KR Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):"

Transkript

1 VEDLEGG

2 VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ MARKEDSVERDI (normal salgsvrdi): KR BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: Blokkliligh: 98 m² 91 m² Uskrifsdao: Oppdrag nr: 2717 Dao bfaring: Ufør av auorisr mdlmsforak i NTF BE-Taksring AS Pb 1067, 8001 BODØ Tlfon: Organisasjonsnr: Srifisr aksmann: Byggmsr/ Taksøkonom Trond Morn Edvardsn Tlfon: E-pos: Roll: Uavhngig aksmann

3 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Taksmannns roll Dnn rapporn r uarbid av n uavhngig aksmann un bindingr il andr akørr i indomsbransjn Taksmannn har vrkn anslssforhold il llr økonomisk inrss i sin oppdragsgivrs virksomh For nærmr bskrivls av kravn il aksmannns ingri, s aksringsbransjns isk rningslinjr på wwwnfno Forusningr Vrdiaksn r ufør ih NTFs rglr, NS 3940:2012 og 'Taksbransjns rningslinjr for aralmåling' D bmrks a rommns bruk kan vær i srid md byggforskrifn slv om d r målvrdig r NS3940 S forøvrig undr Aralr i rapporn Taksn r kun basr på n nkl visull bfaring un inngrp i byggvrk D r ikk fora sikkakingr llr annn form for nkl målingr D r ikk fly på møblr, ppr, badkar/dusjkabin, hvivarr llr andr gjnsandr Rapporn r n rn vrdiaks og må ikk forvksls md n ilsandsrappor, som bskrivr byggvrks knisk ilsand D kan mdfør a d kan vær skadr/manglr vd indommn som ikk frmkommr i aksn Taksmannn r ikk ansvarlig for manglnd opplysningr om fil/manglr som ikk kunn oppdags r å ha undrsøk aksobjk som bskrv ovnfor Takskonklusjonn basrr sg på objks ilsand, slik d frmso bfaringsdagn Kundn/rkvirnn skal ls gjnnom dokumn før bruk og gi ilbakmlding il aksmannn hvis d finns fil/manglr som bør rs opp Hvis rapporn r ldr nn 6 måndr, bør aksmannn konaks for ny bfaring og oppdaring En vrdi- og lånaks r ingn ilsandsrappor Norgs TaksringsForbund anbfalr a d vd omsning av boligr bnys n Boligsalgsrappor md vrdiaks Aralbrgning for bonhr: Aralmålingn i dnn rapporn har NS 3940:2012 som ugangspunk Prsisringr for nkl aralbgrpr og dfinisjonr i forbindls md aralmåling vd omsning og/llr vrdising av bonhr r bskrv i 'Taksringsbransjns rningslinjr for aralmåling 2009' Aral oppgis i hl kvadramr i rapporn, og gjldr for d idspunk oppmålingn fan sd Vd markdsføring av boligr skal d bnys gn aralbgnlsr: P-ROM og S-ROM Primærrom- og skundærrom (P-ROM og S-ROM) Fordling mllom diss r basr på rningslinjn og aksmannns g skjønn En bruksndring av rom kan ha bydning for hvilkn kagori romm ilhørr Målvrdig aralr: Sørr åpningr nn nødvndig åpningr i asjskillr for rapp, hisr, sjakr og lignnd, rgns ikk md i asjns aral Hvis rapp inngår i åpningn, rgns rappns horisonalprojksjon md i asjns aral Rom skal ha akoms og gangbar gulv Rommns bruk kan vær i srid md byggforskrifn slv om d r målvrdig Egn forusningr Vrdiaks omfar bskrvn liligh og hvor aralr i bonhn, sam illiggnd uvndig aralr r vurdr D prsisrs a borslags øvrig aralr ikk r bsikig llr vurdr Taksdokumn r n visull gjnomgang av bskrvn indom og må ikk forvksls md ilsandsrappor Eir/rkvirn plikr å ls gjnnom aksdokumn for å avdkk vnull filakig opplysningr før bruk Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 2 av 9

4 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Konklusjon og markdsvurdring Konklusjon Markdsvrdi (normal salgsvrdi) Kr Markdsvurdring Bskrvn BBL liligh ilkny Galnåsmyra Borslag - Bliggnd i ilknyning il øvr Hunsad ca 10 km fra Bodø snrum Områd ubygd md lavblokk i 2 og 3 g ilkny borslag Trafikksvak og rolig områd Barnvnnlig md lkplass i nærhn God ilknyning il nærområd md kor avsand il barn- og ungdom skol, barnhag og dagligvar L adkoms il ur og umarksområdr Flr fasilir i illiggnd områdr som foballban, idrshall, mm Bolig oppfør ca 1976 Aralr ovr 2 plan- rom og aralfordling i vsnlig grad som opprinnlig, li ndr i 2 g og hvor bskrvn liligh r my oppgradr sidn kjøpsår Normal sandard md hnsyn il marialvalg og urusning - normal uførls md ank på byggår Snral bliggnh md kor vi il skolr, barnhagr og nærbuikk Markdsmssig l omslig bolig Markdsvrdi gir urykk for hva som kan forvns oppnådd for bolign/indommn i dagns markd, bskaffnh, bliggnh og rgulringsmssig forhold i brakning Bfarings- og indomsopplysningr Rappordaa Rkvirn: Taksmann: Chrisian Rolandsn Trond Morn Edvardsn Bfaring/ilsd: Bfaringsdao: Trond Morn Edvardsn Taksmann Tlf Chrisian Rolandsn Tlf Eindomsopplysningr Eindomsbgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr Om omn: Rgulring: Adkomsvi: Tilknyning vann: Tilknyning avløp: Toal omaral for hl borslag r inkl gaaral på m² Adkoms il indommn md inrn vir for kor av og påsigningr - Parkring forøvrig på sor flls parkringsplass Tomn som r l hllnd r opparbid md, pln og no bplanning sam plaing i fron og baksid av bolig Bskrvn liligh liggr ikk lang unna lkplassn Eindommn har no usik ovr Salnfjordn - normal lysforhold I omprisn r d inkludr flls- og kommunalknisk anlgg sam ilknyningsavgif Markdsilpasning av ompris for arakivi / bliggnh, r n vurdring av omns og indommns bliggnh gjor av aksmann Bolig Asfalr kommunal vi Offnlig Offnlig Andr forhold: Galnåsmyra Borslag : Områd r mg barnvnnlig md mang lkplassr og ingn gjnnomgangsrafikk All lilighn har gn inngang, og mang har n flo usik uovr Salnfjordn Borslag r undr maling i grå og hvi uførls, og uskifing av vindur, dørr, bodak c forgår hl idn Borslag liggr i nærhn av buikk, barnhagr, barn-, ungdoms- og vidrgånd skol, bibliok, svømmhall, lysløyp og urrrng Vidr r d i gangavsad fra Høgskoln i Bodø Mg god bussforbindlsr il snrum Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 3 av 9

5 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Galnåsmyra borslag liggr ca 8 km fra Bodø snrum Borslag bsår av 304 lilighr, og r Bodø's sørs borslag Dr r 8 sk 1-roms, 30 sk 2-roms, 76 sk 3-roms og 190 sk 4-roms lilighr Borslag ilhørr Hunsad skolkrs Adkoms: Liggr på ovrsidn av Riksvi 80 på Hunsad Ta av fra Riksv 80 vd Shll, ovr brun, og il vnsr Fl vil da vær på høyrsidn Dn øvrs av d r gan r Galnåsmyra, drr Rimyrvin og ndrs Hunsadvin Byggår: 1976/77 Byggningsbskrivls: Rkkhus bliggnd ovr 2 plan Bygningn oppfør i bonglmnr md pålag sånd ømmrmannspanl og puss bong Uvndig ak kk md A-papp, omkking av ak bl ufør i 1996/97 Husli går il: Rnr og avdrag på lån, kommunal avgifr, indomsska, forsikring av husn, avsning il yr vdlikhold, forrningsførsl, rvisjon, syrhonorar, konorug, koningn il NBBL, kabl-tv U i fra dagns lånbinglsr vil førs avdrag som forfallr il baling påvirk huslin md ca 635 kr pr mnd for dnn bonh U i fra dagns lånbinglsr vil førs avdrag som forfallr il baling påvirk huslin md ca 464 kr pr mnd for dnn bonh Dyrhold: For å kunn skaff sg husdyr skal d snds skriflig mlding il syr Visr il rglr for husdyrhold av Fllslokal: Galnåsmyra Borslag disponrr fllslokal (Myrsua) på ca 120m² som kan lis u il bbor il n rimlig pris Ann: Kjøpr skal godkjnns av syr Borslag har sikringsordning gjnnom Boligbygglagns Finansiringsforak AS Bolign r nymal i 2004 Brdband bl insallr i borslag i 2004/2005 Syrs Ldr Roar Ndrgård lf Ansinnisrglr: 1 Inrn, 2 Mdlmskap Bbl og 3 All Marikkldaa Marikkl: Kommun: 1804 BODØ Gnr: 41 Bnr: 1437 Ei/fs: Aral: Ei m² Aralkild: Araln r innhn fra infoland- Bodø kommun Hjmmlshavr: Galnåsmyra borslag Orgnr Adrss: Galnåsmyra 8022 BODØ Marikkl: Kommun: 1804 BODØ Gnr: 41 Bnr: 784 Ei/fs: Aral: Ei m² Aralkild: Araln r innhn fra infoland- Bodø kommun Hjmmlshavr: Galnåsmyra borslag Orgnr Adrss: Galnåsmyra 8022 BODØ Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 4 av 9

6 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Marikkl: Kommun: 1804 BODØ Gnr: 41 Bnr: 1438 Ei/fs: Aral: Ei m² Aralkild: Araln r innhn fra infoland- Bodø kommun Hjmmlshavr: Galnåsmyra borslag Orgnr Adrss: Galnåsmyra 8022 BODØ Marikkl: Kommun: 1804 BODØ Gnr: 41 Bnr: 1503 Ei/fs: Aral: Ei 947 m² Aralkild: Araln r innhn fra infoland- Bodø kommun Hjmmlshavr: Galnåsmyra borslag Orgnr Adrss: Andlsobjk Galnåsmyra 8022 BODØ Liligh nr/slskap: 56/140/Galnåsmyra borslag Orgnr Forrningsførr: Eir adkomsdok: Innskudd, pålydnd mm Boligopplysningr fra BBL vd Øysin Wasmuh Chrisian Rolandsn Andlsnummr: 1930 Pålydnd: 100 Andl formu: Opprinnlig innskudd: Andl fllsgjld: Kommnar: Kildr/vdlgg Opplysningr gi av Bbl vd Øysin Wasmuh Husli r kr 4307 pr ,- Borslag oal blåning pr aks dao ajourf lån : Husli går vanligvis il: Kosnadr på lån, kommunal avgifr, forsikring av husn, avsning il yr vdlikhold, forrningsførsl, rvisjon, syrhonorar, konorug For nærmr opplysningr om hva huslin går il, sam om d r frmidig vdlikholdsplanr/ planlag påkosningr llr andr forhold som kan før il ndringr i husli/ fllsgjld- må syrldr konaks Dokumn/kild Dao Kommnar Saus Sidr Vdlag Infolandno Frmvis 1 Boligopplysningr fra BBl Frmvis 2 Andr forhold Forsikring: Slskap: IF Skadforsikring NUF Avalnr: SP Typ: Fullvrdi Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 5 av 9

7 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Bygningr på indommn Blokkliligh Bygningsdaa Byggår: Anvndls: Kommnar Sandard: 1977 Kild: Bodø Kommun Liligh i boligblokk i 1-2 g Lilighn har følgnd sandard: Kjøkkninnrdning i yp ik profil, normal god ubygg md bnkr og akhøy ovrskap, børs sålplar monr undr ovrskap Mkanisk avrkk fra komfyrplass sam plass for oppvaskmaskin, Vvb innbygg i bnk Su md lamina på gulv og mdf-plar på vggr, varmpump på vgg Ugang fra su il romslig plaing mo vi og på baksidn Bad md flisr på gulv md varmkablr og flisr på vggr, dusj på vgg md dusjvgg, srvan ndfl i innrdning i yp finr sl, wc på vgg og plass for oppvaskmaskin Hovdsovrom md lamina på gulv og mal sri på vggr og gardrobskap Sandard forøvrig: Flis, linolum og lamina på gulv Mdf-plar, mal sri og flisr på vggr Mal himling Flls alarmanlgg, brannvarsling Vdlikhold: Oppvarming: Elkrisk Varmpump i sun Bskrvn liligh frmsår md normal vdlikhold på innvndig flar md ank på byggår Varmisolring r normal ufra byggår og daidns byggskikk Aralr No fuksvlling i bnkpla, vifn på kjøkkn må bys il n som bar har ablr spjld Rgisr no gnrl ovrflaavvik i gulv No upping på nkl laminaskjør Baksid ikk mal D lkrisk anlgg r ikk vurdr / konrollr av undrgnd D krvs auorisasjon og spisskompans som ikk innhas Bruoaral Bruksaral BRA m² Easj BTA m² Toal Primær P-ROM Skundær S-ROM Kommnar 1Eg P-Rom= Vf, su og kjøkkn Ugang fra sun il plaingr S-Rom= Uvndig bod 2Eg P-Rom= Gang/ rapprom, bad og 3 sovrom Sum bygning: Rglr for aralbrgning og målvrdig, s g avsni i rapporns forusningr Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 6 av 9

8 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Kommnar aral Aralmålingn r ufør fysisk på sd vd hjlp av lasrmålr Rommn dfinrs r brukn på bfaringsidspunk, slv om brukn kan vær i srid md idligr llr gjldn byggforskrifr Dvs a innrd rom i n dl ilfllr kan mdas som P-rom, slv om diss avvikr fra krav i forskrifn llr ikk r byggmld llr søk godkjn Da d ikk forliggr n klar dfinisjon av hva som r primær rom (P-ROM) og skundær rom (S-ROM), vil bnvnlsn av hvr rom fasss r aksmannns skjønn Araln må forsås som ca aral Romfordling Easj Primæraral (P-ROM) Skundæraral (S-ROM) 1Eg Vindfang, kjøkkn, su Bod 2Eg 3 Sovrom, gang, bad Bod Konsruksjonr og innvndig forhold - Blokkliligh Innvndig dørr Innrdørr i yp bis og lakk furu uførls Ovrflar på innvndig gulv Flisr, vinyl og lamina Ovrflar på innvndig vggr Mdf-plar, mal plar og mal sri Ovrflar på innvndig himling Mal himling Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 7 av 9

9 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Uvndig forhold Konsruksjonr undørs Drnring Uvndig drnring fra byggår Dirk fundamnring Bonggulv på grunn Yrvggr 4" bindingsvrk og bong Takkonsruksjonr Bong Takkking og mmbranr Banblgg Vindur 2-lags glass i rramm Yrdørr og porr Yrdør i r og glass Uvndig ovrflar Liggnd rpanl og no sånd Balkongr, rrassr ol Plaingr i r md spalgulv Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 8 av 9

10 Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 BE-Taksring AS Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Pb 1067, 8001 BODØ Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Tlfon: Adrss: Galnåsmyra 25B, 8022 BODØ Brgningr Tknisk vrdi bygningr Blokkliligh Normal byggkosnadr (urgn som for nybygg) Kr Tillg for ksra sandard/ andr konsuksjonr Kr Fradrag (aldr, uidsmssigh, vdlikholdsmanglr, Kr ilsandssvkklsr, gjns arbidr) Sum knisk vrdi Blokkliligh Kr Sum knisk vrdi bygningr Kr Vrdi adkomsdokumn Brgn vrdi adkomsdokumn bsår av vrdilmnn knisk vrdi bygning, bonhns andl av normal omkosnad, vurdr vrdi av omns og bonhns bliggnh, andl disponibl midlr og fradrag for andl fllsgjld Normal omkosnad frmkommr vd å brgn knisk vrdi for råom, ilknyning, infrasrukur på omn, opparbiding / bplanning, arrondring rrng c Tknisk vrdi bygningr: Kr Normal omkosnad: Kr Andl formu: Kr Andl fllsgjld: Kr Vrdi adkomsdokumn: Kr BODØ, Byggmsr/ Taksøkonom Trond Morn Edvardsn Tlfon: Oppdr nr: 2717 Bfaringsdao: Sid: 9 av 9

11

12

13

14

15

16

17 HUSORDENSREGLER FOR GALNÅSMYRA BORETTSLAG Husordnsrgln innholdr bsmmlsr om brukn av bolign og fllsaraln - og skal bidra il å frmm miljø og rivsl i boområd Andlsir r ansvarlig for a ordnsrgln blir ovrhold av hussandn og andr som gis adgang il lilighn Husordnsrgln r n dl av vdkn slik a brudd på diss rglr samidig r å ans som mislighold av diss Lilighn må ikk bruks slik a d sjnrr andr Husordnsrgln innholdr ikk bar plikr Vær oppmrksom på a dn skal sikr andlsirn ordn, ro og hygg i hjmmn Alminnlig ordnsrglr Andlsir plikr å bhandl bolign og indommn llrs md ilbørlig aksomh og r sg r d vanlig ordnsrglr som Borslag fassr il sikring av ro og ordn og forsvarlig bhandling av indommn D r i alls inrss a andlsirn ar nødvndig hnsyn il hvrandr slik a ingn blir skadlidnd pga andr andlsirs opprdn D innbærr a andlsir plikr å rspkr hvrandrs bhov for arbidsro og hvil Dn nkl andlsir r ansvarlig for sin gjsrs opprdn i bolign og på indommn for øvrig Lilighn og boområd Er kl 2300 på hvrdagr og kl 2400 på dagr før hlligdagr skal d vær ro og ordn i bolign, sam på indommn for øvrig Musikkøvlsr, banking og boring kan bar skj i idsromm Andlsirn og bborn r ansvarlig for a uområdn holds ryddig og ordnlig Uområdn i Galnåsmyra borslag skal ikk bruks il lagring av søppl llr lignnd som ikk hørr hjmm i boområd vår D gjldr rund lilighn og all d andr fllsområdn, som for ksmpl på lkplassn og parkringsplassn vår All plikr å vis hnsyn ovnfor sin nabor Parkring Parkring av bilr og andr kjørøy skal bar skj dr d kan anviss oppsillingsplassr Parkring i fl r ikk illa Bilr som parkrs i fl ilggs konrollgbyr llr aus bor for irs rgning og risiko un vidr varsl Tilhngr, campingvognr, bår og lignnd må ikk ss på parkringsplassn un aval md syr Diss vil bli au bor på irs rgning og risiko un vidr varsl Urgisrr bilr vil bli au vkk på irs rgning og risiko un vidr varsl Bad, WC, ldningr og lufing All rom må holds såpass oppvarm a ikk vann i ldningn frysr D må ikk kass uvdkommnd ing i klos, og d må bar bruks klospapir På grunn av lilighns konsruksjon, må vnilasjonsanlgg vær i koninurlig drif Hvis ikk vil d kunn oppså fukskadr Husdyr Visr il rglr for husdyrhold, vda på ksraordinær gnralforsamling Mldingr og hnvndlsr Mldingr fra Borslag llr forrningsførr vd rundskriv llr oppslag skal gjld på samm vis som husordnsrgln Hnvndlsr angånd husordnsrgln skal skj skriflig Borslag har un vidr adgang il bolign for å fora nødvndig rparasjonr og ubdringr Så san d r prakisk mulig, skal d varsls Hnvndlsr, klagr mm vdrørnd bor og ordnsrgln kan rs skriflig il forningsførr llr syr i Borslag Borslags vdkr D viss for øvrig il borslags vdkr som innholdr bsmmlsr om plikr og ansvar, og d viss særlig il vdkns bsmmlsr om innbaling av fllsugifr (punk 7), bor (punk 4) og mislighold (punk 6)

18 REGLER FOR HUSDYRHOLD I GALNÅSMYRA BORETTSLAG A/L Galnåsmyra Borslag har i ksraordinær gnralforsamling vda følgnd rglr for husdyrhold: Gnrl: 11 All husdyr i borslag skal skriflig innmlds il syr Hrfra r unna gullfiskr, undular og lignnd 12 Dyrhold skal forgå på n slik må a d ikk r il sjnans for andr bbor Enhvr dyrir plikr å sørg for a dyrhold ikk mdførr forurnsing i form av: a Marsr som kan ilrkk fuglr, ror, mus llr flur b Avføring llr urin som kan ilrkk fuglr, ror, mus llr flur, llr som kan gi luk llr mdfør annn forurnsing på områdr id av Galnåsmyra borslag c Sjnrnd luk av andr årsakr nn nvn undr pk b d Sjnrnd søy Ro llr rlanskapr som kan ilrkk ror llr virk usisk 13 Knnl og/llr avlvirksomh r ikk illa 14 All husdyr skal holds inn mllom kl 2300 og kl 0700 Unna fra dnn rgln r husdyr som holds i bånd Spsil om kar: 21 For ny andlsir/bbor som flyr inn r , r d ikk illa md ukar For d som allrd bor i borslag r d ikk illa å anskaff sg uka r dnn dao 22 For d som hadd ka før gjldr følgnd rglr: a All kar skal vær kasrr/srilisr b All kar skal vær mrk md halsbånd md navn og lfnr il ir Kar som ikk r mrk vil bli vurdr innbrak il vrinær llr andr insansr som ar sg av slik c All bør ha kado il kan sin d All kar må ha ormkur jvnlig I illgg må d ha sprøy mo kaps så lng dyrlgn ansr d for å vær nødvndig Vrinæras må frmlggs 23 Unna fra diss rgln r kar som il nhvr id r inn Spsil om hundr: 31 Lovn om båndvang gjldr også hr 32 Eir som har barn il å pass hundn, r også ansvarlig for a diss r i sand il å hold konroll 33 Når hundn sår bund unfor lilighn, r d irs plik å pås a småbarn ikk uforvarnd kommr bor il hundn 34 Hundir r plikig il å a opp og fjrn hundns avføring på n forsvarlig må 35 D r ikk lov il å s hundn u aln for å luf sg mllom kl 2300 og 0700

19 Håndhving av diss rgln: 41 Syr i Galnåsmyra borslag bhandlr klagr vdrørnd brudd på diss rgln Klagr skal frmss skriflig 42 Syr vurdrr om klagr r rll, og vil i akull ilfllr snd u skriflig advarslr D vil også kunn vær akul å innkall d brør parr il mø 43 Drsom ingn bdring finnr sd i d påklagd ilfll, vil d mdfør krav om fjrning av d akull husdyr, vnul oppsigls av born 44 Vd vannskjøsl av dyr rapporrr syr inn for dn kommunal dyrvrnsnmda VIS ANSVAR, SLIK AT ALLE KAN FÅ ET GODT BOMILJØ Gnrll dl rvidr Husdyrdl vda på gnralforsamling Syr Galnåsmyra borslag

20 UTDYPENDE VEDLEGG TIL HUSORDENSREGLENE PARKERING I BOLIGFELT - GALNÅSMYRA BORETTSLAG Vd hvr innkjørsl il Galnåsmyra Borslag sår skil FORBUDT FOR MOTOR- VOGNER md undrskil GJELDER IKKE FOR VARETRANSPORT, BEVEGELSESHEMMEDE OG DROSJER Bvglsshmmd og drosjr r gri, mn hva md varranspor Mns d hr a skil gir bborn r il å kjør inn md varr for drr å parkr inn i fl og la biln så nan ovr? Polii i Bodø ualr a hr r rgln klar Md d mns inn og ukjøring, dvs a biln skal kjørs u av fl umiddlbar r a varn r lvr llr ransporr inn Syr i Galnåsmyra Borslag moar daglig hnvndlsr om problmr md å komm frm i fl på grunn av parkr bilr som sprrr vin Bilr som sår parkr skapr problmr for rnovasjonsfolk, brøymannskapn og urykningskjørøyr Hva skjr hvis n av bborn pluslig blir aku syk slik a ambulansn må rkvirrs? Ambulansn kommr og oppdagr a vin r sprr av parkr bilr Dn må da snu og forsøk andr vir for å komm frm, mn da kommr han kanskj for sin - Hvm har da skyldn? - Er d d som sår parkr llr r d ambulansførrn? - Samm forhold gjldr vd brann - Vi v all hva d gjldr! Av hnsyn il bborns sikkrh sr syr sg nød il å kjør n hardr linj ovrfor dm som sår parkr i fl Syr vil drfor bsørg n parkringsjns som ilggr konrollgbyr og bsørgr borauing av bilr som parkrs mo gjldnd rglr La oss håp a vi slippr å a i bruk slik virkmidlr Avgjørlsn om d liggr hos hvr nkl bbor Syr i Galnåsmyra Borslag

21 VEDTEKTER for Galnåsmyra borslag org nr ilkny Bodø Boligbygglag vda på konsiurnd gnralforsamling dn , ndr dn , sis ndr Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Galnåsmyra borslag r samvirkforak som har il formål å gi andlsirn bruksr il gn bolig i lags indom (bor) og å driv virksomh som sår i sammnhng md dnn 1-2 Forrningskonor, forrningsførsl og ilknyningsforhold (1) Borslag liggr i Bodø kommun og har forrningskonor i Bodø kommun (2) Borslag r ilkny Bodø boligbygglag som r forrningsførr 2 Andlr og andlsir 2-1 Andlr og andlsir (1) Andln skal vær på kronr 100,- (2) Bar andlsir i boligbygglag og bar fysisk prsonr (nklprsonr) kan vær andlsir i borslag Ingn fysisk prsonr kan i mr nn n andl (3) Uans kan san, n fylkskommun llr n kommun il sammn i innil i prosn av andln i borslag i samsvar md borslagslovns 4-2 (1) D samm gjldr slskap som har il formål å skaff boligr og som blir ld og konrollr av sa, fylkskommun llr kommun, sifls som har il formål å skaff boligr og som r oppr av san, n fylkskommun llr kommun og slskap, sifls llr andr som har inngå samarbidsaval md sa, fylkskommun llr kommun om å skaff boligr il vanskligsil (4) Andlsirn skal få ulvr ksmplar av borslags vdkr 2-2 Sami i andl (1) Bar prsonr som bor llr skal bo i bolign kan bli samir i andl (2) Drsom flr ir n andl sammn, skal d rgns som bruksovrlaing hvis n llr flr av samirn ikk bor i bolign, jfr vdkns punk 4-2

22 2-3 Ovrføring av andl og godkjnning av ny andlsir (1) En andlsir har r il å ovrdra sin andl, mn rvrvrn må godkjnns av borslag for a rvrv skal bli gyldig ovrfor borslag (2) Borslag kan nk godkjnning når d r saklig grunn il d og skal nk godkjnning drsom rvrv vil vær i srid md punk 2 i vdkn (3) Nkr borslag å godkjnn rvrvrn som andlsir, må mlding om d komm fram il rvrvrn sns 20 dagr r a søknadn om godkjnning kom fram il borslag I mosa fall skal godkjnning rgns som gi (4) Ervrvrn har ikk r il å bruk bolign før godkjnning r gi llr d r rskrafig avgjor a rvrvrn har r il å rvrv andln (5) Dn forrig andlsirn r solidarisk ansvarlig md n llr flr ny rvrvr for baling av fllskosnadr il ny andlsir r godkjn, llr d r rskrafig avgjor a n ny andlsir har r il å rvrv andln 3 Forkjøpsr 3-1 Hovdrgl for forkjøpsr (1) Drsom andl skifr ir, har andlsirn i borslag og drns d øvrig andlsirn i boligbygglag forkjøpsr (2) Forkjøpsrn kan ikk gjørs gjldnd når andln ovrdras il kfll, il andlsirns llr kfllns slkning i r opp- llr ndsignd linj, il fosrbarn som fakisk sår i samm silling som livsarving, il søskn llr non annn som i d o sis årn har hør il samm hussand som dn idligr irn Forkjøpsrn kan hllr ikk gjørs gjldnd når andln ovrførs på skif r sparasjon llr skilsmiss, llr når hussandsmdlm ovrar andln r bsmmlsn i hussandsfllsskapslovns 3 (3) Syr i borslag skal sørg for a d som r nvn i førs ldd får anldning il å gjør forkjøpsrn gjldnd og på drs vgn gjør rn gjldnd innn frisn nvn i vdkns punk 3-2, jfr borslagslovns 4-15 førs ldd 3-2 Frisr for å gjør forkjøpsr gjldnd Frisn for å gjør forkjøpsrn gjldnd r 20 dagr fra borslag mook mlding om a andln har skif ir, md opplysning om pris og andr vilkår Frisn r fm hvrdagr drsom borslag har moa skriflig forhåndsvarsl om a andln kan skif ir, og varsl har komm fram il lag mins fmn dagr, mn ikk mr nn r måndr, før mldingn om a andln har skif ir 3-3 Nærmr om forkjøpsrn (1) Ansinni i borslag rgns fra dao for ovrakls av andln Sår flr andlsir i borslag md lik ansinni, går dn md lngs ansinni i boligbygglag foran

23 (2) Drsom ingn andlsir i borslag mldr sg upkr boligbygglag hvilkn andlsir i boligbygglag som skal få ovra andln (3) Andlsir som vil ovra ny andl, må ovrdra sin andl i lag il n ny andlsir D gjldr slv om andln ilhørr flr (4) Forkjøpsrn skal kunngjørs i n avis som r vanlig ls på sd, på boligbygglags nsidr, vd oppslag i borslag llr på annn gn må 4 Bor og bruksovrlaing 4-1 Born (1) Hvr andl gir nr il å bruk n bolig i borslag og r il å ny fllsaralr il d d r brgn llr vanlig bruk il, og il ann som r i samsvar md idn og forholdn (2) Andlsirn kan ikk bny bolign il ann nn boligformål un syrs samykk (3) Andlsirn skal bhandl bolign, andr rom og ann aral md ilbørlig aksomh Brukn av bolign og fllsaraln må ikk på n urimlig llr unødvndig må vær il skad llr ulmp for andr andlsir (4) En andlsir kan md syrs godkjnning gjnnomfør ilak på indommn som r nødvndig på grunn av funksjonshmming hos n brukr av bolign Godkjnning kan ikk nks un saklig grunn (5) Syr kan fass vanlig ordnsrglr for indommn Slv om d r vda forbud mo dyrhold, kan syr samykk i a brukrn av bolign holdr dyr drsom god grunnr alr for d, og dyrhold ikk r il ulmp for d andr brukrn av indommn 4-2 Bruksovrlaing (1) Andlsirn kan ikk un samykk fra syr ovrla brukn av bolign il andr (2) Md syrs godkjnning kan andlsirn ovrla brukn av hl bolign drsom: - andlsirn slv llr andlsirns kfll llr slkning i r opp- llr ndsignd linj llr fosrbarn av andlsirn llr kflln, har bodd i bolign i mins av d sis o årn Andlsirn kan i slik ilfllr ovrla brukn av hl bolign for opp il r år - andlsirn r n juridisk prson - andlsirn skal vær midlridig bor som følg av arbid, udanning, miliærjns, sykdom llr andr ungvind grunnr - mdlm av brukrhussandn r andlsirns kfll llr slkning i r oppllr ndsignd linj llr fosrbarn av andlsirn llr kflln - d gjldr bruksr il non som har krav på d r kskapslovns 68 llr hussandsfllsskapslovns 3 andr ldd Godkjnning kan bar nks drsom brukrns forhold gir saklig grunn il d Godkjnning kan nks drsom brukrn ikk kunn bli andlsir Har lag ikk snd svar på skriflig søknad om godkjnning av brukr innn n månd r a søknadn har komm fram il lag, skal brukrn rgns som godkjn

24 (3) Andlsir som bor i bolign slv, kan ovrla brukn av dlr av dn il andr un godkjnning (4) Ovrlaing av brukn rdusrr ikk andlsirns plikr ovrfor borslag 5 Vdlikhold 5-1 Andlsirns vdlikholdsplik (1) Dn nkl andlsir skal hold bolign, og andr rom og ann aral som hørr bolign il, i forsvarlig sand og vdlikhold slik som vindur, rør, sikringsskap fra og md førs hovdsikring/innakssikring, ldningr md ilbhør, varmkablr, invnar, usyr inklusiv vannklos, varmvannsbrdr og vask, apparar og innvndig flar Vårom må bruks og vdlikholds slik a lkkasjr unngås Andlsir r slv ansvarlig for å pås a d ikk blir skadr som følg av sor snømngdr på bodak og vranda Syr kan pålgg andlsir om å fjrn d fra bodak for å forhindr skadr på bygningsmassn Andlsir svarr for ugifn hvis ikk pålgg uførs (2) Vdlikhold omfar også nødvndig rparasjonr og uskifing av slik som rør, sikringsskap fra og md førs hovdsikring/innakssikring, ldningr md ilbhør, varmkablr, invnar, usyr inklusiv slik som vannklos, varmvannsbrdr og vaskr, apparar, ap, gulvblgg, vgg-, gulv- og himlingsplar, skillvggr, lisvrk, skap, bnkr og innvndig dørr md karmr (3) Andlsirn har også ansvar for oppsaking og rnsing av innvndig kloakkldning båd il og fra gn vannlås/sluk og fram il borslags flls-/hovdldning Andlsir skal også rns vnull sluk på vrandar, balkongr o l (4) Andlsirn skal hold bolign fri for inskr og skaddyr All andlsir plikr å hold sin indom ryddig og fri for søppl/skro Hvis påpakning fra syr ikk rfølgs, vil avfall bli fjrn for andlsirns rgning (5) Vdlikholdsplikn omfar også ubdring av ilfldig skad, hrundr skad påfør vd innbrudd og uvær (6) Oppdagr andlsirn skad i bolign som borslag r ansvarlig for å ubdr, plikr andlsirn sraks å snd mlding il borslag (7) Borslag og andr andlsir kan krv rsaning for ap som følgr av a andlsirn ikk oppfyllr plikn sin, jfr borslagslovns 5-13 og 5-15 (8) Andlsir r ansvarlig for a ilbygg mm r forskrifsmssig og fagmssig ufør ih lovn (Plan og bygningslovn), sam vdlikhold av d

25 5-2 Borslags vdlikholdsplik (1) Borslag skal hold bygningr og indommn for øvrig i forsvarlig sand så lang plikn ikk liggr på andlsirn Skad på bolig llr invnar som ilhørr lag, skal lag ubdr drsom skadn følgr av mislighold fra n annn andlsir (2) Flls rør, ldningr, kanalr og andr flls insallasjonr som går gjnnom bolign, skal borslag hold vd lik Borslag har r il å før ny slik insallasjonr gjnnom bolign drsom d ikk r il vsnlig ulmp for andlsirn (3) Borslags vdlikholdsplik omfar også uskifing av vindur, hrundr nødvndig uskifing av rmorur, og yrdørr il bolign llr rparasjon llr uskifing av ak, bjlklag, bærnd vggkonsruksjonr, sluk, sam rør llr ldningr som r bygd inn i bærnd konsruksjonr md unnak av varmkablr (4) Andlsirn skal gi adgang il bolign slik a borslag kan ufør sin vdlikholdsplik, hrundr rsyn, rparasjon llr uskifing Ersyn og uføring av arbid skal gjnnomførs slik a d ikk r il unødig ulmp for andlsirn llr annn brukr av bolign (5) Andlsir kan krv rsaning for ap som følg av a borslag ikk oppfyllr plikn sin, jf borslagslovns Pålgg om salg og fravikls 6-1 Mislighold Andlsirs brudd på sin forpliklsr ovrfor borslag ugjør mislighold Som mislighold rgns blan ann manglnd baling av fllskosnadr, forsøm vdlikholdsplik, ulovlig bruk llr ovrlaing av bruk og brudd på husordnsrglr 6-2 Pålgg om salg (1) Hvis n andlsir il ross for advarsl vsnlig misligholdr sin plikr, kan borslag pålgg vdkommnd å slg andln, jf borslagslovns 5-22 førs ldd Advarsl skal gis skriflig og opplys om a vsnlig mislighold gir lag r il å krv andln solg 6-3 Fravikls Mdførr andlsirns llr brukrns oppførsl far for ødlggls llr vsnlig forringls av indommn, llr r andlsirns llr brukrns oppførsl il alvorlig plag llr sjnans for indommns øvrig andlsir llr brukr, kan syr krv fravikls fra bolign r vangsfullbyrdlsslovns kapil 13 7 Fllskosnadr og pansikkrh 7-1 Fllskosnadr (1) Fllskosnadn bals hvr månd Borslag kan ndr fllskosnadn md n månds skriflig varsl

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig i naurskjønn og solrik omgivlsr Prisanydning 750000,- Okobr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig md nydlig usik og god solforhold - Dobblgarasj - 4 sovrom - Sor om - Usik - Gunsig inngang

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin Nyr nbolig md livsløpsandard Prisanydning 1700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin 4 Enbolig fra 2012 md al på plan Snrumsnær bliggnh på Sraumn - Ny sadard - Trappfri adkoms - Livsløpssandard

Detaljer

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Enbolig md my ponsial Prisanydning 1450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 18 Enbolig md my ponsial og romslig om Hr får du: - Sor om - Garsj - 3 Sovrom - Fin bliggnh - Gunsig

Detaljer

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,-

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,- Moslyngvin Mg innholdsrik bolig i Hauan md blan ann 3 bad, 3 sur og 4 sovrom Prisanydning 3 290 000,- Vrdiaks 3 400 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Moslyngvin 14, - Kan ilrlggs for uli i kjllr

Detaljer

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livs Unik muligh Prisanydning 3 590 000,- Novmbr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livsvin 30 Dnn indommn har _al_ - My plass (BRA 333 m2), - sor rom, - dobblgarasj md hms, - sjrm bliggnh, - flo usik, - sor

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Trovn Borlag Orgnr 954060896 Trovn 8 A 8207 FAUSKE Markklnr

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN LANGVATN 1 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) B27 B28 Bursimarka NMA3 Boligområd B Forrning

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM, DEL 2 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Boligområd B Forrning/Konor F/K Offnlig

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Taksmann Knnh Johansn Knnh Johansn Nrmovin 15, 8206 FAUSKE Tlf: 916 18914 E-pos: krjno@yahoono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Finnidgaa 26a, 8210 FAUSKE Marikklnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Sjåha Vr Borlag Orgnr 853389102 Granvn 44 C 8209 FAUSKE

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Srandbun 6 B, 8206 FAUSKE Markklnr Gnr 104 Bnr 810 Kommun FAUSKE Hjmmlhavr()

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07. VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Mon, 8211 FAUSKE Markklnr Gnr 85 Bnr 22 md flr, d 2 for kompl l Kommun

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom VEDLEGG Tak ovr bolgndom Edvardn Trond Morn BE Takrng a PB 1067 8006 BODØ Tlf: Mobl: 950 36 367 rondmorn@onlnno Tom 2-1 8255 Røkland Markdvrd: 2 080 000 Bygnngyp Hy Vdlgg Gårdnummr 72 Bruknummr 1 Skjonnummr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauTa AS Jan Er On Vn, 8214 FAUSKE Tf: 97726314 E-po: po@fauano VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Branvn 1, 8220 RØSVIK Marnr Gnr 66 Bnr 142 Kommun SØRFOLD Hjmmhavr() LARSEN

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE Ny odø Rådhus mllom naur og arkikur Vi forslår ny Rådhus, som synisrr odøs lvd samfunn og naur i miljø som muliggjør åp og fri dialog mllom innbyggrn og bys ldr. D funksjonll og ffkiv arbidsmiljø r omgi

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken Oslo sntrum rinsippln for brukn Novmbr 2010 Fgrborg A n s s m r d d l r W r Bj nd t i n Kr fts G itm yrs v t hr rt ns ns g ttg n lu Ho m Bi sl tts n Co ll Ei lr Ur Ho ts n Co un inb l llt ts v dt o rg

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer