110 e = = R = ln R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = R = dvs. spotrenten for 2 år er 3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3."

Transkript

1 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs , , , ,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = R = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =., dvs. spotrntn for 1 år r % =.94 R =.5 dvs. spotrntn for år r.5 % = = = = =.8869 R =.4 dvs. spotrntn for år r 4 % =.885 R =.45 dvs. spotrntn for 4 år r 4.5 % b) rminrntn finnr vi slik: År 1 :.5. =.4 dvs. 4 % År :.4.5 =.5 dvs. 5 % År 4: =.6 dvs. 6 % c) Kurs på obligasjon md kupong 6 r: y y y y = 15.8 Uttrykkt kan løss for y, som gir y =.44 llr 4.4 %.

2 Dt kan vær nklr bar å finn intrnrntn md kalkulator, og dn r 4.57 %. Kontinurlig brgnt r yild da ln1.457 =.44 llr 4.4 %. d) Vi brgnr nåvrdikoffisintr og annuittsfaktor: År Spotrnt Disk faktor rmin 1, %,974455, %,5 %,998 4, % 4, %, , % 4 4,5 %,8571 6, %,65 Vi har at A =.65 og d =.8571 Par yild = (1 1 *.8571)/.65/1 = 4.54 %. Vi kan kontrollr vd å brgn kurs for n obligasjon md kupong 4.54 %: 1 4 Kontroll 1, 4,54 4,54 4,54 14,54 Oppgav ( %) a) Vi sttr opp kontantstrømmn til rntbyttavtaln: id FIX FLOA Diskontring PV fix PV float,5 1,5 5,875, , ,68785,75 1,5, , ,5 51,5, , ,1567 5,68785 Vrdi -,946 LIBOR vd sist rntrgning var.5 %, dvs. 5 mill *.5/ =.875 i rntbtaling. NV av flytnd: * -.4/4 = Fast rntbtalingr r 6 % dvs. 5 *.6/ = 1.5 mill halvårlig. NV av btalingn: 1.5 * -.4 * / * -.45 * 9/ * -.5*15/1 = Vrdi for bankn: = llr b) Vi må først brgn NV av dividndn I: I = * -.4 * /1 + * -.45 * 9/1 =.917 F = (1.917) *.5 * 15/1 = 1.8

3 c) Vi må først finn NV av gjnværnd dividnd I: I = * -.45 * /1 = Vrdi på kontraktn md ny spotkurs 11 for n md long posisjon: f = * -.45* 9/1 = 9.15 Oppgav (5 %) a) Vi brgnr nødvndig størrlsr for å kunn tgn trt:.45.5 u = = d = 1/ u = 1/1.746 = p = = rt kan viss slik: At ach nod: Uppr valu = Undrlying Asst Pric Lowr valu = Option Pric Valus in rd ar a rsult of arly xrcis. Strik pric = Discount factor pr stp =,975 im stp, dt =,5 yars, 18,5 days Growth factor pr stp, a = 1,5 Probability of up mov, p =,46 Up stp siz, u = 1,746 Down stp siz, d =, ,8975 6, ,945 16,56 47,755 18,76 158,7588 Nod im:,,5 1, Som trt visr, har vi at: f uu = = f ud = f du =

4 f dd = Vi startr bakrst og brgnr vrdin av kjøpsopsjonn på tidspunkt t =.5 år: (.46 * ) * -.5/ = (s også trt) Vrdin av kjøpsopsjonn på t = :.46 * * -.5/ = Om man vrdsttr dirkt utn å gå om vrdin i trt r dt også fullgod løsning. b) Vi kan finn vrdin av n put nklst vd hjlp av salg-kjøp parittn: Put = * -.5 = Om man vrdsttr dirkt utn å gå om vrdin i trt r dt også fullgod løsning. At ach nod: Uppr valu = Undrlying Asst Pric Lowr valu = Option Pric Valus in rd ar a rsult of arly xrcis. Strik pric = Discount factor pr stp =,975 im stp, dt =,5 yars, 18,5 days Growth factor pr stp, a = 1,5 Probability of up mov, p =,46 Up stp siz, u = 1,746 Down stp siz, d =, , ,945 15,798 61,666 18,76 1, , ,41 Nod im:,,5 1, Om non vlgr å bruk vrdin i trt dirkt r dt også fullgodt. Vi sr at: f dd = = f du = = f ud = =

5 Vrdi på t =.5 dd og du: (.46 * * ) * -.5/ = Drsom aksjkursn r u og d får vi *.598 * -.5/ = (s også trt) Vrdi på t = : (.598 * * ) * -.5/ = , som stmmr md salg kjøp parittn. c) Vi sttr opp trt: At ach nod: Uppr valu = Undrlying Asst Pric Lowr valu = Option Pric Valus in rd ar a rsult of arly xrcis. Strik pric = Discount factor pr stp =,975 im stp, dt =,5 yars, 18,5 days Growth factor pr stp, a = 1,5 Probability of up mov, p =,46 Up stp siz, u = 1,746 Down stp siz, d =, , ,945 15,798 65, ,76 111, , ,41 Nod im:,,5 1, En amrikansk opsjon kan utøvs før bortfall. Vi så foran at på aksjkurs opp og så nd gir på tid =.5 n forvntt vrdi på På dtt tidspunktt vill utøvls gi n gvinst på = Vi vlgr drfor å utøv tidlig. Opsjonsvrdin blir: (.598 * * ) * -.5/ = d) Ja, dtt r n fornuftig stratgi. Hvis oppkjøpt gjnnomførs, r dt sannsynlig at aksjkursn vil øk. Da vil kjøpsopsjonn bli IM. Hvis oppkjøpt ikk gjnnomførs, fallr kursn og salgsopsjonn blir IM. Dnn stratgin r fornuftig gnrlt når aksjkursn r ustabil. Man kan også vis avkastningskurvn for n long call og long put grafisk:

6 Oppgav 4 (5 %) a) Vi sttr opp 95 % konfidnsintrvall (1.96 standardavvik fra forvntning) for aksjkursn S om 6 mnd: lns LnS. ~ φ(4.687,.45) ~ φ ln1 + (. ).5,..5 σ =.45 = < ln S < < S < < S < b) Forvntt aksjkurs om 6 mnd: 1 *./ = c) Dtt r standard BS. Vi brgnr d 1 og d : ln(1 / 1) + (.5 +. / ).5 d1 = =.9..5 d =.9..5 =.118 Vi finnr N(d 1 ) og N(d ) vd avlsning fra tabll og hlst intrpolring: N(d 1 ) =.5886 N(d ) =.547 Vi prisr kjøpsopsjonn vd hjlp av BS:.5.5 c =.547 = 9.6 d) Ralvrdin r og tidsvrdin 9.6. ) Vi brukr salg-kjøp parittn: Put = * = 7.16

7 Brgningn bkrfts av rgnarkt undr: Aksjkurs nå 1, Innløsningskurs 1, Risikofri rnt 5, % Standardavvik, % id til bortfall (dagr) 18 id til bortfall (år),5 d1,9 d,118 N(d1),5886 N(d),547 Vrdi kjøpsopsjon 9,6 Vrdi salgsopsjon 7,17

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013 Fb 2013 (El.nr 8002200) CVM-MINI NETTANALYSATOR 1.6.- Oppstt av snittforbruk paramtr (Maximum Dmand). CVM-MINI r t instrumnt som målr, brgnr og visr d vanligst lktrisk paramtr i t tr-fas anlgg (båd balansrt

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

R2-01.09.14 - Løsningsskisser

R2-01.09.14 - Løsningsskisser R - 0.09.4 - Løsningsskisser Algebra Oppgave Finn den eksplisitte formelen for n te ledd i tallfølgene: a), 4, 6, 8, 0,... b),, 5, 7, 9,... c), 4, 9, 6, 5,... d),, 4, 5 4, 6 5,... a) Vi ser at følgen med

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Tillitskapende tiltak og tvungen helsehjelp

Tillitskapende tiltak og tvungen helsehjelp Tillitskapende tiltak og tvungen helsehjelp Christina L Johannessen Leder fagavdeling/fagutviklingssykepleier Utviklingssenter for sykehjem i Oslo Abildsø sykehjem Forskning viser omfattende bruk av tvang

Detaljer

Det nye børslandskapet

Det nye børslandskapet Det nye børslandskapet Securities HVA HAR SKJEDD Frem til 2007 ble alle ordrene i norske aksjer sendt til Oslo Børs. Alle handler, både automatch (handler som ble automatisk matchet i ordreboken) og blokker,

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk

Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk Guttorm Nygård, Våren 2014 Master i finansiell økonomi Innleveringsdato: Juni

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer. Hvordan lage en PDF Alle mastergradsoppgaver skal nå innleveres elektronisk gjennom Munin på internett (http://www.ub.uit.no/munin/ ). Før den kan leveres inn gjennom Munin, må dokumentet konverteres til

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Hvordan selger man en nummerert billett?

Hvordan selger man en nummerert billett? Hvordan selger man en nummerert billett? OBS! Husk å informere kunden om at det er et ekspidisjonsgebyr på 25 kr. ved bestilling via telefon. Vil de ikke betale dette, skal de selv bestille billetter over

Detaljer

Nei, jeg bare tuller.

Nei, jeg bare tuller. Eksempel En medisin skilles ut fra kroppen med en hastighet proporsjonal med mengden i kroppen. Halveringstiden er timer. Anta at en dose injiseres i en pasient hver sjette time fra et visst tidspunkt.

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom «Hva er det med Monica?» Schizofrenidagene, 2014 v/kjersti B. Tharaldsen Plan for foredraget Bakgrunn for bøkene Presentasjon av Leve mer, gruble mindre!

Detaljer

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Tilsyn med maritim utdanning Sjøfartsdirektoratets rolle Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Hva er markedsføring og PR?

Hva er markedsføring og PR? Hva er markedsføring og PR? Artikkelen er skrevet av Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer

Detaljer