGNINGEN ER ER BESKYTTET ETTER LOV LOV OM OM OPPHAVSRETT OG OG SKAL SKAL IKKE IKKE BENYTTES UTEN VÅR VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE IKKE SOM SOM ARBEIDSTEGNING... Sokkltasj 1. tasj : : 59 ² 102,2 ² 59 ² 102,2 ² 74.8 ² 74.8 ² Sjøhavn Sjøhavn Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. C C sokkl sokkl C C tasj 1.tasj 1:10

10 Hall 5,8 ² Konto 5,4 Arb-/lkro 8,0 ² HUS D Valgulightr for Hustyp D: 52,9 ² Innrdning av andr tasj 52,9 ² ø Hustyp D r dn potnsilt størst boligtypn i Sjøhavn. Dn r n svært roslig kh ta t k 49,3 ² flksibl bolig ovr tr plan, d inngang, carport og sportsbod i sokklplant. Vd n s d N sovro i sokkl Først tasj i dnn bolign kan kan n få t flott kontor/arbiro. 10,7 ² 31,1 ² 42,2 ² innr på ang forskjllig åtr, avhngig av din bhov. Hvis dr ikk ønskr å innrd andr tasj, kan sovro byggs i først tasj. Ettr at andr tasj r innrdt 7,1 ² 7,1 ² kan dtt bli n dl av oppholaralt. Hustyp D r ikk tilrttlagt for Husbafinansiring. 38,2 ² og D Undrtasj Trrass 11,4 ² D 1.tasj 5,0 ² 9,5 ² Gang 3,1 ² 7,1 ² 6,1 ² Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. 2.tasj Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS l l Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. N t ta kh ø D 2.tasj tknisk føringr. 3,5 ² 3,0 ² 4,5 ² 2,7 ² Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. tknisk føringr. 25,9 ²,8 ² Kontor 5,4 ² Arb-/lkro 8,0 ² ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: indr indr grad. grad. Dt Dt tas tas forbhold forbhold o o ulig ulig ndfort ndfort hiling hiling pga. pga. 38,2 ² 49,3 ² 31,1 ² d N 42,2 ² 7,1 ² Tknisk Tkniskforhold forhold ii bygningsssig bygningsssig utførls utførls kan kan påvirk påvirk aralr aralr ii Aralr Aralr r r brgnt brgnt ut ut ii fra fra tgning tgning og og r r oppgitt oppgitt iht. iht. NS NS tknisk tknisk føringr. føringr. s t k ta kh øy 2 d 20 0 ANT.: ANT.: ENDRINGEN ENDRINGENGJELDER.: GJELDER.: TEGNET TEGNETAV: AV: AAM MSS KONTROLLERT KONTROLLERTAV: AV: : : Ettr brgning NS 3940 Ettr brgning NS ,7 ² IC-58 IC-58 Trrass 11,4 ² 52,9 ² GODKJENT GODKJENTAV: AV: 38,2 ² 7,1 ² D TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.. 31,1 ² 52,9 ² Salgstgningr Salgstgningr 10,7 ² Arb-/lkro 8,0 ². 1.1.tasj tasj 49,3 ² d N 42,2 ² s t k n ta kh ø ,7 ² 7,1 ² D Undrtasj Sokkltasj ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: 1:10 : : Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. Ettr Ettrbrgning brgningns NS ² ² 4,5 ² 138,4 ² 74,8 ² 138,4 ² 74,8 ² Fasadr Fasadr typtyp D D n Sjøhavn Sjøhavn a kh 59 ² 59 ² 7,1 ² Undrtasj t t ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 1, 7223 MELHUS, TLF: ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 1, 7223 MELHUS, TLF: D Vask 4,6 ² Hall 5,8 ² Hall 5,8 ² N d øy gj.vinnr 3,0 ² Vask 4,6 ² gj.vinnr 3,5 ² 138,4 138,4 ² ² 74,8 74,8 ² ²

11 Ettr brgning NS 3940 Ettr brgning NS 3940 Ettr brgning NS 3940 Ettr brgning NS 3940 Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. HUS E Hustyp E r t gt flksiblt og aralffktivt rkkhus, d god planløsningr og valgulightr. Rkkhust lvrs d sovro og taktrrass, utn vintrhav. Vlgr dr båd vintrhav og sovro blir dtt t gt innholrikt rkkhus d ang kvalittr. Hustyp E r tilrttlagt for Husbafinansiring, forutsatt at sovro i først tasj byggs før innflytting. Valgulightr for Hustyp E: Innrdning av andr tasj Innrdning av andr tasj bytts ot sovro og taktrrass i først tasj Vintrhav Carport Vintrhag 3,4 ² Vintrhag 3,4 ² Vintrhag 3,4 ² 6,6 ² 6,6 ² Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. l 3,2 ² gj.vinnr l 9,6 ² gj.vinnr l 9,8 ² gj.vinnr tknisk føringr. 24,3 ² 24,7 ² 24,2 ² Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: 3,1 ² /vask 4,2 ² Nt takhø 3,1 ² 6,9 ² /vask 4,2 ² Nt takhø Gang 4,7 ² 3,1 ² 3,5 ² 7,1 ² /vask 4,2 ² Nt takhø Gang 4,7 ² Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. : 182,2 ²+18,6² s tgning 188,4² + 66,4² indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. 182,2 ²+18,6² s tgning : 188,4² + 66,4² 13,1 ² 13,1 ² 12,9 ² Sjøhavn Fasadr typ E IC-61 Salgstgningr 36,7 ² 36,7 ² (sportsbod) 5,0 ² Sjøhavn 53,9 ² Fasadr typ E Salgstgningr 53,9 ² (sportsbod) 5,0 ² IC-62 Nt takhø ,7 ² 36,7 ² 36,7 ² 36,7 ² Nt takhø 2200 Trrass 14,1 ² Nt takhø 2200 Trr 14,1 Atis l lit autat vrit snt loborpr aliquatin ut lusan utat iuscinis nuy nulputat lor ad dio diatt nisi dolor ANT.: ad ENDRINGEN u GJELDER.: zzriusto consd ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 1, 7223 MELHUS, TLF: tin nt prat, consquat. Ut lobor corpro coy niaconsqui ttu u do od l inis accuo dolortin t vl ut fuisi zzrillusan ul- putat. : TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.. : Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. 182,2 ²+18,6² s tgning 188,4² + 66,4² ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 1, 7223 MELHUS, TLF: TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING. 1. tasj. 2. tasj ,2 ²+18,6² s tgning 188,4² + 66,4²

12 Pab byggr for frtidn. Vi utviklr og byggr ttr gjldnd forskriftskrav, TEK 07. Dt i tillgg til at vi brukr gjnnoprøvd atrialr og god håndvrkr sikrr dr n ny, god og odrn bolig. Til syvnd og sist r dt nnskn so byggr ditt ny hj dt står og fallr på. Dt blir drfor lagt stor vkt på god planlgging før byggstart, tsting, godt håndvrk og oppfølging undr byggprosssn. Tstrsultatn vil bli dokuntrt, og vil følg bolign når du ovrtar. Oppvaring skal priært skj gjnno vannbårn var. Balansrt vntilasjon d vargjnvinning og t ttt hus, sikrr lit vartap. Dt btyr i praksis lav bokostnadr og godt inniljø. Araldfinisjon Prislistn oppgir båd (bruksaral), (priærro) og (skundærro). r sun av og. -aralt for n bolig r aralt innnfor bruksnhtns osluttd vggr, ilusiv innvndig vggr. Utvndig sportsbod rgns so skundærro og inngår i. Bruksaraln i prospktt og prislistn r brgnt ttr NS 3940:2007. Boligns vntull trrass og balkong kor i tillgg til -aralt. Aralt i d lt ro r ålt innnfor all vggr. angir nttoaral av all priær ro i bolign innvndig, ilusiv innvndig vggr. For satlig boligr ofatts av følgnd ro: Stu, kjøkkn, ntr, bad/wc og sovro. r inngår ikk i, n i. D lt aralr kan varir innnfor +/- 5 prosnt. Frdigstillls Forvntt byggtid r ca. 12 åndr fra slgr har vdtatt byggstart for dt lt salgstrinn. Når slgr har vdtatt byggstart, skal slgr tilskriv kjøpr og ddl dn fastsatt ovrtaglsspriod. Dnn ovrtaglsspriodn skal ikk vær på r nn 3 åndr og dt skal frgå når ovrtaglsspriodn bgynnr og når dn sluttr. Bolign skal vær frdigstilt i løpt av dnn priodn. Tiput for ndlig ovrlvring av bolign vil bli gitt d inst 8 ukrs varsl. Målstokk Mål fra tgningr kan ikk bruks so grunnlag for bstilling av øblr d r da avvik kan forko. Eir- og organisasjonsfor Sjøhavn blir tablrt so t irsksjonssai bstånd av 60 sksjonr og fllsaralr. Hvr sksjon får privat utaralr so tillggsdlr so vist på lankapsplan. Kjøpr, gir slgr fullakt til å gjnnofør sksjonring sat vntult nødvndig rsksjonringr llr ndr organisring/ifor. Dt tas forbhold o finansiring av prosjktt. Dt tas forbhold o kontrahring av ntrprnør. Slgr forbholdr sg rttn til å ndr antall og utforing av usolgt boligr i prosjktt. Først når ndlig kart- og dlforrtning r gjnnoført kan indon skills ut llr sksjonrs. Dt tas forbhold o vntull ndringr av d oppgitt bolig/sksjonsnur og angivlsr av tillggsaral sat boligns ndlig adrss. Dt tas forbhold o ndringr av satsn for offntlig gbyrr og avgiftr. All opplysningr i prospktt r gitt d forbhold o rtt til ndringr so r hnsiktsssig og nødvndig utn at dn gnrll standardn forrings. All prspktivr, illustrasjonr og øblrt planskissr r kun nt for å gi t inntrykk av n frdig bbyggls. Dt kan drfor frko lntr so ikk inngår i lvransn. Innvndig rørføringr frgår ikk av intriørillustrasjonr og plantgningr. Ndforingr, dragr, søylr og inassingr i hiling frkor ikk på tgningr i prospktt. Kjøpkontrakt Ettr valg av bolig vil dt bli avtalt tid for t kontraktsøt. På kontraktsøtt vil all vilkår i forbindls d kjøpkontraktn bli gjnnogått. Vd inngåls av kjøpkontrakt skal dt forligg finansiringsbvis for hl kjøpsun. All innbtalingr r sikrt hos glr inntil slgr stillr bagaranti for bløpt. Kjøpr bærr ingn økonoisk risiko for innbtalt idlr. For btalingsbtinglsr s prislist. Andr forhold Kjøpr kan ikk utn slgrs satykk vidrslg/transportr dnn kontrakt før ovrtakls. D nærr vilkår for slikt vidrsalg, hrundr transportgbyr, forutstningr for satykk d vidr frgår av gt kontraktsvdlgg. Dt gis undr ingn ostndight satykk til vidrsalg so ønsks gjnnoført snr nn 1 ånd før ovrtakls. Slgr vil krv t transportgbyr på kr ,- fra kjøpr. Oppgjørsglr r undrlagt rglr o hvitvasking, og r forpliktt til å rapportr vntull istlig transaksjonr. Slgr stillr garanti i sasvar d bustadoppføringslova 12. Garanti skal stills for t bløp tilsvarnd 2 % av kjøpsun for krav so frstts ot slgr før ovrtakls. For krav so frstts ot slgr på t snr tiput, n snst to år ttr ovrtakls, skal garantin tilsvar inst 3 % av kjøpsun. Fllsutgiftr Saits driftsutgiftr so forsikring, rnovasjon, snørding, vdlikhold av flls utaral, tknisk anlgg, forrtningsførsl, grunnpakk TV/brdbånd og flls strø tc. dkks av fllsutgiftn. Fllsutgiftr for dn lt bolig fordls likt llo sairn. Dt ndlig nivåt på fllsutgiftn faststts på konstiturnd sairøt. Vi har lagt opp til at kounal avgiftr blir fakturrt dn lt. Forbhold Slgr forbholdr sg rttn til å ndr prisr og btinglsr for all usolgt boligr utn forutgånd varsl. Dt tas forbhold o at offntlig godkjnningr for byggarbidn forliggr. Dt tas forbhold o at dt r solgt boligr so i salt vrdi utgjør inst 60 % av dt aktull byggtrinnt. Kontraktr so r avbstilt før byggstart rgns ikk so solgt. PEAB NORGE AS Er n dl av Pab AB, t av Nordns ldnd ntrprnørslskapr d virksoht i Svrig, Finland og Norg. Konsrnt har ca ansatt og osttr for r nn SEK 35 illiardr i årt. Pab Norg AS har virksohtr innnfor bygg, anlgg og indosutvikling. Eindosutviklingn skjr i dattrslskapt Pab Bolig AS so utviklr og slgr boligr i gn rgi. Pab Bolig AS byggr boligr i Østlanorådt, Trøndlag og i Nord-Norg. Slskapt har hovdkontor i Oslo, d avdlingskontorr i Trondhi og Trosø. Ta kontakt for r inforasjon: Wnch Fløns, Boligkonsulnt Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: E-post: Prospktt tar forbhold o ndringr og trykkfil. Tgningr og bildr r av illustrativ karaktr