versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no"

Transkript

1 Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: E-post:

2 En god idé, barbidt til god boligr. Hi og god dag til dg. Takk for at du brukr dyrbar tid på å ls dtt, vi vt at du sikkrt har y på tallrknn i dag og vi har forsøkt å gi dg rask, tlig og god svar på dt du lurr på, i dnn brosjyrn. Havbyns far, Sir Ebnzr Howard ( ) publisrt i 1902 Morgndagns Havbyr. Hans visjon var å utvikl boligorådr so fornr fordln d å bo sntralt d fordln vd å bo landlig. Hans visjonr har gitt inspirasjon til havbyr rundt i hl vrdn, også Sjøhavn. Sjøhavn r n oppnålig drø. Ny failibolig fra undr 3 illionr agisk plassrt på n av Trondhis flottst totr på ndr Charlottnlund. Sjøhavn r t havbykonspt anno 2010 so passr for dn so vil bo sntralt, n satidig ha n litn havflkk og grønn orådr å ko hj til. For at dtt skal kunn ralisrs, får du ulight til å bidra til frdigstilllsn. Hvorfor? Nttopp dt at dn bst arkitktn oft r dg slv. Du kjnnr din stil. Hr har du ulightn til å få dt so du vil, fra dag én. For non r dt tilstrkklig d tt sovro d først årn, ns andr kan ha bhov for tr llr kanskj fir sovro. Trngr dr bar tt sovro, kan dr utstt innrdning av andr tasj til bhovt ldr sg. Sjøhavn ofattr flksibl boligtypr so kan innr vd innflytting llr voks i takt d din bhov og økonoisk forutstningr. D flst bolign vil kunn tilfrstill husbans krav til lån. Bolign i Sjøhavn r utviklt i saarbid d Husban og vil bstå av aralffktiv boligr d n iljøvnnlig profil, vannbårn var og vargjnvinning. Dt gir økonoisk forutsigbarht. For å få lån i Husban å all kundn søk Husban og bli godkjnt so låntakr

3 Gi dg slv n daglig gav n hlt spsill og prsonlig hav! Dn dln av bolign so r undr åpn hil kan gi dg y gld og rstitusjon, bar vd sitt utsnd. Vi so står bak Sjøhavn, r fstjrnrs havlskr og har drfor lagt nd y forarbid for å gi Sjøhavnbborn alt so skal til for å kunn skap t gt univrs rtt utnfor sin gn stu. Vi gjør utaraln ot adkostvin frdig bplantt, ns du slv gjør frdig havsidn. All privat havr vil bli inngjrdt. Vi har lagt tr forslag til havplanr, basrt på Sjøhavns tr fargta. Vil du at vår lankapsarkitktr skal gi dg nda flr idr? D har ldig tid til dg. Vi foridlr også tilbud på opparbidls hvis du ønskr dt. Bar si ifra. Utaraln i Sjøhavn r spnnnd. Lkplassr, stir og øtplass vil bli frdig opparbidt i hnhold til Sjøhavns utohusplan og bskrivlsr. Dt r lagt vkt på at Sjøhavn skal vær t trygt std å opphold sg, båd for stor og så. Dt lags to blindvir innnfor boligorådt, i stdt for gjnnokjøring. Dt førr til at biltrafikkn blir bgrnst til kjøring til og fra dn lt bolig. Dt skjrs ot støy fra jrnbann og dt byggs sikkrhtsgjrd. Illustrasjonsbild Illustrasjonsbild Illustrasjonsbild Ekspl på lttstlt hav Dnn havn har god, tilgjnglig flatr i trdkk. Sittkantr i tr ogir gulvt og skapr ovrgangn til plantn. Md så plantaralr blir dt n rlativt lttstlt hav. Så buskr og klatrplantr voksr opp ot dn lav støyskjrn llr gjrdt. Dtt gir havn n avdpt avslutning. Ekspl på avslappt hav Dnn havn har t raust grssaral, plass so gir ro for brd bruk av havn, satidig so an får føl naturn undr bar føttr. Et fast dkk i stin gjør dt ltt å kot til og bruk bodn og vrandadørn. Plnn favns o av buskr, staudr og sorblostr på n tilforlatlig åt ut ot gjrdt, og skapr n hav d t ykt og avslappt uttrykk. Ekspl på frodig hav Dnn havn gror dt godt i. Et lit aral rundt vrandadørn og bodn stinlggs, og utnfor dtt får dt gro vilt. Staudr, buskr og trær gjør havn frodig, og an kan finn hlig, så stdr ut i dt grønn

4 intriørbild Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. Vi vt at individull failir ønskr individull løsningr. For at dr i størst ulig grad skal kunn stt prg på failins ny hj, lvrr vi bolign klar til ovrflatbhandling av vggr og tak. n frdigstills i d plan so r valgt innrdt, d flislagt vggr og gulv. Arkitkturn r tuftt på norsk byggtradisjonr båd i atrialbruk, fargbruk og skala. Diss tradisjonn r fortolkt til t kontporært uttrykk. Fargvalgt på hovdvolut r ørkt, for å gi assosiasjonr til tjærsort iddlaldrstur. All bolign har utgangput i sa basisodll, hustyp A. Basisodlln r på to tasjr og kan innhold fra tt til fir sovro. Hustyp A kan også utvi d n litn vintrhav i forbindls d stun. Dt finns flst av hustyp A, n n kan vlg llo 5 ulik hustypr. Basisodlln lvrs d uinnrdt andr tasj. Innrdning av andr tasj kan utstts til bhovt for flr sovro ldr sg. Du vil da ha dirkt utgang til taktrrassn fra gangn, utn å ått gå via t sovro. Hr liggr dt til rtt for å nyt utsikt llr sol!

5 Salgsstart Illustrasjonsfoto For å forstrk havbytilknytningn, har vi utviklt fargtan Rødkløvr, Marikåp og Solsikk. Diss fargtan vil ko til uttrykk i fasadr sat gi inspirasjon til utforing av båd intriør og utndørsaralr. Kjøkkninnrdning, bad og gardrob btyr y for svært ang. I Sjøhavn vlgr du slv hvor y du vil lgg i dtt. So t altrnativ til vårt standardkjøkkn kan dr vlg fritt blant Sjøhavns kjøkknlvrandørs brd utvalg. Standardkjøkkn kor da i fradrag. Innnfor non bygningstknisk bgrnsningr vil d tgn, og gi tilbud på, failins drøkjøkkn. D kan også tilby hvitvarr, bad- og gardrobinnrdningr. Vår intriørarkitkt har utarbidt tr ulik ignta, basrt på fargpalttn til prosjktt. Dtt for å gi inspirasjon og idr. Intriørarkitktn kan også lis inn so din privat ignr. For å forstrk havbytilknytningn, har vi også utviklt fargtan Solsikk, Rødkløvr og Marikåp. Diss fargtan vil ko til uttrykk i fasadr sat gi inspirasjon til utforing av båd intriør og utohusaralr. Illustrasjonsfoto TEMA Solsikk: Md Sjøhavns bliggnht, r dt uulig å hold sg unna tat Sjøn. Illustrasjonsfoto TEMA Marikåp: Md Sjøhavns bliggnht, r dt uulig å hold sg unna tat Byn. Illustrasjonsfoto TEMA Rødkløvr: Md Sjøhavns bliggnht, r dt uulig å hold sg unna tat Blostrng

6 Lankapsplan Hustyp A1 Husnur Fargkodn visr sjøhavns vdtatt fargplan for prosjktt Drøn r å by på t std so oppfordrr til hnsyn og ota. Vi skal gjør dt vi kan for å skap grobunn for t vnnlig iljø hr. Vårt håp r slvfølglig at du og din faili kan hjlp oss d dn sakn. Hnsyn Prosjktt skal gjnnoførs på n åt so r i tråd d dn positiv oppfatningn trøndr allrd har av orådt. Målt r å styrk orådts allrd ksistrnd attraktivittr, ut ovr prosjktts grnsr. Orådt Adkostn til prosjktt vil skj fra Ranhisvgn. Sjøhavn vil frdig utbyggt bstå av 60 failiboligr. På totas stor grønn flls utaralr vil dt bli tablrt øtplassr so r lagt til rtt for aktivittr, lk og hygg båd for stor og så bbor. Næriljøt Rotvoll r kjnt for sitt flott kulturlankap. Bbygglsn i orådt osr av sjar. Dt r kort gåavstand til Rotvoll, Rotvollfjæra og Latin. Nærorådt r kjnt for sin flott natur og sitt unik fuglliv. Stinrskoln og Kristoffrtunt liggr rtt vd Dt Økologisk Hus. Hr satss dt økologisk og biodynaisk, fra bær so blir saft og sylttøy, og til grønnsakr, urtr, brød og bakrvarr. I vår tid Hr bor an blant tidligr grvr og du kan bo so n grv slv. Orådt r attraktivt og landlig, d utsikt og tilgang til fjordn i nord, n også sntralt, dr dt liggr rtt øst for Trondhi sntru. Dt tar ti inuttr d bil inn til torgt og til Værns flyplass trngr an otrnt 20 inuttr. I Grvns tid Historin o Rotvoll går tilbak til iddlaldrn og har vært id av ang intrssant prsonr. Fra 1821 til 1832 var Rotvoll Ndr id av grv Trap. Danskfødt grv Frdrik Christoffr Trap hadd allrd giftt sg to gangr i sitt hjland. Cotss Aali Ulrica Frdrikk von Schttow var dn trdj konn hans, og bryllupt stod i Trondhi. Fir av sin f barn fikk han d dattrn til dn forrig irn av Rotvoll, grv Carl Jacob Valdar Schttow. Stiftatann Trap prøvd, på grunn av krig og nød hr i landt, å organisr forsyningr til dt norsk folk, no gnral von Krogh islikt strkt. Trap bl suspndrt i 1812, n ko tilbak fra Købnhavn og til Trondhi san d prins Kristian Frdrik årt ttr. Han var kjnt for å vær lojal ovrfor båd kongn og bfolkningn. Han arvt Rotvoll ndr i 1821 og bl bgravd d sin kon i failigravstdt vd Lad kirk. Ø S N V

7 Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. HUS A Hustyp A (basisodlln) r n gt innholrik og aralffktiv bolig. Hustypn r tilrttlagt for Husbafinansiring, forutsatt at sovro i først tasj byggs før innflytting. I først tasj r takhøn ca. 2,7 tr, d unntak av vntull vintrhav og sovro, so r ca. 2,4 tr, for å gi ltt tilgang til balkong/trrass. I andr tasj r dt åpn hiling. akh tt 15 l l 23,8 ² gj.vinnr 23,8 ² Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. tknisk føringr. gj.vinnr 6,3 ² ,3 ² 9,9 ² 9,9 ² 15 5,1 ² 12 N 13 5,1 ² tt Vintrhag ,6 ² ø akh 14 Vintrhag ,6 ² ø N Valgulightr for Hustyp A: Innrdning av andr tasj Innrdning av andr tasj bytts ot sovro og taktrrass i først tasj Vintrhav og balkong Carport ,2 ² 5,6 ² 5,6 ² 5,6 ² ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 1, 7223 MELHUS, TLF: ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 1, 7223 MELHUS, TLF: ENDRINGEN GJELDER.: hø tak t tak k t FULL PAKKE Trrass 1 Trrass 1 5,6 ² 1. tasj 2. tasj : Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. Ettr brgning NS ,4 ² TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING. 52,6 ² n 52,6 ²35,6 ² 35,6 ² N 24 0 ² d 58,2 ²41,2 hø y 0 tak IC-51 IC-51 k t n FULL PAKKE d 12,5 ² hø y Salgstgningr 41,2 ² Salgstgningr ANT.: N 12,5 ² 83,8 ² 94,4 ² 83,8 ² 94,4 ² N : hø tak t N 3,4 Ettr brgning NS 3940 Ettr brgning NS 3940 Fasadr Fasadr typtyp A A 3,4 ² Sjøhavn Sjøhavn : 66,4 ² 66,4 ² ,4 ² 83,8 ² 4 Gang 4,4 ² indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: ENDRINGEN GJELDER.: 5 Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i 6,7 ² 6 ANT.: Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS ,2 ² 4 4,2 ² 3,0 ² 3,0 ² 2 1 6,7 ² Gang 4,4 ²

8 HUS B Valgulightr for Hustyp B: Innrdning av andr tasj Carport Hustyp B r lik Hustyp A, n har sokkltasj i tillgg. Dnn kan for kspl gi ro for kjllrstu og nda tt sovro, so vist på skissn. O dr ønskr å vnt d å innrd andr tasj, kan sokkln innr so t stort hovovro. Hustyp B r tilrttlagt for Husbafinansiring. 6,3 ² 23,9 ² ta kh Lav ø Sportsb Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS ,4 ² Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i 11,4 ² indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. l t ta h ak t t 4,2 ² 3,1 ² s N N d 4,0 ² d øy 6,4 ² kh ø gj.vinnr tknisk føringr. Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. 12,5 ² Sokkltasj 36,5 ² 36,5 ² FULL 6,3 ² 23,9 ² 2,4 ² 24 hø ak tt k 9,9 ² 1.tasj ta kh ø t 36,5 ² : Ettr brgning NS ,6² 125,4 ² 81,4 ² 24 39,5 ² Trrass 13,4 ² 52,7 ² 21,9 ² 13,9 ² tak hø 36,5 ² 00 t l N d ENDRINGEN GJELDER.: 6,7 ² 12,5 ² 6,3 ² 3,1 ² s 4,2 ² 21,9 ² 13,9 ² 1.tasj Planr Typ B 2. tasj Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. Sjøhavn 49,3 ² 1. tasj Undrtasj ø kh 49,3 ² Gang 4,4 ² ANT.: 4,0 ² N gj.vinnr s d N t ta ø Undrtasj 11,4 ² 6,4 ² 13,9 ² ta kh Lav 52,7 ² n 21,9 ² 13,9 ² 39,5 ² N 21,9 ² 00 IC-52 Salgstgningr

9 Ettr brgning NS 3940 Ettr brgning NS 3940 Ettr Ettr brgning NS NS Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. HUS C Hustyp C r n flksibl og vakkr bolig ovr to plan, d inngang, carport og bod i sokklplant. Først tasj i dnn bolign kan innr på forskjllig åtr, avhngig av din bhov. Hustyp C r ikk tilrttlagt for Husbafinansiring. l l 3,5 ² Aralr r r brgnt ut ut i i fra fra tgning og og r r oppgitt iht. iht. NS NS Tknisk forhold i i bygningsssig utførls kan kan påvirk aralr i i indr grad. Dt Dt tas tas forbhold o o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. 3,0 ² 3,5 ² Nt takhø 4,3 ² 3,0 ² Vask 5,0 ² gj.vinnr Nt takhø 4,3 ² 2,2 ² Vask 5,0 ² 2,2 ² gj.vinnr 7,9 ² 7,9 ² 31,7 ² 31,7 ² Hall 6,1 ² Hall 6,1 ² 8,5 ² 8,5 ² 3,5 ² Arb-/lkro 8,4 ² 3,5 ² Arb-/lkro 8,4 ² ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. tknisk føringr. AV: AV: AV: : : ² ² 102,2 ² ² Sjøhavn 38,2 ² Fasadr typ C NR.: IC-56 Salgstgningr 31,3 ² 6,9 ² 74.8 ² ² FULL PAKKE 49,3 ² 42,4 ² 38,2 ² 31,3 ² 6,9 ² 6,9 ² 49,3 ² 42,4 ² 6,9 ² 10,5 ² Nt takhø ,5 ² Nt takhø ,9 ² 52,9 ² 52,9 ² 52,9 ² 52,9 ² 52,9 ² 52,9 ² 52,9 ² Trrass 11,4 ² Trrass 11,4 ² ARKITEKT- OG OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, AS, PB PB 1, 1, MELHUS, TLF: TLF: ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: TEGNINGEN ER ER BESKYTTET ETTER LOV LOV OM OM OPPHAVSRETT OG OG SKAL SKAL IKKE IKKE BENYTTES UTEN VÅR VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE IKKE SOM SOM ARBEIDSTEGNING... Sokkltasj 1. tasj : : 59 ² 102,2 ² 59 ² 102,2 ² 74.8 ² 74.8 ² Sjøhavn Sjøhavn Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. C C sokkl sokkl C C tasj 1.tasj 1:10

10 Hall 5,8 ² Konto 5,4 Arb-/lkro 8,0 ² HUS D Valgulightr for Hustyp D: 52,9 ² Innrdning av andr tasj 52,9 ² ø Hustyp D r dn potnsilt størst boligtypn i Sjøhavn. Dn r n svært roslig kh ta t k 49,3 ² flksibl bolig ovr tr plan, d inngang, carport og sportsbod i sokklplant. Vd n s d N sovro i sokkl Først tasj i dnn bolign kan kan n få t flott kontor/arbiro. 10,7 ² 31,1 ² 42,2 ² innr på ang forskjllig åtr, avhngig av din bhov. Hvis dr ikk ønskr å innrd andr tasj, kan sovro byggs i først tasj. Ettr at andr tasj r innrdt 7,1 ² 7,1 ² kan dtt bli n dl av oppholaralt. Hustyp D r ikk tilrttlagt for Husbafinansiring. 38,2 ² og D Undrtasj Trrass 11,4 ² D 1.tasj 5,0 ² 9,5 ² Gang 3,1 ² 7,1 ² 6,1 ² Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. 2.tasj Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS l l Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. N t ta kh ø D 2.tasj tknisk føringr. 3,5 ² 3,0 ² 4,5 ² 2,7 ² Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. tknisk føringr. 25,9 ²,8 ² Kontor 5,4 ² Arb-/lkro 8,0 ² ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: indr indr grad. grad. Dt Dt tas tas forbhold forbhold o o ulig ulig ndfort ndfort hiling hiling pga. pga. 38,2 ² 49,3 ² 31,1 ² d N 42,2 ² 7,1 ² Tknisk Tkniskforhold forhold ii bygningsssig bygningsssig utførls utførls kan kan påvirk påvirk aralr aralr ii Aralr Aralr r r brgnt brgnt ut ut ii fra fra tgning tgning og og r r oppgitt oppgitt iht. iht. NS NS tknisk tknisk føringr. føringr. s t k ta kh øy 2 d 20 0 ANT.: ANT.: ENDRINGEN ENDRINGENGJELDER.: GJELDER.: TEGNET TEGNETAV: AV: AAM MSS KONTROLLERT KONTROLLERTAV: AV: : : Ettr brgning NS 3940 Ettr brgning NS ,7 ² IC-58 IC-58 Trrass 11,4 ² 52,9 ² GODKJENT GODKJENTAV: AV: 38,2 ² 7,1 ² D TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.. 31,1 ² 52,9 ² Salgstgningr Salgstgningr 10,7 ² Arb-/lkro 8,0 ². 1.1.tasj tasj 49,3 ² d N 42,2 ² s t k n ta kh ø ,7 ² 7,1 ² D Undrtasj Sokkltasj ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: 1:10 : : Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. Ettr Ettrbrgning brgningns NS ² ² 4,5 ² 138,4 ² 74,8 ² 138,4 ² 74,8 ² Fasadr Fasadr typtyp D D n Sjøhavn Sjøhavn a kh 59 ² 59 ² 7,1 ² Undrtasj t t ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 1, 7223 MELHUS, TLF: ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 1, 7223 MELHUS, TLF: D Vask 4,6 ² Hall 5,8 ² Hall 5,8 ² N d øy gj.vinnr 3,0 ² Vask 4,6 ² gj.vinnr 3,5 ² 138,4 138,4 ² ² 74,8 74,8 ² ²

11 Ettr brgning NS 3940 Ettr brgning NS 3940 Ettr brgning NS 3940 Ettr brgning NS 3940 Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. HUS E Hustyp E r t gt flksiblt og aralffktivt rkkhus, d god planløsningr og valgulightr. Rkkhust lvrs d sovro og taktrrass, utn vintrhav. Vlgr dr båd vintrhav og sovro blir dtt t gt innholrikt rkkhus d ang kvalittr. Hustyp E r tilrttlagt for Husbafinansiring, forutsatt at sovro i først tasj byggs før innflytting. Valgulightr for Hustyp E: Innrdning av andr tasj Innrdning av andr tasj bytts ot sovro og taktrrass i først tasj Vintrhav Carport Vintrhag 3,4 ² Vintrhag 3,4 ² Vintrhag 3,4 ² 6,6 ² 6,6 ² Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. l 3,2 ² gj.vinnr l 9,6 ² gj.vinnr l 9,8 ² gj.vinnr tknisk føringr. 24,3 ² 24,7 ² 24,2 ² Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: 3,1 ² /vask 4,2 ² Nt takhø 3,1 ² 6,9 ² /vask 4,2 ² Nt takhø Gang 4,7 ² 3,1 ² 3,5 ² 7,1 ² /vask 4,2 ² Nt takhø Gang 4,7 ² Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: Aralr r brgnt ut i fra tgning og r oppgitt iht. NS Tknisk forhold i bygningsssig utførls kan påvirk aralr i indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. : 182,2 ²+18,6² s tgning 188,4² + 66,4² indr grad. Dt tas forbhold o ulig ndfort hiling pga. tknisk føringr. 182,2 ²+18,6² s tgning : 188,4² + 66,4² 13,1 ² 13,1 ² 12,9 ² Sjøhavn Fasadr typ E IC-61 Salgstgningr 36,7 ² 36,7 ² (sportsbod) 5,0 ² Sjøhavn 53,9 ² Fasadr typ E Salgstgningr 53,9 ² (sportsbod) 5,0 ² IC-62 Nt takhø ,7 ² 36,7 ² 36,7 ² 36,7 ² Nt takhø 2200 Trrass 14,1 ² Nt takhø 2200 Trr 14,1 Atis l lit autat vrit snt loborpr aliquatin ut lusan utat iuscinis nuy nulputat lor ad dio diatt nisi dolor ANT.: ad ENDRINGEN u GJELDER.: zzriusto consd ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 1, 7223 MELHUS, TLF: tin nt prat, consquat. Ut lobor corpro coy niaconsqui ttu u do od l inis accuo dolortin t vl ut fuisi zzrillusan ul- putat. : TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.. : Illustrasjon/skiss. Vi tar forbhold o ndlig fargvalg og utforing av dtaljr. 182,2 ²+18,6² s tgning 188,4² + 66,4² ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 1, 7223 MELHUS, TLF: TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING. 1. tasj. 2. tasj ,2 ²+18,6² s tgning 188,4² + 66,4²

12 Pab byggr for frtidn. Vi utviklr og byggr ttr gjldnd forskriftskrav, TEK 07. Dt i tillgg til at vi brukr gjnnoprøvd atrialr og god håndvrkr sikrr dr n ny, god og odrn bolig. Til syvnd og sist r dt nnskn so byggr ditt ny hj dt står og fallr på. Dt blir drfor lagt stor vkt på god planlgging før byggstart, tsting, godt håndvrk og oppfølging undr byggprosssn. Tstrsultatn vil bli dokuntrt, og vil følg bolign når du ovrtar. Oppvaring skal priært skj gjnno vannbårn var. Balansrt vntilasjon d vargjnvinning og t ttt hus, sikrr lit vartap. Dt btyr i praksis lav bokostnadr og godt inniljø. Araldfinisjon Prislistn oppgir båd (bruksaral), (priærro) og (skundærro). r sun av og. -aralt for n bolig r aralt innnfor bruksnhtns osluttd vggr, ilusiv innvndig vggr. Utvndig sportsbod rgns so skundærro og inngår i. Bruksaraln i prospktt og prislistn r brgnt ttr NS 3940:2007. Boligns vntull trrass og balkong kor i tillgg til -aralt. Aralt i d lt ro r ålt innnfor all vggr. angir nttoaral av all priær ro i bolign innvndig, ilusiv innvndig vggr. For satlig boligr ofatts av følgnd ro: Stu, kjøkkn, ntr, bad/wc og sovro. r inngår ikk i, n i. D lt aralr kan varir innnfor +/- 5 prosnt. Frdigstillls Forvntt byggtid r ca. 12 åndr fra slgr har vdtatt byggstart for dt lt salgstrinn. Når slgr har vdtatt byggstart, skal slgr tilskriv kjøpr og ddl dn fastsatt ovrtaglsspriod. Dnn ovrtaglsspriodn skal ikk vær på r nn 3 åndr og dt skal frgå når ovrtaglsspriodn bgynnr og når dn sluttr. Bolign skal vær frdigstilt i løpt av dnn priodn. Tiput for ndlig ovrlvring av bolign vil bli gitt d inst 8 ukrs varsl. Målstokk Mål fra tgningr kan ikk bruks so grunnlag for bstilling av øblr d r da avvik kan forko. Eir- og organisasjonsfor Sjøhavn blir tablrt so t irsksjonssai bstånd av 60 sksjonr og fllsaralr. Hvr sksjon får privat utaralr so tillggsdlr so vist på lankapsplan. Kjøpr, gir slgr fullakt til å gjnnofør sksjonring sat vntult nødvndig rsksjonringr llr ndr organisring/ifor. Dt tas forbhold o finansiring av prosjktt. Dt tas forbhold o kontrahring av ntrprnør. Slgr forbholdr sg rttn til å ndr antall og utforing av usolgt boligr i prosjktt. Først når ndlig kart- og dlforrtning r gjnnoført kan indon skills ut llr sksjonrs. Dt tas forbhold o vntull ndringr av d oppgitt bolig/sksjonsnur og angivlsr av tillggsaral sat boligns ndlig adrss. Dt tas forbhold o ndringr av satsn for offntlig gbyrr og avgiftr. All opplysningr i prospktt r gitt d forbhold o rtt til ndringr so r hnsiktsssig og nødvndig utn at dn gnrll standardn forrings. All prspktivr, illustrasjonr og øblrt planskissr r kun nt for å gi t inntrykk av n frdig bbyggls. Dt kan drfor frko lntr so ikk inngår i lvransn. Innvndig rørføringr frgår ikk av intriørillustrasjonr og plantgningr. Ndforingr, dragr, søylr og inassingr i hiling frkor ikk på tgningr i prospktt. Kjøpkontrakt Ettr valg av bolig vil dt bli avtalt tid for t kontraktsøt. På kontraktsøtt vil all vilkår i forbindls d kjøpkontraktn bli gjnnogått. Vd inngåls av kjøpkontrakt skal dt forligg finansiringsbvis for hl kjøpsun. All innbtalingr r sikrt hos glr inntil slgr stillr bagaranti for bløpt. Kjøpr bærr ingn økonoisk risiko for innbtalt idlr. For btalingsbtinglsr s prislist. Andr forhold Kjøpr kan ikk utn slgrs satykk vidrslg/transportr dnn kontrakt før ovrtakls. D nærr vilkår for slikt vidrsalg, hrundr transportgbyr, forutstningr for satykk d vidr frgår av gt kontraktsvdlgg. Dt gis undr ingn ostndight satykk til vidrsalg so ønsks gjnnoført snr nn 1 ånd før ovrtakls. Slgr vil krv t transportgbyr på kr ,- fra kjøpr. Oppgjørsglr r undrlagt rglr o hvitvasking, og r forpliktt til å rapportr vntull istlig transaksjonr. Slgr stillr garanti i sasvar d bustadoppføringslova 12. Garanti skal stills for t bløp tilsvarnd 2 % av kjøpsun for krav so frstts ot slgr før ovrtakls. For krav so frstts ot slgr på t snr tiput, n snst to år ttr ovrtakls, skal garantin tilsvar inst 3 % av kjøpsun. Fllsutgiftr Saits driftsutgiftr so forsikring, rnovasjon, snørding, vdlikhold av flls utaral, tknisk anlgg, forrtningsførsl, grunnpakk TV/brdbånd og flls strø tc. dkks av fllsutgiftn. Fllsutgiftr for dn lt bolig fordls likt llo sairn. Dt ndlig nivåt på fllsutgiftn faststts på konstiturnd sairøt. Vi har lagt opp til at kounal avgiftr blir fakturrt dn lt. Forbhold Slgr forbholdr sg rttn til å ndr prisr og btinglsr for all usolgt boligr utn forutgånd varsl. Dt tas forbhold o at offntlig godkjnningr for byggarbidn forliggr. Dt tas forbhold o at dt r solgt boligr so i salt vrdi utgjør inst 60 % av dt aktull byggtrinnt. Kontraktr so r avbstilt før byggstart rgns ikk so solgt. PEAB NORGE AS Er n dl av Pab AB, t av Nordns ldnd ntrprnørslskapr d virksoht i Svrig, Finland og Norg. Konsrnt har ca ansatt og osttr for r nn SEK 35 illiardr i årt. Pab Norg AS har virksohtr innnfor bygg, anlgg og indosutvikling. Eindosutviklingn skjr i dattrslskapt Pab Bolig AS so utviklr og slgr boligr i gn rgi. Pab Bolig AS byggr boligr i Østlanorådt, Trøndlag og i Nord-Norg. Slskapt har hovdkontor i Oslo, d avdlingskontorr i Trondhi og Trosø. Ta kontakt for r inforasjon: Wnch Fløns, Boligkonsulnt Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: E-post: Prospktt tar forbhold o ndringr og trykkfil. Tgningr og bildr r av illustrativ karaktr

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo Elvgata 11 BORETTSLAG M lva so nabo M lva so nabo sntralt og trivlig FAKTA: På n tiligr vrkst- og lagrtotn i Elvgata 11 i Bruunal, skal OBOS og HBS Holing bygg tr bygg tilsan 40 boligr. Du kan vlg blant

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet!

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet! Vårt ål r å lag vrdns bst iskr og sorbt! Historin o KULINARIS Dtt r dn lykklig historin o tr fyrr fra Kolbotn so ønskt sg no nytt i livt. Årt var 2002. Dt var Marius so fikk idn o å start iskrfabrikk.

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern Wavin Kablvrn Wavin Kablvrn Wavin - din kompltt kabl Dn tknologisk utviklingn i samfunnt stillr øknd krav til sikr og ffktiv produktr for frmføring og bskyttls av kablr. Norsk Wavin as r n ldnd produsnt

Detaljer

OPPRETTET AV. Hanna Bjørgaas

OPPRETTET AV. Hanna Bjørgaas OPPDRAG Litrvt - rgulringsplan OPPDRAGSNUMMER 13451 OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV Hanna Bjørgaas DATO..16 TIL KOPI TIL Ntat - Rødlistt lavflra Litrgt Bakgrunn Dt skal utarbids ny rgulringsplan fr Litrgt i

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE 1 IHOLDFORTEGELE Md hjrt for Mandal... id Lilihtn... id Kjøpsinformasjon fra mlr... id 16 Utomhusplan... id 23 Etasjplanr... id 24 alstninr... id 2 Lvransbskrivls...

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer