Next Generation Plattformen Quick guide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Next Generation Plattformen Quick guide"

Transkript

1 Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr, hvorn å finn Chrtvrktøy, lgg inn forskjllig typr Orr, ovrvåk Posisjonr, få liv support og mr. 1. Nvigsjonsvrktøy og konto 2. Biliotk Drop-own mny nvigsjon 4. Lgg inn orr gjnnom vårt Orrvinu 5. 1-Clik Tring Ovrvåk konton in 7. Fvorittr Avnsrt Chrtvrktøy Mrkspuls nyhtr, Insights og Økonomisk Klnr 10. Tringvrktøy 11. Innstillingr 12. Trrutvikling og Liv Hjlp CFDr og FX r prouktr som hnls på mrgin og innærr n høy risiko for in kpitl. Tp kn ovrstig innsku, vær sikkr på t u forstår risikon.

2 Nxt Gnrtion plttformn 1. Nvigsjonsvrktøy og Konto Få tilgng til vår vnsrt vrktøy og funksjonr, ytt risfltr, stt prfrnsr og ovrvåk in slo. j m n p r f g h i k l o q. Åpn Biliotkt for å søk ttr llr filtrr prouktr u vil hnl. Åpn ksistrn fvorittr som innholr populær prouktr, llr opprtt ny. Bytt mllom forskjllig lgr risfltr. Stt risfltn til å lgrs utomtisk llr ikk vi innstillingr ikont.. Mott sist nyhtn om hv som vgr mrkn m vårt Mrkspuls vrktøy, inklurt Økonomisk Klnr og Rutrs nyhtr. Bytt mllom 1-Clik Tring mousr f. Få tilgng til CMC mrkts rkk v tringvrktøy til å oppg tring mulightn innn mrkn, når skjr g. Aministrr in ksistrn Posisjonr og Aktiv Orr, og s in tringhistorikk h. Finnsir in konto vi korttling llr ovrførsl og utfør uttk i. Plttformstøtt, tilkmling og Liv Support j. Bløpt som lir rukt til mrgin til n hvr ti k. Bløpt v Lig Kpitl som kn ruks til å åpn ny Posisjonr l. Dn ktull vrin v in tringkonto m. S tljn på in ktull likviringsnivår, rsom iss lir nå kn in Posisjonr lir stngt n. Kontntløpt på konton in o. Din ktull sml gvinst llr tp på tvrs v ll åpn Posisjonr p. Skjul konto vri tljr q. Få tilgng til mrkst og orrprfrnsr r. Sikkr utloggning v plttformn

3 Nxt Gnrtion plttformn 2. Biliotk Bruk søk og filtr funksjonn i Biliotkt til å finn prouktn u vil hnl. Tst inn nvnt på prouktt u vil finn. Filtrr ttr Csh llr Forwr prouktr. Filtrr prouktr ttr typ, rgion, pris, vkstning og voltilitt. Trykk på Kjøps- llr Slgskursn v t proukt for å åpn Orrvinut ip og iphon r vrmrkr for Appl in.

4 Nxt Gnrtion plttformn 3. Drop-own mny nvigsjon Trykk på rop-own mny ikont v sin v t prouktnvn for å s spsifikk ltrntivr. Åpn t nytt Orrvinu for t prouktt u hr fått tilgng til mnyn gjnnom. Åpn t nytt hrt for t prouktt. Åpn t lgrt hrt for t prouktt. Åpn n kurspnl m Kjøps-og Slgsprisr, glig høy og lv i tillgg til rl-tim spr. S ny prouktinformsjon som Tring Åpningstir, mrginkrv, Finnsiringskostnr og rl-tim spr f. S Kunsntimnt for prouktt, å i forhol til ntll kunr og posisjonsvri, opptrt hvrt minutt g. Åpn n Rutrs nyhtsf som innholr kun nyhtr som r rltrt til t prouktt h. Lgg til og ministrr prisvrslr. S rl-tim pris forskjllr mllom in vrslr og n ktull mrksprisn i. Lgg tt prouktt til n v in fvorittr llr opprtt ny j. Lgg tt prouktt til Portføljmixr k. Stt opp orr stnrr for t spsifikk prouktt, som stnr risk mngmnt og Orr volum f g h i j k

5 Nxt Gnrtion plttformn 4. Lgg inn n tr m Orrvinut Trykk på n Kjøps- llr Slgspris på plttformn for å åpn t Orrvinu f. Du kn åpn n rop-own mny til t proukt for å få tilgng til prouktinformsjon, Rutrs nyhtr, grfr i rl-tim og my mr g i j k h l. Dt lvst prisnivåt tt prouktt hr nå i løpt v gns tring. Dt høyst prisnivåt tt prouktt hr nå i løpt v gns tring. Rl-tim sprn mllom Kjøps- og Slgsprisn. Trykk på Kjøp llr Slg for å ytt mllom Kjøps -llr Slgsorrr f. Dt prisnivåt som r rlvnt til in orrmng. Trykk hr for å vis ll ti lg v orryn. Størr volum kn mfør størr spr g. Stt inn ntll Enhtr llr løp u vil kjøp llr slg h. Enr Orrtyp - Vlg mllom Mrk, Limit llr Stop Entry orrr i. Mrginkrvt for å åpn nn posisjonn j. Lgg til n stop loss på nn Posisjonn for å skytt mot ugunstig prisvglsr k. Lgg til n tk profit orr på nn Posisjonn for å stt t prismål l. Lgg til n vnlig Stop Loss llr Triling Stop Loss ttr Prisnivå llr ntll punktr Triling Stop Loss vil følg gunstig prisvglsr ttr t fst ntll punktr m m. Bkrft llr vryt in Tr

6 Nxt Gnrtion plttformn 5. 1-Clik Tring 1-Clik Tring funksjonn tilltr g å åpn llr stng n Hnl m kun t trykk. Aktivr nn funksjonn i hovvrktøys linjn llr unr Orrinnstillingr. Når tt r ktivrt, vil 1-Clik Tring vær stt på som stnr for ll Kursvinur.. Lgg inn størrlsn på Hnln mnult llr vlg fr rop-own mnyn. Drttr r t r å trykk på Kjøps- llr Slgskursn for å lgg inn Orrn.. Som stnr vil in Orrinnstillingr, inklurt Stop Loss Orr og Tk Profit Orr innstillingr, li nvnt til in 1-Clik Mrksorr. Når 1 Clik Tring r ktivrt, vil u også kunn stng åpn Hnlr og Posisjonr m t trykk på t rø krysst i in Bholning. Vlg mllom tr 1-Clik Tring mousr: nkltklikk, oltklikk og vslått Mrk: Du kn nr n rkk 1-Clik innstillingr unr Orrinnstillingr mouln Vnnligst mrk t før u kn ruk 1-Clik Tring, r t nøvnig å ls nøy gjnnom og ksptr 1-Clik Tring Brukrvilkårn.

7 Nxt Gnrtion plttformn 6. Konto ovrvåking 6.1 Aministrr in ksistrn Posisjonr og Aktiv Orr, og s hl in Tring historikk 6.1 Positions g i h l m f n j k. Lgg n llr utvi for å s ll Orr. Lgg n for å s sml posisjonr llr utvi for å s iniviull Orr. Slgstr. Kjøpstr. Antll nhtr v in sml Posisjon f. Totl ksponring v Posisjonn g. Totl ksponring v in sml Posisjon h. Gjnnomsnittlig inngngspris v in sml Posisjon i. Dn ktull sml gvinst llr tp på nn Posisjonn j. Åpn t Orrvinu for å slg k. Åpn t Orrvinu for å kjøp l. Enr n Orr, inklurt risk mngmnt orr m. Stng Posisjonr n. Stng ll Orr for tt prouktt

8 Nxt Gnrtion plttformn 6. Konto ovrvåking Aktiv Orr 6.4. Åpn t Orrvinu for å slg. Åpn t Orrvinu for å kjøp. Enr nn vntn Orrn, inklurt Kursnivå og risikostyring. Avryt nn Aktiv Orrn 6.3 Historikk. Gvinstn llr tpt oppnå gjnnom nn hnlingn. Din slo ttr nn hnlingn. S vir informsjon som Finnsiringskostnr og Orry tljr. Filtrr ttr typ hnling 6.4 Effkturt orr Dnn mouln gir g n rsk og nkl måt å s informsjonn på in ffkturt Orr utn ll kstr tljn som følgr m n fullstnig kontohistorikkn. Eksportr in histori til t xlrk

9 Nxt Gnrtion plttformn 7. Fvorittr Lg Fvorittr som innholr in fvorittprouktr for ltt tilgng, s rttr n tilpsst Rutrs nyhtsf v rltrt rtiklr f g h i. Lg ny Fvorittr hr, rttr lgg til prouktr v å ruk rs rop-own mnyr, llr hlt nklt r og slipp t proukt på Fvorittmouln.. Enr innstillingn på Fvorittmouln og åpn t Orrvinu, sltt Fvorittr og tilpss Rutrs nyhtn. Sortr fvorittr ttr prouktnvn. Sortr fvorittr ttr vkstning. Åpn n innstillingsmny for tt prouktt som gir tilgng til prouktinformsjon, Rutrs nyhtr, liv grfr, lgr grfr, hrtforum, kunsntimnt og my mr f. Dt lvst prisnivåt tt prouktt hr nå ig g. Dt høyst Prisnivåt tt prouktt hr nå ig. Vlg mllom Mrk, Limit llr Stop Entry h. Dn prosntvis nringn i tt prouktt i g i. Antll punktr prouktt hr vgt sg ig Krtlgg Rutrs nyhtr til in Fvorittr vi Rutr nyhtsmouln

10 Nxt Gnrtion plttformn 8. Avnsrt Chrtvrktøy Ovr 80+ tknisk iniktorr, intuitiv rukrgrnssnitt, ltt tilpsslig og Chrt Pttrn Rognition funksjon. Få tilgng til t proukts hrt vi rop-own mnyn. Åpn innstillingsmnyn til prouktt for å s prouktinformsjon, Kunsntimnt, Rutrs nyhtr og my mr. Blå trknt: Trykk hr for å stng llr nr nn Posisjonn - u kn rigr risk mngmnt irkt på grfn. Åpn t vrioks-områ for å s åpnings, høy, lv og stng vrin, i tillgg til flr tljr på tknisk iniktor vrir. Åpn hrtinnstillingr for å lgg til hrtstnrr, forhånsinnstillingr og nr innstillingr. Print ut t hrt. Enr intrvlln og tisrmmn på in hrthistori v å ruk t utvlg v ltrntivr. Vlg forskjllig stnr hrtstørrlsr f. Vlg mllom forskjllig typr grfr, inklurn nlstik, rnko og punktr & figur grfr g. Lgg til tknisk stuir og lg itt hrt for å intifisr tknisk tring oppstt h. Enr innstillingr, tilpss in tknisk iniktor og s Chrt opplæring j. Lgg til tknisk pttrn og nlstik rognition til in grf - s rsulttn utvikl sg i rl-tim k. Zoom in llr ut v grfhistorin i. Lgg til t utvlg v tgnvrktøy til in grf for å intifisr strtgisk prisnivår og frmhv intrssområr k h f g i j

11 Nxt Gnrtion plttformn 9. Mrkspuls nyhtr, Insights og Økonomisk Klnr Få sist nyhtn og opptringr på hv som vgr mrkn. Rutrs nyhtsmoul snr ovrskriftr og rtiklr ovr ll ktiv klssr irkt inn på plttformn ttrhvrt som lir pulistrt. Rutrs nyhtr kn li filtrrt ttr prouktn i Fvorittlistr. S liv sningr v mrksopptringr irkt fr vårt tm v glol mrksnlytikr. Bruk n Økonomisk Klnrn for å s sist økonomisk nøkklt utgivlsr fr hl vrn og lgg inn påminnlsr for frmtiig opptringr. Hol g opptrt m sist stor mrkshnlsn v å følg vår målrtt Twittr f. Et lgr v vår glol nlysr som kn li filtrrt ttr nlytikr, tm, rgion og innholstyp.

12 Nxt Gnrtion plttformn 10. Tringvrktøy Bruk iss tringvrktøyn til å stt på vrlsr for mønstr og viktig prisnivår. Stt opp Pttrn Rognition Snnr til å vrsl g om potnsill tknisk tr oppstt hvrt 15. minutt. Stt opp og ministrr prisvrslr - s rl-tim pris forskjllr mllom in vrslr og n ktull mrksprisn

13 Nxt Gnrtion plttformn 11. Innstillingr Sørg for t u sttr opp in tringkonto ttr in prsonlig hov v å ruk n rkk innyg kontoinnstillingr. Trykk på Innstillingr ikont for tilgng til Konto- og Orrinnstillingr.. Konfigurr in fortrukn Orrinnstillingr for ll prouktr, ttr ktivklss llr ttr spsifikk instrumntr. Dfinr prsonlig innstillingr på stnr Orrvolum, Bounris, Oppgjør på Forwrs, 1-Clik Tring, orrvrsl, Stop Loss Orr, Tk Profit Orr, Limit Orr og Stop Entry Orr. Vlg in ønsk mtor for Kontolikviring. Vlg mllom Stnr llr Altrntiv Kontolikviring ( Sist inn, først ut, Størst Posisjonsmrgin først llr Størst Tpsposisjon først )

14 Nxt Gnrtion plttformn 12. Trrutvikling og Liv Hjlp Gi tilkmlingr og få hjlp irkt vi plttformn.. Få n ovrsikt ovr viktigst gnskpn og funksjonn til Nxt Gnrtion plttformn. S gjnnom n smling v vior som visr hvr hovfunksjon i plttformn. Lær mr om forskjllig tringstrtgir for å mksimr itt tringpotnsil. Forr in tringfrightr gjnnom liv og onlin sminrr prsntrt v vår mrksksprtr. Strt n ht m vår tring hlpsk f. Gi tilkmling på prouktutvikling v tringplttformn f Hvis u hr non spørsmål mns u kommr g igng m plttformn, ikk nøl m å t kontkt m oss på og Mrk: Or og uttrykk skrvt m stor okstv r finrt i vår Forrtningsvilkår og/llr rfrr til n plttformfunksjon som r spsifikk til CMC Mrkts. CFDr og FX r prouktr som hnls på mrgin og innærr n høy risiko for in kpitl prisn kn vg sg rskt mot g. Dt r mulig å tp mr nn opprinnlig innsku og u kn li t om å fort yttrligr inntlingr. Diss prouktn r ikk gnt for ll invstorr så sørg for å forstå risikon og søk uvhngig rågivning om nøvnig.

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer