MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig"

Transkript

1 Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m n o - stå opp om morgnn til rimlig ti - få tilstrkklig søvn - utfør prsonlig hygin slik u ønskr - vsk klær - hnl mtvrr - lg og kok mt - mstr in hlsprolmr, inklurt å t misinr - sørg for oppvrming v olig - gjør rnt slik u ønskr - stll i hgn slik u ønskr (rsom u hr hg og likr hgri) - ruk tlfonn - ls t u ønskr/trngr å ls - skriv t u ønskr/trngr å skriv/inklurt p - ruk offntlig trnsportmilr ln - kjør il hvis u r ilkjørr Profssor Chris Myrs 2012, York St John Univrsity Ovrsttr: Kri Opshl, Ann Lun, Ingunn Myrunt

2 2. BOSITUASJON - r u tilfrs m in oligsitusjon (hus/lilight/omsorgsolig) - hr u tilstrkklig m privtliv - følr u g trygg i hjmmt r u or - følr u g trygg i nærmiljøt r u or J Ni 3. OMSORG FOR ANDRE - hvis u hr nsvr for nr nn g slv, r t no u trngr hjlp til - hvis u hr yr, r t no u trngr hjlp til J Ni 4. SAMVÆR MED ANDRE f g h - likr u å vær smmn m nr - følr u g nsom - likr u å vær ln - hr u ltt for å få vnnr - søkr/kontktr u vnnr llr fmili rglmssig - hr u vnnr som kn hjlp g når u trngr t - hr u n prtnr/kjærst/ktfll - følr u t hn/hun gir g n støttn u trngr J Av og til Ni Profssor Chris Myrs 2012, York St John Univrsity Ovrsttr: Kri Opshl, Ann Lun, Ingunn Myrunt

3 5. ARBEID/UTDANNING - hr u lønnt ri - hr u ri på n vrnt risplss - ltr u i frivillig ri - ønskr u lønnt ri/ri på n vrnt risplss/frivillig ri - rsom u r stunt, r u i stn til å lt rglmssig i utnningn J Ni f Drsom u rir llr sturr, r u i stn til å utfør rit/utnningn Utn hjlp Vnsklig Svært vnsklig 6. TRO OG VERDIER - hr u n tro llr vrir som r viktig for g - likr u å vær smmn m nr som lr smm tro/vrir - hr u mulight til å møt nr som lr smm tro/vrir J Ni 7. ØKONOMI - mottr u støn - hr u nok pngr til å kk gn og fmilins hov - hr u prolmr m å plnlgg og orn in økonomi - hr u prolmr m å hv pnsjon llr støn J Av og til Ni Profssor Chris Myrs 2012, York St John Univrsity Ovrsttr: Kri Opshl, Ann Lun, Ingunn Myrunt

4 8. VALG - mstrr u in livssitusjon - kn u vlg slv hv u ønskr å gjør glig/ukntlig - kn u utfør ktivittr utn hjlp som opprttholr in slvstnight - ltr u i ktivittr som gjør g tilfrs - følr u g fornøy m g slv J Av og til Ni 9. AKTIVITETER DU LIKER Å DELTA I Er u i stn til å lt i fritisktivittn u likr/ønskr å gjør: (nvn inntil 5 ktivittr) Utn hjlp Vnsklig Svært vnsklig Når u hr fylt ut skjmt, gå gjnnom t på nytt og stt t x v hov og prolm som r spsilt viktig for g. Profssor Chris Myrs 2012, York St John Univrsity Ovrsttr: Kri Opshl, Ann Lun, Ingunn Myrunt

5 Rtningslinjr for rukn v kontktrvt og Myrs Livssitusjons-Skjm (MLSQ 2) Kontktrvt og Myrs Livssitusjons-Skjm (2) r t krtlggingsrskp i klintsntrrt rgotrpi for mnnskr m lngvrig psykisk hlsprolmr. Myrs Livssitusjons-Skjm (2) gir rukrn v tjnstn mulight til å prioritr sin hov ut fr sin livskvlitt før tiltkn stts inn. Prsonr m lngvrig psykisk hlsprolmr l intrvjut om sin livskvlitt (Myrs, 2000). Ettr nlys v iss intrvjun l Myrs Livssitusjons-Skjm (2) utformt. Dt omfttr ll livsområr informntn vurrt som viktig. Før skjmt l utformt, l t også forttt n omfttn gjnnomgng v fglittrturn om livskvlitt. Et pilotprosjkt og n hovstui r gjnnomført for å vlur rukn v kontktrvt og Myrs Livssitusjons-skjm (2). Rsponsn vr gjnnomgån positiv. En vluring v hovstuit l pulisrt i British Journl of Ouptionl Thrpy (Myrs, 2003). Myrs Livssitusjons-Skjm (2) kn ruks på to måtr: Dt sns til klintn smmn m kontktrvt så snrt t forliggr n hnvisning. Klintn oppforrs til å fyll ut Livssitusjons- Skjm (2) før først hjmmsøk. Klintn s om å fyll ut skjmt v først hjmmsøk, om nøvnig m in hjlp. Pilotprosjktt og hovstuin inikrt t flst klintr fortrkk n sist mton. D kn skjmt fylls ut mns u r til st, llr klintn kn hol t og fyll t ut før itt nst søk. Dt kn vær nøvnig å gi hm/hnn litt ti til å tnk ovr hvor t skl krysss v. Dt r viktig å unrstrk ovrfor klintn t krysssymolt («X») skl ruks for å inikr særlig viktig hov, som nvnt til slutt i Livssitusjons-Skjm (2). Profssor Chris Myrs 2012, York St John Univrsity Ovrsttr: Kri Opshl, Ann Lun, Ingunn Myrunt

6 Når Livssitusjons-Skjm (2) r utfylt, vil u og klintn h hov for ti til å røft t som r krysst v og t som r mrkt m krysssymol, slik t prolmr som r intifisrt prioritrs i forinls m tiltk som stts inn. Jg r intrssrt i ll synspunktr r og klintn mått h ngån rukn v kontktrvt og Myrs Livssitusjons-Skjm (2), så vær vnnlig å kontkt mg. Klintr gir non gngr uttrykk for t spørsmåln ikk r rlvnt for rs prolmr. Gjør t klrt for m t Livssitusjons-Skjmt r utformt for å fng opp hovn til mng klintr m svært ulik prolmr og t ll r forskjllig! Dt står uttrykklig i kontktrvt t n klint r trngr å fyll ut t som hr rlvns for hm/hnn. Kontktrvt og Myrs Livssitusjons-Skjm (2) r opyright-skyttt, så vær vnnlig å ikk gjør nringr i formulringr llr formt. Fotokopiring r fullt tilltt. Bruk v Myrs Livssitusjons-Skjm (2) som rsulttmåling: Dt nfls t klintn igjn fyllr ut Myrs Livssitusjons-Skjm (2) før tiltkn vslutts. Dtt vil gi mulight til å smmnlikn vkryssingn. Rfrnsr: Myrs CA (2000) Qulity of Lif: Prioritis for Popl with Enuring Mntl Hlth Prolms. British Journl of Ouptionl Thrpy, 63(12), Myrs CA (2003) Th Dvlopmnt n Evlution of th Myrs Lifstyl Qustionnir (2). British Journl of Ouptionl Thrpy, 66 (9), Profssor Chris Myrs 2012, York St John Univrsity Ovrsttr: Kri Opshl, Ann Lun, Ingunn Myrunt

7 Hvorn Ergotrputn kn hjlp g: Når u nå r litt hnvist til n rgotrput, håpr vi t hun/hn vil kunn hjlp g til å oppnå n r livskvlitt. Ergotrputns risområ hnlr om ll ktivittn u gjør i løpt v gn. Drsom t r vnsklig for g å gjnnomfør llr utfør ktivittr som r viktig for g i hvrgn, vil rgotrputn forsøk å hjlp. Drsom rgotrputn ikk slv kn hjlp, vil hun/hn forsøk å formil kontkt m non som kn. Eksmplr på ktivittr u kn trng hjlp m: Rusr ngstprolmr når u skl gå ut ln, i utikkr og/llr ruk offntlig trnsportmilr. Bistå m ir/informsjon for å hjlp g til å utvi in sosil ktivittr llr fritisktivittr rsom u ønskr tt. Hjlp g til å orgnisr gn in Ergotrputn u vil få søk v r u or htr: Kontktrss og tlfonnummr r: Drsom t r mulig, vnnligst fyll ut t vlgt spørrskjmt m ovrsikt ovr in livssitusjon før t først søkt. D kn vi i fllsskp røft hv slgs hjlp u trngr. Skull u føl t lr v skjmt r uktull for g, r t ikk nøvnig å fyll ut hl skjmt. Profssor Chris Myrs 2012, York St John Univrsity Ovrsttr: Kri Opshl, Ann Lun, Ingunn Myrunt

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

-I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bli kjent med Geir Johansens 37 år i butikken på G.Hagen.

-I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bli kjent med Geir Johansens 37 år i butikken på G.Hagen. STOR JUNI-KAMPANJE TURSESONGENS NYHETER TOPP 5 TILBUD I JUNI #5 JUNI -I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bi kjnt md Gir Johnsns 37 år i butikkn på G.Hgn. h n sk byn d o k t

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer