Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting"

Transkript

1 Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30 obbing 32 pubtt 34 olskls og fløting obl hj Følls og så Kopp hva idalt? Sx

2 Vnnskap: vdifullt, vansklig og såbat Hvodan skal an få n god vnn, og hva n god vnn? hi jg ha ang vnn på skoln. n dt ikk så ang so d g tt skoln. hvofo??????????? Non ha god vnn og stt sto pis på dt. And li sg fo å ikk væ inkludt i t slikt fllsskap og vt kanskj ikk hvodan d skal få dt til. Hvodan væ n god vnn? Dt kan hnd du s at n av vnnn din ha dt vansklig utn at han ll hun ha fotalt no. Ell dt kan hnd n vnn ha btodd sg til dg og bdt dg o ikk å fotll dt til non. Slik situasjon ikk så nkl. Vnnskap innbæ i sto gad å gi av dg slv, blottlgg dg og gjø dg såba. Mn du få så y igjn i fo av støtt, vnnskap og gld. E du n god vnn? (kyss av) q Vis at du til å stol på q Ikk fotll hlight vid q Væ åpn og lytt nå non vil fotll dg no q Invit vnn hj o ulig q O non tng støtt, lytt og væ d fo d q Spill, lk og væ aktiv d vnnn din q Si no positivt til vnnn din q Væ dg slv, da kan and også føl sg tygg d dg Til dn so føl sg tygg og aksptt: S dg o: Dt hlt sikkt non so vill bli glad o du invitt d til å væ d på fotball, å hng d ll å bli d fo å s på fil. Til dn so føl sg nso: Pøv å ta kontakt, si hi, vis f din hygglig sid, og ikk ovtolk d ands signal i ngativ tning. Pøv å fokus på no d and ha gjot so positivt; t sil, t hi ll lignnd. MATS: i Ikk la typn din væ dn nst du stol på.. å gl aldi vnnn din uanz hvo y du lsk typn din... gutt ko å gå kt vnn bli 2 Hva slags vnn ha du? (kyss av) q Tningsvnn q Nttvnn q Gal vnn q Skolvnn q Fold q Søskn q Nabo q Klubb- ll oganisasjonsvnn Ls på ung.no/vnnskap

3 Jnt- og guttvnnskap Spill dt non oll o du gutt ll jnt nå du vlg vnn? E gutt og jnt vnn på ulik åt? Vi sput to gutt og to jnt o hvodan d uttykk vnnskap. Hva gjø d san? - Vi gjø alt ulig, fotll Mathias. - Vi spill fotball og gå på skoln i lag. Mn oftst vi ba san. Jg kan gjn sitt d Kistian og on hans n hl kvld og ba pat. E dt foskjll på gutt og jnts vnnskap? - Jg to dt baksnakking blant jnt, si Mathias. Jg ha stt ang tilfll av dt på skoln. Jnt so oppfø sg so vnninn kan snakk bak yggn til hvand. Dt gjø ikk vi ot hvand. Entn så an vnn, ll så an dt ikk. Vi snakk ikk bak yggn til n god vnn. Rikk og Linn-Malin nig i at jnt baksnakk hvand nn gutt. Mn dt foskjll på kt og falsk vnn, påpk Rikk. Vi snakk ikk bak yggn til god vnninn. Supvnn I klassn in dt 2 gutt å 4 jnt. vi n gansk sansvisnd gjng. Slv o jg savn non fl gutt i klassn ha vi dt oo san hl tidn. Vi buk å si att vi all sks kjæst!!:) Kistian, Matin, Linn-Malin og Rikk o vnnskap. Mia Hihii.. Bstvnnn in n gutt.. han vdns bst og jg kan pat o hva so hlst d han.. vi pat san so o vi va jnt ll gutt bgg to, vi vkn sjnt ll flau ov ting vi si ll gjø. Jg føl at jg kan væ g slv nå jg san d han, og tng ikk tnk på annt nn å væ d han. Filtips Ba Ba Dagløpn Boktips Batls av Las Saaby Chistnsn Fluns h av Willia Golding O us og nn av John Stnbck And tips Ring Rød Kos-tlfonn fo ban og ungdo: Hllon! Jg n gutt på 15 å so gjn vil ha jnt vnn... Mnn jntn på in skol sånn so hold sg til jnt og dt fyktlig tist :(((!!! Ha d non tips o hvodan jg kan bli bd kjnt d jnt? Hvodan vill d at n guttvnn skal væ?:) - P Quiz 1. Hvodan kan du hjlp n vnn so ha t pobl ll slit d no? a Hold g unna b Ring pofsjonll hjlp og tving han/hnn til å oppsøk hjlp c Støtt han/hnn, og pøv å få han/hnn til å oppsøk hjlp. 2. Hvo finn an vnn? a Hvo so hlst og nå so hlst! b På intntt c På utstd 3. E dt foskjll på gutt- og jntvnnskap? a Jnt baksnakk nn gutt b Ja, dt hlt foskjllig c Ni, dt tng dt ikk å væ 4. Hvodan kan du væ n god vnn? a By g, væ oppkso og oppfø g ot han/hnn slik jg vil at han/hun skal væ ot g b Hold g unna og ikk by g o han/hnn c Hng ov vnnn in hl tidn, slik at han/ hun aldi få væ aln ll væ d and nn g 5. Hva kan du gjø dso du føl dg nso og aln? a Pøv å ta kontakt, si hi og væ positiv b Stng g inn, dt ingnting so hjlp 6. Hva kan du gjø dso du s at non bli utstngt og aln? a Ovs han/hnn b Ta han/hnn d inn i gjngn, og væ snill og inkludnd c Si dt til læn og la dt gå so dt gå 7. Hvodan kan du støtt n vnn so i sog? a Uttykk dfølls, ta kontakt og væ d fo han/hnn b Hold g unna 8. E vnn alltid glad i hvand og supbstvnn? a Ni, av og til kangl an også, og bli litt uvnn. Så kan an bli vnn igjn :) b Ja, slvfølglig! Bli quizkong! Vinn pi og æ. Sva: 1c, 2a, 3c, 4a, 5a, 6b, 7a, 8a. 3

4 olskls og fløting Folskls n hlig følls. Dt kibl og kil ovalt i koppn, og dt skj også ting i hodt. Du dagdø og tnk på dn du folskt i hl tidn, og dt kan væ uulig å konsnt sg o no annt. All so ha opplvd dt, vt at folskls non av d stkst føllsn an kan kjnn. Koppn bli skjlvn, du bli usikk, ød, sta og få ask puls i næhtn av dn du lik. Fløtskoln 16 Hi. E n gutt på 16 å, folska i n i klassn. Jg an ikk o ho lik g, vil gjn få kontakt d ho. Jg vll ikk pikns-jns akkuat, n ikk dikt stygg hll. E dt non so hlst sjans fo at ho ikk vil ovs g hlt ll s på g so n idiot o jg pøv å bli bd kjnt d ho? E viklig fovia :S. Kunn tngt n fo fo fgangstod ll no :D Q! Jg vt faktisk ikk hvodan dt føls å væ folska...! E n jnt på 20 å snat...n ha aldi væt folska! Ha hatt in fjotiss cush og lisso likt non, n folska ha jg aldi væt... Gld g til dt skj...satidig so jg gu g:p Dt viktigst nå an fløt at an skal ha dt gøy. Fløting litt so n lk. H få du d t føst stgn av fløt posssn fo å bli lagt k til. 1. Dt viktigst, og gntlig st slvsagt tingn an gjø nå an fløt, å få blikkontakt og å sil. 2. Tø å snakk d dn utpkt. Dtt oft dt tøffst stgt fo ang. - Hva o jg bli avvist? Nå gjld dt å ikk bli fo ovivig, satidig so du ta nst stg. 3. SMS og sn fint, n ikk ovdiv. Og nå dt kanskj lov å gi n kl nå d øts, ll lgg håndn på an hans/ hnns nå d snakk. Kanskj du tø å spø o d skal gå på kino? Fløtskoln finn du på ung.no/folskls 4 Linda: Jg lik n i klassn ov g, han dødspn! Han snd g blikk og vi snakk n dl på sn og facbook. Vi snakk også f2f. Jg håp han lik g også. Hvodan kan jg finn ut o han gjø dt, utn å spø slv?

5 dæ. sva han æ an g o å h på nå h sika æg ål s n kkj i, æ at t t k i æ ø a t n n p o k S blik obl sn, ykkj n p i klas gutt hat iinut hii å h a i n k g s l n i f j på an ku?? æ fo k h y s s så lig g au Han sso n a l a k h an at byda o h, tu d t n, t k ang f a t sjn likkon u kan b d y o hatt i. Du få s il til ha : ha a s s d å å Sva t is od il du h øv hv ikk g kanskj p ti dt, så v t tgn jo d o Hi! g t og gu g jo st d t i d ffs, Dt s. Ka olsk å d t n f ja s g n a vikli d blikkt du h nå a h d ha t at lit kks. og p til å ly n t h ng.no ulig st, u ø s ls n h lig hils n n V Kjælightssog: Husk at dt kan ta tid å babid kjælightssog. Non tng ba n ånd ll kanskj t, ns and tng å. Gi dg slv tid til å ko ov dt. Dl sogn! Dt viktig å dl n slik sog d and. D flst ha n ll annn gang opplvd kjælightssog, ll ko til å opplv dt. Ba dt at and vt hvodan du ha dt, ltt sogn litt. Styk dg slv Dt hjlp ikk å stng dg slv inn nå du ha kjælightssog. Sogn, tankn og tån å ut. Dt hjlp hll ikk å lat so o ingnting ha skjdd, og ikk gi dg tid til å søg. Ta dn tidn du tng! Mn dt viktigst av alt at du gjø ting so du vt ba fo dg slv. Tving dg slv ut av situasjonn! Dt vil også styk din gn slvfølls igjn, vd at du klat å gjnnofø dt på toss av at du gntlig ikk okt. Tidn lg all så Husk at dt ta tid å babid kjælightssog. Non tng ba n ånd ll kanskj t, ns and tng å. Gi dg slv tid til å ko ov dt. Ikk otabid føllsssvingning. Man ikk alltid ba nd ll ba opp. Ikk føl dg skyldig hvis du ha t øyblikk av gld ll lttls. All viktigst: husk på at dtt gå ov. Dt gjø faktisk dt! Ls på ung.no/folskls Quiz 1. Finns dt non aldsgns på å væ folskt? a n Ni! All kan bli folskt! b n Ja, ba ungdo bli dt 2. Hvodan kan du vit at du folskt? a n Du bli sint nå du s psonn du folskt i b n Dt kan an ikk vit c n Dt foskjllig. Mang kjnn at dt kibl i agn, og an tnk på DEN psonn hl tidn 3. Hvodan foklas folskls i natuvitnskapn? a n At dt ikk finns b n Blost og bi og slikt... c n Hoonn bli skilt ut fa kjtln i koppn, og fung so kjisk budbing llo d ulik ogann i koppn 4. Hva dopain? a n Dopain aktivis bhag- og lystsnt i koppn, og kalls dfo oft fo lykkolkylt b n Et vitain c n Nakotika 5. Hvodan kan du vis din folskls til guttn/jnta du lik? a n Blikkontakt, sil, invit d på no, gi oppksoht b n Man kan hold sg langt unna c n Dt bø an ikk vis 6. Hva dopain? a n Dopain aktivis bhag- og lystsnt i koppn, og kalls dfo oft fo lykkolkylt b n Nakotika c n Et vitain 7. E dt vanlig å bli sjnt undt dn an folskt i? a n Ja, an bli alltid sjnt da. b n Ni, an bli odig. c n Svæt ang bli kjpsjnt nå d folskt, n an kan også bli y tøff, oso og slikt. Fl quiz finn du på ung.no/quiz Sva: 1a, 2c, 3c, 4a, 5a, 6a, 7a. g 5

6 Spøsål og sva Hi, dt non spsill tgn so bvis at an hoofil ll bifil? Jg n jnt på 15 å so vldig usikk på hvilkt kjønn jg lik: so litn likt jg gutt so d flst and, n jo litt usikk på o jg slv visst dn gang hva kjælight va, og nå i dt sist ha jg væt vldig opphngt i n jnt, vldig a nå jg d hnn, og jg kla likso ikk væ g slv. Jg tnk på hnn vldig oft (bli vldig va inni g nå jg tnk på hnn), no jg gntlig ikk vil, fodi jg vil ikk væ tiltukkt av dt sa kjønnt (dt sk g gntlig ba vd tankn), fodi dt ikk hlt godtatt i itt iljø. Tø hll ikk å snakk d non o dt, tilfll d ag hlt at og fotll dt til all. Jg syns dt å væ usikk på hvilkt kjønn an lik VELDIG fustnd!! Syns du/d jg høs vldig folskt ut og lsbisk, ll ba i tnåingsaldn og ba i n piod hvo jg tvil litt?? Mvh hoofil/bifil/htofil 16 å gal jnt. E du lsbisk ll hoofil? Ell lu på o du dt? Nå an bli folskt i n av sa kjønn, ikk diss føllsn annlds nn d fo and. Non ska sg ov dtt, dd fo at and skal få vit dt og buk y kft på å skjul dt. Mang dd fo ngativ aksjon. Likvl dt viktig å vit at vkn du ll and so ha diss føllsn ikk no annlds fa and ungdo. D flst so stå f få også støtt fa båd vnn og faili. Sva: Vansklig å si dt Dt kan væ litt vansklig å ikk kunn fotll din næst o hvodan du opplv dt. Jg tnk iidltid at dt kan væ git å gi dg slv litt tid til å utfosk din sksull idntitt litt og kjnn dg tygg på dn fø du fotll dt til din næst hvis du dd fo å ikk få akspt og støtt. Dt kan non gang væ ltt å pat d non so ikk stå dg så næ o d st inti og følso ting i livt. Kanskj kunn ta kontakt på hoofils ungdostlfon: D dt hygglig folk å pat d og vt. få åd av. Kanskj ha du også non i din næht so du stol på og so du kan pat d; n tant, n tn, n læ ll n hlssøst. Lykk til! Md vnnlig hilsn ung.no Hva kan du gjø? Ls ands tips på ung.no/hoo ll ing ungdostlfonn Jg HOMSE! E dan STOLT av dt åsså :) kk hlt ut nda, n godt på vi^^ Vil ba åsså si takk til Kal Magnus, din histoi fikk g til å ta dt føst skittt :D 6 Myt og fakta: Myt: E all hos finin? Fakta: Ni dtt ikk iktig! Hos so gutt og nn flst. D nokså foskjllig. Oft kan dt væ slik at vi pgt av t litt stotypt syn på hvodan and nnsk ; afikan sånn, hoofil sånn og så vid. Dt hind oss oft i å s nyans og ulikht, og gi t foutinntatt bild på hvodan nnsk. Myt: E all lsb askulin? Fakta: Ni dtt hll ikk iktig! Lsbisk jnt og kvinn også svæt foskjllig (s lls sva på foig spøsål) Hva bty dt å ko ut av skapt? I otstning til htofil å hoofil og lsbisk fotll o sin sksull ointing. Hvis ikk bli dt tatt fo gitt at d htofil. Dn føst n ko ut fo sg slv vd at n skjønn at n hoofil ll lsbisk. Så fotll ang dt til pson i sin ogivls. Fo non kan dtt ta fl å. Fo and ta dt ind tid. Dt nst so iktig og tt at dtt skj i t tpo so iktig fo dn nklt. Hvodan bø n snakk d sin fold/fosatt o hoofili? Mang hoofil og lsbisk gu sg til å fotll sin fold o sin sksull ointing. Og ang bli positivt ovaskt ov foldns aksjon. Fold foskjllig. Non vldig støttnd ovnfo sin ban, ns and dssv ikk dt. Dt bst å tnk igjnno and sitasjon hvo n ha åttt fotll sin fold kontovsill ting, og hvodan foldn ha agt da. Tolig vil dt si no o hvodan d vil ag.

7 Sjalusi Sjalusi kan dukk opp slv o fonuftn si oss at dt ikk non gunn til dt. All nnsk opplv føllsn n ll fl gang. Og n dl av oss kjnn på dt oft. Litt sjalusi ba sunt. Man folska og hat tankn på å ist kjæstn til non and. Mn gntlig handl dt o å tø å stol på sg slv. Å stol på at an n pson so vdt å lsk av n an slv lsk. jg suksssik i all dl av livt itt botstt fa kjælightn, jg få til alt jg vill botstt fa kjælightn. og dt ttlat t stot too i g og gjø g dpit. nå dt i jnt jg lik så nd jg altid opp so dn snill guttn so alltid still opp so n god kopis ns jntn nd opp d badguys. fo dt jo kjnt at volusjonn ha skapt oss slik at jnt bli tiltukkt av såkaldt badguys. Dt lov å snakk o dt Dt kan væ lut å snakk d kjæstn og fotll hvodan du føl dt. Fo han ll hun k dt uanstt. Da dt ltt å få vissht i o dt no i istankn din, ll o dt ba fantasin din so spill dg t puss. Få du hø at dt ikk st, kan du jo ba slapp av og nyt tidn d kjæstn. Mn dt jo n isiko fo at ns istank st, og da gjø dt vondt. Sannhtn likvl oft bd nn usikkhtn. All viktigst: husk på at dtt gå ov. Kjælightssog Jg gjod dt slutt d daa, dt gjod vondt i hjtt, jg pvø å gå vid d livt, n ho snd lding til g og babl so o vi va vnn! jg bli li g, og nå to vnnina i at jg folska i hnn fodi jg lik å væ san d ho, fåstå dt jnt!!!akkuat nå skal jg ut å bad ok ikk jnt, fokus på tning og g slv. Å fly Dt va håt hnns so gjod alt. Blikkt og håt. Dt bun håt hnns so akk hnn litt ndnfo skuldn, n ikk til idtn av yggn. Håt so akk hnn til und nakkn og halvvis llo nakkn og idtn av yggn. Altså halvs llo toppn av hodt og ndst på yggn. Novlln skvt av Mats Du kan ls novll o folskls på ung.no/novll Du n an vil væ glad i... Si til dg slv i spilt hv ogn at du vdt no, at du n fin pson og at dt ang so glad i dg. Og jan kan du fostå dt. Gjnta dtt hv dag og kjnn tt inni dg. Dt klat du n an vil væ glad i! Boktips g Vinnn ta alt av Kai Svdup g Mannn so lskt Yngv av To Rnbg Filtips g Dagbokn g Bokback ountain g Fucking Åål g P.S. I lov you Ls g ung.no/folskls g ung.no/hoo g Still spøsål og få god sva på ung.no/oss And tips g Ring Suss på g Hoofils ungdostlfon: g Hø på Juntafil på P3 lødag fa 14:00 til 16:00 7

8 st og alkohol og så Hva gjø du nå dt bli fdag, du sitt i sist skolti og få n SMS o fstn i kvld? Du vil gjn gå, n ha høt yktn o hvo full all pli å bli og hvodan all skyt av hvo lit d husk dagn tt. Poblt at hvis du si ja, så føl du at du å bli d på ooa. Vldig ang føl dt på dnn åtn. D to at all and dikk og at d dd bli aksptt og d i gjngn. Mn dtt st ikk, fo dt ikk all so dikk ll dikk nn dg slv. Hvodan vik alkohol? Alkohol gi n bdøvnd, nakotisk vikning på hjnn, og an kan føl sg avslappt. Nvsystts funksjon duss, og an kan få n god følls. Konsntasjon og vudings vn svkks, og gnsn fo hva an lls vill ha gjot, bli lav og lav. Hvo gå gnsn fo hva du kan gjø på fst? Poill - slik påviks koppn 0,2: Øyts vn til å fokus hutig og ostill sg fa lys til øk duss. 0,5: Litt pussa. Rdust vn til å oppfatt situasjon og ag psist. Hning insks. Stø pobl d å ta inn infoasjon. Foskning vis at an ha støst nytls av alkohol nå an ha 0,5 i poill. 0,8: Du bli høylytt og få ovdvn bvgls. Langso flks. Ndsatt koodinasjonsvn og økt aksjonstid. Ovdvn slvtillit. Dt lukt tydlig alkohol av dg. E an ov 18 å kan an dikk øl, n ikk spit. Da å an væ 20 å i følg lovn. Tø du fløt? Vi nnsk lagt sånn at nå vi ungdo skal vi læ sosial ting so å skaff vnn, dans ll fløt. O du bgynn tidlig å dikk på fst, kan du fosty dn natulig utviklingn og bli avhngig av alkohol fo å tø dtt. Vnn pass på hvand også på fst g Avtal på fohånd at d kan stopp hvand hvis d finn på du ting (kangling, ødlggls, sx d ukjnt og lignnd) g Ikk la n full pson væ aln g O vnnn din oppfø sg dut, hjlp til. Dt ikk oo å våkn opp d fyllangst g Søg fo at vnnn din ko sg hj, ikk la han/hun gå hj aln! Tnk på fan vd kuld, ovgp ll ulykk i tafikkn g Kontakt lg hvis dt ikk ulig å vkk vdkond 8 1,0: Du snakk utydlig. Ha pobl d å gå tt. Dålig usklkontoll. Oppksohtn og konsnta jonsvnn svkkt, du bli ltt tøtt. Få pobl d å kontoll følls. 1,5: Du angl nå du gå. Kan ltt få føllssutbudd. Du kan bli agssiv og bgynn å gåt. Mang spy. Du få sløt tal. 2,0: Fogiftningssypto. Ingn slvkontoll. Du s dobblt og ha pobl d å gå oppist. 3,0: Ingn kontoll d uinblæn, fa fo bvisstløsht. Du skjønn ikk hva so skj. 4.0: Bvisstløsht. Vldig langso pust. Sto isiko fo dødlig alkoholfogiftning. tist gutt: jg va så full fogi hlg og nå jg skull lgg g bstt jg g fo og ta n kvldspils og da opna jg n flask og glt dn og opna n til og tt dt sovna jg og nå jg våkna sto dt 2 full åpn pils på nattbodt itt dt va dn føst gangn jg ha gini odndlig i hl itt liv hva skal jg gjø nå? Du tng ikk å væ full fo å fløt,

9 nn Tobakk Ny foskning vis at dt an føl fa sigatt d føst gangn an øyk, stot stt kval ll n svak stiulnd ffkt. D so ha øykt ov lng tid vil få n stø ffkt, so stot stt ko av at koppn blitt avhngig av nikotin og bli boligt nå dnn tilføs. Hovdgunnn til at folk øyk altså ba dlvis ffktn, n stot stt på gunn av van, nikotinavhngight, ll fodi dt bli gnt so kult i iljøt an i. Dt også bvist at du kan bli avhngig slv o du ikk ha øyka lng. Sigatt t av vdns st lønnso salgspodukt, slv o all vt at d skadlig. Hvodan vik sigatt? Quiz 1. Hva ht alkoholn so i øl, vin og vinonopolspitn? a Kulldioksid b Mtanol c Ølgjæ d Etanol 2. Hva aldsgnsn på øl og vin i Nog? a 22 å b 20 å c 18 å d 16 å Nå an da inn øyk fa n sigatt bli nikotinn og d and stoffn øykn innhold tatt inn i blodoløpt, hovdsaklig gjnno lungn. Nikotinn ha n ffkt so bolig og gi n følls av vlbhag nå dn nå hjnn og nvsystt. Dnn ffktn vai ut ifa hvo y, hvo askt og hvilk sigatt an øyk. Fakta: Røyk an tyv sigatt o dagn, vil an buk ov kon på øyk i løpt av t å. Hva innhold sigatt? Tobakkn, papit og filtt i sigatt innhold til san ca foskjllig stoff. g Aoniak g Asnikk g Cyanid g Nikotin g Kabononoksid g Tjæ g Nikkl og bly Snus Snus bstå av øk tobakkssot blandt d vann, salt, saksstoff og pottask. Dnn blandingn vik so lut på tannkjøttt og fakall ts skad d hvo pisn lggs. På 1600-tallt va snus populæt blant fiffn i Sø-Euopa, ns nå snus fobudt i EU. Myt: Snusn ufalig i otstning til øykn lass lu på n ting.. jg ha snust lng nå og hold på å slutt.. ha ikk tatt no på n uk.. gunnn til at jg sluttt va at potnsn va ikk hlt på topp og ha høt at snus kan ha dn påvikningn, jg lu da på o jg få dn potnsn tilbak?! 3. Hva åls i poill? a Hvo y alkohol vi ha i blodt b Hvo y alkohol so skal væ i n dink c Hvo y alkohol so i dikkva d Hvo ang so på n fst 4. Hva poillgnsn fo bilkjøing i Nog? a 0,8 b 1,4 c 0,2 d 0,5 5. Hvofo hjbnt og suglspit falig nn polspit? a Dn lukt vond b Man vt ikk hva dn innhold. So f.ks. Mtanol. c Dn bli tappt på flask so knus ltt d Dn dy 6. Hvofo dt tjæ i sigatt? a Tjæn byt nd vvt i lungn b Tjæ gjø tnnn stk c Tjæn sak godt d Tjæ avhngightsdannnd fl spøsål på ung.no/quiz Fil: Snus kanskj ind skadlig nn øyk, n alikvl 1000 gang skadlig nn vanlig husholdningsva so ost ll yoghut. Båd snus og sigatt innhold btydlig ngd nikotin og and falig, kjisk stoff. Fakta: Du få i dg 1/2-3 gang så y nikotin i n pis so i n sigatt. ALKOHOLBRUKAR: Ikk no gal d å dikk, så lng du klaa å bgns dg.. Å dt ikk no kult å ligg til sngs d n da å junio nkta å stå.. Sva: 1d, 2c, 3a, 4c, 5b, 6d M o os & sånt g ung.no/usidl g ung.no/tobakk g g Rustlfonn.no g g g Røyktlfonn Filtips: Thitn Fjotn sug ba hold blikkt til dn du lik, lng MARIE: godt d dikk. jg skal bli sosialabid og tng jobb. vi ss på sosialkontot nå d bli 18! vl øtt! koz og klz! 9

10 Følls Ungdostidn full av følls. Koppn voks og foand sg, føllsn bli stk og oft kaotisk. Dt hlt noalt å ha stk følls i ungdostidn. Psykisk hls handl o hvodan du ha dt og hvodan føllsn og tankn din. Hva vanlig pobl? All nnsk opplv pobl. Dt noalt og natulig å ha dt vansklig d følls og tank i piod. Du kan væ tist og ndfo, sint ll dd, n fo d flst gå dt ov. Snk skuldn, gi litt f I bunn og gunn handl alt o å ha t godt liv. Og hvodan få an dt? Vd å gjø dt an lik bst! Kanskj dt av og til bst å dit litt i all kavn og gjø no du slv ha lyst til. Man å slvfølglig ha n viss stuktu. Mn livt så y nn å tilfdsstill kav. Vi kan ikk tilfdsstill all and hl tidn, da kan vi bli psykisk syk. Vi ikk bst i alt. Mnnskt ikk n askin. Vi kan ikk pogas til å oppt so d supnnskn vi gjn utgi oss fo å væ. Vi å inns at vi ba nnsk. Snk skuldn, gjø dt du ha lyst til, og gjø dt d hjtt. Da vt du at dt godt nok! Jnt 18: Folk ha vnn d psykisk pobl kansj utn å vit dt. Dt ikkj ltt fo dn so ha psykisk pobl å fotll dt til vnnn sin, fo in kan bli stt på annlds da. Di vit likso ikkj kolis di skal oppfø sg undt dg. Dtt tt stot pobl llo folk. Kva kan vi gj d dt? Vi kan væ d. Sjølv o vi ikkj kan hjlp så kan vi væ in støtt fo psonn/psonn. Skiv list Skiv list ov ting du lik og so få dg til å føl dg vl. Nå alt tist kan dt væ vansklig å tnk klat og ko på hva so pli å gjø at n føl sg vl, så tnk på dt nå d n gang. Skiv nd alt du lik å gjø so: g Ta t bad g S din favoittfil fo ft gang g Fisk g Dans til favoittsangn Nå an ha dt tist E dt kanskj ikk så ltt å tnk på at no kan væ osot ll godt. Mn dt hjlp. Hjnn fostå at dt oo, og koppn husk at du plid å lik dt, og slik sp dt sg til sjln. Spsilt ba dt å gjø ting d koppn i bvgls. 10 Utdag fa Sula 17 sitt innlgg til Aftnpostns Si;D Ha du dt ikk så ba? Du kan hjlp dg slv Dn so ikk ha dt så ba, kan oft føl ands god åd so slitso. So dt d d å pat d n voksn. Hvo ltt dt gntlig nå an ha dt so vst og ikk ngang kla å fotll dt til sin fold? g Sitt ikk ba inn og hø på dpind usikk. Byt av d å s n oso vido g Pat d vnn o hvodan dt gå g Å ø på sg hjlp faktisk g Gjø no du ikk pli å gjø g Buk litt tid på ung.no, quiz, still spøsål g Ring til Rød Kos-tlfonn fo ban og ungdo Tl: Snakk d hlssøst, lgn din ll n voksn du stol på hvis du bli aln d føllsn din.

11 Snakk d non o hvodan du ha dt Foldn din ll n av din vnns fold? En søst ll bo? Non på skoln ll din bst vnn? Du kan også ing n hjlptlfon ll sjkk ut n nttsid: g Rød Kos-tlfonn fo ban og ungdo: g Mntal Hlss hjlptlfon: (www.ntalhls.no) g Kikns SOS: (www.kikns-sos.no) g Ungdostlfonn fo hoofil: (www.llh.no) g Psykisk hls fa A - Å (ovsikt og foklaing) finn du på ung.no/psykiskhls g sidtdod.no Du kan still spøsål og få sva på ung.no/oss Dt ikk alltid så ltt å hjlp sg slv, n vdt å pøv. Nå skal du b o hjlp? Snakk d n du ha tillit til! Nå tankn ll føllsn fosty dg så y ov lang tid at dt bli vansklig å gjø vanlig oppgav so skolabid, fitidsaktivitt ll å væ san d vnn. Dt kan sanlikns d n fokjølls. Hvis dn va non dag ll n uk, dt oft ikk nødvndig å oppsøk lg. Mn dso dn va i t-fi uk ll nda lng, vil d flst ta kontakt d n lg fo å sjkk o no galt. Og dt hlt git. Dt ang so d fo å hjlp ba du b o dt. g: synd at ikk all kan ha hjlp av lg. jg tng non å snakk d, n jg ha pøvd å si til on in n hun si føst at jg å si til hnn hvofo jg tng å snakk d non. og dt kan jg ikk. jg gjod dt ngang, og da todd hun poblt va løst. jg kunn ikk si alt til hnn. å an siøs si alt san til foldn hva dt snakk o fø an da til psykolog ll lg? Quiz 1. Hva bty agoafobi? a Fykt fo ddkopp b Fykt fo nnsk c Fykt fo åpn plass (ukjnt og utygg oåd) 2. Kan obbing fø til at an få vondt psykiskt? a Ja, slvsagt. b Ni, obbing hlt ufalig. 3. Hva dt viktigst å gjø dso du lid av psykisk pobl? a Stng dt inn og hold dt fo dg slv b Snakk d non o dt 4. Hva tng n so ha angst ll and psykisk plag? a Mdisin b Støtt fa vnn og faili c Å bli innlagt og isols 5. Hvofo div non d slvskading? a Fo å ta livt av sg slv b Fo å st og ovlv stk føllsssig st fl spøsål på ung.no/quiz Sva: 1c, 2a, 3b, 4b, 5b 11

12 obl hj Faili og hj ikk lykk og tygght fo all. Mang føl at situasjonn hj vansklig. Non opplv å ikk få støtt fo sin valg, non ha fold so stt stng gns. And ha fold so ikk stt gns... Non gang kan bkyd fold væ n utfoding nå an ønsk fiht og t gt liv. Dt kan bli konflikt nå gln hj og din ønsk og bhov ikk haon hlt. Mn du å ikk gi opp. Dt foldns ansva at ting ok i failin, n du kan hjlp til. DU kan påvik iljøt hj. Hvodan pat d vansklig fold? Fobd dg, skiv nd på n lapp hva du opplv so poblt, hva du syns vondt, uttfdig og/ll fil, n også hva du syns ba. Stt dg litt inn i ds situasjon og tnk ut ulig løsning so gjø at hjsituasjonn kan bli bd fo all. Finn passnd tid og std. B foldn din o å lytt til dt du ha å si. Tø å væ ælig, si hva du n. Ko d foslag til hvodan ting kan bli bd (ta opp tat nå all uthvilt). Vis at foldn din ha gunn til å stol på dg, da kan du også få ansva. Følg opp din gn foslag til fobding, så vis du at du gjø ditt. Hjlp fo hl failin Non gang å an øts på halvvin, på sikt kan d finn nda bd løsning. Dso dt ikk hjlp, kan du foslå at d ta t øt hos t failikonto. Du finn ditt næst failikonto på (und faili). Du ha kav på osog Banlovn bst hva so innholdt i foldansvat ( 30): Ban og ung ha kav på osog og otank fa foldn. D ha plikt og tt til å ta avgjøls fo bant i psonlig fohold, nå bant ikk kan bst slv Foldn ha plikt til å gi ban og ung fosvalig oppdagls og fosøgls, og skal søg fo at dn ung få skolgang og utdanning i sasva d vn og intss Foldn skal alltid ha banas intss og bhov fo øy i sin oppdagls Banlovn foby buk av vold (slag.v.) ll annn skadlig og knknd bhandling so oppdaglss tod. Dtt n bstls so bl vdtatt så snt so i Alvolig ovtdls staffba, og kan dssutn fø til at banvnt å gjø inngp ovfo failin Skal du flytt hjfa? Non flytt hjfa fodi d nødt, ntn fodi d ikk kan bo hj lng, ll fodi skoln d skal gå på ligg langt unna foldns bostd. And flytt hjfa fodi d slv ønsk dt og føl dt på tid. Botbostipnd Dso du skal flytt fo å gå på n vidgånd skol nn fi il unna foldn din, kan du få stipnd fa lånkassn. Sjkk ds støttkalkulato på Ha du fo y ansva hj? Du skal slipp å ha ansva fo and failidl ov lng tid. Dt viktig at du so ung ikk få t ansva so fo tungt fo dg å bæ. Dtt kan gå utov skolabid og vnnskap, og gi dg n slitso og tung tilvæls. Snakk d hlssøst ll n voksn du stol på fo å få hjlp ll støtt. HAHAHA ALDRI gå til Bup, bsøk d sjøl, n d all n gjng sløving!! Dt ik no hjlp å få d. Jg bl o til søstn in fo lng sidn, hu va aldi hj og visst aldi hvo hu va. Jg ha væt o fo d lng, og jg 14. Nå bo jg hos fan in, n ns vi bodd hos on vå dit han ba i oss, DET å gå ov gnsn.

13 Spøsål og sva Hi jg n gutt på 16 so ditt li av foldn in! jg kla dt ikk lng fl gang ha jg holdt på og stikk av. :( jg og aa gjø ikk annt n og kangl jg alltid ut fo jg ok ikk og væ hj og kangl. all vnnn in få lov og da på fst ns jg å sitt hj i stua og s på n ll annn ditt fil d foldn in... jg så jævla ditt li av alt dtt pisst og jg vil flytt hjfa!!!n da å jg væ 18 Sva: Dt du skiv to jg ang kan kjnn sg igjn i. Ha du non gang sput d olig o nå dt ulig å fohandl på gln hj? Banlovn si at dt foldn so ha dt økonoisk og juidisk (lovssig) ansva fo sin ban til d 18 å gal. Dt stå iidltid også at ban skal få gadvis dbstls tthvt so d bli ld. Hvis dt vansklig å få d til å hø kan du jo foslå at d gå san til t failikonto fo å få hjlp til å snakk san på n bd åt. Tlf. n stå i/på tlfonkatalogn. Lykk til! Vnnlig hilsn Failipsykologn,ung.no O dt vldig vansklig Dso situasjonn hj så vansklig at du ikk s non løsning, kan du ta kontakt d banvnt d du bo. D d fo å hjlp til i situasjon so vansklig. Du kan også snakk d n utkontakt ll non på skoln din o dtt o du ikk vil gå dikt til banvnt d sakn. D skal kunn hjlp dg vid d dt. Slit du d at foldn din skilt? g Ha du dålig konsntasjon? g Li av å bo i bag? g E dt vansklig å væ lojal ot bgg foldn? g E du slitn og ha ltt fo å ko i kangl d vnn? g E du skufft ov at pappa ikk vik så intsst i dg og ditt? g Gu du dg fo fin? g Få du lit tid til vnn i hlg og fi? Slv o dt ang so opplv at foldn vlg å ikk bo san, kan dt væ vondt. Dt kan væ godt å snakk d non o dt. Non so kan lytt på dt du ha å si. Ta n pat d hlssøst, vnn, n læ ll and o dt, dt hjlp litt. Kanskj ha du n vnn so ha dt litt likt? Kanskj finn d så tod fo å gjø hvdagn bd? Sva: 1c, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b Quiz 1. Nytt dt å hold ttt o at dt båk hj? a Ja b Ni, si dt til all, så få foldn din kanskj hø dt via and c Ni, dt hjlp å snakk d vnn o at an ikk ha dt godt hj. 1. Nå ha du tt til å flytt hjfa? a Nå jg ha fylt 18 å b Nå jg vil! c Nå jg ha fylt 16 å 2. Hvo langt unna ditt hjstd å du bo fo å ha tt på botbostipnd? a Hvo so hlst... b 4 il c 6 k 4. Hvo gal å du væ fo å kunn ta dg såjobb? a 15 å b 13 å c 12 å 5. Nå kan du bst slv i psonlig og økonoisk sak? a Nå jg 15 å b Nå jg 18 å c Dt kan jg da alltid! 6. O du ha fold d psykisk pobl, hv kan du kontakt? a Dt finns ikk non å snakk d b Snd spøsål til oild.co og få sva fl spøsål på ung.no/quiz Snakk d non g Snakk d non du stol på, b d o å ta opp poblt d foldn din g Snd inn spøsål og få sva på ung.no/oss g D kan søk hjlp fo failin Finn ditt næst failikonto på g Opplv du vold, ing politit g Slit du d fold d psykisk pobl? g Fold so dikk? Bsøk 800tygg.no ll snakk d non du stol på. Ring Ban og ungs kontakttlfon Bli dt fo ill, ing banvns vakta d du bo. Ovsikt finn du på ung.no/hjlp Gutt 18 Min fold skillt sg fo 1,5 å sidn. D god vnn og gjø så godt d kan fo at g og in søst skal ha dt bst ulig. n alikvl dt vondt...:( 13

14 Føkot 14 VISSTE DU AT du å gjno 4 tinn fo å få lappn? Dso du skal ta lappn fo ntn psonbil, opd, takto ll snøscoot, å du gjnno fi obligatoisk tinn. 4Tafikalt gunnkus 4Gunnlggnd kjøtøy- og kjøkoptans 4Tafikal dl 4Avsluttnd opplæing Foklaing føkottyp: 4Mopd (M) 4Ltt otosykkl (A1) 4Motosykkl (A) 4Psonbil (B) 4Psonbil d tilhng (BE) 4Takto (T) 4Snøscoot (S) Diss tinnn flls fo oppkjøing til all kjøtøy. I tillgg til dtt bø an øvlsskjø i fokant av opplæingn, og du å ta n vuding på o du vil følg t toikus ll ikk. Tafikalt gunnkus Fø du kan bgynn å øvlsskjø pivat ll bgynn tafikkopplæingn vd n tafikkskol å du ta tafikalt gunnkus. Tafikalt gunnkus obligatoisk og flls fo all d ltt kjøtøyklassn (opd, otosykkl, psonbil, t- og fihjuls opd, snøscoot og takto), kust i alt på 17 undvisningsti og ohandl: 4Tafikkopplæingn 4Gunnlggnd foståls fo tafikk 4Mnnskt i tafikkn 4Øvingskjøing og kjøfaing 4Føsthjlp 4Tiltak vd tafikkulykk 4Møkkjøing Sond: Jg bsto toipøvn på føst fosøk i dag! :D Hadd fi fil, n stålnd fonøyd! Anbfal all å buk sidn no. Dt tt in ning dn dfinitivt bst sidn å øv d. Fl av spøsåln jg fikk på pøvn va idntisk d d an få d! Ta tstn fl gang, til du kan all spøsåln, så gå ksan tt i boks! ;) Ls ass! Dt bst tipst fo å stå på toipøvn, å ls toin. Hvis du ha pobl d å ls toin på gnhånd, bø du ta t toikus vd n tafikkskol. På toikust vil du få hjlp til å fostå dn toin du tng fo å kjø i tafikkn, og bstå dn totisk pøvn. Ta kontakt d din lokal tafikkskol, og fohø dg o pis og opplgg. Du kan også pøv n av d kosill nttsidn so tilby tst. Ls på ung.no/lappn Føkot fo psonbil (B og BE) Bli du 16 å og gld dg til å øvlsskjø d bil, så pass på: Du å ta totisk gunnkus fø du kan øv på å kjø. Stat opplæingn i god tid, så skaff du dg lang kjøfaing og bli n tygg bilist nå du kjø på gnhånd. Ls hva du å gjø fø du få lappn. Aldsgnsn fo føkot i klass B 18 å. Du kan stat øvlsskjøingn nå du ha fylt 16 å. Viktig å øv ass! Hvis du øvlsskjø y fø du avlgg føpøvn, få du n vdifull kjøfaing. Fo å bli n bd sjåfø og dus isikon fo at du skal havn i n ulykk, bø du dfo bgynn å øvlsskjø så tidlig so ulig. Statns vgvsn anbfal at du ha inst 110 ti bak attt ll ha kjøt ov 2000 k fø du gå opp til føpøvn. Dt tilsva én ti i uka i to å.

15 Du so skal øvlsskjø i klass A (otosykkl) å væ 16 å, og fo klass M og A1 (opd og ltt otosykkl) å du væ 15 å. Du å ha tatt tafikalt gunnkus fø du kan stat øvlsskjøingn Quiz 1. Hva tafikalt gunnkus? a Opplæingskus fo banskollv b Innføingskus fo føopplæing 2. Nå kan du ta opdlappn? a 15 å b 16 å c 18 å Spøsål og sva: hi hi. Jg n jnt på 16 so ønsk å ta ltt otosykkl lappn. Jg ha vldig lit piling på dtt, og dt vansklig å finn n ovsikt ov alt jg tng på intntt. Dfo lu jg på. Hva/Hvo ang kus/pøv å jg ta fo å få lappn? ps. jg ønsk å læ toin på gnhånd. Sva: Hi! Obligatoisk fo Klass A1 (ltt otosykkl) : 1. Tafikalt gunnkus: 17 undvisningsti. 3. Hva skal biln væ kt d nå du øvlsskjø? a L b Ø c K 4. Hvo ang pikk kan du få på føkott fø du ist føttn fo 6 ånd? a 8 stykk i løpt av 3 å b 4 stykk i løpt av 1 å c 6 stykk i løpt av 2 å 5. E tafikalt gunnkus so avlagt fo opd (A1) gyldig nå jg nå skal ta føkot fo bil (B)? a Ni, dt n toipøv fo hv klass b Ja, tafikkgln jo d sa 2. Gunnlggnd kjøtøy og kjøkoptans En toidl på 3 undvisningsti skal væ fullføt fø paktisk opplæing i tinnt påbgynns. En obligatoisk vildningsti so avslutning av tinn Tafikal dl En obligatoisk vildningsti so avslutning av tinn Sikkhtskus på vg 4 ti, hvoav 3 ti sanhngnd kjøing. Dn totisk dln fodls d n skvns fø og n skvns tt kjøing. Ls på vå nsid o føkot. Lykk til! Sva: 1a, 2b, 3a, 4a, 5b. Vnnlig hilsn ung.no 15

16 opp... Kopp i foanding Ha du non gang stt dg i spilt og tnkt; jg skull ønsk jg va litt tynn, høy, kaftig ll pn? Du i tnån og k n nding. Koppn foand sg og du foand dg. Fo non kan ndingn fø til utygght og usikkht. Din jobb å hold fokus: Væ fonøyd d dn koppn du ha! Husk også at koppn å få tid til ndingn. O du n piod føl at du litt und ll blubbt ll tynn og hngslt vil dt oft nd sg nå koppn bli fdig utvokst. Dt slvfølglig fint d vanlig osjon og tning og iktig kosthold. På ung.no finn du båd tningstips og tips til godt kost hold. Du kan still spøsål o tning, kosthold, slanking og y på ung.no/oss. La ikk ands koppsidal sty ungdostidn din. Spis du jvnt, vait og glssig få koppn dt dn tng og du kan buk ngin din på god ting, slik so vnn, fitidsintss og skol. Føl du dg slapp i koppn og lit opplagt? Du fin! To du slanking løsningn? Slanking illionbutikk. Dt ikk gns fo hva so tilbys av slankpodukt, fo kspl slanksåp, slanksål, slankpulv, slankpill, slankt, bananog ananasku. My at dt so tilbys hold tt og sltt ikk hva dt lov. D so fosøk å gå nd i vkt d diss kun, s at kilon as askt på igjn. Du sjfn fo din gn kopp Du å BESTEMME dg fo n nding, og så HOLDE UT. Fo dg handl dt st sannsynlig o å gjø n nding d kostholdt. O du n du tng å gå nd litt, kan lgn din hnvis dg til n næingsfysiolog og få satt opp t ba opplgg, ll d kan slv ta kontakt d n næingsfysiolog dikt. Dt viktig at du spis glssig, så og sunn åltid. Minst 5 gang o dagn. Snop, båd av søtt og salt bø du spis lit av. Dikk bø vsntlig væ vann, n gjn t glass lk til bødskiva. Spis godt d gønnsak, og litt fukt hv dag. Rglssig åltid, sunn og vait kost og ti satt i syst tingn g Hold dg i fo - buk koppn i dt daglig! Gå tapp i stdt fo å ta his, buk sykkln! g Spis fukt og gønnsak g Spis ind ftt, salt og sukk g Spis y bød og and konva g Spis fisk, båd so pålgg og til iddag g Spis glssig nå du sultn, dt ltt å ty til ask n usunn altnativ g Dikk y vann 16 Ls på ung.no/slanking

17 Hvdagsaktivitt so gi osjon g Gå ll sykl i stdt fo å buk bil ll offntlig tanspotidl g Gå tu o kvldn og i hlgn g Ta tappn i stdt fo hisn g Lk (aking, ballspill, ski, skøyt osv.) g Snøåking g Hagabid g Husabid (gulvvask, støvsuging) g Bilvask Jo-jo-slanking kan fø til lav fobnning Hvis an ønsk å gå nd i vkt, dt viktig å gjø dt på n systatisk åt, og ikk hopp på lttvint supku. Rgl ssig åltid, sunn og vait kost og ti satt i syst tingn. Jo-jo-slanking kan fø til lav fobnning og fa fo at du gå askt opp i vkt tt n ku. Quiz 1. Hva BMI? a Et ål på næingsinnhold i atn b Et ål på vktfohold c Et ål på kaloi i atn 2. Hva bulii? a Man spis sto ngd at slv o an ikk sultn b Man spis nstn ikk i dt hl tatt c Man spis y, og kast opp igjn ttpå 3. Hva dn bst åtn å gå nd i vkt på? a End kost- og aktivittsvan b Ikk spis i dt hl tatt c Md slankpulv, slankpill og lignnd fl spøsål på ung.no/quiz Kan an tn bot ftt på ag og lå? All øvls so sta opp agn vil gjø at agn bli litt flat. Undhudsfttt gå ikk bot på t spsilt std på gunn av øvls. No ftt skal du ha på agn, og hvis uskln und sta, bli an oft fonøyd. Dt sa gjld fo lån; uskl og sta lå føls litt bd. Dt også n balansgang llo å tn lå uskulatu y og få stø lå av dn gunn og å tn pass så d ba bli litt sta. SPISEFORSTYRELSER D st vanlig fon fo spisfostyls: non spis nstn ikk i dt hl tatt (anoksi) and spis y, og kast opp igjn ttpå (bulii) dt finns også d so spis sto ngd at slv o d ikk sultn (tvangsspising) Fosynings-tips Bgynn d gønnsak nå du fosyn dg, og la d få støst plass på tallknn. Lgg dtt på pott, is ll pasta, so bø oppta ca. halvdln av dn stnd plassn. Dn plassn so da igjn, buks til fisk ll kjøtt. Boktips g Blndas bkjnnls av Anita Eklund Lykull Sva: 1b,2c, 3a Føst stg på vin å tø å oppsøk hjlp. Dt kan oft væ vansklig å fotll o pobln hj ll på skoln, n hos n lg ll hlssøst vil du øt fagfolk so ha lang faing d liknnd tilfll. Ovsikt ov hjlptjnst finn du på nst sid. Søk hjlp! Ha du spøsål o spisfostyls ll vil du snakk d non o pobln din, kan du: g snakk d hlssøst vd skoln o dt g ta kontakt d n hlsstasjon fo ungdo (s ovsikt på ung.no/hjlp) g ta kontakt d ROS, ådgivning o spis fostyls (www.nttos.no), tlf: ll Still spøsål og få sva på ung.no/oss HMH Hi jg i jnt på 15 å. Jg glad i at, n vil slank g. Jg 164 høy og vi 50 kg. All si jg tynn, n jg føl g kjp fit. Jg ko nok aldi til å føl g fin. Ha ikk no slvspkt. 17

18 ..og idalkoppn Sunn tning godt fo kopp og sjl Styktning Hvo sto kaft n uskl kan utvikl avhngig av sa - abidt llo nvsystt og uskln og usklns støls. I koppn ha vi t uskltyp: skjlttusklatu hjtuskulatu glatt uskulatu Vi ha ca. 650 skjlttuskl i koppn, og d utgjø otnt 40% av koppsvktn, avhngig av blant annt kjønn og tningstilstand. Skjlttuskln skal stabilis og bvg skjlttts knokl og ldd. Ønsk du å bli stk, å uskln blasts. Så lng du tn styk, ll bdiv hadt fysisk abid på and åt, vil du bli stk, Ls på ung.no/tning Utholdnhtstning Utholdnht kan dfins so vnn til å abid d lativt høy intnsitt ov lng tid. Mang buk odt kondisjon nå d snakk o utholdnht, n kondisjon handl også o styk, hutight og flksibilitt. Bygg opp utholdnhtn ov tid, og øk intnsittn gadvis Intvalltning ffktivt Ha dt gøy ns du tn! Stt dg ål fo tningn Husk å hvil llo øktn Tning gi gld! 18

19 n Gutt og kopp Stadig fl ung gutt føl på psst av å ha st ulig pfkt kopp og utsnd. En undsøkls gjot av Nogs Idttshøyskol vist at f posnt av gutt llo 15 og 24 å ønskt å nd på utsnd vd hjlp av fttsuging, kiugisk inngp ll disining. So jnt, kan gutts vllykktht åls ut fa hvo attaktiv d koppslig. Dssv øk antall gutt so slit d spisfostyls. Slv o koppsvktn noal, føl ang sg fo fit. Bivikning av anabol stoid Bivikningn av doping vai tt hva slags doping so bli bukt, og hvo y an buk. Md doping so bli bukt ov lng tid, so anabol stoid, ko bivikningn sakt, n satidig kaftig. Flls fo all kjnt dopingidl at d ha falig bivikning, og kan gjø uoppttlig skad tt kot tids buk. Dopingidln lags fo å nd koppns poduksjon av hoon. Dtt kan fot ødlgg balansn i koppn og fø til stilitt, ll nding i koppn so gjø bukn kjønnsløs. Ungdo so buk viss dopingidl, ha n ksta isiko i at d kan få dust vkst, ll slutt hlt å voks, og da vl hl pongt bot? E doping viktig fo dg ll ha du dålig faing? Ring an-ons. kl Dopingtlfonn n gatis og anony infoasjons tjnst fo all so ha spøsål o doping. Du kan også still spøsålt ditt på D finn du n saling av spøsål og sva. Ls på ung.no/doping HAHA Dop so anabol stoid hoonn tukl.. d Tnk så kul du bli nå du sto u ha kj skl, pu p pp og t panøtt stikl so - da an an n! sva Spøsål og xpack, n bgynnnd si på ha Eg. å g få d t? in gut på 15 ttt koss ska b hihi!!! g k as v t dt bø få likso ikkj fo! Sva: å hold dg i v agn, opptatt av du loddtt ndo at tt gå flo Så so k kl us tydlig us skylds n gad an få Vaskbttt ilk hv n, I d tt. hu nn d un gå va y ftt an ha og sn so ng av hvo h vil fa natuns n av o n N ag p. op t l på gg by oppn lls og hvodan k kl nn and. lig agus d ty sid få i du ha kot hvt. Slv o ø t st t i bl n s ko usklas at Musklass v pl på op k an vil du no spsilt nå pubttn ha tn at koppn, s oppn din k fo k us H ng t. fu tt hv fttfi at n ku d M tt. f din ald, tng g. dåli ang ting. Fo avhng av s up sh pu ta til å på nttopp Hvo flink an o y an øv hv av ig pushups ng h t av tsatt kla få dt føst d ltnt, n fo v gg gjø l væ til n I. ka ss øvlsn di pushups. Man at pp tto n n d dt litt fil, slik. Non gjø åt o an ikk t lig l kj s på litt fo folk pushups å ta ang. tt l i dt bl Vnnlig hilsn ung.no 19

20 Spøsål og sva Du få sva på dt du lu på på ung.no/oss Du hlt anony og kan spø o alt ulig. Hlssøst, juist, psykolog, failitaput og ang and fagfolk jobb fo at du skal få god sva. Du kan også kikk på ands spøsål, dt kanskj and so ha sput o dt sa so dg? Snus s på n kondisjon på 17 å so sats tt gu lig n o ut g J t Hi! syns jg d y. Innillo nskj idtt. Jg tn fast, ba sånn ka o akk ikk sn g J. fo us tt sn d å godt o skadlig 3 gang i uka. Hv 1us sn k st n sva:) fon? Takk fo : Sva du kan få av snus h ulig hlsskad o lgg ød t ls n d ka n Du og idtt, ka Nå dt gjld snus k. ak ob o/t g.n un. w. ww i tningn din aksial kondisjon din sjans fo å få o snus og idtt: og Hlsvsnt si lsia So a ykk. hv tt D båd puls og blodt posjon snus stig n inn g D so. lg n du nn Nå snusn i u så lng du bhold y hø ning bli t fo d n un vå Ni aksialt dt føls tyng å yt at k g s n ka kk t us sn at blodån otint i snusn gjø Nik. s t an k u yk nk dt ko i blo og n. Nå tstandn fo blodstø o øk n. og isjo n nd ko sa få dålig id had og du stig å hjtt ab, vill i n kondisjonsidtt jon o å bli bst bis a ha og du k ak so tob D akk. Båd na all slags typ tob jg ha holdt g un viss gad. Dt lønn n til p dt du tn op d n yt b vil ol oh alk k og sunn :-) sg å hold sg fis o sn ung.n Lykk til! Vnnlig hil 20 Flytt hjfa Hallo! Jg n gutt på 17 å so ha hatt kangla oa i fa 9 kla d ss og oppov f til nå. Enst jg vil spø d o o dt ulig å flytt g slv nå? J ut fo g vil ikk flytt ut fo å væ han so ha gn lilight og kan ha fst hv hlg. Tng ba å ko g ut, å væ fo g slv, fo jg faktisk ildt sagt ditt li av å bli bhandlt so o jg ind int llignt. Sva Jg skjønn pobl t ditt. Dt lit å kangl d fold Ha du snakkt d. din o o å flytt ut? Du å ha sat fa din fosatt fo yk k å kunn flytt hj fa fø du ha fylt 18 ttso du tng å, n fosatts undsk ift på husli konta Dso din o sy ktn. ns dt git at du flytt hjfa, ka få stipnd og støtt n du fa lånkass. Hvo stot stipnd du kan finn du på få, kassn.no. Hvovidt du bø flytt aln ll dl hyb l, å du tnk ov slv. Non lik sg godt aln, og non lik å ha nnsk undt sg hl tidn. Dt å flytt san d non kan også væ n litt yk ovgang til å flytt fo sg slv. Mn so sagt, dtt vldig individult, og all lik foskjllig ting :) Jg syns du skal sn akk d din o o dtt. Ell kanskj non and i næ fa ili? Jg ønsk dg lykk til! Vnnlig hilsn ung.n o

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember Tosdag 11.12. k 20.00 Minikonst md End Batand Jugavtips ti h famiin Nattapnt Tosdag 11. dsmb 20.00-24.00 Fantastisk timstibud ht fm ti midnatt. Ju 2014 Gaantt justmning! Juns aktivitt Tosdag 11. dsmb Nattåpnt

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

God butikk for Steen & Strøm

God butikk for Steen & Strøm Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer