KR Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):"

Transkript

1 VEDLEGG

2 VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ MARKEDSVERDI (normal salgsvrdi): KR BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: Blokkliligh: 98 m² 91 m² Uskrifsdao: Oppdrag nr: 2717 Dao bfaring: Ufør av auorisr mdlmsforak i NTF BE-Taksring AS Pb 1067, 8001 BODØ Tlfon: Organisasjonsnr: Srifisr aksmann: Byggmsr/ Taksøkonom Trond Morn Edvardsn Tlfon: E-pos: Roll: Uavhngig aksmann

3 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Taksmannns roll Dnn rapporn r uarbid av n uavhngig aksmann un bindingr il andr akørr i indomsbransjn Taksmannn har vrkn anslssforhold il llr økonomisk inrss i sin oppdragsgivrs virksomh For nærmr bskrivls av kravn il aksmannns ingri, s aksringsbransjns isk rningslinjr på wwwnfno Forusningr Vrdiaksn r ufør ih NTFs rglr, NS 3940:2012 og 'Taksbransjns rningslinjr for aralmåling' D bmrks a rommns bruk kan vær i srid md byggforskrifn slv om d r målvrdig r NS3940 S forøvrig undr Aralr i rapporn Taksn r kun basr på n nkl visull bfaring un inngrp i byggvrk D r ikk fora sikkakingr llr annn form for nkl målingr D r ikk fly på møblr, ppr, badkar/dusjkabin, hvivarr llr andr gjnsandr Rapporn r n rn vrdiaks og må ikk forvksls md n ilsandsrappor, som bskrivr byggvrks knisk ilsand D kan mdfør a d kan vær skadr/manglr vd indommn som ikk frmkommr i aksn Taksmannn r ikk ansvarlig for manglnd opplysningr om fil/manglr som ikk kunn oppdags r å ha undrsøk aksobjk som bskrv ovnfor Takskonklusjonn basrr sg på objks ilsand, slik d frmso bfaringsdagn Kundn/rkvirnn skal ls gjnnom dokumn før bruk og gi ilbakmlding il aksmannn hvis d finns fil/manglr som bør rs opp Hvis rapporn r ldr nn 6 måndr, bør aksmannn konaks for ny bfaring og oppdaring En vrdi- og lånaks r ingn ilsandsrappor Norgs TaksringsForbund anbfalr a d vd omsning av boligr bnys n Boligsalgsrappor md vrdiaks Aralbrgning for bonhr: Aralmålingn i dnn rapporn har NS 3940:2012 som ugangspunk Prsisringr for nkl aralbgrpr og dfinisjonr i forbindls md aralmåling vd omsning og/llr vrdising av bonhr r bskrv i 'Taksringsbransjns rningslinjr for aralmåling 2009' Aral oppgis i hl kvadramr i rapporn, og gjldr for d idspunk oppmålingn fan sd Vd markdsføring av boligr skal d bnys gn aralbgnlsr: P-ROM og S-ROM Primærrom- og skundærrom (P-ROM og S-ROM) Fordling mllom diss r basr på rningslinjn og aksmannns g skjønn En bruksndring av rom kan ha bydning for hvilkn kagori romm ilhørr Målvrdig aralr: Sørr åpningr nn nødvndig åpningr i asjskillr for rapp, hisr, sjakr og lignnd, rgns ikk md i asjns aral Hvis rapp inngår i åpningn, rgns rappns horisonalprojksjon md i asjns aral Rom skal ha akoms og gangbar gulv Rommns bruk kan vær i srid md byggforskrifn slv om d r målvrdig Egn forusningr Vrdiaks omfar bskrvn liligh og hvor aralr i bonhn, sam illiggnd uvndig aralr r vurdr D prsisrs a borslags øvrig aralr ikk r bsikig llr vurdr Taksdokumn r n visull gjnomgang av bskrvn indom og må ikk forvksls md ilsandsrappor Eir/rkvirn plikr å ls gjnnom aksdokumn for å avdkk vnull filakig opplysningr før bruk Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 2 av 9

4 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Konklusjon og markdsvurdring Konklusjon Markdsvrdi (normal salgsvrdi) Kr Markdsvurdring Bskrvn BBL liligh ilkny Galnåsmyra Borslag - Bliggnd i ilknyning il øvr Hunsad ca 10 km fra Bodø snrum Områd ubygd md lavblokk i 2 og 3 g ilkny borslag Trafikksvak og rolig områd Barnvnnlig md lkplass i nærhn God ilknyning il nærområd md kor avsand il barn- og ungdom skol, barnhag og dagligvar L adkoms il ur og umarksområdr Flr fasilir i illiggnd områdr som foballban, idrshall, mm Bolig oppfør ca 1976 Aralr ovr 2 plan- rom og aralfordling i vsnlig grad som opprinnlig, li ndr i 2 g og hvor bskrvn liligh r my oppgradr sidn kjøpsår Normal sandard md hnsyn il marialvalg og urusning - normal uførls md ank på byggår Snral bliggnh md kor vi il skolr, barnhagr og nærbuikk Markdsmssig l omslig bolig Markdsvrdi gir urykk for hva som kan forvns oppnådd for bolign/indommn i dagns markd, bskaffnh, bliggnh og rgulringsmssig forhold i brakning Bfarings- og indomsopplysningr Rappordaa Rkvirn: Taksmann: Chrisian Rolandsn Trond Morn Edvardsn Bfaring/ilsd: Bfaringsdao: Trond Morn Edvardsn Taksmann Tlf Chrisian Rolandsn Tlf Eindomsopplysningr Eindomsbgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr Om omn: Rgulring: Adkomsvi: Tilknyning vann: Tilknyning avløp: Toal omaral for hl borslag r inkl gaaral på m² Adkoms il indommn md inrn vir for kor av og påsigningr - Parkring forøvrig på sor flls parkringsplass Tomn som r l hllnd r opparbid md, pln og no bplanning sam plaing i fron og baksid av bolig Bskrvn liligh liggr ikk lang unna lkplassn Eindommn har no usik ovr Salnfjordn - normal lysforhold I omprisn r d inkludr flls- og kommunalknisk anlgg sam ilknyningsavgif Markdsilpasning av ompris for arakivi / bliggnh, r n vurdring av omns og indommns bliggnh gjor av aksmann Bolig Asfalr kommunal vi Offnlig Offnlig Andr forhold: Galnåsmyra Borslag : Områd r mg barnvnnlig md mang lkplassr og ingn gjnnomgangsrafikk All lilighn har gn inngang, og mang har n flo usik uovr Salnfjordn Borslag r undr maling i grå og hvi uførls, og uskifing av vindur, dørr, bodak c forgår hl idn Borslag liggr i nærhn av buikk, barnhagr, barn-, ungdoms- og vidrgånd skol, bibliok, svømmhall, lysløyp og urrrng Vidr r d i gangavsad fra Høgskoln i Bodø Mg god bussforbindlsr il snrum Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 3 av 9

5 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Galnåsmyra borslag liggr ca 8 km fra Bodø snrum Borslag bsår av 304 lilighr, og r Bodø's sørs borslag Dr r 8 sk 1-roms, 30 sk 2-roms, 76 sk 3-roms og 190 sk 4-roms lilighr Borslag ilhørr Hunsad skolkrs Adkoms: Liggr på ovrsidn av Riksvi 80 på Hunsad Ta av fra Riksv 80 vd Shll, ovr brun, og il vnsr Fl vil da vær på høyrsidn Dn øvrs av d r gan r Galnåsmyra, drr Rimyrvin og ndrs Hunsadvin Byggår: 1976/77 Byggningsbskrivls: Rkkhus bliggnd ovr 2 plan Bygningn oppfør i bonglmnr md pålag sånd ømmrmannspanl og puss bong Uvndig ak kk md A-papp, omkking av ak bl ufør i 1996/97 Husli går il: Rnr og avdrag på lån, kommunal avgifr, indomsska, forsikring av husn, avsning il yr vdlikhold, forrningsførsl, rvisjon, syrhonorar, konorug, koningn il NBBL, kabl-tv U i fra dagns lånbinglsr vil førs avdrag som forfallr il baling påvirk huslin md ca 635 kr pr mnd for dnn bonh U i fra dagns lånbinglsr vil førs avdrag som forfallr il baling påvirk huslin md ca 464 kr pr mnd for dnn bonh Dyrhold: For å kunn skaff sg husdyr skal d snds skriflig mlding il syr Visr il rglr for husdyrhold av Fllslokal: Galnåsmyra Borslag disponrr fllslokal (Myrsua) på ca 120m² som kan lis u il bbor il n rimlig pris Ann: Kjøpr skal godkjnns av syr Borslag har sikringsordning gjnnom Boligbygglagns Finansiringsforak AS Bolign r nymal i 2004 Brdband bl insallr i borslag i 2004/2005 Syrs Ldr Roar Ndrgård lf Ansinnisrglr: 1 Inrn, 2 Mdlmskap Bbl og 3 All Marikkldaa Marikkl: Kommun: 1804 BODØ Gnr: 41 Bnr: 1437 Ei/fs: Aral: Ei m² Aralkild: Araln r innhn fra infoland- Bodø kommun Hjmmlshavr: Galnåsmyra borslag Orgnr Adrss: Galnåsmyra 8022 BODØ Marikkl: Kommun: 1804 BODØ Gnr: 41 Bnr: 784 Ei/fs: Aral: Ei m² Aralkild: Araln r innhn fra infoland- Bodø kommun Hjmmlshavr: Galnåsmyra borslag Orgnr Adrss: Galnåsmyra 8022 BODØ Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 4 av 9

6 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Marikkl: Kommun: 1804 BODØ Gnr: 41 Bnr: 1438 Ei/fs: Aral: Ei m² Aralkild: Araln r innhn fra infoland- Bodø kommun Hjmmlshavr: Galnåsmyra borslag Orgnr Adrss: Galnåsmyra 8022 BODØ Marikkl: Kommun: 1804 BODØ Gnr: 41 Bnr: 1503 Ei/fs: Aral: Ei 947 m² Aralkild: Araln r innhn fra infoland- Bodø kommun Hjmmlshavr: Galnåsmyra borslag Orgnr Adrss: Andlsobjk Galnåsmyra 8022 BODØ Liligh nr/slskap: 56/140/Galnåsmyra borslag Orgnr Forrningsførr: Eir adkomsdok: Innskudd, pålydnd mm Boligopplysningr fra BBL vd Øysin Wasmuh Chrisian Rolandsn Andlsnummr: 1930 Pålydnd: 100 Andl formu: Opprinnlig innskudd: Andl fllsgjld: Kommnar: Kildr/vdlgg Opplysningr gi av Bbl vd Øysin Wasmuh Husli r kr 4307 pr ,- Borslag oal blåning pr aks dao ajourf lån : Husli går vanligvis il: Kosnadr på lån, kommunal avgifr, forsikring av husn, avsning il yr vdlikhold, forrningsførsl, rvisjon, syrhonorar, konorug For nærmr opplysningr om hva huslin går il, sam om d r frmidig vdlikholdsplanr/ planlag påkosningr llr andr forhold som kan før il ndringr i husli/ fllsgjld- må syrldr konaks Dokumn/kild Dao Kommnar Saus Sidr Vdlag Infolandno Frmvis 1 Boligopplysningr fra BBl Frmvis 2 Andr forhold Forsikring: Slskap: IF Skadforsikring NUF Avalnr: SP Typ: Fullvrdi Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 5 av 9

7 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Bygningr på indommn Blokkliligh Bygningsdaa Byggår: Anvndls: Kommnar Sandard: 1977 Kild: Bodø Kommun Liligh i boligblokk i 1-2 g Lilighn har følgnd sandard: Kjøkkninnrdning i yp ik profil, normal god ubygg md bnkr og akhøy ovrskap, børs sålplar monr undr ovrskap Mkanisk avrkk fra komfyrplass sam plass for oppvaskmaskin, Vvb innbygg i bnk Su md lamina på gulv og mdf-plar på vggr, varmpump på vgg Ugang fra su il romslig plaing mo vi og på baksidn Bad md flisr på gulv md varmkablr og flisr på vggr, dusj på vgg md dusjvgg, srvan ndfl i innrdning i yp finr sl, wc på vgg og plass for oppvaskmaskin Hovdsovrom md lamina på gulv og mal sri på vggr og gardrobskap Sandard forøvrig: Flis, linolum og lamina på gulv Mdf-plar, mal sri og flisr på vggr Mal himling Flls alarmanlgg, brannvarsling Vdlikhold: Oppvarming: Elkrisk Varmpump i sun Bskrvn liligh frmsår md normal vdlikhold på innvndig flar md ank på byggår Varmisolring r normal ufra byggår og daidns byggskikk Aralr No fuksvlling i bnkpla, vifn på kjøkkn må bys il n som bar har ablr spjld Rgisr no gnrl ovrflaavvik i gulv No upping på nkl laminaskjør Baksid ikk mal D lkrisk anlgg r ikk vurdr / konrollr av undrgnd D krvs auorisasjon og spisskompans som ikk innhas Bruoaral Bruksaral BRA m² Easj BTA m² Toal Primær P-ROM Skundær S-ROM Kommnar 1Eg P-Rom= Vf, su og kjøkkn Ugang fra sun il plaingr S-Rom= Uvndig bod 2Eg P-Rom= Gang/ rapprom, bad og 3 sovrom Sum bygning: Rglr for aralbrgning og målvrdig, s g avsni i rapporns forusningr Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 6 av 9

8 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Kommnar aral Aralmålingn r ufør fysisk på sd vd hjlp av lasrmålr Rommn dfinrs r brukn på bfaringsidspunk, slv om brukn kan vær i srid md idligr llr gjldn byggforskrifr Dvs a innrd rom i n dl ilfllr kan mdas som P-rom, slv om diss avvikr fra krav i forskrifn llr ikk r byggmld llr søk godkjn Da d ikk forliggr n klar dfinisjon av hva som r primær rom (P-ROM) og skundær rom (S-ROM), vil bnvnlsn av hvr rom fasss r aksmannns skjønn Araln må forsås som ca aral Romfordling Easj Primæraral (P-ROM) Skundæraral (S-ROM) 1Eg Vindfang, kjøkkn, su Bod 2Eg 3 Sovrom, gang, bad Bod Konsruksjonr og innvndig forhold - Blokkliligh Innvndig dørr Innrdørr i yp bis og lakk furu uførls Ovrflar på innvndig gulv Flisr, vinyl og lamina Ovrflar på innvndig vggr Mdf-plar, mal plar og mal sri Ovrflar på innvndig himling Mal himling Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 7 av 9

9 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Uvndig forhold Konsruksjonr undørs Drnring Uvndig drnring fra byggår Dirk fundamnring Bonggulv på grunn Yrvggr 4" bindingsvrk og bong Takkonsruksjonr Bong Takkking og mmbranr Banblgg Vindur 2-lags glass i rramm Yrdørr og porr Yrdør i r og glass Uvndig ovrflar Liggnd rpanl og no sånd Balkongr, rrassr ol Plaingr i r md spalgulv Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 8 av 9

10 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Brgningr Tknisk vrdi bygningr Blokkliligh Normal byggkosnadr (urgn som for nybygg) Kr Tillg for ksra sandard/ andr konsuksjonr Kr Fradrag (aldr, uidsmssigh, vdlikholdsmanglr, Kr ilsandssvkklsr, gjns arbidr) Sum knisk vrdi Blokkliligh Kr Sum knisk vrdi bygningr Kr Vrdi adkomsdokumn Brgn vrdi adkomsdokumn bsår av vrdilmnn knisk vrdi bygning, bonhns andl av normal omkosnad, vurdr vrdi av omns og bonhns bliggnh, andl disponibl midlr og fradrag for andl fllsgjld Normal omkosnad frmkommr vd å brgn knisk vrdi for råom, ilknyning, infrasrukur på omn, opparbiding / bplanning, arrondring rrng c Tknisk vrdi bygningr: Kr Normal omkosnad: Kr Andl formu: Kr Andl fllsgjld: Kr Vrdi adkomsdokumn: Kr BODØ, Byggmsr/ Taksøkonom Trond Morn Edvardsn Tlfon: Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 9 av 9

11

12

13

14

15

16

17 HUSORDENSREGLER FOR GALNÅSMYRA BORETTSLAG Husordnsrgln innholdr bsmmlsr om brukn av bolign og fllsaraln - og skal bidra il å frmm miljø og rivsl i boområd Andlsir r ansvarlig for a ordnsrgln blir ovrhold av hussandn og andr som gis adgang il lilighn Husordnsrgln r n dl av vdkn slik a brudd på diss rglr samidig r å ans som mislighold av diss Lilighn må ikk bruks slik a d sjnrr andr Husordnsrgln innholdr ikk bar plikr Vær oppmrksom på a dn skal sikr andlsirn ordn, ro og hygg i hjmmn Alminnlig ordnsrglr Andlsir plikr å bhandl bolign og indommn llrs md ilbørlig aksomh og r sg r d vanlig ordnsrglr som Borslag fassr il sikring av ro og ordn og forsvarlig bhandling av indommn D r i alls inrss a andlsirn ar nødvndig hnsyn il hvrandr slik a ingn blir skadlidnd pga andr andlsirs opprdn D innbærr a andlsir plikr å rspkr hvrandrs bhov for arbidsro og hvil Dn nkl andlsir r ansvarlig for sin gjsrs opprdn i bolign og på indommn for øvrig Lilighn og boområd Er kl 2300 på hvrdagr og kl 2400 på dagr før hlligdagr skal d vær ro og ordn i bolign, sam på indommn for øvrig Musikkøvlsr, banking og boring kan bar skj i idsromm Andlsirn og bborn r ansvarlig for a uområdn holds ryddig og ordnlig Uområdn i Galnåsmyra borslag skal ikk bruks il lagring av søppl llr lignnd som ikk hørr hjmm i boområd vår D gjldr rund lilighn og all d andr fllsområdn, som for ksmpl på lkplassn og parkringsplassn vår All plikr å vis hnsyn ovnfor sin nabor Parkring Parkring av bilr og andr kjørøy skal bar skj dr d kan anviss oppsillingsplassr Parkring i fl r ikk illa Bilr som parkrs i fl ilggs konrollgbyr llr aus bor for irs rgning og risiko un vidr varsl Tilhngr, campingvognr, bår og lignnd må ikk ss på parkringsplassn un aval md syr Diss vil bli au bor på irs rgning og risiko un vidr varsl Urgisrr bilr vil bli au vkk på irs rgning og risiko un vidr varsl Bad, WC, ldningr og lufing All rom må holds såpass oppvarm a ikk vann i ldningn frysr D må ikk kass uvdkommnd ing i klos, og d må bar bruks klospapir På grunn av lilighns konsruksjon, må vnilasjonsanlgg vær i koninurlig drif Hvis ikk vil d kunn oppså fukskadr Husdyr Visr il rglr for husdyrhold, vda på ksraordinær gnralforsamling Mldingr og hnvndlsr Mldingr fra Borslag llr forrningsførr vd rundskriv llr oppslag skal gjld på samm vis som husordnsrgln Hnvndlsr angånd husordnsrgln skal skj skriflig Borslag har un vidr adgang il bolign for å fora nødvndig rparasjonr og ubdringr Så san d r prakisk mulig, skal d varsls Hnvndlsr, klagr mm vdrørnd bor og ordnsrgln kan rs skriflig il forningsførr llr syr i Borslag Borslags vdkr D viss for øvrig il borslags vdkr som innholdr bsmmlsr om plikr og ansvar, og d viss særlig il vdkns bsmmlsr om innbaling av fllsugifr (punk 7), bor (punk 4) og mislighold (punk 6)

18 REGLER FOR HUSDYRHOLD I GALNÅSMYRA BORETTSLAG A/L Galnåsmyra Borslag har i ksraordinær gnralforsamling vda følgnd rglr for husdyrhold: Gnrl: 11 All husdyr i borslag skal skriflig innmlds il syr Hrfra r unna gullfiskr, undular og lignnd 12 Dyrhold skal forgå på n slik må a d ikk r il sjnans for andr bbor Enhvr dyrir plikr å sørg for a dyrhold ikk mdførr forurnsing i form av: a Marsr som kan ilrkk fuglr, ror, mus llr flur b Avføring llr urin som kan ilrkk fuglr, ror, mus llr flur, llr som kan gi luk llr mdfør annn forurnsing på områdr id av Galnåsmyra borslag c Sjnrnd luk av andr årsakr nn nvn undr pk b d Sjnrnd søy Ro llr rlanskapr som kan ilrkk ror llr virk usisk 13 Knnl og/llr avlvirksomh r ikk illa 14 All husdyr skal holds inn mllom kl 2300 og kl 0700 Unna fra dnn rgln r husdyr som holds i bånd Spsil om kar: 21 For ny andlsir/bbor som flyr inn r , r d ikk illa md ukar For d som allrd bor i borslag r d ikk illa å anskaff sg uka r dnn dao 22 For d som hadd ka før gjldr følgnd rglr: a All kar skal vær kasrr/srilisr b All kar skal vær mrk md halsbånd md navn og lfnr il ir Kar som ikk r mrk vil bli vurdr innbrak il vrinær llr andr insansr som ar sg av slik c All bør ha kado il kan sin d All kar må ha ormkur jvnlig I illgg må d ha sprøy mo kaps så lng dyrlgn ansr d for å vær nødvndig Vrinæras må frmlggs 23 Unna fra diss rgln r kar som il nhvr id r inn Spsil om hundr: 31 Lovn om båndvang gjldr også hr 32 Eir som har barn il å pass hundn, r også ansvarlig for a diss r i sand il å hold konroll 33 Når hundn sår bund unfor lilighn, r d irs plik å pås a småbarn ikk uforvarnd kommr bor il hundn 34 Hundir r plikig il å a opp og fjrn hundns avføring på n forsvarlig må 35 D r ikk lov il å s hundn u aln for å luf sg mllom kl 2300 og 0700

19 Håndhving av diss rgln: 41 Syr i Galnåsmyra borslag bhandlr klagr vdrørnd brudd på diss rgln Klagr skal frmss skriflig 42 Syr vurdrr om klagr r rll, og vil i akull ilfllr snd u skriflig advarslr D vil også kunn vær akul å innkall d brør parr il mø 43 Drsom ingn bdring finnr sd i d påklagd ilfll, vil d mdfør krav om fjrning av d akull husdyr, vnul oppsigls av born 44 Vd vannskjøsl av dyr rapporrr syr inn for dn kommunal dyrvrnsnmda VIS ANSVAR, SLIK AT ALLE KAN FÅ ET GODT BOMILJØ Gnrll dl rvidr Husdyrdl vda på gnralforsamling Syr Galnåsmyra borslag

20 UTDYPENDE VEDLEGG TIL HUSORDENSREGLENE PARKERING I BOLIGFELT - GALNÅSMYRA BORETTSLAG Vd hvr innkjørsl il Galnåsmyra Borslag sår skil FORBUDT FOR MOTOR- VOGNER md undrskil GJELDER IKKE FOR VARETRANSPORT, BEVEGELSESHEMMEDE OG DROSJER Bvglsshmmd og drosjr r gri, mn hva md varranspor Mns d hr a skil gir bborn r il å kjør inn md varr for drr å parkr inn i fl og la biln så nan ovr? Polii i Bodø ualr a hr r rgln klar Md d mns inn og ukjøring, dvs a biln skal kjørs u av fl umiddlbar r a varn r lvr llr ransporr inn Syr i Galnåsmyra Borslag moar daglig hnvndlsr om problmr md å komm frm i fl på grunn av parkr bilr som sprrr vin Bilr som sår parkr skapr problmr for rnovasjonsfolk, brøymannskapn og urykningskjørøyr Hva skjr hvis n av bborn pluslig blir aku syk slik a ambulansn må rkvirrs? Ambulansn kommr og oppdagr a vin r sprr av parkr bilr Dn må da snu og forsøk andr vir for å komm frm, mn da kommr han kanskj for sin - Hvm har da skyldn? - Er d d som sår parkr llr r d ambulansførrn? - Samm forhold gjldr vd brann - Vi v all hva d gjldr! Av hnsyn il bborns sikkrh sr syr sg nød il å kjør n hardr linj ovrfor dm som sår parkr i fl Syr vil drfor bsørg n parkringsjns som ilggr konrollgbyr og bsørgr borauing av bilr som parkrs mo gjldnd rglr La oss håp a vi slippr å a i bruk slik virkmidlr Avgjørlsn om d liggr hos hvr nkl bbor Syr i Galnåsmyra Borslag

21 VEDTEKTER for Galnåsmyra borslag org nr ilkny Bodø Boligbygglag vda på konsiurnd gnralforsamling dn , ndr dn , sis ndr Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Galnåsmyra borslag r samvirkforak som har il formål å gi andlsirn bruksr il gn bolig i lags indom (bor) og å driv virksomh som sår i sammnhng md dnn 1-2 Forrningskonor, forrningsførsl og ilknyningsforhold (1) Borslag liggr i Bodø kommun og har forrningskonor i Bodø kommun (2) Borslag r ilkny Bodø boligbygglag som r forrningsførr 2 Andlr og andlsir 2-1 Andlr og andlsir (1) Andln skal vær på kronr 100,- (2) Bar andlsir i boligbygglag og bar fysisk prsonr (nklprsonr) kan vær andlsir i borslag Ingn fysisk prsonr kan i mr nn n andl (3) Uans kan san, n fylkskommun llr n kommun il sammn i innil i prosn av andln i borslag i samsvar md borslagslovns 4-2 (1) D samm gjldr slskap som har il formål å skaff boligr og som blir ld og konrollr av sa, fylkskommun llr kommun, sifls som har il formål å skaff boligr og som r oppr av san, n fylkskommun llr kommun og slskap, sifls llr andr som har inngå samarbidsaval md sa, fylkskommun llr kommun om å skaff boligr il vanskligsil (4) Andlsirn skal få ulvr ksmplar av borslags vdkr 2-2 Sami i andl (1) Bar prsonr som bor llr skal bo i bolign kan bli samir i andl (2) Drsom flr ir n andl sammn, skal d rgns som bruksovrlaing hvis n llr flr av samirn ikk bor i bolign, jfr vdkns punk 4-2

22 2-3 Ovrføring av andl og godkjnning av ny andlsir (1) En andlsir har r il å ovrdra sin andl, mn rvrvrn må godkjnns av borslag for a rvrv skal bli gyldig ovrfor borslag (2) Borslag kan nk godkjnning når d r saklig grunn il d og skal nk godkjnning drsom rvrv vil vær i srid md punk 2 i vdkn (3) Nkr borslag å godkjnn rvrvrn som andlsir, må mlding om d komm fram il rvrvrn sns 20 dagr r a søknadn om godkjnning kom fram il borslag I mosa fall skal godkjnning rgns som gi (4) Ervrvrn har ikk r il å bruk bolign før godkjnning r gi llr d r rskrafig avgjor a rvrvrn har r il å rvrv andln (5) Dn forrig andlsirn r solidarisk ansvarlig md n llr flr ny rvrvr for baling av fllskosnadr il ny andlsir r godkjn, llr d r rskrafig avgjor a n ny andlsir har r il å rvrv andln 3 Forkjøpsr 3-1 Hovdrgl for forkjøpsr (1) Drsom andl skifr ir, har andlsirn i borslag og drns d øvrig andlsirn i boligbygglag forkjøpsr (2) Forkjøpsrn kan ikk gjørs gjldnd når andln ovrdras il kfll, il andlsirns llr kfllns slkning i r opp- llr ndsignd linj, il fosrbarn som fakisk sår i samm silling som livsarving, il søskn llr non annn som i d o sis årn har hør il samm hussand som dn idligr irn Forkjøpsrn kan hllr ikk gjørs gjldnd når andln ovrførs på skif r sparasjon llr skilsmiss, llr når hussandsmdlm ovrar andln r bsmmlsn i hussandsfllsskapslovns 3 (3) Syr i borslag skal sørg for a d som r nvn i førs ldd får anldning il å gjør forkjøpsrn gjldnd og på drs vgn gjør rn gjldnd innn frisn nvn i vdkns punk 3-2, jfr borslagslovns 4-15 førs ldd 3-2 Frisr for å gjør forkjøpsr gjldnd Frisn for å gjør forkjøpsrn gjldnd r 20 dagr fra borslag mook mlding om a andln har skif ir, md opplysning om pris og andr vilkår Frisn r fm hvrdagr drsom borslag har moa skriflig forhåndsvarsl om a andln kan skif ir, og varsl har komm fram il lag mins fmn dagr, mn ikk mr nn r måndr, før mldingn om a andln har skif ir 3-3 Nærmr om forkjøpsrn (1) Ansinni i borslag rgns fra dao for ovrakls av andln Sår flr andlsir i borslag md lik ansinni, går dn md lngs ansinni i boligbygglag foran

23 (2) Drsom ingn andlsir i borslag mldr sg upkr boligbygglag hvilkn andlsir i boligbygglag som skal få ovra andln (3) Andlsir som vil ovra ny andl, må ovrdra sin andl i lag il n ny andlsir D gjldr slv om andln ilhørr flr (4) Forkjøpsrn skal kunngjørs i n avis som r vanlig ls på sd, på boligbygglags nsidr, vd oppslag i borslag llr på annn gn må 4 Bor og bruksovrlaing 4-1 Born (1) Hvr andl gir nr il å bruk n bolig i borslag og r il å ny fllsaralr il d d r brgn llr vanlig bruk il, og il ann som r i samsvar md idn og forholdn (2) Andlsirn kan ikk bny bolign il ann nn boligformål un syrs samykk (3) Andlsirn skal bhandl bolign, andr rom og ann aral md ilbørlig aksomh Brukn av bolign og fllsaraln må ikk på n urimlig llr unødvndig må vær il skad llr ulmp for andr andlsir (4) En andlsir kan md syrs godkjnning gjnnomfør ilak på indommn som r nødvndig på grunn av funksjonshmming hos n brukr av bolign Godkjnning kan ikk nks un saklig grunn (5) Syr kan fass vanlig ordnsrglr for indommn Slv om d r vda forbud mo dyrhold, kan syr samykk i a brukrn av bolign holdr dyr drsom god grunnr alr for d, og dyrhold ikk r il ulmp for d andr brukrn av indommn 4-2 Bruksovrlaing (1) Andlsirn kan ikk un samykk fra syr ovrla brukn av bolign il andr (2) Md syrs godkjnning kan andlsirn ovrla brukn av hl bolign drsom: - andlsirn slv llr andlsirns kfll llr slkning i r opp- llr ndsignd linj llr fosrbarn av andlsirn llr kflln, har bodd i bolign i mins av d sis o årn Andlsirn kan i slik ilfllr ovrla brukn av hl bolign for opp il r år - andlsirn r n juridisk prson - andlsirn skal vær midlridig bor som følg av arbid, udanning, miliærjns, sykdom llr andr ungvind grunnr - mdlm av brukrhussandn r andlsirns kfll llr slkning i r oppllr ndsignd linj llr fosrbarn av andlsirn llr kflln - d gjldr bruksr il non som har krav på d r kskapslovns 68 llr hussandsfllsskapslovns 3 andr ldd Godkjnning kan bar nks drsom brukrns forhold gir saklig grunn il d Godkjnning kan nks drsom brukrn ikk kunn bli andlsir Har lag ikk snd svar på skriflig søknad om godkjnning av brukr innn n månd r a søknadn har komm fram il lag, skal brukrn rgns som godkjn

24 (3) Andlsir som bor i bolign slv, kan ovrla brukn av dlr av dn il andr un godkjnning (4) Ovrlaing av brukn rdusrr ikk andlsirns plikr ovrfor borslag 5 Vdlikhold 5-1 Andlsirns vdlikholdsplik (1) Dn nkl andlsir skal hold bolign, og andr rom og ann aral som hørr bolign il, i forsvarlig sand og vdlikhold slik som vindur, rør, sikringsskap fra og md førs hovdsikring/innakssikring, ldningr md ilbhør, varmkablr, invnar, usyr inklusiv vannklos, varmvannsbrdr og vask, apparar og innvndig flar Vårom må bruks og vdlikholds slik a lkkasjr unngås Andlsir r slv ansvarlig for å pås a d ikk blir skadr som følg av sor snømngdr på bodak og vranda Syr kan pålgg andlsir om å fjrn d fra bodak for å forhindr skadr på bygningsmassn Andlsir svarr for ugifn hvis ikk pålgg uførs (2) Vdlikhold omfar også nødvndig rparasjonr og uskifing av slik som rør, sikringsskap fra og md førs hovdsikring/innakssikring, ldningr md ilbhør, varmkablr, invnar, usyr inklusiv slik som vannklos, varmvannsbrdr og vaskr, apparar, ap, gulvblgg, vgg-, gulv- og himlingsplar, skillvggr, lisvrk, skap, bnkr og innvndig dørr md karmr (3) Andlsirn har også ansvar for oppsaking og rnsing av innvndig kloakkldning båd il og fra gn vannlås/sluk og fram il borslags flls-/hovdldning Andlsir skal også rns vnull sluk på vrandar, balkongr o l (4) Andlsirn skal hold bolign fri for inskr og skaddyr All andlsir plikr å hold sin indom ryddig og fri for søppl/skro Hvis påpakning fra syr ikk rfølgs, vil avfall bli fjrn for andlsirns rgning (5) Vdlikholdsplikn omfar også ubdring av ilfldig skad, hrundr skad påfør vd innbrudd og uvær (6) Oppdagr andlsirn skad i bolign som borslag r ansvarlig for å ubdr, plikr andlsirn sraks å snd mlding il borslag (7) Borslag og andr andlsir kan krv rsaning for ap som følgr av a andlsirn ikk oppfyllr plikn sin, jfr borslagslovns 5-13 og 5-15 (8) Andlsir r ansvarlig for a ilbygg mm r forskrifsmssig og fagmssig ufør ih lovn (Plan og bygningslovn), sam vdlikhold av d

25 5-2 Borslags vdlikholdsplik (1) Borslag skal hold bygningr og indommn for øvrig i forsvarlig sand så lang plikn ikk liggr på andlsirn Skad på bolig llr invnar som ilhørr lag, skal lag ubdr drsom skadn følgr av mislighold fra n annn andlsir (2) Flls rør, ldningr, kanalr og andr flls insallasjonr som går gjnnom bolign, skal borslag hold vd lik Borslag har r il å før ny slik insallasjonr gjnnom bolign drsom d ikk r il vsnlig ulmp for andlsirn (3) Borslags vdlikholdsplik omfar også uskifing av vindur, hrundr nødvndig uskifing av rmorur, og yrdørr il bolign llr rparasjon llr uskifing av ak, bjlklag, bærnd vggkonsruksjonr, sluk, sam rør llr ldningr som r bygd inn i bærnd konsruksjonr md unnak av varmkablr (4) Andlsirn skal gi adgang il bolign slik a borslag kan ufør sin vdlikholdsplik, hrundr rsyn, rparasjon llr uskifing Ersyn og uføring av arbid skal gjnnomførs slik a d ikk r il unødig ulmp for andlsirn llr annn brukr av bolign (5) Andlsir kan krv rsaning for ap som følg av a borslag ikk oppfyllr plikn sin, jf borslagslovns Pålgg om salg og fravikls 6-1 Mislighold Andlsirs brudd på sin forpliklsr ovrfor borslag ugjør mislighold Som mislighold rgns blan ann manglnd baling av fllskosnadr, forsøm vdlikholdsplik, ulovlig bruk llr ovrlaing av bruk og brudd på husordnsrglr 6-2 Pålgg om salg (1) Hvis n andlsir il ross for advarsl vsnlig misligholdr sin plikr, kan borslag pålgg vdkommnd å slg andln, jf borslagslovns 5-22 førs ldd Advarsl skal gis skriflig og opplys om a vsnlig mislighold gir lag r il å krv andln solg 6-3 Fravikls Mdførr andlsirns llr brukrns oppførsl far for ødlggls llr vsnlig forringls av indommn, llr r andlsirns llr brukrns oppførsl il alvorlig plag llr sjnans for indommns øvrig andlsir llr brukr, kan syr krv fravikls fra bolign r vangsfullbyrdlsslovns kapil 13 7 Fllskosnadr og pansikkrh 7-1 Fllskosnadr (1) Fllskosnadn bals hvr månd Borslag kan ndr fllskosnadn md n månds skriflig varsl

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering og livsløpstandard.

Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering og livsløpstandard. Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering og livsløpstandard. Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering

Detaljer

VOIEBYEN PÅKOSTET LEILIGHET PENT OPPUSSET. Påkostet leilighet med stor innglasset balkong. Solrikt og usjenert. Skuteveien 8 C

VOIEBYEN PÅKOSTET LEILIGHET PENT OPPUSSET. Påkostet leilighet med stor innglasset balkong. Solrikt og usjenert. Skuteveien 8 C PÅKOSTET LEILIGHET PENT OPPUSSET VOIEBYEN Prisantydning: Kr. 1 450 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 665 029,- + omk. Påkostet leilighet med stor innglasset balkong. Solrikt og usjenert. Skuteveien

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer