Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg"

Transkript

1 Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg I huset nedenfor skal du regne ut egenlast og snølast på Røa i Oslo 105 meter over havet. Regn med at takets helning er 35 o. Regn ut både B1 og B2. Huset er i pålitelighetsklasse 1. Karakteristisk egenlast for taket er 1,1 kn/m 2. Taket bæres av yttervegger og av to limtredragere, (GL32c), på linje etter hverandre. Hver har en lysåpning på 5920 mm og spennvidden blir da 6000 mm. Huset har en innvendig bredde på 7200 mm Dimensjoner limtredragerne når de er avstivet mot vipping. Prøv med dimensjonen 140 mm 500 mm! På loftet, hvor limtredragerne er, er det oppvarmet inneklima. Dere skal sjekke for moment, skjærkraft og nedbøyning. Figur 3.4, Gavlvegg med limtredager Belastning Snølast på tak: s NS-EN Snølaster, Tabell NA.4.1 karakteristisk snølast på mark: Oslo, 105 meter over havet gir snølast på mark:, / Formfaktor µ 1 0,8 0,666 μ 0, ,5 kn/m, / s snølast µ NS-EN Snølaster, Tabell 5.2, Formfaktor for snølast C NS-EN Snølaster, 1.6.9, Eksponeringsfaktor, oftest lik 1,0 C NS-EN Snølaster, 1.6.8, Termisk faktor, oftest lik 1,0 s NS-EN Snølaster, Tabell NA.4.1, karakteristisk snølast på mark Snølast i henhold til NS-EN :. q sk 2,33 kn/m 2 3,6 m 8,39 kn/m sk

2 Figur 3.5, Lastareal for limtredrager, lysåpning 5920 mm og spennvidde 6000 mm, Tegning: Tor Tollnes Spennvidde: 6 meter Husets innvendige mål: 7,2 meter Bredde på takflate båret av limtre: 7,2 m/2 3,6 meter Egenlast for tak og drager NS-EN , Tabell A.3 Byggematerialer Tre. Formel: Egenvekt γ b h Egenlast for taket:..., kn/m2 3,6 m 4,83 kn/m Egenvekt limtredrager γ b h 4 kn/m 0,14 m 0,5 m 0,28 kn/m Total karakteristisk egenlast q ek 5,11 5,11 kn/m Last i bruddgrensetilstanden etter NS-EN 1990 B1: 5,11 kn/m 1,35 + 8,39 kn/m 1,05 0,9 14,83 kn/m B2: 5,11 kn/m 1,2 + 8,39 kn/m 1,5 0,9 17,46 kn/m q d Last i bruksgrensetilstanden: q bruks 5,11 kn/m 1,0 + 8,39 kn/m 1,0 13,5 kn/m

3 Dimensjonerende moment og bøyespenning Maks. moment :, Trevirkets motstandsmoment:, 78,57 knm W Bøyespenning rundt y-aksen (sterk akse): mm 3,,, 13,47 / Dimensjonerende skjærkraft og skjærspenning Maks. skjærekraft :,, Dimensjonerende skjærspenning: 52,38 kn, 1,12 N/mm2

4 Figur 3.6, To limtredragere som har spennvidde på 6 meter, Tegning: Tor Tollnes Styrke Karakteristisk bøyefasthet: (NS-EN 1194, tabell 2) GL32c f m,g,k 32,0 N/mm 2 Karakteristisk skjærfasthet: (NS-EN 1194, tabell 2) GL32c f v,g,k 3,2 N/mm 2 Lastvarighetsklasse: (NS-EN , tabell 2.1, 2.2 og NA2.2) Halvårslast Klimaklasse: (NS-EN , , og tabell NA.901.) Klimaklasse 1 (Ute, men under tak.) Kmod: (NS-EN , tabell 3.1: Halvårslast og klimaklasse 1) k mod 0,8 Materialfaktor: (NS-EN , tabell 2.3 og NA2.3 limtre gir) γ M 1,15

5 Høydefaktor: (NS-EN , 3.3) k h minst av 1,1 og,, 1,018 k h 1,018 Vipping: Vi skal alltid tenke på vipping, men i dette tilfellet har vi ikke vipping fordi taket over limtredrageren forhindrer dette. Hvis vi har vipping bruker vi (NS-EN , 6.3.3) Dimensjonerende materialfasthet Dimensjonerende bøyefasthet om hovedaksen y:,,,,,, /,,, 22,66 N/ Dimensjonerende skjærfasthet:,,,, /,,, 2,27 / Kontroll (NS-EN , 6.1.6) Bøyningskontroll 1:,,,,,,,, Bøyningskontroll 2:, /,, /, /, / 0,59 1,0 OK,,,,,,,, /,,, /, /, / 0,42 1,0 OK Faktoren k m tar hensyn til omfordelingen av virkningen av inhomogeniteter i materialet i et tverrsnitt. (k m er 0,7 for rektangulære snitt) Skjærspenningskontroll:,, /, / 0,49 1,0 OK

6 Nedbøyningskontroll (NS-EN , 2.2.3) Deformasjonsfaktor: (NS-EN ,Tabell 3,2) k def 0,8 ψ - faktor: (NS-EN 1990, tabell A.1.1) Snølast: ψ 2 0,2 Elastisitetsmodul: (NS-EN 1194, tabell 2) GL32c E 0,g,mean N/mm 2 Last i bruksgrensetilstanden: Egenlast 5,11 kn/m og Nyttelast 8,39 kn/m Treghetsmoment: b h mm 4 Nedbøyning om y-akse: y Egenlast: U inst,g,, 5,11 kn m U fin,g U inst,g (1 +k def ) 4,32(1 + 0,8) 7,78 mm Snølast: U inst,q,1 8,39 kn m U fin,q,1 U inst,q,1 (1+ψ 2,1 k def ) 7,09(1 + 0,2 0,8) 8,22 mm U fin,q,1 U fin,g + U fin,q,1 7,78 mm + 8,22 mm 16 mm u till 6000 mm mm > 16 mm, u < utill OK 4,32 mm 7,09 mm Konklusjon: Med angitte laster vil limtrebjelken være tilstrekkelig, da vi har kontrollert skjær og bøyestyrke, samt deformasjoner. Nedbøyning er bedre enn l/300. Kravet er mellom l/300 og l/150, (NS-EN 1995,Tabell 7.2 og NA.7.2). Det er mulig vi kunne brukt en mindre dimensjon.

7 Flatetrykk ved opplegg I midten av huset er begge limtredragerne lagt opp på en limtresøyle som er 110 mm 110 mm. Sjekk om søylen eller limtrebjelkene knuses av trykk-kreftene! Arealet mellom limtrebjelkene og limtresøyle er: (50 mm 110 mm) for limtrebjelke 1 og (60 mm 110 mm) for limtrebjelke 2. Figur 3.7, Hvordan limtredragerne ligger oppå søylen, Tegning: Tor Tollnes Oppleggsflate 1 for limtrebjeke 1 med oppleggsareal 50mm 110mm For limtrebjelken får vi trykk vinkelrett på fiberretningen. (NS-EN , 6.1.5) Belastning Opplagerkraft V f,, V f, Trykkspenning vinkelrett på fiberretningen: 52,38 kn,, σ c,90,d,,, 52, N ,52 N/mm 2 Styrke Karakteristisk trykkfasthet vinkelrett på fiberretningen: (NS-EN 1194, tabell 2) GL32c f c,90,g,k 3,0 N/mm 2

8 Dimensjonerende trykkapasitet: f c,90,g,d,,,, /,, 2,09 N/mm 2 k c,90 1,0 fordi limtrebjelken kun har to opplegg og derfor ikke er kontinuerlig. Kontroll av trykk:,,,,,,, /,, / 4,56 > 1,0 Ikke OK! Oppleggsflate 2 for limtrebjelke 2 med oppleggsareal på 60 mm 110 mm For limtrebjelken får vi trykk vinkelrett på fiberretningen. (NS-EN , 6.1.5) Belastning Opplagerkraft V f,, V f, 52,38 kn,, Trykkspenning vinkelrett på fiberretningen:,,,, Styrke,, 7,94 / Karakteristisk trykkfasthet vinkelrett på fiberretningen: (NS-EN 1194, tabell 2) GL32c f c,90,g,k 3,0 N/mm 2 Dimensjonerende trykkapasitet: f c,90,g,d,,, Kontroll av trykk:, /,, 2,09 N/mm 2,,,,,,, /,, / 3,80 > 1,0 Ikke OK!

9 Oppleggsflate 3, søylen med oppleggsareal 110 mm 110 mm For limtresøylen får vi trykk langsmed fiberretningen. (NS-EN , 6.1.4) Belastning Vi tenker her at vi har to limtredragere som hviler på søylen på 110 mm 110 mm. Punktlast fra hver av limtredragerne blir da : Q 52,38 kn 2 104,76 kn Trykkspenning i søylen langs fiberretningen:,, Styrke, 8,66 / Karakteristisk trykkfasthet vinkelrett på fiberretningen: (NS-EN 1194, tabell 2) GL32c f c,0,g,k 26,5 N/mm 2 Dimensjonerende trykkapasitet: f c,0,g,d,,, Kontroll av trykk:, /,, 18,43 N/mm 2,,,,,, /, / 0,47 > 1,0 OK! Dette betyr at søylen tilfredsstiller kravet til flatetrykk, mens limtredragerne har for lite oppleggsareal. Dette kan kompenseres ved at vi har en stålplate mellom limtredragerne og søylen.

10 Taksperrer Sjekk om taksperrene på mm, C18 kvalitet, tåler lastene de skal bære. Vi har selvfølgelig c/c på 60 cm. Dere skal sjekke for moment, skjærkraft og nedbøyning. c/c avstand: 0,6 m Spennvidde: 3,6 m Figur 3.8, Taksperrer som hviler på limtredrager, Tegning: Tor Tollnes Belastning Snølast på tak: NS-EN Snølaster, Tabell NA.4.1 karakteristisk snølast på mark: Oslo 105 meter over havet gir snølast på mark, / Formfaktor µ 1 0,8 0,666 μ 0, ,5 kn/m, / Snølast i henhold til NS-EN : q sk 2,33 kn/m 2 0,6 m 1,40 kn/m Egenlast for tak: Egenlast for taket.. q ek, kn/m2 0,6 m 0,81 kn/m

11 Last i bruddgrensetilstanden etter NS-EN 1990 B1: 0,81 kn/m 1,35 + 1,40 kn/m 1,05 0,9 2,42 kn/m B2: 0,81 kn/m 1,2 + 1,40 kn/m 1,5 0,9 2,86 kn/m q d Last i bruksgrensetilstanden: Bruksgrensefaktor: Egenlast Lastfaktor 1,0, Nyttelast lastfaktor 1,0 (Se tabell 2.2 i denne boka) q bruks 0,81 kn/m 1,0 + 1,40 kn/m 1,0 2,21 kn/m Dimensjonerende moment og bøyespenning Maks. moment :,, Trevirkets motstandsmoment: 4,63 knm W Bøyespenning rundt y-aksen (sterk akse):,, mm 3, 11,64 / Dimensjonerende skjærkraft og skjærspenning Maks. skjærekraft :,, Dimensjonerende skjærspenning: Styrke 5,15 kn, 0,72 N/mm2 Karakteristisk bøyefasthet: (NS-EN 338, tabell 1) C18 f m,k 18,0 N/mm 2 Karakteristisk skjærfasthet: (NS-EN 338, tabell 1) C18 f v,k 3,4 N/mm 2 Lastvarighetsklasse: (NS-EN , tabell 2.1, 2.2 og NA2.2) Halvårslast

12 Klimaklasse: (NS-EN , og tabell NA.901 klimaklasser) Klimaklasse 2 Kmod: (NS-EN , tabell 3.1: Halvårslast og klimaklasse 2) k mod 0,8 Materialfaktor: (NS-EN , tabell 2.3 og NA 2.3: konstruksjonstre) γ M 1,25 Høydefaktor: (NS-EN , 3.2) Vi bruker ikke k h når vi har dimensjoner som er større enn 150 mm for vanlig konstruksjonstre. Vi behøver med andre ord ikke å tenke på dette når vi har h198 mm. Vipping: Vi skal alltid tenke på vipping, men i dette tilfellet har vi ikke vipping fordi gulvet over bjelkene forhindrer dette. Hvis vi har vipping bruker vi (NS-EN , 6.3.3) Dimensjonerende materialfasthet Dimensjonerende bøyefasthet om hovedaksen y:,,,,, /,, 11,52 N/ Dimensjonerende skjærfasthet:,,, /,, 2,18 / Kontroll (NS-EN , 6.1.6) Bøyningskontroll 1:,,,,,,,, Bøyningskontroll 2:, /,, /, /, / 1,01 1,0 ikke OK,,,,,,,, /,,, /, /, / 0,71 1,0 OK Faktoren k m tar hensyn til omfordelingen av virkningen av inhomogeniteter i materialet i et tverrsnitt. (k m er 0,7 for rektangulære snitt)

13 Skjærspenningskontroll:,, /, / 0,33 1,0 OK Konklusjon: C18 er i dette tilfellet for dårlig C24 vil sannsynligvis være bra. Nedbøyningskontroll (NS-EN , 2.2.3) Deformasjonsfaktor: (NS-EN ,Tabell 3,2) k def 0,8 ψ - faktor: (NS-EN 1990, tabell A.1.1) Snølast: ψ 2 0,2 Elastisitetsmodul: (NS-EN 338, tabell 1) C18 E 0,mean 9,0 kn/mm N/mm 2 Last i bruksgrensetilstanden: Egenlast 0,81 kn/m og Nyttelast 1,40 kn/m Treghetsmoment: b h3 12 Nedbøyning om y-akse: u, mm 4 Egenlast: U inst,g 0,81 kn m U fin,g U inst,g (1 +k def ) 4,43 (1 + 0,8) 7,97 4,44 mm Snølast: U inst,g 1,40 kn m 7,67 mm U fin,q,1 U inst,q,1 (1+ψ 2,1 k def ) 7,67(1 + 0,2 0,8) 8,90 mm U fin,q,1 U fin,g + U fin,q,1 4,44 + 8,90 13,34 mm u till u till 3600 mm mm mm, u < utill ikke OK 24 mm, u < utill OK Konklusjon: Med angitte laster vil taksperrene ikke være tilstrekkelige, da vi har kontrollert skjær og bøyestyrke, samt deformasjoner. Nedbøyning er mellom l/300 og l/150, (NS-EN 1995,Tabell 7.2 og NA.7.2). Nedbøyningen er nokså nære l/300, det er bra i dette tilfellet hvor bjelkene bærer taket i et hus.

Eurokoder Dimensjonering av trekonstruksjoner

Eurokoder Dimensjonering av trekonstruksjoner Eurokoder Dimensjonering av trekonstruksjoner NS-EN 1995 NS-EN 1990 NS-EN 338 NS-EN 1194 NS-EN 1991 Ved Ingvar Skarvang og Arnold Sagen 1 Beregningseksempel 1 -vi skal beregne sperrene på dette huset laster

Detaljer

KONSTRUKSJONSBOKA INNFØRING I PROSJEKTERING AV STÅL- OG TREKONSTRUKSJONER. Christian Nordahl Rolfsen

KONSTRUKSJONSBOKA INNFØRING I PROSJEKTERING AV STÅL- OG TREKONSTRUKSJONER. Christian Nordahl Rolfsen KONSTRUKSJONSBOKA INNFØRING I PROSJEKTERING AV STÅL- OG TREKONSTRUKSJONER 2011 Christian Nordahl Rolfsen INFORMASJONSSIDER OM KONSTRUKSJONSBOKA Det er kun vist et lite utdrag her. Konstruksjonsboka har

Detaljer

Eurokode 5. Kurs Beregning med Eurokode 5. Deformasjon av drager. Treteknisk Sigurd Eide (Utarb SEi)

Eurokode 5. Kurs Beregning med Eurokode 5. Deformasjon av drager. Treteknisk Sigurd Eide (Utarb SEi) Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-1 Allmenne regler og regler for bygninger Kurs Beregning med Eurokode 5 Eksempel Bruksgrense Deformasjon

Detaljer

Eurokode 5 en utfordring for treindustrien

Eurokode 5 en utfordring for treindustrien Eurokode 5 en utfordring for treindustrien Bruk av Eurokode 5- generell gjennomgang Treteknisk 2013.10.15 Sigurd Eide Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner

Detaljer

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller Pb 142 2391 Moelv www.limtre.no pr juni 2005 Forutsetninger for bjelkelags- og sperretabeller Tabellene bygger på følgende norske standarder og kvaliteter: NS 3470-1, 5.utg. 1999, Prosjektering av trekonstruksjoner

Detaljer

Byggforskserien. Bjelker av tre Dimensjonering. 0 Generelt. 1 Materialer. Byggdetaljer mai 2011

Byggforskserien. Bjelker av tre Dimensjonering. 0 Generelt. 1 Materialer. Byggdetaljer mai 2011 Byggforskserien Bjelker av tre Dimensjonering Byggdetaljer mai 2011 520.222 0 Generelt 01 Innhold Denne anvisningen inneholder dimensjoneringstabeller for fritt opplagte bjelker av konstruksjonstrevirke

Detaljer

Eurokode 5. Konstruksjonskurs Eurokode 5. Treteknisk Sigurd Eide Onsdag 9. april 2014 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013

Eurokode 5. Konstruksjonskurs Eurokode 5. Treteknisk Sigurd Eide Onsdag 9. april 2014 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013 Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-1 Allmenne regler og regler for bygninger Konstruksjonskurs Eurokode 5 Eksempel Takbjelke Treteknisk

Detaljer

HUNTON FINERBJELKEN. Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN

HUNTON FINERBJELKEN. Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN HUNTON FINERBJELKEN Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN Kvalitet og effektivitet HUNTON FINERBJELKEN Hunton Finerbjelken produseres av MLT Ltd i Torzhok i Russland. Produktet er et konstruksjonsprodukt

Detaljer

ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz

ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz LVL Finérbjelker ULTRALAM MLT Ltd. Werk Torzhok Z-9.1-811 MLT Ltd. Werk Torzhok Z-9.1-811 Kvalitet og effektivitet HUNTON ultralam HUNTON ultralam produseres av

Detaljer

1 v.li. cl54- ecc,vec-3

1 v.li. cl54- ecc,vec-3 2 tect,ves-5, (4 280 HEA L = 6,00 meter TRE-DIM Versjon 9.0 BJELKE Bjelkens : 0,0 111,7 kn 17 mm L/350 6000 111,7 kn t EINAR BREKSTAD AS AU1 ENTREPRENØR 7130 BREKSTAD NYTTELAST : EGENLAST 15,140 kn/m 37,239

Detaljer

Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN

Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN UNTON FinErbjelken Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN Kvalitet og effektivitet unton FINERBJELKEN unton Finerbjelken produseres av MLT Ltd i Torzhok i Russland. Produktet er et konstruksjonsprodukt

Detaljer

Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2. Eksamenstid: kl

Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2. Eksamenstid: kl EKSAMEN Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2 Dato: 02.01.2019 Eksamenstid: kl. 09.00 13.00 Sensurfrist: 23.01.2019 Antall oppgavesider: 4 Antall vedleggsider: 4 (inkl vedlegg for innlevering)

Detaljer

Ekstra formler som ikke finnes i Haugan

Ekstra formler som ikke finnes i Haugan Oppgavetekstene kan inneholde unødvendige opplysninger. Ekstra formler som ikke finnes i Haugan σ n = B n = sikkerhetsfaktor, σ B = bruddspenning (fasthet), σ till = tillatt spenning σ till Kombinert normalkraft

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens SINTEF Byggforsk bekrefter at Hunton I-bjelken m/ LVL flens SINTEF Certification Nr. 20381 Utstedt: 03.07.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Bygg med imtre Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Desember 2014 Ferdig kappet og tilpasset, klart til montering Hvorfor velge S-bjelken? Flere dimensjoner/lengder på lager fastlengder i 5, 6 og 15

Detaljer

Høyprofil 128R.930 Teknisk datablad

Høyprofil 128R.930 Teknisk datablad Høyprofil 128R.930 Teknisk datablad 115 310 128 76 930 Tverrsnittdata og karakteristiske verdier Generelt Platetykkelse t mm 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 t ef mm dim 0,66 0,76 0,86 0,96 1,16 Flytegrense f yb N/mm

Detaljer

KONSTRUKSJONSDETALJER HUNTON I-BJELKEN HUNTON FIBER AS

KONSTRUKSJONSDETALJER HUNTON I-BJELKEN HUNTON FIBER AS ER HUNTON I-BJELKEN HUNTON FIBER AS Versjon 1.0 Juli 2015 OVERSIKT KONSTRUKSJONSDETALJER FRA HUNTON FIBER GENERELLE ANVISNINGER G-01-1 FORUTSETNINGER FOR KONSTRUKSJONSDETALJER G-02-1 MOMENT OG SKJÆRKAPASITET

Detaljer

Refstad Skole RAPPORT. Undervisningsbygg Oslo KF. Gransking av prosjektering og utførelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Refstad Skole RAPPORT. Undervisningsbygg Oslo KF. Gransking av prosjektering og utførelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Refstad Skole OPPDRAGSGIVER Undervisningsbygg Oslo KF EMNE DATO / REVISJON: 30. november 2018 / A DOKUMENTKODE: 10207119 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg:

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg: -~ ~ høgskolen i oslo IEmne I Gruppe(r): I Eksamensoppgav en består av: Dimensjonering 2BA 288! Antall sider (inkl. 'forsiden): 4 I I! Emne~ode: LO 222 B I Faglig veileder:! F E Nilsen / H P Hoel j Dato:

Detaljer

Utstedt: Revidert: Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA,

Utstedt: Revidert: Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, Nr. 2503 Utstedt: 18.06.2007 Revidert: 28.08.2007 Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, Gyldig til: 18.06.2012 og European Union of Agrément, UEAtc Side: 1 of 5 Hunton I-bjelken

Detaljer

Utdrag av tabeller for smalt limtre

Utdrag av tabeller for smalt limtre tdrag av tabeller for smalt limtre Desember 2014 Vi er medlemmene i Norske imtreprodusenters Forening: Telefon: 38 28 83 40 E-post: firmapost@sorlaminering.no Moelven imtre AS Telefon: 06 123 www.moelven.no

Detaljer

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter 80 H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER V (kn) og M (knm) 500 0 500 1000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 x (m) 1500 Snitt 4 (33,7 m < x < 50,8 m): F y = 0; det vil si: V f + h fy x H y2 H y5 H y4 = 0 V f = 10,1 x

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

LIMTREBOKA. Beregningseksempler. Foreløpig utgave

LIMTREBOKA. Beregningseksempler. Foreløpig utgave LIMTREBOKA Beregningseksempler Foreløpig utgave 2017 LIMTREBOKA Beregningseksempler Copyright 2017 Norske Limtreprodusenters Forening Omslagsdesign: Kolbein Bell Forsidebilde: Håkons Hall, Lillehammer

Detaljer

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt C7 SØYLER 159 Evt. shims Utstikkende søylejern Sentrisk gjengestang Utsparing (rør) gyses ved søylemontasje Figur C 7.28. Vanlig limeløsning. Illustrasjon til tabell C 7.6. u u a s Bjelke Korrugert rør

Detaljer

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35 Introduksjon Barduneringskonsept system 20, 25 og 35 Det skal utarbeides en beregning som skal omhandle komponenter i forbindelse med bardunering av master. Dimensjonering av alle komponenter skal utføres

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens. SINTEF Byggforsk bekrefter at Hunton I-bjelken m/ LVL flens SINTEF Certification Nr. 20381 Utstedt: 03.07.2013 Revidert: 26.03.2015 Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Finnjoist I-beam

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Finnjoist I-beam SINTEF Byggforsk bekrefter at Finnjoist I-beam SINTEF Certification Nr. 20444 Utstedt: 27.02.2015 Revidert: Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 11 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til

Detaljer

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Beregningseksempler med ulike forbindelser. Erik Syversen PBM AS Beregningseksempler 1. Laskeskjøt med spiker og trelasker 2. Laskeskjøt med bolter og

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken SINTEF Byggforsk bekrefter at Hunton I-bjelken SINTEF Certification Nr. 2503 Utstedt: 18.06.2007 Revidert: 06.09.2013 Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Prosjektering av trekonstruksjoner Trykk vinkelrett på fiberretning, en anbefaling

Prosjektering av trekonstruksjoner Trykk vinkelrett på fiberretning, en anbefaling 86 Prosjektering av trekonstruksjoner Trykk vinkelrett på fiberretning, en anbefaling Design of timber structures Compression perpendicular to the grain, a recommendation Sigurd Eide, Geir Glasø og Erik

Detaljer

HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning

HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning Montering, lagring og sikkerhet Plasten rundt pakkene kan bli glatt når det er vått og isete ute. Det er ikke tillatt å gå på bjelker som ikke er blitt festet. Det

Detaljer

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER 3T-MR - H40-1-2 over E1-32,8 kn 1 Dataprogram: E-BJELKE versjon 6.5 Laget av Sletten Byggdata Beregningene er basert på NS-EN 1992-1-1 og NS-EN 1990:2002 + NA:2008 Data er lagret på fil: G:\SiV 5 - E2

Detaljer

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator.

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator. l Alle ~ høgskolen oslo Emne: DIMENSJONER ~Gruppe(ry 3 BK NG II! EmnekOde: i SO 210 B - Dato: 19. februar -04 I I Fagiig veiled-e-r:-- Hoel/Harung/Nilsen Eksamenstid: 0900-1400 I Anttrlsldre~kI. forsiden):

Detaljer

Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5

Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5 Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5 Oppgave 1 Figuren viser en 3,5m lang bom som benyttes for å løfte en gjenstand med tyngden 100kN. Gjenstanden henger i et blokkarrangement

Detaljer

Kapittel 1:Introduksjon - Statikk

Kapittel 1:Introduksjon - Statikk 1 - Introduksjon - Statikk Kapittel 1:Introduksjon - Statikk Studér: - Emnebeskrivelse - Emneinformasjon - Undervisningsplan 1.1 Oversikt over temaene Skjærkraft-, Moment- og Normalkraft-diagrammer Grunnleggende

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft - eksempler betongbjelker INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft 1.1. Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 1.2. Dimensjonering mot skjærbrudd 2.

Detaljer

4.3. Statikk. Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft. 436 Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Kapasiteten for Gyproc Duronomic

4.3. Statikk. Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft. 436 Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Kapasiteten for Gyproc Duronomic Kapasiteten for Gyproc Duronomic Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft Forsterkningsstendere kan ta opp både tverrlaster og aksialkrefter. Dimensjoneringen er basert på partialkoeffisientmetoden.

Detaljer

Oppgavehefte i MEK2500 - Faststoffmekanikk

Oppgavehefte i MEK2500 - Faststoffmekanikk Oppgavehefte i MEK2500 - Faststoffmekanikk av Henrik Mathias Eiding og Harald Osnes ugust 20 2 Oppgave 1 En kraft har - og y-komponentene F og F y. vstanden fra et gitt punkt til et punkt på kraftens angrepslinje

Detaljer

BESLAGSKATALOG. Moelven Limtre AS

BESLAGSKATALOG. Moelven Limtre AS BESLAGSKATALOG Moelven Limtre AS 2 - Generell informasjon Moelven beslagsystem Anvendelse: Beslagene i denne katalogen er et utvalg av de mest brukte standard beslagene for sammenføyning / forankring av

Detaljer

Prosjektering av trekonstruksjoner Trykk vinkelrett på fiberretning, en anbefaling

Prosjektering av trekonstruksjoner Trykk vinkelrett på fiberretning, en anbefaling 86 Prosjektering av trekonstruksjoner Trykk vinkelrett på fiberretning, en anbefaling Design of timber structures Compression perpendicular to the grain, a recommendation Sigurd Eide, Geir Glasø og Erik

Detaljer

NB! Alle utregninger og beregninger skal framgå av besvarelsen, dvs vises skritt for skritt

NB! Alle utregninger og beregninger skal framgå av besvarelsen, dvs vises skritt for skritt Avdeling fr ingeniørutdanning Fag: STATIKK Gruppe(r) Eksamensppg består av OG DIMENSJONERING BA g BB Antall sider: denne + Fagnr: sa 03 B Dat: 14. aug.-o Antall ppgaver: 6 Faglig veileder: Nilsen/Brækken

Detaljer

Hovedpunkter fra pensum Versjon 12/1-11

Hovedpunkter fra pensum Versjon 12/1-11 Hovedpunkter fra pensum Versjon 1/1-11 Kapittel 1 1 N = 1 kg m / s F = m a G = m g Haugan: s. 6 (Kap. 1.3, pkt. ) 1 kn = Tyngden (dvs. tyngdekraften G) fra en mann som veier 100 kg. Kapittel En kraft er

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM. . Vertikalfugen ligger utenfor trykksonen. Likevektsbetraktningen blir den samme som for snitt A A i figur B = S + g 1.

B12 SKIVESYSTEM. . Vertikalfugen ligger utenfor trykksonen. Likevektsbetraktningen blir den samme som for snitt A A i figur B = S + g 1. H V v g 1 g 2 En-etasjes skive som deles i to (stadium 2). Hvordan finne vertikal skjærkraft i delingsfugen? Beregningen viser at horisontalfugen i underkant får strekkraften S og trykkresultanten N c.

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 Onsdag 23. mai 2007 Kl

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 Onsdag 23. mai 2007 Kl Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis rne alberg 73 59 46 24 Førsteamanuensis Jan. arseth 73 59 35 68 EKSMEN I EMNE TKT4116 MEKNIKK 1 Onsdag 23. mai 2007 Kl 09.00 13.00 Hjelpemidler (kode ): Irgens:

Detaljer

Dette er en relativt stor oppgave, men en god oppsummering av hele kapittel 6. Tegningene finnes i større utgave på fagets hjemmeside.

Dette er en relativt stor oppgave, men en god oppsummering av hele kapittel 6. Tegningene finnes i større utgave på fagets hjemmeside. 6.4.3 Eksempel 3 Spenningsanalyse av dobbeltbunn i tankskip (eksamen 07) Dette er en relativt stor oppgave, men en god oppsummering av hele kapittel 6. Tegningene finnes i større utgave på fagets hjemmeside.

Detaljer

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter 92 Det er derfor tilstrekkelig å kontrollere hver av lastene sine hovedretninger. Se også punkt 2.1.4 her. E Edx + 0 E Edy 0 E Edx + E Edy 5.2.1.8 Kraftfordeling til veggskivene Tar utgangspunkt i taket

Detaljer

Teknisk anvisning for Masonite-bjelken Oppleggskapasiteter ved bruk av Masonite svill i mellombjelkelag

Teknisk anvisning for Masonite-bjelken Oppleggskapasiteter ved bruk av Masonite svill i mellombjelkelag Side 1 av 5 Teknisk anvisning for Masonite-bjelken Oppleggskapasiteter ved bruk av Masonite svill i mellombjelkelag Anvisning nr: 03 Dato: 13.08.09. Beskrivelse Mellombjelkelag med Masonite-svill har andre

Detaljer

Lørenskog Stasjonsby- Formtoppen Felt B1-3

Lørenskog Stasjonsby- Formtoppen Felt B1-3 Lørenskog Stasjonsby Formtoppen Felt B13 BEREGNINGSRAPPORT B03 BETONGKONSTRUKSJONER Dekke, Søyler og Vegger. Rev. Dato Beskrivelse av revisjon Prosjekt Nr.: Egenkontroll Sidemannskontroll Postboks 91 Manglerud

Detaljer

Den nye ytelseserklæringen inneholder følgende endringer i de tekniske parameterne: - Økning av bøyefastheten fra 70 MPa til 75 MPa

Den nye ytelseserklæringen inneholder følgende endringer i de tekniske parameterne: - Økning av bøyefastheten fra 70 MPa til 75 MPa Kjære kunde Pollmeier har ytterligere optimert produksjonen av BauBuche-drageren og på denne måten oppnådd bedre yteevne på produktet, som gjenspeiler seg i økede verdier for styrke og stivhet. Vennligst

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Forutsetninger... 2 2.1 Bru

Detaljer

etter Norsk Standard

etter Norsk Standard etter Norsk Standard Siri Fause siri.fause@hiof.no Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag 21. november 2007 etter Norsk Standard 1 Innhold Sikkerhet, krav til pålitelighet, lastfaktorer og lastkombinasjoner

Detaljer

Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv

Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Prosjekttittel: Samvirke hulldekker på stålbjelker Samvirke mellom hulldekker og stålbjelker i bruksgrensetilstand Planlagt startdato: 28.03.2011 Varighet: 50

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

P.L. = 30 kn SI 550. Fundament for bærevegg se A46.30. Linjelast = 43 kn/m 936 1383 841 I400. Fuges på begge sider av fundament. P.L.

P.L. = 30 kn SI 550. Fundament for bærevegg se A46.30. Linjelast = 43 kn/m 936 1383 841 I400. Fuges på begge sider av fundament. P.L. 4686 3784 4522 5924 2824 4244 Toleransekrav for betongarbeider (NS3420 utg. 2008) Planhetstoleranse Type toleranse Lokal planhet (svanker og bulninger) Retningstoleranse Type toleranse Målelengde meter

Detaljer

Den nye ytelseserklæringen inneholder følgende endringer i de tekniske parameterne: - Økning av bøyefastheten fra 70 MPa til 75 MPa

Den nye ytelseserklæringen inneholder følgende endringer i de tekniske parameterne: - Økning av bøyefastheten fra 70 MPa til 75 MPa Kjære kunde Pollmeier har ytterligere optimert produksjonen av BauBuche-drageren og på denne måten oppnådd bedre yteevne på produktet, som gjenspeiler seg i økede verdier for styrke og stivhet. Vennligst

Detaljer

Hunton I-bjelken. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg. HUnTon I-bJelken 09-2015 TG 20381 TG 2503

Hunton I-bjelken. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg. HUnTon I-bJelken 09-2015 TG 20381 TG 2503 HUnTon I-bJelken Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg 09-2015 TG 20381 TG 2503 Hunton I-bjelken Hunton I-bjelken med LVL flens Eksempel på tegning som medsendes pristilbud: 2 Innhold: Innledning... 4

Detaljer

B10 ENKELT SØYLE BJELKE SYSTEM

B10 ENKELT SØYLE BJELKE SYSTEM 0. EN-ETASJES BYGNINGER Dette er bygninger som vist i figur B 0..b). Fordeling av horisontallaster Forutsettes det at alle søyler med horisontal last har lik forskyvning i toppen, har man et statisk bestemt

Detaljer

Brukerdokumentasjon Tredimensjonering

Brukerdokumentasjon Tredimensjonering G-PROG RAMME Tredimensjonering (Ver. 6.0 Oktober 2008) Brukerdokumentasjon Tredimensjonering G-PROG Ramme Tredimensjonering Programsystemet G-PROG Ramme Tredimensjonering er utarbeidet og eiet av: Norconsult

Detaljer

HUNTON I-BJELKEN. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg HUNTON I-BJELKEN 10-2013 TG 20381 TG 2503

HUNTON I-BJELKEN. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg HUNTON I-BJELKEN 10-2013 TG 20381 TG 2503 HUNTON I-BJELKEN Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg 10-2013 TG 20381 TG 2503 HUNTON I-BJELKEN Hunton I-bjelken med LVL flens Eksempel på tegning som medsendes pristilbud: 2 Innhold: Innledning.................................................

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

Hovedprosjekt Tordenskjoldsgata 4B. 1. Innledning..3

Hovedprosjekt Tordenskjoldsgata 4B. 1. Innledning..3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning..3 1.1 Organisering av rapporten...3 1.2 Oppgaven..3 1.3 Målgruppe..4 1.4 Faglig bakgrunn..4 1.5 Teori. 4 1.6 Strategi og Arbeidsform. 5 2. Grunnlag. 5 2.1 Avstivning..

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

BUBBLEDECK. Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer. Veileder for Rådgivende ingeniører

BUBBLEDECK. Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer. Veileder for Rådgivende ingeniører BUBBLEDECK Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer Veileder for Rådgivende ingeniører 2009 Veileder for Rådgivende ingeniører Denne publikasjon er en uavhengig veileder for

Detaljer

Gjesåssjøen - Terskel for oppdemming

Gjesåssjøen - Terskel for oppdemming Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Hedmark Oppdragsnr.: 5184737 Dokumentnr.: 5184737-N02-B01 Versjon: B01 Gjesåssjøen - Terskel for oppdemming Sammendrag/konklusjon Norconsult er engasjert av Fylkesmannen i

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

Dimensjonering av fleretasjes trehus. Harald Landrø, Tresenteret

Dimensjonering av fleretasjes trehus. Harald Landrø, Tresenteret Dimensjonering av fleretasjes trehus Harald Landrø, Tresenteret Mange takk til Sigurd Eide, Treteknisk Rune Abrahamsen, Sweco Kristine Nore, Moelven Massivtre For bruk av bilder og tekst som underlag til

Detaljer

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71 32 C2 BJELKER 2.1.3 Dimensjonering for skjærkraft For å sikre bestandigheten bør spenningen f yd i armeringen ved ut - sparinger begrenses i henhold til tabell C 6.5. Små utsparinger Når utsparingen Ø

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Martinsons KL-trä

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Martinsons KL-trä SINTEF Byggforsk bekrefter at Martinsons KL-trä SINTEF Certification Nr. 20100 Utstedt: 02.11.2011 Revidert: 04.09.2013 Gyldig til: 02.11.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens FiReCo AS Dimensjonerings-diagram for BEET vegg Lastberegninger basert på NBI tester. Jørn Lilleborge Testdokument 1998 FiReCo AS 714-N-1 Side: 2 av 17 Innhold 1. DIMENSJONERINGSDIAGRAM FOR BEET VEGG...

Detaljer

S-bjelken sterkere og stivere Den optimale bjelken for sperrer og bjelkelag!

S-bjelken sterkere og stivere Den optimale bjelken for sperrer og bjelkelag! Bygg med imtre S-bjelken sterkere og stivere Den optimale bjelken for sperrer og bjelkelag! Ferdig kappet og tilpasset, klart til montering Juni 2017 Hel ved Den optimale bjelken for sperrer og bjelkelag!

Detaljer

S-bjelken sterkere og stivere Den optimale bjelken for sperrer og bjelkelag!

S-bjelken sterkere og stivere Den optimale bjelken for sperrer og bjelkelag! Bygg med imtre S-bjelken sterkere og stivere Den optimale bjelken for sperrer og bjelkelag! Ferdig kappet og tilpasset, klart til montering September 2016 Hel ved Den optimale bjelken for sperrer og bjelkelag!

Detaljer

H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER

H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER 69 I dette kapittelet tar en praktisk i bruk de regler og anbefalinger som er omtalt i kapitlene H1 til H4. Eksemplene tar kun for seg dimensjonering for seismiske laster. Det

Detaljer

FOKUS på tre. Konstruksjonsvirke

FOKUS på tre. Konstruksjonsvirke Nr. 43 FOKUS på tre Konstruksjonsvirke Bruksområder Egenskaper Standarder Sortering De vanligste anvendelsene for konstruksjonsvirke er som bjelkelag, takbjelker, taksperrer og stendere samt limtre og

Detaljer

gulv vegg tak - for en enklere byggeprosess

gulv vegg tak - for en enklere byggeprosess HUNTON I-BJELKEN Teknisk håndbok NORGE gulv vegg tak - for en enklere byggeprosess Innhold Innledning 4 Produktoversikt 6 Leveringsprogram 7 Materialenes egenskaper 8 Egenskaper ved brann 8 Nøkkelverdier

Detaljer

Trelastprodukter, standarder, NS- og CE-merking

Trelastprodukter, standarder, NS- og CE-merking Trelastprodukter, standarder, NS- og CE-merking Audun Øvrum, Treteknisk Må man følge standarder? Standarder kan brukes som verktøy for å oppfylle krav i regelverket (PBL og TEK) Inneholder mer spesifikke/detaljerte

Detaljer

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle 118 5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Da bygget er regulært i planet samt at det kun er søylene som er avstivende, kan det forutsettes at den seismiske påvirkningen virker separat og ikke behøver

Detaljer

Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. for ingeniørutdanning Fag Gruppe(r): DIMENSJONERING 3 BK Il Fagnr: sa 210 B Dato: 18. febr. -02 Faglig veileder: Brækken/Nilsen/Tei.e;en Eksamenstid, fra - til: 0900-1400, Eksamensoppg består av Antall

Detaljer

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet C11 RIBBEPLATER 225 I det følgende behandles typiske opplegg for ribbeplater, samt noen typiske sveiseforbindelser. Beregning av ribbeplater som horisontalskiver er behandlet i kapittel C13. Generell beregning

Detaljer

Brukonferansen Innføring av Eurokoder av Gunnar Egset, Johs. Holt as

Brukonferansen Innføring av Eurokoder av Gunnar Egset, Johs. Holt as Innføring av Eurokoder av Gunnar Egset, Johs. Holt as 08.11.2011 Innføring av Eurokoder Eurokodene ble offisielt innført 31 mars 2010. I 2010 og fram til ca sommeren 2011 er det relativt få bruer som er

Detaljer

Lastberegninger etter norsk standard Håkon K. Eggestad, Schüco International KG. Oslo, mai 2013

Lastberegninger etter norsk standard Håkon K. Eggestad, Schüco International KG. Oslo, mai 2013 Lastberegninger etter norsk standard Håkon K. Eggestad, Schüco International KG Oslo, mai 2013 Innhold 1. Innledning 2. Snølast NS-EN 1991-1-3 3. Vindlast NS-EN 1991-1-4 4. Horisontal nyttelast fra personer

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for konstruksjonsteknikk Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Arne Aalberg 73 59 46 24 Førsteamanuensis Aase Gavina Reyes 73 59 45 24

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

~ høgskolen i oslo. sa 210 B Dato: 6. desember -04 Antall oppgaver 7 3BK. Emne: Emnekode: Faglig veileder: Hanmg/Rolfsen/Nilsen.

~ høgskolen i oslo. sa 210 B Dato: 6. desember -04 Antall oppgaver 7 3BK. Emne: Emnekode: Faglig veileder: Hanmg/Rolfsen/Nilsen. I DIMENSJONERING I -~ ~ høgskolen i oslo Emne: Il ~Gruppe(r) 3BK Eksamensoppgaven Antall sider (inkl. består av: forsiden): _L Tillatte hjelpemidler Alle skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar Emnekode:

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Metsä Wood Spruce kryssfiner

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Metsä Wood Spruce kryssfiner SINTEF Byggforsk bekrefter at Metsä Wood Spruce kryssfiner SINTEF Certification Nr. 2059 Utstedt første gang:.02.1996 Revidert siste gang: 06.06.2017 Gyldig til: 01.01.2022 Forutsatt publisert på www.sintefcertification.no

Detaljer

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket C11 RIBBEPLATER 231 Lask a) Strekkbånd i bjelken b) Strekkbånd på opplegget c) Strekkbånd på dekket d) Armering og utstøping e) Innstøpt flattstål i plate res dette ofte med at den samme forbindelsen også

Detaljer

Moelven Limtre AS BESLAGSKATALOG FOR LIMTRE

Moelven Limtre AS BESLAGSKATALOG FOR LIMTRE Moelven Limtre AS BESLAGSKATALOG FOR LIMTRE August 2018 2 - Generell informasjon Moelven beslagsystem Anvendelse: Beslagene i denne katalogen er et utvalg av de mest brukte standard beslagene for sammenføyning

Detaljer

Beregningsrapport. Prosjektnummer: Ytre Namdal vgs, ny verkstedhall. Dokument nr.: RIB-01 Dato: Sign: KV

Beregningsrapport. Prosjektnummer: Ytre Namdal vgs, ny verkstedhall. Dokument nr.: RIB-01 Dato: Sign: KV Beregningsrapport Prosjektnummer: 30306 Ytre Namdal vgs, ny verkstedhall Dokument nr.: RIB-01 Dato: 28.03.2017 Sign: KV Innholdsfortegnelse Bakgrunnsinformasjon... 1 Generelt... 1 Pålitelighetsklasse...

Detaljer

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM igur B 8.10. Kombinasjon av skiver og rammer. a) Utkraget skive b) Momentramme ) Kombinasjon igur B 8.11. Eksempel på ramme/ skivekombinasjon Hovedramme igur B 8.12. (Lengst t.h.) Kombinasjon av rammer.

Detaljer

Oppdragsgiver. Smøla kommune. Rapporttype. Beregningsrapport SMØLAHALLEN KF VURDERING AV KONSTRUKSJON UNDER VINDPÅVIRKNING

Oppdragsgiver. Smøla kommune. Rapporttype. Beregningsrapport SMØLAHALLEN KF VURDERING AV KONSTRUKSJON UNDER VINDPÅVIRKNING Oppdragsgiver Smøla kommune Rapporttype Beregningsrapport 2014-10-01 SMØLAHALLEN KF VURDERING AV KONSTRUKSJON UNDER VINDPÅVIRKNING 3 (31) SMØLAHALLEN KF Oppdragsnr.: 1350005318 Oppdragsnavn: Smølahallen

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning.

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning. 12 KIVEYTEM 141 kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten µ N Ed

Detaljer

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 207 9.1 TO-SKIPS INDUSTRIHALL Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunk t - ene i en to-skips industrihall, ved hjelp av tabellene

Detaljer

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38 41 apasitetstabeller 42 47 Beregningseksempel 48 49 Ytterligere armering

Detaljer

0,5 ν f cd [Tabell B 16.5, svært glatt, urisset]

0,5 ν f cd [Tabell B 16.5, svært glatt, urisset] 12 KIVEYTEM kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten μ N Ed er

Detaljer