Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse"

Transkript

1 Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: Dtt ppnikst r t tillgg til rtikkln og r ikk rit rksjonlt. Spørrskjm: Hvorn r kvlittn på llmnnlgns tilu til psintr m spisforstyrrls Kp. 1 Fkt om g 1.0 Kjønn 1 Kvinn 2 Mnn 1.1 Din lr i g: 1 18 år - 21 år 2 22 år - 25 år 3 26 år- 29 år 4 30 år llr lr 1.2 Bor u smmn m nr?, smmn m prtnr og rn. 2 J, smmn m rn. 3 J, smmn m prtnr (ikk rn). 4 J, smmn m n llr gg min forlr. 5 J, smmn m vnn(r) llr i ofllsskp/kollktiv t. 6 Ni, jg or ln. 1.3 Min utgiftr sist mån r i hovsk litt kkt v (kun tt kryss): 1 Stuilån (m llr utn i-jo/sommrjo) 2 Egn inntkt 3 Sykpngr 4 Arisvklrn pngr 5 Uførtryg (prmnnt) 6 Forsørgs v n nnn (fks forlr, ktfll llr prtnr) 7 Sosilstøn 8 Annt, fyll ut hv: V hvilkn hnlingsst strtr u nå hnling: 1 Poliklinikk for spisforstyrrlsr, Oslo univrsittssykhus (Akr/Gust) 2 Poliklinikk, Rgionlt sntr for spisforstyrrlsr Norlnssykhust Boø 3 Innlggls, Rgionlt sntr for spisforstyrrlsr Norlnssykhust Boø 1 Dltkrnummr:

2 Spørrskjm: Hvorn r kvlittn på llmnnlgns tilu til psintr m spisforstyrrls Kp. 2. Opplysningr vrørn in sykom 2.0 Hvor lng hr u htt n spisforstyrrls? 1 Minr nn 2 år år år 4 Mr nn 10 år 2.1 Symptomr på spisforstyrrlsn JA NEI f h Hr u rukt vføringsmilr i løpt v sykomsprion? Hr u rukt vnnrivn milr i løpt v sykomsprion? Hr u rukt n llr flr typr v vktrusrn milr i løpt v sykomsprion (inkl. Thyroxin/ Lvxin utn påvist stoffskiftsykom)? Hr u i løpt v sykomsprion trnt m hovmotivsjon å gå n i vkt llr nr kroppn i n spsill rtning? Hr u frmprovosrt oppkst i løpt v sykomsprion? Hr u ovrspist stor mngr mt utn å kst opp i løpt v sykomsprion? Hr u grnst mtinntkt tylig m n hnsikt i å gå n i vkt i løpt v sykomsprion? 2.2 Misinring og hnling JA NEI Hr u rukt misinr mot ngst, prsjon, humørsvingningr, psykos llr søvnprolmr i løpt v sykomsprion? Hn u vært innlgt i misinsk vling grunnt spisforstyrrlsn? Hn u tiligr vært innlgt i spsilnht for spisforstyrrlsr (f.ks. Moum, Cpio, Rgionlt sntr for spisforstyrrlsr for rn/ung llr for voksn i Oslo, Tromsø llr i Boø? t.) Hr u non gng vært innlgt på orinær psykitrisk vling grunnt in spisforstyrrls? Hr u non gng gått til non form for hnling for vnskn in før u nå l hnvist til nn hnlingn? 2 Dltkrnummr:

3 Spørrskjm: Hvorn r kvlittn på llmnnlgns tilu til psintr m spisforstyrrls 2.3 Vkt og vktnringr fr t tispunktt u l utvokst, vs. nåværn høy: Nåværn vkt i kg: Lvst vkt i kg: Høyst vkt i kg: Nåværn høy i m: 2.4 Annn sykom JA NEI Hr u påvist stoffskiftsykom? Hr u påvist sukkrsyk/its? Hr u påvist morus hron, ulrøs olitt, øliki/glutn sykom og/llr lktosintolrns? 2.5 Hr u i løpt v sykomsprion in htt vvrn prolmr m non v følgn kroppslig symptomr: JA NEI f g h i j k Mg- og forøylssplgr Konsntrsjonprolmr Musklsmrtr Gjnttt og uttlt plgr m hopin Trningsrltrt skr llr plgr Søvnprolmr Mngln/nringr v mnstrusjon (svrs kun v kvinnr) Slppht og/llr slitnht Svimmlht og/llr svimls Hvlsr i kroppn Sksull prolmr 2.6 Rusmilr JA NEI Oppfttr u slv t u hr llr hr htt t lkoholprolm i løpt v sykomsprion? Hr u innttt illgl rusmilr i løpt v sykomsprion? 3 Dltkrnummr:

4 Spørrskjm: Hvorn r kvlittn på llmnnlgns tilu til psintr m spisforstyrrls Kp. 3 Din ruk v llmnnlg 3.0 Hr u pr i g én stmt llmnnlg som u hr stt mr nn tr gngr og som u oftst nyttr v hov for lgtjnstr (snr klt lgn in )? * * Hvis u svrr NEI på spørsmål 3.0, skl u hopp vir til spørsmål 3.26 og 3.27 før u fortsttr på kpittl Vr t nn lgn som hnvist g til n hnlingn u nå strtr i? 3.2 Vt lgn in t u nå strtr i hnling? 3 Vt ikk 3.3 Hvilkt kjønn hr lgn in? 1 Kvinn 2 Mnn 3.4 Er lgn in rgistrrt som in fstlg i fstlgrgistrt? 3 Vt ikk 3.5 Hvor lng hr u htt kontkt m lgn in? 1 Minr nn tt år år 3 Mr nn 3 år 3.6 Holr lgn in til i nærhtn v r u nå or slik t u kn ruk lgn hvis t skull oppstå kutt prolmr runt in spisforstyrrls? 4 Dltkrnummr:

5 Spørrskjm: Hvorn r kvlittn på llmnnlgns tilu til psintr m spisforstyrrls 3.7 Vt lgn in om t u hr n spisforstyrrls? * * Hvis u svrr NEI på spørsmål 3.7, skl u gå rtt til spørsmål nummr 3.26 og 3.27 rttr til kpittl Hr u snkkt m lgn in om hvilk symptomr og/llr tgn som gir grunn til kstr kymring - slik t u skl t kontkt m lg rskt? 3 Huskr ikk 3.9 Hvor oft i løpt v sist 12 månr hr u htt tim hos lgn in r spisforstyrrlsn hr vært t tm? 1 Ingn gngr 2 1 gng 3 2 gngr gngr 5 Mr nn 6 gngr 3.10 Hvor lngvrig r vnligvis lgkonsultsjonr r spktr runt spisforstyrrlsn r t tm? 1 Opptil 15 minuttr 2 Mllom 15 og 30 minuttr 3 Mllom 30 og 60 minuttr 4 Mr nn 60 minuttr 3.11 Stts t vnligvis opp n ny timvtl før u går fr lgn in (gjlr timr r t snkks om spisforstyrrlsn)? 3.12 Plir u å t kontkt m lgn in i prion u hr n forvrring v sykommn? 5 Dltkrnummr:

6 Spørrskjm: Hvorn r kvlittn på llmnnlgns tilu til psintr m spisforstyrrls 3.13 Hr u i løpt v t sist 12 månr vstilt lgtimn llr ltt vær å gå til n tim til lgn in utn t u stilt n ny tim rskt ttrpå?, én gng 2 J, flr gngr 3 Ni 3.14 Hr lgn in non gng innklt g/ringt g for å stt opp n ny lgtim grunnt spisforstyrrlsn - utn t u hr t om tt?, én gng 2 J, flr gngr 3 Ni 3.15 Hvm r n viktigst pårivr for t u skl gå til lgtimr hos lgn in? 1 Dg slv 2 Lgn in 3 En hnlr/trput 4 En vnn llr vnninn 5 En i fmilin 6 Prtnrn min 7 Anr, skriv... 8 Går ikk til lgn min m plgn som hr m spisforstyrrlsn å gjør Kryss v i hvilkn gr u i løpt v sist 12 månn hr vært hos lgn in og gjort følgn unrsøklsr grunnt in spisforstyrrls: En gng Flr gngr Alri f Måling v in kroppstmprtur Viing Måling v lotrykk og puls Bloprøv Urinprøv EKG (hjrtprøv) 6 Dltkrnummr:

7 Spørrskjm: Hvorn r kvlittn på llmnnlgns tilu til psintr m spisforstyrrls 3.17 Hr u og lgn in sist 12 månr snkkt om: Uktult J Ni prolm sist år f g h i Mtinntkt Evntull tnns til ovrspising Evntull trning som n måt å nr kroppns vkt llr utsn på Evntull oppksttnns Evntull ruk v vføringsmilr Evntull ruk v vnnrivn milr Evntull ruk v vktrusrn tlttr Et vntult lkoholprolm Et vntult ruk v illgl rusmilr 3.18 Hr u non gng snkkt m lgn in om t følgn symptomr kn skyls spisforstyrrlsn in: JA NEI/uktult f g h i j k Mg- og forøylssplgr Konsntrsjonprolmr Musklsmrtr Gjntgn og uttlt plgr m hopin Trningsrltrt skr llr -plgr Søvnprolmr Forhol knyttt til mngln/nringr v mnstrusjon (svrs kun v kvinnr) Slppht og/llr slitnht Svimmlht og/llr svimls Hvlsr i kroppn Sksull prolmr 7 Dltkrnummr:

8 Spørrskjm: Hvorn r kvlittn på llmnnlgns tilu til psintr m spisforstyrrls 3.19 Hr u og lgn in snkkt om følgn tmr? JA NEI Forhol knyttt til fruktrht på kort llr lng sikt Slt- og/llr væsklnsn i kroppn in Forygging v nskjørht og/llr måling v ntttht Nytt v tilsku v minrlr, vitminr, klk og/llr trn Forygging og/llr kontroll v tnnskr 3.20 Hr u og lgn in snkkt om følgn tmr: JA NEI Hvorn sykommn prgr hvrgn in (sosilt m fmili og vnnr, kjærst, jo, utnning, økonomi t.) Emnr tilknyttt trygrttightr og ttstr (sykmling, ttstr til NAV, ttstr til skol/ksmn/trningsstuio t.) 3.21 I hvor stor gr r u fornøy m lgn in sin måt å møt g som n psint m n spisforstyrrls på? 1 I stor gr 2 I mort gr 3 I litn gr 4 Ikk i t hl ttt 3.22 Er t vnsklig å fortll lgn in om symptomr og prolmr knyttt til spisforstyrrlsn?, i stor gr. 2 J, i mort gr. 3 J, i litn gr. 4 Ni 3.23 Er lgn in r n viktig støttspillr for g m hnsyn på prolmn som følgr m spisforstyrrlsn?, i stor gr. 2 J, i mort gr. 3 J, i litn gr. 4 Ni 8 Dltkrnummr:

9 Spørrskjm: Hvorn r kvlittn på llmnnlgns tilu til psintr m spisforstyrrls 3.24 Hr t vært no kommuniksjon mllom in() vntull tiligr hnlr() og lgn in (vntult n lg u hr htt før)? 3 Vt ikk 4 Uktult, hr ikk gått i hnling før I hvilkn gr tror u t smri mllom in() frmtiig() hnlr() og lgn in vil vær n forl for g? 1 I stor gr 2 I mort gr 3 I litn gr 4 Ikk i t hl ttt 5 Vt ikk 3.26 En korrkt vurring v in hlstilstn r vhngig v t lgn som skl gjør vurringn vt konkrt om in spisprolmr og omfngt v iss. Hvilkn kommuniksjons-form fungrr/kunn st fungr for g for å nå tt målt? 1 Lgn spør irkt og konkrt om ulik sir v sykommn 2 Jg fortllr slv fritt om min plgr 3 En kominsjon v 1) og 2) 4 Annt, skriv Spørsmål KUN til g som pr i g 1) ikk hr én stmt llmnnlg som u hr stt mr nn tr gngr og som u oftst nyttr v hov for lgtjnstr llr 2) ikk hr fortlt om spisforstyrrlsn til lgn in : Bskriv (n) viktigst årskn() til t u ikk hr èn stmt llmnnlg llr ikk hr fortlt om sykommn in til in lg: 9 Dltkrnummr:

10 Spørrskjm: Hvorn r kvlittn på llmnnlgns tilu til psintr m spisforstyrrls Kp. 4 Forhol knyttt til nr hlsprsonll 4.0 L oss si t u fikk n lvorlig iré. Du oppsøkt lgvktn grunnt kymring runt nn sykomstilstnn. Vill u mst snnsynlig h fortlt lgvktslgn om t u lir v n spisforstyrrls? 4.1 L oss si t u l utstt for n trfikkulykk r u l så skt t u l innlgt på sykhus. Dt plnlggs flr oprsjonr i løpt v nst uk. Vill u mst snnsynlig h informrt lgn() om t u hr n spisforstyrrls? 4.2 Tnnlgr og nr hlsprsonll nyttr i non gr slvutfyllings-skjmr som omhnlr psintns hls. Hr u ltt vær å opplys om spisforstyrrlsn hvis t hr vært konkrt spurt om nn sykommn?, v én nlning. 2 J, flr gngr. 3 Ni - jg fyllr llti ut t jg hr sykommn. 4 Jg hr ikk/kn ikk husk t jg hr fyllt ut t skjm r tt vr t tm. 4.3 Hr u vært hos tnnlgn i løpt v sist to årn? 4.4 Vt tnnlgn u sist nyttt, t u hr n spisforstyrrls og hvorn l tt t tm?, tnnlgn tok t opp som n konskvns v min utkryssing på t skjm. 2 J, jg tok t opp ttr t jg h krysst v for sykommn på t skjm. 3 J, jg fylt ut tt på t skjm, mn vi hr lri prtt om t. 4 J, jg tok t opp irkt m tnnlgn uvhngig v t skjm. 5 J, tnnlgn oppgt tnnskr og spurt mg om jg slitr m n spisforstyrrls. 6 Ni, jg hr ikk villt fortll tnnlgn om t. 7 Ni, jg hr lri tnkt på t t skull opplyss. 8 Ni, jg hr ikk vært hos tnnlgn ttr t jg fikk l klr ovr t jg h sykommn. 10 Dltkrnummr:

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

-I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bli kjent med Geir Johansens 37 år i butikken på G.Hagen.

-I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bli kjent med Geir Johansens 37 år i butikken på G.Hagen. STOR JUNI-KAMPANJE TURSESONGENS NYHETER TOPP 5 TILBUD I JUNI #5 JUNI -I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bi kjnt md Gir Johnsns 37 år i butikkn på G.Hgn. h n sk byn d o k t

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer