BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER"

Transkript

1 VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli md på tidns supbiltuné! TEKST OG FOTO: STEIN INGE STØLEN K lokka 0810 Jg stå vd fglit i Moss md n kaffkopp og sjokoladboll fa Esso På båtn som lgg til, stå n ka fa and sidn av fjodn Jg an ikk hvm dt Alt jg vt, at Egill Elvstad min tukamatblinddat, som jg skal kjø fl tusn kilomt og dl dobbltom md Dt gjld å fobd sg på dt vst, slik at jg ikk bli skufft Jg fostill mg n mobid ovvktig ka md iitablt tamsyndom og dålig ånd, fomann i Nodisk Sputnik-fanklubb og kjø Hyundai Accnt Sånn, nå kan dt ba gå oppov jg ikk stt n nosk biltst d Giulitta bli kjøt båd på ban og vi Da få jg væ dn føst Nstn 4000 kilomt skal kjøs gjnnom Euopa, botimot 3000 av diss i fi fat på Autobahn I tillgg skal dn tål ov 500 kilomt på lukkt ban Da vi tstt modlln mot Fod Focus og Citoën C4 i stotstn i foig numm, tapt dn på gonomi og sittstilling H ha Alfa tidlig væt svæt flink, ba stt dg i n GT ll n 159 Ti og kjnn slv I Giulitta mangl dt dimot sidstøtt, og jg slit md å finn mg til tt Ha Alfa havnt i kompomissns dødlig unddans? I så fall, gjld dt hl biln? Jg ha nok svat fø tun omm DRØMMESPØRSMÅLET Hi, Egill h! si n møkhåt ka og skyt ut lankn Et svæt godt føstinntykk Høflig, yddig klsstil og tilsynlatnd god hygin Vi hopp inn i Alfan og lgg ut på motovin søov Et stykk ndov i Svig møt vi Chist, som fo anldningn passasj i n Nissan GT-R, Hi, Stin Ing! Nå skal du hø: Jg ha n hlt utolig gi på gang Ha du lyst til å kjø på Spa Fancochamps, Nübuging og Zandvoot? På i uk? Slik låt dt omtnt nå jg ta tlfonn non uk tidlig I and ndn sitt Chist Lundm, n ntusiastisk ka som jobb fo Gan Tuismo Evnts, t fima som spsialis sg på is md høy Autofil-fakto Nå skal d fo føst gang aang n tu d n kan kjø sin gn bil på t av Euopas åst ban på n uk Chist ha samlt t knipp nodmnn som skal væ md, mn n av diss (Egill) ha ikk bil tilgjnglig Hvis jg kan odn tanspotmiddl, skal jg få bli md som nst jounalist Ett å ha kommt mg opp fa gulvt og tatt t pa tlfon, sakn kla Jg skal på tidns autofil fi! Hva bd nn n Nissan GT-R på Autobahn? To Nissan GT-R på Autobahn, så klat! TURKAMERAT AV DEN GODE SORTEN Egill bd aodynamikkn fl hakk vd å køk sg sammn bak attt GIULIETTA VS 458 ITALIA Nå jg stud listn ov dltakbil, bli jg nstn litt matt: Fai 458, Lamboghini Gallado og Muciélago, Nissan GT-R, all Posch 911-vaiant, Fod Focus RS500 og mang fl Mn hvilkn bil ta så jg md? En Alfa Romo Giulitta Ikk QV-modlln md 235 hst Ni da, n «vanlig» 1,4-lits tubomoto md 170 hstkft Dt kan vik idiotisk, mn dt faktisk t hlt bvisst valg Min hypots: En «vanlig» Alfa skal væ m nn n vanlig bil Dn skal tål litt tyn, dn skal faktisk lik dt Dssv ha

2 id av Chant Hovspian Sistnvnt, n svnsk oppvokst tt vd Mantop Pak og som bokstavlig talt lv fo bilkjøing, ansvalig fo å knus tuns føst fodom Jg fovnt t hslig Stuplan-vsn, mn ni da Han jobb som kanmontø, snakk fa lvn og gjø n gnial Schwazngg-imitasjon Mn han sikkt unntakt Jg fobd mg på ubhag nå vi møt stn av følgt vd n Fai-fotning i Malmø H hnt n av svnskn ut n splitt ny 458 Italia Dnn skal han kjø inn på Autobahn nd til Spa Fancochamps, fo så å ta dn ut på bann! Dt høs ikk akkuat ut som n gjnnomsnittlig Fai-i, tnk jg i dt vi gass ut på motovin igjn 1,4 LITER 225 KM/T Ett n ovnatting i Hambug md ufivillig tu til Rpbahn t ponogafisk fakshow av t omåd («tak us to a nic plac, mist taxidiv») ligg vi på Autobahn Føst i fustnd mandagstafikk på anoktisk innsnving sid om sid md svæ kontinntal tail Dn smal Alfan list sg fobi, no d bd supbiln ikk tø 1-0! Ett hvt komm vi oss vkk fa byn og finn dt hlig, blank skiltt md diagonal stip På tid å finn ut om Giulittan kan hng sg på dt clb slskapt «Th s no substitut fo cubic inchs», ha amikann sagt i omtnt to hund å H ha vi n 1,4-lits moto som yt 170 hstkft Nå nåla tt my om og mn und 225 km/t md to passasj og mass bagasj, kan dt vl tygt sis at «jnkana» ha tatt fil nda n gang I tillgg cuis vi ltt i 200 km/t utn attkoksjon ll høy puls Samtal kan holds i vanlig volum hlt opp til toppfatn Fobuk på 0,9 i snitt hll ikk ill i diss hastightn Ba føstinntykk! SPA FOR AUTOFILE, BOKSTAVELIG TALT Ett n dag i kotbuks md 27 gad og stålnd sol, dt tist å våkn opp i dn blgisk byn Spa til gåvæ og ått gad Omådt fullt av vam kild, no omn kalt Aqua Spadana Gav vi vid i opphavt, n k c o f t k u od P a H Alfan topp på 225 km/t! Dnn 458 Italian bl hntt hos fohandln fo mind nn 24 tim sidn Nå kjøs dn inn, på Autobahn m h c s n i f Black box Fjoåts sukssslansing! Kompltt kit md lakkns, dtail og vokspodukt all md svat fagpigmnt! Et supt podukt fo svat bil! Tutl clay ba Dn gnial lin fa Tutl Wax - nå også i singl-fopakning! Kit Alt du tng fo å fjn nupp og annn vansklig smuss fa bilns lakkflat samlt i n og samm fopakning Nå tadisjonll lakkns ikk tøff nok Clay Ba dt tt poduktt! Singl pack Nyh t! Md t slikt isfølg fosvinn kilomtn ltt Hva va gntlig mst undholdnd bankjøingn ll tanspottappn? wwwtutlwaxno 0 1 3

3 finn vi dt latinsk odt «spag», som bty «å vann» ll «fuktiggjø» Sånn stt vi hlt innnfo i dag Føst post på pogammt n gjnnomgang av bann md instuktø og acguu Ron Simons, avsluttt md dn hlig og nkl fomaningn «plas, don t fuck up» Så bæ dt ut på bann Dt bli fot tydlig at væt still til vå fodl D fæst tø å tåkk på i svingn Vi kan dimot gi flatt jn fa inngang til utgang Alt holds i sjakk av DSTC-systmt og dn lktonisk Q2-diffbmsn At stabilittssystmt ikk kan skus av, gjø ingn vdns ting I Dynamic-modus tillat biln såpass my hjulslipp at vi faktisk aldi mk at systmn slå inn, md unntak av panisk nødblinking und hv ndbmsing Ett hvt som spovalgt bgynn å sitt, må til og md d gommst Poschn slipp dn lill Alfan fobi Hlig! VIL NI ÅKA MED NÅGRA VARV? Spøsmålt komm fa Mikal Bglund, i av dn hvit 458 n To minutt sn sitt jg fastspnt i bøttstoln som t stot spøsmålstgn E svnskn vl bvat? Vi få tomml opp, ull ut på bann og gli lydløst ov asfaltn still nn Alfan i cuisfat Vi måst baa släppa n Posch fobi, fokla han litt unnskyldnd En 911 Tubo skjæ av gåd, og så byt alt hlvt løs Jg hadd gnt md at dn våt asfaltn vill skmm Mikal fa å gi full pinn, mn vi as ndov mot Eau Rogu, n byktt sjikan som kan stt ut dn mst fan sjåfø Hldigvis sp 911 n vin, og gæn Mikal må slipp opp Mn ba til sjikann slutt Så bæ dt ut på langstkka, n slak oppovbakk d Alfan gid 180 km/t fø ndbmsing Nå pass vi 280! Jg to vi si dt git, stot jg nå vi næm oss innkjøingn til pitlan Vadå, ha du blivit åksjuk? Mikal skott bot på mg og møt t likblkt ansikt Å s vin gjnnom søkn på kamat i diss hastightn, som å skambank balansnvn md flist ballt Han skjønn alvot og att 458 n inn md t gdignt fli Alfan tivds på våt asfalt og holdt følg md Poschn Und: Ron Simons, tuns instuktø md glimt i øyt På md potta og la dt stå til! MOMO Rvng MOMO Nxt MOMO Win 2 GIULIETTAEN BLOMSTRER PÅ RINGEN Ov: Å sitt på i n Fai 458 Italia i fi utfoldls på n Foml 1-ban, bl t minn fo livt! Ett n kot, mn fantastisk kjøtu fa dn lill blgisk byn til dn nda mind tysk landsbyn Adnau, kan jg konstat at magn fotsatt ikk hng hlt md Uggn ll ikk, i dag dt Nodschlif fo all pnga! Bann åpn i t tim på ttmiddagn Væt på bdingns vi, mn gnbyg komm og gå sltt ikk uvanlig h i Rhindaln Bmsn på Giulittan ha dt dssv ikk hlt ba D had ndbmsingn på søkkvått undlag ha føt til ask oppvaming og ndkjøling Rsultatt kast i bgg skivn foan Ikk falig nda, mn vi ha fotsatt to bandag igjn Vil dn tål d døy 20 kilomtn undt Nodsløyfa? La oss finn ut Egill ha hldigvis my faing fa tidlig bankjøing h, så vi vksl på å sitt bak attt og dl åd og spovalgstips Vi skjønn staks at dtt ikk n vanlig konbil En Alfa 159 n tung, plantt og bgnlig vogn som ligg støpt uanstt hva du gjø Giulitta stikk motsatt Dt nykon- MOMO Difting MOMO No «Jg hadd gnt md at dn våt asfaltn vill skmm Mikal fa å gi full pinn () Nå pass vi 280!» MOMO Shild MOMO King gakul wwwflgimpotno 0 1 5

4 stut chassist dans, hopp og sptt undt svingn Ikk på n dålig måt, du kan faktisk buk dnn gnskapn til å hnt gp og fat My av mooa ligg i dn avanst multilink-bakstillingn, som gi n hlt spsill fjæingsdynamikk Rsultatt dn mst kuvglad Alfan jg nonsinn ha kjøt Og igjn, fohjulstkk md diffbms vis sg å væ n fodl på dt vkslnd undlagt Fø vi vt odt av dt, ha d t timn passt Mn vi m nn fonøyd tt å ha klokkt Alfan inn på 8,59! Dt kost ikk my å ta sg godt ut! RÅ YTELSE - RÅ NYTELSE! Væ spoty, ha dt moo, ha dt åst i gata, kjø fobi køn, kom ask på jobb, ask hjm, pak gatis, pak ask, pak næm, gatis i bompngingn Ikk væ så stng md dg slv - gjø dt du ha lyst til! CRUISE I KARIBIEN, ELLER ZANDVOORT: FART, SAND OG EN SVÆR LEGO-MANN Dn lill byn md innbygg kjnt fo t ting: Foml 1-bann, nudiststnd og n mystisk 2,5 mt høy Lgo-mann som bl skylt opp på standn fo fi å sidn Fotsatt ha ingn gjot kav på dn, så hvis du savn n gigantisk Lgo-mann md ød buks og blå skjot, dt ba å hnt dn vd pølsbua på standa Vi ankomm bann som idyllisk plasst midt utpå sanddynn vd kystn, og væt ndlig på vå sid Dt dimot ikk bmsn Å buk midt pdal i høy fat, foåsak n lyd som minn om luftbmsn på n tail i ndovbakk, i tillgg til damatisk vibasjon i attt Dnn sist bankjøingn bli dfo imlig bgnst, og vi vlg å pak tt non tim fo å spa bmsn til hjmisn, og hll sitt på md and Chants Nissan GT-R, fo ksmpl Md modifist motostying og ksos lv dn ov 600 hstkft Døgnfsk bms og Nodisk mst Cal Bthlsn GSX-R750 GSX-R1000 GSX-R600 Lånksmpl Lånksmpl Lånksmpl Lånksmpl 1815,- Pis k Hk Kontantandl/innbytt k Finansit bløp k Piod totalt: 96 Nominll nt 6,1% Effktiv nt: 8,7% Kdittkostnad k Kdittkjøpspis k Alta Motosnt AS Autosalg AS Bgn MC Cnt AS BIKERSTREET AVD SUZUKI AS Båt og Moto AS Coss Cntt Snllingn A/S Dammn Båt & Mc Snt AS Elvsaas Moto og Fitidsnt AS Fød Motospot AS Gjøvik Motosvic AS Gullhagn Motosvic AS Hmv Maskin AS Høidn MC-Snt A/S Kåbø Spot & Moto A/S Lakslv Moto AS L s Motospot A/S Lundamo Auto AS Mc & Fitidssntt AS MC Butikkn A/S MC Oslo A/S Mmo A/S Motocntt AS Motospd AS Motosyklistn A/S Moto-tknikk Kistiansand AS Navik Sntalvkstd AS Nocat AS Osbakkn Motosvic Risbg MC Sjø & Fitid Mo i Rana AS Solbgs Motospot A/S Tomsø Motocnt AS Vdal Båt Scoot & MC AS Zigo MC A/S 1987,- Pis k Hk Kontantandl k Finansit bløp k Piod totalt: 96 Nominll nt 6,1% Effktiv nt 8,48 % Kdittkostnad k Kdittkjøpspis k Aonnskjosn Hman Dahlsgt 1 Nygådsgt 94 Hillvågvin 34 Havnvin Vksi Fuulundsvi 11 Standvin 37 Vftsgata 2-4 Stohagn 3 Amsudvgn 2 Industiomådt Rgimntsvgn 14 Ryggvin 121 Biviksvin 42 Kaasjokvin 214 Mossvn Håkon Magnussonsgt 5 Gomsudvin 120 Fkingstadgata 16 Gnsvin 69 St Olavsgt 22 Billingstadsltta 83 Hovmovn 45 Svatdaln 1, Hian Bastølvin 6 A Vkstdbakkn 17 Industivin 25 Tknikgt 16 Guudvin 21 Midt gat 4 Bivika Indv 47 Tomsøysundvin 22 Kjæhaugvin 2 Klubboholmn 9 ALTA VADSØ BERGEN STAVANGER RYPEFJORD OSLO MJØNDALEN MOLDE FØRDE HUNNDALEN ÅL VOSS MOSS BERGEN LAKSELV FREDRIKSTAD TRONDHEIM KONGSBERG HAUGESUND OSLO TØNSBERG BILLINGSTAD LILLEHAMMER STORD KRISTIANSAND S NARVIK KONGSVINGER PORSGRUNN ASKIM MO I RANA ÅLESUND TROMSDALEN VERDAL HARSTAD 1335,- GSX-R Hk Pis k Kontantandl/innbytt k Finansit bløp k Piod totalt: 96 Nominll nt 6,1% Effktiv nt: 9,67% Kdittkostnad k Kdittkjøpspis k GSX-R ,- Pis k Hk Kontantandl/innbytt k Finansit bløp k Piod totalt: 96 Nominll nt 6,1% Effktiv nt: 9,06% Kdittkostnad k Kdittkjøpspis k wwwling-sandno Tun bæ vid En fuktig kvld i Amstdam n fin sjans til å læ min tukamat å kjnn Jg la ut på tun md n yggskk full av fodomm mot folk som kjø dy bil Ett hvt bli dt tydlig hvo fil jg ha tatt I Svig handl ikk ksotisk bilhold om å væ stinn av gyn Biln såpass lavt pist at dt ba snakk om pioiting Nitti posnt av isfølgt ha vanlig jobb og gjnnomsnittlig inntkt, mn vlg å buk pngn på sin støst lidnskap Tu som dnn fon liksinnd på n måt som tilfldig bantff og mss ikk kan komm i næhtn av Fo d konn dnn tun kost, kan jg sikkt få t ålit cuis i Kaibin Mn jg lv my lng på opplvls som dtt Kjøingn, kamatskapt, mooa dtt my m vdt, si Egill i t flktt øyblikk Jg må si mg nig i påstandn Eling Sand as fobhold sg ttn til å nd tknisk spsifikasjon, nt og pis utn foutgånd vasl Impotøn ta fobhold om tykkfil

5 Takkt væ Egills banfaing, bl mang n tilsku impont ov Giulittans fd undt Zandvoot Ikk all kom hlskinnt gjnnom tun Dnn Covttn fikk sg n tu i kkvkt tt å ha pøvd å hng på Chants GT-R gikassolj skad hll ikk Han gå tt i stupn på n timmt Covtt Z06, no som lgg til tt fo t hlått oppgjø Rsultatt bli n undtid på 1,57 Og fobuk på 7,8 lit på mila Jg vt ikk hva som mst fascinnd MURPHYS LOV? Dnn uka ha gått fot, i odts tt fostand Dn vmodig hjmisn ha kommt Vi ha pakkt biln og skal øyblikklig kjø ut av pakingshust på Okua Hotl i Amstdam Alfan ha ovaskt båd oss og dt fatsvant isfølgt Utolig at alt ha gått så ba, md tank på all bankjøingn, si jg til Egill idt jg fy opp biln og ygg tt inn i muvggn bak md t smll Dn sto visst i vs Egill vlg ikk å l Dt va klokt Ti tim sn sitt vi på fga md dt sædls passnd navnt Supspd, i god fat fa Hitshals til Lavik Ett å ha dundt undt Spa, Nodschlif og Zandvoot i ov 200 km/t utn n skamm, føls dt ubskivlig mningsløst å lgg igjn lakk i t pakingshus tt fø hjmtun Mn dt va også dn nst ndtun på isn Vi komm hjm md utolig minn, knust fodomm og vnn fo livt I tillgg ha Giulittan kommt und hudn på oss Dn manglnd sidstøttn va litt upaktisk på ban, mn nå sitt vi tt 4000 kilomt utn n nst slitn muskl i yggn Alfa ha lagt n familibil som du kan kjø bhaglig undt i Euopa, i tillgg til å ta ut på ban og hold følg md indyka spotsbil At dn høstt nstn lik mang blikk som sin langt dy tukamat, si også n dl Misfostå mg tt; på papit ikk Giulitta non bd bil nn fo ksmpl n Golf ll Fod Focus Mn vill vi sittt på Supspd som to solstål hvis vi hadd kjøt n Golf? Dt tvil jg på Å s n Fai Enzo på ban, ikk all fount Hvis du bli md på n slik tu, sjansn dimot sto «Vill vi sittt på Supspd som to solstål hvis vi hadd kjøt n Golf? Dt tvil jg på»

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember Tosdag 11.12. k 20.00 Minikonst md End Batand Jugavtips ti h famiin Nattapnt Tosdag 11. dsmb 20.00-24.00 Fantastisk timstibud ht fm ti midnatt. Ju 2014 Gaantt justmning! Juns aktivitt Tosdag 11. dsmb Nattåpnt

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer