Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge"

Transkript

1 DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt

2 Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog tallt Dt har vært orskjllig stilartr på ygningr sist 200 år. Vi kjnnr typisk ygningn ra lat og stavlat ra Guransaln, Valrs, Hallingal, Stsal, Tlmark, og anr lanslr yg på 1800 tallt, m rik utsmykningr og taljr Historism og ragstil Historismns kopiring av klassisk stillmntr skapt n naturlig søkn ttr nasjonal orilr Svitsrstiln I nn prion og nn stilartn innr vi rikt utsmykk ygningr. Hr har hånvrkrn virklig kunnt utol sg. Dnn stilartn r også aktull i ag, og t r yggmstr som har spsialisrt sg på oligr i Svitsrstil Jugn og Nasjonalromantikk Jugn llr Art Nouvau som stiln kalls i Europa var t hlt nytt og sinnrikt ormspråk m utgangspunkt i naturns organisk ormr. Dørr og vinurs omrammingr, høy rkt takn, og n lys argn r kjnntgn på yggstiln som virklig vill vær vakkr Funksjonalismn Årn markrt unksjonalismns gjnnomru i Norg. Dtt var otst panlt rkkvrkshus m valm llr lat tak. Dt ga t nklr ormuttrykk, ot m stor vinur og ramhving av konstruksjonr og unksjonr Dt ny Norg Mns uropisk strømningr gikk mot n ornkling og astraksjon av orm og arkitktur, år vi hr hjmm n prio m strk søkn ttr n nasjonal yggstil Gjnrisning og Husank I tt tisrommt ikk man to stor gjnrisningsprior. Boming av norsk yr ørt til akutt olignø og t l igangsatt stor oppyggingr. D ørst righusn kom ra Svrig i 1941, og n l hus l prousrt i Norg ttr svnsk moll. Typisk hus r i 1½ tasj m n ast kuisk huskropp, saltak m 45Gr. takvinkl, samt n lav lotsvgg ga n go utnyttls av lottasjn. I ag yggs t oligr i mang stilartr, mn nå som gjnnom all tir ønskr vi å stt vårt særprg på vår olig. 2

3 Svitsrstiln Epok Epok 2. Epok 5. Epok 4. Epok 3. Epok 5a. TYPISK FOR PERIODEN Sirlig taljr og ri proilr. Riklig utsmykning, og lott hånvrkstaljr. Vakr vranar og vinusomramningr. a g h Artikkllist a asrst stolp hånløpr kul i j ri stolp unnstokk asa stolp g ri stolp h asrst stolp k m i hånløpr j toppkloss k stakttproil l unnlist l m asrst stolp 3

4 Jugn og nasjonalromantikk ok Epok 2. Epok 5. Epok Epok 5a. TYPISK FOR PERIODEN Kvaratisk proilr og grov ri stolpr, vinusknktr og vggpanlr. Ornamntikkn r ra organisk og ølgn til gomtrisk og stilrnt. a h Artikkllist a asrst stolp g hånløpr i j toppkloss sporrst stopl unnstokk asrst stolp g ri stolp k m h irkantrst stolp i hånløpr j toppkloss k stakttproil l unnlist l m rtt stolp 4

5 Dt ny Norg Epok Epok 5a. TYPISK FOR PERIODEN Kvaratisk proilr i små imnsjonr. Små og ri stolpr. a i Artikkllist a sylinrisk stolp g hånløpr toppkloss sporrst stolp j k unnlist rtt stopl g ri stolp h ri stolp i konisk ri stolp j hånløpr l n k kul l ri stolp m unnlist n rtt stolp h m 5

6 MornE tir Epok 5. Epok 4. Epok 5a TYPISK FOR PERIODEN En stor laning av stilartr, mn ot vanlig m nkl ri og rtt stolpr. Enklr stakttproilr my rukt. a k l m g n j i h 6 o Artikkllist a toppkloss rtts tolp toppkloss ri stolp rtt stolp toppkloss g hånløpr h unnlist i rst stolp j rtt stolp k ri stolp l rtt stolp m rtt stolp n ri stolp o unnlist

7 Epok 4. Epok 2. Nygammlt og Nymorn Epok 5a. Epok 5. Epok tallt og ramovr Epok 5a. l m TYPISK FOR PERIODEN En stor laning av stilartr, mn ot vanlig m nkl ri og rtt stolpr. Enklr stakttproilr my rukt. a Artikkllist A asrst stolp hånløpr toppkloss g h stakttproil ast stolp ri stolp g hånløpr h kul i k i stakttproil J unnlist k rtt stolp l ri stolp m konisk ri stolp j 7

8 LØVTRE Bjørk a g h Artikkllist Bjørk a hånløpr, 65 x 2400 mm j toppkloss. 26 x 105 mm åttkantt stolp. 40 x 900 mm unnlist. 65 x 2400 mm asrst stolp, 85 x 1180 mm i g hånløpr, 85 x 2400 mm toppkloss. 26 x 105 mm h ri stolp, 65 x 900 mm i unnlist, 85 x 2400 mm j asrst stolp, 85 x 1180 mm 8

9 LØVTRE Eik a Artikkllist Eik a hånløpr, 2400 x 65 x 40 mm toppkloss, 26 x 105 x 105 mm sporrst stolp, 40 x 40 x 910 mm unnlist, 2400 x 65x 40 mm sporrst stolp, 85 x 85 x 1180 mm 9

10 Trykkimprgnrt Trykkimprgnrt trvrk tålr rgn og ruskvær. Vi lvrr nå trykkimprgnrt prouktr i gran og uru or utnørs ruk. Nyht! a Artikkllist Trykkimprgnrt a T stakttproil 19x115 x 850 mm T hånløpr, 85 x 2400 mm T asrst stolp, 85 x 1180 mm T toppkloss, 105 mm T unnlist, 15 x40 x 2400 mm T stakttproil, 850 x 115 x 19 mm 10

11 MONTERINGSANVISNING Rkkvrk m montringslist 1. Montr stolpr m unnlist a. Mål ut hvor u vil ha stolpn. Fororr 2. Stt ast montringslistn På samm måt sttr u ast montringslistn, sntrrt på toppn av stolpn 3. Fst rkkvrkt mot stolpn a. Mål ut hvor rkkvrkt skal sitt. Fororr. Fst rkkvrkt på plass 4. Lgg på hånløprn og st Lgg hånløprn på plass ( passr i t smal sport) og skruv unnra, gjnnom listn, og opp i hånløprn. Go tips: - Man kan ruk vinkljrn llr skråskrur - 65mm hånløpr passr til 40mm stolp - 85mm hånløpr passr til 65mm stolp - 115mm hånløpr passr til 85mm stolp - Stakttproilr passr rtt i smal sporn utn montringslist 11

12 StolpEr Artikln inns i ulik størrlsr og lngr. Artikln r lagt av gran llr uru. Mr inormasjon innr u på vår hjmmsi orholt r omtrntlig m Dri orholt r omtrntlig m Dri Rtt Fasrst

13 Dri stolpr: (mål i mm) Art.nr H Høy Br Dy Dri stolpr: (mål i mm) Art.nr H H H Høy Br Dy Fasrst stolpr: (mål i mm) Art.nr Høy Br Dy Rtt stolpr: (mål i mm) Art.nr Høy Br Dy Sporrst stolpr: (mål i mm) Art.nr Høy Br Dy H = halvstolp Vi kan også lag spsialprouktr, som kolonr opptil 3000 mm høy og 400 mm r. Målangivlsr H= halvstolp Stolpn r kløv mit på. Høy Br Dy Sporrst 13

14 ARTIKKELoVERSIKT Artikln inns i ulik størrlsr og lngr. Artikln r lagt av gran llr uru. Mr inormasjon innr u på vår hjmmsi Mønkors Stakittproilr Vinusknktr orholt r omtrntlig m Vinusknktr Art.nr. Høy Br Mønkors Stakittproilr (mål i mm) TILBEHØR Art.nr. Høy Br Art.nr Høy Br Dy Kulr Kulr (mål i mm) Art.nr Br Høy Hånrkkr / / Hånrkkr (mål i mm) Art.nr Lng Br Høy Bunnstokkr Bunnstokkr (mål i mm) Art.nr Lng Br Høy

15 TILBEHØR Lokk Lokk (mål i mm) Art.nr Lng Br Høy /45 25/50 32/ TRYKKIMPREGNERT Furu og gran Trykkimprgnrt artiklr (mål i mm) Artikkl Art.nr. Lng Br Høy Hånrkk T Bunnlist T Lokk T Lokk T Dy Br Høy Fasrst stolp T Stakittproil T Stakittproil T Dkorklossr Ltt å å pn hjørnr. M Söra Intriörs korklossr slippr u n vansklig avslutningn av listr. I stt år u vakr innrningstaljr i tak- og gulvhjørnr samt runt ørr og vinur. Dkorklossn inns uhanlt og hvitmalt tilpasst vår listr og panlr. Toppkloss Bunnkloss 25 x 75 x 75 mm Furu Uh. DK x 75 x 75 Furu Hvit DK x 100 x 100 Furu Uh. DK x 100 x 100 Furu Hvit DK x 75 x 115 mm Furu Uh. DK x 75 x 115 Furu Hvit DK x 100 x 145 Furu Uh. DK x 100 x 145 Furu Hvit DK1917 Hjørnkloss tak/ot DK1990/1991 passr or karmlist 15 x 70/21 x 70 mm. DK1996/1997 passr or karmlist 15 x 95/21 x 95 mm. DK1910/1911 passr or karmlistr 15x70/21x70 og rsom otlist r inntil 95 mm r. DK1916/1917 passr or karmlistr 15x95/21x95 og rsom otlist r inntil 120 mm r. Dt anals å as otlist i avslutning mot kloss, a klossn har ast kant og man a år t pnr sluttrsultat. Hjørnkloss tak 33 x 33 x 125 mm Furu Uh. DK x 33 x 125 Furu Hvit DK1951 DK1950/1951 passr til taklist 21x34/21x45 samt til otlistr inntil 21x95 mm. 42 x 42 x 100 mm Furu Uh. DK x 42 x 100 Furu Hvit DK x 55 x 100 Furu Uh. DK x 55 x 100 Furu Hvit DK1967 DK1960/1961 passr til taklistr 21x34/21x45 og taklist hulkil inntil 21x58 mm. Utv. hjørnkloss tak 52 x 52 x 100 mm Furu Uh. DK x 52 x 100 Furu Hvit DK1901 DK1900/1901 passr til taklist hulkil inntil 21x058 mm. 15

16 Byggskikk Historisk r tr n av vår mst rukt ygningsmatrialr. Og t r ikk så ovrraskn. Tr r t strkt, holart og lvn matrial m ulik struktur avhngig av trslag. Dt r nklt å ari og orm. Dt kan hanls og mals or å oppnå orskjllig gnskapr og motstå orvitring. Mang av vår gaml trhus har stått i hunr år, og m riktig pli, kan li vart or nst gnrasjon. Hr r n nkl og ovrsiktlig gjnnomgang av mst vanlig stilr av orrig århunr. Hr hos oss r tr n lik opplagt og naturlig yggvar i ag som på 1800-tallt. Ikk no matrial vrnr, som t rnt trproukt, miljø og stmning i vår hjm. Tr r tiløst og gir n ølls av hrskt lgans. Lv m tr og lv i harmoni - t gjør vi! Brags vg 8, 2060 Garrmon, Tl: Fax: E-post: www soraintrior.no

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer