transeland En prøvetur i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "transeland En prøvetur i"

Transkript

1 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti an dyp i hypnosn. En, to, t» En pøvtu i tansland Bla om Av Mai Møn Nyaad Jan Eik Stobø (foto)

2 60 FANAPOSTEN FREDAG 19. OKTOBER 2012 FOLK I FANA du ti an dyp. Føl d ti å n an kuld s å b p d d a t. F j lyt n l a n v o H «GAV OPP JOURNALISTYRKET: Bjøn Lund skv my fo ukbladn, mn bl til slutt li av å væ jounalist. Nå ha han utdannt s innn hypnos. ln nd.

3 61 Kjnn at du lsk å væ i dnntilstandn,dunytåvæ hypnotist. Dtt n vidundli tilstand.» REDUSERER STRESS: Fanapostns jounalist Mai Møn Nyaad skptisk til hypnos, mn valt å la Bjøn Lund fosøk å hjlp hnn md å takl hvdasstsst bd. ET KNIPS md finn o j slå øynn sakt opp. Buk non skund på å bli vant md daslyst, o snu m dtt mot hypnotisøn. Dyp søvn, si Bjøn Lund md tt o knips bstmt. På sinalt, ll kanskj hll på oppfodinn, lukk j øynn o tt fullt fokus mot stmmn til Bjøn. «Kjnn på hl koppn din at dt akkuat som om du flyt av std. Kjnn n pikkin i koppn, n bhali avslappnd pikkin. Du å ln o ln nd.» J pøv å s fo m hvodan j s ut d j sitt, i n dyp lnstol i t ødmalt kjllom i Lysfjodn, md øynn ijn. Hypnotist. Ell dt i all fall dt Bjøn ha fosøkt å jø md m. Vi vt nda ikk om j hypnotisba. Rundt ti posnt av bfolkninn la s ikk hypnotis i dt hl tatt, mns n fmtn til tyv posnt vldi mottakli o å omtnt inn i dyp hypnos på t lit finknips. Bjøn Lund si han ha hatt od ffkt md buk av hypnos på øykkutt, vktduksjon, smtlindin, anst o fobi. Sidn j n ikk-øyk md n hlt jnnomsnittli koppsvkt, skal Bjøn hll fosøk å hypnotis m til å takl n tavl hvda på n mind stssnd måt. Dt næmst undtnd ha væt boti hypnos fø dt vlisst TV-showt til hypnoslndn Paul McKnna på 90-tallt d du, øykmaskin o mystisk musikk fkvntt hyppi. McKnna fikk publikum til å jø d ast tin und hypnos. Mns non oppføt som om d va usynli, bynt and å kakl som n høn. J kjnn at j ikk hlt komfotabl md tankn om å bli hypnotist. Bli j t usynli fjæk i hypnos? «Du s fo d at du fullstndi avslappt i all situasjon. Du oli o føl fd md d slv o du vt at du unik o du lsk d slv. Ba flyt av std på n bøl av vlvæ. Dyp o dyp.» HYPNOSE slik vi kjnn dt ha antaklivis blitt bnyttt i d flst kultu i åtusn, iføl Hypnosfoninn. I Eypt dt funnt 3000 å aml mdisinsk papyustkst som bskiv slik posss. Hindu i dt aml India tok md sin syk til «søvn-tmpl» fo å slapp av vd hjlp av slvsusjon lik dm vi finn i slvhypnos. Psisk maik, kltisk duid, kinsisk liiøs ld o afikansk hksdokto and som ha bukt lmnt av dt vi i da kjnn som hypnos i sin itual. Bjøn Lund n tidli jounalist som bstmt s fo å skift bit i odt voksn ald. I 2010 ikk han ut fa Hypnosakadmit o div nå sin n viksomht. J va tt o sltt luta li av skivinn. «Nå idd j ikk m. Dtt i m inntin. E ba jobb o t ok», tnkt j om dt j holdt på md, si Bjøn o fotll i stdt md ntusiasm om sitt sto undomsidol To Toll. Hlt sidn j lst To Tolls bok om hypnos fo 30 å sidn ha j dømt om å div md hypnos. Toll hypnotist båd s slv o and, no j synts va utoli fascinnd. Hypnos ha alltid intsst m, si Bjøn som blant annt fikk no av opplæinn sin på Hypnosakadmit hos Andw Nwton, som ha læt opp tidli nvnt TV-hypnotisø Paul McKnna. Ett t halvt å på skolbnkn hadd Bjøn Lund unnutdannlsn i boks. Sidn ha han vidutdannt s slv via nttt. «Hv an j ta d på skuldn å du ti an dyp. Føl d ti an bd. Flyt ln o ln nd. Kjnn at du lsk å væ i dnn tilstandn, du nyt å væ hypnotist, dtt n vidundli tilstand.» HYPNOSE n bhandlinstilnæmin så mytomspunnt at fl y bakov o løft hndn avvnd på spøsmål om d vil la s hypnotis. Dt va dfo md n viss uo i koppn o aldi så lit mistnksomht at j tt non und i tnkboksn takkt ja til å la Bjøn Lund jø nttopp dtt md m. På fohånd hadd han fosikt m om at han ikk kom til å si no til m som j ikk vill lik. Gjod han dt, påstod han at j vill komm ut av hypnosn md n an. Md dtt i bakhodt, samt n mannli fotoaf vd min sid, bstmt j m fo å pøv. Vitsn å fokus på dt j si til d. Nå du i hypnos du i n kstm læsituasjon. Du vldi avslappt o vldi mottakli. Målt at j komm inn til undbvissthtn, fobi dn kitisk sansn, si Bjøn. Man bhøv ikk væ i så vldi dyp hypnos fo motta budskapt, l han til. Minnn om d kaklnd publikummn til Paul McKnna la s likvl ikk hlt slipp takt, kjnn j. Bla om

4 62 FANAPOSTEN FREDAG 19. OKTOBER 2012 FOLK I FANA UNDERBEVISSTHETEN: Hypnos kan påvik folk m nn du to. Mn da må j inn på dtt nom kaft- o ssussntt som ht undbvissthtn. Man ha nstn ikk høt om dt n an, o folk vt ikk at dt dn som sty mstpatn av dt vi jø, si Bjøn Lund. Dn kitisk sansn min tydlivis ansk stk. «Tankn o føllsn ha n svæt stk makt ov livt. Tnk at du ønsk å kjnn d nda m vidundli. O mns j snakk, så bhandl ditt ubvisst sinn dtt. J vil nå at du skal hnt fm n vldi lykkli tid i livt ditt.» BJØRN sammnlikn dt å væ i hypnos md å væ t lit ban. Ban i n kstm læsituasjon fm til d nå sksåsaldn. D åpn o su til s infomasjon, nstn hlt utn kitisk sans, si hypnotisøn. Si du til n øyk at han må slutt å øyk fo å bli kvitt hostn, ll til n ovvkti at han må spis sunn fo å bli slank, kan dn kitisk sansn koi dtt til at «øyk ba fo m» ll «vktn bskytt m». Mn nå j få diss psonn i hypnos, få j dm så avslappt at j nå inn til undbvissthtn ds. Dn sty m nn folk to, o dt nå j nå dn, at poamminn kan bynn, si Bjøn o l til: Evnn til å la s hypnotis øk oft tt å ha pøvd dt non an. Folk bli ty o kla å slapp bd av o da dt ltt å få dm i hypnos, si Bjøn o fokla vid at dfinisjonn av hypnos n «Nå j nå tll natuli sinnstilstand som kan innt nå man dadømm, s på film ll TV o lik fø man sovn. Dt n tilstand mllom døm o vikliht, hvo man dypt avslappt, mn samtidi stkt fokust på dt som hypnotisøn si. All oppmksomhtn til n hypnotist pson ttt mot tt aspkt vd omivlsn, mns oppmksomhtn ovfo alt annt i ommt tilsvand dust. Dtt tkk som skill n hypnotist fa n vanli våkn pson, si Bjøn. Sidn folk i n så påvikli tilstand, vil budskapt han l inn kunn slå øtt o dann kimn til ny holdnin o atfd, iføl Bjøn. Rsultatt kan bli at folk bynn å tnk at «øyk skad koppn min» ll at «sukk kklt». «Ha du diss od føllsn foan d, diss vidundli minnn? Da vil j at du skal plass dtt i man din. Pust inn diss fantastisk føllsn. Dm kan du sn buk hvis du bli stsst. Istdnfo stss skal du ha positiv følls.» TILBAKE i stoln i Lysfjodn sitt j md øynn lukkt mns Bjøn pat o pat o pt d samm fasn. Han ha tnt stainlys o satt på oli musikk. Nå j hø han si at j skal hnt fm n vldi lykkli tid i livt mitt, fa n til t, så kan du komm tilbak la j tankn å til t svab n somm fo man å sidn. Dt nstn som om j hø bøln skvulp, opplv smakn av dn fsk jæbakstn i nistkuvn o kjnn duftn av solkmn som bli smut inn på yn min. Alt som minn om ovtøtt ban, smkkfull kuv md skittntøy o tafikkok hjm fa jobb fosvunnt som du fo soln. Hypnos kan påvik folk m nn du to. Mn da må j inn på dtt nom kaft- o ssussntt som ht undbvissthtn. Man ha nstn ikk høt om dt n an, o folk vt ikk at dt dn som sty mstpatn av dt vi jø, si Bjøn. Undbvissthtn md oss nå vi kjø bil, kl på oss, pust ll knyt skon vå. Da tnk vi jn på and tin, o alt å automatisk. Und utinoppda kopl undbvissthtn inn slik at bvissthtn kan slapp av. Man buk kun ti posnt av undbvissthtn. Hvis vi hadd bukt litt m, så kunn vi fått t bd liv md stø to på oss slv, si Bjøn. «Fyll hl koppn md o. Hv an j si dyp søvn, vil du øyblikkli å tilbak til dnn vam, dili tilstandn, o koppn din vil bli lik avslappt som n håndfull ummistikk.» - JEG hadd oppinnli tnkt å buk hypnosn til smtlindin. Man som slit md my sykdom ov lan tid ha slvsabotnd mkanism i s som jø at slv om d si at ha lyst å bli bd, så bli d ikk dt. Da må folks oppfatnin foands. D må få lyst å jø no md tilstandn sin. D kan hypnos hjlp dm på vi, si Bjøn. Sidn han va i tvil om han vill få lokal kund da han satst på hypnosn, bynt han føst md tlfonhypnos o hypnos ov wbkama. Han annonst fo viksomhtn sin på Intntt, o si at han d sist ån ha hypnotist folk ov dt ansk land. Ett hvt bynt junltlafn å å, til h, o du vil føl d nda m fantastisk o nda m vidun

5 63 Stumpt øykn tt hypnos RØYKFRI: Øivind Møk s lyst på n fmtid som ikk-øyk tt at han i mai fikk hypnoshjlp av Bjøn Lund o stumpt øykn fo odt. Tidli bynt han dan md øyk o kaff o hadd t dali fobuk på undt 20 siatt. (Foto: Mai Møn Nyaad) EKSPERT: Bjøn Womns o lokal kund dukkt opp. Iføl Bjøn komm d all flst kundn hans nå fa Fana o i hovdsak kvinn. Han fotll om od fain md øyk som vil stump siattn fo odt. I øyblikkt ha j faktisk flst klint på øykin. Man ha øykt som non skostin i åvis o skjønn ikk hvodan d skal kla å slutt. Slv tt å ha fått hlspoblm, så fotstt d å øyk. Målt mitt at d skal å fa stoøyk til ikk-øyk på fjotn da, si Bjøn. «Nå j nå tll fa n til t, så kan du komm tilbak til h o nå o du vil føl d nda m fantastisk o nda m vidundli. En du bynn å våkn opp m o m. To du bynn å oint d. T så va du tilbak.» OM undtnd bl hypnotist? Tja, j litt usikk på dt. J klat i all fall å slapp av o tnk på hlt and tin mns Bjøn patt i vi. Hans konklusjon at j opplvd n ltt fom fo hypnos o at j toli hypnotisba på t hlt jnnomsnittli nivå, som han si. Dtt visstnok t nivå som d all flst på. Om j ha hatt non ffkt av pøvtun i hypnosns vdn? Ja, dt j litt sik på: J ha blitt m bvisst på ikk å stss, o dt odt å ha md s i n hktisk hvda. Knips. «DYP SØVN». dli. En - du bynn KRÅKENES: Øivind Møk (55) fa Bøns n av dm som blitt øykfi tt å ha blitt hypnotist av Bjøn Lund. 18. mai i å stumpt han øykn fo odt tt å ha væt n stoøyk sidn tnån. Han bstmt s fo å pøv hypnos tt at han vd t tilfll kom ov Bjøn Lunds navn på Intntt. an kom til sin føst tim i Lysfjodn utn annt mål nn å kutt ut øykn. Motivasjonn va imidltid lik null. Dn ftst ullinsn Dtt hadd j inn to på. Dn føst timn va mst samtal, o bl avsluttt md n litn hypnosdl fo å s hva dt ikk i. Fo min dl hadd dt nok my å si hvodan Bjøn som pson. Han va ltt å snakk md o skapt tillit, fotll Øivind. Til nst tim skull Øivind fosøk å kutt øykinn md tyv posnt, mn dt va inn btinls. Han bl oså oppfodt til å plass øykn mllom lillfinn o lanfinn nå han øykt, no som sltt ikk va ltt. Nst tim bl statt md samtal o avsluttt md n stø hypnosdl nn føst tim. Hypnosn opplvds som svæt bhali, slv om j aldi va «vkk» o kunn ha åpnt øynn nå som hlst. Mn dt va ba hli å væ «d», fokla Øivind. Da Øivind skull på dn tdj o sist timn hos Bjøn, ll «fijøinstimn» som hypnotisøn si om dnn timn, kjøt han hjmmfa i od tid. På toppn av Fanafjllt stoppt han o ullt s dn tykkst øykn dt å an å få til md tt siattpapi. Dnn nøt j hvt tkk av nd fa Fanafjllt mot Bjøn o sist tim md hypnos, si Øivind. Lukt m, mind kaff Stoøykn va ovhodt ikk motivt fo å slutt å øyk, o da han kom inn døn o fikk mottaklsn «dtt fijøinsdan din», va han lad at hypnotisøn ikk va tankls. Mn sist tim va lik bhali som d to and. Da j ikk tnkt j at «pussi, nå j øykfi». O fo å jø n lan histoi kot; sidn ha j ikk øykt n nst siatt ll hatt no øyksu. Dtt hadd j aldi todd, o to at dt faktisk ba må opplvs av folk som vil slutt å øyk. J ha inn foklain å komm md. Mn odt dt, si dn nå øykfi 55-åinn. Øivind ha i ttkant av hypnossansn bsøkt øykommt på plattfomn han jobb på ba fo å s om han vill savn øykn. Dt jod han imidltid ikk, o ov fm månd tt sist inhalin føl han ikk dt minst bhov fo å bynn ijn. Han si han ha fått bd luktsans o ha kuttt nd på kafffobukt som n føl av øykkuttt. åvåknoppm o m. To - du bynn å oint d. T - så va du Føstamanunsis Bjøn Womns faansvali fo mnt «Klinisk buk av hypnos» vd Dt psykoloisk fakultt, UiB. Fanapostn stilt ham non spøsmål: Hva ntli hypnos? Hypnos fokust oppmksomht. Inn kla dfinisjon vitnskapli. Hvm kan utfø hypnos? Ba psykolo o l ha lov å buk hypnos iføl lovvkt. Hva kan hypnos buks til? Ha sto bhandlinsffkt på smt o anst. Dtt vitnskapli bvist. Hvofo bli man i dt hl tatt hypnotist? Hvofo t spøsmål som ikk i mnin. Mn fo bhandlin dt vikti. Hypnotist mnnsk oppfø s hlt mkli på TV ll dt ba skuspill? Hypnos på TV nlt filinfomasjon om fnomnt o i så måt uhldi fo bukn av hypnos i od nytti bhandlin. Fnomnn kjnt i hypnos, mn om non spill skuspill, dt kan inn klat si. Som oftst d som bli hypnotist i slik show vldi hypnotisba. Hypnosvnn nomalfodlt i bfolkninn o n fdiht som uavhni av hypnotisøns dyktiht. tilbak.«hvodan bli hypnos stt på fa familjøn? I d familjøn som ha kunnskap om hypnos mtodn vl anstt. I No dt cika 200 fafolk som mdlmm av Nosk Fonin fo Klinisk Evidnsbast Hypnos.

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember Tosdag 11.12. k 20.00 Minikonst md End Batand Jugavtips ti h famiin Nattapnt Tosdag 11. dsmb 20.00-24.00 Fantastisk timstibud ht fm ti midnatt. Ju 2014 Gaantt justmning! Juns aktivitt Tosdag 11. dsmb Nattåpnt

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne.

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne. Et lite stykke tid begynner bitene å falle på plass. Det å våkne opp og se ned på mitt eget bleke ansikt var skremmende rent intellektuelt, men følelsesmessig var opplevelsen preget av ro og harmoni. Hyllemeterne

Detaljer

Atelier. Nå og da hender det at det oppstår et. hjemme hos. Reportasje

Atelier. Nå og da hender det at det oppstår et. hjemme hos. Reportasje Reportasje hjemme hos o bør en torsdas formidda med kaffe o kake på kjøkkenet. En aldeles nydeli ulrotkake bakt av husfrua selv. Etter noen kopper kaffe er je mer enn ivri etter å se kinoen, for je vet

Detaljer

Gi deg rik! 1. Vi har fått så mye!

Gi deg rik! 1. Vi har fått så mye! Gi deg rik! Prekentekst: Malaki 3, 8-10 Dato: Søndag 7. mai Antall ord: 2275 Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar meg, men spør likevel: «Hva er det vi har røvet fra deg?» Tienden og avgiftene!

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

D A G. Liv Heløe. Dramaturg: Ragnhild Mærli. Skrevet for DUS Den Unge Scene. 5. versjon 10.08.2004

D A G. Liv Heløe. Dramaturg: Ragnhild Mærli. Skrevet for DUS Den Unge Scene. 5. versjon 10.08.2004 D A G av Liv Heløe Dramaturg: Ragnhild Mærli Skrevet for DUS Den Unge Scene 5. versjon 10.08.2004 2 Karakterer:, Dags søster Gunn er ett og et halvt år yngre enn Dag. De andre er jevngamle. Sted: En nedlagt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer