Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r"

Transkript

1 Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000

2 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik, mn kaaktstk småbil. Bil dsmb

3 Tanspotbhovn foskjllig, og aldi ha d som gjn vil ha no utnom dt vanlig hatt så my å vlg blant. Vi ha stt på t kompakt bil som by på m nn du fovnt av n småbil, mn på ulik omåd. Audi A2 md sin 382 cm lngd nstn i kompaktklassn, og slv om dn ikk kan haml opp md fo ksmpl stobo A3 nå dt gjld plass og komfot, foskjlln svæt litn tatt i btaktning at A3 ca 30 cm lng og ha 10 cm lng akslavstand. Aluminiumkaossit bygd på aluminiumamm gjø at A2 ltt, mn samtidig ha dnn konstuksjonn også non ulmp som vi komm tilbak til. A2 lvs foløpig ba md 1,4lits moto fo bnsin ll disldift. Vå tstbil ha bnsinmoton. AKlass kjnn d flst nå, og dn dn minst i dnn tstn 25 cm kot nn A2 og md omtnt samm høyd og akslavstand. Dt dobl gulvt gjø at du sitt høyt i A 46 Bil dsmb 2000 Klass og ha t flatt gulv som gjø at du få t mgt anvndlig bagasjom nå bakstn tas ut. Dtt m stasjonsvogn nn A2, og btydlig næm Toyotas utfod. Yais Vso n høy stasjonsvogn. Dn 3,4 cm lng nn A2, og 12,7 og 10,5 cm høy nn A2 og A140. Kaossit tadisjonlt i dn fostand at dt byggs i stål og ikk by på finulig konstuksjonsløsning. Toyota ha valgt å buk oppfinnsomhtn i intiøt, blant annt i fom av n paktisk bakstløsning hvo stt fosvinn nd i gulvt og i løpt av skund fovandl Vso til n vabil. Plass Ikk ovasknd dt Vso som ta ldlsn nå dt gjld plass. Takkt væ høy st 110 cm fostplass tilstkklig fo d flst. Også bakstn høy, 32 cm, og gjø at plassn utnytts svæt godt. Samtidig kaossit så høyt at takhøydn m nn sjnøs. 109 og 106 cm takhøyd få du ikk utnyttt slv md hatt. Ønsk du bd plass til bna, kan du ta bot dn løs gulvplatn og sthøydn bak øk til 50 cm. Fo d flst bli dt dinglhøyd. Ønsk du m bagasjplass kan du oppnå dt vd ntn å lgg nd bakstyggn, ll ta bot dt løs gulvt og vipp hl bakstt nd i hullt. Lgg du på gulvplatn, ha du t vaom md tilnæmt flatt gulv. Dt midtst stt fstt til vnst st og må tas av og oppbvas spaat. Md 104 cm høyd og 97,5 cm bdd i lukåpningn kombint md t bagasjom som foan bgnst av fostn, ha du i Vso n ommlig vabil. Sidhngslt bakdø kan væ paktisk, mn h dn hngslt på fil sid og åpn ut mot tafikkn. A140 ikk lik ommlig som Vso. Slv om dn høy, ikk kupén spsilt høy dtt på gunn av dt dobl gulvt. Mns du sitt nokså tt i Vso, sitt du md ut

4 BIL tst Audi A , 75 hk 126 Nm 0 til 100 km/t: 13,1 skund Fobuk snitt: 0,60 l/mil g 4 v s stakt bn i AKlass. Spsilt gjld dtt foan. Md 5,5 cm mind bnplass i bakstt, opplvs AKlass som vsntlig tang nn Vso. Ha sjåføn i tillgg føstt i lavst posisjon, dt ikk plass til føttn und fostt og plassn bli nda mind. Takhøydn modat 92,5 cm, og du litt ov 175 cm høy vil du ha føling md takt. To voksn ha god plass, mn md t pson i bakstt A140 tang i bddn, og 5 cm mind kupébdd nn i Vso mkba. Vil du øk bagasjplassn, kan du ty til fl løsning. Dn nklst å tkk bakstt foov, no som slvsagt gå ut ov bnplassn i bakstt, mn som gi 7,5 cm m bagasjom. Nst løsning å fold sammn bakstt og vipp dt opp mot fostyggn. Dt øk bagasjommts lngd md 35,5 cm, mns sist håndgp å ta bakstn hlt ut og dispon plassn hlt fm til fostn. Md 85 cm høyd og 90 cm bdd i lukåpningn, ha du dmd n litn stasjonsvogn. A2s høy kaossi opplvs som vsntlig tang nn d to konkuntns, blant annt som følg av høy kaossisid, kaftig A og Cstolp og små vindusaal. Føplassn opplvs likvl som ommlig nn i Vso og A140, blant annt fodi stt gå langt bak og du sitt høy nn i d to konkuntn. Takhøydn foan dn samm som i A140. S vi på talln kan dt s ut som A2 ha mind bnplass til bakstpassasjn nn AKlass, mn på gunn av at bakstt 8,5 cm høy, dt faktisk bd plass til bna i A2. Slv om du sitt høyt i bakstt, siktn fo små bakstpassasj bgnst på gunn av at sidutn plasst så høyt. To pson sitt mgt bhaglig i Audins bakst, mn inn og utstigningn litt tang nn i d to konkuntn, blant annt på gunn av at du må ov n 20 cm høy døtskl nå du skal ut, mns du i AKlass og Vso gå tt ut. Også i bagasjommt ha A2 n høy lasttskl og inn og utlasting bli dfo ikk lik nkl som i AKlass og Vso, mn m lik n vanlig kombikupé. Vå tstbil hadd dobblt gulv, n løsning som kost kon og som dus høydn i bagasjommt md 19 cm, mn som gi t stot skjult om til kimskams. Som standad ha A2 t todlt bakst og gists som fist. D to stn kan vipps fm og gi da t 103,5 cm langt bagasjom. Også h kan bakstn tas hlt ut og du dispon da plassn hlt fm til fostn til bagasj. A2 kan også lvs som fmst, da mot t pistillgg på kon. Tstvuding plass: Vso: 10. A140: 8. A2: 7. Føplassn Til å væ n så volusjonnd konstuksjon, ha A2 t usdvanlig konsvativt int Bil dsmb

5 iø og dt gjld ikk minst føplassn. Dn dlikat md mgt pn dtalj, og dn ha matial som gi t mgt obust inntykk. D diskt aluminiumlistn undt båd instumnt, gaspak og på døhåndtakn, sammn md aluminium døhåndtak, gi t påkostt inntykk, og kost kon. Sittkomfotn god. Føstt ha god sidstøtt og vd at sittputns vinkl kan guls, dt også god støtt til lån. Rattt ha fivis guling og vnstfotn ha god støtt og god plass. Plassn til høyfotn dimot bgnst avstandn mllom midtkonsolln og bmspdaln nmlig ba 13 cm. Md litt sto sko dt ltt å hkt fast fotn und bmspdaln hvis du skal skyndt dg fa gass til bms. I dt sto og hl dtt n bil som dt som sjåfø ltt å finn sg til tt i, mn dn ha non minus n bø væ kla ov. Blant annt Astolpn så kaftig at d 48 Bil dsmb 2000 utn poblm skjul n bil ll fotgjng på kyssnd kus fa vnst. Også siktn bakov og til sidn bakov no bgnst. At bakutn stkk sg nd und spoiln t pluss vd ygging. Mns du i A2 sitt næmst som i n vabil md bna nstn tt nd, sitt du nstn som i n spotsbil i AKlass. Mcds ha utstyt AKlass md bd st. Sittkomfotn i dagns A140 dfo vsntlig bd nn i d føst biln. Høydguling av sittputn gjø at du få god låstøtt md stt i lavst posisjon, samtidig som sidstøttn til yggn også god. Vi savn mulight til å gul attt, dt kost døyt kon som tillggsutsty. Også h dt god plass og god støtt til vnstfotn. Hll ikk AKlass optimal nå dt gjld sikt undt biln, og spsilt d kaftig Cstolpn bgns siktn på skå bakov. Astolpn bgns siktn foov til sidn no, mn ikk lik my som i A2. Fømiljøt paktisk og ovsiktlig, mn gn md å buk litt tid på å vnn dg til kombinasjonshndln på attstammn. Dn sty nmlig båd vindusvisk, lys, tningsvis og spylanlggt, og vi fotsatt kitisk til at dt skal væ nødvndig å ta n hånd fa attt fo å slå på vindusviskn. Mcds ha ikk gid å gi AKlassintiøt samm påkostd pg som Audi i A2. Blant annt plastkvalittn i dashbodt billig. Egonomisk ikk Vsos føplass hlt optimal. Blant annt attt plasst fo lavt i fohold til sittposisjonn. H sitt du nmlig gansk høyt i fohold til dashbodt, og nå attt snkt slik at dt ha n god vinkl, dt så lavt at n ha dt i fangt. Vd kjøing i møk dt uvant at dt hlt svat foan attt, mn du vnn dg gansk askt til instumntplassingn og dt digital spdomtt. Slv md dimmt instumntblysning skinnt fa instumntn litt fo kaftig. Tkstvindut fo adio og kjøkomput

6 BIL tst Mcds Bnz A 140 Classic , 82 hk 130 Nm 0 til 100 km/t: 13,7 skund Fobuk snitt: 0,71 l/mil t s t g kan du dimm hlt. Du sitt bhaglig i Vso, mn vi savn n god støtt til vnstfotn, dt tt og sltt litt lit plass til slv fotn på dn støttn som d. Bnplassn god og slv om sittputn kot, låstøttn aksptabl slv om dn ikk lik god som i A2 og AKlass. Sidstøttn som vik å væ god nå du kjø tt fm, opplvs som dålig i svingn. Sidvangn tilstkklig sto, mn d fo myk. Siktn undt Vso god og dt opplvs næmst som panoamautsikt nå du komm fa A2. Dt gjø Vso ltt å pak og manøv på tang pakingsplass og i tang smug. Vsointiøt ha mang små om. Båd i døn, på dashbodt og ov fontutn dt plass til dt du mått ha av småsak. Rommn på hv sid av midtkonsolln bgns bnplassn litt. A2 og AKlass ha også n dl småom, mn ikk på langt næ så mang som Vso. Minus fo d to tyskn at ting du lgg i passasjstt foan ha ltt fo å fosvinn i AKlass nd i spkkn mllom sittput og stygg, i A2 gjnnom samm spkk og nd i fotommt vd bakstt. Tstvuding føplass: A2: 8. A140: 9. Vso: 7. Komfot Vd nomal landviskjøing dt lit småbilpg ov d t tstbiln vå. All t utfod stø bil nå dt gjld kjøkomfot, no som blant annt skylds at d bskjdn moton ha ytls som gjø kjøingn uanstngt. Også fjæingskomfotn bd nn n skull vnt av bil i dnn stølsn. D all litt stump på små og skap ujvnht, mn flyt bhaglig ov d sto ujvnhtn. Vå A2 hadd 50pofil dkk på 16tomms flg, mns 175/60R15 standad dkkdimnsjon. Vå tstbil va dfo litt fast på dålig vi nn om dn hadd hatt standad dkk og flgutustning. Likvl foskjlln til Vso litn, dn takl til toss fo gansk myk fjæing også skap ujvnht litt had nn vi hadd vntt. AKlass ha også n foholdsvis fast fjæing på d mind og skap ujvnhtn, mn likvl bhaglig nn d to konkuntn. Ov d sto ujvnhtn dt også litn foskjll, mn Vso ha t lit ovtak h. På gunn av kaftig gnvæ und vå tstkjøing, fikk vi ikk kjøt støymåling og må dfo nøy oss md n subjktiv vuding av støyn. A2 ha t lit handikap på gov asfalt og slv om dn fi fo omlstøy, hø n støyn fa dn gov asfaltn godt og bd nn i Vso og A140. Vso ha m støy fa sølsput og spsilt på gusvi ha dn høy støynivå nn d to konkuntn. Og på dålig vi hø du slagn fa Vsos hjulopphng mkbat bd nn i Bil dsmb

7 A2 og A140. Motostøy ikk no poblm i non av d t tstbiln, mn båd A2 og A140 ha n makt moto og ksoslyd und akslasjon, mns du hø mind til moton i Vso. Tmpatukomfotn dt ikk no i vin md i d t, og all kan d lvs md klimaanlgg. I A2 kost klimaanlggt kon, i A kon i og Vso kon. Tstvuding komfot: A140: 9. A2: 9. Vso: 8. Kjøgnskap Dt va i gunnn ikk nødvndig å kjø vå unnamanøv fo å avslø hvm som ha d sikst kjøgnskapn av d t tstbiln. Alld vd nomal landviskjøing, og spsilt md litt last, avsløt Vso tydlig 50 Bil dsmb 2000 svakht vd litt fisk svingkjøing. Dn på ingn måt falig, mn dn undsty vsntlig tidlig nn båd A2 og A140. Dssutn kng dn vsntlig m, no som sammn md st md svak sidstøtt gjø at sjåføn ha nok md å hold sg fast. I unnamanøvn bli dtt fostkt, og vd 70 km/t ha Vso nådd gnsn. Md fi pson i biln mldt dn pass alld vd 65 km/t. Ba n psis stying ddt dn. A2 ha n vsntlig m spotslig kaakt nn Toyotan, og spsilt på svingt landvi dn ltt å kontoll og ha bd stypsisjon. Vd at dn kng svæt lit og sjåføn sitt stødig, opplvs dn også som m stabil. I unnamanøvn va dn likvl ikk ba nkl. Føst og fmst følts styingn tung vd bå og kaftig attutslag. Mn lavpofildkk gi A2 vsntlig bd styspons nn Vso, no som fø til at biln sving bå og dfo kast m på sg nn Vso. Mn md stabilittskontoll hng dn likvl utn poblm md til 80 km/t. A140 hiv m på sg i unnamanøvn nn A2, mn stabilittskontolln ta også m kontoll og hold Mcdsn på iktig kus. Mns stabilittskontolln i Audin knapt mks, ta dn skikklig tak i Mcdsn og dt nstn litt skmmnd hvis n ikk oppmksom. Likvl mått A140 mld pass vd 75 km/t, 5 km/t tidlig nn A2. Båd A140 og A2 tålt vktn av fi voksn bd nn Vso, og kjøt faktisk gjnnom unnamanøvn md samm hastight også md last. Ut på landvin A140 litt myk nn A2, mn kjøgnskapn lid ikk nvnvdig av dt og dn svæt så komptnt i svingn. All d t ha ffktiv bms og bms md god pdalfølls. A140 ha bmsassistnt som fostk bmskaftn automatisk hvis du tåkk kjapt på bmspdaln, A2 og A140 ha stabilittskontoll som standad,

8 BIL tst Toyota Yais Vso sol , 63 hk 124 Nm 0 til 100 km/t: 13,5 skund Fobuk snitt: 0,65 l/mil g 0 k g mns all d t ha ABS som standad. Flls fo d t tstbiln at d følsomm nå dt gjld valg av vinthjul. A2 og AKlass tivs svæt dålig md d mykst piggfi dkkn, blant annt gi dt dålig stabilitt, mn også stk tndns til spoing på spot vi. Vso ha litn spovidd som skap poblm og tivs dålig på vintdkk md tt skuld. Du bø også h unngå d mykst dkkn. Tstvuding kjøgnskap: A140: 10. A2: 10. Vso: 7. Ytls og fobuk 1,3 og 1,4 lit sylindvolum høs ikk imponnd ut, mn md 75, 82 og 86 hk dt kft nok i d små moton. Dt ikk lng sidn kompaktklassbil md akslasjonsgnskap på samm nivå som diss småbiln va høyst aksptablt. 0 til 100 km/t på 13,1, 13,5 og 13,7 skund godt nok til ltt å hold følg md dn tavl tafikkn i og undt Oslo, og d t tstbiln takl vanlig landviskjøing utn å mått anstng sg. A2 dn som kjø mst uanstngt og dn ha faktisk n tndns til å vill till litt ask nn fatsføllsn tilsi. Også Vsos moto jobb svæt ltt og uanstngt og ha ingn poblm md å hold fatsgnsn og vl så dt i fmtga. Motostøyn modat og bida til inntykkt av at dt gå sakt nn dt i viklightn gjø. A140 hng ikk hlt md d to konkuntn nå dt gjld tkkaft i fmtga, og kv litt hyppig buk av gaspakn og litt m aktiv kjøstil nn d to konkuntn. A2 ha dn svakst moton, mn også lttst og ha 11,9 kg p hk. A140 ha 12,4 kg p hk, mns og Vso md sin 86 hst ha 11,6 kg p hk. A2 føls kvikkst av d t, no akslasjonstalln bkft, mns Vso føls mst sdat, no som ikk stmm md akslasjonsmålingn. Vsos 1,3lit md vaiabl vntiltid nmlig n svæt smidig og abidsvillig moto. Nå dn gi inntykk av å væ litt sdat, skylds dt hovdsaklig at dn gå still og lv ffktn svæt jvnt. A2 ha minst bnsintank og lavst fobuk, og på litt lng tu gå dn ltt på und 0,6 l/mil. Vsomoton tjn på god tkkaft og jobb også svæt økonomisk. Dn kan også kjøs på und 0,6 l/mil utn at dt bli økonomikjøing av dt. A140 kv litt hyppig buk av gaspakn nn d to konkuntn og dt staff sg i fom av høy fobuk. Mn und 0,65 l/mil ikk no poblm. Tstvuding ytls og fobuk: A2: 10. Vso: 9. A140: 7. Bil dsmb

9 BIL tst Pis og utsty Utstysnivå og pis hng gjn sammn. Båd A2 og A140 kan lvs md t stot utvalg fabikkmontt kstautsty, flls fo d to at pisn da fyk i væt. Alld md gunnpis A2 nstn kon dy nn Vso, og vå tstbil hadd i tillgg kstautsty fo ca kon. I dn pisn ligg blant annt adio, aluminium dkopakk, klimaanlgg, dobblt gulv til bagasjom og fjnstyt sntallås. A kon dy nn Vso, og vå tstbil ha n plusspakk til kon som blant annt inklud klimaanlgg, mtallik lakk, vinthjul og adio. Vso m nøktnt utstyt og ha fo ksmpl ikk sidkollisjonsput, og slv om du kan utsty dn md mass paktisk inntning fo vatanspot, gi ikk Vso samm mulightn fo skddsøm nå dt gjld kstautsty som d to tysk biln. Ingn av d t tstbiln ha lyktspyl som standad. A2 og A140 kan lvs md utsty som du nomalt fobind md langt stø bil, blant annt gjld dtt sikkhtsutsty som sidkollisjonsput og stabilittspogam. Mn ikk alt utsty tilgjnglig til diss biln hll, og Audi A2 kan fo ksmpl ikk lvs md tilhngfst. Dtt på gunn av konstuksjonn md amm og kaossi i aluminium. Mont du tilhngfst på Vso få du ikk åpnt bakdøn. Vå vuding pis og utsty: Vso: 10. A2: 8. A140: 8. Vå valg Hadd vi væt på jakt tt mst mulig plass, Vso t natulig valg blant diss t. Dn ha ikk ba my plass, dn ha nomt my plass. Og vd at du kan lgg bakstt nd i gulvt og få tilnæmt flatt bagasjomgulv, dtt psonbil og vabil i tt. Komfotn god, mn Vso gi t billig pg nn d to tysk konkuntn. Dt ha imidltid ingn btydning fo diftssikkhtn. Skull vi utnyttt Vsos lastkapasitt, vill vi nok montt kaftig fjæ bak, oiginalfjæn fo myk. Skull vi kombint luksus md dt paktisk, stå A140 høyt på listn. Dn m fosggjot i dtalj og totalt stt komfotn bd. Mcds gi også t m obust inntykk. Slv om bakstløsningn gi mulight fo flksibl utnyttls av bagasjommt, AKlass vsntlig mind nn Vso. Mn ta du ut bakstn bli dtt n svæt ommlig stasjonsvogn dn utvndig lngdn tatt i btaktning. Mn du skal ikk s på konn hvis du vlg Mcdsn, og dt n luksuiøs småbil du på jakt tt, ha du mulightn til å skddsy dn til din ønsk nå dt gjld båd komfot og sikkhtsutsty. A2 ha dt mst obust pgt av d t. Fjæingskomfotn ikk bd nn i d to konkuntn, mn hjulopphngn jobb still. Dn lill Audin føls som n my stø bil, no som fostks av matialvalg og dtaljn i intiøt. Du få stot stt dt du btal fo, og du ikk i tvil om hvofo A2 dyst av d t tstbiln. At dn dn minst paktisk ikk no stot poblm, dn paktisk så dt hold. Og som A140 kan A2 også skddsys nå gjld utsty. Jakt vi på n obust småbil md n snv av stobilfølls og plass til fi voksn, A2 våt valg. Kjll Magn Aalbgsjø Audi McdsBnz Toyota A2 1.4 A 140 Classic Yais Vso Sol Pis: , , , Moto 4sylindt kkmoto 4sylindt kkmoto 4sylindt kkmoto md to ovliggnd md n ovliggnd md to ovliggnd kamaksl og fi vntil kamaksl og to vntil kamaksl og fi vntil p sylind. p sylind. p sylind og vaiabl vntiltid Boing x slag: 76,5 x 76,5 mm 80,0 x 69,5 mm 75,0 x 73,5 mm Sylindvolum: 1390 ccm 1397 ccm 1299 ccm Kompsjon: 10,5:1 11:1 10,5:1 Effkt o/min: 55 kw(75 hk) v/ kw(82hk) v/ kw(86 hk) v/6000 Dimomnt o/min: 126 Nm v/ Nm v/ Nm v/4400 Tansmisjon: Fohjulsdift/5M Fohjulsdift/5M Fohjulsdift/5M 1000 o/min i 5ga: 36,4 km/t 37,2 km/t 31,5 km/t Dkk: 185/50R16 81V 195/50R15 82T 175/65R14 82T Michlin Pimacy Michlin XT Engy Bidgston B391 Mål Lngd: 382,6 cm 357,5 cm 386,0 cm Bdd: 167,3 cm 171,9 cm 169,0 cm Høyd: 155,3 cm 157,5 cm 168,0 cm Akslavstand: 240,5 cm 242,3 cm 250,0 cm Spovidd f/b: 146,2/142,7 cm 150,3/145,2 cm 144,0/142,0 cm Minst bakkklaing: 13,0 cm 13,0 cm 17,0 cm Kupémål: Bnplass f/b: 116,0/69,0* cm 116,0/70,5* cm 110,0/76,0* cm Takhøyd f/b: 100,5/94,5 cm 100,5/92,5 cm 109,5/106,5 cm Kupébdd f/b: 134,0/129,5 cm 132,5/128,0 cm 133,5/133,0 cm Bagasjom: Lngd: 59,0/103,5/140,0 cm 60,0/95,5/140,0 cm 64,5/148,0** cm Bdd: 92,5 cm 102,0 cm 96,0 cm Høyd***: 47,0/66,0 cm 63,5 cm 70,0 cm Lukhøyd: 80,0 cm 85,0 cm 104,0 cm Lukbdd: 92,0 cm 90,0 cm 97,5 cm Lasttskl: 67,5 cm 60,0 cm 50,0 cm Volum: 390 lit 390 lit 390 lit Vkt Egnvkt m/fø: 970 kg 1095 kg 1075 kg Tillatt totalvkt: 1380 kg 1480 kg 1530 kg Nyttlast: 410 kg 385 kg 455 kg Maks tilhngvkt: 1055 kg 900 kg Tillatt vogntogvkt: 2535 kg 2430 kg Maks taklast: 40 kg 50 kg 75 kg Akslasjon 0 til 80 km/t: 9,0 sk. 9,2 sk. 8,6 sk. 0 til 100 km/t: 13,1 sk. 13,7 sk. 13,5 sk. 0 til 100 km/t fabikk: 12,0 sk. 12,9 sk. 12,5 sk. 40 til 100 km/t i 3.ga: 10,8 sk. 12,2 sk. 12,7 sk. 70 til 100 km/t i 3.ga: 5,4 sk. 6,4 sk. 6,1 sk. 70 til 100 km/t i 4.ga: 8,3 sk. 10,5 sk. 8,6 sk. 70 til 100 km/t i 5.ga: 12,4 sk. 16,1 sk. 13,1 sk. Toppfat: 173 km/t 170 km/t 165 km/t Fobuk Fobuk bykjøing: 0,82 l/mil 0,98 l/mil 0,82 l/mil Fobuk landvi: 0,47 l/mil 0,56 l/mil 0,55 l/mil Fobuk snitt: 0,60 l/mil 0,71 l/mil 0,65 l/mil CO 2 utslipp: 144 g/km 171 g/km 154 g/km Tankvolum: 34 lit 54 lit 45 lit Totisk kkvidd: 566 km 760 km 692 km Spdomt 50 km/t = 48 km/t 46 km/t 46 km/t 80 km/t = 77 km/t 76 km/t 75 km/t * = avstand mllom fo og bakstygg målt md n 175 cm lang sjåfø vd attt. ** = Yais Vso ha n hyll på bakdøn som stikk 8,5 cm inn i bagasjommt, utn dnn måln 73,0/156,5 cm. *** = høyd opp til øv kant av bakstyggn. 52 Bil dsmb 2000

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf:

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf: Honda Civic og Pugo 307 mø Fod Focus og Volkswagn Golf: Tonskif? I kompakklassn handl d fo idn my om plass. Båd Pugo og Honda hvd å ha funn oppskifn il dn ommligs biln i klassn. Søs i klassn hvd Pugo om

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Sportslige og p. Det er nok av sportslige biler å velge blant,

Sportslige og p. Det er nok av sportslige biler å velge blant, Mondo ST200 93 Viggn Accod 2.2R Impza GT Tubo Toldo V5 Alfa 156 Slspd: Spotslig og p På jakt tt n paktisk bil md spotslig lgning? Aldi ha du hatt m å vlg blant. Vi ha kjøt sks sdan md spotslig kaakt non

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003 23/75 Notat 23 Aslag Hln Foss Notat Gafisk visjon av nøkkltalln i KOSTRA Sksjon fo statistisk mtod og standad Emngpp:.9 Innhold 1. Hva gafisk visjon og hvofo bk gafisk visjon?... 3 2. IT-løsning... 3 3.

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett app

Mobilt Bedriftsnett app Mobilt Bdiftsntt app Appn jø dt nklt å bnytt tjnst som tiljnli fo d som Aktiv Buk i Mobilt Bdiftsntt. Dnn psntasjonn n intoduksjon o bukvildnin fo hovdfunksjon o buksmåt, o dn tilsvand som innbyd bukvildnin

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

Kokebok for eintypesegling

Kokebok for eintypesegling Kokbok fo intypsgling Kva intypsgling Eintypsgling hjå HSK sitt intyputval dfint som bansgling d fyst båt i mål vinna i båttypa md tydlg klassgla. Klassan i intyputvalt pga av sglaa som ikkj foldstyt.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

JT 379 INSTALLASJON NO 1

JT 379 INSTALLASJON NO 1 JT 379 INSTALLASJON NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

30% 89,-Pr. m2 RYDDER 9990,- AKKURAT NÅ 199,- 69,- 10 SEKKER 3 SEKKER. All Jotun og Opus eksteriørmaling og beis. 28x120 Kl. 2 cu

30% 89,-Pr. m2 RYDDER 9990,- AKKURAT NÅ 199,- 69,- 10 SEKKER 3 SEKKER. All Jotun og Opus eksteriørmaling og beis. 28x120 Kl. 2 cu ampanjpiod 6. 12. august 2014 VI YDDE ll Jotun og pus kstiømaling og bis UT Å 30% 9 90 P. lm 28x120 l. 2 cu TEEBD 9990,- 10 EE DEB UU 50 LT Q-UTD n UU dkkbak. odl md fuu at dnn gi n pn ovflat ov tid. 50

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon

Newtons lover i én dimensjon Newtons love i én dimensjon 4.01.013 kaft akseleasjon hastighet posisjon YS-MEK 1110 4.01.013 1 Hva e kaft? Vi ha en intuitivt idé om hva kaft e. Vi kan kvantifisee en kaft med elongasjon av en fjæ. Hva

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13 Kommundlplan fo Hammfst og Rypfjod 2014-2025 - Rvisjon Bstmmls og tningslinj vd offntlig tts yn 08.10.13 IN N HOLD INNLEDNING...... 3 1. PLANKRAV, REKKEFØLGEKRAV, UTBYGGINGSAVTALER MM... 4 1.1 Planav......

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon (2)

Newtons lover i én dimensjon (2) Newtons love i én dimensjon () 9.1.13 husk: data lab fedag 1-16 FYS-MEK 111 9.1.13 1 Identifikasjon av keftene: 1. Del poblemet inn i system og omgivelse.. Tegn figu av objektet og alt som beøe det. 3.

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Utfordr. Enten du velger Maxima, Omega, 605,

Utfordr. Enten du velger Maxima, Omega, 605, Nissan Maxima QX 2.0 SE Opl Omga 2.2. GL P Ufod Nissan, Opl, Pugo, Fod, Toyoa og Cioën ønsk å væ md i sobilklassn, og nå d ikk lykks skylds ikk d føs og fms podukn. Enn du vlg Maxima, Omga, 605, Camy ll

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK EKSAMEN I FAG TKT4105 DYNAMIKK

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK EKSAMEN I FAG TKT4105 DYNAMIKK sid 1 av 3 NORGES TEKNISK-NTURVITENSKELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK Fali kontakt und ksan: Jan B. asth Tlf.: (735)93568 EKSMEN I FG TKT4105 DYNMIKK Fda 16. dsb 005 Tid: kl. 0900-1300

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

110; Spar opptil. 10 x 1,5 /LRaw, 6,60/liter + pant. Åsane Storsenter 9 21 (9 19) Tlf: 55 19 92 50. +pant. Tid for skrei!

110; Spar opptil. 10 x 1,5 /LRaw, 6,60/liter + pant. Åsane Storsenter 9 21 (9 19) Tlf: 55 19 92 50. +pant. Tid for skrei! 31/1 5/2 2011 Pisn gjld f.o.m 31/1 t.o.m. 5/2 uk 5. 5 FRK K RI H l, p. kg I skiv 6, sdag 2/2 n o 1 / 1 3 andag Gjld m 34 0/kg id fo ski! FRK LR VINKO g P. kg t 3,/k n i a M Kydt/ pa opptil 1 o f l a t

Detaljer

Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND

Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 01-2015 TEMA: SKADE/LAKK Sats på Smat Rpai NBF KREVER: NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- HISTORIKK NÅ! MERCEDES-BENZ VISER Fmtids luksusbil

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem Vkommn Vkommn Fos: Guppæ: Dino Kbg, Sin Kogd, P Kisinsn Hvm dino@ifi.uio.no sink@ifi.uio.no pk@ifi.uio.no pos@sudn.mn.uio.no Læbok: Agoims: Squni, P, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pu. Ti sgs i bokndn.

Detaljer

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D.

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D. LØSNNGSFORSLAG EKSAMEN EMNE SF5 FYSKK Fo kjmi og mtitknoogi Onsdg 6. ugust k. 9... Oppgv. z fuksintgt fo d to ndftn: EdA E A, Dt ktisk ftt undt n undig sto pt finns vd å uk Guss ov. Rtningn på dt ktisk

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer